Straf og belønning deles op i positive og negative. Negativ betyder, at der intet kommer - positiv betyder, at der kommer noget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Straf og belønning deles op i positive og negative. Negativ betyder, at der intet kommer - positiv betyder, at der kommer noget."

Transkript

1 Om basis indlæring Copyright 2011 Rikke Marstrup Mollerup Ting skrevet med Ting kursiv, skrevet er der med ingen kursiv, kilde på! findes der ingen kilde på Intro om overordnede begreber Indlæring hos hunde er et emne, der forskes i vedvarende. Jeg vil her forsøge at komme med en kortfattet gennemgang af, hvordan en hund lærer, hvordan træningen opbygges, for at få en effektiv indlæring og nogle af de fremgangsmetoder, der findes. Rigtig kort fortalt, kan indlæring bygges op i to former for straf og to former for forstærkning (belønning). Denne del har rigtig mange problemer med, så jeg vil forsøge at bruge et simpelt sprog, for at undgå forvirring - dog vil jeg forklare de ord, som bruges blandt uddannede. Straf og belønning deles op i positive og negative. Negativ betyder, at der intet kommer - positiv betyder, at der kommer noget. Begge typer straf bruges til at mindske udførelse af forskellig adfærd og forstærkninger bruges til at øge frekvensen af adfærd. Altså betyder: Positiv forstærkning, at hunden tilføjes et gode. Det kan være alt, med den ene betingelse, at det giver hunden en positiv oplevelse. Altså kan det være en godbid eller at du leger med hunden - men det kan også være ting som, at hunden får lov til at løbe hen til andre hunde eller snuse til en spændende plet i græsset. Kun fantasien sætter grænser. Positiv straf betyder, at hunden tilføjes et ubehag. Dette kan være skæld ud, det kan være slag, ryk i linen - igen er betingelsen, at hunden finder det ubehageligt. Negativ forstærkning bruges, når træneren 1

2 bruger positiv straf. Når hunden bliver trykket på bagen, hvis den ikke sætter sig på kommando, vil den føle lettelse, når den sætter sig og trykket lettes. Hermed vil pågældende adfærd bliver forstærket og næste gang vil hunden derfor være hurtigere til at sætte sig ned. Negativ straf bruges til gengæld i sammenhæng med positiv forstærkning. Hunden ønsker at opnå noget bestemt og her bliver straffen, at hunden ikke opnår dette, hvis den ikke gør, som ønsket. Et eksempel: Ejer har en godbid, som hunden ønsker. Ejer siger "sæt dig", men hunden gør i stedet. Her tager ejer godbidden væk og afbryder eventuelt træningssituationen, hvormed hunden mister det, den ville have. Der diskuteres meget i hundekredse om, hvad der fungerer bedst. Nogle råber: "Positiv forstærkning" og andre "Positiv straf". Sandt at sige er, at begge dele virker glimrende, hvis praktiseret rigtigt. Dette skyldes, at hunde er opportunister - de forsøger sig frem og de gentager adfærd, der betaler sig (om det så er for at opnå et gode, eller undgå et onde). Selvom det lyder simpelt, når det bliver sat op på denne måde, så er det dog langt fra let, at gøre en hund lydig i alle situationer. Det kræver mere end en godbid eller et kvælerhalsbånd at træne hund, hvis man vil gøre det ordentligt! Man skal kunne planlægge, være akkurat i sin forstærkning (og straf), have tålmodighed og, ikke mindst, ville det. Når du har læst denne artikel, vil du ikke være rustet til at træne en konkurrencehund - men du har fået nogle redskaber, som du kan arbejde videre med og videreudvikle. Men der er enormt mange aspekter i hundetræning og denne artikel skal holdes nogenlunde kort. Hvis interessen for hundetræning griber dig, vil anbefale, at du låner nogle gode bøger på biblioteket om emnet. De vigtigste fundamenter i positiv forstærkning Al træning af dyr, bygger på nogle vigtige fundamenter. Hvis du ikke har disse bare nogenlunde i orden, kommer du ikke særlig langt. Du skal kunne: Sætte de rette kriterier for din hund, så den lægges op til succes, men også kommer videre Kunne time din belønning, så hunden forstår, hvad den gjorde rigtigt Din belønning skal have en tilpas god værdi for hunden i situationen Du skal have en tilpas belønningsfrekvens, så hunden vil præstere mere Indlæring tager energi for din hund, især nyindlæring. Hunden tænker, så det knager og netop derfor skal du ikke forvente mere af den, end den rent faktisk kan overkomme og overskue. En hund kan have lært en fin plads-øvelse, hvor den kommer rigtig ind. Men dette betyder ikke, at den kan gå plads i flere minutter - dette kræver træning, hvor du gradvist kræver mere og mere af hunden, uden den egentlig lægger mærke til det. Hermed føler hunden ikke, at den bliver snydt - dog skal du sørge for, at belønningen også falder på uforventede tidspunkter, så hunden er konstant forventningsfuld - den skal gå med en følelse, der siger: "Er det nu, belønningen kommer? Nu? Nu?! NU?!" Det er lidt det 2

3 samme, der holder hunden kørende, som når vi gambler i forskellige pengespil - man sidder konstant med den der følelse: Nu er det nu det er! Hermed vil hunden holde gejsten oppe, selvom den skal være på i længere tid. Når man snakker om, at belønningen skal være god nok, så skal den altså også komme ofte nok til, at hunden vil arbejde - og sjældent nok til, at den vil yde lidt ekstra. Dette er lidt af en balancegang og mange nye trænere er for rundhåndede med godbidderne og får derfor en hund, der for eksempel aldrig lærer at holde apporten mere end ½ sekund eller at gå plads mere end nogle få meter. Hunden vil gerne - den har bare lært, at denne øvelse ser sådan ud og det er blevet godt fasttømret i dens hukommelse, så den har svært ved at bryde ud af mønstret. Kriterier ved nyindlæring vil jeg kommer ind på senere, i afsnittet "Formning af adfærd - shaping og lokning". Timingen er lige så vigtig, hvis ikke vigtigere. En hund forstår ikke menneskesprog og er derfor udelukkende nødsaget til at reagere ud fra handlinger og konsekvenser. Man siger, at en godbid SENEST må falde 3 sekunder efter udført øvelse, ellers forbinder hunden godbidden med noget forkert. Hvis godbidden først falder tre sekunder efter, sinkes indlæringen betydeligt. Derfor bør den optimalt set falde i sekundet for udført øvelse, så hunden ser en klar forbindelse og indlæringen forøges dermed betydeligt. Et eksempel er, hvis man vil lære hunden at ryste på hovedet. Hunden når i løbet af tre sekunder: Ryste på hovedet, slikke sig om munden og halse. Godbidden faldt først ved, at den gøede og derfor blev denne adfærd primært forstærket for hunden og den vil derfor begynde at udvise denne adfærd relativt mere, end al anden adfærd - mens slikke sig om munden, blev ganske mildt forstærket og at ryste på hovedet, næsten ikke blev forstærket. Det kan blive noget af et puzzlespil, at få sorteret diverse andre adfærd, der er blevet forstærket under indlæring fra! Så sørg for at være så præcis som muligt og jeg vil mene, at når du ikke at belønne inden for 1½ sekund, bør du måske bare droppe det og forsøge igen. Når du træner, skal din belønning matche, hvad du kræver af hunden. Nogle hunde er lettere end andre og man må derfor tage udgangspunkt i egen hund og ikke hvad naboens hund kan. Vil din hund ikke arbejde for belønningen, kan problemet være flere: Belønningen er ikke god nok, i forhold til hvad hunden har lært og kan (den kan altså ikke overskue det) eller omgivelserne er for spændende. Begge dele kræver samme: Bedre godbidder og at du gør det lettere for hunden. Jo bedre hunden kan en øvelse, jo relativt kedeligere belønninger kan du bruge, da den efterhånden skal bruge mindre energi på det og øvelsen efterhånden er en veletableret vane. Men at en hund kan gå på plads i den lokale park, er ikke det samme som, at den kan præstere samme i en ny og spændende skov - dertil er øvelsen næppe tilpas indlært. Hvis du sørger for at træne forskellige steder under indlæring, vil dette dog hjælpe til, at hunden nemmere tager øvelsen med til nye omgivelser. Og jo bedre hunden kan øvelsen, 3

4 jo mindre kræver det af den og jo lettere kan den tage øvelsen med sig - så gentagelse, gentagelse og atter gentagelse hjælper også, så hunden til sidst kan det "på rygradden". Betingning Som jeg nævnte tidligere, så skal en belønning senest falde tre sekunder efter udført øvelse - og selv dette er knebent indlæringsmæssigt og absolut ikke optimalt. Det kan give en del problemer i indlæringssituationer, men dette dækkes til dels ind af den verbale ros, mennesker giver. Problemet ved denne ros er dog, at den nærmest aldrig er ens. Vi siger "dygtig" i mange forskellige tonefald og tilføjer diverse andre ord, som "tøsen", "hundi", "drengen" m.m. Derudover breder rosen sig over en masse adfærd, som hunden udfører efterfølgende. En sidste ting er, at vi bruger denne ros i rigtig mange andre situationer, hvor hunden IKKE får nogen belønning af ordentlig kvalitet - som eksempel, når man i en hverdagssituation beder hunden om at lægge sig. Rosen falder, men mere sker ikke - og dermed falder kvaliteten af rosen for hunden. Der findes nogle metoder til at udligne dette problem. Du kan gøre brug af en klikker (en lille boks, hvor du trykker på en metalplade eller en knap og så siger den "klik" - den findes efterhånden i mange forskellige designs). Lyden fra en klikker er altid den samme og den er kort og præcis og du kan separere den fra alt andet, end decideret træning. Hunden lærer, at "klik" betyder ALTID, at der kommer en fed belønning (dette gælder også selvom du klikker forkert - klikket skal bevare kvaliteten og forkert klik skader ikke særligt). Et eksempel på træning med klikker: Du siger "sit". Hunden sætter sig. Du trykker på klikkeren i samme sekund, som hundens bagende berører gulvet/jorden. Herefter kastes en godbid eller legetøj til hunden, mens du roser stort, hvis du vil. Efterfølgende adfærd belønnes her til dels også, men det har ikke den store betydning - det var klikket, der udløste det og det ved hunden for en stor del godt. Hvis du ikke er til at gå rundt med en klikker, så kan du betinge et specielt ord, "ja" for eksempel, eller "yes". Det skal være så kort et ord som muligt, så det kan bruges på samme måde, som du bruger klikkeren. Formning af adfærd - shaping og lokning Først og fremmest er det vigtigste i hundetræning, at have en god og solid kontakt til hunden. Dette skal du træne fra dag ét, så det kommer helt automatisk fra dens side, at den skal søge at kigge op til dig og ikke kigge alle mulige andre steder hen, når I træner. Dette er også tilbagefaldspunktet, hvis alt slår fejl - kontakten er nemlig en byggesten, hvorfra du kan arbejde videre. Når kontakten er der, er hunden der også. Dog skal du hæve kravene langsomt, da hunden ellers står af igen. 4

5 Når du skal indlære en ny øvelse fra bunden hos hunden, skal den formes langsomt. Der findes to metoder til dette, med hver deres besværligheder. Har du blot en familiehund, der skal lære basis kommandoer og uden specielle krav, så kan lokning meget vel være det rette for dig. Lokning går ud på, at hunden lokkes ind i den ønskede position. For eksempel med sit, så fører du en godbid henover hovedet på din hund. Når den løfter snuden og følger godbidden, vil de fleste hunde helt automatisk sætte sig, hvormed hunden får godbidden. Lokning kræver ikke den store tankegang fra hunden, der bare tænker på godbidden og det kan af samme grund være svært at udfase denne, så hunden gør det på verbalt signal alene og ikke skal have godbidden foran næsen og lokkes i position. Min metode til dette er, at lokke med en godbid, men give en anden godbid for udført øvelse. Efterhånden synes godbidden i hånden at kunne udfases og efterfølgende håndsignalet. Hvis du er mere et konkurrencemenneske, der virkelig vil have, at hunden præsterer, vil shaping være en rigtig god idé. Hunden føler her, at den selv arbejder sig frem og dette synes at give et "boost" til dens motivation for at udføre adfærden. Shaping foregår på den måde, at du venter på, at hunden selv tager initiativ. Et eksempel er indlæringen af "twist", hvor hunden skal gå en omgang omkring sig selv. Med lokning ville hunden lynhurtigt komme hele vejen rundt og så skal den synlige godbid bare væk. I shaping er der ikke nogen godbid, før end hunden har gjort, hvad den skal. Her bliver de førnævnte kriterier også rigtig relevante, da du ellers mister hunden i øvelsen. Du skal starte i det små - husk, hunden har ingen anelse om, hvad du vil! Start med at beløn de mindste bevægelser af hovedet i den retning, du vil have hunden til at dreje rundt. Når hunden formår dette 80% af gangene, er det tid til at hæve niveauet en anelse og hunden skal dreje hovedet lidt mere. Igen, når der er 80% succes, hæves kriteriet og nu forventer du, at benene måske rykker sig en anelse, bliver vredet lidt, den ene pote løfter sig eller lignende. Hele vejen igennem, vil 80%-reglen gøre sig gældende. Når hunden formår at præstere 80% af gangene, har den nogenlunde forstået, hvad du ønsker og man kan derfor hæve kravet. Når hunden oplever negativ straf (udeblivelse af belønning) for noget, den ellers er blevet belønnet for, vil den blive frustreret og derfor giver den lidt ekstra. Ligesom når vi begynder at trykke hårdere på knapperne, fordi maskinerne pludselig ikke reagerer. Til sidst har du den færdige øvelse, som hunden står og gentager igen og igen for dig. Hvis du vælger at shape din hund i de forskellige øvelser, bør man gøre brug af så lidt lokning som muligt. Dette skyldes, at du risikerer, at hunden bliver "hjælpeafhængig" og forventer, at du inden længere guider den gennem øvelsen. Påsætning af verbale signaler. Ind til videre har jeg kun skrevet om selve indlæringen af øvelserne og intet om påsætning af et verbalt signal - og hvorfor det? Jo, dette skyldes, at det er det absolut sidste, der skal tænkes på - især når man shaper! Hunden skal forbinde det verbale signal med den perfekt udførte øvelse. Dvs., en plads, hvor hunden sidder ved siden af fører, fuldstændig parallelt og med fuld kontakt. Et 5

6 indkald, hvor hunden løber for fuld skrue. En halsgivning, hvor hunden runger fast og dybt og ikke "bjæffer". Så det er først til aller, aller sidst, at det verbale signal sættes på. Når du shaper, har du hunden foran dig og indleder for eksempel med "Hvad kan du?". Her forstærker du for alt, hvad din hund præsenterer (både stort og småt), men den skal ikke belønnes for at gentage en øvelser to gange i sammen session. På et tidspunkt præsenterer den, den øvelse, du vil have signal på (lad os sige, at det er twist-øvelsen). Beløn dette og ignorér herefter al adfærd, undtagen twist-øvelsen. Dette fatter hunden hurtigt og når den har gentaget et par gange, ved du, at den fortsætter. Start ud med at sige "twist", imens den udfører øvelsen. Og sig det så tidligere og tidligere. Inden længe siger du det, INDEN hunden udfører øvelsen. Hermed har du ikke skabt fejlindlæring hos hunden, så "twist" både betød "drej hovedet lidt", "gå en halv gang rundt om dig selv" og "gå rundt om dig selv". Nej, det betyder udelukkende "gå rundt om dig selv". Som sagt gælder dette primært shaping. Ved lokning derimod, udfører hunden typisk den hele adfærd fra begyndelsen, så her kan du sætte signal på fra start af, uden det giver de store problemer. Angående shaping, så er dette en avanceret træningsdisciplin, der er krævende mentalt, både for fører og hund. Og den kræver, at man gider det. Hunden skal lære at tage initiativ og du skal derfor opmuntre selv de mindste ting under træningssessionerne, så den lærer at præsentere alt mellem himmel og jord, som du kan arbejde videre med. I starten går det virkelig trægt, fordi hunden intet har forstået endnu, men efterhånden som den bliver vant til træningsformen, vil den også lære hurtigere og hurtigere. Husk dog, at man kun træner én øvelse ad gangen. Jeg håber, at du er blevet klogere på hundetræning og har haft gavn af min artikel - konstruktiv kritik er altid velkommen, blot skriv til Finder du nogle fejl, bedes du sende dokumentation med, i form af reference til bog, link eller lignende, så jeg selv kan slå det op. Kilder: 1. Klikkertræning for din hund - Morten Egtved og Cecilie Køste 2. Ikke skyt hunden - Karen Pryor 3. Rundering i teori og praksis - Morten Egtved og Cecilie Køste 4. Intro-aften til basishold ved Karen Frost Knudsen 6

DRK s Træningsudvalg Instruktørdag med Irene Jarnved 08.02.14

DRK s Træningsudvalg Instruktørdag med Irene Jarnved 08.02.14 DRK s Træningsudvalg Instruktørdag med Irene Jarnved 08.02.14 Irene Jarnved har de sidste 20 25 år arbejde med hunde, og de seneste 15 år haft focus på jagthunde. Hun har selv ft. Spaniels.. Indlæringsmekaninsmer

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Tillykke MED DIN TOLLERHVALP

Tillykke MED DIN TOLLERHVALP Tillykke MED DIN TOLLERHVALP Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub er specialklubben for tollere. Du kan læse mere om klubben og indmelde dig på www.tollerklubben.dk Du er nu den heldige ejer af

Læs mere

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE I denne pjece kan du læse om symptomerne på nogle af de mest almindelige adfærdsproblemer, som hunde kan lide af og om, hvad du kan gøre for at forsøge at afhjælpe dem. Foto:

Læs mere

kørekort for hunde bogen

kørekort for hunde bogen Gode råd om træning.. Motivation og positiv forstærkning/markør Moderne indlæringsprincipper er baseret på motivation og positiv forstærkning. Dvs., at vi i indlæringsfasen altid forsøger at skabe en situation,

Læs mere

Noget om forandringsprocesser

Noget om forandringsprocesser 130 Noget om forandringsprocesser Det er med meditation som med motion. Det virker med sikkerhed, hvis du praktiserer regelmæssigt. Men som med motion, kan det være svært at få meditation kørt ind i sin

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde

Eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde Eksamen Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde Indhold å kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamen og forventningerne på en ny måde Forord...

Læs mere

Effektiv. løbetræning med

Effektiv. løbetræning med Effektiv løbetræning med Kom godt i gang med løb Vil du gerne i gang med en fleksibel og effektiv motionsform, der ikke kræver meget andet end et par løbesko og vijestyrke? Løb er en fantastisk populær

Læs mere

Til den nye hundeejer august 2013

Til den nye hundeejer august 2013 Til den nye hundeejer august 2013 Kære hundeejer tillykke med din nye hvalp DcH Bjerringbro har pr. 1. januar 2014 rullende indslusning på vores hvalpehold, det vil sige at vi optager nye hvalpe alle lige

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Når man første gang hører om mentalbeskrivelser, kan man godt blive noget forvirret. Ikke så mange har endnu prøvet at overvære

Læs mere

Opdrætteren bør være åben og interesseret i at svare uddybende på dine spørgsmål.

Opdrætteren bør være åben og interesseret i at svare uddybende på dine spørgsmål. Hvalpen flytter ind Hvalpen flytter ind Når hvalpen skal flytte fra mor og kuldsøskende til sit nye hjem, er det en kæmpe omvæltning. På de følgende sider følger vejledning og gode råd til, hvordan du

Læs mere

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Indhold Forord... 1 Konklusion... 1 Spørgsmål 1: Er du glad for skolen og måden vi gerne vil være på?... 2 Uddybende svar til spørgsmål 1... 2 Spørgsmål 2:

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Materiale til spiller i OIK:

Materiale til spiller i OIK: Materiale til spiller i OIK: Du har valgt at spille ishockey i OIK!!!! Enten starter du nu som ny spiller, eller også har du været her i nogen tid, og har allerede fundet glæden ved at bruge fritiden på

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne.

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. Jeg har valgt at vise de 10 mindst betydende parametre, nemlig parametrene 48 til 58, så du kan få

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Hvad er hypnose? Hypnose er en tilstand. Du kan ikke sammenligne denne tilstand med hverken det at sove eller det at være vågen. Populært kan hypnose beskrives som tilstanden mellem vågen og søvn. Det

Læs mere

Større, Stærkere og Sundere Hurtigt, Sikkert og Naturligt

Større, Stærkere og Sundere Hurtigt, Sikkert og Naturligt Større, Stærkere og Sundere Hurtigt, Sikkert og Naturligt Skrevet af: Lasse Kjær, http://fitness-blog.dk. Denne bog er 100% gratis og du må gerne sende den rundt til dine venner og andre som kan have glæde

Læs mere

Kanondag på Skovvangskolen - Patienten

Kanondag på Skovvangskolen - Patienten Kanondag på Skovvangskolen - Patienten Indledning I forbindelse med vores arbejde med skønlitteratur på seminariet, har vi fået muligheden for at overtage tre 7. Klasser til en hel dag med kanontekster.

Læs mere