DANMARK Talent skal der til ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARK Talent skal der til ]"

Transkript

1 DANMARK Talent skal der til ] AmCham Denmark / Copenhagen Capacity / Heidrick & Struggles

2 Danmark skal træffe en række vigtige beslutninger indenfor mange områder, hvis virksomhederne fortsat skal kunne rekruttere og fastholde højt kvalificerede medarbejdere. AmCham Denmark, Copenhagen Capacity og Heidrick & Struggles har kortlagt hvilke behov, der er identificeret i talentdebatten, hvilke indsatser der allerede er igangsat, og hvad status er på disse. Modstående anbefalinger viser, hvad der er nødvendigt på talentområdet, hvis dansk økonomi også fremover skal være konkurrencedygtig.

3 Resumé og anbefalinger 03 Tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede udlændinge 1 De internationale skoler har utilstrækkelig kapacitet a. Støt oprettelsen af nye internationale skoler ved at indføre forudbetalte ratetilskud og sikre, at skolerne råder over langsigtede leje- og købsmuligheder. b. Indfør IB-programmer i flere offentlige skoler til løsning af pladsproblemerne i de øverste klasser. 2 Indkomstskatten er for høj a. Gør skatteordningen for højtuddannede udlændige mere attraktiv ved at udvide perioden med 25 procents beskatningen til fem år, og sænke det månedlige lønkrav for nøgle personer fra DKK til omkring DKK (efter arbejdsmarkedsbidrag). Tilpasning og social integration 3 Utilstrækkelig information på engelsk og manglende orientering om danske myndigheder a. Fastslå hvilket sprog, udlændinge foretrækker at kommunikere på, f.eks. via CPR numre. b. Oversæt offentlige dokumenter og korrespondance til engelsk og evt. andre sprog. c. Sørg for, at al information om offentlige tjenester, især transport, findes på klart og tydeligt engelsk. d. Opret en hjemmeside på engelsk, der giver udenlandske ansatte svar på spørgsmål om f.eks. indvandringsprocedurer, åbning af en bankkonto, mobiltelefon-abonnementer mv. e. Opret en One Stop Shop et fysisk informationscenter for udenlandske ansatte, som kan hjælpe dem med relevante problemer. 4 Ombytning af ikke-eu kørekort er besværligt og tidskrævende a. Forkort ventetiden til maksimalt seks måneder fra det tidspunkt, hvor opholdstilladelsen er givet. b. Tilbyd den teoretiske prøve på engelsk. c. Tilbyd en forkortet teoretisk prøve og fjern kravet om en praktisk prøve. d. Tillad afholdelse af køreprøve til personer, der ikke er tilmeldt en køreskole, og tillad om nødvendigt afholdelse af køreprøver i private biler. e. Oversæt det teoretiske materiale til engelsk. f. Opret en særlig hurtig procedure for udstationerede erhvervsfolk over 24 år. 5 Ventetiden på et CPR-nummer er for lang a. Udsted CPR-nummeret samtidig med arbejdstilladelsen eller indfør et loft på ventetiden på eksempelvis seks uger fra arbejdstilladelsen er givet til CPR-nummeret er modtaget. 6 Mangel på job til medfølgende ægtefæller truer integrationen og fastholdelsen af udenlandske medarbejdere a. Opret en jobportal på engelsk der henvender sig til de medfølgende ægtefæller og/ eller partnere. b. Tilbyd rådgivning om jobsøgning til medfølgende ægtefæller og/eller partnere. Langsigtet talent strategi På lang sigt er det nødvendigt, at Danmark planlægger en strategi, der fremmer konkurrenceevnen, og som tiltrækker de bedste talenter på arbejdsmarkedet. Derfor er det nødvendigt, at der tages stilling til en lang række spørgsmål af bredere politisk karakter. For at starte den debat, ønsker vi hermed at sætte fokus på to brede områder: I. Tilpas det danske uddannelsessystem til fremtidens behov 2. Tilpas indvandringspolitikken, så Danmark både tiltrækker og fastholder højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet

4 04 Danmark har brug for talenter på arbejdsmarkedet Ligesom resten af verden har Danmark været ramt af den globale finansielle krise. Krisen har imidlertid vist, at videntunge industrier er mere modstandsdygtige over for økonomiske op- og nedture end produktionsintensive -, og derfor attraktive i forbindelse med den langsigtede konkurrenceevne. Hvis Danmark skal have del i fremtidens investeringer og forretninger, er det afgørende, at virksomhederne har adgang til tilstrækkelig og relevant arbejdskraft. Trods den seneste tids økonomiske afmatning er det fortsat en udfordring for Danmark at kunne stille den nødvendige arbejdskraft til rådighed, især på kort sigt. Tendensen forventes at fortsætte et godt stykke ind i det næste årti og bliver yderligere forværret af en aldrende arbejdsstyrke. Tal fra Dansk Industri viser, at Danmark mistede ordrer svarende til 32 milliarder kroner i perioden , primært pga. manglen på kvalificeret arbejdskraft. For at det skal lykkes for Danmark at udvikle, tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere, er det nødvendigt, at de bliver mødt af et system og en struktur, der gør det attraktivt for dem at arbejde og bo i landet. Især er det vigtigt, at de højt kvalificerede medarbejdere, der rekrutteres, kan få øje på de økonomiske og sociale fordele, der er ved at bo og arbejde i Danmark. Samtidig er det vigtigt at fjerne bureaukratiske barrierer, som udenlandske medarbejdere ofte møder, når de flytter hertil. Danmarks Vækstråd, Videnskabsministeriet, Dansk Erhverv, DI, og virksomheder som Novozymes, AP Møller-Mærsk, Coloplast, McDonald s, Microsoft, Novo Nordisk, ABS Europe Limited, Lundbeck og Shell er blot nogle af dem, der har Vi har ikke været i stand til at besætte de ledige stillinger på grund af manglende pladser i internationale skoler til ansøgernes børn. Medarbejdere siger nej til udfordrende karrieremuligheder af denne grund, og det forringer vores konkurrenceevne på det globale marked. Shell Denmark

5 05 arbejdet på at trække dygtige medarbejdere til Danmark. Men indsatsen mangler en koordineret og sammenhængende strategi for at gøre Danmark til et attraktivt land for kvalificeret og højtuddannet, udenlandsk arbejdskraft. Denne Hvidbog er udarbejdet med det formål at skabe de bedste betingelser, både på lang og kort sigt. Danmark skal HANDLE nu og PLANLÆGGE for fremtiden I løbet af de seneste ti år er der gjort en stor indsats for at identificere udfordringerne forbundet med at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft, og gøre det attraktivt for dem at bo i Danmark. På kort sigt er det klart, at en langt større del skal findes uden for landets grænser. Men samtidig er det vigtigt at udforme en langsigtet talent strategi, der sigter på at øge mængden og kvaliteten af de hjemlige kloge hoveder. AmCham Danmarks Human Resourceskomite repræsenterer et bredt udvalg af internationale virksomheder i Danmark, og Copenhagen Capacity s vigtigste opgave er at fremme udenlandske investeringer i hovedstadsregionen. Vi har således en fælles interesse i at finde løsninger på virksomhedernes udfordringer med at tiltrække og fastholde de dygtige medarbejdere, der behøves for at kunne konkurrere om investeringer og ordrer på globalt plan. Vi har gjort brug af vores medlemmers og partneres erfaringer og med god hjælp fra rekrutteringsfirmaet Heidrick & Struggles som bl.a. står bag det Globale Talent Index og Talent Symposiet afholdt i maj , er det en stor glæde for AmCham Danmark og Copenhagen Capacity at kunne præsentere denne Hvidbog: Talent skal der til. Hvidbogen udfordrer Danmark til på kort sigt at handle med beslutsomhed på en række punkter ved at opremse, hvad der er sket indtil nu og efterfølgende give anbefalinger for, hvorledes problemerne kan løses. Danmark bør være forberedt på de udfordringer, der truer vores konkurrenceevne, og vi opfordrer til samarbejde og koordinering på tværs af de politiske partier omkring udviklingen af en samlet strategi, der vil sikre Danmark en førerposition, når det handler om at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft. k

6 06 Nu: Danmark skal handle beslutsomt for at sikre konkurrenceevnen Trods de nuværende økonomiske udfordringer er efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft i Danmark stadig større end udbudet. For at kunne opretholde den globale konkurrenceevne bliver arbejdsgivere ofte nødt til at finde den nødvendige arbejdskraft i andre lande. Selvom der er sket fremskridt, har Danmark stadigvæk svært ved at vinde kampen om hovederne og bliver ofte fravalgt på grund af et meget lidt serviceorienteret system. Det er dyrt for både danske og internationale virksomheder, der har brug for arbejdskraften, og skader Danmarks globale konkurrenceevne, når virksomhederne taber kampen om de bedste medarbejdere. En nylig afholdt meningsmåling blandt personalechefer i store virksomheder peger på en række forhold, der er af afgørende betydning for, hvorvidt en rekruttering og efterfølgende vellykkede integration af familien finder sted. Vi fokuserer på to relaterede områder: Tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk, kvalificeret arbejdskraft, og Introduktion og social integration. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk, kvalificeret arbejdskraft 1. De internationale skoler har utilstrækkelig kapacitet. For udenlandske medarbejdere, expats, med børn i skolealderen er det en stor udfordring at sikre en plads på en international skole. Det er tidligere blevet anslået, at der mangler pladser i Storkøbenhavn. Undersøgelsen Staying in Denmark Is Denmark a Nice Place to Work viste, at 37 procent af de expats, der allerede bor i Danmark, overvejer at flytte på grund af pladsmanglen på de internationale skoler. Det peger på, at der er et stort, udækket behov, og at manglen på pladser er et alvorligt problem i forhold til at tiltrække og fastholde højtuddannede udlændinge. En måde at afhjælpe en del af kapacitetsproblemet kunne være at indføre flere internationale uddannelser i offentlige skoler, navnlig den internationale studentereksamen (IB International Baccalaureate). Endvidere bør det gøres lettere for internationale skoler at etablere sig i Danmark. Status: Et forslag om en ændring af Friskoleloven ville kunne løse problemet delvist, men en yderligere indsats er nødvendig for at løse det helt. Når ændringerne i Friskoleloven er gennemført, skal der udvikles offentlig-private partnerskaber for at skaffe likviditet til opstartfasen. Flere virksomheder har allerede givet tilsagn om bidrag, men offentlig deltagelse er nødvendig for at sikre resultater. Desuden overvejer Undervisningsministeriet at indføre et IB- program i yderligere 10 offentlige skoler i løbet af de næste to år, hvilket ville kunne bidrage til at afhjælpe kapacitetsproblemerne. Det er imidlertid nødvendigt med mere information for at kunne vurdere værdien af dette initiativ. Som udlænding i Danmark er du nødt til at have nogen til at hjælpe dig med at forstå, hvordan systemet fungerer og til at oversætte breve og andre dokumenter fra myndighederne. Det ville være lettere, hvis der blevet taget mere hensyn til de sproglige udfordringer. ABS Europe udenlandsk ansat

7 07 Anbefalinger: 1. Støt oprettelsen af flere internationale skoler. a. Indfør forudbetalte tilskud (baseret på forventet tilmelding). b. Tilbyd fordelagtige, langsigtede lejekontrakter og/eller købsmuligheder på ejendomme, der ejes af staten. c. Tillad forudbetalte rate-tilskud. Elever på internationale skoler indmeldes året rundt i modsætning til i danske skoler, hvor eleverne hovedsagligt indmeldes fra starten af skoleåret. Forudbetalte ratetilskud ville kunne bidrage til at udligne en del af skolernes omkostninger til udvidelser. Eksempelvis har Copenhagen International School (CIS) mistet godt 1,7 millioner kroner i løbet af den seneste 5-års periode grundet uhensigtsmæssigheder i tilskudsreglerne. d. Indfør IB-programmer i flere offentlige skoler for at lette kapacitetsproblemer i de øverste klasser. 2. Indkomstskatten er for høj En af de største hindringer i forbindelse med at tiltrække udenlandsk, højtuddannet arbejdskraft er det høje skattetryk. OECD har tidligere vurderet, at den høje danske marginalskat gør det vanskeligt at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft. Ifølge Heidrick & Struggles deler en række personalechefer i landets største virksomheder dette synspunkt. OECD har tidligere anbefalet en omfattende skattereform, eller som minimum en udvidelse af skatteordningen for udenlandske nøglemedarbejdere og forskere. Den nuværende ordning giver udenlandske forskere og nøglemedarbejdere mulighed for at vælge enten 25 procents beskatning i tre år eller 33 procents beskatning i fem år. Men i praksis virker ordningen både besværlig og bureaukratisk og er derfor ineffektiv. Status: I begyndelsen af 2009 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om en skattereform, som vil reducere marginalskatten med 7,5 procentpoint. Dette er et betydeligt fremskridt, men desværre ikke tilstrækkeligt. Anbefalinger: 1. Selv om udvidelsen af skatteordningen til fem år var et skridt i den rigtige retning, har løsningen vist sig at ineffektiv i praksis. Vi anbefaler at gøre skatteordningen for højtuddannede udlændige mere attraktiv ved at udvide perioden med 25 procents beskatningen til fem år, og sænke det månedlige lønkrav for nøgle personer fra DKK til omkring DKK (efter arbejdsmarkedsbidrag). Efter det femte år vil skatteprocenten vende tilbage til normal, dansk standard, hvis den ansatte ønskede at forblive i Danmark.

8 08 tilpasning og social integration 1. Utilstrækkelig information på engelsk og manglende orientering om danske myndigheder De expats, der vælger at flytte til Danmark, bliver mødt af en lang række bureaukratiske udfordringer. Det er med til at tegne et billede af Danmark som et lukket land, hvor udlændinge ikke er velkomne. Dette billede fremgår af en undersøgelse foretaget af Deloitte for en række offentlige myndigheder, der afdækker en lang række bureaukratiske barrierer, som expat ledere møder, når de flytter til Danmark. En af de største udfordringer er at forstå information fra det offentlige, idet de fleste oplysninger udelukkende findes på dansk. Ofte skal virksomheden betale for en tolk til medarbejderen, og det koster såvel tid som ressourcer og resulterer i forsinkelser omkring proces og regelsæt. Det er som regel umuligt at finde oplysninger på engelsk om offentlige tjenester såsom transport, skat og posthuse. Det er heller ikke let at danne sig et overblik over, hvilken funktion enkelte myndigheder har, og i hvilken rækkefølge, de indgår i ansøgningsprocedurer m.m. Det gør det forvirrende og tidskrævende for expat en at etablere sig med sin familie i Danmark. Københavns Kommune i efteråret 2009 et Borgerservicecenter (CPH International Services), der er henvender sig til udenlandske arbejdstagere, med det formål at gøre det lettere at flytte til København. Centret hjælper bl.a. med oprettelse af CPR-nummer, civilstandsregistrering, anskaffelse af sygesikringsbevis samt valg af praktiserende læge. Desuden hjælper centret med at henvise til relevante myndigheder. Afhængig af hvordan initiativet forløber, kan det være et forbillede for en bredere tilgang til at løse kommunikationsproblemerne mellem arbejdstager og myndigheder.. Anbefalinger: 1. Etablér et elektronisk system, der kan identificere det sprog, som personen foretrækker at kommunikere med myndighederne på. Ideelt set kunne man i ansøgningen om opholdstilladelse tilføje et afkrydsningsfelt for at angive engelsk (eller fransk eller tysk) og samordne det med CPR-databasen, så alle offentlige (og evt. private) myndigheder kunne se, hvilket sprog der skal anvendes. 2. Oversæt alle almindeligt anvendte dokumenter til engelsk og eventuelt andre sprog. 3. Sørg for information på engelsk om offentlige serviceydelser. 4. Opret en one-stop-hjemmeside på engelsk for udenlandske ansatte, hvor de kan finde svar på alt fra indvandringsprocedurer til, hvordan man åbner en bankkonto og anskaffer sig en mobiltelefon. Dette kunne være en videre udbygning af portalen New to Denmark. 5. Samarbejd med private virksomheder om oprettelsen af et fysisk informations- og rådgivningscenter for nytilkomne udlændinge og deres familier. Det kunne være det såkaldte Copenhagen House, der ville kunne finansieres som et offentlig-privat partnerskab. Status: Ovenstående problemer skulle behandles af regeringen i september, men til dato er der ikke sket nævneværdige fremskridt på området. Dog oprettede

9 09 De første seks måneder er afgørende. Hvis familien er glad, er den ansatte glad. Vi oplever imidlertid, at udenlandske ansatte, der ikke finder sig godt til rette inden for de første seks måneder, er mere tilbøjelige til at forlade landet og virksomheden igen. Det er en enorm omkostning for virksomheden og for Danmark, som dermed risikerer at tabe konkurrencen om højtuddannet arbejdskraft til andre lande. A.P. Møller-Mærsk

10 10 Noget så tilsyneladende ubetydeligt som et kørekort, har indflydelse på, hvordan den ansatte og familien falder til. Derudover stjæler det medarbejderens opmærksomhed fra hans eller hendes nye stilling. Microsoft Danmark 2. Ombytning af ikke-eu kørekort er besværligt og tidskrævende Expats fra EU-lande, Norden, Lichtenstein, Japan, Sydkorea, Rusland og Schweiz kan uden videre ombytte deres kørekort til et dansk kørekort. Til gengæld skal udlændinge fra eksempelvis USA, Canada, Indien og Kina bestå en kontrollerende køreprøve for at kunne ombytte kørekortet. Regelen virker unødvendig, når man tager i betragtning, at den gennemsnitlige, udenlandske medarbejder og ægtefælle som regel har haft ret til at køre i adskillige år i andre lande. Selv om det kan forekomme som et mindre problem, har det overordentlig stor betydning for expat familien. Status: AmCham Danmark har fremlagt anbefalinger til Justitsministeriet, og der er ydermere initiativer på vej, der kan afhjælpe problemet med ombytning af ikke-eu kørekort. Desværre ser det ud til, at tidshorisonten, før ændringer kan træde i kraft, er temmelig lang. I mellemtiden kunne man digitalisere den skriftlige prøve og tilbyde prøver på både engelsk og dansk. Det forventes, at ændringerne træder i kraft i Forfatterne bag denne Hvidbog opfordrer myndighederne til at reagere hurtigere. Anbefalinger: 1. Udsæt fristen for ombytning til minimum seks måneder fra det tidspunkt, hvor opholdstilladelsen er givet. Det vil give expat familien tid til at etablere sig først. Til sammenligning er fristen i Tyskland, Spanien, Holland, Portugal og Finland seks måneder, og fristen i Italien, Belgien, Frankrig, Sverige og Norge ét år. 2. Tilbyd som minimum den teoretiske prøve på engelsk, og overvej også de øvrige store sprog efterhånden som behovet opstår. Den nuværende praksis, hvor testen kun tilbydes på dansk, kræver deltagelse af en oversætter. Til sammenligning tilbyder f.eks. Tyskland og Sverige prøver på op til 20 forskellige sprog. 3. Tilbyd en forkortet teoretisk prøve for erfarne bilister, og fjern kravet om en praktisk prøve. Det er klart, at en person, der har kørt bil i mange år i andre lande, har væsentlig mere erfaring end nye bilister. En forkortet, teoretisk prøve kan dække eventuel manglende viden om specielle danske forhold. 4. Tillad i disse sager afholdelse af køreprøve til personer, der ikke er tilmeldt en køreskole, og tillad om nødvendigt afholdelse af køreprøver i private biler. Den nuværende regel, som tilpligter indskrivelse på køreskoler, er en unødvendig udgift og tidsspilde. 5. Oversæt det teoretiske materiale til engelsk. I øjeblikket er materialet ikke umiddelbart tilgængeligt, men skal bestilles fra Dansk Kørelærer-Union, hvor det ofte varer flere måneder, inden materialet modtages. Vejledningen findes på nogle, men ikke alle biblioteker, og ikke til hjem-lån. 6. Opret en særlig hurtig procedure for udstationerede erhvervsfolk over 24 år. 3. Ventetiden på et CPR-nummer er for lang Det er nødvendigt at have et CPR-nummer. Eksempelvis skal det bruges, når man underskriver lejekontrakt, opretter et telefon-abonnement, har brug for lægehjælp mv. Det skal også bruges, når man tilmelder sig dansk-kurser, og når man melder sine børn i skole. Det er med andre ord udgangspunktet for deltagelse i det danske samfund. Set i det lys, mener en stor del af både lønmodtagerne og arbejdsgiverne, at det tager for lang tid at få et CPR-nummer. Det skyldes, at kommunen skal have forevist en gyldig opholdstilladelse for at kunne udstede et CPR-nummer.

11 11 H Hvis jeg dumper køreprøven én gang til på grund af sproget, så flytter vi. Det er det ikke værd. Ægtefælle til udenlandsk ansat hos A.P. Møller-Mærsk Eftersom mange udenlandske arbejdstagere har mulighed for at begynde at arbejde, inden de får deres CPR-nummer, opfattes det som endnu en hindring. Status: Dette problem blev også omtalt i barrierekataloget, som skulle have været behandlet af regeringen i slutningen af september. Indtil nu er der ikke sket noget i sagen. Udlændinge bosiddende i Frederiksberg kommune kan få deres CPR-nummer, umiddelbart efter de har fremlagt en gyldig arbejdstilladelse og altså inden de får opholdstilladelsen. Det kunne andre kommuner tage ved lære af. Anbefalinger: 1. Udsted CPR-nummeret samtidig med arbejdstilladelsen. Indfør et system, som automatisk genererer et CPR-nummer, der straks videresendes til Indenrigsministeriet. 2. Indfør et loft på ventetiden på eksempelvis seks uger fra arbejdstilladelsen er givet til et CPR-nummer er modtaget. 4. Mangel på job til medfølgende ægtefæller truer integrationen og fastholdelsen af udenlandske medarbejdere I de fleste tilfælde er de højtuddannedes ægtefælle og/eller partner også velkvalificeret. Desværre bliver deres muligheder for at få job i Danmark og deres betydning for arbejdsstyrken ofte overset. I følge Expat Study 2006 synes 72 procent af de udenlandske, højtkvalificerede arbejdstagere, der er kommet til Danmark, at det er vigtigt, at ægtefællen også kan finde et job. Men kun 45 % vurderer, at muligheden er til stede. Det er altså svært for ægtefællen at få et arbejde, hvilket også vanskeliggør integrationen af familien. Danmark forpasser udnyttelsen af store ressourcer og talenter. Fastholdelse af en velkvalificeret medarbejder afhænger i høj grad af familiens trivsel. Beskæftigelse har stor betydning for en vellykket integration, og ægtefællen/partneren vil i højere grad trives, hvis han eller hun får et arbejde. Dette sikrer ikke én, men derimod to højt kvalificerede medarbejdere. Hvis ikke integrationen lykkes, er det vanskeligt at fastholde den oprindelige medarbejder, og det betyder et tab for både virksomheden og Danmark. Status: Et konsortium bestående af Dansk Erhverv, Copenhagen Post og Finansrådet vandt et offentligt udbud om at oprette et nationalt netværk i foråret 2009, udbudt af Økonomi -og Erhvervsministeriet. Netværket, Expat i Danmark, blev etableret som et forsøg på at styrke integrationen. Netværket har bl.a. en jobbørs for den medfølgende partner, faciliterer sociale relationer mellem expats, og rådgiver regionale og lokale myndigheder om dannelse af netværk og aktiviteter, der kan få familierne til at blive i Danmark. Det er dog for tidligt at vurdere, om netværket har opnået sin hensigt. Derudover har en lang række offentlige myndigheder med Arbejdsmarkedsstyrelsen i spidsen samarbejdet om skabelsen af online-portalen Workindenmark. Portalen har til formål at matche udenlandske jobsøgere med danske virksomheder, dvs. ikke blot gøre det lettere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, men også hjælpe medfølgende ægtefæller med at få kontakt til potentielle arbejdsgivere. Anbefalinger: 1. Opret en jobportal på engelsk specifikt til medfølgende ægtefæller. Tilskynd virksomhederne til at bruge denne portal 2. Etabler beskæftigelsesrådgivning til medfølgende ægtefæller.

12 12 På lang sigt: Danmark skal udarbejde en strategi, der fremmer konkurrenceevnen Anbefalingerne i denne Hvidbog adresserer en række specifikke og praktiske spørgsmål, som få vil kunne være uenige i, og som kan løses på en enkel måde. De langsigtede anbefalinger rækker videre og kan få mulige politiske konsekvenser. Ønsket om at bevare og om muligt forbedre konkurrenceevnen for dansk erhvervsliv kan alle sige ja til - det er lig med vækst, høje indkomster og flere jobs, hvilket igen medfører højere skatteindtægter, velstand og velfærd i det danske samfund. I modsat fald vil arbejdspladser enten gå tabt til konkurrerende, udenlandske virksomheder, eller i bedste fald blive flyttet til udlandet, hvor der er bedre adgang til talentmassen, og hvor erhvervsbetingelserne er bedre. Så mens vi er enige om målet, at bevare velfærden og skatteindtægterne i Danmark, er der langt fra enighed om, hvordan vi skal gøre det. Denne Hvidbog advokerer for, at der udarbejdes en omhyggelig, fælles strategi, som alle interessegrupper står sammen om. Uden fælles opbakning, kan det ikke lykkes. Derfor mener vi, at det er nødvendigt at tage stilling til følgende spørgsmål: a. Skal vi ændre vores indvandringspolitik, således at vi kan tiltrække flere udlændinge til Danmark i et hurtigere tempo? Danmark får øget behov for veluddannet arbejdskraft i de kommende år, og står samtidig overfor en faldende arbejdsstyrke og en demografisk udvikling, der ikke kan vendes indenfor de kommende 20 år. Undersøgelser viser, at i 2018 vil Danmark mangle personer med en erhvervsrettet uddannelse og med en videregående uddannelse. Nogle af de mest konkurrencedygtige lande bygger i øvrigt på indvandring. b. Har vi brug for en samlet erhvervsog talentstrategi for Danmark? Hvis ja, kan konsekvenserne være en beslutning om at fokusere på særlige sektorer og derefter opbygge uddannelser og kompetencer i verdensklasse måske på bekostning af andre uddannelsestyper? Måske det er nødvendigt både at begrænse visse uddannelser og samtidig øge incitamentet til at tage en uddannelse, der stemmer overens med den overordnede strategi? c. Har vi brug for yderligere reformer af det danske skattesystem? I almindelighed, for virksomheder, eller for udlændinge, der kommer hertil for at arbejde? Hvordan kan vi ændre vores image fra at fremstå som et lukket, reaktivt land til et åbent, proaktivt land, når det gælder opfyldelsen af målsætningen om at tiltrække veluddannet arbejdskraft? d. Hvad kan Danmark gøre for at kommunikere sit værdisæt til de grupper af personer og virksomheder, vi gerne vil tiltrække - og hvad er som udgangspunkt vores værdier? Ovenstående spørgsmål kan ikke besvares med hurtige løsninger. Det er nødvendigt først at afgrænse, hvilke områder vi skal ændre, og dernæst øge bevidstheden om dem i samarbejde med de relevante interessenter. Herefter skal besluttes, hvordan spørgsmålene skal undersøges (evt. af en arbejdsgruppe nedsat af staten). Endelig skal svarene formuleres, baseret på en dybtgående analyse af hvert enkelt problem. Jeg er virkelig imponeret over Danmarks evne til at forny sig. Bliv ved med at udvikle nye designs og fortsæt med at have fokus på innovation, det er den eneste måde at vinde på. H. Lundbeck Vi vil sparke dialogen i gang ved at pege på følgende to områder, som fortjener opmærksomhed: 1. Det danske uddannelsessystem er ikke tilpasset fremtidens behov Det er åbenlyst, at Danmark ikke vil være i stand til at producere den kritiske masse af højt uddannet arbejdskraft, der vil være nødvendig i fremtiden. En undersøgelse fra TrenEduc, udarbejdet for Dansk Erhverv, har vist, at der i 2015 vil mangle godt 6.000

13 13 universitetetsuddannede, og det vil stige til i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd anslår en endnu større efterspørgsel på uddannet arbejdskraft. Tilsammen peger det på, at det nuværende uddannelsessystem ikke er tilpasset erhvervslivets behov. Et faldende befolkningstal og en mulig mangel på uddannet arbejdskraft, gør det vigtigere end nogensinde at skabe et internationalt højt niveau i det danske uddannelsessystem. De demografiske udfordringer, Danmark står over for, kræver investeringer og kvalitetssikring i grundskolen på såvel offentlige som internationale skoler, på ungdomsuddannelserne, og på universiteter og andre højere læreanstalter. 2. Indvandringspolitikken hverken tiltrækker eller fastholder højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Danmark skal være bedre til at integrere og benytte sig af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft, hvis vi skal imødekomme den stigende globale konkurrence og øge mobiliteten på arbejdsmarkedet generelt. De to vigtigste årsager til, at arbejdsgivere ansætter højtuddannede udlændinge, er manglen på danske kandidater til ledige stillinger og manglen på særligt specialiserede folk. Andre vestlige lande ser det som en fordel at kunne tiltrække udenlandsk kvalificeret arbejdskraft. Danmark er ikke nået dertil endnu, men er så småt begyndt at erkende behovet og mulighederne. Vi skal gå fra at være reaktive til proaktive, når det gælder spørgsmålet om tiltrækning af udenlandske talent. Vi er afhængige af højt kvalificerede kollegaer til at styre vores forretning og til at imødekomme konkurrencen på markedet, men der er en risiko for, at vi i fremtiden vil få vanskeligt ved at finde velkvalificerede danske medarbejdere til vores virksomhed.

14 14 Konklusion På trods af de økonomiske udfordringer i 2009, som utvivlsomt vil fortsætte langt ind i 2010, er det vigtigt at Danmark ikke mister sit fokus. Såfremt Danmark skal vinde kampen om investeringer og ordrer, især indenfor de videntunge områder, skal vi udvikle et system, som understøtter bestræbelserne. Frem for alt skal Danmark kunne levere og fastholde tilstrækkeligt mange højtuddannede medarbejdere til at virksomhedernes konkurrenceevne og afkast på investeringer sikres. Et solidt erhvervsliv er af afgørende betydning for Danmarks velstand på lang sigt, og herunder at vi når målet om at være blandt de 10 rigeste lande i verden, målt i BNP per indbygger. For at Danmark skal kunne tiltrække og fastholde højtkvalificerede medarbejdere, skal det være attraktivt at arbejde og bo her. Små forhindringer kan være afgørende for beslutningen om at flytte hertil, så det er vigtigt for Danmarks fremtid at fjerne barriererne så hurtigt som muligt. Forhåbentlig vil Hvidbogens rekommandationer tilskynde Danmark til at handle hurtigt og effektivt. En langsigtet strategi er imidlertid også afgørende. Planlægning skal begynde i dag, så der sikres et tilstrækkeligt udbud af arbejdskraft. AmCham Danmark og Copenhagen Capacity repræsenterer et bredt udvalg af internationale virksomheder i Danmark, og vi arbejder på at fremme nye investeringer i landet. Vi ønsker at finde holdbare og langsigtede løsninger på udfordringerne omkring højtkvalificeret arbejdskraft, udfordringer der truer Danmarks fremtidige konkurrenceevne. Ønsket er, at der indledes en konstruktiv dialog med de centrale beslutningstagere, og vi står klar med en hjælpende hånd til at udvikle de bedst mulige løsninger.

15 Ved at samarbejde, kan vi forbedre Danmarks evne til at tiltrække og fastholde højt kvalificerede talenter i dag og i morgen. 15

16 OM AMCHAM DENMARK Det Amerikanske Handelskammer i Danmark (AmCham Denmark) er en non-profit, ikke-statslig interesseorganisation som repræsenterer en række virksomheder, der aktivt investerer i Danmark og USA. Som talerør for internationale virksomheder i Danmark har AmCham en forpligtelse til at skabe et konkurrence- og bæredygtigt investeringsklima i Danmark, samt at gøre sin del for at mindske barriererne for transatlantisk handel. Om Copenhagen Capacity Copenhagen Capacity er hovedstadsregionens inward investment agency, hvis mission er at promovere regionen internationalt med henblik på at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder. Udenlandske virksomheder bidrager positivt til velfærden i Danmark idet udenlandske virksomheder medbringer ny viden, øget konkurrencekraft og skaber vækst og nye arbejdspladser, når de etablerer sig i Danmark. I forbindelse hermed arbejder Copenhagen Capacity på at forbedre rammevilkårene for virksomheder, således at flere virksomheder ønsker at etablere sig i Danmark. OM Heidrick & Struggles Heidrick & Struggles er verdens førende virksomhed indenfor topledelsesrådgivning og -rekruttering. Se Igennem de seneste 14 år har Heidrick & Struggles med succes udviklet sin forretning i Danmark og arbejder således i dag på bestyrelses- og direktionsniveau for Danmarks største virksomheder og organisationer. Christians Brygge København V Gl. Kongevej København V Hammerensgade 1, 3 sal 1267 København K

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Thomas Bustrup, Direktør, DI

Thomas Bustrup, Direktør, DI Thomas Bustrup, Direktør, DI Agenda 1. 2. Det danske 3. Kamp om talenterne 4. Tendenser 5. Hvordan imødekommer vi udviklingen? 6. Hjælp til international rekruttering og mobilitet 2 Talent, not capital,

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i forskellige lande. Den sammensatte

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

DA nma rk talent som konkurrenceparameter

DA nma rk talent som konkurrenceparameter DA nma rk talent som konkurrenceparameter Danmark har brug for en national talentstrategi for at øge produktiviteten og genvinde konkurrenceevnen Med udsigt til en markant tilbagegang i den europæiske

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Regeringens udspil til en reform af international rekruttering

Regeringens udspil til en reform af international rekruttering Den 10. april 2014 Regeringens udspil til en reform af international rekruttering 1. Indledning og samlet vurdering Udspil til reform af international rekruttering Regeringen har den 10. april præsenteret

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Højtuddannede flytter fra skatten

Højtuddannede flytter fra skatten Organisation for erhvervslivet 19. december 2008 Højtuddannede flytter fra skatten AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG KONSULENT LISE SAND FREDERIKSEN, LSF@DI.DK Når danskere flytter

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet.

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. Formandens tale til topmødet 2014 -- Det talte ord gælder -- I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. I Danmark

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE BRIEF 28. april 2015 FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Kereto Gormsen +45 60 13 83 19 lkg@thinkeuropa.dk

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

BECOMING A COPENHAGENER. Michael Ryan Andersen Chef for Vækst og Internationalisering Københavns Kommune

BECOMING A COPENHAGENER. Michael Ryan Andersen Chef for Vækst og Internationalisering Københavns Kommune BECOMING A COPENHAGENER Michael Ryan Andersen Chef for Vækst og Internationalisering Københavns Kommune International House Copenhagen er et velkomstcenter med alle services under ét tag Vi vil gøre det

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danmark ligger blandt de lande i OECD med den største erhvervsdeltagelse. Dvs. en stor del af befolkningen i den erhvervsaktive alder deltager på arbejdsmarkedet. Ses

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens arbejdsmarked Lars Djernæs, seniorrådgiver ved Nordisk Ministerråds sekretariat 1 Fremtidens arbejdsmarked Ministerrådet for Arbejdslivs samarbejdsprogram 2013-16 www.norden.org (ANP 2013:754)

Læs mere

Produktivitet og den politiske dagsorden

Produktivitet og den politiske dagsorden politiske dagsorden Lars Disposition Dansk produktivitetsudvikling er et blandet billede Produktivitet på DI s dagsorden Produktivitet på den 2 DI s seneste prognose oktober 2011 Udvikling i arbejdsstyrken

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram

Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram Velkommen Tema: Hvordan bliver de danske universiteter blandt verdens bedste både indenfor forskning og de højere uddannelser? Program for dagen:

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE Afholdes af International House North Danmark & Dansk Industri Global Talent - Regionalt fokus - Formålet er at tiltrække, modtage og fastholde international

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst Flere medarbejdere til et Danmark i vækst - En andengenerationsreform der skal adressere flaskehalsudfordringer på det danske arbejdsmarked Dansk økonomi er sund, og vi er endelig ude af den største økonomiske

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Faktaark: Indholdsfortegnelse

Faktaark: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fast track-ordningen Forslag om målretning af greencardordningen Forskerskatteordning lempes med 10.000 kr. pr. måned Initiativer om internationale grundskolepladser og flere udbud

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 23.3.2015 2014/2235(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede:

Læs mere

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen.

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Danmarks nationale og Greater Copenhagens officielle investeringsfremme organisationer. Hvem er Copenhagen Capacity? Region

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

Dødens gab mellem USA og Danmark

Dødens gab mellem USA og Danmark Den 7. oktober 9 Fokus på ud af krisen: Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores fire vigtigste samhandelslande: Tyskland, Sverige, og Storbritannien.

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED

FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED FLERE MEDARBEJDERE TIL ET DANMARK I VÆKST EN 2. GENERATIONSREFORM DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED 1 7 TILTAG DER SKAL ADRESSERE FLASKEHALSUDFORDRINGER PÅ DET DANSKE

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere