Af idrætsanalytiker Kasper Lund Kirkegaard, Idrættens Analyseinstitut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af idrætsanalytiker Kasper Lund Kirkegaard, Idrættens Analyseinstitut"

Transkript

1 Overblik Nyt fra Idan Nr 7, > > l e d e r Af Henrik H. Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut, Idan Foto: Polfoto Det hedengangne DDR havde skam en ganske effektiv dopingkontrol. Systemet arbejdede officielt for at bekæmpe doping, men reelt for at identificere atleter, som risikerede at blive testet positive, når de var på officielle opgaver i udlandet. Således kunne de statsdopede atleter repræsentere DDR uden pinlige internationale skandaler, selv om alle nok anede, hvad der foregik bag arbejder- og bondestatens beskyttende mure. Man mindes den polerede overflade i DDR-sporten, når man ser på den officielle danske politik over for doping i private motionscentre. Loven til fremme af dopingfri idræt påbyder Anti Doping Danmark (ADD) at søge samarbejde med de private motionscentre om antidoping, kontrol og sanktioner. I praksis har ADD dog ingen midler til at gennemtrumfe en dækkende kontrol, og mange private centre har ringe lyst til at betale for det hullede og dyre kontrolsystem. Blot 62 centre er med i ADD s kontrolordning. I praksis tjener ordningen således mest til at give de deltagende centre mulighed for at sende et signal om det kundesegment, de ønsker at se. Som ordningen og loven er skruet sammen i dag, medfører systemet snarere, at dopingbrugerne rykker sammen i koncentrerede styrketræningsmiljøer uden for enhver kontrol. Noget effektivt redskab til at begrænse det samlede dopingforbrug hos den muskelhungrende ungdom fortsættes... Indhold: Kunder bakker op om dopingkontrol Efterlyser bredere dopingkontrol Konference om den store spillekrig Solidt grundlag for OL-drømme Anmeldelse: Global sponsorering Anmeldelse: Agentens mesterstykke To tredjedele af kunderne i landets største fitnesskæde er glade for dopingkontrollen. Kunder bakker op om dopingkontrol i fitnesscentre Kunderne i landets største fitnesskæde lægger vægt på antidopingarbejdet, viser nye tal fra Idan. Til gengæld kritiserer ledere i fitness-sektoren Anti Doping Danmarks kontrol for at være ineffektiv og dyr. Af idrætsanalytiker Kasper Lund Kirkegaard, Idrættens Analyseinstitut Hos kunderne i Danmarks største fitnesskæde er der overraskende stor opbakning til kædens samarbejde med Anti Doping Danmark (ADD). Dopingindsats er vigtig for kunderne Nej, egentlig ikke 26% Nej, slet ikke 8% Ja, i nogen grad 30% Ja, i høj grad 35% Figur 1. Har det nogen betydning for dig, at dit fitnesscenter er medlem af Anti Doping Danmark? (Afrundede svarprocenter) I en brugerundersøgelse, som Idrættens Analyseinstitut har iværksat i samarbejde med fitness dk, svarer hele 65,8 procent af kunder, at det har betydning for dem, at deres fitnesscenter har en aftale med ADD. Kun otte procent er direkte afvisende (se figur 1). Det er gode nyheder for fitnesskæden, der gerne vil fremstå som et sted, hvor almindelige danskere træner. Derfor bruger kæden mange penge på at udsende signaler om, hvilket kundesegment man ønsker. I 2006 budgetterer kæden med en udgift på kr. til dopingbekæmpelse. Kvinder er i øvrigt mere positivt indstillede over for dopingindsatsen end mændene. Til gengæld er ingen signifikant forskel på holdningen til doping blandt dem, der overvejende styrketræner, og dem, der foretrækker konditionstræning. Der er ikke officielle danske tal på antallet af dopingbrugere, men ADD vurderer, at op mod , primært unge mænd, anvender dopingmidler som led i deres fitfortsættes...

2 er systemet derimod ikke, for ordningen indeholder hverken et bindende sanktionssystem eller en samkørsel af registre mellem fitnesscentre og idrætsforeninger, så fitnessdoping ikke smitter af til idrætten. Centrene kan heller ikke bestille supplerende, målrettede kontroller af mistænksomme kunder. Dopingkontrol af fitnesskunder giver reelt begrænset mening, fordi der jo hverken er tale om snyd i idræt eller om en kriminel handling i lovens forstand hos de fitnesskunder, som doper sig. Kontrollen er med andre ord ren signalpolitik. Spørgsmålet er derfor, om ikke kræfterne kunne bruges bedre på at informere de unge om skadelige virkninger ved dopingbrug og anvise alternative veje til store muskler uden brug af doping. Denne indsats skulle i lige så høj grad sættes ind i de centre, som af forskellige grunde ikke deltager i ADD s ordning, som i de centre, der ikke mindst mest af kommercielle grunde ønsker at polere deres image ved at betale for et ADD-logo på døren. Hovedparten af de centerledere, som har deltaget i Idans igangværende undersøgelse af den danske fitness-sektor, udtrykker en forbløffende grad af erkendelse af dopingproblemets eksistens i centrene og en udtalt vilje til at tage medansvar. Må vi derfor anbefale, at man tager centrene på ordet og inviterer den kommende brancheorganisation for motionscentre til at tage dette medansvar ved at give organisationen plads i ADD s bestyrelse og oplysningsudvalg. Det ville være signalpolitik, der battede. > > n y t f r a i n d - o g u d l a n d Datoer for IOC-kongres på plads Det er nu besluttet, at IOC s session og kongres, som København skal være vært for, bliver afholdt i dagene oktober IOC s session (generalforsamling) åbner torsdag den 1. oktober for dagen efter at vælge værtsbyen for sommer-ol i Fra den oktober afholdes kongressen, som får overskriften Olympic movement and society, hvorefter sessionen genoptages fra den oktober. Repræsentanter fra IOC har i august været på besøg i København for at se på faciliteterne, og de ser ifølge DIF s nyhedsbrev gerne en dansk atmosfære hvile over afviklingen af sessionen og kongressen. Ud over DIF er Kulturministeriet, Københavns Kommune, Idrætsfonden Danmark og Wonderful Copenhagen involveret i arrangementet som partnere. nesstræning i forsøget på at nå et bestemt maskulint kropsideal. Fitnessledere fravælger dopingkontrol I Idans sideløbende undersøgelse af centerledernes holdninger i den danske fitness-sektor er der også stor enighed om, at fitness-sektoren selv skal tage et medansvar for dopingproblemet. Alligevel er cirka halvdelen af fitnesscentrenes ledere enten kritiske eller lunkne over for ADD s tilbud om dopingkontrol. 21,8 procent af centerlederne svarer, at de er utilfredse/meget utilfredse med ADD s arbejde for et dopingfrit fitnessmiljø, mens 27 procent svarer hverken/eller. 36,8 procent er tilfredse eller meget tilfredse. Holdningerne til ADD er altså meget delte blandt fitness-sektorens beslutningstagere. For dyr og ineffektiv En del af årsagen til utilfredsheden skal findes i, at lederne finder ADD s tilbud for dyre og ineffektive. I praksis foregår antidopingarbejdet således, at det enkelte fitnesscenter tilmelder sig Anti Doping Danmarks ordning, som inkluderer to kontrolbesøg med i alt fire dopingtests om året. ADD tjener ingen penge på ordningen, men den medfører alligevel en betragtelig udgift for fitnesscentrene, som skal betale kroner pr. år for at være med. Kravet om egenfinansiering fra fitnesscenterets egen side har klare konsekvenser. Hele 53 procent af centerlederne, som har en aftale med ADD, tilkendegiver, at ordningen er dyr/alt for dyr (se figur 2). Der er endvidere en direkte sammenhæng mellem fravalget af ordningen og fitnesscenteres størrelse. Hvor de små centre primært fravælger ordningen af økonomiske årsager, er de større fitnesscentre tilbøjelige til at mene, at ordningen ikke har den tilsigtede effekt. Dopingbekæmpelsens ineffektivitet forstærkes af, at det er ikke lovligt at udveksle kundeinformationer mellem de enkelte fitnesscentre. Der eksisterer af samme årsag ikke et centralt synderegister, hvor kunder, der er blevet testet positive, bliver registreret med henblik på eksklusion af andre fitnesscentre, endsige idrætsforeninger. En dopingbruger, som testes positiv, kan derfor uden store problemer finde et nyt center, som ikke er tilmeldt ordningen. Disse forhold er medvirkende til, at ADD kun har tegnet aftale med 62 af landets cirka 300 kommercielle fitnesscentre. Fitness-sektorens gordiske knude Undersøgelsen afdækker stærkt divergerende holdninger til dopingspørgsmålet Dopingkontrol er dyrt for centrene Billig 2% Ved ikke 25% Rimelig 21% Dyr 16% Alt for dyr 37% Figur 2. Hvad er din vurdering af prisen på Anti Doping Danmarks ordning? (Afrundede svarprocenter fra centerledere, som har aftale med ADD) inden for fitness-sektorens egne rækker. De centre, som er tilmeldt ordningen, er tilfredse med den, men finder det konkurrenceforvridende, at de skal betale for en dopingkontrol, som andre centre står uden for og sparer penge. En gruppe af disse centerledere mener ligefrem, at alle fitnesscentre burde tvinges til at være med i ordningen. Omvendt tilkendegiver andre centerledere, at deres centers økonomi delvis er baseret på dopingbrugeres medlemskaber, hvorfor de har indlysende økonomiske grunde til ikke at tilmelde sig ordningen. Det paradoksale i denne situation er, at jo flere fitnesscentre, der tilmelder sig ordningen hos ADD, des mere koncentreret vil problemet med dopingbrugere blive i de resterende centre. Dette medfører i praksis en polarisering mellem de centre, der ønsker en klar sundhedsprofil, og de centre, der i praksis lever af dopingbrugeres behov for muskelopbyggende vægttræning. Fitness-undersøgelsen Både undersøgelsen blandt centerledere og brugerundersøgelsen indgår i Idans projekt Sved for millioner, som er den hidtil mest omfattende analyse af den danske fitness-sektor. I undersøgelsen blandt centerledere har 174 svaret på alle dopingspørgsmål. Denne del at projektet bliver offentliggjort om et par måneder. Brugerundersøgelsen er gennemført i samarbejde med kæden fitness dk og vil blive suppleret med resultater fra andre fitnesscentre. Denne del af projektet forventes færdig til nytår. 2

3 Tysk spillemarked i kaos Det østrigske spilleselskab Bwin er blevet viklet ind i et dramatisk opgør om kontrollen over det tyske spillemarked. Det skete, da delstatsregeringen i Sachsen torsdag den 10. august dekreterede, at Bwin og selskabets tyske datterselskab omgående skal indstille sine aktiviteter i Tyskland og ophøre med at modtage væddemål via internettet. Bwin opererer sin tyske afdeling på en licens fra Sachsen. Dermed har Sachsens skridt landsdækkende virkning for de tyske delstater, som forsøger at få de aggressive udenlandske spilleselskaber smidt ud af landet til fordel for de anerkendte monopolvirksomheder. Siden 2002 har Bwin vokset sig kæmpestor på det tyske marked, hvor det i dag omsætter for ca. 500 mio. euro om året på sportsspil mere end det statslige monopol Oddset, som forbuddet i Sachsen skal beskytte. Delstatsregeringen henviser i forbuddet til en dom ved forbundsdomstolen i Karlsruhe i marts, hvor det blev slået fast, at spillemonopolet Oddset var legalt, hvis virksomheden reelt forfulgte et mål om at begrænse spil og forebygge spilafhængighed. Bwin har i første omgang 14 dage til at få omstødt beslutningen fra Sachsen. Lykkes det ikke, vil firmaet gå til domstolene. HeB Fodbolden på kant med med EU UEFA s krav om, at klubberne skal stille med et vist antal lokale spillere til de europæiske turneringer, kan være i strid med EU-traktaten. Ifølge juristen Ian Lynam, der er tilknyttet det internationale advokatfirma Slaughter & May i London, støder reglen mod arbejdskraftens fri bevægelighed i EU, selv om UEFA ikke opererer med nogen nationalitetskrav. I realiteten vil UEFA s krav om, at mindst fire ud af 25 spillere i truppen har lokal tilknytning, nemlig give hjemlandets spillere en fordel i forhold til andre EUlandes spillere. Ian Lynam forudser derfor, at UEFA for alvor vil komme under juridisk pres, når man efter planen vil kræve otte lokalt udviklede spillere i truppen fra og med I så fald kan EF-domstolen få til opgave at afgøre, om reglen holder sig inden EUtraktaten, som det skete i den historiske Bosman-dom. Selv ser UEFA ingen problemer, fordi kravet om lokalt udviklede spillere er sportsligt begrundet. Bl.a. ønsker UEFA at motivere flere klubber til at prioritere ungdomsarbejdet højere. To af de fire lokale spillere skal således have spillet tre sæsoner i klubben i alderen år. To skal blot have spillet under det nationale forbund som ungdomsspillere. Fitness-direktør efterlyser bredere dopingkontrol Fitnessbranchen bør have en systematisk dopingkontrol ligesom idrætten, mener fitness dk, mens Anti Doping Danmark overvejer sin strategi. Af Søren Bang og Henrik H. Brandt, Idan For Rasmus Ingerslev, der er direktør i fitness dk, bekræfter Idans brugerundersøgelse, at landets største fitnesskæde tog den rigtige beslutning, da man indgik en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark for små fire år siden. Det er utroligt positivt, at vores medlemmer har de samme holdninger til doping, som vi har. Vi har tiltrukket et publikum, for hvem det betyder noget, at vi som operatør agerer professionelt og minimerer risikoen for, at man kommer til at træne i et dopingmiljø, siger Rasmus Ingerslev. Han lægger vægt på, at dopingkontrollen er med til at sende et positivt signal til omverdenen om, hvad fitness dk står for. Dertil kommer den præventive virkning. Vi håber på, at kontrollen kan være med til at forebygge dopingbrug, fordi det nu kan få konsekvenser, ligesom vi oplyser om, hvor farligt det er at bruge doping, siger Rasmus Ingerslev, der dog erkender, at dopingkontrollen måske blot flytter problemet over i andre centre. Han mener derfor, at der er brug for en mere samlet indsats i fitnessbranchen. Der er ingen tvivl om, at vi kan gøre det mere effektivt, end det er i dag. Jeg håber, at den brancheorganisation for fitnesssektoren, der er undervejs, vil blive løftestang for en kontrol på tværs af centrene. Altså et system, som er parallelt med idrættens dopingsystem. Et skridt i den retning kan blive taget, når en ny brancheorganisation er til debat på Nike Convention den september. Overvejer strategi Anti Doping Danmark (ADD) har oplevet stigende interesse for dopingbekæmpelse blandt landets fitnesscentre, men indtil videre er kun 62 ud af cirka 300 kommercielle centre med i ordningen. Især de mindre centre mener ifølge Idans undersøgelse, at dopingkontrollen er dyr. Vi vil i princippet gerne have alle centre med, men i forhold til, at ingen andre lande har en lignende ordning, er det kanongodt. Vi oplever en stigende interesse for at komme med, men vi har haft proble- Plakat fra Anti Doping Danmarks kampagnemateriale, der er målrettet motionsdoping. mer med skepsis over for prisen og med centrenes frygt for at få dårlig omtale i den lokale presse i tilfælde af positive prøver, siger ADD s sekretariatschef, Finn Mikkelsen, der afviser, at det i dag er muligt at samkøre registrene mellem fitnesscentrene og idrætsforeningerne. Til gengæld vil ADD undersøge muligheden for differentierede priser, når bestyrelsen til efteråret har en bred diskussion om indsatsen mod motionsdoping. Reelt samfundsproblem At indsatsen er nødvendig, er Finn Mikkelsen og Rasmus Ingerslev enige om, selv om fitness ikke deler sportens konkurrenceaspekt. Finn Mikkelsen peger på, at idrætten har en interesse i at kunne sende sine aktive til træning i dopingfri centre, mens Rasmus Ingerslev mener, at den aggressive adfærd, der ofte følger med brugen af anabole steroider, udgør et reelt samfundsproblem. Dertil kommer sundhedsproblemerne, som begge fremhæver. Den hidtidige indsats viser i hvert fald, at der er et problem blandt dem med store overarme, som dopingkontrollen går målrettet efter i centrene. Af 106 tests, der blev foretaget i 2005, var de 24 positive. 3

4 WADA skælder ud på udøvere Udøvere og regeringer skal stramme sig an i kampen mod doping, mener WADA s præsident, Dick Pound, der med ordene get organised sender en opsang til de eliteidrætsudøvere, som ikke står til rådighed for dopingtests uden for konkurrence. Det sker efter nyheden om, at cirka 70 engelske atletikudøvere har misset uanmeldte dopingkontroller, fordi de ikke opholdt på det angivne sted. Mest alvorlig er sagen for 400 meter løberen Christine Ohuruogu, der ikke fik lov til at stille op ved atletik-em i Gøteborg, efter at dopingkontrollen tre gange på 18 måneder forsøgte at tage en uanmeldt dopingtest på det engelske medaljehåb. Hun risikerer nu en dopingudelukkelse på op til to år. De mange missede tests skyldes de skærpede krav om, at udvalgte idrætsudøvere skal angive, hvor de befinder sig uden for konkurrence. Krav, som kritikere mener er for ufleksible. Men ifølge Dick Pound har eliteudøvere særlige pligter. Som professionel idrætsudøver ved du, at dopingkontrollen er en meget vigtig del af arbejdet for en fair sport, siger Dick Pound i et interview med BBC. WADA-præsidenten opfordrer samtidig regeringerne til at fremskynde ratificeringen af UNESCO s konvention mod doping. Kun 15 lande, herunder Danmark, har tilsluttet sig konventionen, der træder i kraft, når 30 lande har ratificeret. Dick Pound håber nu, at alle europæiske lande vil ratificere traktaten, inden de europæiske sportsministre mødes i Moskva til oktober. Konference: Den store spillekrig Er nordisk idræts sikre pengestrøm fra de nationale spillemonopoler på vej til at tørre ud? Mød en række fremtrædende danske og udenlandske spilleeksperter i København den 3. oktober. Af Henrik H. Brandt, direktør i Idrættens Analyseinstitut For idrættens organisationer handler tidens måske vigtigste idrætspolitiske spørgsmål om fremtiden for de nordiske spillemonopoler. Idrættens hovedorganisationer er afhængige af de overskud, som Danske Spil hver år leverer. Situationen er tilsvarende hos Danmarks nordiske naboer. Men den nordiske model er under angreb fra flere fronter. Derfor inviterer Nordisk Journalistcenter, Play the Game og Idrættens Analyseinstitut til en informativ, fri og alsidig konference i DGI-Byen i København den 3. oktober med fokus på den store nordiske spillekrig. Private spiludbydere, annoncesultne medier, domstolene samt ikke mindst spillernes ændrede vaner presser fremtidens pengestrømme for de nuværende beløbsmodtagere. Eksempelvis er Danske Spils andel på markedet for sportsspil faldet fra 100 til omkring 40 pct. på få år, lige som Danske Spil anslog, at en omsætning på omkring en mia. kr. vandrede udenlands i 2005 alene på markedet for online pokerspil. Se indbydelsen på Idan.dk fra på mandag. I lyset af denne udvikling har vi inviteret en række førende eksperter fra fronten i den store nordiske spillekrig til at analysere og debattere perspektiverne fra forskellige synsvinkler. Tilmelding og yderligere oplysninger kan findes på Hurtig tilmelding anbefales. > > r u n d t o m i d a n Boganmeldelser på Idan.dk Overblik bringer regelsmæssigt omtaler og anmeldelser af nye bøger. Nu kan de også ses på Idan.dk. Idéen er at skabe et bedre overblik over nyudgivelser, som berører idrættens kultur, samfundsudvikling og politiske aspekter, med hovedvægten lagt på danske udgivelser. Men vi ser gerne endnu flere anmeldelser og omtaler bragt på Idan.dk, og du er derfor velkommen til at kontakte os, hvis du kunne tænke dig at bidrage til Idan.dk. > > n y t i i d a n s v i d e n s b a n k Børn og fysisk aktivitet Bagggrundsnotat, der beskriver danske børn og unges fysiske aktivitetsniveau og de faktorer, der har indflydelse herpå. Notatet er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens kampagne for at få børn og unge til at bevæge sig mindst 60 minutter om dagen. Sundhedsstyrelsen, juni 2006 Mød blandt andre: Tidligere kammarrätspräsident Jan Francke. Ansvarlig for den svenske regerings spilleudredning, som endte med kontroversielle vurderinger af det svenske spillemonopols fremtid. Direktør Norbert Teufelberger, Bwin. På få år er spilleselskabet Bwin (tidl. Betandwin) vokset til en af Østrigs største børsnoterede virksomheder. Bwins strategi smelter spil, sport og underholdning sammen til en grænseoverskridende industri uden respekt for statslige monopoler. Chefredaktør Arne Ullum, Dagbladet B.T. Chefredaktørens avis trodser forbuddet mod at annoncere for udenlandske spilleselskaber i et opgør om millionindtægter og mulige bøder fra myndighederne. Talerlisten opdateres løbende på Idan.dk. Lektor Johan R. Norberg, Malmö Högskola. Johan Norberg har forsket i idrættens historiske bånd til spillemonopolerne og afhængighed af tips og lotto. Direktør Warwick Bartlett, Global Betting & Gaming Consultants. Formanden for Association of British Bookmakers lever af at rådgive både spilleselskaber og myndigheder om spillemarkedet. Driftsleder for Oddset Jens Nielsen, Danske Spil. Manipulerede sportskampe følger i kølvandet på spilleindustriens fremmarch. Jens Nielsen er formand for sportsbetting arbejdsgruppen under brancheforeningen European Lotteries og samarbejder tæt med bl.a. fodboldens organisationer om problemer med aftalt spil i sport. 4

5 Ludomani i Danmark Rapport med undertitlen udbredelsen af pengespil og problemspillere, der for første gang kortlægger udbredelsen af pengespil og problemspillere i den danske befolkning. Jens Bonke og Karen Borregaard, Socialforskningsinstituttet, juni 2006 Solidt grundlag for OL-drømme Kommentar: Danmark har potentialet til at være OL-værtsland, og det kan også være en investering, som balancerer samfundsøkonomisk. Den Røde Tråd i effektanalyserne 1-19, Rapporten opsamler og sammenfatter resulaterne fra de økonomiske effektanalyser foretaget af 19 internationale sportsevents, der er blevet afholdt i Danmark i perioden Idrætsfonden Danmark, maj 2006 København OL Samfunnsøkonomisk lønnsomt eller ikke? Notat af den norske økonom Harry Arne Solberg, der diskuterer de økonomiske effekter ved et eventuelt dansk afholdt sommer-ol. Artiklen analyserer kritisk Rambøll Managements OL-rapport til Kulturministeriet. Harry Arne Solberg for Idrættens Analyseinstitut, juni Download eller find link til rapporterne og analyserne i vidensbanken på > > k a l e n d e r e n Forelæsningsrække august 2006: De hurtige kan stadig nå flere af de åbne forelæsninger om sport, globalisation and cultural diversity, som Institut for Idræt ved Københavns Universitet afholder i tilknytning til sin internationale sommerskole. Forelæsningerne er på engelsk og afvikles hver formiddag frem til 21. august. Se det fulde program på Holdsport på RUC 1. september 2006: Roskilde Universitetscenter inviterer den 1. september elitespillere, klubber, organisationer og sponsorer fra holdsporter samt studerende og forskere til konferencen Holdsport. Konferencen vil bl.a. afdække mulighederne for et tættere samarbejde mellem universitetet og elitesportsklubber og se på nye relationer mellem studerende og sportsvirksomheder. Desuden vil konferencen sammenligne og finde paralleller mellem de to verdeners arbejdsformer. Grundtanken er, at universitetsuddannelserne og holdsportsgrenene kan lære af hinanden og øge kvaliteten af deres arbejde gennem et tættere samarbejde. Blandt de eksterne oplægsholdere er håndboldtræneren Torben Winter og Rasmus Storm fra Idrættens Analyseinstitut. Se mere på Af Jørgen Hansen og Henning Thomsen, chefkonsulenter hos Rambøll Management Danmark har potentialet til at være OLværtsland, og det kan også være en investering, som balancerer samfundsøkonomisk. Det er konklusionen i vores rapport om barrierer og potentialer for afholdelse af et OL i Danmark, som Kulturministeriet og bl.a. Idrætsfonden Danmark og Wonderful Copenhagen havde bestilt, og som blev offentliggjort på en pressekonference i Kulturministeriet den 6. marts i år. Men rapporten siger også, at potentialet kun kan realiseres, hvis Danmark griber tingene rigtigt an. Det kræver en klar strategi, langsigtet planlægning og en grundig erfaringsindsamling fra tidligere OL-værtsbyer. OL er verdens største event. Vi har analyseret, om et mindre land som Danmark kan magte opgaven og givet anbefalinger til, hvordan et muligt dansk OL-koncept kunne se ud. Undersøgelsens formål var at starte en debat om OL. Kulturministeriet m.fl. bestilte en rapport, der kunne være diskussionsoplæg om, hvorvidt Danmark bør byde på et OL. Den skulle ikke bruges til rent faktisk at træffe en beslutning om, hvorvidt Danmark bør byde på et OL eller ej. Fra flere sider har der været stillet spørgsmålstegn ved præmisserne for og ved summen af vores beregninger. Senest har Harry Arne Solberg, samfundsøkonom og førsteamanuensis ved Trondheim Økonomiske Høgskole i Norge, rettet kritik i et notat udarbejdet til Idrættens Analyseinstitut i Danmark. Hans indvendinger blev Rambølls kommisssorium at få tilvejebragt et grundlag for en politisk drøftelse af mulighederne for at gøre København til værtsby for et OL Læs mere på: gengivet i juni-nummeret af nyhedsbrevet og citeret i en række medier. Det blev fremhævet, at den norske økonom var meget kritisk over for vores rapport. Faktisk er det en påfaldende skarp vinkling, idet Solbergs endelige konklusion faktisk er meget sammenfaldende med vores. Han konkluderer jo også, at afholdelsen af et OL kan skabe en væsentlig værdi for Danmark. Formålet var ikke en detaljeret analyse Rambøll Managements opdrag fra Kulturministeriet m.fl. har været at komme med vurderinger og beregninger baseret på eksisterende tilgængeligt talmateriale samt en research af erfaringer fra tidligere ansøger- og værtsbyer. Vi har således ikke lavet en detaljeret og tilbundsgående cost-benefit-analyse, da det ikke er undersøgelsens formål og derfor heller ikke, hvad Kulturministeriet ønskede fra os. Vores konklusioner i rapporten er baseret på en række antagelser, som naturligvis kan diskuteres enkeltvis. Eksempelvis er udviklingen i verdens turisme om år, og hvilket sikkerhedsniveau et OL bør have i fremtiden naturligvis behæftet med usikkerhed. Vi har bestræbt os på at gøre vores beregninger tilgængelige for alle og har derfor åbent fremlagt vores forudsætninger for beregninger mv. Herved kan det samlede resultat netop diskuteres og måske revideres, såfremt forudsætningerne i de kommende år skulle ændre sig. Derfor mener vi også, at Solberg skyder over målet i sin kritik og ikke forholder sig til det formål og kommissorium, som er undersøgelsens grundlag. Han stiller spørgsmålstegn ved nogle af vores forudsætninger, som vedrører fremtidige forhold omkring turisme og sikkerhed, hvorefter han bruger det til at kritisere hele rapportens konklusion. Turismeeffekt tilpasset Danmark Harry Arne Solberg mener bl.a., at vi har overvurderet den mulige turismeeffekt ved at sammenligne med erfaringerne fra OL i Barcelona Han mener, at Danmark ikke kan stile efter samme store succes. Vi er ganske enige heri og har derfor netop tilpasset en mulig turismeeffekt til danske forhold. fortsættes... 5

6 Konference om dansk OL-bud 1. september 2006: Copenhagen Business School/Handelshøjskolen er fredag den 1. september vært for konferencen Økonomiske og sociale effekter af mega sports events: Skal OL til København 2020? Konferencen afholdes i samarbejde med Rambøll Management, der i foråret offentliggjorde sin rapport til Kulturministeriet om mulighederne for dansk bud på OL. Konferencen følger op på rapporten ved at præsentere en række danske og udenlandske ekspertbud på effekterne af store sportsbegivenheder. Desuden er det ambitionen at indkredse de faktorer, som bestemmer, om et OL eller andre store idrætsarrangementer i sidste ende kan blive en succes på dansk grund. Oplæggene vil blandt andet belyse mulighederne for at gennemføre besparelser på faciliteter og infrastrukturer og se på de sociale, miljømæssige og etiske effektter af et OL og betydningen af branding. I den forbindelse inddrager konferencen erfaringerne fra Stockholms bud på OL i 2004 samt de afholdte lege i Barcelona og Torino. Konferencen afholdes i København og koster kroner. Tilmelding skal ske senest den 18. august. Se næmere på: Historien bag idrætspolitikken 6. september 2006: Danmarks Idræts- Forbunds Københavnerudvalg indleder efterårets åbne møderække i Idrættens kaffeklub den 6. september, hvor arkivleder Morten Mortensen giver et historisk blik på Københavns Kommunes idrætspolitik. Mødet finder sted fra kl i Øbrohallen, Gunnar Nu Hansens plads 3, 1. sal på Østerbro. Afslutningskonference om frivillighed 14. september 2006: Som mere udførligt omtalt i Overblik nr. 5 bliver afslutningen på den store, tværinstitionelle frivillighedsundersøgelse markeret med en afslutningskonference den 14. september i Odense. Tilmeldingsfristen er den 24. august. Læs mere om konferencen og programmet på > > B ø g e r Global sponsorering Hvordan har globaliseringen påvirket måden, sportssponsering tilrettelægges på? Hvilke effekter har det, og hvilke problemstillinger giver det anledning til? Det er nogle af de store spørgsmål i Danmark har potentialet til at blive vært for OL, som Grækenland og Athen var det i Ingen i det danske turismeerhverv har stillet spørgsmålstegn ved vores beregninger. Alt andet lige har de større indblik i det danske turistpotentiale end den norske økonom. Vilje til mere sundhed Det er vores klare vurdering, at der er et potentiale for at opnå en større sundhedseffekt ved afholdelse af OL i Danmark. De internationale erfaringer med sundhedseffekten af større sportsevents er rigtigt nok blandede, som Solberg påpeger. Men han påpeger ikke svagheden ved de tidligere gennemførte sundhedskampagner i forbindelse med større sportsevents. Det er disse erfaringer, vi har bygget videre på og videreudviklet i vores undersøgelse. Faktisk er vi meget beskedne i vores ambition. Vi påpeger, at hvis ca. én procent af de årige vil gå fra at være fysisk inaktive til at være fysisk aktive vil det give en besparelse på ca. 2,6 mia. kr. (Tallet er baseret på den nyeste forskning fra Syddansk Universitet om potentielle sundhedsøkonomiske konsekvenser ved øget fysisk aktivitet i den danske befolkning). Det er da tankevækkende. Måske viser det også blot, hvor stort sundhedsmæssigt potentiale der er i at øge motionsaktiviteten i befolkningen. Strengt taget, så er der ingen, der siger, vi behøver at afholde et OL for at indkassere denne gevinst. Vores oplæg ville være at indarbejde en motions- og sundhedsvision i en langsigtet OL-strategi og sikre dette i de kommende 15 års sundheds- og idrætspolitik. At afvise en mulig sundhedsgevinst ved forebyggelse og langsigtede sundhedskampagner er i realiteten det samme som at give op over for en meget stor udfordring, som det danske samfund står over for nu og i årene fremover. Ingen kender fremtidigt sikkerhedsbehov Omkostninger til sikkerhed er et andet eksempel, som Solberg fokuserer på. Igen er det vanskeligt entydigt at vurdere, hvilket sikkerhedsniveau der er behov for ved et evt. OL i Danmark om 15 år. Vi har derfor estimeret et sikkerhedsniveau, som ligger lidt over gennemsnittet af de fem byer, som i 2003 bød på afholdelsen af OL 2012 (Madrid, Moskva, London, Paris og New York). Dette var de mest opdaterede og tilgængelige data, som forelå ved gennemførelsen af vores undersøgelse. Disse data har vi suppleret med vurderinger fra internationale sikkerhedseksperter bl.a. fra IOC og har fået bekræftet, at de 500 mio. kr. er et realistisk niveau for afholdelsen af et OL i Danmark. Afhængig af den internationale situation kan behovet for sikkerhed stige, hvilket naturligvis ændrer regnestykket. Vi har givet vores vurdering og fremlagt præmisserne herfor. Behovet for sikkerhed kan også tænkes at gå den anden vej om 15 år, og denne type usikkerhed kan ikke fjernes ved nok så mange analyser. Unik analyse Så vidt vi har kunnet afdække, så er vores undersøgelse den første af sin art. Eksempelvis har London, som vandt kampen om OL 2012, endnu ikke gennemført en egentlig cost-benefit-analyse. Derfor mærker vi også interesse fra engelsk side for at kigge fortsættes... Foto: Arkos Arkoulis 6

7 antologien: Global Sport Sponsorship, som også ser på globaliseringen og sponsoreringens negative aspekter. Et eksempel er tobaksindustrien, der har satset på Formel 1 som redskab i markedsføringen. Løbsarrangørerne har trukket afviklingen af Formel 1 ud af de lande, der er restriktive i forhold til tobaksreklamering på tv. Transmissionerne til det globale publikum kan dermed fortsætte via satellitbaserede platforme, da det grænseoverskridende tv-medie er umuligt at regulere nationalt. Globaliseringen har altså åbnet nye muligheder for sportssponsering. Særligt for produkter, som det ikke er velset at reklamere for i alle lande. Et nordisk eksempel er de danske fodboldmedier på internettet, onside.dk og bold.dk, der har flyttet adresse til England for at omgå den danske spillelovgivning, som forbyder spiludbydere fra udlandet at annoncere i danske medier. I alt behandler 16 artikler, der er skrevet af forskere inden for marketing, management, sociologi, kultur- og kønsstudier samt turisme, sponsoreringens globalisering. En mere udførlig anmeldelse af bogen vil senere blive bragt på og Idan.dk. Rasmus K. Storm den danske undersøgelse over skulderen. OL-rapporten er et analysearbejde, vi har udført for Kulturministeriet m.fl. Den skal netop skabe debat om, hvorvidt OL til Danmark er en god ide. Derfor hilser vi selvfølgelig også Solbergs notat velkommen som et input i debatten. Vi hæfter os nemlig også ved den afgørende detalje i hans notat, hvor han skriver, at han faktisk mener, at Danmark vil være i stand til at afholde et OL, og at eventen faktisk kan tilføre landet stor værdi. Han siger, vi har forudsætningerne og styrken. Men om vi i Danmark ønsker at afholde OL, er i sidste ende et politisk spørgsmål. Vi har undersøgt problemstillingen i forhold til undersøgelsens formål og ressourcemæssige rammer. Om det fører til videre handling, der i sidste ende skal gøre os i stand til at byde på OL, ja det er politikernes beslutning. Se også foromtalen af OL-konferencen under kalenderen på forrige side. Agentens mesterstykke Anmeldelse: Selv om bogen Milliardspillet handler om norsk idræts hidtil største tv-aftale, kan bogen med udbytte læses af danske idrætsledere. den hidtil største tv-aftale i nordisk idræt. Forfatteren er ingenlunde neutral, eftersom han er tvunget til at få det bedste ud af den enorme investering på en tv-station, der til perspektivering omsatte for i alt 1,6 mia. norske kr. i Alligevel giver bogen et så godt indtryk af spillet bag kulisserne, at den kan anbefales til danske læsere. Global Sport Sponsorship John Amis og Bettina Cornwell (red.) Berg Publishers 326 sider Pris: 16,99 (paperback) Udgivet af Idan, Idrættens Analyseinstitut Nummer august 2006 Kanonbådsvej 12A 1437 København K Telefon: Fax: Hjemmeside: Redaktion: Søren Bang Journalist Henrik Brandt (ansv.) Direktør Redaktionen er afsluttet den 17. august Den norske fodboldagent Rune Hauge er mest kendt for sin uheldige rolle i bestikkelsessagen mod Arsenals manager George Graham, der i begyndelsen af 1990 erne tog sig betalt for at købe John Faxe Jensen og nordmanden Pål Lydersen. Ikke desto mindre er den passionerede bridgespiller og hans Guernsey-baserede agentvirksomheder fortsat flittigt benyttet af klubber og forbund i nordisk fodbold. Hauge er ekspert i salg af spillere og tv-rettigheder, som da han formidlede salget af den nu kriseramte nordiske Royal Leagueturnering for op imod 400 mio. norske kroner for tre år. Hauges mesterstykke var sidste sommers salg af rettighederne til norsk fodbold. TV 2 og Telenor betaler i alt en mia. norske kr. for rettighederne til norsk ligafodbold og landsholdsfodbold i henholdsvis tre og fire år. Heraf går op mod 100 mio. kr. i honorar til Hauges firma. TV 2 sportschefen Bjørn Taalesens bog handler om spillet i kulisserne omkring Velovervejet auktion I forhold til det farceagtige forløb omkring salget af dansk håndbold til TV 2 frem til 2011 var den norske aftale anderledes velovervejet strikket sammen i en auktion over rettigheder til forskellige medieplatforme. Bogen fortæller detaljeret, hvordan de interesserede køberes indbyrdes alliancer skiftede undervejs i forløbet. Ligafodbold garanterer sikre og solide ratings over en lang periode for TV 2, der samtidig bruger ligafodbolden som slagvare for en ny sattelitbaseret betalingskanal, TV 2 Zebra. Tv-aftalens værdi - ca. en mio. norske kr. pr. ligakamp i tre år betyder samtidig, at der ikke bliver meget plads tilbage i budgettet til andre sportsgrene eller redaktionelle satsninger på TV 2. Det kan de andre idrætsgrene så græde snot over. De norske ligaklubber glæder sig over sikker tv-promovering (journalistik er et forældet begreb i den sammenhæng) og mindst det dobbelte i tv-indtægter i forhold til deres danske konkurrenter i de næste par sæsoner. Henrik H. Brandt Milliardspillet Bjørn Taalesen N. W. Damm & Søn, Oslo 133 sider Pris: Nkr

Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre

Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre Idrættens største udfordringer V Vejen Idrætscenter 24.-25. maj 2016 Redaktør Søren Bang Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre Fra symbolpolitik til målrettet indsats? Foto:

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 28. november 2012 Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 1. Indledning og afgrænsning Af bemærkningerne til forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri- samt heste

Læs mere

MATCHFIXING I DANSK ELITEIDRÆT. Jonas Hjortdal og Michael Fester

MATCHFIXING I DANSK ELITEIDRÆT. Jonas Hjortdal og Michael Fester MATCHFIXING I DANSK ELITEIDRÆT Jonas Hjortdal og Michael Fester 2016 Titel Matchfixing i dansk eliteidrætmatchfixing i dansk eliteidræt Forfattere Jonas Hjortdal og Michael Fester Omslagslayout DIF Udgave

Læs mere

Mandag den 24. november 2014

Mandag den 24. november 2014 Mandag den 24. november 2014 Præsentation af DFHO Stiftet 30. august 2006 med sekretariatsbetjening af Dansk Erhverv Repræsenterer d.d. 226 fitnesscentre fordelt på 20 virksomheder Ca. 750.000 danskere

Læs mere

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE Nordisk Konference, København K 2011 Anti Doping Danmark Agenda Lovgivning Mærkningsordning (Smiley-ordning) Dopingkontrol Centre med dopingkontrol Procedure for dopingkontrol

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

Kommunal idrætspolitik Hvordan? og hvad rykker?

Kommunal idrætspolitik Hvordan? og hvad rykker? Kommunal idrætspolitik Hvordan? og hvad rykker? Kick Off dagen Faaborg-Midtfyn Kommune & DGI Fyn Ringe, den Henrik H. Brandt Direktør, Idan Den største udfordring? Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark

Læs mere

Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening

Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening Foreningskonference arrangeret af Danmarks Idræts-Forbund og Idrættens Analyseinstitut Praktiske oplysninger Tid:

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt 2007/2 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-17663 Fremsat den 27. februar 2008 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Læs mere

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 Dansk Håndbold Forbund (DHF) er af International Handball Federation (IHF) blevet tildelt værtskabet for VM i herrehåndbold i 2019. Mesterskabets

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1

Læs mere

Indsatsen mod motionsdoping i kommercielle motions- og fitnesscentre

Indsatsen mod motionsdoping i kommercielle motions- og fitnesscentre Indsatsen mod motionsdoping i kommercielle motions- og fitnesscentre en evaluering af mærkningsordningen Rebecca Steele Søren Bang Henrik H. Brandt Kasper Lund Kirkegaard Titel Indsatsen mod motionsdoping

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 3.

Læs mere

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark 1. Baggrund og formål I henhold til Lov nr. 1438 af 22. december 2004 (L 2004.1438), om fremme af dopingfri idræt, 9

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Årsberetning Dansk Fitness & Helse Organisation. Maj 2015

Årsberetning Dansk Fitness & Helse Organisation. Maj 2015 2014 Årsberetning Dansk Fitness & Helse Organisation Maj 2015 Formandens indledning 2014 var et bemærkelsesværdigt år for den kommercielle fitnessbranche i Danmark. På samtlige parametre, som betyder noget

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt August 2009 De 403 bedste atleter fra de 31 Team Danmark-støttede sportsgrene har hen over sommeren 2009 deltaget i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Juni 2006 Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt projekt om dokumentation af frivilligt socialt arbejde Nyt netværk for brugerorganisationer

Læs mere

Til dig, der vil sætte fokus på sport og spil

Til dig, der vil sætte fokus på sport og spil SPORT & PENGESPIL Til dig, der vil sætte fokus på sport og spil Vi har lavet en præsentation (i Power Point-format). Den kan du bruge til at sætte sport og spil på dagsordenen over for sportstrænere og

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING

HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING JANUAR 2008 HANDLINGSPLAN WWW.KUM.DK HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING 2 HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING Udgivet af: Kulturministeriet, januar 2008 Design: e-types Print: Vesterkopi

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports

ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN CLEMENSEN Digitaliseringen griber om sig og forårsager grundlæggende forandringer

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE

IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE Peter Forsberg Analytiker Tlf.: 4088 5279 E: peter.forsberg@idan.dk IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE Oplæg til debataften HVEM ER IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT? Selvejende institutioner under Kulturministeriet

Læs mere

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Ledertræf på tværs Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Agenda - Danmarks Bowling Forbund - Hvad kan vi gøre som klub - Affiliate partner - Gode ideer - Stars & Strikes eksempel - Spørgsmål Salg & Marketing

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012 Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber Aalund 2012 Case - agenda - Kort om Aalund - PR Barometret historien kort - Udbredelsen og udfordringerne - Ny platform nye

Læs mere

KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM

KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM FEBRUAR 2011 IDRÆTSPOLITISK ARBEJDSPROGRAM WWW.KUM.DK KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM Februar 2011 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE Talentudvikling er en kerneudfordring Idrettsklub Talent-identifikation Sætter potentialet i centrum Talent i biologisk perspektiv Sætter potentialet i centrum

Læs mere

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Dagens tekst Berlingske hvem er vi? Mediernes digitale udfordringer

Læs mere

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?.

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?. Rammepapir februar 2015 om grundlag, elementer, organisation og økonomi: Miljøstrategisk Årsmøde: På vej mod et mere bæredygtigt Danmark? Grundlag Baggrund for initiativet I 2014 blev der taget initiativ

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

4. Den historiske udvikling i forholdet mellem sportsjournalistik, idræt og udøverne 1

4. Den historiske udvikling i forholdet mellem sportsjournalistik, idræt og udøverne 1 4. Den historiske udvikling i forholdet mellem sportsjournalistik, idræt og udøverne 1 Sportsjournalistik har i de cirka hundrede år, den har eksisteret i Danmark som genre, gennemgået en kraftig udvikling.

Læs mere

IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN

IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN Fredag d. 20.11, Kollekolle, Værløse Peter Forsberg Analytiker E: peter.forsberg@idan.dk IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN Konference om idrætten i Region Hovedstaden DAGENS PROGRAM Hvem er Idrættens Analyseinstitut,

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

UV-RUGBY TEMPERATUR MÅLING

UV-RUGBY TEMPERATUR MÅLING UV-RUGBY TEMPERATUR MÅLING Hvordan tager man temperaturen på UV-rugby sporten i Danmark? Er UV-rugby sporten i fremgang, stilstand eller tilbagegang? Hvordan måler man effekt af nye tiltag indenfor UV-rugby

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE September 2014 Successen fortsætter - flere Fars køkkenskoler På rekordtid oplevede vi at få 5 fyldte køkkenskoler, som er startet op i august og september. Det er dermed

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING _ Baggrund Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

..." EAN: 5798000793989

... EAN: 5798000793989 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr: 2012-010999 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Idræt mellem forening og forretning

Idræt mellem forening og forretning Program (Senest opdateret, den 24. august 2012) Idræt mellem forening og forretning - sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor UCN, Mylius Erichsens Vej, Aalborg, den 18. september 2012 Læs mere:

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Høringssvar fra. Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v.

Høringssvar fra. Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. Høringssvar fra Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. Indhold Indledende kommentarer... 1 Problematisk definition af e-cigaretter... 2 Høje gebyrer vil ødelægge branchen... 3 Forbud

Læs mere

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Mastercase 2011 Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til at udfordre os. Så

Læs mere

Bilag Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2012

Bilag Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 2.

Læs mere

Kan moderne fitnesscentre noget - som traditionelle foreninger ikke kan?

Kan moderne fitnesscentre noget - som traditionelle foreninger ikke kan? Oplæg på Foreningen på forkant, 2. juni, 2012. Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Ja. De låner alle de gode ideer - hele tiden! Foreningslogik

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

FREMTIDENS ATLETIKMILJØER

FREMTIDENS ATLETIKMILJØER #vejen20 Trygve Laub Asserhøj, analytiker på Idrættens Analyseinstitut FREMTIDENS ATLETIKMILJØER Fastholdelse som nøglen til vækst Idan-undersøgelse for Dansk Atletik Forbund med støtte fra Nordea-fonden

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Idrættens Analyseinstitut Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Skive Stadion, den

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik?

ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik? ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik? MEDLEMSMØDE I DANSK FORENING FOR MARKEDSFØRINGSRET 3. MAJ 2016 SØREN SANDFELD JAKOBSEN PROFESSOR, PH.D. JURIDISK INSTITUT Agenda Hvad er

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten. Metropol, SFI og Information, forår 2017

Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten. Metropol, SFI og Information, forår 2017 Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten Metropol, SFI og, forår 2017 Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten 1. Metropol, SFI og, forår 2017 Velfærdsmedieskolen handler om at få forskning

Læs mere

Børn, idræt og skole. Henrik H. Brandt Brøndby, den 5. oktober 2006. - præsentation af Idrættens Analyseinstitut. 5. oktober 2006

Børn, idræt og skole. Henrik H. Brandt Brøndby, den 5. oktober 2006. - præsentation af Idrættens Analyseinstitut. 5. oktober 2006 5. oktober 2006 Børn, idræt og skole - præsentation af Idrættens Analyseinstitut Henrik H. Brandt Brøndby, den 5. oktober 2006 Den overfladiske sportspresse 5. oktober 2006 Kampreferater 38,1 % Anden kamprelateret

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Nye veje til bedre idrætsfaciliteter?

Nye veje til bedre idrætsfaciliteter? Nye veje til bedre idrætsfaciliteter? Velkommen til Syddansk Universitet Institut for Idræt og Biomekanik Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Forsknings- og formidlingsinitiativet: Fremtidens

Læs mere

U N G E F R A F L Y T T E R E P U S T E R N Y T L I V I D E R E S H J E M E G N

U N G E F R A F L Y T T E R E P U S T E R N Y T L I V I D E R E S H J E M E G N U N G E F R A F L Y T T E R E P U S T E R N Y T L I V I D E R E S H J E M E G N Selv efter unge fra landets udkantsområder er flyttet væk, føler de stort ansvar for deres hjemegn. Nyt projekt forsøger

Læs mere

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling.

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling. Åben invitation Aarhus, 29. november 2013 Drømmer du om at komme på landsholdet? Har du ambitioner om at være en del af landsholdet? Vil du være den bedste bueskytte, du kan blive? Nu har du muligheden

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere