fiskets Gang fisket utenlands.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fiskets Gang fisket utenlands."

Transkript

1 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 6 januar 926 ANNONCEPRS: lste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige sider kr ved henvendelse til Fiskeridirekterens kontor. Nr. Fisket. Uken 27/2-2/. Der er litt økning i fet sil d p art i et for Troms, al sild til sildoljefabrikkene. forøvrig synes det nu at 'være slut med,fetsildfisket. For Aalesund er der i uken Esket endel hyse og sei, samt litt rødspætte. Storsildfangster blev der heller ikke i uken, men sidste søndag og mandag meldtes om de første fangster, ialt 300 hl. saa fiske i større omfang synes at være nær forestaaende. Bankfisket. Fangstrneidinger fra ops.yn, fylkesmænd, lensmænd, vrakere og specielt ansatte tællingsmænd. A a les u n dog Bor g u n d, uken som endte 3/2: Opfisket ialt fisk, hvorav rødspæue 4000, hyse SO 500, sei 9000, anden fisk Pris rødspætte.50. Deltagelse ca. 20 motorfartøier, som drev hjemmefiske og seifiske. Storsildfisket. Kri sti ans u n d: Søndag 3/ fra Griphavet 0 drivere, fangst hl. storsild, pris 30 kr. pr. hl. Hele fiskerflaaten utgaat. Kri sti ans un d mandag 4/ fra Titranhavet 0 drivere tilsammen 80 hl., pris 32 kr. pr. hl. Fetsildfisket. Tro m s 2/: Tor s ken stængt og optat forrige'" uke Sifjord 450 hl. sild, fabrikvare, pris 3.00, tilstede 6 landnotbruk, ingen kjøpere, smaa utsigter nystæng. - K v æ f j ord, siden sid ste opgave optat 3626 hl., sildoljefabrik, pris 3.00, ingen nye stæng. - lv a l ang e n, sid ste halvdel deshr. optat 600 hl., gjenstaar 0 mindre stæng, tilstede 2 landnotbruk, posere. Brisling- og smaasildfisket Sta van g e r, 3/2-3/2: Tilført hermetikfabrikkene 3865 skj. smaasild fra Troms, pris kr fisket utenlands. Det svenske sildefiske. Opfisket, hl Saltet, hl Utført tdr. 2/8 _3/ / 8 _30.. 2/8_4/4..? 27 Uke n 2-2 : opfisket ~834 hl., hvorav - hl. (- vaar) garn sild, 6 hl. trawls~ld, 673 hl. notsild. Middelpris i Gøteborg: garn sild kr. - pr. val, trawlsild kr pr. hl.' notsild kr pr. hl. ngen saltning. S æ son gen til 2: opfisket hl., hvorav 7 27 hl ( valar) garnsild, hl. trawlsild, hl. notslid. Fiskemarkedet indenlands. Nedenstaaende prisnoteringer angaar indenhys handel mellern kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almindelige betalingsvilkaar, netto kontant. For Bergens vedk. er noteringene uttryk for hvad der ansees som markedspris, mens noteringene for Aalesunds og Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsætning har fundet sted. Tran: Bergen Uklaret damptran, nordlands pr. tønde -»- finmarks "- seidamptran Prima koldklaret dampfran.... Raa medicin, Nordlands uklaret ,67 pr. Blank do. do. Blank industriel Brunblank, medicin, nordlands.... do. industri el Bruntran Pressetran, bundklar Sildolje, brunblank Rogn: lste sort pr. eksportfyldt td.... pr. tønde 2den -" dje -,,-.... Samf. fyldt mell. bundene.... Kr. Kr.

2 2 fs. K. E T S GAN G 6 januar 926 Run df isk: Usorferet Lofot$... :.... do. helgelands.... Tynd vestre" hollænder Fyldig do." do Almindelig do Bremer:... " Samfængt (taliener)... 2/23.00 Høstrundfisk.; U sorteret finmarks over 200 gr Finmarks, gr do. 400' do. over ' Titling: Finmarks, 00 ~200 gr.... Hollænder.... Bremer...,... ';'.'..'.... Rotskjær: Zartfisk.... Vækkerfisk.... Høkkerfisk.... Danskfisk.... Brosmer: Flekket]... ~.... Rund.. '...,.... Sei: Prima stotsei do. iniddelsei Afrikasei do. Smaasei Hyser: Samf. vaarhyse 50/60 40/50 50/60 40/50 30/40 40/ Alm. do.. 30/ Afrika, høsthyse, 40/ do. hyse 30/ 'Læ ng e r~ kruelænger.:..... Klipfisk: $te sort, Lofots, /, Kr UO / pr. vegt Fet s i l d: Notsild, fiskepakket 8/0-0/2 stk. pr. pr. do. do. 2/4 -,,- do. do. 4/6 -,,- Garnsild, fiskepakket... Skjæresild, fiskepakket Sto rs i Ld: Fisk~pakket, rur(d... pr. tønde Eksportpakket p~ sjand ssil d,. fiskepakk., samfængt pr. Vaarsild: Exportpakket pr. 0 kg pr. tønde Aalesund. ylt:>. ;nlt2 Tran: Uklaret damptran, Søndrnørs Kr. Kr. eller Nordlands pr. tønde Do. Finmarks /45 43/45 Koldkiatet damptran..., Sæltran ;...'..'.. ;... ;'... ~.... Bruntran.'... ' Sildetran, mørk... ;. Rogn: ste sort eksportpakket.... 2den - " 3dje - " Samfængt fyldt tønde.... Klipfisk: Søndmørsk Lofofs Finmarks /7.50 Længe... ' 8.50 Blaalænge.... Brosme.... Sei.... Saltfisk: Søndmørsk og lofotstorsk.... slandsk torsk.... Finmarks torsk.... Grønlands torsk.... Pressefisk, kasser a 00 Presset længe..... S i d: Storsild, eksportpakket 0 uganet ganet. slandssild., o pr, vegt / pr. pr. td. pr. kg Fiskemarkedet utenlands. k v i n t a l = 50 i Bilbao, Vigo, Santander, Kartagena, Malaga ; 40 i Barcelona, Tarragona; 60 i Portugal. ka s s e = 45 i Havana, Buenos Aires; 58 i Rio de Janeiro. ty s k p un d = 0.5 eng e s k P u n d 0.45 Klipfisk og tørfisk. Bilbao: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 292: mport 4000 kvintaler norsk, beholdninger 8000 norsk, islandsk, priser norsk 72-98, islandsk ptas. pr. kvintal. Kurs: :f = ptas., 00 fres. = Coruna: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 29/2: mport 7000, beholdninger Priser ptas. pr. 00 Rio de Janeiro: Legationen, ~ Rio de Janeiro, beretter 30/2: Klipfisktilførsel siden 9/ kasser. Beholdning kasser. Pris 20 milreis kassen for imperial fra importør til grossist. Kurs 7 3 /6 pence pr. milreis, 90 dages tratte London. Klipfiskmarkedet uforandret, ankommet 5600 kasser skotsk og 2742 kanadisk fisk. Sao Paulo: Konsulatet, Sao Paulo, beretter 3/2: Klipfisktiførsel Santos siden 9/ kasser. Beholdning Sao Paulo 9000 kasser. Pris 26 milreis kassen. Ankommet 800 kassei" skotsk fisk, livlig efterspørsel. Neapel: Konsulatet, Neapel, beretter om markedet i nov.: november har omsætningen av klipfisk fortsat at stige, mens eherspørselen efter stokfisk fremdeles har været synkende. Pr. ultimo november beregnedes paa lager: 8tokfisk (): Hollænder 60000, bremer 24000, italiener og' finrmarken Klipfisk (): slandsk saltfisk ; norsk 80000, nyfundlåndsk , fransk

3 b januar 926 f s K E T S o A N O Priser i november. Stokfisk (Lit. pr. 00 ): HollælHler 900, bremer 880, italiener 780 og finmarken 750. Klipfisk (Lit. pr. 00 ): slandsk saltfisk , norsk , nyfundlandsk og fransk mporten i november har utgjort: Stokfisk fra Norge Klipfisk () : Fra Norge 55852, Danmark , Frankrike 30000, Storbritannien 27630, Kanaca 3?iH 7. U. S.A og fra Spanien 0 H66. fersk fisk og sild. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 4/: Sildestørje pl. pr. pund, torsk 3Y:?-4, hyse stor 3~, middels 4, smaa, kveite stor-middel 04-05, smaa Rogn. ~ord-spanien: Cl eneralkonsulatet, Bilbao, beretter 29/2: Vedvarende ubetydelig sardinfiske. Tran. Hamburg: Fiskeriagenten beretter 4/: Tran rolig, omtrent uforandret, linolje gulden Hermetik. noteringene (;. en ua: Generalkonsulatet, Genua, beretter 29i2: mporten sjøverts til Genua av sardiner i olje utgjorde i november 925: Fra Portugal 2250 kasser. Sardinmarkedet i Genua er siden generalkonsulatets ovenmevnte rapport omtrent uforandret og det gaar fremdeles trægt med at sælge. Der fin des offerter fra Portugal til 30/6 og Lit. 00 pr. kasse eif. Genua for sardiner, X club, 30 mm. Utsalgsprisen paa markedet er ea. Lit. 260 a 265 pr. kasse,frit paa jernbanevogn, fortoldet. A v norske sildesardiner findes endnu nogen smaapartier og utsalgsprisen ligger omkring Lit. 60 pr. kasse, frit paa jernbanevogn, for,toldet. den senere tid har der ingen salg været avsluttet fra Norge, og for tiden findes ingen offerter paa markedet. Salt sild. Konigsberg: Konsulatet, K6nigsberg, beretter 23/2: Sildemarkedet er nu føl' helligdagene aldeles stille og intet nyt er at berette. Prisene er som berettet i forrige uke. Fiskeriagenten, Hamburg,. beretter 5/: Konigsbergs saltsildbeholdning 3403 tdr., derav 275 norsk, resten 3 28 hovedsagelig engelsk. Hamburg: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 30/2: Hamburgs beholdning av saltsild 4487 tdr., derav 0000 storsild, 4000 vaarsild, 40 andre sorter norsk, resten engelsk, skotsk og irsk sild. Fiskeriagenten beretter 4/: Saltsildmarkedet forretningsløst. Stettin: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 4/: Stettins beholdning av saltsild tdr., derav 2535 storsild, 868 vaarsild, 929 fetsid, 67 skjæresild, 255 islandssild, 35 nord ~.iøsild. Fiskeriene 925. Ved aarets begyndelse var utsigtene for vore fiskerier, særhg torskefiskeriene meget gode og utrustningen var betydelig. Hvad vintersildfisk,eriene angaar, var utsigtene for salterne ikke de aller bedste, men man satte sine forhaapninger til fersksildeksporten, som ogsaa svarte til forventningene, særlig tor vaarsiildens vedkommende.. EHer omstændighetene maa utbyttet av sildefiskeriene karakteriseres som tilfredsstillende. For ~ skreieskerienes vedkommende var prisene meget gode, men fisket. var ujevnt fordelt paa kysten. Loddefisket i finmark gav ogsaa bra utbytte endskjønt agnmangel hindret fisket adskillig. sidste halvdel av aaret har avsætningen gaat trægt, saa der ved aarets utgang er adskillige lagre saavel av saltsild som av klipfisk og tørfisk. Fiskeriene i 925 gav i sin helhet et tihredsstillende utbytte særlig hrvad værdiutbyttet angaar. Den var nok endel mindre end ifjor, men er forøvrig større end værdien i aarene Storsildfisket nordenfor Stat gav ;et større saavel fangst- som værdiutbytte end i de foregaaende 5 aar. Vaarsildfisket i søndre distrikt var ogsaa godt og saavel fangst som værdi var større end ifjor. Derimot har aarets fetsildfiske git et meget daarlig utbytte og da prisene har været llavere end i,fjor blir værdiutbyttet bare vel halvparten saa stor som ifjor. Kystmakrelfisket var ogsaa meget smaat iaar, ;nen de gode priser har rettet litt paa forholdet. Laksefisket har git et tiuredsstillende resultat med gode priser. Hummerfisket har været mindre end ifjor. Skreifiskeriene hadde et mindre opfisket kvantum end ifjor, men da prisene var høie re gjennem hele sæsongen blev værdien større end i de foregaaende aar. V ærdiutbyttet av samtlige.fiskerier er endnu vanskelig at beregne med nogenlunde sikkerhet. Dette kan først 'fastslaaes naar den endelige statistikforeligger. Efter en lløselig beregning paa grundlag av de under fisket opgivne priser, hvilke opgaver i en flerhet av filfælder ikke er helt sikre, kan man antagelig anslaa \ærdien av de samlede Hskerier i 925 til ca. 7 millioner kroner paa første haand mot ca. 25 millioner i 924, 65 millioner i 923, 80 millioner i 922, 55 millioner i 92,85 millioner i 920, 33 millioner i 99 og 00 millioner kroner i 98 elter samme beregningsmaate. værdiutbyttet er som tidligere bare medtat utbyttet av de egentlige fiskerier, værdien av sæl-, hvalog bottlenosefangsten er ikke medregnet. Om de enkelte større fiskerier meddeles specielt følgende:. Til,f o r søk s fi s k e ei te r sto r s ild stihet Handelsdepartementet til disposition kr. 000'0 fordelt paa 4 fartøier, hvorav 2 fra Kristiansund og 2,fra Aalesund. hele desember maaned og indtil midten av

4 4 F' S K E T S o A N O 6 januar 926 januar 925 var der imidlertid bare uveir, saa man ikke fik gjort noget forsøksfiske efter storsilden. Der blev saaledes intet storsildfiske før nytaar. først natten til den 4 januar var der saapas rolig veil at nogen drivere vovet sig ut fra Kristiansund og kom ind med nagen mindæ fangster. Tidligere var der bare indkommet noigen faa hl. Senere var der noksaa bra veir, men som vanlig paa denne aarstid med mindre uveirsperioder imellem. midten av mars var Æisket slut, saa storsildsæsongen blev meget kort bare ca. 2 maaneder. de 2 sidste uker av januar var fisket meget godt saa der i disse uker blev opfisket over halvdelen av sæsongens samlede fangst. Man hadde i uken som endte 3 januar aarets største fangst med hi. og den næststørste i uken som endte 24 januar med hl. storsild. Utsigtene var da meget gode, men saa kom der pludselig et stormende veir hele den følgende uke, saa fangsten blev bare 55 hl. de følgende 3 uker var der vekslende veir, saa fangsten i uken som endte 4 februar utgjorde hl., i uken som endte 2 februar 0668 hl. og i uken som endte 28 februar hl. Senere var fisket smaat og avtagende. Efter 4 mars kom der ind bare nogen smaapartier. Utbyttet av storsildfisket nordellifor Stat gav trods det ugunstige veir et tihredsstillende resultat. Fangstutbyttet er omtrent som i 924, men større end i de foregaaende 4 aar. Det største parti blev som vanlig indbragt til Aalesund med hl., dernæst kommer Kristiansund med hl., Søndre Søndmør med fi7 700 hl..og Titran med hl. Efter telegram'mene under (fisket er der iaar ialt opfisket nordenfor Stat 68 3 hl. storsild mot hl. i , hl. i , hl. i 92-22,38750 hl. i 920-2, hl. i og hl. i sæsongen Av sæsongens storsildfangst blev hl. iset.for eiksport mot i , hl. i og 5336 hl. i Saltet blev iaar hl. mot hl. i , 27580'0 hl. i ,og hl. i Prisene varierte som vanlig meget. De begyndte helt oppe i kr. 73 pr. h., men eherhvert som fangstene blev større gik prisene nedover HlD og 8 kr. pr. hl. Middelprisen for hele sæsongen maa betegnes som god, da den er beregnet til kr..5 pr. hl. mot kr i 924, kr i 923 og kr i 922. V ærdien av sæsongens storsildfiske nordenfor Stat er beregnet til kr mot kr i , kr '0 i , kr '0 i 92-22, kr i og kr i Den 4 februar 925 blev der foretat en generaltælling over deltagelsen i storsildfisiket nordenfor Stat. Der var da tilstede i hele distriktet 5 fiskedampskibe, 039 motorbaater, 8 kjøipe~artøier.og iau 8757 mand. Herav,falder paa Aalesund og omegn 7 dampskibe, 300 motorbaater med 2773 mand, paa Kristiansund henholdsvi~ 29, 43, 700, paa Søndre Søndmør 3, 247, 2085 og paa Bjørnsundværene l, 22, 070. Sil def is k e t i S og n og f j ord ane var godt i 925 sammenlignet med de foregaaende aar. Dette distrikt ligger mellem storsild- og vaarsilddistriktene og det er denfor vanskelig at bestemme hvad som er storsilld og hvad som er vaarsild. For 925 har opsynsohefen 'efter kvaliteten beregnet at den sild som blev opfisiket til og med 2 februar er storsild og den soim blev fisket elter den tid er vaarsild. Efter denne fordeling blev der i Sogn og Fjordane opfisket hl. storsild til en værdi av kr Av partiet blev 9470 hl. iset og hl. saltet. Desuten hl. vaarsild til en værdi av kr Altsaa er der ialt i Sogn og Fjordane opfisiket hl. sild til en samlet værdi av kr mot i 924 opfisket hl. til en,værdi ikr og i 923 opfisket hl. til værdi kr S i de fis k e t rp a a øst l and e t var meget godt i sidste sæsong særlig utenfor Kristiansand. Derimot var det mindre længere indover OSllofjorden ved Langesund og fredriksvern end i foregaaende aar Østenfor Lindesnes blev der i 925 opfisiket h vaarsild, soim hovedsagelig blev iset. V ærdien av dette fiske er :beregnet til ca. kr blev der opfisket hl. sild til en værdi av kr Paa S ø il d res ø n :cl mør gik.ogsaa silden under land i 925, saa der maaue anordnes vaarslldopsyn. Fisket blev imidlertid ikk'e av lang rvarighet. alt blev der opfisket paa Søndre Søndmør hl. vaarsild til en værdi av kr Va a r s i d f i s k et i søndre distrikt begyndte tidligere end vanlig i 925, saa opsynet blev sat allere,d~ den 22 januar. Da rvar allerede :silldefisket i fuld gang utenfor Bergens-kysten. Til 3 januar var der alerede opfisket 200'00 hl. de to første uker av februar var der endel uveir saa fangstene blev forholdsmæssig smaa, men i uken :som endte 2 februar var der et meget godt fiske, saa man hadde aarets næststørste fangst nemlig hl. og i den følgende uke hl. Det samlede kvantum til' 28 Æebruar var h. mot i 924, 555 0,0'0 hl. i 923 og hl. i 922. uken som endte 7 mars hadde man aarets største fangst med hl. og i den følgende uke,fra 8-4 mars hl. 924 hadde man den største fangst i uken :som endte 5 mars nemlig hl. Senere iaar blev fisket mindre og kvantumet blev væsentlig forøket ved optagning av de satte notstæng. Fangstutbyttet blev noget mindre end i 923, men større end i 924, 922 og 92. Utbyttet var mere jevnt fordelt paa de ~orskjellige redskaper end tilfældet var i 924. motsætning til i 924 blerv der iaar sat endel større

5 b januar 926 fs KETS o A N O 5 og mindre notstæng, som blev optat eherhvert til eksport. De sidste stæng blev optat i uken 'Som endte ( mai, mens fisket i 924 allerede var slut den 5 april. Efter de fra opsynschefen under fisket utsendte tele!,.(rammer er vaarsildkvantumet i søndre distrikt beregnd til hl. Herav blev opfirsket med garn C) hl., med landnøter hl. og med snurpenøter h. Av partiet blev ca. 480 CaD h. saltet, ca '0 hl. iset, hl. solgt til sildoljefabrikkene, hl. til hermetik, 2000 hl. røket og resten bjev anvendt hl ihjemmeforrbruk. fjor var det Opfiskede parti hl, i 923 l hl, i 922 i hl., i hl. og i hl. Ved utgangen av mars maaned var middel prisen for sæsongenfor garnsild ikr. 5.70, for landnotsild kr og for snur,penotsild kr pr. hl. For den senere i sæsongen optagne noi'sild var prisen som regel noget høiere. EHer disse priser er værdien av vaarsildfisket i Søndre distrikt beregnet til kr mot 9.25 millioner kr. i 924, 7.56 mill. i 923, 7.2 mill. i 2.7 mill. i 92 og 9.6 mill. kr. i 920. Som det vil sees er værdien av vaarsildhsket i 925 større end j de foregaaende 5 aar. Lægger man storsildfisket og vaarsildfisket samrr,en er der i 925 fra nyhar og utover til april paa. strækningenfra og med Kristiansand til og med Sør Trøndelag fylke ophsket ialt hl. sto r s i l d o g va a r s i l d, hvorav set tor eksport hl. og saltet hl.. Den samlede værdi av sildefisket paa ørste haand er beregnet til ialt noget over en 20 )T ill i ener kroner. fet s i l d Æ i s k et har i 925 været meget smaat eg maa nærmest betegnes som mislykket. Det stadige stormende veir gjorde ogsaa sit til at utbyttet blev saa litet. Der hskedes bedst i Sør- Trøndelag,bvor silden var større og fetere end i de øvrige distrikter.. Der blev i Sør- Trøndelag saltet over halvparten av det saltede for hele landet. Nordland og Troms fylker var der iaar et meget smaatfiske og her var der næsten utelukkende smaasild, som blev anvendt til fabrikvare. T finmark har der intet nævneværdig ;fiske været iaar. Prisene paa silden har gjennem. hele sæsongen været t?vere end ifjor. juli maaned da der Hskedes bedst i Trøndelag eg i Sogn og Fjordane var prisen for saltet l/are kr. 28 og for fabrikvare kr. 3 pr. h., men gik i august op til kr. 35 i Troms fylke, hvor der da var endel sildefiske, som dog blev av kort varighet. Sør~ Trøndelag betaltes i september fra kr og i oktober mest fra kr. 36-,-44 pr. hl. Nordland var prisen for saltevare kr og fot smaasild helt nede i kr. 3 pr. hl. V ærdien av aarets fetsildfiske blev bare omtrent halvparten av værdien i 924. Værdien er paa det nuværende tidspunkt vanskelig at beregne efter de va rierende priser. Man kan neppe sætte værdien til mer end ca. 4.5 mil0n kroner mot 8.0 mill. i 924, 3.8 mill. i 923, 7.0 mill. i 922, 4.7 mill. i 92 og 5.5 mill. kr. i 920. den egentlige fetshdsæsong,fra juli til utgangen av desember er der opfisket hl. fetsild, hvorav iset for eksport 5045 hl., solgt til sildoljefabrikker hl., til hermetik 0750 hl. og saltet til handelsvare hl. mot i 924 henholdsvis , 6750, , , og i , 4950, 02000, 25300, Utenom den egentligefetsildsæsong, særlig i januar og februar, op-fisket endel sild, men da silden var sm.aa;. ifaldende gik den mest til sildolje, hermetiik: og agn, tiden januar-30 juni blev der opfisket h., hvorav saltet 4305 h., hermetik 8500 h. og til sildolje hl. V ærdien herav er beregnet til.5 mill. kroner. 924 var i samme tidsrum opfisket hl. til en værdi av 0.6 mill. kr. S i l d ef i s k e t i Nor d sjø e n var smaatog blev bare drevet av nogen taa baater. Da' fangstene ogsaa for disse var meget smaa og ujevne og gav bare tap sluttet disse fisket efter nogen faa turer. Den samlede fangst blev bare 62 hl. nordsjøsild. V ærdien herav kan med fradrag av værdien av tønder og salt neppe sættes høiere end til ca kroner. 924 blev opfisket 0 66 tdr. til værdi kr og i tdr. til værdi kr i S i. def i s k e t ved s l and blev i 925 drevet av et større antal norske baater end i de nærmest fore:. gaaende aar. Efter de foreliggende noget ufuldshendige opgaver deltok der i fisket omkring en 80 norske fartøier, hvorav over halvparten fra Aalesund og Søndmør. Efter de av statens sildevrakere indhentede Opgaver er der i 925 -hjemført tdr. islandssild.. Herav opgives 0 39 tdr. at være av is,landsk tilvirkning og indkjøpt iland, saaledes at den hjemførte nor s k e fangst skulde være: tdr. De-suten har nord mændene av sin fangst solgt paa sland, væsentlig til guano ca hl. fersk sild, hvorav hl. falder paa fartøiene fra Aalesund. Endvidere er der opgit at der av Aalesundsbaater er sendt 352 tdr. islandssild direkte til utlandet uten at anløpe norsk havn. Prisen paa den raa sland leverte,ferske sild kan formentlig sættes til omkring kr. 0 pr. hl. Avsætningen av den hjembragte sild ttar gaat meget trægt og prisene har været lave og!faldende. V ærdien av nordmændenes sildefiske ved sland i 924 er 'meget vanskelig at beregne, men ener et løselig skjøn kan man antagelig beregne det samlede værdiutbytte til omkring 4.4 millioner kroner netto, altsåa utgiftene til tønder og salt fratrukket. l 924 vat det h j e.m før t e parti tdr., ( tdr. og i tdr.). V ærdien var i disse' aar herihold~:' vis 4.5 mill, 3 mill. og 4 mil. kroner,

6 i 6 FS KET S o A N O To. r s k e ~ i s k e t ved s l a n cl blev ogsaa i 925 drevet av endel dampskibe og større motorbaater fra Aalesund og Søndmør. Derimot var der ingen deltagelse Æra Nordland eller andre distrikter. Fangstutbyttet blev bedre end i 924. Av fartøier hjemmehørende i Aalesund og ipaa Søndmør blev der' opfisket torsk Herav blev levert paa sland l til en værdi av kr og hjemført til Aalesund saltet torsk til værdi kr Desuten blev der hjemført tonskelevertran til' en værdi av kr V ærdien av nordmændenes samlede torskefangst ved sland i 925 er beregnet til ca. kr blev der opfisket torsk til værdi kr Tor s k e fis k e t ved F æ r ø yen e blev ogsaa drevet av nogen fartøier fra Aalesund. Fangsten er opgit til torsk til værdi kr To. r s k e,f i s k e r i ene. Fangstutbyttet av landets samtlige tgrskefiskerier i 925 var noget mindre end i,fjor, men de ggde priser gjen nem hele sæso.ngen bevirket at" rværdiutbyttet blev større end i en række foregaaende aar. Den samlede fangstmængde i 925 utgjorde 60. million stk. mot 69.9 mill. stk. i 924, 5.6 mil. i 923 og 47.9 mill. stykker i 922. Om de enkelte distrikter kan meldes at L o fot fis k e t maa betegnes SGm meget godt. Kvantumet var her større end i noget av de foregaaende 27 aar. l'van maa nemlig helt tilbake til aaret 897 for at finde et større Æangstutbytte i Lofoten end i 925. De høie priser paafisken bevirket at værdiutbyttet av Lofotfisket blev meget ' go.dt. Opfisket blev 2.9 mill. stk. mot 6. ifjor, 7.0 i 923, 2.9 i 922 og 8.6 mill. stk. i 92. Torskefjsket i Mør e ~ y l k e var i 925 meget smaat og maa nærmest betegnes som mislykket. Opfisket blev bare 3.2 mill. sty:l~ker mot 7.4 Hjor, 5.2 i 923, 3.7 i 922 og 3.9 min. stk. i 92. S o- g no g F j ord ane var tgrskefisket ogsaa i 925 usedvanlig smaat. Der blev opusket bare 0.6 mill. stk. mot.8 ilfjor, 2.2 i 923, 4.6 i 922.og 3.7 mill. stk. i 92. V i n t e rf is k et i Finmark gav 'et større fangstutbytte end i de foregaaende aar. LofGten var fisken gjennemgaaende noget mindre end ifjor. Det tilvirkede parii dampmedicintran er ngget mindre end i 924 mens rognpartiet er større. V a art o r s k ef i s k e t i Fin ill ark (loddefisket) var gjennem hele sæsongen hindret av uveir likesom ogsaa agnmangelen har gjort sig sterkt gjældende i ] 925, mer end i tidligere aar. Disse forhold bevirket at fangstutbyttet iaar tiltrods for det større belæg av baaterblev mindre end i 924. Derimot er partiet større end i aarene 923 til.og med 94. Prisene var gjennem hele sæsongen høiere end ifjor. midten av juni var prisen oppe i 6-7 øre pr. for fisken sløiet. Utbyttet av loddefisket blev ca stk. torsk mot , i 923, i 922 og stk. i 92. Landets samlede utbytte av torskefiskeriene i 925 utgjør 60. mill. stk., hvorav hængt til rundfisk 23.0 mill. og saltet til klipfisk 34.6 mill. stk. fjor var det opfiskede parti 69.9.mill. stk. og i mill. stk. Av dampmedicintran er der tilvirket hl. mot 5286 hl. i 924 og hl. i 923. Rognpartiet blev hl. mot hl. i 924 og hl. i 923. V ærdiutbyttet av samtlige skreifiskerier i 925 kan antagelig efter en rent foreløbig beregning paa første haand sættes til ca. 6.0 million kroner mot 60.9 mil. ifjor, 26.9 mill. i 923, 34.6 mill. i 922, 22.0 mill. i 92,45.0 mill. i 920 og 48.0 mill kr. i 99. Under va a r fis k et i fin m ark var der ogsaa et godt fiske efter hyse, sei, kveite m. v. Utenom torsk blev der saaledes opæisket anden fisk, hvorav hyse, 'sei, kveite, stenbit, 86500' brosme, uer.og flyndre. Værdien av disse produkter er beregnet til ca..7 million kroner mot 0.8 mil. ~ 924.og 0.52 mill. kr. i 923. Om sommer- og høstfisket i finmark fylke foreligger der endnu ikke nogen opgave over fangstutbyttet. Fisket har imidlertid været smaat, saa utbyttet er mindre end i de foregaaende aar. Værdiutbyttet antages ikke at kunne sætteshøiere end til ca. 2 millioner kroner, mot 5 mill. i 924, 2.5 mill. i 923, 3.0 mill. i 922, 2. milt i 92 og 2.5 mill. kr. i 920. K y st mak r e lf is k e t var meget smaat i 925 og staar under en hel række foregaaende aar. fangstutbyttet blev ca. 4.5 million mot 5.8 i,fjor, 9. i 923, 0.5 i 922 og 5.5 mill. i 92. Værdien av fisket er efter de under fisket meddelte priser, som gjennemgaaende var høiere end ifjor, beregnet til 2.85 million kroner mot 3.44 i 924, 3.6 i 923, 5.2 i 922 og 4.9 mill. kr. i 92. Dor g e -ill a k re f i 'S k e t i N o. r 'd sjø en gjorde et godt opsving da Here norskefartøier iaar deltok i dette fiske end i de foregaaende 3 aar. Det ser nu ut til at nordmændene vil gjenoptadette fiske, som før krigen i stor utshækning ogsaa blev drevet fra norsk side. 925 deltok der ialt 22 norske fartøier, hvorav fra Kristiansand og resten fra Espevær, Bømlo og omliggende distrikter. Disse hadde en samlet fangst a v 863 tdr., hvorav 86 tdr. saltet flækket og 2 tdr. rundsaltet. Prisen var kr. 95, kr. 75 og kr. 70 pr. tønde eksportpakket for henholdsvis nr. 2, 3 og 4. Værdien av den norske fangst antages med fradrag av værdien av tønder og salt at kunne sættes til ra. kr Desuten kom der ind til Kristiansand 79 svenske fartøier, SGm tilsammen gjorde 20 turer. Disse bragte iland i Kristiansand ca. 000 tønder mot , - ~ ~ ,

7 i o januar 920 FS KET S GA N O 4465 l 923, 4093 i 922, 240 ; 92.og 4 58 tdr. i 920. B ank fis k e t fra Aalesund var noget mindre end i 924. Veiret var ogsaa ugunstig i de sdste maaneder av sæsongen. Prisene holdt sig noksaa bra hele tiden. Man har opgaver over bankfisket i de vigtigste distrikter indtil 30 september. Den' sal}lede fangst,utgjør ca fisk, hvorav kvete, flyndre, lange, l brosme ocr torsk. Værdien av bankfisket iaar er be;egnet til ca. 3.8 million kroner mot 4.2 ifjor, 3.5 i 923, 3.5 i 922 og 3. mill. kr. i 92. B ris l ing fis k e t var i 925 i den bedste tid i stor utstrækning hindret ved konflikten ved hermetikfabrikkene. Der blev derfor sendt en hel del brisling til utlandet, særlig til Tyskland, antagelig omkring en skjæpper brisling. Til hermetikfabrikkene er der iaar levert henimot en ' skjæpper, saaledes at den samlede brislingfangst skulde hli henved skjæpper mot ifjor ca. 600' 000 skjæpper. lvlan har iaar ikke nogen sikker opgave over hvormegen smaasild og mossa som er tihørt bermetikfabrikkene. Prisene har iaar været meget lavere end ifjor, da der for brisling betaltes fra kr.' pr. skjæppe mot kr. 0. V ærdien av aarets brislingæiske kan neppe sættes til mer end 2 million kroner mot 6 million i 924. L aks e fis k e t har i 925 git et tilfredsstiliende resultat saavel hvad fangst som værdiuibytte angaar. Eksporten var større end i noget av de foregaaende 6 aar. Prisen har været god gjennem hele sæsoagen og middelprisen kan antagelig sæites til henimot kr pr. Der er i 925 eksportert laks, hvorav k,g. fra Trondhjem og fra Ber,gen. 924 uhørtes , i , i 922 ;)43200, i og i Desuten er der anvendt betydelig laks inden landet, antagelig en balv million, saa den samlede fangst antagelig kan sættes til ca !laks. V ærdien av aarets laksefiske er beregnet til omkring 6.4 million kroner mot 6 mill. i 924, 5.5 mill. i 923, 6.0 mill. i 922 'Og 5 mill. kr. i 92. Hum mer fis k e t har været cm indre end i de foregaaende 3 aar. Der blev i 925 utført stykker hummer, hvorav stk fra Kristiansand, stk. fra Stavanger og stk. fra Bergen. 924 blev utført stk., i stk., i stk. og i stk. Desuten er der som vanlig omsat et betydelig kvantum hummer inden landet, saa det opfiskede parti kan antagelig sættes til ca. mill. stk. Prisene har gjennemgaaende været bra. V ærdien av aarets hummerfangst kan antagelig sættes til henimot 3 million kroner mot 3.5 mill. ifjor, 2.5 mill. i 923 og 2.0 mill. i 922. Sei fis k et var godt iaar. Under, storsildfisket og,vaarsildfisket er der opfisket storsei til en.værdi 'av henholdsvis kr og kr , tlsammen kr mot kr i 924~ De norske fiskeeks,peditioner til G røn and, i 925 gav for enkelte selskaper et bra : resultat, men som helhet betragtet svarte ekspeditionene ikke regning, men de indvundne erfaringer har. stor værd og 'vil bli utnyttet under senere,ekspeditioner. til Grønland. dette fiske har deltat ca. 30 :fartøierog den samlede fangst blev ca. 750 ton fiski hvorav en 5 pct. var kveite og resten torsk. Av kveiten' blev 00 ton sendt til Amerika og resten 50 ton' til 'England. Al torsken blev saltet. Prisen er beregnet,til50'-:c-60 øre pr. Man har beregnet fangstværdien av ~orskefisket ved Grønland til ca. million kronet-o. 'Herfra maa der trækkes utgiftene til salt og transport av de'n fisk som blev sendt til utlandet, saa nettoiværdien' kan vel neppe sæues til mer end kr S æ - og bot te nos e fan g ste il m. V. Av fartøier hjemmehørende i Aalesund har sælfangst~n, i 925,git et værdiutbytte av henimot 5 millioner kroner: Bottlenosefangsten blev drei\fet fra Aalesund av 6.fartøier, som fik 00 stk. bottlenose og 2 finh,valer. Værdlen herav er beregnet til kr Endvidere er der hjemført til Aalesund haakjærringtran til værdi kr Tegn ABONNEMENT paa "FSKETS GANG" det nye aar.

8 8 F S K E T S O A N O 6 januar Transporten &:lv fiskevarer. DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB B. D. s. BERGEN Kon tortid og , Lørdage 9-2 Telefon (centralapparat-6 linjer) nr Telefonvakt 8 fm.-lo em. søndage 9 fm-lo em.) Telegramadresse: Bergenske. Forlang Dem tilsendt selskapets rutehette nr. 4. Det indeholder detaljerte oplysninger om alle selskapets in den- og utenlandske ruter C.A.GUNDE~SEN Als BE~GEN Ekspedition og omisning av fisk Telegramadr. : "Cagsped" fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne - Telegramadr. : "Caglinie" NORGE MEXCO GULF LNJEN Wilh. Wilhelmsen, Oslo & Ørsnæs pr. Tønsberg Regelmæssige, maanedlige seilinger fra øst- & Vest-Norge til Bas to n, B a l tim ore, P h i l a cl e l p h i a & New p ort New s, Hovana (Cuba), Vera Cruz (Mexico), New Orleans, Galveston & Houston OLE Q. OLSEN, BEQGEN Telegr..Oro". Telef Sped.avd Representerer: Ellerman's Wilson Line, Ltd. Hull. Dp.t Forenede Dampskibsselskab, Kjøbenhavn Dampfschiffahns-Gesellschaft.Neptun", Bremen. Chr. Salvesen & Co.,Leith Furness, Withy & Co. Ltd., Liver;,Jool. Bibby Line, Liverpool. Ozean Linie, Hamburg. United Fruit Company, New York l Det Nord enfj eldske Dampskibss elskap vi Aktieselskapet Thv. Halvorsen Bergen Omladning ogomisningavfiskejorsendelser Telefon egen central Telegr.adr. "Nordenfjeldske" S.s.»San Lucar«eller anden damper til ~ ordspanipl og eventuelt Oporto beregnes lasteklar Bergen ca. 8/ 92(i. S panskelinj en. 8.s.»Sicilia<-, anlægges hvis behovet forlanger det til Op<>rto alene, lasteklar Bergen ca. 8/ 926. Spanskel injen. M.s.»8evilla< til LissahOll, Sy(lspaniell, Catalonien og luarseilles beregnes lasteklar Bergen ca. 22/ 92G. Spanskelinjen. Damper for!taben laster Bergen S panskelinj en. slutten av januar. M.s.»Topekat laster 0st-Vestnorge 2. halvdel januar for Boston, Philadelphia, Norfolk, Baltimore. Wilh.,Vilhelmsen. M.s.»Tampa<, laster 0st-Vestnorge medio januar fol' Havana, New Orleans, Galveston. Wilh. Wilhelmsen. M.s.»Topeka<.< laster 0st-Vestnol'ge 2. halvdel.ianuar for Boston, Philadelphia, Baltimore. Wilh. Wilhelmsen. S.S.»Louisiana, laster 0st-Vestnorge medio 2. halvdel januar for Havana, New Orleans, Galveston. Wilh. Wilhelmsen. Fiskeindførselen til Aalesund fra sland; Damp!ran... '"... tdr. Anden tran.... Rogn.... Saltfisk Fiskehoder...,.... Fersk fisle.... Salt sild... tdr. Sildemel / _5/ Fisl{eindførselen til Oslo. ndførselsværdien av fersk fisk indført fra utlandet til Oslo sjøtoldsted i tiden 252-2/ 92t): Fra Dan m ark levende fisk kr. 3665, fersk fisk kr. 55. Fra U. S. A. saltet fisk 878 Oljemarkedet. Stavanger Norsk-Engelsk Mineralolje Aktieselskap meddeler nedenstaaencle priser fastsat 6/2 925: Prisene angaar Bergen, Stavanger og gjælder for olje levert paa fat. Solarolje, pr..,.... Petroleum (Triumf), pr..,., Benzin, pr. fob. Bergen og Stavanger.. Benzin pr. levert fra Haugesund.. sublagrene og kl'. 0.~2» 0.28» 0.58» O,(iO Oslo fiskemarked. Børsnoteringer for omsætning (tcmdesalg eller pr. 00 ) fra grossist til detaljist, frit tilkjørt kjoper, pr. 30 dager. Sild: Petsild, not, pr. td. a 75 8/0... 0/ / Petsild, garn, pr. td. a 75 8/0... 0/2.. 2/4... slandssild, pr. td. a 90 kg.... Saltfisk: Torsk, Saltet i kasser Tørfisk: Rødskjær, vækkerfisk, pr. 00 kg... Høkkerfisk --,,-- Danskfisk -,,- llla storsei, pr. 00 kg.... middelsei -,,-.... ) ngen notering. kr "FSKETS GANG" 25/ 2 ) er fagbladet at avertere i for fiskere, fiskekjøpere og eksportører, h.

9 - 240i januar 926 S S K E T ~----~_... _ }j Utenlandsk mynt Vekselkursene Pari kurs 29 2 f London... kr. pr. æ Berlin guldmark Paris fres Stockbolm sv. kr. ioo.oo Kjøbenbavn d. kr Amsterdam gylden Ztirich sw. fres New-York... dollar Antwerpen belg. fres Helsingfors f. mark Madrid pesetas Rom lire l r~~~d :~~;;;i~~i 00 czck. kr s!. kr Wien østerr. kr f Lissa bon, pence pr. escudo /4 2 7 /32 l Buenos Aires, pence pr. peso (2 \ Rio de Janeiro, pence pr. mils /s 'O c: o...l Yokobama, sh/d. pr. yen /9 l h6 Shangbai, sb/d. pr. tael.... 3/ 3 /4 Bombay, sh/d... /6 3 6 Honkong, sh/d... 2/5 /8 S O A N O 9 (salgskurser). 3 /!2 3 2 l/l '2h 4/ l-r- ' B / / /2 46 /2 46 / /32 46 /2 7 5 /32 7 / / /9 6 /9 5 /8 /9 /2 / /8/+ 3/ 3 /4 3//~ 3//2 /6 3 6 /6 /64 / /5 /8 2/5 /8 2/4 /2 2/4 7 /8 ferskfisktransporten pr. jernbane, Forsendelse fra Trondhjems, Bergens og Aandalsnes jernbanestation. Stationer fra Trondhjem : 2 /2 _2G2 ialt... Sild.... Fisk.... i Fra Bergen: ' 2 / ialt... Sild... Hummer... ' Kveite. " Makrei Torsk...,... [ 630 Sei... Hyse... ~60 Anden tisk v fra Andalsnes: Til indlandet Til utlandet alt Oslo For- Sve- \ Dan- \ Tysk- i øvrig rige mark land ~o/2-26h2 ialt... Flyndre,... ' Fisk forøvrig... ] : ~30' :::: l ~2060! 7480 ; 5? '~ 2590, ' ' 390.' Tilførsler til Oslo (0st- og vestbanen), vekten angi! brutto. Fiskesort 2/2 ':2'22 28/2 27/2 alt!! Kveite ~ Flyndre Hyse Torsk... ] 500 i Sild Hummer... ll Ræker.... f: Anden fisk lilli Torvpriser paa fisk. Utsalgspriser pr. paa Ber gen s fisketorv notert av opsynsmanden hver onsdag og lørdag. Fiskesort ] 0.) L. 2ft ============~ ~=== Kr. Kr. Levende fisk: Torsk...! Pale... : [ Flyndre... i H~se... Sel... i Steinbit.. "...! 0.80 Lyr Længe - Brosme... il.00 Hummer.... Krabbe pr. stk Bergylte.... l.00 Aal Død fisk: Torsk, sløiet, med hode Torsk, saltet Sild, fersk, 0/5 pr. kg...' Fiskesort 0.) L / Kr. Kr. Brisling fersk..., i 0.60 Kveite hel... :.80 Kveite opskaaret Sei, sløiet, med hodel 0.50 Sei, saltet... i 0.60 Pale... l 0040 Hyse, fersk Hyse, røket... ; Længe - Brosme, fersk Længe - Brosme, saltet Uer, fersk Uer, saltet Makre, fersk... Makrei, saltet Laks, hel vegt... Laks, opskaaret... 0rret... Klipfisk Lutefisk ) ngen notering.

10 " , Rogn, tran,! Do. : Sildetran hl. " i,0, 0 FS KETS o A N O 6 januar Varernes navn --c-===-===,== fiskeutførselen januar-oktober 925. Efter det Statistiske Centralbyraas m2.anedsopgaver. ktober. Januar.-.0, ktober i oktober! Januar-Oktober ' ~ ~ l, Varernes navn : g;-'-925~-9~_~~~ ~] T~ ,- 924 Si~d, fersk -l~lt ~ : ! ;;;rRa:~~~~ ! , Krabber, ræker, skjæl Rogn (ogsaa kaviar) ; Fiskeboller, (pud : ' ding, kaker o..) " 53578; 2 695, Sildemel.... " ! l , 4023 Fiskemel...., 4097: : Hvalkjøtmel.... Herav: Vaarsild.... Storsild.... \:sild... Brisling.... Fisk, fersk, ialt... Herav: Torsk.... Lange.... Hyse.... Makrei...! Kveite (hellefisk).. Flyndre.... Aal... ' Laks.... ørret.... Anden.... Tørfisk ialt..... Herav: Rotskjær.... Rundfisk.... Lange.... Sei... ' Hyse (kolje).... Brosme.... Klipfisk ialt.... : Herav: Torsk.... Lange... '.' Sei.... Hyse (kolje).... Brosme.... Sild, saltet ialt... Herav: Vaarsild.... Storsild (slosild)... fetsild.... Skjæresild.... Nordsjøsild.... slandssild.... Brisling.... Kryddersaltet, herunder appetitsild. Brisling, kr.saltet (ansjos).... Salt /isk, ialt... Herav: ' Torsk i tdr. og kasserl løs i fartøi.. " "! ~ 04~~-' :,,," Hermetik ialt ; , : , Herav:, : Røkt smaasild og, ; ! brisling i olje , " Do. i tomat » ; ;; Do. ellers...,» ,37620 l; Urø~t. sm~asi~d ogl i : 55299,! bnshng l oje... " ! ~) 4 i 20: i tomat...,:» 7270 l! : j: Do. ellers... i : Vaarsild, kippers,] 67093: : (røkt og urøkt) il i l : l olje... ' i : 24863:jOo.itomat : 85376: Do. ellers... 4 ~~~ 4 : ~~ i 42~ ~~~ 28~ ~~~i ~:~r~~r;';';i ~ : : : : : : " " Makre...! Anden...,.. Sild, røkt flækketl og anden... ' " Hummer stkr. "» i Levermel ,,!, , , Sæl- og kobbeskind, '! Hvalbarder , ge : Fiskeguano " , Hvalguano l; 52 -HO Benmel J ; 40850, 452: _ : saltet: S ' - 43, ' , , i " i n3r : : :; 92670! : :C ! i!, i :,',:,0: ~ ! ' Av torsk, ! : j Anden j ! Tran ialt ø 4250' : , Herav: , 94835, Dampmedicin... ' 436! 775<') Raamedicin i 78420! ' Blank... i 630: ! i, Brunblank : : i '[ Brun : i47! li i ii Av sæl... " [ , Av bottlenose Av hval... " 4247i 28649; i! kke særskilt opgit! " 306: 798: i l : 065' 9758: i: Fra uten. fangst-i 39682: 47209j i felterhjemførttran: " l i 2554: Hærdet spisefett (av: l! 5256 l alle sl)... ' kg' i j i Hærdet teknisk f ettl i: i... _4_6_8_9_2_ (av tran, all_e_s...:.)~..;;..--:..._,_6_02 l 78800: 59300t 35000: l lo : ~_JO..:.._5_5_274_7~_8_6_2_3_53_4

11 6 januar 926 FSKETS GANG F"iskeutførselen fordelt paa land januar-november 925. (Efter det Statistiske Centralbyraas maanedsopgaver). Fersk sild. Nov. jan.-nov. Sild- og fiskemel. Nov. 000 alt.. o Sverige Tyskland Nederlandene.... Belgien.... Storbritannien.... Frankrige.... Øvrige land Tørfisk. Jal.-.lov )' Tyskland Nederlandene Belgien Storbritannien Frankrige U. S. A Øvrige land Anden salt fisk i kasser og fustager. Nov. Jan.-Nov alt Sverige Tyskland Frankrige japan U. S. A Øvrige land Dampmedicintran l alt hl. hl. ait Sverige alt Sverige '" Bl' e glen Rusland Rusland... Storbritannien..., Letland Tyskland l 97.5 U. S. A Tyskland Nederlandene Øvrige land Nederlandene Belgien Belgien Storbritannien Fisk, saltet, løs fartøl Storbritannien Frankrige frankrige talien Spanien Vesfafrika alt !talien U. S. A Rusland New Zealand Øvrige land Storbritannien Australien Frankrige Klipfisk. U. S. A Øvrige land Sydamerika Øvrige land alt Spanien Hermetik. Portugal og Madeira talien K uba Brasilien Argentina vdge land Salt sild. alt... Danmark... Tyskland..,... Storbritannien... Frankrige... talien... Østerrike Br. Sydafrika... alt New Zealand... Sverige Australien... " Danmark U. S. A Rusland Kanada... Polen Syd-Amerika i alt... Letland Øvrige land Værdien av fiskeutførselen jan.-nov Efter det Statistiske Centralbyraas maanedsopgaver. November Januar-november Varegrupper ~\ kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr ~_cc =--===~! ====i=======i!c====='cc=--=== Sild og fisk... li ~~~:;~l~ f~~k~~~i:h~~l~ ; i kjøtmel, fiskeguano : i m. v... i Tran (fete oljer, fett, ii spek mv.)... : Tils Anden tran. hl. alt Tyskland Nederlandene..., Belgien Storbritannien Frankrige.... Spanien.... talien.... Australien.... U. S. A.... Sydamerika.... Øvrige land.... fiskets Gang The weckly intelligenee organ of the Norwegian fisheries published by The Director of Pisheries, Bergen. Nor w e g i a n Fis her i e s. hl tatement sihowing the landings of the main Norwegian fisheries now being carried on, from the beginning of the year 9Q5 to december 3 st. Fat her ri ngs in hl.: land ed 4562 iced 425, salted , fish oil factories 2,5 974, canning factories

12 l' 38 Brisling -! _ fiskeutførselen fra januar til 26 desember 925 og uken som endte 26 desember$ 'oldsteder OSlOl)...._... Kristiansand Egersund Stavanger 2) Kopervik Haugesund 3 ) Bergen 4) florø Måløy Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem.... Bodø..... Svolvær..... Narvik Tromsø... _... Hammerfest 5) Vardø..... Vadsø... Andre 6)... 8)7827 alt Fetsild N cl' li Kr fl k Rot Hyse, Anden Vaarsild log s~aflret, Storsild o~i~ja" Sei " s S~~d s- ~:rs~, Rundfisk skjær rund tarfisk tdr. sild tdr. td tdr. td k tdr. r.: r. g. ----~--~----~--~----~--~ i 50: , i O ~ l' 4093 ' ~ 705 ~f~ ~~fl 675, 2000 ~ 400 R ogn D.m. tran dr. td r : ' i7 --, ' 5400, [ [ 246,257 S) s2 =- ~~ -=- _-=- _-=- ~ _--=- 7) '-352 lj7i i ~ ~O~ ~~ ~824 ~2Z.. ~ uken l ~ O R.m. Blank Brun [ Haa- Hærde' tran blank Brun kjærr. hvaltra n tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr b ' l - Hval- Sæl- Toldsteder tran tran tdr... tdr. Bottlenosetran tdr. Sildetran Si'd, fersk tdr. ks. Sild, rakt Makrei, saltet tdr. Makrei, fersk laks, fersk levende aal Anden fersk fisk Hummer Ræker stk. Fisk saltet i fartei Fisk saltet i tdr. Sildemel Fiskemel, levermel, fiskeguano Sælskind Hermetik Oslo )..." [ Kristiansand Egersund Stavanger 2 ) Kopervik Haugesund 3 ) S Bergen 4) ? Florø Måløy Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær l' Narvik Tromsø HammerfesiD) Vardø..."... ' Vadsø AndreGL=:..:.: _J_O~.! _~850_ 8) 24 Ol..! _!8 84 ~ =-- ~ ~ alt ~~ l uren : l l ) ) l ~ ". ) Desuten 290 ks. fersk brisling. 2) Desuten hvalkjøtmel, hvalbenmel, 47 tdr. krydret sild, 2062 krydret brisling. 3) Desuten iset grønlandstorsk, 8820, khphsk, grønlandsk, 4 tdr. krydret ansjos. 4) Desuten 5304 ks. fersk brisling. 5) Desuten 800 hvalroshuder. G) Desuten tdr. hvaloljefetsyre, margarit, 3~0 tdr. hærd. fettsyretran 43oS4 tdr. hærd. teknisk fett, 78 tdr. hærd. sildolje. 7) Herav tdr. fra Fredrikstad og tdr. fra Sandefjord. 8) Herav 577 tdr. vaarsild, 373 tdr. islandssild,,5660 ks. fersk sild, 8080 fersk fisk, 74 stk. hummer og 00 tdr. saltfisk fra Skudenæshavn.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fis ets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren., ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19 fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fsker bedrft, utgt av Fskerdrektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge 7 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. ~----------- ~~~~~~~~~~~~----------------------------------~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. 16 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar teg-nes

Læs mere

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til ~~ fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 7 aarg.

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket. ,...~,... fisets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. -- 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier).

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier). fiske Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 30 april

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til ... 4600 4500 fske s Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgtt av Fskerdrektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved ale postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. ANNONCEPRS: lste

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aartegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere