Et nordisk intensivkursus i Nordkvist uge 39. -med fokus på forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et nordisk intensivkursus i Nordkvist uge 39. -med fokus på forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering."

Transkript

1 Et nordisk intensivkursus i Nordkvist uge 39. Sygepleje -med fokus på forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering. Hvilke udfordringer er der og hvordan klarer vi som sygeplejersker at ivaretage pleje til syge mennesker i det postmoderne samfund i hurtig udvikling? Den nordiske befolkning forandrer sig i disse år. Der bliver flere ældre og nye muligheder for behandling af sygdomme. Dette betyder at mange lever længere. Der er flere som lever med kroniske sykdommer og flere som overlever f.eks kræft og må leve med senfølger. Samtidig er der stadig kortere liggetid på sykehusene. Dette vil i vores nordiske lande medføre nye krav og fordre anderledes kompetencer hos sygeplejersker dersom borgere og patienter skal modtage sundhedsfaglige ydelser af høj kvalitet. Hvordan ivaretage plejen i de korte møder? Hvordan forebygge forværring? Hvordan støtte patienten tilbage til livet til trods for begrænsninger? Hvor og hvordan møder sygeplejersker patienter i forløbet? Kursets formål: Kurset skal bidrage til: At styrke de studerendes kvalifikationer og kompetencer i forhold til forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering af syge menneskser i fremtidens sundhedsvæsen. At inspirere og styrke lærerkvalifikationer indenfor denne del af sykeplejen. At bidrage til skabelse af netværksgrupper og samarbejde på tværs af landegrænser i Norden. Bidrage til gensidig inspiration og indsigt i viden fra aktuelle udviklings- og forskningsprojekter i de nordiske lande. 1

2 Program: Søndag 21. september 2008 Ankomst og indlogering fra kl. 18 på Drømmesmoen i Grimstad nær Kristianssand og Arendal i Norge. Mandag 22. september 2008 Kl Kl Kl Kl Kl Kl. 20 Åbning af konferencen og information /ved Grete Vabo, og Kirsten Lund. Kort præsentation af de deltagende skoler og deltagere. Kan den motiverende samtale ændre livsstil? Erfaring fra et ung til ung projekt. V/lektor Bente Malig Larsen samt bachelorstuderende Nina Kallestrup Pedersen, Svendborg. Pause og praktiske øvelser til den motiverende samtale. Bli kjent Idræt, bevægelse og sjov Kaffepause Gruppearbejde/opgave- Orientering. Middag Evt. bådtur 2

3 Tirsdag 23. september 2008 Kl Rehabilitering af kræftpatienter. V/lektor Kirsten Lund, Slagelse. Kl Kl Kl Kl Kaffe- og summepause. Sykepleier i sengepost, ansvar for at pasientens behov for rehabilitering blir ivaretatt? V/Bodil Svendsgård, Praksisleder profesjonshøgskolen i Bodø. Fortsat arbejde i grupper Ekskursion Onsdag 24. september 2008 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl. 20 "Om nødvendigheten av ulike perspektiv i rehabilitering. Sykepleierens rolle i et tverrfaglig team" V/universitetslektor Vigdis Gabrielsen, Kristiansand. Kaffepause og summe i grupper. Indlæg:Under planlægning. Patientfortælling/film Kaffepause Gruppearbeid fortsettelse Middag Torsdag 25. september 2008 Kl Kl Kl Kl Kl Livsstilsåskådning, livsstil og rehabilitering. V/Lektor Lars Andersson. Ersta Sköndal högskola Kaffepause. Diskussion i grupper om indlægget. Gruppearbejde Gruppearbejde fortsat- innlevering af disposition for fremlæggelse d. 26/9 senest kl 15 (eksamen). Besøg i Hundremeterskogen" i Kristianssand: Et friluftområde utviklet med tanke på rehabilitering. Vi får servert mat /middag ute. 3

4 Fredag 26. september 2008 Kl Kl Fremlæggelse af gruppeopgaver og diskussion Afslutning og evaluering Hvordan kommer vi videre? Dannelse af netværksgrupper. Praktiske forhold: Evt. spørgsmål: Ankomst: Deltagere: Studiepoint: Begrebsafklaring: Forberedelse: Om det faglige indhold kan rettes spørgsmål til Kirsten Lund: Om praktiske forhold kan rettes spørgsmål til Grete Vabo: Søndag d. 21 september fra kl 18 på Drømmesmoen. Se vedhæftede fil for bustransport fra lufthavnene til Grimstad. Er du interesseret i at bestille aftensmad gøres det Grete Vabo senest tirsdag d. 16 september kl. 12. Se bilag 1 for deltagerliste. Kurset vil blive godkendt svarende til 1.5 ECTS point. Der arbejdes med en opgave undervejs på kurset og der afsluttes med en eksamen (se bilag 2). Da vi mødes fra flere skandinaviske lande og der er nuancer i sprogbruget, har vi forsøgt med en lille begrebsafklaring af centrale begreber (se bilag 3). Se litteraturliste og link i bilag 4. Tre artikler sendes med post til deltagerne. 4

5 Bilag 1. Anmälningar till Intensivkursen i Grimstad vecka Agder: 1 stud: Siri Jeanette Åsemoen Bodö: 1 lärare: Bodil Svensgård 2 stud: Nina Sjåmo, Turid Arnesen Bornholm: 1 lärare: Lis Gees 2 stud: Mette Schou, Lizzie Jorgensen Borås: 1 lärare: Lena Karlsson 2 studenter Ersta Sköndal: 1 lärare 2 studenter Färöarna: 1 lärare: Johild Dulavik 2 stud: Vanja Johansen, Joan Mikkelsen Karlstad: 3 studenter, Anna Pettersson, Torunn Carrfors, Caroline Becker Nuuk: 1 lärare: Mikaela Augustsson 1 student: Trine Juul Larsen Odense: 1 lärare: Lis Grove-Nielsen 2 stud: Trine Wissendorf Meyer, Mike M Petersen Slagelse: 1 lärare: Kirsten Lund 2 stud: Lea Nielsen, Regitze Hedegaar Svendborg: 1 lärare: Bente Malig Larsen 2 stud: Nina Kallestrup Pedersen, Stina Solfberg Thomsen 5

6 Bilag 2. Gruppeopgave og eksamen Der er afsat tid til dette arbejde i løbet af ugen. De studerende er i blandede grupper. Lærerne arbejder i en faglig netværksgruppe. Gruppeoppgave Diskuter den udleverede patientcase (tekst eller fimklip) Gruppa skal ut fra casen velge ut et tema eller problem den ønsker å fordype seg i gjennom uken. Diskuter det valgte tema eller problem med erfaringer, holdninger og viden. Søg gerne mere viden eller vejledning. Disposition for fremlæggelsen afleveres senest torsdag kl 15. Fremlæggelse af gruppens arbejde fredag formiddag: I har 30 min. til rådighed. Træk hovedpointer frem fra gruppens arbejde. Afsæt gerne tid til diskussion og spørgsmål. Medbring gerne evt. skriftligt materiale til de øvrige kursister. Gør gerne brug af powerpoint, billeder, vise filmklip elig. Vurdering: Bestått/ ikke bestått. Der udleveres eksamenbeviser. 6

7 Bilag 3 Begrebsafklaring: Patienter i eget hjem: Hjemmesygepleje eller kommunehelsetjeneste. Patienter på sygehus: Sykehusomsorg eller pleje på sygehus. Sundhed: Sundhed er ikke blot fravær af sygdom og svagelighed, men også en tilstand med fuldstændig fysisk, social og psykisk well-being (WHO 1948). Sundhed er en resource. Sundhed er middel til et godt liv. Sundhed bliver en handlekompetence, en mestringevne, der giver muliughed for at klare egne livssituationer (Saugstad og Mach-Zagal 2005). Forebyggelse: Sundhedsrelateret aktivitet, der vedrører forståelse og fremme af folkesundheden samt forebyggelse af sygdom på befolkningsniveau (Sundhedsstyrelsen 2005: 27). Der er primær forebyggelse der er rettet mod at holde raske mennesker raske. Der er sekundær forebyggelse der er rettet mod tidlig opsporing af sygdomme. Der er tertiær forebyggelse, der har til formål at bremse tilbagefald af sygdom og forhindre udvikling og forværring af kroniske tilstande, herunder fysisk og psykosocial funktionsnedsættelse (ibid:39, 45, 54). Sundhedsfremme: Sundhedsrelateret aktivitet, der søger at fremme den enkeltes sundhed og folkesundheden ved at skabe rammer og muligheder for at mobilisere patienters og andre borgeres ressourcer og handlekompetence (ibid: 49). Sundhedsfremme og forebyggelse: Det er to forskellige ting, med forskellige mål og midler. Vigtigt at skille de to ting ad for at få øje på den indbyrdes sammenhæng. Det er vigtigt at arbejde sundhedsfremmende, også når man forebygger (Jensen og Johnsen 1997: 7). Rehabilitering: Rehabilitering er tidsavgrensa, planlagde prosessar med klare mål og verkemidler, der fleire aktørar samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukaren sin eigen innsats for at oppnå best mogeleg funksjons- og meistringsevne, sjølvstende og deltaking socialt og i samfunnet (Stortingsmeldinga nr s. 10). Den motiverende samtale: Forebyggelsessamtale, der udføres efter en systematisk metode, og som afklarer patientens parathed og ressourcer til samt ambivalens over for adfærdsændringer (Sundhedsstyrelsen 2005: 36) Empowerment 7

8 Element i sundhedsfremme, der har til formål at bibringe patienter og andre borgere handleevne samt kontrol og ejerskab over beslutninger, der påvirker deres livsvilkår og sundhed ibid: 24) Henvisninger: Jensen Torben og tommy Johnsen (2000): Ni teser om sundhedsfremme- en sammenfatning. I:Sundhedsfemme i teori og praksis. Saugstad Tone og Ruth Mach-Zagal (2005): Sundhedspædagogik for praktikere. København: Munksgaard. Sundhedsstyrelsen (2005): Terminologi. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed. Sundhedsstyrelsen. Danmark. 8

9 Bilag 4 Litteraturliste og forberedelse. Motiverende samtale (mandag) Petersen Kallestrup Nina et al (2008): Kan ung til ung -rådgivning give sømænd bedre livsstil?. Klinisk sygepleje. 22 årgang. Nr. 2 side (kopi tilsendes). Rehabilitering af kræftpatienter (tirsdag). Rasmussen M. Dorthe og Beth Elverdam (2007): Cancer survivors`experience of time - time disruption and time appropriation. Journal og Advanced Nursing. Vol. 57 (6) p (Kopi tilsendes) Interesserede kan læse følgende rapport på følgende link: Lund Kirsten og Minna Therkildsen (2007): Hvordan oplever patienter, der får foretaget laporoscopisk nefektomi forløbet og den rehabilterende indsats? Se under Projekter og Udviklingsprojekter og afsluttede. Interesserede kan også se på Rehabiliteringscenter Dallunds hjemmeside: Livsstilsåskådning, livsstil og rehabilitering (torsdag) Andersson Lars (2006): Några filosofiska kommentarer till livsåskådningssamtal i vården". I: Nya vägar i vårdetiken. Silfverberg, Gunilla (red). Lund: Studentlitteratur. (25 sider). (Kapitlet kan ikke vedlægges pga. omfanget. Interesserede kan låne bogen). Herudover bifogas också en länk till en artikel om Jehovas vittnen och blodtransfusion. Kursen har ett fokus på rehabilitering, men artikeln behandlar hur man diskutera livsåskådningsantaganden och hur en sådan diskussion är motiverad av respekt för patientens autonomi. Länken är som följer: jectid=10070 Baggrundslitteratur: Følgende er en bred indføring i rehabilitering. Det er et kapitel fra en dansk lærebog. Måske har I selv en tilsvarende i Norge eller Sverige? Rahbæk K (2007): Rehabiliterende sygepleje. I: Sygeplejens fundament 1. Jens Bydam og Janet Hansen (red). Nyt Nordisk Forlag Arnold busk. Side (Kopi tilsendes). 9

Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom

Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom Inspirationsmaterialet er udviklet af: Annette Cecilie Langdahl og Mechelina Rødtness Dreyer 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder -FKB: 2222

Læs mere

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. kl 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Samarbejde med ældre om gode kostvaner 42933 Udviklet af: Birgitte Højlund Social

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Resultater fra fase 2: Videnindsamling Del 1: Kortlægning af projektets aktørers teoretiske viden og praktiske erfaringer med brugerinddragelse i rehabilitering Del

Læs mere

REHABILITERING I PRAKSIS

REHABILITERING I PRAKSIS Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette

Læs mere

Sundhedsplejen i Tårnby

Sundhedsplejen i Tårnby Sundhedsplejen i Tårnby Sundhed i Skolen Skolesundhedsarbejdet i Tårnby Kommune Forord Dette katalog er en samlet oversigt over det sundhedsarbejde, som Tårnby kommunes sundhedsplejersker varetager på

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet 40598 Udviklet af: Annette Langdahl Århus Social- og sundhedsskole Olof Palmes Alle 35 8200 Århus December 2008 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Projekt Sundhedsfremme

Projekt Sundhedsfremme Rapport på spørgeskemaundersøgelse Tr i v s e l o g s u n d h e d s f r e m m e 2005 Udarbejdet af Majbritt Veise Blohm Odder Kommunes Ældreservice FORORD 2 INDLEDNING 3 FORMÅL 3 BEGREBSAFKLARING 4 METODE

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

Kommunikationsanalyse af patientundervisning

Kommunikationsanalyse af patientundervisning D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Mona Holkmann Jacobsen Kommunikationsanalyse af patientundervisning Vejleder: Hanne Ruus Institut:

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Af: Heidi Mortensen og Mette Munk Larsen. Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, Ernæring og Fysisk aktivitet

Af: Heidi Mortensen og Mette Munk Larsen. Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, Ernæring og Fysisk aktivitet Af: Heidi Mortensen og Mette Munk Larsen Professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed, Ernæring og Fysisk aktivitet Vejleder: Helle Storm Afleveret: 5. Januar 2011 Anslag: 164.885 (69 sider) Indholdsfortegnelse

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Undervisning. - en vej til et bedre liv. CSV-Aarhus - Skolen i Nørre Allé

Undervisning. - en vej til et bedre liv. CSV-Aarhus - Skolen i Nørre Allé Undervisning - en vej til et bedre liv CSV-Aarhus - Skolen i Nørre Allé Efterår 2013 2 - CSV-Aarhus Undervisning er et godt redskab til at lære nyt og komme videre personligt, socialt og fagligt. På CSV-Aarhus

Læs mere

Occupational therapists experience in using of COPM in relation to parents action competences

Occupational therapists experience in using of COPM in relation to parents action competences Occupational therapists experience in using of COPM in relation to parents action competences Ergoterapeuters oplevelser med brug af COPM i forhold til forældres handlekompetencer CVSU, Center for Videregående

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Mødeguiden. Professionelle

Mødeguiden. Professionelle Mødeguiden Professionelle Indhold Mødeguiden er udviklet af Holstebro Kommune, i forbindelse med deres familieforberedelseskursus Familie med Hjerte og Parabole Grafisk Kommunikation. Mødeguiden er et

Læs mere

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme 2006 Egenomsorg et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme Marlene Willemann og Mette Lolk anak (red.) Egenomsorg et særligt

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE

FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE KØBENHAVNS KOMMUNE MAJ 2014 Godkendelse, ikrafttrædelse og revidering: Den faglige vejledning er sidst blevet godkendt: I Forum for Forebyggelsescentre

Læs mere

Borgermøde om sundhedspolitik torsdag den 15. juni 2006

Borgermøde om sundhedspolitik torsdag den 15. juni 2006 Borgermøde om sundhedspolitik torsdag den 15. juni 2006 Kom og hjælp os med at lave en god sundhedspolitik deltag i borgermødet den 15. juni, lyder det fra formanden for Forebyggelses- og Sundhedsudvalget,

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

De fem borgertopmøder

De fem borgertopmøder Sundhedsvæsenet værdier og udfordringer De fem borgertopmøder Slutrapport borgertop-slutrapport forside.indd 1 30-03-2011 07:25:50 SLUTRAPPORT De 5 borgertopmøder Sundhedsvæsenet værdier og udfordringer

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Sag: 13/34766 Rubrik Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Teoretisk grundlag og pædagogisk praksis Godkendt af byrådet 2013 1/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING 1.1 Baggrund... 3 1.2 Viden om patientuddannelser...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere