Lønkontrol Cases til inspiration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønkontrol Cases til inspiration"

Transkript

1 Lønkontrol Cases til inspiration Marts 2015

2 Indhold 1. Forord 3 2. Institution løser alle opgaver i eget hus 3 3. Institution får løst opgaver i et løncenter 4 4. Institution får løst nogle opgaver i et løncenter 5 5. Institution får løst opgaver i et personaleadministrativt center 6

3 1. Forord Organisering omkring lønopgaven er forskellig fra institution til institution. Nogle gør brug af shared servicecentre andre gør ikke. Vi har udarbejdet nogle cases i forhold til ansvarsdeling og forskellige typer af organisering. Der vil naturligvis være varianter af de organisatoriske modeller der indgår i vores cases. Inden for et institutionsområde, kan der eksempelvis være administrative enheder der selv står for indberetning af visse lønydelser i og selv har kontakt til et løncenter. 2. Institution løser alle opgaver i eget hus Institutionen i denne case består af fem selvstændige administrative enheder. Personale og Løn er samlet i ét administrativt center, hvortil de fem administrative enheder indsender bestillinger og grundbilag. Det administrative center har ansvaret for udarbejdelse af ansættelsesbreve og kontrakter, anciennitets- og pensionsberegning samt for lønadministration og for indberetning til statens lønsystem (SLS/). Institutionen har et lokalt tidsregistreringssystem, hvor alle lønrelevante elementer overføres til lønsystemet via webservice. Der sker månedlig overførsel af timer til studenter og timelønnede, og hvert kvartal udbetales over-/merarbejde. Hver medarbejder har ansvaret for daglig registrering og for månedlig kvittering, og den ansvarlige personaleleder har ansvaret for den månedlige godkendelse. Således er der digital dokumentation for de timer mv. der overføres fra tidsregistreringssystemet til lønsystemet. De administrative enheder har ansvaret for, at der sker medarbejder- og personaleledergodkendelse tidsregistreringssystemet senest på en given dato. Det administrative center har ansvaret for, at lønrelevante overførsler sker fra tidsregistreringssystemet via webservice til lønsystemet. Administrative enheder Lokalt tidsregistreringssystem Anmodning om lønændringer Administrativt center Løntjek Web-service SLS Indberetninger til SLS De administrative enheder ved den enkelte chef eller en hertil bemyndiget medarbejder, er forpligtet til at foretage tilstedeværelseskontrol og intern lønopfølgning, og har ansvaret for at der sker en hurtig opfølgning hvis der konstateres eventuelle fejl mv. Opfølgningen vil typisk foregå i samarbejde med det 3

4 administrative center, der også står for evt. nærmere sagsbehandling for at finde vejen til, hvordan rettelse mv. skal foretages i lønsystemet. Indberetning foretages fra de administrative enheder på papir/standardblanketter, dog pr. mail (til en fællespostkasse) fra to af de administrative enheder, grundet deres location. Bestillingerne skal være behørigt godkendt/underskrevet af en dertil bemyndiget, og den medarbejder der har ansvaret for fremsendelse til det personaleadministrative center (sekretærprofiler) skal sikre, at bestiller er godkendt som disponent. I det administrative center, kontrolleres ved modtagelse af bestilling, at den person der har fremsendt også er bemyndiget hertil. 3. Institution får løst opgaver i et løncenter I denne case har en række institutioner indgået kontakt med et løncenter. Løncenteret står for al indberetning til statens lønsystem (SLS/). De enkelte institutioner varetager selv alle personaleadministrative opgaver, som ansættelser, udarbejdelse af ansættelsesbreve/-kontrakter, opsigelser mv. I henhold til kontrakten, kan løncenteret yde institutionerne bistand til fx anciennitets- og pensionsberegning. Løncenteret varetager al lønsagsbehandling og indrapportering til statens lønsystem. De enkelte institutioner har en til to personalemedarbejdere der har adgang til lønsystemet dog kun til brug for at kunne se lønsedler, som bl.a. anvendes hvis en medarbejder henvender sig med spørgsmål til deres løn. Indberetning foretages fra de enkelte institutioner pr. mail til en fællespostkasse i løncenteret. Bestillingerne skal være behørigt godkendt/underskrevet af en dertil bemyndiget, og de medarbejdere der har ansvaret for fremsendelse til løncenteret skal forinden sikre, at bestiller hos institutionen selv er godkendt som disponent. I løncenteret, kontrolleres ved modtagelse af bestilling, at den person der har fremsendt også er bemyndiget hertil. Institutioner Lønsedler Anmodning om lønændringer Løncenter Løntjek Indberetninger til SLS SLS De enkelte institutioner, er forpligtet til at foretage tilstedeværelseskontrol og intern lønopfølgning, og har ansvaret for, at der sker en hurtig opfølgning hvis der konstateres eventuelle fejl mv. Opfølgningen vil typisk foregå i samarbejde med egen personaleafdeling, der efter afklaring har ansvaret for, at evt. 4

5 bestilling med rettelse/ændring fremsendes til løncenteret. Institutionen har ansvaret for den uddatakontrol der knytter sig til, og for at kontrollere at alle fremsendte bestillinger/grundbilag til løncenteret er medtaget i en lønkørsel, samt at der ikke er udbetalt løn til medarbejdere der er fratrådt mv. 4. Institution får løst nogle opgaver i et løncenter I denne case har en række institutioner indgået kontakt med et løncenter. Kontrakten rummer forskellige muligheder for opgavesplit og forskellige tilkøbsydelser mellem institution og løncenter. I denne case dækker kontrakten mellem institutioner og løncenter, at alle engangsydelser i form at timer til vikarer, studenter mv. indrapporteres af institutionen i, mens løncenteret varetager alle andre lønopgaver for institutionen. I henhold til kontrakten, kan løncenteret yde institutionerne bistand til fx fejlrettelse på indrapporteringer som institutionen selv har foretaget. De enkelte institutioner varetager selv alle personaleadministrative opgaver, som ansættelser, udarbejdelse af ansættelsesbreve/-kontrakter, opsigelser mv. Løncenteret varetager al lønsagsbehandling og indrapportering til statens lønsystem i SLS og anvender til løntjek. De enkelte institutioner har to til fire personalemedarbejdere der har adgang til lønsystemet via, og som står for indrapportering af engangsydelser i form af timer mv. Indberetning foretages fra de enkelte institutioner pr. mail til en fællespostkasse i løncenteret. Bestillingerne skal være behørigt godkendt/underskrevet af en dertil bemyndiget, og de medarbejdere der har ansvaret for fremsendelse til løncenteret, skal forinden sikre at bestiller hos institutionen selv er godkendt som disponent. I løncenteret, kontrolleres ved modtagelse af bestilling, at den person der har fremsendt også er bemyndiget hertil. Institutioner Anmodning om lønændringer Løncenter Timer mv. Løntjek & lønsedler Løntjek Indberetninger til SLS SLS De enkelte institutioner, er forpligtet til at foretage tilstedeværelseskontrol og intern lønopfølgning, og har ansvaret for, at der sker en hurtig opfølgning hvis der konstateres eventuelle fejl mv. Opfølgningen vil typisk foregå i samarbejde med egen personaleafdeling, der efter afklaring har ansvaret for, at evt. bestilling med rettelse/ændring fremsendes til løncenteret eller at der gives besked til egen 5

6 personalemedarbejder, hvis rettelse skal foretages af institutionen selv. Institutionen har ansvaret for den uddatakontrol der knytter sig til deres egne indrapporteringer i HR- Løn, og for at kontrollere, at alle fremsendte bestillinger/grundbilag til løncenteret er medtaget i en lønkørsel, samt at der ikke er udbetalt løn til medarbejdere der er fratrådt mv. 5. Institution får løst opgaver i et personaleadministrativt center I denne case har en række institutioner inden for samme ministerområde indgået kontrakt med et personaleadministrativt center. Det personaleadministrative center, har indgået kontrakt med et løncenter. Kontrakten mellem det personaleadministrative center og løncenteret rummer forskellige muligheder for opgavesplit og forskellige tilkøbsydelser mellem kunde og løncenter. I denne case dækker kontrakten mellem det personaleadministrative center og løncenteret, at alle engangsydelser i form at timer til vikarer, studenter mv. indrapporteres af institutionen i enten eller fra et lokalt tidsregistreringssystem. Løncenteret varetager alle andre lønopgaver for institutionen via det personaleadministrative center. Det personaleadministrative center varetager alle personaleadministrative opgaver for institutionerne, fx udarbejder ansættelsesbreve/-kontrakter, yder bistand til institutionen ved ansættelser og afskedigelser, herunder juridisk bistand i personalesager mv., på samme måde som en lokal personaleenhed ville gøre. De enkelte institutioner har kontakt til det personaleadministrative center, der herefter foretager det videre i forhold til løncenteret. Løncenteret varetager lønsagsbehandling og indrapportering til statens lønsystem for ansættelser, afskedigelser, feriegodtgørelse mv. Det personaleadministrative center har flere personalemedarbejdere der har adgang til lønsystemet, og som står for indrapportering af engangsydelser i form af timer mv. Indberetning foretages fra de enkelte institutioner pr. mail til en fællespostkasse i det personaleadministrative center. Bestillingerne skal være behørigt godkendt/underskrevet af en dertil bemyndiget hos institutionen, og den medarbejder der har ansvaret for fremsendelse til det personaleadministrative center skal forinden sikre, at bestiller hos institutionen selv er godkendt som disponent. I det personaleadministrative center, kontrolleres ved modtagelse af bestilling, at den person der har fremsendt også er bemyndiget hertil. 6

7 Det personaleadministrative center sikrer inden fremsendelse af bestillinger til løncenteret, at grundbilagene indeholder de oplysninger der skal ligge til grund for lønsagsbehandlingen i løncenteret. Institutioner Anmodning om lønændringer Personaleadm. center Bestilling af lønændringer Lokalt tidsregistreringssystem Engangsydelser, fx timer Løncenter 8 Web-service februar 2014 SLS Indberetninger til SLS Når løncenteret modtager bestillinger, kontrolleres at bestilling/grundbilag er fremsendt af en dertil bemyndiget i det personaleadministrative center. De enkelte institutioner, er forpligtet til at foretage tilstedeværelseskontrol og intern lønopfølgning, og har ansvaret for, at der sker en hurtig opfølgning hvis der konstateres eventuelle fejl mv. Opfølgningen vil typisk foregå i samarbejde med egen personaleafdeling, der efter afklaring har ansvaret for, at evt. bestilling med rettelse/ændring fremsendes til løncenteret eller give besked til egen personalemedarbejder, hvis rettelse skal foretages af institutionen selv. Det personaleadministrative center har ansvaret for den uddatakontrol der knytter sig til, og for at kontrollere, at alle fremsendte bestillinger/grundbilag til løncenteret er medtaget i en lønkørsel, samt at der ikke er udbetalt løn til medarbejdere der er fratrådt mv. 7

8

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse

Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse Version 1.1 Side 1 af 16 Bilag 2 Servicemål og ydelsesbeskrivelse Bilag 2 indeholder servicemål og ydelsesbeskrivelser for Moderniseringsstyrelsens systemer. Servicemål vedrørende generel support af systemer

Læs mere

Ferie og fravær i HR-Løn

Ferie og fravær i HR-Løn Ferie og fravær i HR-Løn Side 1 af 28 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan HR-Løn kan anvendes til at registrere oplysninger om ferie og fravær, fx sygdom og barsel. Faciliteterne i systemet

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Lønadministration

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Lønadministration Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Lønadministration INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Priser og leveringsvilkår 2015. Juli 2014

Priser og leveringsvilkår 2015. Juli 2014 Priser og leveringsvilkår 2015 Juli 2014 Moderniseringsstyrelsens betalingsordning i 2015 I 2015 omfatter Moderniseringsstyrelsens betalingsordning følgende ydelser: SLS, herunder HR-løn og Job-i-Staten

Læs mere

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.)

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 10/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. september 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Lønområdet tast kun én gang

Lønområdet tast kun én gang Lønområdet tast kun én gang Skal I i udbud med jeres lønsystem? Kig på jeres arbejdsgange og hent gevinsten hjem Arbejdsgangsbanken og KLK En genvej til effektivisering på lønområdet En undersøgelse fra

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

Forord... 1. Formål... 2. Beskrivelse af ØSC Lønportalen... 3. Vejledning til ØSC Lønportalen... 5. Brugeradministration... 10

Forord... 1. Formål... 2. Beskrivelse af ØSC Lønportalen... 3. Vejledning til ØSC Lønportalen... 5. Brugeradministration... 10 ØSC Lønportalen 12. august 2015 ØSC Løn/MRH Forord Oversendelsen af lønordrer fra kunderne til ØSC Løn sker via en blanketløsning, hvor de forskellige blankettyper kan tilgås. Adgangen til blanketløsningen

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SERVICEKATALOG 2014 KONCERNSERVICE

KØBENHAVNS KOMMUNE SERVICEKATALOG 2014 KONCERNSERVICE KØBENHAVNS KOMMUNE SERVICEKATALOG 2014 KONCERNSERVICE udvalget 10. december 2013 Indholdsfortegnelse_Toc372035170 1 Indledning... 7 2 Services fordelt på områder... 7 3 Samarbejde om service... 8 4 Forvaltningernes

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Bilag. Mødet den 5. oktober 2015. Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16. Mødetid: Kl. 15.00 17.00.

VUC Storstrøms bestyrelse. Bilag. Mødet den 5. oktober 2015. Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16. Mødetid: Kl. 15.00 17.00. VUC Storstrøms bestyrelse Bilag Mødet den 5. oktober 2015 Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16 Mødetid: Kl. 15.00 17.00. Regnskabsinstruks for VUC STORSTRØM CVR 29 54 18 68 Inst.nr. 369248 Forord

Læs mere

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning

Læs mere

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse Kravspecifikation Baggrund og forma l Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) ønsker at indgå kontrakt med en leverandør om en service i form af et samlet system til opgørelse af ensartet statistik til brug

Læs mere

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 7 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 7 1.2 Generelt om opgaver 9 1.3 Regnskabsmæssige principper

Læs mere

Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS

Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS Side 1 af 5 I SLS er der etableret en løsning, der understøtter afstemning af refusion. Faciliteten består af, at institutionerne kan vælge at få indsat oplysning om medarbejderens cpr.nr. på refusionsløndele

Læs mere

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.)

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Fleksibel brug af vinduer i SLS

Fleksibel brug af vinduer i SLS Fleksibel brug af vinduer i SLS Side 1 af 9 I dette opslag får du en beskrivelse af hvordan du nemt og fleksibelt kan hoppe rundt mellem forskellige vinduer i SLS, samt hvordan du kan foretage indstillinger

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan Skyldige beløb Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan se, hvordan du skal indrapportere i forskellige situationer. Indhold: 1. Indledning... 1 2. Skyldige

Læs mere