Emne 1: Fra 1950 erne til nu

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne 1: Fra 1950 erne til nu"

Transkript

1 Samfundsfag rettevejledning prøvetermin 2011, side 1 Emne 1: Fra 1950 erne til nu Eleven bør komme ind på et eller flere af følgende elementer: Det var de traditionelle og gamle erhverv. Der var ingen etableret industri. Grønland skulle bidrage med råvarer (fisk og skind) Eleven bør komme ind på flere af følgende elementer: Målet var (som kilden angiver) at højne den grønlandske befolknings politiske, sociale og kulturelle status og forøge levefoden. Samt give befolkningen medbestemmelsesret og medansvar for udviklingen og gøre Grønland som en ligeberettiget del af det danske rige. Gennem udvikling af landet skulle Grønland moderniseres, og få en stilling, som svarer til de øvrige industrialiserede lande. Eleven bør komme ind på et eller flere af følgende elementer: Koncentrationen af befolkning i større byer med (nye) boligformer (blokke og etagehuse). Infrastrukturen er blevet udbygget = afsætningsmuligheder for fiskeproduktion. Ændring af bosætningsmønstrene. Sociale problemer (alkoholisme, identitetskrise) Større andel af uddannede. Grønland skal klare sig selv økonomisk og skal have en veluddannet befolkning til at varetage de specialiserede, krævende jobs. Grønland kan kun klare sig i globaliseringen ved at have en uddannet befolkning til at klare de nye udfordringer. Social velfærd kræver et stærkt/rigt samfund, som kræver en dygtig (veluddannet) arbejdsstyrke. De overordnede stillinger kan besættes af lokal arbejdskraft, og der skal ikke hentes folk fra udlandet. En mere bevidst/selvstændig befolkning. Selvværd giver styrke. Et sundere samfund. Et rigere/homogent/trygt samfund. Mulighed for højnelse af uddannelsesgraden. Det vil lette/styrke/forbedre kommunikationen i samfundet/mellem befolkningen. Billigere transport = billigere varer/import/eksport. Hurtigere udvikling af samfundet/økonomien. Bedre import- og eksportmuligheder = flere penge/bedre økonomi. Moderne samfund kræver god/udbygget infrastruktur/veje/lufthavne/havne/skibsforbindelser/flyforbindelser. Eleven skal give 1 eksempel med sin egen begrundelse(r): Eks. (4) det er vigtigst med uddannelse, da det vil højne samfundets muligheder for større/bedre/mere økonomiske jobmuligheder. Det vil styrke innovation/nytænkning/nye arbejdspladsmuligheder og styrke samfundet.

2 Samfundsfag rettevejledning prøvetermin 2011, side 2 Eks. (5) det er vigtigst med en sund/homogen/selvsikker/social-ligestillet befolkning for at kunne udvikle samfundet. Eks. (6) det er vigtigst at man kan kommunikere/rejse/komme fra & til hinanden, hvis samfundet skal kunne udvikle sig. God økonomi er grundlaget for vækst/økonomisk fremgang/udvikling. Eleven skal give 3 eksempler: Færdigbearbejdning af fisk/sælkød/fårekød/grøntsags produkter. Bearbejdning af skind samt produktion af skindprodukter/(sæl)-skindstøj/jakker/bukser/veste/. Produktion af mineraler (Alcoa) og olieudvinding. Produktion af IT. Kommunikation. Eleven skal give 3 eksempler: Skibstrafik/skibsforsyning/luftfart/flyforsyning/underleverandører smede/maskinværksteder/fødevareforsyning/hotelbranchen/uddannelsessteder/kursusvirksomhed/cateri ng/serviceerhverv. Eleven skal give et begrundet/argumenteret bud på en ny plan for samfundet 2020: Eleven kan bygge videre på svar fra opgave 4,5 og Svarene kan være både realistiske (samfundet, som man må forvente år 2020), men kan også være visionære (samfund, som man drømmer om). og inddrage de områder, som eleven mener, har betydning for et samfund i Det vigtigste er en fornuftig og overvejet argumentation for valgene. Ex Fritid og samvær. Samfundet vil være meget rigt pga. olie og guld, så befolkningen har derfor en stor indkomst og kun lidt arbejdstid. Det medfører, at samfundet skal prioriterer fritid og samvær mellem mennesker meget højt. Således bliver det vigtigt at få udbygget de kulturelle tilbud med musikskoler og koncertmuligheder, sportsanlæg, idrætshaller, svømmehaller m.m. Emne 2: ICC Inuit Circumpolar Council Eleven skal give et (eller flere eksempler) og kan anvende kilde 1 / formål til besvarelsen: At styrke sammenholdet mellem inuit, at udvikle inuit-kulturen, at styrke den økonomiske og sociale udvikling, a t beskytte det arktiske miljø m.m. Eleven skal give mindst 3 kendetegn: Fx: fangst (sæl, hvaler), fiskeri, hundeslæde, mad-traditioner, sagn og historier, religion m.m. Eleven skal nævne mindst 2 forhold og give egen begrundelse: Fx: a) Den gamle eskimoiske fanger-kultur, hvor mennesker stadig i dag har stor interesse og glæde af at gå på jagt / rensdyrjagt / rypejagt / fjeldture. b) Fortælletraditionen historiefortællingen, kulturen med at samles og fortælle historier = sammenhold og fællesskab. c) madkulturen traditionel kost / mad giver identitet og fællesskab. O.a.

3 Samfundsfag rettevejledning prøvetermin 2011, side 3 Eleven skal give mindst 1 eksempel: Fx: ICC en organisation som har til formål at bevare inuit-kulturen. Skolen med inddragelse af kultur (lokale valg). Støtte til institutioner / museer / musikskoler / sangforeninger / grønlænderforeninger. KNR-udsendelser / lokale tv-stationer og radio. Udgivelse af grønlandsk litteratur og musik. M.m. Eleven skal give mindst 1 eksempel, som kan være et eksisterende eksempel eller et fiktivt: Fx: Anorakken en vindtæt jakke, som er videreudviklet i moderne design og materialer (bl.a. til ski-tøj). Tørfisk og andre tørrede kødprodukter, som eksporteres. Igloen som model for design af moderne telte. Eleven skal give forklaring på NGO: Fx: en organisation, som ikke styres af de officielle organisationer / regeringen / kommunen. Eleven skal give mindst 2 eksempler:: Fx: Greenpeace, Røde Kors, Folkekirkens nødhjælp, Red Barnet, Foreningen Grønlandske Børn, Læger uden grænser, Amnesty, NOAH, Dansk Dyreværn, Hestens værn, Kattens værn, Dyrenes beskyttelse o.a. (Organisationer under FN er ikke NGO fx UNESCO.) Eleven skal give mindst 1 eksempel med forklaring: Fx: a) ICC er repræsenteret i FN (The Permanent Forum). Inddrages som høringspartner (i Grønland, Canada, USA, Rusland), Påvirkning af beslutningsprocesseer gennem debatindlæg i medierne / tv / tidsskrifter / aviser. b) Greenpeace udfører aktioner / blokader / aktiviteter / indsamlinger. Påvirker medierne påvirker meninger. Fx: kampagner (slagtning af slæunger / stop for hvalfangst) m.m. Eleven skal give eksempel på både fordel og ulempe ved NGO: Fordele: Folk har større lyst til at engagerer sig i enkelte områder (miljø, sund mad, dyrenes beskyttelse, misbrug, overgreb o.l.) det er en måde at få mange til at engagere sig i et område og dermed påvirke samfundet / regeringen / beslutningstagerne / folk. En fordel med græsrodsbevægelser, da de udtrykker nogle folks ønsker / visioner / mål. Ulemper: Det er ikke sikkert, at gruppen / organisationen afspejler et flertals interesser. Det er ikke en demokratisk proces der er ingen valg. De stærkeste kan vinde. Dem der råber højst bliver bedst hørt. Eleven skal give et begrundet / argumenteret bud på et aktuelt miljømæssigt forhold: Fx: Alcoa vigtigt med arbejdspladser men problematisk med forurening. Minevirksomhed økonomi og forurening. Landbrug ændring af store fjeldområder (anden vegetation / nedslidning). Mange biler udstødningsgasser el-biler. Meget affald affaldssortering og genbrug / udnyttelse.

4 Samfundsfag rettevejledning prøvetermin 2011, side 4 Emne 3: Menneskerettighederne Eleven skal give mindst 2 eksempler: Fx: Amnesty, FN / Institut for menneskerettigheder, Human Rights, EU, Menneskerettighedsdomstolen. Eleven kan blot give et enkelt eksempel: Fx: give penge (til Amnesty) ved indsamling / være aktiv indsamler / være (aktiv) medlem af en menneskerettighedsorganisation. Støtte gennem indlæg i medierne / moralsk støtte. Eleven skal give mindst 1 eksempel: Fx: Diktaturstater (Libyen, Saudi Arabien, Somalia, Zimbabwe, Hviderusland). Overgreb / fængsling uden rettergang / tortur. Kommunistisk styrede stater / Kina, Vietnam, Cambodja manglende personlig frihed til at bestemme over eget liv / samfund. Terror / undertrykkelse. Ingen politiske partier / ingen uafhængige medier. Eleven skal med egne ord forklare tortur: Fx: en handling som medfører smerte og lidelse både mentalt og psykisk, som bliver påført med vilje / udtryk for ondskab, trussel, afskrækkelse / straf / middel til at fremtvinge oplysninger / tilståelse. Eleven kan evt. komme ind på mobning, som kan betragtes som tortur. Eleven skal give eksempel på et land (lande), som nu eller tidligere har anvendt tortur: Irak under Saddam Husein / Taleban-regimet i Afghanistan / Nazi-Tyskland koncentrationslejre / Stalin Sovjetunionen fangelejre / Militærdiktatur-regimer i Sydamerika / Chile / Argentina m.fl. Afrika (Amin i Uganda), Sydafrika (apartheid) m.fl. Eleven skal med egne ord forklare ytringsfrihed: Fx: alle har ret til at sige og skrive, hvad man mener i aviser / tv / forsamlinger / nettet m.m. Eleven skal give eksempel med egen begrundelse(r). Det kan være argumenter for begrænsninger eller / og argumenter imod begrænsninger: Fx imod: eleven mener ikke, at man kan tillade sig at sige / skrive / tegne alt, da der er områder, der kan virke meget stødende på andre mennesker. Det skal være op til den ansvarlige redaktør at sørge for censur / kontrol. Fx for: eleven mener, at alt skal kunne diskuteres/ skrives / tegnes, og der skal ikke være nogen begrænsninger, bare man kan argumentere sagligt for indholdet. Eleven skal give mindst 2 eksempler: Fx: Naalakkersuisut - Inatsitsartut igangsætter byggeri / give favorable - gode lån / støtter iværksættere / innovation (Nutaliorfik) / Greenland venture / bedre uddannelser uddannelsesstøtte / Pireersarfik forberedelse til erhvervsuddannelser / nye erhverv (minedrift).

5 Samfundsfag rettevejledning prøvetermin 2011, side 5 Eleven skal give 2 eksempler på bekæmpelse: Anti-mobning-kampagner, kampagner mod vold i tv, radio, plakater / oplysning / teaterstykker / debataftener debatmøder / Musikvideoer / musikudgivelser med anti-vold / undervisning personlig udvikling. Eleven skal give et (eller flere) bud det kan være nutidige eller historiske: Det kan være sociale, økonomiske og kulturelle forhold. Fx: Samfundet har økonomisk nedgang = arbejdsløshed = kan ikke beskytte mod arbejdsløshed. Ejerskab til medierne / statskontrol med tv, radio, aviser = manglende ytringsfrihed. Svage og økonomisk dårlig stillede nationer har ikke midler til at sikre personlig sikkerhed. Minoritetsgrupper / fremmede har pga. kultur / politik / fordomme ikke ligestilling og samme rettigheder. Landets ideologi (nazismen, fascismen, religiøse forhold m. fl.) kan være årsag til overtrædelse.

Valgmode / i ache' O M

Valgmode / i ache' O M Valgmode / i ache' T D A O M K E R I Indhold Rollespil over et valgmøde op til et parlamentsvalg i det fiktive land Aché. Der arbejdes med politisk debat og samspillet mellem rettigheder, ideologi og demokrati

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

PRiNciPPRogRam HÅNDEN PÅ HJERTET

PRiNciPPRogRam HÅNDEN PÅ HJERTET Principprogram HÅNDEN PÅ HJERTET Forord Politik handler om viljen til at skabe forandringer, og politik handler om værdier. Socialdemokraterne har i mere end 130 år været en afgørende drivkraft for forandringer

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL Anders Stig Christensen Samfundsfag 9 GYLDENDAL INDHOLD Verden omkring os Magt i verden 6 Opgave: Hvis du var en stormagt 16 Spørgsmål til kapitlet 17 Velfærd i Danmark Lighed og ulighed 50 Opgave: Et

Læs mere

I n d h o l d. 3 Introduktion. 5 Den internationale dimension. 6 Elevbogens opbygning. 7 Om etisk handel. 9 Sådan kan der arbejdes

I n d h o l d. 3 Introduktion. 5 Den internationale dimension. 6 Elevbogens opbygning. 7 Om etisk handel. 9 Sådan kan der arbejdes LÆRERVEJLEDNING Verden handler etisk og fair? COOP Skolekontakten samt Peter Bejder & Kaare Øster Layout: Søren Kirkemann Fotos: Forside: Peter Bejder, istockphoto, Stutterstock, Carsten Villadsen & Kaare

Læs mere

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET 02 INTRODUKTION De menneskerettigheder, du har i det virkelige liv, gælder også, når du er online! I denne guide kan du læse om dine menneskerettigheder,

Læs mere

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET INDHOLD 2 TEMA AKTIVITET TYPE VARIGHED SIDE FORBEREDELSE & PLANLÆGNING Introduktionsark Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Læs mere

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat. Principprogram

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat. Principprogram Vedtaget på HB-mødet d. 18. juni 2014 Inuit Ataqatigiit Kattuffiat Principprogram Inuit Ataqatigiit arbejder for et økonomisk og politisk selvstændigt Grønland, der ledes ud fra principperne om bæredygtighed.

Læs mere

Guide-nettet.dk. Alle rettigheder tilhører Guide-nettet.dk. Det er ikke lovligt at publicere indholdet andre steder på nettet.

Guide-nettet.dk. Alle rettigheder tilhører Guide-nettet.dk. Det er ikke lovligt at publicere indholdet andre steder på nettet. Indhold: Kapitel 1. Begreber og analysemodeller (side 1-3) Kapitel 2. Hvem er danskerne? (side 3-7) Kapitel 3. Velfærd og fordeling (side 7-12) Kapitel 4. Menneskerettigheder og retssystemet (side 12-14)

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ Lærervejledning Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet til faget samfundsfag i 9. og 10. klasse. Det stiller skarpt på valg og dilemmaer, som vi stilles overfor, når vi skal vælge fødevarer.

Læs mere

Fattigdom. - et emnearbejde i 5. 10. klasse om vilkår og rettigheder. Inspirationshæfte til læreren Opgaver til eleverne

Fattigdom. - et emnearbejde i 5. 10. klasse om vilkår og rettigheder. Inspirationshæfte til læreren Opgaver til eleverne Fattigdom - et emnearbejde i 5. 10. klasse om vilkår og rettigheder Inspirationshæfte til læreren Opgaver til eleverne Udarbejdet af Jytte Friis FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber 2014 Indhold

Læs mere

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord...

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord... Indhold Om skriftlighed i samfundsfag... 2 Spørgeord og opgavetyper... 2 Redegørelse... 2 Spørgsmål med hv-ord... 2 Angiv og dokumentér... 3 Opstil hypoteser... 3 Eksempel på opgave og besvarelse... 4

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Læreplan for Personlig udvikling

Læreplan for Personlig udvikling Læreplan for Personlig udvikling *********** A: Formål og Introduktion A2 Personlig udvikling - december 2004 Formålet for undervisningen i personlig udvikling (Jf. 34 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om

Læs mere

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops i Grønland

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops i Grønland Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops i Grønland Alluitsup Paa og Qaqortoq, Grønland Introduktion Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe

Læs mere

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads]

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads] GLOBAL HVERDAG Form og tekst forside: multilateral Der genbruges elementer fra åbningssiden fra bistand www.globalhverdag.dk, så der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Indhold A. Ideologi side 3 B. Mennesket er udgangspunktet side 5 C. CenterPartiets politiske idé - forudsætningerne for at vokse side 6

Indhold A. Ideologi side 3 B. Mennesket er udgangspunktet side 5 C. CenterPartiets politiske idé - forudsætningerne for at vokse side 6 Idéprogram CenterPartiet har en stærk tro på menneskets vilje og evne til at tage ansvar og være engageret. Det er på denne tiltro, at vores vilje til at forny demokratiet og den politiske udvikling grundlægges.

Læs mere

Indhold. Skole-plan.dk er en ressourceside, som tilbyder gratis online skolemateriale til brug i folkeskolen.

Indhold. Skole-plan.dk er en ressourceside, som tilbyder gratis online skolemateriale til brug i folkeskolen. 1 2 Indhold Formålet med SkolePlan og skolens anvendelse af programmet s. 3 Skole-plan.dk er en ressourceside, som tilbyder gratis online skolemateriale til brug i folkeskolen. Pædagogiske rammer s. 5

Læs mere

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven?

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? - af Kai Sørlander I gennem snart flere år har der været talt om, at tiden nu igen er kommet til en revision af Grundloven. En væsentlig begrundelse er,

Læs mere

Læreplan for Samfundsfag

Læreplan for Samfundsfag Læreplan for Samfundsfag *********** A: Formål og Introduktion A2 Samfundsfag - december 2004 Formålet for undervisningen i samfundsfag (Jf. 18 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Den globale centrifuge. april 2002 udgivet af teknologirådet. Et debatoplæg om teknologi og globalisering

Den globale centrifuge. april 2002 udgivet af teknologirådet. Et debatoplæg om teknologi og globalisering Den globale centrifuge april 2002 udgivet af teknologirådet Et debatoplæg om teknologi og globalisering 1.0 Teknologi og globalisering hænger sammen men hvordan? 3 2.0 Globaliseringen foregår den overhovedet?

Læs mere

B2B-indkøb shopping big time...side 6. markedsføring fortæl verden om dine produkter... side 10. Salg kan du matche udbud og efterspørgsel...

B2B-indkøb shopping big time...side 6. markedsføring fortæl verden om dine produkter... side 10. Salg kan du matche udbud og efterspørgsel... Indholdsfortegnelse Introduktion...side 1 Fakta om handelsbranchen............................................................... side 2 Om Handel Business-2-business: den skjulte virkelighed...side 3

Læs mere