FØLGESKRIVELSE [VEDLAGT] APPENDIX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØLGESKRIVELSE [VEDLAGT] APPENDIX"

Transkript

1 Dommen 28. oktober SS /2014 (som ankes) ingen egentlig juridisk vurdering. Anklager Kenn Jørgensens notits af 1 x A4 side i sagen fra den 15. oktober 2014, højtidligt underskrevet, sammen med ordvalget ingen egentlig efterforskning. UNITED NATIONS QUOTATIONS violations of Human Rights by Hillerød Court and Authorities Verdict in the case against Søren Mikkelsen Verdict of 28 th of October 2014 case number: SS / stk. 2 is in violation of CRPD and ARES as shown by bullets below. Competence made this understanding and translation: Søren Mikkelsen civic registration Bachelor of Arts English Languages AAU Aalborg Universitet years Denmark. The specific matter is verdict 809 stk. 2 in violation as follows because past years medical record of the accused, Søren Mikkelsen is a violation in itself. The accused Søren Mikkelsen, his medical record shows 300 days forced medical interventions of no therapeutic justification years 2011 to No danger to himself or others. No crime committed. ARES 13. Calls upon States to ensure that the rights of persons with disabilities, bearing in mind the Convention on the Rights of Persons with Disabilities CRPD, are fully integrated into torture prevention and protection, and welcomes the efforts of the Special Rapporteur in this regard. ARES/67/161 UNITED NATIONS 67/161. Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Distr.: General 7 March ARES 16. Strongly urges States to ensure that no statement that is established to have been made as a result of torture is invoked as evidence in any proceedings, except against a person accused of torture as evidence that the statement was made, encourages States to extend that prohibition to statements made as a result of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and recognizes that adequate corroboration of statements, including confessions, used as evidence in any proceedings constitutes one safeguard for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. ARES/67/161 UNITED NATIONS 67/161. Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Distr.: General 7 March ARES 14. Encourages all States to ensure that persons convicted of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment have no subsequent involvement in the custody, interrogation or treatment of any person under arrest, detention, imprisonment or other deprivation of liberty and that persons charged with torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment have no involvement in the custody, interrogation or treatment of any person under arrest, detention, imprisonment or other deprivation of liberty while such charges are pending. ARES/67/161 UNITED NATIONS 67/161. Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Distr.: General 7 March CRDP/3. Oct Denmark: State-party ensure that no one will be detained in any facility, on the basis of actual or perceived disability 37. CRPD/C/DNK/CO/1, Liberty and

2 security of the person (art. 14).. Articles 14, 15, 16, and 17. Reference is the CRPD Guideline on treaty specific document CRDP/3. Oct Denmark: The Committee is concerned with the distinction made by the State party between punishment and treatment, according to which persons considered unfit to stand trail for their impairment are not punished but sentenced to treatment. Treatment is a social control sanction and should be substituted by formal criminals sanctions for offenders whose involvement in crime is determined. The procedure applied to determine sentence to treatment is not in accordance with the safeguards a criminal procedure should have in order to impose a sanction to a person. Sentence to treatment is thereby incompatible with article 14., 34. CRPD/C/DNK/CO/1, Liberty and security of the person (art. 14). ). Article 14. Reference is the CRPD Guideline on treaty specific document CRDP/3. Oct Denmark: The Committee is deeply concerned at the number of cases of coercive treatment of persons admitted to psychiatric institutions, and at the methods used in coercive and involuntary treatment of persons with disabilities in psychiatric institutions, 38. CRPD/C/DNK/CO/1, Freedom from torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (art. 15). ). Article 15. reference Guideline on treaty specific document CRDP/3. Oct Denmark: The Committee is concerned at reports showing the level of abuse, exploitation and violence, 40. CRPD/C/DNK/CO/1, Freedom from exploitation, violence and abuse (art. 16). Article 16. Reference Guideline on treaty specific document Verdict in the case against Søren Mikkelsen Verdict of 28 th of October 2014 case number: SS / stk. 2 is in violation of CRPD and ARES non-scientific interrogations violation of ARES and CRPD In English this general science question needs answering. Case number.: 13/3626 journal of the State of Denmark, judge, Henning Lund-Sørensen 14 th of January 2013: What is a man? In scientific terms, what is Søren Mikkelsen a man past 5-10 years in the psychiatric policy program of the State of Denmark in ontological and epistemological terms? Reference: Patientombuddet case number.: 12/9790. ARES 12. Also calls upon all States to adopt a gender-sensitive approach in the fight against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, paying special attention to gender-based violence. ARES/67/161 UNITED NATIONS 67/161. Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Distr.: General 7 March 2013.

3 CRDP/3. Oct Denmark:..abolish the use medical non-consensual measures with regard to persons with psychosocial disabilities in institutions. It particularly recommends that the State party provide training on treatment in accordance with the Convention to medical professionals and personnel in care and other similar institutions on the prevention of torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.,39. CRPD/C/DNK/CO /1, Freedom from torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (art. 15). Article 15. Reference Guideline on treaty specific document Perpetrators or Human Rights violators of CRPD and ARES by the regional and municipal authorities in all parts of the Kingdom of Denmark CRDP/3. Oct : "..State part-party ensure incorporation of the Convention the official state, regional and municipal authorities in all parts of the Kingdom of Denmark, 13. CRPD/C/DNK/CO/1, General principal areas and obligations (arts. 1-4). Article 4. Reference Guideline on treaty specific document CRDP/3. Oct. 2014: It is also concerned at the insufficient information about the application of the Convention by the State party s courts and authorities, 12. CRPD/C/DNK/CO/1, General principal areas and obligations (arts. 1-4). Article 4. Reference Guideline on treaty specific document It matters: CRDP/3. Oct Denmark: The Committee recommends higher levels of compensation for victims, and higher penalties for perpetrators., CRPD/C/DNK/CO/1 Specific rights (arts. 5 30). Equality and non-discrimination (art. 5). Article 5. Reference Guideline on treaty specific document 2009.

4 3. november Kære til højere ret, Det lykkes at kære dommen af 28. oktober 2014 i straffesagen. Retten i Hillerød sagsnr.: SS /2014. Dom i straffesagen imod den anklagede af 28. oktober 2014 er Retsplejelovens 809 stk. 2, som forgår i konteksten er ingen efterforskning og ingen egentlig juridisk vurdering. Her gælder det et citat fra dommen, som siger Søren Mikkelsen siger uden forklaring citat: Concluding observation on the initial report of Denmark UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, citat slut, men citatet fra dommen in English Denmark - Oct Advanced unedited version citat slut. Forefindes ingen dansk oversættelse af FN-komiteens arbejde 3. oktober Danske og engelske sprogvanskeligheder er klagen over dommeren i byretten. Jf. dommen nævner FN-komiteens arbejde af 3. oktober 2014 med deltagerstaten Danmark på engelsk. Forklaring in English for FN-komiteen fulgte først. Herefter den danske forklaring for asylbrev og/eller ankebrev oversendt fra Retten i Hillerød til Østre landsret følger engelsk forklaring. Formålet oplyst blev forstået telefonisk af Retten i Hillerød, straffesagsafdelingen, ordlyden, kære, gået igennem og ordlyden SS /2014, lydoptaget telefonnummer alle telefonsamtaler, telefon, , på dagen den 31. oktober 2014, med Retten i Hillerød. Asylbrev er min måde at italesætte og sætte handling bag min anmodning om at indblande menneskerettighederne i sagen. Det kræver landsrettens kompetence i sagen citat dommen af 28. oktober 2014: Advanced unedited version, citat slut. Som også betyder der findes ingen oversættelse til dansk, men dommeren mangler smart nok in English. Det er dømt ved 5 års evaluering 3. oktober 2014, evaluering af FN-aftalen om tvang i psykiatrien, ratificeret år 2009, og skal ikke laves om af nogen. Det skal først modsvares om 5 år af FN-komiteen igen, altså år Begrundelsen for frifindelse i straffesagen Byretssag Hillerød SS /2014 er Landsdommer Bjarne Bjørnskov Jensens 2004 dom over en læge tiltalt for mordet på sin nabo. Modparten løb en risiko ved at angribe lægen uden grund. Dommen fremhæver, at døden altid har en årsag. Lægen blev overfaldet en mørk aften uden god grund og gjorde modstand. Argumentet lyder Straffelovens 13. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt. Stk. 2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller

5 ophidselse. Stk. 3. Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på retmæssig måde at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning. Jeg har sendt disse dødsmetaforer på i stedet for en køkkenkniv i forventning, om at de ville anmelde mig, således, at jeg kunne få lov at forklare mig til politiet i stedet for til dem, som blot siger jeg er sindssyg i stedet for at svare på mine spørgsmål om menneskeret og selvmordsrisiko forbundet ved deres tvangsterapi. Det er da meget bedre end en rigtig køkkenkniv i selvmordsaktion, som man så det i Sakskøbing den 7. maj 2014 og den 2. december 2013 i København, alt i alt, fire døde, knivstukket ihjel socialpsykiatriske bosteders køkken med en køkkenkniv af den de forgiver at ville hjælpe med tvang. Årsagen til at Region Hovedstadens Psykiatri får lov at anklage, i stedet for at svare er ond tro, sprogvanskeligheder og juridisk inkompetence fra dommerens side i byretterne. Strid om menneskerettighederne. Alle behandlingsdomme og processen med forhør lukket afdeling i straffesager Hillerød lukket afdeling, midt i retsprocessen for at ødelægge mine udtalelser, FNkomiteens ordlyd, herfor er kun vedlagt på engelsk unfit to stand trial. Dommerens forslag er i uorden og ulovlig oplyser FN-komiteen, men dommeren oplyser hun ikke kan engelsk sprog. Smart. Borgerrettighederne krænkes i en sag om mentalundersøgelse i stedet for en egentlig straffesag med mulighed for forklaring ordentligt, f.eks. ved skriftlig partshøring tilsendt politiets efterforsker for påstand om skriftlig forbrydelse i forbindelse med fremsendelse af en sigtelse skriftligt. Indtil videre har politiassistent eller efterforsker Ingrid Underbjerg Nordsjællands Politi bag anklageskriftet kun sigtet mig mundtlig for vist nok, uklart, 7 forhold, 5 anklager over s, påstande om skriftlige forbrydelser, men oplyst forberedende retsmøder, at mange flere er på vej. Der hersker mange tvetydige påstande. Østre landsret kan levere varen er håbet. Alle årsager er juridisk gyldige grunde, regnet rigtig af rigtige eksperter, og ikke som dommeren på dagen den 21. oktober i Hillerød byret, som opførte sig på retsmødet, som hovedpersonen i Lars von Triers film Anti-Krist fra 2009, som en gal kvinde, indestængt, som alligevel ender med at myrde alt og alle på sin vej. Det hedder sig i injuriesager, at den der overvejer én første bør bese værelse nr. 34 på Nationalmuseet thi her hænger de australske boomeranger. Citat af dommen af 28. oktober 2014: lagt vægt på hans fremtræden i retten. Det udgør i sig selv et kæmpemæssigt etisk så vel som juridisk problem, at man ikke lægger vægt på indholdet i min kritik, men på den måde jeg ser ud på, når jeg taler. Endvidere vil mit vidne Kurt Mikkelsen gerne oplyse, at jeg ikke opførte mig underligt, som dommeren påstår. Dommeren udnytter det som et ondt trick. Han er sindssyg. Hvorfor ellers nævne en underlig fremtræden, som årsag til en kendelse? Den anklagede er ikke mentalt handicappet, så som man påstår. Søren Mikkelsen, Statsvetar Lund Universitet 1666 Statsvetenskapliga Institutionen Lund i Sverige Svensk Magister i Statsvidenskab Udenfor Appendix følger en kort engelsksproget udspecificering til sidst i dokumentet heri, af den juridiske tvist på engelsk sprog, skrevet med citater skrevet af FN-komiteen oktober 2014, og meget relevant for sagen, som Søren Mikkelsen, hævder landsretten kan forstå,

6 som repræsentant for deltagerstaten og danske love. Søren Mikkelsen bruger her endvidere sin Bacheloruddannelse i engelsksprog Bachelor of Arts, English Languages, AAU Aalborg Universitet, Bemærk skriftlig partshøring for påstand om skriftlig forbrydelse er endnu ikke skrevet. Disse punkter dækker straffelovens 809 stk. 2 i sagen, og er skrevet for at få lov at få en rigtig straffesag og modtage en skriftlig sigtelse fra Nordsjællands Politis efterforsker, for påstanden om skriftlig forbrydelse, og lov til at svare med en skriftlig partshøring, som vedlægges anklageskriftet i sagsnr.: SS /2014, som forklaring for s under anklage. En skriftlig forklaring mangler fra den anklagede uden tvangspsykiatriens filter. Med venlig hilsen Søren Mikkelsen Statsvetar kan oplyses af Lund universitet i Sverige. Staten Sverige, Statsvetenskapliga Institutionen Lund, Sören Mikkelsen, civic registration number P393, Political Scientist

7 Forklaring af Appendix 17/17 årsagsforklaringer Anti-Krist Forklaring af årsager/årsagsforklaringer, 17 punkter i alt, som dækker den anklagede går straffri og anklagen inkompetence dommer Marianne Peschcke-Køedt. Appendix punktnummer 1. CRPD 2014 Denmark 5 year report. UNITED NATIONS, CRPD/C/DNK/CO/1 Committee on the Rights of Persons with Disabilities - Concluding observations on the initial report of Denmark, 3. October Appendix punktnummer 2. CRPD 2009 State party ratification of the Convention. UNITED NATIONS Guidelines on treaty-specific documents. Second session Geneva, October Appendix punktnummer 3. Dommen er vedlagt. Punktnummer 1. i Appendix oplyser hvad et internationalt team med danskere af verdensklasse jurister og lægevidenskab mener lige nu om alle regionale og kommunale myndigheder i konkrete sager i Danmark, som denne angående forsvarsadvokat, anklager, byretsdommer og overlæge. De har udtalt sig i den generelle sag om deltagerstaten Danmark den 3. oktober 2014 og ingen kommunale og regionale myndigheder har forstået en række forhold, kun landsretten har forstået alt. Appendix punktnummer 2. CRPD 2009 State party ratification of the Convention. UNITED NATIONS Guidelines on treaty-specific documents. Second session Geneva, October Punktnummer 2. oplyser hvad som realistisk set skal være på plads nu qua FN-aftalen indgået i fortiden, ratificeret, læst af landsretten i perioden. Her står nyttigt hvad som gælder ved ratificering og hvad som ikke gælder og hvad som skal være på plads år 2014 til 5 års evalueringen. Bemærk punktnummer 2. CRPD 2009 State party ratification of the Convention. UNITED NATIONS Guidelines on treaty-specific documents. Second session Geneva, October Det følger af bestemmelsen, artikel 4., at staterne skal sikre den fremadskridende fulde virkeliggørelse af de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Det betyder, at økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder skal opfyldes over tid, og at staterne er forpligtede til hele tiden at forbedre gennemførelsen af sådanne rettigheder. Spørgsmålet om, hvor hurtigt et land skal opfylde økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, afhænger af landets ressourcer og politisk vilje og ikke en forpligtelse. Til forskel herfra er de borgerlige og politiske rettigheder umiddelbart gældende. Det vil sige, at borgerlige og politiske rettigheder skal være opfyldt og respekteret fra den dag, konventionen træder i kraft i de forskellige stater. Borgerrettighederne skulle have været på plads år 2010, men for at vide besked herom, evaluerer FN-komiteen, det internationale lovsamarbejde, lægevidenskab og jurister, hvert 5 år. Det står i aftalen. Her hævedes det at disse to dokumenter handler om en trussel på mit liv. De handler om den generelle sag i Danmark. Om alle regionale og kommunale myndigheder, som er i strid med menneskerettighederne nu og da, også i denne byretssag Hillerød SS /2014. Dom i straffesagen imod den anklagede af 28. oktober 2014 er straffelovens 809 stk. 2, som forgår i konteksten er ingen efterforskning eller juridisk vurdering. Dommen af 28. oktober 2014 nævner den engelske ordlyd Convention on the

8 Rights of Persons with Disabilities CRPD citat: Concluding observation on the initial report of Denmark UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, citat slut, om Convention on the Rights of Persons with Disabilities CRPD. Dommen af 28. oktober 2014 nævner citat: Advanced unedited English version citat slut. Forefindes ingen dansk oversættelse fra FN-komiteen i sagen. Byretsdommer mener ikke hun har kompetencer til at spørge det danske medlem i sagen. Danske og engelske sprogvanskeligheder er klagen over dommeren, som ikke forstår indholdet skrevet fra FN-komiteen om hendes eget område i Dannark, den juridiske tvist, og som ikke tager stilling til materialet, men blot nævner, at den anklagede nævner dette materiale. Dommen nævner det, men ingen selvstændig stillingtagen til materialet, det nyeste og mest relevante for sagen nævnes i dommen. Dommeren har således ikke foretaget én egentlig bedømmelse af sagen straffri, men antager blot at Søren Mikkelsen skal straffes uden forklaring. Disse to årsager i Appendix punktnummer 1. og 2. bør være nok til at gå straffri i injuriesag af dommeren, Anti-Krist, men det gælder mit liv og ingen vi lade mig aflevere skrivelser i god ro og orden. Mine klager er skrevet på flugt, som denne på 48 timer. Det gælder om at få relevante skrivelser vedlagt sagen, som kan læses højt på retsmøde. Nu imens de ikke har brudt alle regler endnu og bare venter på Østre Landsret og Ambassaden, som måske, måske ikke når at ringe. Første officielle henvendelse er sket til Ruslands Ambassade, som prøveklud, med videre sendelse den 31. oktober 2014 Moskva. Appendix punktnummer 3. Dommen, den anklagede må ikke være sin egen advokat, Søren Mikkelsen må ikke selv føre forsvaret den 9. oktober 2014 Retten i Hillerød. Byretssag Hillerød SS /2014. Herefter følger punktnummer 4. Dommen af 28. oktober 2014 i straffesagen, som ankes. Byretssag Hillerød SS /2014. Appendix punktnummer 5. Partshøring af 6. januar vedlagt. Kompetence som forsvarer i straffesager. Sigtelsen lød: Overtrædelse af Straffelovens 119, stk. 1, ved i perioden fra den 23. september 2013 til den 26. september 2013, ved flere tilfælde i den nævnte periode, at have sendt mails, med ordlyden Jeg vil kun èn ting lege med dit blod samt jeg vil have dit blod, til ved Statsforvaltningen ansatte Henning Lund-Sørensen, hvilket var egnet til at frembringe alvorlig frygt hos Henning Lund-Sørensen.. Straffri anklagen lød 6. januar lukket afdeling 2014, jeg vil lege med dit blod. Resultatet er anklageskriftet forkastes, pga. skriftlig partshøring ved Søren Mikkelsen. Partshøring henviser til Retsplejeloven. Kapitel 24. Sagens parter. Formanden for Patientklagenævnet Statsforvaltningen ansatte Henning Lund-Sørensen ville hellere dø af mine s end at skulle besvare spørgsmål. Spørgsmål uddybes. Det forgår ved punktnummer 6-14.

9 Appendix punktnummer 6. Følgende FN-rapport vedlagt partshøring af 6. januar støtter påstanden om at den ansatte ved staten er menneskeretsforbryder i strid med FN s Torturkonvention (vanrøgter danske børn og voksne): UNITED NATIONS 22 ND SESSION OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL 4. MARCH 2013 GENEVA UNITED NATIONS SPECIAL RAPPORTEUR ON TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT. FN-rapport 13 af 13 sider, læs siderne 4-5, om tvang i psykiatrien, som skal afskaffes, de engelske ord the abolition betyder afskaffelsen på dansk. FN-Rapporten er online Appendix punktnummer 7. Region Hovedstadens Psykiatri er modpart i Søren Mikkelsens erstatningssag for krænkelser af FN-konvention BKI nr. 35 af 15/09/2009 dømt af Købehavns Byret 26. september 2013 til at eksperten, kan svare for sig sagsnr.: BS 2A- 2183/201 dom, Københavns byret, tvangspsykiatrisk patient, Søren Mikkelsen mod Region Hovedstadens Psykiatri. Dommen er Retsplejeloven 12 stk. 3. som dækker sager, som frembyder særlig omfattende eller vanskelige retlige eller bevisretsmæssige spørgsmål. Bemærk at tre personer fra anklageskriftet er hhv. personlig overlæge for mig i sagen om den lukkede afdeling samt overlægens chef, klinikchef, og dennes chef vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri. De bør svare alle tre svare mig. Patientklagenævnet, Formanden, Statsforvaltningen, den ansatte Henning Lund-Sørensen ville hellere dø af mine s end at skulle besvare spørgsmål. De andre vil heller ikke besvare spørgsmål heller ikke selvom jeg stiller spørgsmålet principielt tre gang i træk på retsmøder, så svarere de kun i den konkrete sag, at deres vurdering er, at jeg er sindssyg uden forklaring. Jeg stiller det generelle spørgsmål og de svarer konkret i andre sager. Appendix punktnummer 8. Stævning. Civil retssag pågår. Dom i straffesagen imod den anklagede af 28. oktober 2014 er straffelovens 809 stk. 2, som forgår i konteksten af ingen efterforskning eller juridisk vurdering. Straffelovens 809 stk. 2 anvendt sådan strider med FN-konvention opført Retsinformation BKI nr. 35 af 15/09/2009 artikel 16 - Frihed for udnyttelse, vold og misbrug fremme fysisk, kognitiv og psykisk helbredelse.., og i strid med konventionens artikel 15 - Frihed for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.., og i strid med konventionens artikel 14 - Frihed og personlig sikkerhed.. frihedsberøvelse.. eksistensen af et handicap i intet tilfælde kan berettige til frihedsberøvelse.., og i strid med konventionens artikel 17 - Beskyttelse af personlig integritet. Enhver person med handicap har ret til respekt for sin fysiske og psykiske integritet på lige fod med andre. Påstanden er, at både dommer, forsvarsadvokat og anklager har krænket den anklagedes menneskerettigheder på forberedende retsmøde 21. oktober. Det gælder mine borgerlige og politiske rettigheder, gjort gældende ved konventionens ratificering, nedfældet i artiklerne 14, 15, 16 og 17.

10 Appendix punktnummer 9. ARES/67/161 UNITED NATIONS 67/161. Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Distr.: General 7 March 2013 gender-sensitive. Et generelt sundhedsfagligt spørgsmål skal besvares, om lægevidenskab og menneskers køn, forskelle i køn skal oplyses for hele området, således at mentalundersøgelser troværdigt kan sammenlignes. Hvis man i Region Hovedstadens Psykiatri arbejder imod ARES anbefalingen og er ikke opmærksom på to køn i stedet for et høn. Køn sendt til Ruslands stat dømmes måske, måske ikke. Journalført af Statsforvaltningen, jurist, Henning Lund-Sørensen 14. januar 2013: Hvad er en mand? Hvad er Søren Mikkelsen, en mand, de sidste fem-ti år i hele Regionens psykiatriske plejeprogram i ontologisk og epestimologisk forstand?..du bad om at det fremgik af referatet at nævnet ikke besvarede dit spørgsmål.. sagsnr.: 13/3626. Patientombuddet svar af , er, at det ikke er et sundhedsfagligt spørgsmål, sagsnr.: 12/9790 hos Patientombuddet. In English: case.: 13/3626 journal of the State of Denmark, judge, Henning Lund-Sørensen 14 th of January 2013: What is a man? In scientific terms, what is Søren Mikkelsen a man past 5-10 years in the psychiatric policy program of the State of Denmark in ontological and epistemological terms? Reference: Patientombuddet case number.: 12/9790. Ontologi eller metafysik. Henviser til en udbredt umenneskelig logik hos mange beskrevet..mænd og kvinder reagerer forskelligt på sygdom. Men det taler man ikke om i psykiatrien af frygt for at virke diskriminerende., citat slut, Staten Danmark, Socialpsykiatri 2009 nr. 6. Tabu Tag Kønsbrillerne på. De danske psykiatere er kønsblinde de vender ryggen til kønnets afgørende betydning med undskyldninger om ligestilling. Det skriver avisen Information den 13. april UNITED NATIONS ARES/67/161 Distr.: General 7 March 2013 omhandler CRPD, herunder behandlingsdom og mentalundersøgelse i tvang. Appendix punktnummer 10. Anklager Kenn Jørgensens notits af 1 x A4 i sagen vdr. Søren Mikkelsen, som oversendes, her står, at han har skrevet anklageskriftet uden egentlig efterforskning, kun mundtlige sigtelser for skriftlige forbrydelser, og kun har læst nogle e- mails, som han synes, forklarede det. Appendix punktnummer 11. Partshøring for sigtelse og tilhold 13. august 2014 Vestegnens Politi. Efterforsker, Vestegnens Politi, KBHV. Den 13. august 2014 anklager Bente Schnack og Marie Kristine Scharling Nordsjællands Politi Advokatur NSJ vha. Vestegnens Politi, KBHV i nogen andre sager. Til orientering er skriftlig partshøring afleveret personligt 27. oktober 2014 til KBHV for sigtelsen j.nr Jeg går straffri, men det må du selv læse. Det gælder også straffri for KBHV tilhold ved chefanklager Peter Godske for NSJ anklager Bente Schnack og Marie Kristine Scharling j.nr.: Det gælder også straffri for NSJ tilhold ved anklager Bente Schnack for lokalpolitiker Bente Claudi J.nr.: Det gælder også en kopi. Nordsjællands Advokatur vdr. anklager Bente Schnack og Marie Kristine Scharling. Til orientering jeg overholder ingen polititilhold. Det gælder både det Bente Schnack gav mig i år og for det hun gav sidste år, år 2013, midt i kommunalvalgkampen, år 2013, fik jeg et polititilhold for Bente Claudi, en lokalpolitiker for de konservative i Hillerød kommune, med politisk ansvar for tvang i

11 psykiatrien. Kopi sendt Bente Claudi samt hendes politiske modstander fra Dansk Folkeparti, som siger, Psykiatriordfører Liselott Blixt siger, politiets frihedsberøvelser af helbredsmæssige grunde, ikke helbreder nogen. Appendix punktnummer 12. af 17. oktober. Anklager Kenn Jørgensen sagde han havde læst overlægen havde skrevet om mig. F.eks. tog han en af 20. oktober tilsendt ham og ikke en 17. oktober i sagen, som er en politianmeldelse af det FN-komiteen siger om overlægens teori og praksis, 3. oktober afsendt fra citat dommen: mail 20. oktober 2014, citat slut. E- mail 20. oktober oplyser den der anklager for gamle dødstrusler 2 år i træk, politianmeldt igen og igen for dødstrusler, Klinikchef og Politijurist Henrik Søltoft-Jensen, også er den der underskriver domme og kendelser hos politiet, som begynder ifølge Søren Mikkelsen for 4 år siden. Ifølge anklageskriftet begynder det kun for 2 år siden den 27. november 2012 ved frihedsberøvelse af Søren Mikkelsen, mentalundersøgelser uden strafferetslig forklaring, Politiets papirer, disse af Politiets frihedsberøvelser af helbredsmæssige grunde, underskriver sig som, Klinikchef og Politijurist Henrik Søltoft-Jensen 22. november af 17. oktober en politianmeldelse med henvisning til evaluering af deltagerstaten Danmark, 3. oktober Den handler om vanrøgt af børn i tvangspsykiatrisk fangenskab qua teori og kendskab til praksis i brug, herunder stikprøver. Kontrolbesøg fra FNkomiteens medlemmer, for at forstå den praksis i brug nu også strider i Danmark. De nævner også interessant for denne sag begrebet unfit to stand trial, det henviser til den dansk sproget ordlyd behandlingsdom og det sagen indtil videre sigter på. Jeg politianmelder 17. oktober inden forberedende retsmøde 21. oktober 2014 med henvisning til FN-komiteens udtalelse af 3. oktober 2014, som jeg mener, er en juridisk gyldig udtalelse i sagen, som netop er udtalt i strid med, også til gavn for at varetage interesser, som mine, med deres specialist evner. CRPD 2014 Denmark 5 year report. UNITED NATIONS, CRPD/C/DNK/CO/1 Committee on the Rights of Persons with Disabilities - Concluding observations on the initial report of Denmark, 3. October Appendix punktnummer 13. af 30. oktober Retten i Hillerød om asyl som anke. Asylbrev som anke oversendes af Retten i Hillerød baggrunden er ikke nævnt. Den anklagede søger hellere asyl i stedet for at slå lægen ihjel i nødværge. Det gælder om at have flere muligheder. Det gælder om at blande menneskeretten som asyl grund ind i sagen. Det er sendt til Moskva som et meget kort skriv uden videre forklaring ud fra den betragtning, at så er processen med god grund sat i gang. Dødstrusler på er fremsendt i stedet for rigtige køkkenknive. Køkkenknive henviser til at man vil fjerne spidserne fra køkkenknivene socialpsykiatriske bosteder køkken dags dato, fordi der er mange drab i egne rækker. Vrede patienter går hele tiden i selvmorsaktion og knivstikker læger og plejepersonaler ihjel. Ingen kan forklare det med andet end de er psykotisk i gerningsøjeblikket. Jeg sender s i stedet for køkkenknive. Det står faktisk flere steder i s under anklage, der står citat død vha. PR/Markedsføring citat slut, f.eks. i af 27. juli 2014 under anklage og nævnt i anklageskriftet, til den ansvarlige for Hillerød Retshjælp, tilsendt en specialiseret advokat i borgerrettigheder og sager herom for fattige.

12 Fattige som ikke har råd til en advokat bliver narret bevidst. Advokaten Helen Vang Siegumfeldt vildleder bevidst og vil ikke blande menneskerettighederne ind i sagen, selvom vi har talt meget herom. Det fremgår også af af 27. juli 2014 jf. anklageskriftet. Klage står der, efterfulgt af aktivt link Appendix punktnummer 14. PR/Markedsføring Google AdWords Nordsjællands Politi og Region Hovedstadens Psykiatri Internetkrigen fortsætter i sikkerhed i asylstaten, budskabet er lovligt og sendes fra dansk domæne og Googles marketing team har godkendt det som Politisk annoncering. Google AdWords, som jeg har betalt mange penge for, ingen behandlingsdom kan stoppe min hjemmeside kun at jeg dør i tvang eller tror på deres trusler om, at jeg aldrig kommer ud uden forklaring optil 2 år, ingen injuriesag er anmeldt med forklaring af mine ord skrevet, menneskeretsforbryder, kun at jeg har henvendt mig, og at jeg ikke må henvende mig, kun et vink med en vognstang og jeg har anmodet om en straffesag for at få lov at vedlægge min skriftlige forklaring i stedet for at jeg får en ny straffesag som denne uden skriftlig forklaring. Appendix punktnummer 15. Klage af 24. oktober 2014 juridisk inkompetence til statsadvokaten oversendt fra Retten i Hillerød over anklageren og den beskikkede forsvarsadvokat over retsmødet 21. oktober Appendix punktnummer 16. Advokatur NSJ sigtelse af 24. juni. Hos NSJ får straffesagen om Formanden for Patientklagenævnet tilført J.nr. 13. januar. J.nr Gerningskoden står i J.nr. Her står Det står for aktindsigt. Sagen får tilført nyt J.nr. 24. juni J.nr juni J.nr. er svar på en rykker for svar om aktindsigt for straffesagen af 6. januar. Jeg rykker for svar 26. marts 2014 og får først svar 24. juni 2014? Jeg får modstridende svar i sagen. Min advokat i en retssag om det principielle menneskeretslige spørgsmål på daværende tidspunkt, Karen Damgaard, Frederikssund Advokaterne får oplyst et relevant resultat fra Straffesagen om menneskeretsforbryder/formanden for Patientklagenævnet, telefonisk, som jeg ikke mener, vi kan bruge professionelt uden aktindsigt. Resultatet kan bruges til at skaffe tvangspsykiatriske patienter erstatning. Jeg må gerne kalde Formanden for Patientklagenævnet menneskeretsforbryder. Det er ikke injurier. Resultat oplyst Karen Damgaard, er, der bliver ingen straffesag. Anklageskriftet er forkastet. Jeg indkalder Frederikssund Advokaterne, Advokat Karen Damgaard, som vidne, beskikket advokat ved Retten i Hillerød, og jeg har fået én mundtlig bekræftelse af hun gerne vil gentage det NSJ Politi og Advokatur udtalte 26. marts 2014 til hende telefonisk. Senere 24. juni 2014, gensigter senioranklager Marie Kristine Scharling NSJ Advokatur mig uden nye grunde. Senere modtager jeg et tilhold/sigtelse uden forklaring mod at udtale mig og markedsfører sagen, sendt på vegne af senioranklager Marie Kristine Scharling og Bente Schnack, NSJ Advokatur af Vestegnens Politi den 13. august samme dag som Nordsjællands Politi, hævder de har sigtet mig mundtligt i denne sag. Den konkrete sag SS /2014. Den anklagede ryger i fangehullet lukket afdeling igen for sindssyge og dødstrusler uden

13 forklaring. Ingen kender tilsyneladende baggrundshistorien. Danmark er en kriminel i strid med Pariserklæringen om bistandseffektivitet. Det begyndte med at jeg tjente kr. på reklamebureau Mensch A / S som brugte mine ideer, dokumenteret succes historic track record poor man s markets til danske NGO'er Alle NGO er sagde nej til at redde verden for alvor med historic-track-record arbejdsmodel og ikke bare for reklame. Jeg kunne ikke sælge det videre og begyndte at skrive dø af skam til akademikerne med ansvaret for arbejdsmodellen. Jeg blev politianmeldt for dødstrusler i stedet for, og skulle angre lukket afdeling for min helbredelses skyld og ikke for dødstrusler, men da jeg slap fik jeg brev fra politiet om, at de ikke mente sagen holdte til et anklageskrift år "Samtalen afsluttes ved, at pt. kommer med en længere redegørelse for nødhjælpen i Afrika. Svært tankeforstyrret.. Søren Mikkelsen - sygejournal Region Hovedstadens Psykiatri. Aktuelt citat om emnet: Udviklingsbistanden skal øremærkes kvinderne, for de bruger pengene fornuftigt på deres familie og skaber fremdrift. Mændene dovner den og drikker familiens penge op. Sådan har historien lydt i mange år. Det begyndte i 1970 erne med rødstrømpernes indtog. Før alt dette var kvinderne glemte i den støt stigende udviklingsbistand fra Danmark.., bragt i Kristeligt Dagblad, 27. marts Den verdensberømte danske filminstruktør Lars von Trier i hans film Anti-Christ på engelsk og Anti-Krist på dansk fra år 2009, handler om en gal kvinde, som myrder alt og alle på sin vej. Det er en henvisning til bogen Dead Aid af udviklingsøkonom, Dambisa Moyo, Oxford University, (2009), forord om Danmarks donorstatsarbejde i Afrika: "Mellem 1970 og 1998, hvor donorstatsbistanden til Afrika var på dens højeste, steg fattigdommen i Afrika fra 11 procent til svimlende 66 procent... Afrika er den mest konfliktplagede region i verden, ". Den generelle sag, gør ondt værre med vilje, i psykiatrien, er målt citat: "Den indlagte fastholdes. Undersøgelsen fra Justitsministeriets forskningskontor viser desuden, at en stor del af behandlingsdommene idømmes som følge af forhold, som er begået, mens den psykisk syge allerede var indlagt. Det er oftest som følge af vold eller trusler mod personalet.", citat slut, Skab ny reform for behandlingsdomme, avisen Information, 7. maj Berlingske Nyhedsbureau den 5. oktober 2012 citat: Over halvdelen af psykiaterne på landets sygehuse udsættes for trusler på jobbet. Dødstrusler og overfald er ikke sjældne i psykiatrien., citat slut. Citat Region Hovedstadens Psykiatri engelsk sprog: Conclusion.. reducing accessibility to means and possibilities for absconding.., citat slut, Region H, (2011). Det engelske ord absconding betyder at flygte. Region H forskning oplyser end ikke (2011), at patienterne flygter fra tortur. Det danske ord vanrøgt dækker sagen bedre. Vanrøgt ved kommunale og regionale myndigheder i Danmark er dømt af FN-komiteen senest igen 3. oktober 2014 det er det citatet fra dommen af 28. oktober 2014 handler om: Concluding observation on the initial report of Denmark UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities citat, Convention on the Rights of Persons with Disabilities CRPD dommen Advanced unedited english version citat slut. Ingen vil svare mig ordentligt i spørgsmålet om mentalundersøgelser i forbindelse med straffesager i mit liv de sidste 4 år. Jeg stiller det generelle spørgsmål og de svarer i en den konkrete sag hver gang. Jeg har en ren straffeattest og har aldrig været lagt i bælte lukket afdeling. Jeg har gennemskuet dem. Jeg klager alt og alle og til sidst er alle klage muligheder tømte og jeg må

14 slå dem ihjel i nødværge hvis de prøver på noget og jeg ikke er flygtet, og jeg må markedsføre min historie. Jeg er velvidende om deres gerning uføres i ond tro af plejepersonaler som ikke burde vide det overlægen, Ph.d. og professor ikke siger. Jeg frihedsberøves alene af helbredsmæssige grunde indtil nu, selvom jeg blev forsøgt sigtet af Københavns Politi første gang år 2011 for dødstrusler på , efter samme opskrift som spiller på, at kun er straffri med en god forklaring, som først modtages skriftligt også afhøring. Jeg oplever ingen helbredelse, tværtimod, har jeg kun fået problemer af deres tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse. Jeg er bekymret for om disse grunde, nu også er sande grunde. Hvorfor skal jeg tage medicin som de siger? Jeg har spurgt Region Hovedstadens Psykiatri i en erstatningssag om, at de er menneskeretsforbrydere eller ej? Ja eller nej? De nægter at svare, selvom de er dømt til det af dommeren i Københavns Byret 26. september Citat om deres magtmisbrug, som de ikke vil oplyse om thi menneskeretsforbryder bekæmper med kritikerne: Psykiatrichef lod overmedicinering fortsætte. Vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri har fået påtale for at hemmeligholde overmedicinering og for at undlade at handle. I mere end to en halv måned vidste direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri, at der foregik massiv overmedicinering af patienter på de psykiatriske centre i hovedstaden, uden at gribe ind..vicedirektør påtager sig»det fulde ansvar«psykiatriens vicedirektør, Peter Treufeldt, har ifølge redegørelsen påtaget sig»det fulde ansvar«, citat slut. Psykiatrichef lod overmedicinering fortsætte - bragt i avisen Politiken I psykiatrien bag nedrullede gardiner eksperimenteres der med polyfarmaci (en kombination af flere typer medicin) slår allerflest ihjel viser undersøgelser. En læge jeg aldrig har mødt med speciale i kardiologi har bestilt lungemedicin til mig uden at jeg har lungebetændelse eller har haft det nogensinde eller tjekket herfor. Det er en begrundet mistanke. Det oplyser Apoteket, som ikke er i deres vold på den måde. De har primcillin til mig, hvis jeg vil have det. I en undersøgelse hævder retsmedicinere fornyeligt at 40 procent afdøde patienter i tvang i Region Hovedstadens Psykiatri er døde er medicinforgiftning. Gyldigt asyl kræver en vurdering af krænkelserne af menneskerettighederne. Dødsårsagen i alle s qua mine samtaler med alle qua overlægens meldepligt qua min partshøring til Tv2 sendt skriftligt efter aftale er angivet til at det bliver umuligt at fortsætte troværdigt, som overlæge dømt i retten for forbrydelser mod menneskeheden. Det er nok til at slå hende ihjel psykisk og sætte hende ud af spillet for altid. Det er nok hævder jeg igen og igen, men det kræver et svar, som de ikke vil afgive. De mister hele ansigtet, hvis de tvinges af retten til at svare mig. Det er dødstrussel nok, thi det virker psyko-somatisk hævder jeg og herfor omfattet af straffelovens 27. kapitel 269 fredsog ærekrænkelser straffri, når sandheden bevises. 2001, Lund Universitet af 1666, B.Sc. Thesis, videnskabsteori årsagsforklaring (1900) som kan bruges til at afgøre en injuriesag for en kunde indenfor Public Relations Branchen charter The ICCO Stockholm Charter 2003: The point of integrity of information; PR-professionals should not knowingly be misleading an audience about facutal information.. *** PR-Account Manager, multinational PR specialist / Public affairs Nordic lead online-poker, H&K, Hill and Knowlton Strategies, 2006 *** Production Manager Market Research multinationals, 2003 til 2005 *** De skal svare på om de er menneskeretsforbrydere eller ej? Det samme

15 som har I vanrøgtet mig perioden 2011 til 2014 alene for mine helbredelses skyld velvidende og bevidst? Ond tro er, at dømme mig skyldig på for hånd uden forklaring uden at omtale mine Google AdWords fremvist forsvarsadvokaten. I 4 år har regionale og kommunale myndigheder med henvisning til, at deres overlæge siger jeg er sindssyg, dømt alle sager henover hovedet på mig uden forklaring. De har kun bedømt min fremtræden og hvad lægen siger. Citat af dommen af 28. oktober 2014: lagt vægt på hans fremtræden i retten. Det udgør i sig selv et kæmpemæssigt etisk så vel som juridisk problem, at man ikke lægger vægt på det jeg siger, men på den måde jeg ser ud og alene ligger vægt på lægen, som kan lyve. Psykiater Hans Adserballe skrev (1997) uafhængig af dem at begrebet (sindssyg) blev forklaret på traditionel vis med svigtende virkelighedsopfattelse blandt psykiaterne, som dem i Region Hovedstadens Psykiatri, som står bag materialet dommeren har lagt vægt på. Det bliver forklaret typisk politisk med svigtende virkelighedsopfattelse, som et kardinalt symptom, der kalder på paternalistisk (formynderisk) præget beskyttelse. I realiteten bliver således psykiatriens opfattelse af virkeligheden afgørende en illustration af begrebets svaghed med støtte til den påstand, at abnormitetsbegreber er psykiaterens ejendom. Det skriver fagfolk, som ikke er i deres vold. Jeg er deres slave eller ejendom, som man blot ikke skal høre på, fordi overlæger skriver i sagsakter om mig til brug ved Retten, som jeg ikke ved besked om, alene med henvisning til, at de er læge, og ikke med henvisning de ord, jeg siger, siger jeg er ordret svært tankeforstyrret massive vrangforestllinger forpint

16 identitetskonflikt storhedsgrad psykotisk paranoid skizofreni bipolar affektiv sindslidelse tydeligt paranoid tolkende psykotisk tankeindhold realitetsforstyrret selvovervurderende persekutoriske vrangforestillinger skitzoaffektiv psykose selvhenførende manglende logik megalomani, nægter syns- og hørehallucinationer. Det er alt sammen vendinger, psykiatriske diagnose udtryk, skrevet overlæge Pernille Helmbæk i min egen journal i tvang alene af helbredsmæssige grunde og ikke fordi jeg er farlig for mig selv, men fordi jeg er under anklage på det strafferetslige område og hele tiden bliver frikendt. Det undrer de sig over, fordi de ikke bruger videnskabsteori. Appendix punktnummer 17. Politianmeldelse juni, juli, og august 2014 anklager Kenn Jørgensen ikke vil læse. 39 sider. Journalistisk tekst. Viser også min frygt for tvang i psykiatrien. Det er endnu en grund til at sende de s jeg har sendt under anklage. Det er bedre end at sende køkkenknive forstås det. Afleveret landsretten 3. november fortsætter næste side, skrevet herefter.

17 Appendix punktnummer 18. Præsidenten Retten i Hillerød. Hans Erik-Vikings retssag mod lægen. Other court cases patients, victims of forced psychiatric interventions. Perpetrators doctors Region Hovedstadens Psykiatri. Her anmodes om Præsidentens brev. Brevet /Sagsbeh. JKJ, J.nr Brevet skal bruges til støtte for påstanden af krænkelser af FN s Torturkonvention. Præsidenten for Retten i Hillerød har sendt, på dagen jurist i sagen, Søren Mikkelsen et brev af 16. september 2013 om klagesagen. Ikke modtaget som menneskeretforbrydelser. Sagen handler om mavesårstortur imod læger og overlæger i Hillerød samt deres chefer vicedirektør Peter Treufeldt og klinikchefen Henrik Søltoft- Jensen, Region Hovedstadens Psykiatri. Sagen skulle have været videresendt politiet. Svaret fra Nordsjællands Politi NSJ er udeblevet i sagen, (oplysning om sagens natur og sagens videreforløb ønskes), mavesårstortur (Region Hovedstadens Psykiatri krænker FN s Torturkonvention). Jurist, Søren Mikkelsen, den anklagede, førte sagen om mavesårstortur, og blev stoppet med en frihedsberøvelse af helbredsmæssige grunde 22. september Frihedsberøvelsen blev iværksat på møde ved Vicedirektør Peter Treufeldt og papirerne underskrevet af Politijurist og Klinikchef Henrik Søltoft-Jensen. Anmodningen er, at Hans- Erik Vikings retssag oversendes af Præsidenten fra Retten i Hillerød til Anklagemyndigheden i Nordsjælland, samt at sagen mavesårstortur får lov at medvirke jf. Retsplejeloven 79. Det gælder min egen straffesag med domsmænd. Anmodningen henviser til selve formålet med at indkalde domsmænds til en straffesag citat Retsplejeloven: Kapitel 9 a: Udtagelse af domsmænd Kapitel 9: Udtagelse af nævninger for de enkelte sager 79. Når behandling skal finde sted af en sag, i hvilken nævninger skal medvirke, udtager ved landsretten retsformanden og ved byretterne præsidenten., citat slut. Præsidenten for Retten i Hillerød udtager egnede domsmænd til straffesagen, som skal medvirke til at sandheden kommer for dagen. Jeg vil gerne have at Hans Erik-Vikings retssag, brevet herom skrevet af Præsidenten for Retten i Hilllerød, om mavesårstortur medvirker, som et bevis for tortur og krænkelserne af FN s Torturkonvention lukket afdeling er sande. Det er et bevis for at mine s til disse personer fra Region Hovedstadens Psykiatri er straffri. Jeg varetager mine egne, så vel som andres tarv i sagen. Appendix punktnummer 19. København.

Kemisk spændetrøje uoplyst Rigsadvokaten JOURNAL NR. RA-2014-49-0720 SAGSBEHANDLER: MIN

Kemisk spændetrøje uoplyst Rigsadvokaten JOURNAL NR. RA-2014-49-0720 SAGSBEHANDLER: MIN Kemisk spændetrøje uoplyst Rigsadvokaten JOURNAL NR. RA-2014-49-0720 SAGSBEHANDLER: MIN Klage Politi, læge og jurister skal oplyse om det, de laver korrekt. De har ikke oplyst om brugen af kemisk spændetrøje

Læs mere

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Juridisk kompetence CRPD. Ordforklaring: CRPD Conventions on Rights of Persons with Disabilities, på dansk FN s Handicapkonvention. Psykisk sygdom regnes for et mentalt handicap. FN-folk og FN's Højkommissær

Læs mere

* Sagsøgeren Rubrik 1 Navn, adresse og eventuelt telefonnummer Søren Mikkelsen Bellisvej 5 3600 Frederikssund

* Sagsøgeren Rubrik 1 Navn, adresse og eventuelt telefonnummer Søren Mikkelsen Bellisvej 5 3600 Frederikssund Side 1 af 8 Stævning Om udfyldning af blanketten se vejledningen Stævning skal indleveres med 1 kopi for hver sagsøgt Bilag skal indleveres med et sæt kopier pr. stævning Rubrikker markeret med * skal

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

Anbefalinger til den igangværende retspsykiatriske undersøgelse af foranstaltningsdomme

Anbefalinger til den igangværende retspsykiatriske undersøgelse af foranstaltningsdomme Anbefalinger til den igangværende retspsykiatriske undersøgelse af foranstaltningsdomme Institut for Menneskerettigheder (Instituttet) og Rådet for Socialt Udsatte (Rådet) er blevet gjort bekendt med,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune

Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune Forord For at styrke arbejdsmiljøet er der truffet beslutning om at udarbejde en overordnet procedure og skemaer

Læs mere

Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven:

Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven: Magtanvendelse Hvad må man? Alle skoler, specialskoler, fritidshjem og klubber er underlagt samme lovgivning i forhold til anvendelse af magt nemlig Straffeloven: Kap. 3 Strafbarhedsbetingelser 13. Handlinger

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N Justitsministeriet strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 M O B I L 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015

-Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Magtanvendelser -Procedurer og retningslinjer i Holbæk februar 2015 Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud, ligesom

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge

Magtanvendelse overfor børn og unge Magtanvendelse overfor børn og unge Retningslinier vedrørende registrering og indberetning af magtanvendelser overfor børn og unge. Retningslinierne beskriver hvordan og hvornår magtanvendelse overfor

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen De Psyko-Fysiske Konsulenter Volds- og Konflikthåndtering Arbejdsmiljøets udfordringer mht. vold og trusler Niels Knudsen & Henrik Pedersen WWW.KONFLIKTHAANDTERING.DK Struktur Vores indspark til arbejdspladsen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder.

Særlige magtbeføjelser er alene tillagt politi, militær, fængsler, psykiatriske hospitaler, døgninstitutioner og opholdssteder. Revideret Januar 2016 Magtanvendelser Procedurer og retningslinjer for dagtilbud og skoler mm. i Holbæk Generelt Som udgangspunkt må der ikke anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i dagtilbud,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention

Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention Tonny Brems Knudsen, Aarhus Universitet R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-442-15: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

Børn og Kultur Dagtilbud Sag 15/ Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet

Børn og Kultur Dagtilbud Sag 15/ Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet Børn og Kultur Sag 15/20159 Retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet November 2015 Formål Formålet med disse retningslinjer er at sætte fokus på magtanvendelse inden for dagtilbudsområdet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 Sag 82/2010 Foranstaltning under efterforskning i straffesag (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Efterfølgende redegøres der for reglerne om anvendelse af magt overfor elever i folkeskolen herunder SFO tilbud.

Efterfølgende redegøres der for reglerne om anvendelse af magt overfor elever i folkeskolen herunder SFO tilbud. Vejledning om Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god ro og orden i folkeskolen nr. 320 af 26. marts 2010 i medfør at lov om folkeskolen, LBK. Nr. 593 af 24. juni 2009 52. Vejledningen gælder

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 16. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Anmeldelse UVVU SFU af Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases Epidemological Studies of Suicidality, (2011)

Anmeldelse UVVU SFU af Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases Epidemological Studies of Suicidality, (2011) Anmeldelse UVVU SFU af Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases Epidemological Studies of Suicidality, (2011) Anmelder: Søren Mikkelsen Bellisvej 5 3600 Frederikssund Telefon 2241 7502 E-mail:

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

Privatskoleelevers ret til at blive hørt før bortvisning eller udskrivning. Børnekonventionens artikel 12

Privatskoleelevers ret til at blive hørt før bortvisning eller udskrivning. Børnekonventionens artikel 12 2015-53 Privatskoleelevers ret til at blive hørt før bortvisning eller udskrivning. Børnekonventionens artikel 12 Ombudsmanden havde behandlet to klager over, at elever på private grundskoler med ganske

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011. København, den 24. april 2012 Sagsnr. 2011 3838/MKJ/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X har klaget over, at advokat A har tilsidesat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet.

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet. Udkast til drøftelse i HB Juni 2016 Politikpapir om: Vold og trusler på botilbud for mennesker med psykiske lidelser Efter episoden den 25. marts 2016 på Center Lindegården i Roskilde, hvor en medarbejder

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

Oplys forvaringsfunktionæren, hvis du er i tvivl om nogen af disse rettigheder

Oplys forvaringsfunktionæren, hvis du er i tvivl om nogen af disse rettigheder Husk dine rettigheder under varetægtsfængsling Rettighederne i denne meddelelse gælder i henhold til lovgivningen i England og Wales og efterkommer EU-direktivet 2012/13 om retten til information under

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 Sag 78/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Tyge Trier for begge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Hvordan kan politiet leve med det? (Hanne Petersen)

Hvordan kan politiet leve med det? (Hanne Petersen) Citat: Hvordan kan politiet leve med det? (Hanne Petersen) Justitsministeren Klagesagen over Politiets embedsførelse i Rønnei-sagen Sagsforløb: Justitsministeren Sagsnr. 2010-2002/010-030. Dato Hændelse

Læs mere

Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 8. juni 2011.

Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 8. juni 2011. København, den 21. februar 2012 Sagsnr. 2011 2299/CSI/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat A, Aalborg. Sagens tema: klager har klaget over, at advokat

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Anmelderen er Søren Mikkelsen Bellisvej 5, 3600 Frederikssund Telefon 22417502

Anmelderen er Søren Mikkelsen Bellisvej 5, 3600 Frederikssund Telefon 22417502 Anmelderen er Søren Mikkelsen Bellisvej 5, 3600 Frederikssund Telefon 22417502 Dato: 11-10-2013 Politianmeldelse: Forbryderen i sagen er De Danske Regioner, dem alle sammen fra nord til syd. Jf. første

Læs mere

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet:

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet: Tilsynet i henhold til grundlovens 71 71-tilsynet alm. del - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Kontor: 3.s.kt. J.nr.: 2005-12140-173 Sagsbeh.: LCH Fil-navn: Dokument

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af psykiatriloven

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af psykiatriloven Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Høring over udkast til forslag til lov om ændring af psykiatriloven Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har inviteret LAP

Læs mere

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/ København, den 23. juni 2005 J.nr. 02-0401-04-1693 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, på egne vegne og på vegne B klaget over advokat indklagede v/ advokatfuldmægtig F,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

APPENDIX [11/17 årsagsforklaringer]

APPENDIX [11/17 årsagsforklaringer] 000101 APPENDIX [11/17 årsagsforklaringer] Partshøring af 27. oktober 2014 for sigtelse og tilhold 13. august 2014, Vestegnens Politi, påstand om dødstrusler vha. e-mail - straffelovens 119 stk. 1. 000102

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 161 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 161 Offentligt Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 161 Offentligt Folketingets Socialudvalg Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 2. maj 2006 Tlf. 3392

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010 Sag 250/2010 A (advokat Tyge Trier, beskikket) mod Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) og Sag 255/2010 Journalisterne

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG D O M. afsagt den 12. august Anklagemyndigheden mod T født Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

RETTEN I SØNDERBORG D O M. afsagt den 12. august Anklagemyndigheden mod T født Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. RETTEN I SØNDERBORG D O M afsagt den 12. august 2016 Anklagemyndigheden mod T født 1987 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 26. juli 2016. T er tiltalt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Klage over 5 advokater -

Klage over 5 advokater - Klage over 5 advokater - Advokatnævnets 2013-1204 Palle Flebo-Hansen mod Christian Janus Erdmann Fürst 1 Klage over 5 advokater - Vedr. Advokatnævnets 2013-1204 Palle Flebo-Hansen mod Christian Janus Erdmann

Læs mere

Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr K E N D E L S E

Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr K E N D E L S E Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr. 02-0402-01-0341 K E N D E L S E Under denne sag har landsdommer A, klaget over indklagede. Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med varetagelsen

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

16.11.2011. Dialogisk oplæg. Som udgangspunkt for resten af mit oplæg laver vi nu en undervisningssituation I er eleverne, og jeg er lærer

16.11.2011. Dialogisk oplæg. Som udgangspunkt for resten af mit oplæg laver vi nu en undervisningssituation I er eleverne, og jeg er lærer Dialogisk oplæg At bidrage til øget refleksion over læseundervisningen i danskfaget At skitsere en procesorienteret tilgang til læsning af tekster At præsentere førlæsningsaktiviteter At argumentere for

Læs mere

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2013-14 B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 27. maj 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere