NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI"

Transkript

1 V a,2 am Kon an ud p md 3 Udbe a n 140 B N e ud Bo m2 S ue Væ B eå G undm2 Kæ dm2 En Sa F 014HL25785 An a endom mæ Hen La en endom mæ & a ua,mde NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI G CHARMERENDEEJ ENDOM MEDBLA2BOLI GEROG MANGEMULI GHEDERF EKSGALLERI

2 Sa op n Ad eenø e an 17,4581Rø Kon an p San 014HL25785 ud md 3 Da o06 07 Be e e H ådu2bo, undomaap adoen endom medmane an ende emu hed Bo en an e æ een2 am e endom e bo 2 en a on De oå æ eop aae ab e' " BedandB ea a "e ben eende a endommen a e on endommen daopde 2 hed ( Nø e an 17oT o e 2A) endommen m d Rø bpåd undmedæ d ebep an n no h e å dm j ø endommenhaop nde æ eben e beboe eo øm æ ed,menennem deen eåd e aeenomb n no eno n med epe deop nde e nede a j od a eom 2cha m endebo med b a n ebj æ, o nd a dopændende nd e n n Denene hed om a dene endebeboe eodenanden hedom a den d e æ edb n ndenenebeboe epånø e an 17nænom eno eo eu a eencha m endebo medmaap ado o nd a ddenandenbo påt o e 2A,om nd e e dene ende æ edb n n, e edeen cha m endebo medb a n ebj æ odmu hed aud debo en,h manøn de e Nådu omm Rø, nemmdu a,adu omme eæ om ådemed muna u, n eno edehueoeh e ha nem j øom omm endmane omm huæ Rø,om n ddenmu ena uodbmane un n e om åde,om haa oud n b nde emedd ebo, eom d mu hed ap epåenade o a e au an H du bo e an a,na u ønom ådeo enand edebo,åbødu e pådenne endom V n ma on Dø eopmæ om på,aenøba a e,h dennea eneund eeaøb,e bud æ,oaæ e p e aaccep e budde,he ee om de må eæ eo en emme emedudbud å ene Med ende endommæ ep æen æ,oan eæ åd beepa ammehande Købop d ed aøeeenj u d, nan eambe en åd n nm Ana endommæ Hen La en V on2 1 E FA ER V GHTDE-F mu a enau eadan endommæ en ns de1

3 Ad eenø e an 17,4581Rø Kon an p V on2 1 E SO TS San 014HL25785 ud md 3 Da o06 07 GHTDE-F mu a enau eadan endommæ en ns de1a

4 Ad eenø e an 17,4581Rø Kon an p V on2 1 E SO TS San 014HL25785 ud md 3 Da o06 07 GHTDE-F mu a enau eadan endommæ en ns de1b

5 Ad eenø e an 17,4581Rø Kon an p San 014HL25785 ud md 3 endomda a endommen endom pe Måben e I ø e Kommune Ma n Zone a u Vand V K oa Va me n a a on Op ø ombeå Da o06 07 S u,b d,p anoand eanende ebe ænn n A ea unda eaudø V a,2 am G a Mod endom hed -h unda ea ø e Vu d na e G Odh ed 19xRø B,Rø Hoedbbeba ea B z one P a,a men and n nan æ Kæ d a ea e ae ae Fæ e p a Udn Bo a eaa O en ebn n P e And -h audhu 1929 Vu d n o endomæ d a O en u d np O en endomæ d H a undæ d E bo æ d G und a dæ d a G unda e o æ d Bn na ea ø e -ada o 1 976m2 496m2 T nboa e Doom hen,henmum Doom hen,henmum Doom hen,henmum Doom hen,henmum Lo a p ann m2 185m2 50m2 245m2 302m2 302m2 BBR medde e e T behø Dea a,a ø ende edeæ endehå deh dea o øø emed ø ( ab a ) Ø e edeæ endehå deh dea o øø emed ø e V on2 1 E SO EL Hhen eø endommenb ad nboen GHTDE-F mu a enau eadan endommæ en ns de2

6 Ad eenø e an 17,4581Rø Kon an p San 014HL25785 ud md 3 F n ho d F np æm en,d ndå ud enba epå Sæ endom nho P æm endæb and-ohu n,h udodæe SampJa I ne Ja Rø adeja F beho d Da o06 07 And e ho daæen be dn n endommedbe endeb z oneom åde a c eom e e u ene Le e u en n u en n,om o ede n em nd e um,menund ne æn nom u ene Kon an beho eex c ud a an e e øbeuma an aenh a Ud en øb åd ( e)an åe Købop d e aund øe ho de nden und a øba a e F b ua hæn eud Fåea a nan n budkon a danbo ho bæ-hen a ena, Ud 28 Ud en e nan åe Å a me b u F b u an Ud enb eneå endommenp mæ ea me dep e endom a Købj be endmed,aud en endom aan åe E n na endom a en med ø e n nab u o-amne oud Op n n ne amm asæ Deabemæ e,abe øb andoa mean åede Ø eud ed ø ende endommend oed eho de e Købø eopmæ om på,ad æ eud en,and,e op ee na n nan æ, e and e b ua hæn e ho dam øbendeed eho de e,oad eud e emåah en a op nen b ua hæn eud e ud T and app be en enneman,e n a a on app oen mæ n n T and app oand ebe en app D e and app med ho d a a ek2ok3 E n a a on app D e E n a a on app med ho d a a ek2ok3 En mæ n nd e en mæ n na meden a a onf V on2 1 E SO GHTDE-F mu a enau eadan endommæ en ns de3

7 Ad eenø e an 17,4581Rø Kon an p ud 1å endoma endomæ d a Reno a on Ro ebe æmpe e,an F n,an ud a 1å pan eb eeoa pan eb ee San 014HL25785 ud md 3 Da o06 07 P å Kon an behoedøb Kon an p udbe a n Ha e np æm e T n n na a øde Om o n n øb åd ( e),an åe Ia Gæ duden øbeummen I nen B en nab u o ne opåba unda anda d nan n am æ eop n nom nan n Dø eopmæ om påa endommæ en h o en emåammen æe ud medb u o ne o de edenan neb u o ne o de eneden om a å edea ene nan nom o n n D a ud en æe denne de e ab enedenam edemåned ebo ud H udo d æ e b ua hæn eud Udbe a n140 B u oe ud md åNe oe ud md å 31, 58% B u oud en meddenam ede de e bundemeden anda d nan nuden ad aoe u ud, b ua hæn eud am øbende ed eho de ene oud en medb u oud ene ad aa a emæ ad adad a eom en anda d nan n, den e æ de e unneopnå S anda d nan n S anda d nan nenuda b deud a ø ende udæ n n Kon anudbe a npå5% aden on an e øbeum op unde næ me e 5 dom n mum 25 Dop ae ea ed ånop denma ma e åne æne denpåæ dende endom a e e oom ea ed åno ea ed ob a onm Løbe den30å Lånee on ba ob a on ånmed a en e,da d aeo he e øbe dene annu e p nc ppe Låneba epåd hø endeob a on,h u 100e næ me eh und B en nda o ea ed ån06 07 F e øbeummenb eneebo ånlånehaen øbe dpå30å Lånea d aeo he e øbe dene annu e p nc ppe Låne a æ e u pa,o en en a æeh a a den1 2,1 5,1 8o1 1 1om denennemn en eade6ene eo en j emåned Na ona ban en a n eud ån bo må ønmod a em Gennemn en enop unde næ me e a ep oceno æe3p ocen po n Næ æ end en epåbo ånba epådenennemn en e p oden F beho ddhen e de5 Sæ eop n nom nan nihenho d oom m d na a endom m må endommæ en euda b dee adeuda b de nan n a, eom endommæ en emå m d e nan n V on2 1 E SO GHTDE-F mu a enau eadan endommæ en ns de4

8 Ad eenø e an 17,4581Rø Kon an p San 014HL25785 ud md 3 Da o06 07 Op n nom e ende ån,d ano aepå ebe ne Lån a Rea ed pe Rea ed Danma 4% Ob a on ån Ob a on ån Re æ d Ob e æ d Kon an - Va u a Ren e 1å æ d Kon på d de e DKK Re - ÅOP Sa do a øbe d d aon o 26, 50 4, 59 Sæ eo ae e å Ga an - Kon an e e eu n N S anda d nan n beho d K ed en n ån u d e,om de b dedenan ø e nan n V on2 1 E SO GHTDE-F mu a enau eadan endommæ en ns de5

9 Ve ommenhodanbo ho bæ-hen a ena Hodanbo ho bæ-hen a ena æ a e m a endomve æ eam på16ena edemeda b d e,d å a ahj æ ped Vhamaneå a npåbo ma edeoehøj a n eau, ånå duhand bo hoo,du eenp o e onebehand n a a u Vden endom mæ bu,dhand e endommeom ådeo endom åde m nd ede a j e V ebo bu be endem dho bæpåhoedaden,ah ademed od n hedo o eud n nduomedn dea om nabohha a am eundé a,o pp een endom hande, øhand en ende a u eobo eno d ae V emåa deen c e,død å ed,aduend bae, nådu ahand ebo enoha aanbe a eo and e,d a hand ebo Vhaåben7daeom uen V ama b dmedn dea,men e pe e ø e d n e e a æ ebano åd V ædo ahand ebo medd odua de ommen a e nd ebu e ne opå

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

. Februu 2002.27.ar8ans

. Februu 2002.27.ar8ans . Februu 2002.27.ar8ans Formanden pi *udietur i Ergland sid 6 born og unge side l2-ls FsD er en landdoreng opreder l97l osha(loruden $ammende, ogsi mcd emmer b andt for& dre. faglolk os andf e ntef eserede

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening Nr. 32 - de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

u nder jor den med køb enha v n s ener gi

u nder jor den med køb enha v n s ener gi u nder jor den med køb enha v n s ener gi v ipa sse r b y ens afløb www.ke.dk el g a s v a nd v a r me a fløb h v a der en st ikledning? H vor gå r græ nsen mellem den offentlige og priva te del a f kloa

Læs mere

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1 Side 4. ~~ M.rkl_gnlngen bagy_der Aften Kl. 2145 Oli!: urer til KJ. 430 'ærdlelølygterne lendes 2135 0R'.ukke. '10. Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ns OG relt og A t.. h a to.h han har

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt

som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt Fag ar tik kel Gun hild Kath rine Win ther Skog li Barne- og ung doms psy kia trisk po li kli nikk Lil le ham mer, Sy ke hu set Inn lan det HF Me re te Glen ne Øie Di vi sjon Psy kisk Helse vern, Sy ke

Læs mere

åtå lit,tmr/zmåø,, IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø EN ELEGANT KOYENDING FOR 3-4000 KR. !!e-i4-e!s!-liqds-i!

åtå lit,tmr/zmåø,, IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø EN ELEGANT KOYENDING FOR 3-4000 KR. !!e-i4-e!s!-liqds-i! IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø lit,tmr/zmåø,, åtå EN ELEGANT KOYENDING FOR 3-4000 KR. IMPULS ser anderledes ud i år, llke nær så elegant s@ tldllgere. DET ER!1ED VILJE I Lddsqildet har afsåt 10.ooo kr.

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere