Budget Afdeling Lundebjerg. Ibrugtagningsår: 1961/65 og 1/12-89 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2016. Afdeling 16.47 Lundebjerg. Ibrugtagningsår: 1961/65 og 1/12-89 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12"

Transkript

1 Budget 2016 Ibrugtagningsår: 1961/65 og 1/12-89 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 486,00 486, ,00 Ældreboliger 28,00 28, ,00 Lejligheder i alt 514,00 514, ,00 Erhverv (Netto og frisør) 2,00 16,00 945,75 Vestforbrænding (kælder) 1,00 3,00 159,00 Fritidscenter og pensionistklub 2,00 9,00 539,70 Børnehave 1,00 6,00 321,00 I alt 6,00 34, ,45 Garager 35,00 8,00 Carporte 45,00 9,00 Parkeringspladser 165,00 33,00 Kældre 51,00 10,00 I alt 296,00 60,00 0,00 Ejendomskontor 1,00 Selskabslokale 1,00 235,00 I alt 2,00 0,00 235,00 I alt 818,00 608, ,45 Gennemsnitsleje efter lejeforhøjelse på: Familieboliger 2,5% 662 kr./pr. m² Forbedringslejeforhøjelser 0,0% 71 kr./pr. m² Ældreegnede boliger 2,0% 881 kr./pr. m² Institutioner 2,5% 445 kr./pr. m² Garager/carporte m.v./kældre forhøjes med : 2,5% Lejeforhøjelse 1. januar 2016: kr. Godkendt på afdelingsmødet Den Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udskrevet d

2 Beregning af lejeforhøjelse pr. 1. januar 2016 Lejegrundlag 2015: Almene familieboliger Almene ældrevenligeboliger I/S Vestforb Institutioner (pensionistklub) Institutioner (børnehaven) Kældre m.v Garager, garagepladser P-pladser og carporte Øvrige indtægter budget 2015: Erhvervslejer Institutioner Forb.leje adgangssys/facade Forb.leje køkken Særlig forbedring 0 Mereleje Renter Drift af fællesvaskeri Indtægter særlige aktiviteter Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Udgifter i alt Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2016 tkr Svarende til 2,50% Udskrevet d

3 Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse i % ,0 Familieboliger ,50% 1.802,0 Ældreegnede boliger ,00% 159,0 Vestforbrændingen ,50% 151,7 Pensionistklubben ,50% 321,0 Børnehaven ,50% Kældre m.v ,50% Garager, garagepladser ,50% P-pladser og carporte ,50% , Facaderenovering ,0% Adgangssystem ,0% 388,0 Fritidscenteret ,0% 91,0 Erhverv, Frisør ,0% 590,8 Netto ,5% 264,0 Netto, tilbygning ,0% , Gennemsnitsleje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² Ændring Leje pr. m² 2014 pr. m² ,0 Familieboliger ,0 Facaderenovering ,0 Adgangssystem ,0 Ældreegnede boliger ,8 Netto ,7 Pensionistklubben ,0 Børnehaven ,0 Fritidscenter ,0 Frisør Udskrevet d

4 Budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /16 Nettokapitaludgifter 101/105 1 Prioritetsydelser m.m I alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El til fællesarealer Supplerende energiledelse Forbrugsregnskaber Administrationsbidrag Bidrag disp.fonden (a kr.554/558) Bidrag arbejdskapitalen, Almenbo G-indskud (fast bidrag) I alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter I alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Tab ved lejeledighed og fraflytning I alt Samlede ordinære udgifter Udskrevet d

5 Budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /16 Ekstraordinære udgifter Ydelse på lån til forbedringsarbejder Afskrivning Ydelse på lån til bygningsskader Ydelse på lån til ombygning Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Afvikling af underskud I alt Totale udgifter (balance) Udskrevet d

6 Budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Indtægter /16 Boligafgifter og leje Almene familieboliger Almene ældrevenligeboliger Erhverv (IS Vestforbrænding) Institutioner (pensionistklub) Institutioner (børnehaven) Kældre m.v Garager, garagepladser P-pladser og carporte Erhverv, Netto Erhverv, Netto tillægsleje Erhverv, frisør Institutioner, fritidscenteret Forbedringsleje køkkener Forbedringsleje facaderenov Forbedringsleje adgangssyst Merleje I alt Andre indtægter Renter Tilskud fra boligorg. (jubilæum) Tilskud fra disp.fonden (omb. inst.) Drift af fællesvaskeri Drift af selskabslokaler Drift af hotel Drift af solarium Indeksoverskud I alt Ekstraordinære indtægter Huslejebidrag facaderenovering Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter I alt Indtægter i alt Årets regnskabsoverskud Anslået overskud Lejeregulering Balance Lejeforhøjelse pr. 1. januar tkr. kr Udskrevet d

7 Noter til budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser, afdrag Prioritetsydelser, renter og bidrag Ydelser afviklede prioriteter (Dispositionsfonden) Ydelser afviklede prioriteter (Landsbyggefonden) Indekslån, Prioritetsafdrag Indekslån, renter og bidrag Indekslån, ydelsesstøtte staten I alt Vandafgift Kr. pr. m² 42,60 43,05 45,48 46,39 m² forbrug Forbrugsafhægig afgift (vandafgift, Vandafledningsafgift, statsafgift) I alt Renovation Dagrenovation Øvrige renovationsudgifter I alt Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed / Magnetkortgebyr / Varme pr. lejemål I alt Renholdelse Lønomkostninger ejendomsfunktionærer, herunder overarbejde og funktionærboligtilskud Lønomkostninger gartner Ekstra sommergartnere Drift af ejendomskontor Rengøring af fællesarealer Rengøringsartikler m.m I alt Udskrevet d

8 Noter til budget Almindelig vedligeholdelse ,45 m² pr. m² i ,18 pr. m² i ,65 Regnskab Saldo Ansl. rsk Budget Afvig- Budget / elser Terræn Klimaskærm Bolig og erhvervsenheder Fælles invendig Tekniske installationer Materiel Udgift i alt Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Årets henlæggelse (konto 121.0) Årets forbrug Årets driftsudgift Ultimo Udskrevet d

9 Noter til budget Særlige aktiviteter, vaskeri Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Vaskeriindtægter (konto 203.2) Indtægter i alt Udgifter fællesvaskeri ( konto 118.1) Vedligeholdelse Sæbe m.v Inventar m.v Rengøring Opkobling vaskeri Køb/salg magnetkort Udgifter v. drift af fællesvaskeri i alt Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) Særlige aktiviteter, selskabslokaler Lejeindtægter, selskabslokaler (konto 203.3) Indtægter i alt I langtidsplanen ligger: Behandling af gulve, nyt tagpap, nye møbler og hvidevarer. Disse projekter er derfor ikke vist her. Udgifter v. drift af selskabslokaler i alt Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) Særlige aktiviteter, solarium Solarieindtægter, salg af kort (konto 203.3) Indtægter i alt Udgifter drift af solarium (konto 118.2) Vedligeholdelse Udgifter v. drift af solarium i alt Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) Udskrevet d

10 Noter til budget Særlige aktiviteter, hotel Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Lejeindtægter (konto 203.3) Indtægter i alt Udgifter drift af hotel (konto 118.2) Rengøring og vedligeholdelse mm Udgifter v. drift af hotel alt Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) Særlige aktiviteter, drift af fælles have og vej Udgifter Drift af fælles have og vej, skøjtebane (konto 118.2) Udgifter v. drift af fælles have og vej i alt Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) Diverse udgifter Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening) Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen Jubilæum Tilskud til Lundebjerg Fritidscenter Beboeraktiviteter, incl. hobbyrum Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv Andre udgifter Uforudsete udgiftsstigninger Diverse udgifter i alt /130.0 Tab ved lejeledighed og fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Årets henlæggelse (konto 123.0) Årets forbrug: Tab ved fraflytning Ultimo henlæggelse Saldo til incasso pr. 31/ Saldo til incasso pr. 31/ Satsen for egen dækning er kr. 316 pr. enhed i Satsen for egen dækning er kr. 319 pr. enhed i Udskrevet d

11 Noter til budget /126 Finansiering af forbedringsarbejder Forbedringsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Kt. Lånefinansieret Udløbsår Hovedstol Ny adgangssystem Køkkener Køkkener Køkkener Ydelse vedr. alm. forbedringsarbejder i alt Kt. Facaderenoveringslån Byggeskadelån Byggeskadelån Byggeskadelån Ydelse vedr. byggeskadelån i alt Ombygningslån Ombygningslån Ombygningslån Ydelse vedr. ombygningslån i alt Terminsydelser i alt Afskrivningsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Kt. Afskrivningsarbejder Udløbsår Afskr.sum 126 Køkkener Faldstammer rør, ejd.kontor mm Ombygning institutionen Dækkes af tilskud fra disp.fonden Afskrivninger i alt Terminsydelser og afskrivninger total Udskrevet d

12 Afdeling Lundebjerg Planlagt og periodisk vedligholdelse - Bilag til budget 2016 Bygningsdel Div. asfaltarbejder, belægn. og beplantn Opholdsøer med grillpladser cykelstativer/overdækninger Udskiftning af trin på trapper til haver Rep./udskiftning af støttemur Ny "grædemur" ved Netto Rensning af vejbrønde Etablering af målerbrønd til KV til byggeren garager, tagrender udskiftes Optimering af lys på udearealer Rør i jord. Løbende efter behov Vask af containere Udskiftning af affaldscontainere Maling af skraldeøer Affaldshuse renoveres Renovering/udskiftning af inventar i gårde Fældning af poppeltræer Låsesystem, udskiftning og vedligeholdelse Terrassedøre i ældreboliger Afslibning og lakering af gulve i festhus Ældreboliger, maling udvendigt Div. opretninger i flyttelejligheder Istandsættelse af lokaler og div. indkøb Afrensning af facader Maling af trappeopgange og opgangsdøre Overfladebehandling af opgange - Hovedreng Udvendig vedligeholdelse af institutioner Maling af varmecentral Maling af institutioner (beboerhus) Udskiftning af garageporte. 39 stk Malerbehandling og rep. af garageporte/facader Tagpap på hustage og garager udskiftes Tagpap på beboerhus Tagrygning på ældreboliger udskiftes Gennemgang af vinduer og døre i ydervægge Dugruder Abonnementer på alarmsystemer Udskiftn. af back up batterier til adgangskontrol Side 12

13 Bygningsdel Vedl. af dørsamtale/adgangskontrol Adgangskontrol, ny server Løbende udskiftn./vedl. af vand- og varmerør Udestuer, tagnedløb ændres Udskiftning af toiletter Udskiftning af toiletter Rengøring af tagrender Rep. og service på røglemme i opgange Elektrolyse service Service på blødtvandsanlæg i vaskerier Projekt solcelleanlæg Udskiftning af ventiler Renovering af rør i køkkener der udskiftes Varmeanlæg, spædevand Vedligeholdelse af varmemålere Udskiftning af varmefordelingsmålere Div. varmearbejder/indregulering Egain - energistyring CTS anlæg Energi & Miljø abonnement Nye doseringsanlæg i vaskerier Udskiftning af ventilationsmotorer Service på vent.anlæg, rens og indreg Udskiftning af emhætter Serviceabonnement på maskiner i vaskerier Udskiftning af maskiner i vaskerier Istandsættelse af vaskerier Udskiftning af komfurer Udskiftning af hårde hvidevarer i fælleslokaler Inventar til beboerhus Inventar, istandsættelse af ejendomskontor Opslagstavler i opgange Udskiftning af maskiner PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE HENLÆGGELSER PRIMO ÅRETS FORBRUG BUDGETTERET HENLÆGGELSE HENLÆGGELSER ULTIMO Side 13

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1939-40 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 540,0 540,0 37.821,3 Lejligheder i alt 540,0

Læs mere

fsb Afdeling 1.50 Tingbjerg II Budget 2015

fsb Afdeling 1.50 Tingbjerg II Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1964-71 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 680 680,0 55.031,1 Lejligheder i alt 680 680,0

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej Side 1/14 Periode: 1. januar - 31. december 2012 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Skjoldagervej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1954 AFDELINGSDATA

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 108 - Afdeling - Bogtrykkergården Skæringsdato: 04-06-1978 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 103 - Afdeling - Nivåhøj III Skæringsdato: 01-04-1983 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 20, Sct. Mogensbo (ungdomsboliger) Maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1989 Boliger: 12 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål:

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 142 - Afdeling - Bagergården Skæringsdato: 01-07-1988 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 63 Blichergården Maj/Juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2005 Boliger: 80 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 5.759,00 Garager:

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2011 Afd. 12, Houlkærvænget Maj 2010 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1972-1974 Boliger: 504 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 42.026,40 Garager:

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 37, Asmild Hegn maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2009 Boliger: 18 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 1.848,00 Garager:

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

Afdeling B11 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31.

Afdeling B11 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31. Budget 2012 2 For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Prioritetydelse mv. 15% Henlæggelse/ Opsparing 47% Faste udgifter 13% Variable udgifter 25% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Hastrupvænget Køge Boligselskab Afd nr 7 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Hastrupvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Solbakken I Køge Boligselskab Årsregnskab 2011. Regnskab 2011

Solbakken I Køge Boligselskab Årsregnskab 2011. Regnskab 2011 Køge Boligselskab Boligorganisation Regnskab 2011 01/01-2011 - 31/12-2011 Tilsynskommune Afdeling: Solbakken I BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Tornegården Køge Boligselskab Afd nr 14 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Tornegården Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm.

Læs mere

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0031 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn

Læs mere

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 7 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling

Læs mere

CARLSHØJ Budget 2013 Afdeling D. Budget 2013. For perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Prioritetydelse mv. 8%

CARLSHØJ Budget 2013 Afdeling D. Budget 2013. For perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Prioritetydelse mv. 8% Budget 2013 2 For perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Prioritetydelse mv. 8% Henlæggelse/ Opsparing 45% Faste udgifter 22% Variable udgifter 25% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1 Fra 01.01.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0101 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn -

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Klemens Torp Køge Boligselskab Afd nr 13 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Klemens Torp Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Afdeling D Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31.

Afdeling D Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31. Budget 2012 2 For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Prioritetydelse mv. 9% Henlæggelse/ Opsparing 42% Faste udgifter 26% Variable udgifter 23% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

raadhus@koegekom.dk BBR-ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri) 19/12-85 og 24/01-86 11834-4 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1/2-1989

raadhus@koegekom.dk BBR-ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri) 19/12-85 og 24/01-86 11834-4 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1/2-1989 Hastrup Huse Køge Boligselskab Afd nr 12 Budget for år 2012 Køge Boligselskab Afdeling: Hastrup Huse Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere