OKTOBER INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Idræt Oktober I dette nyhedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OKTOBER INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Idræt Oktober 2011. I dette nyhedsbrev"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra Kultur og Idræt Oktober 2011 NYHEDSBREV OKTOBER INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer på kultur- og fritidsområdet med andre interesserede? Nyhedsbrevet er også din mulighed for at fortælle om kultur- og fritidslivet i Hørsholm, så kontakt Kultur og Fritid, hvis du vil præge nyhedsbrevet. KONTAKT: Mail: Facebookprofil: Kultur Fritid Hørsholm Kommune Team Kultur og Idræt: Søren Nabe-Nielsen Tlf.: I dette nyhedsbrev Beslutninger fra Sport, Fritids- og Kulturudvalget Budgetaftale Dialogmøde for teaterinteresserede Motionsløb Projekt Velkomstagenterne Arrangementer på Hørsholm Bibliotek Arrangementer i Trommen Gitte Søby Tlf.: Peter Skjøt-Rasmussen Tlf.: Dorte Winsløw Tlf: Biblioteket: Marianne Wulf Tlf.:

2 Beslutninger fra Sport, Fritids- og Kulturudvalget Implementering af ny Folkeoplysningslov Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov, som trådte i kraft den 1. august Lovændringerne betyder blandt andet, at kommunerne skal sikre brugerinddragelse på området, at kommunerne skal udarbejde en Folkeoplysningspolitik, og at der skal nedsættes en udviklingspulje. Lovændringerne skal som udgangspunkt være implementeret senest den 1. januar Punktet blev udsat til næste møde. Foreningen Norden - Godkendelse af folkeoplysende forening Udvalget(SFKU) valgte at godkende foreningens ansøgning. Kulturaftaler SFKU besluttede at lade Hørsholm Kommune indgå i den 4- årige regionale kulturaftale KulturMetropolØresund (KMØ)for sammen med andre kommuner i hovedstadsregionen. I 2011 har Hørsholm indgået i arbejdet med at kvalificere forskellige projekter, som har været meget inspireret af VM i cykling og potentialet i at samarbejde på tværs af kommunegrænser. I alt har der været 10 projekter som de 26 deltagende kommuner kunne tilslutte sig. SFKU besluttede, at for indgår Hørsholm Kommune i projekterne KOMON, hvor der skal etableres hemmelige stier mellem kulturelle mindesværker med årlige arrangementer samt i projekt ProjektSpace, som udover rådgivning af unge i forhold kulturstøtte også arrangerer forskellige events for de unge i kommunerne. Yderligere oplysninger om KMØ og Hørsholm Kommunes deltagelse udsendes i forbindelse med lanceringen af KMØ i december. Ansøgning om ombygning og etablering af permanent indendørs rocenter SFKU valgte ikke at imødekomme Rungsted Roklub ansøgning om midler til ombygning og etablering af et permanent indendørs rocenter. Udvalget vil dog følge ansøgningen op og lade den indgå i næste års budgetforhandlinger. I forhold til klubbens ansøgning om forlængelse af den eksisterende lejeaftale fra 2030 til 2043 anbefalede og indstillede udvalget til Økonomiudvalget at forlænge lejeaftalen.

3 Bidrag til årets nationale Spil Dansk-dag SFKU valgte at imødekomme en ansøgning om støtte til afviklingen af Hørsholms bidrag til årets nationale Spil Dansk-dag 27. oktober Arrangementet, Submedia LIVE, er en koncert i Caroline Mathilde-salen med liveoptræden af lokale unge amatørmusikere og samtidig en konkurrence om bl.a. en musikudgivelse. Koncerten er et nyskabende samarbejde på tværs af en række institutioner og erhvervsliv i Hørsholm: Hørsholm Bibliotek og Trommen i Kulturhus Trommen, Ungdomsskolen, Ungdomsklubben Klub H., Musikskolen og Radio Nord. Læs hele referatet fra mødet den 28. september i Sport-, Fritids- og Kulturudvalgets på kommunens hjemmeside: Budgetaftale på SFKUs område Der er indgået en budgetaftale blandt samtlige partier i kommunalbestyrelsen for budget i Hørsholm Kommune. Budgettilførsel drift: Partierne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder: I forbindelse med sidste års beslutning, styrkes sammenlægningen af Trommen og musikskolens ledelse og administration med kr årligt i 2012 og frem. Trommen tilføres kr årligt i 2012 og frem for at sikre den tekniske drift og arrangementsafvikling. Budgetreduktioner drift: Partierne har valgt at reducere budgettet på følgende områder: Der indføres rammestyring af energiudgifterne i privatejede ketcherhaller. Administrationen indleder forhandling med ejerne. Budgetteret reduceres med kr årligt i 2012 og frem. Tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdslediges deltagelse i aftenskoleundervisning bortfalder. Budgettet reduceres med kr årligt i 2012 og frem. Det er aftalt at konsekvenserne skal evalueres i SFKU med henblik på at kunne indgå i budgetforhandlingerne vedr. Budget

4 Budgetaftalen indebar at aktivitetstilskud for 65+ årige til frivillige folkeoplysende foreninger bortfaldt frem til Bortfald af tilskud fastholdes fremadrettet, hvilket indebærer at budgettet reduceres med kr årligt i 2013 og frem. Budgettet på kr til venskabsbysamarbejde flyttes fra Økonomiudvalget til SFKU, og reduceres med kr årligt i 2012 og frem. Anlægsbeslutninger: Partierne er enige om at omprioritere de eksisterende anlægsmidler på SFKU område, således at: I 2012 afsættes der kr til kapacitetsudvidelse i Idrætsparken øremærkes der kr kvalitetsfondsmidler til Idrætsparken. I 2012 afsættes der kr til analyse af bibliotekets lokalebehov og påbegyndelse af ombygning af Kulturhus Trommen baseret på overvejelserne i det politiske udvalgsarbejde om Kulturhusets fremtid, herunder eventuel indførelse af selvbetjeningsbibliotek. Partierne har tilkendegivet, at der skal arbejdes på at tilføre yderligere midler i de kommende års budgetforhandlinger. Dialogmøde for teaterinteresserede Alle teaterinteresserede i Hørsholm Kommune blev d. 28. september, 2011 inviteret til et dialogmøde af SFKU. Her blev de nye forhold omkring teater i Hørsholm kommune diskuteret. Hele referatet er at finde på kommunens hjemmeside under nyheder: Motionsløb Hørsholm Bokseklub arrangerer i samarbejde med Rungsted Private Realskole, et motionsløb på 4,5 og 7,0 km, med start på skolen og med brug af to af motionsruterne i Rungsted hegn. Løbet er søndag d. 30. oktober kl. 10:00, og er arrangeret i forbindelse med skolens nye fag "morgenløb", og skolen har taget teten og gjort det noget større.

5 Projekt Velkomstagenterne Ideen med projekt "Velkomstagenterne" er at fastholde udenlandske medarbejderressourcer på det danske arbejdsmarked gennem netværk, personlig guidning og deltagelse i foreningslivet samt at tilføre nye ressourcer (trænere/ledere) i foreningslivet. Projektet er et pilotprojekt med involvering af lokale idrætsforeninger i samarbejde med kommuner og erhvervslivet. Du er en oplagt SportGuide hvis du: Er med i en forening eller klub, hvor I gerne vil være flere på holdet? Gerne vil hjælpe en udenlandsk medarbejder (evt. en kollega) og/ familien til et socialt netværk i Danmark? Gerne vil have noget kompetencegivende frivilligt arbejde på CV'et? Gerne vil have tilbuddet om at være med på kursus i spørgeteknik, dialogformer og interkulturel kommunikation. Hvis du vil være SportGuide og/ vide mere om projektet eller kurset kontakt: Projektleder DGI Nordsjælland Anne Mi Svarrer: eller Arrangementer på Hørsholm Bibliotek Onsdag d. 2. november kl. 15:00-17:00 Kulturens korte rødder v/ Henning Kirkegaard Kirkegaard holder et venskabeligt provokerende foredrag som oplæg til en debat, om at bevare og styrke den danske kulturs alt for korte rødder. Gratis billetter udleveres i Bibliotekets Info & salg. Arrangementet præsenteres i samarbejde med Ældresagen i Hørsholm.

6 Onsdag d. 9. november kl. 19:30 Debataften om bibliotekernes fremtid??? v/ Jens Thorhauge & Casper Hvenegaard I dag kan en del af bibliotekernes materialer hentes på nettet. I fremtiden bliver der endnu flere digitale tilbud. Har vi fortsat brug for fysiske biblioteker? Foredrag ved Jens Thorhauge, direktør for Styrelsen for Bibliotek og Medier og Casper Hvenegaard, lektor på det Informations Videnskabelige Akademi. Arrangementet er gratis. Tilmelding er nødvendig. Ring: , voksenudlån, mail: eller personligt ved bibliotekarbordet i voksenudlån. Fredag d. 18. november kl. 15:30 Sikke et vejr Børneteater for de 1½ - 3 årige. En komisk og poetisk forestilling for de mindste. Line Svendsen tager børnene med på en fantastisk rejse gennem de fire årstider. Varighed ca. 40 min. Billetter kr. 30,- - kan købes i bibliotekets Info og Salg fra 12. november. Lørdag d. 19. november Hørsholm Bibliotek fylder 140 år Hørsholm Bibliotek fejrer sin fødselsdag hele november måned med en stor udstilling om bibliotekets historie. Udstillingen viser, gennem tekst og billeder, hvordan Hørsholm Bibliotek har udviklet sig igennem de sidste 140 år. Lørdag den 19. november holder vi fødselsdag og inviterer alle Hørsholm borgere på fødselsdagskage i udlånet kl. 11:00. Uge 47 I uge 47 vil Hørsholm Bibliotek, i samarbejde med regionens biblioteker, sætte fokus på emnet Oprør. Oprør kan komme til udtryk på mange måder. Gennem vold og hærværk eller via kunst, musik, litteratur og andre kreative udtryksformer. Oprør og vrede kan være forløsende og skabe grobund for nytænkning og nyindretning af samfundet.

7 Torsdag d. 24. november kl. 19:00 Det arabiske oprør den store krise i Mellemøsten Ved Jens Nauntofte Mellemøsten har i de sidste ni måneder oplevet et voldsomt oprør. Et drama, hvor en hel region er sat i brand ved en række samtidige oprør nedefra. Der er bred utilfredshed med de politiske ledere - og nu lyder gadernes krav om demokrati så højt, at der ingen vej er tilbage. Foredraget fokuserer på det arabiske oprør. Billetter afhentes efter først-til-mølle princippet i Nykreditbanken fra den 1. november. Lørdag den 26. november kl. 15:00 Børnejazz Med Mads Vinding og Frans Bak Denne børnekoncert handler lidt om jazz - og viser, at meget af den musik børnene lytter til kommer fra jazzen, - men den kommer også ind på musik i det hele taget. Billetter kr. 30,- - kan købes i Bibliotekets Info & salg fra den 19. november. Onsdag den 30. november kl. 19:00 Enevældens historie Ved Søren Mentz I 1660 finder et ublodigt, men dramatisk statskup sted i Danmark. Hvad er baggrunden for statskuppet? Hvor kommer inspirationen fra? Hvordan stækker kongen adelen og Rigsrådets magt og tiltager sig uindskrænkede beføjelser til at udforme love og regler, opkræve skatter, gå i krig, straffe og indføre arvefølge? Arrangør: Foreningen Norden i Rudersdal og Hørsholm i samarbejde med DOF Fritidsskole i Hørsholm og Hørsholm Bibliotek. Billetter kr. 50,- - købes i Bibliotekets Info & salg.

8 November i Trommen Første vintermåned i Trommen starter ud med en koncert med en af Danmarks mest karismatiske sangerinder. Torsdag den 3. november går Annisette i selskab med akustisk trio nemlig på scenen for at tage publikum med på en rejse ad musikkens uforudsigelige veje.. Torsdag den 10. november inviterer Trommen i samarbejde med Hørsholm Musikskole til bandaften i Caroline Mathilde Salen. Musikskolens bedste bands vil optræde og publikum kan nyde musik og lidt at drikke ved de runde caféborde. Arrangementet er gratis og alle er velkomne. Komik er der også på novemberplakaten, og onsdag den 16. november er det Carsten Bang, der med showet Plukker kameler vil sørge for, at dine lattermuskler kommer i brug. Sidst, men ikke mindst kan du også glæde dig til, at Lis Sørensen, Hr. Skæg, Queen Machine, Martin Brygmann og Nils Krøyer med sin interaktive rockkoncert for børn indtager scenen i Trommen. Læs meget mere om Trommens arrangementer på og køb din billet på MED VENLIG HILSEN TEAM - KULTUR OG IDRÆT I HØRSHOLM KOMMUNE

Billetsalg Billetter til arrangementerne kan købes eller bestilles på biblioteket i Info og salg eller på telefon 4849 5750 i åbningstiden.

Billetsalg Billetter til arrangementerne kan købes eller bestilles på biblioteket i Info og salg eller på telefon 4849 5750 i åbningstiden. Oplevelser Hørsholm Bibliotek Efterår 2011 Film Musik Debat Teater Foredrag Videnskab Workshops Udstillinger Forfatterevents Billetsalg Billetter til arrangementerne kan købes eller bestilles på biblioteket

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 10-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Fritidshuset Onsdag 23.05.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kvartalsstatistik 1. kvartal - Hørsholm Bibliotek

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d.28.08.2013 Onsdag 28.08.2013 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Statisik 1. halvår 2013 3 Tilslutningsaftale

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Afbud: Lulle Zahle (F) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Marts...2

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Ansøgning om midler til kreative

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. september 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. september 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. september 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 11. september 2013...2

Læs mere

frivillighed og medborgerskab

frivillighed og medborgerskab Strategi for frivillighed og medborgerskab 2012-2015 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Udfordringer 6 Vision 8 Tema 1 Mere frivillighed og medborgerskab 12 Tema 2 Samarbejde på tværs af frivilligområdet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. april 2014. Kl. 18:00 i Kulturhuset, Skolevej, Hvalsø

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. april 2014. Kl. 18:00 i Kulturhuset, Skolevej, Hvalsø Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. april 2014 Kl. 18:00 i Kulturhuset, Skolevej, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - April...2 3. KF -

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Oplevelses- og aktivitetsfolder

Oplevelses- og aktivitetsfolder Oplevelses- og aktivitetsfolder Efterår 2012 DebatFilmForedragForfattereMusik TeaterUdstillingerUndervisning VidenskabWorkshopsm.m. Kontakt Bibliotekstorvet 1 2970 Hørsholm Telefon 4849 5750 horsbib@horsholm.dk

Læs mere

FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014.

FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014. FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014. Bestyrelsen blev fotograferet under sidste generalforsamling 2014 Bestyrelsen i FrivilligCenter Greve fra generalforsamling 2014 består af: Nederst fra venstre:

Læs mere

Frivilligcenter Hillerød

Frivilligcenter Hillerød A NYHEDSBREV om det frivillige sociale arbejde og aktiviteter fra frivilligcentret, Foreningslivet, kommunen og landsorganisationerne Februar 2009, nr. 1 Nyt fra Frivilligcentret CENTERLEDEREN Så er vi

Læs mere

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet.

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet. AMA RØSTEN UDGIVES AF AMAGER ØST LOKALUDVALG 16. ÅRGANG NR. 83 SEPTEMBER 2014 BUDGETFORLIG 2015 GODE NYHEDER PÅ VEJ TIL BORGERNE I AMAGER ØST 32,2 mio. kr. til opgradering og forskønnelse af Amagerbrogade,

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 16. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31.

Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31. Nyhedsbrev Januar 2015 Kære medlemmer og læsere af landsforeningens nyhedsbrev Med dette nyhedsbrev sender vi nogle praktiske oplysninger omkring generalforsamlingen d. 26. april, omkring medlemskab og

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere