Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm"

Transkript

1 LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L

2 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver virksomheden ret til at: Kopiere, udskrive og anvende materialet Lave tilføjelser til materialet når det er tydeligt, at det er udført af virksomheden Fjerne andre sider end denne side Det er ikke tilladt at: Sælge materialet Fremvise materialet for tredje part mod betaling Fjerne denne side 2

3 Introduktion Mobiltelefoner er slukket under kaizeneventen Der arbejdes IKKE med mail under kaizeneventen Kommunikation, som ikke kan udsættes, kan gennemføres i pausen til frokost 3

4 Introduktion Kaizengruppen præsenteres Hver deltager præsenterer KORT sig selv, max 3 min 1. Navn 2. Stilling 3. Baggrund 4. Hvorfor jeg deltager i denne kaizenevent 5. Erfaring med leanværktøjer 4

5 Forventninger Hver deltager i kaizeneventen fortæller om sine forventninger til denne kaizeneventen i en sætning Kaizenlederen noterer på flipover Vi gennemgår forventningerne under det afsluttende møde i denne gruppe efter kaizeneventen - Har vi indfriet de opstillede forventninger? 5

6 - Plads På denne flipover skrives de spørgsmål, som kaizengruppen ikke umiddelbart kan få svar på Kaizenlederen skaffer svar under kaizeneventen og formidler svaret på en af gruppens møder Den samlede liste gennemgås på det afsluttende møde efter kaizeneventen Hvis der på dette tidspunkt stadig er ubesvarede spørgsmål, aftales en ansvarlig, samt hvordan svaret fremskaffes og formidles 6

7 Program for kaizenevent Undervisning At sikre, at deltagerne har den fornødne viden og information for at kunne gennemføre en kaizenevent Analyse af problemstillingen At få deltagerne til at se potentialet og mulighederne i værktøjet Forslag til implementering af forbedring At udarbejde forslag til implementering af værktøjet. Forslaget præsenteres for afdelingen. Gennemførelse af forandringen At udarbejde et eksempel på værktøjets implementering Opbygning af en struktur til opfølgning At sikre, at indretningen af flowet kan fastholdes og videreudvikles Afrapportering At sikre ejerskab hos ledere og medarbejdere for de ændringer, der gennemføres Evaluering At sikre læring af forløbet 7

8 Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm Undervisning 8

9 Program for undervisning Fase 1 - Undervisning i nuværende værdistrøm At sikre deltagerne har den fornødne viden og information for at kunne gennemføre kaizeneventen 1) Formål med lean 2) Formål med værdistrømsanalysen 3) Grundlag hvilket problem løser værktøjet? - Hvad er værdi? - Hvad er spild? - Hvad er forbedringspotentialet? 4) Sådan tegnes værdistrømmen 5) Go Genba - tegn værdistrømmen - vurder belastningen af medarbejderne - indsamling af data 9

10 Formål med lean Reduktion af arbejdskapitalen (lagre + kredit til kunder - kredit fra leverandører) Det betyder for service: at arbejdskapitalen skal omsættes hurtigere og der skal behandles mere omsætning (flere kunder) på det samme kapital apparat (lagre, bygninger, materiel) 10

11 Reaktionstid Reaktionstiden er den tid det tager en virksomhed at reagere på ændringer i kundernes behov. Alle funktioner skal have korte reaktionstider Opgaverne udføres når de kommer Ingen prioritering Ingen ventetid Ventetid for kunderne bruges til at: sikre levering ved skift mellem forskellige typer af opgaver sikre levering ved svigt i egne processer udjævne udsving i behovet for ressourcer Nye kriterier for succes I praksis er tid den drivende parameter 11

12 Hurtig reaktion forudsætter De job kunden ikke vil betale for fjernes Unødvendige trin forlænger tiden for opgavens gennemførelse Processer skal være stabile Ingen omarbejde Høj tilgængelighed Arbejdet skal udføres uden variation Følger en standard Afsluttes til tiden Processerne i forløbet tager lige lang tid at udføre Opgaven venter ikke mellem processerne 12

13 Gennemløbstid og omkostninger One of the most noteworthy accomplishments in keeping the price of (our) products low is the gradual shortening of the production cycle. The longer an article is in the process of manufacture and the more it is moved about, the greater is its ultimate cost. Citat af Henry Ford 13

14 To optikker på effektivitet Moderne ledelse fokuserer på effektivitet i de enkelte processer. Lean fokuserer på kortest mulig reaktionstid for opfyldelse af kundens behov uden lager. For begge filosofier er der kompromiser for at få virksomheden til at fungere. 14

15 Leankonvertering i fem læringstrin 1. Ledelsen forstår den værdi, kunderne køber, og værdistrømmene, som leverer disse ydelser 2. Ledelsen kan se potentialet for forbedringer 3. Processer flyttes sammen, og kun det nødvendige er til stede - Forberedelse for flow - 5S anvendes til at lære at overholde en standard 4. Implementér trækstyring og løbende opfølgning - Implementér, visualisér og anvend løbende opfølgning - Reagér på afvigelser - Ledere og medarbejdere lærer at gøre problemer synlige - Ledere og medarbejdere lærer at reagere hurtigt på afvigelser 5. Balancér medarbejdernes belastning og indfør standardarbejde - Virksomheden ejer processerne (lederen og medarbejderne er på samme side af problemet) - Lederen sikrer sig, at standarderne kan følges 15

16 Kundeværdi Leankonvertering trin 1 - Formål 1. Ledelsen forstår den værdi, kunderne køber, og værdistrømmene, som leverer disse ydelser Traditionel opfattelse af kundeværdi i en virksomhed (indefra og ud): Værdi opfattes ofte som det, vi leverer til kunden Værdien er indbygget i ydelsen (produktet) Ydelsen kommer af organisationens kompetencer og kapabilitet Kundens oplevelse af kundeværdi er opfyldelse af det reelle behov (udefra og ind): Hvilket behov søger kunden at få opfyldt? Hvad får kunden til at vælge os som leverandør? 16

17 Kundeværdi Leankonvertering trin 1 - Implementering Kundeværdi er værdien af leverancer set fra kundens side Beskriv kundeværdi uden egen kapabilitet og egne kompetencer Kundeværdi er set udefra og ind i virksomheden Hvilke forløb gennem processer skaber denne værdi? Disse forløb er virksomhedens værdistrømme 17

18 Lær at se potentialet Leanimplementering trin 2 - Formål 2. Ledelsen kan se potentialet for forbedringer ved fokus på gennemløbstid Gennemløbet skal være så hurtigt som muligt Se forløbet gennem alle processer for leverancen Vurdér værdien af alle aktiviteter ud fra kundeværdien i trin 1 Egnede værktøjer til analyse af værdistrømme: VSM-p produktion - procesforløbet for én ydelse VSM-s service - med en tidslinje for kunden VSM-a administration - vist som swim lanes VSM-t administration med tidsvinduer 18

19 Værdistrømsanalyse Formål: 1. Introducere værdistrømsanalyse i praksis 2. Gøre dig i stand til at skabe flow og se spild med henblik på at lave en Fremtidig værdistrøm Mål med anvendelsen af værktøjet: At få afdækket potentialet for forbedringer af den valgte værdistrøm 19

20 Værdistrømsanalyse Lastbilfabrik = 20

21 Værdistrøm Alle aktiviteter, der kan levere værdi for kunden er en del af en værdistrøm En værdistrøm kan f.eks. være: produktion fra råvare til kunde service fra booking til levering af ydelsen ordrebehandling fra kundehenvendelse til ordrebekræftelse design fra koncept til introduktion indkøb fra registrering af behov til levering på råvarelager fakturering fra færdigmelding af ordre til afregning med kunden ansættelse fra afdækning af behov for kompetencer til oplæring af ny medarbejder 21

22 Over muren sagsbehandling Sortering af modtaget post Kreditvurdering Kontrakt godkendelse Svar til kunden 22

23 Aktiviteter i værdistrømsanalysen Værdistrømsanalysen er et ledelsesværktøj til at få et overblik over flowet af informationer og i ydelsen Gennemløbstiden for ydelsen beregnes Procestiden for ydelsen beregnes Ved observation identificeres den del af procestiden, der er værdiskabende for kunden Belastningen af medarbejderne vurderes Med udgangspunkt i ovenstående identificeres forbedringsmuligheder, som planlægges og implementeres 23

24 Hvad er værdi? Fejlfrit første gang Til tiden Kvalitet og Tilgængelighed levering Pris Service Enkelthed i ydelsen Afstand Tid Hukommelse osv. Hvordan kunden behandles Information Opmærksomhed Omtanke Kilde: Creating Lean Dealers 24

25 Værdi for kunden service på anlæg 25 min. 5 min. 45 min. 10 min. 35 min. Foretag kald Aftal montør tid Lukke anlæg ned Anlæg ude af drift Starte anlæg op Overlevere information om opgave på anlæg Accept Betaling 5 min. 5 min. 60 min. 20 min. 40 min. 85 min. 10 min. Besvar kald Aftal montør tid Kundens tid: 120 min. Serviceudbyderens tid: 225 min. Værdiskabende tid på anlægget: 45 min. Hente reservedele på lager Transport til kunden Overlevere information om opgave på anlæg Forsinkelse Diagnostiser problemet Estimat Kontakt kunden Find reservedele (til rådighed?) Oprydning Transport fra kunden Udfør reparationen Fakturabehandling Spild er alt det, vi gør, som kunden ikke vil betale for - som ikke skaber værdi for kunden 25

26 Værdi for kunden bil på værkstedet 25 min. 5 min. 45 min. 10 min. 35 min. Foretag kald Kør til værkstedet Kø og diskutere problemet Afvente lånebil Accept Aftal værkstedstid Forsinkelse Kø og betaling Kør hjem 5 min. 5 min. 20 min. 20 min. 40 min. 25 min. 10 min. Besvar kald Kundens tid: 120 min. Værkstedets tid: 125 min. Værdiskabende tid på værkstedet: 35 min. Check in Køre lånebil frem Hent bilen Aftal værkstedstid Diagnostiser problemet Estimat Ring til kunden Find reservedele (til rådighed?) Køre bilen frem Kør bilen frem Bilen til butikken Udfør reparationen Fakturabehandling Udlevering Spild er alt det, vi gør, som kunden ikke vil betale for - som ikke skaber værdi for kunden 26

27 Kundens tid viser potentialet Hvordan kan kunden spare tid? Hvordan sikres overlevering af information om kundens anlæg / bil? Hvordan sikres at de nødvendige reservedele er til rådighed? Hvordan rådgives kunden om drift af anlægget /bilen? 27

28 Spild i service 28

29 Forbedringspotentiale Vedvarende forbedringer kan kun skabes ved at fjerne spild Hvis personalet overanstrenges, falder ydelsen markant senere, så det samlede udbytte over tid bliver mindre end ved en jævn og rimelig belastning Vi skal derfor søge at fordele belastningen jævnt Alle skal have en jævn belastning uden ventetid Vi skal have sikre processer, som ikke fejler Når vi indsamler information til en værdistrømsanalyse, søger vi efter spild, som kan elimineres Spar tid - fjern spild 29

30 Værdistrømsanalysens tre elementer Tegningen af værdistrømmen består af tre bånd: Informationsbåndet Her tegnes de informationsstrømme som igangsætter og styrer processerne Procesbåndet Her tegnes de processer serviceydelsen gennemløber P-plads timer Ordrer inden kl. 11 Fra lager inden kl Kør ind Reservedele 2 Undersøg bilen 7 Undersøg bilen 7 FIFO Indskrivning 2 Fordeling Udføre service Udføre service Service reminder FIFO Bestille tid Ankomst Faktura Vej test 7 Vej test Kunden Antal ordrer = 420 /md. Overlevering 1 7 Kør ud 5 min. P-plads timer Tidsbåndet Her tegnes tidsforløbet opdelt i ikke værdiskabende og værdiskabende tid Kundens gennemløbstid Aftale tid 5 min Aflevering: 10 min Modtagelse 10 min Gennemløbstid=7 dage Ventetid=7 dage Proces tid=25 min 240 min 5 min 5 min 240 min 15 min 50 min 15 min 10 min 7 dage Gennemløbstid=580 min Ventetid=490 min Proces tid=90 min 30

31 Niveau for værdistrømsanalyse Procesniveau Enkelt afdeling/funktion (dør til dør) Flere afdelinger/funktioner (samme virksomhed) Flere virksomheder 31

32 Niveau for værdistrømsanalyse Procesniveau Enkelt afdeling/funktion (dør til dør) Begynd her Flere afdelinger/funktioner (samme virksomhed) Flere virksomheder 32

33 Ansvarlig for værdistrømmen En linjechef bør være ansvarlig for at designe og indføre den fremtidige værdistrøm Leder for værdistrømmen skal have kompetence til at gennemføre ændringer på tværs af funktions- eller organisatoriske afgrænsninger 33

34 Forløb for værdistrømsanalysen 34

35 Forløb for værdistrømsanalysen 35

36 Værdistrømsanalyse - udvælgelse Familie af ydelser er: (Produktfamilier) Ydelser, som har samme rute gennem værkstedet Ydelser, som går gennem de samme procestrin Ydelser, som udnytter de samme ressourcer Familie af ydelser er ikke: (Produktfamilier) Ydelser, som set fra forbrugerne har fælles egenskaber En gruppe ydelser, som til sammen udgør den færdige ydelse Ydelser der er forudsigelige hhv. uforudsigelige i deres tidsforbrug kan ikke grupperes i samme familie 36

37 Vægtet levering og Proces Rute Service eksempel 37

38 Vægtet levering Proces rute Service eksempel Lav en sortering af arbejdsordrer eller fakturaer: Er opgaven forudsigelig eller uforudsigelig? Hvor lang tid er der brugt på opgaven? Brug fysiske udskrifter eller kopi'er Det vægtede gennemsnitlige tidsforbrug for en opgave er 145,75 min./bil 38

39 Værdistrømsanalyse - regler Værdistrømmen tegnes for én ydelse eller én familie af ydelser Tegningen er fra ét input (opgavetype) til leveringen af ydelsen Alle de valgte repræsentanter for familien af ydelser skal have samme forløb gennem processerne samme data for processerne Den fremtidige værdistrøm verificeres for alle øvrige ydelser Alle de ydelser, der passer ind, medtages Alle de ydelser, der kan tilpasses, tilpasses Alle de ydelser, der ikke kan tilpasses, medtages ikke i omlægningen Der skal være en løsning for, hvorledes de fremstilles fremover 39

40 Forløb for værdistrømsanalysen 40

41 Udarbejdelse af værdistrømsanalyse En værdistrøm tager udgangspunkt i leveringen til kunden TAKT er den tid, der er mellem behovet for leveringer til kunden Den valgte værdistrøm opdeles i 3-8 procestrin Værdistrømmen følges baglæns fra levering til kunden til ordre fra kunden Informationsflow fra kundens henvendelse til levering af ydelsen tegnes Informationsflow fra virksomheden til leverandøren tegnes Den fysiske strøm for ydelsen tegnes med angivelse af ventetid mellem processer Planlægningen tegnes (igangsætning af ordre) Ved observation, måling og samtale med medarbejderne indsamles informationerne om værdistrømmen Data skal baseres på fakta fra genba og ikke fra systemerne 41

42 Vigtige definitioner i service Cyklustid Værdiskabende tid Gennemløbstid Cyklustid (CT) Den tid det tager en montør at gennemføre alle arbejdsfunktioner i en service ydelse. Værdiskabende tid (VA) Procestid, hvor produktet rent faktisk tilføres en værdi, som kunden er villig til at betale for. Gennemløbstid (GT) Den tid det tager fra kunden bestiller et serviceydelse til kunden kan anvende sin bil eller udstyr igen. Normalt er følgende gældende: VA < CT < GT Cycle Time Value Adding Lead Time Change Over Omstillingstid (CO) Tiden fra at montøren er færdig med en serviceydelse, til han er klar til at arbejde på den næste serviceydelse. 42

43 Symboler i Service 43

44 TAKT Synkronisér den hastighed, hvormed der produceres, med den hastighed, hvormed der sælges TAKT = Effektiv arbejdstid pr. skift Kundebehov pr. skift 44

45 TAKT Eksempel Synkronisér den hastighed, hvormed der produceres, med den hastighed, hvormed der sælges TAKT = = 7,4 timer x 60 minutter/time 20 biler 444 minutter 20 biler = 22,2 minutter/bil For hver 22,2 minutter vil en bil være klar til afhentning af kunden. 45

46 TAKT for proces - flere dele TAKT er tiden mellem kunden aftager en enhed Den afleverende proces afleverer en enhed til TAKT Hvis der fra den foregående proces medgår 5 enheder til en leverance, er TAKT for denne proces 5 gange hurtigere end for den afleverende proces 46

47 TAKT for proces - parallelle TAKT er tiden, der går, mellem kunden aftager én enhed til den næste Den afleverende proces afleverer en enhed til TAKT Den foregående proces består af 2 parallelle processer 47

48 TAKT som reference TAKT kan anvendes til en løbende opfølgning på kundens behov TAKT kan regnes tilbage i værdistrømmen TAKT kan anvendes til en løbende opfølgning på den enkelte proces 48

49 DK Auto A/S Eksempel for Service 49

50 Eksempel på værdistrøm Dette eksempel omhandler et service på en bil hos DK Auto A/S Processer Kunden bestiller et service af sin bil Mekanikeren afdækker et behov for ekstra arbejde på bilen, og må afklare med kunden om arbejdet skal gennemføres og henvende sig til lageret for at høre om ekstra reservedele er til rådighed. Reservedele modtages dagligt Kundekrav Der er 420 ordrer om måneden Fuldførelse for kunden (kombination af kvalitet og leveringstid) er på 59% 50

51 Eksempel - fortsat Arbejdstid 20 arbejdsdage i måneden 7,4 time pr. dag ekskl. pauser, samt overarbejde hvis nødvendigt Frokosten er for medarbejdernes egen regning 51

52 Eksempel - fortsat 1 Indskrivningen Cyklustid for aftale tid: 5 min. Cyklustid for aflevering: 10 min. Beregne pris og informere kunden: 10 min. Faktura: 5 min. Rigtig første gang (RFG): 88% Manuel proces med 2 medarbejdere fra indskrivningen 2 Reservedele Cyklustid ved bestilling af reservedele: 30 min. Cyklustid ved bestilling af reservedele ved ekstra arbejde: 15 min. Reservedele til rådighed: 92% Manuel proces med 2 medarbejdere fra lageret 52

53 Eksempel - fortsat 3 Undersøg bilen Bilen hentes på parkeringspladsen, hvor der er 70 pladser hvor kunden stiller sin bil. Kunden indleverer sin bil om morgnen og henter den igen om eftermiddagen. Det tager 5 min at hente bilen. Der er 7 lifte på værkstedet. Cyklustiden (C/T) for undersøgelsen af bilen er 15 min. På 35% af bilerne opdages ekstra arbejde (A/W). Afstanden fra p-pladsen til liften er 27 meter. 53

54 Eksempel - fortsat 4 Udføre service Manuel proces med 1 mekaniker Cyklustid: 50 min. Rigtig første gang (RFG): 96% Afstand: 120 m Antal lifte: Vejtest Manuel proces med 1 mekaniker Cyklustid: 15 min. Rigtig første gang (RFG): 98% Afstand: 120 m 54

55 Eksempel - fortsat 5 - Overlevering Bilen stilles på en af 70 parkeringspladser Manuel proces med 2 medarbejdere fra indskrivningen Cyklustid: 10 min. Rigtig første gang (RFG): 96% 55

56 Værdistrømsanalyse Leverandør af reservedele Ordrer inden kl. 11 Fra lager inden kl Indskrivning 2 Aftale tid: 5 min Modtagelse C/T=10min Pris og info C/T=10min Faktura C/T=5 min CF=88% DK Auto A/S Service reminder Bestille tid Ankomst Faktura Kunden Antal ordrer = 420 /md. CF=59% Overlevering 1 C/T = 10 min Reservedele 2 A/W C/T=15 min Bestilling C/T = 30 min Til rådighed =92% P-plads timer Kør ind 5 min. Undersøg bilen 7 C/T = 15 min A/W = 35% Afstand= 30m FIFO Fordeling Giv job C/T = 5 min A/W C/T = 3 min A/W C/T info= 1 min Udføre service C/T = 50 min CF = 96% Afstand= 120m Antal lifte = FIFO Vej test 7 C/T = 15 min CF = 98% Afstand= 120m Kør ud 5 min. P-plads timer 240 min 5 min 5 min 240 min 15 min 50 min 15 min 10 min Gennemløbstid=580 min Ventetid=490 min Proces tid=90 min 56

57 Værdistrømsanalyse DK Auto A/S Leverandør af reservedele Indskrivning Service reminder Kunden Bestille tid Reservedele Tegn processerne for kundens henvendelse 57

58 Værdistrømsanalyse Leverandør af reservedele Ordrer inden kl. 11 Fra lager inden kl Indskrivning DK Auto A/S Service reminder Bestille tid Kunden Antal ordrer = 420 /md. Reservedele Noter data for kunde og leverandør 58

59 Værdistrømsanalyse Leverandør af reservedele Ordrer inden kl. 11 Fra lager inden kl Indskrivning DK Auto A/S Service reminder Bestille tid Ankomst Kunden Antal ordrer = 420 /md. Overlevering Reservedele Fordeling Tegn processer for service Undersøg bilen Udføre service Vej test 59

60 Værdistrømsanalyse Leverandør af reservedele Ordrer inden kl. 11 Fra lager inden kl Indskrivning DK Auto A/S Service reminder Bestille tid Ankomst Kunden Antal ordrer = 420 /md. Overlevering Reservedele Fordeling Beregn TAKT Åbningstid / Antal 21 x 7,4 time / 420 = 155,4 x 60 min. / 4200 = 22,2 min. Undersøg bilen Udføre service Vej test 60

61 Værdistrømsanalyse Leverandør af reservedele Ordrer inden kl. 11 Fra lager inden kl Indskrivning 2 Aftale tid: 5 min Modtagelse C/T=10min Pris og info C/T=10min Faktura C/T=5 min CF=88% DK Auto A/S Service reminder Bestille tid Ankomst Kunden Antal ordrer = 420 /md. CF=59% Overlevering 1 C/T = 10 min Reservedele 2 A/W C/T=15 min Bestilling C/T = 30 min Til rådighed =92% Undersøg bilen 7 Fordeling Giv job C/T = 5 min A/W C/T = 3 min A/W C/T info= 1 min Udføre service 1 7 Tilføj data for processerne og bemanding Vej test 7 C/T = 15 min A/W = 35% Afstand= 30m C/T = 50 min CF = 96% Afstand= 120m Antal lifte = 7 C/T = 15 min CF = 98% Afstand= 120m 61

62 Værdistrømsanalyse Leverandør af reservedele Ordrer inden kl. 11 Fra lager inden kl Indskrivning 2 Aftale tid: 5 min Modtagelse C/T=10min Pris og info C/T=10min Faktura C/T=5 min CF=88% DK Auto A/S Service reminder Bestille tid Ankomst Kunden Antal ordrer = 420 /md. CF=59% Overlevering 1 C/T = 10 min Reservedele 2 A/W C/T=15 min Bestilling C/T = 30 min Til rådighed =92% P-plads timer Undersøg bilen 7 C/T = 15 min A/W = 35% Afstand= 30m Fordeling Giv job C/T = 5 min A/W C/T = 3 min A/W C/T info= 1 min Udføre service C/T = 50 min CF = 96% Afstand= 120m Antal lifte = Opgør lagre og ventetid Vej test 7 C/T = 15 min CF = 98% Afstand= 120m P-plads timer 62

63 Værdistrømsanalyse Leverandør af reservedele Ordrer inden kl. 11 Fra lager inden kl Indskrivning 2 Aftale tid: 5 min Modtagelse C/T=10min Pris og info C/T=10min Faktura C/T=5 min CF=88% DK Auto A/S Service reminder Bestille tid Ankomst Faktura Kunden Antal ordrer = 420 /md. CF=59% Overlevering 1 C/T = 10 min Reservedele 2 A/W C/T=15 min Bestilling C/T = 30 min Til rådighed =92% P-plads timer Kør ind 5 min. Undersøg bilen 7 C/T = 15 min A/W = 35% Afstand= 30m FIFO Fordeling Giv job C/T = 5 min A/W C/T = 3 min A/W C/T info= 1 min Udføre service C/T = 50 min CF = 96% Afstand= 120m Antal lifte = Tilføj transport af bilen FIFO Vej test 7 C/T = 15 min CF = 98% Afstand= 120m Kør ud 5 min. P-plads timer 63

64 Værdistrømsanalyse Leverandør af reservedele Ordrer inden kl. 11 Fra lager inden kl Indskrivning 2 Aftale tid: 5 min Modtagelse C/T=10min Pris og info C/T=10min Faktura C/T=5 min CF=88% DK Auto A/S Service reminder Bestille tid Ankomst Faktura Kunden Antal ordrer = 420 /md. CF=59% Overlevering 1 C/T = 10 min Reservedele 2 A/W C/T=15 min Bestilling C/T = 30 min Til rådighed =92% P-plads timer Kør ind 5 min. Undersøg bilen 7 C/T = 15 min A/W = 35% Afstand= 30m FIFO Fordeling Giv job C/T = 5 min A/W C/T = 3 min A/W C/T info= 1 min Udføre service C/T = 50 min CF = 96% Afstand= 120m Antal lifte = Tilføj interne informations strømme FIFO Vej test 7 C/T = 15 min CF = 98% Afstand= 120m Kør ud 5 min. P-plads timer 64

65 Værdistrømsanalyse Leverandør af reservedele Ordrer inden kl. 11 Fra lager inden kl Indskrivning 2 Aftale tid: 5 min Modtagelse C/T=10min Pris og info C/T=10min Faktura C/T=5 min CF=88% DK Auto A/S Service reminder Bestille tid Ankomst Faktura Kunden Antal ordrer = 420 /md. CF=59% Overlevering 1 C/T = 10 min Reservedele 2 A/W C/T=15 min Bestilling C/T = 30 min Til rådighed =92% P-plads timer Kør ind 5 min. Undersøg bilen 7 C/T = 15 min A/W = 35% Afstand= 30m FIFO Fordeling Giv job C/T = 5 min A/W C/T = 3 min A/W C/T info= 1 min Udføre service C/T = 50 min CF = 96% Afstand= 120m Antal lifte = Lav en tidslinje for de interne processer FIFO Vej test 7 C/T = 15 min CF = 98% Afstand= 120m Kør ud 5 min. P-plads timer 65

66 Værdistrømsanalyse Leverandør af reservedele Ordrer inden kl. 11 Fra lager inden kl Indskrivning 2 Aftale tid: 5 min Modtagelse C/T=10min Pris og info C/T=10min Faktura C/T=5 min CF=88% DK Auto A/S Service reminder Bestille tid Ankomst Faktura Kunden Antal ordrer = 420 /md. CF=59% Overlevering 1 C/T = 10 min Reservedele 2 A/W C/T=15 min Bestilling C/T = 30 min Til rådighed =92% P-plads timer Kør ind 5 min. Undersøg bilen 7 C/T = 15 min A/W = 35% Afstand= 30m FIFO Fordeling Giv job C/T = 5 min A/W C/T = 3 min A/W C/T info= 1 min Udføre service C/T = 50 min CF = 96% Afstand= 120m Antal lifte = Tilføj cyklustiden Interne processer FIFO Vej test 7 C/T = 15 min CF = 98% Afstand= 120m Kør ud 5 min. P-plads timer 15 min 50 min 15 min 10 min 67

67 Værdistrømsanalyse Leverandør af reservedele Ordrer inden kl. 11 Fra lager inden kl Indskrivning 2 Aftale tid: 5 min Modtagelse C/T=10min Pris og info C/T=10min Faktura C/T=5 min CF=88% DK Auto A/S Service reminder Bestille tid Ankomst Faktura Kunden Antal ordrer = 420 /md. CF=59% Overlevering 1 C/T = 10 min Reservedele 2 A/W C/T=15 min Bestilling C/T = 30 min Til rådighed =92% P-plads timer Kør ind 5 min. Undersøg bilen 7 C/T = 15 min A/W = 35% Afstand= 30m FIFO Fordeling Giv job C/T = 5 min A/W C/T = 3 min A/W C/T info= 1 min Udføre service C/T = 50 min CF = 96% Afstand= 120m Antal lifte = Tilføj ventetid og transporttid FIFO Vej test 7 C/T = 15 min CF = 98% Afstand= 120m Kør ud 5 min. P-plads timer 240 min 5 min 5 min 240 min 15 min 50 min 15 min 10 min 68

68 Værdistrømsanalyse Leverandør af reservedele Ordrer inden kl. 11 Fra lager inden kl Indskrivning 2 Aftaletid: 5 min Modtagelse C/T=10min Pris og info C/T=10min Faktura C/T=5 min CF=88% DK Auto A/S Service-reminder Bestille tid Ankomst Faktura Kunden Antal ordrer = 420 /md. CF=59% Overlevering 1 C/T = 10 min Reservedele 2 A/W C/T=15 min Bestilling C/T = 30 min Til rådighed = 92% P-plads timer Kør ind 5 min. Undersøg bilen 7 C/T = 15 min A/W = 35% Afstand= 30 m FIFO Fordeling Giv job C/T = 5 min A/W C/T = 3 min A/W C/T info= 1 min Udfør service C/T = 50 min CF = 96% Afstand= 120 m Antal lifte = Opgør gennemløbstid, ventetid og procestid FIFO Vejtest 7 C/T = 15 min CF = 98% Afstand = 120 m Kør ud 5 min. P-plads timer 240 min 5 min 5 min 240 min 15 min 50 min 15 min 10 min Gennemløbstid=580 min Ventetid=490 min Proces tid=90 min 69

69 Værdistrømsanalyse Kundens værdistrøm DK Auto A/S Modtager en service reminder Bestiller tid 1 gang om året Afleverer bilen Køres på Arbejde? Køres fra Arbejde? Afhenter bilen Opstil kundens aktiviteter i forbindelse med et service. 70

70 Værdistrømsanalyse Kundens værdistrøm DK Auto A/S Modtager en service-reminder Bestiller tid 1 gang om året Afleverer bilen Køres på arbejde? Køres fra arbejde? Afhenter bilen Aftaletid 5 min Aflevering: 10 min Modtagelse 10 min 7 dage Opgør på tilsvarende vis gennemløbstid, ventetid og procestid for kunden Gennemløbstid=7 dage Ventetid=7 dage Procestid=25 min 71

71 Nuværende situation Værdiskabende overfor Ikke-værdiskabende aktiviteter Ikke-værdiskabende Værdiskabende (procestid) 240 min 5 min 5 min 240 min 15 min 50 min 15 min 10 min Værdiskabende andel (VA) < 18% Ventetid=490 min Proces tid=90 min Kundens gennemløbstid Aftale tid 5 min Aflevering: 10 min Modtagelse 10 min 7 dage Ventetid=7 dage Proces tid=25 min Værdiskabende andel (VAK) for kunden < 0,25% 72

72 Problemstillinger til værdistrømanalyse -1 Kø eller ventetid skyldes begivenheder uden for virksomheden/værdistrømmen Kunden ønsker først at modtage varen på givet tidspunkt - men bestiller i god tid De aktiviteter som processerne fører frem til gennemføres på fastlagte tidspunkter, uafhængigt af processen Startprocesser ligger meget tidligt i forhold til slutprocesser uden sammenhæng i selve processen Hvad gør vi? Det er vigtigt at undersøge om der er tale om en eller flere processer. Hvis der midt i processen ventes på en uden for bestemt aktivitet, så er der tale om adskilte processer 73

73 Problemstillinger til værdistrømanalyse - 2 Store udsving i aktiviteterne så gennemsnitsberegninger kun vil være delvis berettiget Måneds- og årsafslutninger Sæson svingninger som følge af efterspørgsel Hvad gør vi? Vurderer om det er samme proces eller om der er tale om adskilte processer Brug gennemsnitsberegninger - men vær meget præcis på hvordan de laves Find frem til max og min - så grænseværdierne for udsving er kendte 74

74 Problemstillinger til værdistrømanalyse - 3 Forskellige enheder/aktører i samme proces Kunde eller ordre Ordre eller ordrelinje Kursus eller deltager Hvad gør vi? Vurderer om aktiviteterne indgår i samme proces, eller om der er tale om forskellige processer Omregn til den størrelse der giver mest fornuft i sammenhængen 75

75 Problemstillinger til værdistrømsanalyse - 4 Ydelserne er alle unikke (fremstilles som et projekt) Der er ikke kø eller lagre mellem processerne Den ydelse, vi følger, er kun til stede i en proces Hvad gør vi? Ved interview fremskaffes data for processerne Vente og køtid findes ved interview Vente og køtid er ofte erstattet af forsinkelser i processen Få data for forsinkelser og deres årsag ved interview Andre unikke ydelser før en proces er kø eller lager, som medtages 76

76 Forberedelse til dataopsamling Tegn nuværende situation, som I tror, den er Gå processen hurtigt igennem for at forstå flowet (fra igangsætning af opgaven til levering af ydelsen) Fordel opgaverne mellem deltagerne: Introduktion af gruppen til personalet ved processen Opsamling af data ved processen Opsamling af information om styrring af processen Opsamling af data omkring processen Afslutning på opgaven ved processen ("er vi på planen?") data data data 77

77 Værdistrømsanalyse - Vigtige data Cyklustid (CT) Omstillingstid (CO) Rigtig første gang og til tiden i % (CF) Hyppigheden af at ekstra arbejde afdækkes i % (A/W) Ventende opgaver (stk/tid) Forsinkelser (stk./tid) Antal arbejdspladser (lifte, montørbiler eller telefoner) Arbejdstid (uden pauser) Antal skift Antal medarbejdere/skift Antal kompetente operatører Medarbejderbelastning Årsager til forsinkelser Afstande 78

78 Dataopsamling - service Holdet går gennem alle processer for at få et overblik Gennemgangen foretages fra kunden bestiller en ydelse til kunden modtager ydelsen Materialeflowet følges for den valgte ydelse leveres til modtagelse af den valgte reservedel Data opsamles efterfølgende, mens processerne observeres Data registreres for hver proces af de udpegede personer Informationer, der beskriver den bestilte ydelse, noteres gennem alle processerne Der gøres et skøn over belastningen af medarbejderne - de arbejder med de processer, som ledelsen har defineret For hver proces registreres så mange spildtyper som muligt Ventetider og opgavelister mellem processerne registreres 79

79 Hvad er status? I genba stilles gruppen følgende fem spørgsmål: 1. Følger vi planen? 2. Hvad er det største problem? 3. Er kunderne holdt skadesløse? 4. Hvem har påtaget sig ansvaret for at løse problemet? 5. Hvornår er problemet løst, så det ikke kommer igen? Svaret på de første spørgsmål skal kunne ses af alle. Svaret på de sidste spørgsmål findes ved den proces, der er problemer med. 80

80 Værdistrømsanalyse 81

81 Udarbejdes for de udvalgte varer under ledelse af kaizenlederen Go genba! Nuværende værdistrøm 82

Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 1 Nuværende værdistrøm : LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Administration Fase 1 Nuværende værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Administration Fase 1 Nuværende værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Administration Fase 1 Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme LEANREJSEN - Kundeværdi og værdistrømme Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase 1 - Nuværende værdistrøm

VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase 1 - Nuværende værdistrøm LEANREJSEN - VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase - Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 1 Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase 1 - Nuværende værdistrøm

VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase 1 - Nuværende værdistrøm : LEANREJSEN - VSM-t - Værdistrømsanalyse tidsvinduer Fase - Nuværende værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Undervisning 2 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm : LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase Fremtidig værdistrøm Undervisning Copyright by DI : Brugerlicens DI ejer

Læs mere

Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer

Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer LEANREJSEN - Svømmebaner - Tillæg til VSM-t Værdistrømsanalyse tidsvinduer Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

Reduktion af arbejdskapitalen

Reduktion af arbejdskapitalen Leanrejsen 03. maj. 11 Leanrejsen Formål med lean Reduktion af arbejdskapitalen (Lagre + kredit til kunder - kredit fra leverandører) 2 1 Formål med lager Lager bruges til at sikre leveringer ved skift

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

VSM. Øvelse. DK Auto A/S

VSM. Øvelse. DK Auto A/S DI-version 2015-07-17 VSM Værdistrømsanalyse for service Øvelse 2-2-3 - VSM-S - Øvelse - DK Auto- 2015-07-17 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 13 Rettigheder Denne øvelse er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm

VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - VSM-t Værdistrømsanalyse, tidsvinduer Fase 2 - Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

VSM. Kaizenlederens vejledning

VSM. Kaizenlederens vejledning DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM-P - Kaizenlederens Vejledning - 2011-08-3019 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 13 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI-version 2013-10-08 Kanban 2-4-1 - Kanban - Ledelsens Vejledning - 2013-10-08 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Audit beskrivelser VSM

Audit beskrivelser VSM 2-2 V01 Er der for virksomheden: Kortlagt hvilke værdistrømme, der er i virksomheden? Punktet er opfyldt, hvis kortlægningen er dokumenteret og kendt af lederen, så den kan fremvises (den behøver ikke

Læs mere

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Produktfamilien til værdistrømsanalysen skal være væsentlig for virksomheden, og vareflowet skal være så komplekst,

Læs mere

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Produktfamilien til værdistrømsanalysen skal være væsentlig for virksomheden, og vareflowet skal være så komplekst,

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme DI-version 2014-11-26 KV Kundeværdi og værdistrømme 2-1-1 - KV - Kaizenlederens Vejledning - 2014-11-26 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 9 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

VSM-p. Kaizenlederens vejledning

VSM-p. Kaizenlederens vejledning DI-version 2015-01-12 VSM-p Værdistrømsanalyse - Produktion 2-2-1 - VSM-P - Kaizenlederens Vejledning - 2015-01-12 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 16 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

VSM-t. Kaizenlederens vejledning

VSM-t. Kaizenlederens vejledning DI version 2015-02-13 VSM-t Værdistrømsanalyse 2-2-4 - VSM-T - Kaizenlederens Vejledning - 2015-02-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder VSM-t Værdistrømsanalyse

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm : LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Produktion Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en

Læs mere

Lean i administration og salg

Lean i administration og salg Christina Villefrance Møller DI's Leanmodel 5. sep. 13 Lean i administration og salg Hvorfor er lean interessant for salg? Lean er: At reducere tiden i den samlede proces, der skal føre frem til at opfylde

Læs mere

Værdistrømsanalyse administration Fase 2 - Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse administration Fase 2 - Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse administration Fase 2 - Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L 1 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver

Læs mere

I denne forberedelse til værdistrømsanalysen guides områdets ledelse gennem de forhold, der bør overvejes inden eventen.

I denne forberedelse til værdistrømsanalysen guides områdets ledelse gennem de forhold, der bør overvejes inden eventen. Identifikation af kundeværdi er den første aktivitet i fasen Konvertering i virksomhedens leanrejse. Ved denne kaizenevent identificeres den værdi, virksomhedens ydelser har for kunderne. I fasen Konvertering

Læs mere

VSM-p - Fase 2 Version: 2015-07-15

VSM-p - Fase 2 Version: 2015-07-15 Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

VSM Forberedelse til værdistrømsanalyse Fase 0

VSM Forberedelse til værdistrømsanalyse Fase 0 Værdistrømsanalysen (Value Stream Mapping - VSM) er den første aktivitet i fasen Konvertering i virksomhedens leanrejse. I fasen Konvertering ændres varestrømmen, arbejdspladsernes og maskinernes placering,

Læs mere

LSA. Lederens StandardArbejde

LSA. Lederens StandardArbejde DI-version 2015-12-15 LSA Lederens StandardArbejde Alle rettigheder tilhører DI 3-1-1 - LSA - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Flow-øvelse - Både. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse

Flow-øvelse - Både. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse LEANREJSEN - Flow-øvelse - Både Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19 DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

LUT. Lederuddannelse og træning. Kaizenlederens vejledning. DI-version

LUT. Lederuddannelse og træning. Kaizenlederens vejledning. DI-version DI-version 2015-07-20 LUT Lederuddannelse og træning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-2 - LUT - Kaizenlederens Vejledning - 2015-07-20 side 1 af 13 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

FAS Flow i Administration og Service

FAS Flow i Administration og Service LEANREJSEN - Flow i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Auditbeskrivelser for GLM

Auditbeskrivelser for GLM 3-3-1 V01 3-3-1 V02 3-3-1 V03 3-3-1 V04 Er der for processerne synlige forbindelser for information mellem dem (også til støtteprocesser)? Punktet er opfyldt, hvis vejen for information mellem adskilte

Læs mere

GLM. GenbaLedelse og Moral

GLM. GenbaLedelse og Moral DI-version 2015-04-28 GLM GenbaLedelse og Moral Alle rettigheder tilhører DI 3-3-1 - GLM - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-28 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-12-17

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-12-17 DI-version 2015-12-17 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-17 side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen

Læs mere

Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS)

Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS) DI version 2015-12-15 Værktøjet Flow i Administration og Service (FAS) Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-3-2 - FAS - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 side 1 af 16 Rettigheder

Læs mere

FAS Flow i Administration og Service

FAS Flow i Administration og Service LEANREJSEN - Flow i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Kanban. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse.

Kanban. LEANREJSEN - En guide til leanledelse. Adobe full screen: Ctrl + L. Leanrejsen - En guide til leanledelse. LEANREJSEN - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Noter til underviser Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers egne

Læs mere

Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen

Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen HÆFTE 4 Stabilisering Organisation Kultur Den adrætte, innovative og produktive virksomhed Konvertering Strategiudrulning

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation : LEANREJSEN - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12

LUT. Lederuddannelse og træning. Ledelsens vejledning. DI-version 2014-12-12 DI-version 2014-12-12 LUT Lederuddannelse og træning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-2 - LUT - Ledelsens Vejledning - 2014-12-1207 side 1 af 5 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

GLM. Version:

GLM. Version: Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Konverteringen blev udført med fokus på processer. Ledelsen overtog ejerskabet til processerne og medarbejderne følger

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse for produktion. Øvelse. Lastbilfabrikken A/S. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse for produktion. Øvelse. Lastbilfabrikken A/S. DI version DI version 2012-05-22 VSM Værdistrømsanalyse for produktion Øvelse Alle rettigheder tilhører DI 2-2-1 - VSM-P - Øvelse - Lastbilfabrikken - 2012-05-22 side 1 af 14 Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Kanban. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-12-11

Kanban. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-12-11 DI-version 2014-12-11 Kanban Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-4-1 - Kanban - Kaizenlederens Vejledning - 2014-12-11 side 1 af 13 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Strategiudrulning. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-11-26

Strategiudrulning. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2014-11-26 DI-version 2014-11-26 Strategiudrulning Kaizenlederens vejledning 1-1-1 - STU - Kaizenlederens Vejledning - 2014-11-26 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 15 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Medarbejderuddannelse og træning

Medarbejderuddannelse og træning DI version 2015-06-19 Medarbejderuddannelse og træning Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 3-5-1 - MUT - Kaizenlederens Vejledning - 2015-06-19 side 1 af 13 Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

TPM. Version: 2015-07-22

TPM. Version: 2015-07-22 Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Noter til underviser Anvendelsen af udstyr og maskiner er afgørende for kravene til overvågning og vedligeholdelse. Hvis udstyret anvendes

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2015-12-16 SAS Standardarbejde i Administration og Service Kaizenlederens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-16 side 1 af 18 Rettigheder

Læs mere

DI-version 2015-03-23 SMED. Kaizenlederens vejledning. Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15

DI-version 2015-03-23 SMED. Kaizenlederens vejledning. Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15 DI-version 2015-03-23 SMED Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - SMED - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-23 side 1 af 15 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Genba Ledelse og Moral - GLM

Genba Ledelse og Moral - GLM LEANREJSEN - Genba Ledelse og Moral - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

5S-processen - Talspil

5S-processen - Talspil LEANREJSEN - Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder Brugerlicensen giver

Læs mere

INDUSTRIENS LEAN-KØREKORT. Forretningsforståelse gennem brug værdistrømanalyse

INDUSTRIENS LEAN-KØREKORT. Forretningsforståelse gennem brug værdistrømanalyse INDUSTRIENS LEAN-KØREKORT Forretningsforståelse gennem brug værdistrømanalyse Program LEAN kørekortet og værdistrømanalyse Værdistrømanalyse med svømmebaner Formål med værdistrømanalyse Før værdistrømanalyse

Læs mere

LEANREJSEN Broen Lab Division

LEANREJSEN Broen Lab Division Assens uge 43-2012 LEANREJSEN Broen Lab Division Små skridt på vejen mod perfektion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Resultat af Broen Lab Divisions Leanrejse...4 5s og Flow...4

Læs mere

VSM. Øvelse. Keramex A/S - Ordremodtagelse

VSM. Øvelse. Keramex A/S - Ordremodtagelse DI-version 2014-06-10 VSM Værdistrømsanalyse for administration Øvelse - Ordremodtagelse Alle rettigheder tilhører DI. 2-2-2 - VSM-A - Øvelse - Keramex- 2014-07-040 side 1 af 13 Rettigheder Denne øvelse

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Opfølgning og Auditering

Opfølgning og Auditering DI version 2015-01-13 5S Opfølgning og Auditering 2-3-1-5S - Opfølgning Og Auditering - 2015-03-03 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 5S Opfølgning og Auditering Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere og ledere

Introduktion af nye medarbejdere og ledere LEANREJSEN - duktion af nye medarbejdere og ledere Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

Version: 2015-12-15. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist.

Version: 2015-12-15. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Noter til underviser FAS anvendes for at lære organisationen at holde en aftalt standard (5S) og for at etablere trækstyring for en proces.

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

5S og flow. Kaizenlederens vejledning. DI version

5S og flow. Kaizenlederens vejledning. DI version DI version 2015-12-15 5S og flow Kaizenlederens vejledning 2-3-1-5S Og Flow - Kaizenlederens Vejledning - 2015-12-15 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 14 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN Innovative forbedringsprocesser i postbranchen 1 dag Handlingsorienteret målformulering AMU Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde

Læs mere

SMED. Øvelse - Kaffebrygning

SMED. Øvelse - Kaffebrygning DI-version 2012-05-16 SMED Øvelse - Kaffebrygning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-2 - Smed - Øvelse - Kaffebrygning - 2012-05-166 side 1 af 10 Øvelse - Kaffebrygning Rettigheder DI ejer alle rettigheder

Læs mere

FAS Flow i Administration og Service

FAS Flow i Administration og Service : LEANREJSEN - Flow i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

Når lean rykker ind på kontorerne...

Når lean rykker ind på kontorerne... Ledelsens Dag 2006 Når lean rykker ind på kontorerne... 11.25-12.40 7. november 2006 Mikkel Eriksen, me@valcon.dk, 20 10 76 37 Valcon 2 Lean er på alles læber i disse år Tre ud af fem industrivirksomheder

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-9 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser SAS anvendes for at lære organisationen at følge en aftalt arbejdsstandard. Der måles efter denne kaizenevent på

Læs mere

SAS - Standardarbejde i Administration og Service

SAS - Standardarbejde i Administration og Service : LEANREJSEN - - Standardarbejde i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens

Læs mere

BSA - Balancering og StandardArbejde

BSA - Balancering og StandardArbejde : LEANREJSEN - - Balancering og StandardArbejde Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Lean Six Sigma i service

Lean Six Sigma i service Hvorfor du både bør anvende og i procesoptimering i servicevirksomheder Lene Tolstrup Christensen & Rune Josefsen, Kvalitor København 2007 Introduktion Vi kender alle historierne om store internationale

Læs mere

SAS - Standardarbejde i Administration og Service

SAS - Standardarbejde i Administration og Service LEANREJSEN - - Standardarbejde i Administration og Service Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til

Læs mere

BSA - Balancering og StandardArbejde

BSA - Balancering og StandardArbejde LEANREJSEN - - Balancering og StandardArbejde Adobe full screen: Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow for området. Hvis 5S ikke er vedligeholdt og har en

Læs mere

Lean i Arbejdsskadestyrelsen. Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager

Lean i Arbejdsskadestyrelsen. Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager Lean i Arbejdsskadestyrelsen Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager Agenda Hvorfor Lean? Lean og Strategi Lean værktøjer Resultater Fremtiden Spørgsmål og debat Hvorfor Lean? New Public

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenlederen, resten af kaizenspecialisten. Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow i området. Det besluttes på forhånd, om der laves

Læs mere

Auditbeskrivelser for FAS

Auditbeskrivelser for FAS 2-3-2 V02 2-3-2 V03 2-3-2 V04 2-3-2 V05 2-3-2 V06 2-3-2 V07 2-3-2 V08 Er der for en given værdistrøm: Kortlagt ydelsernes transportvej ved 5S og flow? Punktet er relevant i konverteringsfasen, hvor der

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Lean Konceptet 18. sep. 08 Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Hvad og hvorfor Lean? - Hvad er Lean og hvad kan det bruges til? Agenda Hvad er Lean? Hvorfor Lean? Hvad er konsekvenserne for medarbejderne?

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme DI-version 2012-07-04 KV Kundeværdi og værdistrømme 2-1-1 - KV - Kaizenlederens Vejledning - 2012-07-047-04 Alle rettigheder tilhører DI. side 1 af 8 Instruktion til kaizenlederen Rettigheder DI ejer alle

Læs mere

Lean i forsyningskæden

Lean i forsyningskæden Lean i forsyningskæden Sådan fjernes spild og sådan skabes øget værdi i forsyningskæden Claus Fabricius LOGISYS A/S 20 års erfaring med sund fornuft Værdi Synergi Salgsudvikling Logistikudvikling Agenda

Læs mere

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere