BOLIG BLADET. Juni 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIG BLADET. Juni 2004"

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Juni ÅRGANG Ny naturlegeplads i Kongshvileparken. Se side 8. Boligen udtrykker vores livsstil. Se med på side 14. Ingen interesse for at sælge selskabets boliger. Side 2.

2 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 22. MARTS 2004 Ingen interesse for at sælge selskabets boliger Ryno Scheil formand for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe er enten en modig mand eller også har han styr på tropperne. Og det er i dette tilfælde Repræsentantskabets medlemmer, som mødtes mandag 22. marts Han foreslog ganske simpelt, at der blev foretaget en uformel afstemning om interessen for at sælge almene boliger, som regeringen har fremsat forslag om. Ikke et eneste af de 103 medlemmer af Repræsentantskabet rakte hånden i vejret, da dirigenten John Bjarnø Petersen bad forsamlingen tilkendegive, om den ville sælge de almene boliger. Dermed er Repræsentantskabet på linie med Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst, der også har tilkendegivet, at hun heller ikke vil sælge de almene boliger i kommunen. Foto fra Repræsentantskabsmødet: Harry Nielsen Men vi skal blive bedre til at bruge råderetten og giver beboerne flere muligheder. Det nytter ikke at sidde med armene over kors. Vi skal være konkurrencedygtige i forhold til de private ejerboliger, sagde Ryno Scheil, formand for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, da han aflagde beretning på Repræsentantskabets møde mandag 22. marts 2004 Salg er ren ideologi Men inden Repræsentantskabet kom så langt, aflagde Ryno Scheil beretning om bestyrelsens arbejde og Arbejdernes Boligselskabs aktiviteter. Og her kom formand Scheil ind på regeringens forslag om en forsøgsordning: Regeringen har indrømmet, at der er tale om ren ideologi, at den vil sælge de almene boliger. Nu har den fremsat et lovforslag, som dog omtales som en forsøgslov, men i realiteten er der tale om en konkret lov om salg af de almene boliger, hvor der er en forsøgsbestemmelse, som gælder i tre år. Alt andet lige må loven således betragtes som gældende efter udløbet af forsøgsperioden, konstaterede Ryno Scheil i beretningen. Formanden kunne fortælle repræsentantskabet, at boligselskaber og andre havde fået 14 dage til at gennemgå og kommentere regeringens udkast til lovgiv- 2

3 ning. Ryno Scheil betegnede forslaget som et bureaukratisk monster, hvor der var flere selvmodsigelser, som ikke kunne undgå at give voldsomme administrative og driftsmæssige problemer. Forslaget er på ti sider med tilhørende 71 sider med bemærkninger til lovforslaget. Der kan stadig rejses sag Regeringen synes upåvirket af de mange indsigelser og bemærkninger blandt andet fra Boligselskabernes Landsforening og kommuner både borgerlige og socialdemokratiske der ikke støtter forslaget. Men regeringen har travlt med at få forslaget vedtaget, sagde Ryno Scheil. Regeringen må efter Ryno Scheils mening være klar over modstanden mod salg af de almene boliger. Derfor har regeringen i bemærkningerne til lovforslaget skrevet, at det er aftalt med Boligselskabernes Landsforening, at spørgsmålet om hvorvidt en permanent ordning vil være ekspropriation eller ej ikke vil være påvirket af forsøgsordningen. Der kan stadig rejses en retssag om dette spørgsmål. Boligselskabernes Landsforening forbeholder sig dog ret til i forsøgsperioden på tre år at støtte et eventuelt søgsmål, som en boligorganisation vil anlægge, hvis en boligafdeling og en kommune er blevet enige om at sælge uden boligselskabets medvirken. Boligselskabet ejer afdelingerne, fastslog Ryno Scheil i beretningen. Ingen returvej Formanden for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe pegede også på, at de beboerdemokratiske, boligsociale og administrative konsekvenser, som regeringens forslag vil få. Men det var også efter Ryno Scheils opfattelse blevet synligt, at regeringens dagsorden indebærer, at overskuddet ved et eventuelt salg skal kanaliseres tilbage til staten. Gennem sindrige konstruktioner inddrages 90 procent af provenuet. Det er et eksempel på, at der drives finanspolitik gennem boligpolitikken. Endelig slog Ryno Scheil fast, at der ikke var nogen returvej, når beslutningen var truffet. Derfor var han tilfreds med, at Gladsaxe Kommune melder fra over for forslaget med begrundelsen, at der er for få boliger og der er et for stort pres på de aktuelle ventelister. Vi er enige med kommunen men vi skal huske på, at der kan komme et andet flertal i byrådet. Vi håber endnu en gang, at regeringen vil komme til fornuft og erkende, at det er nødvendigt at gå i dialog med boligbevægelsen, sagde Ryno Scheil. Mere råderet Peter Brooker, der er viceborgmester i Gladsaxe Kommune og formand for afdelingsbestyrelsen i Egeparken 1, var enig i modstanden mod salg af almene boliger. Blandt andet fordi, der skal tages hensyn til svage sociale grupper. Peter Brooker pegede samtidig på, at boligselskabet skulle være opmærksom på de muligheder, der var for at bygge i kommunen. Han tænkte specielt på det planlagte boligbyggeri i TV-byen. I forbindelse med 3

4 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 22. MARTS 2004 et byggeri med ungdomsboliger ved Stengårdens Station havde Arbejdernes Boligselskab gode muligheder for at komme i betragtning. Han nævnte også, at de almene boliger skulle være attraktive. Blandt andet slog han til lyd for, at råderetsmulighederne skulle være så store som muligt. Ryno Scheil fandt, at de almene boliger gennem råderetten var mindst lige så attraktive som ejerboliger. Vi skal kunne konkurrere med ejerboligerne. Derfor skal vi have vide rammer for beboernes mulighed for at råde i boligen. Reglerne giver i dag mulighed for at forbedre for op til kroner, som afskrives med ti procent over ti år. Flytter en beboer før, for eksempel efter fem år, så får vedkommende kroner tilbage af sin investering, konstaterede Ryno Scheil. 4 Han opfordrede afdelingerne til at se på deres råderetskatalog. Det nytter ikke noget at sidde med armene over kors. Det gælder om at give beboerne muligheder for at råde. Og samtidig skulle afdelingerne være realistiske i kravene om tilbageførsel af eksempelvis flytning af vægge eller om nedrivning af en udestue. De lejere, som tilbydes en bolig med forbedringer efter råderetten må acceptere ændringerne, ellers må de sige nej tak. Vil ikke sælges Det tjener ikke noget formål, når den nye lejer alligevel vil gentage forbedringen, og så er den fjernet. I øvrigt er det svært at få Gladsaxe Kommune til at acceptere, at der flyttes vægge i boligerne, sagde Ryno Scheil. Lars Christensen fra Højgårdsparken frygtede i forbindelse med regeringens planer om salg af almene boliger, at hans afdeling med 22 boliger var en af dem, som kunne tænkes at blive foreslået solgt. Han opfordrede bestyrelsen til at kæmpe for, at bevare de små afdelinger som almene boliger. Ryno Scheil kunne oplyse, at bestyrelsen var opmærksom på spørgsmålet, ligesom borgmesteren allerede på det traditionelle møde med kommunens almene boligselskaber i oktober 2003, havde sagt, at Gladsaxe Kommune ikke ville sælge de almene boliger. Han oplyste også, at boligselskabet i løbet af 2004 vil holde en konference om råderetten. Dermed var debatten om beretningen afsluttet. Beretningen fra bestyrelsen blev enstemmigt godkendt.

5 Repræsentantskabsmøde med mandefald 72 medlemmer af Repæsentantskabet i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe valgte ikke at komme til mødet i Repræsentantskabet mandag 22. marts Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed, og medlemmerne er normalt medlemmer af de enkelte afdelingsbestyrelser. Ud af i alt 175 medlemmer valgte 103 at møde frem på Mørkhøj Skole, hvor mødet blev holdt. Som noget nyt var boligselskabet vært ved en portion eller flere portioner bøf stroganoff. Men dette tilbud kunne ikke lokke alle frem. Det var især repræsentanter fra de mindre afdelinger, som ikke mødte frem. Men også de større afdelinger kunne tegne sig for mandefald. I år mødte ingen repræsentanter frem fra følgende afdelinger: Hulegårdsparken, Buddingvej 203, Toftegården, Kildeparken 3, Kagsåvej, Kildeparken 2, Kiplingsgården og Buddinge Mølle. Billig administration I din husleje indgår også et administrationsbidrag til Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. I 2003 var det på kroner per bolig om året. For regnskabsåret er beløbet blevet reguleret med 3,41 procent til kroner. Men det er værd at bemærke, at 135 kroner af beløbet går tilbage til den enkelte afdeling. Beløbet blev taget til efterretning af Repræsentantskabet, som også blev orienteret om boligselskabets budget. 5

6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 22. MARTS 2004 Valg på rad og række Der var lagt op til et hurtigt møde i Repræsentantskabet, da det mødtes til det ordinære møde mandag 22. marts Men det skal gå regulært til, så klokken blev lidt over 22, inden Repræsentantskabsmødet kunne afsluttes. Årsagen var, at der som altid var valg til bestyrelsen og diverse udvalg. Og det kan tage tid at tælle de mange stemmer op, alt imens repræsentanterne tålmodigt venter på resultaterne. Dem bringer Boligbladet her: 6 Valg til bestyrelsen Der skulle vælges fem medlemmer til Arbejdernes Boligselskabs organisationsbestyrelse. På valg var Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Finn Sørensen og Benny Sørensen. De modtog alle genvalg. Fra salen blev Lars Christensen, Højgårdsparken, foreslået, og så skulle repræsentanterne til at skrive navne på stemmesedlerne. Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Finn Sørensen og Benny Sørensen blev alle genvalgt. Lars Christensen, Højgårdsparken, opnåede ikke valg til bestyrelsen. Der skulle også vælges fire suppleanter til bestyrelsen. Følgende stillede op: John Bjarnø Petersen, Lars Christensen, Mogens Lundsberg, Erik Bengtsson og Mogens Hansen. Følgende blev valgt: John Bjarnø Petersen, Lars Christensen, Erik Bengtsson og Mogens Hansen. Bestyrelsen har følgende medlemmer: Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Finn Sørensen, Benny Sørensen, John Poulsen, Johnny Frederiksen, Kurt Juel Jensen, Robert Byriel, Inge Binder, Erling Schrøder, Benny Jørgensen, Birgitte F. Schultz samt Anne Schiøler og Dan Jørgensen, der begge er valgt som medarbejdernes repræsentant. Dan Jørgensen er efterfølgende afløst af John Monberg Jensen. Valg til redaktionsudvalget Ivan Klitte, Kongshvileparken, blev valgt for en to-årig periode. Mogens Lundsberg blev valgt for et år, idet Johnny Frederiksen ønskede at udtræde af udvalget. Som suppleanter genvalgtes Birthe Bagger og Per Helligkilde. Der er tradition for, at suppleanterne deltager aktivt i redaktionsudvalgets møder. Udvalget har nu følgende sammensætning: Ivan Klitte, Lars Mortensen, Mogens Lundsberg, Dan S. Rasmussen, Birthe Bagger, Birgitte F. Schultz, Per Helligkilde, Kjeld Jacobsen og Svend Aa. Hansen Valg til Fritidsudvalget Palle Nielsen og Hans Jørgen Jørgensen blev genvalgt for to år. Som suppleanter til udvalget valgtes Else Rasmussen, Sonja Sørensen og Lars Mortensen. Efter bestyrelsens efterfølgende udpegning af medlemmer til udvalget er sammensætningen herefter følgende: Palle Nielsen, Hans Jørgen Jørgensen, John Bjarnø Petersen, Kurt Juel Jensen, Sussanne Lionett, Per Helligkilde og Egil Christensen.

7 L Æ S E R B R E V HVORFOR? - OG ET SVAR Vi skal villigt medgive dig, at vi gerne så, at fremmødet på Repræsentantskabsmøderne var lidt bedre. Det er da også lidt bedre, end du anfører vi var da trods alt 103 tilstedeværende ud af 165 mulige men procentforholdet bliver det samme, så det er vi helt enige i. Vi kan da også erkende, at der ikke var nogen synderlig debat på mødet men vi tror ikke på, at årsagen skal søges blande de emner, du nævner, nemlig spørgsmålet om hvorvidt selskabets budget skulle vedtages af repræsentanterne på Repræsentantskabsmødet og om det du kalder den dybt underlige måde, bestyrelsen vælges. Til det første om budgettets behandling og vedtagelse på Repræsentantskabsmødet skal vi pege på, at du to gange tidligere har stillet forslag til Repræsentantskabsmøder om dette. Første gang i 1999, hvor 4 stemte for forslaget og et overvejende flertal gik imod, og anden gang i 2001, hvor 14 gik ind for en vedtægtsændring, der åbnede muligheder herfor, medens de øvrige enten gik imod eller hverken var for eller imod. Du har formentlig ret i, at en diskussion omkring budgettet ville give nogen debat men vi er fortsat overbeviste om, at beslutningen omkring noget så vigtigt, som Sidste år sagde vi for sjov til hinanden i bestyrelsen i Egeparken 1, at hvis vi ikke kom til selskabets repræsentantskab, var der nok ingen debat. Desværre kunne ingen af os komme, og vi fik desværre ret i vores joke sidste år. Her i år mødte vi op, og bortset fra formandens i øvrigt udmærkede oplæg var det kun Egeparken 1.s formand og en enkelt anden, der deltog i debatten overhovedet. Bortset fra den næsten udeblevne debat var der et ringe fremmøde, idet kun 98 af de ialt 160 stemmeberettigede mødte op, det svarer til 62%. Otte af de 40 afdelinger var slet ikke repræsenterede. Vi var fra Egeparken 1 også kun mødt med 2 ud af 5. Altså generelt ringe fremmøde og stort set ingen debat. En mulig årsag kunne være følgende: Til trods for at vi flere gange har foreslået det, kan repræsentantskabet som øverste myndighed stadig ikke vedtage budgettet, underligt synes vi. En anden mulig forklaring er den dybt underlige måde, bestyrelsen vælges. Der blev fra dirigentens side spurgt, om der var nogen der ville stille op til bestyrelsen. Det ville de fem, der var på valg og så en til. Efter at næstformanden havde anbefalet kammeraterne i bestyrelsen, sagde dirigenten, at så kan vi jo skride til valg. Jeg tog så ordet og bad om, at de forskellige kandidater fortalte lidt om deres boligpolitiske synspunkter og hvorfor de ville vælges. Et naturligt ønske kunne man tro, men nej det ville de ikke. Formanden sagde, at han syntes de skulle genvælges, og den sjette kandidat sagde lidt om sig selv. Formanden sagde, at det jo ikke handlede om partipolitik, hvad jeg da heller ikke havde bedt om. Jeg havde forestillet mig, at en havde sagt at han gerne ville gøre noget ved råderetten, og en at han brændte for seniorbofælleskaber osv. Men nej, vi skulle ikke vide, hvorfor man stemmer på bestyrelsen. Et repræsentantskab, hvor man ikke kan bestemme budgettet, og hvor bestyrelseskandidaterne ikke gider fortælle, hvad de står for, er da vist ikke noget at skrive hjem om. Midt i alle disse tåbeligheder må jeg sige, at jeg er enig i formandens beretning og at jeg betragter ham som en dygtig boligmand, som klart giver udtryk for, hvad han står for. Desværre giver den manglende debat og den manglende lyst til at fortælle hvad man står for hos de øvrige indtryk af en pamperagtig organisation. Det har man ikke fortjent, for det er faktisk gode synspunkter, man fra formandens side fører i marken. Så derfor, op af stolene til debat til de delegerede og frem med hvad I står for I enkelte bestyrelsesmedlemmer. I er jo ikke en lukket loge, vel? Venlig hilsen Peter Larwrence Brooker, afdelingsformand Egeparken 1. PS. Jeg kender faktisk ikke den sjette kandidat så jeg havde intet ønske om at få ham valgt. selskabets budget, forudsætter, at fingeren er på pulsen, og at der hurtigere kan reageres og foretages økonomiske dispositioner, såfremt det skulle være nødvendigt. Kompetencen til vedtagelse af selskabets budget bør derfor fortsat henligge under bestyrelsen et synspunkt, som vi fortsat har opfattelsen af dækkes af Repræsentantskabet. At det jo også er den procedure normalvedtægterne for almene boligorganisationer arbejder ud fra, er vel næppe tilfældigt. De embedsmænd i ministeriet, der udarbejdede bestemmelsen, har formentlig også anskuet forholdene ud fra samme principper. At du synes, at det er en dybt underlig måde, bestyrelsen vælges på, må vi stille os uforstående overfor. Vedtægterne beskriver klart, at der hvert år foretages valg af halvdelen af bestyrelsens afdelingsvalgte medlemmer, og af den udsendte dagsorden til Repræsentantskabsmødet fremgår med navns nævnelse, hvilke personer, der er på valg ganske som man gør det i forbindelse med valg til afdelingsbestyrelser på afdelingsmøderne. I forbindelse med bestyrelsesvalget på Repræsentantskabsmøderne anfører man ikke engang, såfremt der modtages genvalg, hvilket er ganske almindelig praksis i forbindelse med afdelingsmøderne. Det må derfor være ganske naturligt at oplyse dette på Repræsentantskabets møder, således som det plejer at blive gjort samt tillige at forespørge, om der er andre kandidater o.s.v. Allervigtigst er det for os at understrege, at selv om det er formanden, der aflægger beretningen og i det hele taget fører ordet er det på bestyrelsens vegne og ud fra bestyrelsens opfattelse og ikke som enkeltperson og det dækker både hvad angår råderetten og hvad der ellers er af tiltag jfr. dit indlæg. Hvad angår dine bemærkninger om en pamperagtig organisation, kan vi overhovedet ikke genkende vor boligorganisations profil i denne betegnelse. Vi arbejder som bestyrelse efter vedtægternes formålsparagraf og ud fra selskabets og afdelingernes tarv og absolut ikke ud fra enkelte personers interesser. Her må vi klart melde hus forbi. Venlig hilsen Bestyrelsen 7

8 Kun for børn Kongshvileparken indvier ny Lørdag den 15. maj, hvor vejrguderne fra morgenstunden varslede regnvejr,var det glædeligt at solen netop som indvielsen skulle finde sted, fandt det belejligt at titte frem. Formand for afdelingsbestyrelsen, Ivan Klitte, kunne derfor klippe snoren over til den flotte naturlegeplads i strålende solskin sammen med mange fremmødte beboere og børn. Etablering af en naturlegeplads i Kongshvileparken er dels et udtryk om at skabe nogle kreative udfoldelsesmuligheder, spændende udfordringer og sunde rammer for bebyggelsens efterhånden stigende antal børn og unge, dels et ønske om at skabe et samlingspunkt for beboerne i almindelighed, voksne som ældre. Beboergruppe tog initiativet En beboergruppe, miljø- og legepladsudvalget, tog initiativ til projektet i år 2000 i samarbejde med den grønne guide i Gladsaxe og afleverede dengang en 8

9 naturlegeplads færdig rapport omkring miljømæssige forbedringer af udeområderne i Kongshvileparken. Det blev et digert værk fordi, vi som så mange andre bebyggelser har anvendt sveller i forbindelse med især legepladserne. Men også andre ting kunne forbedres i miljømæssig henseende. Miljø- og legepladsudvalget tog fat fra en ende af, og efter fremlæggelser på hele tre afdelingsmøder lykkedes det i 2003 at få økonomien på plads, således at opbygningen af legepladsen kunne påbegyndes april Masser af lovkrav Naturlegepladsen er etableret i forbindelse med vores boldbane omkring en jordvold med adgang via en indgangsportal til et område med en stor borg med hængebro, fast bro, skrånet, rampe, redegynge, balancestammer, sandlegeområde og klatrestativ. Alt sammen med godkendt faldsand og omkranset af forskellige former for beplantning for eksempel rosmarinpil, kaspisk pil og syrener. Til opbygning af de forskellige legeområder er anvendt lærke- og bøgetræ. Oprindeligt troede vi, at det var muligt selv at bygge legepladsen, men trods megen ihærdighed, så blev det nødvendigt at anvende det professionelle firma Copla til at etablere naturlegepladsen. Flyttede 55 kubikmeter jord Dels på grund af de store mængder jord, der skulle flyttes 55 kubikmeter dels også for at sikre lovgivningskravene på legepladsområdet. Kravene til en lovlig naturlegeplads er yderst omfattende. Eksempelvis må vinkler kun forekomme indenfor bestemte gradværdier, da man ellers kan hænge fast med legemsdele eller tøj. Huller skal have en bestemt størrelse og udformning, så et hoved ikke kan blive låst fast. Der er krav til højde, materialer, og faldunderlag og meget, meget mere. Krav der betyder, at en legeplads ikke bare lige er noget som beboerne kan lave henover en weekend, men hvor der ubetinget kræves professionel arbejdskraft. Og det er ikke uden grund at kravene er skrappe. En undersøgelse foretaget af Rigshospitalet m.fl. viser, at der årligt er flere legepladsrelaterede dødsfald ligesom skadestuerne hvert år registrerer op mod mere eller mindre alvorlige legepladsskader. Også på hjemmesiden Under alle omstændigheder så er vi utroligt glade for vores nye naturlegeplads i Kongshvileparken. Dels fordi det lykkedes at få dette beboerprojekt flot på plads, men også at resultatet i sandhed har givet bebyggelsen et løft. Flot bare at betragte og glædeligt, at så mange børn allerede har taget stedet i brug og boltrer sig i fantasifuld leg. Vores legeplads- og miljøudvalg kan ikke roses nok for deres ihærdige indsats. Flere billeder fra begivenheden kan ses på hjemmesiden Tekst: Ivan Klitte 9

10 Pris på varmen Varmeudgift pr. etage-m 2 i 2003 Fjernvarmeforsynede afdelinger - varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal. Afdeling Art Pileparken 1 fjv 67,33 52,67 53,95 56,79 58,31 56,73 70,50 58,87 60, Pileparken 2 fjv 69,79 51,18 52,32 55,84 57,29 55,87 70,35 59,13 59, Pileparken 3 fjv 72,62 55,14 56,03 59,90 62,88 62,42 79,47 65,67 70, Pileparken 4 fjv 60,79 49,33 50,28 53,94 55,20 53,90 65,07 59,45 54, Stationsparken 1 fjv 83,51 66,05 69,08 70,60 73,50 74,02 85,79 72,91 74, Pileparken 8 fjv 60,77 50,13 51,76 55,89 58,72 58,02 74,27 63,88 66, Kildeparken 1 fjv 68,49 56,07 57,96 62,85 64,36 65,08 80,97 67,46 69, Pileparken 6 fjv 60,77 50,13 51,73 56,14 58,69 57,90 74,23 63,85 66, Torveparken fjv 66,53 51,37 55,40 57,72 60,86 56,86 73,39 61,14 62, Pileparken 7 fjv 61,91 51,30 54,67 57,84 58,86 58,84 73,85 63,23 62, Kildeparken 3 fjv 68,53 56,13 57,62 62,72 64,19 65,37 81,35 67,80 69, Stationsparken 2 fjv 82,74 66,04 68,24 70,59 73,47 74,01 85,78 72,05 75, Kildeparken 4 fjv 54,68 44,07 39,55 42,94 42,01 43,17 47,05 39,29 48,81 Bemærk: Hvis man ønsker at sammenligne udgiften for de fjernvarmeforsynede afdelinger med opvarmningsudgiften for de andre afdelinger, skal man huske at tillægge de udgifter til tilslutning til fjernvarmen, som blev ydet som en engangsbetaling, og som blev finansieret via realkreditlån over en 10-årig periode. De gennemsnitlige ydelsesbeløb ligger i den forbindelse i størelsesordenen kr. pr. etage-m 2, som således ved sammenligning med øvrige afdelinger skal tillægges, idet disse ydelsesbeløb i stedet indgår i huslejeberegningen. Naturgasforsynede afdelinger - varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal. Afdeling Art Hulegårdsparken gas 49,12 56,86 59,20 57,26 66,67 84,46 82,71 88,88 86, Tinghøjparken gas 72,68 87,03 84,18 82,05 84,87 99,07 106,14 98,58 100, Skoleparken 1 gas 69,45 76,30 76,83 74,73 78,98 98,60 106,41 101,82 109, Vadgårdsparken*** gas 86,65 89,49 88,70 89,42 91,22 103,43 126,38 108,83 117, Kildeparken 2 gas 72,01 80,58 83,64 *)84,79 *)80,73 98,99 114,84 110,13 127, Skoleparken 2 gas 58,03 63,74 61,80 62,56 65,96 82,40 88,92 81,63 85, Moseparken gas 49,78 59,86 69,15 59,57 **)60,25 71,88 78,46 89,73 64, Buddinge Mølle gas 113,66 130,70 124,75 115,53 150,24 159,58 182,96 175,89 178,73 *** Udgiften pr. m 2 er korrigeret, da der var en registreringsfejl i HNG på ca m 3 mellem 1998 og *** Korrigeret for fejl i periodisering. *** Ungdomsboliger 10

11 LKV - opvarmede afdelinger - varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal. Afdeling Art Mølleparken 1 lkv 81,76 93,05 83,33 90,84 95,86 124,75 141,33 *101,46 111, Lyngparken 1 lkv 74,07 91,28 91,40 82,21 93,21 117,27 133,57 * 98,88 116, Mølleparken 2 lkv 71,98 86,36 85,33 92,33 95,15 124,61 132,16 * 90,69 103, Lyngparken 2 lkv 85,07 99,63 86,67 91,02 97,08 121,93 132,50 * 94,72 113, Egeparken 1 lkv 73,02 83,59 77,44 74,10 77,62 94,35 95,26 85,96 92, Egeparken 2 lkv 89,12 95,40 102,41 91,35 85,85 108,34 114,55 107,73 116,67 Bemærk: Ved sammenligning med varmeudgiften for øvrige afdelinger skal der fratrækkes 6-8 kr. pr. etage-m 2, idet disse beløb udgør besparelsen vedrørende hensættelser til fyr og kedler m.m. samt den løbende vedligeholdelse omkring samme. Beløbene er beregnet i forbindelse med overgang til LKV-drift. *) LKV-satserne er nedsat fra 2002 efter forhandlinger med NESA Afdelinger med varmemålere - varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal. Afdeling Art Højgårdsparken olie 80,21 93,72 96,20 91,10 91, , Stengårdsparken lkv 87,90 107,63 104,19 105,65 112,70 141,17 156,75 2 ) 111,65 114, Hyrdeparken gas 75,00 85,21 84,24 81,51 87,97 109,13 115,08 1 ) Lykkeparken gas 73,90 88,40 106,93 74,79 90, , Høje Gladsaxe fjv 40, Kiplingeparken gas 79,35 75,15 72, , Kiplingsgården gas 75,02 99,63 84, , Punkthus afd fjv , Kongshvilkepark. 3 ) gas ,43 Disse afdelinger er alene medtaget af statistiske hensyn. 1 ) Hyrdeparken er overgået til individuel opvarmning i løbet af ) LKV-satserne er nedsat fra 2002 efter forhandling med NESA. Der henvises i øvrigt til ovenstående bemærkninger vedr. sammenligning ned varmeudgift for øvrige afdelinger. 3 ) Ældreboliger. 11

12 Billardafslutning Egeparken 1 vandt pokalen Så er den traditionsrige ABIG-cup slut for denne sæson. Efter 78 spændende holdkampe eller 780 enkeltmatcher er der fundet en vinder. Spændingen var intakt, indtil den sidste match var afviklet, hvorefter Egeparken kunne trække sig tilbage som vindere af turneringen. Egeparken, der har ventet på dette øjeblik, siden ABIG-cup en første gang så dagens lys i 1990, behøvede ikke at rydde en plads i pokalskabet, da denne plads har stået gabende tom og ventet i 14 år. De 14 år er gået med selvransagelse, frustrationer og tæt på. Endelig lykkedes det et stort til lykke til Egeparken. Hyggepokalen gik til Lyngparken, som vandt den til ejendom, da det var tredje år i træk, at holdet blev kåret til turneringens hyggeligste hold også et stort til lykke til Lyngparken. Vanen tro sluttede sæsonen lørdag 17. april med en hyggeturnering i Gladsaxe Billardklubs lokaler, hvor frivillige fra denne klub nok en gang servicerede de gæstende ABIG-spillere efter alle kunstens regler. Klokken var der dømt fest på Mørkhøj skole, og efter en fortræffelig middag efterfulgt at præmieoverrækkelse, blev der spillet op til dans af ABIG-cup ens husorkester. Efter 78 holdkampe blev mesterskabet i ABIG-cup afgjort. Det blev Egeparken 1 med Lyngparken på andenpladsen SLUTSTILLINGEN Egeparken 1 blev vinder af årets ABIG-turnering. På andenpladsen kom Lyngparken, derefter fulgte på tredjepladsen Høje Gladsaxe 1. Herefter fulgte Torveparken 1, Mølleparken, Vadgårdsparken 1, Pileparken 6, Pileparken 3, Høje Gladsaxe 2, Torveparken 2, Vadgårdsparken 2, Egeparken 2 og Tinghøjparken. 12

13 Fik kulturpris for socialt ansvar Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe modtog sammen med ejendomsfunktionærerne LO Gladsaxes pris for 2004 for en stor uddannelsesindsats til gavn for både den enkelte ansatte og for beboerne Foto: Kaj Bonne Glade beboere og bedre arbejdsvilkår for de ansatte lå bag da LO Gladsaxe 8. marts 2004 på sin generalforsamling uddelte årets kulturpris. En pris der gives for en særlig indsats til gavn for ansatte i en virksomhed i Gladsaxe eller for selve Gladsaxe. Prisen for 2004 blev overrakt til Dan Jørgensen, som var tillidsmand for ejendomsfunktionærerne i Arbejdernes Boligselskab. Han modtog prisen for den indsats for opkvalificering af ejendomsfunktionærerne, som er sket i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Prisen er tidligere gået blandt andet til House of Prince samt til arbejdet med integration i Værebro og Høje Gladsaxe. Bevidst indsats Rene Zingenberg, formand for LO Gladsaxe, begrundede årets valg med, at man her så en bevidst indsats fra en arbejdsplads for at sikre at ansatte i en virksomhed gennem uddannelse kan blive endnu bedre til at gøre deres arbejde. Dermed sikres de ansatte også på længere sigt deres job, konstaterede Rene Zingenberg, som også fandt, at det var imponerende at 25 procent af ejendomsfunktionærerne inden for Arbejdernes Boligselskab havde fået den nye faglige uddannelse som ejendomsservicetekniker. Bedre arbejdsmiljø Formanden for Arbejdernes Boligselskab, Ryno Scheil, takkede for prisen og lagde vægt på, at når boligselskabet gik aktivt ind i ordningen var det for at sikre bedre arbejdsvilkår for de ansatte. Der er også den sidegevinst, at beboerne nu på en række områder hurtigere kan få bedre service, fordi de ansatte efter endt uddannelse bliver multihåndværkere og dermed kan udføre flere opgaver til gavn for beboerne, konstaterede Ryno Scheil. Bent Greve, der er Socialdemokraternes folketingskandidat i Gladsaxe, kunne udover at sige til lykke med prisen konstatere, at uddannelsen var et godt eksempel på, at det er muligt at udvise socialt ansvar og samtidig opnå forbedringer for såvel ansatte som lejere. Det ville være godt for mange enkeltpersoner og for hele samfundet, hvis flere prøvede at tænke på samme måde som Arbejderens Boligselskab, fordi uddannelse bliver et centralt emne i de kommende år. Derfor er det også godt, at LO med sin tildeling af prisen får illustreret at socialt ansvar i virksomheder sættes der pris på, sagde Bent Greve 13

14 Urban Lifescape Boligen udtrykker vores livsstil Danskerne elsker deres boliger, og har ikke tidligere knyttet så meget identitet til hjemmet som i disse år. Det er en af pointerne i antologien Urban Lifescape, som forskere fra By og Byg har skrevet i samarbejde med Institut for Arkitektur & Design på Aalborg Universitet Når danskerne bruger weekend efter weekend på gør-det-selv arbejde i hus og have, er det ikke kun et spørgsmål om at skabe fysiske forbedringer. Det handler i mindst lige så høj grad om at udtrykke og udvikle sin personlighed gennem det at sætte sit eget præg på boligen. Danskerne elsker nemlig deres boliger, og har ikke tidligere knyttet så meget identitet til hjemmet som i disse år. Det er en af pointerne i antologien Urban Lifescape, som forskere fra By og Byg har skrevet i samarbejde med Institut for 14 Arkitektur & Design på Aalborg Universitet. Vi lever i en tid, hvor faste kategorier som fx klasse, lokalsamfund og familie er i opløsning. Dermed er det blevet stadigt vigtigere at vise sin egen individuelle livsstil frem og her er boligen et af de oplagte steder at markere sig, skriver seniorforsker Kirsten Gram-Hansen fra By og Byg. Hun har sammen med seniorforsker Claus Bech-Danielsen interviewet en lang række danskere fra et ganske almindeligt parcelhuskvarter fra 1970 erne i Århus. Undersøgelsen viser klart, at danskerne ikke blot ser deres bolig som et sted de sover og opbevarer deres ting, men som et symbol på og et middel til at udtrykke hvem man er, eller gerne vil være. Adfærd og bevidsthed At livsstil også i høj grad påvirker menneskers forbrug, viser en anden undersøgelse, som er omtalt i antologien. Ph.d. Jesper Ole Jensen konkluderer på baggrund af sin forskning, at det ikke nytter ret meget at appellere til moderne menne-

15 skers miljøbevidsthed, hvis man vil have dem til at spare på vand og elektricitet. Forbrug handler nemlig ikke kun om besparelser men også om nydelse, identitet, hygge og bekvemmelighed. Med andre ord hænger miljøadfærd og miljøbevidsthed ikke nødvendigvis sammen, og sparekampagner må derfor tilrettelægges som livsstilskampagner, hvis de skal fange andre forbrugere end dem i det grønne segment. Frihed bag ligusterhækken En anden af antologiens pointer er, at frihedsidealet er fundamentalt for moderne mennesker. Livet i den moderne storby forbindes ofte med frihed. Her kan man være sig selv, frigjort fra borgerskabets normer og lokalsamfundets forpligtelser. Men også parcelhusfolket fremhæver deres boligform for at rumme frihed: De kan frit bygge om på deres bolig, de kan ligge ugeneret i haven og de kan støje uden omtanke, skriver Claus Bech-Danielsen et sted i antologien. Frihedstrangen kommer altså til udtryk på helt forskellige måder afhængig af boligformen. Hos det inkarnerede bymenneske ligger friheden i den anonymitet, som opstår når det enkelte individ forsvinder i storbyens hav, mens parcelhusejeren finder friheden gennem den privathed, som skjuler sig bag ligusterhækken. Antologien Urban Lifescape kan bestilles hos Aalborg Universitetsforlag på Fotos: Claus Bech-Danielsen 15

16 Deltagerne dansede succesen i hus Tekst: Per Helligkilde Som arrangør håber man naturligvis, at ens arrangementer bliver vel modtaget, og da 2003 ikke var Fritidsudvalgets heldigste sæson, var der med hjertet helt oppe i halsen, at vi tog hul på AB-fest 2004 lørdag 13. marts. Men al skepsis og bange anelser blev gjort til skamme i år, hvor den nye leverandør af maden beviste, at man godt kan lave god mad til 250 mennesker, hvor der sidste år dårligt var mad til 200, kunne vi i år med lethed have bespist 300. Næppe var det sidste stykke kød faldet på plads i de efterhånden fyldte maver, før underholdningen gik i gang i form af Herlev Country Line Dance, som med inciterende musik og entusiasme var en glimrende opvarmning for de danselysne gæster, der indtog dansegulvet efter endt opvisning samtidig med, at orkestret Day by Day indtog scenen. Og hvis et fyldt dansegulv er et succeskriterium, må Day by Day siges at have været en succes. Men der var liv andre steder end på dansegulvet. Ved flere af bordene virkede det som om, de feststemte gæster forsøgte af overdøve orkestret, og ved de tre barer kunne de lange køer tyde på, at festdeltagerne var besluttet på at minimere returleverancerne af drikkevarer. Det kunne også skyldes de lave priser og den udsøgte betjening. Det har vel altid ligget i luften, at AB-festens målgruppe var de unge på 40 (og derover). Men i år var der flere afdelinger, hvor også helt unge havde bakket op om arrangementet, og da vores nysgerrighed ingen grænser kender, spurgte vi nogle af de unge, hvordan de havde oplevet festen. De var faktisk alle enige med 20-årige Mie Langkilde fra Hyrdeparken, som udtalte: Det har været en forrygende fest, selv om jeg er en af de yngste deltagere, og jeg har allerede aftalt med mine forældre, at vi skal med igen til næste år. Så til Mie og de øvrige gæster: På gensyn næste år, samme tid og sted. Nye gæster er selvfølgelig mere end velkomne. Og endelig kan vi fortælle, at alle fundne genstande er udleveret til deres ejermænd m/k. AB-festen 2004 blev en succes både for de 250 deltagere og Fritidsudvalget, som stod bag arrangementet. 16

17 Skiftedag hos ejendomsfunktionærerne Der har været skiftedag på formandsposten i Ejendomsfunktionærernes Klub inden for Arbejdernes Boligselskab, idet varmemester Dan Jørgensen, Stationsparkerne, i slutningen af april 2004 blev afløst af varmemester Hans Ellekjær fra Kongshvileparken. Det er der ikke meget dramatik i. Dan Jørgensen ønskede efter 24 år i klubbestyrelsen, hvoraf de 18 år som formand og tillidsrepræsentant, at trække sig tilbage, fortæller Hans Ellekjær, der gennem en årrække har været medlem af bestyrelsen for Ejendomsfunktionærernes Klub. Hans Ellekjær kan også fortælle, at der på generalforsamlingen i klubben var traktfaste klapsalver til den afgående formand og tillidsrepræsentant. Den nuværende og tidligere tillidsmand er jævnaldrene. Begge er først i 50 erne. Bestyrelsen i klubben arbejder som et kollektiv om opgaverne, så der bliver nok ikke den store forskel i arbejdet. Kun den, at jeg bad om ikke at blive valgt ind i bo- ligselskabets bestyrelse. I stedet pegede generalforsamlingen på John Monberg Jensen, siger Hans Ellekjær, der skal på rundtur til sine kolleger i boligselskabets mange afdelinger for at høre, hvordan det står til. Hans Ellekjær, der de seneste 18 år har været varmemester i Kongshvileparken, var den første af ejendomsfunktionærerne i Arbejdernes Boligselskab, der gennemførte uddannelsen til ejendomserviceassistent. Mere tid til krydderurterne Det var ikke ejendomsfunktionær, der stod øverst på ønskelisten, da Dan Jørgensen skulle vælge, hvad han gerne ville i lære som. Det skal retfærdigvis tilføjes, at den gang var der ingen uddannelse til ejendomsfunktionær, så det blev til en læreplads som mekaniker hos Skandinavisk Motor Compagni på Østerbro. Det var også her interessen for det faglige arbejde blev grundlagt, idet Dan Jørgensen var næstformand i mekanikernes faglige klub hos SMC. Men Skandinavisk Motor Compagni lukkede værkstederne, og så stod Dan Jørgensen uden arbejde. Det blev i første omgang til et job som ejendomsfunktionær i Egeparken, hvor Dan Jørgensen i forvejen boede. Det var i Siden 1979 har arbejdspladsen været Stationsparken 1 og 2. Så var det naturligt for mig at gå ind i det faglige arbejde i vores lokale klub. Det har været 24 gode og sjove år, hvor af de 18 år har været som tillidsrepræsentant, konstaterer Dan Jørgensen, der betegner samarbejdet med ledelsen i Arbejdernes Boligselskab som godt og positivt. Naturligvis kan der være knaster, når ansatte og arbejdsgiver mødes, men de har altid været større end, de har kunnet høvles af på en fornuftig måde. Efter næsten 24 år i bestyrelsen for Ejendomsfunktionærernes Klub inden for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe og 18 år som tillidsrepræsentant, har Dan Jør- gensen fundet tiden moden til at træde tilbage. Det skete på generalforsamlingen i april Nu bliver der mere tid til sommerhuset og krydderurtehaven, konstaterer 54-årige Dan Jørgensen, der hurtigt føjer til, at han stadig er aktiv varmemester i Stationsparken 1 og 2 samt med i flere faglige udvalg. Blandt andet i Ejendomsfunktionernes Fagforening, i engeri- og miljøudvalget i Gladsaxe Kommune samt integrationsudvalget i Gladsaxe. Uddannelse har altid ligget Dan Jørgensen på hjertet. Derfor var han glad og stolt på boligselskabets vegne, da han fornylig var med til at modtage LO Gladsaxes kulturpris. Det kan du læse mere om på side 13. John Monberg Jensen valgt ind i bestyrelsen Generationsskifte? John Monberg Jensen, varmemester i Torveparken begynder at smile. Han er netop trådt ind i bestyrelsen for Arbejdenes Boligselskab i Gladsaxe som medarbejderrepræsentant. Og når smilet kaldes frem hos John Monberg Jensen er grunden den, at han afløser den hitidige tillidsrepræsentant for ejendomsfunktionærerne, varmemester i Stationsparkerne Dan Jørgensen, på denne post. Og de to varmemestre er jævnaldrene. Begge er midt i 50 erne. Når det ikke længere er tillidsmanden for ejendomsfunktionærerne, som er valgt ind i boligselskabets betyrelse, er grunden den, at den nyvalgte tillidsmand for ejendomsfunktionærerne, Hans Ellekjær fra Kongshvileparken, gerne så posterne af hensyn til arbejdsmængden blev adskilt. Dan Jørgensen har gjort et stort og godt stykke arbejde for ejendomsfunktionærerne gennem mere end 18 år som tillidsrepræsentant og som medarbejderrepræsentant. Så jeg forstår godt, at han stopper. Nu træder jeg ind i boligselskabets bestyrelse og det er mit mål, at formidle begge veje, hvad der rører sig, siger John Monberg Jensen, hvis arbejdsplads de seneste 33 år har været Arbejdernes Boligselskab. De seneste år har det været Torveparken. Han føjer til, at han er glad for sit job som ejendomsfunktionær, som han finder både berigende og udviklende. Et job hvor der er plads til at få gode ideer og få mulighed for at udvikle dem. 17

18 Hvem vil bytte? Boligbladet har denne rubrik, hvor du gratis kan annoncere, at du er på udkig efter en anden bolig. Bemærk at tilbudet kun gælder for boliger inden for Arbejdernes Boligselskabs afdelinger. Annoncerne gentages ikke, men skal indsendes igen. Annoncer under billetmærke optages ikke. Ønsker du at få din annonce med, skal du sende den til: Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2., 2860 Søborg Haves 2 værelses lejlighed på 74 m 2 i Lykkeparken. Ønskes Større lejlighed med tilladelse til hund. Henvendelse bedst efter klokken 19 på telefon Haves Torveparken 2 plans rækkehus på 2 værelser og 2 kamre på i alt 86,25 m 2 samt 15 m 2 udestue. Husleje inkl. aconto varme, antennebidrag og p-plads kr. Ønskes 1 plans rækkehus i Torveparken. Helst øst. Henvendelse på telefon Haves 4-værelses stuelejlighed på 85 m 2 i Stationsparken 1, Vadbro. Husleje kr. pr. måned incl. varme og antenneafgift. Ønskes Rækkehus i Borreparken, Lyngparken eller Mølleparken. Henvendelse på tlf Nu kan det ikke gå galt! I lighed med sidste år er valget for Fritidsudvalgets sommertur faldet på Legoland. I år der er det ekstra plus ved turen, at vi er sikre på, at den bliver til noget. Se yderligere information på bagsiden af Boligbladet. Skoleparken 1 fylder 50 år I august og september 2004 er det 50 år siden, at de første beboere flyttede ind i Skoleparken 1. Det har afdelingen besluttet at markere ved en jubilæumfest, som holdes lørdag 4. september 2004 i bebyggelsen. AB-kalender Torsdag den 24. juni 2004 Selskabsbestyrelsesmøde. Torsdag den 5. august 2004 kl Mulighed for at møde repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Torsdag den 26. august 2004 Selskabsbestyrelsesmøde. Torsdag den 2. september 2004 kl Mulighed for at møde repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Tirsdag den 21. september 2004 Boligbladet udkommer. BOLIGBLADET udgives af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B, 2., 2860 Søborg. Telefon Fax REDAKTIONSUDVALG: Ivan Klitte, Kongshvileparken. Lars Mortensen, medarbejderrepræsentant. Mogens Lundsberg, Skoleparken 2. Dan S. Rasmussen, Stengårdsparken. Per Helligkilde, Lyngparken 1. Birthe Bagger, Pileparken 4. Birgitte F. Schultz, selskabsbestyrelsen. Kjeld Jacobsen. Sv. Aa. Hansen (ansvarshavende red.) Læserindlæg kan optages under mærke, når navn og adresse er redaktionen bekendt. Meninger og synspunkter i indlæg og artikler dækker nødvendigvis ikke boligselskabets mening. Indlæg til Boligbladet sendes til selskabets adresse. Anonyme indlæg optages ikke. Boligbladet udkommer i eksemplarer og omdeles til alle lejere i marts, juni, september og december. Næste nummer udkommer 21. september Indlæg og annoncer til september-udgaven skal være selskabets kontor i hænde senest 16. august Design og tryk: Hafnia Grafisk 18

19 Søn kunne ikke overtage moderens lejemål Ifølge Bygge- og Boligstyrelsens udlejningsvejledning fra 1996 er det i et vist omfang muligt for andre parter end egentlige samlevere ved samlivsophævelse at indtræde i og fortsætte et lejeforhold. Dog kun som hovedregel, når samlivet har varet i mindst to år. Højesteret har netop behandlet en sag om et privat lejemål, hvor en stadig hjemmeboende voksen søn på 25 år skulle indtræde i moderens lejemål, da moderen havde fundet et andet sted at bo. Mor og søn havde boet sammen i den pågældende bolig i cirka 20 år. Høje- I dagens Danmark sker der efterhånden flere og flere indbrud. Det kan være i forretninger, kontorer og skoler. Desværre rammes også lejligheder og rækkehuse, hvor man bryder en hoveddør op eller klatrer ind via en altan ja det sker selv ved højlys dag. Beboerne der rammes får ikke alene ødelagt døre eller vinduer samt gennemrodet lejligheden, men alene tanken om, at der har været fremmede på ens private enemærker er en grim oplevelse. Der kan dog fra beboernes side gøres en del for at undgå disse meningsløse indsteret fandt i sin dom, at den pågældende bestemmelse ikke kunne fortolkes så vidt i et tilfælde som det foreliggende, hvor den gensidige økonomiske og personlige afhængighed og samlivets karakter var noget helt andet end det sædvanlige samliv mellem to parter om en fælles husstand. I præmisserne for dommen skriver Højesteret, at det forhold, at en myndig søn eller datter bor hjemme, indebærer ikke i sig selv, at der opstår et samliv i 77a s forstand ( 74 i almenlejeloven) og dette gælder, hvad enten den unge deler bolig med den ene af sine forældre eller dem begge. Anvendelse af 77 a må således forudsætte, at der etableres en form for gensidigt økonomisk og personlig afhængighedsforhold, som parterne ophæver gennem den ene parts fraflytning. Det var ikke tilfældet i denne sag. Fremover kan børn ikke overtage forældres lejemål, hvis forældrene ønsker at fraflytte lejemålet. Dette gælder dog ikke i forbindelse med forældres død eller flytning til plejehjem, når man har boet sammen i mindst to år. Brug for nabohjælp? brud. Man kan bl.a. hente megen information i en brochure udgivet af Det Kriminalpræventive Råd. Brochuren kan fås ved henvendelse til rådet på telefon Hustandomdelt brochure I Pileparken 4 fik vi Det Kriminalpræventive Råd til at sende os brochuren, som vi omdelte til alle vore beboere, der så selv kunne afgøre om de ville yde nabohjælp og holde øje med hinandens boliger. Det kunne f.eks. aftales indbyrdes mellem beboerne i de enkelte opgange. Hos det lokale politi kan du få udleveret mærkater til at sætte på hoveddøren, der fortæller, at her holder beboerne øje med hinandens boliger, hvilket måske kan få en tyv til at afholde sig fra indbrud. Man kan også få udleveret mærkater, som angiver at genstande i boligen er mærkede (operation mærkning), således at det stjålne næsten er umuligt at afsætte til hælere o.a. Tekst: Birthe Bagger Farvel til kongressen Boligselskabernes Landsforening har på en ekstra ordinærkongres lørdag 27. marts 2004 besluttet at afskaffe kongressen, som indtil da omfattede stemmeberettigede delegerede. I stedet afløses kongressen af et repræsentantskab, der overtager kongressens kompetence. Dette skulle forhåbentlig give et mere handlekraftigt BL og samtidig sikre større bredde i arbejdet. Fra Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe tog ti medlemmer af Kredsudvalget til Odense Congress Center for at deltage i den ekstraordinære kongres, hvor BL s formand, Henning Kirk, gennemgik forslag og indkomne ændringsforslag. Der var en længere debat naturligvis om nedlæggelse af kongressen eller ej. Resultatet blev, at der blev afgivet stemmer, hvoraf 768 stemte ja til en nedlæggelse. 304 stemte nej og 11 stemte blankt. Der var 71,3 procent ja stemmer for nedlæggelse af kongressen. Vedtægterne forudsatte at mindst to tredjedele stemmer skal være for en vedtægtsændring. Størrelsen af BL s bestyrelse er uændret. Det vil sige, formand, næstformand, formænd og næstformand de 11 kredse, fem repræsentanter for medlemmer for de større boligorganisationer, som er over boliger i drift eller administration samt medarbejderrepræsentant. Det blev besluttet, at der i 2006 skal ske en evaluering af de vedtage ændringer. 19

20 Fritidsudvalget arrangerer tur til LEGOLAND Fritidsudvalget i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe arrangerer lørdag 28. august 2004 en heldagstur til LEGOLAND i Billund. Mulighederne i LEGOLAND er mange. Her tilbydes en bred vifte af familieaktiviteter, guidede rundture og spændende workshops. Prisen er 200 kr. pr. person uanset alder. Prisen er inkl. transport og entré til LEGOLAND Vi vil som ved tidligere sommerarrangementer køre rundt i bus og samle deltagere op så tæt ved deres bolig som muligt. Hver af busserne har flere steder, de skal samle deltagere op, så det nøjagtige tidspunkt for afhentning er svært at beregne, men Fritidsudvalget håber, at deltagerne tager en eventuel lille forsinkelse med godt humør. Afgangstidspunket bliver cirka kl Forventet hjemkomst cirka kl Vil du og din familie med Fritidsudvalget til LEGOLAND i Billund, så udfyld kuponen og send den til Fritidsudvalget, Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2B, 2., 2860 Søborg senest 1. august Ja tak Her er tilmelding til Fritidsudvalgets sommerarrangement lørdag 28. august 2004 Navn: Adresse: Den samlede deltagerbetaling skal indbetales på giro senest 1. august Skriv tydeligt dit navn, adresse, afdeling og gerne dit telefonnummer. Bemærk at din tilmelding først er registreret, når indbetalingen er modtaget. Vi glæder os til en hyggelig tur. Fritidsudvalget Boligafdeling: Postnummer/by: Telefon: Antal deltagere: Kuponen sendes senest 1. august 2004 til Fritidsudvalget, Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, Søborg 20

BOLIG BLADET. Juni 2006. Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16. Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9

BOLIG BLADET. Juni 2006. Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16. Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Juni 2006 18. ÅRGANG Ny legeplads i Lyngparken 2 Kig med side 10-11 Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16 Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9 TEMA:

Læs mere

Juni 2007. Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11. Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13

Juni 2007. Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11. Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13 Juni 2007 19. ÅRGANG Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11 Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13 Fuldt blus på Torveparken 50-års jubilæum Mere side 2 Torveparken 50 år Sol,

Læs mere

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE 569675 Boligblad juni NY 16/06/08 12:46 Side 1 Juni 2008 20. ÅRGANG Ret til forbedringer endte i byggesjusk. Side 2-3 Hvad gør vi med sparepengene? Side 4 Ikke normalt med ballade og uro i multietniske

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

BOLIG BLADET. Marts 2005. Modernismens skyggeside skal udforskes. Læs mere side 18. Regeringen nedprioriterer den almene boligsektor.

BOLIG BLADET. Marts 2005. Modernismens skyggeside skal udforskes. Læs mere side 18. Regeringen nedprioriterer den almene boligsektor. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Marts 2005 16. ÅRGANG Modernismens skyggeside skal udforskes. Læs mere side 18 Regeringen nedprioriterer den almene boligsektor. Læs side 6 Repræsentantskabet

Læs mere

BOLIG BLADET. December 2002. Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår

BOLIG BLADET. December 2002. Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET December 2002 14. ÅRGANG Lyngparken 2 renoveres for 21 millioner kr. Læs om projektet på side 8-9 Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår

Læs mere

Oktober 2009 22. ÅRGANG. Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14

Oktober 2009 22. ÅRGANG. Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14 Oktober 2009 22. ÅRGANG Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14 Ny og bedre plads til alle legebørn 2 Omkring 35 børn og 50 voksne tog mod

Læs mere

BOLIG BLADET. Alle læsere ønskes en god jul og et godt nytår. December 2003. Nye og lyse facader i Stengårdsparken Se side 2

BOLIG BLADET. Alle læsere ønskes en god jul og et godt nytår. December 2003. Nye og lyse facader i Stengårdsparken Se side 2 Alle læsere ønskes en god jul og et godt nytår Nye og lyse facader i Stengårdsparken Se side 2 Det handler også om din husleje Se side 6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET December 2003 15.

Læs mere

Alle tiders legebørn. www.skoleparken.dk I GLADSAXE BOLIG BLADET. September 2000 11. ÅRGANG

Alle tiders legebørn. www.skoleparken.dk I GLADSAXE BOLIG BLADET. September 2000 11. ÅRGANG Alle tiders legebørn Leg med side 8 Fuld musik i Egeparkerne Se side 4 www.skoleparken.dk Få nysgerrigheden stillet side 12 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET September 2000 11. ÅRGANG??

Læs mere

BOLIG BLADET. Oktober 2002. Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2. Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6

BOLIG BLADET. Oktober 2002. Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2. Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6 Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2 Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6 Grøn havetur i Torveparken Gå med fra side 8 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Oktober

Læs mere

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Juni 2015 29. ÅRGANG Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2 Regnvandet i Kildeparken 1 skal direkte i jorden Læs fra side 6 Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Foto:

Læs mere

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed.

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Februar 2008 20. ÅRGANG Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Læs side 16 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

BLADET. Prøv www.abg.dk. Tung og urimelig sagsbehandling Læs side 11. Kunst i hverdagen. Klar til at bygge 1.000 nye boliger. Marts 2001 12.

BLADET. Prøv www.abg.dk. Tung og urimelig sagsbehandling Læs side 11. Kunst i hverdagen. Klar til at bygge 1.000 nye boliger. Marts 2001 12. Tung og urimelig sagsbehandling Læs side 11 Prøv www.abg.dk Kunst i hverdagen Se side 5 Klar til at bygge 1.000 nye boliger Se side 8 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Marts 2001 12. ÅRGANG

Læs mere

ABG har visioner, værdier og en mission

ABG har visioner, værdier og en mission Marts 2014 28. ÅRGANG ABG har visioner, værdier og en mission Få en SMS om din bolig Fældede træer blev til legeplads Sådan betaler du husleje fra 1. maj 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Arbejdernes Boligselskab

Læs mere

Bag stilladserne skabes nye boliger

Bag stilladserne skabes nye boliger oktober 2012 26. ÅRGANG Bag stilladserne skabes nye boliger Fotoreportager side 8 og 14 Hold styr på varmen Læs side 6 Gamle køkkener udskiftes ved fraflytning Læs mere side 2 Regnvandet skabte åndehuller

Læs mere

BOLIG BLADET. Oktober 2006. Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7. Intet belæg for at snuppe lejernes penge Læs mere side 10

BOLIG BLADET. Oktober 2006. Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7. Intet belæg for at snuppe lejernes penge Læs mere side 10 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Oktober 2006 19. ÅRGANG Sæt din bolig i stand med lånte penge Læs side 2-4 Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7 Intet belæg for at snuppe lejernes

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

November 2008 21. ÅRGANG

November 2008 21. ÅRGANG November 2008 21. ÅRGANG 12,6 mill. kr. skal sikre fortsat positiv udvikling. Læs fra side 2 Renovering for 33,4 mill. kr. i Vadgårdsparken. Mere side 6 Ingen pris til M3 og Vejdirektoratet. Se side 10

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen

inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen 2. årgang Nr. 5 marts 2012 inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen Side 15-18-19 Side 7 Side 22 Side

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside 4. årgang Nr. 15 september 2014 inside Side 12 Side 8 Side 28 Kære læser Tak fordi du har åbnet dette blad, som udkommer samtidig med, at andre blade er begyndt at falde af træerne. I ALBOA inside #15

Læs mere

VesterBo. Nr. 1 / JUNI 2011. Beboerblad for boligforeningen VesterBo BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo. Nr. 1 / JUNI 2011. Beboerblad for boligforeningen VesterBo BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 1 / JUNI 2011 Beboerblad for boligforeningen VesterBo ny direktør nøglen til 45.000 nøgler vil du spille dart husleje 2011-2012 Leder Det sidste blad. Fagbo udtræder

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere