FB og dermed 3B skal have ny formand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FB og dermed 3B skal have ny formand"

Transkript

1 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./marts 2007 FB og dermed 3B skal have ny formand 2007 bliver et spændende år, der byder på mange nye muligheder og nye opgaver, men også et år, der betyder farvel til formanden for 3B og FB s formand gennem de sidste 30 år - Hanne Bolvig. Ingenting varer evigt. Det ved vi godt, men derfor føles det alligevel underligt, når noget skal forandres. Og selv om vi er orienteret mod fremtiden og altid er parate til at ændre og tænke nyt, er det nu mærkeligt at skulle indstille sig på en hverdag uden dig. Sådan skrev formand for 3B og FB Hanne Bolvig i 2001, da 3B s daværende direktør Ejner Baadsgaard gik på pension. Og samme følelse har vi nu, hvor Hanne Bolvig har meddelt, at hun stopper sit virke som formand for både FB og 3B. Midt i februar 2007 havde Hanne Bolvig 30 års jubilæum som formand for FB Fagforeningernes Boligforening. Tilbage i 1963 blev Hanne Bolvig medlem af Vestergården 2 s afdelingsbestyrelse, i 1965 medlem af FB s bestyrelse, og i 1977 blev hun så formand. I 1977, da Hanne Bolvig overtog formandsposten, bestod FB af 13 afde- linger i det storkøbenhavnske område. I dag tæller FB 32 afdelinger. Et ganske godt billede på den udvikling, Hanne Bolvig har stået i spidsen for med stort engagement, vilje, værdighed og stædighed, men også med plads til fremsyn og nytænkning. Hanne Bolvig har arbejdet generelt for den almene beboers vilkår som næstformand i to perioder for Boligselskabernes Landsforening, som kredsformand for BL s 1. kreds - og har gennem sit formandskab i Bo-Godt udvalget været med til at lægge grunden til den almene beboers større frihed og råderet. I alt er det mere end 40 år i BL s repræsentantskab. Udgangspunktet har i alle årene været, at fællesskab og samvær er godt for mennesker. At de enkle, basale værdier som at hjælpe hinanden, støtte hinanden og have plads til andre end sig selv også er den almene sektors grundlæggende værdier. Beboerdemokratiet har haft en kraftig fortaler hos Hanne Bolvig, der også gennem mange år har fundet tid til at være formand for Fællesadministrationen 3B.Kr Afskedsreception for Hanne Bolvig fredag den 30. marts 2007 kl i 3B s mødelokale Kronprinsessegade 14. Indhold Nyt år - nye muligheder - ny formand BL-informerer Frygter antallet af udsættelser ekploderer Skal ejendomsfunktionærer have skærpet retsbeskyttelse? Alle tv-signaler digitale i 2009 Anker sag om lønsum Ny guide Nu fremtidssikrer vi Bent Frederiksen fyldte 50 år Et sikkert hjem for familien Fælles indsats styrker boligområderne Ritt til rejsegilde i Brohuset Så kom sneen endelig! Fuglene slår triller i Sangergården Nyt: 3B Bladet Beboer-DVD i Urbanplanen Nyt om personalet Kalender Mange projekter godt i gang 2007 er allerede godt i gang. Det samme er den interne projektgruppe, der i 3B skal forberede fusionen af de fire organisationer til den nye Boligforeningen 3B. Projektledelsen omkring fusionen ligger trygt i jurist Arne Donsbaks hænder - og han bakkes op af en intern gruppe med repræsentanter fra de berørte afdelinger. Forlænger året Boligforeningen 3B Det første synlige tegn på fusionen mærker FB og H44, der får forlænget regnskabsåret med henholdsvis 3 og 6 måneder. Afdelingerne skal i den forbindelse vælge, om de vil skubbe valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen til septembermødet, hvor budgettet for 2008 skal behandles. Nyt administrationssystem i brug Godt i gang er også de første test af det nye administrationssystem, der skal sikre, at vi teknologisk er godt rustet til fremtiden. 27. april er den magiske dato, hvor de gamle data vil blive konverteret til det nye system, som så vil være klar til brug den 7. maj. I den forbindelse vil 3B være nødt til at lukke for kundeekspeditioner fra den 27. april til den 3. maj - begge dage inklusive. Overgangen kommer forhåbentlig til at gå glat. Medarbejderne har i hvert fald gjort en stor indsats for at forberede den. Alligevel vil vi på forhånd bede om overbærenhed, hvis det viser sig, at ikke alle problemer var forudset!

2 BL og nyheder Kanal 3B - Marts 2007 BL og nyheder 2 BL-informerer siden sidst 2007 Nr februar 2007 Maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri pr Rettelse til BL-informerer nr. 63 af 19. december 2006 Nr januar 2007 Moms og lønsum Østre Landsret gav Skat medhold i sag om lønsumsafgift. BL anker til Højesteret. Nr januar 2007 Boligydelse og Boligsikring 2007 Lån til indskud 2007 Nr januar Nr december 2006 Ny lovgivning - ændringer i lov om almene boliger mv Nr december 2006 Maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri pr Nr december 2006 Medlemskontingent 2007 Nr december 2006 Statistik 2007 Nr december 2006 Energimærkning (EMO) udsættelse af frister Nr december 2006 Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts ændring af vinterbekendtgørelsen Nr november 2006 Moms- og lønsumsafgift de første kendelser fra Landsskatteretten Nr november 2006 Bekendtgørelse om ændring af udbudsdirektivet - indførelse af standstill-ordning ved udbud Nr november 2006 Ny vejledning om salg af almene familieboliger Du finder BL-informerer på BL s hjemmeside under udgivelser. Frygter antallet af udsættelser eksploderer Fra 1. april skal to voksne, der danner par og er på kontanthjælp, til at leve for 87 kroner om dagen, hvis de ikke begge har arbejdet 150 timer inden for det seneste år. Ifølge regeringens egne beregninger vil det give et par uden børn et samlet tab i rådighedsbeløbet på kroner og et par med børn et tab på kroner. Det skriver journalist Regnar Nielsen i Beboerbladet, der udgives af BL. Ifølge ham frygter de almene boligorganisationer, at de nye regler medfører, at mange ikke kan betale huslejen. Og at konsekvensen bliver, at de seneste års tragiske stigning i antallet af udsættelser fortsætter med uformindsket styrke. - Vi har ikke umiddelbart haft flere udsættelser end normalt, men med de nye regler kan det billede let ændre sig, fortæller 3B s udlejningschef Solvejg von Barm. Ifølge Beboerbladet nåede antallet i 2005 op på husstande, der sættes på gaden. Arbejdsmarkedsstyrelsen har for regeringen beregnet, at cirka par vil blive omfattet af de nye regler. Skal ejendomsfunktionærer have skærpet retsbeskyttelse? Sakset fra Boligen: Vold og trusler om vold mod ejendomsfunktionærer i den almene boligsektor skal straffes hårdere, mener flere politiske partier. På opfordring fra boligselskabet Lejerbo stiller Socialdemokraterne nu et beslutningsforslag i Folketinget, der lægger op til at sidestille ejendomsfunktionærerne med politifolk, socialrådgivere, buschauffører og andre offentligt ansatte, der har skærpet retsbeskyttelse, idet vold, trusler og hån mod dem straffes særligt hårdt. Dansk Folkeparti bakker forslaget op, og resten af oppositionen er også parat til politisk at drøfte ejendomsfunktionærernes problemer. Socialdemokraternes retsordfører, Morten Bødskov, finder det fx helt urimeligt, at ejendomsfunktionærer ikke nyder samme beskyttelse som offentligt ansatte. Alle tv-signaler digitale i 2009 Alle tv-signaler i Danmark bliver digitale i oktober. Det kommer til at have omfattende konsekvenser for både antenneforeninger og de enkelte lejere. På findes et kort, der viser, hvor i Danmark signaler kan modtages på stueantenne og udendørs antenne. Anker sag om lønsum Østre Landsret gav Skat medhold i sag om lønsumsafgift, men BL anker sagen til Højesteret. Østre Landsret har afsagt dom i den retssag, som BL for Albertslund Boligselskab havde anlagt mod Skatteministeriet om tilbagebetaling af lønsumsafgift for administration af egne afdelinger. Landsretten er desværre ikke enig med Landsskatteretten, som gav BL medhold. Men to landsdommere i Landsretten gav BL medhold - og BL bringer nu sagen videre til Højesteret. Det betyder, at sagen endnu en gang trækkes i langdrag - og at den først kan forventes endeligt afgjort om tidligst et år.

3 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Ny guide Af Olav Kirchhoff, Byg Byggesager kan være svære at overskue og kræver ofte specialviden. Derfor har 3B udgivet en lille, handy guide, der hedder ByggePixen, og som er skrevet til medlemmer af afdelingsbestyrelserne og til andre interesserede beboere. Med ByggePixen får man et samlet overblik over byggesagen og en afklaring af de overordnede roller og ansvar. Sidst men ikke mindst viser guiden, hvor afdelingsbestyrelserne kan gøre en forskel i byggesagsforløbet. Fra start til slut ByggePixens fordel er, at den giver en hurtig oversigt over byggesagen. Den følger en typisk byggesag fra indledning til afslutning og giver en række bud på, hvordan man opnår en god proces. ByggePixen kan således læses fra A til Z eller fungere som opslagshæfte, hvis man fx gerne vil vide, hvad der sker nu og her i byggesagen. Et samarbejde mellem beboerdemokrater og 3B ByggePixen er blevet til på baggrund af et tæt samarbejde mellem beboerdemokrater og administrationsfolk fra kommunikation, drift- og byggeafdelingen. De involverede har brugt tre intense workshops til at udforme guiden, og slutresultatet har alle hel- digvis været godt tilfredse med. På Fælleskonferencen 2006 blev Bygge- Pixen så præsenteret for første gang, og her fik den også ros med på vejen. For fremtiden vil ByggePixen blive benyttet som et fælles arbejdsredskab for afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 3B, når nye byggesager starter i afdelingerne. Nu fremtidssikrer vi! Af Olav Kirchhoff, Byg En stadig større del af den almene sektors bebyggelser står over for store renoveringer og moderniseringer som følge af alder, skader og udviklingen på boligmarkedet. Det gælder også afdelinger i FB, H44 og KSB. Det, som fx var attraktivt for 50 år siden, kan i dag være utidssvarende på forskellige områder: Boligerne er for små, køkkener og badeværelser er forældede, udearealerne er slidte osv. Formandskabet i 3B har derfor besluttet at sætte et fælles projekt i gang, hvor alle afdelinger i de kommende år skal fremtidssikres - blandt andet ved, at der udarbejdes handleplaner for hver enkelt afdeling. Ikke kun fremtidssikring af bygninger Visionen er, at alle afdelinger får attraktive boliger, der kan honorere nuværende og kommende beboeres boligønsker. Samtidig er det hensigten, at fremtidssikringen ikke bare bliver fysisk, men også inddrager det boligsociale område, udvikler beboerdemokratiet, driften, energi- og miljøområdet samt samarbejdet med kommunen. Beboerdemokratiet på arbejde At fremtidssikre alle afdelinger er i sagens natur en stor udfordring. Planlægningsdelen alene kræver et grundigt Oplæg Fremtidssikring af vores boliger FB, KSB og H44 Fællesadministrationen 3B forarbejde, hvor beboerdemokratiet deltager aktivt. Af samme grund har beboerdemokrater og medarbejdere fra 3B samarbejdet om oplægget Fremtidssikring af vores boliger, der blev udleveret på Fælleskonferencen Folderen forklarer, hvad fremtidssikring går ud på og indeholder samtidig en køreplan for, hvordan arbejdet kan gribes an. Tre pilotprojekter I den kommende tid bliver der gennemført tre pilotprojekter, som skal give forskellige eksempler på fremtidssikring. Pilotprojekterne foregår i henholdsvis Egedalsvænge (FB), Herlevgårdsvej (H44) og Stubmøllevej (KSB). Her vil beboerdemokratiet - sammen med 3B - give fremtidssikringen en konkret form i afdelingen og som et foreløbigt punktum udarbejde en handleplan. Pilotprojekterne forventes at være afsluttet i september Vil du vide mere om fremtidssikring, er du velkommen til at kontakte din inspektør eller driftsafdelingen. 3

4 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Direktør Bent Frederiksen fyldte 50 år Administrerende direktør Bent Frederiksen fyldte 50 år den 31. januar I den anledning var der reception i Kronprinsessegade, hvor rigtig mange havde valgt at lægge vejen forbi for at ønske til lykke. Formand for 3B, Hanne Bolvig, holdt en kort tale på vegne af den kommende Boligforeningen 3B - eller rettere sammenlægningsbestyrelsen: - Til lykke med de 50 år. Du har måske ikke været her i så mange år, men vi har allerede haft god gavn af dig - ikke mindst i forbindelse med fusionen. Du har kunnet se mere nøgternt på de opgaver, der skulle løses - og du kan faktisk være ret diplomatisk, sagde Hanne Bolvig blandt andet. Hun understregede, at det har været noget af en opgave at gå i gang med: - Der er ingen tvivl om, at det har været noget af en udfordring for dig. Du har både skullet lære fire nye bestyrelser at kende og de mange ansatte i Kronprinsessegade. Men også alle dem i afdelingerne, hvor der både er ansatte og folkevalgte. Vi har måske mange skøre ideer, men du er nu god til at tackle dem, sagde Hanne Bolvig anerkendende. Bent Frederiksens hustru Karina fik også et par ord med på vejen: - Vi ved godt, du har brugt mange timer, og at Karina har måttet strække sin tålmodighed til det yderste. Lad det være en trøst, at der nu kun er eet år tilbage med så mange møder. Bent Frederiksens knap to meter i højden blev også kommenteret: - Jeg husker første gang, jeg mødte dig. Det var i det ovale mødelokale, og jeg kan huske, at jeg tænkte: Tak skal du have, hvor er han lang. Jeg kan også huske, at jeg tænkte: Gud ved, om han er gået forkert?. Så måske var jeg lidt uvenlig, da jeg spurgte, hvem du var. Men du blev altså ikke mere bange, end at du søgte jobbet, da vi skulle bruge først en vicedirektør siden en administrerende, og jeg vil gerne benytte anledningen til at takke dig for det arbejde, du allerede har udført i de to år, du har været her, sagde Hanne Bolvig. Hanne Bolvig rundede sin tale af med et meget stort til lykke og et Kumbel-citat: Tæv uforknyt løs på problemerne, men vær forberedt på, at de tæver igen. Et sikkert hjem for familien Langt de fleste el-brande finder sted i private boliger, og i 2004 omkom 13 personer som følge af el-brande. Det er en stigning på 18 % i forhold til For at nedbringe antallet af el-ulykker kræver Sikkerhedsstyrelsen nu, at alle boliger og bygninger skal have installeret HPFI-afbrydere senest den 1. juli Er der i forvejen installeret en HFI-afbryder, kræves denne ikke udskiftet til en HPFI. Der er generelt HFI-afbrydere i alle 3B s boliger. Det har i flere år været et krav, at der skulle være HPFI-afbrydere i nye bebyggelser. Men fra 2008 omfatter det også eksisterende bygninger og boliger. I en pressemeddelse skriver Sikkerhedsstyrelsen blandt andet: Der findes to muligheder for at beskytte sig mod elektrisk stød, HPFIafbrydere eller jordforbindelse. Den ultimative beskyttelse er naturligvis en kombination af begge dele. Det har i en årrække været et lovkrav at have jordbeskyttelse og HPFI i nye elinstallationer i hjemmet, men der er stadig en del steder, som mangler en af de to beskyttelsesmuligheder. Ifølge Sikkerhedsstyrelsen skyldes elbrande blandt andet fejl i brugsgenstande eller ledninger, hvor gnister eller varmeudvikling antænder genstande uden for den elektriske installation eller brugsgenstand. Sikkerhedsstyrelsen anslår, at hver femte brand i Danmark er en el-brand. Rigtig mange af disse brande er forårsaget af defekte apparater. En opsætning af en HPFI-afbryder koster ca kr., fortæller autoriseret el-installatør Claus Kock Christiansen fra FOCUS-EL i Valby. Og det kan redde liv. Der er heldigvis ikke altid personer indblandet i el-ulykker. Men det kan være slemt nok alligevel: Kort før nytår udbrændte en restaurant i Sønderborg, da der gik ild i el-skabet. Den efterfølgende undersøgelse viste, at det var en defekt ledning, der var årsagen. Men hvis ulykken er ude, kan det redde liv at have en HPFI-afbryder installeret. Test HPFI-afbryderen Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at afbryderen testes to gange om året. Det gøres ved at trykke testknappen. Hvis HPFI-afbryderen slår fra, så virker den. Hvis den ikke slår fra, vil det være klogt omgående at kontakte en autoriseret el-installatør. Når HPFI-afbryderen slår fra, afbrydes strømmen. Derfor kan det være praktisk at teste HPFI-afbryderen, når der fx alligevel skiftes til og fra sommertid, så ure m.m. ikke skal stilles alt for mange gange. HPFI-afbryder betyder højfølsom pulserende fejlstrømsafbryder og er en nyere generation af det tidligere HFI-relæ. Det er et relæ, der automatisk afbryder strømmen, hvis der opstår en fejlstrøm, fx pga. af et defekt apparat.

5 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Fælles indsats styrker boligområderne Københavns Kommune og boligorganisationerne er enige om at styrke boligområder og løse boligsociale opgaver. Københavns Kommune og boligorganisationerne i kommunen har indgået en De ledige boliger i disse fem udsatte boligområder. femårig aftale, som skal styrke boligområderne. Aftalen fastlægger, hvordan efter fleksibel udlejning, og resten af boligområder skal primært lejes ud ledige boliger fremover skal lejes ud, boligerne lejes ud efter kombineret hvordan man kan styrke områdernes udlejning. image, sikre at beboerne falder godt til Det betyder, at man ikke kan leje en - og løse de problemer, der måtte opstå bolig i et de fem områder, hvis man i områderne. modtager kontanthjælp, får introduktionsydelse eller starthjælp. I stedet vil Aftalen får konsekvenser for KSB s afdelinger, men også de af FB s afdelinger, der ligger i Københavns Kommune almen afdeling. man få en passende bolig i en anden vil blive berørt. Regler for at leje ledige boliger ud Aftalen kombinerer boligorganisationernes almindelige venteliste med tre former for udlejning, nemlig boligsocial anvisning, fleksibel udlejning og kombineret udlejning. Fordelingen mellem de tre typer er forskellig, alt efter hvordan området i forvejen fungerer. Almindelige afdelinger I afdelinger med få beboere uden for arbejdsmarkedet går 1/3 af de ledige boliger som hidtil til kommunal anvisning, og der lægges vægt på at afdække det akutte boligbehov og tilbyde en passende bolig. Resten af de ledige boliger lejes ud efter boligorganisationens venteliste, og mindst én ud af ni udlejninger skal gå til fleksibel udlejning. Fleksibel udlejning betyder, at ansøgere med tilknytning til arbejdsmarkedet samt uddannelsessøgende, seniorer og skilsmisseramte kan stå på ventelisten med en markering af, hvilke fleksible kriterier de opfylder. Afdelinger med særlig bevågenhed Kommunen bruger ikke længere deres anvisningsret i afdelinger med mere end henholdsvis 40% og 50% beboere uden for arbejdsmarkedet. Alle ledige boliger går i stedet til boligorganisationens almindelige venteliste, og mindst fire ud af ni udlejninger skal lejes ud via fleksibel udlejning. Fem udsatte boligområder Socialministeriet har udpeget fem områder i København som udsatte Støtte til områderne Både Københavns Kommune og boligorganisationerne har forpligtet sig til at styrke de områder, der har problemer. Det sker ved at ansætte boligrådgivere, ved at yde flyttetilskud og ved at arbejde på at skabe et bedre image i områderne. Boligrådgivere: Boligrådgivere er medarbejdere ved kommunens socialcentre. Boligrådgiverne sikrer, at beboere, der anvises en lejlighed, bliver hjulpet til at fastholde deres bolig og bliver integreret i boligområdet. Boligrådgivere er ikke beboerrådgivere. De er specialister, der rykker ud, hvis der ringes om beskidte lejligheder eller larmende naboer. Kommunen har afsat 2,5 millioner kr. til boligrådgivere i 2007 og 3,5 millioner kr. årligt fremover. Flyttetilskud: Med flyttetilskud vil man hjælpe de kontanthjælpsmodtagere, der ønsker at flytte fra problemområder. Tilskud kan også gives, når der frigøres boliger til særboliger. Der afsættes årligt op mod 1 million kr. til hjælp til dette. Image: De udsatte boligområder skal være attraktive, hvis den fleksible udlejning skal virke og tiltrække borgere på arbejdsmarkedet. I 2007 afsættes der derfor 1 million kr. og i årene fremover ½ million kr. årligt til at forbedre områdernes image. Andre boliger til kommunen Som konsekvens af aftalen får kommunen anvisningsret til andre boliger. Særboliger: Boligorganisationerne stiller 1% - ca af deres almene familieboliger til rådighed til at indrette til særligt udsatte grupper (særboliger). Kriteriet for at få en særbolig er, at man har brug for støtte i hjemmet, og kommunen har ansvaret for den nødvendige personalestøtte. Genhusningsboliger: Derudover får kommunen ret til boligsocial anvisning til de boliger, der var beregnet til genhusning, men som byfornyelsen ikke har brug for. Restboliger fra den boligsociale anvisning: En del af de boliger, der var beregnet til boligsocial anvisning, går retur til boligorganisationerne, fordi boligerne ikke matcher borgernes behov eller betalingsevne. De boliger kan kommunen fremover også råde over til de borgere, der får længere ventetid på grund af den fleksible udlejning i de fem udsatte boligområder. Få mere at vide Hele aftalen ligger på kommunens hjemmeside under BR-mødet den 14. december B er ved at udarbejde en folder over reglerne, men har du spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte Afdelingerne i KSB og FB 3B er ved at forhandle aftalen på plads i både KSB s afdelinger og de af FB s afdelinger, der ligger i Københavns Kommune. Så snart detaljerne er på plads, informeres de berørte afdelinger. Allerede nu kan det dog fortælles, at i afdelinger med mere end 40% og 50% uden for arbejdsmarkedet, sker anvisningen med 1/3 til den almindelige venteliste og 2/3 til fleksibel udlejning efter kriterier. Af de 2/3 vil 2 ud af 3 gå til ansøgere i arbejde, og den tredje går skiftevis til unge under uddannelse, seniorer over 55 år og til skilsmisseramte. 3B informerer som sagt, så snart aftalen er helt på plads. 5

6 Nyt fra FB - Fagforeningernes Boligforening Ritt til rejsegilde i Brohuset FB og SAB holdt rejsegilde i Brohuset fredag den 12. januar 2007 i strid vind. Hanne Bolvig takkede derpå håndværkerne, men også 3xNielsen, Wissenberg, Pihl og SAB/KAB for godt arbejde og samarbejde. Hun sluttede af med også at takke dommerkomiteen for deres mod: - Og så lidt utraditionelt vil jeg også gerne takke dommerkomiteen, der til sidst vovede at gå ind for netop dette byggeri. FB har i hvert fald ikke fortrudt det!, sagde Hanne Bolvig. 6 Efter en kort velkomsttale fra projektleder Jesper Kærn fra KAB/SAB gav overborgmester Ritt Bjerregaard den nye bebyggelse nogle ord med på vejen: - Tak for invitationen til rejsegildet. Det er en festdag! Både for alle jer, der har været med i processen, men også for de mange københavnere, der får glæde af endnu en spændende byggebrik i Ørestad. Almene boliger b e h ø v e r i k k e være Mjølnerparken. Det kan også være Brohuset midt i Ørestad som det knudepunkt for erhverv, infrastruktur, nye boligtilbud og kulturinstitutioner, som Ørestad udgør i dag. Med jeres nye byggeri er I med til at gøre Ørestad til et spændende sted at bo. Der er blevet gjort et stort stykke arbejde i Ørestadsselskabet for at styrke livet mellem husene i Ørestad. Livet kommer med menneskene. Og menneskene kommer nu! Så til lykke til 3B og SAB med de 123 nye attraktive og lækre boliger - det kan vi alle glæde os over!, sluttede Ritt Bjerregaard. Sidste rejsegilde i FB Næste taler i rækken var FB s formand Hanne Bolvig: - Vi glæder os meget til at se det færdige byggeri og til at præsentere det for de kommende beboere. De sidste mange gange, FB har holdt rejsegilde, har de kommende beboere været deltagere, idet det har været seniorbofællesskaber eller medejerboliger. Så det føles faktisk lidt tomt i dag, hvor vi kun kan håbe og tro på, at nogen vil få lyst til at flytte ind i det meget flotte og utraditionelle byggeri, som Brohuset bliver til. Pas godt på huset SAB s formand Ritta Fischer Jensen fortalte en historie om to af børnebørnene: - Da den lille var seks år, købte jeg nogle stroptoppe til den store pige og et par t-shirts til den lille. Den store blev glad, mens den lille kiggede ned i gulvet og mumlede tak. Min datter bad hende sige pænt tak for de søde bluser. Så kom det grådkvalt fra den lille: Jeg vil ikke være sød, jeg vil være flot! Dagen efter fandt jeg en enkel, men flot stropkjole, og hun blev så glad, at hun rødmede. Da hun uigenkendeligt var vokset ud af den, gik den videre med ordene: Pas godt på den, det var faktisk min yndlings!, fortalte Ritta Fischer Jensen. - Vi, der bygger almene boliger, vil heller ikke nøjes med at være søde. Vi vil også være flotte. Brohuset bliver helt sikkert et sted, man nødigt vokser fra og sker det, bliver det forhåbentlig med et: Pas godt på huset, det var faktisk vores yndlings sagde altså Ritta Fischer Jensen. Markant byggeri Arkitekt Bo Bøje Larsen fra 3xNielsen takkede i sin tale bygherrerne for at turde: - Og en tak til håndværkerne, fordi I gennemfører det så problemfrit, som I gør, sagde Bo Bøje Larsen. Også Direktør Halldor P. Ragnarsson fra Pihl & Søn takkede for det flotte reasultat og udtalte: - Det er et markant byggeri med mange kvaliteter, som skal opføres inden for en snæver økonomisk ramme. Det betyder, at vi har måttet udfordre og inspirere hinanden, og det betyder også, at vi alle kan være stolte af vores fælles afkom.

7 Nyt fra Boligselskabet KSB Så kom sneen endelig! Onsdag den 21. og torsdag den 22. februar havde ejendomsfunktionærerne ekstra travlt med at rydde sne. Også i KSB s afdelinger blev der gået til den, men billederne her er dog fra FB s afdeling Egedalsvænge. Tak til lokalinspektør Michael Larsen for de flotte billeder. Onsdag den 21. februar skulle der have været introduktionsdag for nye ejendomsfunktionærer i Kronprinsessegade. Men af kollegiale hensyn valgte man at aflyse - så funktionærerne i stedet kunne koncentrere sig om at rydde sneen i afdelingerne. Fuglene slår triller i Sangergården Af tidligere beboerrådgiver Eva Storm - Beboerdemokratiet er et levende væsen, der skal udvikles! Ordene kommer fra Ivan Hrubenja, og han ved hvad han taler om som afdelingsbestyrelsesformand i Sangergården 1 og 2, to af KSB s små bebyggelser Københavns Nordvestkvarter. Efter at have boet kun tre måneder i Sangergården blev han suppleant i bestyrelsen, og siden september 2006 har han været formand. Når man hører om alt det, han har sat i værk, er det næsten ikke til at tro, at det kun er 17 måneder siden, han ankom med sit flyttelæs. På spørgsmålet om, hvad der driver ham, svarer Ivan: - Jeg bor her - og man skal jo også ha det rart. Da jeg flyttede ind, var der masser af støj, druk, affald og børn, der larmede i gården til midnat. Alle de beboeraktiviteter, der engang var i bebyggelsen, var gået i sig selv, og der var ikke rigtig sket noget i de sidste 10 år. Ivan Hrubenja startede derfor med at tage fat i de gamle bestyrelsesmedlemmer for at få dem med på nogle af de idéer, der boblede i hovedet på ham. Siden har den blandt andet stået på børnearrangementer som fastelavn, halloween og julestue, og i april deltog ca. 40 beboere i en fælles oprydningsdag i gården. En del af beboerne har anden etnisk baggrund end dansk, og nogle af kvinderne havde bagt eksotiske kager fra deres hjemlande til lejligheden. - Vi ordnede også terrassen for en handicappet dame, og nogle af de store drenge bar hende i kørestolen under hyl og skrig ned ad trappen. Det var overvældende for hende at komme ned i beboerlokalet og være med sammen med os andre, siger Ivan med et stort smil. Ikke svært at komme i gang Ivan mener, at det i virkeligheden er nemt at sætte ting i gang, da mange af beboerne har valgt at flytte ind, fordi de kendte nogen i bebyggelsen i forvejen. At få en fællesskabsfølelse op at stå, er derfor ikke så svært, og det er, hvad der skal til, hvis områdets dårlige ry skal forbedres, mener han. Selvom man er klar over, hvad der skal gøres, kræver det meget arbejde. Og ikke mange kan bruge så mange timer, som Ivan bruger. Ca. 50 timer om ugen bliver det til, og det er vel at mærke frivilligt arbejde. Beboerne er begejstrede for ham, han er meget synlig og deltager i næsten alle arrangementer. Han hilser 3B s nye boligsociale taskforce, som får støtte af Landsbyggefonden, velkommen, fordi han her fx kan hente hjælp til at søge penge til aktiviteter og også støtte til arbejdet med at inddrage andre beboere i det frivillige arbejde samt undervise i de beboerdemokratiske regler. Det hele skulle jo nødig gå i stå, hvis Ivan en dag fik lyst til at flytte - eller fik mindre overskud til at arbejde med de mange spændende initiativer. Ivan Hrubenja kom til Danmark fra Kroatien som 18-årig for 16 år siden. Han flyttede til Sangergården fra Lønstrupgård i Vanløse, hvor han boede i sin studietid. Han brugte en del af sin fritid i Ballerup på at træne nogle af områdets rødder i fodbold. Han har også arbejdet i Dansk Flygtningehjælp som tolk for flygtninge fra eks- Jugoslavien. For et år siden afsluttede han sin uddannelse i biologi fra Københavns Universitet. 7

8 Kort nyt Nyt: 3B Bladet Med marts måned ser et helt nyt blad dagens lys. Det er 3B Bladet - et internt nyhedsbrev til alle ansatte i FB, KSB, H44 og 3B. 3B er en stor arbejdsplads med mere end 230 ansatte. Af praktiske grunde kan der ikke holdes personalemøde for alle særlig tit, så målet med bladet er ganske enkelt at holde hinanden godt orienteret om stort og småt. Beboer-DVD i Urbanplanen Et ønske om at få beboerne til at deltage mere aktivt i fællesskabet i Urbanplanen har ført til udgivelsen af en beboer-dvd. De tre hovedkræfter bag projektet, er medlemmer af Urbanplanens Frivillige Kulturformidlere, John Knudsen, Hans Pedersen og Bent Schrøder DVD en fortæller i en sprudlende blanding af billeder, video og informationer om Urbanplanens aktiviteter og historie gennem årene. DVD en bliver uddelt til beboerne i Urbanplanen, og alle afdelingsbestyrelser i 3B kan få et gratis eksemplar hos Partnerskabet, Remisevej 15 eller på Nyt om personalet Goddag og velkommen til Januar 2007 Susanne G. Følsgaard, Herlev kontor Joan Lindum, 3B Dorthe Pelle Nielsen, 3B Bessie Kofod Hansen, 3B Februar 2007 Vojin Pajic, Valby afd. Karina Kamper, 3B Farvel til Januar 2007 Jonny Petersen, Hjortegården Mogens Stammerjohan, Valby afd. Februar 2007 Malcolm Sinclair, Hørgården 1-3 Thomas P. H. Henriksen, Valby afd. Thomas G. Jensen, Højstensgård Flemming Ravn Reffeldt, Bærhaven, Elmehaven Eva Storm, Egedalsvænge Anita Bauer, 3B På pension Februar 2007 Kai Larsen, Sydhavnen Husk: Kundeekspeditionen har lukket fra og med fredag den 27. april til og med fredag den 4. maj på grund af overgang til nyt edb-system Kalender FB Bestyrelsesmøde 13. marts Delegeretmøde 28. marts Bestyrelsesmøde 22. maj Foreningsmøde 6. juni KSB Bestyrelesmøde 28. februar Formandsmøde 9. maj Bestyrelsesmøde 30. maj Bestyrelsesmøde 18. juni Repræsentantskabsmøde 18. juni H44 Bestyrelsesmøde 20. marts Boligforeningen 3B Bestyrelsesmøde 14. marts Bestyrelsesmøde 16. april Bestyrelsesmøde 14. juni Mogens 60 år Eva & Constantin spillede op til fest, da Mogens Steinleins 60 års fødselsdag blev fejret i Nords Beboerhus fredag den 5. januar. Venner, familie og kolleger var kommet for at lykønske fødselaren, og driftschef, Torben Hjelm, udfordrede til kamp ved et miniature bordtennisbord. Dagens vinder blev - Mogens. Til lykke!! 8 Kanal 3B udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade København K Telefon Fax Fax til kundeafdelingen Mail Redaktion Bent Frederiksen, ansv. Hanne Bolvig Karoline Leistiko, Anette Hertz (DJ) Sendes til Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i FB, KSB og H44, alle ansatte samt samarbejdspartnere Oplag eget tryk Næste nummer April NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg. Deadline er den 11. april 2007.

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune Nye muligheder i de almene boligområder Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om nye udlejningsformer

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI 2009 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Boligsocial medarbejder side 3-4 RVV side 4 Vækst med omtanke side 5 Konkurrenceevne side

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

kom foran på ventelisten

kom foran på ventelisten kom foran på ventelisten fleksibel udlejning i københavn fleksibel udlejning Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2011 københavn Nye muligheder i de almene boligområder

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

I disse fusionstider. Invitation til reception

I disse fusionstider. Invitation til reception Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / April 2006 Indhold I disse fusionstider Nye foldere fra BL Bent Madsen vicedirektør i BL Flere strategiske samarbejder

Læs mere

Kanal 3B - august 2003

Kanal 3B - august 2003 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juli 2005 Indhold Nyhed: Udvidet råderet Ny portal med ledige boliger AKB og KAB samler sine kræfter Introduktion til

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Flere muligheder i de almene boligområder

Flere muligheder i de almene boligområder Flere muligheder i de almene boligområder bl danmarks almene boliger Københavns Kommune Udlejningsaftalen Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om udlejning

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2009

3B s repræsentantskabsmøde 2009 3B s repræsentantskabsmøde 2009 24. juni 2009 kl. 18 Imperial Hotel - Vester Farimagsgade 9-1606 København V 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsordenen... 3 Dagsordenen punkt 3: Bestyrelsens forslag

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde den 21. maj afholdt 6 hovedbestyrelsesmøder, 2 byggemøder, et målsætningsmøde,

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2011

3B s repræsentantskabsmøde 2011 3B s repræsentantskabsmøde 2011 30. maj 2011 kl. 18 CPH Conference - DGI-byen - Tietgensgade 65 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. august 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 Styrket dialog og fælles løsninger Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 1. Styrket dialog og fælles løsninger For andet år i træk afholdte Randers Kommune i samarbejde med RandersBolig en boligkonference

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser Grundkursus for afdelingsbestyrelser 1 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet boligbyggeri er non profit

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > boligselskabet midt/vest FAKTA Boligselskabet MidtVest blev stiftet 1. januar 1999 og er et selvejende alment boligselskab. Selskabet bygger, administrerer

Læs mere

Når du vil leje en almen bolig

Når du vil leje en almen bolig Når du vil leje en almen bolig Når du vil leje en almen bolig de væsentligste regler for udlejning I Danmark er der omkring en halv million almene boliger, som bliver administreret af ca. 710 boligorganisationer.»boligorganisationer«er

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Ventelisteregler 1209

Ventelisteregler 1209 Side 1 af 5 Ventelisteregler 1209 Selskab: Hovedstadens almennyttige Boligselskab Afdeling: Røde Møllegård IV Lejlighederne anvises efter følgende fordeling A B C D Anviser i medfør af bekendtgørelse om

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Endnu engang hjerteligt velkommen til Vores repræsentantskabsmøde her i Nyborg.

Endnu engang hjerteligt velkommen til Vores repræsentantskabsmøde her i Nyborg. Kære Repræsentantskab. Endnu engang hjerteligt velkommen til Vores repræsentantskabsmøde her i Nyborg. Hvor er det dejligt at se at vi igen I år er mange der igen er mødt op til 2 spændende dage her i

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune Udlejningsaftale for de almene boliger i København Københavns Kommune 2 Det er en fordel med en aftale I loven står, at almene boligorganisationer skal stille hver fjerde ledige bolig til rådighed for

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 Afdelingsbestyrelsens arbejde Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 1 1 Emnerne i dagens program Hvem bestemmer hvad? Ansvar og opgaver i Bo42 Afdelingsbestyrelsens opgaver Hvad

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Aktiv i boligområdet

Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Stadig flere danskere gider godt det frivillige arbejde. Vores samfund ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde så mange ildsjæle. Du kan lave frivilligt

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. marts 2011, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. marts 2011, kl. 16.30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. marts 2011, kl. 16.30. Side 1/6 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

4a) Evaluering af bestyrelsens arbejde (Bilag 4a)

4a) Evaluering af bestyrelsens arbejde (Bilag 4a) Referat fra bestyrelsesmøde den 30. januar 2014 Til stede var - fra bestyrelsen: Susanne W. Petersen, Jørgen Mogensen, Eva Nørgaard, Randi Bartels, Peter Madsen, Allan Larsen, Ken Axelsen og Kate Vodstrup.

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 25. februar 2015 kl. 9.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2 timer. Mødested: Mødedeltagere: Afbud: Tværvej

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. november 2016 Referat af Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid torsdag

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00 Hotel Legoland Aastvej 10 7190 Billund Formandskandidat: Per Nielsen Opstillet af: Bovia ANSAT i boligorganisationen

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dato, tid og sted: 27. januar 2011, kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1.

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1. Kirkeudvalget 2009-10 KIU alm. del Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Dato: 16. november 2009 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 09/09368 Sagsbeh.: ETA Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for året 2012

Bestyrelsens årsberetning for året 2012 Bestyrelsens årsberetning for året 2012 Regnskaber: Regnskaberne for 2012 viser følgende resultater Afdeling 21 243.198 Afdeling 22 130.673 Overskud 2012 Underskud 2012 Afdeling 23 180.973 Afdeling 24

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2010

3B s repræsentantskabsmøde 2010 3B s repræsentantskabsmøde 2010 14. juni 2010 kl. 18 Ingeniørforeningen - Kalvebod Brygge 31 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsordenen... 3 Dagsordenen punkt 3: Bestyrelsens forslag

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl Side 1/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Gunnar Sørensen Nils Vinther Hans Jørgen Christensen Leo Kristensen Aase Andersen

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 10. oktober 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB-fælleskabet! Mission, løfte og værdier Mission: Det er KAB s mission at skabe rammer for et godt liv

Læs mere

Omdannelse af almene boligområder

Omdannelse af almene boligområder Omdannelse af almene boligområder -helhedsplaner og boligsociale indsatsområder Helhedsplaner styrk samarbejdet! D. 01. december 2016 Bolig Hjørring Boligorganisationer Boligselskabet Vesterlund (afdeling

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2016-2020 Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO INDHOLD Mission - Vision - Værdier Mission.... 3 Vision... 3 Værdier.... 3 VIBOs værdier Rummelighed.... 4 Tryghed.... 4

Læs mere

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse.

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse. Mandag den 22. juni 2015 Klokken 18:30 19:40 Auditoriet, MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning REFERAT Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011 1 Deltagere HR s Hus v/ Egemar & Clausen Claus Clausen (Egemar & Clausen) Susanne Roes (Egemar & Clausen) Københavns Kommune Peter Kærhus Sørensen (Teknik og Miljøforvaltningen), deltog i mødet under punkt

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 5. marts 2013 kl. 16.00, i gildesalen, Kollegieparken, Nordbovej 20, 9800 Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST Indledning BO-VEST lægger stor vægt på, at beboerne kan deltage aktivt i beboerdemokratiet og i det frivillige arbejde i afdelingerne og dermed få mulighed

Læs mere

Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 6. Juni 2016, kl , på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12.

Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 6. Juni 2016, kl , på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12. Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 6. Juni 2016, kl. 15.30, på boligorganisationens kontor, Estrupsgade 12. Tilstede var: Formand Joan Nielsen (JN) Næstformand Steen Johansen (SJ)

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Fællesmøde den 26. september 2012, kl Kagsgårdens mødelokale, Stationsalleen 38, 1, 2730 Herlev

Fællesmøde den 26. september 2012, kl Kagsgårdens mødelokale, Stationsalleen 38, 1, 2730 Herlev #JobInfo Criteria=side1# Referat Fællesmøde den 26. september 2012, kl. 19.00 Kagsgårdens mødelokale, Stationsalleen 38, 1, 2730 Herlev Til stede: Herlev Boligselskab: Claus Berggreen, Kurt Gjerstof, Flemming

Læs mere

Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Eva Kristensen. Afbud: Dorte Radik DOR Svend Erik Jensen

Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Eva Kristensen. Afbud: Dorte Radik DOR Svend Erik Jensen Bovia Bestyrelsesmøde - Referat Mødetid: Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 9.00 Mødested: Mødedeltagere: Engstien 2A, Kolding Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Eva Kristensen KJP JBS

Læs mere