Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 133. årgang. 2012-07-04 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Licens Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Delvis ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Youngsters by square Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: W-JET (730) Indehaver: Bo Winterskov, Elmevej 3, 5800 Nyborg, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne). (730) Indehaver: BRØDRENE TYGESEN A/S. TØNDER, Storegade 11, 6270 Tønder, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., Birk, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver; detail- og engrossalg med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mandøl (730) Indehaver: Stald Buegård / Mandø for krop og sjæl v/benny Thomsen, Ribevej 18, Bøkbølling, 6670 Holsted, Danmark (511) Klasse 32: Øl. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CONTEA (730) Indehaver: CONTEA ASSURANCE A/S, Dokken 10, 6700 Esbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: LETT Advokatfirma, Jernbanegade 31, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: square (730) Indehaver: SkyBrands A/S, Roskildevej 6, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 20: Sækkestole, puder. (511) Klasse 24: Sengetøj, håndklæder af tekstilmateriale, Plaider, gardiner af tekstilmateriale eller plastik, soveposer (lagenposer). (591) Farvetekst: Sort og hvid. (730) Indehaver: BRØDRENE TYGESEN A/S. TØNDER, Storegade 11, 6270 Tønder, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., Birk, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver; detail- og engrossalg med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 1225

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BIM EQUITY ApS, Allerødvej 30, 3450 Allerød, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed. (591) Farvetekst: Grå og Orange. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Webtimeret (730) Indehaver: DUOBACK KOREA CO., LTD., Gajwa-Dong, Seo-Gu, Incheon, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., Birk, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 20: Stole, stolesæder, armstole, lænestole, liggestole, højstole til babyer.. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og sort (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PIPELINE (730) Indehaver: Tyco Healthcare Group LP, 15 Hampshire Street, US Mansfield, MA, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 10: Medicinske anordninger, nemlig anordninger til brug ved behandling af aneurismer.. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AFRONORDIC (730) Indehaver: MEYER & BUKDAHL A/S, Vermundsgade 40A, st, 2100 (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., Birk, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KLARICARE (730) Indehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, nemlig næse-, hals- og øjenspray/ dråber, præparater mod forkølelse, opløsende middel mod stoppet næse. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer. (730) Indehaver: SKIBSTED IDEATION A/S, Skoubogade 1, 1., 1158 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 16: Papir og papirvarer; brochurer; tryksager; bøger; magasiner; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); aviser, tidsskrifter, artikler, nyhedsbreve. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 41: Nyhedsformidling, reportagevirksomhed, redaktionsvirksomhed, online publikationer af bøger, aviser, tidsskrifter, magasiner, artikler og nyhedsbreve; udgivelse af bøger, aviser, tidsskrifter, magasiner, artikler og nyhedsbreve; uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed, herunder organisering, arrangering og ledelse af konferencer, seminarer og workshops. 1226

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Rebel Hairdesign (730) Indehaver: Rebel Hairdesign v/line Iversholt-Andersen, Øresundsvej 17, 2.tv, 2300 København S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 44: Saloner (Frisør -); Frisørsaloner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ONCE FEMALE (730) Indehaver: Ole Larsen, c/o Annelise Rahbek Poulsen, Tjørnegårdsvej 31, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering (511) Klasse 44: Lægevirksomhed; veterinærvirksomhed; sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt, grønt og gult. (500) Bemærkninger: Mærket er bevægeligt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: tomat, tomat og atter tomat (730) Indehaver: BEAUVAIS FOODS A/S, Hørsvinget 1, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 29: Kødekstrakter, æg, mælk og mejeriprodukter, fedtstoffer. (511) Klasse 30: Tomatketchup, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næ-ringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande. (500) Disclaimer: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse for varen "tomatketchup" i klasse 30. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Fynske Fristelser (730) Indehaver: FRIENDTEX A/S, Hammershusvej 14 A, 7400 Herning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATAKTIESELSKABET DAHL, HERNING, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Cardiokomplex (730) Indehaver: MEDICA CLINICAL NORD DANMARK A/S, Korskildeeng 4, 2670 Greve, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til tøjvask; præparater til rengøring, polering, skuring og slibning; sæber; parfumevarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotion; tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; hygiejniske præparater til medicinske formål; diætetiske fødevarer og præparater tilpasset medicinsk eller veterinærmedicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kosttilskud til mennesker og dyr; plastre, forbindsstoffer; materiale til tandplombering, tandlægevoks; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RASKnu (730) Indehaver: JOBCARE A/S, Jacob Gades Alle 12B, 6600 Vejen, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., Birk, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 35: Varetagelse af kontoropgaver og ved køb af tjenesteydelser for andre; Vurdering af forret-ningsanliggender; Foretagelse af forretningsundersøgelser; Indhentelse af forretningsinforma-tioner og oplysninger. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (730) Indehaver: Faaborg-Midtfyn Kommune, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., Birk, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk virksomhed; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. 1227

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Grandi Salumifici Italiani S.p.A., Strada Gherbella, 320, IT Modena (MO), Italien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; næringsmidler og præparater til farsering af pasta fremstillet af kød, fisk, fjerkræ, vildt; kødekstrakter; kogt, krydret, røget charcuteri af alle slags kød; pølser, würstel (små wienerpølser); smørbar paté af enhver art og af enhver smag, paté fremstillet af kød, fisk, fjerkræ, vildt, vegetarisk paté, kødprodukter; konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; konserves, geléer, syltetøj, kompotter; kraftsky; æg, mælk og mejeriprodukter; oste, osteprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver; salt, sennep; eddike; krydderier; råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DEEPLE (730) Indehaver: DEEPLE ApS, Fruebjergvej 3, 2100 (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere; navigationsinstrumenter og -apparater til sporing af ejendom og mennesker; GPS (Global Positioning System); RFID (Radio Frequency Identification); databehandlingsudstyr; alarmer; alarmapparater; computerprogrammer [downloadable]; computerprogrammer, optagne; computer software, optaget; databærere (optiske -); optiske datamedier; elektroniske mærkesedler til varer; interfaces til computere; magnetiske databærere; magnetiske indkodere; smartkort [kodede]; stregkodelæsere; tyverialarmindretninger; tyverihindrende installationer, elektriske; computer software. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; administration (kommerciel -) ved licensering af andres varer og tjenesteydelser; auktionssalg; auktionsvirksomhed; demonstration af varer; uddeling af vareprøver; forretningsundersøgelser; markedsanalyser; marketingsundersøgelser; udlejning af reklameplads; PR-virksomhed; reklamevirksomhed; salgsfremstød for andre; administration af datastyrede arkiver; computerdatabaser (sortering og redigering af informationer i -); indføring i computerdatabaser (kompilering af informationer -); informationer (systematisering af -) i computerdatabaser; kompilering af statistikker; kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser; onlineannoncering på et computernetværk; prissammenligning; præsentation af varer på kommunikationsmedier til detailhandelsmæssige formål; sortering og redigering af informationer i computerdatabaser vedrørende hittegods og tyvekoster; sortering og redigering af informationer i computerdatabaser vedrørende stregkoder. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; ajourføring af computerprogrammer; analyser af computersystemer; computer software (udlejning af - ); computer software (vedligeholdelse af -); computerdata (genoprettelse af -); computerprogrammer (kopiering af -); computerprogrammering; computervirusbeskyttelse; ingeniørvirksomhed; rådgivning vedrørende navigationsinstrumenter, GPS (Global Positioning System) og RFID (Radio Frequency Identification); installation af computersoftware; rådgivning vedrørende computer hardware; rådgivning vedrørende computer software; søgemaskiner (stillen -) til rådighed på internettet; udlejning af web-servere; leje af adgang til databaser (webhosting). (511) Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; herunder registrering og mærkning af værdigenstande; konsulentbistand vedrørende sikkerhed, herunder tyverisikring og forebyggelse af tyveri; returnering af hittegods og tyvekoster. (730) Indehaver: BOXONE ApS, Gammel Kongevej 19, 1610 København V, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PYROMAN (730) Indehaver: FAMOUS BRANDS ApS, Hejreskovvej 18 C, 3490 Kvistgård, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dermadexin (730) Indehaver: Astion Pharma A/S, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til tøjvask; præparater til rengøring, polering, skuring og slibning; sæber; parfumevarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotion; tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; hygiejniske præparater til medicinske formål; diætetiske fødevarer og præparater tilpasset medicinsk eller veterinærmedicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kosttilskud til mennesker og dyr; plastre, forbindsstoffer; materiale til tandplombering, tandlægevoks; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; fungicider, herbicider. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer. 1228

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Viradexin (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Astion Pharma A/S, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til tøjvask; præparater til rengøring, polering, skuring og slibning; sæber; parfumevarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårlotion; tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; hygiejniske præparater til medicinske formål; diætetiske fødevarer og præparater tilpasset medicinsk eller veterinærmedicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kosttilskud til mennesker og dyr; plastre, forbindsstoffer; materiale til tandplombering, tandlægevoks; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; fungicider, herbicider. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Rasmus Paludan (730) Indehaver: Rasmus Paludan, c/o Paludan, Grønjordskollegiet 6, , 2300 København S, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved køb af varer og tjenesteydelser for andre; forretningsadministration; forretningsledelse; Forretningsledelse (Bistand ved -); Forretningsledelse (Rådgivning vedrørende -); Forretningsledelse og organisation (Rådgivning vedrørende -); Personale (Psykologiske tests ved udvælgelse af -); Personaleledelse (Rådgivning vedrørende -); Personalerekruttering; Plakater (Opklæbning af -); Professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed; Psykologiske tests ved udvælgelse af personale; Public relation; Sekretariatsvirksomhed; Tekstbehandlingsvirksomhed; varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; Arrangering og ledelse af seminarer; Arrangering og ledelse af symposier; Arrangeringog ledelse af forelæsninger; Bøger (Udgivelse af -); Entertainervirksomhed; Fotografisk reportage; Layout, andre ydelser end til reklamemæssige formål; Levende optræden; Manuskript-skrivning; Nyhedsformidling; Publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter (Online -); Publikationer (Tilvejebringelse af online -), ikke downloadable; Seminarer (Arrangering og ledelse af -); Skrivning af tekster [dog ikke reklametekster]; Skrivning af manuskripter; Symposier (Arrangering og ledelse af -); Udgivelse af bøger; underholdningsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk virksomhed; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov; Alternativ konfliktmægling; Detektivbureauer; Domænenavne (Registrering af -) [juridisk bistand]; Eftersøgning af savnede personer; Immaterielle rettigheder (Rådgivning vedrørende -); Juridisk virksomhed; Juridiske undersøgelser; Konsulentbistand vedrørende sikkerhedsspørgsmål; Mediation [mægling]; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov; Registrering af domænenavne [juridisk bistand]; Rådgivning vedrørende immaterielle rettigheder; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; Sikkerhedsspørgsmål (Konsulentbistand vedrørende -). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hercules Hestefoder (730) Indehaver: ANHOLT TØMRERFIRMA ApS, Østervej 11, 8592 Anholt, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); juletræspynt. (591) Farvetekst: Messing (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TROPICANA ESSENTIELS NUTRI- FRUITS (730) Indehaver: Tropicana Products, Inc., 1001, 13th Avenue East, Bradenton, FL 33506, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 32: Frugtjuice, frugtsaft og frugtdrikke.. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SELENOQ10 (730) Indehaver: Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6, 6500 Vojens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; sanitære præparater til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; plastre og forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler; diætetiske fødevarer til medicinsk brug og diætetiske kosttilskud til medicinsk brug; vitamin- og mineralpræparater. (730) Indehaver: DANISH AGRO A.M.B.A., Køgevej 55, 4653 Karise, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; hygiejniske præparater til medicinske formål; diætetiske fødevarer og præparater tilpasset medicinsk eller veterinærmedicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kosttilskud til mennesker og dyr; plastre, forbindsstoffer; materiale til tandplombering, tandlægevoks; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; fungicider, herbicider. (511) Klasse 31: Korn og landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. 1229

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ART+COM (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ART + COM AG, Kleinstr , D Berlin, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr og computere; programmer til databehandling og computer-programmer (software) optaget på databærere.. (511) Klasse 35: Køb og salg af data og software; udlejning og fremskaffelse af data. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; kulturelle arrangementer, organisation, arrangering og afholdelse af kollokvier, konferencer, symposier, seminarer og konkurrencer; afholdelse af udstillinger til kulturelle formål og undervisningsformål, alle førnævnte tjenesteydelser særlig i forbindelse med multimedie-præsentationer, computergenereret billedbehandling (CGI), augmented reality-applikationer og -teknologi samt telekommunikation. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer hardware og software; udlejning og fremskaffelse af software; grafisk designvirksomhed; computerunderstøttet grafisk designvirksomhed; design af computeranimationer; computergenereret billedbehandling (CGI), design af augmented reality-applikationer, industriel design. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: AG SNUS AKTIESELSKAB, Drejervænget 1, 5610 Assens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: FOCUS ADVOKATER P/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 34: Tobak; artikler for rygere; tændstikker; snus-produkter. (730) Indehaver: SEAMAID A/S, Lyngby Hovedgade 49B, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (511) Klasse 29: Konserverede, frosne, tørrede og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg; mælk og mælkeprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og kornpræparater; brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; råis. (511) Klasse 31: Korn og landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i hvid og grønt (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BLUE OCEAN (730) Indehaver: AG SNUS AKTIESELSKAB, Drejervænget 1, 5610 Assens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: FOCUS ADVOKATER P/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 34: Tobak; artikler for rygere; tændstikker; snus-produkter.. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GK Desinfektion (730) Indehaver: GARTNER-KEMI A/S, Grønttorvet 45, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med desinfektionsmidler. 1230

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kuppi v/birthe Krabek, Skovgårdsvej 7, 5863 Ferritslev Fyn, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., Birk, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; materialer til bogbinding; fotografier; papirhandlervarer (skriveredskaber og papirvarer); klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; malerpensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt 2 forskellige grønne nuancer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: jyskmobilvarme (730) Indehaver: JYSK MOBILVARME ApS, Krøjgårdvej 23, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparation; installationsvirksomhed. (730) Indehaver: Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-Ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Elektronisk papir; elektroniske papirlignende skærme (displays); elektroniske skærme (displays); elektroniske display paneler; information terminal anordning (computer hardware og computer software); information terminal anordning (computer hardware og computer software) som anvender elektronisk papir teknologi; mobil telefoner; digitale kameraer; fjernsynsapparater; computere; computerprogrammer; indkodede kort (IC kort), kodede smartkort og kodede chipkort; computerspil [edb-programmer]; spilleapparater, kun til brug med eksterne skærme eller monitorer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IHCTablet (730) Indehaver: Schneider Electric Danmark A/S, Industriparken 32, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske apparater, instrumenter og elmateriel til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering, styring, måling eller kontrol af elektricitet og energi, herunder installationsmateriel til såvel stærkstrøm som svagstrøm; databehandlingsudstyr, optiske fiberkabler og komponenter hertil, magnetiske og optiske databærere, programmerbare controller; software til forbedring af energieffektivitet og energibæredygtighed i erhvervsbygninger og beboelsesejendomme, databaser inden for energistyring, processtyring og sikkerhedsstyring i erhvervsbygninger og beboelsesejendomme i forbindelse med industrielle maskiner og processer; elektriske apparater, instrumenter og elmateriel til signalering og fjernkontrol, herunder lysdæmpere, sensorer, bevægelsessensorer, alarmer, fjernbetjeningsregulatorer til belysning, hastighed, temperatur og elektrisk strøm, fjernbetjeningsenheder, voltmetre, multimetre, sikringsfrakobling, lynafledere og indikatorlamper; elektriske kontrol- og fordelingspaneler samt målings-, monterings- og overvågningssystemer til optimering af elektrisk strøm, især kontakter, og forbedring af energieffektivitet, sikkerhedstyring og adgangskontrol i erhvervsbygninger og beboelsesejendomme (ikke indeholdt i andre klasser), dele og tilbehør til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser), elektriske og elektroniske radio-, tele- og datakommunikationsapparater, elektriske afbrydere, trådløse elektriske stikkontakter, dåser og kabinetter til elektrisk udstyr, fordelingstavler. (511) Klasse 37: Opsætning af elektriske og elektroniske apparater. Reparations- og installationsvirksomhed af elektriske installationer.. (511) Klasse 42: Industriel design, analyse og teknisk udvikling vedrørende bygge- og anlægsvirksomhed, ingeniørvirksomhed, herunder rådgivning vedrørende bygge- og anlægsvirksomhed, materialeafprøvning og testning af materialer. 1231

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: YES POWERDROPS (730) Indehaver: The Procter & Gamble Company, a corporation of the State of Ohio, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 03: Vaskemidler, blegemidler og andre midler til husholdningsbrug, herunder opvaskemidler; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; præparater til rengøring, pleje og forskønnelse af bestik og service, sæbe til husholdningsbrug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: nord-energi (730) Indehaver: ENERGI NORD A/S, Over Bækken 6, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 35: Markedsføring af energi, herunder elektricitet og vedrarende energiprodukter.. (511) Klasse 39: Distribution af energi, herunder elektrcitet. Levering af varer, herunder eneri, herunder elektricitet, herunder vedvarende energiprodukter. Oplagring af varer.. (511) Klasse 42: Rådgivning bistand og information vedrørende energi, herunder elektricitet og vedvarende energi.. (730) Indehaver: SPILNU.DK A/S, c/o Cego ApS, John F. Kennedys Plads 1E, 3., 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 28: Skrabelodder til at spille lotterispil; Selskabsspil; Spil; Spillehalsmaskiner; Spillemaskiner til pengespil; Spillemærker; Videospillemaskiner; Brætspil; Gevinstgivende spillemaskiner; Kort (Bingo -); Kort (Spille -); Skrabelodder til at spille lotterispil. (591) Farvetekst: Hvid, blå og lyseblå. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RIVERSIDE (730) Indehaver: Riverside Partners, LLC a Delaware limited liability company doing business as The Riverside Company, Suite 2900, 50 Public Square, Cleveland, Ohio 44113, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og rådgivning, nemlig styring og vejledning af organisationer vedrørende produktion- og distributionsforhold, beskæftigelseforhold, skatteforhold, marketing, ledelse af forsyningskæder, generelle driftsforhold og kunderelationer; tilvejebringelse af virksomhedsrapporter vedrørende status i forbindelse med køb og salg af selskaber. (511) Klasse 36: Fremskaffelse af økonomiske midler til brug for køb og salg af selskaber; køb og salg af selskaber. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: me Casa (730) Indehaver: me Casa v/lasse Lind Sørensen, Gelstedskovvej 23, 5591 Gelsted, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., Birk, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol (overvågning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, discs til optagelse; CDere, DVDere og andre digitale optagelsesmedier; mekanismer til møntopererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr, computere; computer software; ildslukningsapparater. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparation; installationsvirksomhed. 1232

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WPA MOBILE (730) Indehaver: epocket Solutions AS, Sandakerveien 64, N-0484 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Signius IP AB, Box 3160, S Vallda, Sverige (511) Klasse 09: Computerprogrammer og computersoftware; apparater og instrumenter, nemlig computer hardware; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af data, lyd eller billeder;trådløse håndholdte apparater; personal digital assistants; trådløse telefoner; mobiltelefoner; intelligente telefoner; videofoner; computersoftware; elektroniske håndholdte enheder til trådløs transmission af signaler med data og/eller tale; tilbehør til elektroniske håndholdte apparater til trådløs transmission af data- og/eller talesignaler, nemlig batterier, batteridæksler, opladere og ladestationer, hovedtelefoner, adaptere, stativer til skriveborde (specielt tilpasset til elektroniske håndholdte apparater til trådløs transmission af data- og/eller talesignaler), dockningstationer, computerkabler samt etuier, tasker og hylstre (specielt tilpasset til elektroniske håndholdte apparater til trådløs transmission af data- og/eller talesignaler); lyd- og videobånd, -kassetter, -diske og -plader; Read-only memorys; magnetiske databærere; interaktive cd er; videocompactdiske; oplysninger lagret i og på elektroniske, magnetiske og/eller optiske medier; elektroniske publikationer; computersoftware til kommunikation med henblik på synkronisering, transmission og deling aftale, data, kalendere og indhold mellem en eller flere elektroniske håndholdte apparater samt data lagret på eller i forbindelse med en computer; computersoftware til brug ved transmission af information om kort, navigation, trafik, vejr og seværdigheder via telekommunikationsnetværk, mobiltelefoner, intelligente telefoner, elektroniske håndholdte apparater og navigationsudstyr; computersoftware til brug for visning og downloading af elektroniske kort; software til drift af ruteplanlæggere. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; adgang til Internettet; formidling af adgang til elektroniske databaser, formidling af adgang til computernetværk med gps-navigationstjenester; opkobling og adgang til elektroniske kommunikationsnetværk til transmission eller modtagelse af lyd- billed- eller multimedieindhold; tilvejebringelse af opkobling og adgang til elektroniske kommunikationsnet til transmission eller modtagelse af computersoftware og publikationer; webtransmission; elektronisk post; levering at meddelelser via elektroniske transmissionssystemer; trådløs udveksling af data og meddelelser, særlig tjenester, der gør det muligt for en bruger at sende og/eller modtage meddelelser via et trådløst datanetværk; envejs- og tovejspersonsøgning; transmission og modtagelse af talekommunikation; elektronisk transmission af computersoftware og applikationer via internettet og andre computernetværk eller andre elektroniske kommunikationsnetværk og trådløst udstyr; udsendelsesvirksomhed; udsendelse eller transmission af radioprogrammer; udsendelse eller transmission af digitalt lyd- og videoindhold, der kan streames eller downloades, via computernetværk og andre kommunikationsnetværk; rådgivning vedrørende telekommunikation, nemlig information rettet mod tredjemand med henblik på bistand ved udvikling og integration at envejs- eller tovejsforbindelser til data, inklusive virksomhedsdata og personlige data og/eller talekommunikation; konsulentbistand i forbindelse med telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Tilvejebringelse at gps-navigationstjenester; formidling af kort-, navigations- og trafikinformation samt information om geografiske koordinater via telekommunikationsnetværk, mobilteletoner, telefoner, intelligente telefoner, håndholdte elektroniske apparater og navigationsudstyr. (511) Klasse 42: Design, opdatering og vedligeholdelse af computersoftware; computerprogrammering; videnskabelig og teknologisk virksomhed og forskning samt design i forbindelse hermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; stillen software til rådighed på et globalt computernetværk (software as a service-tjenester); søgemaskiner til søgning at data via kommunikationsnetværk; internetvirksomhed, nemlig udbydelse at tidsbegrænset brug af software til hentning at data vedrørende geografiske kort og afbildninger heraf og kørselsvejledning ved hjælp af et globalt positioneringssystem (GPS) for at tredjemand kan nå frem til et bestemt sted eller komme i en bestemt retning; teknologisk konsulentbistand i forbindelse med computerhardware og -software, telekommunikationsvirksomhed og gps-tjenester; teknisk support i forbindelse med computerhardware og -software, telekommunikationsvirksomhed og gps-tjenester; udbydelse af onlinefaciliteter via globale computernetværk og andre computernetværk eller elektroniske kommunikationsnetværk, hvilket gør det muligt for brugere at programmere lyd-, video-, film- og tekstindhold samt andet multimedieindhold; teknisk bistand, nemlig opdatering og vedligeholdelse af computersoftware og fejlsøgning i forbindelse med supportprogrammer til diagnosticering og løsning at problemer med trådløse forbindelsesenheder og relateret computersoftware og -hardware; tilvejebringelse af vejrprognoser via telekommunikationsnetværk, mobiltelefoner, telefoner, intelligente telefoner, trådløse håndholdte apparater og navigationsudstyr; konsulent-, informations- og rådgivningsvirksomhed vedrørende ovennævnte tjenesteydelser. 1233

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: epocket Solutions AS, Sandakerveien 64, N-0484 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Signius IP AB, Box 3160, S Vallda, Sverige (511) Klasse 09: Computerprogrammer og computersoftware; apparater og instrumenter, nemlig computer hardware; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af data, lyd eller billeder;trådløse håndholdte apparater; personal digital assistants; trådløse telefoner; mobiltelefoner; intelligente telefoner; videofoner; computersoftware; elektroniske håndholdte enheder til trådløs transmission af signaler med data og/eller tale; tilbehør til elektroniske håndholdte apparater til trådløs transmission af data- og/eller talesignaler, nemlig batterier, batteridæksler, opladere og ladestationer, hovedtelefoner, adaptere, stativer til skriveborde (specielt tilpasset til elektroniske håndholdte apparater til trådløs transmission af data- og/eller talesignaler), dockningstationer, computerkabler samt etuier, tasker og hylstre (specielt tilpasset til elektroniske håndholdte apparater til trådløs transmission af data- og/eller talesignaler); lyd- og videobånd, -kassetter, -diske og -plader; Read-only memorys; magnetiske databærere; interaktive cd er; videocompactdiske; oplysninger lagret i og på elektroniske, magnetiske og/eller optiske medier; elektroniske publikationer; computersoftware til kommunikation med henblik på synkronisering, transmission og deling aftale, data, kalendere og indhold mellem en eller flere elektroniske håndholdte apparater samt data lagret på eller i forbindelse med en computer; computersoftware til brug ved transmission af information om kort, navigation, trafik, vejr og seværdigheder via telekommunikationsnetværk, mobiltelefoner, intelligente telefoner, elektroniske håndholdte apparater og navigationsudstyr; computersoftware til brug for visning og downloading af elektroniske kort; software til drift af ruteplanlæggere. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; adgang til Internettet; formidling af adgang til elektroniske databaser, formidling af adgang til computernetværk med gps-navigationstjenester; opkobling og adgang til elektroniske kommunikationsnetværk til transmission eller modtagelse af lyd- billed- eller multimedieindhold; tilvejebringelse af opkobling og adgang til elektroniske kommunikationsnet til transmission eller modtagelse af computersoftware og publikationer; webtransmission; elektronisk post; levering at meddelelser via elektroniske transmissionssystemer; trådløs udveksling af data og meddelelser, særlig tjenester, der gør det muligt for en bruger at sende og/eller modtage meddelelser via et trådløst datanetværk; envejs- og tovejspersonsøgning; transmission og modtagelse af talekommunikation; elektronisk transmission af computersoftware og applikationer via internettet og andre computernetværk eller andre elektroniske kommunikationsnetværk og trådløst udstyr; udsendelsesvirksomhed; udsendelse eller transmission af radioprogrammer; udsendelse eller transmission af digitalt lyd- og videoindhold, der kan streames eller downloades, via computernetværk og andre kommunikationsnetværk; rådgivning vedrørende telekommunikation, nemlig information rettet mod tredjemand med henblik på bistand ved udvikling og integration at envejs- eller tovejsforbindelser til data, inklusive virksomhedsdata og personlige data og/eller talekommunikation; konsulentbistand i forbindelse med telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Tilvejebringelse at gps-navigationstjenester; formidling af kort-, navigations- og trafik-information samt information om geografiske koordinater via telekommunikationsnetværk, mobilteletoner, telefoner, intelligente telefoner, håndholdte elektroniske apparater og navigationsudstyr. (511) Klasse 42: Design, opdatering og vedligeholdelse af computersoftware; computerprogrammering; videnskabelig og teknologisk virksomhed og forskning samt design i forbindelse hermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; stillen software til rådighed på et globalt computernetværk (software as a service-tjenester); søgemaskiner til søgning at data via kommunikationsnetværk; internetvirksomhed, nemlig udbydelse at tidsbegrænset brug af software til hentning at data vedrørende geografiske kort og afbildninger heraf og kørselsvejledning ved hjælp af et globalt positioneringssystem (GPS) for at tredjemand kan nå frem til et bestemt sted eller komme i en bestemt retning; teknologisk konsulentbistand i forbindelse med computerhardware og -software, telekommunikationsvirksomhed og gps-tjenester; teknisk support i forbindelse med computerhardware og -software, telekommunikationsvirksomhed og gps-tjenester; udbydelse af onlinefaciliteter via globale computernetværk og andre computernetværk eller elektroniske kommunikationsnetværk, hvilket gør det muligt for brugere at programmere lyd-, video-, film- og tekstindhold samt andet multimedieindhold; teknisk bistand, nemlig opdatering og vedligeholdelse af computersoftware og fejlsøgning i forbindelse med supportprogrammer til diagnosticering og løsning at problemer med trådløse forbindelsesenheder og relateret computersoftware og -hardware; tilvejebringelse af vejrprognoser via telekommunikationsnetværk, mobiltelefoner, telefoner, intelligente telefoner, trådløse håndholdte apparater og navigationsudstyr; konsulent-, informations- og rådgivningsvirksomhed vedrørende ovennævnte tjenesteydelser. (591) Farvetekst: Mærket er i rødt og hvidt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FanAlytics (730) Indehaver: LOYAL SOLUTIONS A/S, Robert Jacobsens Vej 68, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Management For Hire (730) Indehaver: LAUNGAARD & COMPANY ApS, Ingvar Hjorts Vej 7, 2830 Virum, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, artikler, bøger, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: meebook (730) Indehaver: VERSION A ApS, Studiestræde 19, 4. sal, 1455 København K, Danmark (511) Klasse 09: computer software. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Torcup, Inc., 1025 Conroy Place, US Eston, USA (740/750) Fuldmægtig: MARCARIA.COM CORP., Business Center Bach, Bachstrasse 1, CH-9606 Butschwill, Schweiz (511) Klasse 07: Håndholdt/manuelt betjente, hydrauliske, pneumatiske og elektriske værktøjer, der anvendes til at stramme, løsne og fjerne gevindsamlinger og industrielt udstyr. 1234

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Strömma Turism & Sjöfart AB, Svensksundsvägen 17, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon Aktiebolag, William Gibsons Väg 1, S Jonsered, Sverige (511) Klasse 39: Transport; pakning og opbevaring af varer: arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering. (591) Farvetekst: Rød, sort og gul. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: WOODCON A/S, Løvevej 40, 8654 Bryrup, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (Ildfaste -), ikke af metal; brandimprægneret konstruktionstræ. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grøn/sort/grå (730) Indehaver: PENSAM LIV FORSIKRINGSAKTIESELSKAB, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig administration af erhvervsejendomme. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, forsikringsvirksomhed, pensionsvirksomhed; rådgivning vedrørende finansiel virksomhed, pensions- og forsikringsvirksomhed; information om finansiel virksomhed, pensions- og forsikringsvirksomhed, herunder livsforsikring, personforsikring, ulykkesforsikring og kapitalforsikring; investering af kapital; investeringsforeninger; kreditgivning; finansiel administration og udlejning af erhvervsejendomme; forvaltning af etageejendomme; boliganvisning (lejligheder); vurdering og værdiansættelse af fast ejendom; økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); finansiel sponsorering; udstedelse af kreditkort og checks; finansiel clearing; lån (finansiering); finansielle ydelser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Børns Voksenvenner (730) Indehaver: Landsforeningen Børns Voksenvenner, Hvedemarken 18, 5492 Vissenbjerg, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer (511) Klasse 44: Lægevirksomhed; veterinærvirksomhed; sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov (500) Bemærkninger: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse for tjenesteydelserne: personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov (730) Indehaver: PENSAM LIV FORSIKRINGSAKTIESELSKAB, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig administration af erhvervsejendomme. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, forsikringsvirksomhed, pensionsvirksomhed; rådgivning vedrørende finansiel virksomhed, pensions- og forsikringsvirksomhed; information om finansiel virksomhed, pensions- og forsikringsvirksomhed, herunder livsforsikring, personforsikring, ulykkesforsikring og kapitalforsikring; investering af kapital; investeringsforeninger; kreditgivning; finansiel administration og udlejning af erhvervsejendomme; forvaltning af etageejendomme; boliganvisning (lejligheder); vurdering og værdiansættelse af fast ejendom; økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); finansiel sponsorering; udstedelse af kreditkort og checks; finansiel clearing; lån (finansiering); finansielle ydelser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 1235

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1321 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 127. årgang. 2006-05-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 127. årgang. 2006-05-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 127. årgang. 2006-05-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1035 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1417 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 132. årgang. 2011-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 132. årgang. 2011-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 132. årgang. 2011-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 43 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2193 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 705 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1947 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 913 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1793 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 131. årgang. 2012-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 131. årgang. 2012-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 131. årgang. 2012-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 757 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 130. årgang. 2009-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 130. årgang. 2009-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 130. årgang. 2009-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 57 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 129. årgang. 2008-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 129. årgang. 2008-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 129. årgang. 2008-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 401 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 251 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2471 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2167 Omtryk af tidligere

Læs mere