Nye regler for roning i Københavns Havn. Formandens side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye regler for roning i Københavns Havn. Formandens side"

Transkript

1 Nye regler for roning i Københavns Havn Formandens side Nu er sommerferien forbi, og så er der tid til træning nede i roklubben. For den gode ferie mad, har en tendens til at sætte sig på sidebenene, og vi ved alle, at roning er den bedste måde at komme i form på. Vores tyske venskabsklub Ruderverein Preussen kommer på besøg i uge 31. Vi har flere gange besøgt dem i Berlin, men nu er turen kommet til, at de besøger os. Så kom ned og gør det til en festligt fornøjelse, ro med dem, og benyt eventuelt chancen til at få genopfrisket dit tyske. Vi har 2 klublangture søndag den 7. august. Den ene starter kl og er beregnet for vores nye medlemmer. Her går turen ind til Slusen. Den anden er en aftentur, hvor vi låner både i Lyngby Dameroklub. Husk at skrive jer på tavlen. Lørdag den 27. august er der Kanindåb. Så alle jer gamle roere, kom ned og giv en hånd, og gør det til en festlig dag for vores kaniner. Opslag vil findes på tavlen. Vi ses på vandet. Der er kommet nye bestemmelser for roning i Københavns Havn med henblik på at følge et internationalt terror-sikkerhedssystem. Det betyder bl.a., at vi ikke må ro ved Langelinie, i Nyhavn og i erhvervshavnen. Husk også at det er forbudt at ro gennem Kronløbet (det store havneindløb). Der er opsat gule bøjer for at markere en sikkerhedsafstand på 200 meter til Langeliniekajen. Vi skal altså ro langs Amagersiden, når vi ror ind og ud af Københavns Havn. Ud for den sidste gule bøje, dvs. på højde med Lystbådehavnen, må der krydses over til Sjællandssiden. Hilsen Michael 3 Du kan læse mere om bestemmelserne på Københavnskredsens hjemmeside De mørke områder på billederne er de områder, der er underlagt restriktionerne. Roudvalget 4

2 Nummer Navn Rostatistik Opdateret: Km. 107 Peter Froskov Michael Duncan Søren Overballe-Petersen Anne-Marie Nielsen Edvin Wettergren Morten Storgaard Satip Wettergren Winnie Duncan Gorm Johansen Thor Storgaard Anne Wilms Allan Væverskov Bendt Vangshardt Peter Ramm Poul Erik Axelsen Mathias Gräsbeck Jan Storgaard Kim Michael Johansen Esther Andersen Vibeke Leth Hansen Mette Bergmann Ebbe Rosenberg Aage Hvass Hanne Neumann Karen Bundgård Høi Kenneth Christensen Suzie Duncan Lone sørensen Hanne Dalgaard Henrik Seider Freddi Wagner Else Marie Larsen Margrethe Stenby Susanne Heckmann Inge-Marie Gräsbeck Tom Møller Larsen Oliver Hansen Per Heckmann Rasmus H. R. Petersen 34 9 Per Baad-Jensen Jacob E. Jacobsen Daniel H. Roeder Hans Nipper Henrik Johansen Bente Hansen Sandie Duncan Daniel Alfastsen Ebbe L.Pedersen Lone Mosander Ove Hansen Jesper Christiansen Poul Hansen Susanna Hejssel Nørløv Rita Møller Kim Nybye 3 Gæst 891 Type Både Km. Inrigger Tangloppen 579 Inrigger Ishøj 287 Inrigger Svanen 227 Inrigger Sivsangeren 148 Outrigger Rejen 129 Gig Mudderkliren 103 Inrigger Sneppen 75 Inrigger Strandskaden 49 Outrigger Fiskehejren 44 Gig Ællingen 36 Outrigger Tårnfalken 15 Outrigger Troldanden 13 Outrigger Søhesten 4 Klubbens samlede km:

3 Referat, bestyrelsesmøde tirsdag den 7. juli kl Deltagere: Michael og Søren Afbud fra: Poul-Erik, Anne-Marie, Edvin, Poul og Vibeke Dagsorden. Godkendelse referat af 1. juni: Godkendt. Post ind og ud meddelelser: Bekræftelse fra Nordea angående ansøgning til Nordea fonden om tilskud til bådebro. Aflæsningskort til El, fra NESA. Invitation til deltagelse af Nordsjællands blå bånd, som afholdes af Humlebæk Roklub. Lørdag den 13. august 2005, opslag kommer på tavlen. Brev fra DFfR angående Idrætsråd, som skal oprettes i alle kommuner, iflg. den nye kommunalreform. Her anbefaler DIF at vandsporten (Rosport, Sejlklubber, Kajak og Vandski) går sammen og sikrer, at vi bliver repræsenteret i Idrætsrådet. Indbydelse til Karlebo Maraton den september. Sidste frist for tilmelding er den 24. august. Indbydelse til Alsunds røde løver den 27. august. Sidste frist til tilmelding den 17/ Medlemmer: - indmeldt: 491 Susanne Heckmann 492 Per Heckmann - frigivet: 490 Lone Sørensen (efter afleveret svømmebevis) 487 Mathias Gräsbeck 489 Hanne Neumann Ungdom: Der er sommerferie I øjeblikket. Materiale og hus: Ternen er nu kommet hjem fra værft, og arbejdet ser fint ud. Ternen skal dog lige have noget lak hist og her inden den kan komme på vandet. Strandskaden mangler stadig at blive helt færdig. Der er igen problemer med Tangloppen. Det er igen sæderne den er gal med. Daglig roning: Pga. alt det blæst har aktiviteten ikke været den højeste, vi har dog nået km indtil nu. Økonomi: Økonomien er ok. Bordet rundt / eventuelt: Intet. Mødet slut kl.: Referat: Michael Duncan 7 8

4 Vores både Pas godt på vores både! I øjeblikket har vi kun én 4-årers man kan komme på vandet i og to der er defekte på grund af skader. Det er tidskrævende at skulle udbedre større skader, hvis båden eventuelt skal på værft, så pas på materiellet og indfør i klubbens ankebog, hvis der er kommet en mindre skade, som du ikke selv kan ordne med det samme. Klubtrøjer og kasketter Husk at du har mulighed for at købe klub T-shirts og kasketter, så du kan gøre reklame for vores klub på vandet og på land. Desuden har du mulighed for at købe klistermærker mv. Klub T-shirt med ærmer: Klub T-shirt uden ærmer: Kasket med klubnavn DFfR klistermærker: IR klistermærker: DFfR oplukker: DFfR pins: Peter Froskov 9 75 kr./stk. 75 kr./stk. 80 kr./stk. 5 kr./stk. 5 kr./stk. 10 kr./stk. 15 kr./stk. Husk i øvrigt også at vi får besøg af vores venskabsklub Ruderverein Preussen fra Berlin i hele uge 31, den første uge af august. Kom ned i klubben og tag venligt imod vores gæster, eventuelt ved at servere et par berlinere for dem ;-). KANINDÅB lørdag den 27. august Man taler meget om kanon i disse tider, og her i klubben har vi vores egen helt specielle kanin-kanon: Denne traditionsrige dag hvor de nye kaniner skal døbes. En af dem har i år udtrykt, at han da ikke regnede med at den dåb ville blive noget særligt,, med alle de ældre medlemmer der er i klubben, men han skal nu nok blive klogere. Traditionen tro vil Kong Neptun, Afrodite og hendes rorkarle komme og aflægge klubben en visit kl. 14 og efter endt håndværk mødes vi til en kop kaffe og en gammel dansk i klubhuset. Om aftenen er det jo så meningen, at kaninerne skal forberede en festmiddag og lidt underholdning, og gerne et par sange om rolivets glæder for resten af klubben. Se starttidspunktet i klubben. Mød op! Mød frem! Dansk Roning Det er også blevet agurketid på vores lille blad vi har derfor indledt en sommerserie, der belyser lidt af rosportens historie. Vores alvidende formand fortalte på en rotur, at det er Danmarks ældste officielle sportsgren, som du altså kære roklubmedlem er så heldig at være medlem af. Den spændende beretning kan læses i sin helhed på DFfR s hjemmeside ww.roning.dk, og fortsættes i næste nummer. Redaktøren. 10

5 Et kort overblik ved Axel Lundquist Artikel i "Ronings" jubilæumsnummer, nr årgang. Udgivet januar 1962 i anledning af DFfRs 75 års jubilæum Del I det følgende er det kun meningen at give en kort oversigt over dansk ronings første 70 år. Den læser, der ønsker at skaffe sig mere indgående kendskab til roningens opståen og udvikling her i landet, henvises til de jubilæumsskrifter, som D.F.f.R. udsendte i 1912 og 1937 ved henholdsvis 25- og 50-års jubilæet. Heri har en række forfattere - først og fremmest Em. Saugman og Erik Simonsen - givet en fremstilling, hvorpå nærværende kortfattede overblik er bygget. En dansk forretningsmand, grosserer Harald Hansen indførte i midten af 1860'erne en 2-årers inrigger fra England, og denne båd kom til at tjene som model for den første kaproningsbåd, der fremstilledes i Danmark og som var bestilt af et»selskab«med den senere oberst Hoskjær i spidsen. Båden fik navnet»kvik«, og det»selskab«, der havde bestilt den, blev til Danmarks første roklub, Roforeningen»Kvik«( ). Omtrent samtidig interesserede en anden af dansk idræts pionerer, etatsråd H. Fritsche sig for rosport, og på hans initiativ stiftedes en måned senere ( )»Handels- og Contoiristforeningens Roklub«, der som Københavns Roklub ligesom Roforeningen Kvik den dag i dag lever i bedste velgående. To år senere stiftedes yderligere to roklubber, Medicinernes Roklub og Turisternes Roklub, stamklubber for en tredje af de store danske roklubber i dag: Studenternes Roklub. Interessen for rosporten var dog svær at holde i live, selv om Harald Hansen i 1868 udsendte den første danske bog om roning, og efter at danske roere i slutningen af 1860'erne 11 havde deltaget i kaproninger ved Taarbæk, Landskrona og Bellevue samt i Hälsingborg, stagnerede rosporten i 70'erne. Medens de første både var meget tunge med faste sæder, kom i 1880 den første båd med bevægelige sæder hertil, og da den viste sig konkurrenterne overlegen, måtte der gøres noget, og nyt initiativ blev taget. I 80'erne steg interessen for legemsøvelser mere og mere; flere klubber stiftedes. Også det politiske røre i disse år kom til at spille ind. De konservative studenter fra Studenterforeningen og deres radikale kammerater fra Studentersamfundet stiftede egne klubber kom Skjold til, startet på et konservativt grundlag. Men samtidig stiftedes der også roklubber indenfor flere større firmaer og indenfor forskellige etater. Og de første roklubber i provinsen dukkede i disse år op i Nykøbing F. og Helsingør. Interessant er det at lægge mærke til, at roklubberne, først og fremmest Københavns Roklub, i disse år var meget alsidige. Folk som Eugen Schmidt og I. P. Müller, der spillede en stor rolle indenfor rosporten, var meget interesserede i al slags idræt, og gennem sådanne pionerers virke fik rosporten stor andel i indførelse af atletik, cykelsport, forskellige boldspil og svømning m. m. Det er allerede nævnt, at danske roere i 1860'erne deltog i kaproninger i Sverige, men først i 80'erne kom et større internationalt samarbejde i gang. I Norge og Sverige havde man indført den indtil da herhjemme ukendte outrigger. I 1883 indbød Norge Københavns Roklub, og året efter kæmpedes der i Tynningssund ved Stockholm. Skønt K.R. straks havde anskaffet sig en outrigger, blev det dog til nederlag begge gange. Dette stimulerede dog kun klubben til yderligere anstrengelser. Den anskaffede bedre materiel og indforskrev endog en engelsk træner. Resultatet udeblev ikke, og ved den 3. skandinaviske kaproning ved Holbæk i 1886 blev (denne cliff-hanger fortsættes i næste nr.) 12

6 Tour de Sjælland Rundt Mød op og vær med til at fejre vikingerne fra Ishøj og Greve Roklub, når de har klaret sidste etape af de 580 km. Vor formand Michael Duncan er i skrivende stund på vej Sjælland rundt sammen med uro-formanden Søren Overballe og en roer fra Greve Roklub, Asbjørn, som vist har roet Sjælland Rundt hvert år i en længere årrække!! Ingen af dem bliver udsat for samme mediebevågenhed som vores egen Michael Rasmussen, men turens strabads-niveau kan godt få en til at tænke på Touren. De tre startede mandag 18/7 fra Greve, og første etape var til Helsingør. I dag måtte de så lægge op 7 kilometer fra mål på 2. etape tæt på Hundested i en venlig dames have, da det nærmest var stormende kuling. Så det blev tvungen hviledag men nok uden kærester, rigtig mad og massage som der stod i Politiken om rytterne på hviledagen i Tour de France I morgen går turen så videre til Kalundborg. Det er en gentagelse af en klubbedrift som Peter Froskov, tidligere rochef, udførte for 9 år siden under stor lokal bevågenhed - med daglige små artikler til Sydkysten. (I øvrigt kæmper de tre omtalte herrer i år om, hvem der kan stille op med flest kilometer til standerstrygningen se kilometerstatistikken andetsteds i bladet!) Turen er noget af en bedrift, når man tænker på, at strækningen hele vejen rundt er ca. 580 kilometer. Michael og Søren lagde jo hårdt ud med at ro Fyn rundt allerede i april måned, en sand bedrift, der burde være stået mere blæst om. Men redaktionen prøver hermed at skaffe lidt mere back-up fra den solide skare af vandkrabber i klubben. Evt. kan man kontakte Winnie, Michaels kone og spørge, om det er ved at være så vidt. Så derfor skal der herfra lyde en opfordring til at følge med i, hvornår det tapre team vender næsten hjem til Greve Roklub, hvor de har lånt en båd. Det kan af gode grunde ikke siges helt præcist, hvornår de ankommer, men engang i løbet af onsdag i næste uge, dvs. den 27. juli, er nok det mest sandsynlige. Og så skulle der jo gerne tages imod med champagne. Enhver ved hvordan formanden Michael Preben Duncan ser ud (det er ham med kasketten bagved) så her er et billede af Søren. Karen Høi 13 14

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 24. årgang September/oktober 2008 Nr. 8. Se det sidste nye på. www.ishoj-roklub.dk

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 24. årgang September/oktober 2008 Nr. 8. Se det sidste nye på. www.ishoj-roklub.dk Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts-Forbund TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 24. årgang September/oktober 2008 Nr. 8 Adresse: Tangloppen

Læs mere

TANGLOPPEN. Det er hårdt arbejde at dreje en båd. Husk Roskole III den 25.-26. august Vi har brug for din hjælp!

TANGLOPPEN. Det er hårdt arbejde at dreje en båd. Husk Roskole III den 25.-26. august Vi har brug for din hjælp! TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang August 2007 Nr. 6 Ishøj Roklub Tangloppen 1 2635 Ishøj Tlf. 4373 4843 Kontonr.: 5475-2005969 ISSN: 1603-659X www.ishoj-roklub.dk e-mail: ishoj-roklub@ishoj-roklub.dk

Læs mere

Formandens side Februar 2005

Formandens side Februar 2005 4293032 Formandens side Februar 2005 Hvert år når dagene bliver længere, kommer vi nærmere starten af den nye rosæson, og i skrivende stund er der kun 2 måneder til Standerhejsning, som afholdes d. 26

Læs mere

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 25. årgang December 2009 Nr. 9. www.ishoj-roklub.dk. Standerstrygning

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 25. årgang December 2009 Nr. 9. www.ishoj-roklub.dk. Standerstrygning TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 25. årgang December 2009 Nr. 9 Standerstrygning www.ishoj-roklub.dk Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang Juni 2007 Nr. 4 Ishøj Roklub Tangloppen 1 2635 Ishøj Tlf. 4373 4843 Kontonr.: 5475-2005969 ISSN: 1603-659X www.ishoj-roklub.dk e-mail: ishoj-roklub@ishoj-roklub.dk

Læs mere

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 26. årgang Juni 2010 Nr. 5. www.ishoj-roklub.dk. Roskole 17. 18. april 2010

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 26. årgang Juni 2010 Nr. 5. www.ishoj-roklub.dk. Roskole 17. 18. april 2010 TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juni 2010 Nr. 5 Roskole 17. 18. april 2010 www.ishoj-roklub.dk Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks

Læs mere

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 27. årgang Maj 2011 Nr. 2. www.ishoj-roklub.dk Mød os på nettet

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 27. årgang Maj 2011 Nr. 2. www.ishoj-roklub.dk Mød os på nettet TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 27. årgang Maj 2011 Nr. 2 www.ishoj-roklub.dk Mød os på nettet Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang December 2007 Nr. 10 k Peter stryger standeren Husk Julehygge mandag den 10/12 Bådklargøring og madlavning mandage Træning til torsdage Se det sidste

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Ny hjemmeside Klubben har til den nye sæson fået ny hjemmeside. Den nye hjemmeside er baseret på et såkaldt CMS systemet, hvilket er den engelske forkortelse for indholds

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009 www.kalundborgroklub.dk Guldæbler for klubben Kalundborg Roklub var i efteråret ude og hjælpe i æbleavlerens plantage med at få høsten i hus. Det blev nogle rigtigt

Læs mere

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Nr. 4 Juli / August 2004 63. Årgang Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Den 21. juni sov Frank stille ind træt af sygdommens hærgen. Forud var gået 48 års, næsten til

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2005 Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen

Læs mere

TRÆSEJLET. 20. ÅRGANG. NR. 6 August. 2004 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 20. ÅRGANG. NR. 6 August. 2004 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 6 August. 2004 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen Virringvej 88, Skb. 87

Læs mere

Stroken. Roklubben Øresund inviterer til årets regatta lørdag den 27. august

Stroken. Roklubben Øresund inviterer til årets regatta lørdag den 27. august Stroken Nr. 5 Juli/August 2005 Roklubben Øresund inviterer til årets regatta lørdag den 27. august Program (efter roningen) Kl.19.00 middag Kl.20.30 præmie overrækkelse Kl. 21.30 spiller 5 mands orkesteret

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Foto: Henrik Rasmussen. NR. 2 Juni 2015-47. ÅRGANG

Foto: Henrik Rasmussen. NR. 2 Juni 2015-47. ÅRGANG ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: reg.1551 nr. 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

side 16 INDHOLD: side 3 side 5 side 7 Danske langtursroere søger nye farvande udenlands. Side 4 50+ senior-fest Udvidelse af Nordhavnen Side 10

side 16 INDHOLD: side 3 side 5 side 7 Danske langtursroere søger nye farvande udenlands. Side 4 50+ senior-fest Udvidelse af Nordhavnen Side 10 86. ÅRGANG INDHOLD: Side 4 50+ senior-fest Side 10 Udvidelse af Nordhavnen og brobygning Side 15 Ny Materiel Inriggeransvarlig Side 18 Derfor elsker jeg at ro Side 19 Anderledes roture langt fra Danmarks

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Fest. Kanindåb. kl. 19.00. lørdag den 28/8 kl. 16.00. sædvanlige billige priser. Drikkevarer kan købes til klubben 100,00. Pris for mad og morskab kr.

Fest. Kanindåb. kl. 19.00. lørdag den 28/8 kl. 16.00. sædvanlige billige priser. Drikkevarer kan købes til klubben 100,00. Pris for mad og morskab kr. ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.fureso.dk NR. 4 AUGUST 2004-36.

Læs mere

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 3 april 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 3 april 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 3 april 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

Stroken. Nr. 5 Juli 2004. Kanindåb, lørdag den 14. august 2004, kl. 15.00. Amagerregatta, lørdag den 28. august 2004 hos B&W

Stroken. Nr. 5 Juli 2004. Kanindåb, lørdag den 14. august 2004, kl. 15.00. Amagerregatta, lørdag den 28. august 2004 hos B&W Stroken Nr. 5 Juli 2004 Kanindåb, lørdag den 14. august 2004, kl. 15.00 Amagerregatta, lørdag den 28. august 2004 hos B&W Kanindåb 14. august 2004 Roklubben Øresund har modtaget følgende skrivelse fra

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer: Anne-Grete

Læs mere

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde roeren Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent tirsdage kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden...................46

Læs mere

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR 86. ÅRGANG INDHOLD: Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 18 Side 20 Småt Roning Standerhejsning i KR Yngresagen rusker op Derfor elsker jeg at ro Træningslejr

Læs mere

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

Mens vi venter på foråret, med aktivitet på vandet.

Mens vi venter på foråret, med aktivitet på vandet. ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: 0283 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere