Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen"

Transkript

1 Værgemål ud fra Region Syddanmarks erfaringer Middelfart, den 14. juni v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen

2 VÆRGEMÅL 1) Hvad er værgemål? 2) Typer af værgemål 3) Betingelser for at iværksætte værgemål 4) Hvem kan rejse sag? 5) Hvem kan beskikkes som værge? 6) Værgens opgaver og pligter 7) Lovgrundlag 2

3 1) Hvad er værgemål? Samfundets formelle tilbud om hjælp til varetagelse af økonomiske og/eller personlige forhold for personer uden eller med nedsat handleevne 3 Beskyttelse mod misbrug og udnyttelse Indgribende foranstaltning, derfor Ikke mere omfattende end der er behov for Værgen kan kun varetage områder inden for værgemålet Ophør hvis ikke længere behov

4 Det mindste middels princip Det er et stort indgreb at blive sat under værgemål og derfor er formålet at administrere på en mildere måde end et værgemål. 4 Med DIALOG hjælper det alle parter til et samarbejde Ved tvivlstilfælde i botilbuddet søges der oplysninger hos Juristen i Regionen eller direkte til Statsforvaltningen.

5 2) Typer af værgemål Værgemål for børn og unge VML kapitel 1 Værgemål for voksne VML kapitel 2 5-værgemål (værgemål uden fratagelse af den retlige handleevne) 6-værgemål (værgemål med fratagelse af den retlige handleevne) 7-værgemål (samværgemål) 5

6 5-værgemål (værgemål uden fratagelse af den retlige handleevne) Individuelt tilpasset hjælp: Kan afgrænses til en enkelt beslutning og tidsbegrænses Kan omfatte økonomiske eller personlige forhold eller begge 6 Omfatter aldrig anvendelse af magt eller tvang Ikke umyndiggørelse Statsforvaltningen træffer som udg. pkt. afgørelse kan dog sendes til retten, hvis Statsforvaltningen finder det betænkeligt at behandle sagen

7 6-værgemål (værgemål med fratagelse af den retlige handleevne) Anvendes som supplement til 5 Umyndiggørelse Kun i forbindelse med økonomisk værgemål 7 Omfatter hele økonomien Aftaler indgået uden om værgen er som udg. pkt. ugyldige Retten træffer afgørelse

8 7-værgemål (samværgemål) Samværgen og den pågældende handler i forening Anvendes når behov for hjælp til at administrere økonomiske anliggender Kan begrænses til at angå bestemte aktiver eller anliggender 8 Kun økonomiske anliggender Ikke umyndiggørelse Statsforvaltningen træffer afgørelse

9 3) Betingelser for at iværksætte værgemål Grundlæggende betingelser ( 5 + 6) Alderskriteriet - Fyldt 18 år Evnemangelskriteriet - Ude af stand til at varetage sine anliggender (varigt eller midlertidigt) Helbredskriteriet - Evnemanglen skal skyldes sindssygdom, herunder svær demens eller hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred Behovskriteriet - Der skal være et aktuelt behov for værgemålet, evt.: Økonomiske forhold: Formuens størrelse (Grov tommelfinger-regel begynder overvejelser om behov ved ca kr., men kan både være +/-), formuepleje, hjælp til indtægtsadministration (dog afgørelse om administration af pension), fare for misbrug og udnyttelse, modsætningsforhold pårørende imellem, tilbud og pårørende m. v. Personlige forhold: Beslutninger af juridisk karakter: Indgåelse af huslejekontrakter, repræsentation i ansøgningssag m. v. 9

10 Erfaringer med samarbejde omkring værgemål Når indestående overstiger kr. er det lederens pligt at kontakte det sociale område, om værge skal beskikkes. Erfaringen er, at der ikke etableres værgemål, fordi Statsforvaltningen vurderer oftest, at der ikke er et behov Desuden kan oplyse at vi har interne retningslinjer: Der er intern vejledning vedr. administration af beboermidler Der er altid to der underskriver Administration foregår i samarbejde med pårørende Underlagt ledelsestilsyn 10

11 4) Betingelser for at iværksætte værgemål Yderligere betingelser for 6-værgemål Nødvendigt for at hindre fare for væsentligt forringelse af økonomiske interesser, eller nødvendigt for at hindre økonomisk udnyttelse 11 Betingelser for 7-værgemål Alderskriteriet Fyldt 18 år Egen anmodning Den pågældende skal selv anmode om værgemålet Hjælpebehov Behov for hjælp til at administrere formue/varetage økonomiske anliggender Helbred Uerfarenhed, svækket helbred eller lign. tilstand

12 4) Hvem kan rejse en værgemålssag? Den pågældende selv Ægtefælle, børn, forældre, søskende, de nærmeste Værgen Kommunalbestyrelsen Regionsrådet Politidirektøren (Statsforvaltningen) 12

13 5) Hvem kan beskikkes som værge? Familiemæssige eller venskabelige relationer Professionelle værger Advokat, revisor mv. 13 Faste værger Ansat af Statsforvaltningen (pligt til at lade sig beskikke i de værgemål Statsforvaltningen tildeler)

14 Hvis der er behov for værge, er erfaringen: Det kan være et familiemedlem Besøgsven Advokat Erfaringen i alle tre tilfælde har været et positivt samarbejde. Det er vigtig som værge at man er sit ansvar bevidst og etisk er bevidst omkring den magt man har. 14

15 6) Værgens opgaver og pligter Handle på vegne eller sammen med den, der er under værgemål Anvendelse af indtægten 15 Formueforvaltning Indhentelse af godkendelse til visse dispositioner Udarbejdelse og indsendelse af regnskab

16 Frigivelse af beløb i Statsforvaltningen Dialog med værge. Udarbejde et årsbudget / årsplan for aktiviteter m. ledsagelse. