Naturmedicin og kosttilskud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturmedicin og kosttilskud"

Transkript

1 866 ALTERNATIV BEHANDLING Naturmedicin og kosttilskud Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen Den tredje og sidste artikel i serien om alternativ behandling er om naturmedicin og kosttilskud. Den rummer nyttige oversigter over bivirkninger og mulige interaktioner mellem naturmedicin og konventionelle lægemidler. BIOGRAFI: Anette I.S. Ranneries er cand.mag. i medievidenskab og tilknyttet Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) som vidensformidler. Bo Christensen er praktiserende læge i Låsby og professor i almen medicin ved Aarhus Universitet. Han er medlem af ViFABs bestyrelse. ANETTE I.S. RANNERIES ADRESSE: Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, Jens Baggesensvej 90, 2. sal, 8200 Århus N. En nyere opgørelse over danskernes brug af alternativ behandling viser, at 15,5% af de adspurgte voksne danskere har brugt naturmedicin inden for de seneste 14 dage (1), og der er grund til at tro, at forbruget blandt personer med erkendt lidelse eller sygdom er en del højere. Blandt andet viser en nyere undersøgelse foretaget af Kræftens Bekæmpelse (2) blandt brugere af foreningens telefonrådgivning, at over halvdelen (54%) af de adspurgte kræftpatienter har brugt naturlægemidler og kosttilskud, efter de fik konstateret kræft. Knap halvdelen af patienterne (47%) har efter diagnosen brugt vitaminer og mineraler, ud over hvad der svarer til indholdet af en daglig vitaminpille. Det samme mønster gentager sig for gigtpatienter (3) og Hjerteforeningens medlemmer (4). Det er en kendsgerning, at naturmedicin kan have bivirkninger og interagere med lægeordineret medicin. Da vi samtidig ved, at brugerne af alternativ behandling som oftest anvender det alternative som supplement til den etablerede behandling (5), er der god grund til, at man som læge forholder sig til emnet. Definition af naturmedicin og kosttilskud Naturmedicin er en betegnelse, der dækker over fire forskellige kategorier af produkter. Fælles for dem er, at de har status som lægemidler og hører under lægemiddelloven (6).

2 ALTERNATIV BEHANDLING 867 Ginsing. Foto: Venligst udlånt af VIFAB. De fire kategorier er: Naturlægemidler Stærke vitamin- og mineralpræparater Traditionelle plantelægemidler Homøopatiske lægemidler Kosttilskud adskiller sig fra naturmedicin ved ikke at være lægemidler. Kosttilskud hører under fødevareloven og registreres hos Fødevarestyrelsen. NATURLÆGEMIDLER Naturlægemidler er lægemidler, hvis aktive indholdsstoffer forekommer i naturen. Naturlægemidler indeholder derfor ofte planteekstrakter eller plantedele, men indholdsstofferne kan også stamme fra dyre- eller mineralriget. I naturlægemidler er de virkende stoffer ikke isoleret og koncentreret i større doser, end de findes i naturen. Derfor indeholder et naturlægemiddel typisk mange forskellige stoffer, og man ved ikke altid, hvilket af stofferne der giver den ønskede effekt. Naturlægemidler godkendes af Lægemiddelstyrelsen. For at blive godkendt skal et naturlægemiddel efterleve en række krav til fremstilling, kvalitet, sikkerhed og effekt (7). Der stilles imidlertid ikke nær så høje krav til dokumentation af naturlægemidlers effekt som til konventionelle lægemidler. En forhandler behøver ikke at bevise, men skal blot sandsynliggøre, at et naturlægemiddel har effekt.

3 868 ALTERNATIV BEHANDLING STÆRKE VITAMIN- OG MINERALPRÆPARATER Stærke vitamin- og mineralpræparater er lægemidler, hvis aktive indholdsstoffer er vitaminer og mineraler. I modsætning til konventionelle lægemidler er stærke vitamin- og mineralpræparater dog kun beregnet til at forebygge eller behandle vitamin- og mineralmangel. Stærke vitamin- og mineralpræparater skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen. For at blive godkendt skal et præparat efterleve en række krav til fremstilling, kvalitet, sikkerhed og effekt (8). TRADITIONELLE PLANTELÆGEMIDLER Traditionelle plantelægemidler er baseret på planter, der traditionelt har været brugt i en medicinsk sammenhæng, men hvor virkningen af planten ikke er videnskabeligt bevist. Traditionelle plantelægemidler skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen. For at et produkt kan blive godkendt som et traditionelt plantelægemiddel, skal producenten kunne dokumentere, at planten har været anvendt medicinsk i mindst 30 år, heraf mindst 15 år inden for EU. Samtidig skal produktet efterleve en række krav til fremstilling, kvalitet, sikkerhed og dokumenteret traditionel anvendelse (7). En producent behøver ikke videnskabeligt at bevise virkningen af et plantelægemiddel. HOMØOPATISKE LÆGEMIDLER Homøopatiske lægemidler er opløsninger af råstoffer fra plante-, dyre- eller mineralriget. Disse råstoffer gennemgår en speciel fremstillingsproces, der kaldes potensering. Homøopaternes teori ved potensering er, at råstofferne tilføres energi, samtidig med at de fortyndes. På grund af denne fremstillingsform indeholder et homøopatisk lægemiddel kun en meget lille dosis af det virksomme stof. I modsætning til konventionelle lægemidler behøver homøopatiske lægemidler ikke at blive godkendt af Lægemiddelstyrelsen for at måtte sælges i Danmark. En producent skal blot have sit produkt registreret. En producent behøver heller ikke at dokumentere et produkts virkning (9). Til gengæld må producenten ikke reklamere med, at produktet kan helbrede eller lindre sygdomme. KOSTTILSKUD I modsætning til de fire ovennævnte kategorier af naturmedicin har kosttilskud ikke status som lægemidler og er derfor ikke omfattet af lægemiddelloven. Kosttilskud hører under fødevareloven og skal ligesom almindelige fødevarer efterleve en række krav til blandt andet holdbarhed, hygiejne og mærkning. Foruden fødevareloven gælder også nogle særlige regler for kosttilskud (10). Blandt andet kræves det, at et kosttilskud skal anmeldes til Fødevarestyrelsen for at måtte sælges i Danmark. Det er de lokale fødevareregioner under Fødevarestyrelsen, der fører tilsyn med kosttilskud. Producenter af kosttilskud må ikke reklamere med, at deres produkt kan forebygge, behandle eller helbrede sygdomme. Men de må gerne reklamere med, at et kosttilskud har en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, hvis der er dokumentation for denne virkning.

4 ALTERNATIV BEHANDLING 869 Hvilke patienter har særlig brug for rådgivning? Det er mest kvinder, som tager naturmedicin. Ifølge en nyere stor dansk undersøgelse er andelen af danske kvinder, der på et eller andet tidspunkt har taget naturmedicin, godt 19% mod knap 12% mænd (1). Lægen bør også være opmærksom på, at børn bruger naturmedicin. Det viser en undersøgelse, som Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital har foretaget blandt ambulant behandlede eller indlagte børn (11). Ifølge undersøgelsen havde 15% af børnene inden for den seneste måned indtaget alternativ medicin, dvs. naturlægemidler, kosttilskud eller vitaminer/mineraler ud over almindelige multivitaminpiller. 33% af børnene havde indtaget alternativ medicin for mere end en måned siden. Herudover er der grund til at være særlig opmærksom på forbruget hos bl.a. kirurgiske patienter og patienter, som er i medicinsk behandling, herunder kræftpatienter, hjertepatienter og gigtpatienter. KRÆFTPATIENTER Den tidligere omtalte undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse blandt brugere af foreningens telefonrådgivning viser, at over halvdelen (54%) af de adspurgte kræftpatienter bruger naturlægemidler og kosttilskud (2). Patienterne benytter sig i særlig grad af: Fiskeolie eller omega-3-fedtsyrer ca. 33% Ginseng 11% Grøn te dagligt 11% Life Spice Vital 9% Echinacea (rød solhat) 6% Ipe roxo 5% GIGTPATIENTER Ifølge Gigtforeningen bruger hver gigtpatient i gennemsnit 2,6 forskellige naturlægemidler og kosttilskud (3). De mest benyttede produkter blandt gigtpatienter er: Fiskeolie 65% Ingefærtabletter 45% Hybenpulver 38% Herudover tager 44% af gigtpatienterne vitaminer og mineraler. Det er overraskende, at kun få gigtpatienter anvender naturlægemidler, som har relevant indikation, dvs. godkendte naturlægemidler mod lettere smerter i muskler og led. HJERTEPATIENTER Ifølge en undersøgelse foretaget blandt Hjerteforeningens medlemmer, hvoraf dog ikke alle er hjertepatienter, bruges naturmedicin og kosttilskud af mere end halvdelen af medlemmerne (55%) (4). Ud over multivitaminpiller, som tages af en tredjedel af de adspurgte medlemmer, er de mest brugte produkter: Fiskeolie 25% Stærke B-vitaminer 9% Hvidløgspræparater 5% KIRURGISKE PATIENTER En undersøgelse på Anæstesiologisk Afdeling, Næstved Sygehus, viser, at fem ud af ti kirurgiske patienter havde indtaget naturlægemidler i tiden op mod operation (12).

5 870 ALTERNATIV BEHANDLING Kønsfordelingen var 70% kvinder og 30% mænd. De hyppigst benyttede præparater var: Fiskeolie 21% Ginkgo 10% Echinacea 10% Co-Q10 6% Hvidløg 6% Hyben 6% Knap hver fjerde patient (25 ud af 115) indtog kosttilskud, heraf 84% kvinder og 16% mænd. De mest populære præparater var: Gerimax 16% LongoVital 15% Melbrosia 8% Hvordan rådgiver jeg patienten? Som nævnt i forrige artikel i denne serie, kan patienter ofte være tilbageholdende med at fortælle lægen, at de anvender alternativ behandling, fordi de er bange for på den baggrund at blive afvist. Det vil derfor ofte være op til lægen at indlede samtalen og spørge til patientens forbrug. Vi anbefaler, at de ansvarlige læger rutinemæssigt spørger til patienternes forbrug, ikke mindst når der er tale om kirurgiske patienter eller patienter, som er i medicinsk behandling. Patienten har ofte behov for at få lægens vurdering af: Hvad virker? Er der risici ved at tage præparaterne? HVAD VIRKER? Cochrane-oversigter viser dokumenteret effekt af: A-vitamin til større vækst og reducering af dødelighed hos børn med hivinfektion A-vitamin til reducering af dødelighed hos småbørn med mæslinger Avokado/sojaunsaponifiables mod smerte og for bedre funktionsevne ved slidgigt Calcium til gravide mod forhøjet blodtryk og til reducering af risiko for svangerskabsforgiftning D-vitamin kombineret med calcium til forebyggelse af knoglebrud hos ældre med knogleskørhed D-vitamin kombineret med calcium til forebyggelse af knogletab hos patienter i kortikosteoidbehandling Folat før og i de to første måneder af graviditet mod neuralrørsdefekt hos fosteret Gammasmørsyre mod smerte og stivhed i led ved leddegigt Probiotika til reducering af risiko for tarmsygdommen NEC og død hos spædbørn med fødselsvægt g Ved benign prostatahypertrofi er der ifølge Cochrane symptomatisk effekt ved brug af: Beta-sitosteroler (non-glykosid B-sitosterol) Savpalme (Serenoa repens). Effekten svarende til finasterid, men med færre bivirkninger Se eventuelt også den første artikel i denne serie, som mere detaljeret gennemgår resultaterne af Cochrane-forskningen i blandt andet naturmedicin og kosttilskud.

6 ALTERNATIV BEHANDLING 871 Præparat Kræftpatienter Hjertepatienter Gigtpatienter Antioxidanter (høje doser) Interaktionsrisiko Kan muligvis hæmme virkningen af kemoterapi (13) Vitamin E kan muligvis forstærke virkningen af antikoagulantia (14). Større doser C-vitamin kan påvirke styringen af en antikoagulationsbehandling (14) Vitamin C bør ikke tages i høje doser for at forebygge nye blodpropper. Kan måske forværre tilstanden, især hvis det tages sammen med vitamin E (15) Kirurgiske patienter Vitamin E kan give øget risiko for blødning. Ved dagligt indtag af vitamin E i doser over 400 IU kan forekomme forhøjelse af blodtrykket (16) Baldrian Øget sedativ effekt (12) Kan forstærke virkningen af anæstesi og forlænge virkningen af beroligende og bedøvende midler (16) Ephedra (Ma Huang, Ledris) Fiskeolie Ginkgo biloba Ginseng Kan fremme virkningen af enzymet CYP3A4, som er ansvarlig for udskillelsen af mange former for kemoterapi og antiøstrogener (antihormonbehandling). Kan derfor muligvis give en mindre effektiv kræftbehandling (13) Kan måske forstærke virkningen af blodfortyndende medicin (14) Kan måske forstærke effekten af blodfortyndende medicin af warfarintypen og hjertemagnyl (14) Muligvis interaktion med warfarin og phenprocoumon; hyppigst er forlænget blødningstid rapporteret, men trombosedannelse er set (14) Digoxin: Stigning i S- digoxin er rapporteret i et enkelt tilfælde (14) Forstærker måske virkningen af gigtmedicin af typen NSAID (16) Risiko for myokardieiskæmi, takykardi, hypertension og akut myokardieinfarkt (12) Virker blodfortyndende. Øget blødningstendens (16) Øget blødningsrisiko (12) Hypoglykæmi, øget blødningsrisiko, nedsætter effekt af warfarin (12) Kan forårsage for lavt blodsukker, forøget blødningstendens, forhøjet puls og forhøjet blodtryk (16) Tabel 1. Mulige interaktioner mellem naturlægemidler og konventionelle lægemidler i udvalgte patientgrupper.

7 872 ALTERNATIV BEHANDLING Præparat Hvidløg Ingefær Perikum (St. Johns urt) Echinacea (rød solhat) Tabel 1. Fortsat. Interaktionsrisiko Kan hæmme virkningen af enzymet CYP2E1, som er ansvarlig for udskillelsen af bl.a. kemostoffet dacarbazin. Kan derfor give højere risiko for bivirkninger ved behandling med nogle former for kemoterapi (13) Fremmer virkningen af enzymet CYP3A4, der er ansvarlig for udskillelsen af irinotecan og mange andre former for kemoterapi samt antiøstrogener (antihormonbehandling). Kan næsten halvere virkningen af kemostoffet irinotecan (13) Kan fremme virkningen af enzymet CYP3A4. Det er muligt, at Echinacea kan give en mindre effektiv behandling (13) Kontraindikation: Leukæmi, da midlet kan stimulere immunforsvaret (15) Forstærker muligvis effekten af blodfortyndende medicin og blodtrykssænkende medicin (14) Ingefær er mistænkt for at virke blodfortyndende. Derfor bør ingefær bruges med forsigtighed af personer, der tager blodfortyndende medicin (16) Kan nedsætte virkningen af lægemidler, bl.a. antikoagulerende medicin af coumarintypen (f.eks. warfarin) (14) og digoxin (17) Kontraindikation: Kronisk leddegigt, da midlet kan stimulere immunforsvaret (15) Øget blødningsrisiko (12). Dårligere sårheling (15) Øget blødningsrisiko (16) Nedsat serumdigoxin, påvirker steroider (12). Kan nedsætte effekt af ciclosporin (14) Risiko for dårligere sårheling og infektioner i såret (16) ER DER RISICI VED AT TAGE PRÆPARATERNE? I det foregående satte vi fokus på udvalgte patientgrupper, som er hyppige brugere af naturmedicin og kosttilskud. På baggrund af det stadig større kendskab til interaktioner mellem naturlægemidler/kosttilskud og konventionel behandling/anæstesi er der god grund til at se nærmere på de risici, som knytter sig til de ovennævnte patientgruppers forbrug.

8 ALTERNATIV BEHANDLING 873 Præparat Terapeutiske indikationer Bivirkning Hyppighed Agiolax Ved forstoppelse Mavesmerter, mavekramper, flatulens Colotard Dix Fiberlax Lindring af midlertidig ublodig diarré i kortere tid (2-3 dage) Til kortvarig brug ved forstoppelse Ved forstoppelse og træg mave >1/100 Mavesmerter, flatulens >1/100 Abdominal utilpashed, inklusive mavekramper og mavesmerter Mavesmerter, flatulens >1/100 Frutin Ved halsbrand og sure opstød Obstipation eller diarré. Hos patienter med nyreinsufficiens er der risiko for hypermagnesiæmi Futura fiskeolie Ginsana Ginseng Arkokaps Husk Psylliumfrøskaller Til nedsættelse af forhøjet indhold af triglycerider i blodet som supplement til diæt. Behandlingen skal foregå i samråd med læge. Til lindring af morgenstivhed og ømme led ved inflammatoriske tilstande Ved udmattelse, træthed og rekonvalescens. Kan forsøges ved koncentrationsbesvær hos midaldrende og ældre, når anden årsag til symptomerne er udelukket Ved træthed og rekonvalescens Ved forstoppelse og træg mave. Ved ublodig diarré i kortere tid (2-3 dage) Ved behov for øget fiberindtag, f.eks. som supplement ved irritabel tyktarm, når anden årsag til symptomerne er udelukket. Til forebyggelse og behandling af lettere hyperkolesterolæmi som supplement til diæt Behandlingen skal foregå i samråd med læge Tabel 2. Almindelige bivirkninger ved naturlægemidler. Opstød med fiskesmag samt forbigående løs afføring kan forekomme, især ved høje doser. Øget blødningstendens bl.a. i form af epistaxis Allergiske hudreaktioner (udslæt) Søvnløshed Kvalme, abdominale smerter, diarré Allergiske hudreaktioner (udslæt) Søvnløshed Kvalme, abdominale smerter, diarré Mavesmerter, flatulens >1/100 >1/1000 og <1/100

9 874 ALTERNATIV BEHANDLING Præparat Terapeutiske indikationer Bivirkning Hyppighed Kwai Til forebyggelse og behandling af lettere hyperkolesterolæmi og hypertriglyceridæmi som supplement til diæt, hvor anden medicinsk behandling ikke er påkrævet. Behandlingen skal foregå i samråd med læge Ændring af lugt fra ånde og hud Mavesmerter, anoreksi og flatulens Blodtryksreduktion >1/10 >1/1.000 <1/100 Linella Nycoplus Fiskeolie Termo Thea-Bona Tabel 2. Fortsat. Til kortvarig brug ved forstoppelse Til nedsættelse af forhøjet koncentration af triglycerider i blodet som supplement til diæt. Behandlingen skal foregå i samråd med læge Til lindring af morgenstivhed og ømme led ved inflammatoriske tilstande Til udvortes lindring af muskelsmerter, f.eks. smerter i den nederste del af ryggen Til kortvarig brug ved træg mave og forstoppelse Abdominal utilpashed, inklusive mavekramper og mavesmerter Øget blødningstendens bl.a. i form af epistaxis Opstød med fiskesmag Flatulens samt forbigående løs afføring og diarré Lokal hyperæmi med udtalt erytem og varmefølelse Abdominal utilpashed, inklusive mavekramper og mavesmerter >1/100 og 1/10 Oplysningerne i Tabel 1 er ikke udtømmende, men præsenterer nogle eksempler på mulige interaktioner, der er beskrevet i litteraturen. Bivirkninger ved naturmedicin optræder som hovedregel mindre hyppigt og har mildere karakter end bivirkninger ved konventionelle læge midler. Lægemiddelstyrelsen oplyser, at man i alt har modtaget 52 indberetninger med 81 mistænkte bivirkninger for godkendte naturlægemidler, og 19 indberetninger med 40 mistænkte bivirkninger for vitamin- og mineralprodukterne. Indberetningerne dækker en periode på godt seks år, fra maj 2000 til september Det er ikke klargjort, om der vitterlig er medicinsk sammenhæng mellem lægemidlet og bivirkningen. Det er udelukkende personen, der indberetter, der har vurderet, at der er en sammenhæng. I Tabel 2 ses eksempler på ikke sjældent forekommende bivirkninger ved godkendte naturlægemidler (14). Det er vigtigt at være opmærksom på, at der også er rapporteret om alvorligere bivirkninger. Mange af disse optræder dog kun i sjældne eller meget sjældne tilfælde. Bl.a. kan nævnes, at hepatotoksicitet er rapporteret ved anvendelse af præparater, som indeholder sølvlysrod (Cimicifuga racemosa).

10 ALTERNATIV BEHANDLING 875 Læs mere på ViFABs hjemmeside ViFABs hjemmeside, tilbyder saglig og neutral information om alternativ behandling og naturmedicin. Interesserede kan blandt andet læse om: Effekten af alternativ behandling og naturmedicin baseret på Cochraneoversigter Produktresumeer over godkendte naturlægemidler, herunder om bivirkninger og interaktioner Beskrivelse af de mest anvendte alternative behandlingsformer, hvad de anvendes mod, og hvordan de foregår i praksis GENERELLE RÅD TIL PATIENTERNE Lægen kan gøre patienten opmærksom på følgende: Patienten bør undgå terapeuter, der ikke vil samarbejde med læger Patienten bør undgå terapeuter, der siger, de kan helbrede alt Patienten bør kun bruge eet naturpræparat ad gangen. På den måde er det nemmere at afgøre, hvad det er, patienten eventuelt får det bedre af eller får bivirkninger af Patienten kan læse om forsigtighedsregler, kendte bivirkninger og interaktioner på ViFABs hjemmeside, www. vifab.dk. Se Lægemiddelstyrelsens produktresumeer under menupunktet Naturmedicin Hvis en patient omtaler et præparat, som ikke findes på listen over produktresumeer på ViFABs hjemmeside, er præparatet ikke godkendt af Lægemiddelstyrelsen som naturlægemiddel eller vitamin/mineralpræparat. I stedet kan der være tale om et kosttilskud. Da kosttilskud ikke er godkendt som lægemidler, findes der ingen oplysninger om disse præparaters virkning, interaktion eller bivirkninger. Når valget står mellem et naturlægemiddel og et kosttilskud, kan patienten vælge naturlægemidlet og hermed få adgang til vigtige oplysninger via indlægsseddel To naturlægemidler kan indeholde samme plantestof, men der kan være stor forskel på råvarernes og præparatets kvalitet. Det kan derfor anbefales at bruge det naturlægemiddel, som har den bedste dokumentation for effekt. Patienten kan spørge forhandleren til råds herom I forbindelse med køb af naturmedicin og kosttilskud via internettet bør patienten vurdere forhandlerens lødighed: Fremgår det klart, hvem der står bag hjemmesiden? Er der foruden mail-adresse også en postadresse og et telefonnummer, hvor man kan henvende sig? Fremgår det klart, hvad der er information om et produkt, og hvad der er reklame? Er hjemmesiden blevet opdateret for nylig? Patienten bør også vurdere produktets lødighed: Fremgår det klart, hvilke stoffer produktet indeholder? Er der angivet dosis? Er der dokumentation for produktets virkning?

11 876 ALTERNATIV BEHANDLING Er produktet godkendt af offentlige myndigheder? Er der oplysninger om eventuelle bivirkninger og interaktioner? Ifølge dansk lovgivning må man kun købe lægemidler fra EU-lande samt Norge, Island og Liechtenstein. Det er altså ikke lovligt at købe lægemidler fra for eksempel USA, Australien eller Kina. Lægemidler må kun være til personligt brug. Patienter vil også ofte have behov for at blive gjort opmærksom på, at visse kosttilskud er ulovlige at indføre i Danmark (kosttilskud med muskelopbyggende virkning). I tvivlstilfælde kan Lægemiddelstyrelsen oplyse, om et produkt er lovligt. Økonomiske interessekonflikter: Anette I.S. Ranneries er ansat hos og aflønnet af ViFAB. LITTERATUR 1. interviewskema_med_svarfordeling_-_2005. pdf (juni 2008). 2. Anker N. Kræftpatienters brug af alternativ behandling. Kræftens Bekæmpelse, Resultater af spørgeskemaundersøgelsen blandt reumatologiske patienter vedrørende alternativ behandling. Gigtforeningen, Medlemsundersøgelse. Hjerteforeningen Lønroth HL, Ekholm O. Alternativ behandling i Danmark. Ugeskr Læger 2006;168: Lov om lægemidler. Lov nr af 12/12/2005 (Gældende). 7. Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler. Bekendtgørelse nr af 12/12/2005 (Gældende). 8. Bekendtgørelse om vitamin- og mineralpræparater m.v. Bekendtgørelse nr. 567 af 18/06/1996 (Gældende). 9. Bekendtgørelse om homøopatiske lægemidler m.v. (* 1). Bekendtgørelse nr. 632 af 05/07/1994 (Gældende). 10. Bekendtgørelse om kosttilskud. Bekendtgørelse nr. 683 af 21/07/2003 (Gældende). 11. Madsen H, Andersen S, Nielsen RG et al. Forbrug af alternativ behandling blandt pædiatriske patienter. Ugeskr Læger 2003; 165: Vaabengaard P, Clausen LM. Kirurgiske patienters indtagelse af naturlægemidler og kosttilskud. Ugeskr Læger 2003; 165: alternativ+behandling/foer+du+gaar+i+gang/ interaktioner+kemo1.asp (november 2006) 14. Lægemiddelstyrelsens produktresumeér over godkendte naturlægemidler. 15. Langer JW. Politikens bog om kosttilskud. København: Politikens Forlag, (november 2006). 17. Langer, JW. Politikens bog om naturlægemidler. København: Politikens Forlag, 2002.

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

naturlægemidler Temanummer Naturlægemidler Hvad er naturmedicin? August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

naturlægemidler Temanummer Naturlægemidler Hvad er naturmedicin? August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Naturlægemidler Vi vil i dette temanummer forsøge at afklare nogle spørgsmål, der er centrale omkring naturmedicin. Hvad er? Hvad kan de bruges

Læs mere

Appendiks Alternativ behandling og danske forhold Sundhedsstyrelsen og alternativ behandling Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling

Appendiks Alternativ behandling og danske forhold Sundhedsstyrelsen og alternativ behandling Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling 1 Appendiks Anita Lune, Bodil Gyllembourg Lissau og Birgitte Rasmussen Alternativ behandling og danske forhold I det følgende uddybes særlige danske forhold vedrørende alternativ behandling. Appendikset

Læs mere

guide Naturmedicin og kosttilskud Den store guide til sider Få et stærkt hjerte Øg din potens MARTS 2011 - flere guider på bt.

guide Naturmedicin og kosttilskud Den store guide til sider Få et stærkt hjerte Øg din potens MARTS 2011 - flere guider på bt. MARTS 2011 - flere guider på bt.dk/plus Den store guide til guide 32 sider Naturmedicin og kosttilskud LægeRNES TIPS Slip for gigtsmerter Få et stærkt hjerte Øg din potens 2 3 Flere guides på bt.dk/plus

Læs mere

Kosttilskud og naturlægemidler. Hjulkrone: Benyttes bl.a. mod kronisk ledegigt og børneeksem.

Kosttilskud og naturlægemidler. Hjulkrone: Benyttes bl.a. mod kronisk ledegigt og børneeksem. Hjulkrone: Benyttes bl.a. mod kronisk ledegigt og børneeksem. Kosttilskud og naturlægemidler AF JERK W. LANGER FOTOS: COPYRIGHT JERK W. LANGER Umiddelbart er det nærliggende at opfatte kosttilskud, naturlægemidler,

Læs mere

MEDICIN MED FORNUFT Dansk/Dansk Ordbog

MEDICIN MED FORNUFT Dansk/Dansk Ordbog MEDICIN MED FORNUFT Dansk/Dansk Ordbog A Abstinenser Symptomer, der opstår efter ophør af et stof, som kroppen er blevet afhængig af. Alkohol, tobak og sovepiller kan give afhængighed. Symptomerne kan

Læs mere

ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012

ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 INDHOLD Forord... 3 1. ViFABs oprettelse... 4 1.1 Før ViFAB... 4 1.2 ViFAB bliver til... 4 2. Øge viden om og kendskabet til

Læs mere

A E F. Læs i dette nummer om: Forsøgskanin! Lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud. Doctors Natural, Jewilnile & DermaSilk.

A E F. Læs i dette nummer om: Forsøgskanin! Lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud. Doctors Natural, Jewilnile & DermaSilk. Årgang 15 nr. 1 2009 Læs i dette nummer om: Forsøgskanin! Lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud Doctors Natural, Jewilnile & DermaSilk Min eksemfamilie AEF på Facebook ATOPISK EKSEM FORENING A E F

Læs mere

Årsrapport KLUMMETITIEL 1. Årsrapport. Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013

Årsrapport KLUMMETITIEL 1. Årsrapport. Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013 KLUMMETITIEL 1 Årsrapport Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013 Indhold 2 Indhold 3 Forord 4 Udviklingen i antallet af bivirkningsindberetninger fra 2012-2013 7 Top 5 over

Læs mere

NYT EDTA. 15. årgang. Nr. 3 - September 2009. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT EDTA. 15. årgang. Nr. 3 - September 2009. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 15. årgang NYT Nr. 3 - September 2009 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 Fedt er godt for øjnene To nye studier tyder på, at den hyppigste årsag til funktionel

Læs mere

EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007. Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007

EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007. Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007 EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007 2007 Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007 Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

guide OKTOBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sider smerter i maven FORDØJELSESBESVÆR FORSTOPPELSE KRAMPER OPPUSTETHED DIARRÉ

guide OKTOBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sider smerter i maven FORDØJELSESBESVÆR FORSTOPPELSE KRAMPER OPPUSTETHED DIARRÉ guide OKTOBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus 16 sider Slip smerter for i maven OPPUSTETHED DIARRÉ FORDØJELSESBESVÆR FORSTOPPELSE KRAMPER Sådan får du en sund mave Følger du disse råd, hjælper du

Læs mere

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling fokusrapport Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune sygdomme i biologisk behandling FOKUSRAPPORT

Læs mere

Danmarks Bløderforening. Livet med ITP

Danmarks Bløderforening. Livet med ITP Danmarks Bløderforening Livet med ITP Livet med ITP ISBN 978-87-90861-04-9 ITP er en svær sygdom, Redaktion Terkel Andersen (ansvh.) Thilde Marie Skaanning (red.) Lene Jensen Design og produktion Synergi

Læs mere

COLITIS-CROHN FORENINGEN INFORMERER. Vores barn har fået tarmbetændelse

COLITIS-CROHN FORENINGEN INFORMERER. Vores barn har fået tarmbetændelse COLITIS-CROHN FORENINGEN INFORMERER Vores barn har fået tarmbetændelse COLITIS-CROHN FORENINGEN Klingenberg 15, 2. th, 5000 Odense C Tlf. 35 35 48 82 CVR 21314307 Colitis-Crohn Foreningen Landsforeningen

Læs mere

Mit barn har gigt. Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag

Mit barn har gigt. Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag Mit barn har gigt 1 Mit barn har gigt Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag Hæftet er en revideret version af det tidligere hæfte Værd at vide om at have et barn med gigt

Læs mere

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Familieliv Graviditet Fødsel Barsel Denne mappe tilhører: Graviditet, fødsel og barsel Dato Graviditetsuger Undersøgelse 6-10 11+2-13+6 13-16 18+0-22+0 ca. 24 ca. 28 ca.

Læs mere

Bivirkningsindberetninger fra medicinbrugere og pårørende i Danmark. og sammenligning med indberetninger fra sundhedsprofessionelle

Bivirkningsindberetninger fra medicinbrugere og pårørende i Danmark. og sammenligning med indberetninger fra sundhedsprofessionelle Bivirkningsindberetninger fra medicinbrugere og pårørende i Danmark og sammenligning med indberetninger fra sundhedsprofessionelle 2012 Bivirkningsindberetninger fra medicinbrugere og pårørende i Danmark

Læs mere

Patientens bog. 10 gode råd til patienter om patientsikkerhed. Denne bog tilhører: 1 Spørg hellere for meget end for lidt. 2 Fortæl os om dine vaner

Patientens bog. 10 gode råd til patienter om patientsikkerhed. Denne bog tilhører: 1 Spørg hellere for meget end for lidt. 2 Fortæl os om dine vaner Denne bog tilhører: 10 gode råd til patienter om patientsikkerhed 1 Spørg hellere for meget end for lidt 2 Fortæl os om dine vaner 3 Skriv ned undervejs 4 Flere ører hører bedre 5 Lad eventuelt en anden

Læs mere

Immun Trombocytopeni (ITP)

Immun Trombocytopeni (ITP) Immun Trombocytopeni (ITP) - en håndbog for patienter og pårørende Danmarks Bløderforening Immun Trombocytopeni (ITP) en håndbog for patienter og pårørende ISBN: 978-87-90861-19-3 ISBN: 978-87-90861-20-9

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

INDHOLD ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 Årsberetning 2010 INDHOLD Forord... 2 1. Præsentation af ViFAB... 3 2. ViFABs aktiviteter i 2010... 4 2.1 Formidling... 4 2.1.1 Information målrettet kronisk og langvarigt syge... 5 2.1.2 Information om

Læs mere

Dansk Selskab for Geriatri Årsmøde Odense.15. marts 2013 Ældre og Naturmedicin/Kosttilskud. Steffen Bager

Dansk Selskab for Geriatri Årsmøde Odense.15. marts 2013 Ældre og Naturmedicin/Kosttilskud. Steffen Bager Dansk Selskab for Geriatri Årsmøde Odense.15. marts 2013 Ældre og Naturmedicin/Kosttilskud Steffen Bager 14.05.2013 Lægemiddellovens 2 1) Lægemiddel: Enhver vare, der a) præsenteres som et egnet middel

Læs mere

Når barnet er på vej

Når barnet er på vej Når barnet er på vej RUNDT OM GRAVIDITETEN Artikler og råd til dig i graviditeten Maj 2011 RUNDT OM GRAVIDITETEN Berlingske Infoshop Side 1 De mange spørgsmål Den lykkelige nyhed om at der er en lille

Læs mere

guide FARLIG Undgå smertestillende medicin sider Oversigt: Den sikreste gigtmedicin Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide FARLIG Undgå smertestillende medicin sider Oversigt: Den sikreste gigtmedicin Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Undgå FARLIG smertestillende medicin Oversigt: Den sikreste gigtmedicin Smertestillende medicin INDHOLD I DETTE HÆFTE: Så

Læs mere

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Fødevareministeriets strategi for kosttilskud - seks initiativer 2011 Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Indhold Kosttilskud og forbrugertryghed... 1 Fakta om kosttilskud... 2 Seks initiativer...

Læs mere

5TIPS SUNDE LED OG MUSKLER FIND DEN RETTE BEHANDLINGSMETODE

5TIPS SUNDE LED OG MUSKLER FIND DEN RETTE BEHANDLINGSMETODE Sov bedre Få en god nats søvn med de rette foranstaltninger DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nej til smerter Find dig ikke i at have ondt, for der findes behandlinger SUNDE LED OG Nr.1/Juni

Læs mere

Et patientsikkerhedsperspektiv på medicinering i Danmark 2009

Et patientsikkerhedsperspektiv på medicinering i Danmark 2009 Et patientsikkerhedsperspektiv på medicinering i Danmark 2009 Et patientsikkerhedsperspektiv på medicinering i Danmark 2009 Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit 023, Kettegård

Læs mere

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede

Styr på sygehusvæsenet. Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Styr på sygehusvæsenet Derfor stiger udgifterne Sådan kan væksten holdes nede Indhold Styr på sygehusudgifterne kort fortalt... 4 Et længere og bedre liv... 7 Derfor stiger sygehusudgifterne 1. Flere sygehuspatienter...

Læs mere

Fokus. Uhyggeligt mange leddegigtpatienter bliver invalideret af deres gigt, fordi. Gigt- og knoglesygdomme

Fokus. Uhyggeligt mange leddegigtpatienter bliver invalideret af deres gigt, fordi. Gigt- og knoglesygdomme Gigt- og knoglesygdomme Nyhedsmagasin om forebyggelse og behandling Fokus magasinet Ny biologisk medicin virker bedre år for år Side 12 Århus: 100 uger Kalundborg: 2 uger FOTO: SARA SKYTTE Kun få med knogleskørhed

Læs mere