CHAUFFØRENNr. 3 marts 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHAUFFØRENNr. 3 marts 2010"

Transkript

1 CHAUFFØRENNr. 3 marts 2010 Overenskomstbrikkerne 2010

2 Kolofon Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København og Trafikfunktionærernes Fagforening. Redaktion og annonceekspedition Svanevej 22, box 918, 2400 Kbh. NV Tlf.: Fax.: Indhold ARTIKLER Overenskomstbrikkerne året for kvindernes internationale kampdag 6 Utallige fordele ved at være i CF 7 Vær opmærksom på G-dage 8 Markant stigning i ledigheden 9 Busbranchens Dialogforum 20 Ansvarshavende Jakob Andersen, formand CF Layout og tilrettelæggelse Per Thomasen, redaktør Lone Sandstrøm, journalist Oplag udsendes med P&T ISSN Tryk Typografen/CS Grafisk Stof til bladet Indlæg til CHAUFFØREN med navn og tlf.nr. sendes elektronisk til Der udøves ikke censur. Redaktionelle forkortelser kan dog forekomme af pladshensyn. Indlæg bragt i CHAUFFØREN dækker ikke nødvendigvis fagforeningens holdning og strategier. Afleveringsfrist og udgivelse Stof til næste nummer skal afleveres inden den 10. CHAUFFØREN uddeles senest den 1. i måneden 11 gange årligt. Juli og august er sammenlagt og udkommer 1. juli. I august udkommer fagbladet således ikke. Adresseforandring Meddeles til din fagforening. STOPPESTEDER TF s beretning TF s Regnskab Ordinær generalforsamling i TF 15 Branchegeneralforsamlinger 18 Nyt fra branche 6A 19 Erling Hartvig ny kasserer i CF 22 Ordinær generalforsamling i TSK 22 Generalforsamling i Landsklubb en for bybus- og rutebilchauffører 22 Sommerhusene 23 FASTE RUBRIKKER Leder 2 Adresser, brancher og telefonnumre 16 Direkte telefonnumre til CF 16 Branchebestyrelsesmøder 16 Brancheadresser med tlf., TF og TSK 17 Så meget har vi skaffet i faglige sager 18 Den Blinde Vinkel 24 Fra Retssalen 26 Arbejdsskader 27 Så meget har vi skaffet i arbejdsskadesager 27 Gratis advokatrådgivning 27 Vilhelms Hjørne 28 Fødselsdage og jubilæer 29 Navnestof, klubber og foreninger 30 Bagpartiet 32 Så meget har vi skaffet KR Beløbet er udbetalt til medlemmerne i faglige sager efter behandling Februar i Chaufførernes Fagforening i ,50 kr Følg udviklingen måned I alt for 2010 for måned i det kommende år ,71 kr Forsidefoto (og side 4-5) Overeskomstbrikkerne falder på plads Foto: Mia B. Gru Chaufføren 99. årgang 2

3 Leder Overenskomstforhandlingerne I skrivende stund er forhandlingerne mellem DI og CO Industri i fuld gang. Når du læser denne leder i Chaufføren er der mulighed for, at resultatet på dette område allerede er endt med enten sammenbrud eller forlig. Det er mig alligevel magtpåliggende at kommentere situationen. Samfundet ændrer sig hele tiden og igennem de seneste mange år, har arbejdskraftens frie bevægelighed i EU og de konstante udbud og udliciteringer af vore medlemmers arbejdsopgaver, tvunget os i fagbevægelsen til at forholde os til en nye virkelighed. En virkelighed hvor arbejdsgiverne også konkurrerer med hinanden på bekostning af vore medlemmers løn- og arbejdsvilkår. Der er ingen tvivl om, at målet ved de forstående forhandlinger naturligvis er, at der skal tilfalde medlemmerne den lønstigning der skal til, så ingen oplever reallønsnedgang. Men vi må også være realistiske og den økonomiske situation taget i betragtning, må vi nok indse, at tiden til den helt store lønfest ikke er inde. Vores hovedkrav til forhandlingerne denne gang, er at få lukket de huller på arbejdsmarkedet, hvor vi hele tiden skal forholde os til, at allerede opnåede overenskomstresultater bliver undermineret. Kært barn har mange navne, men at få dæmmet op for den sociale- og lønmæssige dumping, som er opstået på det danske arbejdsmarked, det er et forhold som alle parter bør have en interesse i at få løst, så alle i fremtiden kan stole på aftaler der bliver indgået og på at arbejdsgiverne ikke udøver konkurrenceforvridning i forhold til hinanden ved at dumpe vore forhold. Det er også min opfattelse, at der skal store indrømmelser til fra arbejdsgivernes side for at få løst problemerne, hvis de mener en storkonflikt skal undgås. En konflikt som jeg i øvrigt vurderer at fagbevægelsen vil få både politikeres og befolkningens opbakning til. Især fordi misforholdet omkring social- og løndumping også bevirker, at arbejdet i højere og højere grad bliver udført med udenlandsk arbejdskraft. Og det er at lægge gift ud for den kaotiske situation med stigende arbejdsløshed, som vi i forvejen har i landet. Vi skal have stoppet den sociale- og lønmæssige dumping og det skal være nu! Jakob Andersen Formand for Chaufførernes Fagforening CHAUFFØREN marts 2010

4 Overenskomstbrikkerne 2010 Af Bent Møller Jensen Formand for TF Overenskomstforhandlingerne 2010 er gået i gang. I skrivende stund er der endnu ikke kommet noget gennembrud ved forhandlingerne, hverken det ene eller det andet sted. De fleste overenskomster udløber den 28. februar, enkelte f.eks. Falck, har en anden udløbsdato. Fagbevægelsen har sendt første, og sender inden bladets udgivelse andet, strejkevarsel, således at en konflikt kan tage sin start dagen efter udløbet af overenskomsterne, altså den 1. marts. Ligeledes har arbejdsgiverne afsendt første og andet lock-out varsel. Vanen tro er de lidt bagefter, og deres lockout kan som regel starte marts. Men sådan kommer det nok ikke til at foregå. Forudsat at der ikke sker noget helt og totalt uventet i slutningen af februar, så vil de videre forhandlinger komme til at foregå indenfor forligsmandslovens rammer. Og helt som vanligt vil forligsmanden udsætte konflikten i 14 dage, og hvis der ikke er opnået forlig i den periode yderligere 14 dage, og såfremt der heller ikke opnås forlig der, vil en konflikt først kunne træde i kraft den 2. april Skulle forligsmanden i stedet i løbet af de to gange 14 dage havde opnået gennembrud og kunnet strikke forlig sammen, eller en såkaldt mæglingsforslag, indeholdende de forskellige overenskomster, skal forslaget sendes til urafstemning, hvilket formentlig vil tage en tre uger, og først efter et konstateret NEJ ved en sådan urafstemning vil en konflikt kunne træde i kraft omkring den 25. april. Hvad er det så man er uenige om? Der er selvfølgelig en lang række krav til forbedringer på de forskellige over- 4

5 enskomster, som fagforeningerne har rejst, og der er kravene om en fortsat udvikling af reallønnen. Disse krav skal imødekommes af arbejdsgiverne, der sædvanligvis stiller op med krav om forenklinger af overenskomsterne, yderligere fleksibilitet og lignende af samme skuffe. Overordnet tegner sig nye temaer I fagforeningerne vil vi gerne sikre os mod løndumpning af vore medlemmers arbejdspladser, med de kontante trusler fra især de nye EU-medlemslande og deres arbejdskraft. Man forsøger derfor at kunne videreføre overenskomstforholdene længere ud, end bare der hvor den gælder nu. Dertil kommer krav om yderligere sikkerhed og bedre opsigelsesvarsler. Dette ikke mindst set i lyset af, at arbejdsløshedsdagpengenes værdi er raslet ned under den nuværende regering, fra de oprindeligt udgjorde omkring 80% af den oprindelige indtægt til i dag omkring 50%. Overfor dette er arbejdsgivernes krav. De har spillet ud med den ultimative krav om fleksibilitet. Den indebærer at der ikke skal gives ekstra tillæg for arbejde om aftenen eller natten, for arbejde på søn- og helligdage. Ligeledes kræver de at, de skal kunne forhandle direkte med tillidsmændene på de enkelte arbejdspladser om forandringer af overenskomsterne og ikke skal bruge de lokale fagforeninger etc. Og så har de i ly af finanskrisen, helt fornærmeligt, ønsket en direkte lønreduktion. En lønreduktion vel at mærke for de der er i produktionen, ikke på direktionsgangen. Hvordan det videre slag kommer til at foregå, beder vi dig holde øje med pressen. Radioavis og TV. Vi vil efter bedste evne forsøge at holde dig afgørende opdateret gennem vore hjemmesider, men det vil hovedsageligt være på det overeordnede plan og ikke på de enkelte overenskomster. CHAUFFØREN marts 2010

6 100 året for kvindernes internationale kampdag Af Bent Møller Jensen I år er det 100-året for kvindernes internationale kampdag, den 8. marts. Dagen blev stiftet på den internationale kvindekongres, som Socialistisk Internationale holdt i Denne kongres blev faktisk afholdt i København, og ydermere bemærkelsesværdigt på adressen Jagtvej 69 i hovedstaden. På det tidspunkt tjente adressen nemlig som bo for den spirende arbejderbevægelses Forsamlingsbygning. At det netop blev den 8. Marts der blev valgt som dato i 1910, skyldtes at der to år forinden i New York havde været holdt en stor kvindedemonstration, der krævede lige rettigheder for kvinder, og som egentlig også var vendt mod de kræfter, der nøjedes med alene at kæmpe for kvinders stemmeret. Dagen er senere indgået blandt andet i en FN-resolution, der anbefaler at man fejrer dagen. Også her i landet vil der være en række begivenheder der kommer til at foregå den 8. marts, til støtte for den fortsatte kamp for ligestilling. Både kvinder og mænd er naturligvis velkomne til at deltage i arrangementerne, da en reel ligestilling mellem ligeværdige mennesker, er en sag for alle, uanset køn, alder og fag. I Danmark døjer vi stadig med den ulige lønfordeling der er mellem kønnene. Ofte camoufleret ved, at der nok gives samme løn på samme arbejdsplads, men når man lægger de forskellige lønsatser sammen, ser man tydeligt at de typiske kvindefag, har en langt ringere lønudvikling end de typiske mandefag. Vi anbefaler arrangementet som LO- Storkøbenhavn arrangerer. Den 8. marts 2010 vil der være rig mulighed for at deltage i demonstrationer, teater, fyraftensmøder og fester rundt om i København, her er et lille uddrag af begivenheder: Kl har FIU Kønsligestilling et arrangement på Københavns Rådhus med Forumteater, sang og musik. Kl starter LO Storkøbenhavns demonstration med parolen Lige løn, lige ret, lige vilkår Hvad venter vi på? Turen starter fra Rømersgade og til Enghave Parken, hvor der sluttes af med underholdning og folkekøkken. Kl starter 8.marts-initiativet under parolen Nej til sexkøb, deres rute fra Rådhuspladsen i København (ruten går over Vesterbro og tilbage igen). Kl byder LO på folkekøkken og taler på Islands Brygge Kl åbner Kvindeforum, VerdensKulturCentret, Nørre Alle 7, Kbh. N., en fotoudstillingen Min elskede forening om kvindeforeningers hverdagsliv og aktiviteter. Kl begynder et arrangement i VEGA, arrangeret af FOA, de faglige og politiske ungdomsorganisationer. Kl afslutter 8. marts koordinationsgruppen i Huset i Magstræde med en hyggelig fest. Her vil det være muligt at hvile fødderne, købe lidt mad og drikke. Arrangementet er åbent for alle interesserede og hvor kvindefotogruppen foqus viser en serier fotos fra 8. marts-initiativets demonstrationer 2009/08. Se mere på om de forskellige arrangementer der foregår i København. LO og LO Storkøbenhavn, 3F Bygge-, jord- og miljøarbejderne, 3F Hotel og Restauration, 3F Industri og Service, 3F Lager, Post og Service, 3F Kastrup og Omegn, FOA Forbundet, FOA Kommunale Lønarbejdere i Storkøbenhavn, FOA/PMF afd.1, FOA Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn, HK Service Hovedstaden, HK Kommunal Hovedstaden, HK IT, medie og Industri Hovedstaden, HK Stat Hovedstaden, Ejendomsfunktionærernes Fagforening København, Dansk EL- Forbund København, Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Fødevareforbundet Sjælland og Øerne, Socialpædagogerne Storkøbenhavn, TIB afdeling 9 København, FTF Region Hovedstaden, BUPL Hovedstaden, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Enhedslisten, Dansk Metal, Dansk Metal Hovedstaden og Dansk Metal Tele Øst. 6

7 Vognmand Ole Christensen fra Københavns Taxa, havde givet sine chauffører fri til mødet Utallige fordele ved at være i Chaufførernes Fagforening Fotos: tjoc Af Lone Sandstrøm Organisationsprocenten i taxibranchen er uhyggelig lav. Jeg vil tro den er på omkring 20 procent, siger næstformand i branche 2, Bo Weye. Så agitationsbussen har været ude at køre igen. Og der har også været afholdt møde for taxichauffører på Svanevej om fordele ved medlemskab af Chaufførernes Fagforening. Stormøde for taxichauffører Medio januar afholdt Chaufførernes Fagforening sammen med vognmand Ole Christensen fra Københavns Taxa et stort møde på Svanevej med omkring 40 deltagere. Ole havde givet alle sine chauffører fri, så de kunne deltage. Mødet blev åbnet med at Chaufførernes Fagforenings formand, Jakob Andersen bød velkommen og fortalte om vigtigheden af at stå i fagforening. Herefter fortalte Chaufførernes Fagforenings agitator om, at hvis man bruger alle de fordele der følger med i et fagforeningsmedlemsskab, så som gruppelivsforsikring, Forbundsfamilieforsikring, LO-Plus-kortet, så er det lige før, at man får penge for at stå i fagforening. De 500,50 kr. er i al fald hurtigt tjent hjem. Mange bliver snydt Og der er god brug for at få budskabet ud. For mange taxichauffører er ikke medlem af fagforeningen. Og mange bliver derfor snydt for pension, gruppeliv og fordele hos Alka samt diverse andre goder. Det viste agitationen i januar med al tydelighed. Her var stort set ingen chauffører i fagforening. - Den primære årsag er, at taxichaufførerne synes det er for dyrt. Men det er rigtigt dyrt at blive snydt for 9,6 procent i pension samt forsikring ved kritisk sygdom og lignende, siger agitator i Chaufførernes Fagforening, Torben Joconde. - Vognmændene bryder loven ved ikke at følge en kollektiv overenskomst og udbetale pension til taxichaufførerne. Men mange taxichauffører ved slet ikke, at de har ret til det, siger Bo Weye. - Det er snyd og humbug med den manglende pension, som vognmændene putter lige i egen lomme. For når man udregner hvor meget en taxikørsel skal koste, bruger man tal fra Danmarks Statistik, hvor pensionen er medregnet. Så chaufførernes uvidenhed bliver groft udnyttet og vognmanden, ja, han snupper pengene. - Det tangerer til snyd med offentlige midler. CHAUFFØREN marts 2010

8 Akasse information Vær opmærksom på dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren - G-dage Jeg synes simpelthen, at det er for dårligt at 3F ikke prioriterer it-systemet noget højere, for vi kører med et system, der ikke er up to date. Af Lone Sandstrøm I Chaufførernes Fagforenings A-kasse oplever man problemer med, at medlemmerne ikke er opmærksomme på G-dage. - Når et medlem bliver opsagt med almindelig overenskomstmæssig varsel, så skal de tre første ledighedsdage G-dage - betales af arbejdsgiveren. Ydelsen svarer til dagpengesatsen på 752 kr. om dagen brutto. - Man skal selv rykke arbejdsgiveren for sin G-dagsudbetaling, siger leder af Chaufførernes Fagforenings A-kasse, Lene Korkmaz. Ingen dagpenge de første tre dage Du kan ikke få arbejdsløshedsdagpenge fra din A-kasse de første 3 dage efter, at du er stoppet med arbejde hos en arbejdsgiver. I stedet skal din arbejdsgiver betale dig dagpengegodtgørelse - G-dage - de første tre dage, hvor du er ledig. Du har kun ret til G-dage, hvis du er medlem af en A-kasse og har været ansat som lønmodtager. Du skal også sammenlagt have haft 74 arbejdstimer, hos samme arbejdsgiver inden for de sidste 4 uger før arbejdsophøret. Arbejdsgiverbetalte G-dage Din arbejdsgiver skal betale G-dage, hvis du bliver afskediget, bliver hjemsendt, ophører med opgave- og tidsbestemt ansættelse og lignende, sættes på arbejdsfordeling eller får nedsat din arbejdstid. Hvor meget får man? En G-dag svarer til den maksimale dagpengesats. Hvis du har ret til G- dagsudbetaling for en halv dag, får du halvdelen af den maksimale dagpengesats. Satserne i 2010 er 752 kr. for en hel G-dag og 376 kr. for en halv G-dag. Betaling for en G-dag beskattes som A-indkomst. Der bliver ikke beregnet feriegodtgørelse, trukket arbejdsmarkedsbidrag, ATP eller beløb til Den Særlige Pensionsopsparing af betalingen for en G-dag. Kontakt din A-kasse, hvis du er i tvivl om din ret til G-dage, eller hvis du ikke har fået G-dagene udbetalt fra din arbejdsgiver. Foto: Per Thomasen 8

9 Markant stigning i ledigheden Af Lone Sandstrøm Nye ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at arbejdsløsheden fra november til december 2009 steg med fuldtidspersoner. Dermed er næsten 2/3-dele af ledighedsfaldet fra den seneste højkonjunktur sat over styr. I Chaufførernes Fagforenings A-kasse mærker de også stigningen. - Siden jeg startede i A-kassen 1. juli 2009 er antallet af ledige steget fra 214 til 348, siger leder af A-kassen, Lene Korkmaz. Det er en markant stigning på så kort tid og det medfører en hel del merarbejde. Bureaukrati, administration af blanketter, samtaler i en uendelighed samt et it-system, der fra Forbundets side ikke er fulgt med tiden tager sin tid. Da systemet ikke kan følge med, er afdelingerne ikke gearet til bl.a. de dagpengekørsler, der er i 3F, hvilket skaber en til tider kaotisk situation. Partnerskabsaftale med Københavns Kommune Efter vi har indgået en partnerskabsaftale, der gælder for medlemmer bosat i Københavns Kommune, har vi overtaget forpligtigelsen for de ledige de første 26 uger. Det medfører at vi skal have de ledige til samtale efter henholdsvis tre samt seks måneder, ved mindre de selv vælger jobcentret til. Ellers skal de automatisk til samtalerne hos os. Medlemmerne skal i forbindelse med den nye aftale gå i jobklub, hvor de får mulighed for at få hjælp til at oprette og vedligeholde deres CV, inspiration til efter og videreuddannelse og hjælp til ansøgninger samt mulighed for at møde repræsentanter for de arbejdspladser, der ligger indenfor deres faglige søgeområder. Vi håber, at det vil være til hjælp for medlemmerne. Enorme it-problemer Desværre har 3F ikke prioriteret itsystemet højt nok, så vi har enorme problemer, når der skal køres dagpengekort, fordi systemet enten kører for langsomt eller går ned, fortsætter Lene. Man er fra 3Fs side gået i gang med at udvikle et nyt program, men det er tidligst færdigt i Og indtil da bliver vores it-system ikke opgraderet. Som ansatte i A-kassen har vi mange forbedringsønsker som vil kunne lette vores arbejde, men det har ikke været prioriteret. Da ledigheden pludseligt er steget giver det en masse problemer. Dette giver specielt problemer i forbindelse med kørsel af dagpengene. Alle afdelinger i landet kører dagpengekort de samme dage og da systemet går ned kan vi ikke nå det til tiden og medlemmerne får pengene for sent. Der er nedsat service under dagpengekørslen på grund af stress og medlemmerne bliver selvfølgelig irriterede og sure. Jeg synes simpelthen, at det er for dårligt at 3F ikke prioriterer it-systemet noget højere, for vi kører med et system, der ikke er up to date. CHAUFFØREN marts 2010

10 Beretning Bent Møller Jensen, formand Foto: Per Thomasen Denne beretningsperiode har både været omtumlet, begivenhedsrig og begivenhedsløs. Det har været en periode der totalt og aldeles har været præget af, at vor arbejdsgivermodpart har ønsket at frigøre sig fra deres overenskomstforpligtigelse overfor os og vort nuværende forbund FOA. Den har derfor været begivenhedsrig på store sager, men begivenhedsløst på de mange små sager, som samlet set er med til at gøre arbejdsdagen bedre for medlemmerne. Opsigelsen af overenskomsten Da TF s bestyrelse tidligere på året spåede, at Arriva ville opsige vores overenskomst, var der ikke mange der troede på os. Nu var det ikke kun en fornemmelse vi havde, men en fortolkning baseret på vores direkte kontakt med arbejdsgiveren. Arriva mente nemlig, at spillet om de forskellige overenskomster kunne ende med, at der både på Ryvang og på det nye Amageranlæg ville være to gældende overenskomster; nemlig TF-overenskomsten og 3F s tillægsoverenskomst. Denne situation ville være noget Arriva skulle leve med resten af den tid, de kørte bus i København. Andre arbejdsgivere har prøvet det samme, men kun for en kortere periode, når de har modtaget virksomhedsoverdragede kolleger fra vor overenskomst. For de andre arbejdsgivere har det været dyrt, at skulle have driften kørt efter to vidt forskellige sæt arbejdsregler. Men det har været en meromkostning, de kunne se en ende på, så snart retsvirkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven faldt bort. For Arriva ville der ikke være nogen ende på denne meromkostning. Med baggrund i den noget opsigtsvækkende dom der faldt i Unileversagen i 2008, fandt arbejdsgiversiden, at fortolkningen af Hovedaftalen mellem LO og DA ville give dem mulighed for at komme ud af overenskomstforholdet med os ved at afgive et simpelt opsigelsesvarsel. Vor overenskomst, er ligesom langt de fleste på det private område, omfattet af opsigelsesreglerne for overenskomstforhold, som er aftalt mellem de to hovedorganisationer i Hovedaftalen, nærmere bestemt 7.1 og 7.2. Disse paragraffer kom ind i Hovedaftalen i 1960, og selvom teksten i disse paragraffer rummer muligheden for at opsige en overenskomst til udløb med 3 måneders varsel, så har der på LO-siden hersket en opfattelse af, at det alene kunne ske såfremt en anden overenskomst trådte i stedet, en anden overenskomst tegnet af akkurat de samme to parter. I vort tilfælde Arriva og FOA. Men med Unilever-dommen, blev det klart for LO-siden, at det udvidede formandskab i Arbejdsretten, de tre juridiske dommere (Højesteretsdommere) fandt, at fortolkningen måtte 10

11 være, at en overenskomst kun kan opsiges mellem to parter og erstattes af en anden overenskomst mellem to parter, såfremt de to nye parter begge var medlemmer af de samme to hovedorganisationer, som de to oprindelige. Samt at der måtte være en geografisk og fagligt identitet med den overenskomst der skulle erstatte den oprindelige. Det lyder indviklet, og det er det såmænd også. LO-siden har reageret på Arrivas ensidige opsigelse af vore arbejdsforhold, og sagen blev behandlet i Arbejdsretten den 26. januar dette år. Igen med et udvidet formandskab. Her skal nævnes, at det også er med de samme juridiske dommere, som domfældte i Unilever-sagen. Desværre kan afgørelsen af dommen først komme i den mundtlige beretning, idet dommerne først offentliggør dommen 1. marts, oplyste de på retsmødet. LO s stærkeste argument er, at på det tidspunkt arbejdsgiverne valgte at opsige vor overenskomst, havde de i en anden verserende sag, nægtet at 3F s tillægsoverenskomst var gældende på Ryvang. To overenskomster, to steder. For samtidig med, at arbejdsgiverne rumlede med at opsige vores overenskomst, var der et forløb, der kunne føre til den situation, som Arriva opfattede som for omkostningstung. Nemlig en sag, der berørte kolleger der var kommet fra andre anlæg, til Ryvang, hvor der var for korte varsler i forhold til deres flytning med mere. For at den sag kunne finde sin afgørelse, indebar det at man måtte tage stilling til, om 3F s tillægsoverenskomst kunne gøres gældende på Ryvang. I TF s bestyrelse mente vi, at det måtte ende således, at tillægsoverenskomsten var gældende på Ryvang. Og sådan endte det da også. Ikke fordi sagen blev afgjort af en opmand, men fordi de to parter, Arriva og 3F, blev enige herom. Og det kan vi som tredjepart ikke gøre noget ved. Der er fortsat aftalefrihed i Danmark. Og selvom sagen skulle bedømmes af en opmand, vil afgørelsen efter vor mening også falde således ud. Det bygger vi især på det juridiske notat, vi har fået udarbejdet sammen med FOA omkring dette. Omvendt havde vi også en interesse i, at vor overenskomst ikke alene og til alle tider, kun kunne være på et eneste anlæg, nemlig Ryvang. Der er ikke nogen eviggyldig fremtidssikring af dette anlæg. FOA anlagde derfor en voldgiftssag mod Arriva, for at de skulle anerkende, at vor overenskomst også var gældende på Amageranlægget. I TF s bestyrelse var vi fuldstændig overbeviste om, at vi ville vinde en sådan sag, det tilsiger 1 områdeparagraffen i vor overenskomst klart. Ydermere blev det også bekræftet af samme juridiske notat, som tidligere omtalt. Situationen ville altså være den, at tillægsoverenskomsten var gældende for alle medlemmer af arbejdsgiverforeningen i det gamle HT-område. Og FOA s overenskomst ville være gældende på alle Arrivas anlæg i Københavnsområdet, sådan som overenskomstens 1 siger. Foranlediget af denne situation, ville Arriva benytte den retspraksis fra Arbejdsretten der var tydeliggjort gennem Unilversagen 2008, for at komme ud af den mindste af de to overenskomster der således ville gælde på to Arrivaanlæg i København. wafstemning i TF På denne baggrund, blev der taget skridt til, at TF atter søgte hen mod det faglige fællesskab vi har med vore kolleger organiseret i Chaufførernes Fagforening. Karin Kofod, næstformand Foto: Per Thomasen Og med en enstemmig generalforsamlingsbeslutning, blev spørgsmålet om at sammenlægge os med Chaufførernes Fagforening under 3F, sendt til urafstemning. Denne urafstemning havde en pæn høj valgdeltagelse og endte med 699 sagde JA og 89 sagde NEJ. Det var dog ikke alene den situation vi var bragt i eller kunne bringes i, igennem diverse faglige voldgifter og CHAUFFØREN marts 2010

12 Beretning OK 2010 Overenskomstforhandlingerne er gået i gang. De er begyndt i krisens tegn. I et samfund der på det aller alarbejdsretssager, der gjorde at afstemningen forløb således. Det skyldtes også de helt klare tilkendegivelser fra Arriva om, at såfremt de anlagte sager skulle ende med, at de måtte bide i det sure æble og acceptere to forskellige overenskomster på de to anlæg, så ville de søge andre veje, for at komme ud af overenskomstforholdet med os. Per Thomasen, bestyrelsesmedlem Foto: Inga Larsen Om det skulle ske gennem konflikt, gennem salg af anlæg, gennem udfasning af TF-medlemmer eller lignende står stadig uklart, og vil måske også forblive uklart, såfremt arbejdsgiverne får medhold i arbejdsretssagen og dommen den 1. marts i år. Medlemmerne valgte derfor at sikre deres nugældende vilkår gennem de garantier, som et forenet CF og TF kunne give i et samarbejde med Arriva og på den baggrund fik afstemningen det meget klare resultat. Men det har ikke været noget let og utøvet valg for nogen, Med de mange tilkendegivelser vi har fået både før, under og efter afstemningen, er det med vemod og irritation, at mange har måttet indse, at vi nu skal ophøre som selvstændig fagforening og i stedte være med i et større fællesskab. Og det skal også slås fast, at vi ikke forlader FOA, på grund af utilfredshed med forbundet. Vi har sammen med dem opnået store og væsentlige fremskridt for buschaufførerne på det kommunale område. Nu har andre valgt, at vi skal tilhøre den private overenskomstverden. Det gør udfordringen endnu større. Det skal derfor være med uformindsket styrke vi går ind til det arbejde, sammen med vore kolleger, hvor de så end arbejder netop nu. Sammenlægningen og nye udfordringer Men det større fællesskab åbner også for mulighederne for langt bedre at kunne opnå langsigtede resultater til gavn for buschaufførerne. I det intense og minimalistiske udbudsmarked der findes for busdriften, er der lagt op til, at den arbejdsgiver der bedst kan skære udgifterne ned, er den der står med hele busdriften. Det i sig selv gør, at bedre forhold hos en arbejdsgiver, hurtigt kan blive afløst af ringere vilkår hos en anden, fordi denne ikke har en eventuel meromkostning. Det er ikke hensynet til medarbejderne, hensynet til passagererne, hensynet til driften der bestemmer, hvilke arbejdsgivere der får busdriften. Det er den arbejdsgiver, der kan få sine ansatte til at yde mest, for færrest penge. Nok prøver Movia med diverse incitamentskontrakter, som både rummer en lille flig for de ansatte og endnu mere for passagerne og driften. Men det er kun små dråber i det store hav, der er fyldt med smertens tårer fra udpinte arbejdspladser, hvor der er langt mellem ekstravagance, ja bare omsorgsfuldhed for de ansatte. Det kan gøres bedre, det skal gøres bedre. Det er vi enige om i TF og CF. Det burde vi også kunne være enige med arbejdsgiverne og Movia om. Vi er i det yderste led af samfundets bærende serviceopgaver, så skal der være rum og plads til, at de ansatte, der skal yde den optimale kørefærdighed, årvågenhed, fornem service, konduite og passagervenlighed, bliver tilgodeset fra arbejdspladsen, med gode og sunde arbejdsvilkår, der kan give en ordentlig platform til hverdagens kraftanstrengelser i bylivet. Vi har mange gode regler i vor nuværende overenskomst. Der findes mange gode regler i tillægsoverenskomsten. Der findes mange gode intentioner i arbejdsgiverkredsen, hos Movia og hos politikere. Det er tid at forene disse og nå frem til noget bedre. En sammenlagt fagforening for chauffører i København er et godt udgangspunkt for med styrke og engagement at fremføre de synspunkter vore medlemmer har om hverdagen. En gylden start kan gives ved de kommende overenskomstforhandlinger. 12

13 vorligste er kørt langt ud på randen af økonomisk sammenbrud. De rigeste nåede at få en kraftig skattelettelse og dræne statskassen for flere penge, inden jagten på en fornuftig overenskomstløsning gik i gang for de mange tusinder, der til dagligt sørger for, at hele samfundet kan være rigt. I skrivende stund er der endnu ikke sket et gennembrud i forhandlingerne. To temaer står uafklaret Hvor lang tid skal overenskomstperioden være. Det er klart, at arbejdsgiverne nok helst så en forlængelse af de nuværende overenskomster i en fireårig periode. Aftalt i den dybe krises tegn. Omvendt ser LO-siden ikke nogen grund til langvarige overenskomster, når krisens dybde og omfang endnu ikke ligger klart. Og da slet ikke når det ikke vides, hvad arbejdsgiverne vil tilbyde i stedet for store lønstigninger. Det andet tema er, hvorledes LOlønmodtagere kan sikre sig mod den løndumping der opstår ved, at det ofte uregulerede åbne marked, gennem EU, lægger et stort pres på en stor del af vore arbejdspladser. Selv fik vi en forsmag på dette gennem den cabotagekørsel der skete i forbindelse med ekstrakørslen imellem Svanemøllen og Holte, da S-togene holdt stille. Men løndumping på andre chaufførområder, kan ikke undgå at have en afsmittende virkning på vort område. Vi kører ikke på en øde ø, uden påvirkning fra andre steder. Egentlig burde arbejdsgiverkredsen være interesseret i et samarbejde. De ønsker jo heller ikke at blive udsat for ublu konkurrence fra andre arbejdsgivere, der alene får ordrer ved at snyde deres ansatte eller ved ikke at overholde overenskomsterne i det land de arbejder i. De specielle forhandlinger er heller ikke i skrivende stund begyndt. Hvor langt og hvor meget der kan nås her, er naturligvis også beroende på, hvilke omkostninger, der ligger i de mere centrale overenskomster. Der skal dog ikke herske tvivl om at 3F, igennem deres krav og deres forhandlinger, søger at opnå mange af de regler som er gamle TF ere bekendt. Men selvom kravene er der, skal der være to til tango. Og desværre har det i mange år været svært at få arbejdsgiverne til at danse. Samarbejdet med CF Der har været et godt samarbejde mellem de to fagforeninger i årets løb. Vi har prøvet sammen at udfolde de udfordringer vi ser for fremtiden og forsøgt at slide de værste kanter af sammen. Det har været præget af god åbenhed. Men det er ikke en færdiggjort sammenlægning. Endnu kendes tidsterminerne ikke, bortset fra, at det senest vil ske 1. november i år. FOA s formand Dennis Kristensen, har dog givet tilsagn om, at FOA vil være behjælpelig i processen, forudsat at arbejdsretssagen ender med at vor overenskomst bortfalder og derfor kan man også forestille sig en hurtigere sammenlægning, såfremt dette resultat vil komme ud af arbejdsretsdommernes votering. Indtil videre har CF og TF knyttet bånd gennem en nøgtern analyse af situationen og ikke propagandistiske forestillinger om, hvordan det kunne se ud. Vi har også indtil nu, haft fuldstændig ret i vore vurderinger; Tillægsoverensomstens anerkendelse på Ryvang, som FOA ikke troede på, opsigelsen af vor overenskomst, som FOA ikke troede på og anerkendelsen af vor overenskomst på Amager som 3F ikke troede på. John Hansen, kasserer Foto: Per Thomasen Det drejer sig om kollegernes arbejdsliv. Om deres livsindkomst. Det kræver saglighed, fordrer nøgternhed og sandhed. Det kan ikke bygges på propaganda, uanset hvor smukke billeder der kan skabes i propagandaens navn. Arbejdsskader Arbejdsmiljøområdet er blevet et noget vanskeligt område at manøvrere i. Arbejdsskadestyrelsen er meget lang tid om at få afgjort sagerne. Vi ser ven- CHAUFFØREN marts 2010

14 Beretning tetider på op til et år, for at få behandlet sagerne. Det drejer sig desværre om både arbejdsskader og tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab. Det er desuden blevet meget vanskeligt, at få fleksjob. Det er desværre ikke mange, der er blevet visiteret til et fornuftigt fleksjob. Sygedagpenge Vi har også en del medlemmer, der Inga Larsen, bstyrelsesmedlem Foto: Per Thomasen Kontingentet for dette har siden starten været fastholdt på 180,- kr. Der har været stor tilslutning til ideen og staikke kan få sygedagpenge, fordi de er faldet for reglerne om 52 uger. De kan ikke få forlænget deres sygedagpenge. Det kan der være mange grunde til; men oftest er det fordi de lægelige papirer ikke gode nok, så også her er det op ad bakke. Information m.v. Beretningsåret har været begivenhedsrigt og der har været nok at informere om, så Sporvognen har ikke manglet stof. Først og fremmest fyldte opsigelsen af overenskomsten spalterne, sammen med diskussionen, generalforsamlingerne og de vedtagne afstemninger om sammenlægning med Chaufførernes Fagforening i 3F. Med vemod besluttede bestyrelsen, at Sporvognen december 2009, skulle være den sidste og fra årsskiftet udkom derfor det sammenlagte fagblad under navnet Chaufføren, med Jakob Andersen, Chaufførernes Fagforening, som ansvarshavende redaktør og Per Thomasen fra TF, som redaktør. Til bladet er også knyttet journalist Lone Sandstrøm, samtidigt med at der fortsat trækkes på gammelkendte skrivende kræfter. Det nye fagblad er blevet vel modtaget og der har været mange positive tilkendegivelser fra såvel tidligere Sporvogns- som tidligere Chaufførenlæsere. Bladet udkommer i et oplag på 6000 og dækker nu chauffører i hele Københavnsområdet. På - TF s hjemmeside - kan hele Chaufføren læses som live paper. Sitet opdateres løbende og er velbesøgt. Vi efterlyser dog en større diskussionslyst på hjemmesidens debatforum. TF-kalenderen for 2009 blev atter redigeret og layoutet i TF. Fotos var taget af Johnny Jonsson og Per Thomasen. Provinsforlaget forestod trykningen for os. Seniormedlemskab Siden den 1. april 2006 har TF tilbudt Seniormedlemskab til pensionister, enker og andre interesserede, som ikke er i aktiv tjeneste. dig flere tilmelder sig og får glæde af de tilbud, der er i ordningen. I skrivende stund er der ikke afklaring på situationen om en sammenlægning med Chaufførernes Fagforening og hvordan det skal influere på Seniormedlemskabet; men det meldes ud, så snart der er nyt i sagen. Valg Ved opstillingsfristens udløb til de ordinære valg, var der ikke indkommet kandidater til de genopslåede poster, derfor er næstformand Karin Kofod, kasserer John Hansen og bestyrelsesmedlem Per Thomasen genvalgt uden modkandidater. Ligeledes er Charlotte F. Gormsen genvalgt som administrationskontrollant. Forslag Ved fristens udløb var der ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. Slutteligt indstilles bestyrelsens beretning og regnskab til generalforsamlingens godkendelse. Vel mødt til generalforsamling torsdag den 25. marts 2010! TFs Bestyrelse 14

15 Regnskab 2009 Regnskabet for 2009 er ved at blive udarbejdet og vil kunne afhentes på tillidsmandskontoret på Ryvang og i TF på Svanevej forud for generalforsamlingen den 25. marts Som det ser ud på nuværende tidspunkt tegner det til, at vi lever op til det mindre underskud, som der var forventet i budgettet, hvilket vil sige godt kr. På indtægtssiden kan noteres, at vi har ramt meget godt, hvilket vil sige, at medlemstallet har været stabilt gennem året. På udgiftssiden er der tilsvarende samlet set ramt plet, om end der er lidt forskydning mellem de enkelte hovedgrupper. Lønningerne holder meget godt stik med budgettet, men er reelt blevet mindre, da det er lykkedes at tjene lidt skillinger ved nedbringelsen af årsværk i TF, opnået ved eksternt arbejde for CF udført af bestyrelsesmedlemmer. Men omvendt er udgifter til administration blevet en anelse højere det har været svært at forudse alle muligheder i forbindelse med etableringen på Svanevej, ligesom udgifter i forbindelse med flytningen først er faldet på plads i Som det fremgår andetsteds i beretningen, er det usikkert hvornår sammenlægningen med CF bliver en fuldbyrdet kendsgerning. Vi har derfor lavet et budgetudkast for 2010 så vi har noget at styre efter. Dette budget udviser et underskud i omegnen af kr. Men der er så ikke regnet med nedbringelse af årsværk i TF. Efter beslutningen om sammenlægning giver det ikke rigtigt mening at udveksle fakturaer med hinanden. Husk : 113 Ordinær Generalforsamling i Trafikfunktionærernes Fagforening Torsdag den 25. marts 2010 kl i salen i gården Svanevej 22,2400 København NV DAGSORDEN : l. Valg af dirigenter 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Protokol og beretning 4. Arbejdsresolution 5. Regnskab 6. Valg* 7. Forslag *ORDINÆRE VALG Valg iflg. TFs love 10 og 14. Ved opstillingsfristens udløb, var der ikke indkommet kandidatforslag derfor er næstformand Karin Kofod, kasserer John Hansen og bestyrelsesmedlem Per Thomasen alle genvalgt uden modkandidater. Ligeledes er administrationskontrollant Charlotte F. Gormsen genvalgt uden modkandidat. Ad. 7. Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Per Thomasen CHAUFFØREN marts 2010

16 Adresser, brancher og telefonnumre Direkte telefonnumre til Chaufførenes Fagforening Kasse, kontingent, gruppeliv, overflytning, optagelser Elsebeth Petersen, kontorassistent tlf A-kassen A-kasseleder: Lene Korkmaz,tlf. cpr. nr tlf Lilian Clausen, sagsbehandler, cpr. nr tlf Kjartan Brandsson-Nielsen sagsbehandler, cpr. nr tlf Grethe Movsing, sagsbehandler, cpr.nr. 1-9 tlf Bogholderi, kasserer Erling Hartvig, kasserer tlf Gitte Wensien, bogholder tlf Socialrådgivning (kun onsdag og torsdag) Ingelise Jensen, socialrådgiver tlf Faglig afdeling Jakob Andersen, formand tlf Eva Berthou, næstformand tlf Erik Jensen, faglig sekretær tlf Klaus Bang Sørensen, faglig sekretær tlf Torben Joconde, agitation tlf Sanne Jensen, sekretær tlf Peter Olsson, faglig konsulent tlf Medlems Service Center Feriehuse, tillidsmandskurser, Oplysningsafdelingen Ole Danmark, organisationssekretær tlf Torben Joconde, agitation tlf / Elsebeth Petersen, kontorassistent tlf CHAUFFØREN årsabonnement Årsabonnement kan tegnes. Pris for et år kr. 240,00. Indsæt beløbet på girokonto nr Bladet kan bl.a. læses på Kaffebaren Ålekistevej Vanløse og Pit Stop - Københavns Lufthavn Branchebestyrelsesmøder Branche 2: Den første mandag i hver måned kl , Svanevej 22, 1. sal. Branche 5: Den første tirsdag i hver måned kl 18.00, Svanevej 22, 1. sal. Branche 6: Den tredie mandag i hver måned kl Svanevej 22, 1. sal. Branche 6a: Den anden onsdag i hver måned kl Branche 7: Alle hverdage kl Reddernes Faglige Klub Højnæsvej 18, 2610 Rødovre Tlf.: Branche 8: Den første torsdag i hver måned kl , Svanevej 22, 1. sal. Alle medlemmer er velkomne. Branche 9: Den første tirsdag i hver måned kl Svanevej 22, 1. sal. Branche 10: Den første mandag i hver måned kl , Svanevej 22, 1. sal. Alle branchemedlemmer er velkomne. Mød Chaufførenes Fagforening og 3F På messen Biler i Bella i dagene marts. Vi træffes torsdag - fredag kl og lørdag - søndag kl i hal B stand 19. K0m forbi og få et sundhedscheck og en faglig snak med din fagforening. 16

17 Chaufførernes Fagforening Svanevej 22, 2400 København NV Telefon Telefax Telefax A-kassen Giro nr Hjemmeside: Mail: Åbningstid Mandag kl. 9-12:30 Tirsdag lukket Onsdag kl. 9-12:30 Torsdag kl. 9-12:30 og 13:30-17:30 Fredag kl Telefontid Mandag kl. 9-12:30 og 13:30-16 Tirsdag lukket Onsdag kl. 9-12:30 og 13:30-16 Torsdag kl. 9-12:30 og 13:30-18:0w0 Fredag kl Seniorklubben Formand Benny With Tlf Afdelingens Hovedbestyrelse Formand: Jakob Andersen Næstformand: Eva Berthou Organisationssekretær: Ole Danmark Faglig sekretær: Erik Jensen Faglig sekretær: Klaus Bang Sørensen Faglig sekretær/agitation: Torben Joconde Branche 1 Benzin-olie og brændselschauffører Formand Tommy Harder Mobil Branche 2 Taxichauffører Formand Mads Nielsen Tlf Mobil Branche 3 Renovationschauffører Formand Michael Andersen Tlf Branche 5 Virksomhedschauffører Konstitueret formand Steen Hansen Mobil Branche 6 Omnibus- og rutebilchauffører, Formand Lasse Frøding Mobil Branche 6A Arriva Danmark chauffører Formand Jan Kristensen Tlf Branche 7 Brandtjeneste, redningstjeneste og sygetransport Formand Hugo Hammel Tlf Mobil Branche 8 Turist- 0g Handicap chauffører Formand Lars Jensen Tlf Mobil mail: Branche 9 Flytte- og Maskintransportarbejderne Formand Benny Hansen Mobil Branche 10 Eksport-, containerog vognmandschauffører Formand Palle H. Madsen Mobil Branche 12 Remise- og garagearbejdere Formand Jeanette Mannicke Tlf Mobil Kasserer: Trafikfunktionærernes Fagforening Svanevej 22, 2., Postboks 918, 2400 København NV Tlf.: Telefax: Hjemmeside: s: Åbnings- og telefontid Mandag kl og Tirsdag lukket Onsdag kl og Torsdag Lukket Fredag kl Bestyrelse Formand: Bent Møller Jensen Tlf Næstformand: Karin Kofod Tlf Kasserer: John Hansen Tlf Faglig sekretær: Inga Larsen Tlf Faglig sekretær/redaktør: Per Thomasen Tlf Ryvang Faglige Klub Formand: Hans Erik Rasmussen Næstformand: Lars Martin Svendsen Sikkerhedsrepræsentant: Søren Bidstrup Tillidsmandskontor: Tlf.: Trafikfunktionærernes Samarbejdende Klubber Svanevej 22, 2., Postboks København NV Tlf.: Hjemmeside: s: Telefax: Åbningstid: Hverdage undtaget torsdage kl og kl CHAUFFØREN marts 2010

18 Branchegeneralforsamlinger i Chaufførernes Fagforening 2010 Branche marts Hos Statoil i Hedehusene Branche marts Branchelokalet / Køkkenet 1. sal Branche marts Islevdalsvej 119 Kld. Branche 5 2. marts Branchelokalet / køkkenet 1. sal Branche 6 9 marts Salen i gården Branche 6A 10. marts Salen i gården Branche marts Salen i Gården Branche 8 4. marts Branchelokalet / køkkenet 1. sal. Grundet madbestilling er tilmelding nødvendig, senest 26. februar til Lars Jensen på tlf.: Branche 9 2. marts Hovedbestyrelsessalen 2. sal Branche marts Salen i gården Branche marts Salen i gården Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg (3 mand) 3. Protokol 4. Beretning 5. Forslag 6. Valg: Formand 1 bestyrelsesmedlem Repræsentantskabsmedlemmer I brancher under 400 medlemmer vælges 2-4 suppleanter til bestyrelse/repræsentantskab. Over 400 medlemmer vælges 4-6 suppleanter til bestyrelse/ repræsentantskab. Valgene foregår ved skriftlig afstemning på generalforsamlingerne. Forslag til kandidater skal være fagforeningens kontor i hænde med morgenposten senest 14 dage før branchegeneralforsamlingen afholdes. Kandidaterne skal samtidig bekræfte deres opstilling. Foreslåede kandidater skal være til stede på mødet, men er kandidaten forhindret i at møde på grund af lovligt forfald, og dette er anmeldt til fagforeningens kontor, er vedkommendes navn berettiget til at forblive på stemmesedlen. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og motiveret og være fagforeningen i hænde med morgenposten senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Gyldigt medlemskort skal kunne forevises ved indgangen. Hovedbestyrelsen Så meget har vi skaffet i faglige sager KR Februar ,50 kr I alt for ,71 kr Beløbet er udbetalt til medlemmerne i faglige sager efter behandling i Chaufførernes Fagforening i Følg udviklingen måned for måned. 18 0

19 Lokalaftalen ophører 1. marts A BRANCHE Som bekendt for de fleste ophører Forsøgsordningen (Lokalaftalen), som vi, i Arriva i Hovedstadsområdet, har kørt på de seneste par år. Det får desværre konsekvenser på mange områder; ikke mindst vil vi komme til at mærke det på de nye vagter efterhånden som de bliver implementeret de forskellige steder. Her under er det opslag, som tillidsmandskredsen har ophængt på anlæggene. Læs det og se selv nogle af forskellene på at køre på den eller den rene overenskomst. Branchen holder generalforsamling 10. marts kl på Svanevej. Vel mødt! - For branche 6A: Jan Kristensen Det får blandt andet følgende konsekvenser : Lokalaftalen Opsigelsesvarsler forkortes markant Fra arbejdsgiverside: indtil 1 års anciennitet 14 dage over 1 års anciennitet 3 måneder 3 6 års års anciennitet 4 måneder 6 9 års anciennitet 5 måneder Over 9 års anciennitet 6 måneder Løn under sygdom Fuld løn Arbejdstidsregler: Minimal arbejdstid: 6 timer Maksimal arbejdstid: 85 procent af vagterne må ikke overstige 8:24 (inklusive tomkørsel). Pauser under 15 minutter regnes som arbejdstid. Endvidere mister vi blandt andet: Overenskomsten Fra arbejdsgiver side: indtil 1 års anciennitet 1 uge over 1 års anciennitet 2 uger over 3 års anciennitet 3 uger over 5 års anciennitet 3 måneder Ved sygdom over 4 uger overgår man til sygedagpenge (p.t kr. ugentligt) Minimal arbejdstid: Intet nævnt Maksimal arbejdstid: 8:50 (10 procent af vagterne kan være på 10 timers betalt arbejdstid). Pauser under 8 minutter regnes som arbejdstid. Råderetten over 37 timers afspadsering Seniordage bortfalder (2 årlige fridage for medarbejdere over 50 år) For at få disse og flere fordele har vi blandt andet betalt med øget fleksibilitet, for eksempel forkortet opstartstid og manglende overarbejdsbetaling for de første 3 minutter ved forsinket ankomst til garage. Fra 1. marts ophører vi med at udvise denne ekstra fleksibilitet. Det medfører blandt andet, at vi skal have betaling for den medgåede tid til alle de opgaver Arriva ønsker vi skal udføre: fuld opstartstid, overarbejde ved første minut, billetkøb m.m.. Den nødvendige tid til opstart og andre opgaver skal måles på de enkelte anlæg. Denne opmåling er p.t. under udarbejdelse. Den forøgede tid vil i første omgang blive tilskrevet som afspadsering. Fra faglig side havde vi håbet og forventet, at Forsøgsordningen, som vi kører på nu, ville blive forlænget indtil den nye overenskomst, som forhandles i denne tid, træder i kraft. Det har Arriva ikke ønsket. Det beklager vi naturligvis. Med venlig hilsen Tillidsmandskredsen for Arriva (Tillægsoverenskomstområdet) 26. januar 2010 CHAUFFØREN marts 2010

20 BusBranchens Dialogforum Af Karin Kofod, næstformand i TF Med Movia for bordenden diskuteres og informeres der om hvad der rører sig i den kollektive trafik. Her diskuteres erhvervets image, uddannelse, billetsystemet og dets forandring, billetkontrollen og hvad der ellers kan komme ind under den hat. Fagforeningerne havde således ønsket en diskussion af de Movia-gule bussers brug eller misbrug i forbindelse med store arrangementer som klimamødet i Bella Centeret og lignende ting, men hvad der lå os særligt på sinde var det aktuelle misbrug, der kunne give anledning til misforståelser ved andre lejligheder. Politiet havde som bekendt fået en lømmelpakke af regeringen og den var de ude og prøve af med den uheldige bivirkning, at alle disse anholdte lømler skulle transporteres væk. alle parter opfattes som neutralt område; en beskyttelse af sagesløse passagerer og chaufføren. Der var allerede under topmødet stillet krav fra Movias side om at politiets busser ikke måtte køre med Movia-logo, dette blev respekteret ved overklistring, men vores andragende er lidt mere vidtgående, fordi netop farven er så karakteristisk i det københavnske bybillede og fordi langt de fleste demonstrationer af den ene eller den anden slags foregår i København. Ingen talte imod en fælles holdning om at farve og logo ikke optræder i politisammenhænge, ja, der blev endda refereret til en episode, hvor en turistvognmand i Ålborg var blevet udsat for hærværk, fordi vrede ålborgensere havde set en bus med denne vognmands navn og logo i forbindelse med håndteringen af udviste asylansøgere, selvom han havde solgt bussen og politiet havde købt den af trediemand. Svendebrevet/ merituddannelsen En nødvendig præcisering For buschauffører, der tager uddannelsen gennem Uddannelsescenteret for kollektiv Trafik er der mulighed for misforståelser, idet skolen udsteder et mindre diplom for at have gennemgået den teoretiske del på skolen. Diplomet der udløser lønstigningen kommer fra TUR (Transporterhvervets Uddannelses Råd) Dette diplom udstedes når kontrakten om uddannelse udløber, kontrakten er på minimum 4 måneder. En enkelt entreprenør lader dog mildere vinde blæse over sine ansatte, idet CityTrafik allerede hæver lønnen, når skolen er færdig og ikke først når kontrakten er udløbet. Som det fremgik af Chaufførens forside i januar, havde politiet anskaffet en broget blanding af busser til dette arbejde, her iblandt en række Moviagule busser; denne brug af busser i netop den farve finder vi meget uheldig, fordi det er vores vurdering, at signalværdien der ligger i farven er så stor, at misforståelser nemt kan opstå, hvis vi ikke alle har den opfattelse, at bussen kun bruges til transport af civile, betalende passagerer, som frivilligt befinder sig i bussen. Foto: Per Thomasen En bus der fanges i en uanmeldt voldsom demonstration eller en anmeldt demonstration der løber løbsk, skal af 20

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Overenskomstsammenligning

Overenskomstsammenligning Overenskomstsammenligning Mellem FOA/TFs overenskomst med Arriva og 3Fs Tillægsoverenskomst til Landsoverenskomsten samt en tilføjelse om den særlige forsøgsordning (lokalaftale) der gælder for Arriva-ansatte

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller:

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller: Licitation af bustrafikken - danske erfaringer v/ Niels Mortensen, Amtsrådsforeningen Fra 1979 til 1994 brugte trafikselskaberne uden for HT en standardkontrakt som grundlag for aftaler med de vognmænd

Læs mere

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser Dansk Metal - KLUB 107 Love og bestemmelser Vedtaget d. 31. maj 2013 Love og bestemmelser for klub 107. Stiftet den 1. januar 2007 under Dansk Metal. Klubbens formål: 1 At værne om de lokale interesser

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage)

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V.

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. 3. november 2004 Som bekendt er vor forening indtrådt som afd. 7 i FFT

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Formålsparagraf: Fagforeningens formål er i samvirke med Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Serviceforbundet at søge alle, der

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA OK18 Fagbevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Mandag den 11. december 2017 Der skal oprettes en pulje til at løfte

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993. 1. april 1993 Cirkulære nr. 623. eb/ai Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993../. Hermed fremsendes det af forligsmanden den 30. marts 1993 fremsatte mæglingsforslag vedrørende overenskomsterne

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter.

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter. Ordstyrer: Jon Rostgaard Boiesen Referent: Jakob Larsen Tilstedeværende: Jon Rostgaard Boiesen, Jakob Larsen, Janne Wohlfeil, Maria Mertiri, Hans Riisgaard, Thomas R. Schaffalitzky, Jeremie Gnaedig, Alex

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER Tandlægernes Tryghedsordningers forslag til vedtægtsændringer: TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER Nuværende vedtægter Forslag til vedtægter Motivering: Der foretages konsekvensrettelser som følge af at der

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere