Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S"

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 26. marts Tidspunkt: kl Sted: Abildvej 5A 2., Svendborg. Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heidi Mads Boesberg Hansen Flemming Madsen Henrik Madsen Hans Jørgensen Jens Elmgreen Brian Dalsgaard Stephanie Terndrup Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midfyn Kommune Tilknyttede bestyrelsesmedlemmer: Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Niels Rasmussen Michael Martin Jensen Ole Bloch-Petersen Allan Harsbo Christian Pedersen Kristian Grønbæk Andersen Dansk Skovforening Centrovice Friluftsrådet Danmarks Naturfredningsforening Turisterhvervet Turistforeningerne Region Syddanmark Følgegruppe: Anne Mette Wandsøe Turistbureauerne - TEL Anne Lene Haveløkke Peter Thor Andersen (PTA) Øhavsmuseet Carsten V. Nielsen (CVN) Udvikling Fyn Christian Tønnesen Faaborg-Midtfyn Kommune Jan Carlsson Lone Himmelstrup Søren Strandgaard Naturstyrelsen Fyn Kimma V. Thorsen : Rico Boye Jensen Nina Brandt Jacobsen Nanna Heinrich Søren Lisby Afbud: Referat: Anne Lene Haveløkke Kristian Grønbech Andersen Søren Strandgaard Christian Pedersen Niels Rasmussen Jan Carlson 1. Præsentation og godkendelse af dagsorden: Jens Elmgreen præsenterer og byder velkommen. Dagsorden godkendt. 1

2 2. Status for arbejdet med et Interreg-samarbejde Rico Boye Jensen (RBJ) præsenterer det spirende Østersøsamarbejde. Baggrunden er regeringens Vækstplan med tre indsatsområder: storby, erhverv og kyst- & naturturisme. Præsentation af organiseringsniveauet, at der skal ske en anden form for organisering af turismen i DK. De fleste tyskere kender Nordsee Vestkysten som dog er i tilbagegang. Ostsee har oplevet en massiv vækst, men det er en vækst på den tyske Østkyst. Regionen har henvendt sig mht. et Interreg-projekt. Netop nu er der snak med de fire danske parter: Lolland-Falster, Sønderborg, Destination Lillebælt og Det Sydfynske Øhav. 3. Omkring os Destination Lillebælt Peter Saabye Simonsen (PSS): Fortæller om Destination Lillebælt Kolding, Fredericia og Middelfart og fremtiden. DL er turismeselskab = vækstindustri. Præsentation af slides: Med væksten i turismen. Turismen tegner sig for 9,1 % af verdens BNP. Og 8,2 % af jobs i Middelfart tilskrives turismen. Rugen er gået fra 3-4 mio. overnatninger i 1996 og nu 31 mio. i Destination Lillebælt skabt i forbindelse med et ønske om en Naturpark Lillebælt. Den startede i 1999 og endelig i 2014 er ved at udmønte sig i en konkret plan for parken. Via et projekt med Destination Lillebælt som tovholder. De to største opgaver for Destination Lillebælt: 15 nye produkter og en etablering som organisation. Pt. 4½ medarbejder, lille Advisory Board af erhvervsfolk og en styregruppe med de tre turistchefer, tre erhvervsfolk og tre fra kommunerne. Visionen: er at være den mest tilgængelige destination og missionen er at ramme, røre og bevæge vores gæster. Der sættes ind på support og udvikling: Brand Konceptualisering Produktudvikling Tilgængeliggørelse. Der arbejdes konkret med temapartnerskaber (fiskeri, cykel, havkajak, naturformidling, dykning m.v.), nye fyrtårne (fx bridge walking), kvalitet, brandudvikling, samling af området og partnerne samt distribution og mersalg. Lillebælt som et aktiv område. Ser den nye politiske virksomhed som et afsæt for nye muligheder: udvikling af Østersøturismen, der understøtter mål. Slide med penge fælles drøm erhvervet og tænk brand. Spørgsmål til tidshorisont og fokus: PSS: politisk opbakning til fortsættelse af arbejdet. PSS: det er en fordel at køre på SIT (speciel interest), hvor man nemmere kan kommunikere og kan få erhvervet med. Nemmere, når vi snakker markedsføring, at fokusere på produkter end geografi. 4. Omkring os Destination Fyn Anne Mette Sørensen, projektleder for DMO udviklingen af Destination Fyn 2.0, præsenterer nu- og fremtid. I organisationsprojektet tænkes alle 10 kommuner med, da alle er sammen om markedsføring. Præsentation af arbejdsområder, styregruppen og DMO på fynsk. Pointerer at der støttes op om Østersøprojekt/Interreg. Præsentation af fire destination-cases erfaringer trukket på af Dorthe Killerich og Eskild Hansen, som er konsulenter på destinationsudviklingen på Fyn. Vigtigt at se på, hvilken organisering der er bedst for Fyn. Tidsplan præsenteres: endelig politisk behandling i sept og turismekonference i sensommer

