BEBOERBLADET. Afdeling årgang nr. 3 - maj/juni Læs denne gang. Beboermøde Generalforsamling. Åbningstider Aktivitetskalender

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEBOERBLADET. Afdeling 46. 36. årgang nr. 3 - maj/juni 2007. Læs denne gang. Beboermøde Generalforsamling. Åbningstider Aktivitetskalender"

Transkript

1 OS BEBOERBLADET Afdeling årgang nr. 3 - maj/juni 2007 Læs denne gang Beboermøde Generalforsamling Åbningstider Aktivitetskalender Billardturnering Billardafslutning Tur m. pensionisterne Nyt fra Tipu Byggelegeplads... og meget andet

2 OS Bladet udsendes af afdelingens bestyrelse og Beboerklubben. Redaktør: Palle Norman tlf Kasserer: Erna Christiansen tlf Redaktionsmedlem: Jette Kragh tlf Deadline næste blad: 20. juni 2007 Forsiden: Forår - herligt. OS BEBOERBLADET Afdeling 46 uddeles til samtlige husstande i AAB afdeling 46, bibliotekerne i Ballerup, Måløv og Skovlunde - Lokalhistorisk arkiv, lokalpressen, Radio Ballerup, kommunalbestyrelsen, hovedkontoret samt Boligselskabernes Landsforening. Artikler fremsættes for forfatternes eget ansvar og giver ikke udtryk for redaktionens mening. Annonyme indlæg optages ikke i bladet. Gengivelse af bladets indhold er tilladt, men kilden skal opgives. Bladet udkommer i alle årets ulige måneder. Afdelingsbestyrelsen Bestyrelsen træffes på kontoret Baltorpvej 38, st.th. hver tirsdag mellem kl og og på telefon Formand: Jette Kragh Telefon Bestyrelsesmedlemmer Arne Stolting Telefon Marianne Bach Hansen Telefon Asger Chandler Telefon Kim Christiansen Telefon Ejendomsfunktionærerne Jesper Munch-Madsen Ledende ejendomsfunktionær Jesper B. Hansen Erik Kofoed René Christiansen Ansættes medio maj 2007 Oplag: 650 eksemplarer 2

3 Beboermødet i Baltoppen d. 24. April 2007 Ved afdelingens årlige ordinære beboermøde valgtes dirigent Jørn Nielsen fra Forretningsudvalget, som også er formand i afdeling 47 i Skovlunde. Tilstede var 104 stemmeberettigede. Formand Jette Kragh startede med beregningen: Beretningen Ja, så er vi her igen og skal i gang med at berette om årets gang i afdeling 46. Der sker jo mangt og meget, men det er vor opfattelse, at de fleste af tingene står i den skriftlige beretning, således at den mundtlige ikke er bliver lang, men lad os bare gå i gang: Men inden jeg går i gang, er der dog en enkelt trykfejl i den skriftlige beretning, som en venlig sjæl har gjort mig opmærksom på, så den kan vi lige så godt få rettet med det samme, og det er under punktet Budget. Der har vi skrevet, at der skal afholdes et ekstraordinært beboermøde i efteråret Det skal naturligvis været efteråret Køkkenforbedringer Så fik vi i år endelig sat gang i køkkenudskiftninger, og det første køkken er på nuværende tidspunkt fuldt ud ændret. Vi har sendt meddelelse ud til ca. 22 beboere, som har stået på en liste med ønske om at få nye køkkener. Hvis alle disse 22 beboere gennemfører køkkenudskiftningen, så er det for nye beboere først muligt at komme i gang i 2008, idet vi tidligere har vedtaget, at vi kun må skifte 25 køkkener om året, og de sidste 3, der er tilbage i år, er vi nødsaget til at gemme til evt. flyttelejligheder. Opslag af ledige lejligheder For et vist antal år siden, da man gik over til at godkende et opsigelsesvarsel på 2 måneder, lavede man i samarbejde med Administrationen den regel, at en ledig lejlighed KUN måtte opslås ledig i en afdeling i max 3 dage. Det har vi ikke altid været flinke til at overholde her i afdelingen, men det vil vi fremover gøre, hvilket også tidligere er meddelt i beboerbladet. Det vil fremover blive sådan, at en lejlighed opslås ledig samme dag, den modtages fra Administrationen, hvorefter den sidder i opslagstavlen i max 3 dage. Dette betyder, at det fremover ikke kun er om tirsdagen, at der opslås ledige lejligheder, så søger man en anden lejlighed i afdelingen, må man holde sig underrettet alle ugens dage. Betalingsvaskerier Som det fremgår af det udsendte regnskab for 2006, så er de samlede omkostninger til vore vaskerier steget med ca. 50%, hvilket vi finder er en meget voldsom stigning. Vi har derfor i afdelingsbestyrelsen besluttet, at det nu for alvor er på tide at indføre en eller anden form for betalingsvaskerier. Vi håber at kunne blive færdige med et forslag om betalingsvaskerier, således at vi kan tage dette med, når vi alligevel skal holde er ekstraordinært beboermøde vedrørende budget til efteråret. 3

4 Beboermødet i Baltoppen d. 24. April 2007 fortsat Komfurer Som det fremgår af vor drifts- og vedligeholdelsesplan skal vi sidst på året i år og først på året næste år i gang med at skifte komfurer. Når vi nærmer os tiden for denne udskiftning vil meddelelse herom blive udsendt. Husdyr Vi har i afdelingsbestyrelsen undret os over, at der er andelshavere, der i stigende grad lufter hunde på vore grønne områder. Ligeledes får vi meget ofte henvendelser om, at der er andelshavere, der passer husdyr (hunde og katte) for familie og venner. Vi må endnu engang gøre opmærksom på, at dette er i klar modstrid med afdelingens husorden, og vi må henstille til, at dette ophører, ellers kan det blive nødvendigt at tage skrappere midler i brug, og det skulle vi jo gerne undgå. Vi gør ligeledes opmærksom på, at eventuelle henvendelser til afdelingsbestyrelsen om hunde- og/eller kattehold skal ske skriftlig. Boreservice Det har i meget lang tid været kotume, at man kunne få gårdmændene op og bore huller, hvis der var et eller andet, man skulle have sat op. Denne service må vi desværre nedlægge, idet der i forhold til arbejdets omfang, bruges uforholdsvis lang tid på denne form for service. I stedet har vi påtænkt at indkøbe f.eks, 2 slagboremaskiner, der mod betaling af et depositum på f.eks. kr. 200,00 kan lånes af beboerne, således at de selv kan bore de huller, de ønsker. Der vil også blive indkøbt forskellige størrelser af bor, således at der ved returnering fratrækkes et beløb for det antal bor, der er brugt. Cykling på fortove Det er med stor undren, at det her fra talerstolen hvert eneste år er nødvendigt at gøre opmærksom på, at cykling på fortovene ikke er tilladt. Og nu er der nok nogen, der vil sige, at de gør, hvad de kan, de husker at sige til deres børn, at de ikke må cykle på fortovene, men her skal de samme nok gribe i egen barm, for dem, der cykler på fortovene er i meget høj grad de voksne, og så må I give mig ret i, at det så det endnu sværere for børnene at forstå. Voksne burde vide, at et fortov er til at gå på og ikke cykle. Misbrug Der er desværre nogle af vore beboere, der misbruger ejendomsfunktionærernes serviceopgaver. De bliver meget ofte kaldt ud til ting, der rent faktisk hører til beboerens forpligtelse f.eks. rensning af riste på badeværelse. Det er faktisk beboerens eget problem, og såfremt man jævnligt renser sit afløb - ja så minimeres risikoen for, at afløbet stopper til. 4

5 Beboermødet i Baltoppen d. 24. April 2007 fortsat Ejendomsfunktionærerne står naturligvis stadigvæk til rådighed, hvis afløbet er tilstoppet, og man ikke selv kan få hul igennem. Men vær lige opmærksom, at vi af hensyn til tilrettelæggelse af ejendomsfunktionærernes arbejde har besluttet, at servicearbejder hos beboerne kun vil blive udført mandag/tirsdag. Dørpumper Vi bliver i afdelingsbestyrelsen af og til mødt med klager fra beboere, der klager over, at opgangsdørene smækker for hårdt I. Vi må i den forbindelse bede vore beboere om ikke selv at justere på dørpumperne. Er der noget galt med en dørpumpe, så bed en funktionær om at indstille denne. Sne Det var ikke mange dage, vi fik sne i år, men da det kom, så skal jeg love for, at der kom meget, og det var ikke kun os i afdeling 46, der ikke kunne komme ud. Det gjaldt hele landet. Folk sad fast på motorvejene i op over 18 timer. Det gjorde vi dog ikke her i afdelin-gen, men alligevel må det erkendes, at rydningen af den faldne sne ikke skete helt, som man kunne have ønsket sig. Lidt for sent fik vi hentet hjælp udefra. Det har vi talt med funktionærerne om, således at det ikke gentager sig. Kommer der lige så meget sne igen i år, vil der straks blive rekvireret hjælp udefra. Ejendomsfunktionærerne Vi har haft et lidt turbulent år, hvad angår vore ejendomsfunktionærer. Først forlod Jesper Jurik os efter ca. 1 ½ år, idet han havde fået et job, der gav ham flere udfordringer. I stedet for Jesper Jurik har vi her pr. 19. marts ansat Erik Kofoed, som tidligere har været kommunalt ansat og i mange år har arbejdet med grønne områder. Vi håber, at Erik er faldet godt til i blandt os. Men det slutter ikke her. Pr. 1. maj 2007 forlader Henning Bokelund os til fordel for et job i et privat firma. Henning har været hos os i ca. 10 år, men har ønsket nye udfordringer,og vi ønsker Henning held og lykke med sit nye job. Samtidig er vi bekendt med, at Lars Molin forlader os ca. 1. juni, idet han med sin familie flytter til Jylland, hvor hans kone har fået et godt job. Også Lars ønskes held og lykke i sine nye omgivelser. Vi kører derfor i det næste stykke tid med forholdsvis nye ejendomsfunktionærer, men vi skal nok bestræbe os på, at alle opgaver udføres, men det kan da ske, at der er opgaver, der af en eller anden grund må vente et stykke tid. I samme forbindelse gør vi her opmærksom på, at ejendomsfunktionærernes arbejdsområder ikke længere hører til en bestemt blok (og/eller område), der er lavet en ny arbejdsplan, således at alle funktionærer arbejder i hele området (og ikke kun i en 5

6 BENNY JOHANSEN & SØNNER VVS & VENTILATION Benny Johansen & Sønner A/S - Kirkevej 8 - Ledøje Smørum Telefon: fax: Hovedstadens El-Teknik A/S El-anlæg Valby Langgade Valby

7 Beboermødet i Baltoppen d. 24. April 2007 fortsat enkelt blok/område) I forbindelse med ejendomsfunktionærernes arbejdsopgaver har vi i afdelingsbestyrelsen desuden overvejet at lave en strukturænd-ring, således at det eventuelt kan være et spørgsmål, om vi f.eks. på nogle områder antager et firma til at udføre visse arbejds-opgaver. Det ligger slet ikke fast endnu. Det er jo også et spørgsmål om, det økonomisk kan betale sige. Altså skal vi først i den kommende tid vægte fordele mod ulemper, ligesom der naturligvis også er et hensyn at tage til vore nuværende ejendomsfunktionærer. En eventuel strukturændring vil naturligvis ske i samarbejde med ejendomsfunktionærerne og deres fagforening. Det er kedeligt, når der er ejendomsfunktionærer, der forlader os, men der er i denne forbindelse også sket det positive, at vi har fået en tidligere ejendomsfunktionær tilbage, nemlig René Christiansen, som har været ude og prøve kræfter andre steder, men det var åbenbart ikke sagen, så vi ønsker René velkommen tilbage. Flyttelejligheder I år har der ikke været så mange flyttelejligheder som i de forrige år. Vi har kun har 37 flyttelejligheder (de tidligere år har vi haft ca. 50 om året), og de fordeler sig således: værelses lejligheder 9 små 2-værelses lejligheder 4 store 2-værelses lejligheder 3 små 3-værelses lejligheder 7 store 3-værelses lejligheder 2 4-værelses lejligheder. Dette svarer til en flytteprocent på ca. 7%, hvor vi ellers i flere år har ligget på ca. 10%. Ændring af lånetid ved modernisering af køkkener Vi er lidt sent blevet gjort bekendt med, at Ballerup kommune i første omgang - i hvert fald - ikke vil godkende, at vore beboere tilbagebetaler lån til køkkenforbedringer over en 20-årig periode, idet vi på vort beboermøde for år tilbage godkendte, at de skulle optages med tilbagebetaling over en 10-årig periode. Så vi vil derfor gerne have forsamlingens godkendelse til at ændre den tidligere trufne beslutning til, at de optagne lån kan tilbagebetales over en 20-årig periode. Da vi ikke har kunnet nå at fremsætte dette som et forslag, gør vi opmærksom på, at bliver denne beretning godkendt, hvad vi naturligvis håber, den gør, så har forsamlingen samtidig godkendt denne ændring. Tak til aktive beboere Som det nok er mange bekendt, har vi i afdeling 46 mange aktive beboere, der gør, at afdeling 46 er en god afdeling at bo I. Til alle disse aktive beboere vil jeg gerne herigennem rette en stor tak, for uden dem, hvad ville der så ske med vor afdeling. Afstemning om beretningen 102 stemte for beretningen, ingen stemte imod og 2 undlod at stemme. 7

8 Beboermødet i Baltoppen d. 24. April 2007 fortsat Baltorpvej 37A Den nyvalgte direktør for AAB, Christian Høgsbro, orienterede om problemerne vedr. Baltorpvej 37A. Den væsentligst nyhed var, at der var lavet et mageskifte mellem kommunen og afd. 46, således at selve grunden blev opdelt i to adskilte grunde. I praksis ville dette betyde, at kommunen kunne bygge børnehave o.lign. på den ene grund, hvor afd. 46 kunne bygge boliger på den anden grund. Regnskabet...blev taget til efterretning. Forslag 1. Kurt Haastrup havde indsendt forslag om, at grunden på 37A blev solgt. Jette Kragh erkendte, at dette muligvis kunne blive resultatet, hvis ikke man fandt en fornuftig løsning på problemerne. På den anden side var det sådan, at et evt. salg hverken kom AAB eller afd. 46 tilgode, idet beløbet ville blive overført til dispotionsfonden. Der var derfor ingen økonomisk vinding for AAB eller vor afdeling, hvis grunden blev solgt. Da der fortsat var forhandlinger i gang, ville det være en halsløs gerning at sælge, især så længe vi ikke kender de økonomiske konsekvenser af et salg. Det er ligeledes meget vigtigt, at vi får vide rammer, således at der kan arbejdes videre og ikke bliver låst fast af et salg. Vi må derfor bede om mulighed for at arbejde videre med det oplæg, der er kommet fra Ballerup kommune. Kommunen har brug for børneinstitutioner på dette sted, og hvis vi nu - før alle muligheder er udtømte - meddeler, at vi vil sælge - Ja, så mister vi al respekt i Ballerup kommune, og det vil vi meget nødigt. Bestyrelsen ville derfor anbefale, at der stemmes nej til dette forslag. Den skriflige afstemning gav 94 stemmer med nej til forslaget og 6 stemmer med ja. Forslag 2 Kurt Haastrup havde indsendt forslag om nedsættelse af et udvalg, der skulle behandle problemerne omkring køkkenaffald. Efter en ret kort debat, blev forslaget trukket tilbage. Valg Da Erik Christiansen trak sig tilbage og Per Thomsen var afgået ved døden, havde bestyrelsen behov for to nye bestyrelsesmedlemmer. Til dette valgtes Asger Chandler og Kim Christensen. Afslutning Som afslutning på beboermødet, fik Erik Christiansen tak for mange år i bestyrelsen, og hjembragte en flot buket blomster. Desuden fik Jette Kragh en ligeså flot buket, som tak for 20 år i bestyrelsen. Palle 8

9 Den ordinære generalforsamling i Beboerklubben d Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Bankoberetning 4. Regnskab 5. Bankoregnskab 6. Indkomne forslag 7. Valg beboerklub a. Kasserer b. 3 bestyrelsesmedlemmer c. 2 suppleanter d. 2 revisorer e. 1 revisorsuppleant 8. Valg Banko a. Kasserer b. 1 bestyrelsesmedlem c. 2 suppleanter 9. Eventuelt 1.Valg af dirigent. Jette Kragh blev foreslået og valgt og fik efter en gennemgang af dagsordenen, denne godkendt. 2. Beretning. Palle aflagde beretningen. Få havde ordet til beretningen, dog var der en der foreslog, for at få flere til at komme ned i klubben, at man gjorde lokalerne lysere. Hertil var der flere morsomme kommentarer, bl. a., at man bare kunne tænde lyset. Desuden blev det oplyst, at der i EDB klubben intet skete om tirsdagen, der var dog en vis tilslutningen om torsdagene, når der blev afholdt foredrag. Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 3. Bankoberetning. Per Zafnes aflagde hele beretning denne gang, og i denne kom Per ind på de mange problemer han havde været involveret i forbindelse med det rygeforbud der var indført på Tapeten og dermed også med vore konkurrenter på Tempovej. Per kom ind på mange ting, - rygeloven, - politianmeldelse af vore konkurrenter på Tempovej, Herlev Ishockey - Action City, Herlev idrætsforening, - medlemskort, erstatning lejenedsættelse leje af Tapeten, - må en privat starte banko op?, - ligebehandling, - politiet skal udstede en tilladelse til at spille banko!, - Told & Skat. Sluttede med at meddele, at man gjorde, hvad man kunne, for at stoppe dem dér ude på Tempovej og den ublu konkurrence det medførte. Endelig fortalte Per også, at sommerhuset havde været udlejet hele sidste år og var det også i år, bortset fra ugerne 23/24, der stadig var ledige. Berettede om uddelingen af pensionist kurvene til jul og der var kommet flere pensionister til, og udtrykte håbet om denne uddeling kunne fortsætte, på trods af de opståede problemer med tilslutningen til banko. Oplyste, at banko fortsat vil støtte pensionistklubben, dog lå der pt. en ansøgning, man havde sagt nej til. 9

10 Din lokale vinduespudser Caspersen Kvalitet til tiden Kl Flagning Hvis man ønsker flaget hejst i anledning af f.eks. en rund fødselsdag, kan man rette henvendelse til Camilla Boysen Baltorpvej 100 st.tv. Tlf efter nogle dage før flaget skal til tops. Afdelingsbestyrelsen Foto's: Jette P. CONSUL HAIR v/erdal Çakici Baltorpvej Ballerup Tlf Åbningstider: Mandag - torsdag: Fredag: / Lørdag:

11 Den ordinære generalforsamling i Beboerklubben d fortsat Herefter blev bankoberetningen, enstemmigt godkendt. 4. Regnskab. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer fra forsamlingen. Dog havde en ordet uden for dagsordenen, hvor der blev spurgt om vi for nylig havde hørt noget fra børnefonden. Det havde man, fortalte Erna - det samme havde afdelingen, oplyste Jette Kragh og det vil blive omtalt i det næste nr. af OS. 5. Bankoregnskab. Til regnskabet oplyste Jette, at der var indkøbt nye spilleplader og grill til sommerhuset. Omtalte også kommunens rod med at udsende regninger for lokaleleje, nogen gange udsendte de for et ½ år andre gange for et helt år. Oplyste på revisionens opfordring om to manglende bilag fra hjælperfest og ditto julefrokost. Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt. 6. indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. 7 valg. a. Kasserer: Erna blev genvalgt med akklamation b. 3 bestyrelsesmedlemmer: Henning Bokelund, genvalgt Charlotte Lehmann, nyvalgt, var indtrådt i bestyrelsen i perioden, i stedet for Niels Jørgensen Finn Nielsen, nyvalgt c. 2 suppleanter Jørgen Hobel, nyvalgt Kenneth Nielsen, nyvalgt d. 2 revisorer Birgit, genvalgt Finn Nielsen, genvalgt som banko revisor e. 1 revisorsupleant Birgit Hansen 8. Valg banko. a. Kasserer Jette Kragh, genvalgt b. 1. bestyrelsesmedlem Bjarne Lehmann, genvalgt 9 Eventuelt. Under dette punkt takkede formand Palle Kunno Nielsen, der var afgået som bestyrelsesmedlem, for hans store arbejde for klubben igennem næsten 20 år og overrakte Kunno en gave. Ligeledes takkede formanden Erna Christensen, der havde 20 års jubilæum som medlem af bestyrelsen ved denne generalforsamling, for det arbejde hun havde udført for klubben og udtrykte ønsket om hun ville fortsætte mange år fremover, til hende var der også en present. Herefter takkede dirigenten for den gode ro og opførsel vi havde udvist under generalforsamlingen og afsluttede dermed generalforsamlingen. Referent Paul Westh. 11

12 Telefonlisten Links til internet AAB Havnegade Ballerup Apotek Ballerup bibliotek Ballerup bio Ballerup Centret Ballerup Museum Ballerup politi (Gladsaxe) Ballerup Rådhus Falck Kabel TV fejlservice samt Kriminalpolitiet Lægevagten Maler John Petersen Murer Brdr. Thiesen NESA kundeservice Psykiatrisk hjælp Vestkirken Åbningstider i Beboerklubben I sommerperioden er der kun åbent hver torsdag aften, fra kl til Vintersæsonen starter igen den1. oktober. 12

13 Til opslagstavlen med kommende aktiviteter i AAB afdeling 46 Beboerklubben, Bankoklubben og Afdelingsbestyrelsen Maj Tirsdag d. 22. Aften-fisketur fra Vedbæk med Skjold Tirsdag d. 29. Pensionistklubbens årlige skovtur. August Torsdag d. 30. Aften-fisketur fra Vedbæk med Skjold Oktober Søndag d. 21. Eftermiddags-fisketur fra Vedbæk med Skjold November Lørdag d. 3. Billardturnering mod Skovlunde, i Beboerklubben, kl December Lørdag d. 8. Juletræ på Tapeten Se også vor hjemmeside hvor aktivitetslisten løbende bliver opdateret. 13

14 Forårs Cabaret på Røde Kro Teater Torsdag d. 12. april kørte vi i bus til Røde Kro Teater. Først spiste vi velsmagende mad, fra buffet. Derpå gik vi i teatersalen, hvor Anne Karin Broberg og Gunvor Reynberg optrådte med forskellige morsomme og satiriske numre. Efter forestillingen blev vi transporteret hjem, hvor nogle af os liiige gik i klubben, til en godnatdrik. Tak for en hyggelig aften. Palle Vidste du det? Beboerne i AAB afd. 46 får 15% rabat ved køb af malervarer tapet kunstnerartikler o.s.v. Hos Flügger Farver Centrumgaden 20 Tlf

15 Brev fra beboerklubbens barn i Bangladesh Fra vort barn Tipu Mandal i Bangladesh, har vi fået et brev, med billede og en tegning. Han går nu i fjerde klasse. Han skriver bl.a., at han har det godt og at der er mange gode aktiviteter. Han skriver også, at hans familie er meget fattig, så de kun kan spise mad én gang om dagen. Han takker os meget for den støtte, som vi giver ham og ønsker os alt godt. Brev og tegning kan ses i klubben. Palle 60 hornfisk Lystfiskerklubben havde en tur til Helsingør d. 24. april, hvor 4 mand fangede ikke mindre end 60 hornfisk. Der er i hvertfald fisk til et par dage, skulle man synes. Men der fiskes fortsat. Hvis du vil høre nærmere, kan du kontakte Allan Johansen på tlf eller Kunno Nielsen på tlf Der er intet kontingent i Fiskeklubben, men man betaler for evt. transport og deltagelse, på evt. fiskebåd. 15

16 Information fra gårdmændene Telefontid: Ejendomsfunktionærerne træffes hver dag på kontoret nr. 54A kl samt på tlf Udenfor åbningstid kan gives besked på vores telefonsvarer. KUN i nødstilfælde kan ejendomsfunktionærerne kontaktes udenfor normal arbejdstid på mobil Har man smækket sig ude: Hvis man har afleveret en kopi af sin nøgle til gårdmændene, kan indlukning ske gratis, men kun i arbejdstiden kl og (fredag til kl ) - mod legitimation. Køkkenaffald: Skal afleveres i de affaldscontainerere, der er opsat på området. Diverse brændbart affald: Hér skal de blå containere anvendes, dog kun med max 1 x 1 meter. Nøgle til vaskehus skal anvendes. Større affald (f.eks. cykler og møbler): Skal afleveres i maskinhuset i arbejdstiden. Sidste torsdag i måneden dog også kl til Vogn til affald kan lånes. Papir- og glascontainere: Er anbragt følgende steder:» Ved Aldi (overfor grillen)» Ved Baltorpvej 38» Ud for Baltorpvej 58» Ved Baltorpvej 102» Ved vaskepladsen bag vaskehus 2 (ud for nr. 82)» Ved maskinhuset» Ved Baltorpvej 144 Startservice: Kan ydes i arbejdstiden kl til (fredag til kl ). Dette er gratis. Banke- og boretider: Må kun foretages Mandag - fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdage Ingen boring Slagboremaskine kan lånes, mod 200 kr. i depositum. Brugte bor skal betales. Borde og stole: Kan gratis lånes ved henvendelse på afdelingskontoret om tirsdagen kl til Rensning af afløb fra vask og badeværelse: Dette er normalt gratis, med mindre der er sket groft misbrug. Henvendelse sker i vor kontor- og telefontid. Denne form for service bliver kun udført mandag og tirsdag. Rengøring af trapper Blok 21 og 22 (nr ): Torsdag Blok 13 og 23 (nr ): Onsdag Blok 31 og 32 (nr ): Torsdag Blok 11 og 12 (nr ): Onsdag Vinter: Hver uge. Sommer: Hver anden lige uge. Husk venligst at tage måtten ind. 16

17 Billardturnering i Skovlunde Lørdag d. 17. maj, havde vi den tratditionelle billardturnering mod vore venner i Skovlunde. Vi mødtes kl omkring det veldækkede morgenbord. Derefter gik vi i gang med turneringen. Omkring middagstid blev der serveret et flot måltid, bestående af sild, en lækker varm ret og ost. Og så gik vi i gang med 2. Halvleg. Der er ingen grund til at trække pinen ud - så hér er resultatet: Der var fyldt god op ved morgenbordet - både af mad og deltagere Mændene genvandt pokalen (efter flere år i udlændighed), lidt knebent, hvorimod damerne heller ikke denne gang vandt pokalen. Så nu har vi mænd et halvt år s mobberet, mod damerne. Der blev uddelt en præmie til Jette P. for det sjoveste spil og en præmie til vort unge talent Kenneth, for det mest spændende spil. Tak til alle for en god dag og spændende kampe. Palle Vi kunne desværre ikke få et billede, med pokalerne, da de begge var til gravering. Det blev dog lovet os, at herrernes pokal ville blive leveret til os, når vor sejr var blevet indgraveret. Disse pokaler blev lånt. 17

18 Byggeren på Bispevangen Byggelegepladsen Bispevangen, som ligger lige på den anden side af Vestbuen, har i rigtig mange år været stedet for de børn i Vængerne og på Baltorpvej, der ville gå på byggelegeplads. Børnene har bygget små træhuse, hvor de har overnattet om sommeren. De har haft mulighed for at have dyr, som man ellers kun kan have, hvis man bor i hus. Sæbehockey gik op i... Men der blev rene børn på byggeren Der er blevet klappet, kælet og nusset med kaniner, geder, får, æsler og ponyer - lige fra den forsigtige hånd til den sikre, der hiver håndfast i seletøjet og derpå springer op på hesteryggen. Der bruges mange timer med at vurdere og tale om sin kanin og hvordan man kan være rigtig god ved sin kanin. Der er bl.a. Rollespil. Hér kæmper den tabre forældrehær mod de umulige og uartige unger, ved sommer festen. Der bliver lavet stamtræer, så man kan se, hvilke kaniner der er i familie med andre kaniner, og holdt kaninbryllup, hvor buret bliver pyntet og venner og veninder kommer på besøg. I er velkomne til at komme forbi, ringe til os på tlf eller besøge vor hjemmeside: Hilsen Byggelegepladsen Kaninerne skal både nusses og pusles og der bruges mange timer på at tale om, hvordan man bliver rigtig god ved kaninen 18

19 Til Carlsberg med Pensionistklubben Tirsdag d. 27. marts startede vi med bus fra klubben kl , til Carlsberg Besøgscenter, hvor vi gik rundt et par timer. Selvom Carlsberg standser det meste af produktionen, er besøgscentret fortsat åbent og bliver ved med at brygge øl, under navnet Husbryggeriet Jacobsen. Vi gik igennem udstillingen og så en masse interessant historie fra starten i 1847 til nu. Vi nåede også til Bar Jacobsen og havde god tid til at smage de 2 gratis øl vi fik. I løftet stemning gik vi de 10 min. til Pilekroen, hvor vi fik en flot buffet for pengene, syntes vi alle. Der blev også holdt tale af Rita Lisdorf, med ros til turens arrangører. Efter servering af osten, var det tid til hjemkørsel og vi kom planmæssigt kl tilbage til Ballerup. Tak til alle for en god dag. Iris og Aage 19

20 Vore vaskerier De enkelte vasketure reserveres ved at sætte husstandens hængelås på et ledigt klokkeslet. Kun den store lås kan bruges til storvask og kun den lille lås kan bruges til klatvask. Der må kun reserveres 2 vasketure pr. hustand pr. uge. Storvasketurene er på 2 timer med 4 maskiner. Klatvasketurene er på 1 time med 4 maskiner. Efter selve vasken er der normalt brug af centrifuge, tørretumblere og strygerulle 1/2 time efter maskinvaskens afslutning. Vasketider: Storvask: Tur 1: Kl. 7-9 Tur 2: Kl Tur 3: Kl Tur 4: Kl Tur 5: Kl Tur 6: Kl Klatvask: Tur 1: Kl Tur 2: Kl Tur 3: Kl Tur 4: Kl Overtagelse af turer, der ikke benyttes (chancevask): Følgende ventetider for ubenyttede vasketider skal overholdes:» En klatvask må overtages efter 10 minutters forløb.» En storvask må overtages efter 15 minutters forløb. Denne form for chancevask er kun tilladt, hvis den enkelte husstand ikke har brugt 2 vasketure i ugen. Kl. 6-7 kan ikke reserveres, men kan anvendes af den beboer, der kommer først. Som ved alm. chancevask, skal vasken naturligvis være overstået inden næste vask starter, kl. 7. Iøvrigt opfordres alle til at fjerne hængelåsen, hvis vasken ikke benyttes. Så går det hele nemmere. Rengøring af vaskerierne: Vaskerierne rengøres følgende dage: Vaskehus 1 (ud for nr. 54): Mandag kl. 7-9 Vaskehus 2 (ud for nr. 82): Tirsdag kl. 7-9 Vaskehus 3 (ud for nr. 98): Onsdag kl. 7-9 Vaskehus 4 (ud for 134): Torsdag kl Vi gør opmærksom på, at beboerne ikke kan benytte vaskehusene på disse tider. 20

21 Billardafslutning i Beboerklubben Onsdag d. 2. maj holdt vi årets billardafslutning i Beboerklubben. Som vanligt startede vi med spisning - først forskellig slags sild, derpå flotte stykker smørrebrød og til sidst ost. Derefter kom det spændende øjeblik, hvor der blev uddelt præmier, i de forskellige discipliner. PBS - skomager 1. plads: Frode. 2. plads: Cecil 3. plads: Mogens PBS - fortsat Vinderne i pulje A, B og D Allan Viggo Mogens 1. plads: Frode 2. plads: Svend 3. plads: Allan PBS - makkerturnering 1. Mogens og Viggo 2. Cecil og Henry 3. Richard og Verner Trøstpræmie: Allan og Leif Seniorer - skomager 1. plads: Frode 2. plads: Preben 3. plads: Kenneth Seniorer - fortsat 1. plads: Frode 2. plads: Stivi Tak til alle, for en vellykket aften. Palle 21

22 Sommerhus Rådyrvej 97, Høve, 4550 Asnæs I perioden: 1/1-31/5 og 1/9-31/12 undtagen påske, pinse, jul og skolernes efterårsferie pr. uge kr. 750,00 For ovennævnte periode betales et depositum på Kr. 250,00 I sommerferieperioden: 1/6-31/8, samt påske, pinse, jul og i skolernes efterårsferie pr. uge kr ,00 For sommerperioden betales et depositum på kr. 250,00 Weekender hele året, dog undtagen "forlængede" weekender i forbindelse med helligdage pr. weekend kr. 250,00 For weekender betales et depositum på kr. 500,00 På grund af stigende omkostninger til el, har vi besluttet, at der foruden ovennævnte beløb tillige opkræves et beløb for el, som følger: I perioden 1/1-31/5 og 1/9-31/12 pr. uge kr. 250,00 I sommerperioden 1/6-31/8 pr. uge kr. 100,00 for weekender kr. 75,00 (En uge regnes fra fredag kl til næste fredag kl en weekend fra fredag kl til søndag kl ) Depositum tilbagebetales først, når det er konstateret, at der er rengjort og at der ikke er sket skader/mangler af nogen art. Solveig og Bjarne Lehmann Baltorpvej 60, 2.th. Tlf

23 Klubbestyrelsen Formand Palle Norman Tlf Kasserer Erna Christiansen Tlf Sekretær Poul Westh Tlf Bestyrelsesmedlemmer Allan Johansen Finn Nielsen Henning Bokelund Charlotte Lehmann Suppleanter Jørgen Hobel Kenneth Nielsen Klub-aktiviteter Aktivister Birte Nielsen Tlf Hobbyklub Birgit Jensen Tlf Billard Mogens Jensen Tlf Billard for damer Bente Jensen Tlf Lystfiskerklub Kunno Nielsen Tlf Flagdame Camilla Boysen Tlf Computerklubben Camilla Boysen Tlf Vinklub Leif Christensen Tlf Pensionister Iris og Aage Johansen Tlf Sommeråbning I sommerperioden holder Beboerklubben kun åben torsdage kl Sommerperioden strækker sig fra d. 1. maj til d. 30. September begge dage inkl. Vintersæsonen starter igen den 1. oktober Bestyrelsen 23

24 Besøg Beboerklubbens bankospil på "TAPETEN" Magleparken 5 (bus 156 lige til døren) Hver mandag kl

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans...

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 1 - januar/februar 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ny børneinstitution

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 1 - januar/februar 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ny børneinstitution OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 1 - januar/februar 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ny børneinstitution Salg af vore boliger? Fastelavn Turen til Markaryd Julefesten på Tapeten...

Læs mere

BEBOERBLADET. 46-40 års jubilæum 2004. Marts. 33. årgang nr. 2 - marts/april 2004

BEBOERBLADET. 46-40 års jubilæum 2004. Marts. 33. årgang nr. 2 - marts/april 2004 OS Afdeling BEBOERBLADET 46-40 års jubilæum 2004 33. årgang nr. 2 - marts/april 2004 Læs denne gang Aktivitetskalender Nyt fra afdelingen Åbningstider Beboermøder Da det hele startede... Nyt fadderskab

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

34. årgang Nr. 8 Oktober 2006

34. årgang Nr. 8 Oktober 2006 34. årgang Nr. 8 Oktober 2006 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det efterår, med regn og blæst. Efterårsferien står for døren,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2012 9. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 9. årgang nr. 1. Juni udgaven 2012. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

38. årgang Nr. 7 september 2010

38. årgang Nr. 7 september 2010 38. årgang Nr. 7 september 2010 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev jeg endelig færdig med bladet. Beklager meget, at der har været

Læs mere

33. årgang Nr. 10 December 2005

33. årgang Nr. 10 December 2005 33. årgang Nr. 10 December 2005 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så er vi på banen, med årets sidste blad. Hvor er der flot i Lunden,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

38. årgang Nr. 2 Februar 2010

38. årgang Nr. 2 Februar 2010 38. årgang Nr. 2 Februar 2010 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Endnu en kold måned, som bare skal overstås. Der bliver holdt tøndeslagning

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere

32. årgang Nr. 4 April 2004

32. årgang Nr. 4 April 2004 32. årgang Nr. 4 April 2004 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Her kommer så denne måneds Lundexpres. Jeg håber, at I alle har haft en

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

30. årgang Nr. 9 November 2002. BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand

30. årgang Nr. 9 November 2002. BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 30. årgang Nr. 9 November 2002 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 2 Redaktørens side Velkommen til dette nummer af Lundexpressen. Der er ikke kommet nogle opskrifter på julebag,

Læs mere

35. årgang Nr. 1 Januar 2007

35. årgang Nr. 1 Januar 2007 35. årgang Nr. 1 Januar 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Godt nytår til alle bladets læsere. Vi håber, at alle er kommet godt ind

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

29. årgang Nr. 1 / 2001 Januar måned BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND

29. årgang Nr. 1 / 2001 Januar måned BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 29. årgang Nr. 1 / 2001 Januar måned BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2 Redaktørens side Desværre var der ikke så mange løsninger til voksenopgaven, så vi vil opfordre alle Lundens beboere om, at

Læs mere

36. årgang Nr. 9 november 2008

36. årgang Nr. 9 november 2008 36. årgang Nr. 9 november 2008 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Vi har fået ny medarbejder i Redaktionen. Det er Jeanette Due, som skal

Læs mere

Farlig dille. Elefanter i Vejlby. Den store brand i vejlby. det var de Afdelingsmøder

Farlig dille. Elefanter i Vejlby. Den store brand i vejlby. det var de Afdelingsmøder Bladet for beboere i Boligforeningen af 10. marts 1943 Juli 2006-18. årgang - nr. 63 Farlig dille Går man en tur rundt i vores bydel og kigger ned i græsset, går der ikke lang tid før man får øje på små

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 4 April 2013 BilledBilled: Jørgen Jensen B Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side April måned og stadig varmegrader

Læs mere

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB SAB-nyt ÅRGANG 3 - NR 4 - DECEMBER 2009 Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB Af Thomas Jeppesen Alle lejere i SAB får mellem 2,2 og 6,7 % rabat på den månedlige leje i 2010.

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere