Medarbejderhåndbog Danisco Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejderhåndbog Danisco Danmark"

Transkript

1 Medarbejderhåndbog Danisco Danmark

2 2 FIND FLERE SVAR PÅ DIP!

3 Kære kollega Med denne håndbog håber vi at kunne give svar på og vejledning i mange af de spørgsmål, der opstår som ansat i Danisco. DA - Version For at du skal få det fulde udbytte af håndbogen, som både findes i trykt udgave og online-version, skal du være opmærksom på, at den senest opdaterede og til enhver tid gældende version altid findes på DIP - Danisco Intranet Portal. Du er desudens altid velkommen til at henvende dig direkte til HR på telefon: , til eller til at møde personligt op. Med venlig hilsen HR Denmark 3

4 Indhold Adgangskort...6 Adoption...6 Adresseændring...6 Alarm, Grindsted...6 Alkohol...6 Ansættelseskontrakt...7 Arbejdstid...7 Bankkonto...8 Barns første sygedag...8 Barns indlæggelse på hospital...8 Barsel...8 Code of Conduct...8 Danisco Dialogue...9 DIP...9 Diæter politik Employee Self Service ESS Ferie Fertilitetsbehandling Foreninger Forretningsetiske regler Forsikringer Forældreorlov Fotografering Fravær og frihed i arbejdstiden Fraværsregistrering Fritvalgs Lønkonto, funktionærer Fædreorlov Førstehjælp Gage Graviditet Gæster Helbredssikring HR Service Centre Internet og -politik Internetopkobling Jobbands Jobklausuler Kantine, betaling Kreditkort Kørselsgodtgørelse Levende lys Lokalaftaler Lønseddel Lønudbetaling Medarbejderudviklingssamtale Mobiltelefon Mærkedage Navneændring Optjening af ferie og feriefritimer Orlov barsel Pasfoto, Brabrand Pensionsordning Personalegoder PFA Forebygger

5 Presse Rejser Rygepolitik Seniorer Sikkerhed, udendørsarealer Skattekort Sundhedsordning Sygdom Tavshedspligt Tilstedevær Tidsregistrering Travel Management, SAP Trivselslinje Udstationering Valuta, Bestilling af VEU-godtgørelse, AMU-kurser og tilskud til befordring Visitkort, Bestilling af Vikaraftaler Weekendarbejde Ændringer af persondata Noter

6 A Adgangskort Brabrand Henvendelse vedrørende oprettelse af et nyt eller eksisterende adgangskort, der er ødelagt eller tabt, skal ske til Property Services. Grindsted Er du ansat i Grindsted, skal du ikke anvende adgangskort. Medarbejdere fra andre lokationer i Danisco, eksterne håndværkere samt gæster får udleveret et adgangskort ved portvagten. Kortet skal bæres synligt. København Nye medarbejdere får lavet et adgangskort ved henvendelse til Office Services Copenhagen. Adoption Reglerne for orlov i forbindelse med fødsel og adoption er de samme, dog er der ikke mulighed for graviditetsorlov i forbindelse med adoption. Se mere under Orlov. Adresseændring Funktionærer Sker via Employee Self Service (ESS), hvor du er ansvarlig for at opdatere dine personlige oplysninger. Timelønnede Meddeles til HR Service Centre, Alarm, Grindsted I tilfælde af større og alvorlige uheld, hvor det skønnes nødvendigt at evakuere fabriksområdet, vil fabriksalarmen lyde. Fabriksalarmen gives fra sirener i to minutter: et sekunds signal, et sekunds pause osv. Når alarmen lyder, skal al arbejde standses, og du skal følge afdelingens nødplan. Opholder du dig et andet sted på fabrikken end ved din egen afdeling, skal du søge til nærmeste afdeling. Alarmsystem, koder Koder til alarmsystemet kan fås ved henvendelse til: Brabrand og København: Property Services Alkohol Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt. Det er en selvfølge, at man ikke er påvirket af alkohol eller rusmidler, når man møder på arbejde. Undtagelser for alkoholforbud Ved festlige lejligheder, klubmøder og lignende, som afholdes uden for normal arbejdstid. Ved særlige lejligheder, hvor tilladelse er givet af Siteledelsen. Se formål og guidelines til alkoholpolitikken på DIP. 6

7 Arbejdstid Ansættelseskontrakt Alle medarbejdere modtager en ansættelseskontrakt inden eller umiddelbart efter ansættelsens start. Ændringer i ansættelsesforholdet Ændring i arbejdstid, forlængelse af ansættelse og mindre ændringer i dit ansættelsesforhold vil blive bekræftet via brev eller . Der laves ikke altid en ny ansættelseskontrakt. Arbejdstid Funktionærer Det tilstræbes, at dit arbejde i videst muligt omfang udføres inden for selskabets normale arbejdstid, som almindeligvis er placeret i tidsrummet Fordeling af din arbejdstid, herunder flekstid, aftales i den enkelte afdeling. Frokostpausen er ikke arbejdstid. Din arbejdsdag Timelønnede Den almindelige arbejdstid er placeret i tidsrummet Skifteholdstiderne er normalt kl Der er flekstidsordning i serviceafdeling, værksteds- og projekteringsafdeling samt forskellige lokale aftaler om mødetider og pauser. Oplysninger om tidspunkter kan fås hos nærmeste leder. 7

8 B C Bankkonto Funktionærer: Ændres via Employee Self Service (ESS), hvor du er ansvarlig for at opdatere dine personlige oplysninger. Timelønnede: Meddeles til HR Service Centre, danisco.com. Barns første sygedag Code of Conduct Alle medarbejdere er forpligtet til at følge Daniscos/ DuPonts forretningsetiske regler. For at sikre, at alle medarbejdere er bekendt med reglerne, skal alle gennemgå et online undervisningsmodul. Medarbejdere modtager log-in og password til undervisningsmodulet via eller, for medarbejdere uden mailadresse, af deres leder. Code of Conduct findes desuden på DIP. Danisco-ansatte får fuld løn ved fravær på barns første sygedag. Dit barn skal være under 14 år. Husk at registrere i Employee Self Service (ESS) på DIP. Barns indlæggelse på hospital Se Fravær og frihed i arbejdstiden. Barsel Se Orlov. 8

9 D Danisco Dialogue DIP Se Medarbejderudviklingssamtale DIP Danisco Intranet Portal Diæter Diæter udbetales efter statens gældende takster. Ved forlængelse af forretningsrejser kontakt HR Service Centre, Læs mere om Travel Management på DIP. Danisco DIP Lær mere om Danisco på DIP 9

10 E -politik Daniscos internet og -politik kan ses på DIP. Employee Self Service ESS Husk at registrere dit fravær i ESS (ikke hvis du bruger et andet tidsregistreringssystem). Det er vigtigt, at du skelner mellem de forskellige fraværtyper,: ferie, sygdom, delvis sygd, sygdom pga. barsel mv. Findes på DIP og indeholder bl.a.: Adgang til din Danisco Dialogue (se Medarbejderudviklingssamtale). Administration/ændringer af dine personlige oplysninger såsom navn, adresse, bankoplysninger du er selv ansvarlig for at opdatere. Dine registreringer af ferie, sygdom og andet fravær (medmindre du tidsregistrerer i et andet system). 10

11 F Ferie Husk at registrere i Employee Self Service (ESS) på DIP. Optjening af ferie Optjeningsåret følger kalenderåret, og du optjener 25 feriedage pr. kalenderår. For hver måneds ansættelse optjener du 2,08 feriedage med løn. Afholdelse af ferie Ferien, som er optjent i optjeningsåret, skal du holde i det efterfølgende ferieår, det vil sige i perioden fra 1. maj til 30. april. En ferieuge regnes for fem dage, således at der holdes fem ugers ferie om året. Tidspunkt for afholdelse af ferie tilrettelægges i den enkelte afdeling. Som funktionær skal du indberette din ferie elektronisk på samme måde som andet fravær via Employee Self Service (ESS) på DIP eller anden tidsregistrering. Overførsel af ferie Du har i henhold til ferieloven mulighed for at aftale overførsel af ferie fra et ferieår til et andet. Du kan sammen med din leder skriftligt aftale, at optjente og ikke afviklede feriedage ud over 20 dage overføres til det følgende ferieår. Du kan finde en blanket til overførsel af ferie på DIP. Den underskrevne blanket skal du sende til HR Service Centre, Regler for overførsel af ferie Iflg. ferieloven skal der afholdes min. fire ugers ferie. Det, der ligger ud over de fire uger, kan man lave en aftale om at overføre til næste ferieår. Det første år, der overføres ferie, må der højst overføres fem dage. Året efter må der højst overføres fem dage mere, end man overførte det første år. Der må højst overføres to år i træk, så der det andet år er overført maks. ti dage. Tredje år skal al ferie afholdes. Den ferie, der overføres, vil være den, der bliver brugt først i det nye ferieår. Aftale om overførsel af ferie skal være indgået senest den 30 april. Udbetaling af ferie I tilfælde, hvor der er restferie, og der ikke er indgået aftale om overførsel af ferie, har medarbejderen ret til at få op til fem feriedage udbetalt. Dette krav kan gøres gældende til og med den 30. september i det efterfølgende ferieår. Dette kræver en særlig offentlig blanket, der først er tilgængelig efter 1. maj. Grundlovsdag, 5. juni Grundlovsdag er en hel fridag. 11

12 Eksempel på overførsel af ferie: Medarbejder X overførte fem dage til ferieåret 2010/11. Den 1. maj 2010 har X så i alt: fem overførte dage og 25 nye feriedage Fire uger skal afholdes iflg. ferieloven. I dette tilfælde vil det være fem overførte dage og 15 nye feriedage. De resterende ti dage kan så overføres til ferieåret 2011/12. Den 1. maj 2011 har X så i alt: ti overførte dage og 25 nye feriedage. Havde ovennævnte medarbejder X kun overført to dage til ferieåret 2010/11, ville X kunne overføre maksimalt syv dage til ferieåret 2011/12. Pr. 1. maj 2012 skal al ferie være afholdt. Jul og nytår Den 31. december skal der benyttes en ferie-/feriefridag, da virksomheden er lukket. kalenderåret. Feriefridage Når du har opnået ni måneders anciennitet i virksomheden, har du ret til fem feriefridage, som omregnes til og afholdes som timer. Feriefridagene afholdes i perioden 1. maj til 30. april. Du kan uanset jobskifte kun afholde fem feriefridage i hvert ferieår. For overenskomstansatte, der fratræder i perioden maj juli afregnes ikke-afholdte feriefritimer ikke ved fratræden, men kan udbetales ved ferieårets afslutning, med mindre du har ret til feriefritimer i dit nye job. Ved fratrædelse i perioden august april afregnes ikke-afholdte feriefritimer med din sidste løn. For ikke-overenskomstansatte afregnes ikke-afholdte feriefritimer ikke. Feriefridage skal indberettes på samme måde som andet fravær via Employee Self Service (ESS) på DIP, Tidsregistrering eller lignende. Se i øvrigt Fritvalgs Lønkonto, funktionærer. Feriepenge, timelønnede Feriepengene for timelønnede udgør iflg. ferieloven 12,5 % af den ferieberettigede løn optjent i 12

13 Fertilitetsbehandling Hvis en ansat mand eller kvinde er fraværende fra arbejdet for at blive undersøgt eller behandlet for barnløshed, betragtes fraværet som almindeligt sygefravær. Der udbetales derfor sædvanlig løn. Er den ansatte ledsager til sin partner, der modtager fertilitetsbehandling, har den pågældende ikke ret til fravær i den anledning, men må bruge ferie, afspadsering eller lignende. Hvis du forventer sygefraværsdage i forbindelse med fertilitetsbehandling, skal du kontakte HR Service Centre med henblik på at indgå en såkaldt 56-aftale om fravær under behandlingen. Foreninger Danisco har en lang række foreninger og klubber. Du kan finde dem på DIP under den enkelte lokation i menupunktet Clubs and associations. Forretningsetiske regler Se Code of Conduct. Forsikringer For information om forsikringer kontakt Risk Management i København eller læs mere på DIP. Forældreorlov Se Orlov. Fotografering Af bl.a. konkurrencemæssige hensyn er fotografering ikke tilladt på Daniscos områder uden særlig tilladelse. Tilladelse til fotografering gives af den pågældende lokale leder/site Manager eller Communications. Fravær og frihed i arbejdstiden Alt fravær registreres i Employee Self Service (ESS) eller tilsvarende tidsregistreringssystem. Se også Employee Self Service. Barns første sygedag Danisco-ansatte får fuld løn ved fravær på barns første sygedag. Dit barn skal være under 14 år. Barns indlæggelse på hospital Hvis det bliver nødvendigt, at du bliver indlagt på hospitalet sammen med dit barn, har du mulighed for at holde fri med løn i op til fem dage inden for en 12-måneders periode, hvis barnet er under 14 år. Dette indberettes på samme måde som andet fravær via Employee Self Service (ESS) på DIP, tidsregistrering eller lignende. 13

14 Dokumentation for indlæggelsen skal sendes til da denne er nødvendig for at kunne indhente lønrefusion. Andet fravær Efter aftale med din nærmeste leder kan du få fri med løn i følgende tilfælde: Hel fridag, som kan placeres efter eget ønske enten på selve dagen eller i tidsrummet omkring begivenheden: Eget bryllup Eget sølvbryllup Egen 50-, 60- og 65-års fødselsdag Flytning af privat bopæl Eget 25- eller 40-års jubilæum Familieforøgelse fædre på selve dagen Fri i tidsrummet for transport og konsultation/ eksamination til: Eget lægebesøg (alm. praktiserende læge) Bloddonation Borgerligt ombud, såsom vidne, lægdommer osv. Eksamen i forbindelse med Danisco-betalt uddannelse Tandlægebesøg dog kun i tilfælde, hvor det ikke er muligt at få en tid uden for arbejdstiden Fri i forbindelse med: Dødsfald og begravelse i nærmeste familie Varighed aftales med nærmeste leder, da der så vidt muligt tages hensyn til den enkelte medarbejders behov. Fraværsregistrering Se Employee Self Service. Fritvalgs Lønkonto, funktionærer Ordningen er gældende for overenskomstdækkede funktionærer i Danisco A/S og er nærmere beskrevet 14

15 i Industriens Funktionæroverenskomst 4. Fritvalgs Lønkontoen blev etableret med virkning fra den 1. maj 2007 og skal give medarbejderen mulighed for selv at vælge mellem frihed, pension og løn. Indbetaling Daniscos bidrag til ordningen er: Pr. 1. maj ,00 % af den ferieberettigede løn. Bidraget er hverken feriepengeberettiget eller pensionsgivende. Medarbejderen kan inden 15. april hvert år fravælge en eller flere af feriefridagene i det kommende ferieår. For hver fravalgt feriefridag bliver der indsat yderligere 0,50 % af den ferieberettigede løn. Medarbejderen kan således maksimalt indskyde 2,50 % og dermed fravælge alle fem feriefridage. Særlige regler er gældende for nyansatte medarbejdere, der efter ni måneders ansættelse får tildelt fem feriefridage. Beløbet gøres op ved fratrædelse og udbetales sammen med sidste lønudbetaling. Såfremt der er overskud på Fritvalgs Lønkontoen ved ferieårets udløb, videreføres beløbet til året efter. Fædreorlov Se Orlov. Førstehjælp Læs mere om førstehjælp på DIP under de enkelte lokationer. Beløbet, der opspares på Fritvalgs Lønkontoen, kan medarbejderen vælge at: få udbetalt i forbindelse med afholdelse af ferie, feriefridage eller helligdage ( til indbetale løbende til pensionsordning (aftales hvert år senest den 1. april) lade beløbet stå på Fritvalgs Lønkontoen. 15

16 G Førstehjælp Gage Se Lønudbetaling. Graviditet Ved konstateret graviditet skal du senest tre måneder før forventet fødsel informere din leder. Du skal desuden sende dokumentation for din terminsdato f.eks. i form af den del af vandrejournalen, der angiver terminsdato til HR Service Centre, Se desuden Orlov. Læs om førstehjælp på DIP Bliver du syg i forbindelse med graviditet, skal HR Service Centre kontaktes med det samme, da Danisco i disse tilfælde kan søge refusion fra 1. fraværsdag. Gæster Gæster må ikke færdes på Daniscos område uden forudgående tilladelse, og alle gæster skal være ledsaget af en medarbejder. Forud for besøget bedes du give besked til receptionen/portvagten om, hvem der kommer, og eventuelt hvem de skal besøge. 16

17 H Helbredssikring Alle medarbejdere i Danisco Danmark, der i gennemsnit har mere end otte timers arbejde om ugen, er omfattet af PFA Helbredssikring. Som udgangspunkt er dine børn mellem 1 og 18 år også omfattet af helbredssikringen. Bemærk, at du bliver beskattet af børnedækningen. Yderligere oplysninger om ordningen, forsikringsbetingelser, blanket til indmelding af din ægtefælle eller til/fravalg af børnedækning findes på Daniscos PFA-side: eller på telefon HR Service Centre Kontakt HR Service Centre, hvis du har spørgsmål til f.eks. løn, kontrakter, fravær, orlov eller andet. Telefon: eller til: HR Service Centre, Grindsted har pr. 1. december 2011, åben for personlig henvendelse: Mandag: Onsdag: Torsdag: Vi er ofte på kontoret uden for åbningstiderne, så du er altid velkommen til at kigge forbi. Du kan desuden altid kigge forbi kontoret, HR Service Centre, Brabrand. 17

18 I Internet og -politik IT Daniscos internet og -politik finder du på DIP. Internetopkobling Din internetopkobling bliver beskattet efter gældende regler. Internetopkobling bestilles efter aftale med nærmeste leder ved henvendelse til Property Services, Brabrand. Mere info på DIP 18

19 J K Jobbands Jobfunktioner er hos Danisco inddelt i niveauer ( jobbands ) som afspejler stillingen/positionens funktionelle placering i den globale organisation. Daniscos jobniveauer relaterer til og understøtter Daniscos overordnede lønfilosfi Pay philosophy. Jobniveauer synliggør/forstærker endvidere linket mellem roller, karriereveje og løn og er alene knyttet til en stilling/ position i virksomheden ikke til dig og dine personlige kompetencer. Du finder mere information om jobniveauer på DIP. Jobklausuler Medarbejdere ansat i Danmark vil kun i yderst sjældne tilfælde være omfattet af en jobklausul. Det vil sige, at medmindre du modtager orientering om det modsatte, vil du som medarbejder ikke være klausuleret hverken via din kontrakt eller aftaler med eksterne samarbejdspartnere mod at tage ansættelse hos en anden arbejdsgiver. Såfremt du mod forventning bliver mødt med en jobklausul, bedes du kontakte HR Service Centre, Denne type klausul skal ikke forveksles med en konkurrenceklausul, som er en anden type klausulering i ansættelsesforholdet indgået mellem dig og Danisco. Kantine, betaling Brabrand og København Dit medarbejderkort bruges som betalingskort og kan anvendes på tværs i begge kantiner. Dit forbrug trækkes direkte fra din løn. Første gang du handler, skal du registrere kortet og medbringe dit medarbejdernummer. Dit kort vil kunne bruges til betaling i kantinen indtil den 15. i den måned, hvor du fratræder. Herefter vil det være nødvendigt at betale med dankort. Grindsted Betalingskort udleveres i kantinen og tankes op enten med kontanter eller via Dankort i betalingsautomaten. Det er også muligt at betale kontant ved kassen Kreditkort Firmakreditkort: Du kan efter aftale med nærmeste leder få et firmakreditkort. Bestilling af kreditkort foregår via Travel Services på DIP. Bemærk, at leveringstid er 1-2 uger. Hvis du mister dit kreditkort, skal du informere kortudbyderen og FSSC Travel i Bratislava. 19

20 L Kørselsgodtgørelse Firmarelateret kørsel betales efter statens gældende takster. Al firmarelateret kørsel indberettes i SAP, Travel Management, hvor det er muligt, og udbetales sammen med lønnen. Se også Rejseafregning. Levende lys Levende lys er ikke tilladt på grund af brandfare. Lokalaftaler Kontakt din leder eller tillidsrepræsentant for aktuelle lokalaftaler. Se herunder (kun i online-versionen på DIP) retningslinier for kompensation for overenskomstansatte i forbindelse med tjenesterejser og uddannelse: Kompensation ved rejseaktivitet Lønseddel Din lønseddel leveres elektronisk via e-boks. Du kan desuden finde seneste og foregående lønsedler i Employee Self Service (ESS). Lønudbetaling Funktionærer Løn overføres den sidste hverdag i måneden. Tillæg og ændringer til lønnen skal være HR Service Centre, i hænde senest den 15. i måneden. 20

21 M Timelønnede Lønnen overføres hver anden torsdag. Ændringer til lønnen skal være inddateret og godkendt senest mandag klokken i den uge, udbetalingen foregår, og sendes til Medarbejderudviklingssamtale (Danisco Dialogue) Du skal som medarbejder én gang årligt indkalde din leder til en Dialogue-samtale. Her har du som medarbejder mulighed for at få drøftet dine arbejdsforhold samt dine udviklingsmuligheder. Udviklingsaktiviteterne, du og din leder kan drøfte, kan bl.a. være kurser, sidemandsoplæring, Danisco Learn osv. Du har adgang til Danisco Dialogue-værktøjet via Employee Self Service (ESS). Mobiltelefon Beskatning Mobiltelefoner beskattes efter gældende regler. Hvis mobiltelefonen alene er til arbejdsmæssig brug, skal der underskrives en tro- og loveerklæring, der betyder, at beskatningen bortfalder. Bestilling Mobiltelefon bestilles efter aftale med nærmeste leder hos Property Services. Retningslinjer for anvendelse af mobiltelefon i Grindsted finder du på DIP. 21

22 Mærkedage Retningslinjerne for mærkedage for medarbejdere ansat i Danisco Danmark er gældende fra den 1. januar 2010 og findes på DIP. Mærkedage Hip Hip Hurra 22

23 N O Navneændring Funktionærer Ændrer du navn, skal det indberettes i Employee Self Service (ESS). Timelønnede Hvis du ikke har adgang til Employee Self Service (ESS), meddeles navneændring til HR Service Centre, Optjening af ferie og feriefritimer Se Ferie. Orlov barsel Forældre har tilsammen ret til 52 ugers barselsorlov med dagpenge. Varsling af orlov Her er skitseret minimumsreglerne for, hvornår du som funktionær skal underrette Danisco. Husk også altid at orientere din leder. Er du timelønnet, skal du kontakte HR Service Centre, for gældende regler. Moderen skal underrette HR Service Centre om graviditeten minimum tre måneder før forventet fødsel. Kopi af vandrejournal (sektion med terminsdato) sendes til HR Service Centre, danisco.com. Faderen skal underrette Danisco minimum fire uger før fødslen om afholdelse af to ugers fædreorlov i forbindelse med fødslen. De nøjagtige datoer meddeles efter fødslen. 23

24 Både moderen og faderen skal senest otte uger efter, at barnet er født, underrette Danisco om, hvor meget orlov de vil holde og hvornår. Skema til varsling af barsel, MÆND Skema til varsling af barsel, KVINDER (findes kun i online-versionen på DIP) Orlov barsel Graviditetsorlov Moderen har ret til fire ugers graviditetsorlov før forventet fødsel. Barselsorlov Moderen har ret til 14 ugers barselsorlov efter barnets fødsel. Fædreorlov Faderen har ret til to sammenhængende ugers fædreorlov inden for de første 14 uger efter barnets fødsel. Husk at give besked, om hvornår du forventer at holde orlov - senest fire uger før. Vedr. adoption og orlov Reglerne for orlov i forbindelse med fødsel og adoption er de samme, dog er der ikke mulighed for lønnet graviditetsorlov i forbindelse med adoption. Orlovstyper 24

25 Forældreorlov Moderen og faderen har individuelt ret til 32 uger fravær under forældreorlov. De har dog kun tilsammen ret til 32 ugers orlov med dagpenge, som de frit kan fordele imellem sig. De kan vælge at holde orloven sammen eller i forlængelse af hinanden. Moderen kan påbegynde sin del af forældreorloven after endt barselsorlov. Faderen kan påbegynde sin del af de 32 ugers orlov sideløbende med, at moderen holder sine 14 ugers barselsorlov. Forældreorlov skal holdes inden barnet fylder ni år. Forlængelse af forældreorlov Hvis forældrene ønsker det, har de mulighed for at forlænge forældreorloven med otte eller 14 uger (herken mere eller mindre), så de får 40 eller 46 ugers orlov. Retten til dagpenge er dog fortsat kun 32 uger. Det vil sige, at der kun vil blive udbetalt dagpenge, der svarer til 32 uger fordelt over en 40- eller 46-ugers periode. Forlænget orlov skal være holdt inden barnet er henholdsvis 54 eller 60 uger gammelt. Derfor kan forlænget orlov ikke udskydes. Udskydelse af forældreorlov Forældre har ret til at udskyde mellem otte og 13 uger af forældreorloven til et senere tidspunkt dog før barnet fylder ni år. Disse udskudte uger af orloven skal holdes i én sammenhængende periode. Der er desuden muligt på aftalebasis at planlægge et hvilket som helst antal dage/uger afholdt på et senere tidspunkt. En sådan aftale er ikke bindende for en eventuel ny arbejdsgiver. Betaling under orlov Mødre, der er ansat som funktionærer ved Danisco, og som har minimum ni måneders anciennitet, på det forventede fødselstidspunkt, får fuld løn under graviditetsorlov, og i op til 26 uger efter fødslen (14 ugers barselsorlov + 12 ugers forældreorlov). Fædre, ansat som funktionærer ved Danisco, og som har minimum ni måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt, får fuld løn under to ugers fædreorlov samt i op til 12 ugers forældreorlov. Den fulde løn gives under forudsætning af, at Danisco modtager fuld dagpengerefusion, og at orloven med løn er afsluttet, inden barnet er 46 uger. Ønsker man som forælder at holde yderligere orlov end perioden, hvor Danisco giver løn, vil det være med dagpenge, som modtages fra kommunen. Du kan læse mere om regler i forbindelse med barsel på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, Der er også visse tidsfrister i forbindelse med anmeldelse af ønsket om frihed og refusion. HR Service Centre kan rådgive dig nærmere herom. Orlov andre typer orlov Kontakt HR Service Centre, 25

26 P Pasfoto, Brabrand Med hensyn til visum- og pasfoto anbefaler HR Denmark, at du opsøger en professionel fotograf, da der er en række strikse retningslinjer, der skal overholdes i forbindelse med visum- og pasfotos. Pensionsordning Industriens pension Timelønnede medarbejdere har pensionsordning i Industriens Pension. Spørgsmål om Industriens Pension kan stilles til HR Service Centre, PFA Funktionærer i Danisco har pensionsordning i PFA. PFA-pensionsrådgiveren træffes i København, Brabrand og Grindsted. For information om pensionsordningen og bestilling af møde se Daniscos PFA-side: dk/danisco_001_dk_site eller på telefon Personalegoder Information om personalegoder finder du på DIP, dels på hvert enkelt site og dels under Human Resources. Beskatning af personalegoder Danisco er forpligtiget til at indberette værdien af personalegoder, herunder også naturaliegaver, der er udleveret til medarbejderen som led i deres ansættelsesforhold. Dette gælder alle goder, der udleveres eller betales af Danisco også en enkelt flaske vin, beklædning eller andre goder. Det er derfor vigtigt, at der sendes en mail til hver gang Danisco udleverer/betaler for et gode, med oplysninger om, hvad det er, prisen og til hvem. PFA Forebygger Se Sundhedsordning. Presse Alle medarbejdere må udtale sig om deres specifikke arbejdsområde i Danisco, dog må der ikke videregives finansielle detaljer, der endnu ikke er offentliggjort i regnskaberne, ligesom der ikke må videregives detaljeret om kunder, leverandører og 26

27 R enkeltprodukters markedssituation. Hvis du som medarbejder bliver kontaktet af en journalist, skal du bede vedkommende ringe tilbage senere og derefter kontakte Communications. Communications er bl.a. til for at rådgive medarbejdere og ledere om henvendelser fra pressen, og de presseansvarlige vil meget gerne hjælpe alle medarbejdere til at få en god oplevelse af mødet med pressen. Rejser Bestilling af rejser sker via Travel Services på My DIP. Du kan læse mere om retningslinierne for Daniscos rejsepolitik på DIP. Rejseafregning Umiddelbart efter hjemkomst fra en rejse skal du udarbejde en rejseafregning i Travel Management, SAP som godkendes af nærmeste chef eller af den ansvarlige for det costcenter, som rejseafregningen er lavet på. Har du spørgsmål til ovenstående, skal du kontakte Financial Shared Services: Danisco.com. Desuden kan du læse mere om Travel Management, SAP på DIP. Rejseforsikring Er du på forretningsrejse i udlandet, er du omfattet af en erhvervsrejseforsikring, Business Travel Insurance Pass. Kortet fås ved henvendelse til site-sekretæren, Brabrand eller Risk Management, København. For detaljeret information om forsikringer kontakt Risk Management eller se på DIP. Kompensation under rejse Der kompenseres sædvanligvis med statens diættakster. Ved udvidede forretningsrejser, kontakt HR Service Centre, 27

28 Læs mere om Travel management på DIP Rejse Der er indgået særlig aftale om kompensation under rejser for overenskomsansatte medarbejdere. Læs mere under Lokalaftaler. Rygepolitik Brabrand Der er generelt rygeforbud indendørs i Brabrand. Det er tilladt at ryge udendørs, dog ikke foran receptionen. Desuden henstilles det at tage hensyn til kolleger. Grindsted Rygning er kun tilladt udendørs på særligt afmærkede områder. Se hele den nedskrevne politik herunder. Rygning er ikke tilladt andre steder på Danisco Grindsted hverken inden- eller udendørs. Rygepolitik for Grindsted finder du på DIP. Haderslev Rygning er ikke tilladt indendørs med undtagelse af i rygelokalet, der er afmærket med et rygning tilladt -skilt. Udendørs må rygning kun ske i de afmærkede zoner. Rygning i laboratorier: Se sikkerhedsinstrukserne. Overtrædelse af ovennævnte regler kan medføre påbud om korrigerende adfærd og i yderste konsekvens bortvisning. 28

29 S København Der er rygeforbud på alle indendørsarealer. Der er opsat askebægere udenfor ved indgangene til de enkelte bygninger. Ovenstående er gældende alle ugens dage, hele døgnet og ved alle arrangementer. Seniorer HR Denmark afholder hvert andet år i samarbejde med PFA et informationsmøde for seniorfunktionærer. En socialrådgiver og en psykolog deltager i mødet for at give gode råd om forberedelsen til den tredje alder. Information om mødet får du på DIP. Sikkerhed, udendørsarealer Brabrand Det er ikke tilladt Skattekort Skatteoplysninger rekvireres elektronisk fra Skat af HR Service Centre. Sundhedsordning Alle medarbejdere i Danisco Danmark har, som en del af vores aftale med PFA, en sundhedsordning, der medfører, at vi har klinikker i hendholdsvis Brabrand, Grindsted og København. Alle medarbejdere har her mulighed for forebyggende behandling i form af massage, fysioterapi, kiropraktik samt zoneterapi. Du kan desuden få behandling på Falck Healthcare s sundhedscentre i hele Danmark. Læs mere om ordningen her (kun i online-versionen på DIP). 29

30 Herunder en guide for, hvordan du booker en aftale (kun i online-version på DIP).: Sådan booker du en tid - funktionærer Sådan booker du en tid - timelønnede Sygdom Grindsted Al sygdom skal på første sygedag meldes til portvagten på telefon: Raskmelding sker for funktionærer til Timelønnede raskmeldes af deres mestre. Brabrand og København Sygdom skal meddeles så tidligt som muligt til egen afdeling og registreres efterfølgende i Employee Self Service (ESS). Sygdom, længerevarende Ved sygdom ud over 21 dage søger Danisco refusion fra kommunen, og det er derfor vigtigt, at HR Service Centre, bliver informeret. Ferie under langtisssygdom Det er alene op til din kommune at vurdere, om du kan holde ferie, hvis du er sygemeldt i en længere periode, da ferie må ikke forhindre eller forhale raskmelding. Graviditet Bliver du syg i forbindelse med graviditet, skal HR Service Centre kontaktes med det samme, da Danisco i disse tilfælde kan søge refusion fra første fraværsdag. Hus at registrere sygdom i ESS som Sygdom pga. graviditet. Sygdom opstået før eller under ferie Din ferie starter ved normal arbejdstids begyndelse på første feriedag. Hvis du er syg, når ferien begynder, har du ikke pligt til at påbegynde ferien. Ønsker du ikke at påbegynde ferien, skal du sygemelde dig på sædvanlig vis. Når du er rask, skal du raskmelde dig og samtidig meddele, om den resterende del af ferien afholdes. Bliver du syg efter ferien er begyndt, kan ferien ikke afbrydes. Du har under længerevarende sygdom pligt til at medvirke aktivt til kommunens opfølgning og efterleve pligter i sygedagpengeloven og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Manglende efterlevelse af disse pligter vil blive betragtet som misligholdelse af ansættelseskontrakten. 30

31 T Tavshedspligt Du har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad du erfarer i forbindelse med udførelsen af dit arbejde i Danisco A/S, medmindre der er tale om forhold, der i sagens natur skal bringes til tredjemands kendskab. Tilstedevær Trivselslinje Danisco har gennem PFA en trivselslinje, som du kan benytte, når livet giver dig knubs. Telefonnummeret til trivselslinjen er Du kan læse mere om ordningen på PFA s hjemmeside. Grindsted Tilstedeværspolitikken (Politik for tilstedevær eller fremmøde:) findes på DIP under Grindsted Dokumenter. Tidsregistrering Danisco har flere forskellige tidsregistreringssystemer. Spørg din leder/kolleger, hvor og hvordan jeres afdeling registrerer. Se i øvrigt Employee Self Service (ESS) mht. registrering af fravær, hvis du ikke tids- og fraværsregistrerer i et andet system. Travel Management, SAP Se Rejser. 31

32 U V Udstationering Har du som leder en medarbejder, der skal udstationeres i kortere eller længere periode, skal du kontakte Global Rewards & Mobility. Valuta, Bestilling af Se Rejser. VEU-godtgørelse, AMU-kurser og tilskud til befordring Når medarbejdere deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse søger Danisco om VEUgodtgørelse og tilskud til befordring. Du har pligt til på at sikre dig, at de oplysninger, som er angivet, er korrekte. Du kan desuden på se, hvilke AMU-kurser du er tilmeldt samt hvilke kurser, du har deltaget i. Visitkort, Bestilling af Udfyld online-bestillingsformularen, som findes på DIP og send den til Printcentret i København. Vikaraftaler Danisco har en række samarbejdspartnere inden for vikarområdet. Har du brug for en vikar, skal du kontakte HR Service Centre, 32

33 W Æ Weekendarbejde Se Lokalaftaler. Ændringer af persondata Se Employee Self Service (ESS). 33

34 34 Noter

35 35

36 Danisco A/S Langebrogade 1 Postboks København K Tlf: Fax:

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Velkommen hos Medarbejderne 3

Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikarhåndbog 1 Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikar hos Medarbejderne 4 Arbejdstid 4 Tavshedspligt 4 Sygdom 5 G-dage 5 Feriepenge 6 Ferie 6 Arbejdsskader 6 Fritvalgsordning 6 Pension 7 Lønudbetaling 7 Skattekort

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Velkommen hos Medarbejderne 3

Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikarhåndbogen 1 Velkommen hos Medarbejderne 3 Vikar hos Medarbejderne 4 Arbejdstid 4 Tavshedspligt 4 Sygdom 5 G-dage 5 Feriepenge 6 Ferie 6 Arbejdsskader 6 Fritvalgsordning 6 Pension 7 Lønudbetaling 7

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding 1 Indholdsfortegnelse Personalehåndbog Indledning... side 1 Tavshedspligt... side

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

PURE/IDM FERIEREGISTRERING

PURE/IDM FERIEREGISTRERING PURE/IDM FERIEREGISTRERING HVAD BØR JEG VÆRE OPMÆRKSOM PÅ PURE INDSAMLING, OG SYNLIGGØRELSE AF DATA PURE er et it-system, der bruges til at indsamle, vedligeholde og synligøre data. Data indsamles og findes

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS

Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Husoverenskomst mellem International Media Support og Medarbejderforeningen i IMS Side 1 af 7 Indhold 1. Om husoverenskomsten... 3 2. Ansættelse... 3 3. Løn... 3 4. Pension og forsikringer... 3 5. Arbejdstider...

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Nøgle Når du starter i en ny afdeling, sørger den elevansvarlige for, at du den første dag får en nøgle udleveret. Tillidsrepræsentant Som kontorelev er

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes smuligheder med

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding 1 Indholdsfortegnelse Personalehåndbog Indledning... side 1 Tavshedspligt... side

Læs mere

Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Personalehåndbog for ansatte på Skagen Skipperskole A-Å Personalehåndbog - praktiske oplysninger Denne A-Å Personalehåndbog udgør således - sammen med Skagen Skipperskoles

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere