Kapitel 10. Anne Juhl i Grønland som LM-missionær i og som teltmagermissionær i Helle Kjeldsen var udsendt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 10. Anne Juhl i Grønland som LM-missionær i 1968-73 og som teltmagermissionær i 1977-88. Helle Kjeldsen var udsendt"

Transkript

1 Kapitel 10 Anne Juhl i Grønland som LM-missionær i og som teltmagermissionær i Helle Kjeldsen var udsendt primært til radioarbejde i Peru Marie Ammitzbøll blev udsendt til Etiopien i Hun er den af LM's nuværende missionærer, der har længst anciennitet

2 Historien kort kronologisk oversigt i stikordsform Kina Luthersk Mission i Slesvig/Sønderjylland sender og støtter Frederik Nielsen som missionær til Kina Japan LM i Slesvig/Sønderjylland kalder J.M.T. Winther til at fortsætte Frederik Nielsens tjeneste i Kina. Winther rejser via USA til Japan og beslutter at blive dér. Winther støttes økonomisk af hele LM i Danmark og af Den Forenede Danske Lutherske Kirke i Amerika. Winther skriver mange breve hjem om missionsaktiviteterne i Japan Missionsvennen begynder at udkomme Bladets oprindelige formål er at stimulere engagementet i mission. Det skal være LM's organ for mission ude og hjemme. Her bliver kvitteret for gaver givet til hedningemission, Winthers mange breve bliver optrykt, og der er beretninger om mission fra andre steder i verden, som ikke er LM-støttet LM ud af Japan LM afslutter officielt støtten til Winthers japanmission. Winther knyttede mere og mere til ved den amerikanske kirke, som også sendte flere penge end LM Overvejelser LM's delegeretmøde nedsætter et udvalg, der skal undersøge, hvilke missionsaktiviteter man kan samle sig om at støtte i fremtiden. Det diskuteres, om LM selv skal være missionsselskab/sendemenighed. Der indrykkes en annonce i Missionsvennen i april 1911, hvor unge 137

3 ugifte og uforlovede mænd mellem atten og femogtyve år opfordres til at ansøge om at blive antaget som missionærer Officiel beslutning LM's delegeretmøde beslutter den 13. september, at LM vil overtage forpligtelserne for et missionærpar fra Brødremenighedens Danske Mission (BDM). Det bliver Peter og Kjestine Terp, som siden 1908 har været udsendt til Unyamwezi, Tanzania Unyamwezi, Tanzania Familien Terp bliver i Unyamwezi frem til LM er engageret i området helt frem til 1979, hvor Ingeborg og Svend Bernhard som de sidste LM-missionærer dér rejser hjem Surinam I 1913 forpligter LM sig på missionærerne Peter Martin og Annie Legêne. De rejser til Surinam i 1914 for at missionere blandt indiske plantagearbejdere. I 1916 åbner Legêne børnehjemmet i Alkmaar for fattige indiske børn, som LM er engageret i frem til Både Legêne og alle de fremtidige LM-missionærer i Surinam bliver sendt afsted i samarbejde med Brødrekirkens mission i Zeist i Holland, som også står for det administrative arbejde i forbindelse med missionærernes forhold LM's første udsending Søren Ibsen responderer på jobannoncen i Missionsvennen i Efter endt uddannelse og afslutning på Første Verdenskrig kan han og hustruen Johanne sendes til Unyamwezi som de første missionærer, LM selv har rekrutteret. De går ind i det eksisterende missionsarbejde, der ledes af Brødrekirken Første udvidelse i Tanzania Sydhøjlandet og hovedstaden er de første nye områder for LM. Brødrekirken mangler missionærer i Sydhøjlandet, så LM stiller Poul og Mie Schødt til rådighed. LM forflytter dem i 1951 til en opgave i den lutherske kirke i Dar es Salaam, hvorfra de rejser hjem

4 1946 Palæstina/Israel LM støtter Lydia Jeppesen, som er udsendt via BDM som sygeplejerske i Jerusalem. I begyndelsen arbejder hun på Brødremenighedens spedalskhedsasyl "Jesushilfe". Asylet og Lydia Jeppesens ansættelse bliver i 1951 overtaget af den Israelske stat. I 1954 bliver hun forflyttet til et hospital i Nazaret, fra arbejder hun i Tel Aviv, og da hun pensioneres, engagerer hun sig i besøgstjeneste. Lydia Jeppesen er fra 1951 associeret missionær i LM frem til 1981, hvor hun får fast bopæl i Danmark Ulanga, Tanzania LM går i samarbejde med Evangeliska Fosterlands Stiftelsen (EFS), der efter Anden Verdenskrig samler 'faderløse' missionsstationer op, som tyske missionærer har forladt. Niels og Else Thygesen rykker, som de første LM-missionærer, derfor fra BDM-arbejdet i Unyamwezi til det lutherske arbejde i Ulanga. Thygesen genopbygger blandt andet en missionsstation i Kipingo. Da floden i området i 1957 skifter leje, må alle evakueres, fordi missions stationen bliver skyllet væk, og man begynder forfra andre steder. Det bliver blandt andet til Lugala Hospital, Tumaini Camp, missionsstationerne Mahenge og Ifakara. Samarbejdet med EFS bliver tilpasset, så LM reelt har hovedansvar for missionsarbejdet i Ulangadalen fra 1956, til de sidste LM-missionærer rejser hjem derfra i Én luthersk kirke i Tanzania De syv lutherske kirkeenheder i Tanzania slår sig sammen til én kirke. Det giver LM (og andre missionsselskaber) en ny samarbejdspartner at lytte og tage hensyn til i missionsarbejdet i Tanzania Associerede missionærer Ernst og Edna Jacobsen arbejder i forskellige perioder i Tanzania, på Zanzibar og i Bangladesh som associerede missionærer frem til Det vil sige, at LM havde et åndeligt, men ikke økonomisk ansvar for dem. De optræder på LM's missionærplakat og bliver taget med i forbønnen. LM har også i perioder haft andre associerede missionærer. 139

5 Nogle af dem har haft kontaktkredse i LM, efter at den ordning blev indført i Grønland Anne Juhl udsendes af LM som medarbejder på et kristent børnehjem i bygden Lichtenau i Sydgrønland indtil Hun er tilbage i Grønland igen som teltmager-lærer i Desuden rejser fire ægtepar derop som teltmagere i kortere perioder. Alle er på LM's missionærplakat som associerede Etiopien Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har missionsarbejde i Etiopien og inviterer LM til et samarbejde. LM beslutter at deltage i arbejdet i 1968, men først i 1970 sendes Helga og Jørgen Gundlach Jørgensen som de første af en lang række LM-missionærer til Etiopien. LM koncentrerer i begyndelsen særligt sin indsats om missionsstationer i Geresse (fra 1972) og Galta (fra 1975). Senere bliver LM involveret i mange andre opgaver i Sydvest-Etiopien. LM's missionærer i Etiopien har blandt andet arbejdet på sygehusene i Arba Minch, Gidole og Yirgalem samt en række andre stationer. Indsatsen på bibelskoler har især været i Gidole, Hagere Selam, Jinka og Hawassa. Der har været LM-missionærer de senere år på stationerne Woito, Jinka og Omo Rate. Stationen i Omo Rate og bibelskolen i Jinka er bygget for penge fra LM. Det kontinuerlige samarbejde med NLM medfører færre flyt og forandringer i modsætning til i Tanzania, hvor samarbejdskonstellationer og de geografiske områder, LM arbejder i, ændrer sig flere gange Norea Radio Danmark Norea Radio Danmark (NRD) bliver etableret med base i Haderslev. Via internationalt samarbejde med Trans World Radio (TWR) støtter LM fra nu af, at evangeliet bliver spredt via radiobølger i mange lande. NRD organiseres med egen bestyrelse og regnskab som et selvstændigt arbejde i Luthersk Mission Revolution i Etiopien Den etiopiske kejser bliver styrtet, og kommunister overtager magten. 140

6 På grund af krig og kristenforfølgelser bliver nogle af LM's missionærfamilier evakueret i Udvidelser og forandringer i Tanzania Rukwa er et af Brødrekirkens missionsområder i Vesttanzania og bliver ledet fra Tabora indtil BDM leverer missionærer til området og beder LM hjælpe. Dorit og Fritz Larsen, som er kaldt hjem fra Etiopien, bliver som de første sendt ud i evangeliserende arbejde i byen Sumbawanga i Rukwa. LM-BDM samarbejdet ophører i 1986, og LM bliver en selvstændig samarbejdspartner for kirken dér. Fra 1989 får LM mulighed for i perioder at tilbyde teologiske undervisere til præsteskolen i Mbeya, som siden er blevet et universitet Luthersk Missions Missionsskole (LMM) Skolen skal uddanne unge mænd til missionærtjeneste. Tidligere har LM sendt sine medarbejdere udenlands, blandt andet til Norge, for at blive uddannet. Skolen etableres i en villa i Hillerød, hvor Jørgen Bernhard er leder de første tyve år. I 2001 flytter skolen ind til København for at være tættere på den nye samarbejdspartner Dansk Bibel-Institut. Skolen nedlægges i LM ud af Unyamwezi, Tanzania LM trækker sig helt ud af dette område. Det er man allerede så småt begyndt på i løbet af 1960'erne, hvor flere LM-missionærer reelt arbejder i et større område af Vesttanzania, selvom de formelt er registreret under Unyamwezi Mara, Tanzania Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) mangler folk til et nybrudsarbejde i Maraområdet, øst for Victoriasøen i det nordligetanzania. LM beslutter at støtte det arbejde ved at sende missionærer. LM-missionærer underviser fra 1997 blandt andet på bibelskolen i Kiabakari Missionærantallet vokser Frem mod 1980 har missionærantallet de sidste tyve år ligget stabilt på omkring tredive (se statistikken side 36). Nu kommer der hurtigt 141

7 mange flere til, så det er svært for LM'erne i Danmark at overskue. Derfor bliver den første missionærplakat (1984/85) lavet, hvor billeder af og data om missionærerne er strøet ud over et verdenskort. Hvert år bliver en ny version sendt ud med Missionsvennen; siden 2001 Tro & Mission. I 1989 indfører LM "nærkontakt-ordningen", som betyder, at hver missionær(familie) har en særlig tilknytning til to eller tre LM-kredse Volontør-ordning LM begynder systematisk at sende volontører til missionsfelterne. Typisk er det unge, der hjælper de langtidsansatte missionærer i perioder fra nogle måneder op til et år. Volontører har blandt andet undervist missionærbørn, solgt bøger i Tanzania eller undervist lokale i engelsk og it i Etiopien og Cambodja Iringa, Tanzania LM køber en grund og bygger en skole. Den Danske Skole i Iringa fungerer som kostskole (boarding) for danske missionærbørn indtil Af og til har børn af andre vesterlændinge også benyttet skolen. LM etablerer også et center for litteratur i Iringa, i bygninger i nærheden af skolen. Erik Nielsen, der er primus motor for arbejdet, opkøber bibler og bøger fra forlag andre steder i Tanzania og sælger dem videre gennem lokale bogsælgere Peru LM sender de første missionærer, Jørgen og Birgit Enevoldsen, til Peru. Aktiviteterne sker i samarbejde med Norsk Luthersk Misjonssamband, som har virket i landet i 10 år. En stor indsats er lagt i forberedelse af og opmuntring til selvstændig kirkedannelse. LM har desuden blandt andet været involveret i kirkens bibelskole, CLET, i menighedsopbyggende og administrativt arbejdet i Arequipa, Cuzco, Tacna og Puno Soma Biblia Litteraturarbejdet ud fra Iringa har vokseværk. LM får registreret eget forlag i Tanzania: Soma Biblia (navnet betyder: Læs Bibelen). Forlaget udgiver nu bibellæseplaner, oversatte og nyskrevne bøger og børne- 142

8 bladet Twende, samtidig med at distribution og salg af bibler og andre kristne bøger fortsætter Nomadearbejde ud fra Iringa, Tanzania Der udbryder vækkelse blandt masaierne, som er en nomadestamme, der vandrer rundt i området. LM-missionærer bliver involveret i oplæring af de mange nye kristne, ligesom især Axel Rye Clausen engagerer sig som fortaler for masaierne over for myndighederne. Der bliver etableret en bibelskole, hvor også andre nomadestammer fremover bliver inviteret til Renovering af Lugala Hospital, Tanzania Ved hjælp af Danida- og EU-midler er LM engageret i renovering og styrkelse af det faglige niveau på Lugala Hospital i Ulanga Missionærantallet topper Efter en jævn stigning i missionærflokken op gennem 80'erne og 90'erne topper antallet med 91. Derefter falder antallet støt og roligt Luthersk kirke i Peru Den evangelisk-lutherske kirke, Iglesia Evangelica Luterana Peru, bliver stiftet og er nu en selvstændig samarbejdspartner for LM's missionærer Nomadearbejde ud fra Omo Rate, Etiopien Danida bevilger tre millioner til et sundhedsprojekt blandt daasanachfolket i det sydlige Etiopien, som LM kommer til at stå i. Daasanachfolket er halvnomader, og planen er at opføre små sundhedsklinikker og undervisningslokaler langs deres foretrukne vandringsrute, så de har mulighed for at få hjælp og læseundervisning. Marie Ammitsbøl har indtil for nylig været leder af projektet LM ud af Surinam Arbejdet overdrages til lokale ledere, men LM lover fortsat at ville bede for børnehjemmet. Frem til og med 2008 er børnehjemmet nævnt på LM's missionærplakat. 143

9 1998 Dar es Salaam, Tanzania Efter tre år i lejede lokaler køber LM et hus og etablerer samtidig en afdeling af Soma Biblia i hovedstaden. Arbejdet vokser dog ud af huset. Derfor bygger man i foråret 2006 et nyt hus med bogcenter, bogbutik, kontor og lager og forbedrede boligforhold til missionærerne. LM går også i samarbejde med det lutherske stift om en indsats blandt mentalt handicappede børn ud fra Mtoni Diaconal Centre Overvejelser om nyt missionsland LM overvejer at begynde arbejde i Mozambique og/eller Cambodja Mozambique LM beslutter at satse på Mozambique som nyt missionsland. En sygeplejerske og et ægtepar forbereder sig på at blive sendt ud. En måned før afrejsen i 2004 afblæses projektet dog. En kvindelig, brasiliansk missionær bliver myrdet i Mozambique, og nogle i kirkeledelsen mistænkes for at være involveret. LM sætter i første omgang Mozambique på standby og afbryder senere det direkte samarbejde med den lutherske kirke i Mozambique til fordel for et indirekte samarbejde via den lutherske kirke i Tanzania LM ud af Grønland De sidste danskere med formel LM-tilknytning, Marianne og Christian Hansen, rejser hjem fra Grønland Cambodja LM begynder missionsaktiviteter i samarbejde med den kristne paraply organisation Christian Care for Cambodia (CCFC). Annelise og Axel Rye Clausen, tidligere Tanzania-missionærer, er de første, der bliver sendt af sted. LM bliver blandt andet engageret i Sunshine Center for gadebørn i Phnom Penh, sygepleje, studenterarbejde og undervisning på Phnom Penh Bible School. Senest er arbejdet udvidet med blandt andet menighedsundervisning i området omkring Siem Reap LM ud af Ulanga, Tanzania LM afslutter officielt sit engagement, men leverer periodevis undervisning til kirkens præster de følgende år. 144

10 2005 Missionsskolen nedlægges LM støtter fra nu af Dansk Bibel-Instituts bacheloruddannelse i teologi, som har fokus på tværkulturel mission Overvejelser om nyt missionsland LM begynder overvejelser om udvidelse af indsatsen. Det ender ikke med et bestemt land, men målet er at nå tyrkisktalende folkegrupper i og uden for Tyrkiet Fjern-missionærer En ny missionærrolle: Efter afslutningen af familiens ophold i Tanzania fortsætter Philip Bach-Svendsen med bopæl i Danmark sin ansættelse i Soma Biblia frem til Efter en kortere pause ansættes han i 2010 som undervisningsleder på Soma Biblia Centre i Iringa, også med bopæl i Danmark. Berit Larsen fortsætter også sin ansættelse som redaktionssekretær for det tanzaniske børneblad Twende, selvom familien flytter til Danmark i Soma Biblia Centre i Iringa, Tanzania Den Danske Skole ombygges til kursuscenter for lokale kristne: Soma Biblia Centre (SBC), hvor Lilian og Ove Mølgaard er det første lederpar. På SBC arrangeres blandt andet leder- og ægteskabskurser for de nationale kristne. Desuden bruges det som kursuscenter for frivillige danskere på kortere ophold, blandt andet Volunteer Training Program (VTP) for unge, og seniorkursus, begge arrangeret i samarbejde med Luthersk Missions Højskole (LMH) Tyrkiet LM sender den første missionærfamilie til Ankara i Tyrkiet. De skal i første omgang lære sproget i nogle måneder og forsøge at finde en platform, de kan arbejde ud fra Missionærantal LM har i skrivende stund (juli) 41 missionærer og seks volontører. Heraf er 8 missionærer under forberedelse, og der er lavet yderligere aftaler med nye volontører, der skal rejse i efteråret. Antallet ændres 145

11 oftere i dag, end før i tiden, netop på grund af den øgede brug af korttidsmissionærer og volontører. Missionærstatistik LM har i løbet af hundrede år i alt udsendt 332 missionærer og 283 volontører. 13 missionærer har været ansat i mere end 25 år. 1961: Gennemsnitlig ansættelsesperiode for de første 50 missionærer er 14,5 år. 1994: Toppunkt for antal samtidige missionærer er : Gennemsnitlig ansættelsesperiode for alle 332 missionærer er 11 år og 9 måneder. Ansættelsesperiode for samtlige 332 missionærer udgør år inklusiv hjemmeophold. 146

Introduktion Denne strategi er blevet til i perioden marts december 2011 med input fra en række grupper i LM:

Introduktion Denne strategi er blevet til i perioden marts december 2011 med input fra en række grupper i LM: Strategi 2016 LMs Internationale Arbejde Introduktion Denne strategi er blevet til i perioden marts december 2011 med input fra en række grupper i LM: Ansatte missionærer Lokale samarbejdsparter Strategiske

Læs mere

International Mission

International Mission 04 Juni 2012 Breve fra missionærer Kontakt; International Mission Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde 02 Kontakt Jeg faldt for det! Nyt fra Anne Sode Grønbæk Phnom Penh, Cambodja Phnom Penh,

Læs mere

Strategi for LM s internationale missionsarbejde

Strategi for LM s internationale missionsarbejde Strategi for LM s internationale missionsarbejde 2017-2021 Introduktion Denne strategi er blevet til i perioden oktober 2015 oktober 2016 med input fra en række grupper i LM: Ansatte missionærer Lokale

Læs mere

Kontakt; International Mission. Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde

Kontakt; International Mission. Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde 07 November 2015 Breve fra missionærer Kontakt; International Mission Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde 02 Kontakt En uge med teamlederen Nyt fra Lisbeth og Robert Refslund-Nørgaard Dar es

Læs mere

Så skal der gives jer

Så skal der gives jer med håb Bedeliste for LM 2013 Bed; Så skal der gives jer Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. 02 Bedeliste 03 Bedeliste Søndag; Vi takker for hviledagen.

Læs mere

Kontakt; International Mission. Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde

Kontakt; International Mission. Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde 06 Oktober 2015 Breve fra missionærer Kontakt; International Mission Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde 02 Kontakt Vi deler opgaver og glæder Nyt fra Annelise og Axel Rye Clausen Siem Reap,

Læs mere

International Mission

International Mission 08 December 2012 Breve fra missionærer Kontakt; International Mission Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde 02 Kontakt På vej ind i vores arbejdsopgaver Nyt fra Dina Burgdorf og Henrik Borch

Læs mere

International Mission

International Mission 05 September 2012 Breve fra missionærer Kontakt; International Mission Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde 02 Kontakt Begyndende graviditetskontrol i Kara-folket Nyt fra Elisa Riis, Jinka,

Læs mere

med håb Bedeliste for LM 2014 Bed; og I skal få Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn.

med håb Bedeliste for LM 2014 Bed; og I skal få Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. med håb Bedeliste for LM 2014 Bed; og I skal få Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. 02 Bedeliste Søndag; Vi takker dig for vores højskole, efterskoler

Læs mere

BEDELISTE FOR LM. Bed, og I skal få. Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn.

BEDELISTE FOR LM. Bed, og I skal få. Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. 2016 FOR LM Bed, og I skal få Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. 02 03 SØNDAG Herre, vi priser dig, fordi du har et hjerte fuld af nåde. Vi beder

Læs mere

Missionærer i Luthersk Missions internationale arbejde

Missionærer i Luthersk Missions internationale arbejde Missionærer i Luthersk Missions internationale arbejde 1891-2011 * = Associeret missionær. 2 = personer, der har været udsendt til mere end ét sted Kina: Frederik Nielsen 1891 1895 Birte Larsen 1950 1964

Læs mere

International Mission

International Mission 07 November 2013 Breve fra missionærer Kontakt; International Mission Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde 02 Kontakt Min første bogtur Nyt fra Anders Solgaard Iringa, Tanzania 19. september

Læs mere

International Mission

International Mission 01 Februar 2013 Breve fra missionærer Kontakt; International Mission Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde 02 Kontakt To T-lande Nyt fra Peter O.K. Olofson Sumbawanga, Tanzania To lande, der

Læs mere

International Mission

International Mission 06 Oktober 2012 Breve fra missionærer Kontakt; International Mission Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde 02 Kontakt Sprogskole en mellemtilstand Nyt fra Mirjam og Rolf Leinum, Arequipa, Peru

Læs mere

BEDELISTE FOR LM. Bed, og I skal få. Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn.

BEDELISTE FOR LM. Bed, og I skal få. Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. 2015 FOR LM Bed, og I skal få Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. 02 03 SØNDAG Tak for søndagen. Lad forkyndelsen af Ordet og forvaltningen af sakramenterne

Læs mere

International Mission

International Mission 02 Marts 2013 Breve fra missionærer Kontakt; International Mission Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde 02 Kontakt Verdens lys i regn og mudder Nyt fra Flemming og Olga Stidsen Arequipa, Peru

Læs mere

International Mission

International Mission 02 Marts 2012 Breve fra missionærer Kontakt; International Mission Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde 02 Kontakt Et lille indblik i en lille del af en stor verden Nyt fra Mika Bak-Pedersen

Læs mere

International Mission

International Mission 03 Maj 2012 Breve fra missionærer Kontakt; International Mission Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde 02 Kontakt Jeg har fået gode venner Nyt fra Sofie Birkmose Volontør i Arequipa, Peru Arequipa,

Læs mere

Kontakt; International Mission. Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde

Kontakt; International Mission. Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde 04 juni 2011 Breve fra missionærer Kontakt; International Mission Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde 03 Kontakt Hilsen fra et muslimsk land maj 2011 Vi sidder på terassen og nyder den sene

Læs mere

DANSK KHERWARA MISSION INFORMATIONFOLDER

DANSK KHERWARA MISSION INFORMATIONFOLDER DANSK KHERWARA MISSION INFORMATIONFOLDER DANSK KHERWARA MISSION Siden 1954 har Dansk Kherwara Mission drevet et skolearbejde i Kherwara i Indien. Kherwara er en lille by på 12.000 indbyggere, der ligger

Læs mere

Global Mission KERNEVÆRDIER. Vi vil leve i kærlighed

Global Mission KERNEVÆRDIER. Vi vil leve i kærlighed Global Mission KERNEVÆRDIER Vi vil leve i kærlighed Støt unge kristne i Etiopien mod vranglære og frafald Baggrund: Samfundet i Etiopien har udviklet sig enormt hurtigt. Etiopierne har på de sidste 10

Læs mere

International Mission

International Mission 03 Maj 2013 Breve fra missionærer Kontakt; International Mission Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde 02 Kontakt Alvorlige fødselskomplikationer Nyt fra Elisa Riis Jinka, Etiopien Kære venner

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2015

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2015 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2015 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET Vi har og en ledestjerne og når vi den følge gerne kommer vi til Jesus Krist Denne stjerne lys og mild, som

Læs mere

Kontakt; International Mission. Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde

Kontakt; International Mission. Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde 05 September 2015 Breve fra missionærer ; International Mission Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde 02 Baby på vej Nyt fra Katharine og Samuel Kofoed-Nielsen Arequipa, Peru Kære allesammen

Læs mere

Bed, og I skal få. Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. BEDELISTE FOR LM

Bed, og I skal få. Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. BEDELISTE FOR LM 2017 Bed, og I skal få Når vi beder, er det ikke forgæves. Jesus har lovet, at han lytter og svarer på vores bøn. FOR LM 02 03 SØNDAG Vi takker for hviledagen og beder om, at fællesskabet om ordet og sakramenterne

Læs mere

Kontakt; International Mission. Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde

Kontakt; International Mission. Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde 03 Maj 2015 Breve fra missionærer ; International Mission Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde 02 Børn og unge må høre om Jesus Nyt fra Mathilde og Thomas Krüger Arequipa, Peru Arequipa, april

Læs mere

Andagt I AUDIENS. LUMI Radio. Lytterportræt. Andagt ved Bent Houmaa Jørgensen

Andagt I AUDIENS. LUMI Radio. Lytterportræt. Andagt ved Bent Houmaa Jørgensen LUMI nyt L U M I R a d i o A a l b o r g 2/april-juni 2008 26. årgang Andagt I AUDIENS For gennem Jesus har både vi og I i én ånd adgang til Faderen...Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens

Læs mere

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Senest opdateret 28. juli 2011 Udsendte i 2010 Heraf Oplag Antal Antal lokale Antal Samlet kont. Antal private Samlede Samlede

Læs mere

Fællesmøder. Økonomi. December. Januar. LM Græsteds hjemmeside

Fællesmøder. Økonomi. December. Januar. LM Græsteds hjemmeside Fællesmøder Søndag 4. Søndag 11. kl. 15.00 Søndag 18. 27. Januar Søndag 8. Mandag 9. 10. Onsdag 11. Torsdag 12. 13. Søndag 15. Søndag 22. Økonomi 11 Fradragsregler Man skal angive sit cpr-nr. til hovedkassen,

Læs mere

De skal komme fra øst og vest

De skal komme fra øst og vest 97. årgang januar - marts 2017 nr. 1 De skal komme fra øst og vest Af Hanne Frøkjær-Jensen, Haderslev Mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i Himmeriget. (Matt

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 1. kvartal 2014 årgang 47 fra afdelingen afdelingsnyt lm kids andagt international mission adresser lmu

kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 1. kvartal 2014 årgang 47 fra afdelingen afdelingsnyt lm kids andagt international mission adresser lmu kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 EXODUS møder på Solgaarden 1. kvartal 2014 årgang 47 andagt fra afdelingen afdelingsnyt lm kids international mission adresser lmu café kilden 40 års jubilæum

Læs mere

41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015

41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015 41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015 Nyt fra skolen Tak for støtte gennem ti år 19 frivillige og plads til flere Mariann Brandt nyt medlem af bestyrelsen ET GODT BØRNELIV OG BEDRE

Læs mere

Kontakt; International Mission. Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde

Kontakt; International Mission. Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde 01 Februar 2015 Breve fra missionærer Kontakt; International Mission Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde 02 Kontakt Hverdag i Cambodja Nyt fra Christina og Kent Andersen Phnom Penh, Cambodja

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2015

FORMANDSBERETNING 2015 FORMANDSBERETNING 2015 Men han bar de manges synd og trådte i stedet for syndere (Es.53,12b) LM er en samling af de mange, der har set, at Jesus bar vores synd og trådte i stedet for os. Vi må aldrig glemme,

Læs mere

Generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 19.30 Gilleleje Missionshus, Vesterbrogade 22, Gilleleje

Generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 19.30 Gilleleje Missionshus, Vesterbrogade 22, Gilleleje Luthersk Missionsforening, Nordsjællands Afdeling Generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 19.30 Gilleleje Missionshus, Vesterbrogade 22, Gilleleje Kære medlemmer Hermed indkaldes til generalforsamling

Læs mere

Foreningens formål er at virke for evangeliets fremme gennem en samlet og ordnet anvendelse af de kræfter og gaver, som Gud giver.

Foreningens formål er at virke for evangeliets fremme gennem en samlet og ordnet anvendelse af de kræfter og gaver, som Gud giver. Vedtægter for Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme 1. Navn 1. Foreningens navn er "Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme". Andre anvendte navne og forkortelser: "Luthersk Mission"

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

ÅRSBERETNING. for Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark

ÅRSBERETNING. for Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark ÅRSBERETNING for Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark 2014-15 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 3. oktober 2015 Dette års beretning er en fælles beretning for landsstyrelsen og landssekretæren. Sidste år

Læs mere

Friskole fejrer 40 år

Friskole fejrer 40 år 20 inspiration nærvær holdning 26. oktober 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Led(er) Der har lige været lederskifte i SF. To kandiderede til formandsposten, og efter ere ugers valgkamp faldt afgørelsen af

Læs mere

til Kirke Provstiprojekter Kirke - globalt samarbejde om mission (Joh. 3,16) Diakoni & forkyndelse Undervisning Sundhed

til Kirke Provstiprojekter Kirke - globalt samarbejde om mission (Joh. 3,16) Diakoni & forkyndelse Undervisning Sundhed Provstiprojekter Diakoni & forkyndelse Undervisning Sundhed - globalt samarbejde om mission (Joh. 3,16) Herning Nordre Provsti Herning Søndre Provsti Ikast-Brande Provsti Indhold Generel information BRØDREMENIGHEDENS

Læs mere

Fundamentet for Luthersk Missions internationale missionsarbejde

Fundamentet for Luthersk Missions internationale missionsarbejde Fundamentet for Luthersk Missions internationale missionsarbejde 2017 2021 Dokumentets formål og anvendelse Fundamentet er en del af Luthersk Missions (LM) samlede strategi for det internationale missionsarbejde.

Læs mere

Kære ven. Gud elsker enker og forældreløse! Tak at du sammen med os vil bede for verdens 200 millioner enker i denne måned.

Kære ven. Gud elsker enker og forældreløse! Tak at du sammen med os vil bede for verdens 200 millioner enker i denne måned. Kære ven Straks da min mand døde, overtog hans familie mit hjem og alt, hvad jeg ejer. Det lykkedes mig at flygte, før de også tog mine børn fra mig, for nu var jeg hverken ejer af hjem eller børn mere.

Læs mere

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

Luthersk Mission. Årsrapport 2015

Luthersk Mission. Årsrapport 2015 Industrivænget 40 3400 Hillerød Cvr. nr. 17 45 54 19 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4-5 Ledelsesberetning 6-7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JULI-AUGUST-SEPTEMBER 2015

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JULI-AUGUST-SEPTEMBER 2015 PÅ BØLGELÆNGDE JULI-AUGUST-SEPTEMBER 2015 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET Andagt Men han sov! Jesus var sammen med sine disciple, også da søen kom i oprør. At Jesus sov i båden, viste

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2014

FORMANDSBERETNING 2014 FORMANDSBERETNING 2014 I februar 2014 valgte Jens Peter Rejkjær at stoppe som landsformand pga. sin ansættelse som generalsekretær i Brødremenighedens Danske Mission (BDM) i Christiansfeld. Jens Peter

Læs mere

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav.

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold Menighedens navn er Lemvig Bykirke. Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed. Lemvig Bykirke har hjemsted i Lemvig Kommune Lemvig Bykirke er tilsluttet

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Vedr. debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Frivilligt

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 5. januar, 2012 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Vedtægter. Luthersk Mission Bornholms afdeling. for. www.lm-bornholm.dk

Vedtægter. Luthersk Mission Bornholms afdeling. for. www.lm-bornholm.dk Vedtægter for Luthersk Mission Bornholms afdeling www.lm-bornholm.dk 1 Love for Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme (LM) er at betragte som love for Luthersk Mission, Bornholms afdeling med

Læs mere

Et er nødvendigt. Lumi Radio har fået nye ejere

Et er nødvendigt. Lumi Radio har fået nye ejere LUMI nyt L U M I R a d i o A a l b o r g 1/jan.-marts 2010 28. årgang Andagt Et er nødvendigt Andagt ved Hans Erik Nissen Du må indprente dig Guds ord. Du må høre det igen og igen, for det er så svært

Læs mere

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn

Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn Program for Nicolaifællesskabet ved Sct. Nicolai kirke, Aabenraa Sogn August 2015 Juni 2016 August Program for Nicolaifællesskabet 26.08 Bibelundervisning ApG. 1,1-14 Optakt til den åndelige krig! Gudsriget

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

Tid til Gud og til fællesskab

Tid til Gud og til fællesskab 02 27. januar 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Retræte inspiration nærvær holdning Retræte er at trække sig tilbage, være på tilbagetog. Retræte er ikke ugt. Men organiseret tilbagetrækning for at undgå

Læs mere

Visionsprocessen. Nyhedsmail februar 2015

Visionsprocessen. Nyhedsmail februar 2015 Nyhedsmail februar 2015 Visionsprocessen 90 ledere var i januar måned samlet til lederdag i Århus. Her arbejdede de hele dagen med visionsprocessen. Se indtryk fra dagen på Missionsforbundets hjemmeside.

Læs mere

Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2016

Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2016 Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2016 AUGUST 32 Op, al den ting, som Gud har gjort, hans herlighed at prise! Det mindste, han har skabt, er stort og kan hans magt bevise. Mandag d.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord: Dokumentets formål og anvendelse side 4. 1. Bekendelsesgrundlag og kerneværdier - 4. 2. Grundlaget for mission - 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord: Dokumentets formål og anvendelse side 4. 1. Bekendelsesgrundlag og kerneværdier - 4. 2. Grundlaget for mission - 5 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord: Dokumentets formål og anvendelse side 4 1. Bekendelsesgrundlag og kerneværdier - 4 2. Grundlaget for mission - 5 3. Målsætningen for LM s ydre mission - 5 4. Mål og prioriteringer

Læs mere

Kan ikke få armene ned

Kan ikke få armene ned ELEMENT 2 Her 2 b ELEMENT 2i Her som den ser ud på nyhedssiden. ELEMENT 2c Visning på forsiden ELEMENT 3 ANDAGT PERSONLIGT Anne Sode Grønbæk Jesus betyder alt! AF LISBETH OG ROBERT REFSLUND-NØRGAARD, Jesus

Læs mere

SHAPED FOR THE FUTURE

SHAPED FOR THE FUTURE SHAPED FOR THE FUTURE www.iabc.dk VISION Jesus udvalgte 12 mænd, som Faderen havde kaldet. Men Han brugte de næste 3 år på at træne dem til at gøre, hvad de var kaldet til. Det er derfor Kolding Internationale

Læs mere

Landskassen; Årsrapport 2013. Årsregnskab med noter

Landskassen; Årsrapport 2013. Årsregnskab med noter Landskassen; Årsregnskab med noter Indholdsfortegnelse Luthersk Mission Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4-5 Ledelsesberetning 6-7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Billeder af Charlotte Munck: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Copyright Dansk Sygeplejeråd. Alle rettigheder forbeholdes

Billeder af Charlotte Munck: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Copyright Dansk Sygeplejeråd. Alle rettigheder forbeholdes Charlotte Muncks instrukser En gengivelse af et kladdehæfte med indklæbede instrukser fra Bispebjerg Hospital ca. 1913 1915 Kladdehæftet tilhører Dansk Sygeplejehistorisk Museum Billeder af Charlotte Munck:

Læs mere

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside.

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside. Nyhedsmail december 2014 Nyt bestyrelsesmedlem i KIT Missionsforbundet har fået nyt bestyrelsesmedlem i KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste. Posten har i en årrække været beklædt af Bjarne Nederby Jessen,

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

Kære ven, Tak fordi du har valgt at bede med udgangspunkt. Hannahs (PH) bedekalender

Kære ven, Tak fordi du har valgt at bede med udgangspunkt. Hannahs (PH) bedekalender Kære ven, Tak fordi du har valgt at bede med udgangspunkt i Projekt Hannahs (PH) bedekalender i denne måned, hvor vi vil bede for mænd, ægtemænd og fædre. Det er fantastisk, at vi kan træde ind for vores

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/ PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2012

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/ PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2012 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2012 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Tænk at vågne tidlig en morgen! Høre en solsort synge sin sang Jeg elsker livet, som du har skabt det. Tak kære

Læs mere

Missions- og prædikantkonsulent

Missions- og prædikantkonsulent april 2016 Missions- og prædikantkonsulent Afdelingsstyrelsen (AS) ønsker at aktiviteterne omkring mission og forkyndelse ved en ansat skal fortsætte. Stillingen er en kombinationsstilling med fokus på

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

Andagt. Med evigheden for øje LUMI RADIO AALBORG PÅ INTERNETTET

Andagt. Med evigheden for øje LUMI RADIO AALBORG PÅ INTERNETTET LUMI nyt L U M I R a d i o A a l b o r g 1/april-sept. 2013 31. årgang Andagt Med evigheden for øje Andagt ved Hans Peter Hansen I Lumi Radios studie hænger et broderet billede med denne sætningen. Når

Læs mere

GENERALFORSAMLING Søndag d. 23. marts 2014 kl. 14:00-16:00 Lærdalsgade 7, 2300 København S

GENERALFORSAMLING Søndag d. 23. marts 2014 kl. 14:00-16:00 Lærdalsgade 7, 2300 København S Dansk Vietnamesisk Forening Lærdalsgade 7 2300 København S Jjjjj Tlf. 38 86 07 01 Giro 229-1800 CVR: 2770 8099 Hjemmeside: www.davifo.dk E-mail: info@davifo.dk Referat af ordinær GENERALFORSAMLING Søndag

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

årgang 52 Nr. 4 okt. - dec. 2014

årgang 52 Nr. 4 okt. - dec. 2014 årgang 52 Nr. 4 okt. - dec. 2014 Mission Hjemme og ude Vi takker Gud for den store sejr, der er vundet nu: Bibelskolen i Lilongwe i Malawi er nu bygget færdig og indviet. Her ser I nogle af de første elever,

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2008 PÅ BØLGELÆNGDE OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET Andagt Herren selv går foran dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig;

Læs mere

Fællesmøder. Økonomi. September. LM Græsteds hjemmeside

Fællesmøder. Økonomi. September. LM Græsteds hjemmeside Fællesmøder 2. 9. 15.00 16. 10.30 Torsdag 20. Fredag 21. 23. 25. Lørdag 29. 13.30 14.45 15.45 16.15 30. 13.30 14.00 15.00 15.30 11 Fradragsregler Man skal angive sit cpr-nr. til hovedkassen, hvis man ønsker

Læs mere

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab Vedtægter for A. Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Luthersk Missionsforenings Frimenighed, Emdrup (kaldet Nordvestkirken). Stk. 2. Menigheden har hjemsted i Københavns

Læs mere

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika 1. Navn og hjemsted Mission Afrika. Folkekirkelig Mission i Afrika (forkortet MA) er stiftet i Aalborg den 22. november 1911 under navnet Dansk Forenet Sudan Mission,

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2009

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2009 PÅ BØLGELÆNGDE OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2009 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Joh 15,4 En engelsk præst besøgte engang en døende kollega. Det blev en hellig

Læs mere

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 2015 LM s kredsbestyrelse, Haderslev Formand Kim Jensen tlf. 74 53 34 07 24 24 73 10 Næstformand Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 Sekretær Else Wiwe tlf. 25 78 62 67 Medlem David Jensen tlf. 23 45 47 24

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

Landskassen; Årsrapport 2012. Årsregnskab med noter

Landskassen; Årsrapport 2012. Årsregnskab med noter Landskassen; Årsregnskab med noter Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4-5 Ledelsesberetning 6-7 Anvendt regnskabspraksis 8-9 Resultatopgørelse

Læs mere

Lydia Jeppesen. 17.10.1911 26.10.2005

Lydia Jeppesen. 17.10.1911 26.10.2005 1 Lydia Jeppesen. 17.10.1911 26.10.2005 Missionær og associeret missionær i Luthersk Mission i årene 1946 1981 i Palæstina/Israel. Af Carsten Primdahl Lorentsen, Plantagevej 19, 3480 Fredensborg 1) Spedalskheds-Asylet

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Gud virker på kryds og tværs

Gud virker på kryds og tværs 18 inspiration nærvær holdning 28. september 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Føleri Ser man sport i tv, kender man standardspørgsmålet: Hvad føler du lige nu? I slægt med det lyder det ofte i nyhedsudsendelser:

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/ PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2011

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/ PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2011 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2011 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Råb til mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig. Sl 50,15 Gud selv har sagt! Gud holder ord!

Læs mere

Vedtægter Åbne Døre Danmark

Vedtægter Åbne Døre Danmark Postboks 1062 DK-7500 Holstebro Tlf. 9740 7781 Cvr. nr. 20503270 Vedtægter Åbne Døre Danmark A. Grundlæggende om foreningen Navn og hjemsted 1 Åbne Døre Danmark er en landsdækkende, fælleskirkelig, dansk

Læs mere

Luthersk Mission Aabenraa. Program forår 2011

Luthersk Mission Aabenraa. Program forår 2011 Luthersk Mission Aabenraa Program forår 2011 Kredsformand Hiddi Højgaard Lindevang 15 6200 Aabenraa Tlf.: 74 62 74 84 hiddi@email.dk Hvem er vi Ungdomsformand Bruno Kafton Jørgensen Callesensgade 21 A,

Læs mere

NY T SYD. Volontør i Cambodja. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #3 2016. Årgang 108

NY T SYD. Volontør i Cambodja. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #3 2016. Årgang 108 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #3 2016 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Volontør i Cambodja Læs side 4-5 Årgang 108 ANDAGT Gemt hos Gud Vi oplever alle

Læs mere

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018 Luthersk Mission Esbjerg - Program oktober 2017 - marts 2018 M i s s i o n s f o r e n i n g F r i m e n i g h e d B ø r n e o g u n g e a r b e j d e T v æ r k u l t u r e l t a r b e j d e Oktober 2017

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Børnehjem i Surinam i 100 år

Børnehjem i Surinam i 100 år 19 inspiration nærvær holdning 4. NOVEMBER 2016 ÅRGANG 116 Smuler eller rigdom Hellere den smule, en retfærdig ejer, end de Det gik let for sig, hvis vi blot kunne tro, mange uretfærdiges rigdom (Sl 37,16).

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

der er værdig til livet?

der er værdig til livet? 01 inspiration nærvær holdning 16. januar 2015 Årgang 115 Tankegang Tankegang: en gang for tanken. De gange neurale forbindelser. Gentagelser styrker jo dybere og mere permanent bliver den neurale sti

Læs mere

Pendlermission 2014 - Ulanga, Tanzania

Pendlermission 2014 - Ulanga, Tanzania Pendlermission 2014 - Ulanga, Tanzania v/flemming Hansen Noget af undervisningen i Ulanga tager udgangspunkt i min afhandling Mission, Church and Tradition in Context fra 2005, som handler om mission,

Læs mere