Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 8. september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 8. september 2014"

Transkript

1 Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 8. september 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Afbud: Grethe Saabye (C)

2 Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden ET - Orientering - September ET - Kendskabs- og omdømmeanalyse for Lejre Kommune ET - Status for Branding- og udviklingsstrategi ET - Status på formidling og kommunikation ET - Status på Turismepolitisk handleplan, aug ET- Status erhvervspolitisk handleplan ET - Udviklingsstrategi for lokal aktionsgruppe ET - Jubilæumspolitik ET - Udpegning af medlemmer til Lejre Erhvervsudviklingsforum ET - Eventuelt...18

3 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 1 1. ET - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Godkendt. Afbud: Grethe Saabye (C) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 2 2. ET - Orientering - September 2014 Sagsnr.: 14/795 Resumé: A. Den lokale aktionsgruppe (LAG), Udvikling Sjælland har ansøgt om kr. fra hver af de deltagende kommuner i den kommende programperiode, Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Sorø og Lejre til afholdelse af stiftende generalforsamling for den kommende programperiodes LAG. Kommunerne har i fællesskab givet tilsagn om de ansøgte midler. For Lejre Kommunes vedkommende finansieres tilskuddet af den pulje, som Udvalget for Erhverv & Turisme har afsat til mindre, løbende udgifter. B. Lejre Turistforening har sendt en ansøgning den 29.august 2014 om støtte til et offentligt møde på Sofiehøj Friskole i Sæby, den 30. september. Støtten skal gå til dækning af annonceringen af mødet i Lejre Lokalavis. Indstilling: Mødets formål er at oplyse borgerne om de kvaliteter, som Lejre Kommune rummer af natur og kulturhistorisk art med henblik på at gøre dem til gode ambassadører for kommunen over for egne gæster og for turister i almindelighed. Pengene er bevilget af den pulje, som Udvalget for Erhverv & Turisme har afsat til mindre, løbende udgifter. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Taget til efterretning. Afbud: Grethe Saabye (C) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Ansøgning fra LAG 2. Ansøgning fra Turistforeningen om støtte til markedsføring

5 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 3 3. ET - Kendskabs- og omdømmeanalyse for Lejre Kommune Sagsnr.: 14/2392 Resumé: Sagen præsenterer resultatrapporten for Kendskab og omdømme for Lejre Kommune, der er udarbejdet i juni I sagen præsenteres de væsentligste resultater, samt hvordan analysen kan bruges til at kvalificere arbejdet branding- og udviklingsstrategien. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme drøfter 0-punktsmålinger 2. at Udvalget for Erhverv & Turisme godkender den videre plan for arbejdet med målingen Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : 1. Drøftet 2. Godkendt Afbud: Grethe Saabye (C) Sagsfremstilling: Som en del af vidensgrundlaget bag Lejre Kommunes kommende branding- og udviklingsstrategi skal der udarbejdes en faktaanalyse om Lejre Kommunes særkender, styrker, udfordringer og potentialer især i forhold til bosætning og erhverv. Udvalget for Erhverv & Turisme præsenteres for faktaanalysen på næstkommende møde. På dette møde præsenteres 0-punktsmålingen som er udarbejdet af analysefirmaet Corcom i juni Formålet med målingen er at få et indledende billede af, hvad borgere i Region Hovedstaden og Region Sjælland (potentielle tilflyttere) kender til Lejre Kommune, samt hvordan de vurderer kommunen på en række udvalgte parametre. Analysen kan således bruges til at vurdere hvad det er for kendskab og omdømme brandingstrategien skal ændre på. Målingens metode Målingen bygger på svar fra respondenter fra Region Hovedstaden og Region Sjælland. De er blevet spurgt om hvilke kommuner de kan nævne i de to regioner, samt hvad de spontant kommer til at tænke på, når kommunens navn nævnes. Endelig er de blevet bedt om at vurdere om de kunne finde på at flytte til den nævnte kommune. Respondenterne fordeler sig ligeligt på køn og alder. Der er en overvægt af respondenter fra Region Hovedstaden og familier med hjemmeboende børn. Respondenter med lang/akademisk uddannelse er underrepræsenteret. Denne sag præsenterer et sammentræk af analysen. Den fulde analyse er vedhæftet som bilag. Generelle træk

6 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 4 Analysen sammenfatter en række generelle træk, som er en syntese af denne analyse samt af andre af Corcoms analyser gennemført siden De generelle træk kan bruges til at sammenligne resultater fra Lejre Kommune med resten af Danmark. Der er en landsdækkende tendens til at søge mod de større byer. Dette gælder både mellem kommuner og internt i kommuner. Job, transport, central beliggenhed og handelsmuligheder nævnes som begrundelser for denne bevægelse. Der er øget bevidsthed om kvaliteten af de lokale skoler og kommuner uden én større by scorer generelt lavt i forhold til kendskab. Endelig er det interessant at Corcom har testet markedsføringskampagner for øget bosætning i en række kommuner. De kommuner der baserer kampagner på reelle tiltag som f.eks. Ipads til folkeskoleelever eller særlige events lykkes bedre end kommuner der baserer deres kampagne på koncepter eller plusord. Resultater specifikt for Lejre Kommune Kendskabet til Lejre Kommune er generelt højt. Til gengæld er kommunen kun kendt for få parametre som oldtid og lav skat. En del ved dog, hvor Lejre Kommune ligger (Midtsjælland og ved Roskilde) og at det er en lille kommune/landkommune. Kendskabet og lysten til at flytte til Lejre Kommune er højest i aldersgruppen fra 30 år, for dem med hjemmeboende børn og for kvinder. Der er ikke enighed blandt respondenterne om vurderingen af kvaliteten af transportmulighederne. Især respondenter fra Region Sjælland vurderer at transportmulighederne er gode. Til gengæld nævner flere respondenter fra region Hovedstaden Familieværdier som begrundelse for at overveje at flytte til Lejre Kommune. Corcom har sammenfattet de hyppigste begrundelser for at ville flytte til Lejre Kommune. Her er boligmuligheder, familieværdier, naturværdier og transportmuligheder af størst betydning. Jobmuligheder vurderes dog også at være af betydning. Endelig præsenterer Corcom begrundelser for ikke at flytte til Lejre Kommune. Her dominerer for langt væk samt for ringe jobmuligheder. Næste skridt Som et led i at kvalificere forståelsen af, hvordan Lejre Kommune ser ud udefra bliver der planlagt supplerende kvalitative undersøgelser. 0-punktsanalysen kan gentages, når branding- og udviklingsstrategien begynder at vise resultater og kan således være et redskab til en evaluering af indsatsen. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at analysen kan bidrage til at kvalificere arbejdet med branding- og udviklingsstrategien på en række punkter. F.eks. kan analysen bruges som inspiration for de interview, som politikerne i Lejre Kommune gennemfører i efteråret Analysen kan herudover også bruges til at målrette formidlingen om Lejre Kommune generelt samt til at give retning til konkrete udviklingsprojekter indenfor erhvervsfremme.

7 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 5 Det er interessant, at en del respondenter ved hvor Lejre Kommune ligger geografisk. Der er altså ikke behov for at udbrede kendskabet generelt til kommunens eksistens eller placering. Lejre Kommune er til gengæld kendt for ganske få parametre oldtid og lav skat. Der er altså potentiale for at udvikle fortællingen om Lejre Kommune og dermed potentielt interessen for kommunen. Blandt de respondenter der overvejer at flytte til Lejre Kommune nævnes især bolig, familie, natur og transport som begrundelser. Disse parametre er væsentlige ved markedsføring af Lejre Kommune. At man her kan få en god bolig til rimelige penge. At man kan bo naturskønt og alligevel min. fra København C. Transporten og afstanden til København er dog samtidig en barriere for mange (især fra Region Hovedstaden) i forhold til at flytte hertil. Ligeledes anses jobmuligheder for begrænsede. I forhold til disse parametre er der behov for bedre kommunikation af transportmuligheder samt for udvikling af lokale jobmuligheder. Endelig er det interessant at kommuner med en handlingsorienteret markedsføringskampagne overfor tilflyttere lykkes bedre end markedsføringskampagner baseret på plusord. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Intet. Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme. Bilag: 1. Kendskab og omdømmeanalyse

8 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 6 4. ET - Status for Branding- og udviklingsstrategi Sagsnr.: 14/2392 Resumé: Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Lejre Kommune skal have en branding- og udviklingsstrategi i I denne sag præsenteres en status for strategiprocessen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme tager orienteringen til efterretning. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Taget til efterretning. Afbud: Grethe Saabye (C) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Lejre Kommune skal have en branding- og udviklingsstrategi i Branding- og udviklingsstrategien skal gøre en forskel for kommunen, dens borgere og virksomheder. Målet er et brand - et omdømme - som er holdbart i mange år frem og som skaber handling og opmærksomhed, også uden for kommunegrænsen og gerne internationalt. Det skal tage afsæt i Lejre Kommunes stedbundne ressourcer og særlige kendetegn, og være med til at give stolthed over at bo, drive virksomhed og arbejde i Lejre Kommune. Formål med og proces for strategien blev præsenteret på Udvalg for Erhverv & Turismes møde i juni og for Kommunalbestyrelsen på et temamøde inden ferien. Her blev det bl.a. præsenteret at strategiprocessen indeholder tre faser. 1) Videngenerering, 2) Strategiudvikling og 3) Fokusering. I denne sag præsenteres en status for strategiprocessen. Fase 1 Videngenerering I juni 2014 har Corcom udarbejdet en kendskabs- og omdømmeanalyse af Lejre Kommune. Analysen afdækker respondenternes kendskab til og vurdering af Lejre Kommune på en række udvalgte parametre. Analysen er nærmere beskrevet i dagsordenpunkt 3, hvor den også er vedhæftet som bilag. Kendskabs- og omdømmeanalysen giver et udefra og ind-perspektiv. Altså et indtryk af hvad borgere udenfor Lejre Kommune forbinder med denne kommune. Administrationen er i gang med at indhente fakta om bosætning, erhverv, kultur, turisme, natur og medieomtale. Samlet vil kendskabsanalysen, faktaoverblik samt relevante nationale analyser, strategier og tendenser danne baggrundsmaterialet for en faktaanalyse, som skal bruges

9 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 7 til at skabe viden om Lejre Kommunes særkender og til at styrke argumentationen for valg og fravalg senere i i brandingprocessen. Fase 2 Strategiudvikling Strategiprocessen blev lanceret for Lejre Kommunes borgere den 26. august. Der er planlagt en bredt involverende proces i forløbet fra lancering og frem til Lejrecampen. Borgere, virksomheder, politikere, foreninger og ansatte i Lejre Kommune inviteres alle til at fortælle, hvad de oplever er det helt særlige i kommunen. De sociale medier facebook, twitter og Instagram er den fælles kommunikationsplatform. Strategiprocessen har sin egen hjemmeside Her præsenteres strategiprocessen, fakta og viden af relevans for strategien, efterårets arrangementer og der er herudover mulighed for at dele idéer til udvikling af kommunen. Alle der planlægger aktiviteter, indsatser eller visionsprocesser i Lejre Kommune inviteres til at overveje, hvordan der kan skabes synergi mellem efterårets aktiviteter og strategiprocessen. F.eks. er der konkrete planer om koordinering med Hvalsø Byudviklingsprojekt, Frivillig fredag og bibliotekernes ønske om at blive en større del af lokalsamfundene. LEJREforLIVET vil også blive præsenteret på events i efteråret. F.eks. Hvalsø Kulturnat, TRO Økologisk Kirkefestival og Lejre Høstfestival. Endelig har Kommunalbestyrelsen taget godt imod idéen om, at alle hver især interviewer en borger, besøgende eller erhvervsdrivende i kommunen med udgangspunkt i LEJREforLIVET. Lejre Lokalavis ved Palle Bruselius vil hjælpe med gennemførslen af interviewet. Dvs. han tager med, fotograferer og skriver teksten. I slutningen af året arrangeres Lejre-campen som kommer til at bestå af to dele. Del 1 hvor repræsentanter fra byens borgere, erhverv og foreningsliv skal engageres og involveres i at udvikle indholdet til konkrete indsatser i branding- og udviklingsstrategien. Deltagerne i del 1 skal primært være dem, der kan skabe handling og udvikling. Del 2 hvor alle er velkomne til at kommentere og bidrage til videreudviklingen af de indkomne forslag og idéer. Campen skal give input til brandring- og udviklingsstrategien, således at skrivearbejdet kan tage afsæt i de forslag og pointer, der kommer op på campen. Fase 3 Fokusering Efter Lejre-campen skal forslag til konkrete indsatser kvalificeres og strategien skrives færdig, således at den vedtages politisk ultimo Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Intet. Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv og Turisme.

10 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 8 5. ET - Status på formidling og kommunikation Sagsnr.: 14/12437 Resumé: Indholdet i Lejre kommunes nye erhvervsservice blev politisk behandlet og vedtaget på udvalgsmødet den 2. juni Der er derfor fremadrettet fokus på at formidle mulighederne i den nye erhvervsservice til det lokale erhvervsliv. En af indsatserne er i denne sammenhæng erhvervsafsnittet på På denne baggrund forelægges en sag til udvalgets orientering, som blandt andet viser den visuelle og grafiske fremstilling af den vedtagne erhvervsservice på hjemmesiden. Formidlingen på hjemmesiden vil blive suppleret med en folder, som kan uddeles til lokale virksomheder. Folderen indeholder den samme grafiske identitet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme tager orienteringen til efterretning Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Taget til efterretning. Afbud: Grethe Saabye (C) Sagsfremstilling: Indholdet i Lejre Kommunes nye erhvervsservice er blevet politisk vedtaget på udvalgsmødet den 2. juni Der er allerede forløb i gang med lokale virksomheder indenfor de fleste indsatsområder i den nye erhvervsservice, og der kommer hver uge nye henvendelser fra virksomheder, som vil gøre brug af erhvervsservicefunktionen. For at tydeliggøre indholdet i den nye erhvervsservicefunktion vil der være fokus på kommunikation og formidling af denne i efteråret Der er pt. fokus på opgradering af erhvervsafsnittet på samt på en trykt folder, der med samme grafiske identitet viser de seks indsatsområder. På denne baggrund forelægges Udvalget for Erhverv & Turisme det grafiske layout, som vil være rammen for både hjemmeside og folder. Det er hensigten at folderen trykkes i 500 eksemplarer, og at den både vil blive uddelt gennem erhvervsservicefunktionen og Jobcenter Lejre i forbindelse med virksomhedsbesøg. På hjemmesiden vil de seks indsatsområder, som udgør erhvervsservicefunktionen, fremgå af en fælles figur, der er centralt placeret på Der vil på den øvrige del af siden være information og links til relevante områder for erhvervslivet, som f.eks. byggeansøgninger, lokalplaner og aktuelle arrangementer. Det visuelle udtryk for hjemmeside og folder er vedhæftet som bilag. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at formidling af mulighederne i den nye erhvervsservice er vigtig og at lejre.dk spiller en central rolle i denne sammenhæng. Der er endvidere hårdt brug for en folder, der giver et enkelt overblik over mulighederne i den nye erhvervsservicefunktion. Der vil på hjemmesiden være mulighed for at vise eksempler på virksomhedsforløb, der allerede er i gang under erhvervsservicefunktionen.

11 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 9 Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver Økonomi og finansiering: Udgifterne, der er forbundet med udvikling af den grafiske identitet, tekster på hjemmeside og tryk af 500 foldere, udgør ca kr. Udgifterne finansieres af udvalgets pulje. Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme Bilag: 1. Bilag: Kommunikation og formidling

12 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Status på Turismepolitisk handleplan, aug. Sagsnr.: 14/12524 Resumé: Udvalget for Erhverv & Turisme har på mødet 11.august 2014 bedt om en status for den turismepolitiske handleplan, der blev fremlagt i februar 2014 Administrationen forelægger nu en status over de tiltag, der er igangsat eller planlagt for det turismepolitiske område i Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget tager administrationens orientering til efterretning Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Taget til efterretning. Afbud: Grethe Saabye (C) Sagsfremstilling: Udvalget for Erhverv & Turisme har bedt om en status for handleplanen over tiltag, der er igangsat eller planlagt for det turismepolitiske område i Se vedlagte bilag. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ingen særlige handicappolitiske konsekvenser Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme Bilag: 1. Handleplan Turismepolitik

13 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET- Status erhvervspolitisk handleplan Sagsnr.: 14/12436 Resumé: Udvalget for Erhverv & Turisme har på mødet den 11. august bedt om en status på den erhvervspolitiske handleplan for Administrationen forelægger på denne baggrund en status på de enkelte tiltag i handleplanen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme tager orienteringen til efterretning Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Taget til efterretning. Afbud: Grethe Saabye (C) Sagsfremstilling: Udvalget for Erhverv & Turisme har på mødet den 11. august bedt om en status på den erhvervspolitiske handleplan for Administrationen forelægger på denne baggrund en status på de enkelte tiltag i handleplanen. Som det fremgår af den skematiske fremstilling i bilaget, er alle mål i den erhvervspolitiske handleplan enten opfyldt eller undervejs til at blive det. Administrationens vurdering: Det er administrationen vurdering, at den erhvervspolitisk handleplan er godt på vej til at blive opfyldt. De fleste indsatser i handlingsplanen er allerede opfyldt, og de øvrige punkter er i proces og forløber planmæssigt. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Intet Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme Bilag: 1. Status erhvervspolitisk handleplan, august 2014

14 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Udviklingsstrategi for lokal aktionsgruppe Sagsnr.: 14/6952 Resumé: Den 25. august blev der stiftet en ny lokal aktionsgruppe (LAG) som skal uddele Landdistriktsmidler til lokale ildsjæleprojekter. Inden da skal den nye LAG i efteråret udarbejde en udviklingsstrategi. Administrationen orienterer på mødet og lægger op til en drøftelse af, hvordan Lejre Kommune bør bidrage til strategiarbejdet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at administrations orientering tages til efterretning. 2. at det drøftes, hvordan Lejre Kommune bør bidrage til strategiarbejdet. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : 1. Taget til efterretning 2. Drøftet. Udvalget bemærker, at mulighederne i LAG skal kommunikeres bredt i Lejre Kommune, og at der skal bakkes op om de lokale ildsjæles arbejde. Afbud: Grethe Saabye (C) Sagsfremstilling: På Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2014 blev Grethe Saabye udpeget som Lejre Kommunes repræsentant i en ny lokal aktionsgruppe (LAG) bestående af Lejre, Odsherred, Holbæk, Kalundborg og Sorø Kommuner. Den 23. juli 2014 blev Lejre Kommune via mail orienteret om, at den tidligere LAG, der ikke omfattede Lejre Kommune, ville indkalde til stiftende generalforsamling for den ny LAG den 25. august kl. 19 i Mørkøvhallen og annoncere mødet i kommunens lokalaviser. På den stiftende generalforsamling blev desuden som lokal Lejreborger valgt Anja Dhyrbye til bestyrelsen. Den første opgave for den ny bestyrelse bliver at udarbejde en udviklingsstrategi, som kan udgøre rammen for aktionsgruppens arbejde og tildeling af støttemidler til lokale ildsjæle i de fem kommuner. Udviklingsstrategien, Midt i landet, fra den tidligere LAG, Udvikling Nordvestsjælland, kan ses her: Regler for udarbejdelse af udviklingsstrategien jf. udkast til bekendtgørelse er vedlagt som bilag. En beskrivelse af projekter, som tidligere er støttet af LAG, Udvikling Nordvest kan ses her: Administrationen giver på mødet en status for LAG-arbejdet og lægger op til en drøftelse af det forestående strategiarbejde. Administrationens vurdering: Den ny udviklingsstrategi for den Lokale Aktionsgruppe får de kommende fem år betydning for, hvilke projekter, der kan opnå tilskud, og også for, hvordan den lokale aktionsgruppe skal arbejde fx med hhv. større eller mindre projekter og efter målbare mål.

15 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 13 Derfor er det væsentligt, at Lejre Kommune bidrager positivt til at kvalificere strategien, så den bliver så kort, præcis, fremtidssikret og operationel som muligt. Handicappolitik: Kriterier om handicapvenlighed kan evt. indarbejdes i strategien Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme Bilag: 1. Krav til udviklingsstrategi jf. udkast til bekendtgørelse

16 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Jubilæumspolitik Sagsnr.: 14/12875 Resumé: Da en lokal virksomhed netop har fejret 50 års jubilæum, er det blevet rejst som et spørgsmål i Udvalget for Erhverv & Turisme, om Lejre Kommune skal have en jubilæumspolitik overfor lokale virksomheder. Det vil betyde, at Udvalget for Erhverv & Turisme på vegne af Lejre Kommunes kommunalbestyrelse vil give virksomheder i kommunen med 50 års jubilæum en gave. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme taget beslutning om, hvorvidt Lejre Kommune skal have en jubilæumspolitik for lokale virksomheder, der fejrer 50 års jubilæum i kommunen. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Udsættes til næste møde. Forinden skal administrationen afdække, om det er muligt gennem CVR eller andre registre at finde ud af, hvornår en virksomhed er etableret. Endvidere finder administrationen ud af, hvor mange virksomheder der er tale om ved hhv. 25 og 50 års jubilæum og endelig hvad praksis er i andre fagudvalg. Til mødets næste behandling udarbejder administrationen sin anbefaling til, hvordan en praksis evt. kan tilrettelægges og hvad et niveau for gave kan være. Afbud: Grethe Saabye (C) Sagsfremstilling: En af de lokale virksomheder i Lejre Kommune har netop haft 50 års jubilæum og har i denne forbindelse afholdt en reception. I denne anledning er spørgsmålet blevet rejst i Udvalget for Erhverv & Turisme, om Lejre Kommune bør have en jubilæumspolitik overfor det lokale erhvervsliv, således at kommunen er gavegiver ved sådanne begivenheder. Såfremt Lejre Kommune skal have en jubilæumspolitik, rejser det en række spørgsmål: Hvordan sikres det, at kommunen er opmærksom på virksomhedsjubilæer? Regnes et jubilæum også for gyldigt, hvis virksomheden ikke har været beliggende i kommunen i alle 50 år? Regnes et virksomhedsjubilæum som gyldigt, hvis virksomheden har skiftet navn og/eller ejerkreds i løbet af de 50 år? Vil en jubilæumspolitik rejse spørgsmålet om virksomheder også ved 25 år, 15 år og 10 års jubilæer bør have gave af kommunen? Administrationen lægger op til, at udvalget drøfter sagen. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at en jubilæumspolitik vil være vanskeligt administrerbar.

17 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 15 Hvis udvalget ønsker en jubilæumspolitik anbefaler administrationen, at det bliver op til virksomheder med 50-års jubilæum selv at rette henvendelse til kommunen. Administrationen anbefaler også, at kommunen i disse tilfælde kan tilbyde at udarbejde en fælles pressehistorie i samarbejde med virksomheden og Lejre Lokalavis, og at kommunen sørger for en gave til virksomhedens reception. Hvis udvalget ønsker at etablere en jubilæumspolitik, anbefaler administrationen, at følgende kriterier opfyldes: Virksomheden skal have været beliggende i kommunens geografiske område i alle 50 år. Virksomheden retter selv henvendelse til kommunen i forbindelse med jubilæet Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Såfremt det besluttes, at Lejre kommune bør have en jubilæumspolitik, vil evt. udgifter til gaver finansieres af udvalgets pulje. Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme

18 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Udpegning af medlemmer til Lejre Erhvervsudviklingsforum Sagsnr.: 14/4070 Resumé: Det blev besluttet på udvalgets møde den 5. maj 2014 at etablere Lejre Erhvervsudviklingsforum. Udvalget skal på mødet udpege tre medlemmer til Lejre Erhvervsudviklingsforum fra de erhvervsmæssige styrkepositioner, som er byg & bolig, landbrug & fødevare samt turisme. Endvidere skal udvalgets politiske mindretal udpege en repræsentant blandt udvalgets medlemmer til Lejre Erhvervsudviklingsforum. Dansk Industri, Lejre Turistforening og de lokale erhvervsforeningerne har hver ret til udpegning af et medlem, hvilket vil blive præsenteret på mødet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme udpeger tre medlemmer til Lejre Erhvervsudviklingsforum fra henholdsvis byg & bolig, landbrug & fødevare og turismevirksomheder. 2. at udvalgets politiske mindretal skal blandt udvalgets medlemmer udpege en repræsentant til Lejre Erhvervsudviklingsforum. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Formanden orienterede om, at DI har udpeget John Magnus Lindskog, ConvaTec, Lejre Turistforening har udpeget Birgitte Israelsen, Sonnerupgaard Gods, og Erhvervsforeningerne har udpeget Johan Scheel, Ryegaard og Trudsholm Godser. Besluttet at udpege Lars Holten (Sagnlandet) inden for turisme, Per Thomassen (gårdejer) inden for landbrug og fødevarer og Torben Hegedys (Top Enterprise) inden for Byg & Bolig. Besluttet at Flemming Damgaard Larsen (V) udpeges blandt udvalgets politiske mindretal. Afbud: Grethe Saabye (C) Sagsfremstilling: Det blev besluttet på udvalgets møde den 5. maj 2014 at etablere Lejre Erhvervsudviklingsforum, som skal være erhvervslivets talerør overfor Udvalget for Erhverv & Turisme, samt skabe øget dialog mellem de lokale virksomheder og Lejre kommune. Der skal på udvalgets møde sammensættes medlemmer af Lejre Erhvervsudviklingsforum. Dansk Industri, Lejre Turistforening og erhvervsforeningerne har hver især udpegningsret af et medlem til Lejre Erhvervsudviklingsforum. Udpegningerne vil blive præsenteret på mødet. Udvalget skal selv udpege tre medlemmer til det nye forum, som skal repræsentere henholdsvis byg & bolig, landbrug & fødevarer, samt turismevirksomheder.

19 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 17 Udvalgets politiske mindretal skal endvidere udpege en politisk repræsentant blandt udvalgets medlemmer til Lejre Erhvervsudviklingsforum. Udvalgets formand er født medlem af Lejre Erhvervsudviklingsforum. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Intet Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme

20 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Intet. Afbud: Grethe Saabye (C) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

21 Bilag: 2.1. Ansøgning fra LAG Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 08. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 69707/14

22

23

24 Bilag: 2.2. Ansøgning fra Turistforeningen om støtte til markedsføring Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 08. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 77581/14

25 Til Udvalget for erhverv og turisme, ansøgning om tilskud Ansøgning om tilskud på 1000,- kr til offentligt møde på Sofiehøj Friskole i Sæby. Støtten skal gå til dækning af annonceringen af mødet i Lejre Lokalavis. Mødets formål er at oplyse borgerne om de kvaliteter, som Lejre Kommune rummer af natur og kulturhistorisk art med henblik på at gøre dem til gode ambassadører for kommunen over for egne gæster og for turister i almindelighed. Mødet arrangeres af Lejre Turistforening. Vi vil invitere borgmester Mette Touborg til at indlede mødet. På mødet vil der blive vist film af Ole Malling om kommunen. Han vil også fortælle om filmene. Turistforeningen vil orientere om sit arbejde og om kommunens turistmæssige kvaliteter og udfordringer. Mødet afholdes tirsdag d. 30. september Hans Jørgen L. Larsen Formand Lejre Turistforening

26 Bilag: 3.1. Kendskab og omdømmeanalyse Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 08. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 76563/14

27 ANALYSE Kendskab og omdømme Resultatrapport for Lejre Kommune Juli 2014

28 Analyse: Kendskab og omdømme, september 2013 INDHOLD 1. Indledning Side 3 2. Generelle træk ved analysen Side 6 3. Overskrifter vedr. Lejre Kommune Side 7 4. Analyseresultater, specifikt Side 8 5. Afslutning Side 19 2

29 Analyse: Kendskab og omdømme, september Indledning I juni 2014 har Corcom gennemført en analyse blandt borgere i Danmark Respondenter De respondenter, der fordeler sig med i Region Hovedstaden og 800 i Region Sjælland, er således sammensat: Figur 1: Respondenterne fordelt på køn Analysen afdækker borgernes kendskab til og vurdering af Lejre Kommune på en række udvalgte parametre, blandt de respondenter, der har nævnt Lejre Kommune under kendskab. Det drejer sig, for Region Hovedstaden og Region Sjælland, om i alt 447 respondenter. Dette er resultatrapportering for Lejre Kommune. Figur 2: Respondenterne fordelt på aldersgrupper 3

30 Analyse: Kendskab og omdømme, september 2013 Figur 3: Respondenterne fordelt på uddannelsesniveau Figur 4: Respondenterne fordelt på hjemmeboende børn eller ej 1.2. Analysens indhold (spørgeramme) Følgende spørgeramme har dannet grundlag for interviews: Faste spørgsmål 1. Hvilke kommuner kan du nævne i (deltagerkommunes område (f.eks. Nordsjælland, Sydjylland, Fyn, Østjylland, Midtjylland, Nordjylland el. tilsvarende) nævnes)? 2. Når jeg nævner (deltagerkommunes navn nævnes), hvad kommer du så spontant til at tænke på? Stikord om kommunen registreres og kategoriseres. 3. Hvis du skulle flytte, kunne du så finde på at flytte til (deltagerkommunes navn nævnes)? Skala: 5 = Ja, helt sikkert, 4 = Ja, en mulighed 3 = Måske, ved ikke 2 = Næppe, 1 = Nej, slet ikke 4

31 Analyse: Kendskab og omdømme, september Ved svar 5 og 4: Hvorfor? 3.2. Ved svar 2 og 1: Hvorfor ikke? 5

32 Analyse: Kendskab og omdømme, september Generelle træk ved analysen I dette afsnit sammenfattes nogle generelle bevægelser, som er identificeret via analysen, eller som er identificeret ved andre analyser gennemført siden Bevægelsen (bosætning) fra land mod by er skærpet. Det gælder både mellem kommuner og internt i kommuner (fra land mod største by i kommunen). - Udviklingen matches af en bevægelse i bosætningskriterierne, hvor hardcore kriterier som job/beskæftigelsesmuligheder, transportforbindelser, central beliggenhed og handelsmuligheder, har fået endnu større betydning. Samtidig er blødere værdier som natur, tryghed o.l. mindsket relativt. - Dette match betyder, alt andet lige, at der er tale om regulær bevægelse, der næppe stopper foreløbig. - Byer er vigtige (afgørende) fixpunkter i omverdens oplevelse af en kommune. Hvis en kommune har en større by, så er det langt overvejende denne, der driver kendskabet til kommunen. - Kampen om bosætterne, især de ressourcestærke, er skærpet. Flere borgere end tidligere er bevidste herom. Det har de ikke tidligere været i samme grad. Det betyder alt andet lige at bosætningsbeslutninger bliver mindre tilfældige fremover og mere rationelle. - Fokus på uddannelsesmuligheder ved bosætning er steget. Især er der øget bevidsthed om kvalitet blandt børnefamilier på folkeskoler og gymnasier. - Vi har også, i analyser siden 2010, testet markedsføringstiltag eller deciderede kampagner fra kommuner overfor potentielle bosættere. Det viser sig, at tiltag, der er funderet i reelle tiltag (f.eks. Ipads til folkeskoleelever, konkrete byudviklingsstrategier, særlige events ol) slår stærkere igennem end tiltag, der er består af koncepter/plusord/stemninger. 6

33 Analyse: Kendskab og omdømme, september Overskrifter vedr. Lejre Kommune I det følgende har vi sammenfattet nogle overskrifter vedrørende Lejre kommune i denne analyse. Hvad angår uddybning, nuancer og andre resultater, må henvises til de efterfølgende afsnit. Kendskabet til Lejre Kommune er relativt højt, men til gengæld smalt, d.v.s. at Lejre kun er kendt på ganske få parametre. Disse parametre er henholdsvis oldtid/stenalder/museum/område (og andre stikord relateret hertil), samt lav skat (typisk blandt de lidt ældre respondenter). Derudover er det primært beliggenheden, som mange opfatter som midtsjælland, som respondenterne hæfter sig ved. Blandt respondenter med et lidt mere uddybet kendskab til Lejre Kommune er det ofte lav skat og transportmulighederne til/fra kommunen, som man hæfter sig ved. Det er her vores indtryk, at vandene deles her: Nogle opfatter transportmulighederne (tog, relativ nær beliggenhed ved motorvej) som gode, mens andre ser dem som mindre gode. Samlet set lider kendskabet til Lejre Kommune af, at man i omverdens bevidsthed ikke har én, større by, der med traditionelle bymæssige kvaliteter (f.eks. handelsliv, kulturudbud, rekreative faciliteter, jobmuligheder o.l.), kan drive kendskabet til Lejre Kommune. Især er det i disse tider, hvor bevægelsen i forhold til bosætning går fra land mod by, en hæmsko for Lejre. Derudover kan man sige følgende om Lejre Kommune: - Kendskabet er generelt størst blandt de lidt ældre aldersgrupper, og det er også her, at bosætningslysten er størst. Lejre appellerer ikke rigtigt til de yngste aldersgrupper. - Lejre appellerer til relativt flere fra Region Sjælland end fra Region Hovedstaden, selvom der også her er respondenter, der kan finde på at flytte til Lejre Kommune. Blandt disse er det især familieværdier, der tæller, mens det blandt positivt stemte, potentielle tilflyttere fra Region Sjælland især er nærhed til Kbh./hovedstadsområdet/job- /uddannelsesmuligheder, der tæller. - Lejre Kommune appellerer lidt mere til respondenter med hjemmeboende børn end til respondenter uden hjemmeboende børn. - Der er lidt flere kvinder end mænd, der kunne overveje Lejre kommune i tilfælde af flytning og der er relativt færrest blandt de højest uddannelse, der ville overveje Lejre Kommune. 7

34 Analyse: Kendskab og omdømme, september Analyseresultater, specifikt Figur 5 Kendskab til kommuner på Sjælland 4.1. Kendskab til kommuner på Sjælland Følgende spørgsmål blev stillet: Hvilke kommuner kan du nævne på Sjælland? Resultaterne fremgår af det følgende. Generelt: Når der er nævnt byer, der ikke er selvstændige kommuner, er de tillagt den kommuner, som de geografisk er placeret i. Respondenterne nævner i gennemsnit 4,1 kommuner og knap 1 af 5 respondenter nævner Lejre. Det placerer Lejre nogenlunde midt i feltet af kommuner. 8

35 Analyse: Kendskab og omdømme, september Hvad er Lejre Kommune kendt for? Figur 6 Hvad er Lejre kendt for? Følgende spørgsmål blev stillet: Når jeg nævner Lejre kommune, hvad kommer du så spontant til at tænke på? Stikord om kommunen registreres og kategoriseres. Resultaterne fremgår af det følgende. Respondenterne nævner i gennemsnit lidt over 2,1 stikord om Lejre Kommune, hvilket placerer kommunen lidt under middel blandt kommuner i Danmark. Oftest nævnes stikord, der entydigt forbinder Lejre med stenalder/ oldtid/vikinger o.l. (*1). Dernæst nævnes lav skat af relativt mange, primært blandt de lidt ældre aldersgrupper. Ellers knytter kendskabet sig meget til Lejres beliggenhed (nær ved Roskilde, midtsjælland) og kommunens størrelse (lille kommune, soveby/landkommune). Det betyder, at Lejres ry er relativt spinkelt funderet, i hvert fald hvis man sammenligner med nærtliggende kommuner som f.eks. Roskilde, Ringsted og Holbæk. Kendskabet som det fordeler sig på kategorier afspejler desuden, at Lejre er en kommune, der i omverdens bevidsthed ikke har en større, førende by, der kan drive kendskabet til kommunen, og bidrage til at profilere kommunen på traditionelle bymæssige kvaliteter som f.eks. jobmuligheder, handelsliv, kulturtilbud, uddannelsesmuligheder etc. 9

36 Analyse: Kendskab og omdømme, september Attraktivitet som tilflytningskommune Figur 7 Kan respondenterne tænke sig at flytte til Lejre Kommune? Følgende spørgsmål blev stillet: Hvis du skulle flytte, kunne du så finde på at flytte til (deltagerkommunes navn nævnes)? Skala: 5 = Ja, helt sikkert, 4 = Ja, en mulighed 3 = Måske, ved ikke 2 = Næppe, 1 = Nej, slet ikke Resultaterne fremgår af det følgende 3% (1% + 2%) af de respondenter, der har nævnt Lejre Kommune undr pkt. 4.1, angiver, at de enten helt sikkert kunne finde på at flytte til Lejre Kommune eller at de ser det som en mulighed. 5% svarer måske. 85 svarer næppe eller slet ikke, mens 7% svarer ved ikke. Figur 8 Kan respondenterne tænke sig at flytte til Lejre Kommune? Segmenteret på regioner Der er relativt flere i Region Sjælland end i Region København, der ville overveje Lejre kommune i tilfældet af eventuel flytning. 10

37 Analyse: Kendskab og omdømme, september 2013 Figur 9 Kan respondenterne tænke sig at flytte til Lejre Kommune? Segmenteret på aldersgrupper Der er relativt færrest i de yngste aldersgruppe, der ville overveje Lejre kommune i tilfældet af eventuel flytning. Der er kun marginale forskelle på de to andre aldersgrupper. Figur 10 Kan respondenterne tænke sig at flytte til Lejre Kommune? Segmenteret på uddannelse Der er relativt færrest blandt respondenter med lang/akademisk uddannelse, der ville overveje Lejre kommune i tilfældet af eventuel flytning. Der er kun marginale forskelle på de to andre uddannelsesgrupper. 11

38 Analyse: Kendskab og omdømme, september 2013 Figur 11 Kan respondenterne tænke sig at flytte til Lejre Kommune? Segmenteret på hjemmeboende børn eller ej Der er relativt flest blandt respondenter med hjemmeboende børn, der ville overveje Lejre kommune i tilfældet af eventuel flytning, end det er tilfældet blandt respondenter uden hjemmeboende børn. Figur 12 Kan respondenterne tænke sig at flytte til Lejre Kommune? Segmenteret på køn Der er relativt flere kvinder end mænd, der ville overveje at flytte til Lejre Kommune i tilfælde af flytning. I det følgende er respondenterne blevet bedt om at begrunde hvorfor henholdsvis hvorfor de ikke vil overveje flytning til Lejre Kommune. 12

39 Analyse: Kendskab og omdømme, september 2013 Figur 13 Begrundelser for at ville overveje at flytte til Lejre Kommune? Ovenstående figur sammenfatter de hyppigste begrundelser for at ville overveje flytning til Lejre Kommune. De klart oftest nævnte er: - Boligmuligheder (typisk vurderet ud fra respondentens egen økonomi) - Familieværdier. Dette dækker over respondenter, ofte hjemmeboende børn, der mener, at bosætning i en kommune som Lejre, giver mulighed for en tryg ramme (og økonomisk mulig) for et familieliv. - Naturværdier. Typisk nævnt af respondenter fra Hovedstadsområdet. - Transportmuligheder. Nogle respondenter oplever transportmuligheder til/fra kommunen som gode. 13

40 Analyse: Kendskab og omdømme, september 2013 Figur 14 Begrundelser for IKKE at ville overveje at flytte til Lejre Kommune? *1 Omfatter respondenter, der enten mener, at prisniveauet er for højt i Lejre (sammenlignet med deres nuværende bopæl), eller at den form for boliger, de efterspørger, ikke forefindes i særlig høj grad i Lejre. Det mest markante træk er den relativt store spredning på begrundelser for ikke at ville overveje Lejre Kommune i tilfælde af bosætning. Over halvdelen (52%) svarer helt overordnet, at Lejre bare ikke er interessant for dem at overveje. Herefter følger to beslægtede begrundelser: Fra langt fra Kbh. og For langt væk. Og derfter 14

41 Analyse: Kendskab og omdømme, september 2013 manglende nærhed til job. Beliggenheden er altså i sig selv en barriere for mange respondenter. Hvem anvender hvilke begrundelser? Der er kun, i absolutte tal, relativt få respondenter, der oplyser, at de positivt vil overveje at flytte til Lejre Kommune i tilfælde af flytning. Det giver derfor ikke statistisk mening at segmentere disse på respondenttyper. Enkeltsvar vil kunne give (for) store udsving. I stedet er det muligt at segmentere de respondenter, der angiver, at de ikke vil overveje Lejre Kommune i tilfælde af flytning. Det er gjort i det følgende: Figur 15 Begrundelser for IKKE at ville overveje at flytte til Lejre Kommune? Segmenteret på regioner Det skal bemærkes, at de to kategorier for langt fra Kbh. og for langt væk (jf. foregående figur) er slået sammen til én kategori og der er brugt nettotal. Størst udsving ses på følgende begrundelser: - Lejre bare ikke attraktiv. Der er relativt markant flere fra Region Hovedstaden, der nævner dette, end i Region Sjælland. 15

42 Analyse: Kendskab og omdømme, september For langt fra Kbh./væk. Der er relativt markant flere fra Region Hovedstaden, der nævner dette, end i Region Sjælland. I det hele taget nævner respondenter i Region Hovedstaden flere grunde til ikke at ville overveje Lejre Kommune i tilfælde af flytning end det er tilfældet i Region Sjælland. Figur 16 Begrundelser for IKKE at ville overveje at flytte til Lejre Kommune? Segmenteret på aldersgrupper Der er overordnet ikke store udsving mellem aldersgrupper. Der er dog markant flere i den yngste aldersgruppe, der mener at Lejre bare ikke er attraktiv (64% mod hhv. 48% og 47% for de to øvrige aldersgupper. 16

43 Analyse: Kendskab og omdømme, september 2013 Figur 17 Begrundelser for IKKE at ville overveje at flytte til Lejre Kommune? Segmenteret på uddannelse Største forskelle på uddannelsesniveau ses på begrundelserne manglende kulturudbud og smalt handelsliv. I begge tilfælde er der en kloar overvægt af respondenter med lang/akademisk uddannelse, der mener dette. Til gengæld er denne respondentgrupper mindre bekymrede over afstandens til/fra kommunen. 17

44 Analyse: Kendskab og omdømme, september 2013 Figur 18 Begrundelser for IKKE at ville overveje at flytte til Lejre Kommune? Segmenteret på hjemmeboende børn eller ej. Den største forskel på hjemmeboende børn eller ej, ses ved begrundelsen Lejre bare ikke attraktiv, hvor der er flere respondenter uden børn, der mener dette, end det samme er tilfælde blandt respondenter med hjemmeboende børn. I det hele taget er respondenter uden hjemmeboende børn mere forbeholdne i (negative) vurderinger af Lejre end respondenter med hjemmeboende børn. 18

45 Analyse: Kendskab og omdømme, september 2013 Figur 19 Begrundelser for IKKE at ville overveje at flytte til Lejre Kommune? Segmenteret på køn. Den største forskel på køn ses her: - Der er flere mænd end kvinder, der mener at Lejre bare ikke er attraktiv - Der er flere mænd end kvinder, der hæfter sig ved manglende nærhed til job/jobmuligheder - Der er flere kvinder end mlnd, der finder handelslivet i Lejre Kommune smalt. 19

46 Analyse: Kendskab og omdømme, september Afslutning Analysen har været omfattende. Vi har i denne rapport gengivet det vi fandt nødvendigt for at kunne tegne de store linier og væsentlige nuancer. Der er imidlertid andre træknings- og krydsningsmuligheder i analysens datagrundlag, og Lejre kommune er velkommen til stille spørgsmål eller bede om uddybninger. 20

47 Bilag: 5.1. Bilag: Kommunikation og formidling Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 08. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 76428/14

48

49 Bilag: 6.1. Handleplan Turismepolitik Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 08. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 79791/14

50 Handleplan Turismepolitik Indsatsområder Tiltag Status Deadline Planlægning turismeindsats Afholdelse af workshop med turismeerhvervet Gennemført til dels i forbindelse med stormøde vedr. handleplaner (maj 14). Afventer i øvrigt 2014 Generelle turistmæssige rammebetingelser Indsatser for øget synlighed Etablering af tværgående program for erhverv og turisme Oplæg til turismestrategi Definere turismeservicefunktioner Etablering af turistbetjening på Sagnlandet og evt. bibliotekerne Markedsføringsplan vedr til 3 kampagner i alt kr. Presse Sikre synlighed i såvel lokale som nationale medier Kommunikation etablere internt nyhedsbrev til - samt danne relevant netværk for turismeaktører i Lejre Produkter udvikling af eksisterende turismeprodukt, så det hænger bedre sammen i temaer og turforslag Brandingstrategi. Gennemført bla. via etablering af styregruppe Oplæg gennemført og afventer proces med brandingstrategi Muligheder skal afsøges: Turistinformations- Satellitter eller app eller andet. Proces igangsat. Gennemført på Sagnlandet. Bibliotek afventer resultatet af Sagnlandet samt revidering af biblioteksplan Gennemført i maj/juni og juli måned. Resulteret i mange klik og dermed stor synlighed. Gennemført. Se nedenfor* Nyhedsbreve sendes jævnligt til alle turismeaktører. Netværk afventer brandingproces og strategi på området Har permanent fokus, men er meget ressourcekrævende. Første kvartal Forår 2014 Marts 2014 Marts 2014 Forår + løbende over året Forår + løbende over året Forår + løbende over året *Presse: Lokal og regional synlighed er sikret via Visit Lejre hjemmesiden, som er blevet omtalt en del i lokale medier og som såvel borgere som lokale turismeaktører har taget godt imod. Hjemmesiden har sikret national synlighed via markedsføringskampagnen i maj/juni + juli 14. Kampagnen sikrede Visit Lejre en 3.plads over antal besøgende af alle Visit-portaler i Danmark i juli måned, kun overgået af Visit Denmark og Visit Copenhagen. Lokal synlighed er også sikret via udarbejdelsen af Visit Lejre folderen, der var et samarbejde med Lejre lokalavis, og meget omtalt i lokale medier. Folderen er delt bredt ud i lokalområdet

51 bl.a. på Livsstilsmessen, hvor reaktionen var meget positiv. Folderen er desuden sendt til turistbureauer i alle omegnskommunerne samt Wonderful Copenhagen. Flere af disse turistbureauer har allerede bedt om at få tilsendt flere foldere, da den er blevet modtaget meget positivt. Der er desuden udviklet folderen Oplevelser i Fjordlandet i samarbejde med Holbæk, Frederikssund og Roskilde kommuner, der også har fået en del lokal opmærksomhed, og er delt bredt ud i de fire kommuner. National synlighed er i øvrigt sikret via samarbejdet med Østdansk Turisme med markedsføring i bl.a. magasinet Oplev. I samarbejde med Østdansk Turisme er desuden sikret synlighed internationalt med bla. magasinet Upplev i Sverige, og kampagner på relevante internetsider i Sverige og Tyskland.

52 Bilag: 7.1. Status erhvervspolitisk handleplan, august 2014 Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 08. september Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 79799/14

53 Indsatsområder Tiltag Status Deadline Planlægning af Afholdelse af inspirations-dag Gennemført 2. oktober erhvervsindsats for erhvervslivet 2013 Generelle erhvervsmæssige rammebetingelser Rekruttering af erhvervschef Etablering af tværgående program for erhverv og turisme Erhvervsstrategi Erhvervs- og Vækstforum Definere erhvervsservicefunktioner samt etablerer én indgang til kommunen Øget dialog Lejre Erhvervsforum Revision af erhvervsrelaterede del af Brugertilfredshedsundersøgelse i Center for Byg & Miljø Reviderede servicemål for myndighedsbehandlingen til politisk godkendelse Rekruttering blev igangsat december 2013 og erhvervschef tiltrådte marts Tiltrådt 1. marts 2014 Gennemført Marts 2014 Under udarbejdelse som led i Branding & Udviklingsstrategien. Har ændret navn til Lejre Erhvervsudviklingsforum. Den endelige sammensætning af medlemmer forventes at være på plads i september Stiftende møde forventes november 2014 Erhvervsservicefunktioner og én indgang er blevet besluttet 2. juni Formidling følger ny struktur på hjemmeside, som forventes lanceret ultimo september 2014 December 2014 April 2014 September 2014 Er gennemført. 15. januar Er sat i gang. Nyt indhold Oktober på erhverv forventes 2014 Lanceret oktober 2014 Gennemført Drøftet i UET og UTM. Endeligt oplæg til servicemål forelægges UTM november nov. 3. dec December 2014 Uddannelsesindsats for medarbejdere med virksomhedskontakt Kick-off til uddannelse er afholdt. De tre moduler gennemføres fra 10. september 8. oktober oktober 2014 Vækstpolitisk fokusområde Fødevareseminar for lokale aktører i fødevareværdikæden Gennemført 26. november 2013 Iværksætterkursus Gennemført Der arbejdes pt. med opfølgning Marts 2014

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat mandag den 3. februar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering februar 2014...2 3. ET - Introduktion for...4 4. ET - Overblik

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 17. november 2014

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 17. november 2014 Referat mandag den 17. november 2014 Kl. 18:30 i Mødelokalet Akvariet, Hvalsø Rådhus Afbud: Birger Prahl (F) Ole Blickfeldt (O) Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Godkendelse

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

5.000 danskeres kendskab og holdninger til Vejle Kommune

5.000 danskeres kendskab og holdninger til Vejle Kommune Analyse 5.000 danskeres kendskab og holdninger til Vejle Kommune Resultatrapport for Vejle Kommune Januar 2010 INDHOLD 1. Indledning Side 2 1.1 Analysen i overskrifter 2 1.2. Respondenter 2 1.3. Analysens

Læs mere

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget 06-09-2016 Side 1 ØU - Der findes et sted hvor vi er fælles om kerneopgaverne Sagsnr.: 16/10671 Afbud: Lena Holm Jensen Resumé: er den 18. januar og den 21. juni 2016 forelagt status på arbejdet med Vores

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017 Referat tirsdag den 4. april 2017 Kl. 16:30 i Kantinen rådhuset i Allerslev Afbud: Lars Holten (LEUF) Ole Blickfeldt (O) Søren Kræmer (Foreningslivet) Villy Hauritz (F) Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Referat mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Februar...2 3. ET - Foreningen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. december 2014

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. december 2014 Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - December 2014...2 3. ET - Fjordsamarbejde - Mellemkommunalt

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Møns/Sydsjællands attraktivitet blandt borgere i Danmark

Møns/Sydsjællands attraktivitet blandt borgere i Danmark Kendskab og viden Møns/Sydsjællands attraktivitet blandt 5.000 borgere i Danmark Resultatrapport for Vordingborg Februar 2010 1 Indhold 1. Indledning Side 3 1.1 Formål 3 1.2 Respondentgrundlag 3 1.3 Spørgeramme

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 8. august Kl. 16:30 i RA - Kantinen Rådhuset Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 8. august Kl. 16:30 i RA - Kantinen Rådhuset Allerslev Referat tirsdag den 8. august 2017 Kl. 16:30 i RA - Kantinen Rådhuset Allerslev Indholdsfortegnelse 1. - Godkendelse af dagsorden...1 2. - Lejre Kommunes Kerneopgaver...2 3. - Ministerbesøg...8 08-08-2017

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 16:30 i Vestergaard, Skullebjerg 2, Gevninge,4000 Roskilde Afbud: Birger Prahl (F) Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering -

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 13. april 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 13. april 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat mandag den 13. april 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Temadrøftelse - Den Grønne Gruppe - RUC Turismenetværk...2 3. ET - Orientering

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Dato: 22-11-16 Rettet af: AM Version: nov. Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Branding og bosætning Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014 Referat torsdag den 30. januar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STAND 1. Foto: Mads Claus Rasmussen

STAND 1. Foto: Mads Claus Rasmussen STAND 1 Hvordan samskabes der med borgerne? Der kunne oprettes en idebank hvor borger kan komme med seriøse ideer. Åbne borgerrettede møder om pågældende temaer Ideer/projekter præsenteres på kommunens

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Dagsorden 17, 4-udvalget tirsdag den 24. januar Kl. 16:30 i Kantinen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dagsorden 17, 4-udvalget tirsdag den 24. januar Kl. 16:30 i Kantinen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. januar 2017 Kl. 16:30 i Kantinen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden... 1 2. 17,4 - Workshop... 2 3. 17,4 - Godkendelse af proces

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014 Referat torsdag den 21. august 2014 Kl. 18:00 i TOKE Lejre KFUM Spejderne,Klostergårdsvej 66,Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Besøg hos TOKE Lejre KFUM Spejderne...

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Torsdag den 17/3 2016 kl. 15.00-16.15 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 15.00-16-15 Mødets tema Ordinært møde Afbud: Palle Mortensen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Referat 17, 4-udvalget tirsdag den 24. januar 2017

Referat 17, 4-udvalget tirsdag den 24. januar 2017 Referat tirsdag den 24. januar 2017 Kl. 16:30 i Kantinen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Jan Vedel Heine (I) Kristina Garth Grüner (Skolebestyrelsen) Ole Blickfeldt (O) Indholdsfortegnelse 1. 17,4

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation)

Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) Ny drift Nummer Borgertilfredshed Fagudvalg udvalget Funktion 06.45.51 Beskrives inden budgetseminar Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 1 Side 1 Nummer Borgerbudgettering Fagudvalg udvalget Funktion

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 10:40 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M. 3.3/ rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg Pedersen,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 3 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 5. september 2007 kl. 1000 i Holbæk LEDELSESSEKRETARIATET Kornerups Vænge

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

Referat Rodskov Havkajakklub Styregruppemøde/visionsgruppen

Referat Rodskov Havkajakklub Styregruppemøde/visionsgruppen Referat Rodskov Havkajakklub Styregruppemøde/visionsgruppen Torsdag den 20. april kl. 19.00-22.00 på Asylvej 61, Hornslet Ordstyrer: Louise H. Brok (DGI) Referent: Louise H. Brok og Christian Christensen

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 17-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 17-08-2015

Læs mere

Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen. Udarbejdet af Lars Huge

Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen. Udarbejdet af Lars Huge Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen Udarbejdet af Lars Huge Metode 377 inviteret og rykker én gang pr. e-mail 62 svar Svarprocent 16,4 % 2 Analysemodel Key metrics Samlet tilfredshed Loyalitet

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi 2015-17 Side 1 af 5 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og : Mandag den 05. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 28. februar 2013 /LOHOLK Referat af møde i demokratiudvalget den 20. februar 2013 kl. 13:00 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere