Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 133. årgang. 2012-07-04 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Licens Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Delvis ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Youngsters by square Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: W-JET (730) Indehaver: Bo Winterskov, Elmevej 3, 5800 Nyborg, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne). (730) Indehaver: BRØDRENE TYGESEN A/S. TØNDER, Storegade 11, 6270 Tønder, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., Birk, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver; detail- og engrossalg med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mandøl (730) Indehaver: Stald Buegård / Mandø for krop og sjæl v/benny Thomsen, Ribevej 18, Bøkbølling, 6670 Holsted, Danmark (511) Klasse 32: Øl. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CONTEA (730) Indehaver: CONTEA ASSURANCE A/S, Dokken 10, 6700 Esbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: LETT Advokatfirma, Jernbanegade 31, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: square (730) Indehaver: SkyBrands A/S, Roskildevej 6, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 20: Sækkestole, puder. (511) Klasse 24: Sengetøj, håndklæder af tekstilmateriale, Plaider, gardiner af tekstilmateriale eller plastik, soveposer (lagenposer). (591) Farvetekst: Sort og hvid. (730) Indehaver: BRØDRENE TYGESEN A/S. TØNDER, Storegade 11, 6270 Tønder, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., Birk, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver; detail- og engrossalg med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 1225

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BIM EQUITY ApS, Allerødvej 30, 3450 Allerød, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed. (591) Farvetekst: Grå og Orange. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Webtimeret (730) Indehaver: DUOBACK KOREA CO., LTD., Gajwa-Dong, Seo-Gu, Incheon, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., Birk, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 20: Stole, stolesæder, armstole, lænestole, liggestole, højstole til babyer.. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og sort (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PIPELINE (730) Indehaver: Tyco Healthcare Group LP, 15 Hampshire Street, US Mansfield, MA, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 10: Medicinske anordninger, nemlig anordninger til brug ved behandling af aneurismer.. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AFRONORDIC (730) Indehaver: MEYER & BUKDAHL A/S, Vermundsgade 40A, st, 2100 (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., Birk, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KLARICARE (730) Indehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, nemlig næse-, hals- og øjenspray/ dråber, præparater mod forkølelse, opløsende middel mod stoppet næse. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer. (730) Indehaver: SKIBSTED IDEATION A/S, Skoubogade 1, 1., 1158 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 16: Papir og papirvarer; brochurer; tryksager; bøger; magasiner; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); aviser, tidsskrifter, artikler, nyhedsbreve. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 41: Nyhedsformidling, reportagevirksomhed, redaktionsvirksomhed, online publikationer af bøger, aviser, tidsskrifter, magasiner, artikler og nyhedsbreve; udgivelse af bøger, aviser, tidsskrifter, magasiner, artikler og nyhedsbreve; uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed, herunder organisering, arrangering og ledelse af konferencer, seminarer og workshops. 1226

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Rebel Hairdesign (730) Indehaver: Rebel Hairdesign v/line Iversholt-Andersen, Øresundsvej 17, 2.tv, 2300 København S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 44: Saloner (Frisør -); Frisørsaloner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ONCE FEMALE (730) Indehaver: Ole Larsen, c/o Annelise Rahbek Poulsen, Tjørnegårdsvej 31, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering (511) Klasse 44: Lægevirksomhed; veterinærvirksomhed; sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt, grønt og gult. (500) Bemærkninger: Mærket er bevægeligt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: tomat, tomat og atter tomat (730) Indehaver: BEAUVAIS FOODS A/S, Hørsvinget 1, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 29: Kødekstrakter, æg, mælk og mejeriprodukter, fedtstoffer. (511) Klasse 30: Tomatketchup, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næ-ringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande. (500) Disclaimer: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse for varen "tomatketchup" i klasse 30. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fynske Fristelser (730) Indehaver: FRIENDTEX A/S, Hammershusvej 14 A, 7400 Herning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL, HERNING, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Cardiokomplex (730) Indehaver: MEDICA CLINICAL NORD DANMARK A/S, Korskildeeng 4, 2670 Greve, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til tøjvask; præparater til rengøring, polering, skuring og slibning; sæber; parfumevarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotion; tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; hygiejniske præparater til medicinske formål; diætetiske fødevarer og præparater tilpasset medicinsk eller veterinærmedicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kosttilskud til mennesker og dyr; plastre, forbindsstoffer; materiale til tandplombering, tandlægevoks; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RASKnu (730) Indehaver: JOBCARE A/S, Jacob Gades Alle 12B, 6600 Vejen, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., Birk, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 35: Varetagelse af kontoropgaver og ved køb af tjenesteydelser for andre; Vurdering af forret-ningsanliggender; Foretagelse af forretningsundersøgelser; Indhentelse af forretningsinforma-tioner og oplysninger. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (730) Indehaver: Faaborg-Midtfyn Kommune, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., Birk, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk virksomhed; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. 1227

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Grandi Salumifici Italiani S.p.A., Strada Gherbella, 320, IT Modena (MO), Italien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; næringsmidler og præparater til farsering af pasta fremstillet af kød, fisk, fjerkræ, vildt; kødekstrakter; kogt, krydret, røget charcuteri af alle slags kød; pølser, würstel (små wienerpølser); smørbar paté af enhver art og af enhver smag, paté fremstillet af kød, fisk, fjerkræ, vildt, vegetarisk paté, kødprodukter; konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; konserves, geléer, syltetøj, kompotter; kraftsky; æg, mælk og mejeriprodukter; oste, osteprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver; salt, sennep; eddike; krydderier; råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DEEPLE (730) Indehaver: DEEPLE ApS, Fruebjergvej 3, 2100 (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere; navigationsinstrumenter og -apparater til sporing af ejendom og mennesker; GPS (Global Positioning System); RFID (Radio Frequency Identification); databehandlingsudstyr; alarmer; alarmapparater; computerprogrammer [downloadable]; computerprogrammer, optagne; computer software, optaget; databærere (optiske -); optiske datamedier; elektroniske mærkesedler til varer; interfaces til computere; magnetiske databærere; magnetiske indkodere; smartkort [kodede]; stregkodelæsere; tyverialarmindretninger; tyverihindrende installationer, elektriske; computer software. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; administration (kommerciel -) ved licensering af andres varer og tjenesteydelser; auktionssalg; auktionsvirksomhed; demonstration af varer; uddeling af vareprøver; forretningsundersøgelser; markedsanalyser; marketingsundersøgelser; udlejning af reklameplads; PR-virksomhed; reklamevirksomhed; salgsfremstød for andre; administration af datastyrede arkiver; computerdatabaser (sortering og redigering af informationer i -); indføring i computerdatabaser (kompilering af informationer -); informationer (systematisering af -) i computerdatabaser; kompilering af statistikker; kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser; onlineannoncering på et computernetværk; prissammenligning; præsentation af varer på kommunikationsmedier til detailhandelsmæssige formål; sortering og redigering af informationer i computerdatabaser vedrørende hittegods og tyvekoster; sortering og redigering af informationer i computerdatabaser vedrørende stregkoder. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; ajourføring af computerprogrammer; analyser af computersystemer; computer software (udlejning af - ); computer software (vedligeholdelse af -); computerdata (genoprettelse af -); computerprogrammer (kopiering af -); computerprogrammering; computervirusbeskyttelse; ingeniørvirksomhed; rådgivning vedrørende navigationsinstrumenter, GPS (Global Positioning System) og RFID (Radio Frequency Identification); installation af computersoftware; rådgivning vedrørende computer hardware; rådgivning vedrørende computer software; søgemaskiner (stillen -) til rådighed på internettet; udlejning af web-servere; leje af adgang til databaser (webhosting). (511) Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; herunder registrering og mærkning af værdigenstande; konsulentbistand vedrørende sikkerhed, herunder tyverisikring og forebyggelse af tyveri; returnering af hittegods og tyvekoster. (730) Indehaver: BOXONE ApS, Gammel Kongevej 19, 1610 København V, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PYROMAN (730) Indehaver: FAMOUS BRANDS ApS, Hejreskovvej 18 C, 3490 Kvistgård, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dermadexin (730) Indehaver: Astion Pharma A/S, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til tøjvask; præparater til rengøring, polering, skuring og slibning; sæber; parfumevarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotion; tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; hygiejniske præparater til medicinske formål; diætetiske fødevarer og præparater tilpasset medicinsk eller veterinærmedicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kosttilskud til mennesker og dyr; plastre, forbindsstoffer; materiale til tandplombering, tandlægevoks; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; fungicider, herbicider. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer. 1228

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Viradexin (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Astion Pharma A/S, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til tøjvask; præparater til rengøring, polering, skuring og slibning; sæber; parfumevarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotion; tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; hygiejniske præparater til medicinske formål; diætetiske fødevarer og præparater tilpasset medicinsk eller veterinærmedicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kosttilskud til mennesker og dyr; plastre, forbindsstoffer; materiale til tandplombering, tandlægevoks; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; fungicider, herbicider. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Rasmus Paludan (730) Indehaver: Rasmus Paludan, c/o Paludan, Grønjordskollegiet 6, , 2300 København S, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved køb af varer og tjenesteydelser for andre; forretningsadministration; forretningsledelse; Forretningsledelse (Bistand ved -); Forretningsledelse (Rådgivning vedrørende -); Forretningsledelse og organisation (Rådgivning vedrørende -); Personale (Psykologiske tests ved udvælgelse af -); Personaleledelse (Rådgivning vedrørende -); Personalerekruttering; Plakater (Opklæbning af -); Professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed; Psykologiske tests ved udvælgelse af personale; Public relation; Sekretariatsvirksomhed; Tekstbehandlingsvirksomhed; varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; Arrangering og ledelse af seminarer; Arrangering og ledelse af symposier; Arrangeringog ledelse af forelæsninger; Bøger (Udgivelse af -); Entertainervirksomhed; Fotografisk reportage; Layout, andre ydelser end til reklamemæssige formål; Levende optræden; Manuskript-skrivning; Nyhedsformidling; Publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter (Online -); Publikationer (Tilvejebringelse af online -), ikke downloadable; Seminarer (Arrangering og ledelse af -); Skrivning af tekster [dog ikke reklametekster]; Skrivning af manuskripter; Symposier (Arrangering og ledelse af -); Udgivelse af bøger; underholdningsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk virksomhed; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov; Alternativ konfliktmægling; Detektivbureauer; Domænenavne (Registrering af -) [juridisk bistand]; Eftersøgning af savnede personer; Immaterielle rettigheder (Rådgivning vedrørende -); Juridisk virksomhed; Juridiske undersøgelser; Konsulentbistand vedrørende sikkerhedsspørgsmål; Mediation [mægling]; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov; Registrering af domænenavne [juridisk bistand]; Rådgivning vedrørende immaterielle rettigheder; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; Sikkerhedsspørgsmål (Konsulentbistand vedrørende -). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hercules Hestefoder (730) Indehaver: ANHOLT TØMRERFIRMA ApS, Østervej 11, 8592 Anholt, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); juletræspynt. (591) Farvetekst: Messing (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TROPICANA ESSENTIELS NUTRI- FRUITS (730) Indehaver: Tropicana Products, Inc., 1001, 13th Avenue East, Bradenton, FL 33506, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 32: Frugtjuice, frugtsaft og frugtdrikke.. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SELENOQ10 (730) Indehaver: Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6, 6500 Vojens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; sanitære præparater til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; plastre og forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler; diætetiske fødevarer til medicinsk brug og diætetiske kosttilskud til medicinsk brug; vitamin- og mineralpræparater. (730) Indehaver: DANISH AGRO A.M.B.A., Køgevej 55, 4653 Karise, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; hygiejniske præparater til medicinske formål; diætetiske fødevarer og præparater tilpasset medicinsk eller veterinærmedicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kosttilskud til mennesker og dyr; plastre, forbindsstoffer; materiale til tandplombering, tandlægevoks; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; fungicider, herbicider. (511) Klasse 31: Korn og landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. 1229

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ART+COM (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ART + COM AG, Kleinstr , D Berlin, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr og computere; programmer til databehandling og computer-programmer (software) optaget på databærere.. (511) Klasse 35: Køb og salg af data og software; udlejning og fremskaffelse af data. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; kulturelle arrangementer, organisation, arrangering og afholdelse af kollokvier, konferencer, symposier, seminarer og konkurrencer; afholdelse af udstillinger til kulturelle formål og undervisningsformål, alle førnævnte tjenesteydelser særlig i forbindelse med multimedie-præsentationer, computergenereret billedbehandling (CGI), augmented reality-applikationer og -teknologi samt telekommunikation. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer hardware og software; udlejning og fremskaffelse af software; grafisk designvirksomhed; computerunderstøttet grafisk designvirksomhed; design af computeranimationer; computergenereret billedbehandling (CGI), design af augmented reality-applikationer, industriel design. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: AG SNUS AKTIESELSKAB, Drejervænget 1, 5610 Assens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: FOCUS ADVOKATER P/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 34: Tobak; artikler for rygere; tændstikker; snus-produkter. (730) Indehaver: SEAMAID A/S, Lyngby Hovedgade 49B, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (511) Klasse 29: Konserverede, frosne, tørrede og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg; mælk og mælkeprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og kornpræparater; brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; råis. (511) Klasse 31: Korn og landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i hvid og grønt (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BLUE OCEAN (730) Indehaver: AG SNUS AKTIESELSKAB, Drejervænget 1, 5610 Assens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: FOCUS ADVOKATER P/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 34: Tobak; artikler for rygere; tændstikker; snus-produkter.. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GK Desinfektion (730) Indehaver: GARTNER-KEMI A/S, Grønttorvet 45, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med desinfektionsmidler. 1230

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kuppi v/birthe Krabek, Skovgårdsvej 7, 5863 Ferritslev Fyn, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., Birk, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; materialer til bogbinding; fotografier; papirhandlervarer (skriveredskaber og papirvarer); klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; malerpensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt 2 forskellige grønne nuancer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: jyskmobilvarme (730) Indehaver: JYSK MOBILVARME ApS, Krøjgårdvej 23, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparation; installationsvirksomhed. (730) Indehaver: Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-Ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Elektronisk papir; elektroniske papirlignende skærme (displays); elektroniske skærme (displays); elektroniske display paneler; information terminal anordning (computer hardware og computer software); information terminal anordning (computer hardware og computer software) som anvender elektronisk papir teknologi; mobil telefoner; digitale kameraer; fjernsynsapparater; computere; computerprogrammer; indkodede kort (IC kort), kodede smartkort og kodede chipkort; computerspil [edb-programmer]; spilleapparater, kun til brug med eksterne skærme eller monitorer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IHCTablet (730) Indehaver: Schneider Electric Danmark A/S, Industriparken 32, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske apparater, instrumenter og elmateriel til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering, styring, måling eller kontrol af elektricitet og energi, herunder installationsmateriel til såvel stærkstrøm som svagstrøm; databehandlingsudstyr, optiske fiberkabler og komponenter hertil, magnetiske og optiske databærere, programmerbare controller; software til forbedring af energieffektivitet og energibæredygtighed i erhvervsbygninger og beboelsesejendomme, databaser inden for energistyring, processtyring og sikkerhedsstyring i erhvervsbygninger og beboelsesejendomme i forbindelse med industrielle maskiner og processer; elektriske apparater, instrumenter og elmateriel til signalering og fjernkontrol, herunder lysdæmpere, sensorer, bevægelsessensorer, alarmer, fjernbetjeningsregulatorer til belysning, hastighed, temperatur og elektrisk strøm, fjernbetjeningsenheder, voltmetre, multimetre, sikringsfrakobling, lynafledere og indikatorlamper; elektriske kontrol- og fordelingspaneler samt målings-, monterings- og overvågningssystemer til optimering af elektrisk strøm, især kontakter, og forbedring af energieffektivitet, sikkerhedstyring og adgangskontrol i erhvervsbygninger og beboelsesejendomme (ikke indeholdt i andre klasser), dele og tilbehør til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser), elektriske og elektroniske radio-, tele- og datakommunikationsapparater, elektriske afbrydere, trådløse elektriske stikkontakter, dåser og kabinetter til elektrisk udstyr, fordelingstavler. (511) Klasse 37: Opsætning af elektriske og elektroniske apparater. Reparations- og installationsvirksomhed af elektriske installationer.. (511) Klasse 42: Industriel design, analyse og teknisk udvikling vedrørende bygge- og anlægsvirksomhed, ingeniørvirksomhed, herunder rådgivning vedrørende bygge- og anlægsvirksomhed, materialeafprøvning og testning af materialer. 1231

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: YES POWERDROPS (730) Indehaver: The Procter & Gamble Company, a corporation of the State of Ohio, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 03: Vaskemidler, blegemidler og andre midler til husholdningsbrug, herunder opvaskemidler; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; præparater til rengøring, pleje og forskønnelse af bestik og service, sæbe til husholdningsbrug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: nord-energi (730) Indehaver: ENERGI NORD A/S, Over Bækken 6, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 35: Markedsføring af energi, herunder elektricitet og vedrarende energiprodukter.. (511) Klasse 39: Distribution af energi, herunder elektrcitet. Levering af varer, herunder eneri, herunder elektricitet, herunder vedvarende energiprodukter. Oplagring af varer.. (511) Klasse 42: Rådgivning bistand og information vedrørende energi, herunder elektricitet og vedvarende energi.. (730) Indehaver: SPILNU.DK A/S, c/o Cego ApS, John F. Kennedys Plads 1E, 3., 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 28: Skrabelodder til at spille lotterispil; Selskabsspil; Spil; Spillehalsmaskiner; Spillemaskiner til pengespil; Spillemærker; Videospillemaskiner; Brætspil; Gevinstgivende spillemaskiner; Kort (Bingo -); Kort (Spille -); Skrabelodder til at spille lotterispil. (591) Farvetekst: Hvid, blå og lyseblå. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RIVERSIDE (730) Indehaver: Riverside Partners, LLC a Delaware limited liability company doing business as The Riverside Company, Suite 2900, 50 Public Square, Cleveland, Ohio 44113, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og rådgivning, nemlig styring og vejledning af organisationer vedrørende produktion- og distributionsforhold, beskæftigelseforhold, skatteforhold, marketing, ledelse af forsyningskæder, generelle driftsforhold og kunderelationer; tilvejebringelse af virksomhedsrapporter vedrørende status i forbindelse med køb og salg af selskaber. (511) Klasse 36: Fremskaffelse af økonomiske midler til brug for køb og salg af selskaber; køb og salg af selskaber. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: me Casa (730) Indehaver: me Casa v/lasse Lind Sørensen, Gelstedskovvej 23, 5591 Gelsted, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., Birk, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse; CDere, DVDere og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til møntopererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; computer software; ildslukningsapparater. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparation; installationsvirksomhed. 1232

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WPA MOBILE (730) Indehaver: epocket Solutions AS, Sandakerveien 64, N-0484 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Signius IP AB, Box 3160, S Vallda, Sverige (511) Klasse 09: Computerprogrammer og computersoftware; apparater og instrumenter, nemlig computer hardware; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af data, lyd eller billeder;trådløse håndholdte apparater; personal digital assistants; trådløse telefoner; mobiltelefoner; intelligente telefoner; videofoner; computersoftware; elektroniske håndholdte enheder til trådløs transmission af signaler med data og/eller tale; tilbehør til elektroniske håndholdte apparater til trådløs transmission af data- og/eller talesignaler, nemlig batterier, batteridæksler, opladere og ladestationer, hovedtelefoner, adaptere, stativer til skriveborde (specielt tilpasset til elektroniske håndholdte apparater til trådløs transmission af data- og/eller talesignaler), dockningstationer, computerkabler samt etuier, tasker og hylstre (specielt tilpasset til elektroniske håndholdte apparater til trådløs transmission af data- og/eller talesignaler); lyd- og videobånd, -kassetter, -diske og -plader; Read-only memorys; magnetiske databærere; interaktive cd er; videocompactdiske; oplysninger lagret i og på elektroniske, magnetiske og/eller optiske medier; elektroniske publikationer; computersoftware til kommunikation med henblik på synkronisering, transmission og deling aftale, data, kalendere og indhold mellem en eller flere elektroniske håndholdte apparater samt data lagret på eller i forbindelse med en computer; computersoftware til brug ved transmission af information om kort, navigation, trafik, vejr og seværdigheder via telekommunikationsnetværk, mobiltelefoner, intelligente telefoner, elektroniske håndholdte apparater og navigationsudstyr; computersoftware til brug for visning og downloading af elektroniske kort; software til drift af ruteplanlæggere. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; adgang til Internettet; formidling af adgang til elektroniske databaser, formidling af adgang til computernetværk med gps-navigationstjenester; opkobling og adgang til elektroniske kommunikationsnetværk til transmission eller modtagelse af lyd- billed- eller multimedieindhold; tilvejebringelse af opkobling og adgang til elektroniske kommunikationsnet til transmission eller modtagelse af computersoftware og publikationer; webtransmission; elektronisk post; levering at meddelelser via elektroniske transmissionssystemer; trådløs udveksling af data og meddelelser, særlig tjenester, der gør det muligt for en bruger at sende og/eller modtage meddelelser via et trådløst datanetværk; envejs- og tovejspersonsøgning; transmission og modtagelse af talekommunikation; elektronisk transmission af computersoftware og applikationer via internettet og andre computernetværk eller andre elektroniske kommunikationsnetværk og trådløst udstyr; udsendelsesvirksomhed; udsendelse eller transmission af radioprogrammer; udsendelse eller transmission af digitalt lyd- og videoindhold, der kan streames eller downloades, via computernetværk og andre kommunikationsnetværk; rådgivning vedrørende telekommunikation, nemlig information rettet mod tredjemand med henblik på bistand ved udvikling og integration at envejs- eller tovejsforbindelser til data, inklusive virksomhedsdata og personlige data og/eller talekommunikation; konsulentbistand i forbindelse med telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Tilvejebringelse at gps-navigationstjenester; formidling af kort-, navigations- og trafikinformation samt information om geografiske koordinater via telekommunikationsnetværk, mobilteletoner, telefoner, intelligente telefoner, håndholdte elektroniske apparater og navigationsudstyr. (511) Klasse 42: Design, opdatering og vedligeholdelse af computersoftware; computerprogrammering; videnskabelig og teknologisk virksomhed og forskning samt design i forbindelse hermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; stillen software til rådighed på et globalt computernetværk (software as a service-tjenester); søgemaskiner til søgning at data via kommunikationsnetværk; internetvirksomhed, nemlig udbydelse at tidsbegrænset brug af software til hentning at data vedrørende geografiske kort og afbildninger heraf og kørselsvejledning ved hjælp af et globalt positioneringssystem (GPS) for at tredjemand kan nå frem til et bestemt sted eller komme i en bestemt retning; teknologisk konsulentbistand i forbindelse med computerhardware og -software, telekommunikationsvirksomhed og gps-tjenester; teknisk support i forbindelse med computerhardware og -software, telekommunikationsvirksomhed og gps-tjenester; udbydelse af onlinefaciliteter via globale computernetværk og andre computernetværk eller elektroniske kommunikationsnetværk, hvilket gør det muligt for brugere at programmere lyd-, video-, film- og tekstindhold samt andet multimedieindhold; teknisk bistand, nemlig opdatering og vedligeholdelse af computersoftware og fejlsøgning i forbindelse med supportprogrammer til diagnosticering og løsning at problemer med trådløse forbindelsesenheder og relateret computersoftware og -hardware; tilvejebringelse af vejrprognoser via telekommunikationsnetværk, mobiltelefoner, telefoner, intelligente telefoner, trådløse håndholdte apparater og navigationsudstyr; konsulent-, informations- og rådgivningsvirksomhed vedrørende ovennævnte tjenesteydelser. 1233

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: epocket Solutions AS, Sandakerveien 64, N-0484 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Signius IP AB, Box 3160, S Vallda, Sverige (511) Klasse 09: Computerprogrammer og computersoftware; apparater og instrumenter, nemlig computer hardware; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af data, lyd eller billeder;trådløse håndholdte apparater; personal digital assistants; trådløse telefoner; mobiltelefoner; intelligente telefoner; videofoner; computersoftware; elektroniske håndholdte enheder til trådløs transmission af signaler med data og/eller tale; tilbehør til elektroniske håndholdte apparater til trådløs transmission af data- og/eller talesignaler, nemlig batterier, batteridæksler, opladere og ladestationer, hovedtelefoner, adaptere, stativer til skriveborde (specielt tilpasset til elektroniske håndholdte apparater til trådløs transmission af data- og/eller talesignaler), dockningstationer, computerkabler samt etuier, tasker og hylstre (specielt tilpasset til elektroniske håndholdte apparater til trådløs transmission af data- og/eller talesignaler); lyd- og videobånd, -kassetter, -diske og -plader; Read-only memorys; magnetiske databærere; interaktive cd er; videocompactdiske; oplysninger lagret i og på elektroniske, magnetiske og/eller optiske medier; elektroniske publikationer; computersoftware til kommunikation med henblik på synkronisering, transmission og deling aftale, data, kalendere og indhold mellem en eller flere elektroniske håndholdte apparater samt data lagret på eller i forbindelse med en computer; computersoftware til brug ved transmission af information om kort, navigation, trafik, vejr og seværdigheder via telekommunikationsnetværk, mobiltelefoner, intelligente telefoner, elektroniske håndholdte apparater og navigationsudstyr; computersoftware til brug for visning og downloading af elektroniske kort; software til drift af ruteplanlæggere. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; adgang til Internettet; formidling af adgang til elektroniske databaser, formidling af adgang til computernetværk med gps-navigationstjenester; opkobling og adgang til elektroniske kommunikationsnetværk til transmission eller modtagelse af lyd- billed- eller multimedieindhold; tilvejebringelse af opkobling og adgang til elektroniske kommunikationsnet til transmission eller modtagelse af computersoftware og publikationer; webtransmission; elektronisk post; levering at meddelelser via elektroniske transmissionssystemer; trådløs udveksling af data og meddelelser, særlig tjenester, der gør det muligt for en bruger at sende og/eller modtage meddelelser via et trådløst datanetværk; envejs- og tovejspersonsøgning; transmission og modtagelse af talekommunikation; elektronisk transmission af computersoftware og applikationer via internettet og andre computernetværk eller andre elektroniske kommunikationsnetværk og trådløst udstyr; udsendelsesvirksomhed; udsendelse eller transmission af radioprogrammer; udsendelse eller transmission af digitalt lyd- og videoindhold, der kan streames eller downloades, via computernetværk og andre kommunikationsnetværk; rådgivning vedrørende telekommunikation, nemlig information rettet mod tredjemand med henblik på bistand ved udvikling og integration at envejs- eller tovejsforbindelser til data, inklusive virksomhedsdata og personlige data og/eller talekommunikation; konsulentbistand i forbindelse med telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Tilvejebringelse at gps-navigationstjenester; formidling af kort-, navigations- og trafik-information samt information om geografiske koordinater via telekommunikationsnetværk, mobilteletoner, telefoner, intelligente telefoner, håndholdte elektroniske apparater og navigationsudstyr. (511) Klasse 42: Design, opdatering og vedligeholdelse af computersoftware; computerprogrammering; videnskabelig og teknologisk virksomhed og forskning samt design i forbindelse hermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; stillen software til rådighed på et globalt computernetværk (software as a service-tjenester); søgemaskiner til søgning at data via kommunikationsnetværk; internetvirksomhed, nemlig udbydelse at tidsbegrænset brug af software til hentning at data vedrørende geografiske kort og afbildninger heraf og kørselsvejledning ved hjælp af et globalt positioneringssystem (GPS) for at tredjemand kan nå frem til et bestemt sted eller komme i en bestemt retning; teknologisk konsulentbistand i forbindelse med computerhardware og -software, telekommunikationsvirksomhed og gps-tjenester; teknisk support i forbindelse med computerhardware og -software, telekommunikationsvirksomhed og gps-tjenester; udbydelse af onlinefaciliteter via globale computernetværk og andre computernetværk eller elektroniske kommunikationsnetværk, hvilket gør det muligt for brugere at programmere lyd-, video-, film- og tekstindhold samt andet multimedieindhold; teknisk bistand, nemlig opdatering og vedligeholdelse af computersoftware og fejlsøgning i forbindelse med supportprogrammer til diagnosticering og løsning at problemer med trådløse forbindelsesenheder og relateret computersoftware og -hardware; tilvejebringelse af vejrprognoser via telekommunikationsnetværk, mobiltelefoner, telefoner, intelligente telefoner, trådløse håndholdte apparater og navigationsudstyr; konsulent-, informations- og rådgivningsvirksomhed vedrørende ovennævnte tjenesteydelser. (591) Farvetekst: Mærket er i rødt og hvidt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FanAlytics (730) Indehaver: LOYAL SOLUTIONS A/S, Robert Jacobsens Vej 68, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Management For Hire (730) Indehaver: LAUNGAARD & COMPANY ApS, Ingvar Hjorts Vej 7, 2830 Virum, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, artikler, bøger, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: meebook (730) Indehaver: VERSION A ApS, Studiestræde 19, 4. sal, 1455 København K, Danmark (511) Klasse 09: computer software. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Torcup, Inc., 1025 Conroy Place, US Eston, USA (740/750) Fuldmægtig: MARCARIA.COM CORP., Business Center Bach, Bachstrasse 1, CH-9606 Butschwill, Schweiz (511) Klasse 07: Håndholdt/manuelt betjente, hydrauliske, pneumatiske og elektriske værktøjer, der anvendes til at stramme, løsne og fjerne gevindsamlinger og industrielt udstyr. 1234

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Strömma Turism & Sjöfart AB, Svensksundsvägen 17, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon Aktiebolag, William Gibsons Väg 1, S Jonsered, Sverige (511) Klasse 39: Transport; pakning og opbevaring af varer: arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering. (591) Farvetekst: Rød, sort og gul. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: WOODCON A/S, Løvevej 40, 8654 Bryrup, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (Ildfaste -), ikke af metal; brandimprægneret konstruktionstræ. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grøn/sort/grå (730) Indehaver: PENSAM LIV FORSIKRINGSAKTIESELSKAB, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig administration af erhvervsejendomme. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, forsikringsvirksomhed, pensionsvirksomhed; rådgivning vedrørende finansiel virksomhed, pensions- og forsikringsvirksomhed; information om finansiel virksomhed, pensions- og forsikringsvirksomhed, herunder livsforsikring, personforsikring, ulykkesforsikring og kapitalforsikring; investering af kapital; investeringsforeninger; kreditgivning; finansiel administration og udlejning af erhvervsejendomme; forvaltning af etageejendomme; boliganvisning (lejligheder); vurdering og værdiansættelse af fast ejendom; økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); finansiel sponsorering; udstedelse af kreditkort og checks; finansiel clearing; lån (finansiering); finansielle ydelser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Børns Voksenvenner (730) Indehaver: Landsforeningen Børns Voksenvenner, Hvedemarken 18, 5492 Vissenbjerg, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer (511) Klasse 44: Lægevirksomhed; veterinærvirksomhed; sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov (500) Bemærkninger: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse for tjenesteydelserne: personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov (730) Indehaver: PENSAM LIV FORSIKRINGSAKTIESELSKAB, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig administration af erhvervsejendomme. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, forsikringsvirksomhed, pensionsvirksomhed; rådgivning vedrørende finansiel virksomhed, pensions- og forsikringsvirksomhed; information om finansiel virksomhed, pensions- og forsikringsvirksomhed, herunder livsforsikring, personforsikring, ulykkesforsikring og kapitalforsikring; investering af kapital; investeringsforeninger; kreditgivning; finansiel administration og udlejning af erhvervsejendomme; forvaltning af etageejendomme; boliganvisning (lejligheder); vurdering og værdiansættelse af fast ejendom; økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); finansiel sponsorering; udstedelse af kreditkort og checks; finansiel clearing; lån (finansiering); finansielle ydelser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 1235

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PENSAM LIV FORSIKRINGSAKTIESELSKAB, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig administration af erhvervsejendomme. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, forsikringsvirksomhed, pensionsvirksomhed; rådgivning vedrørende finansiel virksomhed, pensions- og forsikringsvirksomhed; information om finansiel virksomhed, pensions- og forsikringsvirksomhed, herunder livsforsikring, personforsikring, ulykkesforsikring og kapitalforsikring; investering af kapital; investeringsforeninger; kreditgivning; finansiel administration og udlejning af erhvervsejendomme; forvaltning af etageejendomme; boliganvisning (lejligheder); vurdering og værdiansættelse af fast ejendom; økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); finansiel sponsorering; udstedelse af kreditkort og checks; finansiel clearing; lån (finansiering); finansielle ydelser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: PENSAM LIV FORSIKRINGSAKTIESELSKAB, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig administration af erhvervsejendomme. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, forsikringsvirksomhed, pensionsvirksomhed; rådgivning vedrørende finansiel virksomhed, pensions- og forsikringsvirksomhed; information om finansiel virksomhed, pensions- og forsikringsvirksomhed, herunder livsforsikring, personforsikring, ulykkesforsikring og kapitalforsikring; investering af kapital; investeringsforeninger; kreditgivning; finansiel administration og udlejning af erhvervsejendomme; forvaltning af etageejendomme; boliganvisning (lejligheder); vurdering og værdiansættelse af fast ejendom; økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); finansiel sponsorering; udstedelse af kreditkort og checks; finansiel clearing; lån (finansiering); finansielle ydelser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PENSAM LIV FORSIKRINGSAKTIESELSKAB, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig administration af erhvervsejendomme. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, forsikringsvirksomhed, pensionsvirksomhed; rådgivning vedrørende finansiel virksomhed, pensions- og forsikringsvirksomhed; information om finansiel virksomhed, pensions- og forsikringsvirksomhed, herunder livsforsikring, personforsikring, ulykkesforsikring og kapitalforsikring; investering af kapital; investeringsforeninger; kreditgivning; finansiel administration og udlejning af erhvervsejendomme; forvaltning af etageejendomme; boliganvisning (lejligheder); vurdering og værdiansættelse af fast ejendom; økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); finansiel sponsorering; udstedelse af kreditkort og checks; finansiel clearing; lån (finansiering); finansielle ydelser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 1236

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: relaterende til alle førnævnte tjenesteydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THE ROYAL BANK OF SCOTLAND (730) Indehaver: The Royal Bank of Scotland Group plc., 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, Storbritannien (511) Klasse 09: Kodede magnetkort som databærere; herunder flerfunktionskort til finansiel virksomhed; kontokort; kontantkort; bankkort; checkkort; kreditkort; debitkort; computersoftware og publikationer i elektronisk form leveret direkte fra databaser eller fra faciliteter leveret på internettet (inklusiv websider og websteder); computersoftware og telekommunikationsapparater (inklusiv modemmer) der muliggør forbindelse til databaser, computernetværk og internettet; computersoftware der muliggør søgning af data; dele og tilbehør for alle af de førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser); håndholdte elektroniske anordninger til betaling og valutaveksling og tjenesteydelser, der gør det muligt at behandle andre personlige oplysninger; kodede og/eller magnetiske kort til brug i pengeautomater (kontantautomater), kodede og/eller magnetiske adgangskort, kodede og/eller magnetiske identifikationskort, kodede og/eller magnetiske integrerede printkort og forudbetalte kodede og/eller magnetiske kort og understøttende systemer relateret hertil; pengeautomater; kasseterminallæsere; modem til brug for fjernopkobling til et computernetværk og/eller telekommunikation, magnetiske databærere; computersoftware til brug i forbindelse med bankvirksomhed, finansiel virksomhed, administration af bankkonti, pengeoverførsler, betalingsservice, finansiel analyse og finansielle rapporter, finansiel administration og information om bankvirksomhed og finansiel virksomhed; og computersoftware der muliggør søgning af data herom; publikationer, nyhedsbreve, magasiner, tidsskrifter, brochurer og pjecer, alle i downloadable elektronisk form leveret online fra databaser eller fra faciliteter leveret på internettet (inklusiv websider); downloadable publikationer, nyhedsbreve, magasiner, tidsskrifter, brochurer og pjecer, alle i digital eller elektronisk format, eller leveret af CD-ROM eller diskette. (511) Klasse 16: Papir, papirartikler og reklamemateriale; tryksager; kontorartikler, aviser, tidsskrifter og checkhæfte; printede publikationer, nyhedsbreve, magasiner, brochurer, pjecer; plastikkort (andre end krypterede eller magnetiske); plasticbeklædte kort med tryk. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed; bankvirksomhed; valutaoverførsler; betalingsservice; automatiserede bankydelser; private bankydelser; homebanking; internet banking; bankvirksomhed med brug af mobiltelefon; opsparingsvirksomhed; betalingsservice; betalingsservice og kreditgivning; finansielle serviceydelser i forbindelse med kreditkort, debetkort, hævekort, kontantkort og bankkort; likviditetsstyring; forvaltning af investeringer; depotopbevaring af værdipapirer og genstande; clearingvirksomhed for banker; kontodebitering; finansielle serviceydelser i forbindelse med behandling af personalelønninger; deponering af penge og værdipapirer; indløsning af checks; kreditformidling, automatisk pengeindlevering, tilrådighedsstillelse af automatiske pengemaskiner til udførelse af finansielle transaktioner, herunder hævning af penge; forsikringsvirksomhed; finansiering af lån; lån mod pant (finansiel virksomhed); finansiel investeringsvirksomhed; kapitalinvesteringer; forvaltning af båndlagt kapital; finansiel forvaltning; finansiel mægler- og agentvirksomhed i forbindelse med obligationer og andre værdipapirer; finansiel rådgivning; investeringsrådgivning; kautionering (kautionistvirksomhed); finansiel analyse og udbydelse af rapporter; finansielle informationstjenesteydelser; finansielle undersøgelser; finansiering (sikring af midler for andre); finansiel rådgivningsvirksomhed; fremskaffelse og rådgivning om finansiel information og/eller kreditoplysninger; forvaltning af økonomiske anliggender; computerbaserede finansielle tjenesteydelser; kreditrådgivning og forespørgsler for andre; formidling af kredit; modtagelse af indlån; vekseldiskontering; indenlandsk betaling; garanti for hæftelse; accept af veksler; udlånsvirksomhed på basis af værdipapirer; erhvervelse og overførsel af pengefordringer; forvaltning af midler under formyndere; forvaltning af båndlagt kapital; finansielle ydelser i forbindelse med optioner vedrørende futures; sikkerhedsstillelse vedrørende pengefordringer, personlig ejendom, jord, jord samt mur- og nagelfast tilbehør til jord og leasingrettigheder til jord; pengeveksling; udenlandsk omveksling; veksling af valuta; udstedelse af rejsechecks; finansiel virksomhed i forbindelse med remburs; finansiel bistand i forbindelse med handel med værdipapirer, fastforrentede indeksobligationer, værdipapirer og optioner, værdipapirfutures på udenlandske markeder, forsikring af værdipapirer, salg af værdipapirer; finansiel styring af tegninger og emissioner af værdipapirer; tilvejebringelse af finansiel information vedrørende fondsbørsmarkedet, mæglervirksomhed inden for livsforsikringer, udstedelse af livsforsikringer, agenturvirksomhed vedrørende skadesforsikring, skadesopgørelse inden for forsikring (ikke livsforsikring), tegning af forsikringer (ikke livsforsikring), forsikringsaktuarvirksomhed; realkreditvirksomhed; sponsorater inden for sport, sportshold og sportsarrangementer; rådgivning, konsulentbistand og informationstjenesteydelser (730) Indehaver: The Royal Bank of Scotland Group plc., 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, Storbritannien (511) Klasse 09: Kodede magnetkort som databærere; herunder flerfunktionskort til finansiel virksomhed; kontokort; kontantkort; bankkort; checkkort; kreditkort; debitkort; computersoftware og publikationer i elektronisk form leveret direkte fra databaser eller fra faciliteter leveret på internettet (inklusiv websider og websteder); computersoftware og telekommunikationsapparater (inklusiv modemmer) der muliggør forbindelse til databaser, computernetværk og internettet; computersoftware der muliggør søgning af data; dele og tilbehør for alle af de førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser); håndholdte elektroniske anordninger til betaling og valutaveksling og tjenesteydelser, der gør det muligt at behandle andre personlige oplysninger; kodede og/eller magnetiske kort til brug i pengeautomater (kontantautomater), kodede og/eller magnetiske adgangskort, kodede og/eller magnetiske identifikationskort, kodede og/eller magnetiske integrerede printkort og forudbetalte kodede og/eller magnetiske kort og understøttende systemer relateret hertil; pengeautomater; kasseterminallæsere; modem til brug for fjernopkobling til et computernetværk og/eller telekommunikation, magnetiske databærere; computersoftware til brug i forbindelse med bankvirksomhed, finansiel virksomhed, administration af bankkonti, pengeoverførsler, betalingsservice, finansiel analyse og finansielle rapporter, finansiel administration og information om bankvirksomhed og finansiel virksomhed; og computersoftware der muliggør søgning af data herom; publikationer, nyhedsbreve, magasiner, tidsskrifter, brochurer og pjecer, alle i downloadable elektronisk form leveret online fra databaser eller fra faciliteter leveret på internettet (inklusiv websider); downloadable publikationer, nyhedsbreve, magasiner, tidsskrifter, brochurer og pjecer, alle i digital eller elektronisk format, eller leveret af CD-ROM eller diskette. (511) Klasse 16: Papir, papirartikler og reklamemateriale; tryksager; kontorartikler, aviser, tidsskrifter og checkhæfte; printede publikationer, nyhedsbreve, magasiner, brochurer, pjecer; plastikkort (andre end krypterede eller magnetiske); plasticbeklædte kort med tryk. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed; bankvirksomhed; valutaoverførsler; betalingsservice; automatiserede bankydelser; private bankydelser; homebanking; internet banking; bankvirksomhed med brug af mobiltelefon; opsparingsvirksomhed; betalingsservice; betalingsservice og kreditgivning; finansielle serviceydelser i forbindelse med kreditkort, debetkort, hævekort, kontantkort og bankkort; likviditetsstyring; forvaltning af investeringer; depotopbevaring af værdipapirer og genstande; clearingvirksomhed for banker; kontodebitering; finansielle serviceydelser i forbindelse med behandling af personalelønninger; deponering af penge og værdipapirer; indløsning af checks; kreditformidling, automatisk pengeindlevering, tilrådighedsstillelse af automatiske pengemaskiner til udførelse af finansielle transaktioner, herunder hævning af penge; forsikringsvirksomhed; finansiering af lån; lån mod pant (finansiel virksomhed); finansiel investeringsvirksomhed; kapitalinvesteringer; forvaltning af båndlagt kapital; finansiel forvaltning; finansiel mægler- og agentvirksomhed i forbindelse med obligationer og andre værdipapirer; finansiel rådgivning; investeringsrådgivning; kautionering (kautionistvirksomhed); finansiel analyse og udbydelse af rapporter; finansielle informationstjenesteydelser; finansielle undersøgelser; finansiering (sikring af midler for andre); finansiel rådgivningsvirksomhed; fremskaffelse og rådgivning om finansiel information og/eller kreditoplysninger; forvaltning af økonomiske anliggender; computerbaserede finansielle tjenesteydelser; kreditrådgivning og forespørgsler for andre; formidling af kredit; modtagelse af indlån; vekseldiskontering; indenlandsk betaling; garanti for hæftelse; accept af veksler; udlånsvirksomhed på basis af værdipapirer; erhvervelse og overførsel af pengefordringer; forvaltning af midler under formyndere; forvaltning af båndlagt kapital; finansielle ydelser i forbindelse med optioner vedrørende futures; sikkerhedsstillelse vedrørende pengefordringer, personlig ejendom, jord, jord samt mur- og nagelfast tilbehør til jord og leasingrettigheder til jord; pengeveksling; udenlandsk omveksling; veksling af valuta; udstedelse af rejsechecks; finansiel virksomhed i forbindelse med remburs; finansiel bistand i forbindelse med handel med værdipapirer, fastforrentede indeksobligationer, værdipapirer og optioner, værdipapirfutures på udenlandske markeder, forsikring af værdipapirer, salg af værdipapirer; finansiel styring af tegninger og emissioner af værdipapirer; tilvejebringelse af finansiel information vedrørende fondsbørsmarkedet, mæglervirksomhed inden for livsforsikringer, udstedelse af livsforsikringer, agenturvirksomhed vedrørende skadesforsikring, skadesopgørelse inden for forsikring (ikke livsforsikring), tegning af forsikringer (ikke livsforsikring), forsikringsaktuarvirksomhed; realkreditvirksomhed; sponsorater inden for sport, sportshold og sportsarrangementer; rådgivning, konsulentbistand og informationstjenesteydelser relaterende til alle førnævnte tjenesteydelser. 1237

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: eco2pay (730) Indehaver: ECO2PAY ApS, c/o Lars Karnøe, Chas. Hude Advokater, Marselisborg Havnevej 36, 2., 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, Marselisborg Havnevej 36, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; telekommunikationsudstyr; elektroniske apparater, nemlig computere, printere, scannere, faxmaskiner, databehandlingsapparater; software, herunder software der relaterer sig til miljø, biodiversitet, global opvarmning, drivhusgasser og bæredygtig udvikling, herunder software der registrerer, administrerer og sælger kompensation for forurenende aktiviteter, herunder carbondioxid kompensation. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed; mæglervirksomhed vedrørende drivhusgaskvoter, rådgivning og information vedrørende foranstående. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande; trykkerivirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STARBUCKS (730) Indehaver: Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware til brug i udarbejdelse, downloadning, transmission, modtagelse, redigering, udlæsning, kodning, afkodning, afspilning, lagring og organisering af lyddata; lydoptagelser af klassisk musik, jazzmusik, moderne musik, popmusik, julemusik, rhythm & blues, soul, verdensmusik, zydeco, reggae, rock, folke- og showmusik; digitale lydgengivelsesapparater; musik, der kan downloades via et globalt computernetværk samt trådløse anordninger; salgsautomater. (511) Klasse 14: Ure, vækkeure, ure og armbåndsure, køkkenure, stopure; smykker. (511) Klasse 16: Publikationer og trykt materiale, nemlig nyhedsbreve og tidsskrifter med information om kaffe og kaffedrikkere, papirfiltre til kaffemaskiner, spillekort, fotoalbummer, papir til brug for kunstnere, tegneblyanter, pensler til kunstmalere, penne, blyanter, kuglepenne, bogmærker, penalhuse, æsker med brevpapir og kuverter, penneetuier, penalhuse, papirhandlervarer, plakater, servietter af papir, bordskånere af pap og papir, hylstre og lommer af pap eller papir til drikkebeholdere. (511) Klasse 18: Tegnebøger, seddelpunge, indkøbstasker, punge, dokumentmapper, bogtasker, mapper, håndkufferter og paraplyer, alt fremstillet af tekstilvarer, plastic eller læder, nøgleringe af læder; tasker. (511) Klasse 21: Kopper. (511) Klasse 28: Legetøj, nemlig, bamser, udstoppet legetøj, plyslegetøj, dukker samt tilbehør hertil (ikke inkluderet i andre klasser), julepynt, yoyoer. (511) Klasse 33: Destillerede spirituosa og likører. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, nemlig tilvejebringelse og/eller organisering af arrangementer inden for underholdning, uddannelse, fritid og/ eller musik; organisering, produktion, vært for og/eller præsentation af shows, liveforestillinger, koncerter og andre kulturelle, sportslige eller underholdende begivenheder og aktiviteter; arrangering og ledelse af personlige optrædener inden for underholdning; udgivelse og produktion af musik- og lydoptagelser; tilvejebringelse af adgang til en interaktiv computerdatabase med en omfattende fortegnelse over musikoptagelser; tilvejebringelse af databaser og registre vedrørende musik, video, radio, fjernsyn, nyheder, sport, spil, kulturelle arrangementer, underholdningsvirksomhed samt kunst og fritid via kommunikationsnetværk; tilvejebringelse af information, lyd, video, grafik, tekst og andet multimedieindhold vedrørende musik, video, radio, fjernsyn, nyheder, sport, spil, kulturelle arrangementer, underholdning samt kunst og fritid via kommunikationsnetværk; udgivelse af musik; udgivelse af tekst-, grafik-, lyd- og videoprodukter via kommunikationsnetværk; underholdningsvirksomhed i form af tilvejebringelse af butiks- samt onlinefaciliteter med henblik på at give brugere mulighed for at foretage programmering vedrørende lyd, video, tekst og andet multimedieindhold, inklusive musik, koncerter, videoer, radio, fjernsyn, nyheder, sport, spil, kulturelle og underholdningsrelaterede programmer; produktion og distribution af radioprogrammer; musikproduktionsvirksomhed; underholdningsvirksomhed, nemlig anmeldelse af musik samt kommentarer og artikler om musik. (730) Indehaver: Schneider Electric Danmark A/S, Industriparken 32, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og elmateriel til ledning, omkobling, transformering, akkumulering, regulering, kontrol, installation og distribution af elektrisk strøm i erhvervs- og boligbygninger, herunder installationsmateriel af såvel stærkstrøm som svagstrøm; databehandlingsudstyr, optiske fiberkabler og komponenter hertil, magnetiske optiske databærer, edb-programvare (downloadable); apparater, instrumenter og komponenter til signalering og fjernkontrol af belysning, sensorer, lysdæmpere og alarmer samt styre- måle- monterings- og overvågningssystemer til optimering af elektrisk strøm og forbedring af energieffektivitet. processtyring, sikkerhedsstyring og adgangskontrol i erhvervs- og boligbygninger (ikke indeholdt i andre klasser), dele og tilbehør til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser), elektriske og elektroniske radio-, tele- og datakommunikationsapparater. (511) Klasse 37: Montering af elektriske og elektroniske apparater; reparations- og installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Forskning og teknisk udvikling vedrørende bygge- og anlægsvirksomhed, ingeniørvirksomhed, herunder teknisk rådgivning og information vedrørende bygge- og anlægsvirksomhed, industriel design og udvikling, materialeafprøvning og testning af materialer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kombilån (730) Indehaver: Nykredit Realkredit A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov 1238

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: KA-SUPPORT v/kasper Andersen, Linåtoften 4 B, 2., 1., 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 09: computer software, herunder i form af et online madbestillingssystem specielt designet til skoleelever og deres forældre. (511) Klasse 42: design og udvikling af computer hardware og computer software; Design af computer software, herunder af online madbestillingssystemer specielt designet til skoleelever og deres forældre. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; Selvbetjeningsrestauranter; Restauranter. (591) Farvetekst: Mørk marine blå, lysblå, lime grøn og hvid. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Corporate-Based Mindfulness Training (CBMT) (730) Indehaver: Rasmus Hougaard, Gl Tibberupvej 23, st., 3060 Espergærde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Wolfgang Ricke, Myremosevej 71, 2990 Nivå, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware til brug i udarbejdelse, downloadning, transmission, modtagelse, redigering, udlæsning, kodning, afkodning, afspilning, lagring og organisering af lyddata; lydoptagelser af klassisk musik, jazzmusik, moderne musik, popmusik, julemusik, rhythm & blues, soul, verdensmusik, zydeco, reggae, rock, folke- og showmusik; digitale lydgengivelsesapparater; musik, der kan downloades via et globalt computernetværk samt trådløse anordninger; salgsautomater. (511) Klasse 14: Ure, vækkeure, ure og armbåndsure, køkkenure, stopure; smykker. (511) Klasse 16: Publikationer og trykt materiale, nemlig nyhedsbreve og tidsskrifter med information om kaffe og kaffedrikkere, papirfiltre til kaffemaskiner, spillekort, fotoalbummer, papir til brug for kunstnere, tegneblyanter, pensler til kunstmalere, penne, blyanter, kuglepenne, bogmærker, penalhuse, æsker med brevpapir og kuverter, penneetuier, penalhuse, papirhandlervarer, plakater, servietter af papir, bordskånere af pap og papir, hylstre og lommer af pap eller papir til drikkebeholdere. (511) Klasse 18: Tegnebøger, seddelpunge, indkøbstasker, punge, dokumentmapper, bogtasker, mapper, håndkufferter og paraplyer, alt fremstillet af tekstilvarer, plastic eller læder, nøgleringe af læder; tasker. (511) Klasse 21: Kopper. (511) Klasse 28: Legetøj, nemlig, bamser, udstoppet legetøj, plyslegetøj, dukker samt tilbehør hertil (ikke inkluderet i andre klasser), julepynt, yoyoer. (511) Klasse 29: Mælk, mælk med smagsstoffer, mælkebaserede drikke, herunder milkshakes; frugtsyltetøj, frugtsauce, geléer, smørepålæg, tykmælk. (511) Klasse 33: Destillerede spirituosa og likører. (511) Klasse 36: Finansielle tjenesteydelser, nemlig tjenesteydelser vedrørende debet- og kreditkort og kort med lagrede værdier; indsamlinger til velgørenhed. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, nemlig tilvejebringelse og/eller organisering af arrangementer inden for underholdning, uddannelse, fritid og/ eller musik; organisering, produktion, vært for og/eller præsentation af shows, liveforestillinger, koncerter og andre kulturelle, sportslige eller u nderholdende begivenheder og aktiviteter; arrangering og ledelse af personlige optrædener inden for underholdning; udgivelse og produktion af musik- og lydoptagelser; tilvejebringelse af adgang til en interaktiv computerdatabase med en omfattende fortegnelse over musikoptagelser; tilvejebringelse af databaser og registre vedrørende musik, video, radio, fjernsyn, nyheder, sport, spil, kulturelle arrangementer, underholdningsvirksomhed samt kunst og fritid via kommunikationsnetværk; udbydelse af information, lyd, video, grafik, tekst og andet multimedieindhold vedrørende musik, video, radio, fjernsyn, nyheder, sport, spil, kulturelle arrangementer, underholdning samt kunst og fritid via kommunikationsnetværk; udgivelse af musik; udgivelse af tekst-, grafik-, lyd- og videoprodukter via kommunikationsnetværk; underholdningsvirksomhed i form af tilvejebringese af butiks- samt onlinefaciliteter med henblik på at give brugere mulighed for at foretage programmering vedrørende lyd, video, tekst og andet multimedieindhold, inklusive musik, koncerter, videoer, radio, fjernsyn, nyheder, sport, spil, kulturelle og underholdningsrelaterede programmer; produktion og distribution af radioprogrammer; musikproduktionsvirksomhed; underholdningsvirksomhed, nemlig anmeldelse af musik samt kommentarer og artikler om musik. 1239

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Volux (730) Indehaver: SAM PARTNER A/S, Bramdrupskovvej 20 C, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fumu (730) Indehaver: SAM PARTNER A/S, Bramdrupskovvej 20 C, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MIT (730) Indehaver: TDC A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer (downloadable eller optaget), herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software (downloadable eller optaget), akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger (downloadable eller optaget) dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed for brugere og udbydere, såvel som købere og sælgere, tilvejebragt gennem interaktive brugerflader, reklamemedier og andre kommunikationsmedier, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailog engroshandel (også via Internettet) med telekommunikationsvarer, samt salgsfremmende foranstaltninger i form af samling af et udvalg af telekommunikationsudbydere, så andre på en nem måde kan overskue og vælge en af disse. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af adgang til interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon, datatransmission; bredbåndskommunikation, IP-telefoni. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed samt information herom. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. 1240

19 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA

20 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: LVMH Swiss Manufactures SA, Rue Louis-Joseph Chevrolet, CH-2300 La Chaux-de-Fonds, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Besma International Chem A/S, Friis Hansens Vej 6, 7100 Vejle, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BECHRISTENSEN ApS, Strandvejen 724, 2930 Klampenborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Chivas Holdings (IP) Limited, , Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, Scotland, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Synoptik A/S, Egegårdsvej 66, 2610 Rødovre, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: African Horizons Travel & Safari Ltd., P.O. box 54998, KE Nairobi, Kenya (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: African Horizons Travel & Safari Ltd., P.O. box 54998, KE Nairobi, Kenya (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: European College of Neuropsychopharmacology, Bolognalaan 28, NL-3584 CJ Utrecht, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Washi Kosan Co., Ltd., Takanawa, Minatoku, JP Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Radirack Limited, Wharf Road, Kilnhurst, Mexborough, South Yorkshire, S64 5SU, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Besma International Chem A/S, Friis Hansens Vej 6, 7100 Vejle, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Besma International Chem A/S, Friis Hansens Vej 6, 7100 Vejle, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Donghia, Inc., 485 Broadway, New York, NY 10013, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Donghia, Inc., 485 Broadway, New York, NY 10013, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DAN-AKTIV A/S, Delta Park 46, 2665 Vallensbæk Strand, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DAN-AKTIV A/S, Delta Park 46, 2665 Vallensbæk Strand, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cybercom Group Europe AB, P O Box 7574, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Schering Corporation, 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, NJ , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CULT A/S, Sindalsvej 5A, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DELACOUR DANIA ADVOKATPARTNERSELSKAB, Langebrogade 4, 1411 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: GERMAN SANCHO Y CIA. S.A., Molinos 67, E Almenara (Castellon), Spanien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CULT A/S, Sindalsvej 5A, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DELACOUR DANIA ADVOKATPARTNERSELSKAB, Langebrogade 4, 1411 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Besma International Chem A/S, Friis Hansens Vej 6, 7100 Vejle, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CULT A/S, Sindalsvej 5A, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DELACOUR DANIA ADVOKATPARTNERSELSKAB, Langebrogade 4, 1411 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CULT A/S, Sindalsvej 5A, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DELACOUR DANIA ADVOKATPARTNERSELSKAB, Langebrogade 4, 1411 København K, Danmark 1242

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2555 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1817 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 969 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 130. årgang. 2009-07-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 130. årgang. 2009-07-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 130. årgang. 2009-07-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1697 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 251 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1069 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 130. årgang. 2009-07-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1637 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 132. årgang. 2011-10-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 132. årgang. 2011-10-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 132. årgang. 2011-10-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 133. årgang. 2012-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 133. årgang. 2012-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 133. årgang. 2012-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1031 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 133. årgang. 2012-06-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 133. årgang. 2012-06-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 133. årgang. 2012-06-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1111 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 845 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 871 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 133. årgang. 2012-03-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 133. årgang. 2012-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 133. årgang. 2012-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 417 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 133. årgang. 2012-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 133. årgang. 2012-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 133. årgang. 2012-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 649 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 130. årgang. 2009-08-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 130. årgang. 2009-08-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 130. årgang. 2009-08-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1987 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 373 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1753 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 123. årgang. 2002-04-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere