1885 Fællesudvalg nedsættes Den 11. maj 1885 nedsættes et Fællesudvalg til at tage spørgsmålet om opførelse af et nyt Rådhus under overvejelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1885 Fællesudvalg nedsættes Den 11. maj 1885 nedsættes et Fællesudvalg til at tage spørgsmålet om opførelse af et nyt Rådhus under overvejelse."

Transkript

1 Rådhuset år for år Denne tidslinje indeholder informationer om Rådhuset og nærmeste omgivelser, om større arrangementer, begivenheder og politiske beslutninger der udgår fra byens styre Kommission for Politi- og arrestvæsenet Den 4. december nedsætter Justitsministeriet Kommission for Politi- og arrestvæsenet med henblik på at forbedre forholdene. På dette tidspunkt deler staten og kommunen Råd- og Domhuset på Nytorv Komission angaaende Tilvejebringelse af Rets-, Politi, og Arrestlokaler Komissionen fornyes da intet nævneværdigt er sket. Den 13. april 1878 fornyes den af Justitsministeriets nedsatte Komission angaaende Tilvejebringelse af Rets-, Politi, og Arrestlokaler her i Staden Overslag på opførelsen af et nyt rådhus Den 17. december 1883 fremlægger Professor Fenger med et summarisk overslag på 1 million kroner til opførelsen af et nyt Rådhus. Det er et foreløbigt forslag. Der bliver i en skrivelse fra magistraten til borgerrepræsentationen foreslået et Fællesudvalg Fællesudvalg nedsættes Den 11. maj 1885 nedsættes et Fællesudvalg til at tage spørgsmålet om opførelse af et nyt Rådhus under overvejelse Rådhusets placering vedtages Den 16. april 1887 indstiller Fællesudvalget til kommunalbestyrelsen at placere Rådhuset på voldterrænet syd for Vesterbro passage. Den 6. juni bliver det vedtaget på borgerrepræsentationens møde Skitsekonkurrence og Nordisk udstilling Den 4. juni 1888 henstiller Fællesudvalget at det fastslås et maksimumbeløb på 2,5 million kroner til opføreslen. Der foreslås en arkitektkonkurrence med et begrænset antal arkitekter. Den 1. juli udstedes indbydelsen til danske arkitekter om at deltage i en skitsekonkurrence. Tegningerne skal indleveres på Stadens Økonomikontor forsynet med motto eller mærke, inden den 1. marts 1889 kl. 4 eftermiddag. Tillige indsendes fra hver af de konkurrerende et brev med samme motto eller mærke, som de af ham indsendte tegninger bære, forsynet, forseglet brev, i hvilket hans navn og adresse er opgivet. På pladsen, hvor Vestervolden tidligere lå, afholdes Den Nordiske udstilling.

2 Tivoli inddrages i udstillingen, som er en kæmpesucces. Martin Nyrop har tegnet bygningerne, som rives ned efter udstillingen. Det vil sige, nogle bygninger bliver flyttet. For eksempel bliver en pavillion brugt på Frederiksberg Hospital og Tuborg ølflasken, som alle kender kom også fra udstillingen. I alt stod udstillingen i 132 dage. Udenfor Rådhusets mindestue for Martin Nyrop oppe på loftet sider tavlen fra indgangen til hans Tegnestue som også blev brugt i de første år af Rådhusbyggeriet. I forbindelse med udstillingen flytter man Halmtorvet til Vesterbro dette år Indbydelse til den endelige arkitektkonkurrence I juni 1889 indbydes skitsekonkurrencens deltagere til den endelige konkurrence Martin Nyrop vinder arkitektkonkurrencen Den 31. januar 1890 skulle tegninger, beskrivelser og overslag til konkurrencen om Rådhuset afleveres. Der kom seks forslag. Den 24. marts faldt afgørelsen ud til Martin Nyrops projekt. Præmien på kroner blev dog delt, med 5000 kroner til Martin Nyrop og 3000 kroner delt mellem V. Dahlerup og Georg E. W. Møller, samt 2000 kroner til V. Koch. Diskussionen om, hvordan Rådhuset skal se ud, og hvem der får opgaven er dog ikke afsluttet Udgravningen begynder På møderne den 11. og 18. juli 1892 tages beslutning om Rådhusets opførelse med udgangspunkt i arkitekt Martin Nyrops tegninger. Der bliver opsat plankeværk om arbejdspladsen og den 9. december bliver bygningens fire hjørner markeret. Dagen efter starter udgravningen til Rådhuset, som afsluttes den 21. juni Fundamentet Den 29. maj 1893 lægges beton til bagbygningen. Den 22. november var hele Rådhuset funderet. Den 29. maj begynder man at lægge beton i baghuset. Den 22. november er hele huset funderet. Den 21. juni er grundgravningen færdig. Martin Nyrop får en årlig bevilling til indkøb af kobberstik osv. Denne ordning skal senere danne grundlag for skabelsen af bymuseet. Der hentes mursten til byggeriet.

3 1894 Grundstenen lægges Grundstenen bliver lagt den 28. juli Byggearbejde Baghuset er under tag i løbet af efteråret. Skitserne til vægterfigurer (senere støbt i bronze) tegnes af Aarsleff. Rådhuset skyder i vejret. På enkelte septemberdage er der 226 mand på pladsen Byggearbejde Modellen til Absalon, udført af Vilhelm Bissen, bliver godkendt. Bissen har taget udgangspunkt i Absalons gravmæle i Sorø klosterkirke. Modellen bliver sendt til maler og billedhugger Hans Christian Viggo-Hansen, som var tre år om det omfattende arbejde med ciselerede kobber- og rammearbejde. Jernkonstruktionen over Rådhushallen tager form. Skråtaget og saddeltaget bringes på plads - dog uden glas og trærammer Dødsfald og byggearbejde Den 4. februar 1897 dør blikkesnslagersvend O. Petterson ved nedstyrtning fra forhusets tag. Den 4. maj dør den meget vellidte portner Lilleinborg, der fører dagbog over byggeriet. Blandt de mange hoveder i granit, der dekorer bygningen finder man også Lillienborg. Damsgaards granit isbjørne placeres på forhuset og der rejser sig en del kritiske stemmer mod dem og udformningen af byvåbnet Planer for Rådhuspladsen og rejsegilde Den 1. januar 1898 fremlægger Martin Nyrop redegørelse og fem planløsninger for Rådhuspladsen, anlæg af Rådhushaven osv. Nyrop foreslår lurblæsere opstillet på hver side af Vesterbro passage. Der indlægges vand i bagbygningen. Den 24. juni sættes fløjstagen på plads. Den 2. juli sættes kuglen, kronen og vejrhanen på plads. Den 9. juli, lørdag kl afholdes rejsegilde for Rådhustårnet med 200 deltagende gæster. Danmarks højeste bygning rejser sig 105,6 meter.

4 Den Kongelige hof zink- og metalstøber Lauritz Rasmussen støber de seks vægterfigurer i bronze, som var skulptureret af Aarsleff. Om efteråret leveres Rådhusets fem klokker fra Edelbrock og søn, Westfalen, Tyskland. Efter gennemlytning må den store timeklokke sendes retur, da tonen er forkert Arbejdskonflikt og byggearbejde Den 28 januar har kobbersmedene tækket spiret, og stilladset bliver taget ned. I februar bliver Kvarterklokkerne hængt på plads. Melodien til klokkespillet afprøves. Thomas Laub fastsætter kvarterslagene og Lange-Müller den melodi, der skal spilles kl. 6 og 12 efter timeslagene. Fra den 2. maj og over sommeren er der en række lockouter og stor arbejdskonflikt. Ved midsommer arbejder en malerlærling med at stryge vinduesrammer og karme i huset. Den 4. september hører konflikten op. (Septemberforliget) Kedelhuset kan begynde at opvarme bagbygningen fra oktober. Jens Møller-Jensen og hans stab afprøver kalkmalerier i Rådhusets gange. Der bliver bevilget penge til elektrisk belysning af hele Rådhuset. Rådhusforvalter Nyrop-Larsen ansættes. Muslingeskallen bliver afgravet og pladsen bag Rådhuset bragt i stand. Lurblæsersøjle bliver opstillet som prøve på hjørnet af Axelhus. Den oprindelige tanke var at rejsende til København skulle møde lurblæserne en på hver side af Vesterbrogade, på deres vej ind i byen. I december placeres Agnes Slott-Møllers relief af byens ældste råd på sin plads i hovedindgangen med slagordet: "Saa er By som Borger". Timeklokken leveres i december. Den files til for at få tonen til at blive rigtig - og bliver endelig godkendt. De første elektriske sporvogne kører over Rådhuspladsen.

5 1900 Rådhusklokkerne kimer det nye århundrede ind Borgmester Borup ringer med kvarterklokkerne en halv time fra midnat og ind i det ny århundrede. Saddeltaget over Rådhushallen bliver gjort færdigt med grønt katedralglas og trærammer. I marts indsendes forslag om ekstrabevilling til udsmykning og inventar på i alt 749,879 kroner. Det store beløb afføder spørgsmål og en betænkning, men resultatet er, at borgerrepræsentationen vælger at imødekomme beløbet med mindre ændringer. Den 15. maj skriver elektriker Binderup sit navn i parterregangens panel. Vores egen El-Ole skifter ledninger i forbindelse med COP 15 Klimatopmødet altså 108 år senere - og han tilføjer sit eget navn ved siden af Binderups inden han forsegler panelet Råshuset åbnes for første gang for offentligheden Statuen af biskop Absalon til Rådhusets facade samles i Rådhushallen og afsløres 21. marts på 700 årsdagen for hans død. Statuen er derefter med på Verdensudstillingen i Paris. Figuren præmieres med guldmedalje. Da figuren kommer hjem bliver den forgyldt og hængt op på Rådhusets facade over indgangen. Den 9. april kommer Kong Edward (Daværende Prins af Wales) og Prins Hans forbi bagbygningen på en kort visit. Den 1. maj åbnes Rådhuset for første gang for publikum med en udstilling af Dansk Kunst. På dette tidspunkt er interiøret, vægpaneler og dekorationerne ikke færdige. Der er café i hallen blandt palmetræer. Arrangementet bliver en stor succes. I stedet for 3 måneder fortsætter udstillingen august ud. Pengene fra cafédriften bruges senere til opførelsen af Dragespringvandet (1904) og til betaling for maleri af P.S. Krøyer, der portrætterer Martin Nyrop, Emil Jørgensen og Murerformand Krone på vægtergangen. Billedet kan ses i Rådhusbibliotekets læsesal. Karl Jensen malede et billede på bestilling af udstillingen som den så ud i festsalen. Billedet hænger i Udvalgsværelse C. Københavns Bymuseum stiftes 1901 på Arkitekt Martin Nyrops initiativ. Bymuseet ligger over Stadsarkivet på Rådhuset indtil forholdene bliver for små. Rådhusforvalter Nyrop-Larsen har samlet ting på lofterne som senere skal blive en del af samlingen, når bymuseet mange år senere rykker op på 4. sal. Den 14. juli står Rådhusforvalterens lejlighed færdig.

6 Den 19. oktober fjernes plankeværket omkring byggeriet og muslingeskallen kommer til syne. Hallen og de store trapper færdiggøres. I baghuset flytter Stadsingeniøren, Vej- og kloakanlæggene og Stadslægen ind sidst på året Byggearbejde Borgerrepræsentationen holder sit sidste møde på Råd- og Domhuset 22. december. Billedskærer Niels Hansen leverer reliefferne til Borgertrappens rækværk. Rådhusarkivet overføres til mellembygningen. Den 24. juni inviterer kommunalbestyrelsen deltagerne i Det Nordiske Pressemøde til Rådhushallen. Rådhuset får stor bevågenhed og bliver beskrevet som en af Nordeuropas vigtigste bygningsværker. Der bliver konstateret svamp i baghusets trægulve og de bliver brudt op. Den 14. november skriver Martin Nyrop til direktøren for Nationalmuseets 2. afdeling, William Mollerup for at få udleveret to ceremonielle paradesværd fra 1500-tallet, som nu hænger i Borgerrepræsentationens mødesal. I december leverer Snedkermester Rudolf Rasmussen det samlede inventar med formandsbord borde og stole til borgerrepræsentationens mødesal Borgerrepræsentationen flytter ind Borgerrepræsentationen holder højtideligt åbningsmøde i det ny rådhus den 12. januar kl. 12 med udsendinge fra København, i alt ca gæster. Formanden for borgerrepræsentationen Herman Trier taler på borgerrådets vegne. Tidligere Finansborgmetser, nu formand for borgerrepræsentationen, Borup der var en stærk tilhænger af Rådhusbyggeriet dør den 24. januar. På møderne den 9. og 16. marts bliver Rådhushaven vedtaget. Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Kejser Wilhelm af Tyskland den 4. april Hotel Bristol på Rådhuspladsen fuldføres. Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Kong Georg den I af Grækenland den 22. september 1903.

7 Den 31. december sættes det elektriske urværk i gang Klokkespillet sættes i gang Den 1. januar sættes klokkespillet i gang. Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Kong Edward VII af England den 6. april Den første gobelin "Skjold der dræber bjørnen" bliver færdig. Den 20. november sættes Dragespringvandet ved Rådhuset i gang Rådhuset indvies Den første drosketelefon indrettes på Rådhuspladsen. Festsalens talerstol og salonstole leveres i maj fra snedkermester J.P. Mørck. Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Prins Carl af Danmark og prinsesse Maud af England den 8. juli (Prins Carl siden 1905 Haakon 7. af Norge) Rådhuset indvies den 12. september Festsalen tages i brug for første gang med kongelige gæster til siddende festmiddag. Om eftermiddagen og aftenen er borgerne inviteret til fest. Ifølge regnskabet lyder regningen for Rådhusbyggeriet på 4,194,810 kroner og 18 øre. I den reviderede gennemgang fra 1907, hvor alle udgifter er med inklusiv indretning, marketenderi, kedelhus og politistald samt ordning af pladsen omkring Rådhuset lyder opgørelsen 6,804,640 kroner og 6 øre Holger Drachmann hyldes Det Islandske Alting besøger Rådhuset 29. juli Blandt gæsterne er også Danmarks ny konge Frederik d. 8. Fundamenterne af Skt. Klemens Kirkes kor og nordmur udgraves under grunden til Frederiksberggade 36. Man finder også egestolper fra den ældste trækirke. Digteren Holger Drachmann hyldes med fakkeltog og med en fest på Københavns rådhus 10. oktober 1908 Kvinder får valgret Ved lov om kommunale valg af 20. april forøges borgerrepræsentanternes antal fra 36 til 42, forholdstalsvalg indføres, og valgretten udvides, bl. a. til kvinder.

8 Arbejdernes fællesorganisation skænker den 9. november kommunalbestyrelsen bronzekummen. Den er opstillet ved Rådhusets hovedindgang og er dekoreret med symboler fra alle laugene. Ved lov af 18. marts, der træder i kraft 1. april, ændres Københavns kommunale styre: Blandt andet er overpræsidenten ikke længere medlem af magistraten, der i stedet udvides med yderligere en borgmester (overborgmester), der er magistratens formand. Den 25. oktober: Kunstneren Frølich som blandt andet stod for gobelinerne, dør på sin 88-års fødselsdag, da han var ved at tegne kartonen til "Hagbard og Signe". Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Kong Carl Gustav V af Sverige den 3. juni Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Præsident Fallieres fra Frankrig den 21. juli De første kvinder vælges til Borgerrepræsentationen Ved borgerrepræsentationsvalget den 17. marts vælger og vælges kvinder første gang. Borgermøde 2. april med de første kvindelige byrådsmedlemmer Teddy Roosevelt på besøg Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Præsident Roosevelt fra USA den 3. maj Luftskibet Hansa Luftskibet "Hansa" over Rådhuspladsen Politikens Hus Politikens Hus på Rådhuspladsen indvies den 29. september Borgerrepræsentationen udvides Ved valget til borgerrepræsentationen den 11. marts vælges 55 medlemmer (tidligere 42). Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: dronning Alexandrine med Prins Frederik og Prins Knud den 16. marts De sidste hesteomnibusser på Strøget mellem Kongens Nytorv og Rådhuspladsen forsvinder den 5. november 1913 og erstattes af

9 motoromnibusser. Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Kejserinde Dagmar og Prins Georg af Grækenland den 26. november Lurblæsere og juletræ Lurblæsersøjlen fuldendes den 19. september. Tegnet af Anton Rosen med figurer af Siegfred Wagner betalt af brygger Carl Jacobsen. På Rådhuspladsen rejses for første gang "Byens juletræ". Det tændes den 20. december Liste A får flertal Ved lov af 8. maj oprettes et 5. borgmester- og rådmandsembede. Borgmestrene skal fremtidig vælges efter forholdstal og på åremål. Socialdemokratiet får flertal i borgerrepræsentationen ved valget den 13. marts Genforeningsdag Borgerrepræsentationens flertal går i optog til kongen den 3. april for at opfordre ham til dannelsen af et parlamentarisk ministerium. Kommunens afdeling for bygningsvedligeholdelse åbnes den 1. april (fra 1. april 1934 Københavns kommunes håndværksafdeling). En kommunal maler var blevet ansat allerede i juli Genforeningsdagen fejres i København med stor højtidelighed den 9. juli. Den sidste af gobelinerne, Regner og Tora, bliver færdig. Rådhusforvalter Ernst Nyrop-Larsen går bort Martin Nyrop dør Arkitekten bag Rådhuset Martin Nyrop dør og bisættes i Gentofte. Gravstedet findes stadig og bliver betalt af Rådhusservice (2010) Royale besøg Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Kong Vittorio Emanuele af Italien (dato?) Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Dronning Wilhelmina af Holland den 5. september 1922.

10 1923 Dragespringvandet springer Dragespringvandet på Rådhuspladsen springer første gang efter at være fuldendt den 4. juni Bryllupssalen tages i brug Bryllupssalen i Rådhuset tages i brug 11. januar 1925 De gamle bronzelurer lyder for sidste gang 15. marts ved en fest i Rådhuset til fordel for indsamlingen til Nationalmuseets nye bygning. Bymuseet genåbnes i nye lokaler og i udvidet skikkelse 3. juni. (på Rådhuset?) Kilometer- (nulpunkt-) stenene på Rådhuspladsen, ved Østerport og Nørreport (på de gamle byportes plads) rejses i december Stenen, hvor Amagerport stod, blev rejst i Bryllupssalen flytter Bryllupsalen flytter ind i mellembygningens første sal hvor der tidligere var bymuseum. Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Præsident Relander fra Finland den 7. oktober Biskob Absalons 800-års fødselsdag Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Kong Albert af Belgien den 17. april Ved en fest foran Rådhuset 23. juni fejres 800-året for byens grundlægger, biskop Absalons fødsel Rådhusklatreren "Rådhusklatreren" dukker op. Han er en mand fra Ungarn hvis ikke vi har fået historien fortalt forkert der protesterer mod arbejdsløshed. Han klatrer helt op i Rådhustårnet på ydersiden og hænger i spiret med strakte arme og strakt krop. Manden mangler desuden begge ben. (Hvis nogen har et billede send det venligst til 1931 Den første lysreklame Luftskibet Graf Zeppelin flyver over København 14. maj. Efter fuldstændig omlægning af sporvejsnettet på Rådhuspladsen kører sporvognene første gang ad de ny ruter fra den 2. august. Den for den øvrige trafik fredede "sporvejscentral" ophæves dermed. Fodgængertunnellen under Rådhuspladsen åbnes 18. december.

11 Den første lysreklame bliver opsat på Rådhuspladsen Statuen af Grundtvig i Vartovs gård afsløres 19. juni. Prinsen af Wales (den senere kong Edward VIII) ankommer til Kastrup Lufthavn den 22. september for som protektor for den britiske udstilling at deltage i åbningsfesten. Ved bortkørslen fra Lufthavnen hyldes han af store menneskemængder. Udstillingen (i Tivoli, Industribygningen, Forum og Kunstindustrimuseet) åbnes ved en festlighed i Rådhushallen den 24. september og slutter den 9. oktober efter at have været besøgt af mennesker. Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Prins Edward af Wales den 24. september Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Prinsesse Marie af Grækenland den 27. december Vartov bliver kommunale kontorer Gammel Kloster indvies den 12. juni; beboerne i Vartov, som afløses af denne stiftelse, var flyttet ind den 24. april. Vartov indrettes til kommunale kontorer (inddraget til dette brug fra 1919); fra 1950 er Vartov desuden soldaterhjem, restauration m.m.) 1935 Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Kronprins Frederik den 27. maj Talerstolen tages i brug En skorstensmurer, Henning Olsen, klatrede den 1. marts fra en af Rådhustårnets luger op til vejrhanen og fastsurrede vejrhanen den truede med nedstyrtning på grund af beskadigelse under de sidste dages snestorme; en ny vejrhane blev sat op i oktober. Ejendommen Rådhuspladsen 16 (kaldet "Rich's-Huset") tages i brug ved påsketid. Barometret ("Solskinspigen" og "Regnvejrspigen") og termometret sættes samtidig i funktion. 25-års dagen for kommunens overtagelse af sporvejene den 1. august fejres med et historisk tog af hestesporvogne, hesteomnibus, sporvogne af ældre og moderne typer. Toget samler store menneskemængder. Københavns skattevæsen flytter ind i Hans Nansens Gård den 1. september

12 Ved borgerrepræsentationens møder tages talerstolen i brug den 17. september; medlemmerne har hidtil talt fra deres pladser Christian X s 25-års regeringsjubilæum Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Kong Christian d. X den 15. maj, Christian X's 25 års regeringsjubilæum fejres i stor stil den 15. maj; kong Haakon VII af Norge og kong Gustaf V af Sverige gæster byen, der er festligt udsmykket. Kongefamilien og de fremmede konger hyldes hjerteligt af store menneskemængder på Amalienborg Slotsplads om morgenen; langs ruten for den kongelige cortège til festgudstjenesten i Vor Frue Kirke og til modtagelsen i den festsmykkede folketingssal på Christiansborg har store skarer taget opstilling. Under gallataflet på Christiansborg om aftenen bringer 4000 studenter et fakkeltog, der overværes af mennesker. Der er fest på Rådhuspladsen og i Frederiksberg Have; Tivoli og restauranterne er åbne hele natten. En arbejdsløs igennem 3 år (Esben Andersen) klatrer op ad lynaflederen på Rådhustårnet 19. juli og fortsætter helt op til vejrhanen, hvor han anbringer en rød fane. "Demonstration for arbejde, frihed og brød i stedet for socialhjælp" Styrereform Ved lov af 18. marts, der træder i kraft den 1. april, ændres Københavns kommunale styre: Blandt andet er overpræsidenten ikke længere medlem af magistraten, der i stedet udvides med yderligere en borgmester (overborgmester), der er magistratens formand. Ændringen kom i stand efter, at en række borgmestre, med Ernst Kaper i spidsen, havde henvendt sig til statsminister Stauning. Overpræsidenten var oprindelig udpeget af kongen siden 1700-tallet og var ikke demokratisk valgt. Thorvaldsens museum overrækker 17. september gavebrev vedrørende Thorvaldsesns marmorstatue "Jason med det Gyldne Skind" 1939 Dagmar-biografen Dagmar-biografen i det nyopførte Dagmarhus (opført ) indvies den 15. marts Magistraten bestemmer 30. maj, at kommunens tjenestemænd og arbejdere ikke må holde ferie udenfor Sjælland. Nytårsaften forløber i dyb stilhed; der var forbud mod afbrænding af fyrværkeri; forbudet overholdes.

13 1943 Det underjordiske garderobe- og toiletanlæg under Rådhuspladsen tages i brug 1. februar. Der afholdes under meget stor valgdeltagelse valg til Folketinget og landstingsvalg i 2., 3. og 5. landstingskreds 23. marts ("valget for demokratiet"). Restauranterne får lov til at holde åben til kl. 2 på valgnatten, og sporvogne og S-tog må køre til samme tidspunkt (se 18. januar). Gadeuorden og sammenstimlen på Rådhuspladsen i aftentimerne den 26. august medfører, at politiet anholder ca. 120 personer. 500 års-dagen for Christoffer af Bayerns stadsret 14. oktober fejres ved flagsmykning af byen, men der afholdes ingen festligheder Beton-bunker i Muslingeskallen Indretningen af beton-bunkers påbegyndes i "Muslingeskallen" foran Rådhuset den 19. juni. Der strejkes under dette arbejde fra den 21. august til 6. oktober. Arbejderne i mange store virksomheder i Storkøbenhavn nedlægger den 28. og 29. juni arbejdet kl. 12 middag som protest mod spærretiden. Befolkningen demonstrerer ved at tænde bål i gaderne og ved at opholde sig i gaderne i spærretiden. Alt arbejde i hovedstaden standser i løbet af formiddagen 30. juni ("Folkestrejken"); butikkerne lukker, telefon-, sporvogns- og jernbanetrafikken ophører; ved middagstid er der total generalstrejke; dog at politiet forbliver i tjeneste, ligeledes hospitalspersonalet og arbejderne på vand-, gas- og elektricitetsværkerne. Tyskerne lukker for gas, vand og elektricitet om aftenen; radioens udsendelser standses. Strejke og uroligheder i København fortsætter 1. juli; i gaderne rejses barrikader af brosten og fortovsfliser. En del forretninger, hvis indehavere anses for nazister, heriblandt Varehuset Buldog på Nørrebrogade, ødelægges. Chefen for de tyske tropper på Sjælland, generalløjtnant Richter, overtager den udøvende magt og erklærer hovedstaden i belejringstilstand; bygrænserne afspærres, så al ind- og udgående færdsel hindres; tilførslerne standses. Om eftermiddagen den 2. juli uddeles i gaderne et opråb, hvori påpeges, at hovedstadens befolkning er bragt i en skæbnesvanger situation ved arbejdsnedlæggelsen, og at konsekvenserne af fortsat strejke er uoverskuelige; alle og enhver opfordres derfor til straks at genoptage den daglige gerning. Opråbet er underskrevet af Københavns overborgmester og af borgerrepæsentationens formand, af formændene for de store

14 erhvervsorganisationer og af formanden for De samvirkende Fagforbunds forretningsudvalg. Radioen genoptager kl. 19,30 sine udsendelser med oplæsning af opråbet. Det meddeles fra officiel tysk side, at gas, vand og elektricitet vil blive frigivet i aftenens løb, og dette sker også. Revolverbevæbnede mænd fjerner ca legitimationskort og de nødvendige stempler i Københavns statistiske kontor 18. august. Ved forordning af 23. september fra den højere SS- og politifører tillades oprettelsen af kommunale vagtværn. Københavns kommunes vagtværn træder i funktion 25. oktober (overgår under politiets kommando 24. maj 1945 og ophæves definitivt 1. oktober 1947). Ved en bekendtgørelse fra justitsministeriet af 7. november henlægges politiets forretninger ar civil og administrativ art i København for størstedelen midlertidigt til magistraten. Folkeregistrene i København, og på Frederiksberg ødelægges delvist 23. november. Registret i Gentofte ødelagdes 15. november. Også andre registre i hovedstadsområdet ødelagdes i denne tid krigen slutter Det meddeles i den danske radioudsendelse fra London d. 4. maj kl , at feltmarskal Montgomerys hovedkvarter har meddelt, at de tyske tropper i Nordtyskland, Holland og Danmark kapitulerer med virkning fra den 5. maj kl. 8. Øjeblikkelig og overvældende jubel udløses. Tusinder drager mod Amalienborg, der dog er afspærret, og mod den indre by i øvrigt. Sporvognene er overfyldte og folk entrer op på dem for at køre med under sang og hurraråb. Mørklægningsgardiner brændes i glædesbål på gader og pladser. Frihedsbevægelsens første ordonnanser viser sig i gaderne, dens væbnede styrker alarmeres og indtager deres poster. Det kommer mange steder til heftige kampe mellem frihedskæmpere og Hipofolk og tyskere. Mange dræbes eller såres. Tyske tilholdssteder, restauranter o. l. ødelægges i nattens løb af folkemængden. Tyskernes kapitulation træder i kraft 5. maj kl. 8 og freden hilses med en times ringning med kirkeklokkerne. Befrielsesregeringen udnævnes; den består af 9 mand fra de under krigen samarbejdende politiske partier og 9 fra modstandsbevægelsen. Navnene på medlemmerne af Danmarks Frihedsråd offentliggøres og rådet retter en appel til det danske folk. Kong Christian taler i radioen kl. 12. En britisk militærmission ankommer til Kastrup Lufthavn om eftermiddagen; briternes kørsel gennem den indre by former sig som et triumftog. "Jeep"en viser sig i gaderne. Det tyske riges befuldmægtigede, dr. Werner Best, stiller sig under Frihedsrådets beskyttelse. Mørklægningen ophæves.

15 Flag på huset balkon - under absalon. (Ringer Rådhusets klokker?) Feltmarskal Montgomery besøger København 12. maj; under kørslen gennem byen er han genstand for befolkningens stormende hyldest; han modtages i audiens af kongen; ved audiens på Sorgenfri under nyt besøg 27. juli overrækker kongen ham Elefantordenen. Den russiske general Koratkoff og følge ankommer med fly til København fra Bornholm l. juni; under køreturen til Hotel d'angleterre er russerne genstand for stor hyldest Den øverstkommanderende for de russiske styrker på Bornholm, general Jakuscheff, ankommer til København den 1. april og hyldes af udenrigsministeriet ved en festmiddag, og modtages af kongen den 2. april (rømningen af Bornholm afsluttes 4. april). Ved magistratsvalget 25. april bliver kommunisterne repræsenteret i magistraten med en borgmester og en rådmand. Årsdagen for meddelelsen om Tysklands kapitulation, 4. maj, festligholdes; lysreklamerne er tændt og butiksvinduerne oplyst; private illuminerer deres vinduer med levende lys; kongeparret og kronprinsparret hyldes på Christiansborg med fakkeltog af frihedskæmpere; ½ mill. mennesker er samlet i den indre by, hvor der er fest på Rådhuspladsen Muslingeskallen fjernes "Muslingeskallen" foran Rådhuset opfyldes; arbejdet hermed begynder i juli. Sporvejenes omnibuslinie Rådhuspladsen-Amager åbnes 1. september. Der indføres ensrettet færdsel på Strøget fra 15. oktober. Omnibuskørslen genoptages; busserne fra Rådhuspladsen til Kongens Nytorv føres ad Farvergade-Kompagnistræde, Læderstræde-Store Kirkestræde-Lille Kongensgade ("Parallel-strøget"). Grundtvigs Hus tages i brug til kommunale kontorer i november (huset blev beslaglagt af tyskerne 7. april 1943) Første spørgetime i Borgerrepræsentationen Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Kong Frederik d. IX den 20. marts Første spørgetime i borgerrepræsentationen finder sted 1. april. Udstillingen "Christian X's København " i Rådhushallen åbnes den

16 20. maj. Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Hertugen af Clouchester den 18. september Trafikmestervagten - "Stavkirken" - på Rådhuspladsen fjernes den 14. august; den nye trafikvagt tages i brug 22. februar Svenske sangere svenske sangere synger på Rådhuspladsen 12. juni Vartov restaureres En fransk politibetjent dirigerer færdselen på Rådhuspladsen den 3. juni; han er inviteret i forbindelse med en fransk udstilling i Forum, der åbnede den 2. juni. Vartov restaureres og ombygges og indrettes til soldaterhjem, restauration m.m. Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Winston Churchill England den 9. oktober Winston Churchill og hans hustru ankommer til København den 9. oktober. Churchill taler på ankomstdagen fra Rådhusets balkon til store menneskemængder og hyldes hjerteligt. På Fredensborg, hvor han bor under opholdet i Danmark, overrækker kongen ham Elefantordenen; den 10. oktober tildeles han på Universitetet den filosofiske æresdoktorgrad 1951 De blå busser En privat omnibusrute (De blå Busser) forlænges fra Ålholm Plads ind til Vesterbrogade (Pile Allé) 23. juli; der etableres samtidig natbus ind til og fra Råshuspladsen Hurtigbuslinien og Jens Olsens verdensur Hurtigbuslinien Rådhuspladsen-Gladsaxe åbnes 1. marts. Sporvejene indfører igen natdrift på seks linier den 16. marts. (Standset siden 11. april 1940). Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Kong Gustav den VI Adolf af Sverige den 26. marts Det meddeles i august, at Jens Olsens verdensur er færdigbygget; en afprøvning finder sted på Urmagerskolen inden opstillingen i Rådhuset Bymuseet flytter til Vesterbro De første 50 Københavnske sporvogne med reklameskilte udvendig går ud i

17 trafikken 11. marts. Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Dronning Juliane af Holland den 21. maj 1953 Folketingets finansudvalg beslutter den 29. oktober, at staten skal overtage Den kongelige Skydebanes bygning på Vesterbro. Borgerrepræsentationen beslutter, at bygningen skal anvendes til Københavns Bymuseum, og at et ungdomshus skal rejses på grunden Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Præsident Asgerirsson fra Island den 7. april Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Kejser Heile Selassie af Ethiopien den 23. november H. C. Andersen og Niels Bohr 150-året for H. C. Andersens fødsel fejres den 2. april. Vestre Boulevard og Jarmersgade omdøbes til H. C. Andersens Boulevard. Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Præsident Coty fra Frankrig den 17. maj Den franske præsident Rene Coty og madame Coty kommer på officielt besøg i København maj. På Københavns Rådhus åbnes den 25. august rundskueudstillingen: "Københavnermaleri". 50-årsdagen for indvielsen af Københavns Rådhus fejres den 12. september. I anledning af Niels Bohrs 70-års fødselsdag den 7. oktober opstilles en buste af ham på Københavns Rådhus. Jens Olsens verdensur på Københavns rådhus sættes i gang den 15. december af Frederik IX og Jens Olsens barnebarn Inge Olsen Sigvard Munk bliver overborgmester Sigvard Munk vælges 23. april af den socialdemokratiske gruppe på Københavns rådhus til H. P. Sørensens efterfølger som overborgmester fra 1. juni. Folketingsmand, sekretær Urban Hansen vælges til Munks efterfølger som borgmester for magistratens III afdeling.

18 Borgerrepræsentationen giver den 3. maj tilladelse til, at det nordiske atomforskningsinstitut opføres i Fælledparken i nærheden af Niels Bohrs institut. Københavns Bymuseum, der tidligere lå på Rådhuset, indvies 15. september i den tidligere Skydebanebygning på Vesterbro I Rådhushallen bortloddes danske kunstneres værker til fordel for Ungarnhjælpen 1957 Vand fra Midtsjælland Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Dronning Elizabeth II af England den 23. maj Dronning Elisabeth og prins Philip kommer på officielt besøg i København den maj, afrejser 25. maj. Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Præsident Urho Kekkonen fra Finland den 5. september Der skabes 10. september forlig mellem København og de midtsjællandske kommuner om vandudvindingen ved Regnemark til København (se 27. april) Vestvolden til debat Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Kong Olav V af Norge den 13. september Vestvoldens frigivelse til offentlig park drøftes på et møde den 24. oktober mellem de interesserede ministerier, kommunen og Københavns stiftamt City Plan Vest Borgerrepræsentationen giver den 19. marts sin tilslutning til Generalplanskitsen for Københavns udvikling og for den særlige "City Plan Vest" Statsminister H. C. Hansen dør den 19. februar og bisættes fra Rådhushallen 28. februar. Højtideligheden overværes af kongen. Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Kong Frederik IX og Dronning Ingrids sølvbryllup den 24. maj Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Kong Bhumibol Adulyadej af Thailand den 7. september Kong Bhumibol Adulyadei og dronning Sirikit af Thailand kommer på officielt besøg den september. Forsikringsselskabet Nye Danske af 1864 indvier den 14. december sit nye hus

19 på Rådhuspladsen. I forbindelse med "Pariser-ugen" bliver Københavns Rådhus (og Frederiksbergs Rådhus) pakket ind i reklamer, bl. a. fra Rinso Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Kronprinsen af Nepal den 11. april Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Præsident Habib Bourguiba fra Tunesien den 6. juni Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Præsident Dr. Adolf Schærf fra Østrig den 22. maj Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Ministerpræsident Nikita Hrustjov fra Sovjetunionen den 16. juni Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Kong Konstantin af Grækenland den 9. september i anledning af bryllup med Prinsesse Anne Marie den 18. september Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Kong Badouin af Belgien den 10. februar Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Præsident Guiseppe Saragat fra Italien den 18. maj Københavns 800-års jubilæum Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Tronfølgeren Prinsesse Margrethe den 9. juni i anledning af brylluppet med Prins Henrik 10. juni Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Kong Frederik IX den 15. juni i anledning af Københavns 800-års jubilæum. København fejrer 800-års jubilæum. På Strøget bliver der sat et langbord op og der serveres Rådhuspandekager som ellers er forbeholdt gæsterne til Rådhusets og borgerslottets fester i festsalen Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Prinsesse Benedikte den 27. januar i anledning af bryllupet med Richard af Berleburg 3. februar 1968.

20 1969 Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Kong Frederik IX 70-års fødselsdag den 11. marts Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Forbundspræsident Heinemann fra Tysklandden 11. juni Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Præsident Kristjan Eldjørn fra Island den 4. september Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Ministerpræsident Kosygin fra Sovjetunionen den 2. december Rådhustårnet restaureres Omfattende restaureringsarbejder af blandt andet Rådhustårnet Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Kong Olav V af Norge den 12. september Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Præsident Tito fra Jugoslavien den 31. oktober Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Kong Carl XVI Gustav af Sverige den 11. april Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Præsident Julius Nyerere fra Tanzania den 7. april Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Præsident Urhu Kekkonen fra Finland den 12. oktober Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Dronning Elizabeth II af England den 17. maj Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Kong Juan Carlos af Spanien den 18. marts 1980.

21 Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Dronning Ingrids 70-års fødselsdag den 28. marts Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Præsident Nicolae Chausescu den 12. november Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Præsident Vigdis Finnbogadottir fra Island den 26. februar Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Præsident Francois Mitterant fra Frankrig den 29. april Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Præsident Mauno Koivisto fra Finland den 20. april Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Præsident Patrick John Hillery fra Irland den 1. juni Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Premierminister Indira Gandhi fra Indien den 14. juni Fra Kongebogens besøg på Rådhuset: Prins Henriks 50 års fødselsdag den 12. juni Fra Kongebogens besøg på Rådhuset; bog II: Dronning Beatrix af Holland den 9. oktober Fra Kongebogens besøg på Rådhuset; bog II: Dronning Ingrid - 50 år i Danmark den 23. maj Fra Kongebogens besøg på Rådhuset; bog II: Kronprins Akihito af Japan den 6. juni Fra Kongebogens besøg på Rådhuset; bog II: Præsident Kirschlæger fra Østrig den 9. oktober Fra Kongebogens besøg på Rådhuset; bog II: Præsident Herzog fra Israel den 4. november 1987.

22 1988 Fra Kongebogens besøg på Rådhuset; bog II: 200-året for Stavnsbåndets ophævelse den 20. juni Fra Kongebogens besøg på Rådhuset; bog II: Storhertugparret Jean og Josphine af Luxembourg den 20. oktober Fra Kongebogens besøg på Rådhuset; bog II: Forbundspræsident Richard von Weizsäcker fra Tyskland den 26. april Fra Kongebogens besøg på Rådhuset; bog II: Kong Birendra og Dronning Aishawarya af Nepal den 18. oktober Fra Kongebogens besøg på Rådhuset; bog II: Dronning Margrethe II 50-års fødselsdag den 16. april Fra Kongebogens besøg på Rådhuset; bog II: Kong Harald V og Dronning Sonja af Norge den 29.oktober Fra Kongebogens besøg på Rådhuset; bog II: Dronning Margrethe og Prins Henriks sølvbryllup den 10. juni Fra Kongebogens besøg på Rådhuset; bog II: Prins Henriks 60-års fødselsdag 11. juni året for befrielsen Fra Kongebogens besøg på Rådhuset; bog II: 50-året for Danmarks befrielse den 5. maj årsdagen for Danmarks befrielse blev fejret med levende lys i alle vinduer mod Rådhuspladsen samt lys i alle kontorer i resten af huset. Dannebrog blev hængt på balkonen under Absalon, for det havde Rådhusbetjentene gjort i Fra Kongebogens besøg på Rådhuset; bog II: Kong Albert II og Dronning Pada af Belgien den 18. maj Fra Kongebogens besøg på Rådhuset; bog II: Prins Joachim og Alexandra Manly den 17. november dagen før deres bryllup Kulturby 96 Udstilling i Rådhushallen: "Københavns Rådhus" i anledning af Kulturby 96.

23 1997 Fra Kongebogens besøg på Rådhuset; bog II: Dronning Margrethes 25-års regentjubilæum den 15. januar Kommunalreform Kommunalreform hvor magistratsstyret afskaffes og erstattes med udvalgsstyre. Den ærefulde stilling som Borgerrepæsentationens formand afskaffes ved udgangen af 1997, per 1. januar 1998 er opgaven som ordstyrer overgået til Overborgmesteren. I 1903 havde man 5 borgmestre med Overpræsidenten som formand og en borgerrepræsentation med egen formand. Overborgmesteren blev dengang den 6. borgmester Rådhusforvalteren som titel forsvinder i det opgaverne ændres og uddelegeres. Forvaltningerne overtager på en måde egne lokaler og Rådhuset som hører under Kultur og Fritidsforvaltningen. Fra Kongebogens besøg på Rådhuset; bog II: Kong Hussein af Jordan den 28. april Fra Kongebogens besøg på Rådhuset; bog II: Kejser Akihito af Japan den 3. juni Fra Kongebogens besøg på Rådhuset; bog II: Dronning Margrethe d. II s 60 års fødselsdag Fra Kongebogens besøg på Rådhuset; bog II: Præsident Johannes Rau fra Tyskland den 24. april Fra Kongebogens besøg på Rådhuset; bog II: Storhertugparret Henri og Maria- Teresa af Luxembourg den 22. oktober Fra Kongebogens besøg på Rådhuset; bog II: I anledning af HKH Kronprins Frederiks forestående bryllup med frk. Mary Donaldson den 12. maj 2004.

24 2005 Rådhuset 100-års jubilæum 12. september fejres 100 året for Rådhusets indvielse med en stor fest for indbudte i Hallen. Rådhusgården bliver renoveret og ført tilbage til sit originale udseende. Festsalen får udskiftet gulv. Danmarkstæppet i festsalen bliver restaureret for et betydeligt beløb. Magistratssalens vævede tapeter bliver udskiftet med nye med de originale mønstre. Gobelinværelsets gobeliner bliver restaureret. Vinduerne i Magistratssalen og Gobelinværelset får UV-filtre. Der bliver fremstillet en ny glasservice, 'Rådhusglasset' i anledning af Rådhusets fødselsdag. Glassene bruges alene ved særlige arrangementer i festsalen. De er fremstillet af Holmegaard Glasværk og designet af glaskunstneren Anja Kjær i samarbejde med Borgerrepræsentationens tidligere formand Martin Günter Fra Kongebogens besøg på Rådhuset; bog II: Kong Carl XVI Gustav, Dronning Silvia og Kronprinsesse Victoria den 12. maj Sølvklokken fra festsalens talerstol bliver stjålet under påsken Fra Kongebogens besøg på Rådhuset; bog II: Dronning Margrethe 70-års fødselsdag den 16. april 2010.

Rådhuspladsens historie

Rådhuspladsens historie Rådhuspladsens historie I middelalderen løb bymuren med Vesterport omtrent der, hvor vi finder Vester Voldgade i dag. Det er bymurens placering i forhold til byen, der er afgørende for, den plads der senere

Læs mere

I Dronningen og hendes efterkommere

I Dronningen og hendes efterkommere 1. I Dronningen og hendes efterkommere 3 I Dronningen og hendes efterkommere 1. Margrethe II, Danmarks Dronning. Født den 16. april 1940 på Amalienborg, København, Danmark. Bor på Amalienborg, København.

Læs mere

Seniorjobberen. 30 juni Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

Seniorjobberen. 30 juni Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 30 juni 2016 Nr. 6-30. juni 2016. Nr. 6 ET JOB I OPLYSNINGENS TJENESTE har været på besøg på Københavns Rådhus og talt med to seniorjobbere om deres job i Rådhusoplysningen i stuen på det berømte og prægtige

Læs mere

Kong Frederik IX og dronning Ingrid, tidligere svensk prinsesse, blev den 24. maj 1935 også viet i Storkirken.

Kong Frederik IX og dronning Ingrid, tidligere svensk prinsesse, blev den 24. maj 1935 også viet i Storkirken. 63 år 30. april 2009 Kong Carl XVI Gustaf Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Den svenske konge, Carl Gustaf, født 30. april 1946 fyldte 30. april 2009, 63 år. Fødselaren blev fejret på det kongelige

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Martin Nyrops tegninger af Rådhuset Oversigt over ikke detailregistrerede tegninger

Martin Nyrops tegninger af Rådhuset Oversigt over ikke detailregistrerede tegninger 1. Bygningstegninger UTOGRFEREDE TEGNINGER = lmindeligt hvidt papir B= Kalkérpapir C= Lærred I: Grundlægning II: Planer III: Facader og snit IV: tagværk V: Murværk, gulve, lofter m.m. VI: rkivreoler HÅNDTEGNINGER

Læs mere

Opgaver til Kongeriget

Opgaver til Kongeriget Født i 1940 på Amalienborg Slot. Dronning af Danmark 1972. FAMILIE Datter af Frederik 9. af Danmark (1899-1972) og Ingrid af Sverige (1910-2000), Gift i 1967 med Henri de Laborde de Montpezat (1934) i

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Dronningens 70-års fødselsdag den 16. april 2010

Dronningens 70-års fødselsdag den 16. april 2010 Dronningens 70-års fødselsdag den 16. april 2010 Tekst og fotos af Per Brunsgård Tim. Dagens fødselar, dronning Margrethe, trådte først ud på palæets balkon, efterfulgt resten af den kongelige familie

Læs mere

Københavns Rådhus. Opvarmnings- og ventilationsanlæg Fi 1.2. M. Nyrops skitser til Rådhuset F1 1.4. Bygningsarbejder. Rådhuset 1 + 2 Fi 1.

Københavns Rådhus. Opvarmnings- og ventilationsanlæg Fi 1.2. M. Nyrops skitser til Rådhuset F1 1.4. Bygningsarbejder. Rådhuset 1 + 2 Fi 1. Rådhusforvaltningen Aflevering Planer over Rådhusets etager: 1 indbundet sæt 9 indbundne sæt, 1 hæftet sæt og 1 sæt løse etageplaner alle med noteringer 5 løse etageplaner for hver etage lystryk og film

Læs mere

10 Ønsker om flagning på busser og fremtidig procedure for beslutning om flagning

10 Ønsker om flagning på busser og fremtidig procedure for beslutning om flagning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. marts 2014 Mads Lund Larsen 10 Ønsker om flagning på busser og fremtidig procedure for beslutning om flagning Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

KONGELIGT BRYLLUP i Sverige

KONGELIGT BRYLLUP i Sverige KONGELIGT BRYLLUP i Sverige Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Det kongelige brudepar, samt kronprinsesse Victorias og prins Daniels forældre samlet, foran slottet, på bryllupsdagen. Dagene op til brylluppet

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Kunst og Symboler kort udgave

Kunst og Symboler kort udgave 1 Gravsten som nabo til Rådhuset? Gravsten som nabo til Rådhuset? Den er god nok. Rådhuset og rådhusparken blev anlagt på den gamle Søndre Kirkegård, der havde eksisteret siden 1818. Her blev den sidste

Læs mere

JENS ALBINUS I WILLIAM SHAKESPEARES RICH ARD III UNDERVISNINGSMATERIALE

JENS ALBINUS I WILLIAM SHAKESPEARES RICH ARD III UNDERVISNINGSMATERIALE JENS ALBINUS I WILLIAM SHAKESPEARES RICH ARD III UNDERVISNINGSMATERIALE Indholdsfortegnelse: 1. William Shakespeares Richard III 2. Rosekrigerne 3. Stykkes handlingsgang 4. Karakterer 1. William Shakespeares

Læs mere

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F.

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Reportage fra Loge nr. 3, Eysteins besøg i Odense den 1. maj 2010 Vor venskabsloge, Loge nr. 3, Eystein, Trondheim besøgte Broderloge nr. 5, Fyen den 1. maj 2010. 7 brødre

Læs mere

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland og Sovjetunionen indgår en pagt. September 1. september: Tyskland angriber Polen. 2. verdenskrig begynder

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

KONGELIGT BRYLLUP Århundredets bryllup Kronprins Frederik frk. Mary Elizabeth Donaldson

KONGELIGT BRYLLUP Århundredets bryllup Kronprins Frederik frk. Mary Elizabeth Donaldson KONGELIGT BRYLLUP Århundredets bryllup Kronprins Frederik frk. Mary Elizabeth Donaldson Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Det kongelige brudepar blev 12. maj 2004 hyldet fra de mange tusinde fremmødte

Læs mere

Billedserie om Paris - til inspiration eller gensynsglæde - om bl.a.:

Billedserie om Paris - til inspiration eller gensynsglæde - om bl.a.: Billedserie om Paris - til inspiration eller gensynsglæde - om bl.a.: Louvre - Tuilerihaven Concordepladsen Champ Élysée - Napoleons Triumfbue - La Defence 1 P A R I S DEN HISTORISKE AKSE Inspiration Gensynsglæde

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Indvielsen Stjerne Radio den 29. august Foto: Rasmus Rask.

Indvielsen Stjerne Radio den 29. august Foto: Rasmus Rask. : Ansøgning om bevilling til udstillingen 1941 DANMARK I HAGEKORSETS SKYGGE Foreningen Projekt Stjerne Radio ansøger hermed Kultur- og Fritidsforvaltningen om en bevilling på Kr. 121.600,- Kære medlemmer

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Velkommen til Copenhagen GO Hotel.

Velkommen til Copenhagen GO Hotel. Copenhagen Go Hotel Velkommen til Copenhagen GO Hotel. Introduktion Copenhagen Go Hotel er lyst og moderne indrettet og tilbyder gode faciliteter til både par- og familieferie nær København. Hotellet tilbyder

Læs mere

Anvisningssalg, Torsdag den 15. oktober 2015 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Max:

Anvisningssalg, Torsdag den 15. oktober 2015 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Max: Anvisningssalg, Torsdag den 15. oktober 2015 Medl.nr. Nr.: Land Beskrivelse Bemærk Kv.: Opråb Max: 203 1 Sverige 25 Øre, 1898 sølv 1/1+ 35,- 2 " 1 Kr. 1875 sølv 1 50,- 3 Danmark 2 Kr. 1876 sølv 1 75,-

Læs mere

LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia.

LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia. Kære medlem Du og din ledsager inviteres hermed til foreningens arrangement i Fredericia. Med følgende program: LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia. Kl.

Læs mere

BERNADOTTE 200-ÅRSJUBILÆUM

BERNADOTTE 200-ÅRSJUBILÆUM BERNADOTTE 200-ÅRSJUBILÆUM Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Efter modtagelsen på Kongekajen af Helsingørs borgmester, Johannes Hecht-Nielsen, og havnechef Benny Carlson, drog alle med borgmesteren

Læs mere

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen?

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Kopiside 4 Break 3 - Historisk baggrund Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Josefine Ottesens roman om Helgi Daner er ikke bare ren fantasi. Flere af hovedpersonerne er kendt som

Læs mere

Aarhus Rådhus 75-års jubilæum 2. juli 2016

Aarhus Rådhus 75-års jubilæum 2. juli 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø, Kultur og Borgerservice Dato 21. april 2015 Aarhus Rådhus 75-års jubilæum 2. juli 2016 Beslutning om budgetramme, aktiviteter og

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Møllehøj Information Maj 2013

Møllehøj Information Maj 2013 Møllehøj Information Maj 2013 34. årgang MØLLEHØJS BESTYRELSE Formand Næstformand Kasserer Bestyrelses medlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelses suppleant Bestyrelses suppleant Bilags kontrollant Bilags kontrollant

Læs mere

Velkommen til Copenhagen GO Hotel.

Velkommen til Copenhagen GO Hotel. Copenhagen Go Hotel Velkommen til Copenhagen GO Hotel. Introduktion Copenhagen Go Hotel er lyst og moderne indrettet og tilbyder gode faciliteter til både par- og familieferie nær København. Hotellet tilbyder

Læs mere

Kongelig tvillingedåb

Kongelig tvillingedåb Kongelig tvillingedåb Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Fotos også lånt af servicefotograf Katrine, CPH. De kongelige tvillinger fik deres navne i Holmens Kirke. Prinsen født på Rigshospitalet den

Læs mere

krøyer hus i carlsberg byen

krøyer hus i carlsberg byen krøyer hus i carlsberg byen Bygningen danner overgang fra det gamle Vesterbro til det nye bykvarter, og reflekterer både boligkarréerne på Vesterfælledvej og de historiske Humleby-rækkehuse, som nabo mod

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og 0 år gammel renoveret bygning med smuk facade og rokoko indretning. Zleep Hotel Roskilde Introduktion Det klassiske hotel i Roskilde byder på en historisk overnatning i elegante omgivelser. Det traditionsrige

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for børn Se denne historie som film: www.ina.gl/boern Udgivet af Bureau for Inatsisartut Januar 2015 Tegninger: Christian Rex, Deluxus

Læs mere

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper.

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper. Fag: Historie Klasse: 6. klasse OpgaveSæt: Hvem var Christian d. 4.? Vikar-Guide 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Christian d. 4. og tag en snak med dem om det. Fortæl evt. hvad du ved

Læs mere

VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION

VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION Kommunalbestyrelsens afgørelse kan indankes for Kirkeministeriet. 1 Den daglige drift samt ekspeditioner vedrørende kirkegårdene

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Bilag 1. Elementer i en samlet museums- og besøgstjeneste på Københavns Rådhus

Bilag 1. Elementer i en samlet museums- og besøgstjeneste på Københavns Rådhus Bilag 1. Elementer i en samlet museums- og besøgstjeneste på Københavns Rådhus Indholdsfortegnelse 1) Ny indretning af loftsrum på 3. sal, samt i tårnet til udstillinger 2) Ny indretning i magasiner på

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Danmarks-Samfundets Århus Kreds. 100-års jubilæum

Danmarks-Samfundets Århus Kreds. 100-års jubilæum Danmarks-Samfundets Århus Kreds 100-års jubilæum 1908-2008 Danmarks-Samfundets Århus kreds Inviterer Foreninger, organisationer, virksomheder, myndigheder m.fl. i Århus og omegn til Valdemarsfest lørdag

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328 den royale familie den royale familie Feltperiode: Den 29.-31. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

PRODUKTKATALOG BULLETINS

PRODUKTKATALOG BULLETINS PRODUKTKATALOG BULLETINS 6 7 13 Vibenhus Runddel Nørrebro st. Nordhavn 11 5 Adobe Reader / browser Østerport Jagtvej/Åboulevarden Går til skrevne placering 1 3 CBS/Frb. Centret For optimal visning: 10

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

Opgaver til Kongeriget

Opgaver til Kongeriget Født i 1577 på Frederiksborg Slot død i 1648 på Rosenborg Slot. Konge af Danmark-Norge 1588-1648. FAMILIE Søn af Frederik 2. af Danmark-Norge (1534-1588) og Sophie af Mecklenburg (1557-1631). Gift 1. gang

Læs mere

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Indledning Et gammelt udklip fra SE og HØR er dukket frem af gemmerne. Det er noget mærket af tidens tand, men desværre ikke dateret. Af historier

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin)

HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin) HUSET Varighed ½ -1 dag Klassetrin: 7. gymnasiale uddannelser (Kan med fordel spilles som fællesprojekt på tværs af klasser og klassetrin) SYNOPSIS er et rollespil, der er inspireret af konflikten omkring

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Vi var kun 9 Veteraner, der tog af sted fra Udbygade klokken 9:00 i dag, og så var vi hele 4 voksne med på turen. Vi gik ned ad Sjællandsgade for at

Læs mere

Festival kataloget 2013 er på gaden

Festival kataloget 2013 er på gaden Nyhedsbrev 4 Festival kataloget 2013 er på gaden Ligesom sidste år er deltagertallet på festivalen stigende. I år deltager 101 kunstnere fra i alt 12 lande i de ni dage festivalen varer. Alene den lokale

Læs mere

Afholdelse af arrangementer

Afholdelse af arrangementer Aarhus Rådhus Afholdelse af arrangementer Arrangementer på Aarhus Rådhus Aarhus Rådhus er tegnet af arkitekterne Arne Jacobsen og Erik Møller og blev indviet den 2. juli 1941. På det første projektforslag

Læs mere

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer.

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer. Systemskiftet 1901 Det danske demokratiske system er udviklet, siden det blev etableret i 1849. Systemskiftet i 1901 hører til de afgørende ændringer. I første omgang blev denne praksis ikke grundlovsfæstet.

Læs mere

HAVEHISTORISK SELSKAB

HAVEHISTORISK SELSKAB Beretning fra Havehistorisk Selskabs udflugt til Sydsjælland lørdag 6. juni 2015. Programmet for udflugten indeholdt - ud over oplysninger om planter og haver - også plads til supplement af vores kulturhistorisk

Læs mere

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg Lev med kunst - og i al evighed. 16 Skulpturer af Anders Nyborg Livsglæde Stil, individualitet og karakter kommer for Hvorfor ikke give dine bedste venner en mange mennesker til udtryk gennem den skulptur

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Kolding Miniby I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Christian 4 Vej 23 6000 Kolding Tlf.: 75 54 08 21 6 5 7 4 2 3 1 1: Sct. Jørgens Hospital 2: Crome & Goldschmidt 3: Sct. Nicolaj Kirke

Læs mere

Kontor med panoramaudsigt over København Rosenborggade1A, 6. Sal 1130 København K.

Kontor med panoramaudsigt over København Rosenborggade1A, 6. Sal 1130 København K. Et kontor over byen Kontor med panoramaudsigt over København Rosenborggade1A, 6. Sal 1130 København K. Et kontor over byen Kontor med panoramaudsigt over København Rosenborggade1A, 6. Sal 1130 København

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Kendte bygningsværker - i billeder og ord.

Kendte bygningsværker - i billeder og ord. Kendte bygningsværker - i billeder og ord. Taj Mahal, Indien. Stormogul Shah Jahan (1632-1653) byggede dette mausoleum til sin afdøde kone. Det tog 21 år. Bygningen er bemærkelsesværdig på grund af dens

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Rosenborg Slot og Kongens Have 1.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Rosenborg Slot og Kongens Have 1.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Rosenborg Slot og Kongens Have 1.6 1.6 ROSENBORG SLOT OG KONGENS HAVE Stedet Kulturmiljøet omfatter Kongens Have og Rosenborg Slot. Det afgrænses

Læs mere

Stamps2you Salgsliste Opdateret 10. januar 2016

Stamps2you Salgsliste Opdateret 10. januar 2016 Stamps2you Salgsliste Opdateret 10. januar 2016 Katalognr Type år/dato udgivelse Billedelink AFA 0034C 001 - Bogtryk Stemplede 1902, november Pålydende 5 øre grøn, 23 tryk AFA 0035B 001 - Bogtryk Stemplede

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar!

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar! Vintercup 2012/2013 2. afdeling Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn Spørgsmål og svar! 1 Post 1 Hvad hedder det danske rockband Nephew's nyeste album? a) Interkom kom ind b) Hjertestarter

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

100-året for kvinders valgret til kommunerne. et inspirationskatalog. Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale

100-året for kvinders valgret til kommunerne. et inspirationskatalog. Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale 100-året for kvinders valgret til kommunerne et inspirationskatalog Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale Valg, hvor kvinder fik valgret til kommunerne Forord: Den 20. april 2008 er det

Læs mere

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20)

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) 15.6. 1916 15.6. 1917 15.6. 1918 15.6. 1919 15.6. 1920 RESUMÉ: Forstander Thomas Bredsdorff, Roskilde højskole, talte

Læs mere

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløverkarreén Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløvermarken Fra Wikipedia, den frie encyklopædi: http://da.wikipedia.org/wiki/kl%c3%b8vermarken Kløvermarken set i nordlig retning

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere