CHAUFFØRENNr. 3 marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHAUFFØRENNr. 3 marts 2010"

Transkript

1 CHAUFFØRENNr. 3 marts 2010 Overenskomstbrikkerne 2010

2 Kolofon Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København og Trafikfunktionærernes Fagforening. Redaktion og annonceekspedition Svanevej 22, box 918, 2400 Kbh. NV Tlf.: Fax.: Indhold ARTIKLER Overenskomstbrikkerne året for kvindernes internationale kampdag 6 Utallige fordele ved at være i CF 7 Vær opmærksom på G-dage 8 Markant stigning i ledigheden 9 Busbranchens Dialogforum 20 Ansvarshavende Jakob Andersen, formand CF Layout og tilrettelæggelse Per Thomasen, redaktør Lone Sandstrøm, journalist Oplag udsendes med P&T ISSN Tryk Typografen/CS Grafisk Stof til bladet Indlæg til CHAUFFØREN med navn og tlf.nr. sendes elektronisk til Der udøves ikke censur. Redaktionelle forkortelser kan dog forekomme af pladshensyn. Indlæg bragt i CHAUFFØREN dækker ikke nødvendigvis fagforeningens holdning og strategier. Afleveringsfrist og udgivelse Stof til næste nummer skal afleveres inden den 10. CHAUFFØREN uddeles senest den 1. i måneden 11 gange årligt. Juli og august er sammenlagt og udkommer 1. juli. I august udkommer fagbladet således ikke. Adresseforandring Meddeles til din fagforening. STOPPESTEDER TF s beretning TF s Regnskab Ordinær generalforsamling i TF 15 Branchegeneralforsamlinger 18 Nyt fra branche 6A 19 Erling Hartvig ny kasserer i CF 22 Ordinær generalforsamling i TSK 22 Generalforsamling i Landsklubb en for bybus- og rutebilchauffører 22 Sommerhusene 23 FASTE RUBRIKKER Leder 2 Adresser, brancher og telefonnumre 16 Direkte telefonnumre til CF 16 Branchebestyrelsesmøder 16 Brancheadresser med tlf., TF og TSK 17 Så meget har vi skaffet i faglige sager 18 Den Blinde Vinkel 24 Fra Retssalen 26 Arbejdsskader 27 Så meget har vi skaffet i arbejdsskadesager 27 Gratis advokatrådgivning 27 Vilhelms Hjørne 28 Fødselsdage og jubilæer 29 Navnestof, klubber og foreninger 30 Bagpartiet 32 Så meget har vi skaffet KR Beløbet er udbetalt til medlemmerne i faglige sager efter behandling Februar i Chaufførernes Fagforening i ,50 kr Følg udviklingen måned I alt for 2010 for måned i det kommende år ,71 kr Forsidefoto (og side 4-5) Overeskomstbrikkerne falder på plads Foto: Mia B. Gru Chaufføren 99. årgang 2

3 Leder Overenskomstforhandlingerne I skrivende stund er forhandlingerne mellem DI og CO Industri i fuld gang. Når du læser denne leder i Chaufføren er der mulighed for, at resultatet på dette område allerede er endt med enten sammenbrud eller forlig. Det er mig alligevel magtpåliggende at kommentere situationen. Samfundet ændrer sig hele tiden og igennem de seneste mange år, har arbejdskraftens frie bevægelighed i EU og de konstante udbud og udliciteringer af vore medlemmers arbejdsopgaver, tvunget os i fagbevægelsen til at forholde os til en nye virkelighed. En virkelighed hvor arbejdsgiverne også konkurrerer med hinanden på bekostning af vore medlemmers løn- og arbejdsvilkår. Der er ingen tvivl om, at målet ved de forstående forhandlinger naturligvis er, at der skal tilfalde medlemmerne den lønstigning der skal til, så ingen oplever reallønsnedgang. Men vi må også være realistiske og den økonomiske situation taget i betragtning, må vi nok indse, at tiden til den helt store lønfest ikke er inde. Vores hovedkrav til forhandlingerne denne gang, er at få lukket de huller på arbejdsmarkedet, hvor vi hele tiden skal forholde os til, at allerede opnåede overenskomstresultater bliver undermineret. Kært barn har mange navne, men at få dæmmet op for den sociale- og lønmæssige dumping, som er opstået på det danske arbejdsmarked, det er et forhold som alle parter bør have en interesse i at få løst, så alle i fremtiden kan stole på aftaler der bliver indgået og på at arbejdsgiverne ikke udøver konkurrenceforvridning i forhold til hinanden ved at dumpe vore forhold. Det er også min opfattelse, at der skal store indrømmelser til fra arbejdsgivernes side for at få løst problemerne, hvis de mener en storkonflikt skal undgås. En konflikt som jeg i øvrigt vurderer at fagbevægelsen vil få både politikeres og befolkningens opbakning til. Især fordi misforholdet omkring social- og løndumping også bevirker, at arbejdet i højere og højere grad bliver udført med udenlandsk arbejdskraft. Og det er at lægge gift ud for den kaotiske situation med stigende arbejdsløshed, som vi i forvejen har i landet. Vi skal have stoppet den sociale- og lønmæssige dumping og det skal være nu! Jakob Andersen Formand for Chaufførernes Fagforening CHAUFFØREN marts 2010

4 Overenskomstbrikkerne 2010 Af Bent Møller Jensen Formand for TF Overenskomstforhandlingerne 2010 er gået i gang. I skrivende stund er der endnu ikke kommet noget gennembrud ved forhandlingerne, hverken det ene eller det andet sted. De fleste overenskomster udløber den 28. februar, enkelte f.eks. Falck, har en anden udløbsdato. Fagbevægelsen har sendt første, og sender inden bladets udgivelse andet, strejkevarsel, således at en konflikt kan tage sin start dagen efter udløbet af overenskomsterne, altså den 1. marts. Ligeledes har arbejdsgiverne afsendt første og andet lock-out varsel. Vanen tro er de lidt bagefter, og deres lockout kan som regel starte marts. Men sådan kommer det nok ikke til at foregå. Forudsat at der ikke sker noget helt og totalt uventet i slutningen af februar, så vil de videre forhandlinger komme til at foregå indenfor forligsmandslovens rammer. Og helt som vanligt vil forligsmanden udsætte konflikten i 14 dage, og hvis der ikke er opnået forlig i den periode yderligere 14 dage, og såfremt der heller ikke opnås forlig der, vil en konflikt først kunne træde i kraft den 2. april Skulle forligsmanden i stedet i løbet af de to gange 14 dage havde opnået gennembrud og kunnet strikke forlig sammen, eller en såkaldt mæglingsforslag, indeholdende de forskellige overenskomster, skal forslaget sendes til urafstemning, hvilket formentlig vil tage en tre uger, og først efter et konstateret NEJ ved en sådan urafstemning vil en konflikt kunne træde i kraft omkring den 25. april. Hvad er det så man er uenige om? Der er selvfølgelig en lang række krav til forbedringer på de forskellige over- 4

5 enskomster, som fagforeningerne har rejst, og der er kravene om en fortsat udvikling af reallønnen. Disse krav skal imødekommes af arbejdsgiverne, der sædvanligvis stiller op med krav om forenklinger af overenskomsterne, yderligere fleksibilitet og lignende af samme skuffe. Overordnet tegner sig nye temaer I fagforeningerne vil vi gerne sikre os mod løndumpning af vore medlemmers arbejdspladser, med de kontante trusler fra især de nye EU-medlemslande og deres arbejdskraft. Man forsøger derfor at kunne videreføre overenskomstforholdene længere ud, end bare der hvor den gælder nu. Dertil kommer krav om yderligere sikkerhed og bedre opsigelsesvarsler. Dette ikke mindst set i lyset af, at arbejdsløshedsdagpengenes værdi er raslet ned under den nuværende regering, fra de oprindeligt udgjorde omkring 80% af den oprindelige indtægt til i dag omkring 50%. Overfor dette er arbejdsgivernes krav. De har spillet ud med den ultimative krav om fleksibilitet. Den indebærer at der ikke skal gives ekstra tillæg for arbejde om aftenen eller natten, for arbejde på søn- og helligdage. Ligeledes kræver de at, de skal kunne forhandle direkte med tillidsmændene på de enkelte arbejdspladser om forandringer af overenskomsterne og ikke skal bruge de lokale fagforeninger etc. Og så har de i ly af finanskrisen, helt fornærmeligt, ønsket en direkte lønreduktion. En lønreduktion vel at mærke for de der er i produktionen, ikke på direktionsgangen. Hvordan det videre slag kommer til at foregå, beder vi dig holde øje med pressen. Radioavis og TV. Vi vil efter bedste evne forsøge at holde dig afgørende opdateret gennem vore hjemmesider, men det vil hovedsageligt være på det overeordnede plan og ikke på de enkelte overenskomster. CHAUFFØREN marts 2010

6 100 året for kvindernes internationale kampdag Af Bent Møller Jensen I år er det 100-året for kvindernes internationale kampdag, den 8. marts. Dagen blev stiftet på den internationale kvindekongres, som Socialistisk Internationale holdt i Denne kongres blev faktisk afholdt i København, og ydermere bemærkelsesværdigt på adressen Jagtvej 69 i hovedstaden. På det tidspunkt tjente adressen nemlig som bo for den spirende arbejderbevægelses Forsamlingsbygning. At det netop blev den 8. Marts der blev valgt som dato i 1910, skyldtes at der to år forinden i New York havde været holdt en stor kvindedemonstration, der krævede lige rettigheder for kvinder, og som egentlig også var vendt mod de kræfter, der nøjedes med alene at kæmpe for kvinders stemmeret. Dagen er senere indgået blandt andet i en FN-resolution, der anbefaler at man fejrer dagen. Også her i landet vil der være en række begivenheder der kommer til at foregå den 8. marts, til støtte for den fortsatte kamp for ligestilling. Både kvinder og mænd er naturligvis velkomne til at deltage i arrangementerne, da en reel ligestilling mellem ligeværdige mennesker, er en sag for alle, uanset køn, alder og fag. I Danmark døjer vi stadig med den ulige lønfordeling der er mellem kønnene. Ofte camoufleret ved, at der nok gives samme løn på samme arbejdsplads, men når man lægger de forskellige lønsatser sammen, ser man tydeligt at de typiske kvindefag, har en langt ringere lønudvikling end de typiske mandefag. Vi anbefaler arrangementet som LO- Storkøbenhavn arrangerer. Den 8. marts 2010 vil der være rig mulighed for at deltage i demonstrationer, teater, fyraftensmøder og fester rundt om i København, her er et lille uddrag af begivenheder: Kl har FIU Kønsligestilling et arrangement på Københavns Rådhus med Forumteater, sang og musik. Kl starter LO Storkøbenhavns demonstration med parolen Lige løn, lige ret, lige vilkår Hvad venter vi på? Turen starter fra Rømersgade og til Enghave Parken, hvor der sluttes af med underholdning og folkekøkken. Kl starter 8.marts-initiativet under parolen Nej til sexkøb, deres rute fra Rådhuspladsen i København (ruten går over Vesterbro og tilbage igen). Kl byder LO på folkekøkken og taler på Islands Brygge Kl åbner Kvindeforum, VerdensKulturCentret, Nørre Alle 7, Kbh. N., en fotoudstillingen Min elskede forening om kvindeforeningers hverdagsliv og aktiviteter. Kl begynder et arrangement i VEGA, arrangeret af FOA, de faglige og politiske ungdomsorganisationer. Kl afslutter 8. marts koordinationsgruppen i Huset i Magstræde med en hyggelig fest. Her vil det være muligt at hvile fødderne, købe lidt mad og drikke. Arrangementet er åbent for alle interesserede og hvor kvindefotogruppen foqus viser en serier fotos fra 8. marts-initiativets demonstrationer 2009/08. Se mere på om de forskellige arrangementer der foregår i København. LO og LO Storkøbenhavn, 3F Bygge-, jord- og miljøarbejderne, 3F Hotel og Restauration, 3F Industri og Service, 3F Lager, Post og Service, 3F Kastrup og Omegn, FOA Forbundet, FOA Kommunale Lønarbejdere i Storkøbenhavn, FOA/PMF afd.1, FOA Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavn, HK Service Hovedstaden, HK Kommunal Hovedstaden, HK IT, medie og Industri Hovedstaden, HK Stat Hovedstaden, Ejendomsfunktionærernes Fagforening København, Dansk EL- Forbund København, Malernes Fagforening Storkøbenhavn, Fødevareforbundet Sjælland og Øerne, Socialpædagogerne Storkøbenhavn, TIB afdeling 9 København, FTF Region Hovedstaden, BUPL Hovedstaden, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Enhedslisten, Dansk Metal, Dansk Metal Hovedstaden og Dansk Metal Tele Øst. 6

7 Vognmand Ole Christensen fra Københavns Taxa, havde givet sine chauffører fri til mødet Utallige fordele ved at være i Chaufførernes Fagforening Fotos: tjoc Af Lone Sandstrøm Organisationsprocenten i taxibranchen er uhyggelig lav. Jeg vil tro den er på omkring 20 procent, siger næstformand i branche 2, Bo Weye. Så agitationsbussen har været ude at køre igen. Og der har også været afholdt møde for taxichauffører på Svanevej om fordele ved medlemskab af Chaufførernes Fagforening. Stormøde for taxichauffører Medio januar afholdt Chaufførernes Fagforening sammen med vognmand Ole Christensen fra Københavns Taxa et stort møde på Svanevej med omkring 40 deltagere. Ole havde givet alle sine chauffører fri, så de kunne deltage. Mødet blev åbnet med at Chaufførernes Fagforenings formand, Jakob Andersen bød velkommen og fortalte om vigtigheden af at stå i fagforening. Herefter fortalte Chaufførernes Fagforenings agitator om, at hvis man bruger alle de fordele der følger med i et fagforeningsmedlemsskab, så som gruppelivsforsikring, Forbundsfamilieforsikring, LO-Plus-kortet, så er det lige før, at man får penge for at stå i fagforening. De 500,50 kr. er i al fald hurtigt tjent hjem. Mange bliver snydt Og der er god brug for at få budskabet ud. For mange taxichauffører er ikke medlem af fagforeningen. Og mange bliver derfor snydt for pension, gruppeliv og fordele hos Alka samt diverse andre goder. Det viste agitationen i januar med al tydelighed. Her var stort set ingen chauffører i fagforening. - Den primære årsag er, at taxichaufførerne synes det er for dyrt. Men det er rigtigt dyrt at blive snydt for 9,6 procent i pension samt forsikring ved kritisk sygdom og lignende, siger agitator i Chaufførernes Fagforening, Torben Joconde. - Vognmændene bryder loven ved ikke at følge en kollektiv overenskomst og udbetale pension til taxichaufførerne. Men mange taxichauffører ved slet ikke, at de har ret til det, siger Bo Weye. - Det er snyd og humbug med den manglende pension, som vognmændene putter lige i egen lomme. For når man udregner hvor meget en taxikørsel skal koste, bruger man tal fra Danmarks Statistik, hvor pensionen er medregnet. Så chaufførernes uvidenhed bliver groft udnyttet og vognmanden, ja, han snupper pengene. - Det tangerer til snyd med offentlige midler. CHAUFFØREN marts 2010

8 Akasse information Vær opmærksom på dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren - G-dage Jeg synes simpelthen, at det er for dårligt at 3F ikke prioriterer it-systemet noget højere, for vi kører med et system, der ikke er up to date. Af Lone Sandstrøm I Chaufførernes Fagforenings A-kasse oplever man problemer med, at medlemmerne ikke er opmærksomme på G-dage. - Når et medlem bliver opsagt med almindelig overenskomstmæssig varsel, så skal de tre første ledighedsdage G-dage - betales af arbejdsgiveren. Ydelsen svarer til dagpengesatsen på 752 kr. om dagen brutto. - Man skal selv rykke arbejdsgiveren for sin G-dagsudbetaling, siger leder af Chaufførernes Fagforenings A-kasse, Lene Korkmaz. Ingen dagpenge de første tre dage Du kan ikke få arbejdsløshedsdagpenge fra din A-kasse de første 3 dage efter, at du er stoppet med arbejde hos en arbejdsgiver. I stedet skal din arbejdsgiver betale dig dagpengegodtgørelse - G-dage - de første tre dage, hvor du er ledig. Du har kun ret til G-dage, hvis du er medlem af en A-kasse og har været ansat som lønmodtager. Du skal også sammenlagt have haft 74 arbejdstimer, hos samme arbejdsgiver inden for de sidste 4 uger før arbejdsophøret. Arbejdsgiverbetalte G-dage Din arbejdsgiver skal betale G-dage, hvis du bliver afskediget, bliver hjemsendt, ophører med opgave- og tidsbestemt ansættelse og lignende, sættes på arbejdsfordeling eller får nedsat din arbejdstid. Hvor meget får man? En G-dag svarer til den maksimale dagpengesats. Hvis du har ret til G- dagsudbetaling for en halv dag, får du halvdelen af den maksimale dagpengesats. Satserne i 2010 er 752 kr. for en hel G-dag og 376 kr. for en halv G-dag. Betaling for en G-dag beskattes som A-indkomst. Der bliver ikke beregnet feriegodtgørelse, trukket arbejdsmarkedsbidrag, ATP eller beløb til Den Særlige Pensionsopsparing af betalingen for en G-dag. Kontakt din A-kasse, hvis du er i tvivl om din ret til G-dage, eller hvis du ikke har fået G-dagene udbetalt fra din arbejdsgiver. Foto: Per Thomasen 8

9 Markant stigning i ledigheden Af Lone Sandstrøm Nye ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at arbejdsløsheden fra november til december 2009 steg med fuldtidspersoner. Dermed er næsten 2/3-dele af ledighedsfaldet fra den seneste højkonjunktur sat over styr. I Chaufførernes Fagforenings A-kasse mærker de også stigningen. - Siden jeg startede i A-kassen 1. juli 2009 er antallet af ledige steget fra 214 til 348, siger leder af A-kassen, Lene Korkmaz. Det er en markant stigning på så kort tid og det medfører en hel del merarbejde. Bureaukrati, administration af blanketter, samtaler i en uendelighed samt et it-system, der fra Forbundets side ikke er fulgt med tiden tager sin tid. Da systemet ikke kan følge med, er afdelingerne ikke gearet til bl.a. de dagpengekørsler, der er i 3F, hvilket skaber en til tider kaotisk situation. Partnerskabsaftale med Københavns Kommune Efter vi har indgået en partnerskabsaftale, der gælder for medlemmer bosat i Københavns Kommune, har vi overtaget forpligtigelsen for de ledige de første 26 uger. Det medfører at vi skal have de ledige til samtale efter henholdsvis tre samt seks måneder, ved mindre de selv vælger jobcentret til. Ellers skal de automatisk til samtalerne hos os. Medlemmerne skal i forbindelse med den nye aftale gå i jobklub, hvor de får mulighed for at få hjælp til at oprette og vedligeholde deres CV, inspiration til efter og videreuddannelse og hjælp til ansøgninger samt mulighed for at møde repræsentanter for de arbejdspladser, der ligger indenfor deres faglige søgeområder. Vi håber, at det vil være til hjælp for medlemmerne. Enorme it-problemer Desværre har 3F ikke prioriteret itsystemet højt nok, så vi har enorme problemer, når der skal køres dagpengekort, fordi systemet enten kører for langsomt eller går ned, fortsætter Lene. Man er fra 3Fs side gået i gang med at udvikle et nyt program, men det er tidligst færdigt i Og indtil da bliver vores it-system ikke opgraderet. Som ansatte i A-kassen har vi mange forbedringsønsker som vil kunne lette vores arbejde, men det har ikke været prioriteret. Da ledigheden pludseligt er steget giver det en masse problemer. Dette giver specielt problemer i forbindelse med kørsel af dagpengene. Alle afdelinger i landet kører dagpengekort de samme dage og da systemet går ned kan vi ikke nå det til tiden og medlemmerne får pengene for sent. Der er nedsat service under dagpengekørslen på grund af stress og medlemmerne bliver selvfølgelig irriterede og sure. Jeg synes simpelthen, at det er for dårligt at 3F ikke prioriterer it-systemet noget højere, for vi kører med et system, der ikke er up to date. CHAUFFØREN marts 2010

10 Beretning Bent Møller Jensen, formand Foto: Per Thomasen Denne beretningsperiode har både været omtumlet, begivenhedsrig og begivenhedsløs. Det har været en periode der totalt og aldeles har været præget af, at vor arbejdsgivermodpart har ønsket at frigøre sig fra deres overenskomstforpligtigelse overfor os og vort nuværende forbund FOA. Den har derfor været begivenhedsrig på store sager, men begivenhedsløst på de mange små sager, som samlet set er med til at gøre arbejdsdagen bedre for medlemmerne. Opsigelsen af overenskomsten Da TF s bestyrelse tidligere på året spåede, at Arriva ville opsige vores overenskomst, var der ikke mange der troede på os. Nu var det ikke kun en fornemmelse vi havde, men en fortolkning baseret på vores direkte kontakt med arbejdsgiveren. Arriva mente nemlig, at spillet om de forskellige overenskomster kunne ende med, at der både på Ryvang og på det nye Amageranlæg ville være to gældende overenskomster; nemlig TF-overenskomsten og 3F s tillægsoverenskomst. Denne situation ville være noget Arriva skulle leve med resten af den tid, de kørte bus i København. Andre arbejdsgivere har prøvet det samme, men kun for en kortere periode, når de har modtaget virksomhedsoverdragede kolleger fra vor overenskomst. For de andre arbejdsgivere har det været dyrt, at skulle have driften kørt efter to vidt forskellige sæt arbejdsregler. Men det har været en meromkostning, de kunne se en ende på, så snart retsvirkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven faldt bort. For Arriva ville der ikke være nogen ende på denne meromkostning. Med baggrund i den noget opsigtsvækkende dom der faldt i Unileversagen i 2008, fandt arbejdsgiversiden, at fortolkningen af Hovedaftalen mellem LO og DA ville give dem mulighed for at komme ud af overenskomstforholdet med os ved at afgive et simpelt opsigelsesvarsel. Vor overenskomst, er ligesom langt de fleste på det private område, omfattet af opsigelsesreglerne for overenskomstforhold, som er aftalt mellem de to hovedorganisationer i Hovedaftalen, nærmere bestemt 7.1 og 7.2. Disse paragraffer kom ind i Hovedaftalen i 1960, og selvom teksten i disse paragraffer rummer muligheden for at opsige en overenskomst til udløb med 3 måneders varsel, så har der på LO-siden hersket en opfattelse af, at det alene kunne ske såfremt en anden overenskomst trådte i stedet, en anden overenskomst tegnet af akkurat de samme to parter. I vort tilfælde Arriva og FOA. Men med Unilever-dommen, blev det klart for LO-siden, at det udvidede formandskab i Arbejdsretten, de tre juridiske dommere (Højesteretsdommere) fandt, at fortolkningen måtte 10

11 være, at en overenskomst kun kan opsiges mellem to parter og erstattes af en anden overenskomst mellem to parter, såfremt de to nye parter begge var medlemmer af de samme to hovedorganisationer, som de to oprindelige. Samt at der måtte være en geografisk og fagligt identitet med den overenskomst der skulle erstatte den oprindelige. Det lyder indviklet, og det er det såmænd også. LO-siden har reageret på Arrivas ensidige opsigelse af vore arbejdsforhold, og sagen blev behandlet i Arbejdsretten den 26. januar dette år. Igen med et udvidet formandskab. Her skal nævnes, at det også er med de samme juridiske dommere, som domfældte i Unilever-sagen. Desværre kan afgørelsen af dommen først komme i den mundtlige beretning, idet dommerne først offentliggør dommen 1. marts, oplyste de på retsmødet. LO s stærkeste argument er, at på det tidspunkt arbejdsgiverne valgte at opsige vor overenskomst, havde de i en anden verserende sag, nægtet at 3F s tillægsoverenskomst var gældende på Ryvang. To overenskomster, to steder. For samtidig med, at arbejdsgiverne rumlede med at opsige vores overenskomst, var der et forløb, der kunne føre til den situation, som Arriva opfattede som for omkostningstung. Nemlig en sag, der berørte kolleger der var kommet fra andre anlæg, til Ryvang, hvor der var for korte varsler i forhold til deres flytning med mere. For at den sag kunne finde sin afgørelse, indebar det at man måtte tage stilling til, om 3F s tillægsoverenskomst kunne gøres gældende på Ryvang. I TF s bestyrelse mente vi, at det måtte ende således, at tillægsoverenskomsten var gældende på Ryvang. Og sådan endte det da også. Ikke fordi sagen blev afgjort af en opmand, men fordi de to parter, Arriva og 3F, blev enige herom. Og det kan vi som tredjepart ikke gøre noget ved. Der er fortsat aftalefrihed i Danmark. Og selvom sagen skulle bedømmes af en opmand, vil afgørelsen efter vor mening også falde således ud. Det bygger vi især på det juridiske notat, vi har fået udarbejdet sammen med FOA omkring dette. Omvendt havde vi også en interesse i, at vor overenskomst ikke alene og til alle tider, kun kunne være på et eneste anlæg, nemlig Ryvang. Der er ikke nogen eviggyldig fremtidssikring af dette anlæg. FOA anlagde derfor en voldgiftssag mod Arriva, for at de skulle anerkende, at vor overenskomst også var gældende på Amageranlægget. I TF s bestyrelse var vi fuldstændig overbeviste om, at vi ville vinde en sådan sag, det tilsiger 1 områdeparagraffen i vor overenskomst klart. Ydermere blev det også bekræftet af samme juridiske notat, som tidligere omtalt. Situationen ville altså være den, at tillægsoverenskomsten var gældende for alle medlemmer af arbejdsgiverforeningen i det gamle HT-område. Og FOA s overenskomst ville være gældende på alle Arrivas anlæg i Københavnsområdet, sådan som overenskomstens 1 siger. Foranlediget af denne situation, ville Arriva benytte den retspraksis fra Arbejdsretten der var tydeliggjort gennem Unilversagen 2008, for at komme ud af den mindste af de to overenskomster der således ville gælde på to Arrivaanlæg i København. wafstemning i TF På denne baggrund, blev der taget skridt til, at TF atter søgte hen mod det faglige fællesskab vi har med vore kolleger organiseret i Chaufførernes Fagforening. Karin Kofod, næstformand Foto: Per Thomasen Og med en enstemmig generalforsamlingsbeslutning, blev spørgsmålet om at sammenlægge os med Chaufførernes Fagforening under 3F, sendt til urafstemning. Denne urafstemning havde en pæn høj valgdeltagelse og endte med 699 sagde JA og 89 sagde NEJ. Det var dog ikke alene den situation vi var bragt i eller kunne bringes i, igennem diverse faglige voldgifter og CHAUFFØREN marts 2010

12 Beretning OK 2010 Overenskomstforhandlingerne er gået i gang. De er begyndt i krisens tegn. I et samfund der på det aller alarbejdsretssager, der gjorde at afstemningen forløb således. Det skyldtes også de helt klare tilkendegivelser fra Arriva om, at såfremt de anlagte sager skulle ende med, at de måtte bide i det sure æble og acceptere to forskellige overenskomster på de to anlæg, så ville de søge andre veje, for at komme ud af overenskomstforholdet med os. Per Thomasen, bestyrelsesmedlem Foto: Inga Larsen Om det skulle ske gennem konflikt, gennem salg af anlæg, gennem udfasning af TF-medlemmer eller lignende står stadig uklart, og vil måske også forblive uklart, såfremt arbejdsgiverne får medhold i arbejdsretssagen og dommen den 1. marts i år. Medlemmerne valgte derfor at sikre deres nugældende vilkår gennem de garantier, som et forenet CF og TF kunne give i et samarbejde med Arriva og på den baggrund fik afstemningen det meget klare resultat. Men det har ikke været noget let og utøvet valg for nogen, Med de mange tilkendegivelser vi har fået både før, under og efter afstemningen, er det med vemod og irritation, at mange har måttet indse, at vi nu skal ophøre som selvstændig fagforening og i stedte være med i et større fællesskab. Og det skal også slås fast, at vi ikke forlader FOA, på grund af utilfredshed med forbundet. Vi har sammen med dem opnået store og væsentlige fremskridt for buschaufførerne på det kommunale område. Nu har andre valgt, at vi skal tilhøre den private overenskomstverden. Det gør udfordringen endnu større. Det skal derfor være med uformindsket styrke vi går ind til det arbejde, sammen med vore kolleger, hvor de så end arbejder netop nu. Sammenlægningen og nye udfordringer Men det større fællesskab åbner også for mulighederne for langt bedre at kunne opnå langsigtede resultater til gavn for buschaufførerne. I det intense og minimalistiske udbudsmarked der findes for busdriften, er der lagt op til, at den arbejdsgiver der bedst kan skære udgifterne ned, er den der står med hele busdriften. Det i sig selv gør, at bedre forhold hos en arbejdsgiver, hurtigt kan blive afløst af ringere vilkår hos en anden, fordi denne ikke har en eventuel meromkostning. Det er ikke hensynet til medarbejderne, hensynet til passagererne, hensynet til driften der bestemmer, hvilke arbejdsgivere der får busdriften. Det er den arbejdsgiver, der kan få sine ansatte til at yde mest, for færrest penge. Nok prøver Movia med diverse incitamentskontrakter, som både rummer en lille flig for de ansatte og endnu mere for passagerne og driften. Men det er kun små dråber i det store hav, der er fyldt med smertens tårer fra udpinte arbejdspladser, hvor der er langt mellem ekstravagance, ja bare omsorgsfuldhed for de ansatte. Det kan gøres bedre, det skal gøres bedre. Det er vi enige om i TF og CF. Det burde vi også kunne være enige med arbejdsgiverne og Movia om. Vi er i det yderste led af samfundets bærende serviceopgaver, så skal der være rum og plads til, at de ansatte, der skal yde den optimale kørefærdighed, årvågenhed, fornem service, konduite og passagervenlighed, bliver tilgodeset fra arbejdspladsen, med gode og sunde arbejdsvilkår, der kan give en ordentlig platform til hverdagens kraftanstrengelser i bylivet. Vi har mange gode regler i vor nuværende overenskomst. Der findes mange gode regler i tillægsoverenskomsten. Der findes mange gode intentioner i arbejdsgiverkredsen, hos Movia og hos politikere. Det er tid at forene disse og nå frem til noget bedre. En sammenlagt fagforening for chauffører i København er et godt udgangspunkt for med styrke og engagement at fremføre de synspunkter vore medlemmer har om hverdagen. En gylden start kan gives ved de kommende overenskomstforhandlinger. 12

13 vorligste er kørt langt ud på randen af økonomisk sammenbrud. De rigeste nåede at få en kraftig skattelettelse og dræne statskassen for flere penge, inden jagten på en fornuftig overenskomstløsning gik i gang for de mange tusinder, der til dagligt sørger for, at hele samfundet kan være rigt. I skrivende stund er der endnu ikke sket et gennembrud i forhandlingerne. To temaer står uafklaret Hvor lang tid skal overenskomstperioden være. Det er klart, at arbejdsgiverne nok helst så en forlængelse af de nuværende overenskomster i en fireårig periode. Aftalt i den dybe krises tegn. Omvendt ser LO-siden ikke nogen grund til langvarige overenskomster, når krisens dybde og omfang endnu ikke ligger klart. Og da slet ikke når det ikke vides, hvad arbejdsgiverne vil tilbyde i stedet for store lønstigninger. Det andet tema er, hvorledes LOlønmodtagere kan sikre sig mod den løndumping der opstår ved, at det ofte uregulerede åbne marked, gennem EU, lægger et stort pres på en stor del af vore arbejdspladser. Selv fik vi en forsmag på dette gennem den cabotagekørsel der skete i forbindelse med ekstrakørslen imellem Svanemøllen og Holte, da S-togene holdt stille. Men løndumping på andre chaufførområder, kan ikke undgå at have en afsmittende virkning på vort område. Vi kører ikke på en øde ø, uden påvirkning fra andre steder. Egentlig burde arbejdsgiverkredsen være interesseret i et samarbejde. De ønsker jo heller ikke at blive udsat for ublu konkurrence fra andre arbejdsgivere, der alene får ordrer ved at snyde deres ansatte eller ved ikke at overholde overenskomsterne i det land de arbejder i. De specielle forhandlinger er heller ikke i skrivende stund begyndt. Hvor langt og hvor meget der kan nås her, er naturligvis også beroende på, hvilke omkostninger, der ligger i de mere centrale overenskomster. Der skal dog ikke herske tvivl om at 3F, igennem deres krav og deres forhandlinger, søger at opnå mange af de regler som er gamle TF ere bekendt. Men selvom kravene er der, skal der være to til tango. Og desværre har det i mange år været svært at få arbejdsgiverne til at danse. Samarbejdet med CF Der har været et godt samarbejde mellem de to fagforeninger i årets løb. Vi har prøvet sammen at udfolde de udfordringer vi ser for fremtiden og forsøgt at slide de værste kanter af sammen. Det har været præget af god åbenhed. Men det er ikke en færdiggjort sammenlægning. Endnu kendes tidsterminerne ikke, bortset fra, at det senest vil ske 1. november i år. FOA s formand Dennis Kristensen, har dog givet tilsagn om, at FOA vil være behjælpelig i processen, forudsat at arbejdsretssagen ender med at vor overenskomst bortfalder og derfor kan man også forestille sig en hurtigere sammenlægning, såfremt dette resultat vil komme ud af arbejdsretsdommernes votering. Indtil videre har CF og TF knyttet bånd gennem en nøgtern analyse af situationen og ikke propagandistiske forestillinger om, hvordan det kunne se ud. Vi har også indtil nu, haft fuldstændig ret i vore vurderinger; Tillægsoverensomstens anerkendelse på Ryvang, som FOA ikke troede på, opsigelsen af vor overenskomst, som FOA ikke troede på og anerkendelsen af vor overenskomst på Amager som 3F ikke troede på. John Hansen, kasserer Foto: Per Thomasen Det drejer sig om kollegernes arbejdsliv. Om deres livsindkomst. Det kræver saglighed, fordrer nøgternhed og sandhed. Det kan ikke bygges på propaganda, uanset hvor smukke billeder der kan skabes i propagandaens navn. Arbejdsskader Arbejdsmiljøområdet er blevet et noget vanskeligt område at manøvrere i. Arbejdsskadestyrelsen er meget lang tid om at få afgjort sagerne. Vi ser ven- CHAUFFØREN marts 2010

14 Beretning tetider på op til et år, for at få behandlet sagerne. Det drejer sig desværre om både arbejdsskader og tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab. Det er desuden blevet meget vanskeligt, at få fleksjob. Det er desværre ikke mange, der er blevet visiteret til et fornuftigt fleksjob. Sygedagpenge Vi har også en del medlemmer, der Inga Larsen, bstyrelsesmedlem Foto: Per Thomasen Kontingentet for dette har siden starten været fastholdt på 180,- kr. Der har været stor tilslutning til ideen og staikke kan få sygedagpenge, fordi de er faldet for reglerne om 52 uger. De kan ikke få forlænget deres sygedagpenge. Det kan der være mange grunde til; men oftest er det fordi de lægelige papirer ikke gode nok, så også her er det op ad bakke. Information m.v. Beretningsåret har været begivenhedsrigt og der har været nok at informere om, så Sporvognen har ikke manglet stof. Først og fremmest fyldte opsigelsen af overenskomsten spalterne, sammen med diskussionen, generalforsamlingerne og de vedtagne afstemninger om sammenlægning med Chaufførernes Fagforening i 3F. Med vemod besluttede bestyrelsen, at Sporvognen december 2009, skulle være den sidste og fra årsskiftet udkom derfor det sammenlagte fagblad under navnet Chaufføren, med Jakob Andersen, Chaufførernes Fagforening, som ansvarshavende redaktør og Per Thomasen fra TF, som redaktør. Til bladet er også knyttet journalist Lone Sandstrøm, samtidigt med at der fortsat trækkes på gammelkendte skrivende kræfter. Det nye fagblad er blevet vel modtaget og der har været mange positive tilkendegivelser fra såvel tidligere Sporvogns- som tidligere Chaufførenlæsere. Bladet udkommer i et oplag på 6000 og dækker nu chauffører i hele Københavnsområdet. På - TF s hjemmeside - kan hele Chaufføren læses som live paper. Sitet opdateres løbende og er velbesøgt. Vi efterlyser dog en større diskussionslyst på hjemmesidens debatforum. TF-kalenderen for 2009 blev atter redigeret og layoutet i TF. Fotos var taget af Johnny Jonsson og Per Thomasen. Provinsforlaget forestod trykningen for os. Seniormedlemskab Siden den 1. april 2006 har TF tilbudt Seniormedlemskab til pensionister, enker og andre interesserede, som ikke er i aktiv tjeneste. dig flere tilmelder sig og får glæde af de tilbud, der er i ordningen. I skrivende stund er der ikke afklaring på situationen om en sammenlægning med Chaufførernes Fagforening og hvordan det skal influere på Seniormedlemskabet; men det meldes ud, så snart der er nyt i sagen. Valg Ved opstillingsfristens udløb til de ordinære valg, var der ikke indkommet kandidater til de genopslåede poster, derfor er næstformand Karin Kofod, kasserer John Hansen og bestyrelsesmedlem Per Thomasen genvalgt uden modkandidater. Ligeledes er Charlotte F. Gormsen genvalgt som administrationskontrollant. Forslag Ved fristens udløb var der ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. Slutteligt indstilles bestyrelsens beretning og regnskab til generalforsamlingens godkendelse. Vel mødt til generalforsamling torsdag den 25. marts 2010! TFs Bestyrelse 14

15 Regnskab 2009 Regnskabet for 2009 er ved at blive udarbejdet og vil kunne afhentes på tillidsmandskontoret på Ryvang og i TF på Svanevej forud for generalforsamlingen den 25. marts Som det ser ud på nuværende tidspunkt tegner det til, at vi lever op til det mindre underskud, som der var forventet i budgettet, hvilket vil sige godt kr. På indtægtssiden kan noteres, at vi har ramt meget godt, hvilket vil sige, at medlemstallet har været stabilt gennem året. På udgiftssiden er der tilsvarende samlet set ramt plet, om end der er lidt forskydning mellem de enkelte hovedgrupper. Lønningerne holder meget godt stik med budgettet, men er reelt blevet mindre, da det er lykkedes at tjene lidt skillinger ved nedbringelsen af årsværk i TF, opnået ved eksternt arbejde for CF udført af bestyrelsesmedlemmer. Men omvendt er udgifter til administration blevet en anelse højere det har været svært at forudse alle muligheder i forbindelse med etableringen på Svanevej, ligesom udgifter i forbindelse med flytningen først er faldet på plads i Som det fremgår andetsteds i beretningen, er det usikkert hvornår sammenlægningen med CF bliver en fuldbyrdet kendsgerning. Vi har derfor lavet et budgetudkast for 2010 så vi har noget at styre efter. Dette budget udviser et underskud i omegnen af kr. Men der er så ikke regnet med nedbringelse af årsværk i TF. Efter beslutningen om sammenlægning giver det ikke rigtigt mening at udveksle fakturaer med hinanden. Husk : 113 Ordinær Generalforsamling i Trafikfunktionærernes Fagforening Torsdag den 25. marts 2010 kl i salen i gården Svanevej 22,2400 København NV DAGSORDEN : l. Valg af dirigenter 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Protokol og beretning 4. Arbejdsresolution 5. Regnskab 6. Valg* 7. Forslag *ORDINÆRE VALG Valg iflg. TFs love 10 og 14. Ved opstillingsfristens udløb, var der ikke indkommet kandidatforslag derfor er næstformand Karin Kofod, kasserer John Hansen og bestyrelsesmedlem Per Thomasen alle genvalgt uden modkandidater. Ligeledes er administrationskontrollant Charlotte F. Gormsen genvalgt uden modkandidat. Ad. 7. Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Per Thomasen CHAUFFØREN marts 2010

16 Adresser, brancher og telefonnumre Direkte telefonnumre til Chaufførenes Fagforening Kasse, kontingent, gruppeliv, overflytning, optagelser Elsebeth Petersen, kontorassistent tlf A-kassen A-kasseleder: Lene Korkmaz,tlf. cpr. nr tlf Lilian Clausen, sagsbehandler, cpr. nr tlf Kjartan Brandsson-Nielsen sagsbehandler, cpr. nr tlf Grethe Movsing, sagsbehandler, cpr.nr. 1-9 tlf Bogholderi, kasserer Erling Hartvig, kasserer tlf Gitte Wensien, bogholder tlf Socialrådgivning (kun onsdag og torsdag) Ingelise Jensen, socialrådgiver tlf Faglig afdeling Jakob Andersen, formand tlf Eva Berthou, næstformand tlf Erik Jensen, faglig sekretær tlf Klaus Bang Sørensen, faglig sekretær tlf Torben Joconde, agitation tlf Sanne Jensen, sekretær tlf Peter Olsson, faglig konsulent tlf Medlems Service Center Feriehuse, tillidsmandskurser, Oplysningsafdelingen Ole Danmark, organisationssekretær tlf Torben Joconde, agitation tlf / Elsebeth Petersen, kontorassistent tlf CHAUFFØREN årsabonnement Årsabonnement kan tegnes. Pris for et år kr. 240,00. Indsæt beløbet på girokonto nr Bladet kan bl.a. læses på Kaffebaren Ålekistevej Vanløse og Pit Stop - Københavns Lufthavn Branchebestyrelsesmøder Branche 2: Den første mandag i hver måned kl , Svanevej 22, 1. sal. Branche 5: Den første tirsdag i hver måned kl 18.00, Svanevej 22, 1. sal. Branche 6: Den tredie mandag i hver måned kl Svanevej 22, 1. sal. Branche 6a: Den anden onsdag i hver måned kl Branche 7: Alle hverdage kl Reddernes Faglige Klub Højnæsvej 18, 2610 Rødovre Tlf.: Branche 8: Den første torsdag i hver måned kl , Svanevej 22, 1. sal. Alle medlemmer er velkomne. Branche 9: Den første tirsdag i hver måned kl Svanevej 22, 1. sal. Branche 10: Den første mandag i hver måned kl , Svanevej 22, 1. sal. Alle branchemedlemmer er velkomne. Mød Chaufførenes Fagforening og 3F På messen Biler i Bella i dagene marts. Vi træffes torsdag - fredag kl og lørdag - søndag kl i hal B stand 19. K0m forbi og få et sundhedscheck og en faglig snak med din fagforening. 16

17 Chaufførernes Fagforening Svanevej 22, 2400 København NV Telefon Telefax Telefax A-kassen Giro nr Hjemmeside: Mail: Åbningstid Mandag kl. 9-12:30 Tirsdag lukket Onsdag kl. 9-12:30 Torsdag kl. 9-12:30 og 13:30-17:30 Fredag kl Telefontid Mandag kl. 9-12:30 og 13:30-16 Tirsdag lukket Onsdag kl. 9-12:30 og 13:30-16 Torsdag kl. 9-12:30 og 13:30-18:0w0 Fredag kl Seniorklubben Formand Benny With Tlf Afdelingens Hovedbestyrelse Formand: Jakob Andersen Næstformand: Eva Berthou Organisationssekretær: Ole Danmark Faglig sekretær: Erik Jensen Faglig sekretær: Klaus Bang Sørensen Faglig sekretær/agitation: Torben Joconde Branche 1 Benzin-olie og brændselschauffører Formand Tommy Harder Mobil Branche 2 Taxichauffører Formand Mads Nielsen Tlf Mobil Branche 3 Renovationschauffører Formand Michael Andersen Tlf Branche 5 Virksomhedschauffører Konstitueret formand Steen Hansen Mobil Branche 6 Omnibus- og rutebilchauffører, Formand Lasse Frøding Mobil Branche 6A Arriva Danmark chauffører Formand Jan Kristensen Tlf Branche 7 Brandtjeneste, redningstjeneste og sygetransport Formand Hugo Hammel Tlf Mobil Branche 8 Turist- 0g Handicap chauffører Formand Lars Jensen Tlf Mobil mail: Branche 9 Flytte- og Maskintransportarbejderne Formand Benny Hansen Mobil Branche 10 Eksport-, containerog vognmandschauffører Formand Palle H. Madsen Mobil Branche 12 Remise- og garagearbejdere Formand Jeanette Mannicke Tlf Mobil Kasserer: Trafikfunktionærernes Fagforening Svanevej 22, 2., Postboks 918, 2400 København NV Tlf.: Telefax: Hjemmeside: s: Åbnings- og telefontid Mandag kl og Tirsdag lukket Onsdag kl og Torsdag Lukket Fredag kl Bestyrelse Formand: Bent Møller Jensen Tlf Næstformand: Karin Kofod Tlf Kasserer: John Hansen Tlf Faglig sekretær: Inga Larsen Tlf Faglig sekretær/redaktør: Per Thomasen Tlf Ryvang Faglige Klub Formand: Hans Erik Rasmussen Næstformand: Lars Martin Svendsen Sikkerhedsrepræsentant: Søren Bidstrup Tillidsmandskontor: Tlf.: Trafikfunktionærernes Samarbejdende Klubber Svanevej 22, 2., Postboks København NV Tlf.: Hjemmeside: s: Telefax: Åbningstid: Hverdage undtaget torsdage kl og kl CHAUFFØREN marts 2010

18 Branchegeneralforsamlinger i Chaufførernes Fagforening 2010 Branche marts Hos Statoil i Hedehusene Branche marts Branchelokalet / Køkkenet 1. sal Branche marts Islevdalsvej 119 Kld. Branche 5 2. marts Branchelokalet / køkkenet 1. sal Branche 6 9 marts Salen i gården Branche 6A 10. marts Salen i gården Branche marts Salen i Gården Branche 8 4. marts Branchelokalet / køkkenet 1. sal. Grundet madbestilling er tilmelding nødvendig, senest 26. februar til Lars Jensen på tlf.: Branche 9 2. marts Hovedbestyrelsessalen 2. sal Branche marts Salen i gården Branche marts Salen i gården Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg (3 mand) 3. Protokol 4. Beretning 5. Forslag 6. Valg: Formand 1 bestyrelsesmedlem Repræsentantskabsmedlemmer I brancher under 400 medlemmer vælges 2-4 suppleanter til bestyrelse/repræsentantskab. Over 400 medlemmer vælges 4-6 suppleanter til bestyrelse/ repræsentantskab. Valgene foregår ved skriftlig afstemning på generalforsamlingerne. Forslag til kandidater skal være fagforeningens kontor i hænde med morgenposten senest 14 dage før branchegeneralforsamlingen afholdes. Kandidaterne skal samtidig bekræfte deres opstilling. Foreslåede kandidater skal være til stede på mødet, men er kandidaten forhindret i at møde på grund af lovligt forfald, og dette er anmeldt til fagforeningens kontor, er vedkommendes navn berettiget til at forblive på stemmesedlen. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og motiveret og være fagforeningen i hænde med morgenposten senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Gyldigt medlemskort skal kunne forevises ved indgangen. Hovedbestyrelsen Så meget har vi skaffet i faglige sager KR Februar ,50 kr I alt for ,71 kr Beløbet er udbetalt til medlemmerne i faglige sager efter behandling i Chaufførernes Fagforening i Følg udviklingen måned for måned. 18 0

19 Lokalaftalen ophører 1. marts A BRANCHE Som bekendt for de fleste ophører Forsøgsordningen (Lokalaftalen), som vi, i Arriva i Hovedstadsområdet, har kørt på de seneste par år. Det får desværre konsekvenser på mange områder; ikke mindst vil vi komme til at mærke det på de nye vagter efterhånden som de bliver implementeret de forskellige steder. Her under er det opslag, som tillidsmandskredsen har ophængt på anlæggene. Læs det og se selv nogle af forskellene på at køre på den eller den rene overenskomst. Branchen holder generalforsamling 10. marts kl på Svanevej. Vel mødt! - For branche 6A: Jan Kristensen Det får blandt andet følgende konsekvenser : Lokalaftalen Opsigelsesvarsler forkortes markant Fra arbejdsgiverside: indtil 1 års anciennitet 14 dage over 1 års anciennitet 3 måneder 3 6 års års anciennitet 4 måneder 6 9 års anciennitet 5 måneder Over 9 års anciennitet 6 måneder Løn under sygdom Fuld løn Arbejdstidsregler: Minimal arbejdstid: 6 timer Maksimal arbejdstid: 85 procent af vagterne må ikke overstige 8:24 (inklusive tomkørsel). Pauser under 15 minutter regnes som arbejdstid. Endvidere mister vi blandt andet: Overenskomsten Fra arbejdsgiver side: indtil 1 års anciennitet 1 uge over 1 års anciennitet 2 uger over 3 års anciennitet 3 uger over 5 års anciennitet 3 måneder Ved sygdom over 4 uger overgår man til sygedagpenge (p.t kr. ugentligt) Minimal arbejdstid: Intet nævnt Maksimal arbejdstid: 8:50 (10 procent af vagterne kan være på 10 timers betalt arbejdstid). Pauser under 8 minutter regnes som arbejdstid. Råderetten over 37 timers afspadsering Seniordage bortfalder (2 årlige fridage for medarbejdere over 50 år) For at få disse og flere fordele har vi blandt andet betalt med øget fleksibilitet, for eksempel forkortet opstartstid og manglende overarbejdsbetaling for de første 3 minutter ved forsinket ankomst til garage. Fra 1. marts ophører vi med at udvise denne ekstra fleksibilitet. Det medfører blandt andet, at vi skal have betaling for den medgåede tid til alle de opgaver Arriva ønsker vi skal udføre: fuld opstartstid, overarbejde ved første minut, billetkøb m.m.. Den nødvendige tid til opstart og andre opgaver skal måles på de enkelte anlæg. Denne opmåling er p.t. under udarbejdelse. Den forøgede tid vil i første omgang blive tilskrevet som afspadsering. Fra faglig side havde vi håbet og forventet, at Forsøgsordningen, som vi kører på nu, ville blive forlænget indtil den nye overenskomst, som forhandles i denne tid, træder i kraft. Det har Arriva ikke ønsket. Det beklager vi naturligvis. Med venlig hilsen Tillidsmandskredsen for Arriva (Tillægsoverenskomstområdet) 26. januar 2010 CHAUFFØREN marts 2010

20 BusBranchens Dialogforum Af Karin Kofod, næstformand i TF Med Movia for bordenden diskuteres og informeres der om hvad der rører sig i den kollektive trafik. Her diskuteres erhvervets image, uddannelse, billetsystemet og dets forandring, billetkontrollen og hvad der ellers kan komme ind under den hat. Fagforeningerne havde således ønsket en diskussion af de Movia-gule bussers brug eller misbrug i forbindelse med store arrangementer som klimamødet i Bella Centeret og lignende ting, men hvad der lå os særligt på sinde var det aktuelle misbrug, der kunne give anledning til misforståelser ved andre lejligheder. Politiet havde som bekendt fået en lømmelpakke af regeringen og den var de ude og prøve af med den uheldige bivirkning, at alle disse anholdte lømler skulle transporteres væk. alle parter opfattes som neutralt område; en beskyttelse af sagesløse passagerer og chaufføren. Der var allerede under topmødet stillet krav fra Movias side om at politiets busser ikke måtte køre med Movia-logo, dette blev respekteret ved overklistring, men vores andragende er lidt mere vidtgående, fordi netop farven er så karakteristisk i det københavnske bybillede og fordi langt de fleste demonstrationer af den ene eller den anden slags foregår i København. Ingen talte imod en fælles holdning om at farve og logo ikke optræder i politisammenhænge, ja, der blev endda refereret til en episode, hvor en turistvognmand i Ålborg var blevet udsat for hærværk, fordi vrede ålborgensere havde set en bus med denne vognmands navn og logo i forbindelse med håndteringen af udviste asylansøgere, selvom han havde solgt bussen og politiet havde købt den af trediemand. Svendebrevet/ merituddannelsen En nødvendig præcisering For buschauffører, der tager uddannelsen gennem Uddannelsescenteret for kollektiv Trafik er der mulighed for misforståelser, idet skolen udsteder et mindre diplom for at have gennemgået den teoretiske del på skolen. Diplomet der udløser lønstigningen kommer fra TUR (Transporterhvervets Uddannelses Råd) Dette diplom udstedes når kontrakten om uddannelse udløber, kontrakten er på minimum 4 måneder. En enkelt entreprenør lader dog mildere vinde blæse over sine ansatte, idet CityTrafik allerede hæver lønnen, når skolen er færdig og ikke først når kontrakten er udløbet. Som det fremgik af Chaufførens forside i januar, havde politiet anskaffet en broget blanding af busser til dette arbejde, her iblandt en række Moviagule busser; denne brug af busser i netop den farve finder vi meget uheldig, fordi det er vores vurdering, at signalværdien der ligger i farven er så stor, at misforståelser nemt kan opstå, hvis vi ikke alle har den opfattelse, at bussen kun bruges til transport af civile, betalende passagerer, som frivilligt befinder sig i bussen. Foto: Per Thomasen En bus der fanges i en uanmeldt voldsom demonstration eller en anmeldt demonstration der løber løbsk, skal af 20

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010 Velkommen til det nye 221,00 286,00 181,50* 133,50 450,00 429,00 439,00 439,00 CF 3F A-kasse Efterlønsordning FOA TF A-kasse Efterlønsordning Chaufførernes Fagforening Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 6 juni 2011

CHAUFFØRENNr. 6 juni 2011 CHAUFFØRENNr. 6 juni 2011 Tryghed for alle 2500000 KR 2000000 1500000 1000000 500000 0 Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

side 4-5 Indhold Side 20-21 LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22

side 4-5 Indhold Side 20-21 LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22 Brancheafdelingens fagblad nr. 9 December 2004 52. år gang Side 4-5 Medarbejdernes sikkerhed side 4-5 Indhold Side 20-21 Trafikale forhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s.

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund 2/07 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund 3Fs sikkerhedsrepræsentanter til miljøkonference Ny formand

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 4 Maj 2005 53. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 4 Maj 2005 53. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 4 Maj 2005 53. år gang Indhold: Leder s. 3 Børne- og hjælpefonden s. 9 Stress s. 10-11 Trafiklabyrinten s. 14-15 Tema: Vold s. 16-19 Fumleby s. 23 Hjernevrideren s. 26 Feriepostkort

Læs mere

Kastrup Nr. 4 November 2006

Kastrup Nr. 4 November 2006 Kastrup Nr. 4 November 2006 MAX 20 KG Nu skal der sættes en stopper for de alt for tunge kufferter i lufthavnen. 3F Kastrup går i offensiven med en kampagne. Side 2 Farvel til Claus Lindegaard. Side 3

Læs mere

H O V E D S T A D E N MARTS/2013

H O V E D S T A D E N MARTS/2013 H O V E D S T A D E N MARTS/2013 Vi er blevet snydt - Det værste er ikke, at vi er blevet snydt. Det værste er, at vi er blevet lokket til at snyde andre mennesker, siger de tre tidligere medarbejdere

Læs mere

KOM POSTEN. Sælg for tre mio. kroner ellers må i lukke. Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn. KTK-Gartneriet

KOM POSTEN. Sælg for tre mio. kroner ellers må i lukke. Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn. KTK-Gartneriet KOM POSTEN Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn NR. 2 Marts./april 2004 KTK-Gartneriet Sælg for tre mio. kroner ellers må i lukke Læs. 4-5 Generalforsamling 19. april om fagforeningens

Læs mere

Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København www.3f.dk/bjmf

Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København www.3f.dk/bjmf Trekroner Nyt Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København www.3f.dk/bjmf April 2008 Nr. 3 TEMA: Konflikt og fagligt fællesskab Hvad sker der, når der er blokade og konflikt? Hvilke

Læs mere

Sidste arbejdsdag hos Solae

Sidste arbejdsdag hos Solae hk bladet ØSTJYLLAND 1Ijanuar2013 FAVRSKOV NORDDJURS ODDER RANDERS SAMSØ SILKEBORG SKANDERBORG SYDDJURS AARHUS Rekordbeløb hentet hjem til medlemmerne: 69 mio. kr. i 2012 INDSTIK: GENERALFORSAMLINGER 2013

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Medlemsbladet. 3F Mølleåen. Nr. 3 Oktober 2009 5. årgang. 3F Ungdom side 4. Sygefravær side 7. Hvorfor blander vi os i politik side 11

Medlemsbladet. 3F Mølleåen. Nr. 3 Oktober 2009 5. årgang. 3F Ungdom side 4. Sygefravær side 7. Hvorfor blander vi os i politik side 11 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 3 Oktober 2009 5. årgang 3F Ungdom side 4 Sygefravær side 7 Hvorfor blander vi os i politik side 11 3F Mølleåen Firskovvej 5 2800 Lyngby Tlf.: 70 300 952 Fax: 70 300 953 E-mail:

Læs mere

Os imellem. Sæt folk først! Få lavet et LØNTJEK! Jubilar komsammen International Arbejdsmiljødag. Færre dødsulykker i 2008

Os imellem. Sæt folk først! Få lavet et LØNTJEK! Jubilar komsammen International Arbejdsmiljødag. Færre dødsulykker i 2008 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 2 Juni 2009 Færre dødsulykker i 2008 Se side 21 Bortvisning af sikkerhedsrepræsentant på kirkegård Se side 22 Sæt folk først! Se side 30 Få lavet

Læs mere

Nu vil redderne lønnes efter deres store ansvar!

Nu vil redderne lønnes efter deres store ansvar! Juni 2007 Nr. 2 3. årgang Nu vil redderne lønnes efter deres store ansvar! Hvem ringer klokkerne for? Det politiske landskab har forandret sig inden for den sidste måned. Tv-kameraerne og fotografernes

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

Nr. 3 - oktober 2013. 3F København

Nr. 3 - oktober 2013. 3F København Nr. 3 - oktober 2013 3F København I dette nummer: Uddannelse på Københavns Postcenter s. 8 Jobrotation i kulturhusene s. 10 Menneskehandlet kok i København s. 16 Teambuilding på Nationalmuseet s. 18 Medlemsblad

Læs mere

3F København. Vi vil bare behandles med værdighed

3F København. Vi vil bare behandles med værdighed Nr. 5 - december 2013 3F København Vi vil bare behandles med værdighed I dette nummer: 3F København fik en fane s. 10 Stor ligelønssag vundet på Riget s. 14-15 Kommunalvalg 2013 s. 16-18 Kamp for ok-forhold

Læs mere

KOM POSTEN. Vi passer både på blomster og besøgende. Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn. Tivoli

KOM POSTEN. Vi passer både på blomster og besøgende. Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn. Tivoli KOM POSTEN Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn NR. 3 Maj/juni 2004 Tivoli Vi passer både på blomster og besøgende Læs. 4-5 Gratis i Tivoli og til BonBon-Land forrygende sommerquiz

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

TLBnyt DEMONSTRATION I BRUXELLES FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS LØNPRES: AVISBUDE MISTER EN TREDJEDEL AF LØNNEN SE SIDE 16

TLBnyt DEMONSTRATION I BRUXELLES FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS LØNPRES: AVISBUDE MISTER EN TREDJEDEL AF LØNNEN SE SIDE 16 TLBnyt FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 2 juni 2009 4. ÅRGANG DEMONSTRATION I BRUXELLES LØNPRES: AVISBUDE MISTER EN TREDJEDEL AF LØNNEN SE SIDE 16 FORSIDEN... Demonstration i Bruxelles

Læs mere

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 1 April 2012 Jubilar-komsammen Se side 12 Fastelavn i afdelingen Se side 17 Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Se side

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere