Brug af de nationale og regionale erhvervsfremme- og innovationsordninger i de midtjyske kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af de nationale og regionale erhvervsfremme- og innovationsordninger i de midtjyske kommuner"

Transkript

1 Brug af de nationale og regionale erhvervsfremme- og innovationsordninger i de midtjyske kommuner MEA, Aarhus 20. november 2014 v/ Niels Dahl Christensen, Regional Udvikling

2 Dagens program Registrering og morgenmad Velkomst v. Niels Dahl Christensen, Region Midtjylland Resultaterne af sammenhængsanalysen v. Asbjørn Bøje Knudsen, DAMVAD Brug af erhvervs- og innovationsfremmeordninger regionalt og lokalt v. Niels Dahl Christensen, Region Midtjylland Pause Præsentation af en virksomhedscase v. Mikael Moeslund, direktør Loyalty Factory ApS Plenumdrøftelse Sandwich to go Hvad kan vi bruge den nye viden til fremadrettet? Hvordan kan vi gøre det samlede innovations- og erhvervsfremmesystem endnu bedre?

3 Kortlægning af virksomhedernes brug af det danske innovations- og erhvervsfremmesystem Den nationale undersøgelse blev offentliggjort I foråret RM har fået udarbejdet mere detaljerede regionale data, der viser brugen af ordninger i de enkelte midtjyske kommuner.

4 Sammenhænge i det danske innovations- og erhvervsfremmesystem Asbjørn (DAMVAD) har blandt andet vist følgende: Nationale og regionale ordninger supplerer hinanden. Der er regionale forskelle i hvilke ordninger der tilbydes virksomhederne. Hver tredje bruger er flergangsbruger af innovations- og erhvervsfremmesystemet. Midtjylland har flere flergangsbrugere end i de øvrige regioner. Virksomhedsstørrelse og branche har betydning for brugen af ordninger, de større virksomheder anvender nationale ordninger, de mindre og unge de regionale ordninger. Nu vil vi se nærmere på det regionale og lokale niveau: Hvilke ordninger er mest anvendt blandt virksomhederne i region Midtjylland? Er der nogen kommuner der bruger ordningerne mere end andre kommuner? Kan forskelle i erhvervsdemografi forklare forskellene eller kan andre forhold forklare forskellene?

5 Overblik over datagrundlaget: Alle de regionale ordninger der er med i analysen er medfinansierede af EU Strukturfonde. De regionale ordninger dækker perioden og omfatter i alt deltagelser. Nogle virksomheder har deltaget flere gange i ordninger. I nogle figurer er medtaget deltagere i tværregionale ordninger og midtjyske deltagere i andre regioners programmer. De nationale ordninger, der er med i analysen, er finansieret via en række forskellige ministerier og styrelser. De nationale ordninger dækker perioden , nogle ordninger kun og omfatter i alt deltagelser. Nogle virksomheder har deltaget flere gange i ordninger i perioden. I alt indgår virksomhedsdeltagelser i datagrundlaget. Få nyere regionale og nationale ordninger fra er ikke med i datagrundlaget. Det gælder f.eks. FIF, GLOBALmidt m.fl.

6 Midtjyske virksomheders deltagelser i de regionale ordninger Regionale ordninger Væksthus Midtjylland (Vækstkortlægning) STARTmidt -Accelerator VÆKSTmidt -Accelerator Internationalisering af midtjyske virksomheder Netværksinitiativ -Midtjysk Klyngeprogram Ikraft-kuponer Genvej til Ny Viden Kapitalformidling til iværksættere og virksomheder Nye veje til Vækst Oplevelsesbaseret forretningsudvikling Future Food Innovation Klyngearbejde inden for livsstil, bolig og beklædning CenSec-Klyngeudvikling Cradleto Cradlesom forretningsudvikling Teknologiudvikling for energi og miljø FØDEVAREmidt CleanTEKmidt Vækst via Visualisering Nyt værktøj til aktiv innovation i fødevarebranchen MTIC, MedTechInnovation Center Underleverandørnetværk Midtjylland Center for PervasiveHealthcare 2.0 (CfPH2.0) (Caretech) Udvikling og omstilling af vindmølleindustrien Softwarekorridoren Total Vækstkortlægninger udgør næsten 50% af aktiviteten i de regionale ordninger. 90% af aktiviteten på disse 5 ordninger. Som vi skal se nærmere på senere, er de regionale ordninger især koncentreret omkring vejledning, rådgivning og netværk. Bemærk at de regionale ordninger kun dækker perioden Note: Samlet antal deltagelser i regionale ordninger: 5930 Uden tværregionale (140) og uden midtjyske deltagelser i andre regioners programmer (368).

7 Midtjyske virksomheders deltagelser i de nationale ordninger Nationale ordninger (13) Total Nationale ordninger (13) Total Innovationsnetværk 796 Højteknologifonden 62 Innovationsagenterne 757 EBST: Brugerdreven innovation 60 Videnkupon (forskningskupon) 428 Tilskudsordningen til miljøeffektiv teknologi 50 Videnpilot 276 FP7 46 EUDP 148 Åbne midler 41 Fornyelsesfonden Tilskud 107 EUopSTART 27 ELFORSK 103 DSF -Strategiske forskningsalliancer 18 GUDP 97 Eurostars 18 ErhvervsPhD 96 SPIR 18 Innovationskonsortier 88 Vækstfonden Venture Kapital 18 Innovationsmiljøer 86 DSF -Strategiske forskningscentre 17 Fødevare Innovation 84 Vandsektorens teknologiudviklingsfond 15 DSF -Strategiske forskningsprojekter 79 Gazelle Growth 5 Forsk_EL_NG_VE 63 ABT fonden 2 Disse ordninger fra FI er siden blevet ændret og udgør fremover et samlet innobooster forløb. Mange af de nationale ordninger indgår nu i innovationsfonden. Note: Samlet antal deltagelser i nationale ordninger: 3605 Totalt antal deltagelser i regionale og nationale ordninger = 9535 Bemærk at de nationale ordninger dækker perioden (13)

8 Der er betydelige forskelle mellem kommunerne på antallet af virksomhedsdeltagelser i ordningerne! Nogle kommuner er langt større end andre kommuner. Derfor vil de naturligt også have flere virksomheder, der anvender erhvervsfremme og innovationsordninger end andre kommuner. Men der er nogle kommuner, der er langt hyppigere brugere af ordningerne, relativt til antallet af arbejdssteder i kommunen! Og der er samtidig betydelige forskelle på, i hvor høj grad virksomheder i de forskellige kommuner anvender nationale og regionale ordninger eller både/og.

9 Deltagelser i regionale og nationale ordninger fordelt på kommuner Figur: Antal deltagelser i regionale og nationale ordninger fordelt på kommuner Antal deltagelser i regionale ordninger Antal deltagelser i nationale ordninger Totalt antal deltagelser i regionale og nationale ordninger Aarhus Herning Randers Viborg Silkeborg Horsens Holstebro Skanderborg Skive Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Favrskov Hedensted Stuer Syddjurs Norddjurs Lemvig Odder Samsø Note: Antal deltagelser i regionale ordninger: 5365 Antal deltagelser i nationale ordninger: 3539 Totalt antal deltagelser: 8904 Data mangler: 631 deltagelser Næsten deltagelser i Aarhus Kommune. 41 påsamsøog 100 i Odder Kommune. I alle kommuner er der flere deltagere i regionale ordninger end i nationale ordninger.

10 Andel af deltagelser i regionale og nationale ordninger fordelt på kommuner Figur: Kommunens andel af det samlede antal midtjyske deltagelser i regionale og nationale ordninger Andel af deltagelser i regionale ordninger Andel af deltagelser i nationale ordninger Total andel af deltagelse i regionale og nationale ordninger Aarhus Herning Randers Viborg Silkeborg Horsens Holstebro Skanderborg Skive Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Favrskov Hedensted Stuer Syddjurs Norddjurs Lemvig Odder Samsø Note: Antal deltagelser i regionale ordninger: 5365 Antal deltagelser i nationale ordninger: 3539 Totalt antal deltagelser: 8904 Data mangler for: 631 deltagelser Hver tredje deltagelse i nationale ordninger kommer fra Aarhus Kommune. I f.eks. Aarhus og Ikast-Brande Kommune er der relativt mange deltagere i nationale programmer Den laveste andel findes i Odder Kommune med 28 deltagere i nationale programmer (N=100)

11 Regional, national eller både-og? , , , Total 24 0,13 3 0,25 6 0,63 15 Samsø 62 0,06 4 0, ,65 40 Odder 83 0, , ,61 51 Lemvig 126 0, , ,48 60 Norddjurs 127 0, , ,54 68 Syddjurs 127 0, , ,68 86 Struer 134 0, , ,49 65 Ikast-Brande 153 0, , ,50 77 Favrskov 154 0, , ,48 74 Hedensted 182 0, , , Skive 182 0, , ,51 93 Ringkøbing-Skjern 214 0, , , Skanderborg 216 0, , , Holstebro 248 0, , , Horsens 263 0, , , Viborg 295 0, , , Silkeborg 296 0, , , Randers 323 0, , , Herning , , , Aarhus Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Total Både regionale og nationale Nationale Regionale Note: Antal unikke virksomheder

12 Deltagelser i regionale og nationale ordninger pr arbejdssteder Kort: Antal og andel af deltagelser i regionale og nationale ordninger Deltagelser pr arbejdssteder Note: Samlet antal deltagelser med orange Antal deltagelser i regionale og nationale ordninger: 9412 Uden tværregionale og midtjyske deltagere i andre regioners ordninger. Der er samlet set flest deltagelser i regionale og nationale ordninger pr arbejdssteder i Aarhus, Skive og Struer Kommune. Der er samlet set færrest deltagelser i regionale og nationale deltagelser pr arbejdssteder i Ringkøbing-Skjern, Norddjurs, Syddjurs og Odder Kommune Struer Aarhus Skive Holstebro Skanderborg Ikast-Brande Horsens Favrskov Randers Herning Silkeborg Samsø Viborg Lemvig Hedensted Norddjurs Ringkøbing-Skjern Syddjurs Odder 240,2 186,4 162,6 154,6 153,7 152,6 141,9 140,0 137,8 133,2 123,8 121,7 119,7 114,5 114,2 104,7 103,6 96,0 95,6

13 Deltagelser i nationale ordninger pr arbejdssteder Kort: Antal og andel af deltagelser i nationale ordninger Deltagelser pr arbejdssteder Der er flest deltagelser i nationale ordninger pr arbejdssteder i Aarhus, Stuer og Ikast- Brande Kommune Der er færrest deltagelser i nationale ordninger pr arbejdssteder i Lemvig, Syddjurs, Odder og Samsø Kommune. Aarhus Struer Ikast-Brande Horsens Skanderborg Viborg Favrskov Silkeborg Skive Herning Randers Holstebro Hedensted Norddjurs Ringkøbing-Skjern Samsø Lemvig Syddjurs Odder 80,3 67,9 66,0 57,2 55,5 49,5 49,1 48,9 47,5 46,1 44,4 42,9 42,2 41,7 37,0 34,8 33,2 32,9 25,7 Note: Samlet antal deltagelser med orange Antal deltagelser i nationale ordninger: 3539

14 Deltagelser i regionale ordninger pr arbejdssteder Kort: Antal og andel af deltagelser i regionale ordninger Deltagelser pr arbejdssteder Der er flest deltagelser i regionale ordninger pr arbejdssteder i Skive, Holstebro og Struer Kommune Der er færrest deltagelser i regionale ordninger pr arbejdssteder i Ringkøbing-Skjern, Norddjurs, Syddjurs og Odder Kommune. Struer Skive Holstebro Aarhus Skanderborg Randers Favrskov Herning Samsø Ikast-Brande Horsens Lemvig Silkeborg Hedensted Viborg Odder Ringkøbing-Skjern Syddjurs Norddjurs 172,3 115,1 111,7 106,1 98,2 93,5 90,9 87,1 87,0 86,6 84,7 81,4 74,9 72,0 70,2 69,9 66,5 63,0 63,0 Note: Samlet antal deltagelser med orange Antal deltagelser i regionale ordninger: 5873 Uden tværregionale og midtjyske deltagere i andre regioners ordninger.

15 Hvilke kommuner har haft (relativt) flest deltagere i VÆKSTmidt accelerator? Der er betydelige forskelle i virksomhedernes brug af ordningen. Der har været mere end 15 deltagelser i VMA pr arbejdssteder i Skive Kommune. Der har været 4 deltagelser i VMA i Odder Kommuner svarende til 4 virksomheder pr arbejdssteder. Virksomheder i Skive Kommune deltager altså næsten 4 gange så ofte i VÆKSTmidt Accelerator, som virksomheder i Odder Kommune. Note: Totalt antal deltagere i VÆKSTmidt + VÆKSTmidt accelerator = 507

16 Hvilke kommuner har haft (relativt) flest deltagelser i STARTmidt accelerator? -Der er betydelige forskelle i virksomhedernes brug af ordningen. -I Struer, Holstebro samt Aarhus Kommunebenytter relativt flest virksomheder ordningen. -Der har været relativt færrest deltagelser pånord-og Syddjurs, samt i Hedensted og Ringkøbing-Skjern kommune. - Iværksættere deltager altså mere end 6 gange såofte i STARTmidt Accelerator i Struer Kommune, som virksomheder i Norddjurs Kommune. Note: Totalt antal deltagelser i STARTmidt + STARTmidt accelerator = 1207

17 Deltagelser i regionale og nationale ordninger fordelt på branche Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed - eksempel industri Midtjyske virksomheders deltagelse fordelt på branche Industri, råstofudvikling, forsyningsv. Erhvervsservice Handel, Transport mv. Information og kommunikation Bygge og anlæg Finansiering og forsikring Kultur, fritid og anden service Landbrug og fiskeri Off. adm., undervisning, sundhed Ejendomshandel og udlejning Total Inklusive tværregionale og midtjyske deltagere i andre regioners ordninger Skive Lemvig Ringkøbing-Skjern Hedensted Ikast-Brande Horsens Syddjurs Odder Silkeborg Randers Holstebro Herning Skanderborg Norddjurs Favrskov Struer Viborg Aarhus Samsø Total Antal Andel 0,55 0,55 0,53 0,52 0,46 0,40 0,39 0,36 0,36 0,35 0,35 0,34 0,32 0,30 0,27 0,26 0,23 0,19 0,15 0,32 Total Antal

18 Industri deltagelser pr industrivirksomheder Kort: Antal og andel af deltagelser i regionale og nationale ordninger Der er relativt flest deltagelser af industrivirksomheder pr industrivirksomheder i Aarhus, Skive og Holstebro Kommune. Der er relativt færrest deltagelser af industrivirksomheder pr industrivirksomheder i Viborg, Norddjurs, Syddjurs og Samsø Kommune. Note: Totalt antal industri deltagelser i regionale og nationale ordninger (3) = 2794 Uden tværregionale og midtjyske deltagere i andre regioners ordninger.

19 Betydelig forskel i virksomhedsstørrelsen i de enkelte ordninger Regionale og nationale ordninger med højeste andel af små virksomheder (1-9 ansatte) Regionale ordninger, gns. STARTmidt -Accelerator Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder Ikraft-kuponer Teknologiudviklingsprogrammet -Teknologiudvikling for energi og miljø Netværksinitiativ -Midtjysk Klyngeprogram Nationale ordninger, gns. Innovationsmiljøer Vækstfonden Venture Kapital (n=9) EUopSTART Videnkupon (forskningskupon) Videnpilot Eurostars 60% 90% 81% 78% 71% 68% 37% 98% 69% 67% 53% 53% 53% Regionale og nationale ordninger med laveste andel af små virksomheder (1-9 ansatte) Regionale ordninger, gns. Underleverandørnetværk Midtjylland (n=10) Klyngearbejde inden for livsstil, bolig og beklædning VÆKSTmidt -Accelerator Vækst via Visualisering Nye veje til Vækst Oplevelsesbaseret forretningsudvikling Nationale ordninger, gns. DSF -Strategiske forskningscentre (n=17) ErhvervsPhD Højteknologifonden Vandsektorens teknologiudviklingsfond Innovationskonsortier 60% 10% 19% 25% 25% 33% 37% 6% 9% 12% 14% 17% Note: Totalt antal småvirksomheder i regionale ordninger = 2519 Totalt antal små virksomheder i nationale ordninger = 1164 Uden tværregionale og midtjyske deltagere i andre regioners ordninger.

20 Der er betydelig forskel på brugernes virksomhedsstørrelse i kommunerne Kort: Gennemsnitligt antal ansatte i programdeltagelser Note: Samlet antal deltagelser af virksomheder med orange. Kort viser regionale og nationale ordninger samlet. Uden tværregionale og midtjyske deltagere i andre regioners ordninger. Gns. virksomhedsstørrelse pr. deltagelse (3) Ikast-Brande Viborg Struer Aarhus Silkeborg Holstebro Randers Skive Skanderborg Hedensted Ringkøbing-Skjern Horsens Favrskov Herning Syddjurs Lemvig Norddjurs Odder Samsø 224,1 201,1 94,3 87,7 58,2 51,2 43,6 43,0 42,4 38,8 38,7 37,7 32,1 31,4 28,7 28,4 27,8 13,1 8,0

21 I nogle kommer er der en del flere små virksomheder blandt deltagerne Kort: Små virksomheders andel af programdeltagelser Der er relativt flest deltagelser af små virksomheder i Viborg, Ikast- Brande og Samsø Kommune. Der er relativt færrest deltagelser af små virksomheder Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Randers og Ikast-Brande Kommune. Note: Samlet antal deltagelser af små virksomheder med orange. Småvirksomheder = (1-9 ansatte) Kort viser regionale og nationale ordninger samlet. Uden tværregionale og midtjyske deltagere i andre regioners ordninger.

22 Anvendelsen af virkemidler i Midtjylland Anvendelse af virkemidler -regionale og nationale ordninger Information og vejledning Vidensamarbejder (Tilskud til) rådgivning Klynger og innovationsnetværk Generelle virksomheds- og forretningsnetværk Finansiering og garanti Uddannelse og rekruttering Total De regionale ordninger anvender især disse virkemidler De nationale ordninger anvender især disse virkemidler Note: Antal deltagelser i regionale og nationale ordninger: 9883

23 Regionale og statslige virkemidler supplerer hinanden Kilde: IMF

24 Vækstpolitik - væksttrappen Vidensamarbejde Rekruttering Lokal vejledning Vækstkortlægning Væksttjek Strategiske netværk Kapital Individuel rådgivning Virksomheds- og forretningsnetværk Lokale og regionale virkemidler Regionale og statslige virkemidler Primært statslige og EU virkemidler

25 Vækstværktøjer midtjysk vækstunivers

26 Hvordan kan vi skabe et mere sammenhængende og forbedret innovations- og erhvervsfremmesystem? Hvad kan forklare, at der er såstore lokale forskelle i brugen af innovations-og erhvervsfremmeordningerne? Hvad kan fordelen være for virksomhederne ved at anvende regionale og nationale ordninger i sammenhæng? Udnytter vi i dag mulighederne for sammenhængende forløb tilstrækkeligt godt? regional/regional, regional/national hvor er der muligheder? Hvordan får vi flere virksomheder til at anvende regionale og nationale ordninger i ét samlet forløb er kombinationsmuligheder synlige nok i dag?

27 Tak for ordet

28 Bilag: Definition af virkemidler

Innovations- og erhvervsfremmeordninger i Region Midtjylland

Innovations- og erhvervsfremmeordninger i Region Midtjylland Innovations- og erhvervsfremmeordninger i Region Midtjylland Analyse af virksomheders brug af regionale og nationale innovations- og erhvervsfremmeordninger i Region Midtjylland i 2007-2013 Februar 2015

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2014: Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 En sammenlignende analyse af 17 udvalgte kommuner

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet 22.05.2014 DAMVAD: Grundlagt i 2007, 3 x Gazelle København, Oslo, Tromsø, Stockholm Nordeuropæisk marked Akademiske partnere 50 medarbejdere

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE-

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- Væksthus Midtjylland PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- DER I DEN LOKALE ERHVERVSSER- VICE I REGION MIDTJYLLAND TABELLER MED NØGLETAL FOR VEJLEDTE OG ALLE VIRKSOMHEDER (REV.) 9. MAJ 2011 KOLOFON Forfatter:

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Et kompetent erhvervsfremmesystem har lagt afgørende vægt på, at vi får etableret en sammenhængende og kompetent erhvervsfremmesystem, der

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar 2014 Erhvervsservice i Holstebro Kommune Væksthus Midtjylland i korte træk Erhvervsdrivende fond, stiftet af kommunerne i region Midtjylland Regional

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland Status og perspektiver for arbejdet i Midtjylland Erhvervsudviklingsdøgnet 7. 8. april 2011, Papirfabrikken, Silkeborg v/ Bent Hansen, Formand for Regionsrådet og Midtjylland Region Midtjylland 2010-2013

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2006 LEDIGHEDSFALD PÅ % I MIDTJYLLAND PÅ ET ÅR I den midtjyske beskæftigelsesregion fortsætter det rekordlave ledighedsniveau med kun 26.149

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland - initiativer for iværksættere

Vækstforum for Region Midtjylland - initiativer for iværksættere for Region Midtjylland - initiativer for iværksættere MEAmidt fra netværk til fletværk, Herning 16. juni 2010 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland Erhvervsudvikling i en regional struktur Regionsrådet

Læs mere

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse Direktør Kirsten Holmgaard Mercantec Velkomst Program 13.00 Velkomst ved direktør Kirsten Holmgaard, Mercantec 13.10 Behov for flere faglærte,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 Udgivet juni 2013 Jobrotation i Midtjylland januar-april 2013 Status I løbet af de første fire måneder i 2013 har i alt 1.558 ledige

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland. august 0 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND HALVERET PÅ 2 ÅR Siden juni 0 er ledigheden i Midtjylland faldet fra 0. ledige til et rekordlavt ledighedsniveau på.08

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Ledigheden ligger generelt højere i Norddjurs end i regionen og landet som helhed (Sæsonkorrigeret ledighed

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

C2C. Klimatilpasning i Region Midtjylland. 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling. Coast to Coast Climate Challenge

C2C. Klimatilpasning i Region Midtjylland. 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling. Coast to Coast Climate Challenge C2C Coast to Coast Climate Challenge Klimatilpasning i Region Midtjylland 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling Region Midtjyllandwww.regionmidtjylland. dk Lidt om mig Midtjyske erfaringer

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

Monitorering og effektmåling af Vækstforum Midtjyllands indsats igangsat i

Monitorering og effektmåling af Vækstforum Midtjyllands indsats igangsat i 22. november 2016 Monitorering og effektmåling af Vækstforum Midtjyllands indsats igangsat i 2010-2012 Resumé: Effektmålingen omfatter 14 virksomhedsrettede projekter, som Vækstforum Midtjylland har igangsat

Læs mere

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Halvårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

STATUS og de næste skridt..

STATUS og de næste skridt.. STATUS og de næste skridt.. Erhvervsudviklingsdøgnet 2015, Viborg den 19. marts 2015 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Ved indgangen til den nye programperiode, 2014-2020 Justeret

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom.

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. 15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. Temagruppen for økonomi og opfølgning har af Sundhedsstyregruppen

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers KKR Midtjylland 14. juni 2012 Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers Disposition Udgangspunktet evaluering af hidtidig/nuværende praksis Fremadrettet indsats spørgsmål/forhold

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Jobrotation i Midtjylland maj-august 2013

Jobrotation i Midtjylland maj-august 2013 Jobrotation i Midtjylland Status I perioden har i alt 2.171 ledige fra Midtjylland været ansat i jobrotationsvikariater: Heraf har 1.053 ledige været ansat som jobrotationsvikarer i private virksomheder.

Læs mere

(Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til. økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015)

(Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til. økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015) (Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til temadrøftelsen omiværksætteri vil blive gennemgået på økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015) Temadrøftelse om iværksætteri i Økonomiudvalget Tirsdag

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Genoptræning og Hjerneskade området.

Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning efter sundhedsloven Genoptræningsplaner Frit valg Ventetidsgennemgang Rehabilitering på specialiseret niveau Hjerneskadeområdet Hjerneskadekoordinatorer

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET NUVÆRENDE VARMEFORSYNINGSSTRUKTUR I REGION MIDTJYLLAND BILAGSRAPPORT TIL INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2014 REGION

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Regionshuset Viborg Regional Udviklingn Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk NOTAT Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Dato 27. 03.2007 Side 1

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2012 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 14-06-2012 Tidspunkt: 12:15-14:00 Sted: Hotel Griffen, Ndr. Kystvej 34, 3700 Rønne Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

Kvartalsrapport Midtjylland

Kvartalsrapport Midtjylland 2013 Oktober Kvartalsrapport Midtjylland Overblik over resultater af beskæftigelsesindsatsen INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 MINISTERENS MÅL 1 FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE...3 STATUS FOR MÅL

Læs mere

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Et par spørgsmål til dig? Har du deltaget i efter- og videreuddannelse inden for det seneste

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Regionshuset Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Et Midtjysk dialogforum og syv konsortier til varetagelse af Vækstforums

Læs mere

Konkretisering af projektet - Indhold og opgaver v/marie-louise Vagnby. Herning den 22. oktober 2008

Konkretisering af projektet - Indhold og opgaver v/marie-louise Vagnby. Herning den 22. oktober 2008 Konkretisering af projektet - Indhold og opgaver v/marie-louise Vagnby Herning den 22. oktober 2008 KOMPETENCEmidt Hvis man vil investere i noget, der virkelig er stabilt, skal man efteruddanne eller opkvalificere

Læs mere

Det rådgivende udvalg vedr. regional udvikling Region Midtjylland, 14. januar 2015. Præsentation af midtjyske væksttilbud og Væksthus Midtjylland

Det rådgivende udvalg vedr. regional udvikling Region Midtjylland, 14. januar 2015. Præsentation af midtjyske væksttilbud og Væksthus Midtjylland Det rådgivende udvalg vedr. regional udvikling Region Midtjylland, 14. januar 2015 Præsentation af midtjyske væksttilbud og Væksthus Midtjylland Væksthus Midtjylland i korte træk Erhvervsdrivende fond,

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner I forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen 2015-18 og udarbejdelsen af praksisplan for almen praksis er der

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Overordnet set kan der ikke udpeges enkeltstående byer, som ligger generelt dårligt endsige generelt godt på samtlige parametre.

Overordnet set kan der ikke udpeges enkeltstående byer, som ligger generelt dårligt endsige generelt godt på samtlige parametre. Midt i statistikken Baggrundsrapport om bystørrelser 2011 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Indhold Resumé...2 Befolkningsudvikling i byerne...3 Region Midtjylland...4 Favrskov Kommune... 16 Hedensted

Læs mere

Scenarier for en ny kulturaftale.

Scenarier for en ny kulturaftale. Scenarier for en ny kulturaftale. I forbindelse med drøftelsen af, hvordan en kulturaftale skal se ud for perioden efter 2016 for kommunerne i Kulturring Østjylland har den administrative styregruppe i

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

REG LAB REG LAB = REGIONAL LÆRING, ANALYSE OG BEST PRACTICE.

REG LAB REG LAB = REGIONAL LÆRING, ANALYSE OG BEST PRACTICE. REG LAB REG LAB = REGIONAL LÆRING, ANALYSE OG BEST PRACTICE. ET MEDLEMSBASERET LABORATORIUM DER INDSAMLER, UDVIKLER OG FORMIDLER GOD PRAKSIS INDEN FOR REGIONAL ERHVERVSUDVIKLING. MEDLEMSFINANSIERET OG

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

VEU-center Østjylland

VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland erklæring Uddannelsesinstitutioner AARHUS TECH (Lead-partner) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Århus Social- og Sundhedsskole Erklæring

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-12-07 Kontraktens parter

Læs mere

VALGPROCEDURE. - ved elektronisk valg i PLO-Midtjylland (PLO-M) PLO-Midtjylland Sagsnr PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION

VALGPROCEDURE. - ved elektronisk valg i PLO-Midtjylland (PLO-M) PLO-Midtjylland Sagsnr PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO-Midtjylland VALGPROCEDURE - ved elektronisk valg i PLO-Midtjylland (PLO-M) PLO-Midtjylland 15-9-2014 Sagsnr. 2014-5591 Tidspunkt for valg PLO-M tager ved hvert valg

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere