samfundsansvar i 2012 Pakkussineq

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "samfundsansvar i 2012 Pakkussineq"

Transkript

1 Redegørelse om GrønlandsBANKENs samfundsansvar i 2012 Pakkussineq 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Politik og strategi for samfundsansvar... 3 Fremtidige politik og strategi for GrønlandsBANKENs samfundsansvar Aktiviteter og mål i Socialt og frivilligt engagement... 5 Aktiviteter... 5 Bedre adgang til rådgivning og lånefinansiering... 6 Finansiel forståelse... 7 Interessentdialog - kunderne... 7 Interessentdialog - medarbejdere... 8 Arbejdsmiljø og sikkerhed... 8 Klima / miljø Hvad har banken fået ud af det?

3 GrønlandsBANKENs grundlæggende samfundsansvar handler om, ved vores bank-virksomhed, at sikre en balance mellem stabilitet og vækst i det grønlandske samfund. Vi vil kontinuerligt arbejde på at være med til at skabe bæredygtig vækst og samtidig undgå at sætte den økonomiske stabilitet over styr. 1. Politik og strategi for samfundsansvar Grønlandsbankens bestyrelse har vedtaget GrønlandsBANKENs strategi og politik for samfundsansvar. Den overordnede målsætning for bankens indsats er, at banken skal bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer for at skabe bæredygtig vækst i Grønland. Samfundsansvaret bygger på visionen om at være Grønlands bedste virksomhed, på de eksisterende værdier kompetente, ordentlige, engagerede og rummelige, på virksomhedskulturen og ønsket om at anvende kernekompetencerne til at gøre en forskel samt på bankens omdømme som et troværdigt og stabilt pengeinstitut. De forretningsmæssige mål er at forbedre bankens omdømme, øge kundernes tilfredshed og loyalitet samt at øge medarbejdernes tilfredshed, og dermed sikre et langsigtet tilfredsstillende økonomisk afkast. Interessentanalyserne foretaget i forarbejdet til politikken, sammenholdt med bankens strategiske mål lægger grund for de tre fokusområder, banken koncentrerer sin samfundsindsats omkring: Figur 1 Politik og strategi for samfundsansvar finansiel forståelse i befolkningen for at hjælpe flere husholdninger til muligheden for en bedre privatøkonomi adgang til rådgivning og lånefinansiering også uden for bankens traditionelle markedsområde at fremme medarbejdernes sociale og frivillige engagement, ved blandt andet at stille arbejdstid til rådighed. 3

4 Overordnet set er banken Hele Grønlands Bank, hvilket også har været overskriften for mange af de aktiviteter som er iværksat siden vedtagelsen af politikken. Figur 1 viser bankens politik for samfundsansvar. Politikken kan også læses nærmere på bankens hjemmeside Der er nedsat arbejdsgrupper på tværs i banken for hvert af de tre strategiske fokusområder. Ud over de tre strategiske fokusområder, vil der løbende være fokus på bæredygtighed, miljø og klima, kompetenceudvikling samt uddannelse af medarbejder i banken. Det er ikke emner som håndteres af arbejdsgrupper, men som vil blive inkorporeret i den daglige drift. Administrationsdirektøren overordnede ansvarlig for CSR CSR styregruppe Implementering af CSR politikken Arbejdsgruppe for Finansiel forståelse Arbejdsgruppe for Socialt og frivilligt engagement Arbejdsgruppe for Adgang til rådgivning og lånefinansiering Figur 2 Organisering af arbejdet med samfundsansvar Det overordnede ansvar for bankens samfundsindsats varetages af Administrationsdirektøren, jvf. figur 2. Denne orienterer løbende direktionen om arbejdets fremdrift. Implementeringen af strategien foregik i hele 2011 og er fortsat i Denne har omfattet en væsentlig aktivitet, primært internt i banken, men også eksternt rettet. Implementeringen har været forankret i CSRstyregruppen bestående af den ansvarlige, de hovedansvarlige for arbejdsgrupperne på de strategiske fokusområder, samt af HR chefen, kommunikationsmedarbejderen og yderligere en medarbejderrepræsentant. I implementeringsperioden er samtlige afdelinger blevet præsenteret for bankens politik og strategi for samfundsansvar. Pakkussineq omfavnelse er valgt som navnet på samfundsansvar i GrønlandsBANKEN. Fremtidige politik og strategi for GrønlandsBANKENs samfundsansvar I sommeren 2012 blev der foretaget en UN Global Compact parathedsanalyse for GrønlandsBANKEN. Analyse skulle vise hvilke udfordringer der vil være og som vil opstå hvis banken tilslutter sig UN Global Compact. Konklusionen af undersøgelsen viser, at der er tale om en overskuelig indsats - banken er i dag forholdsvis tæt på compliance på alle områder, og det er overvejende mindre ting, der skal justeres for at være i compliance. 4

5 En vigtig indsats er at tilføje områder som menneskerettigheder, anti-korruption og ansvarlig leverandørstyring til den eksisterende CSR politik og strategi. Samtidig er der behov for en indkøbspolitik, der stiller CSR relaterede krav til leverandørerne. Områderne vil derfor i 2013 blive indarbejdet i bankens eksisterende CSR politik, strategi og forretningsgange. 2. Aktiviteter og mål i 2012 Socialt og frivilligt engagement Vores medarbejdere skal have mulighed for at arbejde for frivillige organisationer og projekter i arbejdstiden indenfor nærmere definerede rammer. Vi vil fremme medarbejdernes engagement og skabe de rigtige rammer for at vores medarbejdere bliver motiverede til at arbejde for et bedre samfund. Samtidig skal banken selv aktivt deltage i definerede CSR-projekter. (Uddrag af GrønlandsBANKENs politik for samfundsansvar) Arbejdsgruppen for socialt og frivilligt engagement udarbejdede i foråret 2011 en frivillighedspolitik, samt retningslinjer for arbejdet med socialt og frivilligt engagement. GrønlandsBANKENs frivillighedspolitik bygger på at vi mener, at GrønlandsBANKENs frivillige og sociale engagement er en investering i Grønlands fremtid. Det frivillige og sociale arbejde har af ledelsen fået tildelt et årsværk på timer som arbejdsgruppen efterfølgende har fordelt på syv forskellige puljer, herunder f.eks. projekter genereret af CSR-Greenland, foreningsarbejde, deltagelse i store arrangementer, samt mentorordning for unge under uddannelse. Sidstnævnte er en ordning som er iværksat i samarbejde med Red Barnet. De primære områder der kan hentes timer til er socialt og frivilligt engagement, der vedrører børn og unge, uddannelse, ældre, miljø og kultur. Derudover vil engagementet i CSR Greenland også kunne registreres. Målet for 2012 var at bruge timer. Resultatet for 2012 blev et forbrug på 24 % (28 % i 2011) eller 462 timer (360 timer i 2011). 30 (34 i 2011) medarbejdere har i 2012 udført frivilligt og socialt arbejde i arbejdstiden. Der kan over hele linjen konstateres en vigende aktivitet, hvilket kan skyldes flere årsager, men mest af alt har aktivitetsniveauet været lavere end i Aktiviteter I CSR Greenland regi har aktivitetsniveauet i 2012 været lavere end i 2011, hvilket også afspejler sig i forbrugte timer. 10 medarbejdere deltog i Sarpiik forårsrengøring af et stort naturområde i Nuuk med en samlet deltagelse på ca. 300 deltagere. På trods af regn og blæst blev der samlet adskillige tons affald sammen. GrønlandsBANKEN valgte at blive hovedsponsor for Maaji Nuan afløseren til Gør Maj Sund og flere medarbejdere bidrog frivilligt til afholdelse af flere af arrangementets aktiviteter. Flere medarbejdere har 5

6 haft foreningsarbejder for bl.a. Kalaallit Røde Korsiat og Natteravnene. En medarbejder er uddannet som psykisk førstehjælpsinstruktør. En medarbejder har deltaget i et kursus om CSR. I filialerne er timerne bl.a. brugt på besøg på skoler og undervisning i finansiel forståelse. Banken har i 2012 været vært for flere store arrangementer i CSR regi. Desværre har Red Barnet meddelt de mentorer, som blev udpeget og uddannet til at deltage i Red Barnets mentorordning for studerende i Grønland, at projektet blev lukket ned i De timer som er brugt på mentorordningen i 2012 udtrykker også forbrug af rådgivningstimer til iværksættere. Det langsigtede mål er nu at opnå et forbrug svarende til 1 % af GrønlandsBANKENs samlede medarbejdertimetal. Med 111 ansatte giver det et samlet timetal på Målet for 2013 er at opnå et forbrug svarende til 50 %, hvilket er 1068 timer fordelt ud på de enkelte aktiviteter. Udfordringen bliver at få registreret de reelle forbrugte timer for at give et mere retvisende billede, samt at få sat aktivitetsniveauet op i et højere gear. Bedre adgang til rådgivning og lånefinansiering Vi vil udvide tilgængeligheden af vores rådgivning og lånefinansiering uden for vores primære markedsområde (de største byer). Det handler om i højere grad at stille vores viden om økonomi og finansielle forhold såvel som lånefinansiering til rådighed for at kunne forbedre de økonomiske muligheder for befolkningen. (Uddrag af GrønlandsBANKENs politik for samfundsansvar) Den 6. december 2011 åbnede GrønlandsBANKEN kasseløs nærbank Appaaraq - i Aasiaat. Dette er sket ud fra et forretningsmæssigt perspektiv. Derudover giver dette initiativ også folk i Aasiaat en bedre adgang til rådgivning og lånefinansiering. Nærbanken holder åbent for rådgivningskunder den anden uge i hver måned. Målet er at øge adgang til rådgivning og finansiering. Der er tale om en forsøgsordning hvor effekt og økonomi vil bliver evalueret i slutningen af Ud over en bedre adgang til rådgivning og lånefinansiering i Aasiaat, har programmet også medført en øget aktivitet på østkysten i Tasiilaq. GrønlandsBANKEN besøger 2 gange årlig den største by østkysten Tasiilaq. Ved hvert besøg, som varer en uge, tilstræbes der at møde så mange rådgivningskunder som muligt. GrønlandsBANKEN har aftalt med Kommuneqarfik Sermersooq, mulighed for adgang til at benytte kommunens videokonferenceudstyr, således at kunder i Tasiilaq kan kontakte deres rådgiver over video, og derigennem modtage en mere nærværende rådgivning. De første tilbagemeldinger som GrønlandsBANKEN har fået på begge initiativer er positive, og der vil løbende blive fulgt op på forretningsudviklingen. Arbejdet med at sikre en bedre adgang til rådgivning og lånefinansiering, ledes af GrønlandsBANKENs privatkundedirektør, med primær hjælp af erhvervs- og privatkunderådgivere. I 2013 vil aktivitetsniveauet fortsætte i samme høje niveau, dvs. med 2 rejser til Tasiilaq og med en uges åbning hver måned i Aasiaat. 6

7 Finansiel forståelse Vi vil arbejde med at skabe en større finansiel forståelse i det grønlandske samfund for at øge den enkelte borgers økonomiske muligheder og derigennem afhjælpe sociale problemer og øge den generelle velstand. (Uddrag af GrønlandsBANKENs politik for samfundsansvar) Formålet med at arbejde med finansiel forståelse er at udbrede kendskabet til hele det finansielle område. Arbejdet er organiseret i en arbejdsgruppe som ledes af en medarbejder i Nuuk. Der er udarbejdet 4 koncepter på finansiel forståelse: 1) Undervisning af studerende på kompetence og videregående uddannelser, 2) undervisning af elever i folkeskolens afslutningsklasser, 3) undervisning af fiskere og fangere og 4) undervisning af fåreholdere. Med disse koncepter har bankens medarbejdere et godt værktøj til at give undervisning på bl.a. skoler i filialbyerne. Der er også blevet givet undervisning af elever i virksomheder, herunder KNBs (Brugsen) elever i Nuuk. Udviklingen af et pengespil er ikke gået som planlagt, men det er fortsat planen at få udviklet et pengespil der er tilpasset den grønlandske folkeskole. GrønlandsBANKEN er i denne sammenhæng afhængig af hjælp af interessenter som har erfaring med udvikling af sådanne spil. Der arbejdes fortsat på at få udviklet spillet, men der kan ikke pt. sættes en dato for hvornår det er klar til offentliggørelse. Bankens Erhvervsafdeling fører en nær dialog og rådgivning med iværksættere. Konkret har afdelingen hjulpet Sermersooq Business Council med at afholde en række arrangementer hvor også iværksættere har deltager. I 2012 er det blevet afholdt 142 timers rådgivning for iværksættere. I 2013 forventes der som minimum at blive brugt 100 timer på rådgivning af iværksættere. Interessentdialog - kunderne GrønlandsBANKEN er Hele Grønlands Bank. Kunderne tilbydes et årligt fokusmøde. Formålet med samtalen er at skabe et gensidigt tillidsforhold og afdække kundens nuværende og fremtidige ønsker og behov, samt sikre input til hvordan banken kan forbedre specifikke områder, herunder bankens rolle i samfundet. Antallet af samtaler indgår som en del af bankens målstyring, men er også relevant i denne sammenhæng. I 2012 var målet at få holdt 2500 fokusmøder med privatkunder, og resultatet blev Målet for 2013 er 2700 fokusmøder med privatkunder. 313 erhvervskunderne har i løbet af 2012 fået besøg af deres rådgiver i virksomheden. Målet i 2012 var 300 besøg. Arbejdet med social ansvarlighed var i 2012 sat til at skulle give et resultatmål i bankens kundeundersøgelser på indeks 74. Resultatet blev indekstallet 76. Dette resultat ligger over Finanssektorens kundebarometers gennemsnit. I 2012 er målet 76. Udover kundetilfredshedsundersøgelserne har banken i 2010 indbudt eksisterende og potentielle kunder til at deltage i fokusgruppeinterviews og her komme med konstruktiv kritik om bankens samfundsmæssige 7

8 rolle. Der findes ingen konkrete mål for denne type møder, da de inputs som banken får, primært er af kvalitativ betydning. Fokusgruppemøderne gennemføres igen til efteråret i GrønlandsBANKEN modtog 16 kundeklager i færre end i Af de 16 sager blev 7 klager imødekommet helt eller delvist, mens resten ikke blev imødekommet. Målet for kundeklager i 2013 er et fortsat lavt niveau. Interessentdialog - medarbejdere Medarbejderne er bankens ansigt udadtil, og det er medarbejderen, der i hverdagen skaber og fastholder det nære forhold til bankens kunder. GrønlandsBANKEN har fortsat stor fokus på kompetenceudvikling via elevuddannelse, efteruddannelse, lederudvikling og ved on the job training. Uddannelse skal ses som en del af medarbejderens udvikling og karriereplanlægning og i sammenhæng med bankens behov for de rette kompetencer. GrønlandsBANKEN finder det vigtigt at sikre rekruttering af bankfaglig arbejdskraft og i 2011 startede et nyt hold elever på den finansielle uddannelse ved handelsskolerne i Grønland. Med elevuddannelsen forventes en generel højnelse af kompetenceniveauet på længere sigt. Eleverne bliver færdige med uddannelsen til juni. Til august påtænkes der igangsat et hold på Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning. Udover den finansielle uddannelse benytter banken sig af en række eksterne tilbud om videreuddannelse på højt niveau. Medarbejdernes motivation og tilfredshed måles gennem årlige medarbejderundersøgelser, hvor den enkelte medarbejder vurderer den nærmeste leder, samarbejdsrelationer og arbejdsbetingelser i øvrigt. Medarbejdertilfredsheden blev i 2012 målt til at være på 79 hvilket er et flot højt niveau og som ligger 4 indekspoint over brancheniveauet. Den store kundetilgang til GrønlandsBANKEN medfører behov for øgede kompetencer hos kunderådgiverne. Specielt for privatkunderådgiverne fortsættes arbejdet med målrettet undervisning indenfor investeringsrådgivning og boligområdet. I 2012 er det lykkedes at holde mere end 99 % af stillingerne i banken besat ved gennem aktivt HR-arbejde, udvikling af jobansøgerportal på bankens hjemmeside samt markant øget fokus på medarbejderudvikling. Ved udgangen af 2012 var det samlede medarbejderantal 113. Gennemsnitsalderen var knap 44,7 år og gennemsnitsancienniteten 9 år og 6 mdr. Der var 78 kvinder og 35 mænd ansat. Af den samlede medarbejderstab havde 60 en finansiel eller længerevarende videregående uddannelse. Arbejdsmiljø og sikkerhed I 2009 og i 2010 havde hovedkontoret i Nuuk udfordringer med et problem med indeklimaet. Problemet bestod væsentligst i at flere medarbejdere blev ramt af eksem, der skyldtes tæpper lagt i forbindelse med 8

9 byggeriet af det nye hovedkontor. Tæpperne blev udskiftet med trægulve i første halvdel af 2011, således at der ikke længere er faste tæpper i bankens lokaler i Nuuk. Antallet af anmeldelser af arbejdsskader har været stærkt faldende fra 31 i 2010 til 5 i 2011 og 4 anmeldelser i I både 2010 og 2009 er alle anmeldelser relateret til tæppegenerne. Registreringer af sygefravær i GrønlandsBANKEN viser sig at være noget lavere i 2012 (603 dage) end i 2011 (1207 dage). Målet i 2012 var, at få reduceret antallet af sygefraværsdage med mere end 50 % til 600 dage, hvilket anses for opnået. I 2013 gennemfører GrønlandsBANKEN en sundhedskampagne, hvorfor sygefraværet forventes at falde til 2010-niveau på ca. 500 sygedage. Der er blevet foretaget en arbejdspladsvurdering i 2012 (APV). APV en viste at der var behov for en målrettet indsats på 6 forskellige områder. Alle områder er blevet adresseret og kun et enkelt udestår til opfølgning i starten af Klima / miljø I 2010 blev miljølånet Nutarsaarneq etableret som et nyt produkt. Ejere af private beboelsesejendomme, herunder rækkehuse og ejerlejligheder kan nu, efter almindelig kreditvurdering, låne op til kroner på fordelagtige vilkår. Lånet kan bruges til energiforbedringer såsom udskiftning af gammelt oliefyr, bedre isolering, udskiftning af døre eller vinduer, nyt tag eller investering i solcelleanlæg m.m. Ultimo 2012 er der etableret 138 miljølån, og målet i 2012 var at nå over 100 miljølån i alt. GrønlandsBANKEN har indgået samarbejde med Nordisk Investerings Bank (NIB) omkring produktet. I november 2012 blev der introduceret yderligere etmiljølåneprodukt nemlig Minguik bilmiljølånet, som gives til anskaffelser af nye biler som er i energiklasse A. GrønlandsBANKEN har positive forventninger til Minguik. GrønlandsBANKEN deltog med 10 medarbejdere i et CSR-Greenland projekt i foråret 2012, med oprydning af et stort naturområde i Nuuk. GrønlandsBANKEN ønsker at finde samarbejde med CSR-Greenland virksomheder, om yderligere miljø projekter. GrønlandsBANKEN har benyttet CSR-Greenlands beregningsmodel til at udarbejde bankens samleder CO2- forbrug. I 2012 producerede GrønlandsBANKEN 146,89 tons CO2. Dette tal bunder i nogle store regionale forskelle, mellem de byer som har vandkraftværker, og de som ikke har. I takt med at GrønlandsBANKEN løbende får moderniseret filialerne til mere energirigtige lokaler, forventes også det årlige forbrug af CO2 at falde. Næste filial som forventes istandsat energirigtigt er filialen i Ilulissat. 9

10 3. Hvad har banken fået ud af det? Den overordnede målsætning for bankens indsats er, at banken skal bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer for at skabe bæredygtig vækst i Grønland. Samfundsansvaret bygger på visionen om at være Grønlands bedste virksomhed, på de eksisterende værdier; kompetente, ordentlige, engagerede og rummelige, på virksomhedskulturen og ønsket om at anvende kernekompetencerne til at gøre en forskel samt på bankens omdømme som et troværdigt og stabilt pengeinstitut. Det vurderes, at arbejdet med samfundsansvar har givet banken et bedre image blandt vores kunder. Bankens medarbejdere er loyale og er også i høj grad ambassadører for banken i deres frivillige og sociale engagement. Set i forhold til de mål som er sat for 2013, kan det konstateres, at ambitionsniveauet fortsat er højt både i forhold til aktionærer, medarbejdere, kunder samt det øvrige samfund. Nedenfor fremgår i skema mål og resultater for 2011 og 2012 samt målene for Tabel 1. GrønlandsBANKENs CSR rapportering; resultater i samt 2013 mål Socialt og frivilligt engagement mål resultat mål resultat mål CSR Greenland timer % ,9 % 67 CSR for filialer timer % 550 8,5 % 186 CSR - Foreningsarbejde timer % 350 2,4 % 94 CSR - Store arrangementer timer % 75 3,4 % 51 CSR - Værtsrolle timer % ,4 % 152 Diverse CSR arbejder timer % ,7 % 330 Mentorordningen timer % ,3 % 188 Adgang til rådgivning og lånefinansiering timer i alt % ,0 % 1068 Aasiaat Appaaraq - åben 2. uge hver måned n/a etableret 60 dage 100 % 60 dage Tasiilaq 2 årlige besøg antal n/a etableret % 2 Finansiel forståelse Interessentdialog Undervisning - skolebesøg Undervisning - pengespil n/a n/a flere skolebesøg projekt igangsat Besøgskoncept i gang 1Q Projekt afsluttes OK Ikke afsluttet Fortsættelse af besøgskoncept Projekt bearbejdes Iværksætterrådgivning timer Kunderne Er en social ansvarlig virksomhed indexmål Kundetilfredshed samlet for privat og erhverv indexmål 71 71,5 71,5 68,5 71,5 Klagesager antal n/a 19 n/a 16 n/a Medarbejdere Faglig og personlig udvikling indexmål 71 73, ,3 75 Arbejdsmiljø og sikkerhed Klima /miljø Medarbejdertilfredshed indexmål Sygefravær dage n/a , gennemføres i Ingen APV i APV n/a n/a 2012 Gennemført 2013 Anmeldelser af arbejdsskader antal Færre end Energiforbrug i banken n/a n/a etableres 146,89 t. CO2 145 t CO2 Antal miljølån antal n/a 68 stk

samfundsansvar i 2014 Pakkussineq

samfundsansvar i 2014 Pakkussineq Redegørelse om GrønlandsBANKENs samfundsansvar i 2014 Pakkussineq 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Politik og strategi for samfundsansvar... 4 2. Aktiviteter og mål i 2014... 6 Finansiel forståelse...

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

CSR en platform for innovation

CSR en platform for innovation CSR en platform for innovation CSR Greenland Præsentation d. 2. marts 2011 Agenda CSR Greenland Hvad er CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Corporate social Innovation (CSI) CSI eksempler CSI i Grønland Anne

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk CSR & Employer Branding Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk Oversigt! Hvad I ikke får med hjem?! Employer Branding?! Hvad betyder CSR?! Hvorfor kan CSR betale sig?!

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE Dato 4. juli 2008 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 ANALYSE... 4 3 HANDLINGSPLAN 08/ 09... 4 4 MÅLINGER AF RESULTATER... 5 1 Forord I DONG Energy ønsker vi at tilbyde vores medarbejdere spændende udviklingsmuligheder

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter.

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014 jf. 135 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Offentliggjort den 28. januar 2015 Nærværende redegørelse

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne. Ennova A/S

MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne. Ennova A/S MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne Ennova A/S Man taber sig ikke af at stille sig op på en badevægt, så Har du allerede en plan? Det finder vi ud af når vi har resultatet Hvorfor en nøje planlagt

Læs mere

samfundsansvar i 2015 Pakkussineq

samfundsansvar i 2015 Pakkussineq Redegørelse om GrønlandsBANKENs samfundsansvar i 2015 Pakkussineq 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Politik for samfundsansvar... 4 2. Primære aktiviteter og mål i 2015... 6 Finansiel forståelse...

Læs mere

Ekstraordinær indsats for ledige. Oktober 2011

Ekstraordinær indsats for ledige. Oktober 2011 Ekstraordinær indsats for ledige Oktober 2011 Baggrund for ekstraordinær indsats for ledige Ledigheden stiger i Grønland Hvorfor stiger ledigheden? Der er en række sandsynlige faktorer: - Generel nedgang

Læs mere

Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet Projektinitieringsdokument: Standardisering af MUS-koncept ved Aarhus Universitet 1. Formål og baggrund for projektet Baggrund: I december 2009 blev der i henhold til HR-strategien nedsat flere projekt-/arbejdsgrupper

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Tre Ege Skole Status-opfølgning d. 1. september 2008

Tre Ege Skole Status-opfølgning d. 1. september 2008 Tre Ege Skole -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering og dialog.

Læs mere

2012 Arbejdsmiljøregnskab

2012 Arbejdsmiljøregnskab 212 Arbejdsmiljøregnskab DIAKONISSESTIFTELSEN / ARBEJDSMILJØREGNSKAB 212 Arbejdsmiljøregnskab 212 Personalepolitiske fokusområder i 212 Medarbejderudvikling gennem MUS og LUS Bekæmpelse af mobning MED-organisationen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero Dansk Byggeri Konference i Korsør ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sønderborg-område

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinje. DI Arbejdsmiljøkonference 2013 Gitte Krusholm Nielsen

Når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinje. DI Arbejdsmiljøkonference 2013 Gitte Krusholm Nielsen Når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinje DI Arbejdsmiljøkonference 2013 Gitte Krusholm Nielsen Lidt tal og kompetencer 2012: 660 ansatte 500 mio. omsætning 90 konsulenter i Ledelse, Sundhed & Arbejdsmiljø

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Andersen & Martini A/S har principper, politikker og målsætninger inden for uddannelse, mangfoldighed, anciennitet og fravær samt miljø og har i 2011 opnået

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

Vi arbejder med social kapital

Vi arbejder med social kapital Vi arbejder med social kapital R e t FÆR DIgHeD I D KERNE OPGAVEN SamaRbejDe I L L t Vores kerneopgave er uddannelse. Hotel- og Restaurantskolens mission og vision er: Vi er her for elevernes skyld Vi

Læs mere

Totalkredit. learning som hjørnesten i intern ring. 10. september 2004

Totalkredit. learning som hjørnesten i intern ring. 10. september 2004 Totalkredit Anders Heick-Poulsen Blended learning som hjørnesten i intern markedsføring ring 1 Totalkredit A/S Totalkredit blev dannet i 1990 på p basis af Provinsbankernes Reallånefond Forretningsmæssigt

Læs mere

Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne

Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne GL tilbyder, at samtlige institutioner med gymnasiale uddannelser gratis kan afdække skolens professionelle kapital enten i foråret eller i efteråret 2015.

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Sundhed og livsbalance på dagsordenen i ATP

Sundhed og livsbalance på dagsordenen i ATP Sundhed og livsbalance på dagsordenen i ATP Kondicykler eller direktører i psykisk arbejdsmiljø - visioner for sundhed og sikkerhed i 2020 Lone Kastholm, ATP SSID konference 2009 Om ATP Oprettet i 1964

Læs mere

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for Stena Recycling og dækker samme periode som årsrapporten.

Læs mere

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau Grunduddannelsen i HR og personale jura Du er nyansat HR-medarbejder og har fokus på rekruttering og fastholdelse i dine arbejdsopgaver.

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Go Morgenmøde Onboarding

Go Morgenmøde Onboarding Go Morgenmøde Onboarding Dagens program Velkommen hvorfor disse morgenmøder Tanker om dagens tema Fra nyansat til kompetent bidragyder Pause Inspiration til det videre arbejde i egen organisation Opsamling

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere