samfundsansvar i 2012 Pakkussineq

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "samfundsansvar i 2012 Pakkussineq"

Transkript

1 Redegørelse om GrønlandsBANKENs samfundsansvar i 2012 Pakkussineq 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Politik og strategi for samfundsansvar... 3 Fremtidige politik og strategi for GrønlandsBANKENs samfundsansvar Aktiviteter og mål i Socialt og frivilligt engagement... 5 Aktiviteter... 5 Bedre adgang til rådgivning og lånefinansiering... 6 Finansiel forståelse... 7 Interessentdialog - kunderne... 7 Interessentdialog - medarbejdere... 8 Arbejdsmiljø og sikkerhed... 8 Klima / miljø Hvad har banken fået ud af det?

3 GrønlandsBANKENs grundlæggende samfundsansvar handler om, ved vores bank-virksomhed, at sikre en balance mellem stabilitet og vækst i det grønlandske samfund. Vi vil kontinuerligt arbejde på at være med til at skabe bæredygtig vækst og samtidig undgå at sætte den økonomiske stabilitet over styr. 1. Politik og strategi for samfundsansvar Grønlandsbankens bestyrelse har vedtaget GrønlandsBANKENs strategi og politik for samfundsansvar. Den overordnede målsætning for bankens indsats er, at banken skal bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer for at skabe bæredygtig vækst i Grønland. Samfundsansvaret bygger på visionen om at være Grønlands bedste virksomhed, på de eksisterende værdier kompetente, ordentlige, engagerede og rummelige, på virksomhedskulturen og ønsket om at anvende kernekompetencerne til at gøre en forskel samt på bankens omdømme som et troværdigt og stabilt pengeinstitut. De forretningsmæssige mål er at forbedre bankens omdømme, øge kundernes tilfredshed og loyalitet samt at øge medarbejdernes tilfredshed, og dermed sikre et langsigtet tilfredsstillende økonomisk afkast. Interessentanalyserne foretaget i forarbejdet til politikken, sammenholdt med bankens strategiske mål lægger grund for de tre fokusområder, banken koncentrerer sin samfundsindsats omkring: Figur 1 Politik og strategi for samfundsansvar finansiel forståelse i befolkningen for at hjælpe flere husholdninger til muligheden for en bedre privatøkonomi adgang til rådgivning og lånefinansiering også uden for bankens traditionelle markedsområde at fremme medarbejdernes sociale og frivillige engagement, ved blandt andet at stille arbejdstid til rådighed. 3

4 Overordnet set er banken Hele Grønlands Bank, hvilket også har været overskriften for mange af de aktiviteter som er iværksat siden vedtagelsen af politikken. Figur 1 viser bankens politik for samfundsansvar. Politikken kan også læses nærmere på bankens hjemmeside Der er nedsat arbejdsgrupper på tværs i banken for hvert af de tre strategiske fokusområder. Ud over de tre strategiske fokusområder, vil der løbende være fokus på bæredygtighed, miljø og klima, kompetenceudvikling samt uddannelse af medarbejder i banken. Det er ikke emner som håndteres af arbejdsgrupper, men som vil blive inkorporeret i den daglige drift. Administrationsdirektøren overordnede ansvarlig for CSR CSR styregruppe Implementering af CSR politikken Arbejdsgruppe for Finansiel forståelse Arbejdsgruppe for Socialt og frivilligt engagement Arbejdsgruppe for Adgang til rådgivning og lånefinansiering Figur 2 Organisering af arbejdet med samfundsansvar Det overordnede ansvar for bankens samfundsindsats varetages af Administrationsdirektøren, jvf. figur 2. Denne orienterer løbende direktionen om arbejdets fremdrift. Implementeringen af strategien foregik i hele 2011 og er fortsat i Denne har omfattet en væsentlig aktivitet, primært internt i banken, men også eksternt rettet. Implementeringen har været forankret i CSRstyregruppen bestående af den ansvarlige, de hovedansvarlige for arbejdsgrupperne på de strategiske fokusområder, samt af HR chefen, kommunikationsmedarbejderen og yderligere en medarbejderrepræsentant. I implementeringsperioden er samtlige afdelinger blevet præsenteret for bankens politik og strategi for samfundsansvar. Pakkussineq omfavnelse er valgt som navnet på samfundsansvar i GrønlandsBANKEN. Fremtidige politik og strategi for GrønlandsBANKENs samfundsansvar I sommeren 2012 blev der foretaget en UN Global Compact parathedsanalyse for GrønlandsBANKEN. Analyse skulle vise hvilke udfordringer der vil være og som vil opstå hvis banken tilslutter sig UN Global Compact. Konklusionen af undersøgelsen viser, at der er tale om en overskuelig indsats - banken er i dag forholdsvis tæt på compliance på alle områder, og det er overvejende mindre ting, der skal justeres for at være i compliance. 4

5 En vigtig indsats er at tilføje områder som menneskerettigheder, anti-korruption og ansvarlig leverandørstyring til den eksisterende CSR politik og strategi. Samtidig er der behov for en indkøbspolitik, der stiller CSR relaterede krav til leverandørerne. Områderne vil derfor i 2013 blive indarbejdet i bankens eksisterende CSR politik, strategi og forretningsgange. 2. Aktiviteter og mål i 2012 Socialt og frivilligt engagement Vores medarbejdere skal have mulighed for at arbejde for frivillige organisationer og projekter i arbejdstiden indenfor nærmere definerede rammer. Vi vil fremme medarbejdernes engagement og skabe de rigtige rammer for at vores medarbejdere bliver motiverede til at arbejde for et bedre samfund. Samtidig skal banken selv aktivt deltage i definerede CSR-projekter. (Uddrag af GrønlandsBANKENs politik for samfundsansvar) Arbejdsgruppen for socialt og frivilligt engagement udarbejdede i foråret 2011 en frivillighedspolitik, samt retningslinjer for arbejdet med socialt og frivilligt engagement. GrønlandsBANKENs frivillighedspolitik bygger på at vi mener, at GrønlandsBANKENs frivillige og sociale engagement er en investering i Grønlands fremtid. Det frivillige og sociale arbejde har af ledelsen fået tildelt et årsværk på timer som arbejdsgruppen efterfølgende har fordelt på syv forskellige puljer, herunder f.eks. projekter genereret af CSR-Greenland, foreningsarbejde, deltagelse i store arrangementer, samt mentorordning for unge under uddannelse. Sidstnævnte er en ordning som er iværksat i samarbejde med Red Barnet. De primære områder der kan hentes timer til er socialt og frivilligt engagement, der vedrører børn og unge, uddannelse, ældre, miljø og kultur. Derudover vil engagementet i CSR Greenland også kunne registreres. Målet for 2012 var at bruge timer. Resultatet for 2012 blev et forbrug på 24 % (28 % i 2011) eller 462 timer (360 timer i 2011). 30 (34 i 2011) medarbejdere har i 2012 udført frivilligt og socialt arbejde i arbejdstiden. Der kan over hele linjen konstateres en vigende aktivitet, hvilket kan skyldes flere årsager, men mest af alt har aktivitetsniveauet været lavere end i Aktiviteter I CSR Greenland regi har aktivitetsniveauet i 2012 været lavere end i 2011, hvilket også afspejler sig i forbrugte timer. 10 medarbejdere deltog i Sarpiik forårsrengøring af et stort naturområde i Nuuk med en samlet deltagelse på ca. 300 deltagere. På trods af regn og blæst blev der samlet adskillige tons affald sammen. GrønlandsBANKEN valgte at blive hovedsponsor for Maaji Nuan afløseren til Gør Maj Sund og flere medarbejdere bidrog frivilligt til afholdelse af flere af arrangementets aktiviteter. Flere medarbejdere har 5

6 haft foreningsarbejder for bl.a. Kalaallit Røde Korsiat og Natteravnene. En medarbejder er uddannet som psykisk førstehjælpsinstruktør. En medarbejder har deltaget i et kursus om CSR. I filialerne er timerne bl.a. brugt på besøg på skoler og undervisning i finansiel forståelse. Banken har i 2012 været vært for flere store arrangementer i CSR regi. Desværre har Red Barnet meddelt de mentorer, som blev udpeget og uddannet til at deltage i Red Barnets mentorordning for studerende i Grønland, at projektet blev lukket ned i De timer som er brugt på mentorordningen i 2012 udtrykker også forbrug af rådgivningstimer til iværksættere. Det langsigtede mål er nu at opnå et forbrug svarende til 1 % af GrønlandsBANKENs samlede medarbejdertimetal. Med 111 ansatte giver det et samlet timetal på Målet for 2013 er at opnå et forbrug svarende til 50 %, hvilket er 1068 timer fordelt ud på de enkelte aktiviteter. Udfordringen bliver at få registreret de reelle forbrugte timer for at give et mere retvisende billede, samt at få sat aktivitetsniveauet op i et højere gear. Bedre adgang til rådgivning og lånefinansiering Vi vil udvide tilgængeligheden af vores rådgivning og lånefinansiering uden for vores primære markedsområde (de største byer). Det handler om i højere grad at stille vores viden om økonomi og finansielle forhold såvel som lånefinansiering til rådighed for at kunne forbedre de økonomiske muligheder for befolkningen. (Uddrag af GrønlandsBANKENs politik for samfundsansvar) Den 6. december 2011 åbnede GrønlandsBANKEN kasseløs nærbank Appaaraq - i Aasiaat. Dette er sket ud fra et forretningsmæssigt perspektiv. Derudover giver dette initiativ også folk i Aasiaat en bedre adgang til rådgivning og lånefinansiering. Nærbanken holder åbent for rådgivningskunder den anden uge i hver måned. Målet er at øge adgang til rådgivning og finansiering. Der er tale om en forsøgsordning hvor effekt og økonomi vil bliver evalueret i slutningen af Ud over en bedre adgang til rådgivning og lånefinansiering i Aasiaat, har programmet også medført en øget aktivitet på østkysten i Tasiilaq. GrønlandsBANKEN besøger 2 gange årlig den største by østkysten Tasiilaq. Ved hvert besøg, som varer en uge, tilstræbes der at møde så mange rådgivningskunder som muligt. GrønlandsBANKEN har aftalt med Kommuneqarfik Sermersooq, mulighed for adgang til at benytte kommunens videokonferenceudstyr, således at kunder i Tasiilaq kan kontakte deres rådgiver over video, og derigennem modtage en mere nærværende rådgivning. De første tilbagemeldinger som GrønlandsBANKEN har fået på begge initiativer er positive, og der vil løbende blive fulgt op på forretningsudviklingen. Arbejdet med at sikre en bedre adgang til rådgivning og lånefinansiering, ledes af GrønlandsBANKENs privatkundedirektør, med primær hjælp af erhvervs- og privatkunderådgivere. I 2013 vil aktivitetsniveauet fortsætte i samme høje niveau, dvs. med 2 rejser til Tasiilaq og med en uges åbning hver måned i Aasiaat. 6

7 Finansiel forståelse Vi vil arbejde med at skabe en større finansiel forståelse i det grønlandske samfund for at øge den enkelte borgers økonomiske muligheder og derigennem afhjælpe sociale problemer og øge den generelle velstand. (Uddrag af GrønlandsBANKENs politik for samfundsansvar) Formålet med at arbejde med finansiel forståelse er at udbrede kendskabet til hele det finansielle område. Arbejdet er organiseret i en arbejdsgruppe som ledes af en medarbejder i Nuuk. Der er udarbejdet 4 koncepter på finansiel forståelse: 1) Undervisning af studerende på kompetence og videregående uddannelser, 2) undervisning af elever i folkeskolens afslutningsklasser, 3) undervisning af fiskere og fangere og 4) undervisning af fåreholdere. Med disse koncepter har bankens medarbejdere et godt værktøj til at give undervisning på bl.a. skoler i filialbyerne. Der er også blevet givet undervisning af elever i virksomheder, herunder KNBs (Brugsen) elever i Nuuk. Udviklingen af et pengespil er ikke gået som planlagt, men det er fortsat planen at få udviklet et pengespil der er tilpasset den grønlandske folkeskole. GrønlandsBANKEN er i denne sammenhæng afhængig af hjælp af interessenter som har erfaring med udvikling af sådanne spil. Der arbejdes fortsat på at få udviklet spillet, men der kan ikke pt. sættes en dato for hvornår det er klar til offentliggørelse. Bankens Erhvervsafdeling fører en nær dialog og rådgivning med iværksættere. Konkret har afdelingen hjulpet Sermersooq Business Council med at afholde en række arrangementer hvor også iværksættere har deltager. I 2012 er det blevet afholdt 142 timers rådgivning for iværksættere. I 2013 forventes der som minimum at blive brugt 100 timer på rådgivning af iværksættere. Interessentdialog - kunderne GrønlandsBANKEN er Hele Grønlands Bank. Kunderne tilbydes et årligt fokusmøde. Formålet med samtalen er at skabe et gensidigt tillidsforhold og afdække kundens nuværende og fremtidige ønsker og behov, samt sikre input til hvordan banken kan forbedre specifikke områder, herunder bankens rolle i samfundet. Antallet af samtaler indgår som en del af bankens målstyring, men er også relevant i denne sammenhæng. I 2012 var målet at få holdt 2500 fokusmøder med privatkunder, og resultatet blev Målet for 2013 er 2700 fokusmøder med privatkunder. 313 erhvervskunderne har i løbet af 2012 fået besøg af deres rådgiver i virksomheden. Målet i 2012 var 300 besøg. Arbejdet med social ansvarlighed var i 2012 sat til at skulle give et resultatmål i bankens kundeundersøgelser på indeks 74. Resultatet blev indekstallet 76. Dette resultat ligger over Finanssektorens kundebarometers gennemsnit. I 2012 er målet 76. Udover kundetilfredshedsundersøgelserne har banken i 2010 indbudt eksisterende og potentielle kunder til at deltage i fokusgruppeinterviews og her komme med konstruktiv kritik om bankens samfundsmæssige 7

8 rolle. Der findes ingen konkrete mål for denne type møder, da de inputs som banken får, primært er af kvalitativ betydning. Fokusgruppemøderne gennemføres igen til efteråret i GrønlandsBANKEN modtog 16 kundeklager i færre end i Af de 16 sager blev 7 klager imødekommet helt eller delvist, mens resten ikke blev imødekommet. Målet for kundeklager i 2013 er et fortsat lavt niveau. Interessentdialog - medarbejdere Medarbejderne er bankens ansigt udadtil, og det er medarbejderen, der i hverdagen skaber og fastholder det nære forhold til bankens kunder. GrønlandsBANKEN har fortsat stor fokus på kompetenceudvikling via elevuddannelse, efteruddannelse, lederudvikling og ved on the job training. Uddannelse skal ses som en del af medarbejderens udvikling og karriereplanlægning og i sammenhæng med bankens behov for de rette kompetencer. GrønlandsBANKEN finder det vigtigt at sikre rekruttering af bankfaglig arbejdskraft og i 2011 startede et nyt hold elever på den finansielle uddannelse ved handelsskolerne i Grønland. Med elevuddannelsen forventes en generel højnelse af kompetenceniveauet på længere sigt. Eleverne bliver færdige med uddannelsen til juni. Til august påtænkes der igangsat et hold på Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning. Udover den finansielle uddannelse benytter banken sig af en række eksterne tilbud om videreuddannelse på højt niveau. Medarbejdernes motivation og tilfredshed måles gennem årlige medarbejderundersøgelser, hvor den enkelte medarbejder vurderer den nærmeste leder, samarbejdsrelationer og arbejdsbetingelser i øvrigt. Medarbejdertilfredsheden blev i 2012 målt til at være på 79 hvilket er et flot højt niveau og som ligger 4 indekspoint over brancheniveauet. Den store kundetilgang til GrønlandsBANKEN medfører behov for øgede kompetencer hos kunderådgiverne. Specielt for privatkunderådgiverne fortsættes arbejdet med målrettet undervisning indenfor investeringsrådgivning og boligområdet. I 2012 er det lykkedes at holde mere end 99 % af stillingerne i banken besat ved gennem aktivt HR-arbejde, udvikling af jobansøgerportal på bankens hjemmeside samt markant øget fokus på medarbejderudvikling. Ved udgangen af 2012 var det samlede medarbejderantal 113. Gennemsnitsalderen var knap 44,7 år og gennemsnitsancienniteten 9 år og 6 mdr. Der var 78 kvinder og 35 mænd ansat. Af den samlede medarbejderstab havde 60 en finansiel eller længerevarende videregående uddannelse. Arbejdsmiljø og sikkerhed I 2009 og i 2010 havde hovedkontoret i Nuuk udfordringer med et problem med indeklimaet. Problemet bestod væsentligst i at flere medarbejdere blev ramt af eksem, der skyldtes tæpper lagt i forbindelse med 8

9 byggeriet af det nye hovedkontor. Tæpperne blev udskiftet med trægulve i første halvdel af 2011, således at der ikke længere er faste tæpper i bankens lokaler i Nuuk. Antallet af anmeldelser af arbejdsskader har været stærkt faldende fra 31 i 2010 til 5 i 2011 og 4 anmeldelser i I både 2010 og 2009 er alle anmeldelser relateret til tæppegenerne. Registreringer af sygefravær i GrønlandsBANKEN viser sig at være noget lavere i 2012 (603 dage) end i 2011 (1207 dage). Målet i 2012 var, at få reduceret antallet af sygefraværsdage med mere end 50 % til 600 dage, hvilket anses for opnået. I 2013 gennemfører GrønlandsBANKEN en sundhedskampagne, hvorfor sygefraværet forventes at falde til 2010-niveau på ca. 500 sygedage. Der er blevet foretaget en arbejdspladsvurdering i 2012 (APV). APV en viste at der var behov for en målrettet indsats på 6 forskellige områder. Alle områder er blevet adresseret og kun et enkelt udestår til opfølgning i starten af Klima / miljø I 2010 blev miljølånet Nutarsaarneq etableret som et nyt produkt. Ejere af private beboelsesejendomme, herunder rækkehuse og ejerlejligheder kan nu, efter almindelig kreditvurdering, låne op til kroner på fordelagtige vilkår. Lånet kan bruges til energiforbedringer såsom udskiftning af gammelt oliefyr, bedre isolering, udskiftning af døre eller vinduer, nyt tag eller investering i solcelleanlæg m.m. Ultimo 2012 er der etableret 138 miljølån, og målet i 2012 var at nå over 100 miljølån i alt. GrønlandsBANKEN har indgået samarbejde med Nordisk Investerings Bank (NIB) omkring produktet. I november 2012 blev der introduceret yderligere etmiljølåneprodukt nemlig Minguik bilmiljølånet, som gives til anskaffelser af nye biler som er i energiklasse A. GrønlandsBANKEN har positive forventninger til Minguik. GrønlandsBANKEN deltog med 10 medarbejdere i et CSR-Greenland projekt i foråret 2012, med oprydning af et stort naturområde i Nuuk. GrønlandsBANKEN ønsker at finde samarbejde med CSR-Greenland virksomheder, om yderligere miljø projekter. GrønlandsBANKEN har benyttet CSR-Greenlands beregningsmodel til at udarbejde bankens samleder CO2- forbrug. I 2012 producerede GrønlandsBANKEN 146,89 tons CO2. Dette tal bunder i nogle store regionale forskelle, mellem de byer som har vandkraftværker, og de som ikke har. I takt med at GrønlandsBANKEN løbende får moderniseret filialerne til mere energirigtige lokaler, forventes også det årlige forbrug af CO2 at falde. Næste filial som forventes istandsat energirigtigt er filialen i Ilulissat. 9

10 3. Hvad har banken fået ud af det? Den overordnede målsætning for bankens indsats er, at banken skal bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer for at skabe bæredygtig vækst i Grønland. Samfundsansvaret bygger på visionen om at være Grønlands bedste virksomhed, på de eksisterende værdier; kompetente, ordentlige, engagerede og rummelige, på virksomhedskulturen og ønsket om at anvende kernekompetencerne til at gøre en forskel samt på bankens omdømme som et troværdigt og stabilt pengeinstitut. Det vurderes, at arbejdet med samfundsansvar har givet banken et bedre image blandt vores kunder. Bankens medarbejdere er loyale og er også i høj grad ambassadører for banken i deres frivillige og sociale engagement. Set i forhold til de mål som er sat for 2013, kan det konstateres, at ambitionsniveauet fortsat er højt både i forhold til aktionærer, medarbejdere, kunder samt det øvrige samfund. Nedenfor fremgår i skema mål og resultater for 2011 og 2012 samt målene for Tabel 1. GrønlandsBANKENs CSR rapportering; resultater i samt 2013 mål Socialt og frivilligt engagement mål resultat mål resultat mål CSR Greenland timer % ,9 % 67 CSR for filialer timer % 550 8,5 % 186 CSR - Foreningsarbejde timer % 350 2,4 % 94 CSR - Store arrangementer timer % 75 3,4 % 51 CSR - Værtsrolle timer % ,4 % 152 Diverse CSR arbejder timer % ,7 % 330 Mentorordningen timer % ,3 % 188 Adgang til rådgivning og lånefinansiering timer i alt % ,0 % 1068 Aasiaat Appaaraq - åben 2. uge hver måned n/a etableret 60 dage 100 % 60 dage Tasiilaq 2 årlige besøg antal n/a etableret % 2 Finansiel forståelse Interessentdialog Undervisning - skolebesøg Undervisning - pengespil n/a n/a flere skolebesøg projekt igangsat Besøgskoncept i gang 1Q Projekt afsluttes OK Ikke afsluttet Fortsættelse af besøgskoncept Projekt bearbejdes Iværksætterrådgivning timer Kunderne Er en social ansvarlig virksomhed indexmål Kundetilfredshed samlet for privat og erhverv indexmål 71 71,5 71,5 68,5 71,5 Klagesager antal n/a 19 n/a 16 n/a Medarbejdere Faglig og personlig udvikling indexmål 71 73, ,3 75 Arbejdsmiljø og sikkerhed Klima /miljø Medarbejdertilfredshed indexmål Sygefravær dage n/a , gennemføres i Ingen APV i APV n/a n/a 2012 Gennemført 2013 Anmeldelser af arbejdsskader antal Færre end Energiforbrug i banken n/a n/a etableres 146,89 t. CO2 145 t CO2 Antal miljølån antal n/a 68 stk

samfundsansvar i 2014 Pakkussineq

samfundsansvar i 2014 Pakkussineq Redegørelse om GrønlandsBANKENs samfundsansvar i 2014 Pakkussineq 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Politik og strategi for samfundsansvar... 4 2. Aktiviteter og mål i 2014... 6 Finansiel forståelse...

Læs mere

CSR-rapport 2014. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2014. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2014 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2014 for Arbejdernes Landsbank Forsidefoto: Kundekonsulent i Arbejdernes Landsbank, Niclas Bekker Poulsen,

Læs mere

CSR-redegørelse 2012. for

CSR-redegørelse 2012. for CSR-redegørelse 2012 for Version 1.0 December 2012 CSR Redegørelse 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 CSR-indsatsområder i 2012... 4 Definition af CSR... 4 CSR-arbejdets strategiske fundament... 4 Retningslinjer

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2013 Indledning Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret dansk bank, der pr. 31. december

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Forretningsansvar og etik i PFA

Forretningsansvar og etik i PFA CSR-RAPPORT 2011 Forretningsansvar og etik i PFA PFA APRIL 2012 Vi skaber værdi for kunderne med ansvar for det samfund, som pfa er en væsentlig del af. for pfa er ansvarlighed en værdi ikke en omkostning

Læs mere

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 for Arbejdernes Landsbank CSR-rapport 2013 Indhold Kunder og produkter Initiativer 5 Resultater 6 Målsætninger

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling April, 2008 Evalueringsrapport vedrørende Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling Hans Jørgen Knudsen, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Visioner

Læs mere

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2010/2011 02 Fra vores CEO 04 En bæredygtig værdikæde 06 Det nåede vi 10 Ansvarlighed kommer indefra 12 Tidslinje 2007-2010 14 Sådan arbejder vi

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

PROVAS STÅR FOR PROFESSIONEL HÅNDTERING AF VAND, AFFALD OG SPILDEVAND

PROVAS STÅR FOR PROFESSIONEL HÅNDTERING AF VAND, AFFALD OG SPILDEVAND ÅRSBERETNING 2013 PROVAS STÅR FOR PROFESSIONEL HÅNDTERING AF VAND, AFFALD OG SPILDEVAND Vi sørger for, at du har rent vand i hanen, og at du kan komme af med affald og spildevand, så det belaster vores

Læs mere

Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse

Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Årsrapport 2014 Hoved- og nøgletal // 2 Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Beløb i 1.000 kr. 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og gebyrindtægter 371.991 332.387 305.444 319.199 276.938 Kursreguleringer

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Bygmas samfundsengagement 2014 Side 1 INDHOLD Forord... s. 3 Hvem er vi... s. 4 Nøgletal... s. 5 Definition... s. 6 Politik... s. 6 Strategi... s. 6 De 10 principper...

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012 Danske Banks generalforsamling 2013 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Planche 1: Bestyrelsens beretning Planche 2: Generalforsamling

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Projekt 14: Parkering København

Projekt 14: Parkering København Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 14: Parkering København Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan hentes

Læs mere

Om Nykredit 2009 Finansiel bæredygtighed

Om Nykredit 2009 Finansiel bæredygtighed Om Nykredit 2009 Finansiel bæredygtighed Indhold FORORD 1 NYKREDIT OG KUNDERNE 2 Kunder og produkter 2 Helhedsrådgivning et vigtigt redskab 4 Vi er der for kunderne også når det går mindre godt 5 Bæredygtige

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Indhold. Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 2

Indhold. Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 2 CSR-rapport 2014 Corporate Social Responsibility 2014 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 9 Evaluering... 10 Tilfredshed... 12 Kvalitet... 14 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering TEKNOLOGISK INSTITUT Kompetencecentre i lærende regioner Slutevaluering Analyse og Erhvervsfremme Juni 2008 Indhold 1. Indledning...3 1.1. Udviklingsprojektets baggrund og formål...3 1.2. Slutevalueringens

Læs mere

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014

CSR-RAPPORT KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2014 01 KROMANN REUMERT OM RAPPORTEN KROMANN REUMERT UDGIVET MAJ INDHOLD 05 OM DENNE RAPPORT 05 KORT OM KROMANN REUMERT 07 VORES RELATIONER 08 VORES AMBITIONER 12 CSR-ORGANISATIONEN 14 GLOBAL COMPACTS 10 PRINCIPPER

Læs mere

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet - Veje til vækst og produktivitet Redaktion: Dansk Byggeri/Henriette Thuen og Frederik Marker Hansen Opsætning: Dansk

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere