Medarbejderhåndbog Danisco Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejderhåndbog Danisco Danmark"

Transkript

1 Medarbejderhåndbog Danisco Danmark

2 2 FIND FLERE SVAR PÅ DIP!

3 Kære kollega Med denne håndbog håber vi at kunne give svar på og vejledning i mange af de spørgsmål, der opstår som ansat i Danisco. DA - Version For at du skal få det fulde udbytte af håndbogen, som både findes i trykt udgave og online-version, skal du være opmærksom på, at den senest opdaterede og til enhver tid gældende version altid findes på DIP - Danisco Intranet Portal. Du er desudens altid velkommen til at henvende dig direkte til HR på telefon: , til eller til at møde personligt op. Med venlig hilsen HR Denmark 3

4 Indhold Adgangskort...6 Adoption...6 Adresseændring...6 Alarm, Grindsted...6 Alkohol...6 Ansættelseskontrakt...7 Arbejdstid...7 Bankkonto...8 Barns første sygedag...8 Barns indlæggelse på hospital...8 Barsel...8 Code of Conduct...8 Danisco Dialogue...9 DIP...9 Diæter politik Employee Self Service ESS Ferie Fertilitetsbehandling Foreninger Forretningsetiske regler Forsikringer Forældreorlov Fotografering Fravær og frihed i arbejdstiden Fraværsregistrering Fritvalgs Lønkonto, funktionærer Fædreorlov Førstehjælp Gage Graviditet Gæster Helbredssikring HR Service Centre Internet og -politik Internetopkobling Jobbands Jobklausuler Kantine, betaling Kreditkort Kørselsgodtgørelse Levende lys Lokalaftaler Lønseddel Lønudbetaling Medarbejderudviklingssamtale Mobiltelefon Mærkedage Navneændring Optjening af ferie og feriefritimer Orlov barsel Pasfoto, Brabrand Pensionsordning Personalegoder PFA Forebygger

5 Presse Rejser Rygepolitik Seniorer Sikkerhed, udendørsarealer Skattekort Sundhedsordning Sygdom Tavshedspligt Tilstedevær Tidsregistrering Travel Management, SAP Trivselslinje Udstationering Valuta, Bestilling af VEU-godtgørelse, AMU-kurser og tilskud til befordring Visitkort, Bestilling af Vikaraftaler Weekendarbejde Ændringer af persondata Noter

6 A Adgangskort Brabrand Henvendelse vedrørende oprettelse af et nyt eller eksisterende adgangskort, der er ødelagt eller tabt, skal ske til Property Services. Grindsted Er du ansat i Grindsted, skal du ikke anvende adgangskort. Medarbejdere fra andre lokationer i Danisco, eksterne håndværkere samt gæster får udleveret et adgangskort ved portvagten. Kortet skal bæres synligt. København Nye medarbejdere får lavet et adgangskort ved henvendelse til Office Services Copenhagen. Adoption Reglerne for orlov i forbindelse med fødsel og adoption er de samme, dog er der ikke mulighed for graviditetsorlov i forbindelse med adoption. Se mere under Orlov. Adresseændring Funktionærer Sker via Employee Self Service (ESS), hvor du er ansvarlig for at opdatere dine personlige oplysninger. Timelønnede Meddeles til HR Service Centre, Alarm, Grindsted I tilfælde af større og alvorlige uheld, hvor det skønnes nødvendigt at evakuere fabriksområdet, vil fabriksalarmen lyde. Fabriksalarmen gives fra sirener i to minutter: et sekunds signal, et sekunds pause osv. Når alarmen lyder, skal al arbejde standses, og du skal følge afdelingens nødplan. Opholder du dig et andet sted på fabrikken end ved din egen afdeling, skal du søge til nærmeste afdeling. Alarmsystem, koder Koder til alarmsystemet kan fås ved henvendelse til: Brabrand og København: Property Services Alkohol Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt. Det er en selvfølge, at man ikke er påvirket af alkohol eller rusmidler, når man møder på arbejde. Undtagelser for alkoholforbud Ved festlige lejligheder, klubmøder og lignende, som afholdes uden for normal arbejdstid. Ved særlige lejligheder, hvor tilladelse er givet af Siteledelsen. Se formål og guidelines til alkoholpolitikken på DIP. 6

7 Arbejdstid Ansættelseskontrakt Alle medarbejdere modtager en ansættelseskontrakt inden eller umiddelbart efter ansættelsens start. Ændringer i ansættelsesforholdet Ændring i arbejdstid, forlængelse af ansættelse og mindre ændringer i dit ansættelsesforhold vil blive bekræftet via brev eller . Der laves ikke altid en ny ansættelseskontrakt. Arbejdstid Funktionærer Det tilstræbes, at dit arbejde i videst muligt omfang udføres inden for selskabets normale arbejdstid, som almindeligvis er placeret i tidsrummet Fordeling af din arbejdstid, herunder flekstid, aftales i den enkelte afdeling. Frokostpausen er ikke arbejdstid. Din arbejdsdag Timelønnede Den almindelige arbejdstid er placeret i tidsrummet Skifteholdstiderne er normalt kl Der er flekstidsordning i serviceafdeling, værksteds- og projekteringsafdeling samt forskellige lokale aftaler om mødetider og pauser. Oplysninger om tidspunkter kan fås hos nærmeste leder. 7

8 B C Bankkonto Funktionærer: Ændres via Employee Self Service (ESS), hvor du er ansvarlig for at opdatere dine personlige oplysninger. Timelønnede: Meddeles til HR Service Centre, danisco.com. Barns første sygedag Code of Conduct Alle medarbejdere er forpligtet til at følge Daniscos/ DuPonts forretningsetiske regler. For at sikre, at alle medarbejdere er bekendt med reglerne, skal alle gennemgå et online undervisningsmodul. Medarbejdere modtager log-in og password til undervisningsmodulet via eller, for medarbejdere uden mailadresse, af deres leder. Code of Conduct findes desuden på DIP. Danisco-ansatte får fuld løn ved fravær på barns første sygedag. Dit barn skal være under 14 år. Husk at registrere i Employee Self Service (ESS) på DIP. Barns indlæggelse på hospital Se Fravær og frihed i arbejdstiden. Barsel Se Orlov. 8

9 D Danisco Dialogue DIP Se Medarbejderudviklingssamtale DIP Danisco Intranet Portal Diæter Diæter udbetales efter statens gældende takster. Ved forlængelse af forretningsrejser kontakt HR Service Centre, Læs mere om Travel Management på DIP. Danisco DIP Lær mere om Danisco på DIP 9

10 E -politik Daniscos internet og -politik kan ses på DIP. Employee Self Service ESS Husk at registrere dit fravær i ESS (ikke hvis du bruger et andet tidsregistreringssystem). Det er vigtigt, at du skelner mellem de forskellige fraværtyper,: ferie, sygdom, delvis sygd, sygdom pga. barsel mv. Findes på DIP og indeholder bl.a.: Adgang til din Danisco Dialogue (se Medarbejderudviklingssamtale). Administration/ændringer af dine personlige oplysninger såsom navn, adresse, bankoplysninger du er selv ansvarlig for at opdatere. Dine registreringer af ferie, sygdom og andet fravær (medmindre du tidsregistrerer i et andet system). 10

11 F Ferie Husk at registrere i Employee Self Service (ESS) på DIP. Optjening af ferie Optjeningsåret følger kalenderåret, og du optjener 25 feriedage pr. kalenderår. For hver måneds ansættelse optjener du 2,08 feriedage med løn. Afholdelse af ferie Ferien, som er optjent i optjeningsåret, skal du holde i det efterfølgende ferieår, det vil sige i perioden fra 1. maj til 30. april. En ferieuge regnes for fem dage, således at der holdes fem ugers ferie om året. Tidspunkt for afholdelse af ferie tilrettelægges i den enkelte afdeling. Som funktionær skal du indberette din ferie elektronisk på samme måde som andet fravær via Employee Self Service (ESS) på DIP eller anden tidsregistrering. Overførsel af ferie Du har i henhold til ferieloven mulighed for at aftale overførsel af ferie fra et ferieår til et andet. Du kan sammen med din leder skriftligt aftale, at optjente og ikke afviklede feriedage ud over 20 dage overføres til det følgende ferieår. Du kan finde en blanket til overførsel af ferie på DIP. Den underskrevne blanket skal du sende til HR Service Centre, Regler for overførsel af ferie Iflg. ferieloven skal der afholdes min. fire ugers ferie. Det, der ligger ud over de fire uger, kan man lave en aftale om at overføre til næste ferieår. Det første år, der overføres ferie, må der højst overføres fem dage. Året efter må der højst overføres fem dage mere, end man overførte det første år. Der må højst overføres to år i træk, så der det andet år er overført maks. ti dage. Tredje år skal al ferie afholdes. Den ferie, der overføres, vil være den, der bliver brugt først i det nye ferieår. Aftale om overførsel af ferie skal være indgået senest den 30 april. Udbetaling af ferie I tilfælde, hvor der er restferie, og der ikke er indgået aftale om overførsel af ferie, har medarbejderen ret til at få op til fem feriedage udbetalt. Dette krav kan gøres gældende til og med den 30. september i det efterfølgende ferieår. Dette kræver en særlig offentlig blanket, der først er tilgængelig efter 1. maj. Grundlovsdag, 5. juni Grundlovsdag er en hel fridag. 11

12 Eksempel på overførsel af ferie: Medarbejder X overførte fem dage til ferieåret 2010/11. Den 1. maj 2010 har X så i alt: fem overførte dage og 25 nye feriedage Fire uger skal afholdes iflg. ferieloven. I dette tilfælde vil det være fem overførte dage og 15 nye feriedage. De resterende ti dage kan så overføres til ferieåret 2011/12. Den 1. maj 2011 har X så i alt: ti overførte dage og 25 nye feriedage. Havde ovennævnte medarbejder X kun overført to dage til ferieåret 2010/11, ville X kunne overføre maksimalt syv dage til ferieåret 2011/12. Pr. 1. maj 2012 skal al ferie være afholdt. Jul og nytår Den 31. december skal der benyttes en ferie-/feriefridag, da virksomheden er lukket. kalenderåret. Feriefridage Når du har opnået ni måneders anciennitet i virksomheden, har du ret til fem feriefridage, som omregnes til og afholdes som timer. Feriefridagene afholdes i perioden 1. maj til 30. april. Du kan uanset jobskifte kun afholde fem feriefridage i hvert ferieår. For overenskomstansatte, der fratræder i perioden maj juli afregnes ikke-afholdte feriefritimer ikke ved fratræden, men kan udbetales ved ferieårets afslutning, med mindre du har ret til feriefritimer i dit nye job. Ved fratrædelse i perioden august april afregnes ikke-afholdte feriefritimer med din sidste løn. For ikke-overenskomstansatte afregnes ikke-afholdte feriefritimer ikke. Feriefridage skal indberettes på samme måde som andet fravær via Employee Self Service (ESS) på DIP, Tidsregistrering eller lignende. Se i øvrigt Fritvalgs Lønkonto, funktionærer. Feriepenge, timelønnede Feriepengene for timelønnede udgør iflg. ferieloven 12,5 % af den ferieberettigede løn optjent i 12

13 Fertilitetsbehandling Hvis en ansat mand eller kvinde er fraværende fra arbejdet for at blive undersøgt eller behandlet for barnløshed, betragtes fraværet som almindeligt sygefravær. Der udbetales derfor sædvanlig løn. Er den ansatte ledsager til sin partner, der modtager fertilitetsbehandling, har den pågældende ikke ret til fravær i den anledning, men må bruge ferie, afspadsering eller lignende. Hvis du forventer sygefraværsdage i forbindelse med fertilitetsbehandling, skal du kontakte HR Service Centre med henblik på at indgå en såkaldt 56-aftale om fravær under behandlingen. Foreninger Danisco har en lang række foreninger og klubber. Du kan finde dem på DIP under den enkelte lokation i menupunktet Clubs and associations. Forretningsetiske regler Se Code of Conduct. Forsikringer For information om forsikringer kontakt Risk Management i København eller læs mere på DIP. Forældreorlov Se Orlov. Fotografering Af bl.a. konkurrencemæssige hensyn er fotografering ikke tilladt på Daniscos områder uden særlig tilladelse. Tilladelse til fotografering gives af den pågældende lokale leder/site Manager eller Communications. Fravær og frihed i arbejdstiden Alt fravær registreres i Employee Self Service (ESS) eller tilsvarende tidsregistreringssystem. Se også Employee Self Service. Barns første sygedag Danisco-ansatte får fuld løn ved fravær på barns første sygedag. Dit barn skal være under 14 år. Barns indlæggelse på hospital Hvis det bliver nødvendigt, at du bliver indlagt på hospitalet sammen med dit barn, har du mulighed for at holde fri med løn i op til fem dage inden for en 12-måneders periode, hvis barnet er under 14 år. Dette indberettes på samme måde som andet fravær via Employee Self Service (ESS) på DIP, tidsregistrering eller lignende. 13

14 Dokumentation for indlæggelsen skal sendes til da denne er nødvendig for at kunne indhente lønrefusion. Andet fravær Efter aftale med din nærmeste leder kan du få fri med løn i følgende tilfælde: Hel fridag, som kan placeres efter eget ønske enten på selve dagen eller i tidsrummet omkring begivenheden: Eget bryllup Eget sølvbryllup Egen 50-, 60- og 65-års fødselsdag Flytning af privat bopæl Eget 25- eller 40-års jubilæum Familieforøgelse fædre på selve dagen Fri i tidsrummet for transport og konsultation/ eksamination til: Eget lægebesøg (alm. praktiserende læge) Bloddonation Borgerligt ombud, såsom vidne, lægdommer osv. Eksamen i forbindelse med Danisco-betalt uddannelse Tandlægebesøg dog kun i tilfælde, hvor det ikke er muligt at få en tid uden for arbejdstiden Fri i forbindelse med: Dødsfald og begravelse i nærmeste familie Varighed aftales med nærmeste leder, da der så vidt muligt tages hensyn til den enkelte medarbejders behov. Fraværsregistrering Se Employee Self Service. Fritvalgs Lønkonto, funktionærer Ordningen er gældende for overenskomstdækkede funktionærer i Danisco A/S og er nærmere beskrevet 14

15 i Industriens Funktionæroverenskomst 4. Fritvalgs Lønkontoen blev etableret med virkning fra den 1. maj 2007 og skal give medarbejderen mulighed for selv at vælge mellem frihed, pension og løn. Indbetaling Daniscos bidrag til ordningen er: Pr. 1. maj ,00 % af den ferieberettigede løn. Bidraget er hverken feriepengeberettiget eller pensionsgivende. Medarbejderen kan inden 15. april hvert år fravælge en eller flere af feriefridagene i det kommende ferieår. For hver fravalgt feriefridag bliver der indsat yderligere 0,50 % af den ferieberettigede løn. Medarbejderen kan således maksimalt indskyde 2,50 % og dermed fravælge alle fem feriefridage. Særlige regler er gældende for nyansatte medarbejdere, der efter ni måneders ansættelse får tildelt fem feriefridage. Beløbet gøres op ved fratrædelse og udbetales sammen med sidste lønudbetaling. Såfremt der er overskud på Fritvalgs Lønkontoen ved ferieårets udløb, videreføres beløbet til året efter. Fædreorlov Se Orlov. Førstehjælp Læs mere om førstehjælp på DIP under de enkelte lokationer. Beløbet, der opspares på Fritvalgs Lønkontoen, kan medarbejderen vælge at: få udbetalt i forbindelse med afholdelse af ferie, feriefridage eller helligdage ( til indbetale løbende til pensionsordning (aftales hvert år senest den 1. april) lade beløbet stå på Fritvalgs Lønkontoen. 15

16 G Førstehjælp Gage Se Lønudbetaling. Graviditet Ved konstateret graviditet skal du senest tre måneder før forventet fødsel informere din leder. Du skal desuden sende dokumentation for din terminsdato f.eks. i form af den del af vandrejournalen, der angiver terminsdato til HR Service Centre, Se desuden Orlov. Læs om førstehjælp på DIP Bliver du syg i forbindelse med graviditet, skal HR Service Centre kontaktes med det samme, da Danisco i disse tilfælde kan søge refusion fra 1. fraværsdag. Gæster Gæster må ikke færdes på Daniscos område uden forudgående tilladelse, og alle gæster skal være ledsaget af en medarbejder. Forud for besøget bedes du give besked til receptionen/portvagten om, hvem der kommer, og eventuelt hvem de skal besøge. 16

17 H Helbredssikring Alle medarbejdere i Danisco Danmark, der i gennemsnit har mere end otte timers arbejde om ugen, er omfattet af PFA Helbredssikring. Som udgangspunkt er dine børn mellem 1 og 18 år også omfattet af helbredssikringen. Bemærk, at du bliver beskattet af børnedækningen. Yderligere oplysninger om ordningen, forsikringsbetingelser, blanket til indmelding af din ægtefælle eller til/fravalg af børnedækning findes på Daniscos PFA-side: eller på telefon HR Service Centre Kontakt HR Service Centre, hvis du har spørgsmål til f.eks. løn, kontrakter, fravær, orlov eller andet. Telefon: eller til: HR Service Centre, Grindsted har pr. 1. december 2011, åben for personlig henvendelse: Mandag: Onsdag: Torsdag: Vi er ofte på kontoret uden for åbningstiderne, så du er altid velkommen til at kigge forbi. Du kan desuden altid kigge forbi kontoret, HR Service Centre, Brabrand. 17

18 I Internet og -politik IT Daniscos internet og -politik finder du på DIP. Internetopkobling Din internetopkobling bliver beskattet efter gældende regler. Internetopkobling bestilles efter aftale med nærmeste leder ved henvendelse til Property Services, Brabrand. Mere info på DIP 18

19 J K Jobbands Jobfunktioner er hos Danisco inddelt i niveauer ( jobbands ) som afspejler stillingen/positionens funktionelle placering i den globale organisation. Daniscos jobniveauer relaterer til og understøtter Daniscos overordnede lønfilosfi Pay philosophy. Jobniveauer synliggør/forstærker endvidere linket mellem roller, karriereveje og løn og er alene knyttet til en stilling/ position i virksomheden ikke til dig og dine personlige kompetencer. Du finder mere information om jobniveauer på DIP. Jobklausuler Medarbejdere ansat i Danmark vil kun i yderst sjældne tilfælde være omfattet af en jobklausul. Det vil sige, at medmindre du modtager orientering om det modsatte, vil du som medarbejder ikke være klausuleret hverken via din kontrakt eller aftaler med eksterne samarbejdspartnere mod at tage ansættelse hos en anden arbejdsgiver. Såfremt du mod forventning bliver mødt med en jobklausul, bedes du kontakte HR Service Centre, Denne type klausul skal ikke forveksles med en konkurrenceklausul, som er en anden type klausulering i ansættelsesforholdet indgået mellem dig og Danisco. Kantine, betaling Brabrand og København Dit medarbejderkort bruges som betalingskort og kan anvendes på tværs i begge kantiner. Dit forbrug trækkes direkte fra din løn. Første gang du handler, skal du registrere kortet og medbringe dit medarbejdernummer. Dit kort vil kunne bruges til betaling i kantinen indtil den 15. i den måned, hvor du fratræder. Herefter vil det være nødvendigt at betale med dankort. Grindsted Betalingskort udleveres i kantinen og tankes op enten med kontanter eller via Dankort i betalingsautomaten. Det er også muligt at betale kontant ved kassen Kreditkort Firmakreditkort: Du kan efter aftale med nærmeste leder få et firmakreditkort. Bestilling af kreditkort foregår via Travel Services på DIP. Bemærk, at leveringstid er 1-2 uger. Hvis du mister dit kreditkort, skal du informere kortudbyderen og FSSC Travel i Bratislava. 19

20 L Kørselsgodtgørelse Firmarelateret kørsel betales efter statens gældende takster. Al firmarelateret kørsel indberettes i SAP, Travel Management, hvor det er muligt, og udbetales sammen med lønnen. Se også Rejseafregning. Levende lys Levende lys er ikke tilladt på grund af brandfare. Lokalaftaler Kontakt din leder eller tillidsrepræsentant for aktuelle lokalaftaler. Se herunder (kun i online-versionen på DIP) retningslinier for kompensation for overenskomstansatte i forbindelse med tjenesterejser og uddannelse: Kompensation ved rejseaktivitet Lønseddel Din lønseddel leveres elektronisk via e-boks. Du kan desuden finde seneste og foregående lønsedler i Employee Self Service (ESS). Lønudbetaling Funktionærer Løn overføres den sidste hverdag i måneden. Tillæg og ændringer til lønnen skal være HR Service Centre, i hænde senest den 15. i måneden. 20

21 M Timelønnede Lønnen overføres hver anden torsdag. Ændringer til lønnen skal være inddateret og godkendt senest mandag klokken i den uge, udbetalingen foregår, og sendes til Medarbejderudviklingssamtale (Danisco Dialogue) Du skal som medarbejder én gang årligt indkalde din leder til en Dialogue-samtale. Her har du som medarbejder mulighed for at få drøftet dine arbejdsforhold samt dine udviklingsmuligheder. Udviklingsaktiviteterne, du og din leder kan drøfte, kan bl.a. være kurser, sidemandsoplæring, Danisco Learn osv. Du har adgang til Danisco Dialogue-værktøjet via Employee Self Service (ESS). Mobiltelefon Beskatning Mobiltelefoner beskattes efter gældende regler. Hvis mobiltelefonen alene er til arbejdsmæssig brug, skal der underskrives en tro- og loveerklæring, der betyder, at beskatningen bortfalder. Bestilling Mobiltelefon bestilles efter aftale med nærmeste leder hos Property Services. Retningslinjer for anvendelse af mobiltelefon i Grindsted finder du på DIP. 21

22 Mærkedage Retningslinjerne for mærkedage for medarbejdere ansat i Danisco Danmark er gældende fra den 1. januar 2010 og findes på DIP. Mærkedage Hip Hip Hurra 22

23 N O Navneændring Funktionærer Ændrer du navn, skal det indberettes i Employee Self Service (ESS). Timelønnede Hvis du ikke har adgang til Employee Self Service (ESS), meddeles navneændring til HR Service Centre, Optjening af ferie og feriefritimer Se Ferie. Orlov barsel Forældre har tilsammen ret til 52 ugers barselsorlov med dagpenge. Varsling af orlov Her er skitseret minimumsreglerne for, hvornår du som funktionær skal underrette Danisco. Husk også altid at orientere din leder. Er du timelønnet, skal du kontakte HR Service Centre, for gældende regler. Moderen skal underrette HR Service Centre om graviditeten minimum tre måneder før forventet fødsel. Kopi af vandrejournal (sektion med terminsdato) sendes til HR Service Centre, danisco.com. Faderen skal underrette Danisco minimum fire uger før fødslen om afholdelse af to ugers fædreorlov i forbindelse med fødslen. De nøjagtige datoer meddeles efter fødslen. 23

24 Både moderen og faderen skal senest otte uger efter, at barnet er født, underrette Danisco om, hvor meget orlov de vil holde og hvornår. Skema til varsling af barsel, MÆND Skema til varsling af barsel, KVINDER (findes kun i online-versionen på DIP) Orlov barsel Graviditetsorlov Moderen har ret til fire ugers graviditetsorlov før forventet fødsel. Barselsorlov Moderen har ret til 14 ugers barselsorlov efter barnets fødsel. Fædreorlov Faderen har ret til to sammenhængende ugers fædreorlov inden for de første 14 uger efter barnets fødsel. Husk at give besked, om hvornår du forventer at holde orlov - senest fire uger før. Vedr. adoption og orlov Reglerne for orlov i forbindelse med fødsel og adoption er de samme, dog er der ikke mulighed for lønnet graviditetsorlov i forbindelse med adoption. Orlovstyper 24

25 Forældreorlov Moderen og faderen har individuelt ret til 32 uger fravær under forældreorlov. De har dog kun tilsammen ret til 32 ugers orlov med dagpenge, som de frit kan fordele imellem sig. De kan vælge at holde orloven sammen eller i forlængelse af hinanden. Moderen kan påbegynde sin del af forældreorloven after endt barselsorlov. Faderen kan påbegynde sin del af de 32 ugers orlov sideløbende med, at moderen holder sine 14 ugers barselsorlov. Forældreorlov skal holdes inden barnet fylder ni år. Forlængelse af forældreorlov Hvis forældrene ønsker det, har de mulighed for at forlænge forældreorloven med otte eller 14 uger (herken mere eller mindre), så de får 40 eller 46 ugers orlov. Retten til dagpenge er dog fortsat kun 32 uger. Det vil sige, at der kun vil blive udbetalt dagpenge, der svarer til 32 uger fordelt over en 40- eller 46-ugers periode. Forlænget orlov skal være holdt inden barnet er henholdsvis 54 eller 60 uger gammelt. Derfor kan forlænget orlov ikke udskydes. Udskydelse af forældreorlov Forældre har ret til at udskyde mellem otte og 13 uger af forældreorloven til et senere tidspunkt dog før barnet fylder ni år. Disse udskudte uger af orloven skal holdes i én sammenhængende periode. Der er desuden muligt på aftalebasis at planlægge et hvilket som helst antal dage/uger afholdt på et senere tidspunkt. En sådan aftale er ikke bindende for en eventuel ny arbejdsgiver. Betaling under orlov Mødre, der er ansat som funktionærer ved Danisco, og som har minimum ni måneders anciennitet, på det forventede fødselstidspunkt, får fuld løn under graviditetsorlov, og i op til 26 uger efter fødslen (14 ugers barselsorlov + 12 ugers forældreorlov). Fædre, ansat som funktionærer ved Danisco, og som har minimum ni måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt, får fuld løn under to ugers fædreorlov samt i op til 12 ugers forældreorlov. Den fulde løn gives under forudsætning af, at Danisco modtager fuld dagpengerefusion, og at orloven med løn er afsluttet, inden barnet er 46 uger. Ønsker man som forælder at holde yderligere orlov end perioden, hvor Danisco giver løn, vil det være med dagpenge, som modtages fra kommunen. Du kan læse mere om regler i forbindelse med barsel på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, Der er også visse tidsfrister i forbindelse med anmeldelse af ønsket om frihed og refusion. HR Service Centre kan rådgive dig nærmere herom. Orlov andre typer orlov Kontakt HR Service Centre, 25

26 P Pasfoto, Brabrand Med hensyn til visum- og pasfoto anbefaler HR Denmark, at du opsøger en professionel fotograf, da der er en række strikse retningslinjer, der skal overholdes i forbindelse med visum- og pasfotos. Pensionsordning Industriens pension Timelønnede medarbejdere har pensionsordning i Industriens Pension. Spørgsmål om Industriens Pension kan stilles til HR Service Centre, PFA Funktionærer i Danisco har pensionsordning i PFA. PFA-pensionsrådgiveren træffes i København, Brabrand og Grindsted. For information om pensionsordningen og bestilling af møde se Daniscos PFA-side: dk/danisco_001_dk_site eller på telefon Personalegoder Information om personalegoder finder du på DIP, dels på hvert enkelt site og dels under Human Resources. Beskatning af personalegoder Danisco er forpligtiget til at indberette værdien af personalegoder, herunder også naturaliegaver, der er udleveret til medarbejderen som led i deres ansættelsesforhold. Dette gælder alle goder, der udleveres eller betales af Danisco også en enkelt flaske vin, beklædning eller andre goder. Det er derfor vigtigt, at der sendes en mail til hver gang Danisco udleverer/betaler for et gode, med oplysninger om, hvad det er, prisen og til hvem. PFA Forebygger Se Sundhedsordning. Presse Alle medarbejdere må udtale sig om deres specifikke arbejdsområde i Danisco, dog må der ikke videregives finansielle detaljer, der endnu ikke er offentliggjort i regnskaberne, ligesom der ikke må videregives detaljeret om kunder, leverandører og 26

27 R enkeltprodukters markedssituation. Hvis du som medarbejder bliver kontaktet af en journalist, skal du bede vedkommende ringe tilbage senere og derefter kontakte Communications. Communications er bl.a. til for at rådgive medarbejdere og ledere om henvendelser fra pressen, og de presseansvarlige vil meget gerne hjælpe alle medarbejdere til at få en god oplevelse af mødet med pressen. Rejser Bestilling af rejser sker via Travel Services på My DIP. Du kan læse mere om retningslinierne for Daniscos rejsepolitik på DIP. Rejseafregning Umiddelbart efter hjemkomst fra en rejse skal du udarbejde en rejseafregning i Travel Management, SAP som godkendes af nærmeste chef eller af den ansvarlige for det costcenter, som rejseafregningen er lavet på. Har du spørgsmål til ovenstående, skal du kontakte Financial Shared Services: Danisco.com. Desuden kan du læse mere om Travel Management, SAP på DIP. Rejseforsikring Er du på forretningsrejse i udlandet, er du omfattet af en erhvervsrejseforsikring, Business Travel Insurance Pass. Kortet fås ved henvendelse til site-sekretæren, Brabrand eller Risk Management, København. For detaljeret information om forsikringer kontakt Risk Management eller se på DIP. Kompensation under rejse Der kompenseres sædvanligvis med statens diættakster. Ved udvidede forretningsrejser, kontakt HR Service Centre, 27

28 Læs mere om Travel management på DIP Rejse Der er indgået særlig aftale om kompensation under rejser for overenskomsansatte medarbejdere. Læs mere under Lokalaftaler. Rygepolitik Brabrand Der er generelt rygeforbud indendørs i Brabrand. Det er tilladt at ryge udendørs, dog ikke foran receptionen. Desuden henstilles det at tage hensyn til kolleger. Grindsted Rygning er kun tilladt udendørs på særligt afmærkede områder. Se hele den nedskrevne politik herunder. Rygning er ikke tilladt andre steder på Danisco Grindsted hverken inden- eller udendørs. Rygepolitik for Grindsted finder du på DIP. Haderslev Rygning er ikke tilladt indendørs med undtagelse af i rygelokalet, der er afmærket med et rygning tilladt -skilt. Udendørs må rygning kun ske i de afmærkede zoner. Rygning i laboratorier: Se sikkerhedsinstrukserne. Overtrædelse af ovennævnte regler kan medføre påbud om korrigerende adfærd og i yderste konsekvens bortvisning. 28

29 S København Der er rygeforbud på alle indendørsarealer. Der er opsat askebægere udenfor ved indgangene til de enkelte bygninger. Ovenstående er gældende alle ugens dage, hele døgnet og ved alle arrangementer. Seniorer HR Denmark afholder hvert andet år i samarbejde med PFA et informationsmøde for seniorfunktionærer. En socialrådgiver og en psykolog deltager i mødet for at give gode råd om forberedelsen til den tredje alder. Information om mødet får du på DIP. Sikkerhed, udendørsarealer Brabrand Det er ikke tilladt Skattekort Skatteoplysninger rekvireres elektronisk fra Skat af HR Service Centre. Sundhedsordning Alle medarbejdere i Danisco Danmark har, som en del af vores aftale med PFA, en sundhedsordning, der medfører, at vi har klinikker i hendholdsvis Brabrand, Grindsted og København. Alle medarbejdere har her mulighed for forebyggende behandling i form af massage, fysioterapi, kiropraktik samt zoneterapi. Du kan desuden få behandling på Falck Healthcare s sundhedscentre i hele Danmark. Læs mere om ordningen her (kun i online-versionen på DIP). 29

30 Herunder en guide for, hvordan du booker en aftale (kun i online-version på DIP).: Sådan booker du en tid - funktionærer Sådan booker du en tid - timelønnede Sygdom Grindsted Al sygdom skal på første sygedag meldes til portvagten på telefon: Raskmelding sker for funktionærer til Timelønnede raskmeldes af deres mestre. Brabrand og København Sygdom skal meddeles så tidligt som muligt til egen afdeling og registreres efterfølgende i Employee Self Service (ESS). Sygdom, længerevarende Ved sygdom ud over 21 dage søger Danisco refusion fra kommunen, og det er derfor vigtigt, at HR Service Centre, bliver informeret. Ferie under langtisssygdom Det er alene op til din kommune at vurdere, om du kan holde ferie, hvis du er sygemeldt i en længere periode, da ferie må ikke forhindre eller forhale raskmelding. Graviditet Bliver du syg i forbindelse med graviditet, skal HR Service Centre kontaktes med det samme, da Danisco i disse tilfælde kan søge refusion fra første fraværsdag. Hus at registrere sygdom i ESS som Sygdom pga. graviditet. Sygdom opstået før eller under ferie Din ferie starter ved normal arbejdstids begyndelse på første feriedag. Hvis du er syg, når ferien begynder, har du ikke pligt til at påbegynde ferien. Ønsker du ikke at påbegynde ferien, skal du sygemelde dig på sædvanlig vis. Når du er rask, skal du raskmelde dig og samtidig meddele, om den resterende del af ferien afholdes. Bliver du syg efter ferien er begyndt, kan ferien ikke afbrydes. Du har under længerevarende sygdom pligt til at medvirke aktivt til kommunens opfølgning og efterleve pligter i sygedagpengeloven og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Manglende efterlevelse af disse pligter vil blive betragtet som misligholdelse af ansættelseskontrakten. 30

31 T Tavshedspligt Du har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad du erfarer i forbindelse med udførelsen af dit arbejde i Danisco A/S, medmindre der er tale om forhold, der i sagens natur skal bringes til tredjemands kendskab. Tilstedevær Trivselslinje Danisco har gennem PFA en trivselslinje, som du kan benytte, når livet giver dig knubs. Telefonnummeret til trivselslinjen er Du kan læse mere om ordningen på PFA s hjemmeside. Grindsted Tilstedeværspolitikken (Politik for tilstedevær eller fremmøde:) findes på DIP under Grindsted Dokumenter. Tidsregistrering Danisco har flere forskellige tidsregistreringssystemer. Spørg din leder/kolleger, hvor og hvordan jeres afdeling registrerer. Se i øvrigt Employee Self Service (ESS) mht. registrering af fravær, hvis du ikke tids- og fraværsregistrerer i et andet system. Travel Management, SAP Se Rejser. 31

32 U V Udstationering Har du som leder en medarbejder, der skal udstationeres i kortere eller længere periode, skal du kontakte Global Rewards & Mobility. Valuta, Bestilling af Se Rejser. VEU-godtgørelse, AMU-kurser og tilskud til befordring Når medarbejdere deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse søger Danisco om VEUgodtgørelse og tilskud til befordring. Du har pligt til på at sikre dig, at de oplysninger, som er angivet, er korrekte. Du kan desuden på se, hvilke AMU-kurser du er tilmeldt samt hvilke kurser, du har deltaget i. Visitkort, Bestilling af Udfyld online-bestillingsformularen, som findes på DIP og send den til Printcentret i København. Vikaraftaler Danisco har en række samarbejdspartnere inden for vikarområdet. Har du brug for en vikar, skal du kontakte HR Service Centre, 32

33 W Æ Weekendarbejde Se Lokalaftaler. Ændringer af persondata Se Employee Self Service (ESS). 33

34 34 Noter

35 35

36 Danisco A/S Langebrogade 1 Postboks København K Tlf: Fax:

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding 1 Indholdsfortegnelse Personalehåndbog Indledning... side 1 Tavshedspligt... side

Læs mere

Personalehåndbog for University College Lillebælt

Personalehåndbog for University College Lillebælt Personalehåndbog for University College Lillebælt Revideret juni 2012. Side 1 af 46 Indhold Værdier og mål... 7 Rekruttering og ansættelse... 8 Målsætning... 8 Ansættelsesudvalg (Reguleret af politik vedtaget

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Personalehåndbog Københavns Fængsler

Personalehåndbog Københavns Fængsler Københavns Fængsler Indhold Formålet med håndbogen... 4 Københavns Fængsler... 5 Organisation... 7 Intranettet... 8 Samarbejdsudvalg... 8 Vision og værdigrundlag... 9 Hovedopgave... 10 Principprogram...

Læs mere

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS Personalehåndbog For LN Tømrer & Snedkermester ApS Udarbejdet af: Lars Nielsen og Bo Schrøder Personalehåndbog for LN Tømrer & Snedkermester ApS Skovrevlgyden 18 C 5792 Årslev Tlf. 65901777 fax 65901657

Læs mere

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed Ekstraordinær Tjenestefrihed Højtider Administrations- og teknisk personale har fri juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj fra kl. 12.00. Mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Arbejdernes Andels Boligforening Personalehåndbog Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Havebyen Skovbakken«og Komplekset Teglgaarden er Seværdigheder paa Boligbyggeriets Omraade, som forevises for

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus

e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus Kim Simonsen Haugårdvej 9 9632 Møldrup CVR- / SE- nr. 25 15 55 99 Haugårdhus e-mail kim@haugaardhus.dk Telefon: 86692731 22160071 Charter for løn- og ansættelsesforhold for ansatte på Haugårdhus Artikel

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Personalehåndbog for vikarer

Personalehåndbog for vikarer Personalehåndbog for vikarer Velkommen til Psykiatriens Vikarcenter. Vi ønsker dig velkommen som vikar i Vikarcentret, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig. I psykiatrien arbejder vi ud fra et

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2012-14

LÆRLINGEGUIDE 2012-14 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

Personalehåndbog 1. august 2015

Personalehåndbog 1. august 2015 Personalehåndbog 1. august 2015 1 Forord Denne personalehåndbog har til formål at hjælpe alle medarbejdere ved Sønderborg Statsskole til at få svar på mange af de spørgsmål, der kan forekomme i det daglige.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt

Vejledning til ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt Når du tilbydes ansættelse hos en privat arbejdsgiver vil det som oftest være hos en arbejdsgiver, hvor Etf ikke har en overenskomst og derfor ansættes du på en individuel

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S Personalehåndbog for Vestegnens Brandvæsen I/S Indhold - oversigt 1. Brandchefen byder velkommen... 1 2. Vores vision... 3 3. Vores mission... 3 4. Vores værdigrundlag... 3 5. Menneskesyn... 5 6. Vores

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015 Grafisk design www.prik.dk Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN

HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN Opdateret: 21. august 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Strategi, mål mm.... 5 Vores historie... 5 Mission, vision og strategi... 6 Værdigrundlag...

Læs mere

Kender du dine rettigheder?

Kender du dine rettigheder? Scan koden og besøg os på nettet Kender du dine rettigheder? Elektriker Din guide til Elektrikeroverenskomsten 2012-2014 www.def.dk/ungdom Forord Velkommen til et liv med nye spændende sider Tillykke!

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere