FB og dermed 3B skal have ny formand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FB og dermed 3B skal have ny formand"

Transkript

1 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./marts 2007 FB og dermed 3B skal have ny formand 2007 bliver et spændende år, der byder på mange nye muligheder og nye opgaver, men også et år, der betyder farvel til formanden for 3B og FB s formand gennem de sidste 30 år - Hanne Bolvig. Ingenting varer evigt. Det ved vi godt, men derfor føles det alligevel underligt, når noget skal forandres. Og selv om vi er orienteret mod fremtiden og altid er parate til at ændre og tænke nyt, er det nu mærkeligt at skulle indstille sig på en hverdag uden dig. Sådan skrev formand for 3B og FB Hanne Bolvig i 2001, da 3B s daværende direktør Ejner Baadsgaard gik på pension. Og samme følelse har vi nu, hvor Hanne Bolvig har meddelt, at hun stopper sit virke som formand for både FB og 3B. Midt i februar 2007 havde Hanne Bolvig 30 års jubilæum som formand for FB Fagforeningernes Boligforening. Tilbage i 1963 blev Hanne Bolvig medlem af Vestergården 2 s afdelingsbestyrelse, i 1965 medlem af FB s bestyrelse, og i 1977 blev hun så formand. I 1977, da Hanne Bolvig overtog formandsposten, bestod FB af 13 afde- linger i det storkøbenhavnske område. I dag tæller FB 32 afdelinger. Et ganske godt billede på den udvikling, Hanne Bolvig har stået i spidsen for med stort engagement, vilje, værdighed og stædighed, men også med plads til fremsyn og nytænkning. Hanne Bolvig har arbejdet generelt for den almene beboers vilkår som næstformand i to perioder for Boligselskabernes Landsforening, som kredsformand for BL s 1. kreds - og har gennem sit formandskab i Bo-Godt udvalget været med til at lægge grunden til den almene beboers større frihed og råderet. I alt er det mere end 40 år i BL s repræsentantskab. Udgangspunktet har i alle årene været, at fællesskab og samvær er godt for mennesker. At de enkle, basale værdier som at hjælpe hinanden, støtte hinanden og have plads til andre end sig selv også er den almene sektors grundlæggende værdier. Beboerdemokratiet har haft en kraftig fortaler hos Hanne Bolvig, der også gennem mange år har fundet tid til at være formand for Fællesadministrationen 3B.Kr Afskedsreception for Hanne Bolvig fredag den 30. marts 2007 kl i 3B s mødelokale Kronprinsessegade 14. Indhold Nyt år - nye muligheder - ny formand BL-informerer Frygter antallet af udsættelser ekploderer Skal ejendomsfunktionærer have skærpet retsbeskyttelse? Alle tv-signaler digitale i 2009 Anker sag om lønsum Ny guide Nu fremtidssikrer vi Bent Frederiksen fyldte 50 år Et sikkert hjem for familien Fælles indsats styrker boligområderne Ritt til rejsegilde i Brohuset Så kom sneen endelig! Fuglene slår triller i Sangergården Nyt: 3B Bladet Beboer-DVD i Urbanplanen Nyt om personalet Kalender Mange projekter godt i gang 2007 er allerede godt i gang. Det samme er den interne projektgruppe, der i 3B skal forberede fusionen af de fire organisationer til den nye Boligforeningen 3B. Projektledelsen omkring fusionen ligger trygt i jurist Arne Donsbaks hænder - og han bakkes op af en intern gruppe med repræsentanter fra de berørte afdelinger. Forlænger året Boligforeningen 3B Det første synlige tegn på fusionen mærker FB og H44, der får forlænget regnskabsåret med henholdsvis 3 og 6 måneder. Afdelingerne skal i den forbindelse vælge, om de vil skubbe valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen til septembermødet, hvor budgettet for 2008 skal behandles. Nyt administrationssystem i brug Godt i gang er også de første test af det nye administrationssystem, der skal sikre, at vi teknologisk er godt rustet til fremtiden. 27. april er den magiske dato, hvor de gamle data vil blive konverteret til det nye system, som så vil være klar til brug den 7. maj. I den forbindelse vil 3B være nødt til at lukke for kundeekspeditioner fra den 27. april til den 3. maj - begge dage inklusive. Overgangen kommer forhåbentlig til at gå glat. Medarbejderne har i hvert fald gjort en stor indsats for at forberede den. Alligevel vil vi på forhånd bede om overbærenhed, hvis det viser sig, at ikke alle problemer var forudset!

2 BL og nyheder Kanal 3B - Marts 2007 BL og nyheder 2 BL-informerer siden sidst 2007 Nr februar 2007 Maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri pr Rettelse til BL-informerer nr. 63 af 19. december 2006 Nr januar 2007 Moms og lønsum Østre Landsret gav Skat medhold i sag om lønsumsafgift. BL anker til Højesteret. Nr januar 2007 Boligydelse og Boligsikring 2007 Lån til indskud 2007 Nr januar Nr december 2006 Ny lovgivning - ændringer i lov om almene boliger mv Nr december 2006 Maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri pr Nr december 2006 Medlemskontingent 2007 Nr december 2006 Statistik 2007 Nr december 2006 Energimærkning (EMO) udsættelse af frister Nr december 2006 Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts ændring af vinterbekendtgørelsen Nr november 2006 Moms- og lønsumsafgift de første kendelser fra Landsskatteretten Nr november 2006 Bekendtgørelse om ændring af udbudsdirektivet - indførelse af standstill-ordning ved udbud Nr november 2006 Ny vejledning om salg af almene familieboliger Du finder BL-informerer på BL s hjemmeside under udgivelser. Frygter antallet af udsættelser eksploderer Fra 1. april skal to voksne, der danner par og er på kontanthjælp, til at leve for 87 kroner om dagen, hvis de ikke begge har arbejdet 150 timer inden for det seneste år. Ifølge regeringens egne beregninger vil det give et par uden børn et samlet tab i rådighedsbeløbet på kroner og et par med børn et tab på kroner. Det skriver journalist Regnar Nielsen i Beboerbladet, der udgives af BL. Ifølge ham frygter de almene boligorganisationer, at de nye regler medfører, at mange ikke kan betale huslejen. Og at konsekvensen bliver, at de seneste års tragiske stigning i antallet af udsættelser fortsætter med uformindsket styrke. - Vi har ikke umiddelbart haft flere udsættelser end normalt, men med de nye regler kan det billede let ændre sig, fortæller 3B s udlejningschef Solvejg von Barm. Ifølge Beboerbladet nåede antallet i 2005 op på husstande, der sættes på gaden. Arbejdsmarkedsstyrelsen har for regeringen beregnet, at cirka par vil blive omfattet af de nye regler. Skal ejendomsfunktionærer have skærpet retsbeskyttelse? Sakset fra Boligen: Vold og trusler om vold mod ejendomsfunktionærer i den almene boligsektor skal straffes hårdere, mener flere politiske partier. På opfordring fra boligselskabet Lejerbo stiller Socialdemokraterne nu et beslutningsforslag i Folketinget, der lægger op til at sidestille ejendomsfunktionærerne med politifolk, socialrådgivere, buschauffører og andre offentligt ansatte, der har skærpet retsbeskyttelse, idet vold, trusler og hån mod dem straffes særligt hårdt. Dansk Folkeparti bakker forslaget op, og resten af oppositionen er også parat til politisk at drøfte ejendomsfunktionærernes problemer. Socialdemokraternes retsordfører, Morten Bødskov, finder det fx helt urimeligt, at ejendomsfunktionærer ikke nyder samme beskyttelse som offentligt ansatte. Alle tv-signaler digitale i 2009 Alle tv-signaler i Danmark bliver digitale i oktober. Det kommer til at have omfattende konsekvenser for både antenneforeninger og de enkelte lejere. På findes et kort, der viser, hvor i Danmark signaler kan modtages på stueantenne og udendørs antenne. Anker sag om lønsum Østre Landsret gav Skat medhold i sag om lønsumsafgift, men BL anker sagen til Højesteret. Østre Landsret har afsagt dom i den retssag, som BL for Albertslund Boligselskab havde anlagt mod Skatteministeriet om tilbagebetaling af lønsumsafgift for administration af egne afdelinger. Landsretten er desværre ikke enig med Landsskatteretten, som gav BL medhold. Men to landsdommere i Landsretten gav BL medhold - og BL bringer nu sagen videre til Højesteret. Det betyder, at sagen endnu en gang trækkes i langdrag - og at den først kan forventes endeligt afgjort om tidligst et år.

3 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Ny guide Af Olav Kirchhoff, Byg Byggesager kan være svære at overskue og kræver ofte specialviden. Derfor har 3B udgivet en lille, handy guide, der hedder ByggePixen, og som er skrevet til medlemmer af afdelingsbestyrelserne og til andre interesserede beboere. Med ByggePixen får man et samlet overblik over byggesagen og en afklaring af de overordnede roller og ansvar. Sidst men ikke mindst viser guiden, hvor afdelingsbestyrelserne kan gøre en forskel i byggesagsforløbet. Fra start til slut ByggePixens fordel er, at den giver en hurtig oversigt over byggesagen. Den følger en typisk byggesag fra indledning til afslutning og giver en række bud på, hvordan man opnår en god proces. ByggePixen kan således læses fra A til Z eller fungere som opslagshæfte, hvis man fx gerne vil vide, hvad der sker nu og her i byggesagen. Et samarbejde mellem beboerdemokrater og 3B ByggePixen er blevet til på baggrund af et tæt samarbejde mellem beboerdemokrater og administrationsfolk fra kommunikation, drift- og byggeafdelingen. De involverede har brugt tre intense workshops til at udforme guiden, og slutresultatet har alle hel- digvis været godt tilfredse med. På Fælleskonferencen 2006 blev Bygge- Pixen så præsenteret for første gang, og her fik den også ros med på vejen. For fremtiden vil ByggePixen blive benyttet som et fælles arbejdsredskab for afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 3B, når nye byggesager starter i afdelingerne. Nu fremtidssikrer vi! Af Olav Kirchhoff, Byg En stadig større del af den almene sektors bebyggelser står over for store renoveringer og moderniseringer som følge af alder, skader og udviklingen på boligmarkedet. Det gælder også afdelinger i FB, H44 og KSB. Det, som fx var attraktivt for 50 år siden, kan i dag være utidssvarende på forskellige områder: Boligerne er for små, køkkener og badeværelser er forældede, udearealerne er slidte osv. Formandskabet i 3B har derfor besluttet at sætte et fælles projekt i gang, hvor alle afdelinger i de kommende år skal fremtidssikres - blandt andet ved, at der udarbejdes handleplaner for hver enkelt afdeling. Ikke kun fremtidssikring af bygninger Visionen er, at alle afdelinger får attraktive boliger, der kan honorere nuværende og kommende beboeres boligønsker. Samtidig er det hensigten, at fremtidssikringen ikke bare bliver fysisk, men også inddrager det boligsociale område, udvikler beboerdemokratiet, driften, energi- og miljøområdet samt samarbejdet med kommunen. Beboerdemokratiet på arbejde At fremtidssikre alle afdelinger er i sagens natur en stor udfordring. Planlægningsdelen alene kræver et grundigt Oplæg Fremtidssikring af vores boliger FB, KSB og H44 Fællesadministrationen 3B forarbejde, hvor beboerdemokratiet deltager aktivt. Af samme grund har beboerdemokrater og medarbejdere fra 3B samarbejdet om oplægget Fremtidssikring af vores boliger, der blev udleveret på Fælleskonferencen Folderen forklarer, hvad fremtidssikring går ud på og indeholder samtidig en køreplan for, hvordan arbejdet kan gribes an. Tre pilotprojekter I den kommende tid bliver der gennemført tre pilotprojekter, som skal give forskellige eksempler på fremtidssikring. Pilotprojekterne foregår i henholdsvis Egedalsvænge (FB), Herlevgårdsvej (H44) og Stubmøllevej (KSB). Her vil beboerdemokratiet - sammen med 3B - give fremtidssikringen en konkret form i afdelingen og som et foreløbigt punktum udarbejde en handleplan. Pilotprojekterne forventes at være afsluttet i september Vil du vide mere om fremtidssikring, er du velkommen til at kontakte din inspektør eller driftsafdelingen. 3

4 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Direktør Bent Frederiksen fyldte 50 år Administrerende direktør Bent Frederiksen fyldte 50 år den 31. januar I den anledning var der reception i Kronprinsessegade, hvor rigtig mange havde valgt at lægge vejen forbi for at ønske til lykke. Formand for 3B, Hanne Bolvig, holdt en kort tale på vegne af den kommende Boligforeningen 3B - eller rettere sammenlægningsbestyrelsen: - Til lykke med de 50 år. Du har måske ikke været her i så mange år, men vi har allerede haft god gavn af dig - ikke mindst i forbindelse med fusionen. Du har kunnet se mere nøgternt på de opgaver, der skulle løses - og du kan faktisk være ret diplomatisk, sagde Hanne Bolvig blandt andet. Hun understregede, at det har været noget af en opgave at gå i gang med: - Der er ingen tvivl om, at det har været noget af en udfordring for dig. Du har både skullet lære fire nye bestyrelser at kende og de mange ansatte i Kronprinsessegade. Men også alle dem i afdelingerne, hvor der både er ansatte og folkevalgte. Vi har måske mange skøre ideer, men du er nu god til at tackle dem, sagde Hanne Bolvig anerkendende. Bent Frederiksens hustru Karina fik også et par ord med på vejen: - Vi ved godt, du har brugt mange timer, og at Karina har måttet strække sin tålmodighed til det yderste. Lad det være en trøst, at der nu kun er eet år tilbage med så mange møder. Bent Frederiksens knap to meter i højden blev også kommenteret: - Jeg husker første gang, jeg mødte dig. Det var i det ovale mødelokale, og jeg kan huske, at jeg tænkte: Tak skal du have, hvor er han lang. Jeg kan også huske, at jeg tænkte: Gud ved, om han er gået forkert?. Så måske var jeg lidt uvenlig, da jeg spurgte, hvem du var. Men du blev altså ikke mere bange, end at du søgte jobbet, da vi skulle bruge først en vicedirektør siden en administrerende, og jeg vil gerne benytte anledningen til at takke dig for det arbejde, du allerede har udført i de to år, du har været her, sagde Hanne Bolvig. Hanne Bolvig rundede sin tale af med et meget stort til lykke og et Kumbel-citat: Tæv uforknyt løs på problemerne, men vær forberedt på, at de tæver igen. Et sikkert hjem for familien Langt de fleste el-brande finder sted i private boliger, og i 2004 omkom 13 personer som følge af el-brande. Det er en stigning på 18 % i forhold til For at nedbringe antallet af el-ulykker kræver Sikkerhedsstyrelsen nu, at alle boliger og bygninger skal have installeret HPFI-afbrydere senest den 1. juli Er der i forvejen installeret en HFI-afbryder, kræves denne ikke udskiftet til en HPFI. Der er generelt HFI-afbrydere i alle 3B s boliger. Det har i flere år været et krav, at der skulle være HPFI-afbrydere i nye bebyggelser. Men fra 2008 omfatter det også eksisterende bygninger og boliger. I en pressemeddelse skriver Sikkerhedsstyrelsen blandt andet: Der findes to muligheder for at beskytte sig mod elektrisk stød, HPFIafbrydere eller jordforbindelse. Den ultimative beskyttelse er naturligvis en kombination af begge dele. Det har i en årrække været et lovkrav at have jordbeskyttelse og HPFI i nye elinstallationer i hjemmet, men der er stadig en del steder, som mangler en af de to beskyttelsesmuligheder. Ifølge Sikkerhedsstyrelsen skyldes elbrande blandt andet fejl i brugsgenstande eller ledninger, hvor gnister eller varmeudvikling antænder genstande uden for den elektriske installation eller brugsgenstand. Sikkerhedsstyrelsen anslår, at hver femte brand i Danmark er en el-brand. Rigtig mange af disse brande er forårsaget af defekte apparater. En opsætning af en HPFI-afbryder koster ca kr., fortæller autoriseret el-installatør Claus Kock Christiansen fra FOCUS-EL i Valby. Og det kan redde liv. Der er heldigvis ikke altid personer indblandet i el-ulykker. Men det kan være slemt nok alligevel: Kort før nytår udbrændte en restaurant i Sønderborg, da der gik ild i el-skabet. Den efterfølgende undersøgelse viste, at det var en defekt ledning, der var årsagen. Men hvis ulykken er ude, kan det redde liv at have en HPFI-afbryder installeret. Test HPFI-afbryderen Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at afbryderen testes to gange om året. Det gøres ved at trykke testknappen. Hvis HPFI-afbryderen slår fra, så virker den. Hvis den ikke slår fra, vil det være klogt omgående at kontakte en autoriseret el-installatør. Når HPFI-afbryderen slår fra, afbrydes strømmen. Derfor kan det være praktisk at teste HPFI-afbryderen, når der fx alligevel skiftes til og fra sommertid, så ure m.m. ikke skal stilles alt for mange gange. HPFI-afbryder betyder højfølsom pulserende fejlstrømsafbryder og er en nyere generation af det tidligere HFI-relæ. Det er et relæ, der automatisk afbryder strømmen, hvis der opstår en fejlstrøm, fx pga. af et defekt apparat.

5 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Fælles indsats styrker boligområderne Københavns Kommune og boligorganisationerne er enige om at styrke boligområder og løse boligsociale opgaver. Københavns Kommune og boligorganisationerne i kommunen har indgået en De ledige boliger i disse fem udsatte boligområder. femårig aftale, som skal styrke boligområderne. Aftalen fastlægger, hvordan efter fleksibel udlejning, og resten af boligområder skal primært lejes ud ledige boliger fremover skal lejes ud, boligerne lejes ud efter kombineret hvordan man kan styrke områdernes udlejning. image, sikre at beboerne falder godt til Det betyder, at man ikke kan leje en - og løse de problemer, der måtte opstå bolig i et de fem områder, hvis man i områderne. modtager kontanthjælp, får introduktionsydelse eller starthjælp. I stedet vil Aftalen får konsekvenser for KSB s afdelinger, men også de af FB s afdelinger, der ligger i Københavns Kommune almen afdeling. man få en passende bolig i en anden vil blive berørt. Regler for at leje ledige boliger ud Aftalen kombinerer boligorganisationernes almindelige venteliste med tre former for udlejning, nemlig boligsocial anvisning, fleksibel udlejning og kombineret udlejning. Fordelingen mellem de tre typer er forskellig, alt efter hvordan området i forvejen fungerer. Almindelige afdelinger I afdelinger med få beboere uden for arbejdsmarkedet går 1/3 af de ledige boliger som hidtil til kommunal anvisning, og der lægges vægt på at afdække det akutte boligbehov og tilbyde en passende bolig. Resten af de ledige boliger lejes ud efter boligorganisationens venteliste, og mindst én ud af ni udlejninger skal gå til fleksibel udlejning. Fleksibel udlejning betyder, at ansøgere med tilknytning til arbejdsmarkedet samt uddannelsessøgende, seniorer og skilsmisseramte kan stå på ventelisten med en markering af, hvilke fleksible kriterier de opfylder. Afdelinger med særlig bevågenhed Kommunen bruger ikke længere deres anvisningsret i afdelinger med mere end henholdsvis 40% og 50% beboere uden for arbejdsmarkedet. Alle ledige boliger går i stedet til boligorganisationens almindelige venteliste, og mindst fire ud af ni udlejninger skal lejes ud via fleksibel udlejning. Fem udsatte boligområder Socialministeriet har udpeget fem områder i København som udsatte Støtte til områderne Både Københavns Kommune og boligorganisationerne har forpligtet sig til at styrke de områder, der har problemer. Det sker ved at ansætte boligrådgivere, ved at yde flyttetilskud og ved at arbejde på at skabe et bedre image i områderne. Boligrådgivere: Boligrådgivere er medarbejdere ved kommunens socialcentre. Boligrådgiverne sikrer, at beboere, der anvises en lejlighed, bliver hjulpet til at fastholde deres bolig og bliver integreret i boligområdet. Boligrådgivere er ikke beboerrådgivere. De er specialister, der rykker ud, hvis der ringes om beskidte lejligheder eller larmende naboer. Kommunen har afsat 2,5 millioner kr. til boligrådgivere i 2007 og 3,5 millioner kr. årligt fremover. Flyttetilskud: Med flyttetilskud vil man hjælpe de kontanthjælpsmodtagere, der ønsker at flytte fra problemområder. Tilskud kan også gives, når der frigøres boliger til særboliger. Der afsættes årligt op mod 1 million kr. til hjælp til dette. Image: De udsatte boligområder skal være attraktive, hvis den fleksible udlejning skal virke og tiltrække borgere på arbejdsmarkedet. I 2007 afsættes der derfor 1 million kr. og i årene fremover ½ million kr. årligt til at forbedre områdernes image. Andre boliger til kommunen Som konsekvens af aftalen får kommunen anvisningsret til andre boliger. Særboliger: Boligorganisationerne stiller 1% - ca af deres almene familieboliger til rådighed til at indrette til særligt udsatte grupper (særboliger). Kriteriet for at få en særbolig er, at man har brug for støtte i hjemmet, og kommunen har ansvaret for den nødvendige personalestøtte. Genhusningsboliger: Derudover får kommunen ret til boligsocial anvisning til de boliger, der var beregnet til genhusning, men som byfornyelsen ikke har brug for. Restboliger fra den boligsociale anvisning: En del af de boliger, der var beregnet til boligsocial anvisning, går retur til boligorganisationerne, fordi boligerne ikke matcher borgernes behov eller betalingsevne. De boliger kan kommunen fremover også råde over til de borgere, der får længere ventetid på grund af den fleksible udlejning i de fem udsatte boligområder. Få mere at vide Hele aftalen ligger på kommunens hjemmeside under BR-mødet den 14. december B er ved at udarbejde en folder over reglerne, men har du spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte Afdelingerne i KSB og FB 3B er ved at forhandle aftalen på plads i både KSB s afdelinger og de af FB s afdelinger, der ligger i Københavns Kommune. Så snart detaljerne er på plads, informeres de berørte afdelinger. Allerede nu kan det dog fortælles, at i afdelinger med mere end 40% og 50% uden for arbejdsmarkedet, sker anvisningen med 1/3 til den almindelige venteliste og 2/3 til fleksibel udlejning efter kriterier. Af de 2/3 vil 2 ud af 3 gå til ansøgere i arbejde, og den tredje går skiftevis til unge under uddannelse, seniorer over 55 år og til skilsmisseramte. 3B informerer som sagt, så snart aftalen er helt på plads. 5

6 Nyt fra FB - Fagforeningernes Boligforening Ritt til rejsegilde i Brohuset FB og SAB holdt rejsegilde i Brohuset fredag den 12. januar 2007 i strid vind. Hanne Bolvig takkede derpå håndværkerne, men også 3xNielsen, Wissenberg, Pihl og SAB/KAB for godt arbejde og samarbejde. Hun sluttede af med også at takke dommerkomiteen for deres mod: - Og så lidt utraditionelt vil jeg også gerne takke dommerkomiteen, der til sidst vovede at gå ind for netop dette byggeri. FB har i hvert fald ikke fortrudt det!, sagde Hanne Bolvig. 6 Efter en kort velkomsttale fra projektleder Jesper Kærn fra KAB/SAB gav overborgmester Ritt Bjerregaard den nye bebyggelse nogle ord med på vejen: - Tak for invitationen til rejsegildet. Det er en festdag! Både for alle jer, der har været med i processen, men også for de mange københavnere, der får glæde af endnu en spændende byggebrik i Ørestad. Almene boliger b e h ø v e r i k k e være Mjølnerparken. Det kan også være Brohuset midt i Ørestad som det knudepunkt for erhverv, infrastruktur, nye boligtilbud og kulturinstitutioner, som Ørestad udgør i dag. Med jeres nye byggeri er I med til at gøre Ørestad til et spændende sted at bo. Der er blevet gjort et stort stykke arbejde i Ørestadsselskabet for at styrke livet mellem husene i Ørestad. Livet kommer med menneskene. Og menneskene kommer nu! Så til lykke til 3B og SAB med de 123 nye attraktive og lækre boliger - det kan vi alle glæde os over!, sluttede Ritt Bjerregaard. Sidste rejsegilde i FB Næste taler i rækken var FB s formand Hanne Bolvig: - Vi glæder os meget til at se det færdige byggeri og til at præsentere det for de kommende beboere. De sidste mange gange, FB har holdt rejsegilde, har de kommende beboere været deltagere, idet det har været seniorbofællesskaber eller medejerboliger. Så det føles faktisk lidt tomt i dag, hvor vi kun kan håbe og tro på, at nogen vil få lyst til at flytte ind i det meget flotte og utraditionelle byggeri, som Brohuset bliver til. Pas godt på huset SAB s formand Ritta Fischer Jensen fortalte en historie om to af børnebørnene: - Da den lille var seks år, købte jeg nogle stroptoppe til den store pige og et par t-shirts til den lille. Den store blev glad, mens den lille kiggede ned i gulvet og mumlede tak. Min datter bad hende sige pænt tak for de søde bluser. Så kom det grådkvalt fra den lille: Jeg vil ikke være sød, jeg vil være flot! Dagen efter fandt jeg en enkel, men flot stropkjole, og hun blev så glad, at hun rødmede. Da hun uigenkendeligt var vokset ud af den, gik den videre med ordene: Pas godt på den, det var faktisk min yndlings!, fortalte Ritta Fischer Jensen. - Vi, der bygger almene boliger, vil heller ikke nøjes med at være søde. Vi vil også være flotte. Brohuset bliver helt sikkert et sted, man nødigt vokser fra og sker det, bliver det forhåbentlig med et: Pas godt på huset, det var faktisk vores yndlings sagde altså Ritta Fischer Jensen. Markant byggeri Arkitekt Bo Bøje Larsen fra 3xNielsen takkede i sin tale bygherrerne for at turde: - Og en tak til håndværkerne, fordi I gennemfører det så problemfrit, som I gør, sagde Bo Bøje Larsen. Også Direktør Halldor P. Ragnarsson fra Pihl & Søn takkede for det flotte reasultat og udtalte: - Det er et markant byggeri med mange kvaliteter, som skal opføres inden for en snæver økonomisk ramme. Det betyder, at vi har måttet udfordre og inspirere hinanden, og det betyder også, at vi alle kan være stolte af vores fælles afkom.

7 Nyt fra Boligselskabet KSB Så kom sneen endelig! Onsdag den 21. og torsdag den 22. februar havde ejendomsfunktionærerne ekstra travlt med at rydde sne. Også i KSB s afdelinger blev der gået til den, men billederne her er dog fra FB s afdeling Egedalsvænge. Tak til lokalinspektør Michael Larsen for de flotte billeder. Onsdag den 21. februar skulle der have været introduktionsdag for nye ejendomsfunktionærer i Kronprinsessegade. Men af kollegiale hensyn valgte man at aflyse - så funktionærerne i stedet kunne koncentrere sig om at rydde sneen i afdelingerne. Fuglene slår triller i Sangergården Af tidligere beboerrådgiver Eva Storm - Beboerdemokratiet er et levende væsen, der skal udvikles! Ordene kommer fra Ivan Hrubenja, og han ved hvad han taler om som afdelingsbestyrelsesformand i Sangergården 1 og 2, to af KSB s små bebyggelser Københavns Nordvestkvarter. Efter at have boet kun tre måneder i Sangergården blev han suppleant i bestyrelsen, og siden september 2006 har han været formand. Når man hører om alt det, han har sat i værk, er det næsten ikke til at tro, at det kun er 17 måneder siden, han ankom med sit flyttelæs. På spørgsmålet om, hvad der driver ham, svarer Ivan: - Jeg bor her - og man skal jo også ha det rart. Da jeg flyttede ind, var der masser af støj, druk, affald og børn, der larmede i gården til midnat. Alle de beboeraktiviteter, der engang var i bebyggelsen, var gået i sig selv, og der var ikke rigtig sket noget i de sidste 10 år. Ivan Hrubenja startede derfor med at tage fat i de gamle bestyrelsesmedlemmer for at få dem med på nogle af de idéer, der boblede i hovedet på ham. Siden har den blandt andet stået på børnearrangementer som fastelavn, halloween og julestue, og i april deltog ca. 40 beboere i en fælles oprydningsdag i gården. En del af beboerne har anden etnisk baggrund end dansk, og nogle af kvinderne havde bagt eksotiske kager fra deres hjemlande til lejligheden. - Vi ordnede også terrassen for en handicappet dame, og nogle af de store drenge bar hende i kørestolen under hyl og skrig ned ad trappen. Det var overvældende for hende at komme ned i beboerlokalet og være med sammen med os andre, siger Ivan med et stort smil. Ikke svært at komme i gang Ivan mener, at det i virkeligheden er nemt at sætte ting i gang, da mange af beboerne har valgt at flytte ind, fordi de kendte nogen i bebyggelsen i forvejen. At få en fællesskabsfølelse op at stå, er derfor ikke så svært, og det er, hvad der skal til, hvis områdets dårlige ry skal forbedres, mener han. Selvom man er klar over, hvad der skal gøres, kræver det meget arbejde. Og ikke mange kan bruge så mange timer, som Ivan bruger. Ca. 50 timer om ugen bliver det til, og det er vel at mærke frivilligt arbejde. Beboerne er begejstrede for ham, han er meget synlig og deltager i næsten alle arrangementer. Han hilser 3B s nye boligsociale taskforce, som får støtte af Landsbyggefonden, velkommen, fordi han her fx kan hente hjælp til at søge penge til aktiviteter og også støtte til arbejdet med at inddrage andre beboere i det frivillige arbejde samt undervise i de beboerdemokratiske regler. Det hele skulle jo nødig gå i stå, hvis Ivan en dag fik lyst til at flytte - eller fik mindre overskud til at arbejde med de mange spændende initiativer. Ivan Hrubenja kom til Danmark fra Kroatien som 18-årig for 16 år siden. Han flyttede til Sangergården fra Lønstrupgård i Vanløse, hvor han boede i sin studietid. Han brugte en del af sin fritid i Ballerup på at træne nogle af områdets rødder i fodbold. Han har også arbejdet i Dansk Flygtningehjælp som tolk for flygtninge fra eks- Jugoslavien. For et år siden afsluttede han sin uddannelse i biologi fra Københavns Universitet. 7

8 Kort nyt Nyt: 3B Bladet Med marts måned ser et helt nyt blad dagens lys. Det er 3B Bladet - et internt nyhedsbrev til alle ansatte i FB, KSB, H44 og 3B. 3B er en stor arbejdsplads med mere end 230 ansatte. Af praktiske grunde kan der ikke holdes personalemøde for alle særlig tit, så målet med bladet er ganske enkelt at holde hinanden godt orienteret om stort og småt. Beboer-DVD i Urbanplanen Et ønske om at få beboerne til at deltage mere aktivt i fællesskabet i Urbanplanen har ført til udgivelsen af en beboer-dvd. De tre hovedkræfter bag projektet, er medlemmer af Urbanplanens Frivillige Kulturformidlere, John Knudsen, Hans Pedersen og Bent Schrøder DVD en fortæller i en sprudlende blanding af billeder, video og informationer om Urbanplanens aktiviteter og historie gennem årene. DVD en bliver uddelt til beboerne i Urbanplanen, og alle afdelingsbestyrelser i 3B kan få et gratis eksemplar hos Partnerskabet, Remisevej 15 eller på Nyt om personalet Goddag og velkommen til Januar 2007 Susanne G. Følsgaard, Herlev kontor Joan Lindum, 3B Dorthe Pelle Nielsen, 3B Bessie Kofod Hansen, 3B Februar 2007 Vojin Pajic, Valby afd. Karina Kamper, 3B Farvel til Januar 2007 Jonny Petersen, Hjortegården Mogens Stammerjohan, Valby afd. Februar 2007 Malcolm Sinclair, Hørgården 1-3 Thomas P. H. Henriksen, Valby afd. Thomas G. Jensen, Højstensgård Flemming Ravn Reffeldt, Bærhaven, Elmehaven Eva Storm, Egedalsvænge Anita Bauer, 3B På pension Februar 2007 Kai Larsen, Sydhavnen Husk: Kundeekspeditionen har lukket fra og med fredag den 27. april til og med fredag den 4. maj på grund af overgang til nyt edb-system Kalender FB Bestyrelsesmøde 13. marts Delegeretmøde 28. marts Bestyrelsesmøde 22. maj Foreningsmøde 6. juni KSB Bestyrelesmøde 28. februar Formandsmøde 9. maj Bestyrelsesmøde 30. maj Bestyrelsesmøde 18. juni Repræsentantskabsmøde 18. juni H44 Bestyrelsesmøde 20. marts Boligforeningen 3B Bestyrelsesmøde 14. marts Bestyrelsesmøde 16. april Bestyrelsesmøde 14. juni Mogens 60 år Eva & Constantin spillede op til fest, da Mogens Steinleins 60 års fødselsdag blev fejret i Nords Beboerhus fredag den 5. januar. Venner, familie og kolleger var kommet for at lykønske fødselaren, og driftschef, Torben Hjelm, udfordrede til kamp ved et miniature bordtennisbord. Dagens vinder blev - Mogens. Til lykke!! 8 Kanal 3B udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade København K Telefon Fax Fax til kundeafdelingen Mail Redaktion Bent Frederiksen, ansv. Hanne Bolvig Karoline Leistiko, Anette Hertz (DJ) Sendes til Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i FB, KSB og H44, alle ansatte samt samarbejdspartnere Oplag eget tryk Næste nummer April NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg. Deadline er den 11. april 2007.

Udvalg havde en plan Med vedtagelsen af forslaget i de fire organisationer træder en plan for sammenlægningen

Udvalg havde en plan Med vedtagelsen af forslaget i de fire organisationer træder en plan for sammenlægningen Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./december 2006 JA til Boligforeningen 3B De tre repræsentantskaber og delegeretforsamlingen har godkendt sammenlægningen af FB, KSB, H44 og 3B til

Læs mere

Målet det samme måden anderledes

Målet det samme måden anderledes Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Maj 2007 Målet det samme måden anderledes af formand Villy Sørensen Formandsskiftet i FB forløb meget roligt. Der var ingen modkandidater, og

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Indhold Der sker en del 120 boliger i Ørestad City BL nedlægger kongres Salg vedtaget som forsøg Repræsentantskabsmøde

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003 Indhold Glædede sig måske for tidligt? 3B trimmes Byudvikling i Partnerskaber Nyt fra miljøområdet Foreningsmøde i FB Liv i efterårsferien

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Februar 2006

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Februar 2006 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Februar 2006 Indhold Forlig koster milliarder Fælleskonference Programbestyrelsen om ghettoindsats Velfærden kommenteret

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Indhold Almene boliger under pres Få forsøg med salg Opfordring: Vær aktiv i kredsene Intens fælleskonference

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005 Indhold Programbestyrelse Ledige boliger Nye beløbsgrænser Hvad mener beboerne? Byggesager i 3B Elevkursus

Læs mere

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 11 Juni 2013 Valmuen stråler af fællesskab og engagement

Læs mere

Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale

Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / oktober 2009 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale af

Læs mere

Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads

Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / april 2012 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads Af

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder

Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2010 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder af Solvejg

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / juni 2009 Nyhedsbrev til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne af Solvejg von Barm, kundechef

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB SAB-nyt ÅRGANG 3 - NR 4 - DECEMBER 2009 Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB Af Thomas Jeppesen Alle lejere i SAB får mellem 2,2 og 6,7 % rabat på den månedlige leje i 2010.

Læs mere

3B s beboerblad. Gourmet i stor stil i Kløvermarken. Side 8-10. Lønstrupgård Børneopdragelse på tværs af kulturer. Side 4-5

3B s beboerblad. Gourmet i stor stil i Kløvermarken. Side 8-10. Lønstrupgård Børneopdragelse på tværs af kulturer. Side 4-5 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 5 - maj 2010 Gourmet i stor stil i Kløvermarken

Læs mere

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet beboeren Carsten Hansen har de almene boliger som mærkesag fra varmemester til minister Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet Ildsjæle, rollemodeller og succesoplevelser

Læs mere

på museum Urbanplanen års jubilæum på Händelsvej Søagerpark Københavns Zoo nu leverandør til

på museum Urbanplanen års jubilæum på Händelsvej Søagerpark Københavns Zoo nu leverandør til 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B I nr. 14 I december 2014 50 års jubilæum på Händelsvej Søagerpark nu leverandør til Københavns Zoo Urbanplanen på museum Indhold 3 Glædelig jul og

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

Juni 2012. Slip kunsten løs. side 12-13. Rosas redning. side 3. Et hus to bolig afdelinger. side 6

Juni 2012. Slip kunsten løs. side 12-13. Rosas redning. side 3. Et hus to bolig afdelinger. side 6 Juni 2012 Slip kunsten løs side 12-13 Rosas redning side 3 Et hus to bolig afdelinger side 6 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Bygninger med god energi er en af Københavns Kommunes målsætninger

Læs mere

Det fremgår derfor af målsætningsprogrammet, således af fællesskabet fortsat kan bistå afdelinger, der uforskyldt er økonomisk trængt.

Det fremgår derfor af målsætningsprogrammet, således af fællesskabet fortsat kan bistå afdelinger, der uforskyldt er økonomisk trængt. MARTS 2010 Team-spirit i Tingbjerg Side 4-5 Ny formand for SAB Side 7 Jeg elsker mit job i Husum Vænge Side 8-9 Kursen er blevet sat Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand På repræsentantskabsmødet

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere