Bygherrestrategi STRATEGI FOR NYBYGGERI OG RENOVERINGER, LEJERBO KØBENHAVN, 2014 SIDE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygherrestrategi STRATEGI FOR NYBYGGERI OG RENOVERINGER, LEJERBO KØBENHAVN, 2014 SIDE 1"

Transkript

1 AF T Bygherrestrategi FI 03 NA L DR STRATEGI FOR NYBYGGERI OG RENOVERINGER, LEJERBO KØBENHAVN, 2014 SIDE 1

2 Lejerbo vil bygge rum for liv Rum for liv Flere flytter til København i disse år, og Lejerbo Københavns boliger skal være et attraktivt tilbud til byens beboere såvel som tilflyttere. Ved at arbejde med forskellige behov og fleksibilitet skal det være muligt for mange forskellige at finde et hjem i Lejerbo København. Selve boligen er naturligvis kernen i det daglige liv, men en bolig er ikke kun de indendørs kvadratmetre. Uderummene skal prioriteres som en del af bolig-pakken. Der skal være mulighed for at gå ud på altanen eller terrassen, der skal være gode små hjørner, hvor man lige kan mødes og større, fælles offentlige rum. Det skal være trygt for alle og med særlig vægt på hverdagsstederne: postkasserne, opgangen, et par kvadratmetre lige uden for døren, skraldesorteringen osv. Og så skal boligområderne forbindes endnu bedre til byens tilbud lige fra den daglige transport og indkøb til fredelige oaser, kulturtilbud og legepladser. Lejerbo Københavns boliger er for alle, men det er ikke alle bebyggelser, der skal kunne alt. De enkelte projekter må vurderes på deres egne præmisser, så Lejerbo København samlet set får en bred vifte af boligtilbud. Målet er ikke at bygge prangende arkitektur, men god hverdagsarkitektur der holder med gennemtænkte detaljer i øjenhøjde. Denne bygherrestrategi skal være et værktøj for administrationen og organisationsbestyrelsen, når nybyggeri og større renoveringssager skal vurderes. Den kan som dialogredskab med interne og eksterne parter kvalificere projekter og hjælpe til at prioritere indsatsen. I takt med nye behov, krav og muligheder må bygherrestrategien opdateres. Den er et dynamisk dokument, der er til at for at blive brugt. København, den 21. november Jan Hyttel, formand, Lejerbo København

3 Bygherrestrategien er inddelt i tre hoveddele: Først handler det om beboerne og livet, dernæst om uderummene og til sidst om arkitekturen. Foto: Borneo-Sporenburg, Amsterdam Beboere Uderum Arkitektur 3

4 Beboerne Lejerbo vil bygge boliger for alle... 1Boliger for alle De almene boliger huser i særlig grad borgere med sociale og økonomiske udfordringer. Det stiller store krav til både boliger og udearealer. For at sikre social robusthed må der arbejdes med at blande boligtyper, størrelser og ejerformer både ved nybyggeri og renoveringer. Husk: Københavns reelle boligbehov også på kvartersniveau København har mange børnefamilier og unge Der mangler billige boliger i København Ikke alle har samme behov Alt skal ikke løses hver gang tænk i flere og fleksible tilbud Målet er altid en husleje, der er til at betale på SU, pension eller med en såkaldt almindelig indkomst. Lejerbo København vil bygge boliger for alle, men det betyder ikke, at der i hvert projekt kan være boliger til alle aldersgrupper og forskellige behov. Til gengæld kan fleksibilitet, fx. i form af lette vægge gøre, at flere behov kan opfyldes. I dag (2014) er Lejerbo Københavns nybyggeri: 20-25% 2 rums boliger 50-60% 3 rums boliger 25-30% 4 rums boliger Case: Flere børnefamilier bliver i København Lejerbo Akacieparken, Valby 4

5 Et levende og trygt bymiljø I Vauban i Freiburg arbejdes ud fra et menneskeligt perspektiv. Det gælder bygningerne, kantzonerne såvel som veje og byrum. Resultatet er et kvarter, der ikke bare er en samling velfungerende boliger, men et levende, varieret og trygt bymiljø. Kvarterets kommende beboere har været tidligt involveret i byggeprocessen. Pct Antal pers. pr. husstand, Københavns Kommune % % % % % % % % % Alder 2014 (i alt personer) 2024 (i alt personer) Indbyggere i Københavns Kommune Den procentvise fordeling af aldersgrupper i Københavns Kommune (Danmarks Statistik). Udviklingen i antallet af personer per husstand i Københavns Kommune (Danmarks Statistik). Københavnerne bliver ligesom befolkningen i I resten af landet bliver der flere boligkvadratmetre resten af landet generelt ældre. Men i København per person, mens tallene i København falder svagt: vil der ikke være tale om en aldrende befolkning Fra 42,5 m 2 i snit per person i 2010 til 41,2 m 2 i i modsætning til resten af landet. Prognoserne Det betyder, at det bliver endnu vigtigere at fortæller, at fordelingen mellem aldersgrupper vil bruge hver kvadratmeter klogt. Der er også markant være den samme om ti år som i dag. Derfor bliver flere, der bor mere end en i husstanden i dag (2014) København ved med at være en ung by og en by sammenlignet med for 15 år siden. med mange børnefamilier. 5

6 ... men ikke alle har samme behov 2Alsidige boliger Der er behov for at imødekomme mange forskellige behov, aldersgrupper, en større variation i husstande osv. Derfor må der tænkes ud over standardløsninger. Der arbejdes allerede i Lejerbo København med forskellige koncepter (fx. Startbo og Almene storbyboliger ), der skærper fokus ift. forskellige behov. Husk: Forskellige boligbehov igennem livet: børnefamilien mange rum og opmagasinering; ældre stor tilgængelighed osv. Stuelejligheder med have er særligt attraktive for børnefamilien Ældre skal have nem adgang til udearealer og føle sig trygge Boligerne og området skal være tilgængelige Det kræver, at man også tør bruge sin sunde fornuft og se projekterne i øjenhøjde og stille spørgsmål til, om det er et sted en gangbesværet vil kunne bo, børnefamilier, unge, eller hvem det nu måtte være. Som det er vist på illustrationen på næste side, gælder det både for selve boligerne, men også uderummene. Case: Gyldenrisparken er en blanding af funktioner og beboere: børn i børnehuset, ældre på plejecenter, små lejligheder konverteret til ungdomsboliger, stueetager har fået forhaver og en blok er indrettet særligt handicapvenligt med niveaufri adgang og uden dørtrin. 6

7 Ældre og nærhed til jorden Studier viser, at jo højere oppe børn og ældre bor, jo mindre kommer de ud. Derfor må småbørnsfamilie- og seniorboliger i højere grad tænkes i de nedre etager og særligt i stueetagen til børnefamilier (ref. Jeanne Morville). BUTIK STATION Offentligt byen Gode forbindelser til butikker og offentlige funktioner Koblinger til offentlig transport, gader og byrum, cykelruter Halvoffentligt/offentligt lokalt Gode forbindelser Gode legepladser Lokale mødesteder En defineret ankomst Halvprivat/Privat ved bygningerne Opgangsområde (naboskab) Bløde kantzoner (altaner, forhaver) Plads til individualitet Illustrationen viser, hvordan boligen hænger sammen med de nære omgivelser og kan være indrettet til forskellige behov. Nogle vil skynde sig ud i byen, andre har brug for en god forbindelse til de lokale butikker, mens fx. mindre børn har brug for at kunne udfolde sig lige uden for døren. En klar opdeling og gruppering af de private, halvprivate (røde) og halvoffentlige og offentlige (orange og gule) områder giver bedre overskuelighed og større kendskab til de beboere, der hører til. 7

8 Uderum Lejerbo s uderum skal bruges... 3Gode uderum Uderummene skal kunne invitere til mange forskellige aktiviteter: En kop kaffe udenfor døren, et spil bold, kvartersfesten, nyttehaverne, en tur med hunden, et sted man kan sidde for sig selv, se på forbipasserende, legende børn osv. Det er ikke bare bygningerne, men i høj grad også uderummene, der giver et område karakter og gør det trygt. Det er vigtigt, at der ikke er utrygge områder med for høje hække eller strækninger, der er mørke om aften. Husk: Beboernes behov: aktiviteter, ro, se på Uderummene ift boligerne (fx at små børn kan ses fra køkkenvinduet) Både små og store steder, hvor man kan mødes (fx lige uden for opgangen) Klimasikre løsninger Let vedligehold og rengøring for beboere og ejendomsfunktionærer Klimasikre løsninger En menneskelig skala (husk de små rum) Uderummene skal i højere grad prioriteres som en del af boligpakken. Hvis det udenfor skal blive som en udvidet dagligstue, er det nødvendigt at skabe gode hjørner med læ til ophold og gøre det til både oplagt og en god oplevelse at mødes hvad enten det er ved skraldesorteringen eller på legepladsen. Case: I Sluseholmen, hvor Lejerbo København også er, kommer man op fra parkeringskælderen i gården og derfra til lejligheden. Denne model har vist sig at give et bedre socialt sammenhold. 8

9 Nye gårdrum med mindre vedligehold I Rosengård i Malmø førte en borgerdialog til, at man fik åbnet stueetager, lavet legepladser for små børn i gården, hvor de voksne kan se dem fra køkkenet og aktiviteter for teenagere tæt, men ikke for tæt på. Efterfølgende sparede boligselskabet 16% i vedligehold. Overfladerne er gennemtrængelige og bidrager til klimasikring. Privat De private rum som forhaver og terrasser skal beskyttes helt, uden at der er tale om høje hegn. De ekstra kvadratmetre lige uden for døren er populære. Når der er gode private rum, bruger rigtig mange forhaven. Det giver liv til området. Offentligt De offentlige rum skal være klart definerede med ankomst og omtanke for beboerne. Det skal være rum, der kan fungere i hverdagen, men også til fest. Det er de officielle rum, og her gæster og beboere bydes velkommen. Derfor har de også en stor signalværdi både mht. udformning og drift. Halvoffentlig De halvoffentlige, lokale rum har stor betydning for vores sociale liv. Det er der, der er hjørner, hvor man lige kan falde i snak. De er særligt vigtige for børn og ældre, der har en mindre radius. Det kræver, at hverdagens steder som cykelparkering, skraldesortering og tøjstativer prioriteres, og at der også arbejes på en lille skala med små rum på fx. på 50 m2. 9

10 ... så uderummene har værdi for beboerne 4Gode kanter Det er afgørende at skabe gode fællesrum til leg og ophold, men det er i aller højeste grad også væsentligt at skabe gode kanter, dvs. der hvor bygningerne møder omgivelserne. Husk: Funktioner i stueetagen med relevans for uderummet: private haver eller fællesfunktioner Klar opdeling (uden skilte og hegn) mellem private, halvoffentlige og offentlige arealer Kantzoner, der inviterer til, at beboerne tager et positivt ejerskab til fællesrummene Rigtig mange sætter pris på gode faciliteter i stueetagerne. Faktisk viser studier af en række nybyggede boligområder i København, at selv om kun en ud af fem bor i stueetagen, så foregår to tredjedele af alt udelivet i stueetagen på terrasser og i forhaver. Beboerne sætter altså pris på at have et par kvadratmetre lige uden for havedøren, hvor det er let at gå ud, og man kan sætte sit personlige præg. Det bidrager samtidigt til at gøre området levende og trygt. Og så er der også den fordel, at forhaver og lignende oftest driftes af beboerene selv. Case: Gyldenrisparken har mange fælles funktioner i stueetagerne, som giver naturlige samlingspunkter og liv til området. 10

11 Sluseholmen De få kvadratmetre lige uden for døren er vigtige for et levende miljø og en stor kvalitet i hverdagen for beboerne. Her i kantzonen kan man læse avis og drikke kaffe eller sætte barnevognen ud. Det kræver klare overgange mellem (halv)offentlig og (halv)privat, så der ikke er tvivl vel at mærke uden, at det kræver hegn eller skilte. SEMI- PRIVAT PRIVAT SEMI- PRIVAT PRIVAT OFFENTLIG SEMI- PRIVAT PRIVAT Haver eller terrasser i stuetagen bruges to til tre gange så meget som en altan i stueetagen. Livet i stueetagen påvirker livet i det fælles gårdrum positivt. Det giver tryghed, at der tages ejerskab. At have et afgrænset fællesareal per opgang bidrager også til et positivt ejerskab og bedre social sammenhæng. Man kender sin nabo og tager ansvar, når det er overskueligt. 11

12 Arkitektur Lejerbo bygger god arkitektur hver dag... 5Hjem ikke bygninger En bolig eller bygning er noget, der fungerer, mens et hjem er et bestemt sted. Der er mange faktorer, der gør, at et hjem bliver et godt sted at bo. Det gælder indretningen, materialer, at der er trygt, ikke ligger skrald og flyder osv. Det handler både om den enkelte bolig og helheden. Husk: At skabe identitet, bl.a. gennem variation At skabe rum og sammenhænge i stedet for fritstående bygninger At sikre en god, defineret ankomst At understøtte et godt mikroklima (læ osv.) At bebyggelsen er en del af kvarteret (koble til lokale kvaliteter) Arkitektur, lysindfald, altaner og indretning er naturligvis tidssvarende i Lejerbo København. En del af det tidssvarende er dog også, at det ikke er en ensartet boligmasse. Det er individuelle boliger, der samlet set bidrager til et miljø. Det skal være muligt at udpege, at det altså er herovre jeg bor. Inde skal man selv kunne sætte sit præg på indretningen, fx. med fleksible vægge, køkkenøer og plads til krydderurter, sin egen nyttehave osv. Case: Bo01, Malmø. Bygninger og byrum danner tilsammen et varieret bymiljø. 12

13 Birkholm, Sluseholmen, Lejerbo København Her kan man sige, at jeg bor i det blå hus, eller ovre ved terrassen med den store grill, der ved træterrasserne osv. De små og store forskelle giver variation. At arbejde med variation giver mulighed for at skabe et bredere udbud af boligtyper og udtryk. Fra enkeltstående, ensartede bygninger......til et bymiljø. At udnytte bygningerne bedst muligt, så de skaber definerede rum (fx ankomst) og variation. Bygningerne bidrager til at skabe et godt miljø med læ, sol og interessante rum med kig og forbindelser ud i kvarteret. Vi har haft en tendens til at bruge en byggeteknisk logik. Den tilgang overser ofte helheden og fokuserer meget på bygningens kvaliteter. Det gør det rumligt fattigt, og alt for ofte giver det også for megen vind. Ved at arbejde med de lokale kvaliteter kan de enkelte bygninger i højere grad bidrage til et godt miljø med definerede rum, gode hjørner med læ og bedre forbindelser til omgivelserne. Det handler om at få mere ud af de kvaliteter, der allerede er der. 13

14 ... som holder for fremtiden... 6 Bæredygtige hjem En væsentlig udfordring ift. udledning af CO 2 er transport. Lejerbo København bidrager i høj grad med bæredygtige boliger, fordi boligerne slet og ret ligger tæt på offentlig transport, indkøb osv.. Husk: At leve op til DGNB standard At tænke langsigtet (helhedsøkonomi) At tænke bæredygtighed bredt: socialt, miljømæssigt og økonomisk At bebyggelsen kobler sig på byens netværk: offentlig transport, grønne rum og byrum, gang- og cykelforbindelser At arbejde med nye muligheder og teknikker Ligesom i resten af landet skal Lejerbo Københavns byggeri være med til at gøre Lejerbo førende inden for bæredygtighed. Det sker bl.a. gennem Lejerbos koncept for Bæredygtigt Byggeri og en konstant opdatering for at være førende på dette felt. Netop København er kendt for at være en grøn by, og det image kan Lejerbo København være med til at udvikle i fremtiden fra den almene sektor. Bæredygtighed skal forstås i den bredeste forstand, og særligt det sociale spiller en væsentlig rolle i Lejerbo København. Case: Hammerby Sjöstad, Stockholm. Ved at placere grønne transportmuligheder tæt på eksisterende boligbebyggelser spares fem så meget CO 2 i forhold til at bygge nye 0-energihuse, der er afhængige af bil. 14

15 Den mest bæredygtige bygning er den, der ikke skal bygges Når vi fortætter og energirenoverer, er vi med til at styrke målet om en CO 2 -neutral hovedstad. Lejerbo Københavns afdelinger Det Hvide Snit og Sluseholmen har været med i et pilotprojekt med solceller sammen med HOFOR. Det har givet besparelser på elregningen også når løbende udgifter til vedligehold trækkes fra. Miljø Kvalitet Social Kvalitet Økonomisk Kvalitet Teknisk Kvalitet Proceskvalitet Lejerbo København arbejder med de krav, der stilles fra nationalt hold (DGNB) og fra Københavns Kommunes side (2020 krav). Med hensyn til bæredygtighed er det vigtigt, at det er hele spektret, der tilgodeses. Hvis den sociale bæredygtighed glemmes, kan det have store konsekvenser. En sund økonomi på den lange bane er afgørende for at sikre, at det er boliger for alle og ikke de få. Lejerbo arbejder i disse år i hele landet med at afsøge nye muligheder inden for energibesparelse, bæredygtighed osv. Lejerbo København skal fortsat være på forkant og arbejde med de nye muligheder og teknikker, der er bedst egnede i det enkelte projekt. 15

16 ... og virker i hverdagen 7Drift og holdbar Arkitekturen i Lejerbo København er ikke eksklusive lejligheder med meget dyre køkkener. Det er ærlige løsninger med materialer og drift, der også økonomisk er rentable i det lange løb. Det kræver en skarp prioritering og et kvalificeret arbejde med løsninger, så de bliver tilpasset de lokale behov og skaber identitet og stemning. Husk: At holdbare kvalitetsmaterialer tænkes ift., hvor de bruges mest i dagligdagen At det skal være nemt at gøre det rigtige At skraldespande står logisk i forhold til brugen af området At man med forhaver overdrager en del af driften (og glæden) til beboerne Altid at spørge varmemesteren og ejendomsfunktionæren (også ved nybyggeri) Både ved nybyggerier og renoveringer må udgangspunktet være beboernes hverdag, så det både fungerer, men også har en kvalitet på de rette steder. Det kan fx. være at prioritere materialer til gode dørhåndtag og døre i stedet for fancy facader, lidt rå kælderrum, men kvalitet i de daglige vaskefaciliteter, et ordentlig sted at komme af med skraldet osv. Det handler om at skabe et godt sted i øjenhøjde. Fleksible løsninger, fx lette vægge eller flytbare køkkener som her i ex. fra Lejerbo København. 16

17 Prioritet til hverdagen I Gyldenrisparken (Lejerbo København) blev facaderne opgraderede i en nutidig lettere version, uden at man gik på kompromis med den oprindelige arkitektur. Samtidig er der sket en opprioritering af de materialer, man er i kontakt med i dagligdagen ved at bruge gode materialer på vinduerne. Fleksible planløsninger gør det muligt at imødekomme flere behov, når de skifter over tid. Det kan være for den enkelte familie, der fx. får børn, eller i takt med skift i efterspørgsel. Placeringen af vægge og vinduer er afgørende for at kunne skabe forskellige løsninger. Som eksemplet illustrerer, er det muligt at skabe flere løsninger i en. Gode, holdbare løsninger til hverdagens behov må prioriteres, fx. parkeringsmuligheder til de markant flere ladcykler og cykelanhængere.det afgørende er løsninger, der fungerer i dagligdagen. Det skal være nemt at gøre det rigtige, fx. når det gælder skraldesortering og cykelparkering. For at sikre de gode løsninger, er det afgørende at inddrage den viden, der er hos varmemestre, ejendomsfunktionærer og andre ressourcepersoner tidligt i processen. 17

18 Proces/dialog- værktøj 1 Boliger 2 for alle Københavns reelle boligbehov også på kvarters-niveau København har mange børnefamilier og unge Der mangler billige boliger i København Ikke alle har samme behov Alt skal ikke løses hver gang tænk i flere og fleksible tilbud Alsidige boliger Forskellige boligbehov igennem livet: børnefamilien mange rum og meget opmagasinering; ældre stor tilgængelighed, osv. Stuelejligheder med have er særligt attraktive for børnefamilien Ældre skal have nem adgang til udearealer og føle sig trygge. Boligerne og området skal være tilgængelige 3 Gode uderum Beboernes behov: aktiviteter, ro, se på Uderummene ift boligerne (fx at små børn kan ses fra køkkenvinduet) Både små og store steder, hvor man kan mødes (fx lige uden for opgangen) Klimasikre løsninger En menneskelig skala (husk de små rum) 4 Gode kanter Funktioner i stueetagen med relevans for uderummet: private haver eller fællesfunktioner Klar opdeling (uden skilte og hegn) mellem private, halvprivate og offentlige arealer Kantzoner, der inviterer til, at beboerne tager et positivt ejerskab til fællesrummene 5 Hjem ikke 6 bygninger At skabe identitet, bl.a. gennem variation At skabe rum og sammenhænge i stedet for fritstående bygninger At sikre en god, defineret ankomst At understøtte et godt mikroklima (læ osv.) At bebyggelsen er en del af kvarteret (koble til lokale kvaliteter) 7 Drift og holdbarhed At holdbare kvalitetsmaterialer tænkes ift., hvor de bruges mest i dagligdagen At det skal være nemt at gøre det rigtige At skraldespande står logisk i forhold til brugen af området At man med forhaver overdrager en del af driften (og glæden) til beboerne Altid at spørge varmemesteren og ejendomsfunktionæren (også ved nybyggeri) Bæredygtige hjem At leve op til DGNB standard At tænke langsigtet (helhedsøkonomi) At tænke bæredygtighed bredt: socialt, miljømæssigt og økonomisk At bebyggelsen kobler sig på byens netværk: offentlig transport, grønne rum og byrum, gang- og cykelforbindelser At arbejde med nye muligheder og teknikker 18

19 ARKITEKTUR 7. Drift og holdbar 6. Bæredygtige hjem 1. Boliger for alle 2. Alsidige boliger BEBOERNE Brugsvejledning Huskelisterne på modstående side bruges som tjekliste for hvert af de syv punkter. Der er tale om en samlet, lokal vurdering. Hvert projekt må altså vurderes på sine egne præmisser. De fleste punkter på huskelisten gælder dog i alle tilfælde hvad enten det er nybyggeri eller renoveringer. Der vurderes på en firpunktskala: 1: dårligt 2: middel 3: godt 4: rigtig godt 5. Hjem ikke bygninger 4. Gode kanter UDERUM Gode uderum Proces Værktøjet kan bruges til at vurdere et projekt og starte en dialog. Redskabet gør det synligt, hvor det står godt og mindre godt til og giver mulighed for at tage en mere åben dialog om prioriteringen. Hvis det skal være bedre her, hvor er det så, vi skal spare? Eller giver andre løsninger mere på både på den ene og anden konto? Det er et redskab til at kvalificere projekter og gøre dialogen omkring dem med forskellige parter mere fokuseret samtidig med, at man ser på helheden. Milepæl Milepæl Milepæl Bestyrelsen Varmemesteren Beboere Andre Samarbejdspartnere Lejerbo Københavns Kommune Projektteam 19

20 Bygherrestrategi Udarbejdet for: København 20 Konsulent:

LEJERBOS UNGDOMSBOLIGER

LEJERBOS UNGDOMSBOLIGER LEJERBOS UNGDOMSBOLIGER Lejerbo Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Tlf. 7012 1310 Mail: bygge@lejerbo.dk www.lejerbo.dk Udviklings- og Byggeafdelingen Jakob Bøjen Mail: jbo@lejerbo.dk Grafisk design og

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011 Idekatalog Fra konferencen De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune den 6. april 2011 Vejle skal være en attraktiv bosætningskommune og tiltrække ressourcestærke borgere, som kan være med til

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Tendenser på boligmarkedet

Tendenser på boligmarkedet Tendenser på boligmarkedet Erfaringer med billige boliger, skæve boliger og ungdomsboliger Vejle Kommune, 29. marts 2016 P r o f e s s o r, a r k i t e k t, C l a u s B e c h - D a n i e l s e n, S b i,

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger. Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST

Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger. Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST SBI s Rådgivende Forum, 9. november 2016 BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber

Læs mere

VELKOMMEN TIL KrygerHus

VELKOMMEN TIL KrygerHus VELKOMMEN TIL KrygerHus Kunne du tænke dig at bo med skoven som nabo, med flotte grønne skrænter, i en læfyldt skovlomme og samtidigt med en storslået udsigt over byen, fjorden og Ådalen? Her hersker stilheden,

Læs mere

ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER

ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER UDLEJES FOR: ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER LEJEBOLIGER PÅ 2-3 VÆRELSER SE UDLEJNINGSSTATUS PÅ SØNDERGÅRDSALLE.DK LYSE BOLIGER MED STOR ALTAN ELLER TERRASSE Uanset hvilken af de 33 lejeboliger

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab

Sundby-Hvorup Boligselskab Sundby-Hvorup Boligselskab Oplæg.. Hvem er jeg, Tanker on fremtidsanalyser. Lidt om SHB Hvordan vi har gjort det. Hvad fik vi ud af det. Tanker. Involvering/ejerskab /helhedstænkning er nødvendig for analysen.

Læs mere

Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 12 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningprogram 2016-2020 Indledning Arresø Boligselskab blev stiftet den 1. januar 2011, efter en sammenlægning mellem Ølsted Andelsboligforening og

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

1. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

1. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 1. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG BOLIG AFTENENS PROGRAM kl. 17.00-20.30 kl. 17.00 kl. 17.30 kl. 17.45 kl. 18.45 kl. 19.10 kl. 20.00 kl. 20.30 Indledning og gennemgang af

Læs mere

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg 2 Gode boliger midt i byen tæt på naturen 3 4 5 Central beliggenhed i attraktivt kvarter Området har tidligere huset Silkeborg

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere

Fremtidens Almene Storbybolig

Fremtidens Almene Storbybolig Fremtidens Storbybolig Hver dansker råder over 51 m 2 boligareal. Det er verdensrekord. På 2. pladsen ligger Sverige med 39 m 2 * Boligøkonomisk Videncenter og Dream. Hvordan kan vi fortsat sikre gode

Læs mere

Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening

Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland Boligforening > > > > > > > > > > > Ca. 7.000 boliger i 64 afdelinger

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg Notat Den socialt bæredygtige by Strategioplæg I dette notat sættes den strategiske ramme for udviklingen af en plan for den socialt bæredygtige by. Notatet er struktureret på følgende måde: Først præsenteres

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 4

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 4 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 4 Projekttemamøde vedrørende udearealer og byggelogistik Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-03-12 PROGRAM 19.00-19.45 Udearealer og byggelogistik 19.45-20.45 Arbejde

Læs mere

BRUGERVENLIGE AFFALDSORDNINGER

BRUGERVENLIGE AFFALDSORDNINGER KØBENHAVNS KOMMUNE IDÉKATALOG TIL MERE BRUGERVENLIGE AFFALDSORDNINGER s1-brugervenlige AFFALDSORDNINGER Idékataloget er udviklet i samarbejde mellem Københavns Kommune (TMF) og Platant. Kataloget er udarbejdet

Læs mere

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Den kommende Børne- og Ungepolitik, der forventes vedtaget politisk i april 2013 udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

Mennesker før mursten. Domea.dks byggepolitik

Mennesker før mursten. Domea.dks byggepolitik Mennesker før mursten Domea.dks byggepolitik Forord I hånden står du med Domea.dks byggepolitik. Byggepolitikken er vores udgangspunkt for samarbejdet mellem byggeriets parter. Derfor henvender denne pixibog

Læs mere

Idéer og input fra dialogmøder

Idéer og input fra dialogmøder Idéer og input fra dialogmøder december 2014. På fire dialogmøder i efteråret 2014 mødtes borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere for at fylde den nye visionen ud med konkrete eksempler på de mange

Læs mere

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION 06.09.2010 Del 1 Lejerbo og ATRA arkitekter Beboeren som det private menneske og bofællesskabet som arbejdsplads Del 2 Hovedidé En tur gennem huset Om udearealerne Om det private, det halvoffentlige og

Læs mere

Gårdmiljøer i Albertslund

Gårdmiljøer i Albertslund 6 I afdeling VA-Seks Vest er beboere med til at anlægge og vedligeholde gårdmiljøerne. Afdelingen består af gårdhavehuse og mange åbne gårdmiljøer, som man passerer igennem, når man går tur i bebyggelsen.

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Oppvekst og bomiljø. Pulsen, Assens (6.000 indb)

Oppvekst og bomiljø. Pulsen, Assens (6.000 indb) Oppvekst og bomiljø Birgitte Svarre, associate, ph.d. 4. november 2014 Konferense om planlegging, bomiljø og folkehelse Rica Hotel Seilet, Molde Pulsen, Assens (6.000 indb) 1. Byer for mennesker 2. Liv

Læs mere

parcelhuse, da vi ikke er i stand til at overskue opgaver som rumfordeling, lysforhold, gangveje og beliggenhed på grunden.

parcelhuse, da vi ikke er i stand til at overskue opgaver som rumfordeling, lysforhold, gangveje og beliggenhed på grunden. Konklusion Parcelhuset er kommet for at blive. Folk elsker at bo i det. Det er for mange mennesker toppen af boligmarkedet, hvor kun landstedet rangere højere. Det er kun blandt udvalgte arkitekter, byplanlæggere

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

STRANDPARK-AMAGER. - Tæt på byen med havet som nabo. Indhold - 1

STRANDPARK-AMAGER. - Tæt på byen med havet som nabo. Indhold - 1 RANDPARK-AMAGER - æt på byen med havet som nabo Indhold - 1 BYGGE IL LIV trandpark-amager er et gennemtænkt byggeri med smukke arkitektoniske linier, gedigne og velovervejede materialer, og som tager afsæt

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

BILAG 1 partnerskaber

BILAG 1 partnerskaber BILAG 1 partnerskaber indhold: Kort beskrivelse af fem konceptoplæg fra de almene boligorganisationer 1/ Generationernes Byhus KAB / 3B 2/ Småt og Smart - Almene Storbyboliger Lejerbo / fsb / AAB 3/ Blandede

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Temaaften Albertslund Kommune, 4. april 2017 Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Fælles administrationsselskab for tre boligselskaber på Vestegnen: Albertslund Boligselskab

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk.

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk. Syrengården inspireret af Henning Larsen Architects 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk Kom tæt på boligerne med de markante karnapper De eksklusive boliger fremstår lyse

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Fremtidens plejeboliger. 10 principper

Fremtidens plejeboliger. 10 principper Fremtidens plejeboliger 10 principper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indhold Indledning Ti principper Beboernes privatliv og behov for hjemlighed værnes Beboernes forskellighed afspejles Den enkelte støttes i at

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution.

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 18-08-2015 Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og

Læs mere

Naboskabsundersøgelsen 2011

Naboskabsundersøgelsen 2011 Program Velkomst Kort oplæg om naboskabsundersøgelsen (15min) Rundtur i huset, kaffe & kage og rygepause Præsentation af hjemmesiden (10 min) Spørgsmål og ideer til brug af huset og naboskabsundersøgelsen

Læs mere

Cirkelhuset Familieboliger i Køge

Cirkelhuset Familieboliger i Køge Cirkelhuset Familieboliger i Køge 130 boliger i op til 7 plan Afdeling 914-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 Bygges i samarbejde med: Cirkelhuset

Læs mere

Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens

Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 Dette notat tager udgangspunkt i den pårørendes vinkel på udformning, ønsker og opmærksomhedspunkter

Læs mere

BÆREDYGTIGT BYGGERI REPRÆSENTANTSSKABSMØDE 20.MAJ 2015

BÆREDYGTIGT BYGGERI REPRÆSENTANTSSKABSMØDE 20.MAJ 2015 BÆREDYGTIGT BYGGERI REPRÆSENTANTSSKABSMØDE 20.MAJ 2015 Agenda Hvem er jeg hvor kommer jeg fra Lejerbo s 2015-2018 vision Bæredygtighed, hvorfor er det vigtigt hvad vil det sige? Hvordan gør vi i Lejerbo

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

DAGSORDEN. Dialog om udviklingsplan for Hjallerup 12. Februar 2013. Velkomst. Præsentation (ca.30 min) Delområde A centerområdet (20min) Pause

DAGSORDEN. Dialog om udviklingsplan for Hjallerup 12. Februar 2013. Velkomst. Præsentation (ca.30 min) Delområde A centerområdet (20min) Pause DAGSORDEN Velkomst Præsentation (ca. min) Dialog om udviklingsplan for Hjallerup. Februar Delområde A centerområdet (min) Pause Delområde B Søndergade mv. ( min) Delområde C Østergade ( min) Opsamling

Læs mere

Årsmøde Lean Construction Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne?

Årsmøde Lean Construction Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne? Årsmøde Lean Construction - 2012 Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne? Årsmøde Lean Construction - 2012 Policy værdier Sektor og branche værdier Bygherreværdier Projektværdier Brugerværdier

Læs mere

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10 INVITATION TIL BEBOERMØDE I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00 360 graders eftersyn af afdeling 10 Kom og vær med til at afgøre hvad der skal ske i afdeling 10 fremover! BEBOERMØDE / WORKSHOP

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Gode friarealer løfter bebyggelsens image

Gode friarealer løfter bebyggelsens image Gode friarealer løfter bebyggelsens image Det grønne er ikke en selvfølge! Vi tager ofte det grønne omkring os for givet. Vi er vant til, at der er masser af natur og grønt i det danske landskab. Natur

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund.

Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Himmerland Boligforening anerkender sin del af det samfundsmæssige

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager 46 eksklusive 1-, 3- og 4-værelseslejligheder Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø nær metro og S-tog

Læs mere

THORVALDSENSVEJ 3 Fra baggård til grøn oase på Frederiksberg

THORVALDSENSVEJ 3 Fra baggård til grøn oase på Frederiksberg THORVALDSENSVEJ 3 Fra baggård til grøn oase på Frederiksberg FALK -RØNNE & KIERKEGAARD Frederiksberg er Hovedstadens grønne hjerte. Det ønsker vi at blive ved med at være Frederiksberg kommune DEN GRØNNE

Læs mere

Øvrige bemærkninger: èn gruppe ønsker mange stikkontakter inkl. jordstik.

Øvrige bemærkninger: èn gruppe ønsker mange stikkontakter inkl. jordstik. workshop 1 - inspirationsark - INDRETNING Generelt ønskes der forberedt for VM og TT i alle lejligheder. Det skal dog være op til den enkelte, om man ønsker at installere egen VM og TT i boligen. Det er

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 213 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Fælledudsigten II. Skønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad Syd. balder.dk

Fælledudsigten II. Skønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad Syd. balder.dk Fælledudsigten II kønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad yd balder.dk 1 Fælledudsigten I Fremtidigt erhvervsbyggeri Fælledudsigten II køjtehal Med nem adgang til det praktiske og med metro tæt

Læs mere

Ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark

Ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark Ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark Output fra indledende konceptidé-workshop 29.06.2015 Boligkoncept: Hold 1 1//HVEM VIL VI GERNE PÅVIRKE? Hvem er den primære bruger af vores boligkoncept-idé? Unge

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Oplev syv cases fra fællesskabets Danmark. Se videointerviews med børn og voksne, som fortæller om at skabe inspirerende og hjemlige fællesarealer

Læs mere

Ny bydel på Gormsvej

Ny bydel på Gormsvej Ny bydel på Gormsvej Byen og grunden STATION IDRÆT SKOLE HANDELSSKOLE PARK GYMNASIUM SITE PARK 2 CENTRUM Indhold INTRODUKTION 5 VISION 5 KONCEPT 6-9 BOLIGERNE 13 SITUATIONSPLAN 14 LEJLIGHEDSEKSEMPEL 15-16

Læs mere

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 Styrket dialog og fælles løsninger Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 1. Styrket dialog og fælles løsninger For andet år i træk afholdte Randers Kommune i samarbejde med RandersBolig en boligkonference

Læs mere