KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE"

Transkript

1 1 KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE

2 2 Indhold Indledning... 3 Om kortlægningen... 3 Vigtige begreber i kortlægningen... 4 Kapitel 1: Kortlægning... 5 Kortlægning del I Fælles for Jammerbugt Kommune... 5 Opsamling Kortlægning del II Særligt for lokalområderne i Jammerbugt Kommune Aabybro Sammenfatning Aabybro Fjerritslev Sammenfatning Fjerritslev Pandrup Sammenfatning Pandrup Brovst Sammenfatning Brovst Kapitel 2: Perspektivering i relation til kvalitet på 0 til 6 års-området i Jammerbugt Kommune Sammenhæng i et borgernært perspektiv Sammenhæng i et kommunalt perspektiv Sammenhæng med kvalitet... 41

3 Indledning Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har ønsket en kortlægning og analyse af det samlede 0-6 års område. Formålet med kortlægningen er, at denne skal danne grundlag for opstilling af forskellige modeller eller scenarier for, hvordan det samlede 0-6 års område fremadrettet kan indrettes i Jammerbugt Kommune. En indretning der først og fremmest sikrer, at kommunens samlede vifte af dagtilbud også fremadrettet forbindes med kvalitet og sammenhæng. Der er udarbejdet et kvalitetsnotat på baggrund af drøftelser mellem forældre, medarbejdere, skole- og dagtilbudsledere, faglige organisationer samt politikere på opstartsmødet d. 18. januar i Brovst Sport og Kulturcenter. Kvalitetsnotatet har til formål at skabe afsæt for en bred dialog mellem borgere og kommune på baggrund af en fælles forståelse af, hvad der menes med kvalitet for et sammenhængende 0 til 6 års område her i Jammerbugt Kommune. Dermed bliver indeværende Kortlægningsnotatet og Kvalitetsnotatet det grundlag, som danner rammen om den videre proces i dialog med forældre og de kommunale dagtilbud med henblik på, at Kommunalbestyrelsen efterfølgende kan træffe bæredygtige beslutninger for indretning af området i tråd med visionen om, at Det gode liv leves her i Jammerbugt Kommune. Kortlægningen er med til at beskrive den nuværende indretning af hele dagtilbudsområdet og konsekvenserne af den aktuelle, demografiske udvikling, der præger befolkningssammensætningen i Jammerbugt Kommune. Hermed kan dialogen hvile på en fælles forståelse af de opmærksomhedspunkter og muligheder, som er afgørende for kvalitet i det samlede kommunale dagtilbudsområde. 3 Om kortlægningen Kortlægningen er baseret på aktuelle data pr. den 31. december 2015, mens de anvendte prognosetal er udarbejdet af Jammerbugt Kommune og offentliggjort i maj Den forventede prognose for udviklingen i befolkningstallet og sammensætningen er dels baseret på den historiske befolkningsmæssige udvikling og dels på forventninger til boligbyggeri i hver by og lokalområde. Kortlægningsnotatet er opdelt i 2 kapitler: I første del af kapitel 1 redegøres for den overordnede udvikling for 0 til 6 års området i hele Jammerbugt Kommune. I gennemgangen præsenteres: Nuværende tilbudsvifte i kommunen Udvikling i børnetallet på kommune- og områdeniveau, Udviklingen i børnetallet i kommunale dagtilbud Udvikling i børnetallet i private tilbud I andel del af kapitel 1 redegøres for udviklingen i de fire områder i Jammerbugt Kommune (Aabybro, Fjerritslev, Pandrup og Brovst) på baggrund af børnetal fra I kapitel 2 vil afslutningsvist blive søgt en perspektivering af kortlægningen til den fælles kvalitetsforståelse på 0-6 års området i Jammerbugt Kommune.

4 Vigtige begreber i kortlægningen Børnetal: I notatet anvendes begrebet børnetal. Børnetal fra er det antal børn pr. årgang som er bosiddende i det pågældende område pr. 31. december Børnetal fra er prognosetal. Det vil sige, at det er det forventede antal børn pr. årgang i området. Kriterierne for prognosen er bl.a. historisk befolkningsudvikling og forventninger til boligbyggeri i hvert by og lokalområde. Prognosen forsøger således at tage højde for forventet til-/ og fraflytning til områderne. SI: En folkeskole/afdeling med SFO og et dagtilbud hvor der er fælles leder og fælles bestyrelse. Denne mulighed har man ved mindre skoler med op til 300 elever. Fysisk kapacitet: Hvor mange børn den pågældende institution rent fysisk har plads til. Minimumsnormering: Minimumsnormeringen i Jammerbugt Kommune er fastsat til 25,64 børn = 133 timer. Det er det nødvendige antal timer, der skal til for at sikre den fornødne personaledækning i den fulde åbningstid. Pasningsgaranti: Defineret i Jammerbugt kommune som at tilbyde en plads indenfor 24 timer i eget skoledistrikt eller i nærmeste skoledistrikt. 4

5 Kapitel 1: Kortlægning Kortlægning del I Fælles for Jammerbugt Kommune Den nuværende tilbudsvifte For børn i aldersgruppen 0 til 2 år er der i dag mulighed for at vælge kommunale vuggestuer, kommunale dagplejere, private vuggestuer og privat pasning. Der er i alt 5 kommunale vuggestuegrupper og 98 kommunale dagplejere. For børnene i aldersgruppen 3 til 6 år er der kommunale børnehaver og private børnehaver. Der er i alt 24 kommunale børnehaver for de 3 til 6 årige i Jammerbugt Kommune fordelt på 16 børnehaver (herunder 3 specialgrupper) og 8 samdrevne institutioner. TABEL 1 OVERSIGT OVER KOMMUNALE DAGTILBUD INKL. SPECIALGRUPPERNE 5 Område Fjerritslev: Område Brovst: Område Aabybro: Område Pandrup: 22 kommunale dagplejere 12 kommunale dagplejere 40 kommunale dagplejere 24 kommunale dagplejere Vuggestuen og børnehaven Storkereden v. Thorup- Klim skole (SI) Skovsgård Børnehave, Skovsgård Gjøl børnehave v. Gjøl Skole (SI) Jetsmark børnehave, Kaas Børnehaven Regnbuen v. Ørebroskolen (SI) Børnehaven Grøftekanten og vuggestuen Anemonen, Fjerritslev Børnehaven Gl. Dalhøj, Fjerritslev Børnehaven Solstrålen, v. Trekronerskolen (SI) Vuggestuen og børnehaven Søstjernen, Hjortdal Børnehaven Uglen, Tranum (SI) Brovst børnehave og vuggestue, Brovst Børnehaven Bøgebakke, Brovst Halvrimmen Børnehave, Halvrimmen Børnehaven Aaby med specialgruppe, Aabybro Børnehaven Børnehuset, Aabybro Vuggestuen og børnehaven Skipper Clement, Aabybro Børnehaven Børnehuset Biersted med specialgruppe, Biersted Børnehaven Regnbuen, Nørhalne Ulveskov børnehave, Birkelse (SI) Kaas børnehave med specialgruppe, Kaas Blokhusvejens børnehave, Pandrup Cannerslundvejens børnehave, Pandrup Saltum børnehave, Saltum (SI) Børnehaven Solsikken, Vester Hjermitslev (SI)

6 Redegørelse for udviklingen i børnetallet fra 2010 til 2015 samt den forventede udvikling frem til 2020 Til brug for denne redegørelse er anvendt prognosetal fra Jammerbugt Kommune. Der er naturligvis forbundet en vis usikkerhed med disse tal. Dette skal man have for øje i sin analyse. Faktiske tal markeres i de følgende tabeller og figurer med blåt, mens prognosetal markeres med grønt. De faktiske børnetal er alle opgjort pr. 31. december Udviklingen i børnetallet på kommune- og områdeniveau, Jammerbugt Kommune TABEL 2 UDVIKLING I BØRNETALLET PR. ÅRGANG FRA 2005 TIL 2020, JAMMERBUGT KOMMUNE 31/12 15 Årgang Antal børn Det fremgår af tabel 2, at der siden 2005 har været et markant fald i børnetallet i hele kommunen. Det betyder helt konkret, at antallet af børn i aldersgruppen 0 6 år i perioden er faldet med 501 børn fra børn i 2010 til børn i Fremskrives antallet af børn i aldersgruppen 0 6 år indtil 2020 falder tallet yderligere til børn. I alt ses der et forventet fald på 687 børn i perioden 2010 til 2020, svarende til et forventet fald på 25 %. 6 TABEL 3 UDVIKLINGEN I BØRNETAL FRA 2010 TIL 2015 SAMT DEN FORVENTEDE UDVIKLING TIL 2020 INDDELT I 0 2 ÅR, JAMMERBUGT KOMMUNE 31/12-15 År Område 0-2 år 0-2 år 0-2 år 0-2 år 0-2 år 0-2 år 0-2 år 0-2 år 0-2 år 0-2 år 0-2 år Antal børn Note: F.eks. 0 2 år i 2010 består af årgangene 2008 og 2009 TABEL 4 UDVIKLINGEN I BØRNETAL FRA 2010 TIL 2015 SAMT DEN FORVENTEDE UDVIKLING TIL 2020 INDDELT I 3 6 ÅRS OMRÅDET, JAMMERBUGT KOMMUNE 31/12-15 År Område 3-6 år 3-6 år 3-6 år 3-6 år 3-6 år 3-6 år 3-6 år 3-6 år 3-6 år 3-6 år 3-6 år Antal børn Note: F.eks. 3 6 år i 2010 består af årgangene 2005, 2006 og 2007 Det fremgår af tabel 3, at der på 0 2 års området ses en lille stigning i udviklingen af børnetallet fra 2016 til Det ses videre i tabel 4, at børnetallet på 3 6 års området modsat forventes at være faldende i perioden Der forventes således at være 150 børn færre i 2020 end i 2016.

7 Fordelt på de geografiske områder ser udviklingen således ud: TABEL 5 UDVIKLINGEN I ANTAL BØRN PR. ÅRGANG FORDELT PÅ GEOGRAFISK OMRÅDE 2010 TIL 2020, JAMMERBUGT KOMMUNE 31/12-15 Område/Årgang Fjerritslev Brovst Aabybro Pandrup I alt Af tabel 5 ses det, at i perioden 2010 til 2015 er det Aabybro området, der har det største fald i børnetallet pr. årgang. Fremskrivningen viser dog, at børnetallet i Aabybro området forventes at stige lidt frem til 2020, det samme gør sig gældende for Brovst. I Pandrup forventes der et meget lille fald i perioden 2010 til 2020, mens børnetallet i Fjerritslev er uændret. Udviklingen i børnetallet forventes at få følgende effekt for områderne 0 2 år og 3 6 år i de følgende år: TABEL 6 UDVIKLING I ANTAL BØRN 0 2 ÅR FORDELT PÅ OMRÅDERNE I JAMMERBUGT KOMMUNE 31/ År Område 0-2 år 0-2 år 0-2 år 0-2 år 0-2 år 0-2 år Fjerritslev Brovst Aabybro Pandrup TABEL 7 UDVIKLING I ANTAL BØRN 3-6 ÅR FORDELT PÅ OMRÅDERNE I JAMMERBUGT KOMMUNE 31/12-15 Årgang Område 3-6 år 3-6 år 3-6 år 3-6 år 3-6 år 3-6 år Fjerritslev Brovst Aabybro Pandrup Af tabel 6 ses det, at for 0 2 år området forventes udviklingen at være stabil i hele perioden. I tabel 7 ses derimod, at det faldende børnetal får betydning for de fremtidige årgange, der skal gå i børnehave. Det største fald ses i Aabybro området. Her forventes forskellen på antallet af de 3 6 årige i år 2015 og 2020 at være 135 børn. I Brovst forventes forskellen at blive på 52 børn i perioden, i Pandrup området forventes faldet at blive på 21 børn, mens det i Fjerritslev forventes at begrænse sig til få børn.

8 Udviklingen i børnetallet i kommunale dagtilbud Det faldende børnetal har haft betydning for antallet af børn i kommunale dagtilbud. Ses der alene på de børn i aldersgruppen 0 til 2 år, der benytter kommunale dagtilbud, har der mellem 2010 og udgangen af 2015 været en nedgang på 191 børn fra i alt 612 børn til 421. Udviklingen er tilsvarende nedadgående for de 3 til 6 årige, der benytter kommunale dagtilbud, her er faldet på 281 børn fra til TABEL 8 UDVIKLINGEN I ANTAL BØRN I ALDERSGRUPPEN 0 2 OG 3-6 ÅR FORDELT PÅ KOMMUNALT DAGTILBUDSTYPE 2010 TIL 2015, GENNEMSNITSTAL OPGJORT I JAMMERBUGT KOMMUNE 31/12-15 Kommunalt tilbud Kommunale vuggestuer Kommunal dagpleje år Kommunale børnehaver Kommunale samdrevne institutioner år Kommunale tilbud i alt Det ses af tabel 8, at antallet af børn i den kommunale dagpleje er faldende, mens antallet af børn i vuggestue er stigende, som følge af at der i 2011 blev oprettet kommunale vuggestuer. På 3 6 års området er faldet i børnetallet i samdrevne institutioner forholdsvis større end faldet i kommunale børnehaver. 8 Udvikling i børnetallet i private tilbud Et stigende antal børn i Jammerbugt Kommune indskrives i private tilbud. Udviklingen i forældrenes valg af private dagtilbud ses af nedenstående tabel. TABEL 9 UDVIKLINGEN I ANTAL BØRN I ALDERSGRUPPEN 0 2 OG 3-6 ÅR FORDELT PÅ PRIVAT DAGTILBUDSTYPE 2010 TIL 2015, GENNEMSNITSTAL OPGJORT I JAMMERBUGT KOMMUNE 31/12-15 Private tilbud Private vuggestuer Privat pasning (privat dagpleje) år Private børnehaver år Private tilbud i alt Ud fra tabel 9 ses det, at 226 børn i aldersgruppen 0 2 år i 2010 var indskrevet i et privat tilbud, mens antallet af børn i samme aldersgruppe i 2015 er på 276. For aldersgruppen 3 6 år ses tilsvarende en stigende tilslutning til private tilbud på 24 børn. For de 0 2 årige har stigningen været størst for de private vuggestuer, der har oplevet en stigning på 63 børn. I dette tal er indeholdt tidligere private puljeordninger. Søgningen til privat pasning er omvendt faldet med 13 børn i perioden

9 TABEL 10 UDVIKLINGEN I ANTAL BØRN I PERIODEN 2010 TIL 2015 FORDELT PÅ KOMMUNALE OG PRIVATE DAGTILBUD FOR 0 2 ÅRIGE, GENNEMSNITSTAL OPGJORT I JAMMERBUGT KOMMUNE 31/ Kommunalt tilbud Ændring i faktiske børnetal Procentvise ændring Kommunale vuggestuer 65 - Kommunal dagpleje % 0-2 år i alt % Private tilbud Private vuggestuer 63 39% Privat pasning (privat dagpleje) % 0-2 år i alt 50 22% Antal børn 0-2 år i alt % Tabel 10 viser den faktiske og relative ændring i antal børn i aldersgruppen 0 2 år fra 2010 til Det ses bl.a., at antallet af børn, der i 2015 var indskrevet i enten et kommunalt eller privat dagtilbud er faldet med 17 %. For børn i kommunale dagtilbud er faldet i samme periode på 31 %, mens der omvendt har været en samlet stigning på 22 % i antallet af børn i private dagtilbud. Den meget kraftige stigning i antal børn i kommunale vuggestuer skyldes, at der i 2010 endnu ikke blev udbudt kommunale vuggestuepladser. En tilsvarende fremstilling af udviklingen fordelt på henholdsvis kommunale og private dagtilbud for børn i aldersgruppen 3 6 år ses af nedenstående tabel TABEL 11 UDVIKLINGEN I ANTAL BØRN I PERIODEN 2010 TIL 2015 FORDELT PÅ KOMMUNALE OG PRIVATE DAGTILBUD FOR 3 6 ÅRIGE, GENNEMSNITSTAL OPGJORT I JAMMERBUGT KOMMUNE 31/ Kommunalt tilbud Ændring i faktiske børnetal Procentvise ændring Kommunale børnehaver % Kommunale samdrevne institutioner % 3-6 år i alt % Private tilbud Private børnehaver 24 27% 3-6 år i alt 24 27% Antal børn 3-6 år i alt % Det fremgår af tabel 11, at der er et fald i antallet af børn i kommunale dagtilbud på i alt 20 %, hvilket i høj grad kan forklares med et tilsvarende fald på 18 % i det samlede antal børn i aldersgruppen. Omvendt ses en forholdsvis større stigning i antallet af børn, der går i private børnehaver (27 %).

10 Opsamling Gennemgangen af ovenstående viser, at der siden 2010 har været et markant fald i børnetallet på 0-6 års området i Jammerbugt Kommune. Det betyder helt konkret, at antallet af børn i aldersgruppen 0 6 år i perioden er faldet med 501 børn fra børn i 2010 til børn i Fremskrives antallet af børn i aldersgruppen 0 6 år indtil 2020 forventes børnetallet at falde yderligere til børn. I alt ses der et forventet fald i perioden fra 2010 til 2020 på 738 børn, svarende til et fald på 25 %. Særlige opmærksomhedspunkter for de 0 2 årige Det fremgår af materialet, at antallet af 0-2 årige, der har behov for et dagtilbud i Jammerbugt Kommune forventes at være forholdsvist stabilt i perioden fra 2015 til 2020 (682 børn i 2015 og 693 børn i 2020) dog er der væsentlige variationer inden for de enkelte områder og distrikter i Jammerbugt Kommune. Derudover skal det bemærkes, at der er sket en stigning i antallet af 0-2 årige børn i private tilbud. For en uddybning af udviklingen i de fire områder henvises til de særskilte afsnit og opsamlinger. Pasningsgarantien i Jammerbugt Kommune 10 På grund af det faldende børnetal, udbygning af vuggestuer og udvidelse af de private tilbud for aldersgruppen 0 2 år, er antallet af kommunale dagplejere siden 2010 faldet fra 175 dagplejere til ca. 100 dvs. en reduktion på ca. 300 dagplejepladser. Dette giver et dilemma mellem på den ene side at overholde belægningsgraden på 90% i dagplejen og på den anden side at kunne stille den nødvendige kapacitet til rådighed i forhold til pasningsgarantien, der i Jammerbugt Kommune defineres som følger: Der skal tilbydes en plads inden for 24 timer i eget skoledistrikt eller nærmeste skoledistrikt I forhold til efterlevelse af pasningsgarantien i hele Jammerbugt Kommune er der i alt ca. 400 kommunale dagplejepladser (fordelt på 17 distrikter) og 60 kommunale vuggestuepladser. I nogle af områderne og distrikterne er det vanskeligt at rekruttere nye kommunale dagplejere i forbindelse med naturlig afgang (efterløn og pension). De private tilbud indgår ikke i kommunens forsyningsforpligtelse, da kommunen ikke kan visitere til private tilbud. Særlige opmærksomhedspunkter for de 3 6 årige Det fremgår af materialet, at antallet af 3-6 årige, der har behov for en børnehaveplads i Jammerbugt Kommune forventes at falde i perioden fra 2015 til 2020 (1226 børn i 2015 og 1012 børn i 2020) dog er der væsentlige variationer inden for de enkelte områder og distrikter i Jammerbugt Kommune. I den sammenhæng er det særligt området i og omkring Brovst og Aabybro, der forventes at opleve det største fald i antallet af 3-6 årige frem til For en uddybning af udviklingen i de fire områder henvises til de særskilte afsnit og opsamlinger. Faldet i børnetallet for de 3-6 årige forstærkes yderligere af, at flere børn går i en privat børnehave. I 2010 var der 29 dagtilbud (børnehaver og SI er) for aldersgruppen 3 6 år, hvoraf der var 2 dagtilbud, der var omfattet af minimumsnormering.

11 I 2016 er der 24 dagtilbud (børnehaver og SI er) for aldersgruppen 3 6 år, hvoraf der er 7 dagtilbud (Gjøl, Hjortdal, Trekroner, Saltum, V. Hjermitslev, Halvrimmen og Tranum), der er omfattet af minimumsnormering samt yderligere 2 SI er (Birkelse og Thorup Klim), der er tæt på minimumsnormering (i marts måned, hvor belægningen er størst) Minimumsnormering i Jammerbugt Kommune er fastsat til 25,64 børn = 133 timer. Det er det nødvendige antal timer der skal være til rådighed for at sikre den fornødne personaledækning i den fulde åbningstid. 11

12 Kortlægning del II Særligt for lokalområderne i Jammerbugt Kommune Aabybro Kort om området Området Aabybro dækker over distrikterne Birkelse, Gjøl, Biersted, Nørhalne og Aabybro. I nedenstående tabel præsenteres de enkelte dagtilbud i området, mht. ledelsesstruktur, kapacitet og det faktiske børnetal opgjort pr. 31. december TABEL 12 DEN KOMMUNALE TILBUDSVIFTE, KAPACITET, GENNEMSNITLIGT BØRNETAL FOR 2015 SAMT DEN LEDELSESMÆSSIGE ORGANISERING 12 Institution: Antal børn (gennemsnitligt, afrundet): Fysisk kapacitet: Ledelse: Dagpleje Birkelse 11 Selvstændig leder Ulveskov børnehave (SI), Birkelse Dagpleje Gjøl 14 Børnehaven Gjøl (SI), Gjøl Dagpleje Biersted 14 Børnehaven 62 Børnehuset, Biersted (ASF tilbud (5) specialgruppen, Biersted) Dagpleje Nørhalne 11 Børnehaven Regnbuen, Nørhalne Dagpleje Aabybro 89 Børnehaven Aaby, 105 (Specialbørnegruppen Blå Stue), Aabybro (7) Leder af SI (børnehaven Ulveskov og SFO Aabybro) refererer til skolelederen Leder af SI (børnehave og SFO) refererer til skolelederen 80 Fællesledelse med Børnehaven i Nørhalne Fællesledelse med børnehaven i Biersted inkl. specialgruppen 110 Fællesleder for børnehaven Aaby og specialgruppen Blå Stue Børnehaven Børnehuset, Aabybro Børnehaven Skipper Clement, Aabybro og vuggestue Selvstændig leder (konst.) i Børnehuset Selvstændig leder i børnehaven Skipper Clement og vuggestue

13 Antal børn pr. årgang Udvikling i børnetallet TABEL 13 UDVIKLING I BØRNETALLET PR. ÅRGANG FRA 2010 TIL 2020 I AABYBRO OMRÅDET, JAMMERBUGT KOMMUNE 31/12-15 Årgang Antal børn Tabel 13 viser, at der i perioden var et faldende børnetal fra 169 børn på årgang 2010 til 125 børn på årgang Størst er faldet fra 2012 til 2013 på 46 børn. Prognosen for perioden viser dog en lille forventet stigning i børnetallet pr. årgang. Denne udvikling illustreres grafisk i nedenstående figur 1. FIGUR 1 UDVIKLING I ANTAL BØRN PR. ÅRGANG I AABYBRO-OMRÅDET 2010 TIL 2020, JAMMERBUGT KOMMUNE 31/ Årgang

14 I Aabybro-området ser udviklingen i de enkelte distrikter således ud: TABEL 14 UDVIKLING I ANTAL BØRN PR. ÅRGANG FORDELT PÅ DISTRIKTER I AABYBRO-OMRÅDET , JAMMERBUGT KOMMUNE 31/12-15 Distrikt/Årgang Gjøl Biersted Nørhalne Birkelse Aabybro Området i alt Prognose Aabybro området Det ovenstående afsnit har belyst den historiske og fremtidige udvikling i antallet af børn pr. årgang i perioden i Aabybro. Dette afsnit har til formål at belyse den fremtidige udvikling i antallet af 0-2 årige, der forventes at have behov for et kommunalt tilbud (vuggestue eller dagpleje) og 3-6 årige, der forventes af have behov for en kommunal børnehaveplads. 14 Prognosen vil vise, hvor stor et antal af de børn, der bor i distriktet, der forventes at ville benytte de lokale kommunale dagtilbud i distriktet. Endelig vises det forventede antal børn i de enkelte kommunale børnehaver på det tidspunkt af året, hvor der er flest børn (marts). 0 2 års området TABEL 15 PROCENTVIS ANDEL AF BØRN I DISTRIKTET, SOM BENYTTER DE LOKALE KOMMUNALE DAGTILBUD 0 2 ÅR, 31. DECEMBER 2015, JAMMERBUGT KOMMUNE Område Procentvise andel Gjøl 63,6% Biersted 21,3% Nørhalne 28,6% Birkelse 38,1% Åbybro 52,9% Tabel 15 viser den procentvise tilslutning til de lokale kommunale dagtilbud i distriktet for 0-2 årsområdet. Dette beregnet på baggrund af den gennemsnitlige tilslutningen i årgangene 2013 og Det ses af tabel 15, at tilslutningen til de lokale, kommunale tilbud er størst på Gjøl, hvor tilslutningen er på 63,6% af de børn, der er bosat på Gjøl, mens andelen i Biersted er på 21,3%. I både Biersted og Nørhalne vælger ca. 75% af forældrene således et privat dagtilbud til deres børn eller et kommunalt tilbud uden for distriktet.

15 Ud over de lokale børn benyttes dagtilbuddene i de enkelte distrikter også af forældre bosiddende i andre distrikter. Dette skal der også i fremtiden være mulighed for i Jammerbugt Kommune. Prognosen må derfor medtage denne andel i fremskrivningen, hvilket fremgår af tabel 16. TABEL 16 FORVENTET BØRNETAL I KOMMUNALE DAGTILBUD 0 2 ÅR, 31. DECEMBER 2015, JAMMERBUGT KOMMUNE Områder / Årgange Biersted Birkelse Gjøl Nørhalne Aabybro Distriktet i alt Tabel 16 viser, at der forventes en stabil udvikling i børnetallet i de enkelte distrikter i perioden Det markante fald i børnetallet, som vist i indledningen, får ikke indflydelse på 0 2 års området, da det store fald skete mellem årgangene 2012 og års området TABEL 17 PROCENTVIS ANDEL AF BØRN I DISTRIKTET, SOM BENYTTER DE LOKALE, KOMMUNALE DAGTILBUD 3 6 ÅR, 31. DECEMBER 2015, JAMMERBUGT KOMMUNE Område Procentvise andel Gjøl 93,50% Biersted 96,67% Nørhalne 96,05% Birkelse 58,5% Åbybro 93,6% Tallene viser, at langt de fleste forældre vælger de lokale, kommunale dagtilbud på 3 6 års området. Dette er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige tilslutning i årgangene 2010, 2011 og I Birkelse distriktet er andelen dog kun på 58,5%, hvilket skyldes, at forældrene enten vælger en privat børnehave til deres børn eller en kommunal børnehave uden for distriktet. På 3 6 års området ses ligesom på 0 2 års området en bevægelse mellem de enkelte distrikter jf. bilag. Samtidigt har det også betydning for det forventede gennemsnitlige antal børn, at en del af børnene bliver skoleudsatte. I nedenstående tabel vises det forventede antal børn i de enkelte distrikter. I dette tal er dermed også indeholdt de børn, der benytter tilbuddet fra andre distrikter samt de børn, der går et ekstra år i børnehave (skoleudsættelse).

16 Antal børn TABEL 18 FORVENTET BØRNETAL I KOMMUNALE DAGTILBUD 3 6 ÅR, 31. DECEMBER 2015, JAMMERBUGT KOMMUNE Områder / Årgange Biersted Birkelse Gjøl Nørhalne Aabybro Distriktet i alt Af tabel 18 ses det, at børnetallene i distrikterne Gjøl og Biersted forventes at være stabile i perioden fra , mens der i distrikt Birkelse forventes et fald på 6 ud af 27 børn. Distrikt Nørhalne forventes at opleve et fald på 20 børn i perioden, mens der i distrikt Aabybro forventes et fald i børnetallet på 103 børn, hvilket er mere end en 1/3 af det nuværende børnetal. Alle beregninger og prognoser har indtil nu taget udgangspunkt i en gennemsnitsbetragtning om, at der er 3 årgange ad gangen, der går i børnehave. Dette ud fra en betragtning om at beskrive gennemsnitssituationen. 16 På 3 6 års området er der tale om et betydelig udsving i antallet af børn i løbet af året, da en hel årgang starter i førskole i april måned. Ultimo marts vil der således være tale om, at der er 3,3 årgange repræsenteret i børnehaven. Dette må prognosen også tage højde for. For at illustrere udsvinget henover året vises børnetallet for Aabybro-området i 2015 i nedenstående graf. FIGUR 2 ÅRLIG UDVIKLING I ANTALLET AF BØRN I KOMMUNALE BØRNEHAVER FOR 2015, AABYBRO OMRÅDET, 31. DECEMBER 2015, JAMMERBUGT KOMMUNE Antallet af børn i kommunale børnehaver, Aabybro området Måned Prognosen må tage højde for dette udsving. I nedenstående tabel vises det forventede antal børn ultimo marts, der benytter en kommunal børnehave i distriktet (det tidspunkt på året, hvor der er flest børn i børnehaverne).

17 TABEL 19 FORVENTET MAKSIMAL BØRNETAL (MARTS MÅNED) I DISTRIKTER, ÅBYBRO OMRÅDET, 31. DECEMBER 2015, JAMMERBUGT KOMMUNE Områder / Årgange Biersted Birkelse Gjøl Nørhalne Aabybro Distriktet i alt Af tabel 19 ses det, at i perioder med maksimal belægning forventes børnetallet på Gjøl at være stabilt i perioden fra Samtidigt forventes det, at børnetallet falder i Nørhalne og Birkelse med henholdsvis 19 og 7 børn i perioden Børnetallet i Biersted forventes at være stabilt i samme periode. I Aabybro distriktet forventes der et fald i børnetallet på 103 i perioden. 17

18 Sammenfatning Aabybro For det samlede område forventes der i perioden fra 2015 til 2020 et markant fald i antallet af børn i aldersgruppen 0-6 år (2015: 884 børn og 2020: 759 børn). Særlige opmærksomhedspunkter for de 0 2 årige Det fremgår af materialet, at antallet af 0-2 årige, der har behov for et dagtilbud i det samlede område forventes at være stabilt i perioden fra 2015 til 2020 (256 børn i 2015 og 256 børn i 2020) dog er der mindre variationer inden for de enkelte distrikter i området. Det skal dog bemærkes, at der er et antal børn i private tilbud og børn, hvor forældre vælger et kommunalt dagtilbud i en anden by end distriktsbyen. Sidstnævnte kan fx være et udtryk for, at forældrene ønsker et kommunalt dagtilbud i Aabybro eller, at det ønskede dagtilbud ikke er til rådighed i det lokale distrikt. Dette gør sig fx gældende i forhold til den kommunale dagpleje og vuggestue i Aabybro, der benyttes af forældre fra de omkringliggende byer. I den sammenhæng skal det bemærkes, at der er venteliste til den kommunale vuggestue i Aabybro. Særlige opmærksomhedspunkter for de 3 6 årige 18 Som det fremgår af materialet, forventes antallet af 3-6 årige, der har behov for en børnehaveplads at falde markant i perioden fra 2015 til 2020 (503 børn i 2015 og 368 børn i 2020) faldet kan primært henføres til Aabybro. Derudover skal det bemærkes, at der er et antal børn i private tilbud og børn, hvor forældre vælger et kommunal dagtilbud i Aabybro. Sidstnævnte er et udtryk for, at forældrene ønsker en kommunal børnehaveplads i Aabybro, idet de distrikter, hvor børnene kommer fra har den fornødne børnehavekapacitet. Det betyder i praksis, at de tre kommunale børnehaver i Aabybro på nuværende tidspunkt er udfordret på kapaciteten til og med 2016, hvorefter der forventes ledig kapacitet. De øvrige børnehaver i de enkelte distrikter har ledig kapacitet. Prognosen viser, at Ulveskov børnehave, Birkelse forventes at være omfattet af minimumsnormering fra 2017 Gjøl Børnehave forventes at være omfattet af minimumsnormering fra 2016 Minimumsnormeringen i Jammerbugt Kommune er fastsat til 25,54 børn = 133 timer. Det er det nødvendige antal timer, der skal til for at sikre den fornødne personaledækning i den fulde åbningstid.

19 Fjerritslev Kort om området Området Fjerritslev dækker over distrikterne Trekroner, Ørebro, Thorup/Klim, Hjortdal og Fjerritslev. I nedenstående tabel præsenteres de enkelte dagtilbud i området, mht. ledelsesstruktur, kapacitet og det gennemsnitlige børnetal i 2015 opgjort pr. 31. december TABEL 20 DEN KOMMUNALE TILBUDSVIFTE, KAPACITET, GENNEMSNITLIGT BØRNETAL FOR 2015 SAMT DEN LEDELSESMÆSSIGE ORGANISERING Institution: Antal børn: Fysisk kapacitet: Ledelse: Dagpleje Fjerritslev 43 Selvstændig ledelse Vuggestuen Anemone, Fjerritslev 15 Børnehaven Grøftekanten, Fjerritslev Fælles ledelse med Børnehaven Søstjernen Hjortdal Børnehaven Gl. Dalhøj, Fjerritslev* Vuggestuen Søstjernen, Hjortdal Børnehaven Søstjernen, Hjortdal Dagpleje Trekroner 17 Børnehaven Solstrålen (SI) v. Trekronerskolen Dagpleje Ørebro 12 Børnehaven Regnbuen (SI) v. Ørebroskolen Dagpleje Thorup Klim 4 Vuggestuen Børnehaven Storkereden(SI) v. Thorup -Klim skole Fælles ledelse med Børnehaven Grøftekanten, Vuggestuen Anemonen og Børnehaven Gl. Dalhøj Leder af SI (børnehave og SFO) refererer til skolelederen Leder af SI (børnehave og SFO) refererer til skolelederen Leder af SI (vuggestue, børnehave og SFO) refererer til skolelederen

20 c Udvikling i børnetallet TABEL 21 UDVIKLING I BØRNETALLET PR. ÅRGANG FRA 2010 TIL 2020 I FJERRITSLEV OMRÅDET, JAMMERBUGT KOMMUNE 31/12-15 Årgang Antal børn Tabel 21 viser, at der i perioden forventes et stabilt børnetal. Denne udvikling illustreres grafisk i nedenstående figur 3. FIGUR 3 UDVIKLING I ANTAL BØRN PR. ÅRGANG I FJERRITSLEV-OMRÅDET 2010 TIL 2020, JAMMERBUGT KOMMUNE 31/ År I Fjerritslev-området ser udviklingen i de enkelte distrikter således ud: TABEL 22 UDVIKLINGEN I ANTAL BØRN PR. ÅRGANG FORDELT PÅ DISTRIKTER I FJERRITSLEV-OMRÅDET 2010 TIL 2020, JAMMERBUGT KOMMUNE 31/12-15 Distrikt /Årgang Trekroner Ørebro Thorup/Klim Hjortdal Fjerritslev Området i alt

21 Prognose Fjerritslev området Det ovenstående afsnit har belyst den historiske og fremtidige udvikling i antallet af børn pr. årgang i perioden i Fjerritslev. Dette afsnit har til formål at belyse den fremtidige udvikling i antallet af 0-2 årige, der forventes at have behov for et kommunalt tilbud (vuggestue eller dagpleje) og 3-6 årige, der forventes af have behov for en kommunal børnehaveplads. Prognosen vil vise, hvor stor et antal af de børn, der bor i distriktet, der forventes at ville benytte de lokale kommunale dagtilbud i distriktet. Endelig vises det forventede antal børn i de enkelte kommunale børnehaver på det tidspunkt af året, hvor der er flest børn (marts). 0 2 års området TABEL 23 PROCENTVIS ANDEL AF BØRN I DISTRIKTET, SOM BENYTTER DE LOKALE KOMMUNALE DAGTILBUD 0 2 ÅR, 31. DECEMBER 2015, JAMMERBUGT KOMMUNE 21 Område Procentvise andel Trekroner 84,6% Ørebro 52,4% Thorup Klim 60% Hjortdal 71,4% Fjerritslev 82,1% Tabel 23 viser den procentvise tilslutning til de lokale kommunale dagtilbud i distriktet for 0-2 års området. Dette beregnet på baggrund af den gennemsnitlige tilslutningen i årgangene 2013 og Det ses af tabel 23, at tilslutningen til de lokale, kommunale tilbud er størst i Trekroner, hvor tilslutningen er på 84,6% af de børn, der bosat i Trekroner, mens andelen i Ørebro er på 52,4%. Ud over de lokale børn benyttes dagtilbuddene i de enkelte distrikter også af forældre bosiddende i andre distrikter. Dette skal der også i fremtiden være mulighed for i Jammerbugt Kommune. Prognosen må derfor medtage denne andel i fremskrivningen, hvilket fremgår af tabel 24.

22 TABEL 24 FORVENTET BØRNETAL I KOMMUNALE DAGTILBUD 0 2 ÅR FJERRITSLEV-OMRÅDET, 31. DECEMBER 2015, JAMMERBUGT KOMMUNE Områder / Årgange Fjerritslev Hjortdal Thorup-Klim Trekroner Ørebro Distriktet i alt Tabel 24 viser, at der forventes en stabil udvikling i børnetallet i de enkelte distrikter i perioden I Fjerritslev distriktet forventes en lille stigning, mens der i Thorup Klim distriktet forventes et lille fald. 3 6 års området TABEL 25 PROCENTVIS ANDEL AF BØRN I DISTRIKTET, SOM BENYTTER DE LOKALE, KOMMUNALE DAGTILBUD 3 6 ÅR, 31. DECEMBER 2015, JAMMERBUGT KOMMUNE 22 Område Procentvis andel Trekroner 55,9% Ørebro 70,6% Thorup Klim 64,1% Hjortdal 66,7% Fjerritslev 91% Tallene viser, at der er forskel på, hvor mange forældre, som vælger de lokale, kommunale dagtilbud på 3 6 års området. Dette er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige tilslutning i årgangene 2010, 2011 og I Trekroner distriktet er andelen på 55,9%, hvilket skyldes, at forældrene enten vælger et privat børnehave til deres børn eller en kommunal børnehave uden for distriktet. I distrikt Fjerritslev vælger 91% af forældrene et lokalt, kommunalt tilbud. På 3 6 års området ses ligesom på 0 2 års området en bevægelse mellem de enkelte distrikter jf. bilag. Samtidigt har det også betydning for det forventede gennemsnitlige antal børn, at en del af børnene bliver skoleudsatte. I nedenstående tabel vises det forventede antal børn i de enkelte distrikter. I dette tal er dermed også indeholdt de børn, der benytter tilbuddet fra andre distrikter samt de børn, der går et ekstra år i børnehave (skoleudsættelse).

23 Antal børn TABEL 26 FORVENTET BØRNETAL I KOMMUNALE DAGTILBUD 3 6 ÅR, 31. DECEMBER 2015, JAMMERBUGT KOMMUNE Områder / Årgange Fjerritslev Hjortdal Thorup-Klim Trekroner Ørebro* Distriktet i alt *I dette forventet børnetal er indeholdt gennemsnitligt 10 børn fra Aggersund. Da fremskrivningen sker på baggrund af historiske data, er det vigtigt, at man ved, at der i kom 15 børn fra Aggersund, da der lukkede en institution i Aggersund. På nuværende tidspunkt, er der 2 børn fra Aggersund (pr. 1. april 2016). Man må derfor forvente, at det forventede børnetal i Ørebro er ca. 10 børn for højt, med mindre at der kommer dette antal fra Aggersund fremadrettet. Af tabel 26 ses det, at børnetallene i distrikterne Trekroner, Ørebro og Thorup-Klim forventes at være stabile i perioden fra , mens der i distrikt Hjortdal forventes et fald på 3 ud af 9 børn. I distrikt Fjerritslev forventes en lille stigning i børnetallet på 8 børn. Alle beregninger og prognoser har indtil nu taget udgangspunkt i en gennemsnitsbetragtning om, at der er 3 årgange ad gangen, der går i børnehave. Dette ud fra en betragtning om at beskrive gennemsnitssituationen. 23 På 3 6 års området er der tale om et betydelig udsving i antallet af børn i løbet af året, da en hel årgang starter i førskole i april måned. Ultimo marts vil der således være tale om, at der er 3,3 årgange repræsenteret i børnehaven. Dette må prognosen også tage højde for. For at illustrere udsvinget henover året vises børnetallet for Fjerritslev-området i 2015 i nedenstående graf. FIGUR 4 ÅRLIG UDVIKLING I ANTALLET AF BØRN I KOMMUNALE BØRNEHAVER FOR 2015, FJERRITSLEV OMRÅDET, 31. DECEMBER 2015, JAMMERBUGT KOMMUNE 250 Antallet af børn i kommunale børnehaver, Fjerritslev området Måned

24 Prognosen må tage højde for dette udsving. I nedenstående tabel vises det forventede antal børn ultimo marts, der benytter en kommunal børnehave i distriktet (det tidspunkt på året, hvor der er flest børn i børnehaverne). TABEL 27 FORVENTET MAKSIMAL BØRNETAL (MARTS MÅNED) I DISTRIKTER, FJERRITSLEV OMRÅDET, 31. DECEMBER 2015, JAMMERBUGT KOMMUNE Områder / Årgange Fjerritslev Hjortdal Thorup-Klim Trekroner Ørebro* Distriktet i alt *I dette forventet børnetal er indeholdt gennemsnitligt 10 børn fra Aggersund. Da fremskrivningen sker på baggrund af historiske data, er det vigtigt, at man ved, at der i kom 15 børn fra Aggersund, da der lukkede en institution i Aggersund. På nuværende tidspunkt, er der 2 børn fra Aggersund (pr. 1. april 2016). Man må derfor forvente, at det forventede børnetal i Ørebro er ca. 10 børn for højt, med mindre at der kommer dette antal fra Aggersund fremadrettet. 24 Af tabel 27 ses det, at i perioder med maksimal belægning forventes børnetallet i Thorup- Klim, Ørebro og Trekroner at være stabilt i perioden fra Samtidigt forventes det, at børnetallet falder i Hjortdal fra 11 til 6 børn i perioden Børnetallet i Fjerritslev forventes at stige lidt i samme periode fra 106 børn til 116 børn.

25 Sammenfatning Fjerritslev For det samlede område forventes det i perioden fra 2015 til 2020, at antallet af børn i aldersgruppen 0-6 år er stabilt (2015: 397 børn og 2020: 393 børn). Særlige opmærksomhedspunkter for de 0 2 årige Det fremgår af materialet, at antallet af 0-2 årige, der har behov for et dagtilbud i det samlede område forventes at være stabilt i perioden fra 2015 til 2020 (128 børn i 2015 og 131 børn i 2020) dog er der mindre variationer inden for de enkelte distrikter i området. Det skal dog bemærkes, at der er et antal børn i private tilbud og børn, hvor forældre vælger et kommunalt dagtilbud uden for distriktet. Sidstnævnte kan fx være et udtryk for, at forældrene ønsker et kommunalt dagtilbud i Fjerritslev eller, at det ønskede dagtilbud ikke er til rådighed i det lokale distrikt. For at overholde den kommunale pasningsgaranti og det forhold, at det er vanskeligt at rekruttere nye kommunale dagplejere, er den kommunale vuggestue i Fjerritslev opnormeret fra 12 børn til 20 børn i Særlige opmærksomhedspunkter for de 3 6 årige 25 Som det fremgår af materialet, forventes antallet af 3-6 årige, der har behov for en børnehaveplads at være stabilt i perioden fra 2015 til 2020 (202 børn i 2015 og 196 børn i 2020) - dog er der mindre variationer inden for de enkelte distrikter i området. Det skal dog bemærkes, at der er et antal børn i private tilbud og børn, hvor forældre vælger en kommunal børnehaveplads uden for distriktet. Sidstnævnte er fx et udtryk for, at nogle forældrene ønsker en kommunal børnehaveplads i Fjerritslev, idet der eksisterer den fornødne børnehavekapacitet i de lokale distrikter omkring Fjerritslev. Det betyder i praksis, at de to kommunale børnehaver i Fjerritslev i perioder kapacitetsmæssigt er under pres. De øvrige børnehaver i de enkelte distriktet har en væsentlig overkapacitet. Børnetallet viser, at Børnehaven Solstrålen i Trekroner er omfattet af minimumsnormering. Børnehaven Søstjernen i Hjortdal er omfattet af minimumsnormering. Det skal dog bemærkes, at vuggestuebørnene kompenserer ift. børnetal og minimumsnormering. Børnehaven Regnbuen i Ørebro forventes at være tæt på minimumsnormeringen i 2016 og fremadrettet, idet der kan konstateres en markant ændring i søgemønstret i forhold til antallet af børn fra Aggersund, der benytter børnehaven. Børnehaven Storkereden i Thorup-Klim er tæt på minimumsnormeringen. Det skal dog bemærkes, at vuggestuebørnene kompenserer ift. børnetal og minimumsnormering. Minimumsnormeringen i Jammerbugt Kommune er fastsat til 25,54 børn = 133 timer. Det er det nødvendige antal timer, der skal til for at sikre den fornødne personaledækning i den fulde åbningstid.

26 Pandrup Kort om området Området Pandrup dækker over distrikterne Kaas, Pandrup, Saltum, V. Hjermitslev, Hune og Ingstrup. I nedenstående tabel præsenteres de enkelte dagtilbud i området, mht. ledelsesstruktur, kapacitet og det gennemsnitlige børnetal for 2015 opgjort pr. 31. december TABEL 28 DEN KOMMUNALE TILBUDSVIFTE, KAPACITET, ANTAL BØRN PR. 31. DECEMBER 2015 SAMT DEN LEDELSESMÆSSIGE ORGANISERING Institution: Antal børn: Fysisk kapacitet: Ledelse: Dagplejen Kaas 33 Selvstændig leder Kaas børnehave (Specialgruppen v. Kaas børnehave), Kaas 30 (5) 40 Fælles ledelse mellem Jetsmark børnehave og Kaas børnehave 26 Jetsmark børnehave, Kaas* Dagplejen Saltum 11 Saltum Børnehaven (SI), Fællesleder med Saltum Børnehaven Solsikken, V. Hjermitslev refererer til skoleleder Dagplejen V. Hjermitslev 11 Børnehaven Solsikken, V. Hjermitslev** Dagplejen Hune 6 Dagplejen Pandrup 24 Cannerslundvejens 43 Børnehave, Pandrup Fællesleder med SI (børnehave i Saltum og SFO i Saltum) refererer til skoleleder 40 Selvstændig leder i Cannerslundvejens Børnehave Blokhusvejens børnehave, Pandrup *Institutionen har i perioder asylbørn *Institutionen har i perioder asylbørn Selvstændig leder i Blokhusvejens børnehave

27 Antal børn Udvikling i børnetallet TABEL 29 UDVIKLING I BØRNETALLET PR. ÅRGANG FRA 2010 TIL 2020 I PANDRUP OMRÅDET, JAMMERBUGT KOMMUNE 31/12-15 Årgang Antal børn Tabel 29 viser, at der i perioden var et stort set uændret børnetal. Samme tendens ses for perioden 2015 til Denne udvikling illustreres grafisk i nedenstående figur 5. FIGUR 5 UDVIKLING I BØRNETALLET PR. ÅRGANG FRA 2010 TIL 2020 I PANDRUP OMRÅDET, JAMMERBUGT KOMMUNE 31/ Udvikling i antal børn pr. årgang, Pandrup Årgang

28 I Pandrup-området ser udviklingen i de enkelte distrikter således ud: TABEL 30 UDVIKLINGEN I ANTAL BØRN PR. ÅRGANG FORDELT PÅ DISTRIKTER I PANDRUP-OMRÅDET 2010 TIL 2020, JAMMERBUGT KOMMUNE 31/12-15 Distrikt /Årgang Kaas Pandrup Saltum V. Hjermitslev Ingstrup Hune Området i alt Prognose Pandrup området Det ovenstående afsnit har belyst den historiske og fremtidige udvikling i antallet af børn pr. årgang i perioden i Pandrup. Dette afsnit har til formål at belyse den fremtidige udvikling i antallet af 0-2 årige, der forventes at have behov for et kommunalt tilbud (vuggestue eller dagpleje) og 3-6 årige, der forventes af have behov for en kommunal børnehaveplads. 28 Prognosen vil vise, hvor stor et antal af de børn, der bor i distriktet, der forventes at ville benytte de lokale kommunale dagtilbud i distriktet. Endelig vises det forventede antal børn i de enkelte kommunale børnehaver på det tidspunkt af året, hvor der er flest børn (marts). 0 2 års området TABEL31 PROCENTVIS ANDEL AF BØRN I DISTRIKTET, SOM BENYTTER DE LOKALE KOMMUNALE DAGTILBUD 0 2 ÅR, 31. DECEMBER 2015, JAMMERBUGT KOMMUNE Område Procentvis andel Kaas 55,7% Pandrup 24,2% Saltum 50% V. Hjermitslev 85,7% Ingstrup Hune 28,6% Tabel 31 viser den procentvise tilslutning til de lokale kommunale dagtilbud i distriktet for 0-2 årsområdet. Dette beregnet på baggrund af den gennemsnitlige tilslutningen i årgangene 2013 og Det ses af tabel 31, at tilslutningen til de lokale, kommunale tilbud er størst i V. Hjermitslev, hvor tilslutningen er på 85,7% af de børn, der bosat i V. Hjermitslev.

29 Ud over de lokale børn benyttes dagtilbuddene i de enkelte distrikter også af forældre bosiddende i andre distrikter. Dette skal der også i fremtiden være mulighed for i Jammerbugt Kommune. Prognosen må derfor medtage denne andel i fremskrivningen, hvilket fremgår af tabel 32. TABEL 32 FORVENTET BØRNETAL I KOMMUNALE DAGTILBUD 0 2 ÅR PANDRUP-OMRÅDET, 31. DECEMBER 2015, JAMMERBUGT KOMMUNE Områder / Årgange Hune-Blokhus Ingstrup Kaas-Moseby Pandrup Saltum Vester Hjermitslev Distriktet i alt Tabel 32 viser, at der forventes en stabil udvikling i børnetallet i de enkelte distrikter i perioden års området 29 TABEL 33 PROCENTVIS ANDEL AF BØRN I DISTRIKTET, SOM BENYTTER DE LOKALE, KOMMUNALE DAGTILBUD 3 6 ÅR, 31. DECEMBER 2015, JAMMERBUGT KOMMUNE Område Procentvis andel Kaas 70,8% Pandrup 75,7% Saltum 54,1% V. Hjermitslev 83,3% Ingstrup Hune Tallene viser, at der er forskelle i de forskellige distrikter mellem, hvor mange forældre, som vælger de lokale, kommunale dagtilbud på 3 6 års området. Dette er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige tilslutning i årgangene 2010, 2011 og I distrikt Saltum er andelen på 54,1%, hvilket skyldes, at forældrene enten vælger et privat dagtilbud til deres børn eller et kommunalt dagtilbud uden for distriktet. I distrikt Pandrup vælger 75,7% af forældrene et lokalt, kommunalt tilbud. På 3 6 års området ses ligesom på 0 2 års området en bevægelse mellem de enkelte distrikter jf. bilag. Samtidigt har det også betydning for det forventede gennemsnitlige antal børn, at en del af børnene bliver skoleudsatte. I nedenstående tabel vises det forventede antal børn i de enkelte distrikter. I dette tal er

30 dermed også indeholdt de børn, der benytter tilbuddet fra andre distrikter samt de børn, der går et ekstra år i børnehave (skoleudsættelse). TABEL 34 FORVENTET BØRNETAL I KOMMUNALE DAGTILBUD 3 6 ÅR, 31. DECEMBER 2015, JAMMERBUGT KOMMUNE Områder / Årgange Hune-Blokhus Ingstrup Kaas-Moseby Pandrup Saltum Vester Hjermitslev Distriktet i alt Af tabel 34 ses det, at børnetallene i distrikterne Saltum og V. Hjermitslev forventes at være stabile i perioden fra , mens der i distrikt Kaas og Pandrup forventes et lille fald på henholdsvis 9 og 12 børn. 30 Alle beregninger og prognoser har indtil nu taget udgangspunkt i en gennemsnitsbetragtning om, at der er 3 årgange ad gangen, der går i børnehave. Dette ud fra en betragtning om at beskrive gennemsnitssituationen. På 3 6 års området er der tale om et betydelig udsving i antallet af børn i løbet af året, da en hel årgang starter i førskole i april måned. Ultimo marts vil der således være tale om, at der er 3,3 årgange repræsenteret i børnehaven. Dette må prognosen også tage højde for. For at illustrere udsvinget henover året vises børnetallet for Pandrup-området i 2015 i nedenstående graf.

31 Antal børn FIGUR 6 ÅRLIG UDVIKLING I ANTALLET AF BØRN I KOMMUNALE BØRNEHAVER FOR 2015, PANDRUP OMRÅDET, 31. DECEMBER 2015, JAMMERBUGT KOMMUNE Antallet af børn i kommunale børnehaver, Pandrup området Måned Prognosen må tage højde for dette udsving. I nedenstående tabel vises det forventede antal børn ultimo marts, der benytter en kommunal børnehave i distriktet (det tidspunkt på året, hvor der er flest børn i børnehaverne). 31 TABEL35 FORVENTET MAKSIMAL BØRNETAL (MARTS MÅNED) I DISTRIKTER, PANDRUP OMRÅDET, 31. DECEMBER 2015, JAMMERBUGT KOMMUNE Områder / Årgange Hune-Blokhus Ingstrup Kaas-Moseby Pandrup Saltum Vester Hjermitslev Distriktet i alt Af tabel 35 ses det, at i perioder med maksimal belægning forventes børnetallet i distrikt Saltum og V. Hjermitslev at være stabilt i perioden fra Samtidigt forventes det, at børnetallet falder i distrikt Kaas fra 85 til 76 børn i perioden Børnetallet i distrikt Pandrup forventes at falde i samme periode fra 112 børn til 100 børn.

32 Sammenfatning Pandrup For det samlede område forventes der i perioden fra 2015 til 2020 et fald i antallet af børn i aldersgruppen 0-6 år (2015: 540 børn og 2020: 517 børn). Særlige opmærksomhedspunkter for de 0 2 årige Som det fremgår af materialet, forventes antallet af 0-2 årige, der har behov for et dagtilbud i det samlede område at være stabilt i perioden fra 2015 til 2020 (172 børn i 2015 og 171 børn i 2020) dog er der mindre variationer inden for de enkelte distrikter i området. Det skal dog bemærkes, at der er et antal børn i private tilbud og børn, hvor forældre vælger et kommunalt dagtilbud i en anden by end distriktsbyen. I den sammenhæng har Kaas og Pandrup relativt mange børn fra andre distrikter. Dette skyldes for den overvejende del, at der sker en indbyrdes udveksling af børn mellem de to distrikter. I forhold til pasningsgarantien skal det bemærkes, at den kommunale dagpleje i det samlede område er udfordret på kapaciteten. Der er ingen kommunale vuggestuer i området, der kan bistå i forhold til overholdelse af pasningsgarantien. Særlige opmærksomhedspunkter for de 3 6 årige 32 Som det fremgår af materialet, forventes antallet af 3-6 årige, der har behov for en børnehaveplads at falde i perioden fra 2015 til 2020 (278 børn i 2015 og 258 børn i 2020) - dog er der mindre variationer inden for de enkelte distrikter i området. Det skal dog bemærkes, at der er et antal børn i private tilbud og børn, hvor forældre vælger en kommunal børnehave i en anden by end distriktsbyen. Dette skyldes for den overvejende del, at der sker en indbyrdes udveksling af børn mellem de to distrikter. Børnetallet viser, at Børnehaven i V. Hjermitslev er omfattet af minimumsnormering Børnehaven i Saltum er omfattet af minimumsnormering Minimumsnormeringen i Jammerbugt Kommune er fastsat til 25,54 børn = 133 timer. Det er det nødvendige antal timer, der skal til for at sikre den fornødne personaledækning i den fulde åbningstid.

Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015.

Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015. Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015. Bilagene har til formål at vise den store diversitet dels i de forskellige områder og

Læs mere

FORSLAG TIL NY INDRETNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET

FORSLAG TIL NY INDRETNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET FORSLAG TIL NY INDRETNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET 18. august 2016 Indretning af dagtilbudsområdet i Jammerbugt Kommune 2016 Indhold Indhold... 1 Kapitel 1 - Indledning... 2 Kapitel 2 Baggrund for forslag til

Læs mere

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

Opsamling på dialogmøde med borgere, medarbejdere og ledere d. 31. marts 2016 i Brovst området

Opsamling på dialogmøde med borgere, medarbejdere og ledere d. 31. marts 2016 i Brovst området Opsamling på dialogmøde med borgere, medarbejdere og ledere d. 31. marts 2016 i Brovst området Indledning Formålet med denne opsamling er at redegøre for de forskellige modeller, som blev drøftet ud fra

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Opsamling på dialogmøde med borgere, medarbejdere og ledere d. 30. marts 2016 i Pandrup området

Opsamling på dialogmøde med borgere, medarbejdere og ledere d. 30. marts 2016 i Pandrup området Opsamling på dialogmøde med borgere, medarbejdere og ledere d. 30. marts 2016 i Pandrup området Indledning Formålet med denne opsamling er at redegøre for de forskellige modeller, som blev drøftet ud fra

Læs mere

Overordnede dagtilbudsledere Dagtilbudsområdet

Overordnede dagtilbudsledere Dagtilbudsområdet NOTAT Jesper Madsen 28. februar 2017 Overordnede dagtilbudsledere Dagtilbudsområdet AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 25.11.2013

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 25.11.2013 ADMINISTRATION: 5798003949130 Planlægning og styring Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949147 Ombygning Pandrup Plejecenter Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949154 Klim Plejecenter ombygning til enkeltmandsprojekt

Læs mere

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling 1. Baggrund I foråret og sommeren 2014 har der været to emner på dagsordenen i Jammerbugt

Læs mere

Afdelingsledere Dagtilbudsområdet

Afdelingsledere Dagtilbudsområdet Jammerbugt Kommune Afdelingsledere Dagtilbudsområdet Eksternt stillingsopslag Side 1 af 7 indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Organiseringen...3 3. Opgaver og ansvar...6 4. Den ønskede profil...6

Læs mere

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 09.07.2015

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 09.07.2015 ADMINISTRATION: 5798003949130 Central Økonomi Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949147 Ombygning Pandrup Plejecenter Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949154 Klim Plejecenter ombygning til enkeltmandsprojekt

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2

JAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2 JAMMERBUGT KOMMUNE Bind 2 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 soversigt... 9 Tværgående artsoversigt... 203 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser... 205 Anlægsarbejder...

Læs mere

REGNSKAB 2015 BIND 2

REGNSKAB 2015 BIND 2 REGNSKAB BIND 2 Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 soversigt... 9 Tværgående artsoversigt... 201 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser... 203 Anlægsarbejder... 215 1 2 HOVEDOVERSIGT

Læs mere

Den vedtagne Helhedsplan rummer følgende målsætninger på skoleområdet:

Den vedtagne Helhedsplan rummer følgende målsætninger på skoleområdet: 2009-23605/ Henning Josefsen Beslutningstema Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen har på et temamøde den 18. februar 2010 drøftet, hvordan den med sine beslutninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 7 Overordnede prognoseforudsætninger... 7 Bolig- &

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der

Læs mere

VELKOMMEN til. Opstartsmøde 4. november Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING

VELKOMMEN til. Opstartsmøde 4. november Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING VELKOMMEN til Opstartsmøde 4. november 2014 Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Vi starter med en sang Regnvejrsdag i november Melodi: Pia Raug - Tekst: Ebba Munk Pedersen

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Allerød kommunes befolkningsprognose blev opdateret i marts 2011. Der blev det faktiske folketal primo 2011 indlæst sammen med den nye boligudbygningsplan. Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

Scenarier befordring.

Scenarier befordring. 06-02-2014 Mette Frost Andersen Direkte: 7257 7076 Mail: mfa@jammerbugt.dk Sagsnr.: 17.01.04-P20-1-14 Scenarier befordring. Nedenstående punkter er forudsætninger i forhold til beregningerne af befordringsudgiften.

Læs mere

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre

Læs mere

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 3 Sammendrag... 5 Bevillingsoversigt Børne- og Familieudvalget - drift og refusion Dagtilbud... 9

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Baggrund... 3 Styrende elementer for kapacitetsfordeling mellem dagplejen

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018 Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Udvikling i antallet af elever i klasse

Udvikling i antallet af elever i klasse Notat ny skoleprognose I det følgende gennemgås den ny skoleprognose for Hvidovre Kommune, som i lighed med tidligere er udarbejdet af BoelPlan. Prognosen, som er udarbejdet for perioden 2016-2029, gennemgås

Læs mere

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016 Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 216 Indledning. Det er analysens formål, at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 6 Overordnede prognoseforudsætninger... 6 Boligbyggeri...

Læs mere

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne.

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne. Demografi- og kapacitetsanalyse Denne analyse søger at afdække betydningen af den demografiske udvikling for kommunens drift og fremtidige kapacitet på de store serviceområder. Med udgangspunkt i den seneste

Læs mere

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015 Ishøj Kommune Dagtilbudsprognose 2015 Center for Børn og Undervisning August 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Prognose - udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud... 3 2.1. Ishøj Kommunes

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til budget Specielle bemærkninger til budget 214-217 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Til: Dagtilbud kapacitetsudfordringer på dagtilbud som konsekvens af vækst i antallet af 0-5. Skitsering af handlemuligheder på kort og lang sigt. Byrådet Dato: 31.

Læs mere

Notat Daginstitution på hospitalsgrunden

Notat Daginstitution på hospitalsgrunden Daginstitution på hospitalsgrunden Kontakt vedrørende ny daginstitution på Hospitalsgrunden Center for Dagtilbud og Skole horsholm.dk Hospitalsgrunden Kort over nuværende skoledistrikter, skoler og daginstitutioner.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 Specielle bemærkninger til budget 21-213 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019 Specielle bemærkninger til Budget 216-219 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til budget Specielle bemærkninger til budget 213-216 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO

Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO Notat til det fælles skoleledermøde torsdag den 11.12.2008 - skal drøftes under punktet økonomi. Notatet er udarbejdet på baggrund af arbejde i arbejdsgruppe

Læs mere

Sags-id: A

Sags-id: A 2014 - Sags-id: 28.00.00-A00-3-11 Indhold 1) Indledning... 1 2) Konklusioner... 2 3) Begreber og forudsætninger... 3 a) Efterspørgslen efter pladser i kommunen... 3 b) Udbud af pladser i kommunen... 3

Læs mere

Hvis der skal tilbydes pasningsgaranti inden for dagtilbudsdistrikter er det nødvendigt at se på følgende faktorer:

Hvis der skal tilbydes pasningsgaranti inden for dagtilbudsdistrikter er det nødvendigt at se på følgende faktorer: Vedrørende: Mulighed for at tilbyde pasningsgaranti i dagtilbudsdistrikter Sagsnavn: Pasningsgaranti i dagtilbudsdistrikter Sagsnummer: 28.06.00-A26-1-14 Skrevet af: Anne Louise Nielsen E-mail: anne.louise.nielsen@randers.dk

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Udarbejdet april 2011 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 5 Overordnede prognoseforudsætninger...

Læs mere

Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og

Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og vuggestuepladser Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og

Læs mere

Foreløbig rapport. Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen i Jammerbugt Kommune

Foreløbig rapport. Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen i Jammerbugt Kommune Foreløbig rapport Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen i Jammerbugt Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Den nuværende skolestruktur... 5 Målsætninger... 6 Kvalitet i folkeskolen... 7 Rapportens

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Kapacitet i daginstitutionerne

Kapacitet i daginstitutionerne ODDER KOMMUNE Byrådsservice Lokalnummer 3359 Kapacitet i daginstitutionerne Til : Byrådet Kopi til : Fra : Krista Kajberg Vedrørende : Kapacitet i daginstitutionerne i Odder Kommune Dato : 12. juli 2006

Læs mere

Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen i Jammerbugt Kommune 2014

Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen i Jammerbugt Kommune 2014 Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og Familieforvaltningen 8. juli 2014 Udarbejdet på baggrund af den indledende proces og dialog foråret 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

2. Hvor mange børn, som ikke går på en skole med tandklinik skal transporteres til tandlægen?

2. Hvor mange børn, som ikke går på en skole med tandklinik skal transporteres til tandlægen? 1 På baggrund af spørgsmål og ønsker fra Børne- og Familieudvalget, fremsat på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed analyse af scenarier for fremtidig Tandplejestruktur i Jammerbugt Kommune samt

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 17.01.2011 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev administrationsbygning Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 17.01.2011 Punkter på åbent møde: 1. Flytning af

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Nærværende budgetoplæg genfremsættes på baggrund af budgetønske for 2015 og 2016 fra Dagtilbuddet Nordøsts Bestyrelse (dok 55 688-14 og 61 638-15),

Læs mere

Bilag 2. Udvikling i aktiviteten på 0-5 års området. Sagsnr

Bilag 2. Udvikling i aktiviteten på 0-5 års området. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 2. Udvikling i aktiviteten på 0-5 års området Som en opfølgning på spørgsmål i forbindelse med 1. regnskabsprognose om udviklingen

Læs mere

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Perspektivnotat Skole og dagtilbud Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Plan for sikring af pasningsgarantien

Plan for sikring af pasningsgarantien Plan for sikring af pasningsgarantien 2018-19 INDHOLD PLAN FOR SIKRING AF PASNINGSGARANTIEN 2018-19... 3 1. INDLEDNING OG FORMÅL... 3 2. PASNINGSGARANTIEN... 4 2.1. STATUS 2017 4 2.1.1. DÆKNINGSGRAD 4

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til budget Specielle bemærkninger til budget 29-211 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 DIREKTIONEN udvidet direktionsmøde tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 Referat: 1) Befolkningsprognose skal på ØKU her i april 2) Orientering om status efter dialogmøder på Ingstrup, Moseby,

Læs mere

Dato Kl. Række Hjemmehold Udehold Spillested Res :00 U13 Drenge B (2000) 11M BIF/ØHIK Vadum IF Brovst IF s Anlæg 4-1

Dato Kl. Række Hjemmehold Udehold Spillested Res :00 U13 Drenge B (2000) 11M BIF/ØHIK Vadum IF Brovst IF s Anlæg 4-1 Dato Kl. Række Hjemmehold Udehold Spillested Res 01-06-2013 10:00 U13 Drenge B (2000) 11M BIF/ØHIK Vadum IF Brovst IF s Anlæg 4-1 01-06-2013 10:00 U7 Piger (06) 3M - weekend/forår Nibe B (1) Brovst IF

Læs mere

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner 6. juli 2017 Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner Stigende behov for personale frem mod 2026: Som følge af at mange FOA-ansatte nærmer sig pensionsalderen vil der blandt flere

Læs mere

NOTAT. Analyse af klubber i Hvidovre Nord

NOTAT. Analyse af klubber i Hvidovre Nord Analyse af klubber i Hvidovre Nord Indledning Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. januar, på baggrund af en indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget, at der skulle laves en analyse

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Dag Dato Kl. Række Hjemmehold Udehold Spillested Ons :30 U18 Piger B ( ) 11M BIF/ØHIK Han Herreders UFF Brovst IF s Anlæg

Dag Dato Kl. Række Hjemmehold Udehold Spillested Ons :30 U18 Piger B ( ) 11M BIF/ØHIK Han Herreders UFF Brovst IF s Anlæg Dag Dato Kl. Række Hjemmehold Udehold Spillested Ons 01-05-2013 18:30 U18 Piger B (1995-97) 11M BIF/ØHIK Han Herreders UFF Brovst IF s Anlæg Tor 02-05-2013 18:00 U13 Drenge C2 (00) 7M - forår BIF/ØHIK

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 3. februar 2016 Sagsbeh.haag01 J.nr.: 17.02.04-G01-1-16 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2016/17 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev administrationsbygning Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget Punkter på åbent møde: 118. Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE

DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE 15. maj 2003 Af Thomas V. Pedersen Resumé: DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE I de seneste 22 år er det offentlige forbrug i forhold til det demografiske træk i gennemsnit vokset med 1,4 procent

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema og udviklingsudvalget 11.01.2007 kl. 14:00 Aabybro Rådhus, lokale 83 Jammerbugt Kommune Tema og udviklingsudvalget 11.01.2007 Punkter på åbent møde: 2. Program for udviklingsværksteder 1 3.

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Norddjurs Kommune. Evaluering af ændringer i optagelsesreglerne i daginstitutioner

Norddjurs Kommune. Evaluering af ændringer i optagelsesreglerne i daginstitutioner Norddjurs Kommune Evaluering af ændringer i optagelsesreglerne i daginstitutioner Skole- og dagtilbudsafdelingen Oktober 2012 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN Den 13. september 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere