-109- VARDE BOLIG ADMINISTRATION REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Onsdag, den 18. februar 2015, kl på Ortenvej 53, 6800 Varde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-109- VARDE BOLIG ADMINISTRATION REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Onsdag, den 18. februar 2015, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde."

Transkript

1 -109- VARDE BOLIG ADMINISTRATION REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE Onsdag, den 18. februar 2015, kl på Ortenvej 53, 6800 Varde. Varde, den 18. februar 2015 Indkaldt til mødet: Bestyrelsen: Formand Aage Meldgaard, næstformand Irma Sørensen, Mogens Dam, Hans Vermehren, Anders Linde, Alice Christensen og Henrik Bengtson samt teknisk chef Jan Brix og direktør Heidi Nielsen. Afbud fra: Formand Aage Meldgaard bød velkommen til mødet og rettede en speciel velkomst til Henrik Bengtson. 1. Godkendelse af referater fra den Referater fra møder af og blev enstemmigt godkendt. 2. Orientering fra formanden. Orientering fra styringsdialog møde med Kolding Kommune, den Orientering fra formands- og forretningsførermøde i Esbjerg, den , 3. Orientering fra direktøren. Selskabets økonomi. Forslag til konsulenter til temadag. Fastsættelse af dato. Der er fundet en suppleant mere af de udpegede til bestyrelsen. Orientering om ny aktør af boligorganisationer i Varde Kommune. Invitation til møde om forankring af hjemløsestrategien i Varde Kommune. A jourføringsgebyr stiger pr til 175 for indbetalingskort og 125 for betalingsservice. Heidi Nielsen oplyste dagens saldo på kk og kunne berette, at vi i januar har købt obligationer for kr. 5 mio. 2,5% Nk 2047 samt i februar for kr. 11 mio. 2% RD 2047 samt solgt 3,5% RD 2044 for kr. 7.9 mio. Årsregnskab for 2014 er under udarbejdelse. Revision starter op på mandag. Der gives rente til afdelingerne på ca. 5%, hvilket må siges at være yderst tilfredsstillende og betyder alle regnskaber (før revision), på nær 3 afdelinger, ender ud med overskud. Heidi Nielsen orienterede om forslag. Bestyrelsen besluttede, at entrere med Lars Hansen og Tove Seest. Datoen blev fastsat til den , kl Heidi Nielsen kunne oplyse, at vi nu har en suppleant mere til de udpegede, som vil blive indstillet på repræsentantskabsmødet.

2 Deltagelse i fællesklubmøde i Ejendomsfunktionærernes fagforening Orientering om personalesituationen. Dagsdato har en vicevært stukket sig på en brugt kanyle. Alle, der kommer i nærheden af kloak, skrald eller lign. vil framover blive tidbudt vaccine mod smitsom leverbetændelse på firmaets regning. Fuldmagter til advokaten vedr. afdelingssammenlægning af afdeling 0124, 0150 og 0176 blev underskrevet. 4. Dispositionsfond. Oversigt vedhæftet. 5. Egen trækningsret. Oversigt vedhæftet. Ny oversigt udleveret med få tilretninger. Det udleverede blev godkendt. Der var en snak om tilskud til nogle afdelinger, der kan have brug for at få styrket henlæggelserne. Der laves oplæg til næste møde. Godkendt uden bemærkninger. 6. Renoveringsopgaver i Varde Bolig Administration. Følgende sager til godkendelse der er enten søgt om egen trækningsret eller huslejestigning i disse sager: Afdeling: Kontrakter til underskrift: Kontrakter, der er underskrevet siden sidste møde: , Bolkærvej, omfugning gavle, kr Huslejereguleringer i tomme lejemål. Der er lavet aftale i følgende lejemål, hvor der er givet en måneds huslejenedsættelse, som er fordelt ud på det første år med 1/12 til hver måned: Godkendelse af de nedsættelser, der er nævnt i mail af Opførelse af 2 boliger på Kongeåvej 3 og 5 Vamdrup. Afventer budgetforhandling i Kolding Kommune. Bestyrelsen godkendte nedsættelserne og at nedsættelserne gives permanent. 9. Afd. 0120, Buen/Grønningen, Vamdrup Skema C er godkendt af Kolding Kommune. Afventer LBF godkendelse. 10. Afd. 0128, Allégade, Agerbæk Vi mangler grønt lys fra LBF for afklaring af om ekstra arbejder er støttede eller ustøttede, hvorefter sagen sendes til revisor. Anskaffelsessum ikke opgjort endeligt endnu. P.t. ser det ud til en overskridelse på ca. kr totalt set. Overskridelsen skyldes primært genhusning, som har LBF har nu også godkendt skema C og kreditforeningslån justeres, så de passer til den endelige anskaffelsessum. Bestyrelsen godkendte. LBF har nu sagt god for overskridelser til ekstra udgifter i renoveringssagen og sagen overgives derfor nu til revision. Den støttede del ender med en overskridelse på ca. kr og den ustøttede med en overskridelse på ca. kr Overskridelsen skyldes primært flere udgifter til genhusning/flytteomkostninger. Ekstraudgifter på håndværksudgifter modsvares af besparelser på omkostningerne.

3 strukket sig over længere tid, end forventet Jan Brix orienterer om afsluttende opgaver i sagen. 11. Afd. 0156, Storegade 3 og 10, Krogager - Afventer svar fra Statens Administration om evt. indfrielse af lån. 12. Afd. 0426, Waldemarsgade, Ølgod Forventet indflytning Afd. 0601, Kirkebyvej, Billum, Mågevej, Janderup og Rolighedsvej, Horne ansøgning om støtte fra LBF til fremtidssikring/ Kirkebyvej, Billum: Alt er udlejet. Mågevej, Janderup: Alt er udlejet. Rolighedsvej, Horne: Sammenbyggede er: 5 og 7 samt 9 og 11. Der er nu kommet svar fra Statens Administration og sagen kan nu fortsætte i samarbejde med LBF. Bestyrelsen besluttede, at sagen indstilles til godkendelse på det kommende eller et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Der er udarbejdet paradigma for plan og sikkerhed på vores byggepladser. Forventet indflytning Afd. 0603, Bredgade, Alslev (Thueslund) Skema B er godkendt af LBF og Varde Kommune med anskaffelsessum på kr for støttet del og kr for ustøttet del. Beløbene er totalt set lavere end skema A. Skema B blev dermed godkendt på sidste møde. Diverse papirer til byggelån til underskrift. 15. Afd. 0106, Storegade 1, Hotel Tistrup. Papirer til byggekredit og entreprisekontrakter blev underskrevet. De 8 boliger bag ved Thueslund bliver ommærket til familieboliger pr Jan Brix orienterede om problematik omkring nedrivning af hovedhuset. 16. Afd. 0406, Ringkøbingvej 4-10, Varde. 17. Afd. 0415, Vestervold 1, Varde. 18. Afd. 0120, Buen (blokkene), Vamdrup. Der er fremsendt ansøgning til LBF om 91 renovering. 19. Afd. 0401, Gl. Kongsgaard, Varde. Der arbejdes på en ansøgning til LBF om 91 renovering. Orientering om svar fra Varde Kommune. LBF kvitterer for modtagelse af ansøgning og vil senere vende tilbage med tidspunkt for besigtigelse. Heidi Nielsen orienterede om forespørgsel hos Varde Kommune og deres svar. Bestyrelsen godkendte, at vi arbejder videre med ansøgning til LBF.

4 20. Opførelse af boliger i Storegade 44+46, Varde. De beboere, der bor der nu, er opsagt til fraflytning senest Skema A bliver indstillet til godkendelse i Byrådet den Tilbud om køb af jord på Sct. Jacobi, Varde. Der ansøges på ny i Vi afventer Varde Kommunes godkendelse af skema A, hvorefter arbejdet med at finde rådgiver m.m. vil gå i gang. 22. Tilbud om køb af jord i Tjæreborg. Der er fremsendt fælles ansøgning om nybyggerier fra alle boligorganisationer til Esbjerg Kommune. 23. Tilbud om almene boliger i Tistrup gammelt plejehjem. 24. Rammeudbud af rådgiverrollen for de kommende 3-5 år. 25. Orientering fra tekniske chef. Orientering fra afdelingerne. Jan Brix og Heidi Nielsen har været til møde om IKT (informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri). Afslag på ansøgning om dispensation til at beholde eks. redskabs-/cykelskur, Nørregade, Holsted. Orientering om drift og vedligeholdelsesplaner/ afdelingsgennemgange. Bestyrelsen besluttede også at takke nej til tilbud om køb denne gang. Jan Brix gennemgik oplæg til rammeudbud. Bestyrelsen besluttede, at vi udbyder og at vi udbyder for 2 år med mulighed for at forlænge 2 gange 12 måneder. 26. Orientering fra Boulevard Bebyggelserne og Trivselshuset. Fredags information er løbende udsendt til bestyrelsen. Vi har fået ny sagsbehandler i LBF. Der arbejdes allerede nu med igangsætning af den kommende helhedsplan. Der er opstart af politisk følgegruppe Der har været afholdt nytårskur for de frivillige. Aage Meldgaard orienterede fra møde med politisk følgegruppe til den nye helhedsplan. 27. Efterretninger. Afskrevne sager: Følgende sager er afskrevet (under kr og dødsboer): Følgende afskrivninger til godkendelse (over kr ): I forbindelse med årsafslutningen, er flere gamle sager taget med til afskrivning. Se vedhæftede ark. Det drejer sig om de beløb, der er markeret med blåt i kolonnen: Afventer bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen godkendte det udsendte forslag til afskrivninger, ligesom følgende blev godkendt: , kr , , kr , , kr , , kr ,56, boudlæg.

5 Der har p.t. i 2015 været 0 udsættelser mod 1 i Ledige boliger: : 6 familie, 0 ældre og 0 ungdoms = 6 boliger : 3 familie, 0 ældre og 0 ungdoms = 3 boliger. Forslag til lokalplan L02 og tillæg til lokalplan L10 har været udsendt til bestyrelsen. Ingen har haft kommentarer til det udsendte. Varde Kommune orienterer om ny hjemmeside om bygningsbevaring i Varde Kommune, med oplysning om mulighed for at søge tilskud til ombygning og istandsættelse for Frisvadvej 1 B : 4 familie, 0 ældre og 1 ungdoms = 5 boliger. 28. Lukket punkt. Intet. 29. Eventuelt. Fastsættelse af dato for næste bestyrelses- og repræsentantskabsmøde. Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til onsdag, den 22. april k med efterfølgende repræsentantskabsmøde kl på Hotel Arnbjerg. Formand Aage Meldgaard Referent Heidi Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk Mødedeltagere: Bestyrelsen: Michael Rasmussen, fmd.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde Tirsdag den 20. december 2011, kl. 18.30 på Hotel Kronprinds Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen,

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 6. december 2012 Referat Den 5. december 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand (afbud) Jørn Nielsen Jens Hoffmann Lone Krogsgaard

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand (afbud) Jørn Nielsen Jens Hoffmann Lone Krogsgaard Boligselskabet Rosenvænget Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 2. oktober 2014 kl. 17.00 i mødelokalet Rosenvænget beliggende Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 23. april 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945 23.04.2013 side

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen. Jens Thestrup, næstformand (afbud) Uffe Frejdal Nielsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen. Jens Thestrup, næstformand (afbud) Uffe Frejdal Nielsen (afbud) Boligselskabet Domea København Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 kl. 17.00 på Gadekærvej nr. 16, 2500 Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef

Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. august 2013 kl. 18.00 Mødet afholdes i Fælleshuset, Ravnsbjerg II, Ravnsbjerggårdsvej 155, 3480 Fredensborg Dagsorden 1 Godkendelse

Læs mere

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013.

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013. 181-135 REFERAT Bestyrelsesmøde 30. januar 2014 17:00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Bent Nielsen BN Kjeld Petersen KP Bo Bierbaum BB Poul Tychsen PT

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere