Fokus på klima. 10. årgang nr 1 februar magasin for byggeri, anlæg og industri. Martin Lidegaard og energi. 2 Interview med klimaminister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på klima. 10. årgang nr 1 februar 2012. magasin for byggeri, anlæg og industri. Martin Lidegaard og energi. 2 Interview med klimaminister"

Transkript

1 10. årgang nr 1 februar 2012 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på klima 2 Interview med klimaminister Martin Lidegaard og energi 2 Icopal har udviklet nyt energitag 2 Energirenovering af fredet bygning 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 1

2 Besøg os på stand A1502

3 1 Statens Institut for Strålehygiejne, Januar 2001 Baseret på radonundersøgelse gennemført af Statens Institut for Strålehygiejne, Forskningscenter Risø, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Finansieret af Sundhedsministeriet Radon i danske boliger Kommunekortet viser hvor mange procent af de enkelte kommuners enfamiliehuse, som vurderes at have en radonkoncentration over 200 Bq/m 3. Kommunerne er inddelt i fem klasser med tilhørende farve på følgende måde: Farve Andel over 200 Bq/m 3 Klasse 10-30% % 3 1-3% 2 0,3-1% 1 0-0,3% 0 Hovedrapporten om undersøgelsen kan ses og hentes på Leder 5 Byggeerhvervet vil bidrage til et CO2-neutralt Danmark Michael H. Nielsen Branchen i fokus 7 Central rolle til decentrale VE-løsninger Interview med klima,- energi- og bygningsminister Martin Lidegaard 8 Jordvarmen er flyttet op på taget Icopals Energitag udvinder energi af den vind, der blæser, den regn, der falder og den sol, der skinner på taget 10 Sund fornuft giver store besparelser på CO2 Erfaringerne fra renoveringen af Realdania Bygs renovering af Fæstningens Materielgård viser, at det er muligt at opnå CO2-besparelser på næsten 20 % uden, at det går ud over fredningsværdierne 14 Afgørende finansiering sikrede nystartet virksomhed Din Entreprenørpartner blev hjulpet af lån hos Vækstfonden 16 Grønlandske udfordringer E. Pihl & Søn A.S. bygger vandkraftværk på Grønland 21 Ny strategi skal sikre økonomien Dansk Byggeris medlemmer inddrages i en ny strategi, der skal sikre større balance mellem indtægter og udgifter KoRT og Godt 23 Nyt fra bygge- og anlægsbranchen Fagligt 26 Jeg er tømrer - ikke kontormand 28 Boligens største dræber 29 hvornår har du sidst stillet 6 gode spørgsmål til din revisor? 30 netværk kan gøre det muligt at byde på store projekter 31 det kan betale sig for virksomheder at arbejde sammen i netværk 32 det er de kloge, der overlever krisen 32 nyt fra Kursus og Udvikling: Inddragelse giver resultater på bundlinjen 34 Danmarks bedste håndværkere blev kåret 36 CE-mærkning af varmeisoleringsprodukter og limtræ 38 Anklagemyndigheden opgav sigtelsen i to arbejdsmiljøsager SERVICESTOF 39 Paragraffer 41 Produktnyheder 43 Kalender og navne Indkøbsnyt 45 Nyt om Dansk Byggeris rabataftaler indhold 10. årgang nr 1 februar 2012 Februar 2012 Fokus på klima og energi magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Interview med klimaminister Martin Lidegaard 2 Icopal har udviklet nyt energitag 2 Energirenovering af fredet bygninge 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø Redaktion Inger Petersen Thalund (ansvarshavende) Martin K.I. Christensen (redaktør), Mie Tascher Andersen, Anja Binderup, Joan Jensen, Theis Holtz Hansen, Mogens Hjelm. Design salomet-lucky group. Layout Ditte Brøndum. Udgiver Dansk Byggeri er arbejdsgiver- og interesseorganisation for virksomheder inden for byggeri, anlæg og industri. Adresse Postboks 2125, 1015 København K, telefon , Annoncesalg Jan Hesselberg, Dansk Byggeri, Postboks 2125, 1015 København K, telefon , fax , Oplag 9.300, 4 gange årligt. Tryk Quicky Tryk A/S, Mose Allé 17, 2610 Rødovre. ISSN Elektronisk ISSN Oplagskontrol Fagpressens Medie Kontrol (FMK). Indhold i annoncer og lignende er udelukkende annoncørernes ansvar og ikke udtryk for en officiel holdning hos Dansk Byggeri, annoncer skal leve op til Dansk Byggeris etiske retningslinjer, ligesom bladets redaktion alene redigerer bladets redaktionelle indhold. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i redaktionelt materiale. Forsidefoto: Tagdækkerelev på DM i håndværk, fotograf Kirstine Mengel 3

4 fra 16. til 21. april 2012 Messecenter Paris-Nord Villepinte - Frankrig International messe for udstyr, maskiner og teknik til bygge- og anlægssektoren Together let s build the future udstillere besøgende m 2 udstillingsareal To read the QR code, download the application compatible with your mobile phone. Your Badge VISITEUR / VISITOR visitor Bestil gratis badge på KOde: PROMOdAN an event by PROMOSALONS DANMARK Tlf.: INFOlINe: + 33 (0)

5 Michael H. NIELSEN, direktør, Dansk Byggeri, foto RICKY JOHN MOLLOY leder Byggeerhvervet vil bidrage til et CO2-neutralt Danmark. Byggeerhvervet har stor fokus på energi- og klimapolitikken. Det viste den store tilslutning til Dansk Byggeris konference på Christiansborg for nylig. Det er tegn på en branche, som gerne vil være med til at gøre Danmark fri af fossile energikilder i Ja, el- og varmeforsyningen skal ifølge regeringens energiplan allerede være fossilfri i 2035, altså om bare 23 år! Dansk Byggeri har derfor peget på fem centrale områder, der skal fokuseres på i de kommende år: 1. En samlet energi- og klimastrategi skal omfatte både eksisterende og nye bygninger samt forskellige bygningssegmenter og afveje muligheder for decentral energiproduktion 2. Den offentlige sektor skal gå foran, når det drejer sig om energirenovering, og også kommunerne skal på banen 3. Afgifts- og tilskudssystemer skal skabe incitamenter til at spare på energien med dynamiske tariffer og afgifter, ligesom der skal etableres en bygningskonto, hvor der opspares midler til energiforbedringer af den enkelte bolig. 4. Energiselskaberne skal have øget fokus på energibesparelser i bygninger, og der skal skabes mulighed for konkurrenceudsættelse af dette marked 5. Byggeerhvervet skal selv vise vej og vejlede bygningsejerne med viden om muligheder for energibesparelser, og energivejlederuddannelsen skal udbygges i de kommende år. "Det er afgørende, at vi indtænker mulighederne i de decentrale, vedvarende energiløsninger, som bør etableres på de enkelte matrikler, der hvor det er fornuftigt" - Michael H. Nielsen For at vi kan nå målet, indebærer det, at danskerne skal spare på energien og energirenovere, når vi alligevel forbedrer bygninger. Og det er afgørende, at vi indtænker mulighederne i de decentrale vedvarende energiløsninger, som bør etableres på de enkelte matrikler, der hvor det er fornuftigt. Det er nødvendigt, hvis vi skal nå i mål, og derfor er det positivt at klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard i et interview i dette nummer af Byggeriet åbner for, at decentral fossilfri energiproduktion i mange dele af landet kommer til at spille en central rolle i de kommende års omstilling til vedvarende energi. En afgørende faktor i udviklingen er de virksomheder, der skal producere og installere elementerne til vedvarende energi i de danske boliger. Den erkendelse fik for nylig flere af Dansk Byggeris medlemmer til at slutte sig sammen i interessegruppen VE-Byg. Det er afgørende, at virksomhedernes erfaringer bliver brugt optimalt, og at virksomhederne bliver hørt i debatten om løsningerne på området. Det gælder om at bringe alle kompetencer i spil for at nå de ambitiøse mål for fremtidens energiforsyning uden brug af fossile brændsler. 2 5

6 BESØG Ekspertbistand: Rådgivning om de nye energikrav Tæthedsprøvning (Blower Door test ) Bygningstermografering Energirammeberegning ISOLINK Ingeniørfirma v. Lars Due Korsør Landevej Boeslunde Tlf Mobil Tilbudsudregning (M)Jord/kloak/beton/murerarb. (T)Tømrer/Snedkerarb. (T)Bent: (T)Hans Christian: (M)Ole: (T)Frank: (M)Holger: (T+M)Børge: Få din Annonce i Byggeriet Udlejningsmateriel til byggeri Totaloverdækninger Telthaller/Arbejdstelte Facade-, murer- og rullestilladser Konkurrencedygtige priser Stor kapacitet VIDEN FAGLIGHED PROFESSIONALISME TUN BYG 2012 Byggebranchens mødested! 300 førende leverandører står klar med det bedste, det sidste nye og det mest effektive inden for byggematerialer, værktøj og løsninger. Se også de sidste nye produkter og løsninger til energirenovering. Udskriv dit adgangskort på marts 2012 Fredericia Messecenter MESSE C Vestre Ringvej Fredericia Fri adgang for fagfolk Åbent dagligt kl Arrangør: Trælasthandlerunionen-TUN, tlf , Kontakt Jan Hesselberg på telefon , eller på 0g få en pris Loftstrapper - der tænker på miljøet og sparer på energien (Se ikke på pigen) Med WOOD STEP kan du holde varmen.. Kom og se på stand A-2355 VEST ØST TRAPPER I TRÆ - Månedens trappe fra WOOD STEP A/S BESTIL: brochure - prislister - konsulentbesøg på: eller Læs mere på eller på vores mobilsite: T: TRAPPER I TRÆ TUNBYG_halv_høj_byggeriet.indd 1 23/01/ :25:32

7 En central rolle til decentrale VE-løsninger Klima-, energi- og bygningsministerien giver over for Byggeriet sit bud på, hvordan det danske samfund løser udfordringerne på klimaområdet de kommende årtier, og hvilken rolle bygge- og anlægsbranchen vil spille i at finde de rigtige løsninger Af MARTIN K.I. CHRISTENSEN, foto CARSTEN SNEJBJERG Martin Lidegaard Hvad er fordelene ved at samle byggelovgivningen og energipolitikken i et ministerium?. - Hvis vi skal realisere regeringens klimaambitioner og sikre borgerne mod fremtidige stigninger i energipriserne, er vi nødt til at gennemføre betydelige energibesparelser i vores bygninger. Det er den helt indlysende grund til, at regeringen har samlet bygningsområdet under klima-, energi- og bygningsministeriet. Med samlingen af de klima-, energi og byggepolitiske områder skabes synergi og mulighed for at træffe de nødvendige langsigtede beslutninger om reduktion af energiforbruget, som også tager højde for sammenhængen med en grøn omstilling af energiforsyningen og den nødvendige kvalitet og komfort i bygningerne, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard og fortsætter: - I den nye Bygningsstyrelse samler vi 4 mio. offentlige kvadratmeter. Det svarer til standardparcelhuse. Alene i kraft af sin volumen kan Bygningsstyrelsen dermed bidrage til at gå forrest i arbejdet med at gennemføre energibesparelser i bygninger og skabe den nødvendige udvikling i markedet. Styrelsens konkrete erfaringer indenfor byggeri og energi skal også inddrages i kommende strategier og tiltag for at fremme energibesparelser i hele bygningsmassen. Hvilken rolle skal decentral energiproduktion spille? - Det er regeringens ambition, at el- og varmeforsyningen omstilles, så den i 2035 dækkes 100 % af vedvarende energi. Omstillingen vil i vidt omfang ske gennem udfasning af kul på kraftværkerne og udbygning med vindenergi, pointerer Martin Lidegaard. - Der vil også være situationer, hvor det vil være hensigtsmæssigt for den enkelte bygningsejer selv at foretage investeringer i vedvarende energi. Det tror jeg særligt vil være tilfældet i forbindelse med bygninger, som ikke har mulighed for at blive tilsluttet fjernvarmenettet. Jeg mener derfor, at decentral fossilfri energiproduktion i mange dele af landet kommer til at spille en central rolle i de kommende års omstilling til vedvarende energi. Hvordan sikrer vi, at bygningsejerne ser energirenovering som en fordel for dem? -Det ligger helt fast, at hvis vi skal lykkes med at sikre en omstilling til vedvarende energi frem mod 2050, så skal der ske betydelige energieffektiviseringer i bygningsmassen. Derfor er jeg enig i, at vi skal se på helt konkrete initiativer, der kan øge bygningsejerens incitamenter til at energirenovere. Jeg har derfor, som led i Vores Energi, foreslået, at der udvikles en samlet strategi for energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. Strategien skal opstille en samlet køreplan for, hvordan vi sikrer, at der i de kommende år gennemføres flere energieffektiviseringer i vores bygninger, siger Martin Lidegaard. - Et helt konkret eksempel på et sådan initiativ er, at regeringen har afsat 500 mio. kr. i 2013 og 500 mio. kr. i 2014 til tilskud til boligejere, der ønsker at gennemføre energiforbedringer af deres boliger. I det nye direktiv om energieffektivitet diskuteres i øjeblikket krav til energirenovering af den offentlige sektors bygningsareal. Hvordan mener du kravene skal være? -Regeringen har et nyt energieffektiviseringsdirektiv som en af sine mærkesager under det danske EU-formandskab. Regeringen prioriterer energieffektivisering højt. Det er vigtigt med fælles EU-rammer og initiativer, som kan fremme omkostningseffektive besparelser. Regeringen er generelt positiv over for Kommissionens forslag til direktiv om energieffektivisering. Det er dog vigtigt at fastholde muligheden for fleksibel tilpasning til nationale forhold, hvor det giver de bedste resultater. - Jeg er helt enig i direktivets intentioner om, at den offentlige sektor har en særlig forpligtelse til at gå foran, når det gælder energirenovering af bygninger. Herved kan den offentlige sektor bidrage til at løfte et marked for energirenoveringer. Det er blandt andet det, regeringen har valgt at styrke muligheden for ved at etablere et samlet Klima-, Energi- og Bygningsministerium. Det er imidlertid vigtigt, at bestemmelsen om reduktionen af energiforbruget i offentlige bygninger udformes på en fleksibel måde, så energirenoveringerne kan gennemføres i takt med den løbende renovering. På den måde sikrer vi, at rentabiliteten er så høj som muligt. Det er også vigtigt, at det enkelte land kan tage højde for den hidtidige indsats og allerede eksisterende tiltag, siger Martin Lidegaard. Hvordan løser vi det dilemma, at det er ejere af udlejningsejendomme, som investerer i energiforbedringer og lejerne der høster gevinsten over energiregningen? - Jeg er helt opmærksom på de særlige dilemmaer og udfordringer vi har i lejeboligerne. Det er selvfølgelig et problem, som vi skal finde en løsning på og det har vi allerede slået fast i vores regeringsgrundlag. Alle både ejere og lejere skal have incitament til at gennemføre energiforbedringer, der resulterer i lavere energiregninger og bedre boliger. Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter forbereder i disse måneder et konkret forslag til, hvordan dette dilemma kan løses, slutter Martin Lidegaard. 2 7

8 Energitaget består af isoleringsplader, en plasticslange og varmeledende aluminiumsplader. I slangerne er en væske, der absoberer energien som herefter ledes til en varmepumpe inde i huset Oven på anlægget lægges to lag tagpap 8

9 Jordvarmen er flyttet op på taget Icopals Energitag udvinder energi af den vind, der blæser, den regn, der falder og den sol, der skinner på taget. Det sker ved at tage teknologi, der er kendt fra jordvarmen, tilpasse den, og flytte den op på taget Tekst og foto Martin K.I. Christensen, Om IcoPAl Icopal leverer produkter til beskyttelse af bygninger og konstruktioner, herunder især tagløsninger. Virksomheden, som blev grundlagt i 1876, er en dansk koncern med en omsætning på mere end DKK 7,5 milliarder og medarbejdere. Icopal har 36 produktionssteder og mere end 95 kontorer i Europa, Nordamerika og Asien. PrisbelønnET TAGløsning I 2010 modtog energitaget DI Byggematerialers pris for Innovativt Samarbejde, i 2011 Dansk Industris produktpris og Ingeniørens Produktpris. I 2012 er tagløsningen foreløbigt nomineret til Energiforum.dks energipris samt til en pris på TUN-messen. Lufttemperaturen er tre minusgrader denne solrige dag sidst i januar, hvor Byggeriet er taget til Haslev nær Køge for at se Icopals Energitag blive lagt på nogle ældreboliger, der er ved at blive bygget. Temperaturen på selve taget er minus 13 grader, fordi energitagets tagflade optager energi fra vind, regn og sol, hvor jordvarme- anlæg trækker varmen ud af jorden. Derfor er tagkonstruktionen meget godt isoleret for at opretholde den indendørs temperatur. Og når systemet er i drift, vil temperaturen i taget kunne komme ned på en temperatur, der er 10 grader lavere end luftemparaturen. Selve konstruktionen minder om et gulvvarmeanlæg. Det består af plastikslange, der løber lige under tagpaptaget. Ovenpå lægges aluminiumsplader, der leder varmen hen til slangen, som indeholder kold væske, der absorberer energien. Herefter ledes væsken hen i en varmepumpe, der trækker varmen ud, sender varmt vand ind i huset og koldt vand op på taget, når det er nødvendigt. Miljøbevidsthed og innovation - Vi satte os sammen med vores samarbejdspartnere Klimadan og Uponor, fordi vi ville udvikle en tagløsning, som svar på den stigende miljøbevidsthed, siger Bjarne Pedersen, der peger på, at udfordringen var at gøre tagpappet, der i sin natur er isolerende, til et energiledende materiale. En anden udfordring var at sikre, at løsningen var robust nok til at være udsat for vejr og vind, siger anvendelsesteknisk chef i Icopal Danmark, Bjarne Pedersen. - Energitaget reducerer en bygnings CO2-udledning med omkring 40 % i forhold til opvarmning med olie eller naturgas. På den måde har vi ved brug af dokumenteret teknologi og standardkomponenter skabt en helt ny mulighed for at producere grøn energi i tagfladen også kaldet "den femte facade," fortsætter Bjarne Pedersen. Han fortæller, at merprisen er ca. 20 % i forhold til et traditionelt tagpaptag, og så kommer der en varmepumpe oven i. Det betyder, at investeringen er tjent relativt hurtigt hjem via de sparede udgifter til fx naturgas eller olie til opvarmning. Muligheder i fremtiden - Hidtil er taget lagt på institutionsbyggerier. Det har hidtil været svært at få det private marked i gang, da vi lancerede produktet samtidig med at boligkrisen slog igennem for omkring to år siden. Men vi er blevet kontaktet af typehusproducenter, der tænker på at integrere det i deres løsninger, og det vil være en oplagt mulighed, når man skal i gang med at renovere sit 60 er-parcelhus. Ikke mindst hvis taget i forvejen er fladt, siger Bjarne Pedersen. Icopal lægger stor vægt på hele tiden at udvikle nye produkter. Gennem de senere år har virksomheden fx lanceret bygningsintegrerede solceller og et tag, der fungerer som katalysator og fjerner luftforureningen. Herudover er man på vej med en ny løsning til undertag samt et koncept for niveauopdelt radonsikring i boliger. Og der er flere nyskabelser på vej. 2 Byggeriet af ældreboliger i Haslev nær Køge Plasticslangerne indeholder en energiabsorberende væske 9

10 Sund fornuft giver store besparelser på CO2 Erfaringerne fra Realdania Bygs renovering af den fredede Fæstningens Materielgård viser, at det er muligt at opnå CO2-besparelser på næsten 20 %, uden at det går ud over bygningernes fredningsværdier. Det handler i høj grad om at bruge sin sunde fornuft Tekst og foto Martin K.I. CHRISTENSEN, 10

11 Bygningskomplekset Frederiksholm lige ved Christiansborg Slot, hvor Fæstningens Materielgård ligger, blev anlagt i løbet af 1660'erne. Frederiksholms Kanal blev udgravet 1681 og forgængeren for den nuværende materielgård blev opført i 1740 med en ny grundmuret og ganske fornem bolig for materialforvalteren, som det første. Bygningskomplekset består i dag af forskellige bygningsenheder, hvoraf redskabsskuret er af helt nyere dato opført i De øvrige bygninger er opført i perioden 1748 til Den oprindelige magasinbygning mod Vester Voldgade er opført i bindingsværk. Rapport rapporten.pdf $ Udefra falder vinduesløsningen mere i ét med tegltaget, end de skråvinder, der sad før Der er sat energiglas i forsatsruderne for at bevare det oprindelige udseende. Renoveringen af Fæstningens Materielgård i Frederiksholm Kanal er ved at nærme sig sin afslutning. Realdania Byg købte bygningskomplekset i 2007 for at bruge det til et demonstrationsprojekt, som skulle vise, hvor langt man kan nå med en indsats for at reducere CO2-udslippet i fredede bygninger, der er indrettet til kontor- og administrationsformål - uden at det går ud over fredningsværdierne. - Vi valgte blandt andet Fæstningens Materielgård, fordi den består af forskellige typer bygninger, der har været brugt som forvalterbolig, pakhuse, kontorer, materielbygning og så videre helt tilbage fra 1700-tallet. De har gennem alle årene været brugt af forsvaret, som holdt bygningerne i en god ydre stand, siger Anders Brüel, der er projektleder for Realdania Byg. - De mange typer bygninger har givet os mulighed for at afprøve forskellige metoder, da der er stor forskel på et palæ opført i 1748 og en sidebygning fra 1990 erne. Grundigt forprojekt Det første år var der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle lave en liste over alle de mulige energibesparende tiltag og herefter vurdere dem i forhold til fredningen og bygningens egenskaber. Arbejdsgruppen bestod ud over Realdania Byg af repræsentanter fra Kulturarvsstyrelsen, Varmings Tegnestue samt ingeniørfirmaerne Jørgen Nielsen og Strunge Jensen. - Vi valgte fx energiruder fra i de ældste bygninger, da det ikke var foreneligt med fredningen. I stedet er vinduerne blevet renoveret, og der er sat energiglas i forsatsvinduerne. I de mindre bevaringsværdige bygninger det gamle værksted har vi sat store nye vinduer både i kvist og facade for at gøre kontorlokalerne mere attraktive, fortæller Anders Brüel og peger på, at der hele tiden skal foretages en afvejning. Energiglas lader fx mindre dagslys trænge ind, og det kan betyde, at man har lyset tændt i længere tid. Der spares på elforbruget - Vi har haft stort fokus på at spare på elforbruget, og det giver både direkte CO2-besparelser og afledte CO2-besparelser, fordi der er brug for mindre køling i sommerhalvåret. Vi har fx valgt at have central afbrydelse af strømmen uden for arbejdstid, som sikrer, at alt EDB udstyr, lys og så videre slukkes. Der er dog den hage ved denne løsning, at det kræver et meget stort antal kabler ført gennem Fortsætter side 12 11

12 I I de mindre bevaringsværdige bygninger, er der sat store moderne vinduer for at sikre et godt lys i kontorlokalerne $ Det nyudviklede vinduessystem set indefra. Løsningen gør det muligt at kigge ud, når man sidder ved skrivebordet De mange kabler, der skal til it og den intelligente styrin materielbygning og garagen, mens de i de øvrige bygnin har været mulig, fordi der er tale om et forsøgsprojekt Fortsat bygningen, og det er en udfordring, når huset er fredet, siger Anders Brüel. Han peger på, at en anden udfordring, man ofte støder på ved renoveringer af ældre bygninger er, at de isoleres for godt og derfor bliver for varme at opholde sig i om sommeren. - Det var eksempelvis grunden til, at vi fravalgte at isolere kvistene, da vores modelberegninger viste, at det mindre varmeforbrug om vinteren ville blive opvejet af mere køling i sommerhalvåret. Sund fornuft I det hele taget skal der i hvert enkelt tilfælde foretages en grundig afvejning af, hvorvidt der skal isoleres eller ej. - I den gamle forvalterbolig havde vi en plan om at isolere bag de gamle træpaneler, men de tæthedsprøvninger blowerdoortest - der blev gennemført over hele bygningskomplekset viste, at panelerne allerede i sig selv virkede isolerende. Det er jo et af eksemplerne på, at man skal bruge sin sunde fornuft, for panelerne blev jo i sin tid sat op for at forhindre træk, fortæller Anders Brüel. Et andet eksempel på sund fornuft er at placere rum med samme funktion tæt ved hinanden, og at flytte strømforbrugende varmeafgivende apparater væk fra kontormiljøet til et fælles teknikrum. Varme- og køleapparater - Der er installeret kombinerede varme-/ køleunit i alle rummene. Og vi har fået videreudviklet kabinettet, så det ser ud som en planradiator, der passer ind i stilen, siger Anders Brüel. Et godt stykke inden i projektet blev Realdania Byg kontaktet af Københavns Energi, der ville høre, om de var interesseret i at blive koblet på det nye koldtvandsanlæg, som selskabet er ved at føre rundt i byen. Inspirationen har man hentet i byer som Paris, der har haft lignende systemer i mange år. - Det var vi. For det er naturligvis mere fornuftigt, at vandet køles et centralt sted i byen, end at det sker i hver enkelt bygning. Og slutresultatet bliver sandsynligvis, at vi rammer en reduktion af CO2-udledningen på 30 % - altså 10 % mere end der var lagt op til. Nyudviklet vindue til tag - I den gamle materielbygning var der store skråvinduer i taget til kontorerne på første sal. Det syntes vi ikke harmonerede særlig godt med fredningen. Efter flere forsøg med forskellige løsninger fandt vi frem til et system, hvor vi har åbnet taget op - lidt som en solafskærmning - og har lagt tagsten på lamellerne. Inde bag taget sætter vi almindelige vinduer i - nærmest som en indvendig kvist, fortæller Anders Brüel. I den kommende tid skal det afklares, om løsningen holder i længden, og hvordan det fx er at vedligeholde på sigt. 40 arbejdspladser ekstra Der er gennemført målinger i de renoverede bygninger, som viser, at indeklimaet kommer til at svare til klasse C, der opfylder Bygningsreglementet og Arbejdstilsynets krav til indeklima ved indretning af faste arbejdspladser. Det har blandt andet betydet, at der kan indrettes op til 40 flere arbejdspladser end før på grund af det forbedrede indeklima. - Over de kommende tre år skal der gennemføres målinger af, hvordan indeklimaet virker, når bygningerne tages i brug som arbejdsplads. Herefter vil vi kunne konkludere, om vi også i praksis har opnået den besparelse på % af CO2-udledningerne, som vores modelberegninger og simulationer har vist, vi vil, slutter Anders Brüel. 2 12

13 g af strømforbruget, er lagt ind i murene i den gamle ger er lagt under gulvene. En bekostelig løsning, som Farverne gennem tiderne er blevet afdækket som led i restaureringen Ud over CO2-reduktionen har det været et formål med renoveringsprojektet at rense bygningerne for de brutale moderniseringer, der er gennemført gennem årene, hvor det praktiske var gået forud for det æstetiske 13

14 Afgørende finansiering sikrede nystartet virksomhed Da otte ledende medarbejdere besluttede at videreføre en sund del af deres konkursramte arbejdsplads, var finansieringen en af de store udfordringer. Et lån hos Vækstfonden sikrede den afgørende kapital, og den nye virksomhed, Din Entreprenør Partner A/S, er kommet ud med overskud efter det første år Tekst og foto Martin K.I. Christensen, Ole Møller ser virksomhedens materiel som en form for opsparing. Det er nu godt et år siden, at Ole Møller og syv af hans kolleger måtte handle hurtigt. De besluttede, at de ville redde en sund del af Davidsen og Partnere, som var under konkursbehandling. De arbejdede alle på lokalsektionen i Fredericia, som aldrig havde haft underskud. Den første bank, som Ole Møller henvendte sig til, tøvede med at give tilsagn om den nødvendige finansiering, og derfor kontaktede han sin egen bank, Vestfyns Bank. Her fik han et møde i stand med bankdirektøren og erhvervschefen med tre kvarters varsel. - Jeg mødte op med vores håndskrevne budgetter og vores planer for den virksomhed, vi gerne ville etablere. I første omgang fik jeg en kredit, der lå et stykke fra det beløb, jeg og de andre medejere mente, var nødvendig for at opretholde en virksomhed med de omkring 48 mand, vi er den dag i dag. Men det var nok til, at vi kunne gå videre, siger Ole Møller, der nu er direktør for Din Entreprenør Partner, DEP. Vækstkaution fra Vækstfonden I løbet af de første to måneder havde DEP store summer i "klemme" hos kunder, der nok betalte, men af og til ikke til tiden. Banken øgede derfor kreditten, men det var stadig ikke nok, og derfor valgte ledergruppen i DEP at ansøge om en kredit i Vækstfonden. - Det er en dyrere løsning, men i den situation vi er i, er det den eneste løsning, for vi får på denne måde en finansiering, vi ellers ikke kan få. Herudover har vi også fået 14

15 Vilkår og priser for Vækstkaution Prisen for en vækstkaution består af en stiftelsesprovision på 2 % af garantibeløbet og en årlig præmie på 1,25 % af det nedskrevne garantibeløb. Ved finansiering over 10 mio. kr. betaler virksomheden 0,5 % ved etablering af kautionen og 1,5 % ved kautionens udløb. Alle ændringer, herunder finansieringsinstitutskifte, ny debitor, ny sikkerhedsstillelse og frigivelse af sikkerhed, koster 500 kr. pr. ændring. Finansieringsinstituttet kan efter aftale med Vækstfornden give henstand med betaling eller nedsætte ydelserne på lån med Vækstkaution. Hvis Vækstfonden skal udsætte nedskrivningen af en vækstkaution, betaler virksomheden en tillægspræmie på 2 % af forskelsbeløbet mellem den ændrede nedskrivning og den oprindeligt stipulerede nedskrivning. Det er altid muligt at opsige en vækstkaution mod at betale 80 % af summen af præmiebetalinger for resten af lånets løbetid, jævnfør kautionspolicen. Lageret hos Din Entreprenørpartner rummer en del materialer og udstyr overtaget fra det tidligere firma nødvendige byggegarantier fra Vækstfonden til resten af året. For Ole Møller ville alternativet have været at prøve endnu et pengeinstitut, at gå over til fakturabelåning eller at prøve med privat sikkerhedsstillelse. - Det første var der knap tid til, det andet ville være ubehageligt og det tredje urealistisk. Vi have i forvejen skudt midler i opstarten af virksomheden. Så kapitalen fra Vækstfonden har været helt afgørende for vores overlevelse. - Men det er naturligvis svært med en stram økonomi i en opstartsfase. Havde vi haft hele finansieringen på plads fra begyndelsen, ville vi have kunnet finde bedre løsninger. Vi overtog så meget fra det gamle firma, som vi kunne finde midler til, og vi har efterfølgende valgt at få en fordelagtig aftale på vores materiel. På sigt vil det gøre os meget konkurrencedygtige, og vi ser på det som en opsparing. Over al forventning Den økonomiske situation er en af grundene til, at virksomheden styrer økonomien meget stramt. Ole Møller får tidligt hver morgen en debitorliste fra bogholderen, og der udarbejdes ugebudgetter for at kunne styre cashflowet og sikre, at der trækkes så lidt på kassekreditten som muligt. - Det første år er gået over al forventning. Da vi stod og skulle træffe valget, om vi ville prøve at starte et nyt op, opfordrede flere af de faste kunder os til at gøre forsøget. Og de har holdt ved. Vi mistede kun en af de større kunder og arbejder derfor stadig fast sammen med flere store virksomheder i byen blandt andet Carlsberg samt en række kommuner i Trekantsområdet og på Vestfyn. Faktisk kommer vi ud af det første år med sorte tal på bundlinjen, siger Ole Møller. Ud over brolægning og beton- og murer opgaver, udfører virksomheden også service-, vedligehold og renoveringsopgaver for erhverv og private. Målrettet markedsføring Din Entreprenørpartner er allerede kendt i lokalområdet. - I det første år har vi gjort meget for at slå vores navn fast. Vi har fået reklame på bilerne, og vi har valgt at være sponsor for et lokalt håndboldhold og fodboldklubben. Og i her i starten 2012 har vi reklamer i lokalradioerne. I første omgang slår vi på vores ekspertise inden for på kloaker og belægning, og kommer der store mængder sne, vil vi reklamere for, at vi har materiel til at fjerne det, slutter Ole Møller. 2 15

16 Grønlandske udfordringer E. Pihl & Søn A.S. har totalentreprisen på det nye vandkraftværk i Ilulissat. Det er et projekt, som kræver en del logistik. Byggepladsen er placeret mere end 300 kilometer nord for polarcirklen, og både geografi og klima stiller store krav til ingeniørerne Tekst og foto Lars GULDAGER Dyhr, E. Pihl & Søn A.S. har forsøgt at skåne naturen så meget som muligt 16

17 Anlæggets hoveddata Reservoirvolumen, Sø ,5 hm3 Portalbygning Heliportbygning Havnebygning Transformerstation i Ilulissat Transmissionslinie 60 kv Turbiner 685 m2 14 m2 83 m2 302 m2 48 km 3 7,5 MW Reservoirvolumen, Sø ,2 hm3 Overføringstunnel, A = 11,0 m2 970 m Tilløbstunnel, A = 16,3 m m Afløbstunnel, A = 16,3 m m Adgangstunneler, A = m m Underjordiske haller m3 Kilde: OLE Kristensen, Nukissiorfiit. Der er smukt omkring Ilulissat, hvor Isfjorden er en spektakulær oplevelse. Men med den fantastiske natur følger også både geografiske og klimatiske udfordringer specielt når det gælder et byggeri som det nye vandkraftværk, der opføres 50 kilometer uden for byen. Bygherren, el- og varmeforsyningsselskabet Nukissiorfiit, har valgt E. Pihl & Søn A.S. til opgaven. Og virksomheden har efterhånden gode erfaringer med projekter under denne type svære betingelser. - Ilulissat er det tredje af en stribe vandkraftværker, vi opfører i Grønland, og vi har et utroligt godt forhold til bygherren. Det er en lidt atypisk opgave, hvor vi arbejder i et område med permafrost, hvilket gør alt noget sværere, forklarer projektdirektør hos E. Pihl & Søn A.S., Bjørn Stefansson, om kontrakten, der lyder en værdi af omkring 570 millioner kroner. Fem kilometer stang af is I grove træk skal vandet ledes fra to søer ned gennem en tunnel til en kraftstation inde i fjeldet, hvorefter det ledes væk via en afløbstunnel. Elektriciteten fra de tre turbiner i kraftstationen føres derefter de knap 50 kilometer tilbage til Ilulissat i en transmissionsledning, som er ført over fjeldet. Og der er en del specielle forhold, der skal tages højde for. - Væggene omkring tunnellerne er i princippet bundfrosne, og derfor skal vi sikre os, at vi holder flow i vandet, for ellers står vi med en stang is på knap fem kilometer. Det ville vist være det umuliges kunst at tø den op, så vi har brugt meget tid på udformningen, siger Bjørn Stefansson og peger på, at det også er en udfordring at opføre eltransmissionsledningen gennem en arktisk ødemark: - Ståltårnene til transmissionsledningen er blevet forankret i fjeldet, og vi har forsøgt at gøre så minimal skade på naturen som muligt, selvom det selvfølgelig ikke kan lade sig gøre uden at sætte spor. Desuden skal de kunne stå for både arktiske storme og overisning i et vanvittigt klima, så det er hårde vilkår, konstaterer projektdirektøren om ledningen, der for en stor dels vedkommende er monteret med helikopter. Fortsætter side 18 En stor del af masterne til transmisionsledningen er monteret med helikopter 17

18 Forsyninger til hele året sejles ind i de farbare måneder Tunnellerne skal bores i det dybfrosne fjeld 18

19 Sø 233 Sø 187 Transmissionslinje til Julissat, 50 km Overføringstunnel 1000 m Indtag Kraftstation Adgangstunnel 320 m Portalbygning Tilløbstunnel 1550 m Fjorden Afløbstunnel 1850 m Vandkraftværket ved Ilulissat i skitseform Fortsat Militær præcision Netop transporten til byggepladsen kan også være ekstrem vanskelig, da alle materialer for det meste skal sejles eller flyves ind. - I realiteten er det kun gunstigt at sejle heroppe i en periode på omkring seks måneder, så det gælder om at have forsyningerne til den resterende periode sikret. Det gælder alt fra cement, sprængstof og brændstof til proviant, for vi skal være sikre på, at vi kan drive pladsen gennem en vinter, selvom vi lukker ned i de værste måneder. Der er en del logistik, som skal planlægges til mindste detalje, for det er utroligt dyrt at fragte tingene derop, lyder det fra Bjørn Stefansson, som kan berette om grundige forberedelser. - Hvis du ikke er forberedt, så er du ilde stedt under de her forhold. Derfor er tingene blevet planlagt med militær præcision, for det lykkes kun, hvis forarbejdet er gjort. Her er der ikke bare mulighed for at hente nyt materiel eller folk, hvis du lige mangler. Den endelige overdragelse af vandkraftværket sker i efteråret 2013, men i slutningen af 2012 sættes den første turbine i drift. Arbejdet blev påbegyndt i starten af I kraftværket monteres tre turbiner på hver 7,5 MW 19

20 Den største Besøg os på stand A1502 nyhed er nok, at alt er ved det gamle Den første nyhed er, at Byggeriets forsikringsservice har skiftet ejer og samarbejder nu med Gjensidige Forsikring. Den største nyhed er derimod, at det for alle vores forsikringstagere bliver business as usual. Byggeriets forsikringsservice vil nemlig fortsat 100 % være byggebranchens forsikringsselskab og et selvstændigt forsikringskoncept med eget råderum. Det er også de samme unikke forsikringsprodukter, og du bliver betjent af det samme kompetente personale. Tilknytningen til Dansk Byggeri fortsætter selvfølgelig fremover, så derfor vil vi fortsat kunne tilgodese medlemmernes interesse og afdække byggebranchens behov samt udvikle skræddersyede forsikringsløsninger. Få en gennemgang af dine forsikringer, så du er sikker på, at du og din virksomhed altid har den rigtige dækning. Ring på telefon eller send en mail til Fordi vi kender din hverdag Nørre Voldgade København K Postadresse: Postboks København K Tlf.: fax:

21 Ny strategi skal sikre økonomien Branchen er i krise, og det er Dansk Byggeris økonomi også. Alle medlemmer inddrages derfor i en ny strategi, der skal sikre større balance mellem indtægter og udgifter Af Inger PETERSEN Thalund, foto NICKY BONNE Strategiudvalget BESTår af: 2 Halldor Ragnasson, E. Pihl & Søn A.S. 2 Hans Ulrik Jensen, HUJ A/S 2 Martin Skou Heidemann, Skou Gruppen A/S 2 Niels Peter Pretzmann, Outline vinduer A/S 2 Klaus Kaae, NCC Construction Danmark A/S Dansk Byggeris direktion: 2 Lars Storr-Hansen, Michael H. Nielsen, Peter Stenholm Halldor P. Ragnarsson og Hans Ulrik Jensen har valgt at trække sig som henholdsvis formand og næstformand i forbindelse med Dansk Byggeris repræsentantskabsmøde 10. maj i København Yderligere besparelser Udover de besparelser, der arbejdes på i bestyrelsen, er direktionen pålagt at forbedre økonomien med 5 mio. kr. per år over de næste 3 år. De første 5 mio. kr. for 2012 er fundet.. Dansk Byggeris bestyrelse skød i efteråret en ny strategiproces i gang blandt alle medlemmer. Udgangspunktet er Dansk Byggeris pressede økonomi, der er resultatet af flere års krise i bygge- og anlægsbranchen. Krisen har forplantet sig til kontingentindtægterne i Dansk Byggeri. Konkret er der tale om et fald på 32 % siden 2007 eller over 50 mio. kr. mindre i kontingentindtægter. Det kan mærkes i foreningen: - Vi har blodrøde tal på bundlinjen, derfor er vi nødt til at se på, hvordan vi får tilpasset vores økonomi, forklarer næstformand Hans Ulrik Jensen. Han suppleres af formand, Halldor Ragnasson: - Hvis vi ikke gør noget, har vi udsigt til endnu større underskud i fremtiden, derfor må vi fortsat tilpasse omkostningerne, men vi kommer næppe udenom også at hæve kontingentet, fortæller formanden og fortsætter: - Vores medlemmer kigger på, hvor de får mest for pengene. Derfor skal vores service være i top, men vi skal samtidig have råd til den. Derfor har vi sat en proces i gang, der skal strømline organisationen. Der er således skelet til, om man kan spare penge ved at sammenlægge nogle af de 14 regioner. Man har også set på en tilpasning af betjeningen af sektioner, interessegrupper og branchefællesskaber, ligesom man har drøftet en kontingentforhøjelse på kr. Færre regioner Hvad angår regionerne har der været en ind- ledende drøftelse med regionsformændene om en eventuel sammenlægning. Det har der dog ikke umiddelbart været stemning for: - Vi har haft en meget givende drøftelse med regionerne, og de har bakket godt op om de økonomiske udfordringer og været positivt indstillet på at være med til at finde besparelser. Det er vi glade for, fortæller Halldor Ragnasson. Næstformanden supplerer: - Vi skal dog fremadrettet skabe nogle slagkraftige regioner, og her håber jeg, at flere regioner vil finde sammen. Nogle er allerede gået i gang, og det er meget positivt, siger Hans Ulrik Jensen. Også sektioner, interessegrupper og branchefællesskaber skal holde for i jagten på besparelser. Betjeningen af dem skal ses i et nyt lys, mener næstformanden: Forslag om øget brugerbetaling - Sektionerne skal være mere selvhjulpne og se indad på, hvordan de drives, forklarer Hans Ulrik Jensen. Og de skal være bevidste om deres resursetræk på Dansk Byggeris medarbejdere, tilføjer han. - Men heldigvis oplever vi også i disse grupper en stor krisebevidsthed og samarbejdsvilje i forhold til at få pengene til at række. Og flere har foreslået øget brugerbetaling for den service, der trækkes på i Dansk Byggeri som en oplagt vej, supplerer Halldor Ragnarsson. Kontingentstigning uundgåelig Selv om viljen til besparelser er stor i både regionerne og sektioner, branchefællesskaber og interessegrupper, så er det ikke tilstrækkeligt til at finde den fornødne balance mellem indtægter og udgifter. Derfor har flere medlemmer selv peget på, at kontingentet bør sættes op: - Vi har drøftet det indgående i både bestyrelsen og med regioner og sektioner. Og stemningen er hele vejen rundt for at sætte kontingentet op midlertidigt, sådan så vi fortsat har råd til vores nuværende serviceniveau.", forklarer Halldor Ragnasson. Der er således lagt op til en kontingentstigning i størrelsesordenen kr. i grundkontingentet. Det er dog en del af forslaget, at nystartede virksomheder får en rabat på grundkontingentet på 50 procent det første år. En lang proces Uanset hvad der drøftes, skal alle elementer i strategien vedtages af Dansk Byggeris repræsentantskab. Der er derfor lagt op til en længere proces, der strækker sig frem til repræsentantskabsmødet i Vi er jo ikke en virksomhed, men en forening. Derfor skal der være god tid til at inddrage medlemmerne i processen. Vi arbejder os stille og roligt og med åben dialog frem imod at skabe forståelse og enighed om elementerne i strategien. Det tager vi os tid til, slutter Halldor Ragnasson. 2 21

22 KraK og DansK Byggeri har lavet en ny samarbejdsaftale til Din fordel som medlem af Dansk Byggeri får du nu tilbuddet om gratis annonceprodukter på Krak.dk. Krak.dk er en af mest benyttede sites i Danmark med ca. 1,8 mio. brugere, som søger ca gange om måneden efter håndværkere. Dansk Byggeri anbefaler dig at annoncere på Krak. Og opfordrer dig til at bruge dine gratis søgeord, profiltekst med mere. Vi kommer ud og rådgiver dig i, hvordan netop din virksomhed får mest ud af aftalen. Du kan også besøge og selv indtaste din profiltekst og de søgeord, dit firma skal findes under. annoncepakken består af 6 Profiltekst PDF-visning Mere Produktion fremhævede søgeord 1 Premium søgeord (uden billede, tekst og link) information -knap af online tekst og billeder Eniro Danmark A/S Sydmarken 44A 2860 Søborg Tlf Fax BYGGERIETS ADVOKATER Entrepriseret Udbudssager Erstatnings og forsikringssager Arbejdsmiljøsager Lejeret Køb og salg fast ejendom Skatte-og selskabret Inkasso Hasløv Stæhr Advokater Kontaktperson: Advokat Michael Stæhr (H) mobil tlf fax Nørre Voldgade København K HSAlaw-blad2012-vers4.indd :01:48

23 kort og godt På vej mod et nyt AB-system Af Mogens HJELM, Dansk Byggeri indgår i et samarbejde med en række andre organisationer, der skal kortlægge AB-systemet og finde ud af, om tiden er inde til en mere gennemgribende revision af AB-systemet. Og det er vigtigt at holde sig de ændringer, der er på vej fra i sær EU, for øje- Dansk Byggeri sætter sig nu i spidsen for et arbejde, der skal kortlægge AB-systemet og finde ud af, om tiden er inde til en mere gennemgribende revision af AB-systemet det vil sige finde en afløser for AB92, der vil opfylde de krav, som byggebranchen vil stå over for i de udbud, som bygherrerne vil udarbejde de næste år. Samtidig advarer Dansk Byggeri dog mod, at man går for hurtigt frem, da det er vigtigt at sikre, at eventuelle forslag til ændringer også tager hensyn til de ændringer, som er på vej fra især EU. Det blandt andet vigtigt at holde øje med forslag fra EU-Kommissionen om blandt andet fokus på bæredygtighed, da det i høj grad vil påvirke et fremtidigt regelsæt. - For Dansk Byggeri er det afgørende, at byggeriets parter samler sig om at udvikle en juridisk værktøjskasse af kommercielle aftalevilkår, der passer til de politiske krav om, at byggeprocessen skal være bæredygtig. Det kan tage tid, og i første omgang vil vi gerne samle byggeriets parter for at diskutere rammerne for en revisionsproces, siger juridisk afdelingschef Henrik Fausing, Dansk Byggeri.. NyudviklET læringstrailer til erhvervsskolerne En kæp i hjulet på VE-anlæg Et nyt lovforslag vil ifølge Dansk Byggeri begrænse konkurrencen og i sidste ende udbredelsen af de små VE-anlæg. Ifølge forslaget vil det alene være autoriserede vvs- og el-installatører, som kan godkendes til at installere små VE-anlæg. - For Dansk Byggeri er det afgørende, at de faggrupper som har de fornødne kompetencer får lov til at udføre dette arbejde. Med det forslag, som nu er lanceret, udelukkes en lang række af byggebranchens aktører, siger chefkonsulent i Dansk Byggeri, Camilla Damsø Pedersen. Camilla Damsø Pedersen, chefkonsulent i Dansk Byggeri udsigt for 2012: FoRTSAT mange konkurser Meget tyder på, at 2012 bliver et lige så udfordrende år for mange byggevirksomheder som året før. På positivsiden håber vi, at regeringens kickstart vil få gang i aktiviteterne igen i bygge-og anlægsbranchen, men omvendt er mange virksomheder presset på likviditeten, da banker har strammet deres krav for kredit, siger chefkonsulent i Dansk Byggeri, Andreas Fernstrøm. Mange erhvervsskoler er præget af elevfrafald, især på de byggetekniske linjer, og oplever tit kritik af den boglige tyngde på uddannelserne. Det er blandt andet baggrunden for udviklingen af en ny mobil læringstrailer om byggeteknik, der gentænker læringsmetoder for de byggetekniske uddannelser. - Læringstraileren egner sig godt for målgruppen, hvor der er mange, som ikke er så bogligt orienteret. Og at beskrive opbygning af vådrum med ord og todimensionelle billeder er en helt anden og mere vanskelig sag, hvis du underviser elever, som er mere praktisk orienterede," siger lektor Morten Misfeldt, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Konkret består den 63 m² store læringstrailer af 1:1 modeller, en filmserie i 12 afsnit om opbygning af vådrum fra start til slut, samt interaktive skærme, hvor man kan navigere på godevådrum.dk og bygge et virtuelt vådrum. Alt i alt giver den et indblik i at bygge vådrum i ældre ejendomme, hvor det er ekstra vigtigt at beskytte konstruktionerne mod indtrængende vand. Det er planen, at traileren skal turnere til erhvervsskoler om året. Initiativet er finansieret af Grundejernes Investeringsfond (GI) og Byggeskadefonden. GI har også finansieret en mobiludstillingscontainer om tage, som BvB (Byggeskadefonden vedreørende Byfornyelse) har vist på de tekniske skoler gennem flere år. Bygge- og anlægsbranchen har brug for dygtige ledere Der er brug for ledere, der har en bred faglig indsigt, og som forstår de faglige gruppers forskellige udfordringer. Den byggetekniske viden er nemlig helt afgørende for, at man lykkes som leder på en byggeplads Af Søren Munch Terkelsen, Gunnar Eriksen, uddannelseschef for bygningskonstruktøruddannelsen på VIA University College i Horsens, Aarhus og Holstebro, opfordrer til, at man integrerer ledelseselementer fra arbejdsmiljø-koordinatoruddannelsen i bygningskonstruktøruddannelsen for at leve op til byggeog anlægsbranchens ønske om at få bedre ledere tilknyttet branchen. Man skal forstå faggruppernes forskellige roller Skal man lede en byggeprojektering eller en byggeplads, er det nemlig afgørende, at man har en indgående faglig forståelse: - Faglig bredde er afgørende for, at man bliver en dygtig leder. En leder skal forstå mekanismerne på en byggeplads allerede under projekteringen. En leder skal have indsigt i, hvilke udfordringer de forskellige faggrupper står med. Det kræver forståelse for de processer, der foregår både før, under og efter opførelsen af et byggeri. Hvis vi integrerer ledelseselementerne fra arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen i bygningskonstruktøruddannelsen får de bygningskonstruktørstuderende et godt indblik i blandt andet principper for god byggepladsledelse, og det vil gøre dem til stærkere ledere, siger Gunnar Eriksen. Han peger på, at mange bygningskonstruktører i dag vælger at tage arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen som supplement, men han mener, at det skal være en obligatorisk, integreret del af konstruktøruddannelsen. De studerende kan teste deres ledelsesværktøjer Erling Buus Olsen, der underviser på bygningskonstruktør- og arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen på VIA University College i Horsens, ser både muligheder og fordele ved at inddrage ledelseselementer fra arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen i bygningskonstruktøruddannelsen: - De bygningskonstruktørstuderende kan få stort udbytte af, at blive introduceret til ledelsesværktøjer tidligt i deres uddannelse. Så får de mulighed for at prøve værktøjerne af i deres praktikperiode og i forbindelse med det afsluttende afgangsprojekt. Ledelseselementerne arbejder vi med allerede, så vi har et godt grundlag for at skrue et gear op og prioritere de elementer i endnu højere grad, siger han. Målet er at give de bygningskonstruktørstuderende en god forståelse for arbejdsmiljø, ledelse og kommunikation.. 23

24 kort og godt Dansk Byggeri - nu med SPRænGTEknik Dansk Sprængteknisk Forening har indgået en aftale med Dansk Byggeri om, at Dansk Byggeri fremover skal yde sekretariatsmæssig bistand til Dansk Sprængteknisk Forening. - Vi er en lille forening for 100 medlemmer, der repræsenterer alle interesser inden for fredelig udnyttelse af sprængteknik, og vi er således kun en lille del af den samlede bygge- og anlægsbranche. Derfor er vi glade for aftalen med Dansk Byggeri, som bringer os tættere på kunderne og samarbejdsparterne, siger Erik Lauritzen, som er formand for Dansk Sprængteknisk Forening. Også i Dansk Byggeri er der stor tilfredshed og forventninger om et positivt samarbejde. - Vi har stort fokus på at videreudvikle Dansk Byggeri som en netværksorganisation. Derfor er vi glade for aftalen med Dansk Sprængteknisk Forening, som vil være med til at styrke hele netværksdelen i Dansk Byggeri, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri StoRSTRømsbroen MATCher ikke boom i godstogstrafik Der er sket en betydelig stigning af transitgods gennem Danmark. Men når Femernforbindelsen åbner i 2020, vil Storstrømsbroen komme til at fungere som en prop for trafikken, hvis ikke broen fremtidssikres. - De revner, der blev opdaget i broen sidste efterår, var jo en 1 til 1-demonstration af Banedanmarks bekymringer. Og det har også affødt, at alle Folketingets partier undtagen En hedslisten i november aftalte, at der i år skal tages stilling til, hvordan det kan sikres, at Storstrømsbroen kan klare både nutidens og fremtidens togtrafik, siger Finn Bo Frandsen. - Man kan vælge at reparere på den nuværende bro. Men det vil ikke være en holdbar løsning på sigt, understreger Finn Bo Frandsen og fortsætter: - Med byggeriet af Femern forbindelsen vil det svare til, at man bygger et højhus, men vælger kun at have elevator fra stuen til 3. sal og så igen fra 6. sal. Det går ikke, at Danmark kobles endnu mere af den rivende udvikling i jernbanedriften, der er i fuld gang i de fleste af EU-landene. Derfor må og skal Storstrømsbroen fremtidssikres. Luftfoto med drone Birdeye har specialiseret sig i at tage luftfoto med en drone, som er en lille fjernstyret helikopter med et kamera på. Med en drone er det muligt at flyve op til 100 meters højde, hvilket giver helt nye muligheder for højkvalitets luftfoto, men også mulighed for helt nye vinkler på grund af dronens alsidighed. Da Birdeyes produkt er helt nyt, er der også rigtig mange uudnyttede muligheder med dette produkt. Det er kun fantasien, der sætter græn- ser, men her er nogle af de opgaver Birdeye har udført med succes for andre arkitektvirksomheder. 2 Udsigtsfoto i bestemt højde til projektering af nye bygninger, kan også være et 360 panorama foto 2 Luftfoto af nyoprettede bygninger 2 Luftfoto til indtegning af grafik til projektering af nye bygninger 2 Oversigtsbillede af et område, hvor en ny bygning skal placeres. Gode kollegaer øger produktiviteten Gode kollegaer og sociale relationer på jobbet er afgørende. Sådan lyder resultatet blandt andet i en rapport, som Dansk Byggeri står bag. - Vi fandt ud af, at i de otte virksomheder vi undersøgte, var der gode relationer på byggepladsen imellem virksomhederne og sjak, hvilket giver et resultat i form af øget produktivitet. Samtidig viser vores analyse af relationerne internt i virksomheden, at der er udviklingsmuligheder, fortæller arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri, Mette Møller Nielsen Pensionskontoen er vokset markant i uroligt 2011 Medarbejdere med pensionsordning i PensionDanmark kan glæde sig over, at pensionsopsparingen er vokset markant i 2011 på trods af et år med stor finansiel uro. Medarbejdere med pensionsordning i PensionDanmark fik i 2011 en rentetilskrivning på deres pensionsopsparing i PensionDanmark på mellem 7 og 9,9 % efter skat. Det er gode nyheder efter et år med stor finansiel uro. Afkastet var især positivt påvirket af det betydelige rentefald, der har givet et højt afkast på PensionDanmarks beholdning af danske statsog realkredit- og indeksobligationer. Medlemmernes investeringer er inddelt i alderspuljer med aftagende risikoprofil frem mod pensionsalderen. Derfor er rentefaldet særligt kommet de ældre medlemmer til gode, da de har en større andel af deres investeringer i obligationer. Desuden har der været positive afkast på stabile aktier, unoterede aktier samt ejendomme. - Det har været et meget udfordrende år at investere i, så derfor er vi særdeles tilfredse med det store positive afkast i Ser man på de sidste fem år under et, har et typisk medlem fået en samlet rentetilskrivning på deres opsparing i PensionDanmark på 45 % hvilket er meget attraktivt, siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark. Medarbejdernes alder er afgørende for afkastet En typisk 35-årig medarbejder med en årsløn på kr. og en pensionsopsparing på kr. ved årets begyndelse har i 2011 fået ca kr. ind på pensionskontoen. Beløbet dækker over de månedlige pensionsindbetalinger på i alt godt kr. efter omkostninger samt årets investeringsafkast på ca kr. En typisk 50-årig medarbejder med en årsløn på kr., og en pensionsopsparing på kr. ved årets begyndelse har i 2011 fået kr. ind på pensionskontoen. Beløbet dækker over de månedlige pensionsindbetalinger på i alt ca kr. efter omkostninger samt årets investeringsafkast på ca kr. Medarbejderne kan på PensionDanmarks hjemmeside, pension. dk, se hvor meget de har fået sat ind på kontoen i De finder deres egne tal på "Din Egen Pension". 2 24

Fokus på renovering. 10. årgang nr 2 maj 2012. magasin for byggeri, anlæg og industri. industrihavne til boligområder.

Fokus på renovering. 10. årgang nr 2 maj 2012. magasin for byggeri, anlæg og industri. industrihavne til boligområder. 10. årgang nr 2 maj 2012 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på renovering 2 Lag på lag i jomfruklostret 2 København og Stockholm omdanner industrihavne til boligområder 2 Ny Nørreport - en arbejdsplads

Læs mere

Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår. 8. årgang nr 1 januar 2010. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Den længste dalbro i 1000 år

Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår. 8. årgang nr 1 januar 2010. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Den længste dalbro i 1000 år 8. årgang nr 1 januar 2010 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 2 Den længste dalbro i 1000 år 2 fokus på kommunal erhvervsvenlighed 2 Flyttevognlift forebygger Erhvervsteknik Byggeriets rammmevilkår

Læs mere

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende 11. årgang nr. 1 marts 2013 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på renovering 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende 2 Tænk i helheder når det handler om renovering

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

Fokus på årsdag 2014. 12. årgang nr. 2, juni 2014. magasin for byggeri, anlæg og industri. Vi går ikke ind for kædeansvar

Fokus på årsdag 2014. 12. årgang nr. 2, juni 2014. magasin for byggeri, anlæg og industri. Vi går ikke ind for kædeansvar 12. årgang nr. 2, juni 2014 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på årsdag 2014 2 Statsminister Helle Thorning-Schmidt: Vi går ikke ind for kædeansvar 2 Formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen:

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 9. årgang nr 3 september 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 1 Erhverv Implementeringen gik ufatteligt smertefrit. Hele forløbet tog

Læs mere

Arbejdsmiljø. Arbejdet for at sikre et godt arbejdsmiljø intensiveret. 7. årgang nr 5 august 2009. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri

Arbejdsmiljø. Arbejdet for at sikre et godt arbejdsmiljø intensiveret. 7. årgang nr 5 august 2009. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 7. årgang nr 5 august 2009 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 2 Citycentret står bro 2 De lave lande og klimaet 2 Fra papir til digitale løsninger Arbejdsmiljø Arbejdet for at sikre et godt

Læs mere

9. årgang nr 2 maj 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 ÅRSDAG 2011 2 LEVENDE TÆKKEFAG 2 UDVIKLING AF FORRETNINGEN

9. årgang nr 2 maj 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 ÅRSDAG 2011 2 LEVENDE TÆKKEFAG 2 UDVIKLING AF FORRETNINGEN 9. årgang nr 2 maj 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 ÅRSDAG 2011 2 LEVENDE TÆKKEFAG 2 UDVIKLING AF FORRETNINGEN 1 1 13 6 LEDER 5 Kompetenceudvikling Branchedirektør Per Thomas Dahl 26 Sortér,

Læs mere

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S 3. årgang nr 3 april 2005 Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S www.wikingcom.dk 70935 I adminstrationen hos Botica Entreprise har økonomiansvarlig Kirsten

Læs mere

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE!

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! 6. årgang nr 1 januar 2008 CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! Landets bredeste sortiment. Cramo har landets bredeste og mest moderne byggemaskineflåde. Vi kan sikre dig stor effektivitet i dit arbejde, om det

Læs mere

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse..

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. 2. årgang nr 10 december 2004 Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. Grethe Ørbæk, Tømrerfirmaet Poul Ladefoged I/S www.wikingcom.dk 70998 Grethe Ørbæk

Læs mere

magasin for byggeri, anlæg og industri

magasin for byggeri, anlæg og industri 8. årgang nr 5 september 2010 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 EUROPAS SKÆVESTE BYGNING 2 FORTIDEN ER FREMTIDENS BYGGERI 2 NYE ADVARSELS-SYMBOLER PÅ VEJ UBEGRÆNSEDE MULIGHEDER INDENFOR BYGGERI

Læs mere

Arbejdsmiljø. Branchen skal fremtidssikres. 6. årgang nr 5 august 2008. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. i hævd

Arbejdsmiljø. Branchen skal fremtidssikres. 6. årgang nr 5 august 2008. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. i hævd 6. årgang nr 5 august 2008 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 2 Malermester holder traditionerne i hævd 2 Ingen klimaindsats uden byggeriet 2 Udnyt konjunkturerne Arbejdsmiljø Branchen skal

Læs mere

Indflydelse. interesseorganisationerne nu og i fremtiden. 6. årgang nr 4 juni/juli 2008. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri

Indflydelse. interesseorganisationerne nu og i fremtiden. 6. årgang nr 4 juni/juli 2008. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 6. årgang nr 4 juni/juli 2008 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri Indflydelse 2 Repræsentantskab 2008 2 Nyt og gammelt Tømrerhåndværk hånd i hånd 2 afklaring af kompetencer interesseorganisationerne

Læs mere

9. årgang nr 4 december 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Tangtag tænges 2 bedre boligveje 2 kæmpe sygehusbyggerier

9. årgang nr 4 december 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Tangtag tænges 2 bedre boligveje 2 kæmpe sygehusbyggerier 9. årgang nr 4 december 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Tangtag tænges 2 bedre boligveje 2 kæmpe sygehusbyggerier 1 Erhverv Med RenMobil fra Telenor har vi lynhurtigt fået en langt større

Læs mere

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006 4. årgang nr 6 september 2006 6 18 25 foto PETER HOVE OLESEN 33 LEDER 5 Ræk hånden frem Michael H. Nielsen TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE Lærlingene kritiserer i en ny undersøgelse de tekniske skoler. Og for

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 3 april/maj 2007 18 6 20 20 LEDER 5 Cirkulært og breve bliver elektroniske Michael H. Nielsen TEMA: MEDLEMMER OG FORBRUGERE Fire forbrugerordninger, en forbrugerkampagne, Byggeriets Ankenævn

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 4 juni/juli 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 30. årgang Nr. 1 8. februar 2012. Licitationer fra byggebranchen

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 30. årgang Nr. 1 8. februar 2012. Licitationer fra byggebranchen Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 30. årgang Nr. 1 8. februar 2012 ID: 42447 Dampspærre til debat En temadag på Roskilde Tekniske Skole satte tæthedssystemer i centrum og

Læs mere

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012.

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. dansk fjernvarmes magasin nr. 7/8 JULI/AUGUST 2012 nyheder Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. ny viden Fjernvarme er billigere end naturgas

Læs mere

årsdag 2015 Fokus på 13. årgang nr. 2, juni 2015 magasin for byggeri, anlæg og industri Mere enkel byggesagsbehandling i kommunerne

årsdag 2015 Fokus på 13. årgang nr. 2, juni 2015 magasin for byggeri, anlæg og industri Mere enkel byggesagsbehandling i kommunerne 13. årgang nr. 2, juni 2015 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på årsdag 2015 2 Statsminister Helle Thorning-Schmidt: Mere enkel byggesagsbehandling i kommunerne 2 Formand for Venstre Lars Løkke

Læs mere

Husejerne lukker øjnene for energifrås

Husejerne lukker øjnene for energifrås 2. Nr. årgang 7 4. årgang Nr. 1 Januar August Januar 2010 2013 2010 2 Foto Anders Bach TEMA Husejerne lukker øjnene for energifrås 9 ud af 10 danske husejere mener ikke, at deres bolig har brug for energiforbedringer.

Læs mere

I N D H O L D LEDER KORT OG GODT. TEMA Der er kommet øget fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejderne i bygge- og anlægsbranchen.

I N D H O L D LEDER KORT OG GODT. TEMA Der er kommet øget fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejderne i bygge- og anlægsbranchen. 1. årgang nr 8 oktober 2003 18 10 22 LEDER 5 BYGGERIET VISER HANDLEKRAFT Jens Klarskov mener, at Byggeriets Evaluerings Centers nye nøgletalssystem vil være til gavn for hele bygge- og anlægsbranchen.

Læs mere

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse..

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. 3. årgang nr 1 januar 2005 Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. Grethe Ørbæk, Tømrerfirmaet Poul Ladefoged I/S www.wikingcom.dk 70998 Grethe Ørbæk

Læs mere

FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR

FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR 1. årgang nr 7 September 2003 1 28 20 8 LEDER 5 FORSPILDTE MULIGHEDER Jens Klarskov kritiserer i lederen regeringen for ikke at inddrage de branchesagkyndige i beslutningerne om bygge- og anlæsbranchen

Læs mere

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S 2. årgang nr 9 oktober 2004 Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S www.wikingcom.dk 70935 I adminstrationen hos Botica Entreprise har økonomiansvarlig

Læs mere

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse..

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. 3. årgang nr 2 marts 2005 Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. Grethe Ørbæk, Tømrerfirmaet Poul Ladefoged I/S www.wikingcom.dk 70998 Grethe Ørbæk er

Læs mere