Studieordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning 2014-2016"

Transkript

1 Studieordning Professionsbachelor i Innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 e Side 0 af 39

2 Indhold Fællesdel 1. Studieordningens rammer Studieordningens ikrafttrædelsesdato Overgangsordninger Optagelse på uddannelsen Krav til uddannelsen Faglige kriterier for udvælgelse af ansøgere Uddannelsens kerneområder Indhold og læringsmål for kerneområde: Innovation og udvikling Indhold og læringsmål for kerneområde: Ledelse og netværk Indhold og læringsmål for kerneområde: Virksomhedsdrift... 8 Vægt: 10 ECTS Obligatoriske uddannelseselementer Indhold og læringsmål: Kreative og innovative processer Indhold og læringsmål: Business proposition Indhold og læringsmål: Videnskabsteori og metode Indhold og læringsmål: Projektledelse og netværk Indhold og læringsmål: Virksomhedsdrift Indhold og læringsmål: Vækst Indhold og læringsmål: Forandringsledelse Side 1 af 39

3 4.8. Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer Bedømmelse Praktik Læringsmål for praktik Bachelorprojekt Krav til bachelorprojekt Formulerings- og staveevne Læringsmål Bedømmelse Oversigt over prøverne Merit Merit for valgfrie uddannelseselementer Forhåndsmerit Dispensationsregler Godkendelse Institutionsdel 10. Baggrund for uddannelsen Optagelseskrav på uddannelsen Generelle forventninger til den studerende Overordnet struktur på uddannelsen Uddybning af specifikke uddannelseselementer Generelle eksamensregler Eksamensregler for specifikke dele af uddanelsen Side 2 af 39

4 17. Anvendte undervisnings- og arbejdsformer Retningslinjer for differentieret undervisning Dispensationsregler Henvisning til gældende retsregler Side 3 af 39

5 1. Studieordningens rammer 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september 2014, og fællesdelen er fælles for følgende institutioner: Erhvervsakademi Aarhus Erhvervsakademiet Lillebælt Cphbusiness Erhvervsakademi Sjælland Overgangsordninger Denne fælles del af studieordningen træder i kraft den 1. september 2014 og har virkning for alle studerende, som er og senere bliver indskrevet på uddannelsen og for prøver, som påbegyndes den nævnte dato eller senere. Den fælles del af studieordningen fra september 2013 ophæves med virkning fra den 31. august Dog skal prøver, som er påbegyndt før den 1. september 2014, afsluttes efter denne fælles del af studieordningen senest 30. juni Optagelse på uddannelsen 2.1. Krav til uddannelsen Adgang til uddannelsen gives efter BEK nr af 16. december 2013 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Bekendtgørelsen kan findes på retsinfo.dk Faglige kriterier for udvælgelse af ansøgere Med en erhvervsakademiuddannelse eller tilsvarende opfylder man de formelle krav til PBA i innovation og entrepreneurship. Ved optag på uddannelsen tilstræbes så bred en sammensætning af dimittender fra forskellige erhvervsakademiuddannelser som muligt. Uddannelsens formål er nemlig, at de studerende arbejder med innovation og entrepreneurship i tværfaglige miljøer. Side 4 af 39

6 Ansøgerne vurderes og tildeles point på baggrund af nedenstående kriterier: - Karaktergennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse - Motivation (som det kommer til udtryk i ansøgningen og evt. samtale) - Relevant erhvervserfaring 3. Uddannelsens kerneområder Uddannelsen indeholder følgende kerneområder: Kerneområde: ECTS Innovation og udvikling 25 Ledelse og netværk 10 Virksomhedsdrift Indhold og læringsmål for kerneområde: Innovation og udvikling Vægt: 25 ECTS Indhold Formålet med kerneområdet er at udvikle de studerendes entrepreneurielle mindset med henblik på at kunne håndtere det kreative og uforudsigelige samtidig med at kunne arbejde målrettet og struktureret. I forbindelse med dette skal den studerende opnå indsigt i egne styrker og svagheder i forhold til at skabe de bedste løsninger i samarbejde med andre. Kerneområdet skal endvidere give de studerende færdigheder og kompetencer til at identificere muligheder samt skabe og udvikle forretningsidéer på et metodisk velfunderet grundlag. Dette for at kunne igangsætte bæredygtige virksomheder eller aktiviteter i eksisterende virksomheder og organisationer. Side 5 af 39

7 Viden have udviklingsbaseret viden om teori og metode indenfor fagområdet: innovation og entrepreneurship forstå og kunne reflektere over vigtigheden af innovation og entrepreneurship som elementer i individers, virksomheders og samfunds udvikling have udviklingsbaseret viden om praksis inden for kreative og innovative processer samt anvendelsen af disse forstå og kunne reflektere over kilderne til innovation kunne demonstrere viden om og indsigt i processer fra Idéskabelse til bæredygtig projekt, forretningsområde eller virksomhed have udviklingsbaseret viden om metoder til at identificere og evaluere muligheder kunne demonstrere viden om udviklingsbaseret praksis for vækst af etablerede virksomheder kunne reflektere over redskaber og metoder til analyse, evaluering og udvikling af strategiske forretnings- og vækstmuligheder kunne forstå og reflektere over de primære paradigmer indenfor videnskabsteori i relation til innovation og entrepreneurship Færdigheder kunne anvende centrale teorier og metoder samt mestre relevante færdigheder, der knytter sig til innovation, udvikling og vækst kunne analysere og vurdere, hvorledes innovation og entrepreneurship har indflydelse på samfundets, virksomheders og individers udvikling kunne analysere, vurdere og anvende kreative og innovative relevante processer kunne vurdere, begrunde og vælge relevante veje fra idéskabelse til bæredygtig projekt, forretningsområde eller virksomhed kunne identificere, analysere og vurdere muligheder med potentiale indenfor innovation og entrepreneurship, samt kunne formidle disse til potentielle samarbejdspartnere kunne vurdere, begrunde og vælge strategiske vækstmuligheder for etablerede virksomheder, samt kunne formidle disse valg til potentielle samarbejdspartnere Kunne vurdere og løse faglige problemstillinger inden for innovation og entrepreneurship i et videnskabsteoretisk og metodisk perspektiv Kompetencer kunne identificere egne læringsbehov og kontinuerligt udvikle egen viden, innovative og entrepreneurielle færdigheder og kompetencer kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med identifikation, kritisk vurdering og udvikling af muligheder selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for udvikling og styring af innovative processer Side 6 af 39

8 selvstændigt og/eller i samarbejde med andre kunne styre processen med start af egne aktiviteter eller udviklingsprojekter selvstændigt og/eller i samarbejde med andre kunne styre processen for udvikling og vækst for den etablerede virksomhed kunne udarbejde videnskabeligt baserede projekter, udviklingsplaner og markedsundersøgelser med udgangspunkt i komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger 3.2. Indhold og læringsmål for kerneområde: Ledelse og netværk Vægt: 10 ECTS Indhold Formålet med kerneområde er at sætte de studerende i stand til at omsætte idéer og muligheder til konkrete projekter. Samt på baggrund af indsigt i egne styrker og svagheder at kunne etablere samarbejder og netværk der kan muliggør realisering af idéer og muligheder. Desuden skal den studerende kunne være med til at drive forandringsprocesser i virksomheder med vækstpotentiale Viden have viden om og forståelse for teorier og metoder om organisationsetablering, netværksdannelse, projektledelse og forandringsledelse have viden om betydning af virksomhedens kultur og værdier for udvikling af virksomheder og projekter kunne reflektere over praksis i relation til organisationsetablering, professionel netværksdannelse, projektledelse og forandringsledelse i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne reflektere over forskellige teorier, begreber og metoder i forhold til at løse konkrete udfordringer indenfor projektledelse, netværksdannelse og forandringsledelse Færdigheder kunne planlægge og styre et projekt ud fra relevante teorier og projektmodeller Kunne udarbejde en relevant organisering af en virksomhed kunne anvende relevante netværksmodeller og -metoder ifm. opbygning og vedligeholdelse af professionelt netværk kunne håndtere virksomhedens kommunikation i relation til etablering og udvikling af virksomheden kunne være med til at drive forandringsprocesser Kompetencer Side 7 af 39

9 selvstændigt kunne etablere, udvikle og håndtere netværk professionelt på et strategisk, taktisk & operationelt niveau kunne samarbejde og påtage sig ansvar for organisering og ledelse af virksomhed og projekter Skal kunne håndtere de styrings- og ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med vækst med udgangspunkt i centrale teorier, begreber og metoder der knytter sig til forandringsledelse kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, argumentationsevner, færdigheder og kompetencer i relation til organisering af en virksomhed og i relation til etablering og gennemførsel af projekter Indhold og læringsmål for kerneområde: Virksomhedsdrift Vægt: 10 ECTS Indhold Formålet med kerneområdet er at et etablere fælles grundlag for at kunne kommunikere professionelt omkring og tage stilling til de forretningsmæssige aspekter af start og drift af virksomhed. Samt at opnå indsigt i egne styrker og svagheder i forhold til at skabe de bedste løsninger i samarbejde med andre, herunder at kunne lære af medstuderende og selv bidrage med egen faglighed for derved at kunne indgå i fælles projektarbejde omkring virksomhedsetablering og udvikling af eksisterende virksomheder. Viden have viden om og forståelse for de centrale styringsområder for den nystartede virksomhed have viden om opbygningen af en salgs- og markedsføringsplan kende og forstå centrale modeller og metoder indenfor opbygning af kunde relationer have viden om virksomhedens supply chain kende og forstå centrale modeller til styring af virksomhedens økonomi, herunder likviditet have indblik i økonomistyringssystemer og forståelse for deres anvendelighed i den nystartede virksomhed kunne forstå betydningen af IT for den nystartede virksomhed, herunder IT systemer og e-handel have kendskab til juridiske problemstillinger vedrørende kunde- og leverandørsamarbejde have kendskab til forskellige former for visualisering af produkter og koncepter Side 8 af 39

10 Færdigheder kunne medvirke til implementering af virksomhedens markedsførings- og salgsplan kunne tage stilling til relevant økonomistyringssystem kunne begrunde og vælge relevante it systemer for en nystartet virksomhed og kunne tage stilling til muligheder for e-handel kunne anvende sociale medier i forbindelse med udvikling og drift af virksomheden kunne lave basal visualisering i forbindelse med formidling af forretningsideer Kompetencer kunne indgå i samarbejde med andre med forskellig faglig baggrund omkring virksomhedsetablering og den videre drift kunne reflektere over virksomhedens muligheder og udfordringer i forbindelse med etablering og drift og kunne tage stilling til eget bidrag til processen 4. Obligatoriske uddannelseselementer Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer er: 1. Kreative og innovative processer (5 ECTS) 2. Business proposition (5 ECTS) 3. Videnskabsteori og metode (5 ECTS) 4. Projektledelse og netværk (5 ECTS) 5. Virksomhedsdrift (10 ECTS) 6. Vækst (10 ECTS) 7. Forandringsledelse (5 ECTS) I alt 45 ECTS Side 9 af 39

11 4.1. Indhold og læringsmål: Kreative og innovative processer Vægt: 5 ECTS Indhold Formålet er at udvikle de studerendes entrepreneurielle mindset med henblik på at kunne håndtere det kreative og uforudsigelige samtidig med at kunne arbejde målrettet og struktureret. I forbindelse med dette skal den studerende opnå indsigt i egne styrker og svagheder i forhold til at skabe de bedste løsninger i samarbejde med andre. Læringsmål: Viden have viden om teori og metode inden for fagområdet: Innovation og entrepreneurship have forståelse for og kunne reflektere over vigtigheden af innovation og entrepreneurship som elementer i individers, virksomheders og samfunds udvikling have viden fra udviklingsorienteret praksis om kreative og innovative processer og anvendelsen af disse have viden om og indsigt i processer fra Idéskabelse til bæredygtig virksomhed Færdigheder kunne anvende centrale teorier og metoder fra professionen kunne analysere og vurdere, hvorledes innovation og entrepreneurship har indflydelse på samfundets, virksomheders og individers udvikling kunne identificere problemstillinger indenfor udvalgte områder, indhente faglig viden og initiere kreative processer ud fra problemstillingerne kunne analysere, vurdere og anvende relevante kreative og innovative processer Kompetencer kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med idéudvikling, idéscreening og vurdering selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for udvikling og styring af kreative processer Side 10 af 39

12 4.2. Indhold og læringsmål: Business proposition Vægt: 5 ECTS Formålet er at udvikle de studerendes entrepreneurielle mindset med henblik på at kunne håndtere det kreative og uforudsigelige samtidig med at kunne arbejde målrettet og struktureret. I forbindelse med dette skal den studerende opnå indsigt i egne styrker og svagheder i forhold til at skabe de bedste løsninger i samarbejde med andre. Formålet med uddannelseselementet er endvidere at den studerende skal mestre de færdigheder der er nødvendige for at kunne identificere og udnytte muligheder, samt til at kunne udarbejde en innovationsplan. Viden have viden om kilderne til innovation have viden om og indsigt i processer fra Idéskabelse til bæredygtig virksomhed have udviklingsbaseret viden om metoder til at identificere og evaluere muligheder have forståelse for og kunne reflektere over forskellige forretningsmuligheder have viden om indhold og nuancerne i forskellige typer af forretningsplaner og forretningsmodeller Færdigheder kunne identificere, analysere, vurdere og formidle muligheder med potentiale inden for innovation og entrepreneurship kunne vurdere, begrunde og vælge relevante veje fra idéskabelse til bæredygtig projekt, forretningsområde eller virksomhed kunne vurdere og formidle forskellige forretningsmuligheder til interessenter kunne begrunde valg af model til forretningsmodel samt mestre de færdigheder, der kræves til udarbejdelsen af denne kunne udarbejde en innovationsplan Kompetencer kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med identifikation, kritisk vurdering og udvikling af muligheder selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for udvikling og styring af innovative processer selvstændigt og/eller i samarbejde med andre kunne styre processen med start af egne aktiviteter eller udviklingsprojekter Side 11 af 39

13 4.3. Indhold og læringsmål: Videnskabsteori og metode Vægt: 5 ECTS Formål: Formålet er at kvalificere den studerende til at kunne analysere, forstå og vurdere anvendeligheden af paradigmer, teorier, metoder og teknikker i relation til innovation og entrepreneurship. Yderligere er formålet at kunne forstå, analysere og anvende basale aspekter vedrørende videnskabelige arbejdsmetoder. Herunder informationssøgning og indsamling samt evaluering heraf, med henblik på formidling af analyseret informationsmateriale indenfor innovation og entrepreneurship på akademisk videnskabeligt niveau. Viden have et grundlæggende kendskab til de primære paradigmer og teorier inden for videnskabsteori, samt deres betydning for innovation og entrepreneurship have viden om videnskabsteoriens metodiske implikationer og om metodiske tilgange, der understøtter frembringelsen af pålidelig og valid viden Færdigheder kunne forholde sig kritisk til videnskabsteori og herunder kunne diskutere, hvad viden er, hvordan den frembringes, og hvordan den spiller sammen med innovativ og entrepreneuriel praksis kunne reflektere over samt indgå i diskussion om videnskabelighed i forbindelse med data- og vidensproduktion kunne arbejde med faglige problemstillinger inden for innovation og entrepreneurship i et videnskabsteoretisk og metodisk perspektiv i forbindelse med projekt- og rapportskrivning kunne producere, indsamle og bearbejde data samt forholde sig kritisk til et foreliggende eller nyt empirisk materiale, herunder have kendskab til måleskalaer og kunne bedømme datas aktualitet, validitet, reliabilitet og generaliserbarhed kunne udarbejde videnskabeligt baserede projekter herunder kunne formidle valg af undersøgelsesdesign, undersøgelsesresultater og løsningsforslag m.v. i en overskuelig fremstilling i forhold til formålet Kompetencer kunne omsætte videnskabsteoretiske valg og metoder til værdifulde innovationsprocesser kunne reflektere over betydningen af forskellige videnskabsteoretiske tilgange og kunne designe og udarbejde værdiskabende rapporter omhandlende innovation og entrepreneurship Side 12 af 39

14 4.4. Indhold og læringsmål: Projektledelse og netværk Vægt: 5 ECTS Indhold Formålet med dette element er at give den studerende de nødvendige redskaber til at kunne omsætte idéer og muligheder til konkrete projekter og virksomheder. Herunder etablering og brug af netværk med relevante interessenter. Viden have viden om og forståelse for teorier og metoder om organisationsetablering, netværksdannelse og projektledelse kunne reflektere over praksis i relation til organisationsetablering, professionel netværksdannelse og projektledelse Færdigheder kunne planlægge og styre et projekt ud fra relevante teorier og projektmodeller Kunne udarbejde en relevant organisering af en virksomhed kunne anvende relevante netværksmodeller og -metoder ifm. opbygning og vedligeholdelse af professionelt netværk Kompetencer kunne samarbejde og påtage sig ansvar for organisering og ledelse af virksomhed og projekter selvstændigt kunne etablere, udvikle og håndtere netværk professionelt på et strategisk, taktisk & operationelt niveau 4.5. Indhold og læringsmål: Virksomhedsdrift Vægt: 10 ECTS Læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement Virksomhedsdrift er lig læringsmålene for kerneområdet Virksomhedsdrift (se afsnit 3.3). Det vil derfor ligeledes være læringsmålene fra kerneområdet der afprøves i den prøve hvor uddannelseselementet indgår. Side 13 af 39

15 4.6. Indhold og læringsmål: Vækst Vægt: 10 ECTS Formålet er at udvikle de studerendes entrepreneurielle mindset med henblik på at kunne håndtere det kreative og uforudsigelige samtidig med at kunne arbejde målrettet og struktureret. I forbindelse med dette skal den studerende opnå indsigt i egne styrker og svagheder i forhold til at skabe de bedste løsninger i samarbejde med andre. Formålet med uddannelseselementet er endvidere at sætte de studerende i stand til at identificere, vurdere og handle på strategiske vækstmuligheder, for den etablerede virksomhed. De studerende skal med udgangspunkt i virksomhedens udviklingsstadie kunne vurdere, begrunde, vælge og implementere de nødvendige aktiviteter og den nødvendige struktur, for at understøtte væksten. Viden have viden om udviklingsbaseret praksis for vækst af nystartede og etablerede virksomheder have viden om metoder til analyse, evaluering og udvikling af strategiske forretnings- og vækstmuligheder have viden om forskellige finansieringsalternativer kunne reflektere over advisory boardets og bestyrelsens rolle og sammensætning på forskellige stadier i virksomhedens udvikling Færdigheder kunne identificere, analysere, vurdere og formidle muligheder med potentiale indenfor innovation og entrepreneurship kunne vurdere, begrunde, vælge og formidle strategiske vækstmuligheder for nystartede og etablerede virksomheder kunne identificere og vurdere risici forbundet med strategiske vækst muligheder kunne vurdere, begrunde og vælge mellem forskellige finansieringsmuligheder og tilbud kunne argumentere for valg og sammensætning af advisory board og bestyrelse Kompetencer kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med identifikation, kritisk vurdering og strategisk anvendelse af vækstmuligheder Side 14 af 39

16 selvstændigt og/ eller i samarbejde med andre kunne styre processen med start og vækst af egne aktiviteter, udviklingsprojekter og virksomheder 4.7. Indhold og læringsmål: Forandringsledelse Vægt: 5 ECTS Indhold Formålet med dette element er at give den studerende de nødvendige redskaber til at håndtere overgangen fra nystartet virksomhed til vækstvirksomhed og til at kunne gennemføre innovative projekter i eksisterende virksomheder. Viden Have viden og forståelse om forskellige teorier og metode om organisationsudvikling og ledelse af forandringsprocesser Have viden om virksomhedskultur og værdiers betydning for forandringsprocesser og interventionsmuligheder Skal kunne reflektere over teorier, begreber og metoder i forhold til forandringsledelse Færdigheder kunne håndtere virksomhedens kommunikation i relation til etablering og udvikling af virksomheden kunne være med til at drive forandringsprocesser Kompetencer Skal kunne håndtere de ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med vækst med udgangspunkt i centrale teorier, begreber og metoder der knytter sig til forandringsledelse 4.8. Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer De syv obligatoriske uddannelseselementer afprøves i to afsluttende prøver. Se oversigt over uddannelsens prøver i afsnittet Oversigt over prøver. Oversigt over ECTS sammenhængen mellem kerneområderne, de obligatoriske uddannelseselementer og afprøvning illustreres i nedenstående tabel: Side 15 af 39

17 Obligatorisk uddannelseselementer Forandringsledelse Kerneområder Kreative og innovative processer Business Videnskabsteori og proposition metode Projektledelse og netværk Virksom - hedsdrift Vækst I alt Innovation og udvikling 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 25 ECTS 25 ECTS Ledelse og netværk 5 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS I alt 45 ECTS 45 ECTS Virksomhedsdrift Afprøvning Prøve - 30 ECTS Prøve 15 ECTS Bedømmelse Uddannelseselementerne Kreative og innovative processer, Business Proposition, Videnskabsteori og metode, Projektledelse, samt Virksomhedsdrift indgår i samme prøve. Prøven bedømmes efter 7-trinskalaen og har et samlet omfang af 30 ECTS. Uddannelseselementerne Vækst og Forandringsledelse indgår i samme prøve. Prøven bedømmes efter 7-trinskalaen og har et samlet omfang af 15 ECTS. For prøveform og prøvernes tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. Side 16 af 39

18 5. Praktik 5.1. Læringsmål for praktik Vægt: 15 ECTS Indhold Formålet med praktikken er at bringe den studerende direkte i interaktion med praksis ved en af følgende praktikformer: Praktik i egen virksomhed Praktik i anden virksomhed, fx i et udviklingsprojekt, i en udviklingsafdeling eller i en nystartet virksomhed, hvor betingelserne og problemstillingerne vurderes at være af entrepreneuriel karakter, således at den studerende vil kunne opfylde læringsmålene. Praktikken skal opfylde følgende krav: Praktik i egen virksomhed Det skal dokumenteres, at der har været en innovationsproces, f.eks. gennem en videologbog Der skal være en refleksion over innovationsprocessen, f.eks. gennem video eller billeder Der skal være taget konkrete eksterne initiativer f.eks. kundemøder, indgåede partnerskaber, undersøgelse af finansierings muligheder Der skal udarbejdes strategier og handleplaner for den videre proces Den studerende skal have en tilknytning til et iværksættermiljø eller et eksisterende virksomhedsmiljø Den studerende skal finde en bestyrelse eller et advisory board, der også har en mentoropgave i praktikperioden. Forretningsplanen for virksomheden skal indeholde mål for, hvad der skal ske under praktikken. Praktik i anden virksomhed: Det skal dokumenteres, hvilke innovationsbehov der er i projektet eller virksomheden Der skal være en refleksion over den innovationsproces, der er igangsat i projektet eller virksomheden, eks. gennem en videologbog Side 17 af 39

19 Det skal dokumenteres, hvilke konkrete entreprenante udviklingsopgaver den studerende vil bidrage med Der skal udarbejdes strategier og handleplaner for den videre proces Den studerende skal tilknyttes en kompetenceperson på projektet/i virksomheden. Der gælder følgende læringsmål for praktikken: Viden have viden om relevant teori, metode og praksis i relation til virksomheden og branchen kunne forstå begreber og metoder samt reflektere over deres anvendelse i praksis have erfaring med deltagelse i løsningen af praktiske arbejds- og udviklingsopgaver indenfor feltet Færdigheder kunne omsætte den opnåede viden til udøvelse af innovative og entrepreneurielle processer kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og opstille løsningsforslag kunne anvende og formidle relevante teorier til løsning af opgaver i en nystartet virksomhed eller for en virksomhed med udviklingsopgaver af innovativ og/eller entrepreneuriel karakter Kompetencer kunne se sin egen rolle i forhold til de konkrete opgaver i praktikken kunne indgå i faglige- såvel som tværfaglige samarbejder og netværk Med udgangspunkt i og indenfor - ovennævnte læringsmål for praktikken, fastlægger den studerende, virksomheden og vejlederen fra uddannelsen i fællesskab mål for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden. Bedømmelse: Praktikken afsluttes med en prøve, som bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøveform og prøvens tilrettelæggelse fastsat af den enkelte institution og er beskrevet i institutionsdelen af studieordningen. Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøver i obligatoriske uddannelseselementer og valgfrit element er bestået. Side 18 af 39

20 6. Bachelorprojekt Bachelorprojektet har et omfang af 15 ECTS Krav til bachelorprojekt Formålet med bachelorprojektet er, at koble den studerendes viden, færdigheder og kompetencer i forhold til uddannelsens overordnede målsætninger og konstituerende uddannelseselementer på en praktisk og kompleks problemstilling i den studerendes udviklingsfelt. Problemstillingen defineres ud fra den virksomhed, som den eller de studerende har etableret eller i en anden etableret virksomhed, hvor der arbejdes med innovative/intraprenante problemstillinger. Det afsluttende eksamensprojekt kan udarbejdes individuelt eller af 2-3 personer i fællesskab. Bachelorprojektet må maksimalt have et omfang af: v. 1 studerende: anslag v. 2 studerende: anslag v. 3 studerende: anslag Anslag er inkl. mellemrum, fodnoter, figurer og tabeller, men eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, kildeliste og bilag Formulerings- og staveevne Stave- og formuleringsevne indgår i det afsluttende eksamensprojekt. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen. Studerende, der kan dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelse senest 4 uger før prøvens afvikling Læringsmål Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået, jf. bilag 1 i Bekendtgørelse for uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship: Formålet med uddannelsen er at kvalificere dimittender fra en bred vifte af merkantile og tekniske erhvervsakademiuddannelser til sammen eller hver især at starte nye og bæredygtige virksomheder og/eller nye projekter, enheder o. lign. I allerede etablerede virksomheder. Dette baseres på den forskelligartede faglighed, som ligger i deres erhvervsakademiuddannelse kombineret med den nyeste viden indenfor innovation og entrepreneurship. Side 19 af 39

21 Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som den studerende skal opnå i uddannelsen, jf. uddannelsesbekendtgørelsen BEK nr. 151 af 15. februar Viden Den uddannende skal: have udviklingsbaseret viden om teori og metode indenfor fagområdet: Innovation og entrepreneurship have udviklingsbaseret viden om kreative og innovative processer og gennemførelsen af disse - fra idéskabelse til bæredygtig virksomhed have viklingsbaseret viden om hvordan man skaber vækst i etablerede virksomheder have viden om, forståelse for og refleksion over de ledelsesmæssige aspekter af innovative processer, projektledelse og intern og ekstern kommunikation have viden om, forståelse for og refleksion over de centrale styringsområder for den nystartede virksomhed Færdigheder Den uddannede skal: kunne anvende centrale metoder og redskaber samt mestre de centrale færdigheder, der er nødvendige som entreprenør, kunne analysere, vurdere og anvende relevante kreative og innovative processer kunne identificere, analysere og vurdere muligheder for start af nye virksomheder og vækst i etablerede virksomheder kunne anvende relevante metoder og redskaber i forbindelse med at styre projekter, og nystartede virksomheder kunne vælge og anvende relevante systemer og redskaber indenfor salg, markedsføring, økonomi og it til drift af en nystartet virksomhed. Samt kunne begrunde og formidle de valgte systemer Kompetencer Den uddannede skal: kunne holde sig orienteret i fagets udvikling og kontinuerligt udvikle egen viden, innovative og entrepreneurielle færdigheder og kompetencer løbende og professionelt kunne forholde sig til egne lærings- og udviklingsbehov i forhold til udvikling, drift og udvidelse af egen virksomhed kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med identifikation, kritisk vurdering og udvikling af muligheder for opstart af nye virksomheder eller udviklingsprojekter i eksisterende virksomheder selvstændigt og/eller i samarbejde med andre kunne styre processen for udvikling og vækst for den etablerede virksomhed selvstændigt kunne etablere, udvikle og håndtere netværk strategisk, taktisk & operationelt med en professionel tilgang Side 20 af 39

22 kunne indgå professionelt i samarbejde med andre med forskellig faglig baggrund omkring virksomhedsetablering og videre drift 6.4. Bedømmelse Prøven er ekstern og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøven består af et projekt og en mundtlig del. Der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 7. Oversigt over prøverne Oversigt over alle uddannelsens prøver. Prøve 90 ECTS fordelt på Bedømmelse prøverne semesterprøve 30 7 trins skala semesterprøve 15 7 trins skala 3. Prøve i valgfrit element 15 7 trins skala 4. Praktikprøve 15 7 trins skala 5. Bachelorprojekt 15 7 trin skala 8. Merit Institutionen kan godkende, at beståede uddannelseselementer eller dele heraf bestået ved en anden institution, ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer eller dele heraf i nærværende studieordning. Hvis det pågældende uddannelseselement er bedømt efter 7-trins-skalaen ved den institution, hvor prøven er aflagt, og ækvivalerer et helt uddannelseselement i nærværende studieordning, overføres karakteren. I alle andre tilfælde overføres bedømmelsen som "bestået" og indgår ikke i beregning af karaktergennemsnittet. Side 21 af 39

23 Institutionen kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne studieordning. Ved godkendelse heraf anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse. Bedømmelsen overføres som "bestået". Den studerende har pligt til at oplyse om tidligere beståede uddannelseselementer, som må antages at kunne give merit Merit for valgfrie uddannelseselementer Beståede valgfri uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, som udbyder denne uddannelse såvel som andre uddannelser Forhåndsmerit Den studerende kan ansøge om forhåndsmerit. Ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet har den studerende pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om uddannelsen Dispensationsregler Uddannelsesinstitutionen kan fravige, hvad institutionen eller institutionerne selv har fastsat i studieordningen, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Institutionerne som udbyder professionsbachelor i innovation og entrepreneurship samarbejder om en ensartet dispensationspraksis. Side 22 af 39

24 9. Godkendelse Denne fælles del af studieordningen er vedtaget og godkendt af uddannelsesnetværket for innovation og entrepreneurship den 10. juni 2014 Side 23 af 39

25 Del 2: Institutionsdel 10. Baggrund for uddannelsen På Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL) bygger uddannelsen i Innovation og entrepreneurship på at udvikle et personligt mindset og en tilsvarende adfærd, der understøtter et senere arbejdsliv som intra-eller entreprenør. Målet er, at den studerende har færdigheder og kompetencer, som gør det muligt at agere i både kreative, åbne, principielt uforudsigelige og innovative processer, såvel som i mere strukturerende, planlæggende og organiserende aktiviteter. Det personlige mindset opererer således indenfor to væsensforskellige logikker: En kreativ logik 1 En organiserende logik 2. Begge logikker går hånd i hånd i et arbejdsliv, der handler om at skabe værdi i et komplekst samfund. Dvs. ud fra ikke nødvendigvis færdigformulerede, klare og entydige mål. Derfor er det personlige mindset- og adfærd ikke kun relateret til de studerende, som ønsker at starte egen virksomhed (entreprenører), men i lige så høj grad rettet mod de studerende, som efterfølgende ansættes i eksisterende virksomheder som f.eks. (produkt, proces, service)udviklere, forandringsagenter, projektledere etc. (intraprenører). Et andet grundtræk ved Innovation og entrepreneruship på Erhvervsakademiet Lillebælt er forståelsen og oplevelsen af, at både handling og refleksion er nødvendige processer for en succesfuld intra-eller entreprenør. Der er i en del innovations- og entreprenørskabslitteratur knyttet en grundforståelse af, at innovativ, entreprenøriel adfærd handler om at tage action, være risikovillig og beslutningsdygtig. På EAL er det centralt, at denne actionprægede tilgang nuanceres med refleksion, fordybelse samt vidensproduktion- og tilegnelse. 11. Optagelseskrav på uddannelsen 1 At være i proces og i det åbne uden svar, at agere i kaos, at netværke, at favne forskellighed, at arbejde der, hvor målet er ukendt. At gribe øjeblikket, finde på og udvikle. Bevæge sig udover komfortzonen 2 At planlægge, strukturere, organisere, gennemføre. Lægge planer, skitsere mål og programmer, projektere, beregne og forudsige Side 24 af 39

26 Udover gældende lovgivning (se studieordningens fællesdel) optages studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt ud fra flg. kriterier: Generel motivation for studiet, som det kommer til udtryk i den motiverede ansøgning Drive for at løse opgaver selvstændigt og i grupper Fokus på at skabe resultater Kreativitet Tilpasningsevne og forandringsparathed Netværks- og samarbejdsevne. Alle ansøgere inviteres til et gruppeinterview før studiestart, hvor uddannelsen præsenteres i form og indhold. Der fremlægges måder at arbejde på og etableres en gensidig forventningsafstemning. I gruppeinterviewet screenes de studerende for ovennævnte kriterier på en skala fra 1 til 5 (hvor 1 er lavest). Gruppeinterviewet danner rammen for det endelige optag på uddannelsen. PBA i Innovation og entrepeneurship på Erhvervsakademiet Lillebælt er internationalt. Alle studieaktiviteter samt den tilhørende litteratur er derfor på engelsk 3. Dette forudsætter, at den studerende har kendskab til engelsk svarende til niveau C. I den forbindelse kan screening af engelsksproglige kompetencer forekomme. 12. Generelle forventninger til den studerende Bachelor i Innovation og entrepreneurship er et fuldtidsstudie svarende til minimum 37 timers arbejde. Arbejdet kan bestå af undervisningstilstedeværelse, gruppearbejde, læsning af litteratur og øvrige forberedelsesaktiviteter, virksomhedsbesøg, besvarelse af opgaver, netværksaktiviteter, diverse projektarbejde og praktiske opgaver forbundet hermed mm. Innovation handler om at skabe værdi sammen med andre via forskellighed. Derfor må studerende på Innovation og entrepreneurship forvente en høj grad af gruppearbejde. Studerende med egen virksomhed ved studiestart, har mulighed for a arbejde med denne, forudsat de er villige til at invitere andre studerende ind som sparringspartnere. Egen virksomhed kan derfor i denne sammenhæng tjene som gruppecase, også i en eksamenskontekst. Det er ikke muligt at arbejde individuelt med egen virksomhed på 1. semester 4. Der er som udgangspunkt ikke mødepligt til uddannelsens undervisningselementer, men da en stor del af undervisningen foregår som en dialog mellem studerende i 3 Undtagen eksamen. Se pkt... i institutionsdelen for uddybning 4 Uddannelsen er normeret som et fuldtidsstudie, svarende til minimum Side 25 af 39

27 grupper samt mellem underviser/vejleder og de studerende, er det vanskeligt at gennemføre uddannelsen uden at være til stede ved hovedparten af aktiviteterne. Der er deltagelsespligt ved arrangementer, hvor uddannelsen Innovation og entrepreneurship inviterer oplægsholdere og har arrangementer med gæsteoptræden udefra. Endelig kan der være deltagelses- og afleveringspligt i henhold til beskrivelser af obligatoriske opgaver og projekter. 13. Overordnet struktur på uddannelsen PBA i Innovation og entrepreneurship består af tre semestre med hver deres fokus: 1. Første semester: generel og tværgående viden, færdigheder og kompetencer knyttet til et arbejdsliv som enten entreprenør eller intraprenør. På semestret arbejder den studerende med tre temaer: o o o Personligt mindset. Den studerende arbejder her i teori og praksis med at forholde sig til personlig og faglig ballast/tilgang samt hvilken betydning det har for valg og fravalg i relation til entre- og intraprenørskab. Der formuleres ligeledes personlige mål for uddannelsen Intraprenørskab. Teori og praksis relateret til fremtidige arbejdsopgaver i eksisterende virksomheder Entreprenørskab. Teori og praksis relateret til opstart af egen virksomhed. Derudover fungerer fagene Videnskabsteori og Metode samt Teoretisk Innovation som grundfag. Disse afvikles løbende henover hele semestret. 2. Andet semester: viden, færdigheder og kompetencer knyttet til vækstperspektiver i egen eller eksisterende virksomheder. Hertil mulighed for en specialisering via valgfag (uddybes i pkt. 14.1) samt en studietur med deltagelsespligt. Semestret er struktureret således: o o Første periode med gennemførsel af teoretisk undervisning og afvikling af den dertil hørende 1. eksterne eksamen Anden periode: gennemførsel af valgfag med dertil hørende afvikling af intern eksamen. Studieturen er ligeledes placeret her. Studieturen planlægges og organiseres løbende henover 2. semester med opstart kort efter afslutning af første interne eksamen. Det er de studerendes egen opgave at organisere sig som et projekt og planlægge samt fundraise til turen. Tilknyttede undervisere tilbyder sparring og vejledning undervejs. Side 26 af 39

28 3. Tredje semester: viden, færdigheder og kompetencer knyttet op på en praksis i form af et praktikforløb som entreprenør eller intraprenør (uddybes i pkt. 14.2). Studiet og tredje semester afrundes med en skriftlig bacheloropgave fulgt op af et mundtligt forsvar (se pkt og 16.4 for uddybning). Det er på uddannelsen muligt for den studerende at gennemføre 2. semester på uddannelsesinstitutioner i udlandet. Det er ligeledes muligt at gennemføre praktik og bachelorprojekt i virksomheder eller organisationer uden for landets grænser. Erhvervsakademiet Lillebælt skal godkende/give merit inden opholdet i udlandet finder sted. 14. Uddybning af specifikke uddannelseselementer 14.1 Valgfrit uddannelseselement Den studerende skal fordybe sig i et valgfrit uddannelseselement (fremover kaldet valgfag). Dette vælges ud fra et opstillet emnekatalog, udarbejdet af undervisere og studerende i fællesskab. Formålet er at give den studerende mulighed for at fordybe sig indenfor et område af innovations- og entreprenørskabsfeltet, såvel som at træne den studerende i at arbejde selvstændigt med akademisk opgaveskrivning. Herunder emneafgrænsning, litteratursøgning, udarbejdelse af metodedesign, gennemførsel af undersøgelser, analyser og fortolkning, vurdering og refleksion over proces og resultat samt selve opgaveskrivningen. Valgfaget består af: En række undervisningslektioner. Herunder min. Én lektion svarende til 90 minutter afviklet f den studerende selv Selvstudie og fordybelse i det valgte emne i studiekredse Udarbejdelse af en skriftlig rapport og deltagelse i seminarer. Undervisere knyttes til studiekredsene og agerer her i underviser-, vejleder- og eksaminatorrollen. Valgfaget er et 15 ECTS kursus, der fordeler sig således: 5 ECTS: Undervisning 5 ECTS: Studiekredse / individuelt arbejde 5 ECTS: Rapportskrivning. Side 27 af 39

29 Ad 1) En tredjedel af arbejdsbyrden anvendes i relation til undervisning, gennemført af hhv. underviseren og den studerende. Hvis det er relevant, kan studerende og/eller underviser arrangere virksomhedsbesøg, gæsteforelæsninger osv. Hver studerende planlægger og udfører et 90 minutters oplæg/undervisning inden for deres valgfag. Deltagerne i undervisningen er op til den studerende, men skal mindst bestå af 5 personer. Den studerende skal kunne dokumentere antallet af deltagere. Ad 2) Sideløbende med undervisningen skal de studerende arbejde aktivt i studiekredse. Studiekredsene er dannet med udgangspunkt i det tema, de studerende har valgt. Størrelsen af studiekredsen afhænger af det antal studerende, som har tilmeldt sig samme emne. Målet er, at de studerende mødes og drøfter forskellige emner af valgfaget, relateret til den studerendes undervisning og rapportskrivning. Studiekredsen udarbejder en mødeplan, der skal godkendes af den tilknyttede underviser. Som en undtagelse er det muligt at arbejde individuelt med et emne. Hvis den studerende vælger at arbejde individuelt, skal der tilsvarende udarbejdes en projektplan med anførsel af, hvad der forventes læst og arbejdet med hvornår. Ad 3) Valgfaget afprøves med en individuel skriftlig rapport efterfulgt af en individuel mundtlig eksamen. Se pkt for specifikke eksamenskrav tilknyttet valgfaget. Det er muligt at tage hele valgfaget eller dele heraf i udlandet, hvor formen kan variere. Valgfaget skal opfylde flg. generelle læringsmål: Viden: Den studerende skal have udviklingsbaseret viden om teori og metode indenfor et selvvalgt emne, der perspektiverer et eller flere af uddannelsens kerneområder. Færdigheder: Den studerende skal professionelt kunne formidle faglig viden både skriftlig og mundtlig Den studerende skal kunne anvende den opnåede viden som input til udvikling af nye handlingsplaner, koncepter, services eller produkter. Kompetencer: Side 28 af 39

30 Den studerende skal professionelt kunne identificere og forholde sig til egne lærings- og udviklingsbehov indenfor et fagligt område Den studerende skal, selvstændigt og i samarbejde med andre, kunne tilrettelægge og gennemføre processen for tilegnelse af ny viden. Specifikke læringsmål udarbejdes særskilt for de enkelte emner, da de vil være afhængige af det valgte forløb Praktik Udover de i fællesdelen beskrevne krav til praktikken gælder flg. for Erhvervsakademiet Lillebælt: Praktikperioden strækker sig over 12 ugers fuldtidsarbejde, svarende til 37 timer/ugen Det er den studerendes eget ansvar at gennemføre processen frem til underskrivelse af praktikaftale med iværksætter-/virksomhedsmiljø eller virksomhed Praktikken er som udgangspunkt ulønnet. Det betyder, at det er op til den enkelte studerende selv at forhandle en evt. aflønning med praktikvirksomheden Den studerende får tilknyttet en vejleder for praktikken såvel som den efterfølgende BA projekt En skriftlig aftale underskrevet af den studerende, praktikstedet og vejlederen danner grundlag for praktikkens gennemførelse Praktikvejlederen har til ansvar at introducere til formalia, kriterier og krav vedr. praktikken. Ligeledes har vejlederen også ansvar for at indsamle og godkende, at praktik i egen virksomhed og praktikaftalerne i deres udformning lægger op til en praktikperiode, hvorigennem læringsmålene kan nås Den studerende har under praktikken selv ansvar for at bidrage til, at læringsmålene nås Det forventes, at den studerende overholder gældende regler og retningslinjer for den virksomhed, der fungerer som praktiksted Ved misforhold, problemer og/eller udfordringer under praktikken er det den studerendes ansvar at orientere praktikvejleder om dette, så der kan arbejdes på at finde en løsning Praktikvejlederen har kontakt med praktikstedet minimum en gang i praktikperioden, hvor der udarbejdes en midtvejsevaluering Der er mulighed for at afvikle sin praktikperiode i udlandet. For de studerende, der gennemfører praktik i egen virksomhed, er praktikvejlederen ansvarlig for at sikre den studerendes overholdelse af de krav, der stilles i forbindelse med dette. Disse krav indeholder, at: Den studerende er en del af et eksisterende iværksættermiljø Den studerende etablerer et relevant advisory board bestående af mindst to personer udenfor uddannelsesmiljøet Den studerende udarbejder en logbog igennem sit praktikforløb Den studerende har et CVR-nummer på virksomheden. Side 29 af 39

31 14.3 Bachelorprojekt Bachelorprojektet på Erhvervsakademiet Lillebælt er knyttet op på den studerendes praktik i egen eller eksisterende virksomhed. BA-projektet skal tage sit udgangspunkt i uddannelsens centrale kerneområder og fag, og kan i bedste fald indeholde elementer fra praktikopholdet. Problemformuleringen skal udarbejdes af den studerende i samarbejde med den tilknyttede vejleder og/eller praktikvirksomheden og/eller advisory boardet. Den studerende skal definere en passende problemformulering til bachelorprojektet inden udgangen af 2. semester. Problemformulering skal godkendes af den af uddannelsen tildelte vejleder. Projektet skal dokumentere, at den studerende er i stand til at indsamle, behandle, analysere og vurdere information og kan kombinere / relatere materialet til de teorier og metoder, der er erhvervet i 1. og 2. semester af bacheloruddannelsen. Baseret på analyse og vurdering af de indsamlede oplysninger, skal den studerende f.eks. udvikle nye forretningsmodeller, planer for fremtidige aktiviteter og operationer, innovationsstrategier, processer til håndtering af organisationsudvikling og nye forretningsområder samt specifikke handlingsplaner på både taktiske og operationelle niveauer for gennemførelsen. BA-projektet er offentligt, hvilket betyder, at det vil være til rådighed i institutionens bibliotek samt på bibliotekets webserver. Hvis bachelorprojektet indeholder fortrolige oplysninger, kan projektet blive erklæret fortroligt. Det skal fremgå klart på omslaget og på filen. Fx Rebekka Arentoft - Bachelor-projekt - FORTROLIGT. 15. Generelle eksamensregler 15.1 Afmelding Såfremt rettidig afmelding ikke foreligger, betragtes eksamen, med hensyn til antallet af eksamensforsøg, som påbegyndt. En eksamen kan rettidigt afmeldes 4 uger før eksamen påbegyndes eller eksamensopgave/eksamensprojekt afleveres. Korrekt afmelding til eksamen sker ved henvendelse til uddannelseslederen og den tilknyttede studievejleder Sygeprøve En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en eksamen på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforudseelig grund, får mulighed for at aflægge (syge)eksamen snarest muligt. Side 30 af 39

32 Sygdom skal dokumenteres ved lægeattest. Institutionen skal senest have modtaget lægeattest tre hverdage efter prøvens afholdelse. Studerende, der bliver akut syge under en eksamens afvikling, skal dokumentere at vedkommende har været syg på den pågældende dag. Dokumenteres sygdom ikke efter ovenstående regler, har den studerende brugt et eksamensforsøg. Den studerende skal selv afholde udgiften til lægeattest Hjælpemidler til eksamen I forbindelse med skriftlige eksaminer, må den studerende anvende bøger og materialer udleveret i undervisningen, egne noter, supplerende materialer, intranet, internet usb-pen el. lign. med dokumenter med mindre andet udtrykkeligt fremgår af eksamensopgaven/vejledningen. Den studerende har ikke adgang til at medbringe eller anvende nedenstående hjælpemidler: Bluetooth Mobiltelefon Øvrigt datakommunikationsudstyr, der gør, at man kan kommunikere med andre Såfremt man som studerende under eksamen gør ulovlig brug af ovenstående medfører det øjeblikkelig bortvisning fra eksamen. Det er ikke tilladt for studerende under eksamen at dele hjælpemidler eller låne til medstuderende. Studerende må ikke på nogen måde kommunikere med hinanden efter prøvens start. Forsøger studerende at sætte sig i forbindelse med en anden eksaminand eller anvende ikke-tilladte hjælpemidler, vil den studerende øjeblikkeligt blive bortvist fra eksamen Det anvendte sprog ved eksamen Eksamen skal aflægges på forståeligt dansk/engelsk. Det er op til den enkelte studerende, om vedkommende vil eksamineres på dansk eller engelsk Særlige prøvevilkår Studerende kan, hvor det er begrundet i fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, søge om tilladelse til at ekstra eksaminationstid m.v. Ansøgningen skal indgives til uddannelsen senest 4 uger før eksamen afvikles. Der kan dispenseres fra ansøgningsfristen ved pludselig opståede helbredsmæssige problemer. Side 31 af 39

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 Side 0 af 21 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i innovation og e entrepreneurship August 2014 Opdateret 25. august 1

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i innovation og e entrepreneurship August 2014 Opdateret 25. august 1 Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship August 2014 Opdaterett 25. august 1 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer... 5 1.1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 24. august 2015 Områdechef Kirsten Ringgaard

Læs mere

Studieordning 2012-2014. PBA i Innovation og Entrepreneurship

Studieordning 2012-2014. PBA i Innovation og Entrepreneurship PBA i Innovation og Entrepreneurship Studieordning Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor i Innovation Entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 25. august 2014 Områdechef Kirsten Ringgaard

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Studieordning. i innovation og

Erhvervsakademi Sjælland. Studieordning. i innovation og Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship August 2015 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 Studieordningens rammer... 3 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2013-2015

Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2013-2015 Studieordning PBA i Innovation og Entrepreneurship 2013-2015 Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship August 2013 Indhold DEL 1: FÆLLESDEL 4 1 UDDANNELSEN

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast maj 2011 Indhold DEL 1: FÆLLES

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 57

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 57 Indholdsfortegnelse FÆLLESDELEN... 4 1. Studieordningens rammer... 4 Studieordningens ikrafttrædelsesdato... 4 Overgangsordninger... 4 Love og bekendtgørelser... 4 Uddannelsens formål... 5 Antal ECTS...

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

Studieordning PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014

Studieordning PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Studieordning PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 1.1 Formål... 4 1.2 Omfang... 4 1.3 Mål for læringsudbytte... 4 1.4 Titel... 5 3.1 Innovation, udvikling og vækst (25 ECTS)... 7 3.2 Ledelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 2.1. Service & Oplevelser 5 2.2. Forretningsforståelse 6 2.3. Samarbejde & Relationer 7 2.4. Forretningsudvikling

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

1. Studieordningens rammer Ikrafttrædelsesdato Overgangsordninger Optagelse på uddannelsen 5

1. Studieordningens rammer Ikrafttrædelsesdato Overgangsordninger Optagelse på uddannelsen 5 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1. Ikrafttrædelsesdato 4 1.2. Overgangsordninger 4 2. Optagelse på uddannelsen 5 2.1. Krav til uddannelse, fagfordeling samt eventuel optagelsesprøve

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Studieordning del 1-2015

Studieordning del 1-2015 Studieordning del 1-2015 Fællesdel Professionsbachelor i webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 10 1. Indhold fælles del 1. Indhold fælles del...1 1. Uddannelsens

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen VALGFAGSKATALOG Erhvervsakademi Dania Viborg Autoteknologuddannelsen 2016 Indhold Indholdsfortegnelse 1 Valgfagsbeskrivelser... 3 1.1 Studieteknik... 3 1.2 Markedsføring... 4 1.3 Entreprenørskab... 5 1.4

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 3-2016 Valgfag, PBA i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 3.0 Revideret august 2016 Side 0 af 8 Indhold del 3 Valgfag 1.

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2018 Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management September 2016. Side 0 af 28 Indhold 1. Studieordningens rammer... 3 1.1 Studieordningens

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Fællesdel

Studieordning 2014-2016 Fællesdel Studieordning 2014-2016 Fællesdel Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.2 Side 0 af 24 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1.

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver Interne retningslinjer ved prøver Generelle bestemmelser ved prøver Gældende for årgang 12SM 11SM Pædagoguddannelsen i Jelling Ikrafttræden den 15. september 2014 og erstatter alle tidligere udgaver. September

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning del 2-2015

Studieordning del 2-2015 Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i Webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 13 1. Indhold - Institutionsdel 1. Indhold - Institutionsdel...1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Generel beskrivelse af Valgmodulerne 11 og 12 3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 11 og 12 Januar 2016 Udarbejdet i henhold

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder... 1 3.1 Kerneområdet Webudvikling

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere