Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]."

Transkript

1 Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: July 10, 2015

2 SPILSTYRERGUIDE TIL FACILITERINGSSPILLET DEN KREATIVE PLATFORM. PROCESSEN STYRES BEDST AF EN SPILSTYRER, DER GUIDER SPILLERNE IGENNEM ØVELSERNE. 1) DEN RØDE LØBER Er opstarten på processen som bringer deltagerne ud af dagligdagen og op i et kreativt mode i form af en række såkaldte 3D lege. Følgende kort hører til på Den Røde Løber: Kort: 3D LEG: DAGEN BAGLÆNS Kort: 3D LEG: BARNDOMSDRØM Kort: 3D LEG: HÅNDKLAP 1,2 OG 3 Kort: 3D LEG: PLANLÆG EN FERIE SAMMEN Kort: 3D LEG: PLANLÆG EN TUR TIL MÅNEN Kort: 3D LEG: YES - VI HAR LAVET EN FEJL - MED KLAP Kort: 3D LEG: GIVE GAVER Kort: 3D LEG: YES - VI HAR LAVET EN FEJL - UDEN KLAP Kort: 3D LEG: UDVIKL EN BUS SAMMEN Kort: 3D LEG: SKO-KLAP 1,2 OG 3 Udvælg én eller flere lege at starte med. 1. 2) SKRIV ET BREV SAMMEN VED HJÆLP AF FØLGENDE STØTTEPUNKTER: (Uden brug af kort) Tag et stort blankt stykke papir og start: Kære Vedrørende Tekst Kærlig hilsen P.s. Hver person i gruppen skriver på skift ét ord. For eksempel skriver den første, hvem brevet er til, den næste starter på vedrørende og så fremdeles. Efter et par minutter siger spilstyreren et vilkårligt ord, som vedkommende, der på det givne tidspunkt har tuschen, fører ind i brevet. I skriver videre indtil spilstyreren siger endnu et vilkårligt ord, som føres ind i brevet. Samtidig får gruppen at vide, at de skal til at runde brevet af. Den, som for nyligst har været til frisøren starter. Vejlende samlet varighed: ca. 5 min. 3) 3D LEGE, SOM VISER BRUGEN AF PERSONKORT OG STIMULIKORT SOM I BRUGER SENERE: Eksempel: Til at udvikle fremtidens grill bruger I et stimuli-kort. Den første tanke eller idé, der dukker op, når I ser stimuli-ordet på kortet, bruger I til at idégenerere. I må kun se/læse ét ord ad gangen. Eksempel: Til at udvikle en bus bruger I et personkort, og skriver hver idé ned på en gul seddel. Kort: 3D LEG: UDVIKL EN GRILL SAMMEN Kort: 3D LEG: UDVIKLE EN CYKEL SAMMEN Kort: 3D LEG: UDVIKL EN BUS SAMMEN Kort: 3D LEG: FORME MATERIALER Kort: 3D LEG: YES - VI HAR LAVET EN FEJL - MED STEN, SAKS OP PAPIR Vend...

3 4) 3D LEGE, SOM ØVER MÅDER AT ARBEJDE SAMMEN PÅ: Kollektiv monolog 1+2 viser, hvilke fejl I ofte kan komme til at lave: For eksempel at tale, men aldrig lytte. Kort: 3D LEG: KOLLEKTIV MONOLOG 1 Kort: 3D LEG KOLLEKTIV MONOLOG 2 Ja, og...-kommunikation. Til denne leg bruges stimulikort. Denne leg viser, hvordan et skørt spørgsmål, inspireret af stimulikortet, kan besvares helt logisk og naturligt. Kort: 3D LEG: JA, OG KOMMUNIKATION 1 Kort: 3D LEG: JA, OG KOMMUNIKATION 2 2. Journalisten. Ved hjælp af stimulikort bruges denne leg til at vise hvordan et skørt spørgsmål kan besvares ganske enkelt. Kort: 3D LEG: JOURNALISTEN Vejlende samlet varighed: ca min. 5) PRINCIPPER: Her handler det om at lokalisere og arbejde med ting på et helt praktisk/konkret niveau, overfor et principielt/abstrakt niveau. Den første principleg: PEG PÅ TING SIG HVAD DET ER. Gå rundt i lokalet og peg på helt tilfældige ting og sig højt lampe, når du kigger på lampen. Den anden principleg: PEG PÅ TING SIG HVAD DET IKKE ER. Gå rundt i lokalet og peg på helt tilfældige ting og sig højt, hvad det ikke er, når du kigger på det. Peg for eksempel på en lampe og sig det er en postkasse. Den tredje principleg: PEG PÅ TING UDLED PRINCIP. Gå rundt i lokalet og peg på helt tilfældige ting. Når du peger på for eksempel et vindue, kan du for eksempel nævne princippet lysindfald eller afskærmning eller åbne-lukke mekanisme. Duhar således lokaliseret det overordnede princip for et vindue og bliver med bevidstheden om det, lettere i stand til at overføre princippet til et andet område. Den fjerde principleg: PRAKTIKER FILOSOF (se evt. kort.) Denne leg går ud på at I to og to arbejder sammen. Den ene (praktikeren) nævner en konkret-praktisk ting, for eksempel snørebånd den anden (filosoffen) nævner et overordnet princip bag ved det: For eksempel at binde ting sammen. 6) TING MØDES: (Uden brug af kort) Gå sammen to og to. I skiftes til at udvikle det jeres ting kan sammen. F.eks. Velcro-bånd og saks = Oprydningssaks (Afklip falder ikke på gulvet). Når I er færdige bytter I ting og finder en ny makker og gentager mødet mellem ting. Herved kan I finde på helt nye idéer via ting, der mødes. Dette er tydeligt eksempel på horisontal tænkning. Udvælg 2-3 lege. Kort: 3D LEG: NAVNEORD MØDES - brug stimulikort Kort: 3D LEG: TING MØDES - brug tingkassen Kort: 3D LEG: TING MØDES - anvend principper fra tingene Kort: 3D LEG: OVERFØR EGENSKABER - brug tingkassen - eks. klippe (saks) og beholder (kop)

4 7) PRINCIPKORT BRUGES PÅ PROBLEMSTILLING: 3. Tag et af eksemplerne fra Problemformuleringsguiden og udvikle på dette ved hjælp af Principkortene. Vejlende samlet varighed: ca. 10 min. 8) HJERNESHOPPING: Tegn jeres hjerner. På arkene med den tomme hjerne skal I nu udfylde de forskellige slags viden I har i jeres hjerne. Det gælder alt, både interesser, hobbys og arbejde. Eksempel på viden kunne være: parforhold, tandbørstning, syning, roser, hundemad eller udstødningsrør. Det behøver ikke at være noget, I føler, I er verdensmester i eller ved alt om. Det kan være fagligt, socialt, dyb viden, almen viden. Blot viden I ved I har. Ud fra de udfyldte hjerner har I en slags indblik i den viden, der er umiddelbart tilgængelig i lokalet. Øvelsen forbereder inddragelse af specialister senere i processen. Vejlende samlet varighed: ca. 10 min. 9) UDFORDRING: Disse 3D LEGE viser, hvordan I senere skal bruge Udfordringskortene. Kort: 3D LEG: HVAD SKER DER SÅ? Kort: 3D LEG: FORFRA Kort: 3D LEG: NYT BUD Kort: 3D LEG: SE, DER ER EN MAMMUT Kort: 3D LEG: HVAD ER DET MODSATTE AF? 10) RESTAURANT-ØVELSE: Del deltagerne op i grupper af 2-4 personer. De skal lave en restaurant, en bus eller lignende. Bed dem lokalisere de fem vigtigste ting, når man skal drive en god restaurant. De får 2 min. Fjern herefter det vigtigste for eksempel god hygiejne eller kokken. Redefinér restauranten (bussen el. lign.) ud fra de nye forudsætninger. Præsentér kort løsningerne for hinanden efterfølgende. 11) UDFORDRINGSKORT BRUGES PÅ PROBLEMSTILLINGEN DER ER KØ I FØTEX. 12) AT GÅ I GANG MED VIRKSOMHEDENS EGEN PROBLEMSTILLING: Brug Problemformuleringsguiden. En meget vigtig regel, som I skal holde jer for øje: Abstrakt problemstilling = abstrakte løsningsforslag / idéer = rigtigt skidt Konkret problemstilling = konkrete løsningsforslag / idéer = super godt! Én problemstilling udvælges. Hver deltager har medbragt egen relevante problemstilling. Deltagerne sættes i gang med at forberede fremlæggelse af deres problemstillinger, se problemstillingsvejledningen. Man kan med fordel finde inspiration i tidligere eksempler på problemstillinger i problemformuleringsguiden. Vend...

5 13) FOR AT BLIVE PÅ DEN KREATIVE PLATFORM UDFØRES: Kort: 3D LEG: STORK, FRØ, GRAVID KVINDE Kort: 3D LEG: RADIOBIL...og andre 3D Lege med mellemrum. TØM HOVEDET FOR IDEER OG ANDET DU TÆNKER PÅ - NU ER I KLAR TIL AT SPILLE! Så skal spillet i gang med fokus på problemstillingen. Først repeterer eller introducerer I kortene et ad gangen: Det første kort er STIMULIKORTET = Et kort, hvor det stimuli, der står på bruges direkte til problemstillingen. Det andet kort er PERSONKORTET = Et kort, hvor personen nævnt på kortet bruges som inspiration til at løse problemet. Det tredje kort er PRINCIPKORTET = Et kort, hvor I finder princippet bag en ting - anvendes ikke direkte på problemet. Det fjerde kort er UDFORDRINGSKORTET = Et kort, hvor I anvender en given udfordring på problemstillingen. Det femte kort HORISONTAL TÆNKNING KORTET = Her skal I svare på spørgsmålet for at holde sig selv i den rette tankebane. Kortet anvendes ikke direkte på problemstillingen. 4. SPILLEPLADE: Start med at skrive jeres valgte problemstilling på en gul seddel og placér den på spillepladen så den hele tiden er i nærheden. Læg kort op så de passer på de kort, der er skitseret på pladen til første omgang. I alle de følgende omgange må I selv vælge de kort, som I bedst kan komme på idéer ud fra. I finder efterhånden jeres præferencer. I slår jer frem via terningerne den med højst antal øjne vender kort. Alle spillere har en plade og en terning. I spiller ikke mod hinanden, men med hinanden. START: Nu er I klar til at gå i gang med udviklingsdelen af spillet. Hvis I på den ene plade er nået til for eksempel kort nr. 4 er det herfra I fortsætter. I skal altså ikke nødvendigvis igennem alle kort på pladen. Husk at alle idéer skrives ned på gule sedler én idé pr. seddel. Efter 20 minutter roterer I således at alle får byttet makker og på den vis giver spillet ny energi. I forbindelse med makkerskifte laves en 3D LEG. TOM HJERNE? Når I ikke kan komme længere med en idé, skal der udfyldes endnu et ark med en tom hjerne. På det ark skal I skrive, hvilken type viden, I kunne ønske jer, for at komme videre med idéen. For eksempel kan I have brug for ny viden omkring udvikling af materialer med særlige egenskaber. Således bliver I klar over, hvilken ekspertise I har brug for og skal have fat i. VIGTIGT!!! Det er en god idé at anvende Fremtidskortet Illustrer idéen på dette tidspunkt det vil lette forståelsen overfor kommende modtagere. For at finde specialistviden finder I inspiration på vedlagte Vidennøgle eller på Når I har fundet jeres specialist(er) og arbejdet sammen med dem og fået ny, konstruktiv viden og løsninger, udfylder I de sidste tre Fremtidskort med De næste 3 ting at gøre for idéen, Samarbejdspartnere for at komme videre og Hvilken viden mangler vi. På den måde sikrer I en fremadrettet og handlingsorienteret plan for idéen, så at den ikke havner i skrivebordsskuffen.

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Aalborg Universitet Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Menneskers forhold til naturen Christensen, Jens. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Menneskers forhold til naturen Christensen, Jens. Publication date: 2009 Aalborg Universitet Menneskers forhold til naturen Christensen, Jens Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Find sammen to & to med en der har samme farve trøje som dig selv

Find sammen to & to med en der har samme farve trøje som dig selv Dagen baglæns samme farve trøje som dig selv Fortæl din makker hvad der er sket i dag fra du gik ind i dette lokale og baglæns indtil du åbnede dine øjne i morges I får ét minut hver og læreren sætter

Læs mere

Aalborg Universitet. Procesvalg, rekvisition og forberedelse Skovsgaard, Tanja. Published in: Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning

Aalborg Universitet. Procesvalg, rekvisition og forberedelse Skovsgaard, Tanja. Published in: Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning Aalborg Universitet Procesvalg, rekvisition og forberedelse Skovsgaard, Tanja Published in: Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

BK 2 - Introduktion til Statik og Styrkelære - Grundkursus i Bærende Konstruktioner Olesen, Frits Bolonius

BK 2 - Introduktion til Statik og Styrkelære - Grundkursus i Bærende Konstruktioner Olesen, Frits Bolonius Aalborg Universitet BK 2 - Introduktion til Statik og Styrkelære - Grundkursus i Bærende Konstruktioner Olesen, Frits Bolonius Publication date: 2001 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Forældreorlov til far? Bloksgaard, Lotte. DOI (link to publication from Publisher): 10.5278/freia.110755601

Aalborg Universitet. Forældreorlov til far? Bloksgaard, Lotte. DOI (link to publication from Publisher): 10.5278/freia.110755601 Aalborg Universitet Forældreorlov til far? Bloksgaard, Lotte DOI (link to publication from Publisher): 10.5278/freia.110755601 Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Citation for published version (APA): Therkelsen, A. (2006). Destinationsbranding - kan det lade sig gøre?. (3 udg.) Aalborg: Aalborg Universitet.

Citation for published version (APA): Therkelsen, A. (2006). Destinationsbranding - kan det lade sig gøre?. (3 udg.) Aalborg: Aalborg Universitet. Aalborg Universitet Destinationsbranding - kan det lade sig gøre? Therkelsen, Anette Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Fra direktiv til dialog - gode ra!d er bedst for dem, der giver dem Author(s): Marianne Grønbæk Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 1, No. 4 (2010) Pages: 587-595

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Skab dig i fællesskabet

Skab dig i fællesskabet HÅNDBOG MED ØVELSER TIL LÆRERE Skab dig i fællesskabet TIL AT FREMME ELEVERS SELVFORSTÅELSE OG EVNE TIL AT INDGÅ I FÆLLESSKABER Hvem er vi og hvad vil vi? mere om det pågældende emne. Denne e-bog er primært

Læs mere

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Kort resumé 2 Indledning 2 Baggrund 3 Forløbet 3 Den pædagogiske model Afprøvning af nye lærerroller 4 7 Læring og kreativitet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning.

CHARA is collaborating with The Royal Library of Denmark to preserve and extend access to CHARA - Journal of Creativity, Spontaneity and Learning. Title:!Vi graver huller, som musikken kan fylde op Author(s): Jens Skou Olsen & Butch Lacy Source: CHARA Journal of Creativity, Spontaneity and Learning, Vol. 2, No. 1 (2011) Pages: 609-614 Published by:

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Person- og forbrugsprofiler Jensen, Rasmus Lund; Nørgaard, Jesper; Daniels, Ole; Justesen, Rasmus Onsild

Person- og forbrugsprofiler Jensen, Rasmus Lund; Nørgaard, Jesper; Daniels, Ole; Justesen, Rasmus Onsild Aalborg Universitet Person- og forbrugsprofiler Jensen, Rasmus Lund; Nørgaard, Jesper; Daniels, Ole; Justesen, Rasmus Onsild Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Sociale lege 4 Samarbejdsøvelser 8 Kreative øvelser 14 Idégenerering 18 Hjernegymnastik 25 Pjattelege 28 Sociale lege Rækkefølge-leg

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere