Hvor kommer medicinen fra?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor kommer medicinen fra?"

Transkript

1 Nyviden Syddansk Universitet særnummer oktober 2012 Hvor kommer medicinen fra? Bør lægemiddelindustrien vende tilbage til naturen? Af professor Lars Porskjær Christensen

2 NYVIDEN oktober 2012 særnummer Særnummer af Nyviden. Redaktion: Kent Kristensen (journalist, ansvh.), Martin Vikkelsø (layout og web), Kommunikation, Syddansk Universitet, tlf , Forsidefoto: Scanpix. Fotos: Ole Friis, Novonordisk.dk og Scanpix. Tryk: Rosendahls. Oplag: ISSN Litteratur Christensen, Lars P. & Kathrine B. Christensen (2012): Fra plante til lægemiddel. I BIOTEK 2 Anvendt bioteknologi, kapitel 6, (Stefan D. Emkjær, Forlagsredaktør). L & R Uddannelse, Egmont. ISBN: Fretté, Xavier C. & Lars P. Christensen (2012): Artemisinin et effektivt lægemiddel mod malaria udvundet fra en kinesisk medicinplante. I BIOTEK 2 Anvendt bioteknologi, kapitel 7, (Stefan D. Emkjær, Forlagsredaktør). L & R Uddannelse, Egmont. ISBN: Newman, David J. & Gordon M. Cragg (2012): Natural products as sources of new drugs over the 30 years from 1981 to Journal of Natural Products, 75,

3 særnummer oktober 2012 NYVIDEN Lars Porskjær Christensen Festforelæser ved Syddansk Universitets årsfest den 5. oktober 2012: Planter har en enestående evne til at producere forsvarsstoffer, og det er forklaringen på, at mennesker i tusinder af år har anvendt dem til behandling af sygdomme. Indtil nu har vi således isoleret over forskellige potentielle forsvarsstoffer fra planter. Alligevel udvikler medicinalindustrien slet ikke så mange nye lægemidler som tidligere, og en af forklaringerne på den udvikling kan være, at det er hurtigere og billigere at forbedre eksisterende lægemidler. Der har nemlig aldrig været så høj efterspørgsel på medicin som i disse år, og det skyldes blandt andet, at vi får flere livsstilssygdomme, og at vi bliver flere mennesker på kloden. Alene i Danmark rundede eksporten af medicin og farmaceutiske produkter sidste år 60 milliarder kroner. Det fortæller Lars Porskjær Christensen om i denne festforelæsning. Han er professor i analytisk kemi og naturstofkemi samt leder af Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi. Her forsker han i bioaktive naturstoffer, og han har især fokus på, hvordan vi udvikler nye og bedre lægemidler og sundere fødevarer. Lars Porskjær Christensen tager os med på en historisk rejse, hvor vi blandt andet stifter bekendtskab med tidligere helbredelsesmetoder hos kineserne, ægypterne og grækerne. Vi hører også om nogle af de vigtigste medicinske gennembrud i de seneste hundrede år. Og undervejs stiller Lars Porskjær Christensen spørgsmålet om, hvorvidt lægemiddelindustrien bør vende tilbage til naturen. 3

4 NYVIDEN oktober 2012 særnummer Hvor kommer medicinen fra? Bør lægemiddelindustrien vende tilbage til naturen? De fleste af os vil på et tidspunkt i livet skulle indtage en eller anden form for lægemiddel til forebyggelse eller behandling af en sygdom. Årsagen til at man får en sygdom kan være genetisk betinget, kan skyldes en infektion forårsaget af bakterier, virus, svampe eller parasitter, eller den kan være relateret til vores livsstil. På trods af at sundhedsbølgen er over os, lever vi i en tid, hvor flere og flere lider af overvægt, får hjertekarsygdomme, diabetes, kræft og andre livsstilsrelaterede sygdomme. Paradoksalt nok har antallet af livsstilsrelaterede sygdomme på verdensplan aldrig været højere. Behovet for at producere nye og eksisterende lægemidler til at forebygge og behandle sygdomme er derfor steget voldsomt inden for de seneste år. En øget befolkningstilvækst og stigende forventning om generelt bedre behandlingsmetoder har bestemt ikke gjort efterspørgslen på lægemidler mindre, tværtimod. Milliard-industri Finanskrisen og samfundsøkonomien giver anledning til mange panderynker, men det gælder ikke for lægemiddelindustrien, hverken nationalt eller internationalt. Herhjemme slår dansk lægemiddeleksport alle rekorder for tiden, og især kører det forrygende for Novo Nordisk, der måned for måned sætter nye salgsrekorder, selvom det er på en trist baggrund, idet det betyder, at vi får flere diabetikere på verdensplan. Lægemidler er blevet Danmarks vigtigste eksportvare, og bacon og lurmærket smør er ikke længere Danmarks største gave til verdenssamfundet det er lægemidler. Den danske eksport af medicin og farmaceutiske produkter rundede i 2011 rekordhøje 60 milliarder kroner. I dag udgør medicin og farmaceutiske produkter knap 10 procent af den samlede danske eksport, og det ser ikke ud til at stoppe her. Billedet er det samme i lande som USA og Tyskland, hvor lægemiddelindustrien står stærkt, og for nylig læste jeg, at den spanske lægemiddelindustri forventede at gå 4

5 særnummer oktober 2012 NYVIDEN lyse tider i møde på grund af landets rekordhøje arbejdsløshed på cirka 25 procent. Dermed ville Spanien snart være et land på lykkepiller eller anden form for antidepressiv medicin. Lægemiddelindustrien har primært centreret sin forskning og udvikling i at forbedre eksisterende lægemidler for at imødekomme Derimod er søgen efter nye interessante aktive naturstoffer i naturen tidskrævende og dyr. Problemet med stofbibliotekerne er, at de ikke repræsenterer den diversitet og kompleksitet, man finder i naturen. Naturen er i stand til at producere nye den stigende efterspørgsel og for at øge indtjeningen. Dette kan være en af årsagerne til, at nye banebrydende resultater inden for udvikling af helt nye typer lægemidler stort set er udeblevet inden for de seneste årtier. En anden forklaring kan være, at tilgangen til den måde, hvorpå man i dag søger efter Antallet af nye lægemiddelstoffer er faldet drastisk inden for de seneste år. kemiske strukturer, som vi ganske enkelt ikke er i stand til at finde på. Naturen er derfor en rig ressource for nye spændende farmakologisk aktive naturstoffer, der blot venter på at blive opdaget og anvendt i nye lægemidler. Anvendelsen af stofbiblioteker udgør farmakologisk aktive stoffer til udvikling af helt nye typer lægemidler, ikke er god nok. Man springer populært sagt over, hvor gæret er lavest, for at holde omkostningerne nede. Udvikling af lægemidler Udvikling af lægemidler er en langstrakt og kompliceret proces og starter næsten altid med, at man tester potentielle lægemiddelstoffer i simple modeller for en specifik biologisk aktivitet relateret til behandling af en sygdom. Hvis det er ny kræftmedicin, man vil udvikle, så vil man starte med at teste stoffer for deres evne til at slå kræftceller ihjel uden for en levende organisme, typisk i et reagensglas. Derefter tester man det stof, der har størst effekt, i dyr, som typisk er mus eller rotter. Hvis stoffet også viser meget lovende resultater i dyreforsøg, er det næste skridt kliniske forsøg, altså testning af stoffet på mennesker. Skridtet fra testning i dyr til mennesker er ikke enkelt og vil ud over etiske overvejelser og vurderinger af bivirkninger også kræve velbegrundede argumenter for, at stoffet har en reel mulighed for at kunne udvikles til et lægemiddel. Planter og mikroorganismer har traditionelt været den vigtigste kilde til nye lægemidler, men inden for de seneste 20 år er denne søgen efter nye lægemiddelstoffer i naturen blevet erstattet med søgen i store stofbiblioteker bestående af kendte naturstoffer og syntetiske stoffer. Grunden er formodentlig, at det er en hurtigere og billigere måde at finde farmakologisk aktive stoffer på til brug i nye lægemidler. Vores livsstil giver flere sygdomme, og det øger efterspørgslen på Lægemidler er blevet Danmarks vigtigste eksportvare. medicin. 5

6 NYVIDEN oktober 2012 særnummer Med opdagelsen af penicilliner fik lægevidenskaben for alvor et middel mod infektionssygdomme. Her er en af pionererne, Howard Florey, ved at teste penicillin på en mus. derfor en begrænsende faktor for opdagelsen af nye vigtige farmakologisk aktive stoffer og er givetvis forklaringen på, at antallet af nye lægemiddelstoffer er faldet drastisk inden for de seneste år. Lad os se lidt nærmere på udviklingen af lægemidler på verdensplan, og hvor meget naturen har bidraget med i forbindelse med udvikling af nye lægemidler inden for de seneste årtier. Lægemidler på verdensplan Planter har især haft betydning for udvikling af smertestillende lægemidler samt lægemidler til behandling af psykiske lidelser og sygdomme, der er forårsaget af parasitter som malaria og ikke mindst kræft. Mikroorganismer har især været væsentlige bidragsydere til udvikling af lægemidler mod infektionssygdomme, hvor det mest kendte eksempel er opdagelsen af penicilliner udledt fra Penicillium-svampe i midten af 1920 erne. Penicilliner var de første lægemidler, der effektivt kunne behandle en række alvorlige infektionssygdomme som tuberkulose, syfilis og stafylokokinfektioner. Selv i dag spiller naturstoffer en betydelig rolle som inspiration eller direkte kilde til lægemidler. Således var en tredjedel af alle nye lægemidler, som blev godkendt på verdensplan i perioden , naturstoffer eller syntetiske stoffer afledt af dem. Blandt kræftmedicin og antibiotika var andelen endda endnu højere, og går vi bare 20 år længere tilbage i tiden, var naturstoffer den primære kilde til udvikling af nye lægemidler. Langt de fleste naturstoffers farmakologiske effekter er dog stadig ukendte, men der er ingen tvivl om, at det er blandt disse stoffer, at vi også skal finde nogle af fremtidens vigtige lægemidler. Tiden er derfor inde til at bringe naturens stoffer tilbage i pillerne. Jeg vil i det følgende give eksempler på planters rolle i udviklingen af lægemidler mod forskellige sygdomme. Men for at forstå dette bør vi nok søge svar på spørgsmålet om, hvorfor planter egentlig producerer sådanne bioaktive naturstoffer? Planter er kemiske fabrikker Planter er at sammenligne med en kemisk fabrik, der producerer en lang række naturstoffer via komplicerede biokemiske processer. Nogle naturstoffer bruger planten til lagring af energi via fotosyntese, opbygning af celler og reproduktion, hvorimod andre naturstoffer indgår i plantens forsvar mod fjender som mikroorganismer og planteædende insekter. Planter producerer ofte mange typer forsvarsstoffer, og en plante kan producere langt over 500 forskellige. Når de er i stand til det, skyldes det, at planter er 6

7 særnummer oktober 2012 NYVIDEN fastholdt på et bestemt voksested via deres rødder. De kan altså at indholdet af naturstoffer i en og samme planteart kan variere, ikke bare gå et andet sted hen, hvis de bliver udsat for en trussel afhængig af hvor den gror. Evolution og tilpasning til det omkringliggende miljø er derfor forklaringen på, at planter er leverandører eller fare, og derfor har det været nødvendigt at udvikle et kompliceret og alsidigt kemisk forsvarssystem. af så mange spændende farmakologisk aktive naturstoffer. En del af disse forsvarsstoffer er arts- eller Planters evne til at producere forsvarsstoffer slægtsspecifikke, og andre er vidt udbredt. er årsagen til, at de har været anvendt til Der er indtil videre isoleret over forebyggelse og behandling af sygdomme forskellige potentielle forsvarsstoffer fra planter. Planternes fjender kan dog udvikle resistens over for forsvarsstofferne, og det svarer planterne igen på ved at producere endnu større mængder af de pågældende naturstoffer. På et tidspunkt bliver dette dog for energikrævende for planten. Ved tilfældige mutationer, altså ændringer i planternes arveanlæg, produceres nye naturstoffer, som med tiden overtager hovedrollen i plantens forsvar, og dette er også baggrunden for, Der er indtil videre isoleret og givet os nogle af de vigtigste lægemidler. over forskellige potentielle forsvarsstoffer fra planter. Anvendelsen af planter til behandling Vi kan lære meget af historien og forebyggelse af sygdomme bygger på mange hundrede års erfaringer og i visse tilfælde flere tusinde års og har spillet en væsentlig rolle i forbindelse med udvikling af lægemidler. Arkæologisk kan vi stadfæste brugen af lægeplanter helt tilbage til neanderthal-mennesket, der levede for over år siden. De sendte deres døde af sted på den sidste rejse medbringende kruk- Asiatisk sælger viser bundter af ginseng, som i mange år har været brugt som medicinplante. 7

8 NYVIDEN oktober 2012 særnummer ker, som indeholdt frø af lægeplanter, der havde stor betydning for stammen. De tidligst fundne historiske optegnelser om brug af planter til medicinsk formål stammer fra Kina og siges at være skrevet af den legendariske kejser Shen Nung for næsten 5000 år siden. De ældgamle helbredelsesmetoder fra Kina rummer stor viden om brugen af medicinplanter, hvoraf mange anvendes i deres oprindelige form den dag i dag som f.eks. ginseng (Panax ginseng). Flere af medicinplanterne, der omtales i disse ældgamle skrifter, har ligeledes givet anledning til opdagelsen af vigtige lægemidler. En af disse er kinesisk malurt (Artemisia annua), som i 1979 førte til opdagelsen af det farmakologisk aktive naturstof artemisinin til behandling og forebyggelse af malaria. Opdagelsen var baseret på over 200 kinesiske medicinopskrifter mod malaria og feber fra 168 år før Kristi fødsel. Ved at følge opskrifterne fandt man ud af, at te fremstillet af blade fra kinesisk Medicinplanten Artemisia annua er omtalt i ældgamle skrifter og førte i 1979 til opdagelsen af et nyt medicinsk lægemiddel. Mange steder i verden udgør malaria en alvorlig trussel. malurt havde en effekt mod malaria. Herefter gik man straks i gang med at finde baseret på plantebaserede lægemidler. behandling var foruden magi og bønner årsagen til dette, og det resulterede i Da Renæssancen nåede det nordligere opdagelsen af artemisinin, som i dag stadig anvendes som et effektivt lægemiddel Europa omkring år 1500, begyndte læge- mod malaria. Ægypterne brugte opiumsplanter Ægypterne anvendte også planter som lægemidler. I Ebers Papyrus, der er en papyrusrulle skrevet af egyptiske tempelpræster omkring 1550 før Kristi fødsel, angives 877 recepter. Nogle af recepterne handler om opiumsvalmuen (Papaver somniferum) til smertelindring. Denne plante, som blandt andet dyrkes i Afghanistan, er i dag leverandør til vigtige former for smertestillende medicin som morfin men også codein, der er et af de virksomme stoffer i hovedpinetabletter som Kodimagnyl, og som mange sikkert har taget på et tidspunkt efter en våd tur i byen for at lindre smerten fra tømmermændene Et eksempel fra den tidlige udvikling af dagen derpå. moderne medicin er opdagelsen af, at I middelalderen var stort set alle, der udtræk fra planten af fingerbøl-slægten officielt praktiserede lægekunst i Europa, kunne bruges som hjertemedicin. tilknyttet kirken, og den medicinske 8

9 særnummer oktober 2012 NYVIDEN kunsten at udvikle sig i videnskabelig retning, og større viden om medicinplanternes farmakologiske egenskaber blev erkendt. Plantemedicinen ændrede sig fra at være baseret på tradition og erfaringer til at bygge på et videnskabeligt grundlag. Det resulterede i opdagelsen af flere lægemidler, og grundlaget for den moderne medicin blev dannet. Et af de mest kendte eksempler fra den tidligere periode af den moderne medicin var opdagelsen af, at udtræk fra lægeplanter af fingerbøl-slægten (Digitalis) kunne anvendes til behandling af hjertesygdomme. Opdagelsen blev gjort af den britiske læge William Withering i 1780 erne på baggrund af kloge koners anvendelse af planten. I dag kender vi aktivstofferne som hjerteglykosider, og enkelte af dem benyttes stadig i behandlingen af visse hjertesygdomme. Grækerne har også haft stor indflydelse på udviklingen af lægemidler. Hippokrates, der var lægekunstens fader og levede i det 5. århundrede før Kristi fødsel, beskrev således omkring 400 lægeplanter og deres anvendelse i sine skrifter. Opiumsvalmuen er leverandør til flere former for smertestillende medicin. En af de planter, han omtaler, er barken fra hvid-pil (Salix alba), som han knuste til et fint pulver og anvendte som et effektivt middel mod smerte og feber. Cirka 2000 år senere gav den inspiration til udviklingen af det første syntetiske lægemiddel Aspirin, også kendt som acetylsalicylsyre eller hjertemagnyl. Historien beretter, at Hoffmann først testede acetylsalicylsyre på rotter, som huserede på hans loft. Da han fandt ud af, at ingen af Fra pilebark til hjertemagnyl (Aspirin) I 1830 lykkedes det at isolere en lille mængde bittert smagende gule krystaller fra barken af hvid pil, og man kaldte stoffet salicin. Når salicin indtages, omdannes det i kroppen til salicylsyre, som har en smertestillende effekt. Få år efter opdagelsen blev stoffet salicylsyre fremstillet i fabriksmæssig skala ud fra salicin rotterne døde efter indtagelsen af stoffet, gik han skridtet videre og testede det på sin far. Dette er den første beretning om testning af et syntetisk lægemiddel på mennesker og lever selvfølgelig langt fra op til de krav, man stiller til testning af lægemidler i dag. Efter indtagelsen af acetylsalicylsyre var Hoffmanns far efter mange år med store smerter nu næsten smertefri. og blev lanceret som et smertestillende og I samarbejde med lægemiddelvirksomheden Bayer blev acetylsalicylsyre Arkæologisk kan vi stadfæste febernedsættende lægemiddel. Salicylsyre var dog hårdt at håndtere for brugen af lægeplanter helt tilbage markedsført under handelsnavnet Aspirin til neanderthal-mennesket. i Hoffmann havde fremstillet mavens slimhinder i kombination med, at man skulle indtage meget store mængder verdens første syntetiske lægemiddel og for at få den ønskede effekt, da kroppen har svært ved at optage stoffet. Disse problemer løste den tyske kemiker Felix Hoffmann ved at fremstille acetylsalicylsyre ud fra salicylsyre. Acetylsalicylsyre viste sig at være langt nemmere at optage og så havde det en større smertestillende effekt. Baggrunden for Hoffmans interesse for salicylsyre var, at hans far havde leddegigt, og han ville derfor gerne udvikle et mere skånsomt lægemiddel til behandling af sin fars gigtsmerter. dannede således grundlaget for starten på den farmaceutiske industri, som vi kender den i dag. Hvad er egentlig hemmeligheden bag Aspirins medicinske effekt? Selvom vi ikke kender Aspirins farmakologiske effekter i detaljer, ved vi i dag, at Aspirin hæmmer dannelsen af nogle vigtige signalstoffer i kroppen. Stoffer, der blandt andet fremmer størkning af blodet og betændelsesreaktioner, feber og gør smertereceptorerne mere følsomme. 9

10 NYVIDEN oktober 2012 særnummer Verdens første syntetiske lægemiddel blev i 1899 markedsført under navnet Aspirin. Dette er baggrunden for, at Aspirin i dag i vid udstrækning anvendes som smertestiller og blodfortyndende middel. Sidstnævnte gør, at Aspirin bruges i behandlingen af forskellige typer af hjertekarsygdomme og deraf også navnet hjertemagnyl. Som så mange andre lægemidler har Aspirin også alvorlige bivirkninger, idet et for stort forbrug i en længere periode kan føre til mavesår, hovedpine, svimmelhed samt er en stor belastning for nyrer og lever. Derfor skal man anvende hjertemagnyl med omtanke. Vi bør dog rette en stor tak til piletræet for at have leveret inspiration til et effektivt og meget anvendt lægemiddel. Planter mod kræft Planter har haft størst betydning for udvikling af lægemidler mod kræft. De fleste af disse lægemidler virker ved at forhindre den ukontrollerede celledeling af kræftceller ved at smide grus i celledelings-maskineriet. De raske celler bliver selvfølgelig også påvirket af lægemidlerne, men da kræftceller deler sig meget hurtigere end raske celler, bliver kræftceller påvirket relativt meget mere. Med andre ord er lægemidler mod kræft cellegifte, og det er årsagen til, at kemoterapi-behandlinger kan give ubehagelige bivirkninger i form af hårtab, kvalme etc. Man kan nævne mange eksempler på naturstoffer fra planter, der benyttes i kræftbehandlingen i dag. Jeg vil dog nøjes 25 år fra opdagelsen af taxol til lægemidlet blev lanceret, hvilket ikke er usædvanligt for udvikling af lægemidler. Det største problem med udviklingen af taxol som lægemiddel var, at barken af takstræet indeholder relativt lidt taxol, og for at behandle en enkelt patient skulle man bruge seks store gamle takstræer på over hundrede år. Da takstræet er et af de langsomst voksende træer i verden, var direkte udvinding af naturlig taxol ikke en bæredygtig og rentabel metode. Man fandt løsningen i en kendt haveplante og nær slægtning til takstræet, det europæiske takstræ (Taxus baccata). Det europæiske takstræ indeholder et beslægtet stof til taxol, som kan isoleres fra nålene i relativt store mængder. Det har den fordel, at man ved kun at høste nålene undgår at dræbe træet. Ud fra dette beslægtede naturstof kunne man forholdsvis nemt og billigt producere taxol ved simpel kemisk syntese. Det er fortsat den foretrukne metode til at fremstille lægemidlet Paclitaxel, selvom bioteknologisk produktion af taxol ud fra plantecellekulturer udgør et vigtig supplement til det store behov for dette naturstof. Den trojanske hest En af de hyppigste kræftformer blandt mænd over 50 år er prostatakræft. Problemet med prostatakræftceller er, at de vokser meget langsomt, hvorfor det ikke er muligt at slå dem ihjel med tradimed kort at fortælle historien om opdagelsen af naturstoffet taxol, der markedsføres som lægemidlet Paclitaxel. Og jeg vil slutte af med kort at fortælle om et nyt lovende lægemiddel mod prostatakræft (kræft i blærehalskirtlen). Paclitaxel har haft stor betydning i behandlingen af mange kræftformer og er stadig et af de vigtigste og mest anvendte lægemidler til bekæmpelse af denne frygtelige sygdom. Historien om taxol Historien om taxol tager sin begyndelse i 1962 i USA i staten Washington. Et hold botanikere havde fået til opgave at indsamle plantemateriale af de planter, der groede i staten, med det primære formål at finde nye stoffer til behandling af kræft. Laboratorietests i reagensglas viste snart, at et alkoholudtræk fra barken af det amerikanske takstræ (Taxus brevifolia) påvirkede væksten af kræftceller i en sådan grad, at man straks gik i gang med at finde ud af, hvad der var årsag til denne kræfthæmmende effekt. I 1966 lykkedes det at isolere aktivstoffet i ren form, og man gav det navnet taxol. Først i 1971 lykkedes det at bestemme molekylstrukturen af taxol, hvorefter man testede stoffet mod kræft i dyremodeller ligeledes med meget lovende resultater. De første kliniske studier blev indledt i 1984, og i 1992 blev taxol godkendt som lægemiddel mod kræft og markedsført under navnet Paclitaxel. Der gik altså cirka 10

11 særnummer oktober 2012 NYVIDEN tionel kemoterapibehandling, inden kræftsygdommen breder sig til andre organer. Inden for en overskuelig årrække har man forhåbentlig et effektivt lægemiddel mod denne dødelige sygdom. Sygdommen resulterer ofte i døden, hvis man ikke i tide kommer i behandling. Middelhavsplanten giftig gulerod (Thapsia garganica) ser ud til at levere løsningen til en effektiv behandling af prostatakræft. Frøene fra planten indeholder stoffet thapsigargin, der er i stand til at blokere en calciumpumpe i celler. Længere tids blokering af pumpen bevirker, at cellen ikke fungerer, og det fører til celledød. Thapsigargin er derfor en ekstrem kraftig cellegift og som sådan uegnet som lægemiddel. Hvordan kan man så bruge stoffet i behandling Tilbage til naturen Medicinen kommer primært fra naturen, som igennem årtusinder har leveret naturstoffer til behandling af sygdomme. Selvom vi til dels har udviklet metoder til at forudsige den kemiske struktur af virksomme lægemidler, må vi erkende, at vi ganske enkelt ikke besidder den fantasi og evne, som naturen har til at fremstille farmakologisk aktive stoffer. Hvis vi fortsætter med at udvikle lægemidler baseret på eksisterende viden, vil af prostatakræft? Man introducerer ganske enkelt thapsigargin i en ikke-giftig form, som kun kan omdannes til et giftstof af enzymer i prostata, der hovedsageligt er lokaliseret i og omkring kræftcellerne. Man introducerer altså giftstoffet til kroppen som en trojansk hest, og Planter har haft størst betydning for udvikling af lægemidler mod kræft. lægemiddel industrien få svært ved på længere sigt at frembringe nye banebrydende lægemidler. Lægemiddelindustrien får altså brug for hjælp til at udtænke og producere nye lægemidler, og hvorfor ikke søge hjælpen i naturen, der er rig på naturstoffer, det er en velkendt metode ved udvikling af lægemidler. Lægemidler baseret på thapsigargin har vist lovende resultater i dyreforsøg og afprøves i øjeblikket i kliniske forsøg på personer med fremskreden prostatakræft. hvis farmakologiske effekter blot venter på at blive opdaget. Jeg tror derfor, at tiden er inde til, at lægemiddelindustrien vender tilbage til naturen, så den kan fortsætte med at udvikle bedre og mere effektive lægemidler til fremtidige generationer. Der gik omkring 25 år fra forskerne begyndte at arbejde med taxol, indtil lægemidlet blev lanceret. 11

12 NYVIDEN oktober 2012 særnummer Nye banebrydende resultater inden for helt nye typer lægemidler er stort set udeblevet inden for de seneste årtier. Lars Porskjær Christensen 12

Kemisk design af lægemidler

Kemisk design af lægemidler Kemisk design af lægemidler Af ph.d. studerende Lars Linderoth, ph.d. studerende Flemming Gundorph Hansen og Professor Robert Madsen Vi er blevet gode til at forstå sygdomme i detaljer, dvs. hvilke molekylære

Læs mere

NYVIDEN. Livet er fedt. Af professor Ole G. Mouritsen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T SÆRNUMMER OKTOBER 2005

NYVIDEN. Livet er fedt. Af professor Ole G. Mouritsen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T SÆRNUMMER OKTOBER 2005 NYVIDEN S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T SÆRNUMMER OKTOBER 2005 Livet er fedt Af professor Ole G. Mouritsen Særnummer af NYVIDEN. Redaktion: Informationschef Bo Kristiansen (ansvh.), Kent Kristensen

Læs mere

LÆGEMIDDELFORSKNING. Lægemiddelforskning udgives af Danmarks Farmaceutiske Højskole

LÆGEMIDDELFORSKNING. Lægemiddelforskning udgives af Danmarks Farmaceutiske Højskole LÆGEMIDDELFORSKNING 2000 D A N M A R K S F A R M A C E U T I S K E H Ø J S K O L E Lægemiddelforskning udgives af Danmarks Farmaceutiske Højskole Redaktion: Mette Rasmussen (ansvarshavende), Jesper Munck,

Læs mere

Kinesisk malurt. en medicinplante med potentiale. Planten kinesisk malurt (Artemisia annua) er en

Kinesisk malurt. en medicinplante med potentiale. Planten kinesisk malurt (Artemisia annua) er en 29 Kinesisk malurt en medicinplante med potentiale Bioaktive stoffer fra planten kinesisk malurt anvendes i dag med stor succes til malariabehandling verden over. Stofferne har dog mange andre mulige anvendelsesområder,

Læs mere

INDHOLD. Uddannelse i forsøgsdyr. 16 Dyremodeller i udforskningen af sukkersyge Af Karsten Buschard

INDHOLD. Uddannelse i forsøgsdyr. 16 Dyremodeller i udforskningen af sukkersyge Af Karsten Buschard INDHOLD Uddannelse i forsøgsdyr Det kræver særlig uddannelse at arbejde med forsøgsdyr, uanset om man passer og plejer dem, medvirker ved forsøg, udfører forsøgene eller har ansvaret for en forsøgsdyrsstald.

Læs mere

Nye gensplejsede planter til nye formål

Nye gensplejsede planter til nye formål Nye gensplejsede planter til nye formål >

Læs mere

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i SCIENTOLOGI Gør verden bedre at leve i Den anvendte religiøse filosofi, Scientologi, blev grundlagt og udviklet af L. Ron Hubbard, og den tilbyder en præcis vej for alle, så de kan genvinde det sande og

Læs mere

Bioteknologi. Temahæfte 2010. Indhold. Biologi-bioteknologi. med fremtidens muligheder i hænderne. Bacheloruddannelse

Bioteknologi. Temahæfte 2010. Indhold. Biologi-bioteknologi. med fremtidens muligheder i hænderne. Bacheloruddannelse ISBN 978-87-991224-6-2 Temahæfte 2010 Indhold Biologi-bioteknologi Bacheloruddannelse Uddannelsen i biologi-bioteknologi er en anvendelsesorienteret, forskningsbaseret og tværdisciplinær uddannelse, hvor

Læs mere

De grundlæggende principper for økologisk produktion:

De grundlæggende principper for økologisk produktion: GMO Klaus sall i Økologisk PERSPEKTIV Forsigtighed er et af de grundlæggende principper for økologisk produktion. Men er der overhovedet nogen grund til at være forsigtig, når det kommer til GMO-afgrøder?

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse. 15 års succeser i kræftforskning

Kræftens Bekæmpelse. 15 års succeser i kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 15 års succeser i kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 2014 Udarbejdet af Mette Weber og Bodil Kofoed Layout Marianne Glynstrup Indholdsfortegnelse s. 1 Indholdsfortegnelse Forord: 15

Læs mere

GENTEKNOLOGI & SIKKERHED

GENTEKNOLOGI & SIKKERHED GENTEKNOLOGI & SIKKERHED afgivet af indenrigsministeriets betænkning nr. 1043 gensplejsningsudvalg københavn 1985 ISBN 87-503-5545-7 In 00-64-bet. AKA print, Århus Indhold Udvalgets medlemmer 6 Kommissorium

Læs mere

Magasin 2011 Den største gave

Magasin 2011 Den største gave Magasin 2011 Den største gave Løsningen ligger i hjernen Jeg havde det som Tornerose Den tavse sygdom Psykisk sundhed er ikke en selvfølge Jeg har det fint, far Samarbejde giver hurtigere udvikling af

Læs mere

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYN TESE SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI BIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

En naturlig udvikling? Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede. en særudgave af fra rådet til tinget

En naturlig udvikling? Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede. en særudgave af fra rådet til tinget En naturlig udvikling? > Bioteknologiske udfordringer i starten af det 21. århundrede en særudgave af fra rådet til tinget 2 Indhold Forord 4 Individuel medicin 5 Proteomics 10 Genterapi 12 Designer genes

Læs mere

Danmark overhalet indenom. Fokus. Nøl! Selv om Danmark i EU har forpligtet

Danmark overhalet indenom. Fokus. Nøl! Selv om Danmark i EU har forpligtet Sjældne diagnoser og vanskelige behandlinger Nyhedsmagasin om forebyggelse og behandling Fokus magasinet Regioner lader sjældne patienter vente i årevis Side 16-17 PRIS 1,5 mio KRONER En enkelt patient

Læs mere

Indhold. Forsidebillede: Efteråret er mødernes tid i PROPA se side 22. Efterårshilsen til PROPAs medlemmer. At leve med kræft. Giv lyd, mand!

Indhold. Forsidebillede: Efteråret er mødernes tid i PROPA se side 22. Efterårshilsen til PROPAs medlemmer. At leve med kræft. Giv lyd, mand! September 2011, nr. 3 At leve med kræft Nye behandlinger af prostatakræft med spredning HIFU behandling i Norge Indhold Nr. 3, september 2011 PROPA NYT udgives af Prostatatakræftforeningen. Adresseændringer,

Læs mere

Rug skal bremse prostatakræft. Side 6

Rug skal bremse prostatakræft. Side 6 Medlemsblad for Pharmadanmark Marts 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Ledere på læge mid del området afslører, hvad de vægter til jobsamtaler side 4 Samarbejdet mellem læger og industri

Læs mere

Så tag dig dog sammen!

Så tag dig dog sammen! Så tag dig dog sammen! Citat 1 Jeg forstår ikke, hvorfor nogen har det næsten perfekt, og andre har det forfærdeligt! Jeg er blevet mobbet, kaldt luder, so og bitch. Jeg er blevet svigtet af én, jeg troede,

Læs mere

Ny aldringsforskning. resultater og perspektiver

Ny aldringsforskning. resultater og perspektiver Ny aldringsforskning resultater og perspektiver ÆldreForum er et uafhængigt råd, oprettet under Socialministeriet, som skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på alle ældrelivets områder. Rådet

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Sundhed og sygdomsbehandling

Sundhed og sygdomsbehandling i de næste 30 år tredobles antallet af mennesker i norden, der har behov for behandling. længere levealder, nye mediciner og bedre behandlingsmetoder øger vores LIVSKVALITET, men stiller også det nordiske

Læs mere

Artikelserien Fra patent til patient: Dyreforsøg er uundværlige i præklinisk forskning. Side 16. Etik bremser Novo Scholarship side 4

Artikelserien Fra patent til patient: Dyreforsøg er uundværlige i præklinisk forskning. Side 16. Etik bremser Novo Scholarship side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark November 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Etik bremser Novo Scholarship side 4 Mød Pharmadanmarks nye direktør side 6 Ph.d.er bruges nu inden for produktion

Læs mere

FORSKNING. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011

FORSKNING. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011 FORSKNING for livet Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011 Kræftens Bekæmpelse Årsrapport 2011 2 Vision og 2015 mål Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at

Læs mere

Kåre Jansbøl og Katrine Schepelern Johansen. Topikal behandling af psoriasis: Patienters præferencer for gel eller salve

Kåre Jansbøl og Katrine Schepelern Johansen. Topikal behandling af psoriasis: Patienters præferencer for gel eller salve Kåre Jansbøl og Katrine Schepelern Johansen Topikal behandling af psoriasis: Patienters præferencer for gel eller salve Topikal behandling af psoriasis: Patienters præferencer for gel eller salve kan hentes

Læs mere

Mød os på nettet og ansigt til ansigt

Mød os på nettet og ansigt til ansigt nderside af omslag Til gavn for alle Den offentlige og private forskning inden for lægemiddelområdet er et område, hvor danske forskere og virksomheder klarer sig rigtig godt også efter en international

Læs mere

tæt på kræft Ny luft til lungekræftpatienter Hurtige diagnoser redder liv side 6 Når kræft spreder sig side 16 Side 26

tæt på kræft Ny luft til lungekræftpatienter Hurtige diagnoser redder liv side 6 Når kræft spreder sig side 16 Side 26 Nr. 2 Juni 2011 9. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft Side 26 Ny luft til lungekræftpatienter Hurtige diagnoser redder liv side 6 Når kræft spreder sig side 16 indhold 03 Hvordan kan du hjælpe børn

Læs mere

SKYND DIG, HVIS DU VIL MED!

SKYND DIG, HVIS DU VIL MED! ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang September 2012 Nr. 3 SKYND DIG, HVIS DU VIL MED! Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Landsindsamlingen

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere