Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010"

Transkript

1 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg for Ørslev-Terslev fjernvarmeværk Erling Hugger Jakobsen og E.ON tekniker Michael Haslund Poulsen. Dialog er vejen frem E.ON har fokus på dialog med vores fjernvarmekunder og de involverede kommuner. En tæt dialog skaber grobund for nye tiltag og resultater, der kan sikre vores kunder den bedste varmeløsning - og dermed den største tilfredshed. Aktuelt er E.ON kommet langt i dialogen med Varmegruppen i Kelleris samt Helsingør Kommune og Forsyning. En overdragelse er en realitet i løbet af efteråret. Processen frem mod målet er beskrevet ud fra Varmegruppens synsvinkel i dette nummer af Indenfor. I Ørslev-Terslev er E.ON aktivt i dialog med Faxe Kommunes tværfaglige udvalg for Ørslev-Terslev omkring Faxe Forsynings overtagelse. Det samme gælder Slagslunde Fjernvarmeværk og Egedal Kommune, hvor der er konkrete udspil på bordet omkring en overtagelse, når de praktiske detaljer er faldet på plads. I Frederikssund arbejder E.ON målrettet på flere prisnedsættende initiativer efter en god dialog med kommunen. E.ON ønsker at agere åbent og lyttende for kun gennem en konstruktiv dialog finder vi de rigtige løsninger. Det er vores håb, at vores kunder og øvrige samarbejdspartnere deler vores ønske om konstruktiv dialog og en positiv attitude til alles bedste. Med venlig hilsen Henrik Rasmussen Business Manager, E.ON Danmark

2 En lang sej kamp for billigere fjernvarme Kelleris Fjernvarme bliver i efteråret overtaget af Helsingør Fjernvarmeforsyning med lovning på markant lavere varmepriser. Charlotte Dahl Grann har som medlem af den frivillige Varmegruppe Kelleris bidraget til kampen for billigere fjernvarmepriser. De sidste brikker i overtagelsen af Kellerisværket falder på plads i løbet af efteråret. Charlotte Dahl Grann og de øvrige medlemmer af Varmegruppen Kelleris glæder sig over resultatet af deres anstrengelser. Det er en stor lettelse for alle fjernvarmebrugerne i Kelleris inklusive os i Varmegruppen, at vi nu endelig ser resultaterne af vores indsats, understreger Charlotte Dahl Grann, og hun fortsætter: Jeg har boet i Kelleris siden og da NESA i maj 2005 informerede os om den oparbejdede gæld på 1 million kr., kom det bag på os alle. E.ON overtog værket i Xxxxx måned og efter et år startede den dialog med brugerne, som har kørt lige siden. Udgangspunktet for dialog var skidt for selvfølgelig var vi knotne på E.ON ligesom vi havde været frustrerede over NESA i sin tid. Men jeg må sige, at vi har haft en god og sober dialog med E.ON hele vejen. Barmarksværkernes fælles udfordringer I 2005 var jeg formand i grundejerforeningen Landsbyen 1 og på den vis var jeg involveret fra starten, forklarer Charlotte Dahl Grann. Efter mødet med NESA i maj 2005 blev der holdt et beboermøde, og her blev Varmegruppen i Kelleris nedsat med 6-8 mand. Varmegruppen forsøgte at skabe overblik over situationen og vores muligheder for at undgå de store prisforhøjelser, der ville mere end fordoble varmeprisen. Ingen familier har økonomi til at betale så meget for deres varme. Ud over de specifikke problemstillinger i Kelleris er det undervejs gået op for os, at vi ikke

3 priser er alene. Rundt om i landet kæmper mange fjernvarmeværker med præcis de samme problemstillinger. Mange af de såkaldte barmarksværker er udfordret af anlægsgæld, varmetab, for små kundegrundlag, høje gaspriser og alt for høje varmepriser. Klage over varslede priser I 2006 gik jeg aktivt ind i Varmegruppen. Det er en langvarig tjans, der for alle frivillige foregår om aftenen og i weekenderne, fastslår Charlotte Dahl Grann. Der dukkede hele tiden nye problemstillinger op - og det gik langsomt med at se resultater. Parterne i sagen som Helsingør Kommune og Energitilsynet gav sig god tid med at vende tilbage. I juli 2006 indsendte Varmegruppen en formel klage til Energitilsynet over de varslede stigninger fra E.ON og i den forbindelse fandt vi ud af, at der på varmeområdet ikke er nogen forbrugerbeskyttelse. Det er kun Varmeforsyningsloven, der kontrollerer området og den vurderer ikke rimeligheden af varslede priser. Målet er lavere varmepriser I juni 2007 får Varmegruppen svar fra Energitilsynet. Af svaret fremgår det, at Energitilsynet ikke kan tage stilling til rimeligheden af varmepriserne, men kun om beregningsmetoden er korrekt og om hvile-i-sig-selv princippet er overholdt i henhold til Varmeforsyningsloven. Varmegruppen kontakter derefter Helsingør Kommune for at høre, hvordan vi står, hvis kommunen godkender projektforslaget, der aldrig er blevet godkendt fordi det ikke opfylder betingelserne. En af disse betingelser er ironisk nok, at der skal være en fornuftig brugerøkonomi. Helsingør Kommune har derefter oplyst os om, at kommunen havde fornyet kontakt med Energitilsynet med henblik på rådgivning i den komplicerede sag, fortæller Charlotte Dahl Grann. Problemstillingen omkring Kellerisværkets manglende projektgodkendelse fra kommunen finder ikke umiddelbart en løsning, men i løbet af 2008 er der kontakt mellem E.ON og Helsingør Kommune. I mellemtiden er Varmegruppen aktiv på andre fronter. Vi tager kontakt til en advokat for at få bedre juridisk overblik. Vi undersøger forskellige muligheder for individuel opvarmning. Endelig undersøger vi muligheden for at blive sammenkoblet med et andet område. Målet er hele tiden at få lavere varmepriser til de involverede 121 husstande - for de varslede kr. pr. år for et hus på m2 er mange penge. Alt for mange. I perioden fra 2006 og frem til nu har vi haft løbende dialog med E.ON. De er kommet på besøg, har deltaget i en generalforsamling, holdt infomøde og oplyst om forholdene, der faktisk forværres - hvilket betyder, at priserne er stigende. Der er også stigende underdækning - i december 2008 svarer underdækningen til kr. pr. husstand. Kellerisværket ved Espergærde overgår i efteråret 2010 til Helsingør Fjernvarmeforsyning Helsingør Fjernvarmeforsyning overtager Kelleris Fjernvarme Gennem dialog mellem E.ON, Varmegruppen og Helsingør Kommune opstår muligheden for, at Helsingør Fjernvarmeforsyning overtager forsyningen til brugerne af Kellerisværket. Planen er, at omlægge værket til spidsbelastnings/reserve station og forbinde nettet i Kelleris med Helsingør Fjernvarmeforsynings eksisterende fjernvarmenet, forklarer Charlotte Dahl Grann. I følge oplægget skal hver husstand betale et engangsbeløb til E.ON samt et beløb til Helsingør Fjernvarmeforsyning, der afdrages over ti år til dækning af Helsingør Fjernvarmeforsynings omkostninger med blandt andet at etablere forbindelse til eget net. I efteråret 2009 finder Varmegruppen frem til en uvildig advokat, der kan vurdere det energiretslige. Frem til sommeren 2010 er Varmegruppen involveret i en trepartsforhandling med E.ON og Helsingør Forsyning, der ender med en aftale, som alle kan acceptere. Alle beboere giver forhåndstilsagn - og pengene forfalder den 15. august Herefter skal de sidste praktiske ting falde på plads før overtagelsen er en realitet. En lykkelig afslutning Varmegruppens indsats for lavere varmepriser har været en lang og udfordrende kamp. Det sidste år har været et langt sejt træk og derfor er vi både stolte og glade over at være kommet i mål, siger Charlotte Dahl Grann. De sidste par år har Varmegruppen bestået af fire faste medlemmer, der har holdt fast og stædigt insisteret på, at finde en løsning gennem en konstruktiv og åben dialog. De kommende priser, der er stillet i udsigt fra Helsingør Forsyning er ca kr. for et hus på 130 m2 fra og med denne vinter. Det holder vi fast i og målet er nu, at fjernvarmebrugerne i Kelleris er tilkoblet Helsingør Forsyning i oktober For os er det en lykkelig afslutning og vi ved, at andre kæmper samme kamp uden tilsvarende resultater. Derfor påskønner vi i høj grad den mulighed, der opstod med opkoblingen til Helsingør Forsyning, slutter Charlotte Dahl Grann.

4 Fokus på prisnedsættende På Frederiksssund Fjernvarmeværk er E.ON i fuld gang med en række prisnedsættende tiltag. I følge projektleder Michael Bruhn gør E.ON alt, hvad der er muligt, for at optimere og skabe besparelser. De prisnedsættende tiltag i Frederikssund sker på et værk, der fungerer bedre end nogensinde, fastslår Michael Bruhn. Nettet er løbende renoveret og der er foretaget en række forbedringer siden E.ON overtog værket i Tilsætningen af spædevand ligger fx på faktor 10 i forhold til da, vi overtog værket. Nyt SRO system giver prisbesparelse i 2011 Aktuelt på Frederikssund Fjernvarmeværk udskifter vi fx det 15 år gamle SRO (Styring, regulering og overvågning) system. Den nye SRO system er langt mere avanceret og er eksempelvis i stand til at regulere tryk og temperaturer, så den tilpasses det aktuelle behov på nettet time for time, forklarer Michael Bruhn. Derved opnår vi besparelser på ledningstabet - og det kommer forbrugerne til gode. Det er en større omgang at få skiftet SRO anlægget og det koster men investeringen er hurtig tjent hjem, og i slutningen af næste år regner vi med, at resultatet kan ses på varmepriserne. Vi har nedsat en SRO arbejdsgruppe, der arbejder på højtryk - og vi satser på at have det nye SRO system implementeret i oktober måned i år. E.ON medarbejderne Kim Kjøller (t.v.), Michael Bruhn ( i midten) og Søren Laursen (t.h.) holder møde i SRO projektgruppen på Frederikssundværket. Der er penge at tjene på elproduktionen Mange tror, at vi er en rent fjernvarmeværk, men vi producerer jo også strøm, som afsættes på elmarkedet. Når vi har en god indtjening, kommer det slutbrugerne til gode. For 5 år siden kunne kraftvarmeværkerne kun sælge el på spotmarkedet. I dag har vi mulighed for at gå på andre markeder også. Det giver os bedre muligheder for at sikre en indtjening på el-salget. E.ON har fornyelig ansat en medarbejder, der har særlig fokus på at udnytte mulighederne på elproduktionsmarkedet. På sigt overvejer vi at investere i en elkedel, der skal aftage det såkaldte overskudsstrøm fra vindmølleproduktion - man får nærmest penge for at aftage det. Men den prisnedsættende investering ligger lidt længere ud i fremtiden. Isolering, der sikrer varmetab = besparelser En anden besparelse, der kan resultere i prisnedsættelser, er isolering på selve værket. Alle steder, hvor man kan se det blanke metal, er der energitab, særligt på pumper og ventiler. Løsningen er isoleringspuder, der kan tilpasses alle installationer også pumper og ventiler. Her er en energibesparelse, der er til at tage og føle på med en begrænset investering. Derfor er vi godt i gang med isolering på værket, oplyser Michael Bruhn. Bedre afkøling giver lavere varmepriser for alle En væsentlig belastning af varmepriserne er varmetabet fra rørene under transporten fra værket ud til husstandene og retur. Vi sender ca. 80 grader varmt vand ud til kunden - og den ideelle temperatur, når vandet kommer retur er grader. Imidlertid har visse kunder en meget dårlig afkøling i husets installation. De sender for varmt vand retur - og det besværliggør processen på værket. De moderne målere viser det samlede årafkølingstal for hver husstand og her kan vi tage fat i den enkelte forbruger og forslå en finjustering/eftersyn af deres system. Det er ofte en tilkalket varmvandsbeholder eller en defekt reguleringsventil, der skaber den dårlige afkøling. Prisen for en reparation er gode penge at give ud for som det er i dag, hæfter forbrugere kollektivt for de husstande, der har dårlige afkølingstal. Som noget nyt har vi lavet en forundersøgelse hos udvalgte kunder med markant dårlige afkølingstal, der er registreret med fjernlæsning. Fremover vil vi sætte yderligere fokus på dette tiltag, som på sigt giver prisnedsættelse til alle, slutter Michael Bruhn.

5 tiltag i Frederikssund Frederikssund Fjernvarmeværk blev etableret af Frederikssund Kommune i 1996, overdraget til NESA i 1999 og solgt til E.ON i 2005.

6 Nye målere i Skævinge giver fakturering af det faktiske forbrug 364 målere er hen over sommeren blevet skiftet hos E.ONs fjernvarmekunder i Skævinge. De gamle målere er blevet udskiftet med model MULTICAL 601, der sender resultatet trådløst videre. Med MULTICAL 601 kan forbruget læses to år tilbage time for time, hvilket giver et nøjagtigt billede af forbrugsmønsteret. Bedre service til kunderne Ifølge kundecenterchef Lise Stampe Jakobsen hos E.ON er de nye målere i Skævinge med til at give en endnu bedre service til kunderne. Med de nye målere bliver kundens forbrug aflæst automatisk og præcist - og kunderne bliver faktureret det faktiske forbrug hver måned frem for et á conto beløb. Det betyder, at kunderne ikke længere risikerer en større årsopgørelse fordi forbruget har oversteget sidste varmeårs forbrug, fastslår Lise Stampe Jakobsen. Målerne er blevet skiftet fra slutningen af maj til midt i juli og vi har valgt at benytte Aut. El-installatører Beyer & Jensen A/S til at klare opgaven for os. Alt er gået planmæssigt, og vi har nydt godt af samarbejdet. Tilbage har vi en mindre portion kunder, som E.ON selv tager sig af enten fordi de skal have lavet strøm eller router eller fordi de har haft en helt tredje slags måler, slutter Lise Stampe Jakobsen. Nem og enkel løsning For Bjørn Espersen fra Beyer & Jensen A/S har opgaven med at skifte målere i Skævinge for E.ON været en positiv oplevelse. Fjernvarmekunderne har været flinke og samarbejdsvillige - og de har været der til den aftalte tid, fortæller Bjørn Espersen, og han fortsætter: Vi har haft 2-3 mand i gang i 8 uger, og vi er typisk mødt op på adressen om morgenen eller formiddagen. Det tager omkring en time til halvanden at afmontere den gamle måler og sætte den nye måler op. De nye målere er trådløse og udsender et radiosignal derfor bliver der ikke brug for aflæsning mere. Den nye løsning er nem og enkel, og vi slipper for at grave kabler ned. Bjørn Espersen fra Beyer & Jensen A/S har haft en positiv oplevelse af E.ONs kunder i forbindelse med udskiftningen af målere i Skævinge hen over sommeren.

7 Erling Hugger Jakobsen er medlem af kommunalbestyrelse i Faxe kommune, formand for kommunens tværfaglige udvalg for Ørslev-Terslev fjernvarmeværk og bestyrelsesmedlem i E.ON Varme Danmark ApS. Ørslev-Terslev udvalget i konstruktiv dialog med Faxe Forsyning Ifølge formanden for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg for Ørslev-Terslev fjernvarmeværk Erling Hugger Jakobsen er dialogen med Faxe Forsyning så konstruktiv, at der målrettet arbejdes med en løsning, som på sigt vil skabe markant lavere priser for de tilsluttede beboerne i området. Forhandlingerne mellem det tværpolitiske udvalg for Ørslev- Terslev fjernvarmeværk og Faxe Forsyning er i gang, så vi kan forhåbentlig snart præsentere et realistisk budget, som forbrugerne kan acceptere, fortæller Erling Hugger Jakobsen. Vores mål er, at få sænket varmepriserne med 25 % inden for overskuelig fremtid. Folks tålmodighed er ved at være slidt, og flere har udskudt deres udtrædelse fra fjernvarmen fordi de håber på en løsning. Det er vigtigt, at der snart kommer nogle holdbare løsninger på bordet. Alternative energikilder som supplement Når vi har fået et godt overtagelsestilbud på plads - og forholdene bliver mere stabile, kan vi begynde at se på tiltag, der kan få priserne yderligere ned, forklarer Erling Hugger Jakobsen. Her er solfangeranlæg og biogas i fokus som supplement til det naturgasdrevne værk. Særligt biogas er en oplagt vej at gå hernede, hvor vi har store svinefarme. Udnyttelsen af gyllen løser flere problemer. Landmændene får bedre gødning, beboerne bliver fri for gyllelugten, vi får et supplement og et alternativ til den dyre naturgas og lavere varmepriser. Konstruktiv dialog med alle parter Biogas er en win-win løsning, men der ligger meget forberedende arbejde, mener Erling Hugger Jakobsen. Politisk er der aktuelt stor interesse for biogas, men afgifterne er fortsat for høje. Nu og her gælder det først og fremmest overdragelsen til Faxe Forsyning, så kigger vi på de alternative energikilder senere. Det er afgørende, at vi har en konstruktiv dialog med de involverede parter Faxe Forsyning og E.ON - gennem hele processen. Vi håber, at de endelige resultater bliver modtaget positivt af brugerne, så alle bakker op om at finde en løsning. Ørslev-Terslev fjern varmeværk blev etableret af Ørslev-Terslev A.m.b.a i 1995 og solgt til E.ON i En målrettet proces Overordnet set er jeg tilfreds med de fremskridt, vi har gjort i det tværpolitiske udvalg. Der er klart sket en positiv udvikling af dialogen med E.ON, understreger Erling Hugger Jakobsen. De er blevet meget mere åbne og lyttende - og det betyder, at vi undgår misforståelser. E.ON har nogle gode målsætninger om, at finde de bedste løsninger for fjernvarmebrugerne og vi tager dem på ordet. Den målrettede proces i Ørslev-Terslev kan måske inspirere andre i lignende situation for vi satser klart på en konstruktiv løsning inden for overskuelig fremtid, slutter Erling Hugger Jakobsen før han tager en rundtur på værket.

8 Kort om E.ON Nyt fra dit fjernvarmeværk Kelleris Efter planen overgår Kelleris værket til Helsingør Fjernvarmeforsyning i oktober Se artikel. Annebergparken Håndtering af oversvømmelser input mangler Kontakt E.ON Danmark Kundecenter T Åbningstider Dagligt Frederikssund E.ON har fokus på en række prisbesvarende tiltag på fjernvarmeværket i Frederikssund. Se artikel. Slagslunde Der er fortsat forhandlinger med Egedal Kommune omkring overtagelse af Slagslunde Fjernvarme i løbet af Hovednummer T F Åbningstider Mandag-fredag kl Er du dansker med bolig i Sverige? Kundeservice i Sverige tager imod henvendelser fra danskere med bolig i Sverige. Skævinge Dialogen med Hillerød Kommune er intensiveret for at finde en løsning, der sikrer lavere varmepriser. Hvis du har brug for at tale med E.ON Sverige, så kontakt venligst: T Ørslev-Terslev Aktuelle forhandlinger med Faxe Kommune og Faxe Forsyning skulle gerne føre til overtagelse af Ørslev-Terslev fjernvarme. Se artikel. Find svaret på På under privat/fjernvarmenet kan du følge dit forbrug, se styringstabeller og fakturaer samt få overblik over regnskab og budgetter for nettet og værket i dit område. Har du spørgsmål eller kommentarer til dit varmeværk, er du altid velkommen til at kontakt os pr. mail på eller pr. telefon på E.ON Danmark E.ON Danmark A/S er et dansk energiselskab, der indgår i verdens største privatejede energikoncern. Vi er 70 medarbejdere, der beskæftiger os med forskellige former for energi herunder produktion og distribution af varme i forbindelse med vores 65 lokale kraftvarmeværker. E.ON Danmark sælger også gas og el til større erhvervskunder i Danmark. I efteråret 2010 indvier vi en af verdens største vindmølleparker Rødsand 2 ved Rødby. Til den tid producerer de 90 vindmøller strøm nok til at forsyne husstande med klimaneutral energi. På den måde spares miljøet for tons CO 2 om året. E.ON Indenfor Udgives af E.ON Danmark. Ansvarshavende redaktør: Henrik Rasmussen. Oplag: 4000 stk. Bladredaktion: Tekst: Louise Gløet Grafisk opsætning: Silfverström&Partner

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen

Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen (Afklaring af den private sektors forventninger til udvidet klimasamarbejde med lokale myndigheder) Rapport

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme

Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme TotalVarme Gør livet lettere - overlad drift, vedligeholdelse og administration til TotalVarme Vi gør det let for jer fordi I får en samlet løsning med kraftvarme ekspertise inden for alle områder. Erfaring

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Forfatter af caseeksempler: Karen Brygmann, Ægir, freelancejournalist

Læs mere