Naturmedicin og kosttilskud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturmedicin og kosttilskud"

Transkript

1 866 ALTERNATIV BEHANDLING Naturmedicin og kosttilskud Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen Den tredje og sidste artikel i serien om alternativ behandling er om naturmedicin og kosttilskud. Den rummer nyttige oversigter over bivirkninger og mulige interaktioner mellem naturmedicin og konventionelle lægemidler. BIOGRAFI: Anette I.S. Ranneries er cand.mag. i medievidenskab og tilknyttet Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) som vidensformidler. Bo Christensen er praktiserende læge i Låsby og professor i almen medicin ved Aarhus Universitet. Han er medlem af ViFABs bestyrelse. ANETTE I.S. RANNERIES ADRESSE: Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, Jens Baggesensvej 90, 2. sal, 8200 Århus N. En nyere opgørelse over danskernes brug af alternativ behandling viser, at 15,5% af de adspurgte voksne danskere har brugt naturmedicin inden for de seneste 14 dage (1), og der er grund til at tro, at forbruget blandt personer med erkendt lidelse eller sygdom er en del højere. Blandt andet viser en nyere undersøgelse foretaget af Kræftens Bekæmpelse (2) blandt brugere af foreningens telefonrådgivning, at over halvdelen (54%) af de adspurgte kræftpatienter har brugt naturlægemidler og kosttilskud, efter de fik konstateret kræft. Knap halvdelen af patienterne (47%) har efter diagnosen brugt vitaminer og mineraler, ud over hvad der svarer til indholdet af en daglig vitaminpille. Det samme mønster gentager sig for gigtpatienter (3) og Hjerteforeningens medlemmer (4). Det er en kendsgerning, at naturmedicin kan have bivirkninger og interagere med lægeordineret medicin. Da vi samtidig ved, at brugerne af alternativ behandling som oftest anvender det alternative som supplement til den etablerede behandling (5), er der god grund til, at man som læge forholder sig til emnet. Definition af naturmedicin og kosttilskud Naturmedicin er en betegnelse, der dækker over fire forskellige kategorier af produkter. Fælles for dem er, at de har status som lægemidler og hører under lægemiddelloven (6).

2 ALTERNATIV BEHANDLING 867 Ginsing. Foto: Venligst udlånt af VIFAB. De fire kategorier er: Naturlægemidler Stærke vitamin- og mineralpræparater Traditionelle plantelægemidler Homøopatiske lægemidler Kosttilskud adskiller sig fra naturmedicin ved ikke at være lægemidler. Kosttilskud hører under fødevareloven og registreres hos Fødevarestyrelsen. NATURLÆGEMIDLER Naturlægemidler er lægemidler, hvis aktive indholdsstoffer forekommer i naturen. Naturlægemidler indeholder derfor ofte planteekstrakter eller plantedele, men indholdsstofferne kan også stamme fra dyre- eller mineralriget. I naturlægemidler er de virkende stoffer ikke isoleret og koncentreret i større doser, end de findes i naturen. Derfor indeholder et naturlægemiddel typisk mange forskellige stoffer, og man ved ikke altid, hvilket af stofferne der giver den ønskede effekt. Naturlægemidler godkendes af Lægemiddelstyrelsen. For at blive godkendt skal et naturlægemiddel efterleve en række krav til fremstilling, kvalitet, sikkerhed og effekt (7). Der stilles imidlertid ikke nær så høje krav til dokumentation af naturlægemidlers effekt som til konventionelle lægemidler. En forhandler behøver ikke at bevise, men skal blot sandsynliggøre, at et naturlægemiddel har effekt.

3 868 ALTERNATIV BEHANDLING STÆRKE VITAMIN- OG MINERALPRÆPARATER Stærke vitamin- og mineralpræparater er lægemidler, hvis aktive indholdsstoffer er vitaminer og mineraler. I modsætning til konventionelle lægemidler er stærke vitamin- og mineralpræparater dog kun beregnet til at forebygge eller behandle vitamin- og mineralmangel. Stærke vitamin- og mineralpræparater skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen. For at blive godkendt skal et præparat efterleve en række krav til fremstilling, kvalitet, sikkerhed og effekt (8). TRADITIONELLE PLANTELÆGEMIDLER Traditionelle plantelægemidler er baseret på planter, der traditionelt har været brugt i en medicinsk sammenhæng, men hvor virkningen af planten ikke er videnskabeligt bevist. Traditionelle plantelægemidler skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen. For at et produkt kan blive godkendt som et traditionelt plantelægemiddel, skal producenten kunne dokumentere, at planten har været anvendt medicinsk i mindst 30 år, heraf mindst 15 år inden for EU. Samtidig skal produktet efterleve en række krav til fremstilling, kvalitet, sikkerhed og dokumenteret traditionel anvendelse (7). En producent behøver ikke videnskabeligt at bevise virkningen af et plantelægemiddel. HOMØOPATISKE LÆGEMIDLER Homøopatiske lægemidler er opløsninger af råstoffer fra plante-, dyre- eller mineralriget. Disse råstoffer gennemgår en speciel fremstillingsproces, der kaldes potensering. Homøopaternes teori ved potensering er, at råstofferne tilføres energi, samtidig med at de fortyndes. På grund af denne fremstillingsform indeholder et homøopatisk lægemiddel kun en meget lille dosis af det virksomme stof. I modsætning til konventionelle lægemidler behøver homøopatiske lægemidler ikke at blive godkendt af Lægemiddelstyrelsen for at måtte sælges i Danmark. En producent skal blot have sit produkt registreret. En producent behøver heller ikke at dokumentere et produkts virkning (9). Til gengæld må producenten ikke reklamere med, at produktet kan helbrede eller lindre sygdomme. KOSTTILSKUD I modsætning til de fire ovennævnte kategorier af naturmedicin har kosttilskud ikke status som lægemidler og er derfor ikke omfattet af lægemiddelloven. Kosttilskud hører under fødevareloven og skal ligesom almindelige fødevarer efterleve en række krav til blandt andet holdbarhed, hygiejne og mærkning. Foruden fødevareloven gælder også nogle særlige regler for kosttilskud (10). Blandt andet kræves det, at et kosttilskud skal anmeldes til Fødevarestyrelsen for at måtte sælges i Danmark. Det er de lokale fødevareregioner under Fødevarestyrelsen, der fører tilsyn med kosttilskud. Producenter af kosttilskud må ikke reklamere med, at deres produkt kan forebygge, behandle eller helbrede sygdomme. Men de må gerne reklamere med, at et kosttilskud har en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, hvis der er dokumentation for denne virkning.

4 ALTERNATIV BEHANDLING 869 Hvilke patienter har særlig brug for rådgivning? Det er mest kvinder, som tager naturmedicin. Ifølge en nyere stor dansk undersøgelse er andelen af danske kvinder, der på et eller andet tidspunkt har taget naturmedicin, godt 19% mod knap 12% mænd (1). Lægen bør også være opmærksom på, at børn bruger naturmedicin. Det viser en undersøgelse, som Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital har foretaget blandt ambulant behandlede eller indlagte børn (11). Ifølge undersøgelsen havde 15% af børnene inden for den seneste måned indtaget alternativ medicin, dvs. naturlægemidler, kosttilskud eller vitaminer/mineraler ud over almindelige multivitaminpiller. 33% af børnene havde indtaget alternativ medicin for mere end en måned siden. Herudover er der grund til at være særlig opmærksom på forbruget hos bl.a. kirurgiske patienter og patienter, som er i medicinsk behandling, herunder kræftpatienter, hjertepatienter og gigtpatienter. KRÆFTPATIENTER Den tidligere omtalte undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse blandt brugere af foreningens telefonrådgivning viser, at over halvdelen (54%) af de adspurgte kræftpatienter bruger naturlægemidler og kosttilskud (2). Patienterne benytter sig i særlig grad af: Fiskeolie eller omega-3-fedtsyrer ca. 33% Ginseng 11% Grøn te dagligt 11% Life Spice Vital 9% Echinacea (rød solhat) 6% Ipe roxo 5% GIGTPATIENTER Ifølge Gigtforeningen bruger hver gigtpatient i gennemsnit 2,6 forskellige naturlægemidler og kosttilskud (3). De mest benyttede produkter blandt gigtpatienter er: Fiskeolie 65% Ingefærtabletter 45% Hybenpulver 38% Herudover tager 44% af gigtpatienterne vitaminer og mineraler. Det er overraskende, at kun få gigtpatienter anvender naturlægemidler, som har relevant indikation, dvs. godkendte naturlægemidler mod lettere smerter i muskler og led. HJERTEPATIENTER Ifølge en undersøgelse foretaget blandt Hjerteforeningens medlemmer, hvoraf dog ikke alle er hjertepatienter, bruges naturmedicin og kosttilskud af mere end halvdelen af medlemmerne (55%) (4). Ud over multivitaminpiller, som tages af en tredjedel af de adspurgte medlemmer, er de mest brugte produkter: Fiskeolie 25% Stærke B-vitaminer 9% Hvidløgspræparater 5% KIRURGISKE PATIENTER En undersøgelse på Anæstesiologisk Afdeling, Næstved Sygehus, viser, at fem ud af ti kirurgiske patienter havde indtaget naturlægemidler i tiden op mod operation (12).

5 870 ALTERNATIV BEHANDLING Kønsfordelingen var 70% kvinder og 30% mænd. De hyppigst benyttede præparater var: Fiskeolie 21% Ginkgo 10% Echinacea 10% Co-Q10 6% Hvidløg 6% Hyben 6% Knap hver fjerde patient (25 ud af 115) indtog kosttilskud, heraf 84% kvinder og 16% mænd. De mest populære præparater var: Gerimax 16% LongoVital 15% Melbrosia 8% Hvordan rådgiver jeg patienten? Som nævnt i forrige artikel i denne serie, kan patienter ofte være tilbageholdende med at fortælle lægen, at de anvender alternativ behandling, fordi de er bange for på den baggrund at blive afvist. Det vil derfor ofte være op til lægen at indlede samtalen og spørge til patientens forbrug. Vi anbefaler, at de ansvarlige læger rutinemæssigt spørger til patienternes forbrug, ikke mindst når der er tale om kirurgiske patienter eller patienter, som er i medicinsk behandling. Patienten har ofte behov for at få lægens vurdering af: Hvad virker? Er der risici ved at tage præparaterne? HVAD VIRKER? Cochrane-oversigter viser dokumenteret effekt af: A-vitamin til større vækst og reducering af dødelighed hos børn med hivinfektion A-vitamin til reducering af dødelighed hos småbørn med mæslinger Avokado/sojaunsaponifiables mod smerte og for bedre funktionsevne ved slidgigt Calcium til gravide mod forhøjet blodtryk og til reducering af risiko for svangerskabsforgiftning D-vitamin kombineret med calcium til forebyggelse af knoglebrud hos ældre med knogleskørhed D-vitamin kombineret med calcium til forebyggelse af knogletab hos patienter i kortikosteoidbehandling Folat før og i de to første måneder af graviditet mod neuralrørsdefekt hos fosteret Gammasmørsyre mod smerte og stivhed i led ved leddegigt Probiotika til reducering af risiko for tarmsygdommen NEC og død hos spædbørn med fødselsvægt g Ved benign prostatahypertrofi er der ifølge Cochrane symptomatisk effekt ved brug af: Beta-sitosteroler (non-glykosid B-sitosterol) Savpalme (Serenoa repens). Effekten svarende til finasterid, men med færre bivirkninger Se eventuelt også den første artikel i denne serie, som mere detaljeret gennemgår resultaterne af Cochrane-forskningen i blandt andet naturmedicin og kosttilskud.

6 ALTERNATIV BEHANDLING 871 Præparat Kræftpatienter Hjertepatienter Gigtpatienter Antioxidanter (høje doser) Interaktionsrisiko Kan muligvis hæmme virkningen af kemoterapi (13) Vitamin E kan muligvis forstærke virkningen af antikoagulantia (14). Større doser C-vitamin kan påvirke styringen af en antikoagulationsbehandling (14) Vitamin C bør ikke tages i høje doser for at forebygge nye blodpropper. Kan måske forværre tilstanden, især hvis det tages sammen med vitamin E (15) Kirurgiske patienter Vitamin E kan give øget risiko for blødning. Ved dagligt indtag af vitamin E i doser over 400 IU kan forekomme forhøjelse af blodtrykket (16) Baldrian Øget sedativ effekt (12) Kan forstærke virkningen af anæstesi og forlænge virkningen af beroligende og bedøvende midler (16) Ephedra (Ma Huang, Ledris) Fiskeolie Ginkgo biloba Ginseng Kan fremme virkningen af enzymet CYP3A4, som er ansvarlig for udskillelsen af mange former for kemoterapi og antiøstrogener (antihormonbehandling). Kan derfor muligvis give en mindre effektiv kræftbehandling (13) Kan måske forstærke virkningen af blodfortyndende medicin (14) Kan måske forstærke effekten af blodfortyndende medicin af warfarintypen og hjertemagnyl (14) Muligvis interaktion med warfarin og phenprocoumon; hyppigst er forlænget blødningstid rapporteret, men trombosedannelse er set (14) Digoxin: Stigning i S- digoxin er rapporteret i et enkelt tilfælde (14) Forstærker måske virkningen af gigtmedicin af typen NSAID (16) Risiko for myokardieiskæmi, takykardi, hypertension og akut myokardieinfarkt (12) Virker blodfortyndende. Øget blødningstendens (16) Øget blødningsrisiko (12) Hypoglykæmi, øget blødningsrisiko, nedsætter effekt af warfarin (12) Kan forårsage for lavt blodsukker, forøget blødningstendens, forhøjet puls og forhøjet blodtryk (16) Tabel 1. Mulige interaktioner mellem naturlægemidler og konventionelle lægemidler i udvalgte patientgrupper.

7 872 ALTERNATIV BEHANDLING Præparat Hvidløg Ingefær Perikum (St. Johns urt) Echinacea (rød solhat) Tabel 1. Fortsat. Interaktionsrisiko Kan hæmme virkningen af enzymet CYP2E1, som er ansvarlig for udskillelsen af bl.a. kemostoffet dacarbazin. Kan derfor give højere risiko for bivirkninger ved behandling med nogle former for kemoterapi (13) Fremmer virkningen af enzymet CYP3A4, der er ansvarlig for udskillelsen af irinotecan og mange andre former for kemoterapi samt antiøstrogener (antihormonbehandling). Kan næsten halvere virkningen af kemostoffet irinotecan (13) Kan fremme virkningen af enzymet CYP3A4. Det er muligt, at Echinacea kan give en mindre effektiv behandling (13) Kontraindikation: Leukæmi, da midlet kan stimulere immunforsvaret (15) Forstærker muligvis effekten af blodfortyndende medicin og blodtrykssænkende medicin (14) Ingefær er mistænkt for at virke blodfortyndende. Derfor bør ingefær bruges med forsigtighed af personer, der tager blodfortyndende medicin (16) Kan nedsætte virkningen af lægemidler, bl.a. antikoagulerende medicin af coumarintypen (f.eks. warfarin) (14) og digoxin (17) Kontraindikation: Kronisk leddegigt, da midlet kan stimulere immunforsvaret (15) Øget blødningsrisiko (12). Dårligere sårheling (15) Øget blødningsrisiko (16) Nedsat serumdigoxin, påvirker steroider (12). Kan nedsætte effekt af ciclosporin (14) Risiko for dårligere sårheling og infektioner i såret (16) ER DER RISICI VED AT TAGE PRÆPARATERNE? I det foregående satte vi fokus på udvalgte patientgrupper, som er hyppige brugere af naturmedicin og kosttilskud. På baggrund af det stadig større kendskab til interaktioner mellem naturlægemidler/kosttilskud og konventionel behandling/anæstesi er der god grund til at se nærmere på de risici, som knytter sig til de ovennævnte patientgruppers forbrug.

8 ALTERNATIV BEHANDLING 873 Præparat Terapeutiske indikationer Bivirkning Hyppighed Agiolax Ved forstoppelse Mavesmerter, mavekramper, flatulens Colotard Dix Fiberlax Lindring af midlertidig ublodig diarré i kortere tid (2-3 dage) Til kortvarig brug ved forstoppelse Ved forstoppelse og træg mave >1/100 Mavesmerter, flatulens >1/100 Abdominal utilpashed, inklusive mavekramper og mavesmerter Mavesmerter, flatulens >1/100 Frutin Ved halsbrand og sure opstød Obstipation eller diarré. Hos patienter med nyreinsufficiens er der risiko for hypermagnesiæmi Futura fiskeolie Ginsana Ginseng Arkokaps Husk Psylliumfrøskaller Til nedsættelse af forhøjet indhold af triglycerider i blodet som supplement til diæt. Behandlingen skal foregå i samråd med læge. Til lindring af morgenstivhed og ømme led ved inflammatoriske tilstande Ved udmattelse, træthed og rekonvalescens. Kan forsøges ved koncentrationsbesvær hos midaldrende og ældre, når anden årsag til symptomerne er udelukket Ved træthed og rekonvalescens Ved forstoppelse og træg mave. Ved ublodig diarré i kortere tid (2-3 dage) Ved behov for øget fiberindtag, f.eks. som supplement ved irritabel tyktarm, når anden årsag til symptomerne er udelukket. Til forebyggelse og behandling af lettere hyperkolesterolæmi som supplement til diæt Behandlingen skal foregå i samråd med læge Tabel 2. Almindelige bivirkninger ved naturlægemidler. Opstød med fiskesmag samt forbigående løs afføring kan forekomme, især ved høje doser. Øget blødningstendens bl.a. i form af epistaxis Allergiske hudreaktioner (udslæt) Søvnløshed Kvalme, abdominale smerter, diarré Allergiske hudreaktioner (udslæt) Søvnløshed Kvalme, abdominale smerter, diarré Mavesmerter, flatulens >1/100 >1/1000 og <1/100

9 874 ALTERNATIV BEHANDLING Præparat Terapeutiske indikationer Bivirkning Hyppighed Kwai Til forebyggelse og behandling af lettere hyperkolesterolæmi og hypertriglyceridæmi som supplement til diæt, hvor anden medicinsk behandling ikke er påkrævet. Behandlingen skal foregå i samråd med læge Ændring af lugt fra ånde og hud Mavesmerter, anoreksi og flatulens Blodtryksreduktion >1/10 >1/1.000 <1/100 Linella Nycoplus Fiskeolie Termo Thea-Bona Tabel 2. Fortsat. Til kortvarig brug ved forstoppelse Til nedsættelse af forhøjet koncentration af triglycerider i blodet som supplement til diæt. Behandlingen skal foregå i samråd med læge Til lindring af morgenstivhed og ømme led ved inflammatoriske tilstande Til udvortes lindring af muskelsmerter, f.eks. smerter i den nederste del af ryggen Til kortvarig brug ved træg mave og forstoppelse Abdominal utilpashed, inklusive mavekramper og mavesmerter Øget blødningstendens bl.a. i form af epistaxis Opstød med fiskesmag Flatulens samt forbigående løs afføring og diarré Lokal hyperæmi med udtalt erytem og varmefølelse Abdominal utilpashed, inklusive mavekramper og mavesmerter >1/100 og 1/10 Oplysningerne i Tabel 1 er ikke udtømmende, men præsenterer nogle eksempler på mulige interaktioner, der er beskrevet i litteraturen. Bivirkninger ved naturmedicin optræder som hovedregel mindre hyppigt og har mildere karakter end bivirkninger ved konventionelle læge midler. Lægemiddelstyrelsen oplyser, at man i alt har modtaget 52 indberetninger med 81 mistænkte bivirkninger for godkendte naturlægemidler, og 19 indberetninger med 40 mistænkte bivirkninger for vitamin- og mineralprodukterne. Indberetningerne dækker en periode på godt seks år, fra maj 2000 til september Det er ikke klargjort, om der vitterlig er medicinsk sammenhæng mellem lægemidlet og bivirkningen. Det er udelukkende personen, der indberetter, der har vurderet, at der er en sammenhæng. I Tabel 2 ses eksempler på ikke sjældent forekommende bivirkninger ved godkendte naturlægemidler (14). Det er vigtigt at være opmærksom på, at der også er rapporteret om alvorligere bivirkninger. Mange af disse optræder dog kun i sjældne eller meget sjældne tilfælde. Bl.a. kan nævnes, at hepatotoksicitet er rapporteret ved anvendelse af præparater, som indeholder sølvlysrod (Cimicifuga racemosa).

10 ALTERNATIV BEHANDLING 875 Læs mere på ViFABs hjemmeside ViFABs hjemmeside, tilbyder saglig og neutral information om alternativ behandling og naturmedicin. Interesserede kan blandt andet læse om: Effekten af alternativ behandling og naturmedicin baseret på Cochraneoversigter Produktresumeer over godkendte naturlægemidler, herunder om bivirkninger og interaktioner Beskrivelse af de mest anvendte alternative behandlingsformer, hvad de anvendes mod, og hvordan de foregår i praksis GENERELLE RÅD TIL PATIENTERNE Lægen kan gøre patienten opmærksom på følgende: Patienten bør undgå terapeuter, der ikke vil samarbejde med læger Patienten bør undgå terapeuter, der siger, de kan helbrede alt Patienten bør kun bruge eet naturpræparat ad gangen. På den måde er det nemmere at afgøre, hvad det er, patienten eventuelt får det bedre af eller får bivirkninger af Patienten kan læse om forsigtighedsregler, kendte bivirkninger og interaktioner på ViFABs hjemmeside, www. vifab.dk. Se Lægemiddelstyrelsens produktresumeer under menupunktet Naturmedicin Hvis en patient omtaler et præparat, som ikke findes på listen over produktresumeer på ViFABs hjemmeside, er præparatet ikke godkendt af Lægemiddelstyrelsen som naturlægemiddel eller vitamin/mineralpræparat. I stedet kan der være tale om et kosttilskud. Da kosttilskud ikke er godkendt som lægemidler, findes der ingen oplysninger om disse præparaters virkning, interaktion eller bivirkninger. Når valget står mellem et naturlægemiddel og et kosttilskud, kan patienten vælge naturlægemidlet og hermed få adgang til vigtige oplysninger via indlægsseddel To naturlægemidler kan indeholde samme plantestof, men der kan være stor forskel på råvarernes og præparatets kvalitet. Det kan derfor anbefales at bruge det naturlægemiddel, som har den bedste dokumentation for effekt. Patienten kan spørge forhandleren til råds herom I forbindelse med køb af naturmedicin og kosttilskud via internettet bør patienten vurdere forhandlerens lødighed: Fremgår det klart, hvem der står bag hjemmesiden? Er der foruden mail-adresse også en postadresse og et telefonnummer, hvor man kan henvende sig? Fremgår det klart, hvad der er information om et produkt, og hvad der er reklame? Er hjemmesiden blevet opdateret for nylig? Patienten bør også vurdere produktets lødighed: Fremgår det klart, hvilke stoffer produktet indeholder? Er der angivet dosis? Er der dokumentation for produktets virkning?

11 876 ALTERNATIV BEHANDLING Er produktet godkendt af offentlige myndigheder? Er der oplysninger om eventuelle bivirkninger og interaktioner? Ifølge dansk lovgivning må man kun købe lægemidler fra EU-lande samt Norge, Island og Liechtenstein. Det er altså ikke lovligt at købe lægemidler fra for eksempel USA, Australien eller Kina. Lægemidler må kun være til personligt brug. Patienter vil også ofte have behov for at blive gjort opmærksom på, at visse kosttilskud er ulovlige at indføre i Danmark (kosttilskud med muskelopbyggende virkning). I tvivlstilfælde kan Lægemiddelstyrelsen oplyse, om et produkt er lovligt. Økonomiske interessekonflikter: Anette I.S. Ranneries er ansat hos og aflønnet af ViFAB. LITTERATUR 1. interviewskema_med_svarfordeling_-_2005. pdf (juni 2008). 2. Anker N. Kræftpatienters brug af alternativ behandling. Kræftens Bekæmpelse, Resultater af spørgeskemaundersøgelsen blandt reumatologiske patienter vedrørende alternativ behandling. Gigtforeningen, Medlemsundersøgelse. Hjerteforeningen Lønroth HL, Ekholm O. Alternativ behandling i Danmark. Ugeskr Læger 2006;168: Lov om lægemidler. Lov nr af 12/12/2005 (Gældende). 7. Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler. Bekendtgørelse nr af 12/12/2005 (Gældende). 8. Bekendtgørelse om vitamin- og mineralpræparater m.v. Bekendtgørelse nr. 567 af 18/06/1996 (Gældende). 9. Bekendtgørelse om homøopatiske lægemidler m.v. (* 1). Bekendtgørelse nr. 632 af 05/07/1994 (Gældende). 10. Bekendtgørelse om kosttilskud. Bekendtgørelse nr. 683 af 21/07/2003 (Gældende). 11. Madsen H, Andersen S, Nielsen RG et al. Forbrug af alternativ behandling blandt pædiatriske patienter. Ugeskr Læger 2003; 165: Vaabengaard P, Clausen LM. Kirurgiske patienters indtagelse af naturlægemidler og kosttilskud. Ugeskr Læger 2003; 165: alternativ+behandling/foer+du+gaar+i+gang/ interaktioner+kemo1.asp (november 2006) 14. Lægemiddelstyrelsens produktresumeér over godkendte naturlægemidler. 15. Langer JW. Politikens bog om kosttilskud. København: Politikens Forlag, (november 2006). 17. Langer, JW. Politikens bog om naturlægemidler. København: Politikens Forlag, 2002.

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Kosttilskud og naturlægemidler

Kosttilskud og naturlægemidler Kapitel 22 Kosttilskud og naturlægemidler Jerk Langer Indledning Mange mennesker benytter på egen hånd, samt i mindre grad anbefalet af en behandler, kosttilskud og naturlægemidler. Overordnet set er det

Læs mere

Menneskets ernæring. 3. udgave. Redigeret af MUNKSGAARD DANMARK. Arne Astrup Susanne Bügel Jørn Dyerberg Steen Stender

Menneskets ernæring. 3. udgave. Redigeret af MUNKSGAARD DANMARK. Arne Astrup Susanne Bügel Jørn Dyerberg Steen Stender Menneskets ernæring 3. udgave Redigeret af Arne Astrup Susanne Bügel Jørn Dyerberg Steen Stender MUNKSGAARD DANMARK 10525 Menneskets Ernæring_K01.indd 3 03-06-2010 08:18:47 Kapitel 23 Kosttilskud og naturlægemidler

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Kosttilskud og naturlægemidler. Hjulkrone: Benyttes bl.a. mod kronisk ledegigt og børneeksem.

Kosttilskud og naturlægemidler. Hjulkrone: Benyttes bl.a. mod kronisk ledegigt og børneeksem. Hjulkrone: Benyttes bl.a. mod kronisk ledegigt og børneeksem. Kosttilskud og naturlægemidler AF JERK W. LANGER FOTOS: COPYRIGHT JERK W. LANGER Umiddelbart er det nærliggende at opfatte kosttilskud, naturlægemidler,

Læs mere

Folderen kan frit citeres med kildeangivelse.

Folderen kan frit citeres med kildeangivelse. Naturmedicin 1 Udgivet af ÆldreForum, februar 2008 Design: DanChristensenDesign Foto: Niels Nyholm Tegninger: Flora Danica, Det Kongelige Bibliotek Tryk: Tryk Team, Svendborg Folderen kan frit citeres

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Alminox DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter Magnesiumoxid og aluminiumaminoacetat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Alminox DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter Magnesiumoxid og aluminiumaminoacetat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Alminox DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter Magnesiumoxid og aluminiumaminoacetat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen Du kan få Alminox

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. HUSK Psyllium-frøskaller, pulver/pulver til oral suspension. Plantago ovata Forssk.

Indlægsseddel: Information til brugeren. HUSK Psyllium-frøskaller, pulver/pulver til oral suspension. Plantago ovata Forssk. Indlægsseddel: Information til brugeren HUSK Psyllium-frøskaller, pulver/pulver til oral suspension Plantago ovata Forssk. Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter Ranitidin som ranitidinhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter Ranitidin som ranitidinhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zantac 150 mg filmovertrukne tabletter Ranitidin som ranitidinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

69 018 68.03. Gem informationen, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.

69 018 68.03. Gem informationen, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek. Novaluzid, oral suspension 69 018 68.03 Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen. Du kan få denne medicin uden recept. For at få den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Alminox DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter Magnesiumoxid og aluminiumaminoacetat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Alminox DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter Magnesiumoxid og aluminiumaminoacetat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Alminox DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter Magnesiumoxid og aluminiumaminoacetat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen Du kan få Alminox

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Husk Psyllium-frøskaller, hårde kapsler. Plantago ovata Forssk.

Indlægsseddel: Information til brugeren. Husk Psyllium-frøskaller, hårde kapsler. Plantago ovata Forssk. Indlægsseddel: Information til brugeren Husk Psyllium-frøskaller, hårde kapsler Plantago ovata Forssk. Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid Indlægsseddel: Information til brugeren Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Balancid Novum, tyggetabletter. Calciumcarbonat 449 mg /magnesiumhydroxid 104 mg

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Balancid Novum, tyggetabletter. Calciumcarbonat 449 mg /magnesiumhydroxid 104 mg INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Balancid Novum, tyggetabletter Calciumcarbonat 449 mg /magnesiumhydroxid 104 mg Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da

Læs mere

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Fem råd om detailsalg af kosttilskud side 2 >> 1. Oplys gerne om produktets indhold side 3 >> 2. Oplys gerne om produktets virkning, hvis virkningen

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Novaluzid, tyggetabletter

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Novaluzid, tyggetabletter INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Novaluzid, tyggetabletter Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Novaluzid uden recept. For at opnå den bedste behandling

Læs mere

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR

Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR Levact bendamustin behandling SPØRGSMÅL OG SVAR 3 Information til dig, der skal behandes med Levact for kræft i blodet, lymfesystemet eller knoglemarven. Informationen fokuserer på lægemidlet Levact, hvordan

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ibutop creme 50 mg/g

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ibutop creme 50 mg/g INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ibutop creme 50 mg/g Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Du kan få Ibutop

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Trimetazidindihydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Trimetazidindihydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vastarel 20 mg, filmovertrukne tabletter, Trimetazidindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Megace 160 mg tabletter. Megestrolacetat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Megace 160 mg tabletter. Megestrolacetat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Megace 160 mg tabletter Megestrolacetat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

Læs mere

Apoteket må sælge medicin med cannabis til personer med en recept på medicinen fra lægen.

Apoteket må sælge medicin med cannabis til personer med en recept på medicinen fra lægen. 1. Hvad er cannabis? Cannabis, også kaldet hash, pot, marihuana mv. - kommer ofte fra planten Cannabis sativa. Cannabis indeholder mange forskellige aktive stoffer(cannabinoider). De to stoffer man typisk

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Dulcolax 5 mg, enterotabletter Bisacodyl

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Dulcolax 5 mg, enterotabletter Bisacodyl INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Dulcolax 5 mg, enterotabletter Bisacodyl Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Alendronat Mylan 70 mg tabletter natriumalendronat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Alendronat Mylan 70 mg tabletter natriumalendronat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Alendronat Mylan 70 mg tabletter natriumalendronat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Questran Loc, 4 g pulver til oral suspension colestyramin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Questran Loc, 4 g pulver til oral suspension colestyramin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Questran Loc, 4 g pulver til oral suspension colestyramin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Guide. naturlægemidlerne. Lægernes dom: Sådan virker. sider. Vudering af 10 naturlægemidler. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. naturlægemidlerne. Lægernes dom: Sådan virker. sider. Vudering af 10 naturlægemidler. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Lægernes dom: Sådan virker naturlægemidlerne Vudering af 10 naturlægemidler Naturlægemidler INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lacrofarm Junior, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin 150 mg og 300 mg hårde kapsler clindamycin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin 150 mg og 300 mg hårde kapsler clindamycin Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 150 mg og 300 mg hårde kapsler clindamycin Læs indlægssedlen grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Medicin ved hofte- og knæoperation

Medicin ved hofte- og knæoperation Gentofte Hospital Ortopædkirurgi Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Medicin ved hofte- og knæoperation Fordeling af tabletter Den normale fordeling og dosis af tabletterne er: Præparat

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 FORKAMMERFLIMREN Når hjertet er ude af takt HVAD ER FORKAMMERFLIMREN? Forkammerflimren (atrieflimren) er en meget hurtig og uregelmæssig

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Magnesia DAK 500 mg, filmovertrukne tabletter magnesiumoxid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Magnesia DAK 500 mg, filmovertrukne tabletter magnesiumoxid Indlægsseddel: Information til brugeren Magnesia DAK 500 mg, filmovertrukne tabletter magnesiumoxid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Retard 500 mg depottabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Hjertemagnyl 75 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre

Hjertemagnyl 75 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Hjertemagnyl 75 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Hjertemagnyl uden

Læs mere

Åreknuder i spiserøret

Åreknuder i spiserøret Hillerød Hospital Kirurgisk afdeling Åreknuder i spiserøret Patient og pårørendeinformation Patientinformation Maj 2011 Forfatter: Afdelingslæge Gustav From Kirurgisk Afdeling Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler 1)

Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler 1) Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler 1) I medfør af 5, 34, nr. 2 og 3, og 104, stk. 2, i lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

naturlægemidler Temanummer Naturlægemidler Hvad er naturmedicin? August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

naturlægemidler Temanummer Naturlægemidler Hvad er naturmedicin? August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Naturlægemidler Vi vil i dette temanummer forsøge at afklare nogle spørgsmål, der er centrale omkring naturmedicin. Hvad er? Hvad kan de bruges

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Husk Psyllium-frøskaller, pulver/pulver til oral suspension. Plantago ovata Forssk.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Husk Psyllium-frøskaller, pulver/pulver til oral suspension. Plantago ovata Forssk. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Husk Psyllium-frøskaller, pulver/pulver til oral suspension Plantago ovata Forssk. Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1 INDLÆGSSEDDEL Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) 1 Indlægsseddel: Information til brugeren Paracetamol Sandoz 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE)

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger CAPRELSA

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. ZYTIGA 250 mg tabletter abirateronacetat

Indlægsseddel: Information til brugeren. ZYTIGA 250 mg tabletter abirateronacetat Indlægsseddel: Information til brugeren ZYTIGA 250 mg tabletter abirateronacetat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Guide: Spis vitaminer og undgå kræft

Guide: Spis vitaminer og undgå kræft Guide: Spis vitaminer og undgå kræft Helt almindelige multi-vitaminpiller kan nedsætte risikoen for kræft. Den opsigtsvækkende forskning præsenteres på en stor international forskerkongres i dag Af Torben

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter. Alendronsyre

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter. Alendronsyre Indlægsseddel: Information til brugeren Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter Alendronsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit af produktinformationen

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit af produktinformationen Bilag III Ændringer til relevante afsnit af produktinformationen Bemærk: Disse ændringer til de relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral-proceduren. Produktinformationen

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Zitromax 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin

Zitromax 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zitromax 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. De kan få brug for

Læs mere

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Pinex uden recept. For at opnå

Læs mere

Patientvejledning. Botox / Azzalure. Behandling af rynker i ansigtet

Patientvejledning. Botox / Azzalure. Behandling af rynker i ansigtet Patientvejledning Botox / Azzalure Behandling af rynker i ansigtet Få et yngre og mere oplagt udtryk i ansigtet med Botox / Azzalure. Rynker i panden kan få dig til at se vred, træt og ældre ud, og det

Læs mere

Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter.

Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter. Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter. Hvis du har en håndkøbspakning med maks. 20 tabletter, skal du læse indlægssedlen på side 2.

Læs mere

Refluks 1. Patientvejledning

Refluks 1. Patientvejledning 1 Hvad er refluks?, også kaldet halsbrand eller kronisk syreopløb, opstår, når mavesækkens kraftige saltsyre løber op i spiserøret. Nederst i spiserøret sidder en lukkemuskel, som normalt hindrer mavesyren

Læs mere

Frutin. tyggetabletter Dolomitkalk

Frutin. tyggetabletter Dolomitkalk Frutin tyggetabletter Dolomitkalk Frutin tyggetabletter Dolomitkalk Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Frutin er et naturlægemiddel, som du kan få uden recept. For at

Læs mere

Zitromax 40 mg/ml Pulver til oral suspension Azithromycin

Zitromax 40 mg/ml Pulver til oral suspension Azithromycin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zitromax 40 mg/ml Pulver til oral suspension Azithromycin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. De kan få brug

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Olumiant 2 mg filmovertrukne tabletter Olumiant 4 mg filmovertrukne tabletter baricitinib

Indlægsseddel: Information til patienten. Olumiant 2 mg filmovertrukne tabletter Olumiant 4 mg filmovertrukne tabletter baricitinib Indlægsseddel: Information til patienten Olumiant 2 mg filmovertrukne tabletter Olumiant 4 mg filmovertrukne tabletter baricitinib Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine samt muskel- og ledsmerter.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine samt muskel- og ledsmerter. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 665 mg tabletter med modificeret udløsning paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil Brus uden recept. For at

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Asacol 500 mg suppositorier. Mesalazin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Asacol 500 mg suppositorier. Mesalazin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Asacol 500 mg suppositorier Mesalazin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Calmigen 300, tabletter Ekstrakt af prikbladet perikon.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Calmigen 300, tabletter Ekstrakt af prikbladet perikon. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Calmigen 300, tabletter Ekstrakt af prikbladet perikon. Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Calmigen 300 er et naturlægemiddel.

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Gigtmedicin. lindre og behandle gigt. Der findes mange former for. Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til

Gigtmedicin. lindre og behandle gigt. Der findes mange former for. Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til Gigtmedicin Denne brochure handler om medicin, som kan bruges til lindre og behandle gigt. Der findes mange former for gigt. Her omtales medicin til slidgigt og leddegigt. SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aspirin 500 mg, tabletter Acetylsalicylsyre

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aspirin 500 mg, tabletter Acetylsalicylsyre INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aspirin 500 mg, tabletter Acetylsalicylsyre Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. De kan få Aspirin uden recept. For at opnå de

Læs mere

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Rytmonorm 150 mg og 300 mg, tabletter Propafenonhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Burana uden recept. For at opnå

Læs mere

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL Informationsbrochure til patient/plejepersonale Introduktion Din læge har stillet diagnosen bipolar lidelse type I og ordineret Aripiprazol. Denne brochure vil hjælpe dig og din

Læs mere

Patientvejledning. Sculptra. Cosmetic

Patientvejledning. Sculptra. Cosmetic Patientvejledning Sculptra Cosmetic Sculptra er ikke en filler, men en Volumizer, der gør din hud naturligt tykkere ved at stimulere hudens naturlige bindevævsdannende celler og derved opbygge huden indefra.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Discotrine, 5 mg/24 timer, 10 mg/24 timer, 15 mg/24 timer, depotplaster Glyceryltrinitrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

guide DE BEDSTE MIDLER MOD MAVESMERTER sider August 2013 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide DE BEDSTE MIDLER MOD MAVESMERTER sider August 2013 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide August 2013 14 sider DE BEDSTE MIDLER MOD Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vi fylder os med piller mod forstoppelse og mavesmerter, men en del af dem er dårligt undersøgt

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason

Indlægsseddel: Information til brugeren. Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason Indlægsseddel: Information til brugeren Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter. alendronsyre

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter. alendronsyre Indlægsseddel: Information til brugeren Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter alendronsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på Indlægsseddel: Information til brugeren Movicol Chokolade, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Macrogol 3350 Natriumhydrogencarbonat Natriumchlorid Kaliumchlorid Læs denne indlægsseddel grundigt,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Canesten, vaginalcreme 1 % clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Canesten, vaginalcreme 1 % clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren Canesten, vaginalcreme 1 % clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Brug

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Roxithromycin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Roxithromycin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Roxithromycin Orifarm filmovertrukne tabletter 150 mg og 300 mg Roxithromycin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Ældre & naturmedicin. Lægebaldrian

Ældre & naturmedicin. Lægebaldrian Ældre & naturmedicin Lægebaldrian 2 Forord Formålet med denne publikation er at informere ældre, som allerede anvender eller påtænker at anvende naturlægemidler og kosttilskud, om: forskellene mellem egentlige

Læs mere

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro.

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro. Indlægsseddel: Information til brugeren Oxabenz 15 mg tabletter Oxazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg

Læs mere

Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning

Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning En sløjfe på fingeren hjælper med hukommelsen - en nemmere løsning Tempel en nemmere løsning Der findes mange

Læs mere