Salgsprospekt. Tømmerupgården, Tømmerupvej 8, Tømmerup 4440 Mørkøv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsprospekt. Tømmerupgården, Tømmerupvej 8, Tømmerup 4440 Mørkøv."

Transkript

1 Salgsprospekt For Tømmerupgården, Tømmerupvej 8, Tømmerup 4440 Mørkøv. Areal: 149 ha. Kontantpris: kr.

2 Præsentation Introduktion Tømmerupgården er en kombineret planteavls-, liebhaver- og jagtejendom på 149 hektar, beliggende fredeligt og naturskønt, ved Torbenfeld Skovene og Åmosen syd for Mørkøv på Vestsjælland. Terrænet er i den nordlige del af ejendommen lettere kuperet og består af frodige lermuldede moræneaflejringer. Mod syd falder terrænet ned mod Åmosen. Åmosen er på denne strækning afvandet og opdyrket, og fremstår i dag som en smuk mosaik af frodige kalkholdige agerjorder, mindre skove, moser og krat. Ejendommen drives i dag med traditionel planteavl og skovdrift, kombineret med jagt og boligudlejning. Jordtilliggendet til Tømmerupgården udgør i alt ca. 149 hektar. Jordtilliggendet fordeler sig omtrentligt med 100 hektar god støtteberettiget agerjord, 22 hektar skov, 24 mose, eng og krat (hjorteland), samt 3 hektar have, gårdsplads, ridebane, bygninger m.v. Jagten på Tømmerupgården er særdeles god. Jagtmulighederne omfatter bl.a. kronvildt, råvildt, harer, ræv, ænder, fasaner, duer og snepper. Særligt skal i denne sammenhæng kronvildtet fremhæves. Tømmerupgården er nemlig beliggende lige midt i kerneområdet for kronvildtet i Vest- Sjælland. Det er her på Tømmerupgården, på kanten af Åmosen, midt mellem Torbenfeld Skovene og Kongsdal Skovene, at kronvildtet ynder at holde til. Kronvildt opleves derfor dagligt på ejendommen. Helheden afrundes af ejendommens smukke og velholdte beboelse på 448 m2, beliggende højt i landskabet, med en flot udsigt mod syd, ud over haven, over de bølgende marker og Åmosen med al dens flora og fauna. Til Tømmerupgården hører endvidere en bestyrerbolig på 116 m2, samt moderne, få år gamle driftsbygninger. Ejendommen vil, efter den seneste ændring af landbrugsloven, kunne erhverves frit.

3 Udbudsvilkår Salgspris Kontant kr Salgsvilkår Overtagelse Refusion Mellemsalg Virksomhed i drift Erhvervelsesregler Ejendommen udbydes til salg på kontantbasis. Sælger forbeholder sig retten til frit at vælge mellem fremkomne købstilbud, herunder muligheden for at forkaste alle købstilbud. Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale. Der foretages sædvanlig refusion af ejendommens indtægter og udgifter. Ret til mellemsalg forbeholdes. Nærværende ejendom er en virksomhed i drift, hvorfor der tages forbehold for eventuelle ændringer, indtruffet efter udarbejdelsen af nærværende salgsprospekt. Ejendommen er en landbrugsnoteret landbrugsejendom. Landbrugslovens erhvervelsesregler er derfor gældende ved køb af Ejendommen. Det er imidlertid væsentligt at bemærke, at der den 1. april 2010 trådte en ny landbrugslov i kraft, som bl.a. indebærer, at omtrent alle kan købe landbrugsejendomme i Danmark. Blandt andet er kravet om egen drift, kravet om landmandsuddannelse, størrelsesbegrænsninger, afstandsbegrænsninger, samt kravet om personlig bopæl på landbrugsejendomme bortfaldet. Konkret betyder dette, at omtrent alle danskere og de fleste øvrige EU- og EØS-borgere vil kunne købe ejendommen, personligt eller i selskabsform. Ejendommen skal dog bebos helårs, men ikke nødvendigvis af ejeren selv. Pligten til at nogen bor på ejendommen bortfalder efter 10 år. Kravet om bopælspligt / udlejningspligt bortfalder også, hvis man i forvejen ejer en beboet landbrugsejendom i Danmark eller et andet EU / EØS-land.

4 Beliggenhed Matr.nr. Matr. nr. 3g, 11a og 12a, Tømmerup By, Undløse, Holbæk Kommune. Areal Grundarealet er ifølge matrikelfortegnelsen og tingbogen 148,6038 ha. Adresse Kommune Region Zonestatus Hovednotering og ejendomsstruktur Tømmerupvej 8, Tømmerup, 4440 Mørkøv. Holbæk Kommune. Region Sjælland. Landzone. Ejendommen består af 3 samnoterede matrikler, som er fuldt ud landbrugspligtige, og uden fredskovspligt. Ejendommen vil, jf. beskrivelsen af erhvervelsesreglerne, kunne erhverves af næsten alle EU og EØSborgere, personligt eller i selskabsform. Historie Historie Tømmerupgården, ca Tømmerupgården er beliggende på kanten af Åmosen, ved Torbenfeld Skovene, syd for Mørkøv på Vestsjælland. Åmosen er et af Danmarks største sammenhængende lavbundsarealer, og området har gennem årene været genstand for mange tanker og planer. Historikken er meget godt beskrevet og resumeret i bl.a. udkastet til Natura 2000 planer, hvorfra nedenstående historiske beskrivelse er hentet: Under sidste istid har Åmosen sandsynligvis været dækket af en istunge. For nogle tusinde år siden var Åmosen en bred smeltevandsflod, der førte smeltevand fra istidens gletschere fra store dele af Sjælland til Storebælt.

5 Historie fortsat Senere i postglacialtiden blev Åmosen udfyldt af først kalkholdige dyndaflejringer og senere af vældige tørveaflejringer. Størstedelen af denne tørv i Store Åmose har været berørt af tørveindvinding under krigen, hvorfor det meste af mosevegetationen var forsvundet i slutningen af 1940 erne. Store Åmose er senere blevet intensivt drænet og opdyrket, og selve Åmose Å blev udrettet i 1960 erne. Tømmerupgården, ca Dræningen forårsagede en hurtig nedbrydning af tørven, og området i sin helhed mistede sin betydning som nationalt biologisk interesseområde og er siden ikke blevet vurderet fredningsværdigt. Åmosen har dog fortsat stor biologisk interesse, og der er gennem tiderne udarbejdet mange planer om at genskabe Åmosen, uden at det dog hidtil er blevet til noget konkret. Men det er altså ikke uden grund, at Åmosen er udpeget som Natura 2000 område, og der fortsat er en stor naturrigdom knyttet til Åmosen. Tømmerupgården, Tømmerupgården er beliggende på den nordlige kant af Åmosen, og ca hektar af Tømmerupgårdens jorder ligger i den nu opdyrkede Åmose. Tømmerupgården favner således både den høje frodige kuperede landbrugsjord (typisk vestsjællandsk moræne) og klægjorderne nede i den i dag udtørrede Åmose. Tømmerupgården, Flyfoto Samtidig ligger Tømmerupgården midt i det meget smukke vestsjællandske godslandskab, midt mellem Torbenfeld Gods og Kongsdal Gods. I dag fremtræder Tømmerupgården som en velbeliggende, veldrevet og moderne planteavlsejendom, med et rigtig godt stuehus, opdaterede driftsbygninger, samt nogen fantastiske natur-, herligheds- og jagtværdier. Åmosen og Åmose Å, Tømmerupgården er i det hele taget en meget helstøbt, veldrevet og alsidig ejendom, som er den oplagte base, for den naturelskende og pladskrævende familie. På Tømmerupgården er der nemlig store udfoldelsesmuligheder, samtidig med at driften er god, overskuelig og ret uproblematisk.

6 Bygninger Bygninger Til Tømmerupgården hører et stateligt, velholdt og solidt stuehus på 448 m2, en bestyrerbolig på 116 m2, samt nyere moderne kornlade, korntørreri, maskinhal m.v. Detaljerne for de enkelte bygninger fremgår af nedenstående gennemgang. Beboelsen / stuehuset (Bygning 1 i BBR) Beboelsen, beliggende Tømmerupvej 8, Tømmerup, 4440 Mørkøv, er ifølge BBR opført i år 1976, og er væsentligt om- og tilbygget i Bygningen har et bebygget areal på 303 m2, og en udnyttet tagetage på 145 m2, og en kælder på 26 m2. Det samlede bolig- og erhvervsareal i beboelsen udgør ifølge BBR i alt 448 m2. Beboelsen er i 2004 gennemgribende renoveret og samtidig udvidet af ejendommens nuværende ejere, og hele bygningen fremstår yderst herskabelig og præsentabel, både i det ydre og indre. Beboelsen ligger særdeles fredeligt og roligt, midt på ejendommen, diskret tilbagetrukket i et stort, lyst, og solrigt park og haveanlæg, som langsomt glider over i markerne, skoven og Åmosen længere mod syd. Beboelsen har ydervægge i hvidpudsede mursten og tagdækning med røde tegl. Beboelsen opvarmes ved centralvarme fra eget oliefyr, suppleret med pejs / brændeovn. Der er vandforsyning fra privat alment vandforsyningsanlæg, og afløb sker via mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse. Energimærkning for bygningen er udført i september 2011, og udviser en energimærkning på niveau D. Beboelsen er i stueplan indrettet med 3 store stuer ensuite, et stort kontor, et stort landkøkken, 2 badeværelser og en hall.

7 Beboelsen / stuehuset fortsat Beboelsen er på første sal indrettet med 7 værelser, et badeværelse, en fordelergang, samt en stor, dejlig sydvendt, lys stue med overdækket svalegang, med en fin udsigt ud over haven og landskabet. Bygningen er et solidt, stærkt og velholdt hus, som er renoveret og udbygget indenfor de senere år. Bygningen fremtræder, både i det ydre og det indre, herskabeligt, særdeles velholdt og i særdeles god stand, og så ligger bygningen i øvrigt formidabelt. Bygningen tjener som beboelse for ejendommens nuværende ejere. Bygningen står til købers rådighed fra overtagelsen. Bestyrerbolig / udlejningsbolig. (Bygning 2 i BBR) Bestyrerboligen, beliggende Tømmerupvej 10, Tømmerup, 4440 Mørkøv, er ifølge BBR opført i år 1880, og har et bebygget areal på 116 m2, og uudnyttet tagetage. Det samlede boligareal i beboelsen udgør ifølge BBR i alt 116 m2. Beboelsen ligger særdeles fredeligt og roligt, cirka 150 meter sydøst for ejendommens øvrige bygninger, omgivet af marker og skov, og med en dejlig udsigt mod syd, ned mod Åmosen. Beboelsen har ydervægge bindingsværk og tagdækning med stråtag. Beboelsen opvarmes ved centralvarme fra eget oliefyr, suppleret med brændeovn. Der er vandforsyning fra privat alment vandforsyningsanlæg, og afløb sker via mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse. Energimærkning for bygningen er udført i september 2011, og udviser en energimærkning på niveau F. Beboelsen er indrettet med 5 stuer og værelser, 2 badeværelser samt køkken og entre.

8 Bestyrerbolig fortsat Beboelsen er ældre, men løbende godt vedligeholdt, og fremtræder i god stand. Beboelsen er udlejet på sædvanlige lejevilkår, for ca kr. pr. måned. Garage. (Bygning 3 i BBR) Garagen, beliggende som den østlige fløj ved stuehuset på Tømmerupgården, er ifølge BBR opført i år Bygningen har ifølge BBR et bebygget areal på 50 m2, hvortil kommer en udnyttet tagetage på 32 m2. Bygningen har ydervægge i hvidpudsede mursten og tagdækning med røde tegl, og er i øvrigt opført i samme stil som stuehuset. Bygningen er indrettet som dobbelt garage og med lagerrum på første sal. Bygningen er i god og velholdt stand. Bygningen står til købers rådighed fra overtagelsen. Hestestald. (Bygning 4 i BBR) Hestestalden, beliggende som den vestlige længe i den trelængede avlsgård på Tømmerupgården, er ifølge BBR opført i år 1902, og er væsentligt om- og tilbygget i Bygningen har ifølge BBR et bebygget areal på 233 m2., hvortil kommer en udnyttet tagetage på 156 m2. Det samlede erhvervsareal andrager ifølge BBR i alt 389 m2. Bygningen har ydervægge med hvidpudsede mursten og tagdækning med fibercement. Bygningen er indrettet som hestestald med bokse, depotrum, vognport m.v. og benyttes som sådan. Bygningen er i god og funktionel stand og er renoveret i forbindelse med opførelsen af maskin- og ladebygningen i 2008 / Bygningen står til købers rådighed fra overtagelsen.

9 Halmlade / værksted (Bygning 5 i BBR) Halmladen / værkstedet, beliggende som den østlige længe i den trelængede avlsgård på Tømmerupgården, er ifølge BBR opført i år 1927, og er væsentligt om og tilbygget i Bygningen har ifølge BBR et bebygget areal på 141 m2, og det samlede erhvervsareal andrager ifølge BBR i alt 141 m2. Bygningen har ydervægge med hvidpudsede mursten og tagdækning med fibercement. Bygningen er indrettet som et stort åbent værksted / lade. Bygningen er i god og funktionel stand og er renoveret i forbindelse med opførelsen af maskin- og ladebygningen i 2008 / Bygningen står til købers rådighed fra overtagelsen. Maskin- og ladebygning. (Bygning 6 i BBR) Maskin- og ladebygningen, beliggende som den nordlige centrale længe i den trelængede avlsgård på Tømmerupgården, er ifølge BBR opført i år Bygningen har ifølge BBR et bebygget areal på m2, og det samlede erhvervsareal andrager ifølge BBR i alt m2. Bygningen har ydervægge med betonelementer i vedligeholdelsesfri norsk marmor, og tagdækning med fibercement. Bygningen har fritstående stålspær med god lofthøjde, og betongulv. Bygningen er i den vestre halvdel indrettet som maskinhus. Bygningen er i den østre halvdel indrettet som planlager og korntørreri. Korntørreri og planlager er dimensioneret efter en kapacitet på tønder korn, svarende til gårdens forventelige maksimale årlige høst.

10 Maskin- og ladebygning fortsat Bygningen og alle dens installationer, herunder korntørreriet, er nyopført og nyindrettet efter brand i 2008 / Byggesummen androg, inkl. renoveringen af de 2 sidelænger, ca. 5 mio.kr. Bygningen er kun få år gammel, og fremtræder og fungerer fortsat som en ny og moderne maskinhal, korntørreri og kornlade, dimensioneret efter ejendommens jordtilliggende. Bygningen står til købers rådighed fra overtagelsen. Carport. (Bygning 7 i BBR) Carporten, beliggende i forbindelse med bestyrerboligen på Tømmerupvej 10, Tømmerup, 4440 Mørkøv, er ifølge BBR opført i år Bygningen har ifølge BBR et bebygget areal på 44 m2. Bygningen har ydervægge i fritstående søjler / træbeklædning, og tagdækning med fibercement. Bygningen er indrettet som carport med redskabsrum. Bygningen er i god og velholdt stand. Bygningen er lejet ud sammen med Bestyrerboligen på Tømmerupvej 10, 4440 Mørkøv. Arealfordeling Arealfordeling Tømmerupgården er en kombineret planteavls-, liebhaver- og jagtejendom, beliggende fredeligt og naturskønt, ved Torbenfeld Skovene og Åmosen syd for Mørkøv på Vestsjælland. Ejendommen drives i dag som en kombineret planteavls-, skov- og jagtejendom. Driften forestås af ejeren alene, kun lejlighedsvist suppleret med hjælp udefra.

11 Arealfordeling fortsat Jordtilliggendet til Tømmerupgården udgør i alt ca. 149 hektar. Jordtilliggendet fordeler sig omtrentligt som følger: 100 hektar støtteberettiget agerjord, 22 hektar skov, 24 mose, eng, remiser og krat (hjorteland). 3 hektar have, gårdsplads, ridebane, bygning m.v. Agerjorden er generelt af god bonitet, og består af gode regulære, lettere kuperede til flade marker. De nordligste ca. 75 hektar af agerjorden udgøres af god, veldrænet, højtbeliggende, lermuldet og dyrkningssikker agerjord. De sydligste ca. 25 hektar af agerjorden udgøres af særdeles frodig kalkholdig klægjord i Åmose-dalen. Skoven udgøres af en ca. 22 hektar stor rødgran bevoksning, plantet for ca. 25 år siden, nede i Åmosedalen, i ejendommens sydvestlige del. Mellem skoven og Åmose Å, som udgør det sydlige skel, ligger ca. 22 hektar mose og engarealer. Disse arealer udgør sammen med rødgranskoven kerneområdet for kronvildtet på ejendommen. Markbruget drives med planteavl med et sædvanligt sædskifte, med hvede, byg og raps, som de væsentligste afgrøder. Skoven, moserne og remiser m.v. drives med traditionel skovdrift og jagtudlejning. Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tømmerupgården er en kombineret planteavls-, liebhaver- og jagtejendom, beliggende fredeligt og naturskønt, ved Torbenfeld Skovene og Åmosen syd for Mørkøv på Vestsjælland.

12 Generel beskrivelse fortsat Ejendommen ligger aldeles ugenert og fredfyldt, for enden af en privat vej, i et meget fredfyldt og naturskønt område, midt mellem godserne Torbenfeld og Kongsdal. Publikum er der i øvrigt ikke meget af, så her er fred til både ejeren og vildtet, herunder kronvildtet, som står fast på ejendommen. Terrænet er i den nordlige del af ejendommen, lettere kuperet og består af frodige lermuldede moræneaflejringer. Mod syd falder terrænet ned mod Åmose-dalen. Åmose-dalen er på denne strækning afvandet og opdyrket, og fremstår i dag som en smuk mosaik af frodige kalkholdige agerjorder, mindre skovpartier, samt moser og krat. Ejendommen drives i dag med en kombination af planteavl og skovdrift, kombineret med jagt og boligudlejning. Ejendommens agerjord udgør ca. 100 hektar, hvortil hører almindelige støtterettigheder. Agerjorden drives, ligesom resten af ejendommen i egen regning, og ejendommens driftsbygninger er dimensioneret efter ejendommens jordtilliggende. Maskinhus, kornlade og korntørreri er i øvrigt moderne og nyopførte efter brand i 2008 / Sædskiftet på ejendommen er meget traditionelt med hvede, byg og raps som de væsentligste afgrøder. Den stigende bestand af kronvildt på ejendommen begrænser dog efterhånden afgrødevalget noget, særligt på de sydligste marker, tættest på kronvildtets base i skoven og krattet nede i Åmose-dalen. Skoven, beliggende i den sydvestlige del af ejendommen, nede i Åmose-dalen, udgøres af ca. 25- årig rødgran, plantet på tidligere ager og engjord. Skoven drives traditionelt med træproduktion, men med stor hensyntagen til kronvildtet, som står fast på denne del af ejendommen.

13 Generel beskrivelse fortsat På strategisk rigtige steder rundt på de større marker er der desuden lavet remiser, læhegn, småplantninger m.v. af hensyn til naturen og vildtet, og for at give læ. Naturen på ejendommen er i øvrigt et helt kapitel for sig selv, både i stor og lille skala. Beliggenheden på kanten af Åmosen, og med jord ned i den tørlagte Åmose-dal, giver i sig selv en helt speciel naturoplevelse. Her er fred og ro, flora og fauna, og masser af smukke udsigter og spændende natur. Særligt skal i denne sammenhæng også kronvildtet fremhæves. For i de senere år er kronvildtet på Vestsjælland blevet til en stor og stærk stamme, og Tømmerupgården ligger lige midt i kronvildtet kerneområde. Kronvildtet kan derfor iagttages dagligt på Tømmerupgården, hvor de kommer helt op til haven, i deres søgen efter føde. Et utroligt smukt syn, som endnu er ret usædvanligt på Sjælland. Helheden afrundes af ejendommens smukke og velholdte beboelse, som ligger højt i landskabet, med en flot udsigt mod syd, ud over haven, over de bølgende marker og Åmosen med al dens flora og fauna. Udviklingsmuligheder Udviklingsmulighederne er mange, og de vil i sagens natur helt afhænge af en kommende ejers interesser og målsætning for ejendommen. Ejendommens største potentiale og muligheder ligger dog helt klart i dens kombination af et stort naturindhold, dens jagtmæssige muligheder, driftsøkonomien i planteavlen, samt ejendommens fred og ro, og ikke mindst de gode og særdeles velholdte bygninger og haveanlæg. Rent driftsmæssigt vil det derfor være oplagt at fortsætte den nuværende afbalancerede indsats med planteavl kombineret med vildt- og naturpleje.

14 Udviklingsmuligheder fortsat Indsatsen her vil i den kommende 10-års periode med fordel kunne koncentreres omkring sædvanligt godt landmandskab, samt overvejelser omkring sædskiftet i markbruget, så dette tilpasses bedre til det stigende tryk af kronvildt. Omlægning af ejendommen til mere lystpræget ejendom vil for mange købere også være en oplagt mulighed. Både som jagt- og som hesteejendom har ejendommen også et stort potentiale, som kan udbygges yderligere. For nogle købere vil de også være oplagt at overveje, at bortforpagte markbruget og driftsbygningerne, så der frigøres mere tid til andre formål. Endvidere vil det være oplagt at fortsætte den nuværende indsats med jagt og vildtpleje, uanset om man vælger at udleje jagten eller beholde denne selv. For på Tømmerupgården kommer man til at leve side om side med vildtet og ikke mindst kronvildtet. Udviklingsmæssigt ligger der også et stort potentiale i ejendommens afvekslende og kuperede terræn, hvilket giver mulighed for at skabe mange spændende naturtyper, flotte udsigter osv. Endelig ligger der potentialet i ejendommens bygninger. Disse er solide og særdeles velholdte, og ligger helt fantastisk, midt på ejendommen, i en stor dejlig have. Jagt Jagt Jagten på Tømmerupgården er særdeles god. Jagtmulighederne omfatter bl.a. kronvildt, råvildt, harer, ræv, ænder, fasaner, duer og snepper. Særligt skal i denne sammenhæng kronvildtet fremhæves. Tømmerupgården er nemlig beliggende lige midt i kerneområdet for kronvildtet i Vestsjælland. Det er nemlig her, på kanten af Åmosen, midt mellem Torbenfeld Skovene og Kongsdal Skovene, at kronvildtet ynder at holde til.

15 Jagt fortsat Kronvildtsbestanden omkring Torbenfeld, Kongsdal og Åmosen er faktisk ret ung, og man skal ikke mange år tilbage, før kronvildt i området var et særsyn. Bestanden er imidlertid i hastig vækst, og skønnes ved den seneste kronvildtstælling at udgøre ca. 200 stk. Der er da også de senere år skudt flere stykker kronvildt på Tømmerupgården. Bl.a. blev der i 2010 nedlagt flere kalve, samt en 14-ender og en 12-ender hjort på Tømmerupgårdens jorder. Der er i området etableret et kronvildtslaug, som på frivillig basis søger at styre afskydningen og udviklingen af kronvildtsbestanden i området. Kronvildtslaugets anbefaling for jagtsæson 2011 er, at der samlet i området anbefales afskudt 15 spidshjorte og 25 smaldyr, mens der er ubegrænset afskydning af kalve og store hjorte større end 14-ender. Hjortelaugets anbefaling er dog alene en anbefaling, og Tømmerupgården er pt. ikke medlem af hjortelauget, og Tømmerupgården har hidtil kørt sin egen afskydningspolitik. Vildtplejemæssigt vil en ny ejer med fordel kunne gøre yderligere for jagten, f.eks. gennem etablering af supplerende fodermarker, fodring, slåning af vildtagre, etablering af remiser, gravning af søer m.v. Landskabets variation og frodighed giver et utal af muligheder, så for den kreative vildtforvalter, er der mange muligheder for at gøre Tømmerupgården til en helt særlig ejendom, også i vildtmæssig henseende. Jagten drives i dag af ejeren af Tømmerupgården, bortset fra den 17,3 hektar store nordlige mark, Dansbjergmarken, som er udlejet frem til 1. september 2012 for ca kr. pr. år. Jagten står til købers rådighed fra overtagelsesdagen, bortset fra jagten på Dansbjergmarken, som først kan frigøres den 1. september 2012.

16 Fiskeri Fiskeri Åmose Å / Halleby Å løber langs med Tømmerupgårdens sydlige skel. Der er således til Tømmerupgården knyttet fiskeret i Åmose Å / Halleby Å fra den ene bredside, over en strækning på ca meter. Fiskemulighederne omfatter bl.a. aborrer, gedder, skaller, brasen og ål. Fiskeretten er til købers disposition fra overtagelsesdagen. Driftsøkonomiske forhold og moms Skatter, afgifter m.v. Ejendomsskatten udgør i 2011: ,49 kr. ekskl. renovation, skorstensfejning og rottebekæmpelse. Ejendomsskatten er fordelt med ,28 kr. for den erhvervsmæssige del (fradragsberettiget), og 513,21 kr. for den private del (stuehuset). Ejendomsværdiskat Personaleforhold Ejendomsværdiskatten udgør kr. (Kun relevant, hvis man selv vælger at bebo stuehuset). Der er intet personale knyttet til ejendommen. Lejeforhold Bestyrerboligen, beliggende Tømmerupvej 10, Tømmerup, 4440 Mørkøv, er udlejet på sædvanlige lejevilkår for ca kr. pr. måned. Ejendommens stuehus og driftsbygninger er ikke udlejet, men står til købers disposition fra overtagelsesdagen. Ejendommens agerjord og skov m.v. drives i egen regning af ejendommens nuværende ejer, og står til købers disposition fra overtagelsesdagen.

17 Lejeforhold fortsat Jagtretten på den nordlige 17,3 hektar store, Dansbjergmarken (matr.nr. 3g, Tømmerup By, Undløse) er udlejet for ca kr. pr. år. Jagt og fiskeretten på den centrale og sydlige del af ejendommen, i alt 131,3 hektar, benyttes af ejendommens nuværende ejer, og står til købers disposition fra overtagelsesdagen. Ejendommen er herudover ikke omfattet af nogen lejeforhold eller forpagtningsforhold. Budgetforslag Forslag til gennemsnitligt årsbudget for den kommende 10-års periode er vedlagt som bilag. Budgetforslaget er baseret på en gennemsnitsbetragtning med udgangspunkt i bortforpagtning af agerjord og driftsbygninger, udlejning af samtlige boliger samt udlejning af jagten, og i øvrigt skønnet ud fra dagens markedspriser m.v. Budgetforslaget er således uden forbindende, og køber opfordres til hos egne rådgivere at få udarbejdet budget baseret på egen drift og egne forudsætninger. Momsforhold Ejendommen er momsregistreret. Køber overtager en eventuel momsreguleringsforpligtelse. Retlige forhold Matrikulære noteringer Ejendommen er fuldt ud landbrugspligtig. Ejendommen er uden fredskovspligt. Der er noteret forurening på Vidensniveau 1 på matrikel nr. 12a, Tømmerup By, Undløse. Kortlægnings-nummer jf. nedenfor. Servitutter/Deklarationer Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Det vurderes, at der ikke påhviler ejendommen særligt byrdefulde servitutter.

18 Jordforurening Der er noteret forurening på Vidensniveau 1 på matrikel nr. 12a, Tømmerup By, Undløse. Kortlægnings-nummer Kortlægningen gælder en mulig, men ikke konstateret, forurening fra en ældre sløjfet nedgravet benzintank, beliggende ved ejendommens vaskeplads. Forureningen er ikke konstateret, og der er ingen synlige tegn på forurening på ejendommen. Det fremgår af amtets kortlægning, at ejendommen kan anvendes som hidtil, og at yderligere foranstaltninger ikke vil blive påkrævet, ved uændret anvendelse af det pågældende areal. Områdeudpegninger Ejendommens moser, søer og vandløb er på sædvanlig vis registreret som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Ejendommens jord- og stendiger er på sædvanlig vis registreret og beskyttet efter museumsloven. Den sydlige del af ejendommen, er beliggende i Åmosen, og er omfattet af Natura 2000 område nr. 156, Habitatsområde nr. H137 Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å. Natura 2000 udpegningen har til formål at sikre den unikke flora og fauna i Åmosen, herunder særligt skovbevokset tørvemose, surt overdrev, avneknippemose samt elle- og askeskov. Der henvises i øvrigt til: og Vandplaner Ejendommens jorder afvander til Kalundborg Fjord, hvor vandkvaliteten ikke er så følsom, som i mange af de øvrige danske farvande. Ejendommen er omfattet af forslag til vandplan 2.1. Kalundborg. Forslaget til Vandplan lægger ikke op til yderligere efterafgrøder, jf. kortet her ved siden af.

19 Vandplaner fortsat Vandplanen lægger dog op til restaurering af vandløbet, Åmose Å / Halleby Å, som løber langs ejendommens sydlige skel, og som afvander Åmosen. Der henvises i øvrigt til Hæftelser / Lån Ejendommen sælges ubehæftet. Indestående realkreditlån og ejerpantebreve med en oprindelig hovedstol på i alt 16,8 mio. kr., vil dog eventuelt kunne overtages efter nærmere aftale. Offentlig vurdering 2010 Vurderet som Ejendommen var ved den seneste offentlige vurdering pr. 1. oktober 2010 vurderet som bebygget landbrug med 2 beboelser. Offentlig vurdering I alt Pr. 1. oktober 2010 var den offentlige vurdering for ejendommen kr., heraf grundværdi kr. Kapitalbehov (anslået) Det opgjorte kapitalbehov er eksklusiv saldo i henhold til refusionsopgørelse. Kapitalbehov (anslået): Købspris, kontant kr Tinglysningsafgift & gebyr. kr Advokat m.v. anslået kr Kapitalbehov i alt (anslået): kr

20 Bilag Bilag Bilag 1: Oversigtskort over ejendommen. Bilag 2: Ortofoto 2010 over ejendommen. Bilag 3: Budgetforslag. Bilag 4: Fotos fra ejendommen. Besigtigelse m.v. Besigtigelse bedes kun foretaget efter aftale med Asger Olsen A/S. For yderligere oplysninger, samt aftaler om forevisning kontakt venligst: Asger Olsen A/S Kontaktperson: Asger Olsen Søvangen 20 Tlf.: DK-5884 Gudme Tlf.: Fax:

21 Oversigtskort Tømmerupgård, Tømmerupvej 8, 4440 Mørkøv.

22 Ortofoto 2010, Tømmerupgård, Tømmerupvej 8, 4440 Mørkøv.

23 Forslag til Budget for Tømmerupgård. Forslag til gennemsnitlig årsbudget for den kommende 10-års periode. alo 8. oktober Skovdrift. Kr. pr. år. Noter: Salg af Råtræ Der er regnet med 40 m3 á 350 kr/m3. Skovning og transport af råtræ (6.000) Der er regnet med 40 m3 á 150 kr/m3. Salg af Flis - Der er ikke regnet med flis. Skovning og transport af flis - Der er ikke regnet med flis. Sankning/selvskovning - Der er ikke regnet med sankning. DB I, træproduktion Nykultur - Der er ikke regnet med nykultur. Kultur og Bevoksningspleje (500) Skønnet. Tilskud til gentilplantning - Der er ikke regnet med tilskud. DB II, træproduktion Landbrugsdrift. Nettoudbytte landbrugsdrift ca. 100 ha á kr/ha netto pr. år. Driftsbygninger landbruget - Indregnet i ovenstående nettobidrag. DB II, landbrugsdrift Skønnet værdi ved bortforpagtning. Pyntegrønt. Nettoudbytte pyntegrønt - Der er ikke regnet med pyntegrønt. DB II, pyntegrønt. - Bygningsdrift. Husleje Stuehus Skønnet husleje, hvis boligen udlejes. Husleje Bestyrerbolig Nuværende husleje. Bygningsdrift (36.000) Skønnet alm. Vedligeholdelse. DB, Bygninger Eksklusiv forbedringer. Forbrug betalt af lejer. Jagt og Fiskeri m.v. Jagt og fiskeri udlejning Skønnet værdi ved udleje af jagt og fiskeri. Andet - Vurderes ikke til nogen større nettoværdi. Andre indtægter i alt Generalomkostninger. Vej-, dræn- og grøftevedligeholdelse m.v. (25.000) Skønnet. Rådgivningsbistand Skovfoged mv. (15.000) Skønnet. Forsikringer. (30.000) Skønnet. Ejendomsskat (36.100) Aktuel 2011 ejendomsskat. Generalomkostninger, i alt. ( ) ekskl. Regnskab og egen administration. Resultat før renter og afskrivninger Budgetforslaget er baseret på en ekstensiv driftsform, og må kun opfattes som et forslag til budget. Der er således relativt stor elastik i budgetter for ejendomme af denne type. Budgetforslaget er derfor uden forbindende, og køber opfordres til, hos egne rådgivere, at få udarbejdet budget, på basis af købers drift.

24 Hovedhuset til Tømmerupgård, Tømmerupvej 8, 4440 Mørkøv.

25 Medarbejderbolig og driftsbygninger til Tømmerupgård, Tømmerupvej 8, 4440 Mørkøv.

26 Landbrugsjorden under Tømmerupgård, Tømmerupvej 8, 4440 Mørkøv.

27 Skov, Jagt og Natur under Tømmerupgård, Tømmerupvej 8, 4440 Mørkøv.

28 Kronvildtet og jagten på Tømmerupgård, Tømmerupvej 8, 4440 Mørkøv.

Salgsprospekt. Sjellemosegård, Voldbyvej 100, Sjelle 8464 Galten

Salgsprospekt. Sjellemosegård, Voldbyvej 100, Sjelle 8464 Galten Salgsprospekt For Sjellemosegård, Voldbyvej 100, Sjelle 8464 Galten Areal: 19 ha. Kontantpris: 3.500.000 kr. Præsentation Introduktion Sjellemosegård er en velarronderet skov-, jagt- og naturejendom på

Læs mere

Salgsprospekt. Enemærket Skov Nedvadvej 7323 Give

Salgsprospekt. Enemærket Skov Nedvadvej 7323 Give 1 Salgsprospekt For Enemærket Skov Nedvadvej 7323 Give Areal: 2,1 ha. Kontantpris: 190.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Enemærket Skov er en varieret og spændende skovog jagtejendom på ca. 2,1 ha, beliggende

Læs mere

Salgsprospekt. Frijord, Gl. Rye Burmlundvej Ry

Salgsprospekt. Frijord, Gl. Rye Burmlundvej Ry 1 Salgsprospekt For Frijord, Gl. Rye Burmlundvej 1 8680 Ry Areal: 4,6 ha. Kontantpris: 775.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Ejendommen er en varieret og velpasset skov- og jagtejendom på 4,6 ha., beliggende

Læs mere

Salgsprospekt. Nipgård Søren Kannes Vej Kjellerup

Salgsprospekt. Nipgård Søren Kannes Vej Kjellerup 1 Salgsprospekt For Nipgård Søren Kannes Vej 35 8620 Kjellerup Areal: 15 ha. Kontantpris: 3.900.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Nipgård er beliggende i et naturskønt område, ca. 15 km. syd for Viborg,

Læs mere

Salgsprospekt. Sibirien Skov Sofienlund 18 8543 Hornslet

Salgsprospekt. Sibirien Skov Sofienlund 18 8543 Hornslet Salgsprospekt For Sibirien Skov Sofienlund 18 8543 Hornslet Areal: 20,5 ha. Kontantpris: 3.750.000 kr. Præsentation Introduktion Sibirien Skov er en velarronderet skov-, jagt- og naturejendom på 20,5 hektar,

Læs mere

Salgsprospekt. Lerbæk Mølleskov, Vejlevej 125, 7300 Jelling.

Salgsprospekt. Lerbæk Mølleskov, Vejlevej 125, 7300 Jelling. Salgsprospekt For Lerbæk Mølleskov, Vejlevej 125, 7300 Jelling. Areal: 36,5 ha. Kontantpris: 4.750.000 kr. Præsentation Introduktion Lerbæk Mølleskov er en dejlig, varieret skov-, jagt-, fiske- og naturejendom

Læs mere

Salgsprospekt. Lerbæk Mølleskov, Vejlevej 125, 7300 Jelling.

Salgsprospekt. Lerbæk Mølleskov, Vejlevej 125, 7300 Jelling. Salgsprospekt For Lerbæk Mølleskov, Vejlevej 125, 7300 Jelling. Areal: 36,5 ha. Kontantpris: 5.500.000 kr. Præsentation Introduktion Lerbæk Mølleskov er en dejlig, varieret skov-, jagt-, fiske- og naturejendom

Læs mere

Salgsprospekt. Rabeshøj Plantage Høgildvej 15, Grønhøj 7470 Karup

Salgsprospekt. Rabeshøj Plantage Høgildvej 15, Grønhøj 7470 Karup Salgsprospekt For Rabeshøj Plantage Høgildvej 15, Grønhøj 7470 Karup Areal: 26,8 ha. Kontantpris: 2.700.000 kr. Præsentation Introduktion Rabeshøj Plantage en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på 26,8

Læs mere

Salgsprospekt. Holbækvænge Skov Smidstrupvej 8b 4720 Præstø

Salgsprospekt. Holbækvænge Skov Smidstrupvej 8b 4720 Præstø 1 Salgsprospekt For Holbækvænge Skov Smidstrupvej 8b 4720 Præstø Areal: 18,5 ha. Kontantpris: 3.900.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Holbækvænge Skov er en frodig og særdeles varieret skov-, jagt- og

Læs mere

Salgsprospekt. Ambjerggaard Skov Ambjergvej 8 9560 Hadsund

Salgsprospekt. Ambjerggaard Skov Ambjergvej 8 9560 Hadsund Salgsprospekt For Ambjerggaard Skov Ambjergvej 8 9560 Hadsund Areal: 48,5 ha. Kontantpris: 7.250.000 kr. Præsentation Introduktion Ambjerggaard Skov er en velarronderet skov- og jagtejendom på 48,5 hektar

Læs mere

Salgsprospekt. Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele.

Salgsprospekt. Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele. Salgsprospekt For Dalbækgaard, Åstrupvej 3, Løvel, 8830 Tjele. Areal: 97 ha. Kontantpris: 12.500.000 kr. Præsentation Introduktion Dalbækgaard er en velarronderet landbrugs-, skovbrugs- og naturejendom

Læs mere

Salgsprospekt. Blåhøj Nobilis Plantage Engebækvej 98, 7330 Brande

Salgsprospekt. Blåhøj Nobilis Plantage Engebækvej 98, 7330 Brande Salgsprospekt For Blåhøj Nobilis Plantage Engebækvej 98, 7330 Brande Areal: 20,4 ha. Kontantpris: 5.900.000 kr. Årligt nettoafkast 258.300 kr. svarende til 4,33 % p.a. Præsentation Introduktion Blåhøj

Læs mere

Salgsprospekt. Tågeby Skov Skovlinien 4720 Præstø

Salgsprospekt. Tågeby Skov Skovlinien 4720 Præstø Salgsprospekt For Tågeby Skov Skovlinien 4720 Præstø Areal: 32,4 ha. Kontantpris: 3.850.000 kr. Præsentation Introduktion Tågeby Skov er en frodig og varieret skov-, jagt- og naturejendom på 32,4 ha.,

Læs mere

Salgsprospekt. Frederiksholm Karlebovej Hillerød

Salgsprospekt. Frederiksholm Karlebovej Hillerød 1 Salgsprospekt For Frederiksholm Karlebovej 53-57 3400 Hillerød Areal: 57 ha. Kontantpris: 27.000.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Frederiksholm er en historisk landbrugs-, skovbrugsog jagtejendom

Læs mere

Salgsprospekt. Parcel ved Arreskov Sø Bredholt 9 5600 Faaborg

Salgsprospekt. Parcel ved Arreskov Sø Bredholt 9 5600 Faaborg Salgsprospekt For Parcel ved Arreskov Sø Bredholt 9 5600 Faaborg Areal: 6,2 ha. Kontantpris: 775.000 kr. Præsentation Introduktion Bredholt 9 er en dejlig, varieret skov- jagt- og naturejendom på 6,2 ha.,

Læs mere

Salgsprospekt. Amlund Vesterskov Gødsbølvej 7323 Give / Midtjylland

Salgsprospekt. Amlund Vesterskov Gødsbølvej 7323 Give / Midtjylland 1 Salgsprospekt For Amlund Vesterskov Gødsbølvej 7323 Give / Midtjylland Areal: 9,2 ha. Kontantpris: 975.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Amlund Vesterskov er en dejlig lille skov-, jagt- og naturejendom

Læs mere

Salgsprospekt. Døvling Østre Plantage Sdr. Ommevej 6933 Kibæk

Salgsprospekt. Døvling Østre Plantage Sdr. Ommevej 6933 Kibæk 1 Salgsprospekt For Døvling Østre Plantage Sdr. Ommevej 6933 Kibæk Areal: 30,4 ha. Kontantpris: 3.500.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Døvling Østre Plantage er en regulær og velpasset skov- og jagtejendom

Læs mere

Salgsprospekt. Gammellung Mose 5771 Stenstrup

Salgsprospekt. Gammellung Mose 5771 Stenstrup Salgsprospekt For Gammellung Mose 5771 Stenstrup Areal: 6,0 ha. Kontantpris: 750.000 kr. Præsentation Introduktion Gammellung Mose er en dejlig, varieret jagt- og naturejendom på 6,0 ha., beliggende mellem

Læs mere

Salgsprospekt. Stordal Plantage, Sangildvej 7, 7470 Karup.

Salgsprospekt. Stordal Plantage, Sangildvej 7, 7470 Karup. Salgsprospekt For Stordal Plantage, Sangildvej 7, 7470 Karup. Areal: 52,6 ha. Kontantpris: 7.900.000 kr. Præsentation Introduktion Stordal Plantage er en velarronderet skov-, jagt- og naturejendom på 52,6

Læs mere

Salgsprospekt. Nedergård Østerskov Vejlevej Nørre Snede

Salgsprospekt. Nedergård Østerskov Vejlevej Nørre Snede 1 Salgsprospekt For Nedergård Østerskov Vejlevej 41 8766 Nørre Snede Areal: 130 ha. Kontantpris: 14.500.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Nedergård Østerskov er en smuk, varieret og spændende skov- og

Læs mere

Salgsprospekt For Gyllebo 1:372 Näbbe Backe Väg S-27297 Gärsnäs Østerlen, Skåne, Sverige Areal: 15,9 ha. Ny Kontantpris: 1.600.000 Dkr.

Salgsprospekt For Gyllebo 1:372 Näbbe Backe Väg S-27297 Gärsnäs Østerlen, Skåne, Sverige Areal: 15,9 ha. Ny Kontantpris: 1.600.000 Dkr. Salgsprospekt For Gyllebo 1:372 Näbbe Backe Väg S-27297 Gärsnäs Østerlen, Skåne, Sverige Areal: 15,9 ha. Ny Kontantpris: 1.600.000 Dkr. Præsentation Introduktion Gyllebo 1:372 er en dejlig skov, natur-

Læs mere

Salgsprospekt. Nørregaard Kaj Munks Vej Bording

Salgsprospekt. Nørregaard Kaj Munks Vej Bording 1 Salgsprospekt For Nørregaard Kaj Munks Vej 2 7441 Bording Areal: 44,6 ha. Kontantpris: 5.950.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Nørregaard er en velarronderet og velpasset skov- og jagtejendom på ca.

Læs mere

Salgsprospekt. Tågeby Vesterskov Skovlinien 4720 Præstø

Salgsprospekt. Tågeby Vesterskov Skovlinien 4720 Præstø Salgsprospekt For Tågeby Vesterskov Skovlinien 4720 Præstø Areal: 20,3 ha. Kontantpris: 2.350.000 kr. Præsentation Introduktion Tågeby Vesterskov er en frodig og varieret skov-, jagt- og naturejendom på

Læs mere

Salgsprospekt. Sæbyholm Skov Maribovej Nakskov

Salgsprospekt. Sæbyholm Skov Maribovej Nakskov 1 Salgsprospekt For Sæbyholm Skov Maribovej 245 4900 Nakskov Areal: 95,6 ha. Kontantpris: 9.950.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Sæbyholm Skov er en velarronderet og særdeles frodig skovejendom på ca.

Læs mere

Salgsprospekt. Selleberg Kertemindevejen 23A, 23B og Marslev

Salgsprospekt. Selleberg Kertemindevejen 23A, 23B og Marslev 1 Salgsprospekt For Selleberg Kertemindevejen 23A, 23B og 27. 5290 Marslev Areal: 73 ha. Kontantpris: 12.500.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Selleberg er en særdeles smukt beliggende land- og skovbrugsejendom

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Enestående flot planteavlsgård på 35,4 ha. ved Gandrup Velegnet til hestesportscenter med velanlagt træningsbane til travheste.

SALGSOPSTILLING. Enestående flot planteavlsgård på 35,4 ha. ved Gandrup Velegnet til hestesportscenter med velanlagt træningsbane til travheste. SALGSOPSTILLING Enestående flot planteavlsgård på 35,4 ha. ved Gandrup Velegnet til hestesportscenter med velanlagt træningsbane til travheste. Kontantpris: 8.500.000 Nordkær 16, Holtet, 9362 Gandrup Planteavlsbrug

Læs mere

Salgsprospekt. Troldbjerg Skov Ellerødvej 44, Ørslev 4760 Vordingborg

Salgsprospekt. Troldbjerg Skov Ellerødvej 44, Ørslev 4760 Vordingborg 1 Salgsprospekt For Troldbjerg Skov Ellerødvej 44, Ørslev 4760 Vordingborg Areal: 62 ha. Kontantpris: 9.750.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Troldbjerg Skov er en velarronderet skovejendom på 62 hektar,

Læs mere

Salgsprospekt. Illeris Nordre Plantage Tingvej 47, Lovns 9640 Farsø

Salgsprospekt. Illeris Nordre Plantage Tingvej 47, Lovns 9640 Farsø Salgsprospekt For Illeris Nordre Plantage Tingvej 47, Lovns 9640 Farsø Areal: 17,3 ha. Kontantpris: 1.850.000 kr. Præsentation Introduktion Illeris Nordre Plantage er en dejlig skov-, jagt- og naturejendom

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Super velholdt landbrugsejendom på 10,9 ha. mellem Viborg og Bjerringbro. Harmonisk 4-længet ejendom i aktivt lokalsamfund

SALGSOPSTILLING. Super velholdt landbrugsejendom på 10,9 ha. mellem Viborg og Bjerringbro. Harmonisk 4-længet ejendom i aktivt lokalsamfund SALGSOPSTILLING Super velholdt landbrugsejendom på 10,9 ha. mellem Viborg og Bjerringbro Harmonisk 4-længet ejendom i aktivt lokalsamfund Kontantpris: 2.950.000 Husrækken 1, Mammen, 8850 Bjerringbro Lystejendom

Læs mere

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær.

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. Salgsprospekt Boligudlejningsejendommen Sjællandsgade 59, 7400 Herning Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. lejligheder Salgspris kontant: 5.500.000 kr. Bruttoleje: 334.200 kr.

Læs mere

SALGSOPSTILLING Særdeles velbeliggende landbrugsejendom på 8,8 ha. tæt ved Aalborg.

SALGSOPSTILLING Særdeles velbeliggende landbrugsejendom på 8,8 ha. tæt ved Aalborg. SALGSOPSTILLING Særdeles velbeliggende landbrugsejendom på 8,8 ha. tæt ved Aalborg. Mulighed for at bygge egen drømmeejendom/stutteri tæt ved Aalborg golfklub. Restrup Engvej 24, 9000 Aalborg Fritidslandbrug

Læs mere

Salgsprospekt. Moselund Plantage Fundervej 7442 Engesvang

Salgsprospekt. Moselund Plantage Fundervej 7442 Engesvang 1 Salgsprospekt For Moselund Plantage Fundervej 7442 Engesvang Areal: 165 ha. Kontantpris: 17.900.000 kr. 2 Præsentation Introduktion Moselund plantage er en varieret og velpasset skovejendom på ca. 165

Læs mere

Ringsgaard (65,8357 ha)

Ringsgaard (65,8357 ha) Salgsopstilling Ringsgaard (65,8357 ha) Langemarken 37, Ulbølle, 5762 Vester Skerninge Sagsnr. 1470-001 Ringsgaard ligger ualmindeligt smukt ud til havet i Det Sydfynske Øhav mellem Svendborg og Fåborg.

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Hesteejendom med 11,7 ha. i kanten af Frederiks. Tæt ved skole, børnehave, sportscenter mv. ca. 11 ha. agerjord i 2 regulære stykker.

SALGSOPSTILLING. Hesteejendom med 11,7 ha. i kanten af Frederiks. Tæt ved skole, børnehave, sportscenter mv. ca. 11 ha. agerjord i 2 regulære stykker. SALGSOPSTILLING Hesteejendom med 11,7 ha. i kanten af Frederiks. Tæt ved skole, børnehave, sportscenter mv. ca. 11 ha. agerjord i 2 regulære stykker. Kontantpris: 2.545.000 Havredalsvej 2, Frederiks, 7470

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Søndre Bygade 19, Sejlflod Toftkærgaard. Søndre Bygade 19, Sejlflod, 9280 Storvorde. Lystejendom

SALGSOPSTILLING. Søndre Bygade 19, Sejlflod Toftkærgaard. Søndre Bygade 19, Sejlflod, 9280 Storvorde. Lystejendom SALGSOPSTILLING Søndre Bygade 19, Sejlflod Toftkærgaard Søndre Bygade 19, Sejlflod, 9280 Storvorde Lystejendom Kontantpris: 4.800.000 Udbetaling: 240.000 Adresse Adresse: Søndre Bygade 19, Sejlflod, 9280

Læs mere

Salgsprospekt. Vejlegård Skov Ruevej, Vejle-Allested 5672 Broby / Fyn

Salgsprospekt. Vejlegård Skov Ruevej, Vejle-Allested 5672 Broby / Fyn Salgsprospekt For Vejlegård Skov Ruevej, Vejle-Allested 5672 Broby / Fyn Areal: 48,6 ha. Kontantpris: 5.900.000 kr. Præsentation Introduktion Vejlegård Skov er en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Nørresundby, planteavlsejendom 23,6 ha. Hjørring Landevej 31, 9400 Nørresundby. Fritidslandbrug (under 30 ha)

SALGSOPSTILLING. Nørresundby, planteavlsejendom 23,6 ha. Hjørring Landevej 31, 9400 Nørresundby. Fritidslandbrug (under 30 ha) SALGSOPSTILLING Nørresundby, planteavlsejendom 23,6 ha. Hjørring Landevej 31, 9400 Nørresundby Fritidslandbrug (under 30 ha) Kontantpris: 4.150.000 Udbetaling: 210.000 Vel arronderet planteavlsejendom,

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Landemærket 2, Sandvig, 3770 Allinge.

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Landemærket 2, Sandvig, 3770 Allinge. SALGSPROSPEKT Landemærket 2, Sandvig, 3770 Allinge Sag 4950 . Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk Mægler: Kurt Mortensen Dato: 9. december 2014 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup.

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. Salgsprospekt Investeringsejendommen Bredgade 13, 7470 Karup Salgspris kontant: Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. 2.200.000 kr. Bruttoleje (Fuldt udlejet): 230.356 kr. Bruttoleje

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Skov/jagtejendom på 26 ha. nær Sæby Bopælspligt kan evt. fjernes. Albækskovvej 26, Mølholt, 9300 Sæby. Skovbrug

SALGSOPSTILLING. Skov/jagtejendom på 26 ha. nær Sæby Bopælspligt kan evt. fjernes. Albækskovvej 26, Mølholt, 9300 Sæby. Skovbrug SALGSOPSTILLING Skov/jagtejendom på 26 ha. nær Sæby Bopælspligt kan evt. fjernes. Albækskovvej 26, Mølholt, 9300 Sæby Skovbrug Kontantpris: 3.795.000 Udbetaling: 189.750 Velbeliggende skovejendom, på 26

Læs mere

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast. Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast.

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast. Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast. Salgsprospekt Produktionsejendommen E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast. Salgspris kontant: 5.995.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 3.110

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand lige over for det nye Ecco Center

SALGSPROSPEKT. Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand lige over for det nye Ecco Center Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand

Læs mere

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Sag 16243 FINLANDSVEJ 12A, 6100 HADERSLEV Salgspris kontant: 16.350.000 kr. Bruttoleje: 1.407.127 kr. Startforrentning v. kontant handel ca. 8,75% Erhvervsareal

Læs mere

SALGSOPSTILLING Planteavlsgård på 25,7 ha. i Fræer mellem Støvring og Skørping

SALGSOPSTILLING Planteavlsgård på 25,7 ha. i Fræer mellem Støvring og Skørping SALGSOPSTILLING Planteavlsgård på 25,7 ha. i Fræer mellem Støvring og Skørping Kontantpris: 4.050.000 Gerdingvej 27, Fræer, 9520 Skørping Planteavlsbrug / agerbrug Introduktion Planteavlsejendom på 25,7

Læs mere

SALGSOPSTILLING Mariagervej 127, 9500 Hobro Lystejendom Kontantpris: 2.495.000 Udbetaling: 125.000

SALGSOPSTILLING Mariagervej 127, 9500 Hobro Lystejendom Kontantpris: 2.495.000 Udbetaling: 125.000 SALGSOPSTILLING Mariagervej 127, 9500 Hobro Lystejendom Kontantpris: 2.495.000 Udbetaling: 125.000 Adresse Adresse: Mariagervej 127, 9500 Hobro Ejendomstype: Lystejendom Nøgletal Kontantpris: 2.495.000

Læs mere

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning.

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgsprospekt Projektejendommen H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgspris kontant: 6.000.000 kr. Bruttoleje: 340.383 kr. Byggeretter

Læs mere

Salgsprospekt. Nordtyske Småskove Flensborg

Salgsprospekt. Nordtyske Småskove Flensborg Salgsprospekt For Nordtyske Småskove Flensborg Areal: fra 2 ha til 33 ha pr. skov. Kontantpris: ca. 7.000 Euro/ha, Svarende til ca. 52.200 Dkr/ha. Præsentation Introduktion For Kreis Schleswig-Flensburg

Læs mere

Tørring Bendt Jensen ejendomsmæglere & valuarer MDE, CVR nr Torvegade 3, 7160 Tørring Tlf.:

Tørring Bendt Jensen ejendomsmæglere & valuarer MDE, CVR nr Torvegade 3, 7160 Tørring Tlf.: Tørring SALGSPROSPEKT Hærvejens Ferie Nørhovedvej 16 8766 Nørre Snede Handelspris kr. 7.995.000,00 Side 1 af 5 1. EJERFORHOLD TINGLYST EJER ADKOMST: Tinglyst ejer er Kjeld Johan Jeppesen. 2. EJENDOMMEN

Læs mere

Investeringsejendom Salg

Investeringsejendom Salg andersen ERHVERV Investeringsejendom Salg Smedetoften 3, 3600 Frederikssund Sag S-10446 Kontantpris: Kr. 8.550.000,- Forrentning: 8,1 % Afskrivningsberettiget Fuldt udlejet investeringsejendom Ejendom

Læs mere

INVESTERINGSEJENDOM TIL SALG

INVESTERINGSEJENDOM TIL SALG INVESTERINGSEJENDOM TIL SALG Agerhatten 5, 5220 Odense SØ Salgspris kontant 19.200.000 kr. Gældende nettoleje p.a. 1.688.722 kr. Nettoleje p.a. lokaler u/udlejning 212.250 kr. Samlet nettoleje p.a. 1.900.972

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Bakkelygård i Stae, hesteejendom på 21,2 ha. Træningsfaciliteter til en Derbyvinder. Gl Smedievej 4, Stae, 9310 Vodskov

SALGSOPSTILLING. Bakkelygård i Stae, hesteejendom på 21,2 ha. Træningsfaciliteter til en Derbyvinder. Gl Smedievej 4, Stae, 9310 Vodskov SALGSOPSTILLING Bakkelygård i Stae, hesteejendom på 21,2 ha. Træningsfaciliteter til en Derbyvinder Kontantpris: 4.450.000 Gl Smedievej 4, Stae, 9310 Vodskov Planteavlsbrug / agerbrug Adresse Adresse:

Læs mere

Salgsprospekt. Skovrider Brüels Skovejendom Rye Sønderskov Rodelundvej Ry

Salgsprospekt. Skovrider Brüels Skovejendom Rye Sønderskov Rodelundvej Ry Salgsprospekt For Skovrider Brüels Skovejendom Rye Sønderskov Rodelundvej 31 8680 Ry Areal: 66,1 ha. Kontantpris: 13,0 mio.kr. (Skov og bolig). Kontantpris: 3,0 mio.kr. (Boligen alene). Præsentation Introduktion

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 Vejers Havvej 58B, 6853 Vejers Strand Velbeliggende og særdeles velholdt butiks- og beboelsesejendom Pris kontant: Kr. 2.200.000 Erhvervsareal: 144 m2 Boligareal:

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder.

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder. Salgsprospekt Domicilejendommen Lillelundvej 10A, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder. 1.750.000,- kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 612 m² Grundareal i

Læs mere

SALGSOPSTILLING Velholdt og charmerende deltidslandbrug på Egholm, tæt ved Aalborg by.

SALGSOPSTILLING Velholdt og charmerende deltidslandbrug på Egholm, tæt ved Aalborg by. SALGSOPSTILLING Velholdt og charmerende deltidslandbrug på Egholm, tæt ved Aalborg by. Nørregaard Kontantpris: 4.550.000 Egholm 50, 9000 Aalborg Planteavlsbrug / agerbrug Deltidslandbrug på Egholm på 32,9

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 Storegade 164, 6705 Esbjerg Ø Bolig-/erhvervsejendom med synlig beliggenhed Pris kontant: Kr. 2.500.000 Erhvervsareal: 253 m 2 Boligareal (p.t. to boliger): 193

Læs mere

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Fyrrely 22, 7451 Sunds. Velholdt erhvervsejendom med tilhørende bolig i rolige omgivelser i Sunds

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Fyrrely 22, 7451 Sunds. Velholdt erhvervsejendom med tilhørende bolig i rolige omgivelser i Sunds Salgsprospekt for bolig- og erhvervsejendommen Fyrrely 22, 7451 Sunds Velholdt erhvervsejendom med tilhørende bolig i rolige omgivelser i Sunds Salgspris kontant: 2.975.000 kr. Bruttoetageareal i h.t.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 Møllegade 2A + 2B, 6280 Højer R Rødstensejendom med 2 lejligheder Pris kontant: Kr. 125.000 Anslået afkast: 17 % Etageareal: 166 m 2 Grundareal: 278 m 2 Jernbanegade

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Fritidslandbrug 9,7 ha. Kringelhedevej 69, Præstbro, 9330 Dronninglund Sag 24525783

SALGSOPSTILLING. Fritidslandbrug 9,7 ha. Kringelhedevej 69, Præstbro, 9330 Dronninglund Sag 24525783 SALGSOPSTILLING Fritidslandbrug 9,7 ha Kringelhedevej 69, Præstbro, 9330 Dronninglund Sag 24525783 Introduktion Ejer: boet efter Bodil Berthine Hansen Fremvisning: Kun ifølge aftale med ejendomsmægler

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 055

SALGSPROSPEKT Sag nr. 055 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 055 Torvegade 1, 6650 Brørup Velbeliggende forretningsejendom på Torvet i Brørup Pris kontant: Kr. 1.495.000 Areal stueplan 147 m 2 Areal i alt: 310 m 2 Jernbanegade

Læs mere

Udbudsprospekt. for ejendommen. Claudisvej 9, 7430 Ikast. Velbeliggende ejendom i fuldt udbygget ældre villakvarter i Ikast by.

Udbudsprospekt. for ejendommen. Claudisvej 9, 7430 Ikast. Velbeliggende ejendom i fuldt udbygget ældre villakvarter i Ikast by. Udbudsprospekt for ejendommen Claudisvej 9, 7430 Ikast Velbeliggende ejendom i fuldt udbygget ældre villakvarter i Ikast by. Vejledende salgspris kontant: 1.800.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR, inkl.

Læs mere

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Navervej 5, 7430 Ikast. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Ikast

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Navervej 5, 7430 Ikast. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Ikast Salgsprospekt for bolig- og erhvervsejendommen Navervej 5, 7430 Ikast Salgspris kontant: Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Ikast 2.250.000 kr. Bruttoleje: 84.000 kr. Bruttoetageareal

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Cypresvej 40, 7400 Herning. Fuldt udlejet investeringsejendom. Startforrentning ved kontant handel: 7,27 %

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Cypresvej 40, 7400 Herning. Fuldt udlejet investeringsejendom. Startforrentning ved kontant handel: 7,27 % Salgsprospekt Investeringsejendommen Cypresvej 40, 7400 Herning Salgspris kontant: Fuldt udlejet investeringsejendom 3.250.000,- kr. Bruttoleje: 296.547,- kr. Startforrentning ved kontant handel: 7,27

Læs mere

Salgsprospekt. for erhvervsejendommen. Sandagervej 17, 7400 Herning. Erhvervsejendom med store befæstede indhegnede arealer.

Salgsprospekt. for erhvervsejendommen. Sandagervej 17, 7400 Herning. Erhvervsejendom med store befæstede indhegnede arealer. Salgsprospekt for erhvervsejendommen Sandagervej 17, 7400 Herning Erhvervsejendom med store befæstede indhegnede arealer. Salgspris kontant: 5.200.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 1.041 m² Grundareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Hovedgaden 7, 6534 Agerskov Sag ERHVER74

SALGSPROSPEKT. Hovedgaden 7, 6534 Agerskov Sag ERHVER74 Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Yderst velholdt og rummelig bolig/erhvervsejendom Erhversareal på 677

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Kvæggård nordøst for Hobro på 93 ha. udbydes i budrunde. Størstedelen af agerjorden ligger i et stykke.

SALGSOPSTILLING. Kvæggård nordøst for Hobro på 93 ha. udbydes i budrunde. Størstedelen af agerjorden ligger i et stykke. SALGSOPSTILLING Kvæggård nordøst for Hobro på 93 ha. udbydes i budrunde. Størstedelen af agerjorden ligger i et stykke. Kontantpris: 15.500.000 Karlsmøllevej 17, Krogen, 9500 Hobro Kvægbrug Adresse Adresse:

Læs mere

SALG AF BOLIG-/ ERHVERVSEJENDOM. Rosenvangs Alle 213a, 8270 Højbjerg

SALG AF BOLIG-/ ERHVERVSEJENDOM. Rosenvangs Alle 213a, 8270 Højbjerg SALG AF BOLIG-/ ERHVERVSEJENDOM Rosenvangs Alle 213a, 8270 Højbjerg Ceres Park & Arena Jydsk Væddeløbsbane Mindeparken Fredensvang Runddel Marselisborg Slot Varna Palæ Thors Mølle Marselisborg Dyrehave

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Planteavlsejendom på 20 ha. ved Nørager

SALGSOPSTILLING. Planteavlsejendom på 20 ha. ved Nørager SALGSOPSTILLING Planteavlsejendom på 20 ha. ved Nørager Kontantpris: 4.450.000 Løgstørvej 144, Boldrup, 9610 Nørager Planteavlsbrug / agerbrug Planteavlsejendom i nærheden af Nørager, med et samlet areal

Læs mere

Udlejet parcelhus. Salgsopstilling. Sag 24237. Østerågade 32, Nr. Broby, 5672 Broby

Udlejet parcelhus. Salgsopstilling. Sag 24237. Østerågade 32, Nr. Broby, 5672 Broby Salgsopstilling Udlejet parcelhus Sag 24237 Østerågade 32, Nr. Broby, 5672 Broby Mulighed for overtagelse af attraktiv finansiering Beliggende ud til grønt område Kontantpris kr. 500.000 / Startforrentning

Læs mere

Salgsprospekt. vedrørende butiksejendommen. Lind Hovedgade 21, 7400 Herning. Velbeliggende, synlige tidligere dagligvarebutik med parkeringspladser

Salgsprospekt. vedrørende butiksejendommen. Lind Hovedgade 21, 7400 Herning. Velbeliggende, synlige tidligere dagligvarebutik med parkeringspladser Salgsprospekt vedrørende butiksejendommen Lind Hovedgade 21, 7400 Herning Velbeliggende, synlige tidligere dagligvarebutik med parkeringspladser Salgspris kontant: 4.200.000,- kr. Bruttoetageareal, inkl.

Læs mere

SALGSOPSTILLING INVESTERINGSEJENDOM I NORDBYEN BOLIG / VÆRKSTED / LAGER. A.Andersens Vej 6, 8600 Silkeborg. Sag 1083

SALGSOPSTILLING INVESTERINGSEJENDOM I NORDBYEN BOLIG / VÆRKSTED / LAGER. A.Andersens Vej 6, 8600 Silkeborg. Sag 1083 SALGSOPSTILLING INVESTERINGSEJENDOM I NORDBYEN BOLIG / VÆRKSTED / LAGER A.Andersens Vej 6, 8600 Silkeborg Sag 1083 FULDT UDLEJET EJENDOM - ET BOLIGLEJEMÅL OG TO ERHVERVSLEJEMÅL GOD BYGNINGSMÆSSIG OG SOLID

Læs mere

Udbudsprospekt. for ejendommene. Helligsøvej 2A-C, 7760 Hurup

Udbudsprospekt. for ejendommene. Helligsøvej 2A-C, 7760 Hurup Udbudsprospekt for ejendommene Helligsøvej 2A-C, 7760 Hurup Vejledende salgspris kontant: 1.300.000 kr. Helligsøvej 2B har et grundareal på 4.815 m2 iflg. tingbogen, boligareal iflg. BBR 76 m2 Helligsøvej

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgsprospekt Domicilejendommen Marsvej 2, 7430 Ikast Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgspris kontant: 3.400.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 590 m²

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 Storegade 38, 6740 Bramming Solid og præsentabel rødstensbygning i centrum Pris kontant kr. 3.750.000 Stueplan 276 kvm. 1.sal 276 kvm. Kælder 130 kvm. Jernbanegade

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT SALGSPROSPEKT Spændende og præsentabel erhvervsbygning, beliggende i "byporten" til Svaneke Storegade 39, Svaneke, 3740 Svaneke Sag 5733 . Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk

Læs mere

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING Rønne Ejendomshandel Tlf.nr.: 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSOPSTILLING Stor erhvervsejendom med tilhørende udlejningshus og stor grund. Velbeliggende

Læs mere

TIL SALG VELHOLDT PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 22,17 HA

TIL SALG VELHOLDT PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 22,17 HA j.nr. 7381 TIL SALG VELHOLDT PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 22,17 HA Ejendommen, matr.nr. 4r m.fl. Villersø By, Villersø, beliggende Kristiansmindevej 16, 8500 Grenaa, på 22,17 ha. udbydes til salg på de i materialet

Læs mere

Salgsprospekt. for lager- og produktionsejendommen. Teglvænget 135 A-B, 7400 Herning. Lager ejendom med store indhegnede og befæstede arealer.

Salgsprospekt. for lager- og produktionsejendommen. Teglvænget 135 A-B, 7400 Herning. Lager ejendom med store indhegnede og befæstede arealer. Salgsprospekt for lager- og produktionsejendommen Teglvænget 135 A-B, 7400 Herning 10 Salgspris kontant: Lager ejendom med store indhegnede og befæstede arealer. 1.900.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 053

SALGSPROSPEKT Sag nr. 053 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 053 Vestre Strandvej 29, 6731 Tjæreborg VELBELIGGENDE BAGERI MED TILHØRENDE BEBOELSE Pris kontant: 1.950.000 Erhvervsareal: 265 m 2 Boligareal: 130 m 2 + udestue

Læs mere

Salgsprospekt. for udviklingsejendommen. Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade

Salgsprospekt. for udviklingsejendommen. Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade Salgsprospekt for udviklingsejendommen Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade 1.800.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 720 m² Grundareal i h.t.

Læs mere

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup Stationscenter med udviklingspotentiale Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup EJENDOMMEN: Tåstrup Stationscenter er opført i 1973 med etagehøje betonelementer og built-up tag. Ejendommen

Læs mere

Salgsprospekt. Boes Søgaard Emborgvej 56, 60 og 62, Boes, 8660 Skanderborg.

Salgsprospekt. Boes Søgaard Emborgvej 56, 60 og 62, Boes, 8660 Skanderborg. Salgsprospekt For Boes Søgaard Emborgvej 56, 60 og 62, Boes, 8660 Skanderborg. Areal: 118,4 ha. Ny Kontantpris: 38.500.000 kr. Præsentation Introduktion Hermed udbydes Boes Søgaard, beliggende på solsiden

Læs mere

Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. C E Christiansens Vej 25, 4930 Maribo Sag 5507

Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. C E Christiansens Vej 25, 4930 Maribo Sag 5507 - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT C E Christiansens Vej 25, 4930 Maribo Sag 5507 Erhvervsmæ glerfirma . Mægler: Torben Christoffersen Dato: 24.

Læs mere

SALG Erhvervsejendom

SALG Erhvervsejendom SALG Erhvervsejendom Tolstrup Byvej 10 9600 Aars Erhvervsareal i h.t. BBR 1.168 m 2 Grundareal 3.572 m 2 - heraf vej 0 m 2 Sagsnr.: ABB 5125 de 2 af 11 INTRODUKTION Oprettet: 12.02.2016 Beskrivelse: Funktionel

Læs mere

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSPROSPEKT. Sjøljan Vandrerhjem/lejrskole

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSPROSPEKT. Sjøljan Vandrerhjem/lejrskole Rønne Ejendomshandel Tlf.nr.: 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSPROSPEKT Sjøljan Vandrerhjem/lejrskole Hammershusvej 94, Sandvig, 3770 Allinge Sag

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 012

SALGSPROSPEKT Sag nr. 012 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 012 Stationsvej 3, 6830 Nørre Nebel ERHVERVSEJENDOM MED VILLA Pris kontant: Kr. 1.450.000 Årlig lejeindtægt: Anslået kr. 160.000 Erhvervsareal: 277 m 2 Boligareal:

Læs mere

anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr. 30971280

anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr. 30971280 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr.

Læs mere

Hillerødvej 51, 3540 Lynge

Hillerødvej 51, 3540 Lynge SALGSPROSPEKT Hillerødvej 51, 3540 Lynge Sag 94500010998 Boligudlejningsejendom beliggende i landlige omgivelser . Mægler: Johnny Hallas Dato: 7. april 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Hillerødvej

Læs mere

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSPROSPEKT. Pension Lindesdal. Hammersøvej 1, Sandvig, 3770 Allinge

Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSPROSPEKT. Pension Lindesdal. Hammersøvej 1, Sandvig, 3770 Allinge Rønne Ejendomshandel Tlf.nr.: 56 95 68 86 Søndergade 6-3700 Rønne - Ejendomsmægler MDE Fax 56 95 68 84 - www.reh.dk SALGSPROSPEKT Pension Lindesdal Hammersøvej 1, Sandvig, 3770 Allinge Sag 1312750 Velholdt

Læs mere

Salgsprospekt. Harresø Kro Hærvejen 147, Givskud, 7323 Give. Kongelig privilegeret kro siden 1820

Salgsprospekt. Harresø Kro Hærvejen 147, Givskud, 7323 Give. Kongelig privilegeret kro siden 1820 Salgsprospekt Harresø Kro Hærvejen 147, Givskud, 7323 Give. Kongelig privilegeret kro siden 1820 Salgspris kontant: 2.600.000,- kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 2.004 m² Grundareal i h.t. tingbog: 11.531

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Skov/jagtejendom på 26 ha. nær Sæby Bopælspligt kan evt. fjernes. Albækskovvej 26, Mølholt, 9300 Sæby. Skovbrug

SALGSOPSTILLING. Skov/jagtejendom på 26 ha. nær Sæby Bopælspligt kan evt. fjernes. Albækskovvej 26, Mølholt, 9300 Sæby. Skovbrug SALGSOPSTILLING Skov/jagtejendom på 26 ha. nær Sæby Bopælspligt kan evt. fjernes. Albækskovvej 26, Mølholt, 9300 Sæby Skovbrug Kontantpris: 3.795.000 Udbetaling: 189.750 Velbeliggende skovejendom, på 26

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

Skovejendommen Florits på 55,3 ha

Skovejendommen Florits på 55,3 ha Skovejendommen Florits på 55,3 ha Floritsvej 8, 8765 Klovborg Pris kr. 6.500.000 Sagsnr. 1477-002 1 Beskrivelse Velbeliggende mindre skov/plantage på 55,3185 ha beliggende syd for Klovborg og sydvest for

Læs mere

Ølby Præstegårds- plantage

Ølby Præstegårds- plantage Ølby Præstegårds- plantage Attraktiv beliggenhed - tæt på Klosterheden og Limfjorden Salgsprospekt Skovdyrkerne Vestjylland april 2012 1. Introduktion Hermed udbydes Ølby Præstegårdsplantage med tilliggende

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Værkstedsbygning 917 m2 i Toftlunds erhvervsområde. Ærøvej 2, 6520 Toftlund Sag ERHVER28

SALGSPROSPEKT. Værkstedsbygning 917 m2 i Toftlunds erhvervsområde. Ærøvej 2, 6520 Toftlund Sag ERHVER28 Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Værkstedsbygning 917 m2 i Toftlunds erhvervsområde Ærøvej 2, 6520 Toftlund

Læs mere

Blandet bolig/erhverv

Blandet bolig/erhverv Salgsopstilling Blandet bolig/erhverv Sag 23627 Lundsager 32, 5540 Ullerslev Gode anvendelsesmuligheder Synlig beliggenhed på hjørnegrund Gode parkeringsmuligheder Kontantpris kr. 1.700.000 Etageareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 121

SALGSPROSPEKT Sag nr. 121 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 121 Niels Bohrs Vej 6, 6700 Esbjerg Enestående udlejningsejendom i uddannelsesområde Pris kontant kr. 18.000.000 Afkast ved 15% sikkerhedsmargin/tomgang, anslået

Læs mere

UDBUD. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Erhvervsparken 24, 8882 Fårvang. Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur

UDBUD. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Erhvervsparken 24, 8882 Fårvang. Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur UDBUD Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur Grundareal 88.069 m² heraf 336 m² vej Tilbudsfrist mandag 3. februar 2014 kl. 12.00 Mindstepris 1.495.000 kr. Silkeborg Kommune sælger ejendommen

Læs mere