3 RBJ: Naturturisme I/S er med til at produktudvikle DSØ som fyrtårn til gavn for hele Fyn. Mange af de ting, som PSS talte om, varetages af Destination Fyn. Der er således en forholdsvis klar rollefordeling mellem Naturturisme I/S og Destination Fyn. 5. Hvad der sker i Det Sydfynske Øhav forslag til turismeplan for DSØ Præsentation ved John Hird af turisme- og potentialeplanen, et arbejde der er igangsat af Videncenter for Kystturisme i forbindelse med, at Svendborg/Øhavet er udpeget som et blandt 20 særlige feriesteder i DK steder med særligt turismepotentiale. Planen foreslår at satse på Special Interest Tourism (SIT) det aktiverer og udnytter vores styrkeposition som en natur-destination. Man kan bruge SIT som løftestang for turismen generelt - bredden ( long tail theory ). SIT altid forankret et specielt sted og ofte i skuldersæson. Anbefaler kraftcentre til servicering af SIT, pop-up, sæsonforlængende events, pakker og ekspertservice. Ligger i god forlængelse af det, der allerede foregår via Naturturisme I/S Jens E kommenter på Hird & Co s samarbejde i Sønderborg. John Hird: der arbejder vi dog kun med Sønderborg By: hvordan får vi folk fra havnen op i byen. Michael Martin: Hvordan bruger du konkret kulturarven for det er mest naturen, der nævnes? John Hird: for os handler kulturarven om formidling. En del af rammen, hvori aktiviteterne foregår. Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn: Mountainbikere er virkelig en udfordring: Der er en opgave i at sikre drift og opdragelse af fx denne gruppe. John Hird: hvis der er supergode baner, som ved Slettestrand, så minimerer man dem, der cykler alle steder. Fx en bane designet af en kendt mountainbiker, hvor du kan få et kursus eller en guidet tur samtidig. Men klart et fokus-punkt. 6. Interreg projekt RBJ: Man kan ikke finansiere mursten med et Interreg-projekt. Den vision vi pt. arbejder på i samarbejdet er, at skabe et resort for moderne aktiv kystferie. At få aktiveret vores kyster og skabt et moderne turismeprodukt. Målgruppe: miniferier, tillægsferie og interessebåret ferie skuldersæson. De udvalgte partnere: Sønderborg, Lillebælt, Lolland, DSØ, og tyske parter i primært Schleswig Holstein. Generelle partnere: CKT, Visit Denmark og Destination Fyn/Udvikling Fyn. Leverer viden og markedsføring. Økonomi er begrænset i Interreg-projekt. Det nye program åbner mulighed for noget større projekter end hidtil. Formentlig omkring mio. kr.. Der tales med regionen om at supplere med et strukturfondsprojekt. Præsentation af relevante dele af Naturturisme I/S s nuværende arbejde, da sekretariatet oplever stor opbakning til dette arbejde og værdi for mange. Derfor tænkes at det nye projekt skal styrke dette arbejde og naturligvis supplere på relevante områder. Netværksgrupper: Gruppe med Carl Jørgen Heide: Lillebælt gode elementer: kobling af overnatning og oplevelser. SIT her i DSØ godt med SIT da højsæson er booket op. Der er behov for samspil 3

4 om det fælles, samarbejde og fælles markedsføring. Turisme er anderledes nu noget shopping over det turisten ønsker flere oplevelser. Kulturarven mere fremtrædende og god tilgængelighed: udfordringer med lodsejere. Manglende turoperatører kunne turistbureauerne blive mere kommercielle. Interreg: godt at kunne lære af hinanden, imødekommenhed og tiltrækning af tyskerne. Gruppe med Anne Mette Sørensen: Lillebælt gode til fokusering og samarbejde og at skabe konkret resultater. SIT godt fokus og godt med nørderne som frontmovers. Behov for at sætte kulturarven i spil at den også er en kulisse. At det skal være ok at fokusere på klasse A og B oplevelser. Interreg: godt med små succeser, få alle med: lokale, turister, kommuner, politikerne og nørderne. Tænke branding og samarbejde over grænsen. Gruppe med Allan Harsbo: Lillebælt enige med de andre. Deres fordel er at de har valgt nogle få ud. De har kunnet fokusere pga. deres tidsbegrænsning: styrke med indsnævring. SIT godt med branding af det samlede DSØ i stedet for de små steder: Interreg: den sproglige barriere (at vores aktører kan/vil snakke tysk) og kulturforståelsen er vigtig. 7. Ærøsund Flemming Madsen informerer om møderne omkring Ærøsund udfordringerne. Flere nye ministre undervejs udfordringer med forståelsen hos embedsmændene. Samråd i Folketinget d. 2. april. Er sidste chance. Jens E. takkede Flemming for indsatsen. Vi afventer d. 2. april. Arbejdes fortsat med at få landspolitikere som fortalere. 8. Blå støttepunkter RBJ: Der arbejdes nu med detailtegningerne. Den eneste større forskel er spån-beklædningerne (den type der bedst kendes fra møllehatte) Dette er en god måde at undgå svagheder i konstruktionen, der let vil opstå med det oprindelige meget minimalistiske udtryk (hele lodrette brædder). indstiller: Den præsenterede skitse for shelter lavet med spån-beklædningen godkendes. Indstillingen godkendt. 9. Nyt logo for Naturturisme I/S og Det Sydfynske Øhav Logo-junglen er ved at være stor og tiden er inde til en revision. I regi af Destination Fyn har vi fået udviklet et nyt logo for Det Sydfynske Øhav, som læner sig op ad den fynske identitet, men fortsat kan bruges som samlingslogo for hele Øhavet. Logoet kan så suppleres et pay-off. Havnene omkring Øhavet har eksempelvis taget logoet til sig, suppleret med en undertitel A world-class sailing destination. Det skal nu bruges på flag, tøj mv. i havnene omkring Øhavet. Dette var også tanken med det nuværende logo for Det Sydfynske Øhav. Det blev dog hurtigt opfattet som et logo for Naturturisme I/S og fik aldrig den ønskede effekt. 4

5 Indstilling indstiller, at Naturturisme I/S dropper det nuværende Øhavs-logo. I stedet bruger Naturturisme I/S et simpelt tekst-logo (Naturturisme I/S i særlig skrift) som organisationens logo. Der blev på mødet præsenteret tre forskellige skrift-logoer. Bemærkninger fra bestyrelsen Forskellige kommentarer af varierende art: om type og farver. Ikke enighed om bedste logo. Beslutning Formandskabet pegede på logo nr. 2, som resten af bestyrelsen tilsluttede sig. 10. Udpegning af tilknyttet medlem af bestyrelsen, som repræsentant for turisterhvervet. Bestyrelsen mangler at udpege en turisterhvervsrepræsentant udover nuværende Allan Harsbo fra Ærø. Der er jo formelt set tale om et tilknyttet medlem. Det er bestyrelsen der selv udpeger. Praksis med to repræsentanter fra turisterhvervet er båret videre fra tidligere bestyrelse. Den kan formelt set også besluttet ændret. Indstilling: indstiller, at bestyrelsen udpeger: Anders Chr. Ulrich fra Gorilla Park ved Svendborg (og Vejle). Anders er en dynamisk og positiv person, der ser muligheder. Han kommer med erfaringer fra at drive en kommerciel attraktion, hvor billetprisen er i den dyre ende. Han tænker samarbejder på tværs af geografi og erhvervstyper (overnatningsvirksomheder, attraktioner mv.). Anders er ligeledes i bestyrelsen for den lokale turistforening i Svendborg. Selvom kommunegrænser normalt ikke indgår i vores arbejde, er dette lokale bindeled naturligvis en fordel. Så er vi ved at være godt dækket ind (til de lokale foreninger) hele vejen rundt om øhavet. Endelig er Anders familiært og ejerskabsmæssigt tilknyttet Skjoldemose Gods, og kan styrke bestyrelsens lodsejerkompetence. Anders Chr. Ulrich udpeges som tilknyttet bestyrelsesmedlem. 11. Eventuelt RBJ: om Egebjerg Mølle Naturrum Møllelauget er meget positive og der har været op mod 1500 besøgende i vinterferien, og der er fortsat stor søgning. Vi er i dialog med leverandøren af glastoppen omkring manglende BioClean glas i toppen. Formandskabet inddrages i det videre arbejde. 5

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav Formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav Fortællingen om Det Sydfynske Øhav fra velbevaret hemmelighed til national stolthed Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere no. 13 november 2010 MAGASINET Sport & Uddannelse Sport Study Svendborg åben for flere partnere Første etape af indsatsen for at skabe vækst på Sydfyn i kraft af synergi mellem idræt, uddannelse og erhverv

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Rapport fra Task force om lystfiskerturisme

Rapport fra Task force om lystfiskerturisme Rapport fra Task force om lystfiskerturisme Februar 2015 1 Indhold Introduktion... 3 Forudsætningen for lystfiskerturisme er en bæredygtig fiskeriforvaltning og samarbejde... 3 Task Forcen anbefaler:...

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING EVENTGÆSTEN I CENTRUM FOR EVENTARRANGØRER, TURISTAKTØRER OG DESTINATIONER 1. oplag. Oktober 2014 Udgivet af EVINN - Eventbaseret Innovation Eventgæstundersøgelsen

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation SAMMEN OM VANDET Klimatilpasning med merværdi rummer et stort potentiale for kommuner og forsyningsselskaber. Men

Læs mere

Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø.

Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø. Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø. Deltagere: Tove, Jørgen, Lone, Tue, Thomas, Poul Afbud fra: Allan, Jess, som ikke kom Dagsorden: 1.

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere