Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010"

Transkript

1 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg for Ørslev-Terslev fjernvarmeværk Erling Hugger Jakobsen og E.ON tekniker Michael Haslund Poulsen. Dialog er vejen frem E.ON har fokus på dialog med vores fjernvarmekunder og de involverede kommuner. En tæt dialog skaber grobund for nye tiltag og resultater, der kan sikre vores kunder den bedste varmeløsning - og dermed den største tilfredshed. Aktuelt er E.ON kommet langt i dialogen med Varmegruppen i Kelleris samt Helsingør Kommune og Forsyning. En overdragelse er en realitet i løbet af efteråret. Processen frem mod målet er beskrevet ud fra Varmegruppens synsvinkel i dette nummer af Indenfor. I Ørslev-Terslev er E.ON aktivt i dialog med Faxe Kommunes tværfaglige udvalg for Ørslev-Terslev omkring Faxe Forsynings overtagelse. Det samme gælder Slagslunde Fjernvarmeværk og Egedal Kommune, hvor der er konkrete udspil på bordet omkring en overtagelse, når de praktiske detaljer er faldet på plads. I Frederikssund arbejder E.ON målrettet på flere prisnedsættende initiativer efter en god dialog med kommunen. E.ON ønsker at agere åbent og lyttende for kun gennem en konstruktiv dialog finder vi de rigtige løsninger. Det er vores håb, at vores kunder og øvrige samarbejdspartnere deler vores ønske om konstruktiv dialog og en positiv attitude til alles bedste. Med venlig hilsen Henrik Rasmussen Business Manager, E.ON Danmark

2 En lang sej kamp for billigere fjernvarme Kelleris Fjernvarme bliver i efteråret overtaget af Helsingør Fjernvarmeforsyning med lovning på markant lavere varmepriser. Charlotte Dahl Grann har som medlem af den frivillige Varmegruppe Kelleris bidraget til kampen for billigere fjernvarmepriser. De sidste brikker i overtagelsen af Kellerisværket falder på plads i løbet af efteråret. Charlotte Dahl Grann og de øvrige medlemmer af Varmegruppen Kelleris glæder sig over resultatet af deres anstrengelser. Det er en stor lettelse for alle fjernvarmebrugerne i Kelleris inklusive os i Varmegruppen, at vi nu endelig ser resultaterne af vores indsats, understreger Charlotte Dahl Grann, og hun fortsætter: Jeg har boet i Kelleris siden og da NESA i maj 2005 informerede os om den oparbejdede gæld på 1 million kr., kom det bag på os alle. E.ON overtog værket i Xxxxx måned og efter et år startede den dialog med brugerne, som har kørt lige siden. Udgangspunktet for dialog var skidt for selvfølgelig var vi knotne på E.ON ligesom vi havde været frustrerede over NESA i sin tid. Men jeg må sige, at vi har haft en god og sober dialog med E.ON hele vejen. Barmarksværkernes fælles udfordringer I 2005 var jeg formand i grundejerforeningen Landsbyen 1 og på den vis var jeg involveret fra starten, forklarer Charlotte Dahl Grann. Efter mødet med NESA i maj 2005 blev der holdt et beboermøde, og her blev Varmegruppen i Kelleris nedsat med 6-8 mand. Varmegruppen forsøgte at skabe overblik over situationen og vores muligheder for at undgå de store prisforhøjelser, der ville mere end fordoble varmeprisen. Ingen familier har økonomi til at betale så meget for deres varme. Ud over de specifikke problemstillinger i Kelleris er det undervejs gået op for os, at vi ikke

3 priser er alene. Rundt om i landet kæmper mange fjernvarmeværker med præcis de samme problemstillinger. Mange af de såkaldte barmarksværker er udfordret af anlægsgæld, varmetab, for små kundegrundlag, høje gaspriser og alt for høje varmepriser. Klage over varslede priser I 2006 gik jeg aktivt ind i Varmegruppen. Det er en langvarig tjans, der for alle frivillige foregår om aftenen og i weekenderne, fastslår Charlotte Dahl Grann. Der dukkede hele tiden nye problemstillinger op - og det gik langsomt med at se resultater. Parterne i sagen som Helsingør Kommune og Energitilsynet gav sig god tid med at vende tilbage. I juli 2006 indsendte Varmegruppen en formel klage til Energitilsynet over de varslede stigninger fra E.ON og i den forbindelse fandt vi ud af, at der på varmeområdet ikke er nogen forbrugerbeskyttelse. Det er kun Varmeforsyningsloven, der kontrollerer området og den vurderer ikke rimeligheden af varslede priser. Målet er lavere varmepriser I juni 2007 får Varmegruppen svar fra Energitilsynet. Af svaret fremgår det, at Energitilsynet ikke kan tage stilling til rimeligheden af varmepriserne, men kun om beregningsmetoden er korrekt og om hvile-i-sig-selv princippet er overholdt i henhold til Varmeforsyningsloven. Varmegruppen kontakter derefter Helsingør Kommune for at høre, hvordan vi står, hvis kommunen godkender projektforslaget, der aldrig er blevet godkendt fordi det ikke opfylder betingelserne. En af disse betingelser er ironisk nok, at der skal være en fornuftig brugerøkonomi. Helsingør Kommune har derefter oplyst os om, at kommunen havde fornyet kontakt med Energitilsynet med henblik på rådgivning i den komplicerede sag, fortæller Charlotte Dahl Grann. Problemstillingen omkring Kellerisværkets manglende projektgodkendelse fra kommunen finder ikke umiddelbart en løsning, men i løbet af 2008 er der kontakt mellem E.ON og Helsingør Kommune. I mellemtiden er Varmegruppen aktiv på andre fronter. Vi tager kontakt til en advokat for at få bedre juridisk overblik. Vi undersøger forskellige muligheder for individuel opvarmning. Endelig undersøger vi muligheden for at blive sammenkoblet med et andet område. Målet er hele tiden at få lavere varmepriser til de involverede 121 husstande - for de varslede kr. pr. år for et hus på m2 er mange penge. Alt for mange. I perioden fra 2006 og frem til nu har vi haft løbende dialog med E.ON. De er kommet på besøg, har deltaget i en generalforsamling, holdt infomøde og oplyst om forholdene, der faktisk forværres - hvilket betyder, at priserne er stigende. Der er også stigende underdækning - i december 2008 svarer underdækningen til kr. pr. husstand. Kellerisværket ved Espergærde overgår i efteråret 2010 til Helsingør Fjernvarmeforsyning Helsingør Fjernvarmeforsyning overtager Kelleris Fjernvarme Gennem dialog mellem E.ON, Varmegruppen og Helsingør Kommune opstår muligheden for, at Helsingør Fjernvarmeforsyning overtager forsyningen til brugerne af Kellerisværket. Planen er, at omlægge værket til spidsbelastnings/reserve station og forbinde nettet i Kelleris med Helsingør Fjernvarmeforsynings eksisterende fjernvarmenet, forklarer Charlotte Dahl Grann. I følge oplægget skal hver husstand betale et engangsbeløb til E.ON samt et beløb til Helsingør Fjernvarmeforsyning, der afdrages over ti år til dækning af Helsingør Fjernvarmeforsynings omkostninger med blandt andet at etablere forbindelse til eget net. I efteråret 2009 finder Varmegruppen frem til en uvildig advokat, der kan vurdere det energiretslige. Frem til sommeren 2010 er Varmegruppen involveret i en trepartsforhandling med E.ON og Helsingør Forsyning, der ender med en aftale, som alle kan acceptere. Alle beboere giver forhåndstilsagn - og pengene forfalder den 15. august Herefter skal de sidste praktiske ting falde på plads før overtagelsen er en realitet. En lykkelig afslutning Varmegruppens indsats for lavere varmepriser har været en lang og udfordrende kamp. Det sidste år har været et langt sejt træk og derfor er vi både stolte og glade over at være kommet i mål, siger Charlotte Dahl Grann. De sidste par år har Varmegruppen bestået af fire faste medlemmer, der har holdt fast og stædigt insisteret på, at finde en løsning gennem en konstruktiv og åben dialog. De kommende priser, der er stillet i udsigt fra Helsingør Forsyning er ca kr. for et hus på 130 m2 fra og med denne vinter. Det holder vi fast i og målet er nu, at fjernvarmebrugerne i Kelleris er tilkoblet Helsingør Forsyning i oktober For os er det en lykkelig afslutning og vi ved, at andre kæmper samme kamp uden tilsvarende resultater. Derfor påskønner vi i høj grad den mulighed, der opstod med opkoblingen til Helsingør Forsyning, slutter Charlotte Dahl Grann.

4 Fokus på prisnedsættende På Frederiksssund Fjernvarmeværk er E.ON i fuld gang med en række prisnedsættende tiltag. I følge projektleder Michael Bruhn gør E.ON alt, hvad der er muligt, for at optimere og skabe besparelser. De prisnedsættende tiltag i Frederikssund sker på et værk, der fungerer bedre end nogensinde, fastslår Michael Bruhn. Nettet er løbende renoveret og der er foretaget en række forbedringer siden E.ON overtog værket i Tilsætningen af spædevand ligger fx på faktor 10 i forhold til da, vi overtog værket. Nyt SRO system giver prisbesparelse i 2011 Aktuelt på Frederikssund Fjernvarmeværk udskifter vi fx det 15 år gamle SRO (Styring, regulering og overvågning) system. Den nye SRO system er langt mere avanceret og er eksempelvis i stand til at regulere tryk og temperaturer, så den tilpasses det aktuelle behov på nettet time for time, forklarer Michael Bruhn. Derved opnår vi besparelser på ledningstabet - og det kommer forbrugerne til gode. Det er en større omgang at få skiftet SRO anlægget og det koster men investeringen er hurtig tjent hjem, og i slutningen af næste år regner vi med, at resultatet kan ses på varmepriserne. Vi har nedsat en SRO arbejdsgruppe, der arbejder på højtryk - og vi satser på at have det nye SRO system implementeret i oktober måned i år. E.ON medarbejderne Kim Kjøller (t.v.), Michael Bruhn ( i midten) og Søren Laursen (t.h.) holder møde i SRO projektgruppen på Frederikssundværket. Der er penge at tjene på elproduktionen Mange tror, at vi er en rent fjernvarmeværk, men vi producerer jo også strøm, som afsættes på elmarkedet. Når vi har en god indtjening, kommer det slutbrugerne til gode. For 5 år siden kunne kraftvarmeværkerne kun sælge el på spotmarkedet. I dag har vi mulighed for at gå på andre markeder også. Det giver os bedre muligheder for at sikre en indtjening på el-salget. E.ON har fornyelig ansat en medarbejder, der har særlig fokus på at udnytte mulighederne på elproduktionsmarkedet. På sigt overvejer vi at investere i en elkedel, der skal aftage det såkaldte overskudsstrøm fra vindmølleproduktion - man får nærmest penge for at aftage det. Men den prisnedsættende investering ligger lidt længere ud i fremtiden. Isolering, der sikrer varmetab = besparelser En anden besparelse, der kan resultere i prisnedsættelser, er isolering på selve værket. Alle steder, hvor man kan se det blanke metal, er der energitab, særligt på pumper og ventiler. Løsningen er isoleringspuder, der kan tilpasses alle installationer også pumper og ventiler. Her er en energibesparelse, der er til at tage og føle på med en begrænset investering. Derfor er vi godt i gang med isolering på værket, oplyser Michael Bruhn. Bedre afkøling giver lavere varmepriser for alle En væsentlig belastning af varmepriserne er varmetabet fra rørene under transporten fra værket ud til husstandene og retur. Vi sender ca. 80 grader varmt vand ud til kunden - og den ideelle temperatur, når vandet kommer retur er grader. Imidlertid har visse kunder en meget dårlig afkøling i husets installation. De sender for varmt vand retur - og det besværliggør processen på værket. De moderne målere viser det samlede årafkølingstal for hver husstand og her kan vi tage fat i den enkelte forbruger og forslå en finjustering/eftersyn af deres system. Det er ofte en tilkalket varmvandsbeholder eller en defekt reguleringsventil, der skaber den dårlige afkøling. Prisen for en reparation er gode penge at give ud for som det er i dag, hæfter forbrugere kollektivt for de husstande, der har dårlige afkølingstal. Som noget nyt har vi lavet en forundersøgelse hos udvalgte kunder med markant dårlige afkølingstal, der er registreret med fjernlæsning. Fremover vil vi sætte yderligere fokus på dette tiltag, som på sigt giver prisnedsættelse til alle, slutter Michael Bruhn.

5 tiltag i Frederikssund Frederikssund Fjernvarmeværk blev etableret af Frederikssund Kommune i 1996, overdraget til NESA i 1999 og solgt til E.ON i 2005.

6 Nye målere i Skævinge giver fakturering af det faktiske forbrug 364 målere er hen over sommeren blevet skiftet hos E.ONs fjernvarmekunder i Skævinge. De gamle målere er blevet udskiftet med model MULTICAL 601, der sender resultatet trådløst videre. Med MULTICAL 601 kan forbruget læses to år tilbage time for time, hvilket giver et nøjagtigt billede af forbrugsmønsteret. Bedre service til kunderne Ifølge kundecenterchef Lise Stampe Jakobsen hos E.ON er de nye målere i Skævinge med til at give en endnu bedre service til kunderne. Med de nye målere bliver kundens forbrug aflæst automatisk og præcist - og kunderne bliver faktureret det faktiske forbrug hver måned frem for et á conto beløb. Det betyder, at kunderne ikke længere risikerer en større årsopgørelse fordi forbruget har oversteget sidste varmeårs forbrug, fastslår Lise Stampe Jakobsen. Målerne er blevet skiftet fra slutningen af maj til midt i juli og vi har valgt at benytte Aut. El-installatører Beyer & Jensen A/S til at klare opgaven for os. Alt er gået planmæssigt, og vi har nydt godt af samarbejdet. Tilbage har vi en mindre portion kunder, som E.ON selv tager sig af enten fordi de skal have lavet strøm eller router eller fordi de har haft en helt tredje slags måler, slutter Lise Stampe Jakobsen. Nem og enkel løsning For Bjørn Espersen fra Beyer & Jensen A/S har opgaven med at skifte målere i Skævinge for E.ON været en positiv oplevelse. Fjernvarmekunderne har været flinke og samarbejdsvillige - og de har været der til den aftalte tid, fortæller Bjørn Espersen, og han fortsætter: Vi har haft 2-3 mand i gang i 8 uger, og vi er typisk mødt op på adressen om morgenen eller formiddagen. Det tager omkring en time til halvanden at afmontere den gamle måler og sætte den nye måler op. De nye målere er trådløse og udsender et radiosignal derfor bliver der ikke brug for aflæsning mere. Den nye løsning er nem og enkel, og vi slipper for at grave kabler ned. Bjørn Espersen fra Beyer & Jensen A/S har haft en positiv oplevelse af E.ONs kunder i forbindelse med udskiftningen af målere i Skævinge hen over sommeren.

7 Erling Hugger Jakobsen er medlem af kommunalbestyrelse i Faxe kommune, formand for kommunens tværfaglige udvalg for Ørslev-Terslev fjernvarmeværk og bestyrelsesmedlem i E.ON Varme Danmark ApS. Ørslev-Terslev udvalget i konstruktiv dialog med Faxe Forsyning Ifølge formanden for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg for Ørslev-Terslev fjernvarmeværk Erling Hugger Jakobsen er dialogen med Faxe Forsyning så konstruktiv, at der målrettet arbejdes med en løsning, som på sigt vil skabe markant lavere priser for de tilsluttede beboerne i området. Forhandlingerne mellem det tværpolitiske udvalg for Ørslev- Terslev fjernvarmeværk og Faxe Forsyning er i gang, så vi kan forhåbentlig snart præsentere et realistisk budget, som forbrugerne kan acceptere, fortæller Erling Hugger Jakobsen. Vores mål er, at få sænket varmepriserne med 25 % inden for overskuelig fremtid. Folks tålmodighed er ved at være slidt, og flere har udskudt deres udtrædelse fra fjernvarmen fordi de håber på en løsning. Det er vigtigt, at der snart kommer nogle holdbare løsninger på bordet. Alternative energikilder som supplement Når vi har fået et godt overtagelsestilbud på plads - og forholdene bliver mere stabile, kan vi begynde at se på tiltag, der kan få priserne yderligere ned, forklarer Erling Hugger Jakobsen. Her er solfangeranlæg og biogas i fokus som supplement til det naturgasdrevne værk. Særligt biogas er en oplagt vej at gå hernede, hvor vi har store svinefarme. Udnyttelsen af gyllen løser flere problemer. Landmændene får bedre gødning, beboerne bliver fri for gyllelugten, vi får et supplement og et alternativ til den dyre naturgas og lavere varmepriser. Konstruktiv dialog med alle parter Biogas er en win-win løsning, men der ligger meget forberedende arbejde, mener Erling Hugger Jakobsen. Politisk er der aktuelt stor interesse for biogas, men afgifterne er fortsat for høje. Nu og her gælder det først og fremmest overdragelsen til Faxe Forsyning, så kigger vi på de alternative energikilder senere. Det er afgørende, at vi har en konstruktiv dialog med de involverede parter Faxe Forsyning og E.ON - gennem hele processen. Vi håber, at de endelige resultater bliver modtaget positivt af brugerne, så alle bakker op om at finde en løsning. Ørslev-Terslev fjern varmeværk blev etableret af Ørslev-Terslev A.m.b.a i 1995 og solgt til E.ON i En målrettet proces Overordnet set er jeg tilfreds med de fremskridt, vi har gjort i det tværpolitiske udvalg. Der er klart sket en positiv udvikling af dialogen med E.ON, understreger Erling Hugger Jakobsen. De er blevet meget mere åbne og lyttende - og det betyder, at vi undgår misforståelser. E.ON har nogle gode målsætninger om, at finde de bedste løsninger for fjernvarmebrugerne og vi tager dem på ordet. Den målrettede proces i Ørslev-Terslev kan måske inspirere andre i lignende situation for vi satser klart på en konstruktiv løsning inden for overskuelig fremtid, slutter Erling Hugger Jakobsen før han tager en rundtur på værket.

8 Kort om E.ON Nyt fra dit fjernvarmeværk Kelleris Efter planen overgår Kelleris værket til Helsingør Fjernvarmeforsyning i oktober Se artikel. Annebergparken Håndtering af oversvømmelser input mangler Kontakt E.ON Danmark Kundecenter T Åbningstider Dagligt Frederikssund E.ON har fokus på en række prisbesvarende tiltag på fjernvarmeværket i Frederikssund. Se artikel. Slagslunde Der er fortsat forhandlinger med Egedal Kommune omkring overtagelse af Slagslunde Fjernvarme i løbet af Hovednummer T F Åbningstider Mandag-fredag kl Er du dansker med bolig i Sverige? Kundeservice i Sverige tager imod henvendelser fra danskere med bolig i Sverige. Skævinge Dialogen med Hillerød Kommune er intensiveret for at finde en løsning, der sikrer lavere varmepriser. Hvis du har brug for at tale med E.ON Sverige, så kontakt venligst: T Ørslev-Terslev Aktuelle forhandlinger med Faxe Kommune og Faxe Forsyning skulle gerne føre til overtagelse af Ørslev-Terslev fjernvarme. Se artikel. Find svaret på På under privat/fjernvarmenet kan du følge dit forbrug, se styringstabeller og fakturaer samt få overblik over regnskab og budgetter for nettet og værket i dit område. Har du spørgsmål eller kommentarer til dit varmeværk, er du altid velkommen til at kontakt os pr. mail på eller pr. telefon på E.ON Danmark E.ON Danmark A/S er et dansk energiselskab, der indgår i verdens største privatejede energikoncern. Vi er 70 medarbejdere, der beskæftiger os med forskellige former for energi herunder produktion og distribution af varme i forbindelse med vores 65 lokale kraftvarmeværker. E.ON Danmark sælger også gas og el til større erhvervskunder i Danmark. I efteråret 2010 indvier vi en af verdens største vindmølleparker Rødsand 2 ved Rødby. Til den tid producerer de 90 vindmøller strøm nok til at forsyne husstande med klimaneutral energi. På den måde spares miljøet for tons CO 2 om året. E.ON Indenfor Udgives af E.ON Danmark. Ansvarshavende redaktør: Henrik Rasmussen. Oplag: 4000 stk. Bladredaktion: Tekst: Louise Gløet Grafisk opsætning: Silfverström&Partner

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme

Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme TotalVarme Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme Vi gør det let for jer fordi I får en samlet løsning med kraftvarme ekspertise inden for alle områder. Erfaring

Læs mere

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme.

Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2009/2010 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 17. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 1 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vi har muligheden for igen at gå på det frie marked når priserne viser sig at være attraktive.

Vi har muligheden for igen at gå på det frie marked når priserne viser sig at være attraktive. Beretning for 2008/2009 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Efter at olieprisen og der med gasprisen for et par år siden var helt oppe at vende, har vi her i forbindelse med finanskrisen haft olieprisen

Læs mere

Rapport fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i E.ON Varme Danmark ApS

Rapport fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i E.ON Varme Danmark ApS Rapport fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i E.ON Varme Danmark ApS Torsdag den 17. marts 2011 Tilstedeværende Erling Hugger Jakobsen (bestyrelsesmedlem udpeget af Faxe kommune), Kurt Johansen (bestyrelsesmedlem

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Beretning. Driftsåret 2016. 1. Nyudstykninger, nyanlæg, reparationer, ombygninger m.m. i 2016. Der var ingen byggeaktivitet i Golfparken i 2016. Der er bygget 2 huse på naboudstykningen. Området er udlagt

Læs mere

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme.

Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Ledelses beretning for 2012 2013. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter. Det er salg af EL og Varme. Antallet af forbruger er pt. 754 Udviklingen i aktiviteter

Læs mere

Indenfor. Nye tider nye veje. E.ON sætter fokus på kunderne. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 1.2010

Indenfor. Nye tider nye veje. E.ON sætter fokus på kunderne. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 1.2010 1.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder E.ONs nye direktør Tore Harritshøj fastslår, at kundefokus har høj prioritet og at E.ONs kommunikation fremover vil være mere åben og udadvendt.

Læs mere

Rapport fra bestyrelsesmøde i E.ON Varme Danmark ApS den 17. januar 2011 på Lautruppark hotel, Ballerup

Rapport fra bestyrelsesmøde i E.ON Varme Danmark ApS den 17. januar 2011 på Lautruppark hotel, Ballerup Rapport fra bestyrelsesmøde i E.ON Varme Danmark ApS den 17. januar 2011 på Lautruppark hotel, Ballerup Tilstede Tore Harritshøj (formand), Morten Skovgaard, Peter Nisbeth, Erling Hugger Jakobsen, Per

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling

Hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Efterfølgende begivenheder Den forventede udvikling Ledelses beretning for 2013-2014. Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme. Hovedaktiviteter Værkets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og salg af el og

Læs mere

Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser

Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser N OT AT 12. december 2011 J.nr. Ref. OO Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser I 1990 erne blev der etableret kollektiv varmeforsyning i større landsbyer, hvor der

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2015/2016.

Bestyrelsens beretning for 2015/2016. Side 1 Nysted, den13. september 2016 Bestyrelsens beretning for 2015/2016. 1 Værket Regnskabsåret er meget tæt på et vejrmæssigt normalt år det vil sige et salg på 11.727 MWh. Det er kun 73 MWh mindre

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Sted: Tilstede: Øvrige deltagere: Afbud: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen, Jan Blicher,

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus:

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus: Nyhedsbrev fra Bestyrelsen for Uggelhuse/Langkastrup kraftvarme August 2015 Andelshaverstatus: Da vi desværre ikke kunne rette op på fejlen angående den manglende opdaterede nummererede liste over andelshavere

Læs mere

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Ledelsesberetning 2011/2012 for Sydlangeland Fjernvarme. Velkommen. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til den 19. ordinære generalforsamling for Sydlangeland Fjernvarme. Første punkt på

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i E.ON Varme Danmark ApS den 10. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde i E.ON Varme Danmark ApS den 10. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde i E.ON Varme Danmark ApS den 10. september 2010 Tilstede: Erling Hugger Jakobsen (udpeget af Faxe kommune), Kurt Johansen (udpeget af Vordingborg kommune), Peter Nisbeth (udpeget

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned.

Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned. Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned. Afkøling af fjernvarme Generelt Forskellen mellem fjernvarme- vandets fremløbs- og retur- løbstemperatur kaldes afkølingen. Jo koldere fjernvarme-

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. Vallensbæk den 26. november 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013 Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. REGNSKAB Årsregnskabet, som er det 48. regnskab,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. Bestyrelsens beretning Indledning 2012 har ligesom 2011 har været et uforudsigeligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Investeringer. Driftsøkonomien

Investeringer. Driftsøkonomien Beretning 2015 Nørre Snede Varmeværk har nu i 2 år haft samarbejde med Ejstrupholm Varmeværk. Et samarbejde, som har vist sig som en god løsning for begge værker, hvor vi især samarbejder om maskinerne

Læs mere

35 barmarksværker. Møde i erfa-gruppen for decentral kraftvarme. Comwell Rebild Bakker. v/ Christian Pedersen, Dansk Fjernvarmes

35 barmarksværker. Møde i erfa-gruppen for decentral kraftvarme. Comwell Rebild Bakker. v/ Christian Pedersen, Dansk Fjernvarmes Erfaring med forbedret økonomi i 35 barmarksværker Møde i erfa-gruppen for decentral kraftvarme tirsdag den 11. juni 2013 Comwell Rebild Bakker v/ Christian Pedersen, Dansk Fjernvarmes Projektselskab Præsentation

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Vil du gerne holde din varmepris i ro?

Vil du gerne holde din varmepris i ro? Vil du gerne holde din varmepris i ro? Ta din returtemperatur og følg din afkøling. Se indeni 1 LYSTRUP FJERNVARME Varmen fortsætter med at være billig - bare du bruger den fornuftigt I Lystrup, Elsted

Læs mere

Jeg og bestyrelsen kan endnu engang kan jeg konstatere, at 2015 er forløbet tilfredsstillende både driftsmæssigt og økonomisk.

Jeg og bestyrelsen kan endnu engang kan jeg konstatere, at 2015 er forløbet tilfredsstillende både driftsmæssigt og økonomisk. Bestyrelsesberetning 2015 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Tiden går stærkt, og det er nu 8. gang jeg aflægger bestyrelsesberetning for generalforsamlingen i Ribe Fjernvarme, og denne gang lidt anderledes

Læs mere

I foråret 2013 satte daværende bestyrelse retningen for Ribe Fjernvarme frem til 2020 via visionen:

I foråret 2013 satte daværende bestyrelse retningen for Ribe Fjernvarme frem til 2020 via visionen: Bestyrelsesberetning 2014 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Indledningsvist er det min og bestyrelsens opfattelse, at driftsåret 2014 ikke har været så ringe endda taget alt i betragtning, og det er derfor

Læs mere

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9 8400 Ebeltoft CVR 22 70 37 14 Carl Th. Dreyers Vej 0 8400 Ebeltoft Ebeltoft, 09-06-2017 Tilbud Forbrugernr.: 82083 Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 10. møde i bestyrelsen 27. oktober 2009, kl. 15.00-16.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 10. møde i bestyrelsen 27. oktober 2009, kl. 15.00-16.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Sted: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Tilstede: Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær (fra 15.10), Peter Hansen (indtil 15.50), Jan Blicher,

Læs mere

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion Slagslunde Fjernvarmelaug Formand Marie Louise Allerslev, Egetoften 7, Slagslunde 3660 Stenløse. Tlf.: 4818 3884 e-mail: SFL@SlagslundeFjernvarmelaug.dk Formandsberetning til generalforsamlingen den 26.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013

Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013 Velkommen til Generalforsamling i Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Torsdag d. 22. august 2013 Generalforsamling Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.A. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Nyhedsbrev januar 2016

Nyhedsbrev januar 2016 Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme AMBA Kastrupvej 41a 8960 Randers sø 86496888 gjvarme@gjvarme.dk formand.ulk@gmail.com Nyhedsbrev januar 2016 Godt Nytår til Alle Nye Tariffer Der træder nye tariffer i

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Ordinær generalforsamling 2010 2011. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2010

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0208 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: JSP 3600 Frederikssund E.ON Varme Danmark ApS CVR 2562 5625 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Rapport fra bestyrelsesmøde i E.ON Varme Danmark ApS onsdag den 25. maj 2011

Rapport fra bestyrelsesmøde i E.ON Varme Danmark ApS onsdag den 25. maj 2011 Rapport fra bestyrelsesmøde i E.ON Varme Danmark ApS onsdag den 25. maj 2011 Tilstedeværende Erling Hugger Jakobsen (udpeget af Faxe kommune), Kurt Johansen (udpeget af Vordingborg kommune), Morten Skovgaard

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma Få den fulde værdi af jeres næste projekt DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma I sikrer hverdagens drift. Vi giver råd om fremtiden Overvejer I, hvordan I kan fremtidssikre værket i forhold

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

forvente stigninger på mellem kroner pr. husstand. Vel at mærke oveni den pris som varmen vil koste i forvejen.

forvente stigninger på mellem kroner pr. husstand. Vel at mærke oveni den pris som varmen vil koste i forvejen. Formandens beretning Endnu et år er gået i fjernvarmens tegn, Året har budt på flere forandringer, bland andet opsagde Gjerlev deres kontrakt med ULK, men det halve års opsigelse der stod i kontrakten

Læs mere

BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE

BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE BRAMMING FJERNVARME Juli 2015 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 i auditoriet Tirsdag, den 25. august

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Sæby Varmeværk A.m.b.a.

Sæby Varmeværk A.m.b.a. Sæby Varmeværk A.m.b.a. Temadag 18. maj 2016 Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme Pouli S. Rugholt - Sæby Varmeværk 2016 Sæby Varmeværk Fakta 2016 Antal målere: 3.489 Gadeledningsnet: Stikledningsnet:

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

Landbruget som energileverandør. Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup. 12. december 2011

Landbruget som energileverandør. Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup. 12. december 2011 Landbruget som energileverandør Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup 12. december 2011 Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup 1. Præsentation 2. Anvendelse af biogas lokalt 3. Erfaringer fra lignende projekter 4. Kan

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

Velkommen. Fjernvarme. Grimstrup-kvarteret og. Maglemølle-området. 2. Marts 2017

Velkommen. Fjernvarme. Grimstrup-kvarteret og. Maglemølle-området. 2. Marts 2017 Velkommen Fjernvarme Grimstrup-kvarteret og Maglemølle-området 2. Marts 2017 Næstved Varmeværk Repræsenteretved: Jens Andersen, direktør Arne Ulstrup, kundekonsulent Næstved Varmeværk Stiftet 1965 Organisation

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 6 Bestyrelsen PROTOKOL 11. møde i bestyrelsen 4. november 2009, kl. 14.00-15.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 6 Bestyrelsen PROTOKOL 11. møde i bestyrelsen 4. november 2009, kl. 14.00-15.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 6 4. november 2009, kl. 14.0015.20 Sted: Tilstede: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen,

Læs mere

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se Rørholt se Biogasanlæg yder 8-900 kw gas som løbende omsættes i en gasmotor til 320-360 kw strøm og varme fra motor bortventileres. 5 møller som samlet kan yde 4 mw el ved maks produktion. Anlægget 5 6

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

ØRSLEV TERSLEV FJERNVARMEFORSYNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN V/KLAUS FAFNER

ØRSLEV TERSLEV FJERNVARMEFORSYNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN V/KLAUS FAFNER ØRSLEV TERSLEV FJERNVARMEFORSYNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN V/KLAUS FAFNER HVAD BLEV UNDERSØGT? Overdragelse af E.ON Produktion og E.ON Varmes ejerskab til et nyt fjernvarmeselskab. Muligheder for en

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Årsberetning ved generalforsamling

Årsberetning ved generalforsamling Årsberetning ved generalforsamling 27.09.2016 Som sædvanlig på generalforsamlingen skal der af bestyrelsen aflægges beretning for det forløbne år, hvor jeg vil redegøre for, hvad der er passeret, herunder

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 27. juni 2013 Egholmskolen

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 27. juni 2013 Egholmskolen Vallensbæk Strand den 29. juni 2013 Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 27. juni 2013 Egholmskolen Formanden, Morten Lind, bød velkommen. Der var mødt 25 stemmeberettigede.

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

2010 har efter min opfattelse været endnu et spændende år for Ribe Fjernvarme.

2010 har efter min opfattelse været endnu et spændende år for Ribe Fjernvarme. Bestyrelsesberetning 2010 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. 2010 har efter min opfattelse været endnu et spændende år for Ribe Fjernvarme. Strategien og dermed solen for bestyrelsen har i 2010 været uændret,

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

STØVRING KRAFTVARMEVÆRK

STØVRING KRAFTVARMEVÆRK STØVRING KRAFTVARMEVÆRK GENERALFORSAMLING 2013 VELKOMMEN 28-11-2013 1 28-11-2013 2 FORBRUGERE 50 96 150 172 201 254 350 369 412 443 486 567 689 739 775 824 911 977 997 1005 1030 1034 1049 1088 1210 1250

Læs mere

SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOM MED BESPARELSER?

SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOM MED BESPARELSER? SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOM MED BESPARELSER? En enkel løsning, der holder øje med vand- og energiforbruget og sparer jer for tusindvis af kroner I jeres ejendom kan der være mange penge at spare

Læs mere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Miljørigtig opvarmning og rentable varmebesparelser Fokus på: Energimærke Hvad er aktuelt? Energibesparelser Fremtiden Uvildigt oplæg ved Carsten Sohl Energitjenesten,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Beretning til Generalforsamling varmeåret 2014/15 1. Valg af dirigent ** Kurt Johansen blev valgt 2. Beretning til generalforsamling - varmeåret 2014/15 Afslutning af varmeår

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere