UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020"

Transkript

1 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt, vildt og udfordrende. Vi skal skabe en spejdertid for børn og unge, der udvikler dem, lader dem vokse og giver dem lyst til at tage ansvar. Lige meget om man er spejder i tre uger, tre måneder eller tre år, skal det være en tid, man husker. Det lykkes vi med, når vi har stærke spejdergrupper med dygtige ledelser, der arbejder ud fra vores grundlæggende metode og vores store arsenal af muligheder. Og det er netop grupperne, der er udviklingsplanens omdrejningspunkt. Vores mere end 400 grupper danner tilsammen hele fundamentet for Det Danske Spejderkorps. Det er her spejderlivet leves til dagligt, og det er ude lokalt i de enkelte grupper udviklingen skal tage sit afsæt, hvis hele Det Danske Spejderkorps skal rykke sig. Disse tre er afgørende elementer i spejderlivet. Men det givende spejderliv, der gør indtryk, leves sammen med andre. Derfor har vi også et mål om at blive endnu flere spejdere. Vel at mærke ikke fordi flere spejdere i sig selv er et mål, men fordi flere spejdere giver flere og større muligheder for at sætte et varigt aftryk hos den enkelte spejder og på det samfund, vi er en del af. Målet om at gøre indtryk medfører også et fokus på, hvordan vi udtrykker os. Sproget, vi bruger, har stor betydning for, hvordan korpset udvikler sig fremadrettet. Ord har en evne til at skabe plads til udvikling. Derfor skal vi have fokus på fortællingen af de gode, nærværende spejderhistorier - både af den enkelte spejder og gruppens arbejde til hinanden, lokale og nationale medier. Udviklingsplanen har fokus på: Ledelsesudvikling Børn leder børn - unge leder unge Friluftsliv 1 FOTO: TIM RIEDIGER

2 L edelse er en af hjørnestenene i Det Danske Spejderkorps. Lederne udgør en af grundpillerne i korpsets arbejde med børn og unge. De skaber rammerne, inden for hvilke spejderne kan boltre sig frit, og hvor man får en tommelfinger opad for at lave alt andet end det, der allerede var defineret. Spejderlederne er de interesserede unge og voksne. Det er dem, der spørger til spejderne, fordi de har en oprigtig interesse ikke fordi de skal. De er de voksne venner, der ikke er læreren, forælderen eller den jævnaldrende kammerat. Voksne, der bringer sig selv i spil og er i øjenhøjde uden at gå på knæ. Voksne, man har tillid til, og som sætter deres positive aftryk på børnene og de unge, der gør indtryk og giver selvtillid. På de mange uddannelser og kurser hos os kan lederne finde sammen, søge ny inspiration og få luft under ambitionerne. At lede i Det Danske Spejderkorps handler i høj grad om at skabe rammer for projek- FOTO: FREDE RIK ROM ter og oplevelser, børn og unge kan være medskabere af, og samtidig bruge en form for situationsbestemt kaosledelse at finde hoved og hale i det kaos, der indimellem kan opstå, når man har at gøre med friske, initiativrige og åbne børn og unge. Derfor er et stærkt lederfællesskab på tværs af grupperne i korpset vigtigt. Det gør det nemt at få inspiration til nye spændende projekter og ideer til at tackle forskellige situationer. Et tydeligere fokus på fællesskabet blandt lederne skal også bidrage til at flere får lyst til at blive og blive ved med at være leder. Spejder skal gøre indtryk gælder alle også lederne. Derfor skal nye ledere i højere grad på introduktionskurser, og nuværende ledere skal på fede og udfordrende kurser, der gør det endnu sjovere og mere givende at være leder. Samtidigt kan et stærkt lederfællesskab også styrke de enkeltes lederes kompetencer. Et korps af kompetente ledere vil gøre indtryk på det omkringliggende lokalsamfund, fordi korpset bliver en attraktiv sparringspartner, der er til gavn for både spejdere og resten af samfundet. De sidste års arbejde med den Attraktive Spejdergruppe er et godt eksempel på god ledelsesudvikling. Projektet har været centralt i vores positive medlemsudvikling. Her er der fokus på holdånd, ambition, forenkling og ledelse. Den Attraktive Spejdergruppe er stadig central i vores ambition om at udvikle ledelserne, så vi kan skabe endnu bedre oplevelser for endnu flere børn og unge i de kommende år. 2

3 FOTO: FREDRIK CLEMENT B ørn leder børn. Det er vores legoklods. Det er spejderbevægelsens DNA, fordi det grundlæggende dækker over en tilgang til, at børn og unge selv er de bedste forbilleder og ledere for andre børn og unge. Vi stiller positive forventninger til børn og unge, og de får et ansvar, de kan vokse med alene og i fællesskab med andre. Børn leder børn-princippet er med til at gøre ledelse og spejder til noget, der sker i øjenhøjde. Det er børnene og de unge selv, der skaber fede og sjove aktiviteter og gennemfører dem. De voksne ledere er med på sidelinjen, mens det er spejderne, der planlægger og gennemfører patruljeturen eller bygger indianerhulen i det lokale krat. Det er børnene, der udfordrer børnene. Det er de unge, der lærer af de unge. Det er børnene, der bevæger børnene. Det er de unge, der udvikler de unge. Det er learning by doing, udvikling i medskabelse og man kunne blive ved. Børn leder børn er et princip, der sætter aftryk. Først på spejderne selv og dernæst på deres omgivelser i form af børn og unge, der er vokset, fordi de er blevet udfordret, bevæget og udviklet. Det Danske Spejderkorps skal med grupperne i spidsen i højere grad interagere med det omkringliggende lokale samfund, så vores metode og formål opnår endnu større udbredelse vi skal være en attraktiv sparringspartner om børn og unges udvikling. PLan-kurserne er et eksempel på, hvordan unge leder unge for alvor bliver anvendt i praksis. Flere og flere unge spejdere har de seneste år været af sted i efterårsferien, og konklusionen er klar: Det er en uge, der gør indtryk. Her bliver løsningerne ikke givet de skal findes i samarbejde med ens nye venner. FOTO: ULRIK M. ERIKSE N 3

4 S pejderliv er friluftsliv. Naturen har det hele. Den er på én og samme tid soveplads, spiseplads, legeplads, udfordrende adventure-bane og refleksionsrum. Der er højt til loftet i mere end én forstand og ingen vægge, der står i vejen, når fantasien får frit løb. Der er plads til at lave alle mulige fede og sjove aktiviteter. Naturen står klar med masser af udfordringer året rundt. Lige meget om man har t-shirt eller dunjakke på, er der mulighed for at prøve sig selv af. Friluftslivet danner udgangspunktet for spejderlivet. Et spejderliv i det fri er mere end rafter og bål. Det er konstant udvikling, når friluftslivets kreativitet hele tiden sættes i spil og skaber nye, sjove og udfordrende oplevelser, der gør indtryk. Adventurespejd er et eksempel på, hvordan naturen giver plads til udfordrende, vilde og kreative aktiviteter. Rammerne er udvidet. Naturen, landskabet, mørket, årstiderne og fællesskabet bliver inddraget som kreativ med- og modspiller. Samme elementer bliver også sat i spil, når familiespejd for de mindste er allerbedst, eller juniorturen bliver det, man snakker om mandag morgen i skolen. Friluftsliv er også tid til dybere refleksion under stjernehimlen, ved lejrbålet eller under vandreturen, ligesom det indebærer en respekt og forståelse for naturen. Vi skal være trendsættende friluftsforbilleder, der åbner naturen op for det omkringliggende lokalsamfund. WOOP-app en er et eksempel på nytænkende friluftsliv, der er blevet en kæmpesucces den har gjort og gør også stort indtryk blandt folk, der ikke er spejdere. Naturen indtages på en ny og kreativ måde. Et par klik på telefonen og du og dine venner er i gang med en leg i naturen. FOTO: MADS GODVI N JENSEN 4

5 Udviklingsplanens fokus på, at spejder skal gøre indtryk gennem ledelsesudvikling, børn leder børn - unge leder unge og friluftsliv har naturligt affødt en række ambitioner. På tværs af ambitionerne inden for hver af de tre fokusområder, har vi, som nævnt, et mål om at blive flere. Flere spejdere skal blive ved med at være en del af spejderfællesskabet, og endnu flere skal blive en del af det. Alle skal have en ven, der er spejder. Det frugtbare patruljeliv leves, når der er flere patruljer i samme aldersgrupper. Det giver endnu flere muligheder for udviklende udfordringer, man kan vokse med. Derfor arbejder vi hen imod, at alle spejdergrupper bliver flere patruljer. Det kan være med til at give en unik platform for et endnu federe spejderliv og for et spejderliv der gør indtryk. Ambitionerne er fælles for os alle sammen. De lokale virkeligheder ser meget forskellige ud, men det er afgørende, at de fælles ambitioner, som udviklingsplanen her indeholder, afspejles i gruppernes arbejde og deres udviklingsplaner som ambitiøse og realistiske mål for fremtiden. For det er i grupperne, at den store udvikling tager sit afsæt. Udviklingsplanen Spejder skal gøre indtryk revideres på Korpsrådsmødet i FÆLLES AMBITIONER Hvis alle spejdergrupper blev én patrulje mere om året, så ville vi i år 2020 gennemsnitligt være over 100 medlemmer i hver gruppe. Det ville betyde at: Det Danske Spejderkorps medlemstal steg fra til Hver gruppe ville i gennemsnit have adgang til 48 % flere forældre som aktive ressourcer Hver spejder ville have 48 % flere spejdervenner at dyrke spejderlivet med At udvikle ledelse ved: at have en tydeligt formuleret og anvendt ledelsestilgang at skabe ambitiøse og attraktive ledelser, der arbejder aktivt med visioner at anvende spejdermetoden til ledelsesudvikling at styrke uddannelsen af ledelser gennem at: fokusere på ledelsesgruppen og lederfællesskaber fokusere på uddannelse i grupperne/ enhederne lokalt have et velfungerende opstartsforløb for nye ledere, som alle nye ledere deltager i alle ledere årligt deltager i uddannelsestilbud netværk, der giver sammenhold, erfaringsudveksling og vidensdeling at udbyde tilbud, om hvordan spejderbevægelsen, Spejdermetoden og -idéen kan anvendes i det lokale samfund Vi har, i Det Danske Spejderkorps, ambitioner om: At udvikle børn leder børn unge leder unge ved: at anvende børn leder børn-princippet i alle vores spejderaktiviteter at styrke patruljesystemet at være en aktiv sparringspartner om børn og unges udvikling i skolen og samfundet at inddrage spejderforældre aktivt, og udbrede forståelsen for Spejderidéen, så de bidrager til en udviklende spejdertid at afholde events for trops- og seniorspejdere baseret på patruljesystemet at interagere med det lokale samfund så vores metode og formål opnår endnu større udbredelse ved at påvirke debatten lokalt såvel som nationalt ved at samarbejde med andre aktører UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 FOTO: FREDRIK CLEMENT At udvikle friluftsliv ved: at friluftslivet er udgangspunkt for spejderaktiviteter at vi bruger naturen som et kreativt udviklingsrum at tænke friluftsliv ind som en aktiv metode i vores uddannelser at vi åbner naturen for alle gennem aktiviteter arrangeret i samarbejde med andre aktører på området, der viser naturens alsidighed som værende alt fra refleksionsrum til legeplads at vi udvikler og afholder aktiviteter som adventurespejd, hvor naturen og spejderlivet bliver sat i fokus, og som viser omverdenen nye måder at dyrke friluftsliv

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE

VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE Denne folder er en kort introduktion til Ny Nordisk Skole, der blev igangsat af børne- og undervisningsminister Christine Antorini i foråret 2012. Det er en inspirationsfolder

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere