Vildtbanegård II s Billardklub. Klub Manual ... Manualen opdateres efter hvert besluttende møde i klubben og tilføjes længerevarende beslutninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vildtbanegård II s Billardklub. Klub Manual ... Manualen opdateres efter hvert besluttende møde i klubben og tilføjes længerevarende beslutninger."

Transkript

1 . Vildtbanegård II s Billardklub Klub Manual Version 29 - Oktober 2014 Manualen opdateres efter hvert besluttende møde i klubben og tilføjes længerevarende beslutninger. Dette for senere, på en nem måde at kunne finde frem til hvad der er gældende regler i klubben. Seneste rettelser er indskrevet med rød farve.

2 Adgang UDEN for åbningstiderne Gavepolitik Gæsteregler og spilleret Gæster ved arrangementer Kantinepriser ved specialarrangementer Turnering KJ- Ure Cup - DDBU Tilskud Kontingent - returbetaling Kontingent - restancer Køskabe Medlemstyper Ordensreglement kort / terningespil Salg - Ud af huset Spisning ved turnering - hjemme Skomagerregler Spiritus - medbragt Vagt - Vagtøl efter kl. 24 Vagt - Adgang og benyttelse af toilet Vagt - Bytning af øl pga. kvalitet VagtFest Vagt - Lukke og spilletider Vagt - Lørdage Søn- & Helligdage uden for åbningstiden Åbent hus - ved f. eks. fødselsdag 2

3 Beslutninger og dato Adgang UDEN for åbningstiderne Rev November 2011 Det er tilladt for medlemmer med nøgle at benytte klubben til træning på alle dage, i tidsrummet til åbningstid, med undtagelse at de dage hvor bestyrelsen har vedtaget at der ikke må åbnes (FERIE OG HELLIGDAGE). Og dage hvor der afholdes turneringer. Gavepolitik Rev. Maj 2011 Man fejrer medlemmers fødselsdage ved 40, 50, 60, 65, 70, 75, & 100. Alle bestyrelsesgodkendte gaver i sådanne anledninger kan dækkes med gaver til kr. Max. 300,- Gæsteregler og spilleret Rev. August 2013 Mht. interesserede potentielle medlemmer, kan de første gang komme gratis. Når et medlem inviterer en gæst med i klubben, skal gæsten gå sammen med medlemmet, som har inviteret gæsten med i klubben. Næste gang skal betales gæstekort. Klubben har medlemsstop ved 60 medlemmer. Interesserede udefra optages på en venteliste. Alle beboere fra VB I,II,III og IV kan blive optaget som medlem. Ungdomsmedlemmer er undtaget fra ventelisten og tæller ikke med i Maks antal på Adgang til spillelokalet på turneringsdage... Der er KUN adgang til benyttelse af de store borde for: Klubmedlemmer som spiller keglebillard. Gæster, har INGEN adgang Rev. Febuar 2013 Fastlæggelse af klubregler om gæster og spil på de store borde. gæster med billarderfaring må spille på store borde. 3

4 Fest arrangementer og Gæster Rev. November 2012 Gæster ved arrangementer kan deltage ved indbetaling af de beregnede faktiske udgifter. Gæster er KUN kone, mand, kæreste, ven eller veninde. Dog maksimalt én gæst pr. medlem. Medlems PAR (Samlevende) kan ikke begge medtage gæster, hvis begge deltager. Arrangementer hvor gæster kan deltage er typisk Julefrokost, sommerfest og lignende. Præmiebanket og ålegilde er KUN for medlemmer. Det er muligt at tilmelde sig et festarrangement hvor man ikke ønsker at deltage i spisning og det er ligeledes tilladt for MEDLEMMER at møde uanmeldt til et arrangement. I begge tilfælde betales kr. 100,- for deltagelse. For at kunne deltage i klubbens fest arrangementer til medlemspris skal man være godkendt medlem.(bestyrelsesgodkendelse efter første 3 mdr.) Ved gratis arrangementer betales 100 kr. i depositum ved tilmelding, beløbet betales tilbage ved ankomst til arrangementet. Kantinepriser ved specialarrangementer Rev Ved Nytårsfester og lignende er øl og vand til alm. Klubpris. Andet medbragt skal hjemtages ved arrangementets afslutning. Turnering SBBS, DDBU Tilskud Rev. April 2014 SBBS Licensen til SBBS betaler spilleren selv p.t. 100,00 kr. Spilleren betaler selv tilmeldingsgebyrerne til KJ-Ure Cupperne, men kan få dem refunderet af klubben hvis han/hun har deltaget i mindst 4 KJ-Ure Cupper i samme sæson, kan udbetales når KJ-Ure Cuppen er slut. DDBU Licensen til DDBU betaler spilleren selv p.t. 200,00 kr. Fornyelse/ - erstatning af licenskort er for egen regning p.t. 50,00 kr. Klubben betaler for holdtilmeldingerne, dog undtaget pengeturneringer eks, Tenax Tilskud til transport generelt til Bornholm Til Bornholm kan der søges om tilskud til rejseudgifter. Tilskud til skjorter /Polo shirt Klubben yder tilskud op til maks. 100,00 kr. mod forvisning af kvittering, (1 stk. pr. sæson) 4

5 Klubbens spilledragt Hvid skjorte /Poloshirt med logo, sorte bukser/- nederdel, sorte sko samt sorte strømper. Spillere under 18 år, må ikke deltage i turneringer med pengepræmier. Kontingent Returbetaling Rev. November 2012 Hvis man betaler kontingent forud og melder sig ud, kan man normalt ikke få resterende penge retur? Dette kan tages op individuelt på et bestyrelsesmøde. Betaling for en hel sæson skal ske senest 30.September for at opnå 1 md. rabat Rev. Juli 2013 Restancer Man enedes om at tidligere pga. restance slettede medlemmer for at komme i klubben på gæstekort, skal betale 3 måneder bagud, og 3 måneder forud d.v.s. (kontingent,før adgang). Køskabe Prisen på kø skabene er kr. 100,- i depositum pr. skab pr. medlem, som medlemmet får tilbage når de afleverer nøglen og hvis nøglen er blevet væk koster det 100,- igen Rev. Maj 2011 Bestyrelsen står for udleveringen af nøgler til disse skabe. Nøgle nr. 2 må under ingen omstændigheder udleveres til medlemmer. Medlemstyper rev. November 2012 Vi har følgende medlemstyper: Senior over 18 år, Ungdom under 18 år, Æresmedlem og Pensionist. (Pensionist betyder alle former for pensionsmodtagende medlemmer uanset alder) Medlemmer med længerevarende sygdom kan efter bestyrelsens godkendelse, være hvilende (Kontingentfri) medlem i et halvt år 5

6 Ordensreglement kortspil og terningspil etc Rev OKTOBER 2014 Rafling og kortspil må KUN foregå ved kontorbordet og alle former for pengespil er IKKE tilladt. 1. Irettesættelse eller påtale, fra vagten eller et tilstedeværende bestyrelsesmedlem skal omgående respekteres. 2. Det er ikke tilladt at spille med ure, smykker samt nøglebundt hængende i bukserne. 3. Materialerne skal behandles med omhu, alle borde støvsuges før brug HVER DAG. Hvis en DDBU kamp startes før kl er det VB II`s holds pligt at støvsuge alle bordene i spille lokalet. Overtøj skal anbringes i garderoben. 4. Kendeligt berusede personer må ikke opholde sig i klubben. Ved festlige lejligheder gælder fælles selvjustits. 5. Dårlig opførsel og støjende adfærd kan medføre karantæne for kortere eller længere tid. 6. Tændte mobiltelefoner må ikke være til gene for turneringsspillere, derfor henstilles al mobilsnak nedenunder. Benyttelse af raflebægre og andre spil må kun foregå ved kontorbord, og på dage hvor der ikke afholdes turneringer. 7. Drikkevarer må ikke medtages i klubben. Madvarer må medtages, men skal indtages ved bordet på kontoret. 8. Håndmad og snacks må ikke nydes under spillet. Efter spisning skal hænderne vaskes, inden man går til bordet igen. 9. Alle medlemmer skal rydde op efter sig inden de forlader klubben, herunder tildække billardbordene. 10. Unge mellem 8 og 14 år, må kun spille under opsyn (vejledning) af en voksen og indtil kl. 21:00, hvor de bliver sendt hjem, med mindre der foreligger skriftlig besked fra forældrene. 11. Gæster må kun benytte ½ match bordet med mindre de kan fremvise licenskort, gyldig medlemskort fra klub under SBBS / DDBU eller er kendt som habile spillere. 12. Medlemmers pårørende kan gratis besøge klubben i begrænset omfang. Hvis de vil spille billard betales gæstekort. 13. Nye ikke godkendte medlemmer, kan tilmelde sig interne såvel som eksterne turneringer i DDBU og SBBS regi. 14. Ved arrangementer under DDBU, gives der ikke vagtøl samt dommervand mere. Salg Ud af huset Der må ikke sælges eller medbringes øl og vand ud af huset. 6

7 Spisning ved turnering - hjemme Når klubben er åben, er det lange bord oppe ved baren fredet til medlemmerne, og holdene må finde en anden løsning på spisning, bordet nede ved kontoret er stort nok til 2 hjemme hold. Skomagerregler Det er vedtaget i SBBS at ballen godt må ramme banden ved trilling af udlæg, Da vi er medlem af SBBS gælder denne regel også her i klubben for skomager udlæg. Skomager - Fredagsturnering Rev. August 2014 Når der i hjemmekampe i DDBU regi, holdturneringer og individuelle turneringer, kan fredagsturneringen tidligst begynde, når disse kampe er afviklet. Spiritus - medbragt Indtagelse af medbragt spiritus i forbindelse med spisning, kan tillades efter forhåndsgodkendelse af bestyrelsen i hvert tilfælde. Der kan på samme tid søges om flere lignende arrangementer f. eks DDBU hjemmekampe. Dette gælder f.eks. også Ålegilde, Mortensand og lignende. Ansøgeren skal angive hvilken og hvor meget spiritus der medbringes. Nytårsaften -arrangementer kræver ikke nøjagtig mængde og type angivelse, men det er ikke tilladt at medbringe varer der findes i klubbens sortiment. Vagt Vagtfest Det er kotume at der én gang årligt afholdes en vagtfest som betales af indkomne drikkepenge i bøtten og at bestyrelsen støtter med kr. 100,- pr. DELTAGENDE vagt Vagtøl efter kl. 24 Man har vedtaget hvorvidt der skal gives vagtøl efter kl. 24. på fredage og lørdage. Man vedtog ved afstemning: 1 vagtøl pr. time til lukketid. 7

8 Adgang til køkken og toilet Ingen medlemmer har adgang til køkkenet uden vagt ansvar. Benyttelse af toilet ved køkken er KUN for vagten og medlemmer som pga. sygdom eller lignende har bestyrelsens skriftlige tilladelse. En sådan tilladelse gælder IKKE på dage hvor der er turnering med ekstern deltagelse eller på dage hvor der er mad i køkkenet Bytning af øl/vand pga. kvalitet Vedr. bytte øl. Hvis et medlem får en dårlig øl skal den kunne byttes. Fremover skal de byttes. (maks. 2 tåre) Lukke og spilletider rev. August 2012 På hverdage fra mandag til torsdag er åbnings og lukketiden fra kl til hvor alle skal være ude, på nær vagten, så denne har mulighed for at tørre bordene af. Sidste spil må startes senest kl og sidste udskænkning senest kl Vagten kan holde åbent til kl og sidste spil og udskænkning forlænges en time. På fredage og lørdage kan man holde åbent til kl hvis vagten er villig til dette. Hvor alle skal være ude, på nær vagten, så denne har mulighed for at tørre bordene af. - Sidste spil må startes senest kl Og sidste udskænkning senest kl Regnskabet SKAL laves inden kl. 24:00, salg efter kl. 24:00 skal lægges i trådkurven. Vagten kan hvis der ingen medlemmer/gæster er tilstede lukke tidligst kl 21. På alle spilledage kan vagten overtages af en nøglebærende medlem. Det skal noteres på dagsedlen HVEM der overtager. Bevilling er godkendt til kl. 02:00 fredag og lørdag. Vagten har stadig lov til at lukke kl. 23. vi gør som vi plejer og kører løst regnskab i trådbøtten efter vagt. Trådbøtten skal anbringes på aftalt sted Adgang på lukkedage Bevilling. Når man som bestyrelsesmedlem eller vagt ejer (nøglebærer) lukker klubben op på en lukket dag, har man ansvaret for salg osv. og for at lukke klubben af igen, aflægge regnskab. - Hvis man er i tvivl om klubben har åbent så ring og hør. Rev Søn og helligdage og lørdage uden for åbningstiden Rev Lørdagsåbent - prøveperiode fra Klubben har åben fra kl. 15:00 til 21:00, vagten kan ikke overtages af andre nøglebærer, det er derfor vagten der også selv lukker og slukker ved vagtens ophør. 8

9 Åbent hus ved f.eks. fødselsdag Et sådant arrangement skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen og den afholdende person må KUN servere i maks. 2 timer Normalt tilbydes priser til 80 % af normalprisen. 9

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov.

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov. A Alfabetisk liste Aftente: Aftente serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 20.00. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet). Aktiviteter:

Læs mere

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB MEDLEM ELLER EJ? Kan man ikke lige så godt sidde derhjemme og samle på frimærker? Bliver det mere spændende og sjovt, når man er medlem af en frimærkeklub? Svaret

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Nyttig information for Stilling IF badminton

Nyttig information for Stilling IF badminton Nyttig information for Stilling IF badminton OPGAVER/ARRANGEMENTER UDOVER NORMAL TRÆNING/TURNERING: 1. Natbadminton a. Reservere hallen; der skal være 1-2 trænere plus 1-2 forældre om natten; sørge for

Læs mere

Husorden for Kollegiegården

Husorden for Kollegiegården Husorden for Kollegiegården Generel husorden 1. Kollegianere skal i deres færden på kollegiet tage hensyn til de øvrige beboere. 2. Radio, fjernsyn, musikanlæg og lignende må aldrig benyttes til gene for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler Husorden 2015 16 På Sædding Efterskole har vi nogle regler og rutiner, som vi ønsker at leve efter. Vi har ikke regler for alting, for det ønsker vi ikke. Reglerne fortæller dig fx ikke noget om, hvorvidt

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

LEDSAGEORDNING. Information om Aarhus Kommunes. Oktober 2014. CfH/LEDSAGEORDNINGEN Sonnesgade 9 8000 Aarhus C. Telefon 87 13 40 70

LEDSAGEORDNING. Information om Aarhus Kommunes. Oktober 2014. CfH/LEDSAGEORDNINGEN Sonnesgade 9 8000 Aarhus C. Telefon 87 13 40 70 Oktober 2014 Information om Aarhus Kommunes LEDSAGEORDNING CfH/LEDSAGEORDNINGEN Sonnesgade 9 8000 Aarhus C. Telefon 87 13 40 70 E-mail: ledsageordning@msb.aarhus.dk TELEFONTIDER OG ÅBNINGSTIDER PÅ KONTORET

Læs mere

Gældende bestemmelser for. Kreds 56. Præstø. Schæferhundeklub. (9.udgave)

Gældende bestemmelser for. Kreds 56. Præstø. Schæferhundeklub. (9.udgave) Gældende bestemmelser for Kreds 56 Præstø Schæferhundeklub 2011 (9.udgave) Forord Som den første kreds i Danmark indførte Kreds 56 i 1994 et sæt Gældende Bestemmelser (GB) til regulering af Kredsens virke.

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Juniormappe 2013. Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne.

Juniormappe 2013. Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne. Forord Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne. Vores mål med mappen er at give dig og dine forældre svar på flest mulige spørgsmål,

Læs mere

Fredensborg Tennis Klub. Tennis. sæson

Fredensborg Tennis Klub. Tennis. sæson Fredensborg Tennis Klub Tennis 2010 sæson Hvem gør hvad i 2010? Indmeldelser, online booking, Webansvarlig, Kom. relationer, indkøb klubhuskøkken. Jørgen Th. Holm, Klubbens formand, Kirkeleddet 218,, tlf.48485258/61285258

Læs mere

Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11

Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11 Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11 1. Klubbens navn er: Bådeklubben Sjællandsbroen (B.K.S.) Stiftet den 14. august

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Ungdomsringens musikfestival

Ungdomsringens musikfestival 2015 EVENT Gratis adgang ALKOHOLFRI FESTIVAL Ungdomsringens musikfestival Europas største ungdomsmusikfestival Aalborg Kongres & Kultur Center Fredag den 16. januar 2015, kl. 19.00-01.00 Lørdag den 17.

Læs mere

GOLF CLUB HAREKÆR ÅRBOG 2007

GOLF CLUB HAREKÆR ÅRBOG 2007 GOLF CLUB HAREKÆR ÅRBOG 2007 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen...Side 3 Informationsaktiviteter...Side 4 Baggrund & organisation...side 5 Bestyrelse & sekretariat...side 6 Udvalg m.m...side 7-12 Kontingent...Side

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk Håndbog for Værløse Håndboldklub Foto fra arnason.dk September 2011 Indhold 1 Introduktion... 5 Om visionen... 5 Aldersfordeling... 5 Nyttige numre... 5 Nyttige adresser... 5 2 Organisationen... 5 Furesø

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

MORUD IF. Morud Idrætsforening Fodboldafdelingen Idrætsvej 7, DK-5462 Morud Tlf. +45 65 96 43 20 Hjemmeside: www.morud.dk/fodbold Klubhåndbog

MORUD IF. Morud Idrætsforening Fodboldafdelingen Idrætsvej 7, DK-5462 Morud Tlf. +45 65 96 43 20 Hjemmeside: www.morud.dk/fodbold Klubhåndbog MORUD IF Side 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse. 2-3 1. Indledning:.... 4 2. Målsætning og værdier: 2.1. Målsætning. 4 2.2. Værdier... 5 3. Bestyrelsen: 3.1. Bestyrelsen 2008 6 3.2. Opgavefordeling

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Sæsonstart 2014/2015

Sæsonstart 2014/2015 Sæsonstart 2014/2015 Kære tennisspiller, Bestyrelsen for Vejle Tennis Hal har hermed fornøjelsen af at byde velkommen til sæsonen 2014/2015 den 12. sæson i tennishallens historie. Vi har i den forgangne

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den

Læs mere