BOLIG BLADET. Juni 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIG BLADET. Juni 2004"

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Juni ÅRGANG Ny naturlegeplads i Kongshvileparken. Se side 8. Boligen udtrykker vores livsstil. Se med på side 14. Ingen interesse for at sælge selskabets boliger. Side 2.

2 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 22. MARTS 2004 Ingen interesse for at sælge selskabets boliger Ryno Scheil formand for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe er enten en modig mand eller også har han styr på tropperne. Og det er i dette tilfælde Repræsentantskabets medlemmer, som mødtes mandag 22. marts Han foreslog ganske simpelt, at der blev foretaget en uformel afstemning om interessen for at sælge almene boliger, som regeringen har fremsat forslag om. Ikke et eneste af de 103 medlemmer af Repræsentantskabet rakte hånden i vejret, da dirigenten John Bjarnø Petersen bad forsamlingen tilkendegive, om den ville sælge de almene boliger. Dermed er Repræsentantskabet på linie med Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst, der også har tilkendegivet, at hun heller ikke vil sælge de almene boliger i kommunen. Foto fra Repræsentantskabsmødet: Harry Nielsen Men vi skal blive bedre til at bruge råderetten og giver beboerne flere muligheder. Det nytter ikke at sidde med armene over kors. Vi skal være konkurrencedygtige i forhold til de private ejerboliger, sagde Ryno Scheil, formand for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, da han aflagde beretning på Repræsentantskabets møde mandag 22. marts 2004 Salg er ren ideologi Men inden Repræsentantskabet kom så langt, aflagde Ryno Scheil beretning om bestyrelsens arbejde og Arbejdernes Boligselskabs aktiviteter. Og her kom formand Scheil ind på regeringens forslag om en forsøgsordning: Regeringen har indrømmet, at der er tale om ren ideologi, at den vil sælge de almene boliger. Nu har den fremsat et lovforslag, som dog omtales som en forsøgslov, men i realiteten er der tale om en konkret lov om salg af de almene boliger, hvor der er en forsøgsbestemmelse, som gælder i tre år. Alt andet lige må loven således betragtes som gældende efter udløbet af forsøgsperioden, konstaterede Ryno Scheil i beretningen. Formanden kunne fortælle repræsentantskabet, at boligselskaber og andre havde fået 14 dage til at gennemgå og kommentere regeringens udkast til lovgiv- 2

3 ning. Ryno Scheil betegnede forslaget som et bureaukratisk monster, hvor der var flere selvmodsigelser, som ikke kunne undgå at give voldsomme administrative og driftsmæssige problemer. Forslaget er på ti sider med tilhørende 71 sider med bemærkninger til lovforslaget. Der kan stadig rejses sag Regeringen synes upåvirket af de mange indsigelser og bemærkninger blandt andet fra Boligselskabernes Landsforening og kommuner både borgerlige og socialdemokratiske der ikke støtter forslaget. Men regeringen har travlt med at få forslaget vedtaget, sagde Ryno Scheil. Regeringen må efter Ryno Scheils mening være klar over modstanden mod salg af de almene boliger. Derfor har regeringen i bemærkningerne til lovforslaget skrevet, at det er aftalt med Boligselskabernes Landsforening, at spørgsmålet om hvorvidt en permanent ordning vil være ekspropriation eller ej ikke vil være påvirket af forsøgsordningen. Der kan stadig rejses en retssag om dette spørgsmål. Boligselskabernes Landsforening forbeholder sig dog ret til i forsøgsperioden på tre år at støtte et eventuelt søgsmål, som en boligorganisation vil anlægge, hvis en boligafdeling og en kommune er blevet enige om at sælge uden boligselskabets medvirken. Boligselskabet ejer afdelingerne, fastslog Ryno Scheil i beretningen. Ingen returvej Formanden for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe pegede også på, at de beboerdemokratiske, boligsociale og administrative konsekvenser, som regeringens forslag vil få. Men det var også efter Ryno Scheils opfattelse blevet synligt, at regeringens dagsorden indebærer, at overskuddet ved et eventuelt salg skal kanaliseres tilbage til staten. Gennem sindrige konstruktioner inddrages 90 procent af provenuet. Det er et eksempel på, at der drives finanspolitik gennem boligpolitikken. Endelig slog Ryno Scheil fast, at der ikke var nogen returvej, når beslutningen var truffet. Derfor var han tilfreds med, at Gladsaxe Kommune melder fra over for forslaget med begrundelsen, at der er for få boliger og der er et for stort pres på de aktuelle ventelister. Vi er enige med kommunen men vi skal huske på, at der kan komme et andet flertal i byrådet. Vi håber endnu en gang, at regeringen vil komme til fornuft og erkende, at det er nødvendigt at gå i dialog med boligbevægelsen, sagde Ryno Scheil. Mere råderet Peter Brooker, der er viceborgmester i Gladsaxe Kommune og formand for afdelingsbestyrelsen i Egeparken 1, var enig i modstanden mod salg af almene boliger. Blandt andet fordi, der skal tages hensyn til svage sociale grupper. Peter Brooker pegede samtidig på, at boligselskabet skulle være opmærksom på de muligheder, der var for at bygge i kommunen. Han tænkte specielt på det planlagte boligbyggeri i TV-byen. I forbindelse med 3

4 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 22. MARTS 2004 et byggeri med ungdomsboliger ved Stengårdens Station havde Arbejdernes Boligselskab gode muligheder for at komme i betragtning. Han nævnte også, at de almene boliger skulle være attraktive. Blandt andet slog han til lyd for, at råderetsmulighederne skulle være så store som muligt. Ryno Scheil fandt, at de almene boliger gennem råderetten var mindst lige så attraktive som ejerboliger. Vi skal kunne konkurrere med ejerboligerne. Derfor skal vi have vide rammer for beboernes mulighed for at råde i boligen. Reglerne giver i dag mulighed for at forbedre for op til kroner, som afskrives med ti procent over ti år. Flytter en beboer før, for eksempel efter fem år, så får vedkommende kroner tilbage af sin investering, konstaterede Ryno Scheil. 4 Han opfordrede afdelingerne til at se på deres råderetskatalog. Det nytter ikke noget at sidde med armene over kors. Det gælder om at give beboerne muligheder for at råde. Og samtidig skulle afdelingerne være realistiske i kravene om tilbageførsel af eksempelvis flytning af vægge eller om nedrivning af en udestue. De lejere, som tilbydes en bolig med forbedringer efter råderetten må acceptere ændringerne, ellers må de sige nej tak. Vil ikke sælges Det tjener ikke noget formål, når den nye lejer alligevel vil gentage forbedringen, og så er den fjernet. I øvrigt er det svært at få Gladsaxe Kommune til at acceptere, at der flyttes vægge i boligerne, sagde Ryno Scheil. Lars Christensen fra Højgårdsparken frygtede i forbindelse med regeringens planer om salg af almene boliger, at hans afdeling med 22 boliger var en af dem, som kunne tænkes at blive foreslået solgt. Han opfordrede bestyrelsen til at kæmpe for, at bevare de små afdelinger som almene boliger. Ryno Scheil kunne oplyse, at bestyrelsen var opmærksom på spørgsmålet, ligesom borgmesteren allerede på det traditionelle møde med kommunens almene boligselskaber i oktober 2003, havde sagt, at Gladsaxe Kommune ikke ville sælge de almene boliger. Han oplyste også, at boligselskabet i løbet af 2004 vil holde en konference om råderetten. Dermed var debatten om beretningen afsluttet. Beretningen fra bestyrelsen blev enstemmigt godkendt.

5 Repræsentantskabsmøde med mandefald 72 medlemmer af Repæsentantskabet i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe valgte ikke at komme til mødet i Repræsentantskabet mandag 22. marts Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed, og medlemmerne er normalt medlemmer af de enkelte afdelingsbestyrelser. Ud af i alt 175 medlemmer valgte 103 at møde frem på Mørkhøj Skole, hvor mødet blev holdt. Som noget nyt var boligselskabet vært ved en portion eller flere portioner bøf stroganoff. Men dette tilbud kunne ikke lokke alle frem. Det var især repræsentanter fra de mindre afdelinger, som ikke mødte frem. Men også de større afdelinger kunne tegne sig for mandefald. I år mødte ingen repræsentanter frem fra følgende afdelinger: Hulegårdsparken, Buddingvej 203, Toftegården, Kildeparken 3, Kagsåvej, Kildeparken 2, Kiplingsgården og Buddinge Mølle. Billig administration I din husleje indgår også et administrationsbidrag til Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. I 2003 var det på kroner per bolig om året. For regnskabsåret er beløbet blevet reguleret med 3,41 procent til kroner. Men det er værd at bemærke, at 135 kroner af beløbet går tilbage til den enkelte afdeling. Beløbet blev taget til efterretning af Repræsentantskabet, som også blev orienteret om boligselskabets budget. 5

6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 22. MARTS 2004 Valg på rad og række Der var lagt op til et hurtigt møde i Repræsentantskabet, da det mødtes til det ordinære møde mandag 22. marts Men det skal gå regulært til, så klokken blev lidt over 22, inden Repræsentantskabsmødet kunne afsluttes. Årsagen var, at der som altid var valg til bestyrelsen og diverse udvalg. Og det kan tage tid at tælle de mange stemmer op, alt imens repræsentanterne tålmodigt venter på resultaterne. Dem bringer Boligbladet her: 6 Valg til bestyrelsen Der skulle vælges fem medlemmer til Arbejdernes Boligselskabs organisationsbestyrelse. På valg var Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Finn Sørensen og Benny Sørensen. De modtog alle genvalg. Fra salen blev Lars Christensen, Højgårdsparken, foreslået, og så skulle repræsentanterne til at skrive navne på stemmesedlerne. Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Finn Sørensen og Benny Sørensen blev alle genvalgt. Lars Christensen, Højgårdsparken, opnåede ikke valg til bestyrelsen. Der skulle også vælges fire suppleanter til bestyrelsen. Følgende stillede op: John Bjarnø Petersen, Lars Christensen, Mogens Lundsberg, Erik Bengtsson og Mogens Hansen. Følgende blev valgt: John Bjarnø Petersen, Lars Christensen, Erik Bengtsson og Mogens Hansen. Bestyrelsen har følgende medlemmer: Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Finn Sørensen, Benny Sørensen, John Poulsen, Johnny Frederiksen, Kurt Juel Jensen, Robert Byriel, Inge Binder, Erling Schrøder, Benny Jørgensen, Birgitte F. Schultz samt Anne Schiøler og Dan Jørgensen, der begge er valgt som medarbejdernes repræsentant. Dan Jørgensen er efterfølgende afløst af John Monberg Jensen. Valg til redaktionsudvalget Ivan Klitte, Kongshvileparken, blev valgt for en to-årig periode. Mogens Lundsberg blev valgt for et år, idet Johnny Frederiksen ønskede at udtræde af udvalget. Som suppleanter genvalgtes Birthe Bagger og Per Helligkilde. Der er tradition for, at suppleanterne deltager aktivt i redaktionsudvalgets møder. Udvalget har nu følgende sammensætning: Ivan Klitte, Lars Mortensen, Mogens Lundsberg, Dan S. Rasmussen, Birthe Bagger, Birgitte F. Schultz, Per Helligkilde, Kjeld Jacobsen og Svend Aa. Hansen Valg til Fritidsudvalget Palle Nielsen og Hans Jørgen Jørgensen blev genvalgt for to år. Som suppleanter til udvalget valgtes Else Rasmussen, Sonja Sørensen og Lars Mortensen. Efter bestyrelsens efterfølgende udpegning af medlemmer til udvalget er sammensætningen herefter følgende: Palle Nielsen, Hans Jørgen Jørgensen, John Bjarnø Petersen, Kurt Juel Jensen, Sussanne Lionett, Per Helligkilde og Egil Christensen.

7 L Æ S E R B R E V HVORFOR? - OG ET SVAR Vi skal villigt medgive dig, at vi gerne så, at fremmødet på Repræsentantskabsmøderne var lidt bedre. Det er da også lidt bedre, end du anfører vi var da trods alt 103 tilstedeværende ud af 165 mulige men procentforholdet bliver det samme, så det er vi helt enige i. Vi kan da også erkende, at der ikke var nogen synderlig debat på mødet men vi tror ikke på, at årsagen skal søges blande de emner, du nævner, nemlig spørgsmålet om hvorvidt selskabets budget skulle vedtages af repræsentanterne på Repræsentantskabsmødet og om det du kalder den dybt underlige måde, bestyrelsen vælges. Til det første om budgettets behandling og vedtagelse på Repræsentantskabsmødet skal vi pege på, at du to gange tidligere har stillet forslag til Repræsentantskabsmøder om dette. Første gang i 1999, hvor 4 stemte for forslaget og et overvejende flertal gik imod, og anden gang i 2001, hvor 14 gik ind for en vedtægtsændring, der åbnede muligheder herfor, medens de øvrige enten gik imod eller hverken var for eller imod. Du har formentlig ret i, at en diskussion omkring budgettet ville give nogen debat men vi er fortsat overbeviste om, at beslutningen omkring noget så vigtigt, som Sidste år sagde vi for sjov til hinanden i bestyrelsen i Egeparken 1, at hvis vi ikke kom til selskabets repræsentantskab, var der nok ingen debat. Desværre kunne ingen af os komme, og vi fik desværre ret i vores joke sidste år. Her i år mødte vi op, og bortset fra formandens i øvrigt udmærkede oplæg var det kun Egeparken 1.s formand og en enkelt anden, der deltog i debatten overhovedet. Bortset fra den næsten udeblevne debat var der et ringe fremmøde, idet kun 98 af de ialt 160 stemmeberettigede mødte op, det svarer til 62%. Otte af de 40 afdelinger var slet ikke repræsenterede. Vi var fra Egeparken 1 også kun mødt med 2 ud af 5. Altså generelt ringe fremmøde og stort set ingen debat. En mulig årsag kunne være følgende: Til trods for at vi flere gange har foreslået det, kan repræsentantskabet som øverste myndighed stadig ikke vedtage budgettet, underligt synes vi. En anden mulig forklaring er den dybt underlige måde, bestyrelsen vælges. Der blev fra dirigentens side spurgt, om der var nogen der ville stille op til bestyrelsen. Det ville de fem, der var på valg og så en til. Efter at næstformanden havde anbefalet kammeraterne i bestyrelsen, sagde dirigenten, at så kan vi jo skride til valg. Jeg tog så ordet og bad om, at de forskellige kandidater fortalte lidt om deres boligpolitiske synspunkter og hvorfor de ville vælges. Et naturligt ønske kunne man tro, men nej det ville de ikke. Formanden sagde, at han syntes de skulle genvælges, og den sjette kandidat sagde lidt om sig selv. Formanden sagde, at det jo ikke handlede om partipolitik, hvad jeg da heller ikke havde bedt om. Jeg havde forestillet mig, at en havde sagt at han gerne ville gøre noget ved råderetten, og en at han brændte for seniorbofælleskaber osv. Men nej, vi skulle ikke vide, hvorfor man stemmer på bestyrelsen. Et repræsentantskab, hvor man ikke kan bestemme budgettet, og hvor bestyrelseskandidaterne ikke gider fortælle, hvad de står for, er da vist ikke noget at skrive hjem om. Midt i alle disse tåbeligheder må jeg sige, at jeg er enig i formandens beretning og at jeg betragter ham som en dygtig boligmand, som klart giver udtryk for, hvad han står for. Desværre giver den manglende debat og den manglende lyst til at fortælle hvad man står for hos de øvrige indtryk af en pamperagtig organisation. Det har man ikke fortjent, for det er faktisk gode synspunkter, man fra formandens side fører i marken. Så derfor, op af stolene til debat til de delegerede og frem med hvad I står for I enkelte bestyrelsesmedlemmer. I er jo ikke en lukket loge, vel? Venlig hilsen Peter Larwrence Brooker, afdelingsformand Egeparken 1. PS. Jeg kender faktisk ikke den sjette kandidat så jeg havde intet ønske om at få ham valgt. selskabets budget, forudsætter, at fingeren er på pulsen, og at der hurtigere kan reageres og foretages økonomiske dispositioner, såfremt det skulle være nødvendigt. Kompetencen til vedtagelse af selskabets budget bør derfor fortsat henligge under bestyrelsen et synspunkt, som vi fortsat har opfattelsen af dækkes af Repræsentantskabet. At det jo også er den procedure normalvedtægterne for almene boligorganisationer arbejder ud fra, er vel næppe tilfældigt. De embedsmænd i ministeriet, der udarbejdede bestemmelsen, har formentlig også anskuet forholdene ud fra samme principper. At du synes, at det er en dybt underlig måde, bestyrelsen vælges på, må vi stille os uforstående overfor. Vedtægterne beskriver klart, at der hvert år foretages valg af halvdelen af bestyrelsens afdelingsvalgte medlemmer, og af den udsendte dagsorden til Repræsentantskabsmødet fremgår med navns nævnelse, hvilke personer, der er på valg ganske som man gør det i forbindelse med valg til afdelingsbestyrelser på afdelingsmøderne. I forbindelse med bestyrelsesvalget på Repræsentantskabsmøderne anfører man ikke engang, såfremt der modtages genvalg, hvilket er ganske almindelig praksis i forbindelse med afdelingsmøderne. Det må derfor være ganske naturligt at oplyse dette på Repræsentantskabets møder, således som det plejer at blive gjort samt tillige at forespørge, om der er andre kandidater o.s.v. Allervigtigst er det for os at understrege, at selv om det er formanden, der aflægger beretningen og i det hele taget fører ordet er det på bestyrelsens vegne og ud fra bestyrelsens opfattelse og ikke som enkeltperson og det dækker både hvad angår råderetten og hvad der ellers er af tiltag jfr. dit indlæg. Hvad angår dine bemærkninger om en pamperagtig organisation, kan vi overhovedet ikke genkende vor boligorganisations profil i denne betegnelse. Vi arbejder som bestyrelse efter vedtægternes formålsparagraf og ud fra selskabets og afdelingernes tarv og absolut ikke ud fra enkelte personers interesser. Her må vi klart melde hus forbi. Venlig hilsen Bestyrelsen 7

8 Kun for børn Kongshvileparken indvier ny Lørdag den 15. maj, hvor vejrguderne fra morgenstunden varslede regnvejr,var det glædeligt at solen netop som indvielsen skulle finde sted, fandt det belejligt at titte frem. Formand for afdelingsbestyrelsen, Ivan Klitte, kunne derfor klippe snoren over til den flotte naturlegeplads i strålende solskin sammen med mange fremmødte beboere og børn. Etablering af en naturlegeplads i Kongshvileparken er dels et udtryk om at skabe nogle kreative udfoldelsesmuligheder, spændende udfordringer og sunde rammer for bebyggelsens efterhånden stigende antal børn og unge, dels et ønske om at skabe et samlingspunkt for beboerne i almindelighed, voksne som ældre. Beboergruppe tog initiativet En beboergruppe, miljø- og legepladsudvalget, tog initiativ til projektet i år 2000 i samarbejde med den grønne guide i Gladsaxe og afleverede dengang en 8

9 naturlegeplads færdig rapport omkring miljømæssige forbedringer af udeområderne i Kongshvileparken. Det blev et digert værk fordi, vi som så mange andre bebyggelser har anvendt sveller i forbindelse med især legepladserne. Men også andre ting kunne forbedres i miljømæssig henseende. Miljø- og legepladsudvalget tog fat fra en ende af, og efter fremlæggelser på hele tre afdelingsmøder lykkedes det i 2003 at få økonomien på plads, således at opbygningen af legepladsen kunne påbegyndes april Masser af lovkrav Naturlegepladsen er etableret i forbindelse med vores boldbane omkring en jordvold med adgang via en indgangsportal til et område med en stor borg med hængebro, fast bro, skrånet, rampe, redegynge, balancestammer, sandlegeområde og klatrestativ. Alt sammen med godkendt faldsand og omkranset af forskellige former for beplantning for eksempel rosmarinpil, kaspisk pil og syrener. Til opbygning af de forskellige legeområder er anvendt lærke- og bøgetræ. Oprindeligt troede vi, at det var muligt selv at bygge legepladsen, men trods megen ihærdighed, så blev det nødvendigt at anvende det professionelle firma Copla til at etablere naturlegepladsen. Flyttede 55 kubikmeter jord Dels på grund af de store mængder jord, der skulle flyttes 55 kubikmeter dels også for at sikre lovgivningskravene på legepladsområdet. Kravene til en lovlig naturlegeplads er yderst omfattende. Eksempelvis må vinkler kun forekomme indenfor bestemte gradværdier, da man ellers kan hænge fast med legemsdele eller tøj. Huller skal have en bestemt størrelse og udformning, så et hoved ikke kan blive låst fast. Der er krav til højde, materialer, og faldunderlag og meget, meget mere. Krav der betyder, at en legeplads ikke bare lige er noget som beboerne kan lave henover en weekend, men hvor der ubetinget kræves professionel arbejdskraft. Og det er ikke uden grund at kravene er skrappe. En undersøgelse foretaget af Rigshospitalet m.fl. viser, at der årligt er flere legepladsrelaterede dødsfald ligesom skadestuerne hvert år registrerer op mod mere eller mindre alvorlige legepladsskader. Også på hjemmesiden Under alle omstændigheder så er vi utroligt glade for vores nye naturlegeplads i Kongshvileparken. Dels fordi det lykkedes at få dette beboerprojekt flot på plads, men også at resultatet i sandhed har givet bebyggelsen et løft. Flot bare at betragte og glædeligt, at så mange børn allerede har taget stedet i brug og boltrer sig i fantasifuld leg. Vores legeplads- og miljøudvalg kan ikke roses nok for deres ihærdige indsats. Flere billeder fra begivenheden kan ses på hjemmesiden Tekst: Ivan Klitte 9

10 Pris på varmen Varmeudgift pr. etage-m 2 i 2003 Fjernvarmeforsynede afdelinger - varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal. Afdeling Art Pileparken 1 fjv 67,33 52,67 53,95 56,79 58,31 56,73 70,50 58,87 60, Pileparken 2 fjv 69,79 51,18 52,32 55,84 57,29 55,87 70,35 59,13 59, Pileparken 3 fjv 72,62 55,14 56,03 59,90 62,88 62,42 79,47 65,67 70, Pileparken 4 fjv 60,79 49,33 50,28 53,94 55,20 53,90 65,07 59,45 54, Stationsparken 1 fjv 83,51 66,05 69,08 70,60 73,50 74,02 85,79 72,91 74, Pileparken 8 fjv 60,77 50,13 51,76 55,89 58,72 58,02 74,27 63,88 66, Kildeparken 1 fjv 68,49 56,07 57,96 62,85 64,36 65,08 80,97 67,46 69, Pileparken 6 fjv 60,77 50,13 51,73 56,14 58,69 57,90 74,23 63,85 66, Torveparken fjv 66,53 51,37 55,40 57,72 60,86 56,86 73,39 61,14 62, Pileparken 7 fjv 61,91 51,30 54,67 57,84 58,86 58,84 73,85 63,23 62, Kildeparken 3 fjv 68,53 56,13 57,62 62,72 64,19 65,37 81,35 67,80 69, Stationsparken 2 fjv 82,74 66,04 68,24 70,59 73,47 74,01 85,78 72,05 75, Kildeparken 4 fjv 54,68 44,07 39,55 42,94 42,01 43,17 47,05 39,29 48,81 Bemærk: Hvis man ønsker at sammenligne udgiften for de fjernvarmeforsynede afdelinger med opvarmningsudgiften for de andre afdelinger, skal man huske at tillægge de udgifter til tilslutning til fjernvarmen, som blev ydet som en engangsbetaling, og som blev finansieret via realkreditlån over en 10-årig periode. De gennemsnitlige ydelsesbeløb ligger i den forbindelse i størelsesordenen kr. pr. etage-m 2, som således ved sammenligning med øvrige afdelinger skal tillægges, idet disse ydelsesbeløb i stedet indgår i huslejeberegningen. Naturgasforsynede afdelinger - varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal. Afdeling Art Hulegårdsparken gas 49,12 56,86 59,20 57,26 66,67 84,46 82,71 88,88 86, Tinghøjparken gas 72,68 87,03 84,18 82,05 84,87 99,07 106,14 98,58 100, Skoleparken 1 gas 69,45 76,30 76,83 74,73 78,98 98,60 106,41 101,82 109, Vadgårdsparken*** gas 86,65 89,49 88,70 89,42 91,22 103,43 126,38 108,83 117, Kildeparken 2 gas 72,01 80,58 83,64 *)84,79 *)80,73 98,99 114,84 110,13 127, Skoleparken 2 gas 58,03 63,74 61,80 62,56 65,96 82,40 88,92 81,63 85, Moseparken gas 49,78 59,86 69,15 59,57 **)60,25 71,88 78,46 89,73 64, Buddinge Mølle gas 113,66 130,70 124,75 115,53 150,24 159,58 182,96 175,89 178,73 *** Udgiften pr. m 2 er korrigeret, da der var en registreringsfejl i HNG på ca m 3 mellem 1998 og *** Korrigeret for fejl i periodisering. *** Ungdomsboliger 10

11 LKV - opvarmede afdelinger - varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal. Afdeling Art Mølleparken 1 lkv 81,76 93,05 83,33 90,84 95,86 124,75 141,33 *101,46 111, Lyngparken 1 lkv 74,07 91,28 91,40 82,21 93,21 117,27 133,57 * 98,88 116, Mølleparken 2 lkv 71,98 86,36 85,33 92,33 95,15 124,61 132,16 * 90,69 103, Lyngparken 2 lkv 85,07 99,63 86,67 91,02 97,08 121,93 132,50 * 94,72 113, Egeparken 1 lkv 73,02 83,59 77,44 74,10 77,62 94,35 95,26 85,96 92, Egeparken 2 lkv 89,12 95,40 102,41 91,35 85,85 108,34 114,55 107,73 116,67 Bemærk: Ved sammenligning med varmeudgiften for øvrige afdelinger skal der fratrækkes 6-8 kr. pr. etage-m 2, idet disse beløb udgør besparelsen vedrørende hensættelser til fyr og kedler m.m. samt den løbende vedligeholdelse omkring samme. Beløbene er beregnet i forbindelse med overgang til LKV-drift. *) LKV-satserne er nedsat fra 2002 efter forhandlinger med NESA Afdelinger med varmemålere - varmeudgift i kr. pr. m 2 bruttoetageareal. Afdeling Art Højgårdsparken olie 80,21 93,72 96,20 91,10 91, , Stengårdsparken lkv 87,90 107,63 104,19 105,65 112,70 141,17 156,75 2 ) 111,65 114, Hyrdeparken gas 75,00 85,21 84,24 81,51 87,97 109,13 115,08 1 ) Lykkeparken gas 73,90 88,40 106,93 74,79 90, , Høje Gladsaxe fjv 40, Kiplingeparken gas 79,35 75,15 72, , Kiplingsgården gas 75,02 99,63 84, , Punkthus afd fjv , Kongshvilkepark. 3 ) gas ,43 Disse afdelinger er alene medtaget af statistiske hensyn. 1 ) Hyrdeparken er overgået til individuel opvarmning i løbet af ) LKV-satserne er nedsat fra 2002 efter forhandling med NESA. Der henvises i øvrigt til ovenstående bemærkninger vedr. sammenligning ned varmeudgift for øvrige afdelinger. 3 ) Ældreboliger. 11

12 Billardafslutning Egeparken 1 vandt pokalen Så er den traditionsrige ABIG-cup slut for denne sæson. Efter 78 spændende holdkampe eller 780 enkeltmatcher er der fundet en vinder. Spændingen var intakt, indtil den sidste match var afviklet, hvorefter Egeparken kunne trække sig tilbage som vindere af turneringen. Egeparken, der har ventet på dette øjeblik, siden ABIG-cup en første gang så dagens lys i 1990, behøvede ikke at rydde en plads i pokalskabet, da denne plads har stået gabende tom og ventet i 14 år. De 14 år er gået med selvransagelse, frustrationer og tæt på. Endelig lykkedes det et stort til lykke til Egeparken. Hyggepokalen gik til Lyngparken, som vandt den til ejendom, da det var tredje år i træk, at holdet blev kåret til turneringens hyggeligste hold også et stort til lykke til Lyngparken. Vanen tro sluttede sæsonen lørdag 17. april med en hyggeturnering i Gladsaxe Billardklubs lokaler, hvor frivillige fra denne klub nok en gang servicerede de gæstende ABIG-spillere efter alle kunstens regler. Klokken var der dømt fest på Mørkhøj skole, og efter en fortræffelig middag efterfulgt at præmieoverrækkelse, blev der spillet op til dans af ABIG-cup ens husorkester. Efter 78 holdkampe blev mesterskabet i ABIG-cup afgjort. Det blev Egeparken 1 med Lyngparken på andenpladsen SLUTSTILLINGEN Egeparken 1 blev vinder af årets ABIG-turnering. På andenpladsen kom Lyngparken, derefter fulgte på tredjepladsen Høje Gladsaxe 1. Herefter fulgte Torveparken 1, Mølleparken, Vadgårdsparken 1, Pileparken 6, Pileparken 3, Høje Gladsaxe 2, Torveparken 2, Vadgårdsparken 2, Egeparken 2 og Tinghøjparken. 12

13 Fik kulturpris for socialt ansvar Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe modtog sammen med ejendomsfunktionærerne LO Gladsaxes pris for 2004 for en stor uddannelsesindsats til gavn for både den enkelte ansatte og for beboerne Foto: Kaj Bonne Glade beboere og bedre arbejdsvilkår for de ansatte lå bag da LO Gladsaxe 8. marts 2004 på sin generalforsamling uddelte årets kulturpris. En pris der gives for en særlig indsats til gavn for ansatte i en virksomhed i Gladsaxe eller for selve Gladsaxe. Prisen for 2004 blev overrakt til Dan Jørgensen, som var tillidsmand for ejendomsfunktionærerne i Arbejdernes Boligselskab. Han modtog prisen for den indsats for opkvalificering af ejendomsfunktionærerne, som er sket i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Prisen er tidligere gået blandt andet til House of Prince samt til arbejdet med integration i Værebro og Høje Gladsaxe. Bevidst indsats Rene Zingenberg, formand for LO Gladsaxe, begrundede årets valg med, at man her så en bevidst indsats fra en arbejdsplads for at sikre at ansatte i en virksomhed gennem uddannelse kan blive endnu bedre til at gøre deres arbejde. Dermed sikres de ansatte også på længere sigt deres job, konstaterede Rene Zingenberg, som også fandt, at det var imponerende at 25 procent af ejendomsfunktionærerne inden for Arbejdernes Boligselskab havde fået den nye faglige uddannelse som ejendomsservicetekniker. Bedre arbejdsmiljø Formanden for Arbejdernes Boligselskab, Ryno Scheil, takkede for prisen og lagde vægt på, at når boligselskabet gik aktivt ind i ordningen var det for at sikre bedre arbejdsvilkår for de ansatte. Der er også den sidegevinst, at beboerne nu på en række områder hurtigere kan få bedre service, fordi de ansatte efter endt uddannelse bliver multihåndværkere og dermed kan udføre flere opgaver til gavn for beboerne, konstaterede Ryno Scheil. Bent Greve, der er Socialdemokraternes folketingskandidat i Gladsaxe, kunne udover at sige til lykke med prisen konstatere, at uddannelsen var et godt eksempel på, at det er muligt at udvise socialt ansvar og samtidig opnå forbedringer for såvel ansatte som lejere. Det ville være godt for mange enkeltpersoner og for hele samfundet, hvis flere prøvede at tænke på samme måde som Arbejderens Boligselskab, fordi uddannelse bliver et centralt emne i de kommende år. Derfor er det også godt, at LO med sin tildeling af prisen får illustreret at socialt ansvar i virksomheder sættes der pris på, sagde Bent Greve 13

14 Urban Lifescape Boligen udtrykker vores livsstil Danskerne elsker deres boliger, og har ikke tidligere knyttet så meget identitet til hjemmet som i disse år. Det er en af pointerne i antologien Urban Lifescape, som forskere fra By og Byg har skrevet i samarbejde med Institut for Arkitektur & Design på Aalborg Universitet Når danskerne bruger weekend efter weekend på gør-det-selv arbejde i hus og have, er det ikke kun et spørgsmål om at skabe fysiske forbedringer. Det handler i mindst lige så høj grad om at udtrykke og udvikle sin personlighed gennem det at sætte sit eget præg på boligen. Danskerne elsker nemlig deres boliger, og har ikke tidligere knyttet så meget identitet til hjemmet som i disse år. Det er en af pointerne i antologien Urban Lifescape, som forskere fra By og Byg har skrevet i samarbejde med Institut for 14 Arkitektur & Design på Aalborg Universitet. Vi lever i en tid, hvor faste kategorier som fx klasse, lokalsamfund og familie er i opløsning. Dermed er det blevet stadigt vigtigere at vise sin egen individuelle livsstil frem og her er boligen et af de oplagte steder at markere sig, skriver seniorforsker Kirsten Gram-Hansen fra By og Byg. Hun har sammen med seniorforsker Claus Bech-Danielsen interviewet en lang række danskere fra et ganske almindeligt parcelhuskvarter fra 1970 erne i Århus. Undersøgelsen viser klart, at danskerne ikke blot ser deres bolig som et sted de sover og opbevarer deres ting, men som et symbol på og et middel til at udtrykke hvem man er, eller gerne vil være. Adfærd og bevidsthed At livsstil også i høj grad påvirker menneskers forbrug, viser en anden undersøgelse, som er omtalt i antologien. Ph.d. Jesper Ole Jensen konkluderer på baggrund af sin forskning, at det ikke nytter ret meget at appellere til moderne menne-

15 skers miljøbevidsthed, hvis man vil have dem til at spare på vand og elektricitet. Forbrug handler nemlig ikke kun om besparelser men også om nydelse, identitet, hygge og bekvemmelighed. Med andre ord hænger miljøadfærd og miljøbevidsthed ikke nødvendigvis sammen, og sparekampagner må derfor tilrettelægges som livsstilskampagner, hvis de skal fange andre forbrugere end dem i det grønne segment. Frihed bag ligusterhækken En anden af antologiens pointer er, at frihedsidealet er fundamentalt for moderne mennesker. Livet i den moderne storby forbindes ofte med frihed. Her kan man være sig selv, frigjort fra borgerskabets normer og lokalsamfundets forpligtelser. Men også parcelhusfolket fremhæver deres boligform for at rumme frihed: De kan frit bygge om på deres bolig, de kan ligge ugeneret i haven og de kan støje uden omtanke, skriver Claus Bech-Danielsen et sted i antologien. Frihedstrangen kommer altså til udtryk på helt forskellige måder afhængig af boligformen. Hos det inkarnerede bymenneske ligger friheden i den anonymitet, som opstår når det enkelte individ forsvinder i storbyens hav, mens parcelhusejeren finder friheden gennem den privathed, som skjuler sig bag ligusterhækken. Antologien Urban Lifescape kan bestilles hos Aalborg Universitetsforlag på Fotos: Claus Bech-Danielsen 15

16 Deltagerne dansede succesen i hus Tekst: Per Helligkilde Som arrangør håber man naturligvis, at ens arrangementer bliver vel modtaget, og da 2003 ikke var Fritidsudvalgets heldigste sæson, var der med hjertet helt oppe i halsen, at vi tog hul på AB-fest 2004 lørdag 13. marts. Men al skepsis og bange anelser blev gjort til skamme i år, hvor den nye leverandør af maden beviste, at man godt kan lave god mad til 250 mennesker, hvor der sidste år dårligt var mad til 200, kunne vi i år med lethed have bespist 300. Næppe var det sidste stykke kød faldet på plads i de efterhånden fyldte maver, før underholdningen gik i gang i form af Herlev Country Line Dance, som med inciterende musik og entusiasme var en glimrende opvarmning for de danselysne gæster, der indtog dansegulvet efter endt opvisning samtidig med, at orkestret Day by Day indtog scenen. Og hvis et fyldt dansegulv er et succeskriterium, må Day by Day siges at have været en succes. Men der var liv andre steder end på dansegulvet. Ved flere af bordene virkede det som om, de feststemte gæster forsøgte af overdøve orkestret, og ved de tre barer kunne de lange køer tyde på, at festdeltagerne var besluttet på at minimere returleverancerne af drikkevarer. Det kunne også skyldes de lave priser og den udsøgte betjening. Det har vel altid ligget i luften, at AB-festens målgruppe var de unge på 40 (og derover). Men i år var der flere afdelinger, hvor også helt unge havde bakket op om arrangementet, og da vores nysgerrighed ingen grænser kender, spurgte vi nogle af de unge, hvordan de havde oplevet festen. De var faktisk alle enige med 20-årige Mie Langkilde fra Hyrdeparken, som udtalte: Det har været en forrygende fest, selv om jeg er en af de yngste deltagere, og jeg har allerede aftalt med mine forældre, at vi skal med igen til næste år. Så til Mie og de øvrige gæster: På gensyn næste år, samme tid og sted. Nye gæster er selvfølgelig mere end velkomne. Og endelig kan vi fortælle, at alle fundne genstande er udleveret til deres ejermænd m/k. AB-festen 2004 blev en succes både for de 250 deltagere og Fritidsudvalget, som stod bag arrangementet. 16

17 Skiftedag hos ejendomsfunktionærerne Der har været skiftedag på formandsposten i Ejendomsfunktionærernes Klub inden for Arbejdernes Boligselskab, idet varmemester Dan Jørgensen, Stationsparkerne, i slutningen af april 2004 blev afløst af varmemester Hans Ellekjær fra Kongshvileparken. Det er der ikke meget dramatik i. Dan Jørgensen ønskede efter 24 år i klubbestyrelsen, hvoraf de 18 år som formand og tillidsrepræsentant, at trække sig tilbage, fortæller Hans Ellekjær, der gennem en årrække har været medlem af bestyrelsen for Ejendomsfunktionærernes Klub. Hans Ellekjær kan også fortælle, at der på generalforsamlingen i klubben var traktfaste klapsalver til den afgående formand og tillidsrepræsentant. Den nuværende og tidligere tillidsmand er jævnaldrene. Begge er først i 50 erne. Bestyrelsen i klubben arbejder som et kollektiv om opgaverne, så der bliver nok ikke den store forskel i arbejdet. Kun den, at jeg bad om ikke at blive valgt ind i bo- ligselskabets bestyrelse. I stedet pegede generalforsamlingen på John Monberg Jensen, siger Hans Ellekjær, der skal på rundtur til sine kolleger i boligselskabets mange afdelinger for at høre, hvordan det står til. Hans Ellekjær, der de seneste 18 år har været varmemester i Kongshvileparken, var den første af ejendomsfunktionærerne i Arbejdernes Boligselskab, der gennemførte uddannelsen til ejendomserviceassistent. Mere tid til krydderurterne Det var ikke ejendomsfunktionær, der stod øverst på ønskelisten, da Dan Jørgensen skulle vælge, hvad han gerne ville i lære som. Det skal retfærdigvis tilføjes, at den gang var der ingen uddannelse til ejendomsfunktionær, så det blev til en læreplads som mekaniker hos Skandinavisk Motor Compagni på Østerbro. Det var også her interessen for det faglige arbejde blev grundlagt, idet Dan Jørgensen var næstformand i mekanikernes faglige klub hos SMC. Men Skandinavisk Motor Compagni lukkede værkstederne, og så stod Dan Jørgensen uden arbejde. Det blev i første omgang til et job som ejendomsfunktionær i Egeparken, hvor Dan Jørgensen i forvejen boede. Det var i Siden 1979 har arbejdspladsen været Stationsparken 1 og 2. Så var det naturligt for mig at gå ind i det faglige arbejde i vores lokale klub. Det har været 24 gode og sjove år, hvor af de 18 år har været som tillidsrepræsentant, konstaterer Dan Jørgensen, der betegner samarbejdet med ledelsen i Arbejdernes Boligselskab som godt og positivt. Naturligvis kan der være knaster, når ansatte og arbejdsgiver mødes, men de har altid været større end, de har kunnet høvles af på en fornuftig måde. Efter næsten 24 år i bestyrelsen for Ejendomsfunktionærernes Klub inden for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe og 18 år som tillidsrepræsentant, har Dan Jør- gensen fundet tiden moden til at træde tilbage. Det skete på generalforsamlingen i april Nu bliver der mere tid til sommerhuset og krydderurtehaven, konstaterer 54-årige Dan Jørgensen, der hurtigt føjer til, at han stadig er aktiv varmemester i Stationsparken 1 og 2 samt med i flere faglige udvalg. Blandt andet i Ejendomsfunktionernes Fagforening, i engeri- og miljøudvalget i Gladsaxe Kommune samt integrationsudvalget i Gladsaxe. Uddannelse har altid ligget Dan Jørgensen på hjertet. Derfor var han glad og stolt på boligselskabets vegne, da han fornylig var med til at modtage LO Gladsaxes kulturpris. Det kan du læse mere om på side 13. John Monberg Jensen valgt ind i bestyrelsen Generationsskifte? John Monberg Jensen, varmemester i Torveparken begynder at smile. Han er netop trådt ind i bestyrelsen for Arbejdenes Boligselskab i Gladsaxe som medarbejderrepræsentant. Og når smilet kaldes frem hos John Monberg Jensen er grunden den, at han afløser den hitidige tillidsrepræsentant for ejendomsfunktionærerne, varmemester i Stationsparkerne Dan Jørgensen, på denne post. Og de to varmemestre er jævnaldrene. Begge er midt i 50 erne. Når det ikke længere er tillidsmanden for ejendomsfunktionærerne, som er valgt ind i boligselskabets betyrelse, er grunden den, at den nyvalgte tillidsmand for ejendomsfunktionærerne, Hans Ellekjær fra Kongshvileparken, gerne så posterne af hensyn til arbejdsmængden blev adskilt. Dan Jørgensen har gjort et stort og godt stykke arbejde for ejendomsfunktionærerne gennem mere end 18 år som tillidsrepræsentant og som medarbejderrepræsentant. Så jeg forstår godt, at han stopper. Nu træder jeg ind i boligselskabets bestyrelse og det er mit mål, at formidle begge veje, hvad der rører sig, siger John Monberg Jensen, hvis arbejdsplads de seneste 33 år har været Arbejdernes Boligselskab. De seneste år har det været Torveparken. Han føjer til, at han er glad for sit job som ejendomsfunktionær, som han finder både berigende og udviklende. Et job hvor der er plads til at få gode ideer og få mulighed for at udvikle dem. 17

18 Hvem vil bytte? Boligbladet har denne rubrik, hvor du gratis kan annoncere, at du er på udkig efter en anden bolig. Bemærk at tilbudet kun gælder for boliger inden for Arbejdernes Boligselskabs afdelinger. Annoncerne gentages ikke, men skal indsendes igen. Annoncer under billetmærke optages ikke. Ønsker du at få din annonce med, skal du sende den til: Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2., 2860 Søborg Haves 2 værelses lejlighed på 74 m 2 i Lykkeparken. Ønskes Større lejlighed med tilladelse til hund. Henvendelse bedst efter klokken 19 på telefon Haves Torveparken 2 plans rækkehus på 2 værelser og 2 kamre på i alt 86,25 m 2 samt 15 m 2 udestue. Husleje inkl. aconto varme, antennebidrag og p-plads kr. Ønskes 1 plans rækkehus i Torveparken. Helst øst. Henvendelse på telefon Haves 4-værelses stuelejlighed på 85 m 2 i Stationsparken 1, Vadbro. Husleje kr. pr. måned incl. varme og antenneafgift. Ønskes Rækkehus i Borreparken, Lyngparken eller Mølleparken. Henvendelse på tlf Nu kan det ikke gå galt! I lighed med sidste år er valget for Fritidsudvalgets sommertur faldet på Legoland. I år der er det ekstra plus ved turen, at vi er sikre på, at den bliver til noget. Se yderligere information på bagsiden af Boligbladet. Skoleparken 1 fylder 50 år I august og september 2004 er det 50 år siden, at de første beboere flyttede ind i Skoleparken 1. Det har afdelingen besluttet at markere ved en jubilæumfest, som holdes lørdag 4. september 2004 i bebyggelsen. AB-kalender Torsdag den 24. juni 2004 Selskabsbestyrelsesmøde. Torsdag den 5. august 2004 kl Mulighed for at møde repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Torsdag den 26. august 2004 Selskabsbestyrelsesmøde. Torsdag den 2. september 2004 kl Mulighed for at møde repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Tirsdag den 21. september 2004 Boligbladet udkommer. BOLIGBLADET udgives af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B, 2., 2860 Søborg. Telefon Fax REDAKTIONSUDVALG: Ivan Klitte, Kongshvileparken. Lars Mortensen, medarbejderrepræsentant. Mogens Lundsberg, Skoleparken 2. Dan S. Rasmussen, Stengårdsparken. Per Helligkilde, Lyngparken 1. Birthe Bagger, Pileparken 4. Birgitte F. Schultz, selskabsbestyrelsen. Kjeld Jacobsen. Sv. Aa. Hansen (ansvarshavende red.) Læserindlæg kan optages under mærke, når navn og adresse er redaktionen bekendt. Meninger og synspunkter i indlæg og artikler dækker nødvendigvis ikke boligselskabets mening. Indlæg til Boligbladet sendes til selskabets adresse. Anonyme indlæg optages ikke. Boligbladet udkommer i eksemplarer og omdeles til alle lejere i marts, juni, september og december. Næste nummer udkommer 21. september Indlæg og annoncer til september-udgaven skal være selskabets kontor i hænde senest 16. august Design og tryk: Hafnia Grafisk 18

19 Søn kunne ikke overtage moderens lejemål Ifølge Bygge- og Boligstyrelsens udlejningsvejledning fra 1996 er det i et vist omfang muligt for andre parter end egentlige samlevere ved samlivsophævelse at indtræde i og fortsætte et lejeforhold. Dog kun som hovedregel, når samlivet har varet i mindst to år. Højesteret har netop behandlet en sag om et privat lejemål, hvor en stadig hjemmeboende voksen søn på 25 år skulle indtræde i moderens lejemål, da moderen havde fundet et andet sted at bo. Mor og søn havde boet sammen i den pågældende bolig i cirka 20 år. Høje- I dagens Danmark sker der efterhånden flere og flere indbrud. Det kan være i forretninger, kontorer og skoler. Desværre rammes også lejligheder og rækkehuse, hvor man bryder en hoveddør op eller klatrer ind via en altan ja det sker selv ved højlys dag. Beboerne der rammes får ikke alene ødelagt døre eller vinduer samt gennemrodet lejligheden, men alene tanken om, at der har været fremmede på ens private enemærker er en grim oplevelse. Der kan dog fra beboernes side gøres en del for at undgå disse meningsløse indsteret fandt i sin dom, at den pågældende bestemmelse ikke kunne fortolkes så vidt i et tilfælde som det foreliggende, hvor den gensidige økonomiske og personlige afhængighed og samlivets karakter var noget helt andet end det sædvanlige samliv mellem to parter om en fælles husstand. I præmisserne for dommen skriver Højesteret, at det forhold, at en myndig søn eller datter bor hjemme, indebærer ikke i sig selv, at der opstår et samliv i 77a s forstand ( 74 i almenlejeloven) og dette gælder, hvad enten den unge deler bolig med den ene af sine forældre eller dem begge. Anvendelse af 77 a må således forudsætte, at der etableres en form for gensidigt økonomisk og personlig afhængighedsforhold, som parterne ophæver gennem den ene parts fraflytning. Det var ikke tilfældet i denne sag. Fremover kan børn ikke overtage forældres lejemål, hvis forældrene ønsker at fraflytte lejemålet. Dette gælder dog ikke i forbindelse med forældres død eller flytning til plejehjem, når man har boet sammen i mindst to år. Brug for nabohjælp? brud. Man kan bl.a. hente megen information i en brochure udgivet af Det Kriminalpræventive Råd. Brochuren kan fås ved henvendelse til rådet på telefon Hustandomdelt brochure I Pileparken 4 fik vi Det Kriminalpræventive Råd til at sende os brochuren, som vi omdelte til alle vore beboere, der så selv kunne afgøre om de ville yde nabohjælp og holde øje med hinandens boliger. Det kunne f.eks. aftales indbyrdes mellem beboerne i de enkelte opgange. Hos det lokale politi kan du få udleveret mærkater til at sætte på hoveddøren, der fortæller, at her holder beboerne øje med hinandens boliger, hvilket måske kan få en tyv til at afholde sig fra indbrud. Man kan også få udleveret mærkater, som angiver at genstande i boligen er mærkede (operation mærkning), således at det stjålne næsten er umuligt at afsætte til hælere o.a. Tekst: Birthe Bagger Farvel til kongressen Boligselskabernes Landsforening har på en ekstra ordinærkongres lørdag 27. marts 2004 besluttet at afskaffe kongressen, som indtil da omfattede stemmeberettigede delegerede. I stedet afløses kongressen af et repræsentantskab, der overtager kongressens kompetence. Dette skulle forhåbentlig give et mere handlekraftigt BL og samtidig sikre større bredde i arbejdet. Fra Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe tog ti medlemmer af Kredsudvalget til Odense Congress Center for at deltage i den ekstraordinære kongres, hvor BL s formand, Henning Kirk, gennemgik forslag og indkomne ændringsforslag. Der var en længere debat naturligvis om nedlæggelse af kongressen eller ej. Resultatet blev, at der blev afgivet stemmer, hvoraf 768 stemte ja til en nedlæggelse. 304 stemte nej og 11 stemte blankt. Der var 71,3 procent ja stemmer for nedlæggelse af kongressen. Vedtægterne forudsatte at mindst to tredjedele stemmer skal være for en vedtægtsændring. Størrelsen af BL s bestyrelse er uændret. Det vil sige, formand, næstformand, formænd og næstformand de 11 kredse, fem repræsentanter for medlemmer for de større boligorganisationer, som er over boliger i drift eller administration samt medarbejderrepræsentant. Det blev besluttet, at der i 2006 skal ske en evaluering af de vedtage ændringer. 19

20 Fritidsudvalget arrangerer tur til LEGOLAND Fritidsudvalget i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe arrangerer lørdag 28. august 2004 en heldagstur til LEGOLAND i Billund. Mulighederne i LEGOLAND er mange. Her tilbydes en bred vifte af familieaktiviteter, guidede rundture og spændende workshops. Prisen er 200 kr. pr. person uanset alder. Prisen er inkl. transport og entré til LEGOLAND Vi vil som ved tidligere sommerarrangementer køre rundt i bus og samle deltagere op så tæt ved deres bolig som muligt. Hver af busserne har flere steder, de skal samle deltagere op, så det nøjagtige tidspunkt for afhentning er svært at beregne, men Fritidsudvalget håber, at deltagerne tager en eventuel lille forsinkelse med godt humør. Afgangstidspunket bliver cirka kl Forventet hjemkomst cirka kl Vil du og din familie med Fritidsudvalget til LEGOLAND i Billund, så udfyld kuponen og send den til Fritidsudvalget, Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2B, 2., 2860 Søborg senest 1. august Ja tak Her er tilmelding til Fritidsudvalgets sommerarrangement lørdag 28. august 2004 Navn: Adresse: Den samlede deltagerbetaling skal indbetales på giro senest 1. august Skriv tydeligt dit navn, adresse, afdeling og gerne dit telefonnummer. Bemærk at din tilmelding først er registreret, når indbetalingen er modtaget. Vi glæder os til en hyggelig tur. Fritidsudvalget Boligafdeling: Postnummer/by: Telefon: Antal deltagere: Kuponen sendes senest 1. august 2004 til Fritidsudvalget, Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, Søborg 20

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Referat fra Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 (beslutningsreferat) Søborg, den 21. marts 2013 JLS/gj Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 på

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 14. marts 2013 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 3. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. februar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde mandag den 14. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. maj 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. maj 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Boligselskabet BSB Assens

Boligselskabet BSB Assens Boligselskabet BSB Assens af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 9. september 2014 kl. 15.00 i Skjoldvænget 100, 5610 Assens Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juni 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Hirtshals Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Torsdag den 25. juni 2015 kl på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals.

Hirtshals Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Torsdag den 25. juni 2015 kl på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals. Hirtshals Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Torsdag den 25. juni 2015 kl. 18.00 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet BSB Nordfyn Repræsentantskabets sammensætning

Boligselskabet BSB Nordfyn Repræsentantskabets sammensætning Boligselskabet BSB Nordfyn Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 15. september 2014 kl. 17.30 på Bogense Hotel, Adelgade 56, 5400 Bogense. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Kaj Ringsted, formand Lars Kruse, næstformand Kurt Blohm Kim M. Andersen Lone Birch

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Kaj Ringsted, formand Lars Kruse, næstformand Kurt Blohm Kim M. Andersen Lone Birch Haderslev Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2016, kl. 19.00 på Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen BSB Lunderskov Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. september 2013 kl. 18.30 Mødet holdes i Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, 6640 Lunderskov Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. maj 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014 Roskilde, den 19. maj 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 28. april 2015 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. februar 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. januar 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6

Udsendt den 25. september 2013. Side 1 af 6 Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 17. september 2013 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Mødedeltagere i øvrigt: Bent Michelsen, Kundechef Kent Kivsmose, Driftsleder. Udsendt den 2. juli Side 1 af 5

Mødedeltagere i øvrigt: Bent Michelsen, Kundechef Kent Kivsmose, Driftsleder. Udsendt den 2. juli Side 1 af 5 Boligselskabet Villabyerne Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde der afholdtes mandag den 22. juni 2015 kl. 19.00 i selskabslokalet beliggende Birkeholmen 10 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Langtidsplanlægning tager tid Læs hvorfor på side 2

Langtidsplanlægning tager tid Læs hvorfor på side 2 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET April 2001 12. ÅRGANG Langtidsplanlægning tager tid Læs hvorfor på side 2 Budgettet stadig bestyrelsens ansvar Følg debatten på side 4 Varmeregningens himmelflugt

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Repræsentantskabet ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Under henvisning til indkaldelse af 11. maj 2010 fremsendes hermed endelig dagsorden med bilag til det ordinære repræsentantskabsmøde Lørdag den 12.

Læs mere

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne)

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne) Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 27. juni 2011 kl. 19.00. Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia, og startede med spisning.

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2011

3B s repræsentantskabsmøde 2011 3B s repræsentantskabsmøde 2011 30. maj 2011 kl. 18 CPH Conference - DGI-byen - Tietgensgade 65 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen.

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen. Afd. 200 - Lyngbyen Herning, den 21. september 2015 Referat afdelingsmøde afholdt torsdag, den 17. september 2015, kl. 18.00 i Byens Hus, Lyngens Kvarter 244 Der var mødt 53 beboere repræsenterende 44

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. maj 2015 kl. 15.30 i Fælleshuset, Albuen, Nr. Åby Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AAB KOLDINGS AFDELING 24, AFHOLDT DEN 27. AUGUST 2015 I ROSENHUSET

REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AAB KOLDINGS AFDELING 24, AFHOLDT DEN 27. AUGUST 2015 I ROSENHUSET REFERAT AF AFDELINGSMØDE I AAB KOLDINGS AFDELING 24, AFHOLDT DEN 27. AUGUST 2015 I ROSENHUSET Der var mødt 24 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Svend Erik Jensen Fra administrationen: John Christensen (områdevarmemester)

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem

Deltagere fra bestyrelsen: Søren Hald, formand Henry Rasmussen, næstformand Astrid Andersen, medlem Rødding Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 21. marts 2011 kl. 15.00 Mødet startede med organisationsbestyrelsesmøde og efterfølgende repræsentantskabsmøde, på Jels Motel

Læs mere

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Referat af afdelingsmøde afholdt den 10. oktober 2017 Så mange beboere deltog: 67 beboere fordelt på 41 husstande Fra administrationen deltog: Kundechef Lars

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418 Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl. 18.00 i fælleshuset, Sundtoften 418 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. juli 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere