Medlemsblad for AARHUS KATEDRALSKOLES VENNER AARHUSIANERSAMFUNDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for AARHUS KATEDRALSKOLES VENNER AARHUSIANERSAMFUNDET"

Transkript

1 Medlemsblad for AARHUS KATEDRALSKOLES VENNER AARHUSIANERSAMFUNDET

2 Lille Wubbe fortæller Otto Christiansen ( ) blev klassisksproglig student fra Aarhus Katedralskole i 1932 og senere amtslæge i Aarhus. Han var søn af den navnkundige Wubbe, Laurits Christiansen, der var rektor for skolen i årene De følgende sider er et uddrag af Otto Christiansens private erindringer. I efteråret 1924 blev min far, der var lærer på Ribe Katedralskole, udnævnt til rektor i Aarhus. Jeg anede ikke noget om, hvad der var i gære og blev derfor noget forundret, da vores fysiklærerinde, frk. Mortensen, pludselig midt i fysiktimen kom hen til mig og sagde:»nu bliver skolens flag hejst til ære for din far«, og ganske rigtigt så jeg, at skolens flag blev hejst. Det var en lørdag, hvor skolens elever plejede at forsamles til fællessang, inden de gik hjem. Denne lørdag formede det sig som en højtidelighed til ære for min far. Rektor Willumsen holdt en lille tale, og min far holdt en takketale. Min far skulle tiltræde ret omgående og indlogerede sig på et pensionat i Aarhus, mens resten af familien blev i Ribe til april det følgende år. Da vi kom til Aarhus, blev vi afhentet ved toget af min far. Banegården var på det tidspunkt nærmest et skur, fordi den nye banegård var ved at blive bygget. Vi marcherede igennem byen til domkirken, hvorfra der gik en bus til Risskov. Her blev vi for første gang præsenteret for vores nye hjem, Havfryd. Det var lidt af en åbenbaring: en stor prægtig villa direkte ud til stranden (egen strandret) med to altaner, glasveranda og stor have med masser af frugttræer. Huset var bygget en halv snes år tidligere af en gullaschbaron, og derfor var der ikke sparet på de ydre attributter, for eksempel flankeredes indgangen af to sfinkser. omgav skolen og rektoren, var, at der i domkirken var en speciel plads til rektoren. Dette privilegium ønskede min far dog ikke opretholdt. At både lærere og elever altid tiltalte rektoren i tredje person, var en selvfølge. Jeg begyndte selv i skolen i 1. mellem i august 1925 i en klasse med 30 elever. I tysk havde vi en lærerinde, som hed frk. Engell. Hun var ikke cand.mag. og blev derfor aldrig mere end adjunkt. Hun var datter af en for længst afgået lektor Engell og var formentlig blevet ansat i kraft heraf. Imidlertid var hun en fremragende lærer, en af de bedste, jeg har haft. Hun var sikkert meget gammeldags i sin pædagogik, men vi fik lært den tyske grammatik med alle dens bøjninger og remser, som vi gentog i det uendelige. Hun kunne være meget hård, når hun blev vred, for eksempel husker jeg, at hun til min senere gode ven Keld Pihl, der var ret lille og tyk og ikke særlig gæv til tysk, sagde:»du sidder der og koger i dit eget fedt i stedet for at følge med«. I øvrigt var hun skolens inspektrice, dvs. at hun skulle sørge for, at de kvindelige elever ikke skejede ud ved for eksempel at gå udfordrende klædt eller bruge kosmetik. Dette hverv passede hun med stor nidkærhed. I matematik havde vi lektor Otto Larsen, der var lidt af en original. Han gik rundt med et fjernt blik, og man havde indtryk af, at han altid tumlede med tal og matematiske problemer. Men han var en inciterende lærer. Han kom gerne farende ind i klas- Undervisning ved rektor Laurits Christiansen. Aarhus Katedralskole blev, da min far overtog rektoratet, anset for en fin gammel skole. Den foregående rektor, Vaupell, var af den gamle skole. Han havde været lærer for Christian X, og det levede han vist stadig højt på. Der var ret strenge disciplinære regler, for eksempel måtte drengene ikke gå med knæstrømper (som det i øvrigt var skik dengang). Straks ved min fars tiltræden mødte en deputation fra eleverne op for at få denne regel ophævet, hvilket også skete. Når min far kom ind i gymnastiksalen i et eller andet ærinde, blev der straks kommanderet retstilling til eleverne, og øvelserne blev ikke genoptaget, før min far havde givet tilladelse til det. Et andet eksempel på den nimbus, der 2

3 Lille Wubbe fortæller sen, og uden et ord begyndte han at skrive regneopgaver op på tavlen. Hans begejstring var smittende, når han ad tankens vej kunne løse et eller andet matematisk eller geometrisk problem. Han var en nær ven af mine forældre og deltog i alle vore familiefester. Til min konfirmation holdt han en smuk tale til mig, hvori han med stor indfølingsevne omtalte de problemer, det kunne give at være rektors søn. For selvfølgelig var det ikke helt problemfrit. På den ene side var der risiko for, at lærerne ville give mig en positiv særbehandling, hvad de måske også somme tider gjorde, for eksempel har jeg aldrig været udsat for korporlig afstraffelse, hvad der ellers var meget almindeligt hos visse lærere. På den anden side måtte jeg jo ofte høre kammeraterne gøre sig lystige over min far når de for eksempel i al godmodighed efterabede hans særlige dialekt og hans mange pudsige talemåder. Min fars kælenavn blandt eleverne var Wubbe, og jeg fik naturligt nok navnet Lille Wubbe, der dog senere blev forkortet til Vop, og det hed jeg faktisk resten af tiden også en enkelt af lærerne brugte dette navn. Men mit største problem var faktisk, at min far også var rektor, når han kom hjem, og jeg skulle ikke skeje ret meget ud, før det gav anledning til bemærkninger ved middagsbordet. Da jeg i 1929 skulle begynde i 1. g, valgte jeg at blive gammelsproglig. Det var der flere grunde til. En af dem var, at min bror Heinrich, som jeg beundrede meget, var gammelsproglig student. En anden var, at flere af mine gode kammerater valgte den retning: Den var det år af en eller anden grund nærmest på mode. En tredje grund var, at jeg godt kunne lide faget latin, som vi jo havde haft i 4. mellem. Vi var i alt 12 elever i min klasse. Det var første gang i skolens nyere historie, at der var så mange gammelsproglige, tidligere var der kun 4-6 elever. Det medførte, at vi blev en helt selvstændig klasse og ikke, som det ellers havde været tilfældet, skulle have flere af fagene fælles med de nysproglige. I latin havde vi en fremragende lærer, lektor Strehle. Jeg mindes hans timer som umådelig hyggelige og lærerige. Han brugte aldrig katederet, hvad de fleste af de andre lærere gjorde, men satte sig på en stol midt imellem skolebordene. Vi fik faktisk lært den latinske grammatik uden tårer og krydret med talrige latinske sentenser. I græsk havde vi den første tid lektor Hammer. Han var gammel og grå, indbegrebet af en støvet gymnasielærer. Han sad ved katederet, og der var ikke noget, der hed udenomssnak. Han var en nær ven af min far og var vist et udmærket menneske men morsom var han ikke. Det i vore øjne mest interessante ved ham var, at hans datter var gift med Ib Schønberg. Efter nogle måneder døde han imidlertid af en kræftsygdom, og vi fik efter nogen tid Per Krarup i stedet for. Det var lidt af en omvæltning, og han kom til at betyde meget for hele ånden blandt eleverne. Han var kun 23 år, da han startede, og vi betragtede ham nærmest som jævnaldrende og vice versa. Hans kælenavn blev hurtigt Lille Per. Han manglede selvfølgelig Strehles erfaring og autoritet, men noget græsk fik vi da lært. Der gik dog også megen tid med snak om alt muligt andet. I en periode syntes min sidekammerat, Max Knudsen, og jeg, at det blev lidt for meget af det gode, og det bevirkede, at vi stiftede en forening, som blev døbt Labor (latin: arbejde). Foreningen havde i starten kun to medlemmer. Vi udarbejdede love, hvoraf det fremgik, at foreningens formål var at fremme medlemmernes flid og opmærksomhed i skolen. Der valgtes en formand og en næstformand for en måned ad gangen, og der blev autoriseret en foreningsprotokol, hvorigennem medlemmerne kunne kommunikere med hinanden. Det blev faktisk til adskillige tætskrevne protokoller. Vi titulerede altid hinanden med henholdsvis formanden og næstformanden, alt efter vores øjeblikkelige status. Både Max og jeg havde som man i dag ville kalde det en kæreste. Det var dog på det helt platoniske plan. Max udkårne hed Adda. Hun gik en klasse under os, men var også gammelsproglig. Hun var en klassisk skønhed og havde lange fletninger. Dertil kom, at hun var overmåde intelligent og musikalsk. Straks da hun kom ind i skolen, vakte hun opmærksomhed hos drengene, men der var ikke nogen, der rigtig turde gøre tilnærmelser. Max og jeg vedtog for dog at gøre noget at optage hende som æresmedlem i vores tomandsforening, naturligvis uden at fortælle hende selv noget om det, og i den første tid nøjedes vi med at lovprise hende i foreningens protokol. Gennembruddet kom en forårsdag, da jeg tog mod til mig og inviterede hende og Max ud til Havfryd. Vi havde en dejlig dag sammen alle tre, og fra da af blev hun og Max gode venner. Min veninde hed Kamma. Hun var ligesom Adda smuk og intelligent, men en 3

4 Lille Wubbe fortæller mere jordnær og livlig type. Vi havde mange fælles interesser, hun læste meget skønlitteratur og var dygtig med sine hænder, syede al sit tøj selv (og lampeskærme og lyseduge til mig). Vi havde faktisk i al uskyldighed en dejlig tid i det halvandet år, det varede. Vi sejlede, cyklede og spadserede, gik til baller og i biografen. Igennem hele 3. g var vi sammen to-tre aftener om ugen. Kamma, der var ret ærgerrig, havde lidt svært ved latin, og vi fandt ud af, at jeg kunne gennemgå latinlektien med hende. Det forgik enten på hendes eller mit værelse, hvor vore respektive mødre så serverede te. Hun var enebarn og kom fra ret små kår. Efter studentereksamen ebbede vores forhold ud. Den måde, gymnasieelever festede på, var meget forskellig fra nutidens gymnasiefester. Den største begivenhed var det årlige skolebal. Det foregik i Vennelyst, og alle mødte op i deres fineste puds, de fleste med deres forældre (i kjole og hvidt). Festen indledtes med opførelse af årets skolekomedie, og selve ballet startede med indmarch i en polonaise, som man havde øvet sig på i gymnastiktimerne i flere uger. På et vist tidspunkt formedes polonaisen i en opstilling foran min mor (skolens førstedame ). Hun trådte så frem og holdt en altid meget smuk og varmt følt tale til de unge. Efter polonaisen begyndte dansen. Man var lang tid før ballet blevet udstyret med balkort, som det jo så gjaldt om at få udfyldt med de rigtige navne. Det var udelukket, at nogen drak for meget, og jeg har aldrig hverken ved skoleballer eller andre fester været ude for, at nogen af kammeraterne blev berusede heller ikke, når vi festede under private former. Skoleballet var nok lidt af en snobbefest. Jeg har senere tænkt på, at der nok var en del, som holdt sig væk af økonomiske grunde, eller fordi forældrene ikke følte sig tilpas blandt de kjoleklædte herrer. I 3. g blev jeg valgt til formand for Heimdal, der var gymnasieforeningen for de to ældste klassers mandlige elever. Møderne blev holdt lørdag aften kl og indledtes med oplæsning af Gjallarhornet og Sprøjten, hvori medlemmernes henholdsvis seriøse og humoristiske produkter blev publicewret. Dengang skrev mange gymnasieelever digte (gør de stadig det?). Jeg bidrog selv med adskillige digte i begge organer, mest Gjallarhornet. Ved hvert møde blev der derefter holdt et foredrag. Min forgænger som formand var Johannes Rosendahl, Klassisksproglige studenter Otto Christiansen ses i ringen. senere kendt højskolemand. Han var allerede dengang politisk engageret og en fremragende foredragsholder og debattør. Det niveau kunne foreningen ikke leve op til i min formandstid. I min tid skulle man op i samtlige fag til studentereksamen, så det var lidt af et slid. Jeg klarede mig rimeligt godt, men kan stadig ærgre mig over, at jeg ved eksamen i astronomi ikke kunne svare på spørgsmålet om, i hvilket verdenshjørne midnatssolen står! Det kostede mig faktisk nogle point. Det var i øvrigt komplet ligegyldigt, hvordan ens resultat blev. Der er aldrig nogen, der har spurgt mig om eksamensresultater. Hverken for studentereksamen eller embedseksamen. Hvad havde jeg så fået ud af de tre år i gymnasiet? Lidt almindelig dannelse, lidt overfladisk kendskab til græsk, engelsk og fransk og et lidt dybere kendskab til latin, minimal blivende historisk viden og nogenlunde kendskab til den klassiske danske litteratur. Men aktuelle politiske og sociale problemer kendte vi ikke meget til, og udvikling af evnen til personlig stillingtagen var der ingen, der interesserede sig for. Man må nok betegne mig som en noget umoden, selvoptaget student med en ret snæver horisont. Jeg tror nok, at vore dages studenter er langt mere modne og har en videre horisont, end jeg havde. 4

5 Mindebiblioteket i nyt lokale I forbindelse med en større omrokering af skolens faglokaler udløst af Arbejdstilsynets krav om bedre ventilationsforhold er Mindebiblioteket endnu en gang flyttet til et nyt lokale. Denne gang i sidebygningen til Mejlgade 8 på 1. sal. Flytningen har givet anledning til en vis sanering af bibliotekets samling. Her tænkes først og fremmest på beholdningen af audiovisuelt materiale. De gamle vhsbånd, kassettebånd, lydbånd og dias er blevet overført til dvd og cd. Dels fylder de mindre, dels var det i sidste øjeblik, at visse af båndene kunne reddes. En anden større ting er et stort udlån til Grundvig Centeret af Mindebibliotekets samling af 1.-udgaver af Grundtvigskrifter, der i øvrigt var udgangspunkt for Mindebibliotekets oprettelse, idet skolens bibliotek overførte sin eksklusive samling til Mindebiblioteket. Udlånet, som nu befinder sig hos forskerne i Vartov i København, fylder to stopfyldte flyttekasser af den store størrelse. Desuden har skolen ønsket, at Mindebiblioteket i fremtiden også skulle rumme udvalgte bøger fra skolebibliotekets depotsamling. Denne samling bestod ved årets begyndelse af cirka registrerede titler, som for den største dels vedkommende sidste sommer var blevet pakket ned i 260 flyttekasser i forbindelse med indretning af ventilationsanlæg i det største depotrum. Mindebibliotekaren har så i det forløbne halvår fået carte blanche til at få hold på samlingen og udvælge eksemplarer til det nye 'klenodiebibliotek'. Med de indskrænkede pladsforhold og de beskedne muligheder for hyldeplads i Mindebiblioteket har opgaven været at indskrænke depotbibliotekets omfang i fortsættelse af den politik rektor Spure Nielsen i 1992 iværksatte. Her kan henvises til skriftet. Overført fra Aarhus Katedralskoles Bibliotek, (1995). Som tiden er gået, og som de fleste, der har søgt at afvikle egne bogsamlinger, ved, er det i dag ikke let at finde aftagere til selv de bøger, man selv skatter højt. Statsbibliotekaren aflagde besøg og kunne formås til at skaffe 'hjem' for syv titler. Nobelbiblioteket, som er det nye fusionerede bibliotek på Aarhus Universitet, afviste at tage stilling til yderligere overførsler. Heldigvis opstod der god kontakt til det ovennævnte Grundtvig Center, som blev meget begejstret for en samling af Grundtvig - 'materie' dvs. uindbundne tryk direkte fra bogtrykkeren 1818 og 1823, som i årenes løb er blevet flyttet fra loft til loft med fare for at ende i papircontaineren. Centeret har desuden ønsket at låne en større del af depotbiblioteket for at genskabe Grundtvigs bibliotek, som blev sat på auktion efter hans død. Her kunne vi hjælpe med cirka titler, som dækker bøger inden for forskelligartede fagområder, trykt i perioden 1600 til De fylder 12 hele flyttekasser og skulle hittes i flytterodet. Den største aftager blev imidlertid Syddansk Universitetsbibliotek, der tidligere havde overtaget samlingerne med emneområderne: filosofi, religion og pædagogik. Nu var de blevet mere kritiske og ville kun udvælge bestemte titler fra depotlisten med de titler; og det resulterede i hen ved 65 flyttekasser. Hermed var depotbiblioteket indskrænket så meget, at det kunne opstilles på den resterende plads og udvælgelsen af klenodier foregå. Der mangler dog et overblik over de endnu ikke registrerede fagbibliotekers depotbøger, hvor også klenodier kan forefindes. Arbejdet med den endelige indretning af Mindebiblioteket plus klenodiebiblioteket er således ikke endeligt afsluttet, men der tegner sig et billede i det nye lokale. Blandt de ypperste titler i klenodiebiblioteket er selvsagt skolens ældste bog fra 1518: Alle Epistler oc Evangelia som lesiss alle Søndage om Aared, sammeledis Jule dag : Paaske Dagh : Pingetz dag : meth deriss udtydning oc glose oc eth Jertegn til huer dag meth flere artickle som alle menniske nyttelige ere : [Christiern Pedersen] (Jærtegnspostil) og Diderot og d`alembert: Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers fra Bjarne Falch Olesen, mindebibliotekar 5

6 Stedet Aarhus Katedralskoles Venner har igen i år udfordret elevernes fantasi og kreativitet ved at udskrive henholdsvis en billed- og en tekstkonkurrence. Efterfølgende har en jury bestående af Aarhus Katedralskoles Venners bestyrelse suppleret med dansk- og billedkunstlærere valgt vinderne, tre i hver konkurrence, som blev belønnet med henholdsvis kr., 500 kr. og 300 kr. Præmierne blev overrakt ved dimissionen. Opgaverne lød: Billedkonkurrencen Lav et billede med titlen Stedet. Din inspiration kan være af mere konkret eller mental karakter. Billedet kan være realistisk eller mere abstrakt. Der ønskes en kort redegørelse for ideen bag værket, der afleveres sammen med billedet. Tekstkonkurrencen Skriv et essay, der handler om et sted, der er vigtigt for dig. Et essay kan defineres som en tekst, der på en personlig måde udtrykker nogle holdninger og overvejelser af almen interesse. Du skal altså få læseren af din tekst til at fornemme at din opfattelse af det sted, du skildrer, også er interessant for ham eller hende, enten fordi det vækker genklang, eller fordi det slår nogle ukendte strenge an. Eva Victoria Krause-Jensen, 2.r 6

7 Vinderen af tekstkonkurrencen Vindere af teksstkonkurrencen: Kjolerne hang fra bøjlerne øverst. De var blomstrede, og stribede, og ternede, røde, gule og grønne. Det var trygt at kigge på. Træpladen under mig knirkede. Det slog mig af og til, at den måske ikke kunne holde til min vægt. Men det tog jeg mig ikke af. Det havde været helt mørkt i det lille rum, var det ikke for den lille sprække mellem lågerne, hvor lyset udefra slap igennem. For selvom jeg havde mine ben presset godt ind til min krop, kunne de ikke helt være der, og lågen måtte altid stå en smule åben. Mit hoved lå på mine knæ, mens mine tanker fløj hist og pist. Og vidt omkring fløj de. De kunne flyve fra den nære hverdag, som planlægning af, hvordan jeg bedst muligt kunne drille min bror, og helt til langt ud i de underligt uforståelige, som hvor langt ud i universet jeg skulle gå for at møde min farfar. Nogle gange kunne jeg også simpelt søge dertil for at finde trøst. Trygheden, stilheden og mørket trøstede mig. Herinde kunne mine tanker og jeg være i fred, uforstyrret af omverdenen. Min helt egen lille verden, til når jeg blev lidt træt af den gamle. Hævede stemmer, vrede ord, snedige hentydninger eller snigende mistanker, alt sammen blev herinde visket bort. Herinde fandtes de ikke længere. For alt det hørte den anden verden til, ikke til min verden, nej.»ingen voksne, drenge eller dumme«havde jeg skrevet på et hvidt stykke papir med en rød tusch, engang jeg var blevet ked af, at min mor havde råbt af mig i Dagli Brugsen. Det stykke papir hang nydeligt på den anden side af lågen og repræsenterede en lille piges trang til fred. Fred! Det er et fremragende kodeord. Det var ikke ofte, jeg besøgte mit lille gemmested, men når jeg gjorde, var det ikke kun tryghed, trøst, stilhed og udfoldelse, jeg behøvede. Men også for at finde fred. I høj grad. Barndommens tendens til at Vindere af billedkonkurrencen: 1. præmie: 1. præmie: Mathilde Damgaard Lempert, 1.d Eva Victoria Krause-Jensen, 2.r 2. præmie: 2. præmie: Joachim Kahr Rasmussen, 2.d Ellen Wolf, 3.r 3. præmie: 3. præmie: Amalie Lykke Baadsgaard, 1.d Oda Sødal Krogh, 2.e Joachim Amalie Oda Ellen Eva kræve opmærksomhed alle steder fra kunne let stresse mig. Jeg druknede i de andre børns, og min egen, iver efter opmærksomhed. Specielt som den yngste i en søskende flok på tre følte jeg en vis uforklarlig trang til at være i centrum så meget som muligt. Hvorfor kan jeg hverken huske, eller regne ud, men forklaringen er ganske vis. Et skab på et værelse. Bag den ene låge lå tøj foldet og lagt pænt ind på hylderne. Bag den anden lå en hemmelig portal. Skabet var gammelt og slidt. Brunt med massevis af knaster. Det var ikke særlig flot, men det havde sin egen charme, hvis man endelig ville. For mig var det ikke bare et skab. Det var mit helt eget Narnia. Men i stedet for en fantasiverden fyldt med sjove fabeldyr i alle former var det bare mine tanker. Når jeg sad inde i det lille rum til højre i skabet, var det ikke for at opleve en anden verden, det var bare for at tage afstand fra den virkelige verden. Jeg søgte noget, som ikke var at finde andre steder. Det var selvfølgelig ikke noget, jeg dengang var klar over. Dengang kunne jeg bare få en pludselig lyst til at hoppe ind i mit skab og forestille mig en masse spøjse ting eller for at gemme mig for verden. Rummet, jeg sad i, var meget lille, selv dengang da jeg ikke fyldte mere end en tændstikæske. Jeg kunne akkurat være under kjolerne, som hang højt oppe. Lugten var markant. En gang imellem forestillede jeg mig, mens jeg med min grønne sprittusch tegnede på væggene i det lille rum, at nogen langt ud i fremtiden ville finde netop dette og se, hvad jeg havde skrevet. Mange ting stod skrevet.»fy py for brokli«,»harry potter er den beste«og»jeg gidder ikk i seng!!!«var nogle af de tidligst 7

8 skrevne sætninger på væggen. Ak ja, jeg ser tydeligt for mig nu, hvilket fantastisk fund det ville være om 200 år. Men den dybtliggende, stærkt filosoferende og reneste poesi til side; pointen er, at her fik jeg lov til at udfolde mig, som jeg lystede, uden at nogen dømte mig. Hvis en pige havde revet mit i håret i børnehaven en dag, og jeg fortvivlet var brudt ud i gråd, kunne jeg samme nat hoppe ind i mit skab. Her kunne jeg prøve at glemme dagens trælse hændelser og komme ud med min gråd i fred og ro. Og når jeg var kommet på bedre tanker, kunne jeg sagtens blive en time mere, eller to. En gang imellem, mens jeg sad derinde, kom min mor eller far ind på mit værelse. Så var det bare med at holde vejret og være stille som en mus. Tænk, hvis de opdagede mig? Tænk, hvis de kunne komme ind i min personlige flygtningelejr for at finde mig, som oftest var flygtet fra netop dem! Senere gik det dog op for mig, at de selvfølgelig vidste, jeg var derinde, men at de samtidig vidste, at jeg ville være i fred. Jeg mener: Hvor diskret var den seddel, jeg havde hængt på lågen? Men måske havde jeg i virkeligheden også dengang en anelse om det, men det var lige så meget spændingen! Det var lidt spændende at gemme sig derinde, under mine kjoler og med det ene Oda Sødal Krogh, 2.e øje presset hen mod den lille sprække, hvor jeg kun lige akkurat kunne ane min forældres silhuet ude i rummet. Da de så var gået igen, smilte jeg altid for mig selv. De havde ikke fundet min lille verden. Mindet om dette skab, som jeg evig og altid kunne vende tilbage til for at finde trøst og fred, er soleklart. Selvom skabet blev solgt for en 50 er på en losseplads, efter vi havde sprittet hele indersiden af for sprittusch, kan jeg stadig godt føle trang til at hoppe derind nok en gang. Jeg ville genfinde følelsen. Den naive følelse af alle mine problemer, der kunne fejes bort. Den trygge følelse. Følelsen af at kunne grave sig langt væk i et par timer. I mit skab. Stedet, der emmede af barndom. Mathilde Damgaard Lempert Ellen Wolf, 3.r 8

9 Rejseberetning KulTUR-legatet Blandt årets modtagere var 2.r og 2.d, der som kvittering har sendt de nedenstående rejseberetninger. De øvrige legatmodtageres rejseberetninger kan læses på dk under Gl. elever. til vores italienske familier hver især med et smil på læben. Hjemme ventede vores italienske mamma med stor gæstfrihed og lækker mad. Alt i alt havde vi en uforglemmelig tur med masser af gode oplevelser: både kulturelt og som klasse. Nanna Helbo og Simone Due La vita italiana To dage efter 2. r s ankomst til Verona stod den på endnu en udflugt til en spændende by i Veneto: Vicenza. Efter en skoledag på det italienske gymnasium Liceo Ginnasio Statale Scipione Maffei fra 8 til 14 tog vi bussen sammen med vores italienske værter. Efter en timelang tur gennem det smukke landskab nåede vi frem til Vicenza, hvor programmet stod på byrundtur og besøg på det berømte teater Teatro Olimpico. Her fik vi en private tour, hvor både teateransatte og vores italienske venner fortalte alt, der er værd at vide om teateret. Trods teatrets alder og antikke udseende havde de formået at modernisere det med lys og lyd i en imponerende grad, hvilket blev demonstreret med et lysshow, som kun italienerne kan lave det. Mens vi var på vej videre, slappede vi af og nød den italienske atmosfære. Der blev snakket lystigt om alle vores personlige og fælles oplevelser med de familier, vi var blevet indlogeret hos. Der var delte meninger om, hvorvidt privat indlogering var oplagt til en klassetur, men det var i hvert fald at prøve noget nyt; vi fik alle mange anderledes og gode oplevelser ud af det. Det næste stop var et af turens højdepunkter: La Villa Rotonda. Villaen er tegnet af Andrea Palladio i 1550 og indbegrebet af italiensk renæssance. Karakteristisk ved villaens udseende er dens kvadratiske form med fire ens facader, som omringer et domeformet centralrum. Bygningen er præget af en harmonisk symmetri, og den ligger med udsyn over det bakkede Venetoområde. Da vi stod udenfor og betragtede bygningen, var der en naturlig forventning om et interiør, der afspejlede det unikke ydre. Denne forventning blev opfyldt i stor stil, da vi trådte ind og så de udsmykkede vægge, som var prydet med græsk mytologi, bellissimo! Også her fik vi en guidet rundtur, hvorefter der var tid til at udforske selv og nyde den friske italienske luft i godt selskab. Efter en lang dag fyldt med kulturelle indtryk tog vi hjem 9

10 Rejseberetning 2.d i Istanbul Dampende æblete, snørklede bazarstræder, dyttende taxaer og høje minerater, hvorfra der bliver kaldt til bøn. Vi befinder os i hjertet af Tyrkiet det kulørte og stemningsfulde Istanbul, hvor der er noget for alle sanser. Solen er knap stået op, når imamen hver morgen kalder til dagens første bøn. Vi kan stadig nå at sove lidt længere, men har også et stramt program. Vi skal bl.a. besøge moskeer, basarer, et tyrkisk bad og en high school så vi har travlt. I Istanbul ligger der moskeer på hvert gadehjørne, den ene større og smukkere end den anden. De to mest berømte moskeer er den Blå Moske og Aya Sofia. De ligger over for hinanden i Istanbuls gamle bydel. Lige meget hvor man står, er det umuligt at bedømme, hvad for en der er smukkest. Både deres ydre og indre imponerede os. Når man kommer fra den rungende stilhed, der præger de store moskeer, til den travle og til tider larmende basar, oplever man Istanbuls kulturelle forskellighed. Basaren er fyldt med alt, hvad hjertet begærer. Der er alt fra håndmalet blomstret keramik, duftende krydderier og farverige lamper til falske Gucci tasker. Der er i Tyrkiet tradition for at afslutte eller starte dagen i et såkaldt hamam også kendt som tyrkisk bad. Man træder ind i et varmt og dampende rum og lægger sig på en kæmpe marmorsten, hvor man bliver skrubbet og vasket. Vi forlod rummet som nyfødte babyer, og følelsen varede ved resten af dagen. Vi besøgte Vefa, der er en tyrkisk highschool. De serverede skolens traditionelle drik. Ikke alle nød den grynede væske, og for os er ingredienserne stadig ukendte. Dagen endte dog stadig som en succes efter en spændende basketturnering, som eleverne havde arrangeret, da det er en af skolens spidskompetencer. Det var en kæmpe oplevelse at tale med de meget åbne tyrkiske elever, der havde en masse på hjerte. Alt i alt bød studieturen til Istanbul på en masse store oplevelser; både faglige og sociale. Turen har gjort os kloge på et samfund, der langtfra ligner vores, og som har en helt anden historie. Vores klasse blev på turen rystet endnu bedre sammen, hvilket efterfølgende har kunne mærkes herhjemme. Tak for en fantastisk tur! Asta Reedtz Husted og Anna Victoria Bach 10

11 Årets jubilartale 2012 Vi er mange, der er kommet som gæster til skolen i dag. Alle er vi kommet for at fejre jer, der nu ikke længere er 3. g ere, men rigtige studenter, forhåbentlig med stort mod på at gå i gang med næste fase af jeres liv, hvad enten I så følger regeringen og skynder jer i gang med at gennemføre en uddannelse med beskæftigelsesgaranti på rekordtid, eller I følger traditionen for lige at tage et halvt år i Netto og et halvt år i Nepal. Jeg har hørt, at det er blevet svært at få plads i Netto, men under alle omstændigheder: Stort tillykke og de bedste ønsker for fremtiden til jer fra alle os gæster. Nogle af os nøjes dog ikke med at fejre jer. Vi er også kommet her for at fejre os selv, fordi det i disse dage er et rundt antal år siden, at vi selv holdt op med at være 3. g ere og blev rigtige studenter. Vi er i hvert fald 25-års, 40-års, 50-års og 60-års jubilarer og måske flere. Selv er jeg blandt 50-års jubilarerne. Jeg ved ikke nøjagtigt, hvor mange vi er i alt, men vi er i hvert fald 16 ud af 22 mulige fra den 3. x, der fik overrakt eksamensbeviser i højt solskin i skolegården i juni 1962 og med alle piger i nye hvide kjoler og drengene i smoking eller mørkt tøj. Dengang var der også jubilarer, der holdt tale. En spændstig 25-års jubilar og en syntes vi temmelig gammel 50-års jubilar, der fortalte om, hvordan det var at gå på skolen i årene før Det er godt at tænke på, at når I, der nu bliver studenter, fejrer jeres 50-års jubilæum i 2062, kan en af jer måske Steffen holde en tale og nævne, at der i 2012 var en temmelig gammel mand, der fortalte om, at der i 1962 var en temmelig gammel mand, der fortalte om skolen i Så vil de nye studenter i 2062 kunne mærke, at de er led i en kæde, som går helt tilbage til Morten Børup og In vernalis temporis og alt det. For 50 år siden var jeg blevet valgt til at tale på mine kammeraters vegne. Det blev ikke nogen særlig god tale. Jeg var ikke fri for at have tømmermænd efter flere dages fester. Jeg kan huske, at jeg sammenlignede os med et kuld nyudrugede kyllinger, der løb lidt forvirrede rundt, stadig med en lille stump hvid æggeskal liggende oven på hovedet. Jeg skulle også sige tak til skolen og begyndte med, at vi egentlig godt vidste, at vi først og fremmest skulle være taknemmelige over alt det, vi havde lært integralregning, latinsk grammatik og meget andet nyttigt men at vi nok umiddelbart følte mest lyst til at sige tak for alt det i skolens liv, der havde ligget ud over, hvad der foregik i timerne. De kunstekskursioner og rejser, vi havde været på, sportsstævner, vi havde deltaget i (AKI var dengang i den jyske 1. division i basketball), de skolekomedier og revyer, vi havde opført, hele musiklivet med musiklejrskoler og koncerter ikke pop og rock, men f.eks. en meget ambitiøst opsat engelsk tals opera. Det var alt sammen noget, engagerede lærere havde organiseret uden for skoletiden, og vi havde selv organiseret et meget omfattende mødeprogram i Heimdal, bl.a. med Thorkild 11

12 Bjørnvig, som blev udnævnt til æresmedlem af foreningen. Og så selvfølgelig fester af enhver art. Det kom vistnok til at lyde, som om jeg mest takkede for, at lærerne ikke havde forstyrret os mere end højst nødvendigt med deres undervisning. Og det var ikke helt meningen. Når jeg nu taler med venner fra dengang, er der godt nok enkelte, der hævder, at de har glemt alt, hvad de havde lært. Men det tror jeg simpelthen ikke på. Rigtig mange af os fik et meget solidt udgangspunkt for det, vi gik videre med. Så hvis jeg ikke fik sagt ordentligt tak for det dengang, vil jeg gerne bruge lejligheden nu til at sige tak med tilbagevirkende kraft. Skolen var meget mindre dengang både i elevtal og bygningsareal. Nogle af os begyndte på skolen allerede i 1955 i det, der dengang hed mellemskolen de fire år før gymnasiet. Da vi begyndte på skolen, var de grå bygninger slet ikke bygget. Der var kun den røde og den hvide bygning på hver side af den forreste skolegård, og der var højst fem parallelklasser i gymnasiet. Vi havde mærkværdige og mindeværdige lærere som Sorte Ole, Strut, Stjane, Vagno, Nysse, Julle P., Lade P., og hvad vi ellers kaldte dem. Dem ville jeg kunne tale om i timevis, men det har rektor sagt, at jeg ikke må, så jeg vil nøjes med at sende en hilsen en nærmest kærlig hilsen til vores rektor, Aage Bertelsen. Han var en stor personlighed, der prægede skolen stærkt med synspunkter og holdninger, der lå langt til venstre for det ellers ret konservative lærerværelse. Han gjorde, at der var højt til loftet på skolen. Og det har vi nydt godt af lige siden. Jeg vil slutte med at udbringe et leve. Det kunne være for de nye studenter, det kunne være for alle jubilarerne, det kunne være for skolen og det er det på en måde også. Jeg mener, at de nye studenter, jubilarerne og lærerne må kunne samles om at råbe et hurra for dem, som fra i dag ikke længere er 2. g ere, men som efter sommerferien vil få det store privilegium, det er at være 3. g er på Katedralskolen. Der er noget helt særligt ved at gå i den ældste klasse på en skole, og så endda på denne skole. Få så meget ud af det som muligt. Det er også op til jer selv. Men det er under alle omstændigheder en kæmpechance for jer, sådan som det har været det for alle, der har prøvet at være 3. g ere på Aarhus Katedralskole i hvert fald siden Hans Fink Leth nyt... I foråret 2011 besøgte filmmanden m.m. Jørgen Leth skolen og fortalte om sin seneste film, Det erotiske menneske. Som det fremgik af sidste sommers Arosia, var det en aften, der gjorde indtryk på deltagerne. Tilsyneladende gjorde den også indtryk på gæsten det tyder følgende passage fra hans seneste erindringsbog, Det uperfekte menneske/3, på: Det har været givende og positivt at se den [Det erotiske menneske, red.] med forskelligt publikum og diskutere den med folk. For mig var det et højdepunkt, da den blev vist på Roskildefestivalen, mens jeg var på Tour de France. Efter filmen talte jeg på Skype med et fuldt hus i teltet. Her kunne man tale om fans, hyldestråb, begejstring. Tilsvarende har jeg oplevet flere fyldte sale på gymnasier med unge mennesker, vilde med filmen. Hvorfor er de unge mennesker mit publikum? [ ] Det må have noget at gøre med min ærlighed. Det kan være, de værdsætter min ligefremhed. Det havde været mit mål at lave en ligefrem og spontan film om et stort emne. Jeg ville have, at det skulle være ekstremt enkel. Jeg ved, at dens grundstemning er melankolsk. Det er for mig interessant, at den kan berøre unge mennesker. 12

13 Aarhus Katedralskoles Venner Invitation Aarhus Katedralskoles Venner inviterer til en hyggelig aften mandag den 25. september kl i drengenes gymnastiksal. Foto: AGF Fanclub Aarhus. Aftenens program omfatter: Velkomst v. rektor Lars Scheibel. Peter Graulund, fodboldspiller i AGF, fortæller om livet som professionel fodboldspiller og livet uden for banen, hvor Peter Graulund bl.a. har startet egen virksomhed med import af øl fra Ibiza. En forfriskning undervejs. Afslutningsvis afholdes Vennernes generalforsamling. Kære Katedralskolevenner! Bidrag til Arosia modtages med kyshånd. Kontakt redaktionen, hvis du har materiale eller bare har en god idé. Indkaldelse til generalforsamling i Aarhus Katedralskoles Venner mandag 25. september kl i drengenes gymnastiksal Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning. 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Evt. indkomne forslag fra medlemmerne. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Maiken Løsmar, Per Lykke og Frederik Gammelgaard. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Frederik Gammelgaard, formand Tak Til statsautoriseret revisor Henrik Myhre, Qurios, for revisionen af årsregnskabet. Medlemskort/kontingent Som en service for vores nuværende og kommende medlemmer har vi valgt, at tilbyde muligheden for betalingsservice. Denne mulighed vil være tilgængelig fra september Sådan gør du: Du kan tilmelde dit medlemskab til Betalingsservice via netbank eller ved at gå ned i dit pengeinstitut. Du kan også tilmelde dig med anvendelse af NemID på skolens hjemmeside under Gamle elever >Aarhus Katedralskoles Venner > Medlemsskab ved at klikke på linket og udfylde skemaet. Husk, at du skal betale vores opkrævninger som normalt, indtil det fremgår af din betalingsoversigt, at de betales over Betalingsservice. Har du brug for hjælp kan du kontakte foreningens kasserer, Maiken Baltzer Løsmar. 13

14 Referat af generalforsamlingen 29. september Valg af dirigent Bjarne Falch Olesen vælges. 2. Formanden aflægger beretning»foreningens formål er at yde støtte til aktiviteter på skolen til gavn for de nuværende elever og samtidig være et holdepunkt for tidligere elever. Bestyrelsen er kendetegnet ved et ønske om at gøre uegennyttig indsats, hvor drivkraften er lyst. En stor tak til Lars, Marianne og Maiken, som med deres daglige gang på skolen har ydet en uvurderlig indsats i bestyrelsen og tør jeg godt sige uden at fornærme nogen har været væsentlige drivkræfter i de aktiviteter, som foreningen har stået for. Og lad mig nævne de vigtigste aktiviteter i det forgangne år: 1. Elevkonkurrencer I 2010 søsatte foreningen for første gang to elevkonkurrencer først og fremmest for at understøtte den kreative udfoldelse på Katedralskolen. Efter en lidt svær fødsel må man sige, at konkurrencen hurtigt er vokset op og i år for alvor har bevist sin levedygtighed. Overskriften på begge konkurrencer var Mødet med det fremmede. Vi modtog et overvældende flot antal noveller og billeder fra eleverne. I betragtning af at eleverne jo også er meget travle mennesker med et hav af aktiviteter i og uden for skolen sammenholdt med de forholdsvis beskedne præmiebeløb, vidner konkurrencerne om elevernes meget store engagement. H.C. Elers Koch, trofast deltager ved den årlige generalforsamling. 2. Arosia Vindernes produkter kan læses i Arosia foreningens medlemsblad, som Per Lykke og Arne Frier er primus motorer for. En tak til dem for endnu en gang at have redigeret og layoutet to blade af meget høj kvalitet. 3. KulTUR-legater Foreningen har traditionen tro uddelt kulturlegater til 2.g-klasser og dermed understøttet, at klasserne kunne få nogle særlige oplevelser på deres studieture. 2.k var med bus til en historisk perle, Segovia, 2.h. var til en spektakulær teaterforestilling i Berlin, mens 2.r oplevede en guidet tur i en Londons meget anderledes bydele, Hackney. Bestyrelsen vil selvfølgelig også det kommende år bidrage til, at en række elever kan få ekstraordinære oplevelser. 4. Mindebiblioteket Oplevelser får man også ved et kig i Katedralskolens Mindebibliotek. Biblioteket rummer en stor mængde lokalhistorisk materiale om både skolen og byen. Biblioteket er veletableret i rød bygning, men er heldigvis stadig i Bjarne Falch Olesens sikre varetægt. Der er også elektronisk adgang til biblioteket fra skolens hjemmeside. En tak til Bjarne for stor trofasthed, som foreningen værdsætter meget. 5. Jørgen Leth Endelig vil jeg nævne årets foredragsaften, som vi stod bag sammen med Heimdal. Jørgen Leth var aftenens hovedperson, og med overskriften Det erotiske menneske var der lagt op til en mindeværdig aften og det blev det. Eleverne tog meget vel 14

15 imod initiativet og med skarpe spørgsmål, og det er mit indtryk, at det var inspirerende at opleve«. Formandsberetningen blev godkendt. 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab Kasserer Maiken Balzer Løsmar redegjorde for foreningens regnskab, jf. regnskabet i Arosia i skolens årsskrift Regnskabet blev godkendt. 4. Fastsættelse af kontingent Kontingentet er fortsat kr Evt. indkomne forslag fra medlemmerne Der var ikke indkommet forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Efter tur afgik Christian Homilius, Marianne Ladegaard og Ole Viborg. Ingen nye meldte sig på banen, og de tre nævnte var parate til at tage endnu en tørn. 7. Valg af revisor Henrik Myhre fra revisionsfirmaet Qurios havde accepteret at fortsætte. Han blev genvalgt. 8. Eventuelt Maiken Balzer Løsmar gennemgik linket til Vennernes afdeling på skolens hjemmeside. Bjarne Falch Olesen opfordrer medlemmerne til at bidrage til Mindebiblioteket. Der blev gjort opmærksom på annoncering af generalforsamlingen. Marianne Ladegaard Efter generalforsamlingen kunne vi høre vores tidligere elev Mikkel Rønnov fortælle om sit spændende musicalliv, lige fra han i sin gymnasietid var aktivt med i skolens store musicals, som han viste videoklip fra. Med brændende hjerte for musik og teater er han sprunget et traditionelt uddannelsesforløb over, i stedet har han med masser af initiativer som pianist, dirigent og organisator været med til at skabe et aktivt musicalmiljø. Han er nu ansat på Aarhus Teater som teaterproducent og kapelmester og er bl.a. kapelmester på teatrets forestilling Chess i Vores nuværende elever er også ved at sætte musicalen op på skolen, og det store kor gav et par flotte numre herfra. 15

16 Regnskab 2011/2012 Resultatopgorelse 1. april-31. marts Kontingenter og gaver Renter af bankkonti Bogsalg Sponsorbidrag Indtægter i alt Boggaver Legater og præmier Gaver Radighedsbe1øb til rektor Girobank, service- og debiteringsgebyr Årsskrift Porto og gebyrer Æbleskiver og juice til eleverne Diverse Fortæring Ekskusioner Udgifter i alt Overskud Balance pr. 31. marts Aktiver Aarhus Lokalbank, kt Aarhus Lokalbank, kt Danske Bank, kt Kassebeholdning Aktiver i alt Passiver Legatmidler Saldo pr. 1. april 2011 Kapitalkonto Saldo pr. 1. april 2011 Overskud ifølge resultatopgørelse Passiver i alt Horsens, den 19. april 2012 QURIOS Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Myhre, statsautoriseret revisor Aarhus, den 19. april 2012 Maiken Baltzer Løsmar, kasserer 16

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR kæreste sexpartner legekammerat www.erotichotspot.dk Nej! Jeg ser heller ikke så godt ud, og jeg kan heller ikke bare lade mit gode

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Kære studenter tillykke med jeres eksamen

Kære studenter tillykke med jeres eksamen Kære studenter tillykke med jeres eksamen Nu sidder I her foran mig - foran jeres forældre uden måske helt at have forstået det endnu. Jeres tid på GG er ved at være slut. Det er vemodigt og festligt på

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen Kære rektor, kære lærere på Sorø Akademis Skole, og især: Kære jubilarer, Det er en stor

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Min Gud er en stor, stor Gud -2

Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er min Konge! Mål: At lære børnene, at Gud er vores konge og forsørger. Han ønsker at regere i os. Tekst: 1. Kongebog 17, 6-16 (Elias og enken i Sarepta). Visualisering:

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig.

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig. #oldschool1962 På opdagelse i 1962 Alle mine kyllinger, Bro bro brille og To mand frem for en enke er alle en del af de lege, som workshop 6 omhandlede. Skolegården var fyldt med smilende piger med røde

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste.

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste. Formandens beretning Jeg skal nu holde en beretning som formand. Da jeg sammen med Mette (nuværende næstformand) hørte at klubben stod tæt for at stoppe var vi begge ærgerlige. På det tidspunkt gik Birte

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Udfordringen og vejledning hertil

Udfordringen og vejledning hertil Årstid: Hele året, men det anbefales, at mærket tages i de mørkere måneder Lokation: I en skov Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Udfordringen og vejledning hertil Kære ledere. I skal nu i gang

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -1 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

GLADBYS ÅBNING. Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2.

GLADBYS ÅBNING. Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2. GLADBYS ÅBNING Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2. Vi skulle først lige have ro og så begyndte vores borgmester Berit. Hun startede med at sige. I skal til at skabe en by på

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere