BEBOERBLADET. Afdeling årgang nr. 3 - maj/juni Læs denne gang. Beboermøde Generalforsamling. Åbningstider Aktivitetskalender

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEBOERBLADET. Afdeling 46. 36. årgang nr. 3 - maj/juni 2007. Læs denne gang. Beboermøde Generalforsamling. Åbningstider Aktivitetskalender"

Transkript

1 OS BEBOERBLADET Afdeling årgang nr. 3 - maj/juni 2007 Læs denne gang Beboermøde Generalforsamling Åbningstider Aktivitetskalender Billardturnering Billardafslutning Tur m. pensionisterne Nyt fra Tipu Byggelegeplads... og meget andet

2 OS Bladet udsendes af afdelingens bestyrelse og Beboerklubben. Redaktør: Palle Norman tlf Kasserer: Erna Christiansen tlf Redaktionsmedlem: Jette Kragh tlf Deadline næste blad: 20. juni 2007 Forsiden: Forår - herligt. OS BEBOERBLADET Afdeling 46 uddeles til samtlige husstande i AAB afdeling 46, bibliotekerne i Ballerup, Måløv og Skovlunde - Lokalhistorisk arkiv, lokalpressen, Radio Ballerup, kommunalbestyrelsen, hovedkontoret samt Boligselskabernes Landsforening. Artikler fremsættes for forfatternes eget ansvar og giver ikke udtryk for redaktionens mening. Annonyme indlæg optages ikke i bladet. Gengivelse af bladets indhold er tilladt, men kilden skal opgives. Bladet udkommer i alle årets ulige måneder. Afdelingsbestyrelsen Bestyrelsen træffes på kontoret Baltorpvej 38, st.th. hver tirsdag mellem kl og og på telefon Formand: Jette Kragh Telefon Bestyrelsesmedlemmer Arne Stolting Telefon Marianne Bach Hansen Telefon Asger Chandler Telefon Kim Christiansen Telefon Ejendomsfunktionærerne Jesper Munch-Madsen Ledende ejendomsfunktionær Jesper B. Hansen Erik Kofoed René Christiansen Ansættes medio maj 2007 Oplag: 650 eksemplarer 2

3 Beboermødet i Baltoppen d. 24. April 2007 Ved afdelingens årlige ordinære beboermøde valgtes dirigent Jørn Nielsen fra Forretningsudvalget, som også er formand i afdeling 47 i Skovlunde. Tilstede var 104 stemmeberettigede. Formand Jette Kragh startede med beregningen: Beretningen Ja, så er vi her igen og skal i gang med at berette om årets gang i afdeling 46. Der sker jo mangt og meget, men det er vor opfattelse, at de fleste af tingene står i den skriftlige beretning, således at den mundtlige ikke er bliver lang, men lad os bare gå i gang: Men inden jeg går i gang, er der dog en enkelt trykfejl i den skriftlige beretning, som en venlig sjæl har gjort mig opmærksom på, så den kan vi lige så godt få rettet med det samme, og det er under punktet Budget. Der har vi skrevet, at der skal afholdes et ekstraordinært beboermøde i efteråret Det skal naturligvis været efteråret Køkkenforbedringer Så fik vi i år endelig sat gang i køkkenudskiftninger, og det første køkken er på nuværende tidspunkt fuldt ud ændret. Vi har sendt meddelelse ud til ca. 22 beboere, som har stået på en liste med ønske om at få nye køkkener. Hvis alle disse 22 beboere gennemfører køkkenudskiftningen, så er det for nye beboere først muligt at komme i gang i 2008, idet vi tidligere har vedtaget, at vi kun må skifte 25 køkkener om året, og de sidste 3, der er tilbage i år, er vi nødsaget til at gemme til evt. flyttelejligheder. Opslag af ledige lejligheder For et vist antal år siden, da man gik over til at godkende et opsigelsesvarsel på 2 måneder, lavede man i samarbejde med Administrationen den regel, at en ledig lejlighed KUN måtte opslås ledig i en afdeling i max 3 dage. Det har vi ikke altid været flinke til at overholde her i afdelingen, men det vil vi fremover gøre, hvilket også tidligere er meddelt i beboerbladet. Det vil fremover blive sådan, at en lejlighed opslås ledig samme dag, den modtages fra Administrationen, hvorefter den sidder i opslagstavlen i max 3 dage. Dette betyder, at det fremover ikke kun er om tirsdagen, at der opslås ledige lejligheder, så søger man en anden lejlighed i afdelingen, må man holde sig underrettet alle ugens dage. Betalingsvaskerier Som det fremgår af det udsendte regnskab for 2006, så er de samlede omkostninger til vore vaskerier steget med ca. 50%, hvilket vi finder er en meget voldsom stigning. Vi har derfor i afdelingsbestyrelsen besluttet, at det nu for alvor er på tide at indføre en eller anden form for betalingsvaskerier. Vi håber at kunne blive færdige med et forslag om betalingsvaskerier, således at vi kan tage dette med, når vi alligevel skal holde er ekstraordinært beboermøde vedrørende budget til efteråret. 3

4 Beboermødet i Baltoppen d. 24. April 2007 fortsat Komfurer Som det fremgår af vor drifts- og vedligeholdelsesplan skal vi sidst på året i år og først på året næste år i gang med at skifte komfurer. Når vi nærmer os tiden for denne udskiftning vil meddelelse herom blive udsendt. Husdyr Vi har i afdelingsbestyrelsen undret os over, at der er andelshavere, der i stigende grad lufter hunde på vore grønne områder. Ligeledes får vi meget ofte henvendelser om, at der er andelshavere, der passer husdyr (hunde og katte) for familie og venner. Vi må endnu engang gøre opmærksom på, at dette er i klar modstrid med afdelingens husorden, og vi må henstille til, at dette ophører, ellers kan det blive nødvendigt at tage skrappere midler i brug, og det skulle vi jo gerne undgå. Vi gør ligeledes opmærksom på, at eventuelle henvendelser til afdelingsbestyrelsen om hunde- og/eller kattehold skal ske skriftlig. Boreservice Det har i meget lang tid været kotume, at man kunne få gårdmændene op og bore huller, hvis der var et eller andet, man skulle have sat op. Denne service må vi desværre nedlægge, idet der i forhold til arbejdets omfang, bruges uforholdsvis lang tid på denne form for service. I stedet har vi påtænkt at indkøbe f.eks, 2 slagboremaskiner, der mod betaling af et depositum på f.eks. kr. 200,00 kan lånes af beboerne, således at de selv kan bore de huller, de ønsker. Der vil også blive indkøbt forskellige størrelser af bor, således at der ved returnering fratrækkes et beløb for det antal bor, der er brugt. Cykling på fortove Det er med stor undren, at det her fra talerstolen hvert eneste år er nødvendigt at gøre opmærksom på, at cykling på fortovene ikke er tilladt. Og nu er der nok nogen, der vil sige, at de gør, hvad de kan, de husker at sige til deres børn, at de ikke må cykle på fortovene, men her skal de samme nok gribe i egen barm, for dem, der cykler på fortovene er i meget høj grad de voksne, og så må I give mig ret i, at det så det endnu sværere for børnene at forstå. Voksne burde vide, at et fortov er til at gå på og ikke cykle. Misbrug Der er desværre nogle af vore beboere, der misbruger ejendomsfunktionærernes serviceopgaver. De bliver meget ofte kaldt ud til ting, der rent faktisk hører til beboerens forpligtelse f.eks. rensning af riste på badeværelse. Det er faktisk beboerens eget problem, og såfremt man jævnligt renser sit afløb - ja så minimeres risikoen for, at afløbet stopper til. 4

5 Beboermødet i Baltoppen d. 24. April 2007 fortsat Ejendomsfunktionærerne står naturligvis stadigvæk til rådighed, hvis afløbet er tilstoppet, og man ikke selv kan få hul igennem. Men vær lige opmærksom, at vi af hensyn til tilrettelæggelse af ejendomsfunktionærernes arbejde har besluttet, at servicearbejder hos beboerne kun vil blive udført mandag/tirsdag. Dørpumper Vi bliver i afdelingsbestyrelsen af og til mødt med klager fra beboere, der klager over, at opgangsdørene smækker for hårdt I. Vi må i den forbindelse bede vore beboere om ikke selv at justere på dørpumperne. Er der noget galt med en dørpumpe, så bed en funktionær om at indstille denne. Sne Det var ikke mange dage, vi fik sne i år, men da det kom, så skal jeg love for, at der kom meget, og det var ikke kun os i afdeling 46, der ikke kunne komme ud. Det gjaldt hele landet. Folk sad fast på motorvejene i op over 18 timer. Det gjorde vi dog ikke her i afdelin-gen, men alligevel må det erkendes, at rydningen af den faldne sne ikke skete helt, som man kunne have ønsket sig. Lidt for sent fik vi hentet hjælp udefra. Det har vi talt med funktionærerne om, således at det ikke gentager sig. Kommer der lige så meget sne igen i år, vil der straks blive rekvireret hjælp udefra. Ejendomsfunktionærerne Vi har haft et lidt turbulent år, hvad angår vore ejendomsfunktionærer. Først forlod Jesper Jurik os efter ca. 1 ½ år, idet han havde fået et job, der gav ham flere udfordringer. I stedet for Jesper Jurik har vi her pr. 19. marts ansat Erik Kofoed, som tidligere har været kommunalt ansat og i mange år har arbejdet med grønne områder. Vi håber, at Erik er faldet godt til i blandt os. Men det slutter ikke her. Pr. 1. maj 2007 forlader Henning Bokelund os til fordel for et job i et privat firma. Henning har været hos os i ca. 10 år, men har ønsket nye udfordringer,og vi ønsker Henning held og lykke med sit nye job. Samtidig er vi bekendt med, at Lars Molin forlader os ca. 1. juni, idet han med sin familie flytter til Jylland, hvor hans kone har fået et godt job. Også Lars ønskes held og lykke i sine nye omgivelser. Vi kører derfor i det næste stykke tid med forholdsvis nye ejendomsfunktionærer, men vi skal nok bestræbe os på, at alle opgaver udføres, men det kan da ske, at der er opgaver, der af en eller anden grund må vente et stykke tid. I samme forbindelse gør vi her opmærksom på, at ejendomsfunktionærernes arbejdsområder ikke længere hører til en bestemt blok (og/eller område), der er lavet en ny arbejdsplan, således at alle funktionærer arbejder i hele området (og ikke kun i en 5

6 BENNY JOHANSEN & SØNNER VVS & VENTILATION Benny Johansen & Sønner A/S - Kirkevej 8 - Ledøje Smørum Telefon: fax: Hovedstadens El-Teknik A/S El-anlæg Valby Langgade Valby

7 Beboermødet i Baltoppen d. 24. April 2007 fortsat enkelt blok/område) I forbindelse med ejendomsfunktionærernes arbejdsopgaver har vi i afdelingsbestyrelsen desuden overvejet at lave en strukturænd-ring, således at det eventuelt kan være et spørgsmål, om vi f.eks. på nogle områder antager et firma til at udføre visse arbejds-opgaver. Det ligger slet ikke fast endnu. Det er jo også et spørgsmål om, det økonomisk kan betale sige. Altså skal vi først i den kommende tid vægte fordele mod ulemper, ligesom der naturligvis også er et hensyn at tage til vore nuværende ejendomsfunktionærer. En eventuel strukturændring vil naturligvis ske i samarbejde med ejendomsfunktionærerne og deres fagforening. Det er kedeligt, når der er ejendomsfunktionærer, der forlader os, men der er i denne forbindelse også sket det positive, at vi har fået en tidligere ejendomsfunktionær tilbage, nemlig René Christiansen, som har været ude og prøve kræfter andre steder, men det var åbenbart ikke sagen, så vi ønsker René velkommen tilbage. Flyttelejligheder I år har der ikke været så mange flyttelejligheder som i de forrige år. Vi har kun har 37 flyttelejligheder (de tidligere år har vi haft ca. 50 om året), og de fordeler sig således: værelses lejligheder 9 små 2-værelses lejligheder 4 store 2-værelses lejligheder 3 små 3-værelses lejligheder 7 store 3-værelses lejligheder 2 4-værelses lejligheder. Dette svarer til en flytteprocent på ca. 7%, hvor vi ellers i flere år har ligget på ca. 10%. Ændring af lånetid ved modernisering af køkkener Vi er lidt sent blevet gjort bekendt med, at Ballerup kommune i første omgang - i hvert fald - ikke vil godkende, at vore beboere tilbagebetaler lån til køkkenforbedringer over en 20-årig periode, idet vi på vort beboermøde for år tilbage godkendte, at de skulle optages med tilbagebetaling over en 10-årig periode. Så vi vil derfor gerne have forsamlingens godkendelse til at ændre den tidligere trufne beslutning til, at de optagne lån kan tilbagebetales over en 20-årig periode. Da vi ikke har kunnet nå at fremsætte dette som et forslag, gør vi opmærksom på, at bliver denne beretning godkendt, hvad vi naturligvis håber, den gør, så har forsamlingen samtidig godkendt denne ændring. Tak til aktive beboere Som det nok er mange bekendt, har vi i afdeling 46 mange aktive beboere, der gør, at afdeling 46 er en god afdeling at bo I. Til alle disse aktive beboere vil jeg gerne herigennem rette en stor tak, for uden dem, hvad ville der så ske med vor afdeling. Afstemning om beretningen 102 stemte for beretningen, ingen stemte imod og 2 undlod at stemme. 7

8 Beboermødet i Baltoppen d. 24. April 2007 fortsat Baltorpvej 37A Den nyvalgte direktør for AAB, Christian Høgsbro, orienterede om problemerne vedr. Baltorpvej 37A. Den væsentligst nyhed var, at der var lavet et mageskifte mellem kommunen og afd. 46, således at selve grunden blev opdelt i to adskilte grunde. I praksis ville dette betyde, at kommunen kunne bygge børnehave o.lign. på den ene grund, hvor afd. 46 kunne bygge boliger på den anden grund. Regnskabet...blev taget til efterretning. Forslag 1. Kurt Haastrup havde indsendt forslag om, at grunden på 37A blev solgt. Jette Kragh erkendte, at dette muligvis kunne blive resultatet, hvis ikke man fandt en fornuftig løsning på problemerne. På den anden side var det sådan, at et evt. salg hverken kom AAB eller afd. 46 tilgode, idet beløbet ville blive overført til dispotionsfonden. Der var derfor ingen økonomisk vinding for AAB eller vor afdeling, hvis grunden blev solgt. Da der fortsat var forhandlinger i gang, ville det være en halsløs gerning at sælge, især så længe vi ikke kender de økonomiske konsekvenser af et salg. Det er ligeledes meget vigtigt, at vi får vide rammer, således at der kan arbejdes videre og ikke bliver låst fast af et salg. Vi må derfor bede om mulighed for at arbejde videre med det oplæg, der er kommet fra Ballerup kommune. Kommunen har brug for børneinstitutioner på dette sted, og hvis vi nu - før alle muligheder er udtømte - meddeler, at vi vil sælge - Ja, så mister vi al respekt i Ballerup kommune, og det vil vi meget nødigt. Bestyrelsen ville derfor anbefale, at der stemmes nej til dette forslag. Den skriflige afstemning gav 94 stemmer med nej til forslaget og 6 stemmer med ja. Forslag 2 Kurt Haastrup havde indsendt forslag om nedsættelse af et udvalg, der skulle behandle problemerne omkring køkkenaffald. Efter en ret kort debat, blev forslaget trukket tilbage. Valg Da Erik Christiansen trak sig tilbage og Per Thomsen var afgået ved døden, havde bestyrelsen behov for to nye bestyrelsesmedlemmer. Til dette valgtes Asger Chandler og Kim Christensen. Afslutning Som afslutning på beboermødet, fik Erik Christiansen tak for mange år i bestyrelsen, og hjembragte en flot buket blomster. Desuden fik Jette Kragh en ligeså flot buket, som tak for 20 år i bestyrelsen. Palle 8

9 Den ordinære generalforsamling i Beboerklubben d Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Bankoberetning 4. Regnskab 5. Bankoregnskab 6. Indkomne forslag 7. Valg beboerklub a. Kasserer b. 3 bestyrelsesmedlemmer c. 2 suppleanter d. 2 revisorer e. 1 revisorsuppleant 8. Valg Banko a. Kasserer b. 1 bestyrelsesmedlem c. 2 suppleanter 9. Eventuelt 1.Valg af dirigent. Jette Kragh blev foreslået og valgt og fik efter en gennemgang af dagsordenen, denne godkendt. 2. Beretning. Palle aflagde beretningen. Få havde ordet til beretningen, dog var der en der foreslog, for at få flere til at komme ned i klubben, at man gjorde lokalerne lysere. Hertil var der flere morsomme kommentarer, bl. a., at man bare kunne tænde lyset. Desuden blev det oplyst, at der i EDB klubben intet skete om tirsdagen, der var dog en vis tilslutningen om torsdagene, når der blev afholdt foredrag. Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 3. Bankoberetning. Per Zafnes aflagde hele beretning denne gang, og i denne kom Per ind på de mange problemer han havde været involveret i forbindelse med det rygeforbud der var indført på Tapeten og dermed også med vore konkurrenter på Tempovej. Per kom ind på mange ting, - rygeloven, - politianmeldelse af vore konkurrenter på Tempovej, Herlev Ishockey - Action City, Herlev idrætsforening, - medlemskort, erstatning lejenedsættelse leje af Tapeten, - må en privat starte banko op?, - ligebehandling, - politiet skal udstede en tilladelse til at spille banko!, - Told & Skat. Sluttede med at meddele, at man gjorde, hvad man kunne, for at stoppe dem dér ude på Tempovej og den ublu konkurrence det medførte. Endelig fortalte Per også, at sommerhuset havde været udlejet hele sidste år og var det også i år, bortset fra ugerne 23/24, der stadig var ledige. Berettede om uddelingen af pensionist kurvene til jul og der var kommet flere pensionister til, og udtrykte håbet om denne uddeling kunne fortsætte, på trods af de opståede problemer med tilslutningen til banko. Oplyste, at banko fortsat vil støtte pensionistklubben, dog lå der pt. en ansøgning, man havde sagt nej til. 9

10 Din lokale vinduespudser Caspersen Kvalitet til tiden Kl Flagning Hvis man ønsker flaget hejst i anledning af f.eks. en rund fødselsdag, kan man rette henvendelse til Camilla Boysen Baltorpvej 100 st.tv. Tlf efter nogle dage før flaget skal til tops. Afdelingsbestyrelsen Foto's: Jette P. CONSUL HAIR v/erdal Çakici Baltorpvej Ballerup Tlf Åbningstider: Mandag - torsdag: Fredag: / Lørdag:

11 Den ordinære generalforsamling i Beboerklubben d fortsat Herefter blev bankoberetningen, enstemmigt godkendt. 4. Regnskab. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer fra forsamlingen. Dog havde en ordet uden for dagsordenen, hvor der blev spurgt om vi for nylig havde hørt noget fra børnefonden. Det havde man, fortalte Erna - det samme havde afdelingen, oplyste Jette Kragh og det vil blive omtalt i det næste nr. af OS. 5. Bankoregnskab. Til regnskabet oplyste Jette, at der var indkøbt nye spilleplader og grill til sommerhuset. Omtalte også kommunens rod med at udsende regninger for lokaleleje, nogen gange udsendte de for et ½ år andre gange for et helt år. Oplyste på revisionens opfordring om to manglende bilag fra hjælperfest og ditto julefrokost. Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt. 6. indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. 7 valg. a. Kasserer: Erna blev genvalgt med akklamation b. 3 bestyrelsesmedlemmer: Henning Bokelund, genvalgt Charlotte Lehmann, nyvalgt, var indtrådt i bestyrelsen i perioden, i stedet for Niels Jørgensen Finn Nielsen, nyvalgt c. 2 suppleanter Jørgen Hobel, nyvalgt Kenneth Nielsen, nyvalgt d. 2 revisorer Birgit, genvalgt Finn Nielsen, genvalgt som banko revisor e. 1 revisorsupleant Birgit Hansen 8. Valg banko. a. Kasserer Jette Kragh, genvalgt b. 1. bestyrelsesmedlem Bjarne Lehmann, genvalgt 9 Eventuelt. Under dette punkt takkede formand Palle Kunno Nielsen, der var afgået som bestyrelsesmedlem, for hans store arbejde for klubben igennem næsten 20 år og overrakte Kunno en gave. Ligeledes takkede formanden Erna Christensen, der havde 20 års jubilæum som medlem af bestyrelsen ved denne generalforsamling, for det arbejde hun havde udført for klubben og udtrykte ønsket om hun ville fortsætte mange år fremover, til hende var der også en present. Herefter takkede dirigenten for den gode ro og opførsel vi havde udvist under generalforsamlingen og afsluttede dermed generalforsamlingen. Referent Paul Westh. 11

12 Telefonlisten Links til internet AAB Havnegade Ballerup Apotek Ballerup bibliotek Ballerup bio Ballerup Centret Ballerup Museum Ballerup politi (Gladsaxe) Ballerup Rådhus Falck Kabel TV fejlservice samt Kriminalpolitiet Lægevagten Maler John Petersen Murer Brdr. Thiesen NESA kundeservice Psykiatrisk hjælp Vestkirken Åbningstider i Beboerklubben I sommerperioden er der kun åbent hver torsdag aften, fra kl til Vintersæsonen starter igen den1. oktober. 12

13 Til opslagstavlen med kommende aktiviteter i AAB afdeling 46 Beboerklubben, Bankoklubben og Afdelingsbestyrelsen Maj Tirsdag d. 22. Aften-fisketur fra Vedbæk med Skjold Tirsdag d. 29. Pensionistklubbens årlige skovtur. August Torsdag d. 30. Aften-fisketur fra Vedbæk med Skjold Oktober Søndag d. 21. Eftermiddags-fisketur fra Vedbæk med Skjold November Lørdag d. 3. Billardturnering mod Skovlunde, i Beboerklubben, kl December Lørdag d. 8. Juletræ på Tapeten Se også vor hjemmeside hvor aktivitetslisten løbende bliver opdateret. 13

14 Forårs Cabaret på Røde Kro Teater Torsdag d. 12. april kørte vi i bus til Røde Kro Teater. Først spiste vi velsmagende mad, fra buffet. Derpå gik vi i teatersalen, hvor Anne Karin Broberg og Gunvor Reynberg optrådte med forskellige morsomme og satiriske numre. Efter forestillingen blev vi transporteret hjem, hvor nogle af os liiige gik i klubben, til en godnatdrik. Tak for en hyggelig aften. Palle Vidste du det? Beboerne i AAB afd. 46 får 15% rabat ved køb af malervarer tapet kunstnerartikler o.s.v. Hos Flügger Farver Centrumgaden 20 Tlf

15 Brev fra beboerklubbens barn i Bangladesh Fra vort barn Tipu Mandal i Bangladesh, har vi fået et brev, med billede og en tegning. Han går nu i fjerde klasse. Han skriver bl.a., at han har det godt og at der er mange gode aktiviteter. Han skriver også, at hans familie er meget fattig, så de kun kan spise mad én gang om dagen. Han takker os meget for den støtte, som vi giver ham og ønsker os alt godt. Brev og tegning kan ses i klubben. Palle 60 hornfisk Lystfiskerklubben havde en tur til Helsingør d. 24. april, hvor 4 mand fangede ikke mindre end 60 hornfisk. Der er i hvertfald fisk til et par dage, skulle man synes. Men der fiskes fortsat. Hvis du vil høre nærmere, kan du kontakte Allan Johansen på tlf eller Kunno Nielsen på tlf Der er intet kontingent i Fiskeklubben, men man betaler for evt. transport og deltagelse, på evt. fiskebåd. 15

16 Information fra gårdmændene Telefontid: Ejendomsfunktionærerne træffes hver dag på kontoret nr. 54A kl samt på tlf Udenfor åbningstid kan gives besked på vores telefonsvarer. KUN i nødstilfælde kan ejendomsfunktionærerne kontaktes udenfor normal arbejdstid på mobil Har man smækket sig ude: Hvis man har afleveret en kopi af sin nøgle til gårdmændene, kan indlukning ske gratis, men kun i arbejdstiden kl og (fredag til kl ) - mod legitimation. Køkkenaffald: Skal afleveres i de affaldscontainerere, der er opsat på området. Diverse brændbart affald: Hér skal de blå containere anvendes, dog kun med max 1 x 1 meter. Nøgle til vaskehus skal anvendes. Større affald (f.eks. cykler og møbler): Skal afleveres i maskinhuset i arbejdstiden. Sidste torsdag i måneden dog også kl til Vogn til affald kan lånes. Papir- og glascontainere: Er anbragt følgende steder:» Ved Aldi (overfor grillen)» Ved Baltorpvej 38» Ud for Baltorpvej 58» Ved Baltorpvej 102» Ved vaskepladsen bag vaskehus 2 (ud for nr. 82)» Ved maskinhuset» Ved Baltorpvej 144 Startservice: Kan ydes i arbejdstiden kl til (fredag til kl ). Dette er gratis. Banke- og boretider: Må kun foretages Mandag - fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdage Ingen boring Slagboremaskine kan lånes, mod 200 kr. i depositum. Brugte bor skal betales. Borde og stole: Kan gratis lånes ved henvendelse på afdelingskontoret om tirsdagen kl til Rensning af afløb fra vask og badeværelse: Dette er normalt gratis, med mindre der er sket groft misbrug. Henvendelse sker i vor kontor- og telefontid. Denne form for service bliver kun udført mandag og tirsdag. Rengøring af trapper Blok 21 og 22 (nr ): Torsdag Blok 13 og 23 (nr ): Onsdag Blok 31 og 32 (nr ): Torsdag Blok 11 og 12 (nr ): Onsdag Vinter: Hver uge. Sommer: Hver anden lige uge. Husk venligst at tage måtten ind. 16

17 Billardturnering i Skovlunde Lørdag d. 17. maj, havde vi den tratditionelle billardturnering mod vore venner i Skovlunde. Vi mødtes kl omkring det veldækkede morgenbord. Derefter gik vi i gang med turneringen. Omkring middagstid blev der serveret et flot måltid, bestående af sild, en lækker varm ret og ost. Og så gik vi i gang med 2. Halvleg. Der er ingen grund til at trække pinen ud - så hér er resultatet: Der var fyldt god op ved morgenbordet - både af mad og deltagere Mændene genvandt pokalen (efter flere år i udlændighed), lidt knebent, hvorimod damerne heller ikke denne gang vandt pokalen. Så nu har vi mænd et halvt år s mobberet, mod damerne. Der blev uddelt en præmie til Jette P. for det sjoveste spil og en præmie til vort unge talent Kenneth, for det mest spændende spil. Tak til alle for en god dag og spændende kampe. Palle Vi kunne desværre ikke få et billede, med pokalerne, da de begge var til gravering. Det blev dog lovet os, at herrernes pokal ville blive leveret til os, når vor sejr var blevet indgraveret. Disse pokaler blev lånt. 17

18 Byggeren på Bispevangen Byggelegepladsen Bispevangen, som ligger lige på den anden side af Vestbuen, har i rigtig mange år været stedet for de børn i Vængerne og på Baltorpvej, der ville gå på byggelegeplads. Børnene har bygget små træhuse, hvor de har overnattet om sommeren. De har haft mulighed for at have dyr, som man ellers kun kan have, hvis man bor i hus. Sæbehockey gik op i... Men der blev rene børn på byggeren Der er blevet klappet, kælet og nusset med kaniner, geder, får, æsler og ponyer - lige fra den forsigtige hånd til den sikre, der hiver håndfast i seletøjet og derpå springer op på hesteryggen. Der bruges mange timer med at vurdere og tale om sin kanin og hvordan man kan være rigtig god ved sin kanin. Der er bl.a. Rollespil. Hér kæmper den tabre forældrehær mod de umulige og uartige unger, ved sommer festen. Der bliver lavet stamtræer, så man kan se, hvilke kaniner der er i familie med andre kaniner, og holdt kaninbryllup, hvor buret bliver pyntet og venner og veninder kommer på besøg. I er velkomne til at komme forbi, ringe til os på tlf eller besøge vor hjemmeside: Hilsen Byggelegepladsen Kaninerne skal både nusses og pusles og der bruges mange timer på at tale om, hvordan man bliver rigtig god ved kaninen 18

19 Til Carlsberg med Pensionistklubben Tirsdag d. 27. marts startede vi med bus fra klubben kl , til Carlsberg Besøgscenter, hvor vi gik rundt et par timer. Selvom Carlsberg standser det meste af produktionen, er besøgscentret fortsat åbent og bliver ved med at brygge øl, under navnet Husbryggeriet Jacobsen. Vi gik igennem udstillingen og så en masse interessant historie fra starten i 1847 til nu. Vi nåede også til Bar Jacobsen og havde god tid til at smage de 2 gratis øl vi fik. I løftet stemning gik vi de 10 min. til Pilekroen, hvor vi fik en flot buffet for pengene, syntes vi alle. Der blev også holdt tale af Rita Lisdorf, med ros til turens arrangører. Efter servering af osten, var det tid til hjemkørsel og vi kom planmæssigt kl tilbage til Ballerup. Tak til alle for en god dag. Iris og Aage 19

20 Vore vaskerier De enkelte vasketure reserveres ved at sætte husstandens hængelås på et ledigt klokkeslet. Kun den store lås kan bruges til storvask og kun den lille lås kan bruges til klatvask. Der må kun reserveres 2 vasketure pr. hustand pr. uge. Storvasketurene er på 2 timer med 4 maskiner. Klatvasketurene er på 1 time med 4 maskiner. Efter selve vasken er der normalt brug af centrifuge, tørretumblere og strygerulle 1/2 time efter maskinvaskens afslutning. Vasketider: Storvask: Tur 1: Kl. 7-9 Tur 2: Kl Tur 3: Kl Tur 4: Kl Tur 5: Kl Tur 6: Kl Klatvask: Tur 1: Kl Tur 2: Kl Tur 3: Kl Tur 4: Kl Overtagelse af turer, der ikke benyttes (chancevask): Følgende ventetider for ubenyttede vasketider skal overholdes:» En klatvask må overtages efter 10 minutters forløb.» En storvask må overtages efter 15 minutters forløb. Denne form for chancevask er kun tilladt, hvis den enkelte husstand ikke har brugt 2 vasketure i ugen. Kl. 6-7 kan ikke reserveres, men kan anvendes af den beboer, der kommer først. Som ved alm. chancevask, skal vasken naturligvis være overstået inden næste vask starter, kl. 7. Iøvrigt opfordres alle til at fjerne hængelåsen, hvis vasken ikke benyttes. Så går det hele nemmere. Rengøring af vaskerierne: Vaskerierne rengøres følgende dage: Vaskehus 1 (ud for nr. 54): Mandag kl. 7-9 Vaskehus 2 (ud for nr. 82): Tirsdag kl. 7-9 Vaskehus 3 (ud for nr. 98): Onsdag kl. 7-9 Vaskehus 4 (ud for 134): Torsdag kl Vi gør opmærksom på, at beboerne ikke kan benytte vaskehusene på disse tider. 20

21 Billardafslutning i Beboerklubben Onsdag d. 2. maj holdt vi årets billardafslutning i Beboerklubben. Som vanligt startede vi med spisning - først forskellig slags sild, derpå flotte stykker smørrebrød og til sidst ost. Derefter kom det spændende øjeblik, hvor der blev uddelt præmier, i de forskellige discipliner. PBS - skomager 1. plads: Frode. 2. plads: Cecil 3. plads: Mogens PBS - fortsat Vinderne i pulje A, B og D Allan Viggo Mogens 1. plads: Frode 2. plads: Svend 3. plads: Allan PBS - makkerturnering 1. Mogens og Viggo 2. Cecil og Henry 3. Richard og Verner Trøstpræmie: Allan og Leif Seniorer - skomager 1. plads: Frode 2. plads: Preben 3. plads: Kenneth Seniorer - fortsat 1. plads: Frode 2. plads: Stivi Tak til alle, for en vellykket aften. Palle 21

22 Sommerhus Rådyrvej 97, Høve, 4550 Asnæs I perioden: 1/1-31/5 og 1/9-31/12 undtagen påske, pinse, jul og skolernes efterårsferie pr. uge kr. 750,00 For ovennævnte periode betales et depositum på Kr. 250,00 I sommerferieperioden: 1/6-31/8, samt påske, pinse, jul og i skolernes efterårsferie pr. uge kr ,00 For sommerperioden betales et depositum på kr. 250,00 Weekender hele året, dog undtagen "forlængede" weekender i forbindelse med helligdage pr. weekend kr. 250,00 For weekender betales et depositum på kr. 500,00 På grund af stigende omkostninger til el, har vi besluttet, at der foruden ovennævnte beløb tillige opkræves et beløb for el, som følger: I perioden 1/1-31/5 og 1/9-31/12 pr. uge kr. 250,00 I sommerperioden 1/6-31/8 pr. uge kr. 100,00 for weekender kr. 75,00 (En uge regnes fra fredag kl til næste fredag kl en weekend fra fredag kl til søndag kl ) Depositum tilbagebetales først, når det er konstateret, at der er rengjort og at der ikke er sket skader/mangler af nogen art. Solveig og Bjarne Lehmann Baltorpvej 60, 2.th. Tlf

23 Klubbestyrelsen Formand Palle Norman Tlf Kasserer Erna Christiansen Tlf Sekretær Poul Westh Tlf Bestyrelsesmedlemmer Allan Johansen Finn Nielsen Henning Bokelund Charlotte Lehmann Suppleanter Jørgen Hobel Kenneth Nielsen Klub-aktiviteter Aktivister Birte Nielsen Tlf Hobbyklub Birgit Jensen Tlf Billard Mogens Jensen Tlf Billard for damer Bente Jensen Tlf Lystfiskerklub Kunno Nielsen Tlf Flagdame Camilla Boysen Tlf Computerklubben Camilla Boysen Tlf Vinklub Leif Christensen Tlf Pensionister Iris og Aage Johansen Tlf Sommeråbning I sommerperioden holder Beboerklubben kun åben torsdage kl Sommerperioden strækker sig fra d. 1. maj til d. 30. September begge dage inkl. Vintersæsonen starter igen den 1. oktober Bestyrelsen 23

24 Besøg Beboerklubbens bankospil på "TAPETEN" Magleparken 5 (bus 156 lige til døren) Hver mandag kl

BEBOERBLADET. Afdeling 46. 37. årgang nr. 1 - januar/februar 2008. Læs denne gang. Nyt fra afd. Bestyrelsen Brænd i 37A Ny gårdmand.

BEBOERBLADET. Afdeling 46. 37. årgang nr. 1 - januar/februar 2008. Læs denne gang. Nyt fra afd. Bestyrelsen Brænd i 37A Ny gårdmand. OS BEBOERBLADET Afdeling 46 37. årgang nr. 1 - januar/februar 2008 Læs denne gang Nyt fra afd. Bestyrelsen Brænd i 37A Ny gårdmand Åbningstider Aktivitetskalender Tur til Planetariet Bill.turnering mod

Læs mere

BEBOERBLADET Afdeling 46. Bestyrelsesmedlemmer Arne Stolting, nr. 138, 3.th. Telefon 44973382

BEBOERBLADET Afdeling 46. Bestyrelsesmedlemmer Arne Stolting, nr. 138, 3.th. Telefon 44973382 OS Afdeling BEBOERBLADET 46 35. årgang nr. 1 - januar/februar 2006 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Nyt fra afd.bestyrelsen Læserbreve Onsdagsmøder på biblioteket... og meget andet Alle beboere

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 1 - januar/februar 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ny børneinstitution

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 1 - januar/februar 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ny børneinstitution OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 1 - januar/februar 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ny børneinstitution Salg af vore boliger? Fastelavn Turen til Markaryd Julefesten på Tapeten...

Læs mere

BEBOERBLADET. 46-40 års jubilæum 2004. 33. årgang nr. 5 - september/oktober 2004. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider.

BEBOERBLADET. 46-40 års jubilæum 2004. 33. årgang nr. 5 - september/oktober 2004. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. OS Afdeling BEBOERBLADET 46-40 års jubilæum 2004 33. årgang nr. 5 - september/oktober 2004 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Nyt fra Havnegade Nye køleskabe Familietur til Markaryd Makkerturnering

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 3 - maj/juni 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Turneringer og arrangementer

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 3 - maj/juni 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Turneringer og arrangementer OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 3 - maj/juni 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Turneringer og arrangementer Nyt fra Ratna Besøg af Mette Frederiksen Generalforsamling i Beboerklubben...

Læs mere

BEBOERBLADET. Afdeling årgang nr. 4 - juli/august Læs denne gang. Nyt fra afd. bestyrelsen vedr. Baltorpvej 37A.

BEBOERBLADET. Afdeling årgang nr. 4 - juli/august Læs denne gang. Nyt fra afd. bestyrelsen vedr. Baltorpvej 37A. OS BEBOERBLADET Afdeling 46 36. årgang nr. 4 - juli/august 2007 Læs denne gang Nyt fra afd. bestyrelsen vedr. Baltorpvej 37A Åbningstider Aktivitetskalender Modeljernbane? Skovtur hos pensionisterne Tur

Læs mere

BEBOERBLADET. 46-40 års jubilæum 2004. 33. årgang nr. 3 - maj/juni 2004. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider.

BEBOERBLADET. 46-40 års jubilæum 2004. 33. årgang nr. 3 - maj/juni 2004. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. OS Afdeling BEBOERBLADET 46-40 års jubilæum 2004 33. årgang nr. 3 - maj/juni 2004 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Glimt fra 40 år 40 års fest i Baltoppen Generalforsamling i Boboer- og Bankoklub

Læs mere

BEBOERBLADET. 46-40 års jubilæum 2004. Marts. 33. årgang nr. 2 - marts/april 2004

BEBOERBLADET. 46-40 års jubilæum 2004. Marts. 33. årgang nr. 2 - marts/april 2004 OS Afdeling BEBOERBLADET 46-40 års jubilæum 2004 33. årgang nr. 2 - marts/april 2004 Læs denne gang Aktivitetskalender Nyt fra afdelingen Åbningstider Beboermøder Da det hele startede... Nyt fadderskab

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 36. årgang nr. 2 - marts/april 2007. Læs denne gang. Nyt fra afdelingen bl.a...nyt om gårdmænd...

OS Afdeling BEBOERBLADET. 36. årgang nr. 2 - marts/april 2007. Læs denne gang. Nyt fra afdelingen bl.a...nyt om gårdmænd... OS Afdeling BEBOERBLADET 46 36. årgang nr. 2 - marts/april 2007 Læs denne gang Nyt fra afdelingen bl.a....nyt om gårdmænd...køkkenudskiftning Aktivitetskalender Sidste afsnit af Beboerklubbens historie

Læs mere

40 år BEBOERBLADET. i afdeling 46. 46-40 års jubilæum 2004. 33. årgang nr. 1 - Januar / februar 2004. Læs denne gang. Aktivitetskalender.

40 år BEBOERBLADET. i afdeling 46. 46-40 års jubilæum 2004. 33. årgang nr. 1 - Januar / februar 2004. Læs denne gang. Aktivitetskalender. OS Afdeling BEBOERBLADET 46-40 års jubilæum 2004 33. årgang nr. 1 - Januar / februar 2004 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Gode råd om indeklima. Gå roligt ud om aftenen. Nyt blad og ny redaktør

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 2 - marts/april 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Baltorpvej 37 A.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 2 - marts/april 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Baltorpvej 37 A. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 2 - marts/april 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Baltorpvej 37 A Tøndeslagning Læserbreve Støtte til Asien Nyt fra Ratna... og meget andet

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

BEBOERBLADET. Afdeling 46. 35. årgang nr. 4 - juli/august 2006. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Sommerture. Afstemning om åbning

BEBOERBLADET. Afdeling 46. 35. årgang nr. 4 - juli/august 2006. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Sommerture. Afstemning om åbning OS BEBOERBLADET Afdeling 46 35. årgang nr. 4 - juli/august 2006 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Sommerture Afstemning om åbning Læserbrev Sct. Hans Billardafslutning... og meget andet OS

Læs mere

BEBOERBLADET. Afdeling 46. 36. årgang nr. 1 - januar/februar 2007. Læs denne gang. Nyt fra afdelingen bl.a. et dødsfald funktionærnyt Baltorpvej 37A

BEBOERBLADET. Afdeling 46. 36. årgang nr. 1 - januar/februar 2007. Læs denne gang. Nyt fra afdelingen bl.a. et dødsfald funktionærnyt Baltorpvej 37A OS BEBOERBLADET Afdeling 46 36. årgang nr. 1 - januar/februar 2007 Læs denne gang Nyt fra afdelingen bl.a. et dødsfald funktionærnyt Baltorpvej 37A Aktivitetskalender Åbningstider Læserbreve Billard mod

Læs mere

BEBOERBLADET. Afdeling 46-40 års jubilæum 2004. 33. årgang nr. 4 - juli/august 2004. Læs denne gang. Aktivitetskalender.

BEBOERBLADET. Afdeling 46-40 års jubilæum 2004. 33. årgang nr. 4 - juli/august 2004. Læs denne gang. Aktivitetskalender. OS BEBOERBLADET Afdeling 46-40 års jubilæum 2004 33. årgang nr. 4 - juli/august 2004 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Beboermøde i afdelingen Glimt fra 40 år i afdeling 46 Sidste nyt om nye

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans...

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrev No. 3 2007

Nyhedsbrev No. 3 2007 Bestyrelsen sammensætning: Nyhedsbrev No. 3 2007 Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen Email til bestyrelsen: bestyrelsen@runddyssen36.dk

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, lørdag d. 7. maj 2011 kl. 14.00 i Blåvandshuk Idrætscenter Strandvejen 2, Oksbøl. (Den gamle hal).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, lørdag d. 7. maj 2011 kl. 14.00 i Blåvandshuk Idrætscenter Strandvejen 2, Oksbøl. (Den gamle hal). Indkaldelse til ordinær generalforsamling, lørdag d. 7. maj 2011 kl. 14.00 i Blåvandshuk Idrætscenter Strandvejen 2, Oksbøl. (Den gamle hal). Ifølge vedtægternes 12 er dagsordenen: a. Valg af dirigent.

Læs mere

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S.

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. DIRIGENT: MADS AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 4. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106 Når man griller i sin have, bør man tage det fornødne hensyn til sine naboer, det er jo ikke alle der bryder sig om at få røgen lige ind i enten soveværelse eller stue. Derfor vær venlig at tage hensyn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 44 Bøgeskrænten

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 44 Bøgeskrænten Onsdag den 8. februar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Horsensvej 37A Referat Deltagere Helga Elsborg, formand Lisbeth Haargaard, bestyrelsesmedlem Otto Ejsing, bestyrelsesmedlem Karin Mortensen, hovedbestyrelsen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 19. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: 48 beboere samt bestyrelsen ved 44 lejemål

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Beboermøde. Tirsdag d. 15. september kl. 19. 00 I AKB s beboerhus Agerkær 40

Beboermøde. Tirsdag d. 15. september kl. 19. 00 I AKB s beboerhus Agerkær 40 Beboermøde. Tirsdag d. 15. september kl. 19. 00 I AKB s beboerhus Agerkær 40 Tilstede: 32 husstande samt Hanne, John, John Ras, Steen, Jan, Mona fra bestyrelsen og Jan Togersen fra Lejerbo Referent: Tine

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 18

Referat Afdelingsmøde afdeling 18 Referat Afdelingsmøde afdeling 18 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 18 Sted: Moldeparkens Fælleshus, Grundet Bygade 21A Dato: Den 28. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: 43 beboere, fordelt på 34 lejemål

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Til samtlige beboere i afdeling 29, Finlandsparken Vejle, den 14. maj 2014 Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Hermed følger et kort referat af det ordinære afdelingsmøde

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Generalforsamling Stenløse Skytteforening

Generalforsamling Stenløse Skytteforening Referat fra generalforsamling, mandag d. 24. februar 2014 kl. 19.00, i klubhuset Bækholmvej 27, 3660 Stenløse Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 39

AAB Silkeborg Afdeling 39 AAB Silkeborg Afdeling 39 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 22. august 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 24 husstande Joan Nielsen Anders

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Tirsdag den 16.09.2014 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Tirsdag den 16.09.2014 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Tirsdag den 16.09.2014 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Referat fra årsmøde 17. maj 2010

Referat fra årsmøde 17. maj 2010 Ad.1 Ad. 2 Bjørn Semberg, Hi. Formandens mundtlige beretning. Formanden mindes afdøde kammerater med mindeord og 1 minuts stilhed. Efter at have omtalt fusionen pr. 01. januar 2010 gennemgik han den fremsendte

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere