Rapport fra udvalg om internationalisering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra udvalg om internationalisering."

Transkript

1 Rapport fra udvalg om internationalisering. Hedinn Bjørnsson Jens Jørgen Gaardhøje Thomas Heimburg Niels Vestergård Jensen Stig Steenstrup 27. marts 2006 Indledning For tiden er der ca. 35 udenlandske studerende ved NBI. Dette vil betyde en STÅ produktion på ca 15 STÅ svarende til ca DKK En significant forøgelse af dette tal vil medføre øgede administrationsudgifter, der naturligvis skal sættes i relation til den forventede ekstraindtægt. Overordnet finder udvalget, at udenlandske studerende bør indgå i den almindelige studiestruktur og følge det eksisterende udbud af kurser. Den væsentligste hindring herfor er sproget (dansk/engelsk) på de indledende kurser. Der er i udvalget enighed om, at man bør søge at tiltrække udenlandske studerende på alle niveauer: 1. Gæste- /udvekslingsstuderende 2. Bacheloruddannelse på engelsk 3. Masteruddannelse 4. Ph. D. program Der knytter sig særlige problemstillinger til hver af disse grupper Der også fælles problemstillinger knyttet til annoncering/rekruttering/information, merit og adgangsniveauevaluering, administration og hjælp til studerende (bopæl mm) 1

2 Gæste- og udvekslingstuderende Der er i alle tilfælde to programmer der bidrager til at tiltrække studenter: a) ERASMUS og b) Samarbejdsaftaler mellem KU og universiteter især uden for EU. For begge gælder at de studerende kommer for en periode (typisk 6 eller 10 måneder) og tager kurser eller udfører specialearbejde 1. For disse opkræves ikke afgift, men de tæller med i den almindelige STÅ-indtægt. Princippet er no degree no fee Aftaler indenfor ERASMUS indgås lokalt af NBI s ERASMUS koordinator. Der har været et jævnt stigende antal studerende siden 1993 (se figur 1). Studerende på dette program kommer fortrinsvis på 3 eller 4 år, således at der ikke er de store sprogproblemer. Ordningen administreres i det væsentlige af KU s Internationale Kontor, der sørger for indskrivning og bolig. Ordningen er fleksible, fx kan der indgås en aftale når som helst, blot der er aktivitet. Hvis således en student fra universitet X ønsker at læse ved NBI er det blot at indgå en bilateral aftale mellem KU og X (hvis der ikke findes en i forvejen). Desuden er vi ved det Naturvidenskabelige Fakultet fleksible med hensyn til at låne hos hinanden. Samarbejdsaftaler indgås mellem KU og et andet universitet. Der eksisterer et antal især med universiteter i USA, Canada og Australien og nogle få med Japan, Kina og Singapore. Studerende fra især USA ønsker ofte at komme på bachelordelen. Det kunne overvejes at udbyde flere kurser på engelsk og i det hele taget sammen med det Internationel Kontor undersøge muligheder for at gøre NBI mere attraktiv for denne type studerende (Der er et ønske herom fra bl.a. University of California). Der er et stigende antal udvekslingsstuderende, der ønsker en dobbeltgrad eller en fællesgrad (joint degree så vidt udvalget er orienteret, er der ikke i nuværende lovgivning hjemmel til at udstede joint degree, mens en dobbeltgrad er mulig). Regler for hvilke krav, der skal stilles for sådanne skal fastsættes. Der er et antal studenter, der kunne benyttes til at etablere præcedens. Umiddelbare foranstaltninger: det skal gøres tydeligere på vores hjemmeside, at vi er attraktive for internationale studenter. Der bør være en liste over kandidatkurser, som vi er sikre på (så sikker som man nu kan være) afholdes de næste par år. Ligeledes skal der være en liste over de bachelorkurser der afholdes på engelsk. I denne sammenhæng er SIS ikke tilstrækkelig, idet kursusudbuddet først foreligger længe efter at udenlanske studerende 1 Lærere, der vejleder i sådanne tilfælde bør få den studerende til at udarbejde en delrapport og registrere det som selvstudium under vejledning eller lignende, således at der optjenes STÅ 2

3 Figur 1: Antal gæstestuderende ved NBI siden 1992 beslutter sig 2. Bacheloruddannelse på engelsk En hel bacheloruddannelse på engelsk vil formentlig være politisk opportun og også interessant, men vi ser en række problemer og åbne spørgsmål, der skal findes svar på inden en sådan iværksættes. Det vil kræve en del resurser at etablere en sådan uddannelse. Det er ikke indlysende, hvilke uddannelser der kan give adgang. Det vil være vanskeligt at skaffe bolig. Vi finder, at det er en mulighed, der skal arbejdes videre med, men at det næppe kan blive før 2007 eller Erfaringer fra RUC og DTU bør undersøges. Masteruddannelse på engelsk Vi finder at det vil være muligt at starte en Master uddannelse med start fra februar Uddannelsen skal i det væsentlige være identisk med vores 2 Hvis man klikker på det engelske flag på startsiden vil man for nuværende kun kunne se kurser for foråret

4 gældende kandidatuddannelse, men for at være synlig (for ministeriet) skal den have selvstændig studieordning. Af problemer kan nævnes bolig; adgangskriterier; sprog (et rundspørge blandt et antal universiteter kunne tyde på at nogle især asiatiske studerende selv med en høj TOEFL score ikke har tilstrækkelige engelsk kundskaber); kan vi overhovedet tiltrække studerende med en afgift på ca DKK per år? (samme rundspørge viser at selv uden afgift er der meget få studerende, der tiltrækkes af sådanne programmer.) Hvis det besluttes at etablere en sådan, skal der udarbejdes en studieordning (af juridiske årsager formentlig) på dansk med en engelsk (forenklet) oversættelse der er forståelig og let læst. Der skal udarbejdes en web-side og en papirbrochure. Der vil være behov for en akademisk komite til at vurdere optagelse og vejlede udenlandske studerende I en opstartfase vil den eksisterende administration formentlig kunne varetage de tilknyttede administrative opgaver. Hvis det bliver en success må der sikkert tilknyttes en sekretær/studentermedhjælp. Det skal nævnes at studerende der optages på en sådan uddannelse fra universitetets side vil blive betragtet som ordinære studerende, således at der fra den centrale administration Det Internationale Kontor ikke vil blive ydet støtte. Der kommer allerede en del henvendelser om at blive optaget på vores kandidatuddannelse. Hvorvidt disse henvendelser besvares er i nogen grad uvist. Man kunne allerede nu udarbejde et standardsvar og enten sende dette ud til alle med besked om at svare på sådanne henvendelser eller sende besked ud til alle om at forwarde sådanne henvendelser til en bestemt person, der så svarer. På den måde kunne vi få en indikation af om der er nogle, der er villige til at betale afgiften allerede i løbet af foråret. Dette bør gøres straks, da fristen for ansøgning til optagelse per 1. september er 15. marts. Ph. D. program Interessant, men giver ikke STÅ er og er derfor ikke behandlet yderligere. Annoncering Der oprettes en engelsksproget webside, der optræder klart på institutets hovedside. Siderne bør være attraktive og være profesionnelt sat op. Der spilles på Niels Bohr Institutes tidligere og nuværende renommé. Som nævnt under Gæstsestudenter er det et tiltag, der under alle omstændigheder skal iværksættes. 4

5 I bilag 1 er der lidt mere detaljeret forslag til hjemmesidens indhold og i bilag 2 er der et forslag til faste kurser. 5

6 Bilag 1. En hjemmeside om muligheden for at komme til NBI fra udlandet bør bl.a. indeholde 1. Derfor er NBI attraktiv stærke traditioner og moderne forskning stort kursusudbud (på engelsk) Promovering af DK/Kbh generelt(?) f.eks. link til 2. Info for evt. fremtidige studerende. Kursusudbud 3. Kontakt Dybe links til SIS-kurser. Int. kontor har allerede Studies/coursees offered in English.htm - (engelske beskrivelser mangelfulde) Liste over (næsten) garanterede kurser (meget gerne flere år ud i fremtiden, med engelsk beskrivelse) Mulighed for kurser ved kemi/matematik/datalogi etc. samt DTU catalogue.aspx Mulighed for studiegrupper, selvstudium, eksperimentelle projekter mv. Kalender med bloklængder/tidspunkter flere år frem Internationale uddannelser (Afhængig af oprettelse af engelsk Master/B.Sc.- program) Kontaktinfo på NBI s int. koordinator (dvs. Stig Steenstrup) Links til: Det internationale kontor english/index.htm ESN-Copenhagen NAMF Studievejledningen for fysik/kemi/nano studerende&page= sider/studerende/studievejledning/pages/kemfys.htm 4. Info for allerede ankomne studerende 6

7 Om kursustilmelding og (for sen) tilmelding Evt. kort intro til danske eksamensformer 5. Diverse Info for NBI-ansatte der planlægger besøg af gæstestuderende FAQ (svar på de mest almindelige spørgsmål) Der bør helst være en sidst-opdateret-dato på alle undersider. 7

8 Bilag 2 Block 1 Quantum Mechanics 3 Quantum mechanics, in contrast to relativity theory, lacks a basic principle from which the theory develops in a compelling manner. It is argued that the principle is provided by a complete break with causality, by which the basic event, a click in a counter, is recognized as entirely uncaused. The principle goes against deeply held beliefs, in fact, quantum mechanics is not build in this manner, employing a particle as a cause for the click. It might seem that the principle cannot lead to a rational theory. Surprisingly, however, it turns out to be very powerful in its implications. Depending on time, concepts and tools are further developed and selected topics of quantal physics, such as mean fields in fermiliquids (normal and pair correlated electron- and nuclear stuff, gauge angle in superconductor) are adressed. Generel relativity and Cosmology This course gives an introduction to Einstein s general relativity, including a number of exact solutions. Black holes are discussed. The second part of the course gives an introduction to cosmology. String-theory The first part is about fundamental string theory, while the second part focuses on new developments and appications. Topics include: the classic string, open and closed strings, quantization, interactions, vertex operators complex coordinates conform field theory, Polyakov path-integral, modular invarians, duality, world-sheet fermioner, GSO projections, superstrings, D-braner, supergravity action, M-teory, string thermodynamics and balck holes. Topics Medical Physics. The physics of interactionprocesses between ionizing radiation (charged particles, neutrons and X- and gamma-rays) is introduced in the first part. In the second part biologi-cal effects are considered. An understanding of the physical background for ionizing radiation and its interaction with matter, especially biological material is obtained. Knowledge of the concept of dose is obtained so that the dose can be estimated in concrete situation. Knowledge is also obtained about the use of ionizing radiation and isotopes in medicine both for diagnostic purposes and for treatment. Biophysics of membranes Biological organisms are open thermodynamic systems with metabolism (food and breathing). Most processes 8

9 are not in equilibrium. Thermodynamic forces and fluxes drive reaction under consumption of energy and dissipation of entropy. Such processes are irreversible. The understanding of non-equilibrium processes is important to analyze molecular reactions, protein function and metabolism in biology. This course introduces into the thermodynamics of irreversible processes and into the application of these concepts to elementary biological reactions (e.g. channel activities). Under certain conditions stable fluxes (stationary states) develop, or dissipative stuctures can form. Criteria for defining such states are formulated. Ultimately one arrives at the formation of chemical oszillations and biological clocks. In reproducing organisms, such oszillations can lead to reproductive cycles (hypercycles) that compete with other organisms. Fitness is a consequence of reproductive speed, error and death rate. Important key topics of this course are information, self reproduction, self organisation and evolution Block 2 Elementary Particle Physics The standard model of particle physics. Quantum electrodynamics and its unification with electroweak interactions and quantum chromodynamics; the teory of strong interactions. Quantum field thory is introduced with emphasis on applications: Feynmann diagrams, cross-sections etc. Experimentel x-ray physics X-rays is a remarkable tool in science: 20 Nobel prizes are based on the use of X-rays. With the recent development of synchrotron radiation sources (for Danish users primarily in Hamburg, Grenoble, Lund) the brilliance of X-ray sources has been increased by more than a billion times over the conventional X-ray tube! The purpose of this course is to prepare students, i.e. the scientists of the near future, to utilize this tool in physics, chemistry, biophysics, materials science, biology. Lectures are given on the basics of X-ray physics, exercises in the lab will provide hands-on experience, and the course concludes with a 1 week stay at the synchrotron facility HASYLAB in Hamburg, where students will carry out a number of basic experiments with X-ray synchrotron radiation. (also in Block 4 Experimental metods in Particle Physics An introduction to different instruments, techniques and mathematical methods used in experiments in particle physics. 9

10 Particle Cosmology An introduction til particle Cosmologi. The first part is about Big Bang cosmology, while the second part focuses on the newest advances and applications. Topics are among others : Startconditions for the universe, inflatonay cosmologi, quantum de Sitter space, densityfluctuations, reheating of the universe, creation of baryon asymmetry, creation of dark matter stof, Big Bang nukleosynthesis, introduction til cosmic mikrowave backgrounds radiation and dark energy. Quantum Optics This course will give an introduction to quantum optics and to some applications of quantum optics. Quantization of the electromagnetic field and its physical consequences, Lamb shift, Casimir effect, Wigner- Wiesskopf theory for spontaneous emission, phase and coherence properties of light sources, optical Bloch equations and their solutions, full quantized atom field interaction, dressed states, resonance fluorescence, entangled states, laser cooling of atoms and ions, electromagnetic induced transparency, slow light propagation, applications of quantum optics to Bose Einstein Condensation experiments. Cell Mechanics. Nano- and micro-mechanics in living organisms and biopolymer physics. The course provides a physical understanding of the organization and movement of living organisms on the single molecule to cellular level. The cellular architecture will be described. In particular, the role of the thermal fluctuations in life processes will be emphasized. The course will create a theoretical framework for describing the cellular mechanics building upon statistical mechanics and elastic theory and put this in relation to the biological tasks of the living cell. Single Molecule Biophysics. Single molecule biophysics is one of the most rapidly expanding scientific disciplines due to the recent development of technically advanced equipment capable of monitoring the biological world on a single molecule level. This course will take the student to the front line of this research, going through typical single molecule techniques and some of the results achieved. Among the covered techniques are optical tweezers, single molecule fluorescence, magnetic tweezers, bio-probes etc. Among the studied systems are molecular motors, viruses, physical properties of DNA, RNA, protein folding, all of which are belonging to the nano-scopic world. The course is based on recent scientific papers. Block 3 10

11 Many Particle Physics II The course is an introduction to the more advanced field theoretical methods used in condensed matter physics. The course consists of: (1) Electron phonon interaction and BCS theory of superconductivity (2) Conductivity of metals, weak localization correction, (3) electrical transport of mesoscopic and low dimensional systems (4) Functional integral methods (6) antiferromagnetism and high-tc superconductivity. Quantum Field Theory I An introduction til quantum field theory. Feynman s path-integrals are introduced and used to quantize boson- og fermion fields. The Feynman-rules for perturbation calculations are derived. Renormalization and the renormalization group are introduced. The special problems connected with quantiation of abelian and non-abelian gauge-teories are mentioned and it is shown that the non-abelian gauge-teories are asymptotic free, and that asymptotic freedom is connected to quark-confinement. Strong Interaction in Theory and Experiments Ideas and techniques to understand the structure of hadrons, nuclei, hot and dense nuclear matter, as it appears in high energy collisions between heavy nuclei and in neutronstars. Biophysics of proteins and nucleic acids The physical poperties and structure of proteins as basic building blocks. Protein folding and melting. Simple models for proteind folding; The thermodynamics of proteins. Protein complexes and protein-dna binding. Theoretical Neuroscience. Tentative outline: 1. Basic concepts: neurons, networks, and neural coding 2. Biophysical single-neuron models: Hodgkin-Huxley equations, multicompartment models, dynamical analysis. 3. Simplified models: integrate-and-fire and spike-response models. 4. Coding, signal transmission, and information theoretic analysis. 5. Network dynamics: collective computation, pattern formation, associative memory. 6. Learning and plasticity Block 4 11

12 Neutron Scattering Scattering from atoms, krystals and nanostructures. Magnetic scattering; Elastic and inelestic scattering; Scattring on phonons, spinwaves, diffusion, surfacelayers, big molecules and soft matter. Polarised neutrons. Instrumentation; Hands-on experiments with examples from lattice vibrations, Biophysics/soft matter and magnetic nanoparticles. Quantum Field Theory II The first part of this course will cover quantization of non-abelian gauge theories, Fadeev-Popov ghosts, BRST invariance, asymptotic freedom and chiral anomalies. The second part will contain an introduction to supersymmetric field theories, superspace and superfields, instantons and monopoles, electro-magnetic duality and other related topics. Quantum Information Special attention will be on quantum optical systems (atoms and photons) but other system will be covered as well. Topics to be covered will include quantum computation, entanglement, quantum cryptography, teleportation, quantum memory, spin squeezing and quantum measurements, and the implementations in ion traps, photons, atomic ensembles, NMR, and solid state systems will be discussed. Quantum Information aims at exploiting quantum mechanics to perform certain tasks (computation, measurements, communication, etc.) more efficiently than it is allowed by classical physics. The course will give an introduction to quantum information as well as to some of the physical systems where implementation of quantum information processing is being attempted. Networks in biological systems. Polymers in biology, DNA, DNA computing, RNA, models of proteins, molecular motors, models of genetic regulation and molecular network. Models and concepts from Evolution. Biophysics of Nerves. This course introduces into the foundations of the biophysics of nerve pulses and synaptic transmission. This includes the treatment of the basic physical features of nerves, electrical conductance through cell membranes, cable theory, ion channels and in particlular the Hodgkin-Huxley model, which forms the basis of the accepted models for the action potential. Synaptic transmission will include electrical postsynaptic phenomena, long term potentiation and 12

13 Hepp-synapses. We contrast this classical theory of nerves by a fundamental thermodynamical treatment of nerves leading to the possibility of solitons in membranes, thus forming an alternative basis for the origin of the nervous pulse. 13

Hvilke forskere, både danske og udenlandske, med tilknytning til NBI har gennem tiden modtaget en nobelpris?

Hvilke forskere, både danske og udenlandske, med tilknytning til NBI har gennem tiden modtaget en nobelpris? Hvilke forskere, både danske og udenlandske, med tilknytning til NBI har gennem tiden modtaget en nobelpris? M I Nobelpristagere med tilknytning til NBI Der er en lang række Nobelpristagere, som har været

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Forskningsbaseret undervisning på KU

Forskningsbaseret undervisning på KU Forskningsbaseret undervisning på KU Camilla Østerberg Rump, Lektor, PhD Institut for Naturfagenes Didaktik 1 Læringsmål Kan differentiere mellem forskellige former for forskningsbaseret undervisning (FBU)

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Differential Evolution (DE) "Biologically-inspired computing", T. Krink, EVALife Group, Univ. of Aarhus, Denmark

Differential Evolution (DE) Biologically-inspired computing, T. Krink, EVALife Group, Univ. of Aarhus, Denmark Differential Evolution (DE) Differential Evolution (DE) (Storn and Price, 199) Step 1 - Initialize and evaluate Generate a random start population and evaluate the individuals x 2 search space x 1 Differential

Læs mere

Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Practical Sports using Non-Profit Software

Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Practical Sports using Non-Profit Software Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Biomechanics and Practical Sports using Non-Profit Software Interdeciplinary Sports Biomechanics Anatomy How to improve interdeciplinary? Examples in biomechanics

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

University of Copenhagen Faculty of Science Written Exam - 8. April 2008. Algebra 3

University of Copenhagen Faculty of Science Written Exam - 8. April 2008. Algebra 3 University of Copenhagen Faculty of Science Written Exam - 8. April 2008 Algebra 3 This exam contains 5 exercises which are to be solved in 3 hours. The exercises are posed in an English and in a Danish

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS?

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS? BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility to OTHER s : -Series Circuit... Page 4 -Parallel

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Institut for Datalogi

Institut for Datalogi Institut for Datalogi Instituttet underviser og forsker frem til højeste internationale niveau og har et omfattende samarbejde med erhvervslivet. Et uafhængigt internationalt evalueringspanel har placeret

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

PARATHOM / PARATHOM PRO MR16 Electric Transformer Compatibility

PARATHOM / PARATHOM PRO MR16 Electric Transformer Compatibility / PRO MR16 Electric Transformer Compatibility BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

The basic colour is black

The basic colour is black Paso Basic / design by Thomas Darø The basic colour is black The beautiful collection of Paso Basic has a simple contemporary look and creates exciting design values in interior decoration. The basic colour

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Ján 1 Šunderlík Introduction og Eva Barcíková In optics when it comes down to show path of rays of light through glass, lenses or systems of lenses, m physics

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Imaging Center DTU. Erik Mejdal Lauridsen. May 2, 2013. DTU Energy Conversion emla@dtu.dk. www.imaging.dtu.dk

Imaging Center DTU. Erik Mejdal Lauridsen. May 2, 2013. DTU Energy Conversion emla@dtu.dk. www.imaging.dtu.dk Imaging Center DTU Erik Mejdal Lauridsen DTU Energy Conversion emla@dtu.dk May 2, 2013 www.imaging.dtu.dk World class facilities in Lund ESS, 2019 Neutrons Dk co-host: 1.4 Gkr MAX-IV 2016 Medium energy

Læs mere

Diskrimination ved rekruttering til idræt og idrætsforskning

Diskrimination ved rekruttering til idræt og idrætsforskning Diskrimination ved rekruttering til idræt og idrætsforskning - eller hvad er konkurrence i idræt og forskning? Claus Emmeche, foredrag v. Institut for Idræt, d. 7. okt., 2009. resume: Er idrætsforskning

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital

Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital Faisal Mahmood MR och Strålterapi, Varberg 12. november 2013 Overview MRI projects in radiation therapy

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

BBI-JU: Bio-Based Industries Joint Undertaking. Kan og skal vi bruge BioValue i forhold til BBI?

BBI-JU: Bio-Based Industries Joint Undertaking. Kan og skal vi bruge BioValue i forhold til BBI? BBI-JU: Bio-Based Industries Joint Undertaking Kan og skal vi bruge BioValue i forhold til BBI? BBI-JU PPP: EU and the Bio-based Industries Consortium (BIC) A joint commitment of 3.7 billion over 2014-2020

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik

Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik Hovedpunkter De studerende i centrum på SDU Aktiv læring og aktiverende undervisning Andre projekter

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Metoder i vaskulær biologi

Metoder i vaskulær biologi Metoder i vaskulær biologi Dette kursus afholdes af Århus Universitet i samarbejde med forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy. Formål og indhold: Kurset tager sigte på give de ph.d.-studerende

Læs mere

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,-

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,- Forside INDHOLD! NYHED! 1 sæt vario d1 6 modul monteret med 6 stk. fotoprint, format 70 x 100 cm. 3 stk. halogenspot, 200W 2 stk. brochureholder VARIO D1 5 sk. Vario d2 rammer, format 70 x 100 cm. Monteret

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere