Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012"

Transkript

1 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Navn naturvejleder: Christian Engkilde Navn arbejdsgiver: Ebbe Rasmussen Arbejdssted: USG ( Universitetets Studenter Gymnastik) Adresse: Nørre Allé 53 Postnummer/By: 2200 København N (Se vejledningen bagerst i dokumentet før du skriver årsrapporten) Kort resumé af årets vigtigste begivenheder: Januar: Afholdelse af stort USG adventure-løb, Kong Vinter Februar/marts: Renovering af USG Klatretårn Opbygning og ibrugtagning af nyt mountainbikested (en container, bagved USGs kontor) April: Udgivelse af USG Sommerprogram Færdiggørelse af projektet med etablering af 4 kajakbaner i Københavns Havn med tilhørende trykte foldere/kort Afholdelse af Findvej-Dag kajak-arrangement Maj: Afholdelse af Kulturens Motionsdag-arrangement (samarbejde med Golden Days) Juni: Afholdelse af Store Cykeldag arrangement Afholdelse af kajakarrangement for Københavnske naturvejledere på USG Kajakbaner Afholdelse af 2 dages klatrerutebygningsworkshop August: Udgivelse af USG Hovedprogram Åbning af ny USG hjemmeside Etablering af underhjemmesider for de forskellige udendørsaktiviteter Etablering af underhjemmeside for USGs naturvejleder, blandt andet med quiz til kajakbanerne (man klikker på ugle-logo) Udsendelse af USG kajakbanefoldere til 200 kajakinteressenter (klubber, butikker m.m.) September: Afholdelse af Danmarksmesterskaberne i kajakteknik og rul samt skydning og -orientering Afholdelse af større klatrearrangement for USG svømmehold Afholdelse af Naturens Dag kajak-arrangement Udgivelse af ny USG hjemmeside, med egne hjemmesider for de største udendørsaktiviteter 1

2 Oktober: Etablering af USG Adventure race afdeling (over 100 deltagere) November: Etablering af ny kajakbase i Københavns Havn, på færgen/husbåden Illutron Godkendelse på USG Generalforsamling af køb af minibus til USG arrangementer og ture December: Indgåelse af samarbejde med DGI om etablering af Multiklubhus ved Amager Strandpark Delmål: (Beskrivelse af hvad du har opnået inden for de forskellige delmål. Dvs. aktiviteter, resultater mv.) Delmål 1: Etablering af Maritim øko-base. USGs maritime øko-base i kanonbådsskuret, kanonbådsvej 6, Holmen, skulle have haft håndværkere i gang med renoveringen i marts Økonomiske forviklinger har udsat dette til februar Men så skulle renoveringen ifølge Baumann Arkitekter, som står for opgaven og som jeg havde uformelt møde med i oktober 2013, endeligt gå i gang. I mellemtiden er der dog blevet installeret strøm og jeg har forbedret stedet ved at opsætte lys i hele skuret, i samarbejde med Københavns Kajakklub samt indkøbe ny og større toiletkabine (som jeg får tømt regelmæssig med slamsuger). Og vi har da også i indeværende år anvendt skuret på en udvidet møde ved at arrangere og afholde (hav)kajakdanmarksmesterskaber ved skuret. Vi introducerede, med succes, 2 nye discipliner, kajakskydning og kajakorientering, som supplement til de gamle discipliner, kajakteknik og kajakrul. Vores løbende fine samarbejde med Dansk Orientering Forbund har resulteret i 4 faste kajakbaner i Københavns Havn, med i alt 80 poster opsat af undertegnede. Dette har vi benyttet til at promovere mesterkabet i kajakorientering idet roere i sæsonen op til mesterskabet har kunne træne teknikken på de faste kajakbaner. Vi har kvitteret for rådgivning og stor økonomisk støtte fra orienteringsforbundet ved at støtte deres arrangement, den årlige fundeveji.dk-dag i april, hvor USG kajakroerne guidede 50 friske københavnere rundt på kajakbanen, Rundt om Christianborg, hvor de kunne nyde de lydfil er, med historiske, dramatiserede fortællinger der bliver aktiveret ved hver post, over deres mobil telefon (en app skal downloades). Jeg har skrevet manus til fortællingerne og fået lydstudie/skuespillere til at indtale. Derudover har Kajakafdelingen etableret filial i havnens sydlige ende, ved Teglholmen. Her har vi lagt 2 nyindkøbte små foskajakker (playboats), som man blandt andet kan bruge til at træne roning i strøm ved den nærliggende Slusen. Filialen er en husbåd/gammel færge (Illutron), som er et lokalt aktivitets værested. Endelig indgik jeg samarbejdsaftale med Øresunds Miljøskole i februar, om at måtte bruge deres faciliteter i forbindelse med formidling af den maritime fauna og flora. Denne mulighed er ikke omsat til handling endnu, men i marts og april vil jeg organisere at USG kajakroerne kan komme på besøg på Miljøskolen. Og fremover også være med til at tømme skolens permanente bundgarn, som er placeret lige overfor vores kajakskur! Delmål 2: Udvikling af naturformidlingsislæt til andre hold. På udendørsholdende forgår der løbende naturformidling selv jeg ikke er til stede: Jeg er så heldig løbende at kunne finde/ansætte trænere/turledere der kan selv. En del er friluftsvejledere, naturvejledere, spejderledere eller lignende som formidler relevant naturvejledning som en naturlig del af deres aktiviteter. Andre rådgiver, motiver og hjælper jeg med at indbygge naturformidlingsislæt i deres aktiviteter. De fleste er meget interesserede i dette, de deres deltagere/de studerende typisk spørger ind til de naturfænomener de støder på undervejs. Derudover våger jeg generelt over at deltagerne får gode sociale oplevelser og dermed også gode naturoplevelser, når de er ude. Vores udstyrsfaciliteter og sikkerheds set-up er således også en del af naturformidlingen; man får en dårlig naturoplevelse, hvis man fryser eller grejet braser sammen! 2

3 Årets aktivitets-camp ved Skovskolen, et udendørstilbud til dem der går til indendørsaktivteter,fik desværre ikke nok tilslutning til at den kunne gennemføres som den blev de foregående år. Bortset fra det har der på indendørsholdene i 2012 været en lille stigende efterspørgsel efter udendørsoplevelser. I efteråret arrangerede jeg et større udendørs klatrearrangement for alle USG svømmerne, som der fik oplevet en spændende udendørsaktivitet. Svømmeafdelingen er en af de store USG afdelinger. Jeg har derfor taget fat her først. Blandt andet også med at tilbyde dem at svømme udendørs hen over sommeren. Hvilket har været en succes med over 100 deltagere. Deltagerne synes det er en smuk og intens naturoplevelse at svømme i havvand. Nogle af deltagerne endte med at svømme til Middelgrunden, andre (færre) til Malmö! Jeg har løbende kørt sparring med havsvøm-trænerne om sikkerhed, håndtering af usikkerhed ved at svømme ind i tangplanter (der er ingen giftige havplanter i Danmark), hvordan brandmænd håndteres etc. og om brug af grej: Jeg fik efter møde med Amager Strandpark i maj (Lars Christoffersen) nøgle til deres Bunker 1, hvor vi således har fået os en fast base. Jeg arbejder desuden sammen med DGI om etablering af multiklubhus på den kunstige ø s nordspids, hvor USG fremtidigt kunne have havsvøm og andre aktiviteter fra: rulleskøjtning, windsurfing, orientering, løb. Perspektivet er en mindst 2-årig periode med legatsøgning, tilladelser, byggeri. Problemet med arrangementerne er at de koster tid. Jeg vil fremover søge at indlægge faste udendørsaktiviteter som en del af indendørsholdenes træningsplaner, så det hele ligger mere fast fra starten af. Og så jeg kan gentage arrangementer (tidsgevinst). Delmål 3: Kursusaktiviteter for instruktører Ovenfor beskriver jeg, at mange af mine turledere/trænere kan naturvejledning og af sig selv indlægger det i deres aktiviteter i tilpasset omfang og at jeg derudover rådgiver og hjælper de turledere/trænere, der har brug for dette. Ofte starter denne proces allerede når jeg ansætter vedkommende, Her pejler jeg mig ind på de naturkundskaber vedkommende har. Og typisk er det naturinteresserede personer der søger at vejlede/træne i udendørsaktiviteter, som klatring, vandring, skiløb, orientering, roning etc. Typisk er det ildsjæle, som selv kommer med idéer til nye aktiviteter med naturoplevelser. Fx en foskajakroer, uddannet på Bø Højskole (friluftslinjen), som foreslår overnatningstur til svensk å med begynder foskajaksejlads. En sådan person skal guides på plads i forhold til USG rammerne og jeg skal sikre mig at hans aktivitet er ok i forhold til naturbenyttelsesregler og sikkerhed. Derudover lytter jeg til hans tanker om turens organisering, hvorledes de sociale elemeter er i spil og om han har materiale han kan bruge til at formidle området (kort, brochurer, guidebøger etc.). Efter turen tilsendes jeg typisk en kortfattet evaluering, hvor der fortælles om det praktiske men også om de sociale-og naturmæssige oplevelser. Så kan jeg vurdere om turen skal gentages. En sådan dialog har jeg også med de erfarne turledere/trænere. De fortæller mig fx at de har set havørne og fanget gedde på deres USG kajaktur til Blekinge, det fortæller mig noget om kvaliteten af de studerendes naturoplevelser på turen. Jeg har ikke af holdt deciderede kurser for trænere om naturformidling, sådan som jeg egentligt havde planlagt det for Et sådant kursus er blevet overtrumfet af den daglige dialog jeg nævner ovenfor, som tager højde for den enkelte aktivitets unikke forhold. Dermed ikke være sagt at et fælles kursus i 2013 ikke vil være en god idé, fx for kajaktrænerne om formidling af naturen i Havnen, hvilket jeg derfor er i færd med at planlægge. Her vil der kunne opstå større grad af gensidig inspiration samt fælles fodslag end ved dialog med den enkelte! Overfor løbetrænerne har jeg da således også kørt en mere fælles front og haft møder om, hvorledes de kan inddrage tur-løb i højere grad, gennem byens parker og urbane naturområder. Det samme gælder min sparring af havsvøm trænerne, hvilket beskrives ovenfor. Et forhold jeg har brugt en del tid på sammen med udendørsturlederne/trænerne er kommunikation, Det er ikke nok at have en spændende tur og en naturkompetent turleder, der skal også være nogle deltagere og der har derfor været et fælles fokus på at bruge de sociale medier (facecook, googlegrupper), mails, sms er og hjemmesider får at få de studerende til at tilmelde sig udendørsaktiviteterne. Der er kamp om deres opmærksomhed! Desuden har USG etableret ny hjemmeside og jeg har lavet underhjemmesider til de største udendørsaktiviteter, kajak, klatring, adventure, ski med tilknyttede facebook/google grupper, for at gøre tilbuddene attraktive og levende. Til mange aktiviteter er der indlagt små youtube-fim, der kan orientere om og promovere aktiviteterne. Et yderligere forhold der har kostet en del tid er vejledning af alle turledere/trænere om sikkerhedsreglerne, som er udviklet af deltagerne og jeg i samarbejde. Delmål 4: Naturvejledning for cykelhold. 3

4 Cykel baserede aktiviteter har jeg tænkt var en aktivitet der "ligger lige for", hvorfor jeg har det som delmål. Men i år 2011 kunne jeg konstatere, at aktiviteter, hvor deltagerne skulle bruge deres egen cykel, ikke skabte tilmeldinger. Min tanke er, at det er for hverdagsagtigt at skulle bruge sin hverdags cykel til ture og træning. Derfor koncentrerede jeg mig om ture med mountainbike cykling, hvilket i 2012 også er gået fint. Både på tema-ture, Store Cykeldag, Skovens dag og ved den ugentlige turkørsel, hvor turleder/træner har haft et dagens tema koblet på turen, det kunne fx være om istid/bakkedannelserne. Ture og træninger har haft meget fin søgning/deltagelse. I 2013 kunne jeg forstille mig at udvikle noget mtb-tur over 2 dage, med større grad af orientering samt lejrliv. Det kunne være en måde at udvikle naturvejledning med cykling for studerende. Jeg er ikke nået så langt i 2012 i forhold til at udvikle cykelbaserede aktiviteter, som jeg havde planlagt. Et indbrud/tyveri af 14 ud af 19 USG låne mountainbikes i februar satte udviklingen i stå. Det lykkedes mig efter 3 måneder ved politiets mellemkomst at få cyklerne retur, men måtte bruge mange kræfter på at finde og indrette nyt (sikkert) opbevaringssted. Imellem har mountainbike aktiviteterne fungeret fint med god søgning og venter blot på at blive videreudviklet i Delmål 5: Specielle vinteraktiviteter. Udendørs aktiviteterne gøres i et tilpasset omfang til helårs aktiviteter. Vi fortsætter således vinteren over med kajakroning, mountanibike kørsel, løb, adventure race, skiløb og isklatring. Og har derfor skærpede sikkerhedsregler og ekstra udstyr inden for disse aktiviteter, da fx kajakroning er mere farligt i koldt vand. Vi har indført en Koldtvandsprøve for de der vil ro om vinteren (en slags vinterbadning!). Dette giver blandt andet mulighed for fiskeri fra kajak, som er bedst tidligt på sæsonen. Således havde vi en fisketur allerede i februar måned. En aktivitet jeg gerne vil udvide. I 2013 vil jeg systematisere indsatsen ved at få udarbejdet liste med fiske-interesserede USG kajakroere, der har interesse for og/eller kundskab omkring fiskeri med stang. Vinterroningen giver også mulighed for at vi kan deltage i Havnens traditionelle Lucia roning, hvor vi i 2012 deltog med godt 20 friske deltagere. Vores traditionelle isklatretur til Rjukan/Norge måtte aflyses pga manglende is, men genoptages i Til gengæld havde vi skiture til både Jotunheimen, Skarslia, Kvitfjell og Alagna. Vores tur til Sölden sammen med Skiforbundet blev dog en fiasko, da de ikke havde fået opnået kontakt og samarbejde med de øvrige universiteter: turen skal være en fælles universitets tur med skiløb og naturformidling (grave sneprofiler, meteorologi, hypotermi, ernæring, kort og orientering m.m.) Vi forsøger igen i 2013, denne gang med mere konkret netværksdannelse. De nye vinter tiltag med skøjtetræning, rulleski træning og skigymnastik udendørs vi satte i værk i 2012, fik en svag tilslutning. Vi gennemførte aktiviteterne, men må sande, at der skal findes på vinter aktiviteter i den retning, skal sælges bedre for at få større tilslutning. I Naturvejledernes friluftsnetværk bliver der i workshop om netop vinteraktiviteter samt 2 timers udendørsaktiviteter. Her vil jeg få et forum, hvor i jeg kan udvikle nye tiltag. Blandet andet vil vi arbejde med at gøre vandring attraktivt (igen)! Jeg tror orienteringselementer vil være god udfordring at krydre en vandretur med! Her vil vores samarbejde med Dansk Orienterings Forbund igen være til gavn! Jeg vil også gøre en satsning med skøjteløb igen og har lavet aftale med skøjte/rulleskøjte instruktør om at udvikle på nye fristende tiltag. Vi har jo den store offentlige skøjtebane ved Genforeningspladsen, vi kan benytte!... Særlige aktiviteter i forbindelse med NVL-ordningen: (F.eks. bidrag til netværksarbejde, oplægsholder på NVL-uddannelsen, artikler til NVL-bladet eller naturvejleder.net ol.) Deltager i naturvejledernes Københavner netværks tema arrangement: Mulighederne på Københavns Befæstning (18.april) Afholder møde med naturvejlederne på Øresunds Miljøskole om samarbejde mellem dem og USG (24. februar). Afholder møder med Skovskolen om udvidelse af samarbejde: fokus på bedre udendørsfaciliteter på Skovskolen, hvor også Naturvejlederuddannelsen foregår! (23. februar samt 6. juni). Arrangerer og gennemfører havkajaktur for naturvejledernes Københavner netværk (12.juni). 4

5 Deltager på Ida Aukens endags workshop om udarbejdelse af en national friluftspolitik i Bellacenter (30. november). Andet: Under delmålene figurer det store, løbende vedligeholdelses og fornyelsesarbejde jeg har ikke: Jeg vedligeholder en relativ stor kajakpark (i alt 41 stk., de 5 er lånte), 19 mountainbike cykler, 2 klatrevægge, klatregrej til 20 deltagere, diverse førstehjælps sæt, lejrgrej til 30 deltagere, orienteringsløbsudstyr (kompasser, poster m.v.), havsvømdragter til 25 deltagere med mere. Min strategi er her at få trænere og deltagere til at hjælpe. Fx har jeg sat mountainbike-trænere til at lave vedligeholdelses workshops med mountainbike deltagerne. Så bliver de bedre til den daglige basale vedligeholdelse. Den mere tekniske og sikkerhedsmæssige vedligeholdelse bliver jeg dog selv nødt til at stå for, da det kræver mekaniker kundskaber: Jeg bliver nødt til at tjekke alle cyklerne, efter en workshop, for at sikre mig de sikkerhedsmæssigt er i orden: Har de glemt at spænde hjulene ok, kan resultatet blive at deres kammerat får et fatalt styrt. Kajakkerne er jeg nødt til at reparere løbende på, da de bruges fuldt ud hver dag; jeg kan ikke vente på at indkalde til arbejdsdag. Hvor deltagerne/trænerne selv kan stå for vedligehold får de lov til det. FX har Adventure race afdelingen indkøbt 10 kraftige pandelamper til udlån, min betingelse for købet var at de selv står for opladning af batterier, udlånsprocedure og vedligehold, så faciliteten ikke koster mig tid. Andre faciliteter vil dog koste mig tid; fx vil jeg indkøbe (søger fonde) en minibus til udlån i USG, for blandt andet at facilitere udendørs turene: Jeg vil stå for ansvaret og for driften. Mit løntilskud slutter med denne, sidste, årsrapport. Udover tilskuddet har jeg og USG Udendørs haft overordentlig stor glæde af den støtte jeg/vi siden 2007 har opnået til indkøb af øvrigt udstyr. Al USGs udendørs udstyr er listet op på når man klikker på ugle-logoet + Grejbank. Al udstyret kan lånes af alle deltagerne i USG (under visse betingelser, bla. Er der sikkerhedskrav) og er brugt/bruges flittigt. I aktiviteterne foretager jeg hele tiden en lille opsparing til erstatning af slidt udstyr. Den er lille og kun til øllet, da jeg til enhver tid skal sørge for lave, studentervenlig priser på alle aktiviteter. Jeg vil derfor også fremover tillade mig at ansøge Friluftsrådet om støtte ved nye projekter, som skal støttes i gang. OPSAMLING PÅ DEN 6-ÅRIGE PERIODE MED LØNTILSKUD Min nu 6-årige erfaring med naturvejledning overfor studerende er at: - Der er en stor og fyldig interesse for naturoplevelser blandt studerende - Men man kæmper om deres opmærksomhed, da deres identitetsdannelse ; studier, studiejob, studiekammerater og andre fritidsinteresser fylder enormt i deres liv - Udendørsaktiviteterne der tilbydes dem skal derfor give identitet - De skal kunne fortælle med stolthed, at de har deltaget i aktiviteten - Aktiviteten skal derfor være tilpas udfordrende, være spændende, oppe i tiden, være lidt sej samt eksotisk (fx adventure race, havkajak, fjeldskiløb, havsvømning), gerne med indbyggede præstationer og læringselementer - Aktiviteten skal dog også indeholde gode sociale elementer, med plads til at de kan lære nye kammerater at kende (en kommende kæreste?), med udveksling af fotos over facebook, billedaften med mad efter turen etc. - Aktiviteten skal ledes af en der kan være et forbillede for deltagerne - Aktiviteten skal være billig, der skal være grej til rådighed, som de der ikke har det selv kan låne - Det er vigtigt at køre på alle promotionsparametre for at fange deres opmærksomhed, man kan ikke nøjes med fx en folder eller nogle ophængte plakater, der skal også løbende arbejdes på facebookgrupper, hjemmesider og ved personlige møder (her er trænerne vigtige, de taler med deltagerne løbende!) således at jungletrommerne sættes i gang. Af ovenstående kan læses at: - jeg både har være meget på selv som forbillede, der går forrest og at jeg har brugt tid på at ansætte og guide mine turledere/trænere til også at udfylde denne rolle - at jeg løbende har brugt megen tid på at skaffe, købe, opbevare og vedligeholde lånegrej - at jeg har måtte prioritere at anvende mange kræfter på promotion (son kan stjæle meget tid) 5

6 Af mine foregående årsrapporter kan også læses at det kan lykkes at genere flere naturaktiviteter overfor de studerende: USG har nu en solid Udendørsafdeling med flere tusinde deltagere årligt og et væld af spændende udendørstilbud og aktiviteter året rundt og hvor der løbende udvikles på forbedringer og nye tiltag. Statistik over formidlingsaktiviteter: (Indsæt de 5 diagrammer fra indberetningssystemet her) 6

7 Eventuelle kommentarer til administrationen: Mit Tips-og Lotto løntilskud udløber per USG og jeg har haft kæmpe gavn af at have fået løntilskud via Friluftrådet siden Jeg har i løbet af perioden fået skabt så mange USG Udendørs aktiviteter, at jeg selv og aktiviteterne nu er selvfinansierende. Jeg fortsætter uændret mine naturvejleder aktiviteter i USG. Der kan læses om min strategi fremover ved at klikke på ugle-logoet på Bilagsfortegnelse: Rapporten er udfærdiget af: Navn: Christian Engkilde Dato: 7

8 Vejledning: Når du skriver årsrapporten, skal du have for øje hvad der er formålet, og hvem modtagerne er. Der er flere mål med årsrapporten. Den skal kunne fungere som orientering og dokumentation over for Friluftsrådet og evt. over for din direkte arbejdsgiver. Endvidere vil årsrapporten blive tilgængelig for andre naturvejledere og interesserede. Det er tanken at du derved kan være med til at inspirere andre og selv finde inspiration omkring naturvejledning. Fremhæv derfor gerne eksempler på succesfulde arrangementer ol. du har haft gennem året, som kan være til inspiration for andre. Hvad gjorde at de blev succeser? Det kan også være refleksioner over ting, der ikke fungerede, og hvordan det kan gøres anderledes. Endelig kan du anvende årsrapporten som et evalueringsredskab i dit eget arbejde. Forventningerne til omfanget af årsrapporten er 5-10 sider + evt. bilag. Når man modtager naturvejlederløntilskud er det obligatorisk at indberette sin årsstatistik i det fælles indberetningssystem for naturvejledere i Danmark. Diagrammerne, som genereres i indberetningssystemet på baggrund af dine indtastninger, sættes ind i årsrapporten. Du kan læse mere om indberetningssystemet på Friluftsrådets webside. Fotos er velkomne i årsrapporten. Husk at komprimere dem, så filen med rapporten ikke bliver for stor. Sammen med rapporten sendes tre gode fotos fra årets naturvejledning som selvstændige filer i god opløsning. Angiv venligst fotografens navn. Husk forældretilladelse, hvis der er børn på billederne. Friluftsrådet kan med henvisning til kilden frit anvende disse fotos i forbindelse med Friluftsrådets årsberetning, hjemmeside mv. Årsrapport og årsplan (benyt selvstændigt skema til årsplanen) skal være Friluftsrådet i hænde senest d. 15. januar OBS OBS OBS: Husk at vedhæfte tre gode fotos fra årets naturvejledning 8

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20671 Navn naturvejleder: Christian Engkilde Navn arbejdsgiver: Ebbe Rasmussen Arbejdssted: USG (Universitetets Studenter Gymnastik) Adresse: Nørre

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20660 Navn naturvejleder: Anders Tranberg Andreasen Navn arbejdsgiver: GeoCenter Møns Klint Arbejdssted: GeoCenter Møns Klint Adresse: Stengårdsvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20643 Navn naturvejleder: ANNE WüRTZ PETERSEN Navn arbejdsgiver: DEN SELVEJENDE INST. VADEHAVSCENTRET Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 18206 Naturvejleder: Mads Christensen Arbejdssted: Fjordens Dags sekretariat Adresse: Danmarksgade 10 Postnummer/By: 5000 Odense C (Se vejledningen

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 19190/22999 Navn naturvejleder: Nanna Winbladh Navn arbejdsgiver: Landbomuseet Kolding, Fonden Harteværket og Kolding Kommune Arbejdssted: Landbomuseet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21952 Navn naturvejleder: Lars Borch Navn nærmeste leder: Jane Dupont, Ungdomsringen, Nørregade 77 6.sal, 5100 Odense C Arbejdssted: Ungdomsringen

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 18195 Naturvejleder: Leif H. Sørensen Arbejdssted: Trente Mølle, Natur-, Miljø og Lokal Agenda 21 Center. Adresse: Trentevej 7, Ny Stenderup, Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer:? Navn naturvejleder: Jens Kofoed (herefter JK) Navn arbejdsgiver: NaturBornholm (herefter NB) Arbejdssted: Både inde og ude! Adresse: Grønningen

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Michael Hansen Navn arbejdsgiver: Øresundsakvariet Arbejdssted: Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20648 Navn naturvejleder: René B. Kreutz Navn arbejdsgiver: OK-Centret Enghaven Arbejdssted: OK-Centret Enghaven Adresse: Søvangen 1, Søvind Postnummer/By:

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Michael Hansen Øresundsakvariet Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK 2015 UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF www.kano-kajak.dk

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Flere, længere, igen og andre. Guide til flere oplevelser i området

Flere, længere, igen og andre. Guide til flere oplevelser i området Flere, længere, igen og andre Guide til flere oplevelser i området Denne publikation er støttet med midler fra Miljøministeriets Idestorm i forbindelse med udarbejdelse af en national friluftspolitik.

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2012 1 1. Indledning... 3 1.1. Aktivitetscentre og Hjernelounges... 3 1.2. Koncept for Hjerneloungen...

Læs mere

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Særnummer af Magasinet Kano & Kajak DANSK KANO & KAJAK FORBUND En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Hvorfor kano og kajak? Udviklingskonsulent, Michael Jakobson: Efter

Læs mere

OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk

OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk LEDELSE OG ORGANISERING Afklar roller og opgaver Del opgaverne Hold bedre møder Håndtér konflikterne Kend din klub Kend interessenterne Kend kompetencerne

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE SYNLIGGØRELSE OG ANERKENDELSE

LEDELSE OG ORGANISERING REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE SYNLIGGØRELSE OG ANERKENDELSE LEDELSE OG ORGANISERING Følg tre trin til en frivillighedsstrategi 1 Afklar roller og opgaver 5 Del opgaverne 8 Hold bedre møder 11 Håndtér konflikterne 13 Kend din klub 16 Kend interessenterne 19 Kend

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Jakob Kofoed Vendsyssel Historiske Museum Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og Hirtshals

Læs mere

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede UDVIKLINGSPLANEN 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Pibergården...3 Overordnede mål...3 Brugerne...4 Bestyrelser og brugerråd...5

Læs mere