#3 MAJ 2013 NYT. fra LandboThy. Side 3 ARBEJDSSIKKERHED I LANDBRUGET Side 8 DYRSKUET THY-MORS 2013 Side 16 TILSKUD TIL NYE STALDE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#3 MAJ 2013 NYT. fra LandboThy. Side 3 ARBEJDSSIKKERHED I LANDBRUGET Side 8 DYRSKUET THY-MORS 2013 Side 16 TILSKUD TIL NYE STALDE."

Transkript

1 #3 MAJ 2013 NYT fra LandboThy Side 3 ARBEJDSSIKKERHED I LANDBRUGET Side 8 DYRSKUET THY-MORS 2013 Side 16 TILSKUD TIL NYE STALDE NYT fra LandboThy 1

2 velkommen Indhold Miljøregulering 2 Arbejdssikkerhed i landbruget 3 Forår 4 Arrangementer og møder 4-5 Hvorfor medlemskab? 7 Dyrskuet Thy-Mors Landbruget i børnehøjde 9 Festlig start på Dyrskuet Thy-Mors 9 Spar tid - Undgå renter og gebyrer 10 Revidering af selskabsloven 11 Skat i balance 12 Skatteændringer 13 Planlæg helheden inden I skal bygge 14 Tilskud til nye stalde 16 Formalet majs - et alternativ til korn? 17 Gulvene i kvægstalden - er de glatte? 18 Frav/frav - Kend dine søers niveau 20 Rug til smågrise 9-30 kg 20 PCV2 og betydning for reproduktion 21 Faktura på mail 21 Rode- og beskæftigelsesmaterialer 22 Stiger pattegrisedødeligheden i vinterhalvåret? 22 Organisation 23 Mødekalender 24 NYT fra LandboThy udgives af Silstruppparken Thisted Ansvarshavende bladredaktør: Bodil Errebo Nielsen, Oplag Miljøregulering Midt i forårstravlheden kom Natur- og Landbrugskommissionens rapport med klare anbefalinger om at tænke miljøregulering på en helt ny og målrettet måde. Det er samtidig en erkendelse af, at den hidtidige generelle regulering har været forfejlet og nytteløs og dermed også alt for dyr. Anbefalingerne har også klart været, at det haster med at komme i gang, og selv om den fornødne viden til stadighed skal udvikles, kan man sagtens starte nu. Derfor er det også uforståeligt, at vi nu igen skal bruge tid og ressourcer på vandplaner, som hele tiden har hvilet på et forkert fagligt grundlag. At processen i højere grad er skubbet over til kommunerne, vil vi i LandboThy forsøge at få det maksimale ud af. Vi skal have en klar og effektiv håndtering af processen både i LandboThy og i kommunerne, så vi sikrer vores produktionsjord, samtidig med at vi håndterer den natur, vi i forvejen har. Fremtiden er en mere målrettet regulering, selv om vi også i landbruget må erkende, at det ikke nødvendigvis bliver let. Det skal være et ufravigeligt mål, at ingen bliver tabere, men at vi alle får del i en større fælles kage. Så kære politikere - kom nu i gang! Nye ejerformer? På Landbrug & Fødevarers nyligt afholdte finansieringskonference blev vi endnu engang bekræftet i, at krisen langt fra er ovre. Signalet fra finanssektoren er helt klart, at man vil have fokus på at udbygge soliditet og kapitalforhold i adskillige år endnu. Vi bliver i landbruget derfor nødt til at være åbne for nye veje for at skaffe den fornødne kapital til investeringer og ikke mindst til generationsskifter. Landbrugets Finansierings Bank og Vækstfonden er alternativer, men de løser ikke udfordringen alene. Vi kommer til at diskutere selskabsformer og fremmedkapital og dermed ejerstruktur, hvis de dygtige unge skal sikre den fortsatte udvikling af dansk landbrug. Det behøver ikke at være et spørgsmål om enten/eller, men om både/og! God vækstsæson og sommer til jer alle! Morten Yde Formand LandboThy 2 NYT fra LandboThy

3 landbothy Arbejdssikkerhed i landbruget af Jørgen Røhrmann, Miljørådgiver, og Anders Andersen, planteavlskonsulent Der opstår stadig for mange situationer i landbruget, hvor der er risiko for arbejdsulykker, og vi hører desværre for ofte om arbejdsbetingede skader og dødsfald. Det er derfor vigtigt at sætte fokus på arbejdssikkerheden rundt på bedrifterne. På det seneste har vi bl.a. hørt om flere ulykker med gyllegasser, nedfaldne halmballer og maskinulykker med dødelig udgang - typisk ulykker forårsaget af uhensigtsmæssig håndtering af maskiner og mangelfuld opmærksomhed ved arbejdets udførelse. Dagligt mere end én arbejdsulykke anmeldes Ifølge en statistik anmeldes der dagligt i landbruget mere end én arbejdsulykke til Arbejdstilsynet. I hele 2011 blev det til 432 anmeldelser, hvilket er mange i betragtning af, at en del mindre skader i form af en klemt finger, en rift i huden, en forstuvet fod o.s.v. næppe bliver anmeldt, selvom de er arbejdsbetingede. Hertil kommer oveni en del arbejdsrelaterede sygdomme, som ikke falder ind under kategorien arbejdsulykker og derfor håndteres efter andre regler. Det er typisk nedsat lungefunktion efter arbejde i støvbelastede omgivelser og slidskader i leddene efter lang tids belastning med ensformige arbejdsrutiner. Fokus på arbejdsforhold og -rutiner For at nedbringe antallet af både egentlige arbejdsbetingede ulykker og arbejdsrelaterede sygdomme er det vigtigt at fokusere på arbejdsforholdene og de arbejdsrutiner, der anvendes på arbejdspladsen. Helt konkret er det vigtigt, at afskærmningen omkring alle maskiner er i orden, at arbejdsklimaet er optimalt og ikke mindst, at alle medarbejdere er velinformeret om, hvordan arbejdet skal udføres. Gode materialer er tilgængelige Der er efterhånden udarbejdet en del materialer om arbejdsmiljø og arbejdets udførelse, som kan findes på internettet. En del er også oversat til andre sprog, så det umiddelbart kan anvendes, hvor der er ansat udenlandsk arbejdskraft. Det gælder f.eks. et materiale om brug af højtryksrensere, som kan findes på internetsiden der også indeholder andet relevant materiale om arbejdsmiljø. På Arbejdstilsynets hjemmeside findes ligeledes en del relevant materiale om regler og sikkerhed på arbejdspladsen. Er der spørgsmål om arbejdsmiljøet, hjælper LandboThys arbejdsmiljøkonsulenter gerne med fortolkning af regler samt udarbejdelse af APV og Arbejdspladsbrugsanvisninger m.m. Vidste du at... BAR Jord til Bord er et branchearbejdsmiljøråd med repræsentanter fra 3F, GLS-A og Landbrug & Fødevarer Du på kan finde 46 faktaark med specifikke vejledninger. NYT fra LandboThy 3

4 mors-thy familielandbrug Forår Af Jens Ole Kristensen formand Mors-Thy Familielandbrug Efter en lang vinter med utrolig meget barfrost er det nu endelig begyndt at blive grønt på markerne. Desværre har det knebet med overvintringen af raps, græs og vinterbyg, hvorimod hveden ser ud til at have klaret kulden bedst. Selv om vi har undgået saltstorme fra vest, har den bare frost desværre været så hård, at mange har sået om. I april måned kom Natur- og Landbrugskommissionen så endelig med deres anbefaling til politikerne vedrørende landbrugets økonomi, vandmiljø og klima. Et af de positive elementer heri er, at de fleste forhåbentligt skal til at gøde efter afgrødernes behov. Hvert landbrug får en udledningstilladelse med udgangspunkt i jordafgrøde og sårbarhed i vandområdet. En anden anbefaling er, at det skal være slut med generelle krav om efterafgrøder og randzoner, men de kan bruges som virkemidler. 70% af markerne kan gødes mere og 30% mindre. Kontrol med landbruget skal laves om og baseres mere på dialog, ansvar og tillid. De forslag, som kommissionen har fremsat, skal efterfølgende gennemgås af politikerne. Da der er tale om forslag, kan nogle af forslagene gå en krank skæbne i møde i det videre forløb, inden rapportens anbefalinger udmøntes i lovforslag, der i sidste ende kan samle et politisk flertal. Hvilke anbefalinger der kan vinde politisk flertal, og hvilke der bliver skottet, når den politiske proces er ført til ende, er der ingen der kan sige. Åbne Haver Solbakkehaven Birthe og Hans Jørgen Bech Kløv Møllevej 7, Østerild 7700 Thisted Tlf Mobil Hver onsdag, lørdag og søndag fra d. 21. maj til d. 5. september. I juli også åben tirsdag og torsdag. Alle dage fra Entre: 40 kr. børn under 12 år 10 kr. Hunde ingen adgang. Vera og Knud Erik Nielsen Kærshøjvej 10, Gærup v. Vildsund 7752 Snedsted Tlf Lørdag d. 25. og søndag d. 26. maj Lørdag d. 22. juni Alle onsdage d juli og lørdag 13. juli. Søndag d. 11. august. Lørdag d. 31. august. Havens dag søndag den 8. september. Alle dage fra eller efter aftale. Entre: 10 kr. - Børn gratis Hunde ingen adgang. Mette og Karl Thingstrup Kallerupvej 18, Kallerup 7700 Thisted Tlf el Mail: Søndag d. 26. maj. Lørdag d. 22. juni Havensdag Søndag d. 8. september Alle dage fra til Åben efter aftale fra d. 21. april til d. 8. september Entre: 10 kr. Hund ingen adgang TILMELD DIG LANDBOTHYS ELEKTRONISKE NYHEDSMAIL PÅ Havebrugsudvalget MORS-THY FAMILIELANDBRUG 4 NYT fra LandboThy

5 møder og arrangementer Sommermøde på Tandrup Tandrupvej 14, 7755 Bedsted 26. juni kl v/familien Lilleøre Velkomst v/morten Yde, formand LandboThy og Preben Nielsen, Tandrup Taler Søren Gade Adm. direktør Landbrug & Fødevarer Der serveres helstegt gris m/salat og flûtes Underholdning ved Thyholm All Stars der synger og spiller Båltale Else Østergaard Andersen Sekretariatsleder Nationalpark Thy Pris inkl. mad kun 100,- kr. (børn under 13 år gratis) Drikkevarer kan købes - medbring selv kaffe og klapstol! Hele familien såvel by som land er velkomne! (I tilfælde af regnvejr holdes arrangementet indendørs) vi gør en forskel for dig ARRANGØRER: Sydthy-Thyholm Husholdningsforening Aftenudflugt Indbydelse til en spændende aften Torsdag 20. juni kl En guidet rundvisning på Skarregård, Feggesundvej 53, 7900 Nykøbing (mødested) Tag kaffekurven med - vi nyder den på Ejerslev havn Alle er velkomne. NYT fra LandboThy 5

6 kort&godt Vidste du... At landbrugets beskæftigelsesprocent i de tre nordvestjyske kommuner i 2012 var: Thisted kommune: 19,13% Morsø kommune: 17,33% Struer kommune: 16,56% Vidste du... At LandboThy giver... GRATIS kontingent det første år og etableringsrådgivning i op til 10 timer til nyetablerede 50% rabat på kontingent for nye medlemmer det første år MEDLEMSFORDELE Du får uvildig rådgivning og service som tager udgangspunkt i din situation. Du har stemmeret til de folkevalgte organer. Du er sikret indflydelse gennem LandboThys arbejde i lokalområdet, regionen og på landsplan. Du er med til at styrke landbrugserhvervets opgaver og dets image over for den øvrige del af befolkningen. Du får abonnement på LandbrugsAvisen og kan tilmelde dig LandbrugsAvisens e-avis Du har mulighed for basal tryghed, hvis uheldet skulle være ude med Landbrug & Fødevarers GruppeLivsordning Du har mulighed for at sikre dig og din families økonomiske fremtid med Landbrug & Fødevarers GruppePension Hurtig hjælp, hvis du bliver syg eller kommer til skade - Sundhedsforsikring Økonomisk tryghed, når heldet svigter - medlemsskab giver dig mulighed for at tegne Ulykkesforsikring Du får fordelagtige medlemstilbud via Indkøbsklub Får mulighed for at sælge dine egne produkter direkte til forbrugeren under platformen Landkøb Du får mulighed for at opsætte din egen personlige landbrugshjemmeside på Landmand.dk med nyheder, vejrudsigt, noteringer, kurser, links osv. alt efter behov. Du får mulighed for at deltage i kulturelle aktiviteter... vi gør en forskel for DIG! Læs mere om LandboThy på 6 NYT fra LandboThy

7 landbothy Hvorfor medlemskab? AF sofie kofoed, landbrug & fødevarer Det kan i disse økonomisk hårde tider være svært at se pointen med et medlemskab hos en lokal forening og Landbrug & Fødevarer, men dit medlemskab giver dig en masse fordele. Krisen kradser, og det kan for tiden være en udfordring at være landmand. Netop derfor bør man være medlem af en lokal forening og Landbrug & Fødevarer, da dit medlemskab udover at give en masse økonomiske fordele betyder, at du er en del af et erhvervspolitisk fællesskab, der arbejder for de bedst mulige rammevilkår for dig og din produktion. Det er blandt andet det, kontingentet går til. Spar penge med dit medlemskab Som medlem får du blandt andet LandbrugsAvisen hver uge, tilbud om forsikringer til fordelagtige priser, adgang til tilbud hos indkøbsklubben, adgang til fagligt materiale på landbrugsinfo og meget mere. Du kan se flere kontante fordele på medlemstilbud. Herudover giver dit medlemskab dig adgang til fordele hos din lokale forening, hvor du har mulighed for faglig rådgivning samt adgang til faglige, sociale og kulturelle arrangementer. Og sidst men ikke mindst varetager din forening dine interesser lokalt. Vær med til at styrke arbejdet for bedre rammevilkår En del af dit kontingent går til Landbrug & Fødevarer, som ligeledes arbejder for dine interesser. Udgangspunktet for arbejdet er saglighed, faglighed og troværdighed. Det gør Landbrug & Fødevarer blandt andet ved at udarbejde analyser, der sætter fokus på erhvervets potentiale i den offentlige debat. Desuden er der i Landbrug & Fødevarer et fagligt og politisk beredskab, der gør, at der kan rykkes på alle relevante dagsordner - her og nu - og på de dagsordener, der kræver et langt sejt træk som for eksempel i arbejdet med vandplaner. NYT fra LandboThy Ved hjælp af saglighed, faglighed og troværdighed sikrer vi os, at politikere og embedsfolk gider lytte til, hvad vi har at sige. Det øger chancen for, at de træffer deres valg på så vidende et grundlag som muligt. Selv om valget i sidste ende er deres, forsøger Landbrug & Fødevarer gennem dialog at søge indflydelse til det sidste. Jo stærkere vi er, og jo mere vi står sammen og trækker på samme hammel, desto større er vores chance for indflydelse. Derfor er DIT medlemskab afgørende. Via dit kontinent styrker du derfor både din forenings mulighed for at arbejde for dine vilkår i lokalområdet og Landbrug & Fødevarers arbejde med at skabe de bedst mulige rammevilkår for dig og din bedrift herhjemme og på den internationale erhvervspolitiske scene. Jo stærkere vi er, og jo mere vi står sammen og trækker på samme hammel, desto større chance for indflydelse. Derfor er DIT medlemskab afgørende! 7

8 9.00 Landbruget i Børnehøjde Et arrangement for børn til og med 3. klasse Pladsen og udstillingerne åbner Hesteshow v/svankjær Efterskole Snedsted Garden Havetraktortræk v/team Hassing Grillmesterskab (start) CHAPPER underholder Forrygende musikalsk show for de små, store, større, de søde og seje Dyrskuekroen byder på grillménu m/tilbehør Vinder af grillmesterskab offentliggøres Wild Rose Country Band Country underholdning med glimt i øjet og højt humør fra scenen Pladsen og udstillingerne lukker Med forbehold for ændringer Fredag juni juni PROGRAM Lørdag juni 9.00 Dyrskuet åbner 9.00 Dyrene er på pladsen - Klar til bedømmelse 9.00 Velkomst v/kristoffer Kappel, formand for Dyrskueudvalget 9.00 Udpegning af besætningsgrupper kvæg og kødkvægspar (Kvægring) 9.00 Racebedømmelse af heste starter (Bane 1, 2 og 3) 9.00 Udstillingerne åbner 9.00 Westernkonkurrence efterfulgt af Agility for hånd med heste (Bane 7) Bedømmelse af kvæg (Kvægring) Tildeling af ærespræmier og udpegning af bedste dyr (Kvægring) Udvælgelse af bedste fjordhest (Opvisningsbane) Udvælgelse af bedste 2-års DV hoppe (Opvisningsbane) Udvælgelse af bedste shetlænder (Opvisningsbane) Køreture i hestevogn v/thy Køreselskab »Det politiske hjørne«(ved Bondens Bar - Stand nr. 50) Kaninhop og orientering om kaniner (Stand nr. 5) Krydsningskalve - Orientering v/stand nr Dyrskuetale v/martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer Børnedyrskue - Fremvisning af dyr (Opvisningbane) Udpegning af skuets bedste hingst og hoppe (åben votering) (Opvisningsbane) Mønstringskonkurrence kødkvæg (Kvægring) Karakteristik og uddeling af ærespræmier til heste (Opvisningsbane) Hesteshow (Opvisningsbane) - Islændere - Katrinelund v/ib Kirk Krydsningskalve - Orientering v/stand nr Forevisning af ærespræmiedyr og uddeling af ærespræmier til kvæg (Opvisningsbane) Dyrene må forlade pladsen Dyrskuet Thy-Mors 2013 I THISTED 8 NYT fra LandboThy

9 Dyrskuet Thy-Mors 2013 På dyrskuepladsen i Thisted Landbruget i børnehøjde Et tilløbsstykke af rang sådan betegner Susanne Thomsen, koordinator for Dyrskuet Thy- Mors arrangementet Landbruget i børnehøjde, som igen i år løber af stabelen fredag fra kl til som start på dyrskuet. I år er der i skrivende stund tilmeldt næsten børn i indskolingen (0.-3. klasse) fra Thisted og Morsø kommuner samt Thyholm. Dertil kommer ca. 150 lærere. Og der kommer flere til, siger Susanne, som tilføjer, at dyrskuepladsen fredag formiddag også er åben for børn fra børnehaver og dagplejen. Det store arrangement kan kun lade sig gøre, fordi vi har en fantastisk opbakning fra frivillige hjælpere, siger Susanne. De to tovholdere på Birte Aarup og Manna Bollesen Hansen gør samtidig et kæmpestort stykke arbejde med planlægning og koordinering af de ca. 50 frivillige, som hjælper med de forskellige aktiviteter. Gennem en speciel sanseskattejagt oplever børnene dyr og planter på tæt hold, rører og smager på fødevarer og kan lege i den store halmborg. Alle klasser får desuden materiale, som de kan bruge i undervisningen, så lærerne efterfølgende kan følge op på de oplevelser, som børnene har haft. Festlig start på Dyrskuet Thy-Mors Når Dyrskuet Thy-Mors 2013 åbner for publikum kl fredag eftermiddag er der lagt op til underholdning og aktiviteter for hele familien. Vi vil gerne henvende os til så mange som muligt, siger Kristoffer Kappel, formand for dyrskueudvalget. - Det gælder alle generationer og byboere såvel som landboere. Derfor er der ud over udstillinger om fredagen underholdning af forskellig art, f.eks. børneshow med Chapper, grillkonkurrence, havetraktortræk, hesteshow og country koncert. Og der serveres selvfølgelig en grillménu i Dyrskuekroen. Også fokus på faglighed Om lørdagen sættes så stor fokus på faglighed som muligt med den store dyreudstilling, hvor de mange racer af kvæg, heste og smådyr udstilles og bedømmes. NYT fra LandboThy Der er tilmeldt langt flere heste end sidste år med et bredt udsnit af racer. Malkekvæg er præsenteret ved et lidt mindre antal, mens kødkvæg tangerer sidste års tilmeldinger. Maskinudstillerne bakker igen godt op om årets dyrskue, men f.eks. er energi og have også temaer, som besøgende kan få mere at vide om. Følg med på hvor oplysninger om dyrskuet løbende opdateres. 9

10 sekretariat planter & miljø Spar tid - Undgå renter og gebyrer Af lene houe, kontorassistent Modtag din faktura fra LandboThy via e- mail Dermed undgår du at modtage endnu en rudekuvert, og du vil have nemt ved at finde tidligere fremsendte fakturaer frem igen. Du hjælper samtidig os med at reducere omkostningerne ved håndtering og fremsendelse af papirfakturaerne. Tilmeld dig betaling via Leverandørservice Du undgår rykkergebyr og renter ved at tilmelde dig automatisk betaling til LandboThy. Når du er tilmeldt LS-service, bliver din faktura fremsendt, som den plejer enten via mail eller pr. post. Beløbet bliver automatisk trukket fra din konto, men først på den sidste rettidige betalingsdag. Du har altid mulighed for at standse en betaling. Du kan tilmelde dig Faktura via og Leverandørservice på Faktura via og Leverandørservice er GRATIS. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kontorassistent Lene Houe på telefon Skårlægning af raps og helsæd med 25 fods Mac Don 150-D60 skårlægger Presning af Big- og Minibigballer MOBIL Gyllealarm Køl & Fryse anlæg GSM kontrol El- Teknik Jordvarme Staldvarme Luft/vand anlæg Gyllekøling Hvidevaresalg & service thytk.dk 10 NYT fra LandboThy

11 økonomi & jura Revidering af selskabsloven AF marie krabbe. erhvervsjurist Kapitalkravet nedsættes og nedsættes. Efter endt høringsfase blev der den 27. februar fremsat lovforslag til ændring af selskabsloven. Forslaget forventes vedtaget her i løbet af foråret. Ændringerne i hovedtræk: Nedsættelse af kaptitalkravet for anpartsselskaber fra til kr. Mulighed for Iværksætterselskaber IVS med kapitalkrav på kun 1 kr. med visse betingelser Afskaffelse af kravet om fuldstændig indbetaling af evt. overkurs for anpartsselskaber Afskaffelse af muligheden for stiftelse af Selskaber med begrænset ansvar (S.m.b.a.) Mulighed for grænseoverskridende flytning af selskabers hjemsted medfører mulighed for at flytte skatter med) Herudover er der mere end 200 ændringer i den eksisterende lov, f.eks. omfattende sproglige og tekniske ændringer, væsentlige ændringer vedr. fusion, også ved fusion af selskaber ved likvidation, tvangsopløsning, og konkurs mv., status vedr. offentlige ejerregistre og seneste ændringer på webreg, d.v.s. websiden, hvor bl.a. stiftelser, ændringer mv. vedr. selskaber registreres. VIKARER til enhver opgave Landbruget Gartnerier Håndværkere Transport Industri Kunden er i centrum Du kan få en vikar hos vikarservice, der er tilpasset dine behov, jobbet og tiden. Korn Foderstoffer Gødninger Kemikalier Diesel- og fyringsolie Leverandør til fremtidens landmænd NORDVESTJYDSK IKARSERVICE Tlf SilStrupparken thisted Tlf: NYT fra LandboThy 11

12 økonomi & jura Skat i balance af svend sunesen, økonomikonsulent Forskudsopgørelsen for 2013 ændres automatisk. SKAT ændrer nu forskudsopgørelsen for 2013 på baggrund af tallene fra selvangivelsen/årsopgørelsen for Hvis indkomsten for 2012 afviger væsentligt fra forskudsopgørelsens tal for 2013, sender SKAT et forslag til ændret forskudsopgørelse til skatteyder. Skatteyder har så 15 dage til selv at rette forskudsopgørelsen. Foretages der ingen rettelse, er SKATs forslag herefter gældende for resten af Forslag til ændret forskudsopgørelse SKAT har i april måned sendt en del forslag til ændret forskudsopgørelse ud. Skatteydere, der først indberetter selvangivelsen efter den 11. april 2013, vil ved væsentlige afvigelser få tilsendt forslag til ændret forskudsopgørelse i slutningen af juni måned eller i begyndelsen af juli. Modtager man et forslag til ændret forskudsopgørelse, bør man rette henvendelse til regnskabskontoret, så vi kan vurdere, om ændringen er hensigtsmæssig. Ofte vil en automatisk ændring på baggrund af foregående års tal ikke give en korrekt forskudsopgørelse for selvstændige erhvervsdrivende. Mange forhold har indflydelse på virksomhedens overskud. Afskrivninger og opsparing i virksomhedsordningen bestemmer skatteyder selv størrelsen på. Lån billigt hos Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening - lige nu til 4,95 procent i rente Der ydes lån til maskiner og løsøre. - vi sætter pris på din ejendom Tlf vil du vide mere - så kontakt: Mors, Thy og Hanherreds Indkøbsforening v/driftsleder Birthe Jensen, Silstrupparken 2, 7700 Thisted Tlf NYT fra LandboThy

13 økonomi & jura Skatteændringer af svend sunesen, økonomikonsulent Regeringens vækstplaner fra foråret 2013 indeholder også skatteændringer. Regeringens aftaler med de fleste af folketingets partier om vækstplaner indeholder forslag til skatte-, afgifts- og momsændringer. Der er endnu kun tale forslag til ændringer, der ikke er lovgivet om. Følgende ændringer er blandt andet aftalt: 1. BoligJobordningen genindføres med fuld virkning for 2013 og 2014 og udvides til også at gælde for sommer- og fritidshuse fra 22. april Gradvis reduktion af selskabsskatten og skattesatsen i virksomhedsskatteordningen ved opsparing fra de nuværende 25 % til 22 % i Momskreditten udvides for små og mellemstore virksomheder: Små virksomheder udvides til at omfatte virksomheder med årlig omsætning op til 5 mio. kr. Hidtil har grænsen været 1 mio. kr. Disse virksomheder skal afregne moms halvårsvis med 60 dages betalingsfrist. Virksomheder med omsætning mellem 5 og 15 mio. kr. skal fra 2014 fortsat afregne moms hvert kvartal, men får betalingsfristen udvidet fra 40 til 60 dage. Virksomheder med omsætning mellem 15 og 50 mio. kr. skal afregne moms månedsvis, men får angivelses- og betalingsfristen forlænget fra 25 til 60 dage. 3. Der indføres fradrag for selvstændiges og medhjælpende ægtefællers syge- og arbejdsskadeforsikringer fra FORSIKRINGMÆGLING Kontakt forsikringsmæglerne Hobrovej Aalborg SV Steve M. Madsen Mobil: Forsikringsrådgivning med stor nytteværdi Professionel og uvildig forsikringsrådgivning til dansk landbrug der gi r bedre dækning ofte til lavere præmie. Arne Winther Mobil: NYT fra LandboThy 13

14 bygningskontoret nord Planlæg helheden inden I skal bygge af bente søgaard, bygningskontoret nord For mange er det en drøm at forene privatliv, fritid og erhverv i grønne omgivelser. I den forbindelse er der ofte byggeplaner inde i billedet. De eksisterende bygninger skal evt. bygges om eller anvendes til andre formål, nogle skal nedrives og andet måske bygges. Når man går med byggeplaner, er den første naturlige tanke for de fleste hvad koster det? Alt imens der bygges, kan flere nikke genkendende til tanken hvorfor havde vi ikke tænkt på det fra starten af? - En tanke der desværre ofte tænkes, når byggeriet er gennemført er hvorfor blev det så dyrt? - Denne kedelige erfaring kan undgås! Holder prisen Det sker, at man simplificerer sin forespørgsel (det er jo bare ) og spørger på så lidt og så enkelt som muligt. Ofte bliver svaret fra en, der gerne vil sælge, en lav pris med en masse forudsætninger, der først dukker op senere i forløbet. Alt det, der kan følge med, er godt at vide, før man starter op det er altid billigst at lave den rigtige investering første gang. Tænk stort og i helheder - før detaljen Når man påtænker at bygge en ny bygning eller renovere en eksisterende, er det vigtigt at have gjort sig klart, hvad man vil med hele sin samlede ejendom og evt. matrikel. Hvilke ønsker har man for ejendommen, nu og på sigt? Skal ejendommen evt. sælges og kunne anvendes til andre formål? Er der myndighedskrav eller restriktioner? Hvordan kommer den daglige færdsel på ejendommen, til at fungere? Skal der adskilles mellem privatliv og evt. erhverv? Hvis der senere skulle bygges på ejendommen, hvor skal et sådant byggeri så evt. ligge? Kan investeringen bære I forbindelse med vurderingerne af en evt. ombygning i eksisterende bygninger, er der flere ting, man bør overveje og undersøge, inden planerne føres ud i livet: Er tilstanden af bygningen, der skal ombygges, generelt god? Er renoveringen omfattende, så er det en god idé at få udarbejdet en budgetpris på bygningens værdi, hvis den skulle genopføres totalt. Det er et godt måleredskab at holde en renoveringspris op på. Når man ændrer på en eksisterende bygnings bærende konstruktioner, skal den forandrede bygning leve op til de byggekrav, der er gældende på ændringstidspunktet. Læg en plan for renoveringen, så den samlede omkostning kan vurderes, allerede før man går i gang. Undgå fejlinvesteringer Bygger man nyt, er der flere frihedsgrader, men ligger bygningen sammen med de eksisterende, så er der en del ting, der bør vurderes, inden der bygges. Jo bedre gennemtænkt jo mere værdi tilfører byggeriet den samlede ejendom. Passer materialevalget og farverne til den eksisterende bygningsmasse? Er geometrien harmonisk i forhold til det eksisterende? Passer vedligeholdelsesgraden til det niveau, I selv regner med at bruge tid og penge på, i årene fremover? Der er mange tanker, der bør tænkes og vurderes på, før man går i gang. Derved undgås ærgerlige og dyre beslutninger, og investeringen kan blive væsentligt mere værd på lagt sigt. 14 NYT fra LandboThy

15 bygningskontoret nord Valg af håndværker/entreprenør Afhængigt af den byggeopgave, du skal have løst, er der flere muligheder for entrering. Er det en mindre renovering/ombygning, så er vores erfaring, at kendskab og tillid til den udførende, er den bedste parameter at vælge efter. Men afklar alligevel altid forventningerne til omfang og pris, inden det sættes i gang. Er det derimod en lidt mere omfattende renovering eller byggeopgave, så kan der være rigtigt mange penge at spare ved at spørge flere om pris på samme arbejde. Vi oplever prisudsving helt op mod 50% for samme stykke arbejde, og det vel at mærke, selvom opgaven og vilkårene er velbeskrevne og helt de samme. For at man kan sammenligne priser, så skal grundlaget, man spørger på, være entydigt, dvs. opgaven og de vilkår, man vil udbyde arbejdet på, skal tegnes og beskrives. Når det arbejde er lavet, kan du direkte sammenligne priserne på arbejderne, og både du og den udførende er helt klare over opgavens omfang og kvalitet, således prisen kan være skarp. NYT fra LandboThy Hvordan kommer man i gang En helhedsplan for ejendommen, en bygningsvurdering samt en investeringsplan er rigtig gode værktøjer til at træffe de rigtige beslutninger. Et veldisponeret projekt med et entydigt tegningsmateriale og en beskrivelse af kvalitet og vilkår giver dig mulighed for at hente den allerbedste pris hjem på arbejdet, og uventede ekstraregninger kan undgås. Erfaringerne viser, at en god rådgivning er en rigtig god investering, og selvom det koster lidt i de indledende faser, inden du kan se murstenene komme op, så er det oftest en investering, der betaler sig mangefold tilbage, dels i undgåelse af fejlinvesteringer og dels i at finde den bedste pris på opgavens udførelse, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Går I med byggeplaner, så ring gerne ind til os på tlf og lad os få en uforpligtende snak om jeres planer. Se mere på 15

16 miljø Tilskud til nye stalde af Mogens bækgaard, ledende konsulent Midtjysk svinerådgivning I Fødevareministeriets Miljøteknologiordning er der i 2013 prioriteret et nyt indsatsområde på 150 mio. kr. til Nyetablering af produktionsanlæg til dyrehold. Støtteberettigede grundlag En forudsætning for støtte er, at den enkelte teknologi skal opnå en reduktion i miljøbelastning på mindst 10 pct. i forhold til en reference. Undtagelsen er krav til energieffektivitet, hvor der kræves pct. reduktion i forhold referencen. Der kan opnås 40% støtte til investering i et byggeprojekts støtteberettigede miljøelementer eksempelvis forsuringsanlæg, luftrensning, fasefodring, energivenlig ventilation, LED lys, vandbesparelse mm. NYHED Ansøgningsfrist Efter at NaturErhvervstyrelsen har modtaget alle ansøgninger, vil der først ske en vurdering af, om det ansøgte kan indgå som tilskudsberettiget grundlag. Afhængig af omfanget af ansøgninger vil der ske en prioritering af hvilke ansøgninger, som så reelt opnår støtte. Det vil sige, at der ikke er garanti for at alle ansøgninger kan opnå støtte. Det forventes, at ordningen er beskrevet inden for kort tid. Ansøgningsfrist forventes at være fra 3. juni til 1. september Kontakt vore rådgivere, hvis du ønsker yderligere oplysninger og hjælp til ansøgning om tilskud til miljøteknologi: Miljø Dion G. Nørgaard, miljørådgiver LandboThy Tlf Produktion Mogens Bækgaard Ledende konsulent, Midtjysk Svinerådgivning Tlf Niels Chr. Dørken Svinerådgiver Midtjysk Svinerådgivning Tlf Tilsætning af syre til gylle under udkørsel ALT MASKINSTATIONS- ARBEJDE UDFØRES Midtthy Maskinstation Niels Erik Gisselbækvej Snedsted Kristian Jensen Svinerådgiver Midtjysk Svinerådgivning Tlf Ansøgning Erik Fjendbo Jørgensen, planteavlskonsulent Tlf NYT fra LandboThy

17 kvæg Formalet majs - et alternativ til korn? af helle sievertsen, afdelingsleder landbothy Kvæg Sidste års dårlige majsudbytter er medvirkende årsag til, at forbruget af korn har været større denne vinter end normalt. Flere kan se, at enderne ikke når sammen til ny høst og er derfor nødsaget til at købe ekstra ind. Det interessante at købe vil typisk være et fodermiddel eller en blanding med højt stivelsesindhold, da sidste års majs typisk har et lavt indhold af stivelse. Derudover fodres der generelt med en højere andel af græsensilage. Heldigvis var der mange steder flotte udbytter i græs. Der indkøbes derfor stivelsesrige a-blandinger, korn eller formalet majs. Energi og stivelsesindhold Energiindholdet i formalet majs vurderes i NOR- FOR s fodermiddeltabel til at ligge på 8,04 MJ/kg tørstof. Byg ligger på 7,53 og hvede på 7,84 MJ/kg tørstof. Det højere energiindhold kommer naturligt nok fra stivelsen, der svinger fra 609 gram/kg tørstof i byg til 680 gram i hvede og til 712 gram i majs. I gennemsnit får vi altså godt 100 gram ekstra stivelse/kg tørstof, når vi vælger majs fremfor byg. Sammenligner vi hvede og majs, er forskellen mindre. Der er i gennemsnit 32 gram stivelse mere i 1 kg tørstof i majs fremfor hvede. Et eksempel I eksemplet tager jeg udgangspunkt i det, der ofte sker i praksis, nemlig at egen kornbeholdning fordeles frem til ny høst med et bestemt antal kg pr. ko/ dag, og der indkøbes så en alternativ stivelseskilde som supplement, i dette tilfælde formalet majs. Er det byg, der opfodres - f.eks. 2 kg byg pr. ko og 2 kg majs pr. ko/dag, og prisen er den samme pr. kg - vil foderudgiften være 32 øre lavere pr. ko/dag ved brug af majs fremfor udelukkende at bruge byg. NYT fra LandboThy Hvis der anvendes 2 kg hvede, og prisniveauet er det samme pr. kg, vil besparelsen være 22 øre/ko/ dag. Hvad er det reelle stivelsesindhold Er man som kvægbruger inde i nogle overvejelser om, hvorvidt man med fordel kan sælge noget hvede og købe formalet majs i stedet for, bør der foreligge en analyse af stivelsesindholdet i den majs, der indkøbes, og ligeledes bør hvede analyseres for stivelse. De 2 fodermidler ligger i gennemsnit tæt på hinanden, og der vil være en spredning fra parti til parti fra år til år. Den reelle forskel kan således være større og mindre eller ikke eksisterende. Det kan en forventet besparelse/fortjeneste også være. Bypass stivelse Er målet at opnå en forskydning af stivelsesfordøjelsen fra vom til tyndtarm, skal vi bruge sodabehandlet hvede. Det er reelt det eneste foderemne, der kan give bypass stivelse af betydning. I forsøg med forskellige stivelseskilder har man opnået, at 23% af stivelsen i sodabehandlet hvede kunne udnyttes til bypass stivelse. I formalet/valset korn og majs ligger niveauet på 10-14%. Om sodabehandling er fornuftig afhænger af, hvor højt vi samlet set når op i stivelse i køernes ration. For det nye høstår ved vi det først helt, når den nye majs ligger i siloen og er analyseret. 17

18 kvæg Gulvene i kvægstalden - er de glatte? Af robert pedersen, kvægbrugs- og bygningskonsulent Benyt sommertiden til at få gjort gulvene i stalden skridsikre for dyrene. Gulvene i en stald er jo altid i brug, og derfor forstyrrer det meget, når der skal renoveres på gulvene. I sommertiden er der i nogle tilfælde mulighed for at lukke nogle af dyrene ud og så skaffe et gulvareal, der ikke er i brug i en kortere periode. Disse perioder kan bruges til at skridsikre gulvet. Den bedste skridsikring opnås ved at ruskære gulvet. Tidligere brugte vi en ruhugning, men det holder ikke så længe som en ruskæring, og et ruskåret gulv er normalt nemmere at skrabe rent. Det er kanterne på rillerne, der giver skridsikkerheden for dyrene, idet køernes klove kan stå fast på kanterne. Faste gulve Vi anbefaler riller med 3-4 mm dybde, når det drejer sig om et fast gulv, der er brugt. Hvis rillerne kun er 1 mm dybe, er skridsikkerheden stort set ikke forbedret. Laves rillerne dybere, kan der ligge mere gødning efter skrabning og dermed kan gulvet være mere fugtigt/beskidt. Vi anbefaler en rillebredde på 4 mm og en afstand imellem rillerne på mm. Rilleretningen har også betydning for skridsikkerheden og renheden af gulvet. Normalt giver en rilleretning på tværs af gangretningen den bedste skridsikkerhed. En rilleretning samme vej som faldet på gulvet betyder et mere tørt gulv, men der kan lidt nemmere dannes en indtørret gødningshinde i tørre perioder om sommeren. Og en gødningshinde på gulvet gør gulvet meget glat. Rilleretningen skal helst ikke være parallel med skraberbladet, da det kan få skraberen til at køre uroligt. Skraberbladet kan gribe fast i rillekanterne, især ved en lidt breddere rille. Rilleskæring af spaltegulv Spaltegulv Et spaltegulv kan også være glat og her hjælper en rilleskæring også. Vi anbefaler samme rilleskæring som ved det faste gulv, dog er rillerne kun 2-3 mm dybe. Rilleretningen er typisk på tværs af spalteretningen. Det giver den bedste skridsikkerhed og er normalt også den billigste (hurtigste) måde at rilleskære på. Hvis spalterne er rilleskåret tidligere, men blevet slidt, kan rillerne skæres op igen. Nogle gange lykkes det, at skæreren følger de gamle riller, så de bliver udbybet. Kan det lykkes at uddybe (følge) de gamle riller, så slider det mindre på spalterne. Husk at tjekke, om spalterne har tykkelse nok til, at der kan skæres riller i overfladen. Alt andet lige vil en fjernelse af beton jo betyde, at spalterne mister styrke/bærevne. Spørg spalteleverandøren, hvor meget der er plads til at rilleskære. Hvis rilleretningen var på langs af spalterne, vil det nok svække bæreevnen på spalterne mindre. Men det er vanskeligere at rilleskære i den rette dybde, og det vil tage længere tid at udføre rilleskæringen. Tjek i øvrigt også, om det faste gulv har tykkelse nok til at rilleskære det. 18 NYT fra LandboThy

19 kvæg Farmtest En farmtest på området anbefaler en rillebredde på 8-10 mm og en rilleafstand på mm. Det giver den bedste skridsikkerhed, men jeg synes, det slider hårdere på gulvet, end hvis rillebredden er 4 mm. Der er lidt mere materiale til en senere rilleskæring, hvis rillebredden kun er 4 mm. Læs mere på nr. 53. I øvrigt Husk at rilleskære hele gulvet. Et pletvis glat gulv giver stor usikkerhed hos dyrene og begrænser deres færdsel i stalden og dermed produktionen (mælkeydelse, tilvækst og brunsttegn/drægtighed). Husk også, at det er vigtigt, at gulvet er helt plant. Ujævnheder på gulvet generer dyrene meget ved at de kan sparke imod dem, og bolthoveder o.lign. gør ondt for dyrene at træde på. Et godt og skridsikkert gulv er af stor betydning for dyrene og deres produktion. DLG Limfjord - landmandens eget andelsselskab Din totalleverandør til landbruget ligger i: Hillerslev Østerild Stagstrup Nykøbing Mors Hvidbjerg Limfjord Tlf NYT fra LandboThy 19

20 midtjysk svinerådgivning Frav/frav - Kend dine søers niveau Tallet dækker soens pasningsevne af pattegrise i farestalden. Vi ser spænd på tal fra 9,5-12,0 frav/frav. Mange farestaldspassere har et meget stort ønske om, at alle grise ved soen skal være lige store, og det udmønter sig i, at de tager for mange grise fra. Denne jagt på det smukke kuld reducerer udnyttelsen af farestalden markant. Hvad betyder det for udnyttelsen af farestalden med søer og ugedrift? Forskel 9,5 frav/frav 12 frav/frav Antal fødte 742 stk. 742 stk. Lagt ud med 13,5 stk. 13,5 stk. Ammesøer 10/hold 10/hold Opsamlingskuld 10/hold 2 stk./hold Farestier til opsamling 40 8 Søer / faresti 4,5 4,5 Det gør, at den ringeste kan have 130 søer færre, hvis farestalden er flaskehalen. En god og lokal partner for landbruget i Nordvestjylland Rug til smågrise 9-30 kg 0% rug 20% rug 40% rug 60% rug Produktionsværdi, index G dgl. tilv FE pr. dag 1,00 0,95 0,89 0,88 FE/kg tilvækst 1,82 1,81 1,85 1,90 Kornhandel - Såsæd - Frø - Gødning - Planteværn Foderblandinger - Råvarer - Olie - Biobrændsel... Se også en del af vort udvalg på ALTID KLAR TIL EN GOD HANDEL! Nordvest Foder A/S N F... alt til landbrug, have og hobby... Vestervig Hvidbjerg Ovenstående tabel viser, at op til 20% rug til smågrise fra 9 til 30 kg giver tilnærmelsesvis lige så gode resultater som blandinger uden rug. Dog er der tendens til lavere tilvækst p.g.a. lavere foderoptagelse, som skyldes dårligere smag. Da rug normalt er billigere, kan en lavere tilvækst accepteres, forudsat der er plads nok i smågrisestalden. 20 NYT fra LandboThy

21 midtjysk svinerådgivning i/s PCV2 og betydning for reproduktion PCV2 kan give reroduktionsproblemer i nogle besætninger med varerende symptombillede., Heldigvis findes der en vaccine mod PCV2 til søer, som løser mange af problemerne. PCV2 giver reproduktionsproblemer i form af øget antal mumificerde fostre og ikke-levedygtige grise. Det giver ligeledes anledning til flere omløbere. De forskellige symptomer afhænger af, hvornår i drægtigheden soen bliver inficeret, og om soen før har mødt PCV2. Problemerne kan ses i alle besætninger, men ses især i opstart af nye besætninger, hvor der er mange gylte. Vaccination reducerer problemerne og giver beskyttelse af både søer og smågrise. Det er vigtigt, at søerne har et højt niveau af antistoffer mod PCV2, da PCV2 ellers kan overføres til fostrene i drægtigheden. Disse fostre vil enten gå til grunde, blive mumificerede eller være viræmiske ved faring og derved øge smittepresset i farestalden. Ornerne kan udskille PCV2 i sæden helt op til 27 uger efter smitte. Hvis man tager sæd og tilsætter høje mængder af PCV2, kan det give viræmiske grise ved faring. Faktura på mail Vi har erhvervskunder indenfor alle erhverv. Det er en af vore styrker. For at reducere omkostningerne, begynder vi at sende faktura pr. mail. Vi har ikke mail-adresse på alle, så venligst send os din maildresse på Ved fakturering primo juni vil der blive lagt et fakturagebyr på 20 kr. pr. faktura. Da indkøbt sæd er fortyndet mange gange, kommer man aldrig op i de høje koncentrationer af PCV2, og det må derfor konkluderes, at indkøb sæd udgør en minimal risiko for smitte med PVC2. For at opretholde det høje niveau af antistoffer mod PCV2 hos soen og beskytte grisen tidligt i livet, kan det være en idé at vaccinere soen mod PCV2. Vaccination kan også forbedre produktiviteten hos smågrisene. I et vaccinationsprogram skal man huske ornerne for at mindske smittespredningen i besætningen. Ved opstart af nye besætninger med mange gylte bør man altid vaccinere mod PCV2. I Danmark findes en vaccine til søer mod PCV2, Circovac Kilde: VSP Det får du hos os: Hurtigt svar! NYT fra LandboThy 21

22 midtjysk svinerådgivning midtjysk svinerådgivning i/s Rode- og beskæftigelsesmaterialer Fødevarestyrelsen har netop udsendt ny vejledning om beskæftigelses og rodematerialer. Formålet er at tydeliggøre og præcisere lovgivningen på området. Herunder er vist ændringerne i forhold til den tidligere Vejledning fra 2006: Træ i lodret holder opfylder kravet til kombinationen beskæftigelses- og rodematerialer når: Træstykket har en bevægelsesfrihed, svarende til at der ville kunne placeres 3 stykker træ i holderen på en gang. Holderens diameter eller korteste side er 10 cm. Holderens underside er placeret mindst 25 cm over gulvniveau. Derudover er der følgende krav: Træet skal være af en blød sort (f.eks. fyr, gran, birk, poppel) og tilpasset grisenes størrelse. Der skal mindst være 40 cm mellem to holdere. Holdere, som ikke opfylder ovenstående dimensioner og afstande, kan alene opfylde kravet til et beskæftigelsesmateriale. Stiger pattegrisedødeligheden i vinterhalvåret? Kan du svare ja, skal du give nærmiljøet i farestalden et eftersyn!!! Grisen fødes uden immunforsvar og uden nogen madpakke. En nyfødt gris har et energidepot, som kan holde den i live i under et døgn. Derfor er det livsvigtigt, at den nyfødte gris straks får råmælk i tilstrækkelig mængde. At holde varmen kræver energi, og derfor opbruges energidepotet hurtigere, hvis det er koldt i grisens nærmiljø. Små fødte grise er langt hurtigere til at falde i temperatur. Hvis grisen fryser, falder sandsynligheden for, at den får optaget råmælken og samtidig sandsynligheden for overlevelse. Chill-factor er et udtryk for, hvor koldt det føles ved en given temperatur og vindhastighed. Man kan nemt forestille sig, at hvis man er våd (som den nyfødte gris) vil det føles endnu koldere. I de første dage efter fødsel har grisene behov for grader på gulvet i hulen. Læg et maks./min. termometer i nogle huler, så temperaturen på gulvet er kendt. Fremløbstemperaturen på gulvet fortæller ikke hele sandheden. Syge grise og grise med diarré har behov for højere temperatur for at komme sig. Desværre forekommer det ofte, at det kniber at nå op på den rette temperatur. Derfor må man kompensere ved hjælp af f.eks. hundehulsplader, forhæng eller højere watt på lampen. Disse hjælpemidler skal kun bruges på syge og små grise. Men er der træk, fejl i ventilation og/eller kolde vægge, koster det grise. 22 NYT fra LandboThy

23 økonomi & jura BESTYRELSEN I LANDBOTHY Morten Yde, formand Stenbjergvej Snedsted Tlf Kristoffer Kappel, næstformand Bjerregårdsvej 5, Heltborg 7760 Hurup Thy Tlf Lars Henrik Callesen Lunden Øster Assels Tlf Bjarne S. Gravesen Holmevej Thisted Tlf Leif Gravesen Klatmøllevej Thisted Tlf Mette Iversen Langtoften Erslev Tlf Kim Jørgensen Lavbjergvej 2, Serup 7790 Thyholm Tlf Kristian Kappel ydbyvej Hurup Thy Tlf Jacob Sejersbøl Starkærvej Thisted Tlf Karl Chr. Thøgersen Hjardemålvej Thisted Tlf ØVRIGE Bygningskontoret Nord Hobrovej Aalborg SV Tlf Midtjysk Svinerådgivning I/S Resenvej Skive Tlf Silstrupparken Thisted Tlf Nordvestjydsk Vikarservice Silstrupparken Thisted Tlf Nordthy Hjemmeservice Silstrupparken Thisted Tlf VikingDanmark Asmildklostervej Viborg Tlf Øremærkebestilling (kvæg, får og geder) Tlf CHR-afdelingen RYK MIDT/VEST Nupark G, Nupark Holstebro Tlf Familie & Samfund, Skjoldborg-Sjørring-Tilsted v/kirsten Poulsen Tlf Landmandens Indkøbsklub v/bent Frostholm Tlf Region Viborg LandboUngdom & 4H Tlf Sydthy-Thyholm Husholdningsforening v/sussi Lousdal Tlf Morsø 4H v/henrik Nielsen Tlf Nordthy 4H v/annette Møller Tlf Sydthy-Thyholm 4H v/lene Christensen Tlf Morsø LandboUngdom v/christian Juul Mark Tlf Thy LandboUngdom v/karl Kristian Iversen Tlf Åbent Landbrug Thy Nord v/manna Bollesen Hansen Tlf Åbent Landbrug Thy Syd v/birte Aarup Tlf Åbent Landbrug Mors v/søren Velling Tlf BESTYRELSEN I MORS-THY FAMILIELANDBRUG Jens Ole Kristensen, formand Strandvænget 24, 7900 Nykøbing Tlf Lars Gravesen, næstformand Hanstholmvej 56, Skinnerup, 7700 Thisted Tlf Poul Martin Andersen Dover Møllevej 14, Dover, 7760 Hurup Tlf Ejvind Furbo Efterskolevej 13, Galtrup, 7950 Erslev Tlf Aksel Dissing Bjørndrupvej 18, 7900 Nykøbing Tlf Børge Jacobsen Skinnerup Skråvej 19, Skinnerup, 7700 Thisted Tlf Bente Andersen Vanggårdsvej 6, Tødsø, 7900 Nykøbing Tlf Niels Møller Damsgårdvej 3, Sønderhå, 7752 Snedsted Tlf Kenneth Blåbjerg Feggesundvej 65, Hesselbjerg, 7900 Nykøbing Tlf Ib Andersen Housørvej 23, Housør, 7700 Thisted Tlf Mette Thingstrup Kallerupvej 18, Kallerup, 7700 Thisted Tlf NYT fra LandboThy 23

24 mødekalender vi gør en forskel for dig HVORNÅR HVAD OG HVOR HVEM 1. juni Traktortrækstævne Thy LandboUngdom dyrskuepladsen, Thisted juni dyrskuet Thy-Mors 2013 landbothy og dyrskuepladsen, Thisted Mors-Thy Familielandbrug 14. juni Træktortrækstævne Morsø LandboUngdom dyrskuepladsen, Nykøbing M 26. juni Sommermøde landbothy og Sydthy-Thyholm Tandrup, Tandrupvej 14, 7755 Bedsted husholdningsforening er realkredit Nyropsgade København V Tlf Fax DLR Kredit yder ReaLKReDitfinansiering til alle landbrugsformål Kontakt dit pengeinstitut eller DLR Kredit direkte Område 76 anders Mejdahl agerskovvej 6 Hygum 7620 Lemvig tlf Fax: Område 78 thorvald Mortensen Følvigvej 7 Vile 7870 Roslev tlf Fax: Område 79 Henrik Gregersen Kærupvej Frøstrup tlf Fax: NYT fra LandboThy

NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014

NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014 #1 FEBRUAR 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Nyt ministerhold 2 Mere positive

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi #2 APRIL 2014

NYT. fra LandboThy. Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi #2 APRIL 2014 #2 APRIL 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Skrid til handling Side 11 Økonomi i slagtesvineanlæg Side 13 Benchmarking Side 19 Tilskud til miljøteknologi NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Bristede forhåbninger?

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed #4 SEPTEMBER 2013 NYT fra LandboThy Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Klima

Læs mere

#3 JUNI 2015 NYT. fra LandboThy. Side 3 Medvind i retssalene. Side 11 Hvor skal vi hen du. Side 18 Vand er vigtigt.

#3 JUNI 2015 NYT. fra LandboThy. Side 3 Medvind i retssalene. Side 11 Hvor skal vi hen du. Side 18 Vand er vigtigt. #3 JUNI 2015 NYT fra LandboThy Side 3 Medvind i retssalene Side 11 Hvor skal vi hen du Side 18 Vand er vigtigt NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Medvind i retssalene...2 Mere sikker trafik...3 Konkurrence

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner. Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015. Side 14 Vandområdeplaner

NYT. fra LandboThy. Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner. Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015. Side 14 Vandområdeplaner #1 FEBRUAR 2015 NYT fra LandboThy Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015 Side 14 Vandområdeplaner NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Lad

Læs mere

#2 APRIL 2013 NYT. fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012. NYT fra LandboThy

#2 APRIL 2013 NYT. fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012. NYT fra LandboThy #2 APRIL 2013 NYT fra LandboThy SIDE 7 DISC-ANALYSER SIDE 12 TEMA: ENERGI SIDE 12-1 VINDER AF KVÆGNØGLEN 2012 NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Fokus skal fastholdes 2 Første kvinde i LandboThys bestyrelse

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug #4 SEPTEMBER 2012 #4 SEPTEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 2 Hvornår lytter ministeren? SIDE 11 Krav om digital betaling SIDE 15 Behov for vandløbslaug NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Hvornår lytter ministeren 2 Tak

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014 #6 DECEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 1 2014 på godt og ondt Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget Side 19 Nye udpegninger af 3-områder NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold 2014 på godt og ondt

Læs mere

#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy

#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy #1 FEBRUAR 2013 NYT fra LandboThy SIDE 5 Også 2-dages dyrskue i 2013 SIDE 12-13 Nye rådgiverteams SIDE 14 Få lavet din markplan i god tid SIDE 15 Nye regler for VE-anlæg NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold

Læs mere

#6 DECEMBER 2012 NYT. fra LandboThy

#6 DECEMBER 2012 NYT. fra LandboThy #6 DECEMBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 5 Også 2-dages dyrskue i 2013 SIDE 12-13 Nye rådgiverteams SIDE 14 Få lavet din markplan i god tid SIDE 15 Nye regler for VE-anlæg NYT fra LandboThy 1 velkommen

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform #5 OKTOBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Ændring af virksomhedsordningen Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Priser på nedtur...2

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014 #4 SEPTEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold En god høst med mangler 2

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter #5 OKTOBER 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter #5 OKTOBER 2012 #5 OKTOBER 2012 NYT fra LandboThy SIDE 5 Styr på forventningerne SIDE 12 Hjemmeside med dig i centrum SIDE 15 Sparring ved vindmølleprojekter NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Hektisk efterår 2 Kontroller

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012 #2 APRIL 2012 NYT fra LandboThy SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater SIDE 18 Når gæssene græsser NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Velkommen 2 Er græsset grønnere

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10 Nyt fra LandboThy Historien om et godt samarbejde Læs side 10 Indhold Foreningsnyt Velkommen... Mors Thy Familielandbrug...1 Glæd jer til sommermødet 26. juni 2008!...1 Medarbejdernyt...2 Største dyrskue

Læs mere

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 Nyt fra LandboThy» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 LandboThy Tro på fremtiden! Af Niels Jørgen Pedersen, formand LandboThy Vi står midt i store udfordringer, hvor blandt andet økonomi

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 Nyt fra LandboThy Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 LandboThy Lyspunkter og efterslæb Af Morten Yde, formand LandboThy Vi har taget hul på et nyt år, hvor der er masser af lyspunkter,

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Nyt fra LandboThy Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Indhold Medarbejdernyt... Stor interesse for Åbent Landbrug... 1 Henvendelser fra SKAT... 2 Forventes en større restskat for 2008?... 2

Læs mere

Udvikling og indflydelse

Udvikling og indflydelse Indhold Foreningsnyt Udvikling og indflydelse Thy Madfestival og Dyrskue i Hurup...1 Mors Thy Familielandbrug...2 Medarbejdernyt...3 Ryd op i landskabet!...4 Få styr på aftalerne...5 Maskinomkostninger...6

Læs mere

BESTIL NU! Foreningsnyt. Indhold. Snitning af græs Kørsel af møg Klipning af læhegn. Midtthy Maskinstation I/S v/niels & Erik Husted

BESTIL NU! Foreningsnyt. Indhold. Snitning af græs Kørsel af møg Klipning af læhegn. Midtthy Maskinstation I/S v/niels & Erik Husted Nyt fra LandboThy Foreningsnyt Indhold Lys for enden af tunnelen?... 2 Nye regnskaber... 1 Mors-Thy Familielandbrug... 2 Har du sikret familien?... 3 Ansættelser... 4 Ny i Nationalpark Thys bestyrelse...

Læs mere

Nyt fra LandboThy. LandboThy samler rådgivning i ét center - læs mere side 1...

Nyt fra LandboThy. LandboThy samler rådgivning i ét center - læs mere side 1... Nyt fra LandboThy LandboThy samler rådgivning i ét center - læs mere side 1... Foreningsnyt Nytårsstatus Her ved nytåret er det tid til at gøre status og kigge i krystalkuglen. 2008 har på mange måder

Læs mere

Til samtlige jordbrugere NYT FRA. Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174. Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351

Til samtlige jordbrugere NYT FRA. Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174. Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351 Til samtlige jordbrugere NYT FRA Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174 Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351 Maj 2007 INDHOLD SIDE Bestyrelsen...1 Landbo Thy er nu

Læs mere

Til samtlige jordbrugere. Til samtlige jordbrugere Landbo. nyt April 2013. Tolagsbelåning fra Nykredit Side 7. Omregningsfaktoren for mink Side 19

Til samtlige jordbrugere. Til samtlige jordbrugere Landbo. nyt April 2013. Tolagsbelåning fra Nykredit Side 7. Omregningsfaktoren for mink Side 19 Til samtlige jordbrugere Til samtlige jordbrugere Landbo. nyt April 2013 Tolagsbelåning fra Nykredit Side 7 Omregningsfaktoren for mink Side 19 Landbo nyt Leder Direktør Benny Kirkegaard Er vi klædt på

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 3 Priser og kontingent 2015 4 Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nr. 1 januar 2015 Nyt fra driftsøkonomiog regnskab 6 Sådan beregnes din pension fra jan. 2015 7

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening April 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening April 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening April 2013 Læs bl.a om: Har du APVèn klar til arbejdstilsynet? ellers kontakt Per Dalsby,

Læs mere

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland AKTIV FAMILIELANDBRUG Familielandbruget MIDT-Jylland Medlemsblad nr. 24 December 2013 1 Salling og Fjends Herreds Indkøbsforening Ågade 8 7800 Skive Yder lån til landbrug og virksomheder i landdistrikterne

Læs mere