Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:"

Transkript

1 Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra bestyrelsen: Thomas Berggrein, Sofus Krogstrup Til stede: 14 personer. Alle, minus én, engagerede som trænere, forældreledere, holdledere, hjælpetrænere, bestyrelse. Linnea takkede indledningsvis alle trænere, hjælpetrænere, ledere, frivillige for den store indsats for klubben. Uden dem, ingen klub! 1. Valg af dirigent Michael Bruhn fra hovedbestyrelsen vælges. 2. Formandens beretning Efter sidste generalforsamling samledes den nye bestyrelse: Formand, kasserer, Peter Rask, Anne Erben, Sofus Krogstrup, Thomas Berggrein og Mette Holm. Efter kort tid meldte Mette dog fra igen. Aktiviteter: Haribo Cup i foråret, Rudersdal Cup i efteråret. Begge stævner var rigtig gode. Det var planen at tage til begge stævner igen i år, men desværre er det ikke lykkedes at få sendt nogle hold af sted til Haribo Cup. Vi regner med at finde et andet stævne, og at tage til Rudersdal Cup i efteråret. Vi havde en hyggelig afslutning på græsplænen da vi gik på sommerferie. Vi kunne dog godt ønske os flere deltagere til de fælles aktiviteter. Desværre fik vi ikke holdt juleafslutning. Det kniber med ressourcerne til at arrangere. Vi har ca. 120 medlemmer et lille fald. Der kommer masser af nye små, men desværre falder teenagerne fra!! Vi har fået uddannet 3 dommere og vi har 3 nye ungtrænere i gang med uddannelse. De forventes at være færdige i slutningen af HRØ har indført elektroniske holdkort det kører godt. Man kan ikke spille, hvis man ikke er meldt ind i klubben! Klubmodul fungerer godt i forhold til kontingentopkrævning og i forbindelse med regnskab så det er godt.

2 Vi har haft Susie og Helle med på bestyrelsesmøderne i år, for at fremme samarbejdet mellem trænere og holdledere og bestyrelsen. Det har gjort, at bestyrelsen lettere har kunnet følge med i, hvad der foregår på træner- og holdledersiden. Der har været flere tiltag for at skrabe ekstra penge sammen til klubben. Bl.a. Lokaltelefonen med salg af mobilabonnementer og rabathæfter i forbindelse med EC s jubilæum. Det har givet en lille smule penge til klubben, og lidt flere til de hold der solgte hæfterne. Det kunne blive til mange flere penge til klubben, hvis flere medlemmer, venner og bekendte skiftede telefonabonnement. Vi fik også 2000 kr. ca. ud af vores deltagelse i EIF s arrangement på Espergærde Havn Skt. Hans aften. Et arrangement der gentages igen i år hvis vi kan stille med nogle frivillige. Fremtiden: FLERE FRIVILLIGE! Samarbejde med skolerne så vi tiltrækker og fastholder interessen for håndbold. Flere sponsorer, så der bliver råd til aflønning af trænere og dermed sikre at vi har trænere til flere hold. (Vi kan ikke udvide medlemsantallet, hvis vi ikke har trænere og haltid nok!) Der kommer en ny hal i Espergærde ved gymnasiet. Efter planen skal den stå færdig i august 2017! Tusind tak til alle jer trænere og holdledere og andre der yder en frivillig indsats for, at Espergærde fortsat har en håndboldklub. TUSIND tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Spørgsmål til beretning: Hvor står samarbejdet med skolerne? Linnea: Der er kontaktperson i kommunen, men det er indsatsområde vi desværre ikke har haft nogen ressourcer til at sætte på. Men det er vigtigt at få fokuseret på fremadrettet, da det kan betyde flere medlemmer. Det kræver dog også, trænere som kan træde til om formiddagen. Det har vi ikke lige pt. 3. Regnskab Formanden gennemgik regnskabet som ser rigtig fint ud i år. Regnskabsåret går nu fra Der er overskud på kr. for Positivt: tilgodehavender for kontingenter er 0,- Ergo fungerer Klubmodul godt mht. kontingentopkrævning. Der er stadig penge til gode fra HSU. Spørgsmål: Er tilskud fra HSU er et kendt beløb? Hvordan falder pengene fra HSU? Linnea: Ja til det første. Der falder to tilskud fra HSU, derfor er beløbet skævt, jf. regnskab.

3 Spørgsmål: Har man søgt EIFs venner om tilskud? Linnea: Nej, det har man ikke nået inden fristen udløb. 4. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag. Under regnskabsgennemgang kom følgende forslag: Lav en aktivitetskalender for indkomne ting, begivenheder der kommer igen og igen. Under eventuelt kom følgende forslag: At få opdateret billeder på hjemmesiden. Alle der har egnede billeder er velkomne til at sende dem til webmaster så kan det blive muligt. 5. Valg af formand Der er ikke valgt formand til foreningen, da der ingen kandidater er. Michael Bruhn orienterer om en sådan situation: Hvis ingen stiller op til formand er der ifølge vedtægterne tre scenarier: 1) bestyrelsen fortsætter som en form for forretningsudvalg frem til næste ordinære generalforsamling med fordeling af arbejdet mellem sig. Herunder repræsentation af foreningen overfor omverdenen og deltagelse i hovedbestyrelsesmøder m.m. 2) Bestyrelsen sætter sig for at finde en formand. Man går tilbage til medlemskredsen finder en kandidat, og holder derefter en ekstraordinær generalforsamling med det ene formål at vælge en formand. 3) Hvis 2)ikke lykkes eller hvis 1) og 2) ikke er en mulighed, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at foreningen skal opløses. Beslutning: Bestyrelsen mødes inden for de næste tre uger, og beslutter om der skal være tale om 1), 2) eller 3). 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Formand vælges for eet år af gangen, medlemmer for to år. Spørgsmål: Hvor mange må der være i en bestyrelse? Svar: mindst to medlemmer, intet max. Spørgsmål: Hvad indebærer det at være med i bestyrelsen? Linnea: Det bestemmer bestyrelsen, men faste poster og ad hoc-opgaver hvor man byder ind, eks. tøjansvarlig, kontakt til lokalområdet, årets to fester, Facebook-grupperne m.m. Se evt. formandens brev til alle medlemmer ugen før generalforsamlingen.

4 Fra den nuværende bestyrelse fortsætter Susanne Skarby ( kasserer 1 år endnu), Peter Rask (genvalgt, holdleder på U6/8). Anne Erben, Thomas Berggrein og Sofus Krogstrup.(alle 3 valgt for 2 år i 2014.) Nye bestyrelsesmedlemmer: Morten Olsen (valgt for 2 år. Herre senior) Carina Valeur Andersen (valgt for 2 år, holdleder og hjælpetræner på U10 D) Susie Vilbom ( træner på U6/8 og U12 D, og tidligere trænerteamleder). Bestyrelsen skal meddele den kommende hovedbestyrelse, at der ikke er valgt en formand. 7. Eventuelt Anne orienterede om hvad der rører sig i klubben på de forskellige hold: U6/8: Træner: Susie, Holdleder: Peter, Forældrerepr.: Mette og Mads. Der er blevet arbejdet på stævner, og et hold sendes afsted til Haribo Cup. U10 Drenge: Træner: Henrik og Emma, holdleder: Carina, Forældrerepr: Ingen. Drengene har spillet sig flot op i Serie A, der har været en pizzaaften og der er god forældreopbakning til kampe Drenge U12: Træner: Susie, Holdleder: Louise, Forældrerepr: Jette. Flere fra U12 skal rykke til U14, og der arbejdes på at stille hold. Der har været overnatning i hallen for holdet. Piger U12: Afgående træner: Anders. Nye trænere: Bo, My, Ann-Marie, Brian. Holdleder: Christian Schmidt, Forældrerepr: Iben. På holdet har der været afholdt kaffebod, og der er arrangeret hygge for pigerne. Piger U14: Træner: Christian, Ulrik. Holdleder: Susanne, forældrerepr: Ingen. Holdet har spillet sig godt sammen. God stemning på Facebook. Og de har klaret sig rigtig flot i turneringen. Herre Senior: Træner og holdleder: Jesper. Holdet ligger nr. 1 i Serie 2 det er rigtig flot Tillykke. Inviterede alle voksne spillere og frivillige i klubben til julefrokost. 3 repræsentanter til generalforsamlingen. Dame senior: Træner: Claus. Holdleder: Mia. Klubbens nyeste hold og de ligger nr. 1! Flot tillykke. Alt i alt: Vi har fantastiske trænere, solide hold med flot spil og en klub der er gået fra 30 medlemmer til 120 medlemmer på 4 år, men der er stor mangel på frivillige og det er ganske alvorligt,at der nu ikke er nogen formand. Indlæg fra debat: Susie: U6/8, U12-drenge: Mangler hjælpetræner. Indsatsområde til den nye bestyrelse?

5 Der er mangel på trænere, især på U6/8 og mangel på frivillige i det hele taget. Linnea: Det er et problem at finde trænere, og vi er fortsat udfordrede af ikke at have haltid nok. Vi har reelt 10 timer om ugen i Espergærdehallen! Der skal trænere til for at vi kan holde på spillerne. Ting der tager tid, det er vigtigt at vi siger til forældrene at de skal engagere sig. Klubben bør melde klart ud hvad kravene er omkring et hold, vi skal ikke gå tiggergang hos forældrene. Forslag til tiltag: Vores nye trænerteamleder Brian Erlandsen har været møde i Spar Nord. Og budskabet er, at det er svært at få penge fra sponsorer i dag. Derfor er det vigtigt, at vi gør klubbens virke synligt i lokalområdet. Vær aktive med artikler i avisen osv. Det er vigtigt, hvis man vil tiltrække sponsorer. Vi skal prøve at lægge kampe samme dag, det giver mere aktivitet, holdånd, bedre kaffebod. Det kan være mere synligt hvem der er i bestyrelsen. Men det kan altså ses på hjemmesiden. Tidligere spillere, pensionister: De kan kontaktes og bruges. Michael Bruhn fortalte, at den kommende hal er i planlægning. Det er vigtigt med input fra lokalafdelingerne. Vi skal give input til hvad hallen skal indeholde. Opfordring til at bestyrelsen sørger for, at der kommer ønsker fra håndboldafdelingen. Hvis der er forslag til hvad hallen skal indeholde, skal de gives til bestyrelsen, og videre til kontaktperson i kommunen. Der vil komme et borgermøde, hvor man kan vise sig aktiv også. Linnea blev takket for sin kæmpe indsats gennem de sidste 4 år. Tak for et kompetent formandskab med fine resultater til gavn og glæde for alle i EIF Håndbold! Ref/Anne Erben.

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling i Lyngby Volley den 5. marts 2011

Generalforsamling i Lyngby Volley den 5. marts 2011 Generalforsamling i Lyngby Volley den 5. marts 2011 Referat ordinær generalforsamling Tilstede: 16 medlemmer inklusiv bestyrelsen. AD 1. Valg af dirigent og referent - Michael Winther er valgt som dirigent.

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj 2015.

Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj 2015. Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj 2015. Denne beretning består af et kort resume af hvad der er sket omkring VIF i 2014, og en sammenfatning af hvad de

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger Generalforsamling onsdag d. 25/3 2014 kl. 19.30 i Voerladegård Skole 1. Valg af dirigent Lars L. er valgt som dirigent Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jvf. vedtægterne 2. Aflæggelse af formandens

Læs mere

Generalforsamling, Nim Idrætsforening

Generalforsamling, Nim Idrætsforening Generalforsamling, Nim Idrætsforening Mandag den 28/1-2013, kl 19.30 Sted: Nim Multihus 1) Valg af dirigent Vagn Pedersen valgt Vagn konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt varslet 2) Formand samt

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Generalforsamling 20. februar 2007

Generalforsamling 20. februar 2007 Generalforsamling 20. februar 2007 Dirigent: Brian Referent: Sofie Fremmødte: 45 Bestyrelsens beretning fremlægges ingen bemærkninger Se beretning bilag 1 Reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere