Salgsprospekt. Tømmerupgården, Tømmerupvej 8, Tømmerup 4440 Mørkøv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsprospekt. Tømmerupgården, Tømmerupvej 8, Tømmerup 4440 Mørkøv."

Transkript

1 Salgsprospekt For Tømmerupgården, Tømmerupvej 8, Tømmerup 4440 Mørkøv. Areal: 149 ha. Kontantpris: kr.

2 Præsentation Introduktion Tømmerupgården er en kombineret planteavls-, liebhaver- og jagtejendom på 149 hektar, beliggende fredeligt og naturskønt, ved Torbenfeld Skovene og Åmosen syd for Mørkøv på Vestsjælland. Terrænet er i den nordlige del af ejendommen lettere kuperet og består af frodige lermuldede moræneaflejringer. Mod syd falder terrænet ned mod Åmosen. Åmosen er på denne strækning afvandet og opdyrket, og fremstår i dag som en smuk mosaik af frodige kalkholdige agerjorder, mindre skove, moser og krat. Ejendommen drives i dag med traditionel planteavl og skovdrift, kombineret med jagt og boligudlejning. Jordtilliggendet til Tømmerupgården udgør i alt ca. 149 hektar. Jordtilliggendet fordeler sig omtrentligt med 100 hektar god støtteberettiget agerjord, 22 hektar skov, 24 mose, eng og krat (hjorteland), samt 3 hektar have, gårdsplads, ridebane, bygninger m.v. Jagten på Tømmerupgården er særdeles god. Jagtmulighederne omfatter bl.a. kronvildt, råvildt, harer, ræv, ænder, fasaner, duer og snepper. Særligt skal i denne sammenhæng kronvildtet fremhæves. Tømmerupgården er nemlig beliggende lige midt i kerneområdet for kronvildtet i Vest- Sjælland. Det er her på Tømmerupgården, på kanten af Åmosen, midt mellem Torbenfeld Skovene og Kongsdal Skovene, at kronvildtet ynder at holde til. Kronvildt opleves derfor dagligt på ejendommen. Helheden afrundes af ejendommens smukke og velholdte beboelse på 448 m2, beliggende højt i landskabet, med en flot udsigt mod syd, ud over haven, over de bølgende marker og Åmosen med al dens flora og fauna. Til Tømmerupgården hører endvidere en bestyrerbolig på 116 m2, samt moderne, få år gamle driftsbygninger. Ejendommen vil, efter den seneste ændring af landbrugsloven, kunne erhverves frit.

3 Udbudsvilkår Salgspris Kontant kr Salgsvilkår Overtagelse Refusion Mellemsalg Virksomhed i drift Erhvervelsesregler Ejendommen udbydes til salg på kontantbasis. Sælger forbeholder sig retten til frit at vælge mellem fremkomne købstilbud, herunder muligheden for at forkaste alle købstilbud. Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale. Der foretages sædvanlig refusion af ejendommens indtægter og udgifter. Ret til mellemsalg forbeholdes. Nærværende ejendom er en virksomhed i drift, hvorfor der tages forbehold for eventuelle ændringer, indtruffet efter udarbejdelsen af nærværende salgsprospekt. Ejendommen er en landbrugsnoteret landbrugsejendom. Landbrugslovens erhvervelsesregler er derfor gældende ved køb af Ejendommen. Det er imidlertid væsentligt at bemærke, at der den 1. april 2010 trådte en ny landbrugslov i kraft, som bl.a. indebærer, at omtrent alle kan købe landbrugsejendomme i Danmark. Blandt andet er kravet om egen drift, kravet om landmandsuddannelse, størrelsesbegrænsninger, afstandsbegrænsninger, samt kravet om personlig bopæl på landbrugsejendomme bortfaldet. Konkret betyder dette, at omtrent alle danskere og de fleste øvrige EU- og EØS-borgere vil kunne købe ejendommen, personligt eller i selskabsform. Ejendommen skal dog bebos helårs, men ikke nødvendigvis af ejeren selv. Pligten til at nogen bor på ejendommen bortfalder efter 10 år. Kravet om bopælspligt / udlejningspligt bortfalder også, hvis man i forvejen ejer en beboet landbrugsejendom i Danmark eller et andet EU / EØS-land.

4 Beliggenhed Matr.nr. Matr. nr. 3g, 11a og 12a, Tømmerup By, Undløse, Holbæk Kommune. Areal Grundarealet er ifølge matrikelfortegnelsen og tingbogen 148,6038 ha. Adresse Kommune Region Zonestatus Hovednotering og ejendomsstruktur Tømmerupvej 8, Tømmerup, 4440 Mørkøv. Holbæk Kommune. Region Sjælland. Landzone. Ejendommen består af 3 samnoterede matrikler, som er fuldt ud landbrugspligtige, og uden fredskovspligt. Ejendommen vil, jf. beskrivelsen af erhvervelsesreglerne, kunne erhverves af næsten alle EU og EØSborgere, personligt eller i selskabsform. Historie Historie Tømmerupgården, ca Tømmerupgården er beliggende på kanten af Åmosen, ved Torbenfeld Skovene, syd for Mørkøv på Vestsjælland. Åmosen er et af Danmarks største sammenhængende lavbundsarealer, og området har gennem årene været genstand for mange tanker og planer. Historikken er meget godt beskrevet og resumeret i bl.a. udkastet til Natura 2000 planer, hvorfra nedenstående historiske beskrivelse er hentet: Under sidste istid har Åmosen sandsynligvis været dækket af en istunge. For nogle tusinde år siden var Åmosen en bred smeltevandsflod, der førte smeltevand fra istidens gletschere fra store dele af Sjælland til Storebælt.

5 Historie fortsat Senere i postglacialtiden blev Åmosen udfyldt af først kalkholdige dyndaflejringer og senere af vældige tørveaflejringer. Størstedelen af denne tørv i Store Åmose har været berørt af tørveindvinding under krigen, hvorfor det meste af mosevegetationen var forsvundet i slutningen af 1940 erne. Store Åmose er senere blevet intensivt drænet og opdyrket, og selve Åmose Å blev udrettet i 1960 erne. Tømmerupgården, ca Dræningen forårsagede en hurtig nedbrydning af tørven, og området i sin helhed mistede sin betydning som nationalt biologisk interesseområde og er siden ikke blevet vurderet fredningsværdigt. Åmosen har dog fortsat stor biologisk interesse, og der er gennem tiderne udarbejdet mange planer om at genskabe Åmosen, uden at det dog hidtil er blevet til noget konkret. Men det er altså ikke uden grund, at Åmosen er udpeget som Natura 2000 område, og der fortsat er en stor naturrigdom knyttet til Åmosen. Tømmerupgården, Tømmerupgården er beliggende på den nordlige kant af Åmosen, og ca hektar af Tømmerupgårdens jorder ligger i den nu opdyrkede Åmose. Tømmerupgården favner således både den høje frodige kuperede landbrugsjord (typisk vestsjællandsk moræne) og klægjorderne nede i den i dag udtørrede Åmose. Tømmerupgården, Flyfoto Samtidig ligger Tømmerupgården midt i det meget smukke vestsjællandske godslandskab, midt mellem Torbenfeld Gods og Kongsdal Gods. I dag fremtræder Tømmerupgården som en velbeliggende, veldrevet og moderne planteavlsejendom, med et rigtig godt stuehus, opdaterede driftsbygninger, samt nogen fantastiske natur-, herligheds- og jagtværdier. Åmosen og Åmose Å, Tømmerupgården er i det hele taget en meget helstøbt, veldrevet og alsidig ejendom, som er den oplagte base, for den naturelskende og pladskrævende familie. På Tømmerupgården er der nemlig store udfoldelsesmuligheder, samtidig med at driften er god, overskuelig og ret uproblematisk.

6 Bygninger Bygninger Til Tømmerupgården hører et stateligt, velholdt og solidt stuehus på 448 m2, en bestyrerbolig på 116 m2, samt nyere moderne kornlade, korntørreri, maskinhal m.v. Detaljerne for de enkelte bygninger fremgår af nedenstående gennemgang. Beboelsen / stuehuset (Bygning 1 i BBR) Beboelsen, beliggende Tømmerupvej 8, Tømmerup, 4440 Mørkøv, er ifølge BBR opført i år 1976, og er væsentligt om- og tilbygget i Bygningen har et bebygget areal på 303 m2, og en udnyttet tagetage på 145 m2, og en kælder på 26 m2. Det samlede bolig- og erhvervsareal i beboelsen udgør ifølge BBR i alt 448 m2. Beboelsen er i 2004 gennemgribende renoveret og samtidig udvidet af ejendommens nuværende ejere, og hele bygningen fremstår yderst herskabelig og præsentabel, både i det ydre og indre. Beboelsen ligger særdeles fredeligt og roligt, midt på ejendommen, diskret tilbagetrukket i et stort, lyst, og solrigt park og haveanlæg, som langsomt glider over i markerne, skoven og Åmosen længere mod syd. Beboelsen har ydervægge i hvidpudsede mursten og tagdækning med røde tegl. Beboelsen opvarmes ved centralvarme fra eget oliefyr, suppleret med pejs / brændeovn. Der er vandforsyning fra privat alment vandforsyningsanlæg, og afløb sker via mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse. Energimærkning for bygningen er udført i september 2011, og udviser en energimærkning på niveau D. Beboelsen er i stueplan indrettet med 3 store stuer ensuite, et stort kontor, et stort landkøkken, 2 badeværelser og en hall.

7 Beboelsen / stuehuset fortsat Beboelsen er på første sal indrettet med 7 værelser, et badeværelse, en fordelergang, samt en stor, dejlig sydvendt, lys stue med overdækket svalegang, med en fin udsigt ud over haven og landskabet. Bygningen er et solidt, stærkt og velholdt hus, som er renoveret og udbygget indenfor de senere år. Bygningen fremtræder, både i det ydre og det indre, herskabeligt, særdeles velholdt og i særdeles god stand, og så ligger bygningen i øvrigt formidabelt. Bygningen tjener som beboelse for ejendommens nuværende ejere. Bygningen står til købers rådighed fra overtagelsen. Bestyrerbolig / udlejningsbolig. (Bygning 2 i BBR) Bestyrerboligen, beliggende Tømmerupvej 10, Tømmerup, 4440 Mørkøv, er ifølge BBR opført i år 1880, og har et bebygget areal på 116 m2, og uudnyttet tagetage. Det samlede boligareal i beboelsen udgør ifølge BBR i alt 116 m2. Beboelsen ligger særdeles fredeligt og roligt, cirka 150 meter sydøst for ejendommens øvrige bygninger, omgivet af marker og skov, og med en dejlig udsigt mod syd, ned mod Åmosen. Beboelsen har ydervægge bindingsværk og tagdækning med stråtag. Beboelsen opvarmes ved centralvarme fra eget oliefyr, suppleret med brændeovn. Der er vandforsyning fra privat alment vandforsyningsanlæg, og afløb sker via mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse. Energimærkning for bygningen er udført i september 2011, og udviser en energimærkning på niveau F. Beboelsen er indrettet med 5 stuer og værelser, 2 badeværelser samt køkken og entre.

8 Bestyrerbolig fortsat Beboelsen er ældre, men løbende godt vedligeholdt, og fremtræder i god stand. Beboelsen er udlejet på sædvanlige lejevilkår, for ca kr. pr. måned. Garage. (Bygning 3 i BBR) Garagen, beliggende som den østlige fløj ved stuehuset på Tømmerupgården, er ifølge BBR opført i år Bygningen har ifølge BBR et bebygget areal på 50 m2, hvortil kommer en udnyttet tagetage på 32 m2. Bygningen har ydervægge i hvidpudsede mursten og tagdækning med røde tegl, og er i øvrigt opført i samme stil som stuehuset. Bygningen er indrettet som dobbelt garage og med lagerrum på første sal. Bygningen er i god og velholdt stand. Bygningen står til købers rådighed fra overtagelsen. Hestestald. (Bygning 4 i BBR) Hestestalden, beliggende som den vestlige længe i den trelængede avlsgård på Tømmerupgården, er ifølge BBR opført i år 1902, og er væsentligt om- og tilbygget i Bygningen har ifølge BBR et bebygget areal på 233 m2., hvortil kommer en udnyttet tagetage på 156 m2. Det samlede erhvervsareal andrager ifølge BBR i alt 389 m2. Bygningen har ydervægge med hvidpudsede mursten og tagdækning med fibercement. Bygningen er indrettet som hestestald med bokse, depotrum, vognport m.v. og benyttes som sådan. Bygningen er i god og funktionel stand og er renoveret i forbindelse med opførelsen af maskin- og ladebygningen i 2008 / Bygningen står til købers rådighed fra overtagelsen.

9 Halmlade / værksted (Bygning 5 i BBR) Halmladen / værkstedet, beliggende som den østlige længe i den trelængede avlsgård på Tømmerupgården, er ifølge BBR opført i år 1927, og er væsentligt om og tilbygget i Bygningen har ifølge BBR et bebygget areal på 141 m2, og det samlede erhvervsareal andrager ifølge BBR i alt 141 m2. Bygningen har ydervægge med hvidpudsede mursten og tagdækning med fibercement. Bygningen er indrettet som et stort åbent værksted / lade. Bygningen er i god og funktionel stand og er renoveret i forbindelse med opførelsen af maskin- og ladebygningen i 2008 / Bygningen står til købers rådighed fra overtagelsen. Maskin- og ladebygning. (Bygning 6 i BBR) Maskin- og ladebygningen, beliggende som den nordlige centrale længe i den trelængede avlsgård på Tømmerupgården, er ifølge BBR opført i år Bygningen har ifølge BBR et bebygget areal på m2, og det samlede erhvervsareal andrager ifølge BBR i alt m2. Bygningen har ydervægge med betonelementer i vedligeholdelsesfri norsk marmor, og tagdækning med fibercement. Bygningen har fritstående stålspær med god lofthøjde, og betongulv. Bygningen er i den vestre halvdel indrettet som maskinhus. Bygningen er i den østre halvdel indrettet som planlager og korntørreri. Korntørreri og planlager er dimensioneret efter en kapacitet på tønder korn, svarende til gårdens forventelige maksimale årlige høst.

10 Maskin- og ladebygning fortsat Bygningen og alle dens installationer, herunder korntørreriet, er nyopført og nyindrettet efter brand i 2008 / Byggesummen androg, inkl. renoveringen af de 2 sidelænger, ca. 5 mio.kr. Bygningen er kun få år gammel, og fremtræder og fungerer fortsat som en ny og moderne maskinhal, korntørreri og kornlade, dimensioneret efter ejendommens jordtilliggende. Bygningen står til købers rådighed fra overtagelsen. Carport. (Bygning 7 i BBR) Carporten, beliggende i forbindelse med bestyrerboligen på Tømmerupvej 10, Tømmerup, 4440 Mørkøv, er ifølge BBR opført i år Bygningen har ifølge BBR et bebygget areal på 44 m2. Bygningen har ydervægge i fritstående søjler / træbeklædning, og tagdækning med fibercement. Bygningen er indrettet som carport med redskabsrum. Bygningen er i god og velholdt stand. Bygningen er lejet ud sammen med Bestyrerboligen på Tømmerupvej 10, 4440 Mørkøv. Arealfordeling Arealfordeling Tømmerupgården er en kombineret planteavls-, liebhaver- og jagtejendom, beliggende fredeligt og naturskønt, ved Torbenfeld Skovene og Åmosen syd for Mørkøv på Vestsjælland. Ejendommen drives i dag som en kombineret planteavls-, skov- og jagtejendom. Driften forestås af ejeren alene, kun lejlighedsvist suppleret med hjælp udefra.

11 Arealfordeling fortsat Jordtilliggendet til Tømmerupgården udgør i alt ca. 149 hektar. Jordtilliggendet fordeler sig omtrentligt som følger: 100 hektar støtteberettiget agerjord, 22 hektar skov, 24 mose, eng, remiser og krat (hjorteland). 3 hektar have, gårdsplads, ridebane, bygning m.v. Agerjorden er generelt af god bonitet, og består af gode regulære, lettere kuperede til flade marker. De nordligste ca. 75 hektar af agerjorden udgøres af god, veldrænet, højtbeliggende, lermuldet og dyrkningssikker agerjord. De sydligste ca. 25 hektar af agerjorden udgøres af særdeles frodig kalkholdig klægjord i Åmose-dalen. Skoven udgøres af en ca. 22 hektar stor rødgran bevoksning, plantet for ca. 25 år siden, nede i Åmosedalen, i ejendommens sydvestlige del. Mellem skoven og Åmose Å, som udgør det sydlige skel, ligger ca. 22 hektar mose og engarealer. Disse arealer udgør sammen med rødgranskoven kerneområdet for kronvildtet på ejendommen. Markbruget drives med planteavl med et sædvanligt sædskifte, med hvede, byg og raps, som de væsentligste afgrøder. Skoven, moserne og remiser m.v. drives med traditionel skovdrift og jagtudlejning. Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tømmerupgården er en kombineret planteavls-, liebhaver- og jagtejendom, beliggende fredeligt og naturskønt, ved Torbenfeld Skovene og Åmosen syd for Mørkøv på Vestsjælland.

12 Generel beskrivelse fortsat Ejendommen ligger aldeles ugenert og fredfyldt, for enden af en privat vej, i et meget fredfyldt og naturskønt område, midt mellem godserne Torbenfeld og Kongsdal. Publikum er der i øvrigt ikke meget af, så her er fred til både ejeren og vildtet, herunder kronvildtet, som står fast på ejendommen. Terrænet er i den nordlige del af ejendommen, lettere kuperet og består af frodige lermuldede moræneaflejringer. Mod syd falder terrænet ned mod Åmose-dalen. Åmose-dalen er på denne strækning afvandet og opdyrket, og fremstår i dag som en smuk mosaik af frodige kalkholdige agerjorder, mindre skovpartier, samt moser og krat. Ejendommen drives i dag med en kombination af planteavl og skovdrift, kombineret med jagt og boligudlejning. Ejendommens agerjord udgør ca. 100 hektar, hvortil hører almindelige støtterettigheder. Agerjorden drives, ligesom resten af ejendommen i egen regning, og ejendommens driftsbygninger er dimensioneret efter ejendommens jordtilliggende. Maskinhus, kornlade og korntørreri er i øvrigt moderne og nyopførte efter brand i 2008 / Sædskiftet på ejendommen er meget traditionelt med hvede, byg og raps som de væsentligste afgrøder. Den stigende bestand af kronvildt på ejendommen begrænser dog efterhånden afgrødevalget noget, særligt på de sydligste marker, tættest på kronvildtets base i skoven og krattet nede i Åmose-dalen. Skoven, beliggende i den sydvestlige del af ejendommen, nede i Åmose-dalen, udgøres af ca. 25- årig rødgran, plantet på tidligere ager og engjord. Skoven drives traditionelt med træproduktion, men med stor hensyntagen til kronvildtet, som står fast på denne del af ejendommen.

13 Generel beskrivelse fortsat På strategisk rigtige steder rundt på de større marker er der desuden lavet remiser, læhegn, småplantninger m.v. af hensyn til naturen og vildtet, og for at give læ. Naturen på ejendommen er i øvrigt et helt kapitel for sig selv, både i stor og lille skala. Beliggenheden på kanten af Åmosen, og med jord ned i den tørlagte Åmose-dal, giver i sig selv en helt speciel naturoplevelse. Her er fred og ro, flora og fauna, og masser af smukke udsigter og spændende natur. Særligt skal i denne sammenhæng også kronvildtet fremhæves. For i de senere år er kronvildtet på Vestsjælland blevet til en stor og stærk stamme, og Tømmerupgården ligger lige midt i kronvildtet kerneområde. Kronvildtet kan derfor iagttages dagligt på Tømmerupgården, hvor de kommer helt op til haven, i deres søgen efter føde. Et utroligt smukt syn, som endnu er ret usædvanligt på Sjælland. Helheden afrundes af ejendommens smukke og velholdte beboelse, som ligger højt i landskabet, med en flot udsigt mod syd, ud over haven, over de bølgende marker og Åmosen med al dens flora og fauna. Udviklingsmuligheder Udviklingsmulighederne er mange, og de vil i sagens natur helt afhænge af en kommende ejers interesser og målsætning for ejendommen. Ejendommens største potentiale og muligheder ligger dog helt klart i dens kombination af et stort naturindhold, dens jagtmæssige muligheder, driftsøkonomien i planteavlen, samt ejendommens fred og ro, og ikke mindst de gode og særdeles velholdte bygninger og haveanlæg. Rent driftsmæssigt vil det derfor være oplagt at fortsætte den nuværende afbalancerede indsats med planteavl kombineret med vildt- og naturpleje.

14 Udviklingsmuligheder fortsat Indsatsen her vil i den kommende 10-års periode med fordel kunne koncentreres omkring sædvanligt godt landmandskab, samt overvejelser omkring sædskiftet i markbruget, så dette tilpasses bedre til det stigende tryk af kronvildt. Omlægning af ejendommen til mere lystpræget ejendom vil for mange købere også være en oplagt mulighed. Både som jagt- og som hesteejendom har ejendommen også et stort potentiale, som kan udbygges yderligere. For nogle købere vil de også være oplagt at overveje, at bortforpagte markbruget og driftsbygningerne, så der frigøres mere tid til andre formål. Endvidere vil det være oplagt at fortsætte den nuværende indsats med jagt og vildtpleje, uanset om man vælger at udleje jagten eller beholde denne selv. For på Tømmerupgården kommer man til at leve side om side med vildtet og ikke mindst kronvildtet. Udviklingsmæssigt ligger der også et stort potentiale i ejendommens afvekslende og kuperede terræn, hvilket giver mulighed for at skabe mange spændende naturtyper, flotte udsigter osv. Endelig ligger der potentialet i ejendommens bygninger. Disse er solide og særdeles velholdte, og ligger helt fantastisk, midt på ejendommen, i en stor dejlig have. Jagt Jagt Jagten på Tømmerupgården er særdeles god. Jagtmulighederne omfatter bl.a. kronvildt, råvildt, harer, ræv, ænder, fasaner, duer og snepper. Særligt skal i denne sammenhæng kronvildtet fremhæves. Tømmerupgården er nemlig beliggende lige midt i kerneområdet for kronvildtet i Vestsjælland. Det er nemlig her, på kanten af Åmosen, midt mellem Torbenfeld Skovene og Kongsdal Skovene, at kronvildtet ynder at holde til.

15 Jagt fortsat Kronvildtsbestanden omkring Torbenfeld, Kongsdal og Åmosen er faktisk ret ung, og man skal ikke mange år tilbage, før kronvildt i området var et særsyn. Bestanden er imidlertid i hastig vækst, og skønnes ved den seneste kronvildtstælling at udgøre ca. 200 stk. Der er da også de senere år skudt flere stykker kronvildt på Tømmerupgården. Bl.a. blev der i 2010 nedlagt flere kalve, samt en 14-ender og en 12-ender hjort på Tømmerupgårdens jorder. Der er i området etableret et kronvildtslaug, som på frivillig basis søger at styre afskydningen og udviklingen af kronvildtsbestanden i området. Kronvildtslaugets anbefaling for jagtsæson 2011 er, at der samlet i området anbefales afskudt 15 spidshjorte og 25 smaldyr, mens der er ubegrænset afskydning af kalve og store hjorte større end 14-ender. Hjortelaugets anbefaling er dog alene en anbefaling, og Tømmerupgården er pt. ikke medlem af hjortelauget, og Tømmerupgården har hidtil kørt sin egen afskydningspolitik. Vildtplejemæssigt vil en ny ejer med fordel kunne gøre yderligere for jagten, f.eks. gennem etablering af supplerende fodermarker, fodring, slåning af vildtagre, etablering af remiser, gravning af søer m.v. Landskabets variation og frodighed giver et utal af muligheder, så for den kreative vildtforvalter, er der mange muligheder for at gøre Tømmerupgården til en helt særlig ejendom, også i vildtmæssig henseende. Jagten drives i dag af ejeren af Tømmerupgården, bortset fra den 17,3 hektar store nordlige mark, Dansbjergmarken, som er udlejet frem til 1. september 2012 for ca kr. pr. år. Jagten står til købers rådighed fra overtagelsesdagen, bortset fra jagten på Dansbjergmarken, som først kan frigøres den 1. september 2012.

16 Fiskeri Fiskeri Åmose Å / Halleby Å løber langs med Tømmerupgårdens sydlige skel. Der er således til Tømmerupgården knyttet fiskeret i Åmose Å / Halleby Å fra den ene bredside, over en strækning på ca meter. Fiskemulighederne omfatter bl.a. aborrer, gedder, skaller, brasen og ål. Fiskeretten er til købers disposition fra overtagelsesdagen. Driftsøkonomiske forhold og moms Skatter, afgifter m.v. Ejendomsskatten udgør i 2011: ,49 kr. ekskl. renovation, skorstensfejning og rottebekæmpelse. Ejendomsskatten er fordelt med ,28 kr. for den erhvervsmæssige del (fradragsberettiget), og 513,21 kr. for den private del (stuehuset). Ejendomsværdiskat Personaleforhold Ejendomsværdiskatten udgør kr. (Kun relevant, hvis man selv vælger at bebo stuehuset). Der er intet personale knyttet til ejendommen. Lejeforhold Bestyrerboligen, beliggende Tømmerupvej 10, Tømmerup, 4440 Mørkøv, er udlejet på sædvanlige lejevilkår for ca kr. pr. måned. Ejendommens stuehus og driftsbygninger er ikke udlejet, men står til købers disposition fra overtagelsesdagen. Ejendommens agerjord og skov m.v. drives i egen regning af ejendommens nuværende ejer, og står til købers disposition fra overtagelsesdagen.

17 Lejeforhold fortsat Jagtretten på den nordlige 17,3 hektar store, Dansbjergmarken (matr.nr. 3g, Tømmerup By, Undløse) er udlejet for ca kr. pr. år. Jagt og fiskeretten på den centrale og sydlige del af ejendommen, i alt 131,3 hektar, benyttes af ejendommens nuværende ejer, og står til købers disposition fra overtagelsesdagen. Ejendommen er herudover ikke omfattet af nogen lejeforhold eller forpagtningsforhold. Budgetforslag Forslag til gennemsnitligt årsbudget for den kommende 10-års periode er vedlagt som bilag. Budgetforslaget er baseret på en gennemsnitsbetragtning med udgangspunkt i bortforpagtning af agerjord og driftsbygninger, udlejning af samtlige boliger samt udlejning af jagten, og i øvrigt skønnet ud fra dagens markedspriser m.v. Budgetforslaget er således uden forbindende, og køber opfordres til hos egne rådgivere at få udarbejdet budget baseret på egen drift og egne forudsætninger. Momsforhold Ejendommen er momsregistreret. Køber overtager en eventuel momsreguleringsforpligtelse. Retlige forhold Matrikulære noteringer Ejendommen er fuldt ud landbrugspligtig. Ejendommen er uden fredskovspligt. Der er noteret forurening på Vidensniveau 1 på matrikel nr. 12a, Tømmerup By, Undløse. Kortlægnings-nummer jf. nedenfor. Servitutter/Deklarationer Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Det vurderes, at der ikke påhviler ejendommen særligt byrdefulde servitutter.

18 Jordforurening Der er noteret forurening på Vidensniveau 1 på matrikel nr. 12a, Tømmerup By, Undløse. Kortlægnings-nummer Kortlægningen gælder en mulig, men ikke konstateret, forurening fra en ældre sløjfet nedgravet benzintank, beliggende ved ejendommens vaskeplads. Forureningen er ikke konstateret, og der er ingen synlige tegn på forurening på ejendommen. Det fremgår af amtets kortlægning, at ejendommen kan anvendes som hidtil, og at yderligere foranstaltninger ikke vil blive påkrævet, ved uændret anvendelse af det pågældende areal. Områdeudpegninger Ejendommens moser, søer og vandløb er på sædvanlig vis registreret som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Ejendommens jord- og stendiger er på sædvanlig vis registreret og beskyttet efter museumsloven. Den sydlige del af ejendommen, er beliggende i Åmosen, og er omfattet af Natura 2000 område nr. 156, Habitatsområde nr. H137 Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å. Natura 2000 udpegningen har til formål at sikre den unikke flora og fauna i Åmosen, herunder særligt skovbevokset tørvemose, surt overdrev, avneknippemose samt elle- og askeskov. Der henvises i øvrigt til: og Vandplaner Ejendommens jorder afvander til Kalundborg Fjord, hvor vandkvaliteten ikke er så følsom, som i mange af de øvrige danske farvande. Ejendommen er omfattet af forslag til vandplan 2.1. Kalundborg. Forslaget til Vandplan lægger ikke op til yderligere efterafgrøder, jf. kortet her ved siden af.

19 Vandplaner fortsat Vandplanen lægger dog op til restaurering af vandløbet, Åmose Å / Halleby Å, som løber langs ejendommens sydlige skel, og som afvander Åmosen. Der henvises i øvrigt til Hæftelser / Lån Ejendommen sælges ubehæftet. Indestående realkreditlån og ejerpantebreve med en oprindelig hovedstol på i alt 16,8 mio. kr., vil dog eventuelt kunne overtages efter nærmere aftale. Offentlig vurdering 2010 Vurderet som Ejendommen var ved den seneste offentlige vurdering pr. 1. oktober 2010 vurderet som bebygget landbrug med 2 beboelser. Offentlig vurdering I alt Pr. 1. oktober 2010 var den offentlige vurdering for ejendommen kr., heraf grundværdi kr. Kapitalbehov (anslået) Det opgjorte kapitalbehov er eksklusiv saldo i henhold til refusionsopgørelse. Kapitalbehov (anslået): Købspris, kontant kr Tinglysningsafgift & gebyr. kr Advokat m.v. anslået kr Kapitalbehov i alt (anslået): kr

20 Bilag Bilag Bilag 1: Oversigtskort over ejendommen. Bilag 2: Ortofoto 2010 over ejendommen. Bilag 3: Budgetforslag. Bilag 4: Fotos fra ejendommen. Besigtigelse m.v. Besigtigelse bedes kun foretaget efter aftale med Asger Olsen A/S. For yderligere oplysninger, samt aftaler om forevisning kontakt venligst: Asger Olsen A/S Kontaktperson: Asger Olsen Søvangen 20 Tlf.: DK-5884 Gudme Tlf.: Fax:

21 Oversigtskort Tømmerupgård, Tømmerupvej 8, 4440 Mørkøv.

22 Ortofoto 2010, Tømmerupgård, Tømmerupvej 8, 4440 Mørkøv.

23 Forslag til Budget for Tømmerupgård. Forslag til gennemsnitlig årsbudget for den kommende 10-års periode. alo 8. oktober Skovdrift. Kr. pr. år. Noter: Salg af Råtræ Der er regnet med 40 m3 á 350 kr/m3. Skovning og transport af råtræ (6.000) Der er regnet med 40 m3 á 150 kr/m3. Salg af Flis - Der er ikke regnet med flis. Skovning og transport af flis - Der er ikke regnet med flis. Sankning/selvskovning - Der er ikke regnet med sankning. DB I, træproduktion Nykultur - Der er ikke regnet med nykultur. Kultur og Bevoksningspleje (500) Skønnet. Tilskud til gentilplantning - Der er ikke regnet med tilskud. DB II, træproduktion Landbrugsdrift. Nettoudbytte landbrugsdrift ca. 100 ha á kr/ha netto pr. år. Driftsbygninger landbruget - Indregnet i ovenstående nettobidrag. DB II, landbrugsdrift Skønnet værdi ved bortforpagtning. Pyntegrønt. Nettoudbytte pyntegrønt - Der er ikke regnet med pyntegrønt. DB II, pyntegrønt. - Bygningsdrift. Husleje Stuehus Skønnet husleje, hvis boligen udlejes. Husleje Bestyrerbolig Nuværende husleje. Bygningsdrift (36.000) Skønnet alm. Vedligeholdelse. DB, Bygninger Eksklusiv forbedringer. Forbrug betalt af lejer. Jagt og Fiskeri m.v. Jagt og fiskeri udlejning Skønnet værdi ved udleje af jagt og fiskeri. Andet - Vurderes ikke til nogen større nettoværdi. Andre indtægter i alt Generalomkostninger. Vej-, dræn- og grøftevedligeholdelse m.v. (25.000) Skønnet. Rådgivningsbistand Skovfoged mv. (15.000) Skønnet. Forsikringer. (30.000) Skønnet. Ejendomsskat (36.100) Aktuel 2011 ejendomsskat. Generalomkostninger, i alt. ( ) ekskl. Regnskab og egen administration. Resultat før renter og afskrivninger Budgetforslaget er baseret på en ekstensiv driftsform, og må kun opfattes som et forslag til budget. Der er således relativt stor elastik i budgetter for ejendomme af denne type. Budgetforslaget er derfor uden forbindende, og køber opfordres til, hos egne rådgivere, at få udarbejdet budget, på basis af købers drift.

24 Hovedhuset til Tømmerupgård, Tømmerupvej 8, 4440 Mørkøv.

25 Medarbejderbolig og driftsbygninger til Tømmerupgård, Tømmerupvej 8, 4440 Mørkøv.

26 Landbrugsjorden under Tømmerupgård, Tømmerupvej 8, 4440 Mørkøv.

27 Skov, Jagt og Natur under Tømmerupgård, Tømmerupvej 8, 4440 Mørkøv.

28 Kronvildtet og jagten på Tømmerupgård, Tømmerupvej 8, 4440 Mørkøv.

Salgsprospekt. Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele.

Salgsprospekt. Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele. Salgsprospekt For Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele. Areal: 97 ha. Kontantpris: 12.500.000 kr. Præsentation Introduktion Dalbækgaard er en velarronderet landbrugs-, skovbrugs- og naturejendom

Læs mere

Salgsprospekt. Ambjerggaard Skov Ambjergvej 8 9560 Hadsund

Salgsprospekt. Ambjerggaard Skov Ambjergvej 8 9560 Hadsund Salgsprospekt For Ambjerggaard Skov Ambjergvej 8 9560 Hadsund Areal: 48,5 ha. Kontantpris: 7.250.000 kr. Præsentation Introduktion Ambjerggaard Skov er en velarronderet skov- og jagtejendom på 48,5 hektar

Læs mere

Salgsprospekt. Rabeshøj Plantage Høgildvej 15, Grønhøj 7470 Karup

Salgsprospekt. Rabeshøj Plantage Høgildvej 15, Grønhøj 7470 Karup Salgsprospekt For Rabeshøj Plantage Høgildvej 15, Grønhøj 7470 Karup Areal: 26,8 ha. Kontantpris: 2.700.000 kr. Præsentation Introduktion Rabeshøj Plantage en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på 26,8

Læs mere

Salgsprospekt. Blåhøj Nobilis Plantage Engebækvej 98, 7330 Brande

Salgsprospekt. Blåhøj Nobilis Plantage Engebækvej 98, 7330 Brande Salgsprospekt For Blåhøj Nobilis Plantage Engebækvej 98, 7330 Brande Areal: 20,4 ha. Kontantpris: 5.900.000 kr. Årligt nettoafkast 258.300 kr. svarende til 4,33 % p.a. Præsentation Introduktion Blåhøj

Læs mere

Salgsopstilling på ejendommen Munkerup, beliggende Brommevej 10, 3760 Gudhjem

Salgsopstilling på ejendommen Munkerup, beliggende Brommevej 10, 3760 Gudhjem Vedr.: Salgsopstilling på ejendommen Munkerup, beliggende Brommevej 10, 3760 Gudhjem Tak for din interesse for ovennævnte ejendom. Såfremt at du har behov for yderligere oplysninger eller ønsker en fremvisning

Læs mere

Vedr.: Salgsopstilling på ejendommen Guldsmedegården, beliggende Guldsmedevej 2A, 3080 Tikøb

Vedr.: Salgsopstilling på ejendommen Guldsmedegården, beliggende Guldsmedevej 2A, 3080 Tikøb Vedr.: Salgsopstilling på ejendommen Guldsmedegården, beliggende Guldsmedevej 2A, 3080 Tikøb Tak for din interesse for ovennævnte ejendom, og vedlagt følger som ønsket en salgsopstilling. Såfremt at du

Læs mere

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014 Udbudsmateriale For Grabows Vej 8 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 8 7800 Skive Velbeliggende

Læs mere

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013 Udbudsmateriale for Grabows Vej 16 7800 Skive Side 2 af 158 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 16 7800 Skive Godt

Læs mere

Sagsnummer 2011/007165 September 2013. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 12 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007165 September 2013. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 12 7800 Skive Sagsnummer 2011/007165 September 2013 Udbudsmateriale For Grabows Vej 12 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 12 7800 Skive Godt

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

ASNÆS - Åsevangsvej 74

ASNÆS - Åsevangsvej 74 ASNÆS - Åsevangsvej 74 Idyllisk landejendom på Odsherreds højderyg Flot udsigt over landskabet 12,8 hektar jord Kuperet terræn Harmonisk og rummelig ejendom Skøn lukket have Sagsnr. V2623 Kontakt: Mikkel

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Stenslettegaard

SALGSOPSTILLING. Stenslettegaard Havremarksvej 7, Annisse N, 3200 Helsinge Tlf.: 7023 9568 info@westring-estate.dk - westring-estate.dk SALGSOPSTILLING Stenslettegaard Stenslettegaard Nødebohave 41, Nødebo, 3480 Fredensborg Lystejendom

Læs mere

Peter Danielsvej 25 m.fl - Læsø

Peter Danielsvej 25 m.fl - Læsø Peter Danielsvej 25 m.fl - Læsø OFFENTLIGT UDBUD Samlet grundareal: ca. 359 hektar 2 ejendomme med tilhørende naturområde Naturområderne er placeret 5 steder rundt på øen Anvendt af Universitetet til undersøgelser

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Skovdyrkeren. Marts 2015 ØSTJYLLAND

Skovdyrkeren. Marts 2015 ØSTJYLLAND Skovdyrkeren Nr. 32 Marts 2015 ØSTJYLLAND Ansøgning om gentilplantning efter stormfald er nu afsluttet Energirenovering af kontorerne på Parallelvej Fristen for ansøgning om tilskud til gentilplantning

Læs mere

TIL SALG FIRELÆNGET PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 25 HA BELIGGENDE I NATURSKØNT OMRÅDE VED THORSA GER, 8410 RØNDE

TIL SALG FIRELÆNGET PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 25 HA BELIGGENDE I NATURSKØNT OMRÅDE VED THORSA GER, 8410 RØNDE 1 j.nr. 6681 TIL SALG FIRELÆNGET PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 25 HA BELIGGENDE I NATURSKØNT OMRÅDE VED THORSA GER, 8410 RØNDE Ejendommen, matr.nr. 12b m.fl. Thorsager By, Thorsager, beliggende Ellevvej 3, Thorsager,

Læs mere

Sagsnummer 2011/005593 September 2013. Udbudsmateriale for. Aarsballe By 14-16 3700 Rønne

Sagsnummer 2011/005593 September 2013. Udbudsmateriale for. Aarsballe By 14-16 3700 Rønne Sagsnummer 2011/005593 September 2013 Udbudsmateriale for Aarsballe By 14-16 3700 Rønne Side 2 af 182 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Aarsballe By 14-16, 3700

Læs mere

Fredningskendelse. 5. juli 2012. for OBSERVATORIEBAKKEN BRORFELDE. f& J

Fredningskendelse. 5. juli 2012. for OBSERVATORIEBAKKEN BRORFELDE. f& J Fredningskendelse 5. juli 2012 for OBSERVATORIEBAKKEN BRORFELDE f& J Den 5. juli 2012 afsagde Fredningsnævnet for Vestsjælland bestående af formanden, dommer Ole Strylm, Nykøbing Falster, og det af Miljøministeren

Læs mere

Storegade 34, 6870 Ølgod

Storegade 34, 6870 Ølgod Storegade 34, 6870 Ølgod Velbeliggende investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 457 m² - heraf ca. 186 m² bolig og ca. 186 m² erhverv. Indeholder 2 bolig- og 2 erhvervslejemål Årlige lejeindtægter:

Læs mere

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Marts 2011 Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 12. april 2011: LOKALPLAN

Læs mere

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing ½- SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing Arealer Etageareal 1.165 m 2 Grundareal 3.907 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.500.000,- DEN GAMLE APOTEKERGÅRD I RUDKØBING - EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR KØB Erhvervsareal

Læs mere

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær.

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. Salgsprospekt Boligudlejningsejendommen Sjællandsgade 59, 7400 Herning Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. lejligheder Salgspris kontant: 5.500.000 kr. Bruttoleje: 334.200 kr.

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GULDDYSSE SKOV

SAMARBEJDSAFTALE OM GULDDYSSE SKOV Samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune, Miljøministeriet v/naturstyrelsen og vandværkerne omkring Gulddysse Skov om videreudvikling af skov- og naturområdet Gulddysse Skov imellem Jyllinge og Gundsømagle.

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Hemmingstrupgaard - direkte til statsskoven Valby Hegn i Nordsjælland.

SALGSOPSTILLING. Hemmingstrupgaard - direkte til statsskoven Valby Hegn i Nordsjælland. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Hemmingstrupgaard - direkte til statsskoven Valby Hegn i Nordsjælland. Hemmingstrupgaard

Læs mere

TIL SALG. Planteavlsejendom på ca. 50,9 ha ved Ebdrup, 8560 Kolind, med skov og gode jagtmuligheder

TIL SALG. Planteavlsejendom på ca. 50,9 ha ved Ebdrup, 8560 Kolind, med skov og gode jagtmuligheder TIL SALG Planteavlsejendom på ca. 50,9 ha ved Ebdrup, 8560 Kolind, med skov og gode jagtmuligheder Ejendommen, matr.nr. 11 a m.fl. Ebdrup By, Ebdr up, beliggende Kraghøjvej 4, Ebdr up, 8560 Kolind, på

Læs mere