Referat fra LandboUngdoms Årsmøde 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra LandboUngdoms Årsmøde 2015"

Transkript

1 Til postmodtagere: Lokalforeningsformænd, regionrådsformænd, ungdomskonsulenter, landsledelsen og samarbejdspartnere LandboUngdom Agro Food Park Aarhus N Tel Fax april 2015 Referat fra LandboUngdoms Årsmøde 2015 Vedlagt er referat fra LandboUngdoms Årsmøde 2015 på Landbrugsskolen Sjælland, Høng. Hvis du har kommentarer til referatet, skal vi have dem inden otte dage, hvorefter referatet betragtes som godkendt. Venlig hilsen Lene Mouritsen Møller Uddannelseskonsulent, cand. Agro. LandboUngdom Tel: (direkte) formand Svend Nygaard mobil

2 Referat Referat fra LandboUngdoms Årsmøde den 28. marts 2015 på Landbrugsskolen Sjælland, Finderupvej 8, 4270 Høng 1. Valg af mødeleder og stemmetællere Årsmødet skal vælge en mødeleder og to stemmetællere. Mødeleder: Henrik Dalum Stemmetællere: Birgitte K. Vester og Thorsten Hougaard. 40 stemmeberettigede til stede. 2. Ledelsens beretning Landsledelsen fremlægger beretningen for årets aktiviteter. Svend: Politisk arbejde- etableringsvilkår, lønforhandlinger til elever. Maria: Pløjeudvalg: DM med stor opbakning til Skole DM, elever forbereder sig til konkurrencen. VM i pløjning oktober 2015 i Danmark. CEJA indflydelse på CAP reform, obligatorisk støtte til unge landmænd. LU har været i Landsdækkende TV: Jonas i Rigtige mænd og Maria i Dræb din livret landmænd er stolte af deres arbejde. Fokus på mad, foder og fødevareproduktion, det gør indtryk på forbrugere. Ann: NSU lederskole, formandsskifte i NSU. Medieudvalg har arbejdet med Agromek (75 nye medlemmer) - kontakt med unge, PR trailer og brug af andre medier. Jesper: Landbrugsuddannelsesudvalget har arbejdet med erhvervsuddannelsesreformen. LandboUngdom var vært for RYE Efterårsseminar med temaet Bæredygtig fødevareproduktion. Rejs med RYE det er spændende og lærerigt. Peter Kock: Elevtiltag KLUB 1, 2 og 3. ERFA grupper i KLUB 3. Landbrugets Lederuddannelsesudvalg har arbejdet med en undersøgelse af lederuddannelsen og ændringer, så AØ bliver på 10 måneder. Kasper: Mere kontakt til Regionskontakter. Landstraktortrækudvalg tænker både på traktortræk og foreningen. DM på Bornholm flot løftet. DM i traktortræk skal i 2015 være i Thisted. Mads: Kursusudvalget giver noget til ens CV personligt. Martskursus udvikler deltagerne med mange kompetencer. Mix af eksterne og interne undervisere. Udvikler kurserne med nye ideer så send dem til udvalget. Luksus kursus for både nye og erfarne ledere. Studietur til Holland i uge kr. for en uge. Udvikle LU kompetencecenter. Future Farmers udbydes til sommerferien til virksomhedsledere. Flere endags kurser. Lederforum i ny 2 / 7

3 stil. Udviklingsdøgn hvordan skal LU se ud i Svend: Tak til alle samarbejdspartnere, Familielandbrugs- og Landboforeninger, Landbrug og Fødevarer, landbrugsskolerne, Realdania. Uden deres støtte ville vores arbejde ikke være muligt. Spørgsmål og debat: Simon Jensen: politik etablering arbejder LU ikke med det? Anders Petersen: KLUB 1 arbejde, hvordan går det rundt i landet? Arbejdet meget med etablering sammen med Landbrug og Fødevarer. Elevtiltag: Generelt går det meget godt, har lige afleveret første rapport, svært at holde fast i de unge i praktiktiden. Dorte Kvistgaard, ungdomskonsulent og koordinator på elevtiltagene svarede. Kaj Aage Højgaard: Nu stilles der krav til de unge mennesker for at være klar til skoleophold, det er fint. Lederuddannelsen 40 uger på AØ den sidste del er fint. Nødvendigt for at blive klar til at blive landmand eller til en lederstilling. Flere unge bør tage til udlandet for at få erfaringer personligt og fagligt. Elevtiltag er et godt tiltag og hold fast på dem i praktikdelen. Udfordring: hjælp med at give eleverne gode erfaringer. Udfordring, at vi får flere elever fra ikke-landbrug. Udfordringen er også kulturforskellen. Ikke alle kender kulturen % tager ikke for givet at arbejde. Signaler, at LU tror på erhvervet, dejligt. Lone Andersen, L&F: Tak for beretningen. Generationsskifte har været diskuteret meget, vi har brug for det, der er mange udfordringer - bidragssatserne skal være lavere, tinglysningsafgift væk for de unge. Vær åben for alle muligheder ved etablering gå ud og bank på for at få samarbejde med landmænd i dag. Knap en fjerdel er over 65 år. Ros fra GLS-A i lønforhandlingerne. Ros for synlighed i medierne, det gavner hele landbrugserhvervet. Fortsæt med det. Tak for engagement i de lokale familielandbrug og landboforeninger. Fælles opgave at forbedre praktikpladserne. Vi har brug for jer som foreningsfolk og landmænd. Tak for samarbejdet. Keep up the good will. Johanne Marie Laursen: Flot at mange er mødt frem i Høng. Tak for beretning. Mange beslutninger gør dem mere synlige. Hold fast i samarbejdet vi kan godt have flere med fra landboforeninger og familielandbruget og skolerne. Johan Bebe: Nyt medlemssystem det er svært at blive medlem? Fælleskontor hvad er der sket med konsulenterne? Pløjning - VM i Thy skal vi fortsætte med pløjning i LU, skal andre stå for det? Jonas Hansen: Valg i DK har vi en plan for, hvordan landbruget har en fremtid i DK? Svar: Stil krav til unge mennesker er ok. Tag til udlandet f.eks. med Travel to Farm. Etablering arbejder LU meget med, og vi skal tænke nyt, og de etablerede skal tænke nyt om, hvordan de ansætter de nye elever. Medlemssystemet der er lavet nye tiltag, der letter funktionerne. 3 / 7

4 Fælleskontoret har stadig udfordringer, der er to afskediget pga. budget. Konsulenterne har samme kontor, som de hele tiden har haft. Medarbejderes kompetencer udnyttes optimalt. Folketingsvalg i regionerne bør I tage fat i lokale politikere og invitere dem til debatmøder, ledelsen og L&F vil gerne deltage. Mads: Tænk bredt inviter flere forskellige partier og opfør jer ordentligt. Maria: Pløjning har brug for et generationsskifte udfordring med lokale ildsjæle. Det tager tid at få flere unge pløjere med, prøv Teampløjning, hvor to går sammen om at deltage i pløjning. I regionerne skal der også nye til. Kaj: Etablering hvordan bringer man parterne sammen? Ny selvstændighedsmuligheder. Lav en uddannelsesplan efter AØ. Lav trainee stillinger, så lederelever lærer noget om ledelse. Mads: Uvidenhed koster penge! LU har kursus, og det koster kr., og det vil de unge ikke betale. Fint med karriereplan med lederegenskaber. Beretning godkendt. 3. Indkomne forslag a) Ledelsen stiller forslag om vedtagelse af nye vedtægter for Landsorganisationen LandboUngdom. Bilag 1a. Afstemning: Flertal: 34 stemmer for de nye vedtægter. Imod: 1 4. Godkendelse af regnskab Årsregnskabet vil blive fremlagt af LandboUngdoms revisor fra Deloitte, hvorefter der er mulighed for at stille spørgsmål. Årsmødet skal godkende regnskabet. Bilag 2. Anders Larsen, revisor fremlagde regnskab Landbrugsskolernes bidrag ønskes synligt ligesom Dansk Landbrugs bidrag for at have dokumentation for ændringer i tilskud. Gager stor post kan de bruges anderledes? Winkas, hvad har det kostet? 1700 kr. pr. måned i driftsudgift deles med 4H. Beløbet Til etablering af Winkas kan findes og sendes ud. Ca kr. Christian Mark: 16 egenkapital fordeles under opløsning. Bogføringsmæssigt er indskudt egenkapital sat i egen projektmappe til rådighed. Søren Kreutzfeldt: Lokal landboforening vil kun give tilskud til Aarhus LU. LMØ trækker deres støtte til Aarhus LU fremadrettet. Anders Petersen: Mener man har fået færre konsulenttimer end forudsat. Forklaringer til regnskabet: 4 / 7

5 Mangler kr. fra L&F til elevtiltag i 2014, og 4H har ikke købt så mange timer, som budgetteret. Alle timer er brugt til at udvikle LU og elevtiltag, ny struktur koster timer. Regnskabet er et samlet regnskab for både landsorganisation og regioner, da vi i den nye struktur er sammen om det hele. Er der nogle problemstillinger, man ønsker at drøfte med ledelsen, vil ledelsen hellere end gerne holde et møde om det. God gennemgang af regnskab. Afstemning til godkendelse: Flertal stemte for. 5. Kontingentfastsættelse Det blev på regionformandsmødet den 11. november 2011 besluttet et fælles medlemskontingent på kr. 300,00 i perioden Kontingentfastsættelse er derfor ikke aktuelt på Årsmødet Ikke aktuelt i Godkendelse af arbejdsplan Årsmødet skal diskutere og beslutte Arbejdsplan Bilag 3. Afstemning til godkendelse: Flertal stemmer for. 7. Valg af formand Ikke aktuelt i Valg af repræsentanter og suppleanter til landsledelsen Der skal vælges tre medlemmer for to år. På valg er Maria Jeppesen, Jesper Engelund og Kasper Kamp Christensen. Da Ann Rendbæk udtræder før tid, skal der vælges et medlem for et år. Derudover skal Årsmødet vælge to suppleanter for et år. Bilag 4 Anders Bach, Øst 2 år Esben Tanghus, 2 år Thorbjørn Koefod, Bornholm, PL på JU, 2 år Louise Jacobsen, Fyn, 1 år Suppleanter: 1. Nicoline Sørensen, Østfyn 2. Anders Petersen, Sydfyn Farvel til fire personer i landsledelsen tak for samarbejdet. 9. Valg til kontorudvalg Der skal vælges to medlemmer for et år. På valg er Jurjen Hessels og Simon Jensen. De nye vedtægter blev besluttet. Punktet er ikke relevant. 5 / 7

6 10. Valg til udvalg - bilag 4 a) Traktortrækudvalg Traktortrækudvalget består i dag af en repræsentant fra hver region, et ledelsesmedlem og en sekretær. Årsmødet skal vælge et medlem for et år til at sidde med i dette udvalg. På valg er Peter Kreutzfeldt Martin Hendriksen, Sydfyn b) Landspløjeudvalg Landspløjeudvalget består i dag af en repræsentant fra hver region, et ledelsesmedlem og en sekretær. Årsmødet skal vælge et medlem for et år til at sidde med i dette udvalg. På valg er Svend Juul Hedegaard. Ingen fra årsmødet. c) Aktivitets og kursusudvalg Udvalget består af fire medlemmer valgt på Årsmødet, et ledelsesmedlem og en sekretær. Der er to medlemmer på valg for to år. På valg er Maria Just og Majbritt Bergholdt. Der skal også vælges en suppleant for et år. Nikoline S. Sørensen, Sydfyn Steffen Pedersen, MidtVest Maria Cecilie Jacobsen, Sdj. Nord Suppl. Lene Sunesen, MidtVest d) Medieudvalg Medieudvalget består i dag af tre medlemsrepræsentanter, et ledelsesmedlem og en sekretær. Der skal vælges et medlem for to år til medieudvalget. På valg er Dorthe Nielsen. Dorte Nielsen e) Eventudvalg Eventudvalget er et nyt udvalg, som skal bestå af fire medlemmer valgt på Årsmødet, et ledelsesmedlem og en sekretær. Der er to medlemmer, som skal vælges for to år. På valg er Janneke Koenraadt og Rene Rendbæk. Nedlagt pt. 11. Eventuelt 5. september DM i traktortræk i Thisted kl fest kl DM i pløjning oktober 2015 på Kragerup Gods og indkvartering på Høng. VM i pløjning oktober 2015 det officielle program for pløjeselskabet er den 26. september 5. oktober. Hjælpere søges til mange forskellige opgaver, meld jer som hjælper på 6 / 7

7 Christian Schulz sekretariatschef for landbrugsskolerne. Sekretariatet er flyttet til Axelborg for at få synlighed, der hvor mange beslutninger bliver taget. Har løbende dialog med LU via Svend Nygaard og Hanne Damm. Glad for at deltage i årsmøde for at høre, hvad der optager LU. Glad for at I interesserer jer for politik, kan hjælpe med at få kontakt til uddannelsespolitikere. De unge kan give os viden, der kan bruges til fremtidige beslutninger. Klæd jeres ledelse på, så de har input til uddannelsespolitikken for landbruget i fremtiden. Birgitte Vester, konsulent, LU. Beslutningen har været at indføre et online medlemssystem. Det sparer os meget tid til registrering af medlemmer. Det øger sikkerheden og opfylder krav til DUF, nu nemt at finde de nødvendige oplysninger. Superbrugerne har adgang til medlemslister, der er opdaterede 24 timer i døgnet alle ugens dage. Man kan således sikre sig, at der er betalt medlemskab ved deltagelse i en aktivitet. Det giver rigtig god mening, at man til enhver tid kan trække oplysninger ud af systemet om antal medlemmer, i stedet for, at man som tidligere skulle have fat i hver region / lokalforening. Winkas er valgt ud fra prisen, idet det ikke har været en stor investering for foreningen. Medlem af Radikal Ungdom tak for invitationen, bor på Nørrebro, positiv overrasket, nedbrudt mine fordomme, fedt at følge jeres årsmøde, i er jo socialt netværk. Anders Hermansen. Opfordring til at LandboUngdom synliggøres på faglige kongresser mm. Ledelsen arbejder på at få en stand på tre kongresser i Herning. Henrik Dalum tak for samarbejdet med LU. Asbjørn Laursen ønsker til kommende årsmøder en opstilling af borde i hallen, så alle kan se dias og talere. Når LandboUngdom er med i TV eller aviser husk LU påklædning. 7 / 7

Referat af møde i LandboUngdoms Landspløjeudvalg

Referat af møde i LandboUngdoms Landspløjeudvalg Landsledelsen Cc: lnm, jtr, stn, hct. jbh LandboUngdom Agro Food Park 15 8200 Århus N Tel 8740 5000 Fax 8740 5010 www.landboungdom.dk 21. december 2011 Referat af møde i LandboUngdoms Landspløjeudvalg

Læs mere

Referat fra Landsmøde 2013

Referat fra Landsmøde 2013 Postmodtager i 4H klubber, regions-områdeformænd, landsledelsen, medarbejdere og øvrige deltagere. 7. januar 2014 Referat fra Landsmøde 2013 Mødet blev afholdt den 16. november 2013 på Skovly, Bakkevej

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat fra landspløjeudvalg Den 3. december 2007 på Bygholm Landbrugsskole

Referat fra landspløjeudvalg Den 3. december 2007 på Bygholm Landbrugsskole Til deltagerne ved pløjemødet 6. december 2007 Referat fra landspløjeudvalg Den 3. december 2007 på Bygholm Landbrugsskole Deltagere: Afbud: Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Kirsten Clausager, Tina

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30

Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30 Elevforeningen Den frie Lærerskole indkalder hermed til generalforsamling lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 09.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent, to stemmetællere og to protokolførere 2. Formandens beretning

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningdygtigt uanset fremmødte.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Soldatermissionens Unge 17. april 2010 i Fredericia

Referat af generalforsamling i Soldatermissionens Unge 17. april 2010 i Fredericia Punkt 1 Valg af dirigent: Dorte er enstemmigt valgt Referat af generalforsamling i Soldatermissionens Unge 17. april 2010 i Fredericia Punkt 2 Formandsberetning v. fungerende formand Jakob Damgård Mission

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Tekst og foto: Bo Bernes Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Medarbejdere på landets maskinstationer og større landbrug skal kunne andet end at køre traktor. Derfor

Læs mere

Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø

Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø a. Valg af dirigent b. Hovedbestyrelsen aflægger beretning om

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Ride-Instruktør Forening Vejle, den 15. februar 2010

Referat af generalforsamling i Dansk Ride-Instruktør Forening Vejle, den 15. februar 2010 Referat af generalforsamling i Dansk Ride-Instruktør Forening Vejle, den 15. februar 2010 1. Valg af dirigent. Formanden bød velkommen, og foreslog John Randskov som dirigent Dirigenten kunne meddele,

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

VMF Generalforsamling Torsdag d. 23/10 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

VMF Generalforsamling Torsdag d. 23/10 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 56 (til afstemning) VMF Generalforsamling Torsdag d. 23/10 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 1. Valg af dirigent [B]: Carsten Jensen, Formand DDD 2. Formalia [B] Valg af to referenter: o Ane Laursen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev

Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 86 Maj 2014 22. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk.

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2012

Referat Repræsentantskabsmøde 2012 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2012 SØNDAG DEN 22. APRIL 2012 KL. 10.00 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

hedebo og himmelstormer Forening med fremgang målmand eller landmand? macra na Feirme Besøg fra Irland Kampvalg til ledelsen Når sporten trækker

hedebo og himmelstormer Forening med fremgang målmand eller landmand? macra na Feirme Besøg fra Irland Kampvalg til ledelsen Når sporten trækker nr. 4 juli 2009 målmand eller landmand? Når sporten trækker macra na Feirme Besøg fra Irland Kampvalg til ledelsen Årsmøde gav nye kræfter hedebo og himmelstormer Forening med fremgang LU: Leder: Tekst:

Læs mere