Kapitel 10. Anne Juhl i Grønland som LM-missionær i og som teltmagermissionær i Helle Kjeldsen var udsendt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 10. Anne Juhl i Grønland som LM-missionær i 1968-73 og som teltmagermissionær i 1977-88. Helle Kjeldsen var udsendt"

Transkript

1 Kapitel 10 Anne Juhl i Grønland som LM-missionær i og som teltmagermissionær i Helle Kjeldsen var udsendt primært til radioarbejde i Peru Marie Ammitzbøll blev udsendt til Etiopien i Hun er den af LM's nuværende missionærer, der har længst anciennitet

2 Historien kort kronologisk oversigt i stikordsform Kina Luthersk Mission i Slesvig/Sønderjylland sender og støtter Frederik Nielsen som missionær til Kina Japan LM i Slesvig/Sønderjylland kalder J.M.T. Winther til at fortsætte Frederik Nielsens tjeneste i Kina. Winther rejser via USA til Japan og beslutter at blive dér. Winther støttes økonomisk af hele LM i Danmark og af Den Forenede Danske Lutherske Kirke i Amerika. Winther skriver mange breve hjem om missionsaktiviteterne i Japan Missionsvennen begynder at udkomme Bladets oprindelige formål er at stimulere engagementet i mission. Det skal være LM's organ for mission ude og hjemme. Her bliver kvitteret for gaver givet til hedningemission, Winthers mange breve bliver optrykt, og der er beretninger om mission fra andre steder i verden, som ikke er LM-støttet LM ud af Japan LM afslutter officielt støtten til Winthers japanmission. Winther knyttede mere og mere til ved den amerikanske kirke, som også sendte flere penge end LM Overvejelser LM's delegeretmøde nedsætter et udvalg, der skal undersøge, hvilke missionsaktiviteter man kan samle sig om at støtte i fremtiden. Det diskuteres, om LM selv skal være missionsselskab/sendemenighed. Der indrykkes en annonce i Missionsvennen i april 1911, hvor unge 137

3 ugifte og uforlovede mænd mellem atten og femogtyve år opfordres til at ansøge om at blive antaget som missionærer Officiel beslutning LM's delegeretmøde beslutter den 13. september, at LM vil overtage forpligtelserne for et missionærpar fra Brødremenighedens Danske Mission (BDM). Det bliver Peter og Kjestine Terp, som siden 1908 har været udsendt til Unyamwezi, Tanzania Unyamwezi, Tanzania Familien Terp bliver i Unyamwezi frem til LM er engageret i området helt frem til 1979, hvor Ingeborg og Svend Bernhard som de sidste LM-missionærer dér rejser hjem Surinam I 1913 forpligter LM sig på missionærerne Peter Martin og Annie Legêne. De rejser til Surinam i 1914 for at missionere blandt indiske plantagearbejdere. I 1916 åbner Legêne børnehjemmet i Alkmaar for fattige indiske børn, som LM er engageret i frem til Både Legêne og alle de fremtidige LM-missionærer i Surinam bliver sendt afsted i samarbejde med Brødrekirkens mission i Zeist i Holland, som også står for det administrative arbejde i forbindelse med missionærernes forhold LM's første udsending Søren Ibsen responderer på jobannoncen i Missionsvennen i Efter endt uddannelse og afslutning på Første Verdenskrig kan han og hustruen Johanne sendes til Unyamwezi som de første missionærer, LM selv har rekrutteret. De går ind i det eksisterende missionsarbejde, der ledes af Brødrekirken Første udvidelse i Tanzania Sydhøjlandet og hovedstaden er de første nye områder for LM. Brødrekirken mangler missionærer i Sydhøjlandet, så LM stiller Poul og Mie Schødt til rådighed. LM forflytter dem i 1951 til en opgave i den lutherske kirke i Dar es Salaam, hvorfra de rejser hjem

4 1946 Palæstina/Israel LM støtter Lydia Jeppesen, som er udsendt via BDM som sygeplejerske i Jerusalem. I begyndelsen arbejder hun på Brødremenighedens spedalskhedsasyl "Jesushilfe". Asylet og Lydia Jeppesens ansættelse bliver i 1951 overtaget af den Israelske stat. I 1954 bliver hun forflyttet til et hospital i Nazaret, fra arbejder hun i Tel Aviv, og da hun pensioneres, engagerer hun sig i besøgstjeneste. Lydia Jeppesen er fra 1951 associeret missionær i LM frem til 1981, hvor hun får fast bopæl i Danmark Ulanga, Tanzania LM går i samarbejde med Evangeliska Fosterlands Stiftelsen (EFS), der efter Anden Verdenskrig samler 'faderløse' missionsstationer op, som tyske missionærer har forladt. Niels og Else Thygesen rykker, som de første LM-missionærer, derfor fra BDM-arbejdet i Unyamwezi til det lutherske arbejde i Ulanga. Thygesen genopbygger blandt andet en missionsstation i Kipingo. Da floden i området i 1957 skifter leje, må alle evakueres, fordi missions stationen bliver skyllet væk, og man begynder forfra andre steder. Det bliver blandt andet til Lugala Hospital, Tumaini Camp, missionsstationerne Mahenge og Ifakara. Samarbejdet med EFS bliver tilpasset, så LM reelt har hovedansvar for missionsarbejdet i Ulangadalen fra 1956, til de sidste LM-missionærer rejser hjem derfra i Én luthersk kirke i Tanzania De syv lutherske kirkeenheder i Tanzania slår sig sammen til én kirke. Det giver LM (og andre missionsselskaber) en ny samarbejdspartner at lytte og tage hensyn til i missionsarbejdet i Tanzania Associerede missionærer Ernst og Edna Jacobsen arbejder i forskellige perioder i Tanzania, på Zanzibar og i Bangladesh som associerede missionærer frem til Det vil sige, at LM havde et åndeligt, men ikke økonomisk ansvar for dem. De optræder på LM's missionærplakat og bliver taget med i forbønnen. LM har også i perioder haft andre associerede missionærer. 139

5 Nogle af dem har haft kontaktkredse i LM, efter at den ordning blev indført i Grønland Anne Juhl udsendes af LM som medarbejder på et kristent børnehjem i bygden Lichtenau i Sydgrønland indtil Hun er tilbage i Grønland igen som teltmager-lærer i Desuden rejser fire ægtepar derop som teltmagere i kortere perioder. Alle er på LM's missionærplakat som associerede Etiopien Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har missionsarbejde i Etiopien og inviterer LM til et samarbejde. LM beslutter at deltage i arbejdet i 1968, men først i 1970 sendes Helga og Jørgen Gundlach Jørgensen som de første af en lang række LM-missionærer til Etiopien. LM koncentrerer i begyndelsen særligt sin indsats om missionsstationer i Geresse (fra 1972) og Galta (fra 1975). Senere bliver LM involveret i mange andre opgaver i Sydvest-Etiopien. LM's missionærer i Etiopien har blandt andet arbejdet på sygehusene i Arba Minch, Gidole og Yirgalem samt en række andre stationer. Indsatsen på bibelskoler har især været i Gidole, Hagere Selam, Jinka og Hawassa. Der har været LM-missionærer de senere år på stationerne Woito, Jinka og Omo Rate. Stationen i Omo Rate og bibelskolen i Jinka er bygget for penge fra LM. Det kontinuerlige samarbejde med NLM medfører færre flyt og forandringer i modsætning til i Tanzania, hvor samarbejdskonstellationer og de geografiske områder, LM arbejder i, ændrer sig flere gange Norea Radio Danmark Norea Radio Danmark (NRD) bliver etableret med base i Haderslev. Via internationalt samarbejde med Trans World Radio (TWR) støtter LM fra nu af, at evangeliet bliver spredt via radiobølger i mange lande. NRD organiseres med egen bestyrelse og regnskab som et selvstændigt arbejde i Luthersk Mission Revolution i Etiopien Den etiopiske kejser bliver styrtet, og kommunister overtager magten. 140

6 På grund af krig og kristenforfølgelser bliver nogle af LM's missionærfamilier evakueret i Udvidelser og forandringer i Tanzania Rukwa er et af Brødrekirkens missionsområder i Vesttanzania og bliver ledet fra Tabora indtil BDM leverer missionærer til området og beder LM hjælpe. Dorit og Fritz Larsen, som er kaldt hjem fra Etiopien, bliver som de første sendt ud i evangeliserende arbejde i byen Sumbawanga i Rukwa. LM-BDM samarbejdet ophører i 1986, og LM bliver en selvstændig samarbejdspartner for kirken dér. Fra 1989 får LM mulighed for i perioder at tilbyde teologiske undervisere til præsteskolen i Mbeya, som siden er blevet et universitet Luthersk Missions Missionsskole (LMM) Skolen skal uddanne unge mænd til missionærtjeneste. Tidligere har LM sendt sine medarbejdere udenlands, blandt andet til Norge, for at blive uddannet. Skolen etableres i en villa i Hillerød, hvor Jørgen Bernhard er leder de første tyve år. I 2001 flytter skolen ind til København for at være tættere på den nye samarbejdspartner Dansk Bibel-Institut. Skolen nedlægges i LM ud af Unyamwezi, Tanzania LM trækker sig helt ud af dette område. Det er man allerede så småt begyndt på i løbet af 1960'erne, hvor flere LM-missionærer reelt arbejder i et større område af Vesttanzania, selvom de formelt er registreret under Unyamwezi Mara, Tanzania Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) mangler folk til et nybrudsarbejde i Maraområdet, øst for Victoriasøen i det nordligetanzania. LM beslutter at støtte det arbejde ved at sende missionærer. LM-missionærer underviser fra 1997 blandt andet på bibelskolen i Kiabakari Missionærantallet vokser Frem mod 1980 har missionærantallet de sidste tyve år ligget stabilt på omkring tredive (se statistikken side 36). Nu kommer der hurtigt 141

7 mange flere til, så det er svært for LM'erne i Danmark at overskue. Derfor bliver den første missionærplakat (1984/85) lavet, hvor billeder af og data om missionærerne er strøet ud over et verdenskort. Hvert år bliver en ny version sendt ud med Missionsvennen; siden 2001 Tro & Mission. I 1989 indfører LM "nærkontakt-ordningen", som betyder, at hver missionær(familie) har en særlig tilknytning til to eller tre LM-kredse Volontør-ordning LM begynder systematisk at sende volontører til missionsfelterne. Typisk er det unge, der hjælper de langtidsansatte missionærer i perioder fra nogle måneder op til et år. Volontører har blandt andet undervist missionærbørn, solgt bøger i Tanzania eller undervist lokale i engelsk og it i Etiopien og Cambodja Iringa, Tanzania LM køber en grund og bygger en skole. Den Danske Skole i Iringa fungerer som kostskole (boarding) for danske missionærbørn indtil Af og til har børn af andre vesterlændinge også benyttet skolen. LM etablerer også et center for litteratur i Iringa, i bygninger i nærheden af skolen. Erik Nielsen, der er primus motor for arbejdet, opkøber bibler og bøger fra forlag andre steder i Tanzania og sælger dem videre gennem lokale bogsælgere Peru LM sender de første missionærer, Jørgen og Birgit Enevoldsen, til Peru. Aktiviteterne sker i samarbejde med Norsk Luthersk Misjonssamband, som har virket i landet i 10 år. En stor indsats er lagt i forberedelse af og opmuntring til selvstændig kirkedannelse. LM har desuden blandt andet været involveret i kirkens bibelskole, CLET, i menighedsopbyggende og administrativt arbejdet i Arequipa, Cuzco, Tacna og Puno Soma Biblia Litteraturarbejdet ud fra Iringa har vokseværk. LM får registreret eget forlag i Tanzania: Soma Biblia (navnet betyder: Læs Bibelen). Forlaget udgiver nu bibellæseplaner, oversatte og nyskrevne bøger og børne- 142

8 bladet Twende, samtidig med at distribution og salg af bibler og andre kristne bøger fortsætter Nomadearbejde ud fra Iringa, Tanzania Der udbryder vækkelse blandt masaierne, som er en nomadestamme, der vandrer rundt i området. LM-missionærer bliver involveret i oplæring af de mange nye kristne, ligesom især Axel Rye Clausen engagerer sig som fortaler for masaierne over for myndighederne. Der bliver etableret en bibelskole, hvor også andre nomadestammer fremover bliver inviteret til Renovering af Lugala Hospital, Tanzania Ved hjælp af Danida- og EU-midler er LM engageret i renovering og styrkelse af det faglige niveau på Lugala Hospital i Ulanga Missionærantallet topper Efter en jævn stigning i missionærflokken op gennem 80'erne og 90'erne topper antallet med 91. Derefter falder antallet støt og roligt Luthersk kirke i Peru Den evangelisk-lutherske kirke, Iglesia Evangelica Luterana Peru, bliver stiftet og er nu en selvstændig samarbejdspartner for LM's missionærer Nomadearbejde ud fra Omo Rate, Etiopien Danida bevilger tre millioner til et sundhedsprojekt blandt daasanachfolket i det sydlige Etiopien, som LM kommer til at stå i. Daasanachfolket er halvnomader, og planen er at opføre små sundhedsklinikker og undervisningslokaler langs deres foretrukne vandringsrute, så de har mulighed for at få hjælp og læseundervisning. Marie Ammitsbøl har indtil for nylig været leder af projektet LM ud af Surinam Arbejdet overdrages til lokale ledere, men LM lover fortsat at ville bede for børnehjemmet. Frem til og med 2008 er børnehjemmet nævnt på LM's missionærplakat. 143

9 1998 Dar es Salaam, Tanzania Efter tre år i lejede lokaler køber LM et hus og etablerer samtidig en afdeling af Soma Biblia i hovedstaden. Arbejdet vokser dog ud af huset. Derfor bygger man i foråret 2006 et nyt hus med bogcenter, bogbutik, kontor og lager og forbedrede boligforhold til missionærerne. LM går også i samarbejde med det lutherske stift om en indsats blandt mentalt handicappede børn ud fra Mtoni Diaconal Centre Overvejelser om nyt missionsland LM overvejer at begynde arbejde i Mozambique og/eller Cambodja Mozambique LM beslutter at satse på Mozambique som nyt missionsland. En sygeplejerske og et ægtepar forbereder sig på at blive sendt ud. En måned før afrejsen i 2004 afblæses projektet dog. En kvindelig, brasiliansk missionær bliver myrdet i Mozambique, og nogle i kirkeledelsen mistænkes for at være involveret. LM sætter i første omgang Mozambique på standby og afbryder senere det direkte samarbejde med den lutherske kirke i Mozambique til fordel for et indirekte samarbejde via den lutherske kirke i Tanzania LM ud af Grønland De sidste danskere med formel LM-tilknytning, Marianne og Christian Hansen, rejser hjem fra Grønland Cambodja LM begynder missionsaktiviteter i samarbejde med den kristne paraply organisation Christian Care for Cambodia (CCFC). Annelise og Axel Rye Clausen, tidligere Tanzania-missionærer, er de første, der bliver sendt af sted. LM bliver blandt andet engageret i Sunshine Center for gadebørn i Phnom Penh, sygepleje, studenterarbejde og undervisning på Phnom Penh Bible School. Senest er arbejdet udvidet med blandt andet menighedsundervisning i området omkring Siem Reap LM ud af Ulanga, Tanzania LM afslutter officielt sit engagement, men leverer periodevis undervisning til kirkens præster de følgende år. 144

10 2005 Missionsskolen nedlægges LM støtter fra nu af Dansk Bibel-Instituts bacheloruddannelse i teologi, som har fokus på tværkulturel mission Overvejelser om nyt missionsland LM begynder overvejelser om udvidelse af indsatsen. Det ender ikke med et bestemt land, men målet er at nå tyrkisktalende folkegrupper i og uden for Tyrkiet Fjern-missionærer En ny missionærrolle: Efter afslutningen af familiens ophold i Tanzania fortsætter Philip Bach-Svendsen med bopæl i Danmark sin ansættelse i Soma Biblia frem til Efter en kortere pause ansættes han i 2010 som undervisningsleder på Soma Biblia Centre i Iringa, også med bopæl i Danmark. Berit Larsen fortsætter også sin ansættelse som redaktionssekretær for det tanzaniske børneblad Twende, selvom familien flytter til Danmark i Soma Biblia Centre i Iringa, Tanzania Den Danske Skole ombygges til kursuscenter for lokale kristne: Soma Biblia Centre (SBC), hvor Lilian og Ove Mølgaard er det første lederpar. På SBC arrangeres blandt andet leder- og ægteskabskurser for de nationale kristne. Desuden bruges det som kursuscenter for frivillige danskere på kortere ophold, blandt andet Volunteer Training Program (VTP) for unge, og seniorkursus, begge arrangeret i samarbejde med Luthersk Missions Højskole (LMH) Tyrkiet LM sender den første missionærfamilie til Ankara i Tyrkiet. De skal i første omgang lære sproget i nogle måneder og forsøge at finde en platform, de kan arbejde ud fra Missionærantal LM har i skrivende stund (juli) 41 missionærer og seks volontører. Heraf er 8 missionærer under forberedelse, og der er lavet yderligere aftaler med nye volontører, der skal rejse i efteråret. Antallet ændres 145

11 oftere i dag, end før i tiden, netop på grund af den øgede brug af korttidsmissionærer og volontører. Missionærstatistik LM har i løbet af hundrede år i alt udsendt 332 missionærer og 283 volontører. 13 missionærer har været ansat i mere end 25 år. 1961: Gennemsnitlig ansættelsesperiode for de første 50 missionærer er 14,5 år. 1994: Toppunkt for antal samtidige missionærer er : Gennemsnitlig ansættelsesperiode for alle 332 missionærer er 11 år og 9 måneder. Ansættelsesperiode for samtlige 332 missionærer udgør år inklusiv hjemmeophold. 146

kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 1. kvartal 2014 årgang 47 fra afdelingen afdelingsnyt lm kids andagt international mission adresser lmu

kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 1. kvartal 2014 årgang 47 fra afdelingen afdelingsnyt lm kids andagt international mission adresser lmu kreds:kontakt januar : februar : marts 2014 EXODUS møder på Solgaarden 1. kvartal 2014 årgang 47 andagt fra afdelingen afdelingsnyt lm kids international mission adresser lmu café kilden 40 års jubilæum

Læs mere

DEMs årsmøde 2012. Herre, lær os at bede!

DEMs årsmøde 2012. Herre, lær os at bede! DEMs årsmøde 2012 lørdag den 14. april i Herning Herre, lær os at bede! Årsberetninger 2011-2012 ved Sune Skarsholm, generalsekretær Jakob Swartz, sekretær for international mission Katrinebjergvej 75

Læs mere

Sex. forskud på Rosenius 200- års jubilæum i 2016. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Sex. forskud på Rosenius 200- års jubilæum i 2016. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 10 inspiration nærvær holdning 23. maj 2014 Årgang 114 Sex Sex er Guds gave til menneskene! Ægteparret bliver forenet fysisk og åndeligt og opnår at blive ét kød, så de sammen danner et mere komplet udtryk

Læs mere

AF BIRGER REUSS SCHMIDT. Da Per Damgaard Pedersen i 2011 blev ansat i Kristkirken i Kolding, skortede det ikke på advarsler om, at det

AF BIRGER REUSS SCHMIDT. Da Per Damgaard Pedersen i 2011 blev ansat i Kristkirken i Kolding, skortede det ikke på advarsler om, at det 08 inspiration nærvær holdning 25. april 2014 Årgang 114 Det er så svært at tage mod vejledning, når det er nye sider af livet, der skal læ- gang, det nye skal afprøves, opleves det nærmere, som om det

Læs mere

mindre end sidste år. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

mindre end sidste år. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 23 inspiration nærvær holdning 7. december 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Fattigdom De rige har mange glæder, og de fattige mange børn, lyder et ordsprog. Julegaverne til de riges ønskebørn er mere af

Læs mere

Reservestole kom frem

Reservestole kom frem 15 inspiration nærvær holdning 30. august 2013 Årgang 113 Hvile I Salme 131 siges det: Jeg bringer min sjæl til hvile og ro; som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren

Læs mere

BDMNYT TEMA: OM AT GIVE. BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS. #3/2015 172. årgang

BDMNYT TEMA: OM AT GIVE. BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS. #3/2015 172. årgang # 172. årgang BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion TEMA: OM AT GIVE EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS 3 BDMnyt udgives af Brødremenighedens Danske Mission REDAKTØR FORMAND jørgen Bøytler tlf.

Læs mere

årgang 52 Nr. 4 okt. - dec. 2014

årgang 52 Nr. 4 okt. - dec. 2014 årgang 52 Nr. 4 okt. - dec. 2014 Mission Hjemme og ude Vi takker Gud for den store sejr, der er vundet nu: Bibelskolen i Lilongwe i Malawi er nu bygget færdig og indviet. Her ser I nogle af de første elever,

Læs mere

Gang i pandekagemaskinen

Gang i pandekagemaskinen 17 inspiration nærvær holdning 26. september 2014 Årgang 114 Høst Hvad er resultatet af høsten? Det kan der sikkert gives mange svar på. Man kan forsøge at opregne det i kroner og øre eller i æbler og

Læs mere

LM 2012 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

LM 2012 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM LM APRIL BORNHOLM 2012 MAJ JUNI FRA AFDELINGEN Nye prædikanter v/ Hakon Christensen Afdelingsstyrelsen har kaldet Filip Oehlenschläger, Rønne og Peter Techow, Rønne som prædikanter i afdelingen. Bedeemne:

Læs mere

SMF. Sundhedspersonalets MissionsFællesskab INDHOLD

SMF. Sundhedspersonalets MissionsFællesskab INDHOLD Sundhedspersonalets MissionsFællesskab INDHOLD Andagt 2 Missionærbreve 3 Missionærpræsentation 11 Missionærbreve 13 Girokort 17 Gaver 18 Opslag 19 AUGUST 2006 4 SUNDHEDSPERSONALETS SMF MISSIONSFÆLLESSKAB

Læs mere

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER 03 inspiration nærvær holdning 13. februar 2015 Årgang 115 Ejendomsvurdering Det kan være af afgørende betydning at få sin ejendom vurderet. Man går og venter på, hvad resultatet bliver. Hvis man er i

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Opfordring: Udskyd loven

Opfordring: Udskyd loven 10 inspiration nærvær holdning 18. maj 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Selvglæde Det er rart at møde nogle eller høre om nogle, som er ondere end én selv. Det er er så populære. Sådan set kan man godt glæde

Læs mere

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER 09 inspiration nærvær holdning 15. maj 2015 Årgang 115 Ansigt Noget af det første, jeg ser på hos mit medmenneske, er ansigtet mere præ- cist øjnene. Det er vist ret almindeligt, men hvorfor er det sådan?

Læs mere

Muslimer hører om Jesus

Muslimer hører om Jesus 14 inspiration nærvær holdning 16. august 2013 Årgang 113 Ferie Knap nok i historiebøgerne. De forbinder heller ikke noget særligt med det i tredjeverdens lande. Danmark er nok det land, hvor vi har længst

Læs mere

Penge blev til brønde. og kirker Indsamlinger på SommerCamp har gjort gavn i Sudan og Tanzania. Afrika knuste mit hjerte. Hvad nytter det at give en

Penge blev til brønde. og kirker Indsamlinger på SommerCamp har gjort gavn i Sudan og Tanzania. Afrika knuste mit hjerte. Hvad nytter det at give en Penge blev til brønde Helle på missionsrejse Læs side 3 Liselotte fik pris i Paraguay Læs side 3. Masser af missionærportrætter Læs side 4-7 Kristent tv skaber nye kirker Læs bagsiden og kirker Indsamlinger

Læs mere

Men for Karl Haahr handler det ikke kun om at holde ord. Der er mere på spil. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Men for Karl Haahr handler det ikke kun om at holde ord. Der er mere på spil. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 13-14 inspiration nærvær holdning 29. juni 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Kønsneutral Forleden morgen vågnede jeg op og opdagede, at min ægtefælle i nattens løb var blevet kønsneutral. I den fagre nye

Læs mere

på græsrodsplan i LM. Landsstyremedlem Christian AF BIRGER REUSS SCHMIDT

på græsrodsplan i LM. Landsstyremedlem Christian AF BIRGER REUSS SCHMIDT 07 inspiration nærvær holdning 6. april 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Bodyguard Popstjernen Whitney Houston bliver jævnligt spillet i radioen for tiden. Hun begyndte som gospelsanger, men levede ikke

Læs mere

indhold Andagt 2 Missionærbreve 13 Indbydelse til årsmøde 9 Årsmødeprogram 10 Nyt fra bestyrelsen 15 Juni 2014

indhold Andagt 2 Missionærbreve 13 Indbydelse til årsmøde 9 Årsmødeprogram 10 Nyt fra bestyrelsen 15 Juni 2014 Sundhedspersonalets MissionsFællesskab indhold Andagt 2 Missionærbreve 3 Indbydelse til årsmøde 9 Årsmødeprogram 10 Missionærbreve 13 Nyt fra bestyrelsen 15 Juni 2014 Sundhedspersonalets SMF Missionsfællesskab

Læs mere

Projekter 2015. Vær med i mission!

Projekter 2015. Vær med i mission! Baptistkirken i Danmark Vær med i mission! Projekter 2015 Fælles projekter: Projekt 1: baptist.dk Projekt 2: Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda Projekt 3: Teologisk Uddannelse i Burundi og Rwanda

Læs mere

5. halvårsrapport for FTC - august til dec. 2014.

5. halvårsrapport for FTC - august til dec. 2014. 5. halvårsrapport for FTC - august til dec. 2014. Vi har ikke lukket aktiviteter i løbet af efteråret, men der er kommet flere nye til, der er opstået nye behov, så det er dejligt, at Poul Martin har fra

Læs mere

Danske pinsekirker giver 13 mio. til mission

Danske pinsekirker giver 13 mio. til mission Danske pinsekirker giver 13 mio. til mission Krøbling blev helbredt Krøbling blev helbredt ved kampagne i den tanzanianske landsby Nguruka, fortæller Hannah og Egon Falk. Læs side 5 Håb og tro til katastroferamte

Læs mere

Indhold. Missions-Nyt. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse:

Indhold. Missions-Nyt. Missionsfonden af 4/5 1964. Missionsfondens bestyrelse: Missions-Nyt 57. årgang, nr. 2 - sommer 2015 Ansvarshavende udgiver: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon 47174040 missionsfonden@gmail.com www.missionsfonden.dk Giro 613-9450

Læs mere

Kristen børnehave i Esbjerg

Kristen børnehave i Esbjerg 19 inspiration nærvær holdning 25. oktober 2013 Årgang 113 Falmer Nu falmer skoven, synger vi trindt om land. Men gør den det? Når tøj falmer, så er det, fordi sollys har bleget det. Men en grøn trøje

Læs mere

NY T SYD. Social søndag i Arnum. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #4 2014. Årgang 106

NY T SYD. Social søndag i Arnum. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #4 2014. Årgang 106 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #4 2014 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Social søndag i Arnum Læs side 5 Årgang 106 ANDAGT NYDANSKERE 2 Ske din vilje! (Matt.

Læs mere

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 2 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Indhold Indenlandsk Sømandsmission 4 Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag 8 Feriehjemmet Aggershøj 9 Bethel og Duen

Læs mere

Velkommen til Skjern. Det er et nøglespørgsmål, hvordan LM hjælper etiopisk kirke i fremtiden. inspiration nærvær holdning

Velkommen til Skjern. Det er et nøglespørgsmål, hvordan LM hjælper etiopisk kirke i fremtiden. inspiration nærvær holdning 04 inspiration nærvær holdning 22. februar 2013 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Stadig unåede - - - - - - - Ditte Olsen Vi vurderer, at det er relativt få medlemmer, som måtte komme i klemme. Dem vil vi gerne

Læs mere

BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG!

BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG! 30 BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG! AF BIRGER PEDERSEN Budskab fra Naadens Rige hed det blad, som nu under navnet Budskabet har nået sin 150. årgang. Jubilæet giver anledning til et tilbageblik på

Læs mere

Ansvar for livet med Gud

Ansvar for livet med Gud 16 inspiration nærvær holdning 31. august 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. - - - Thi intet kan du tage, alt kan du få af Gud Leif Bach Kofoed For måske første gang i LM s historie udgav vi noget, som andre

Læs mere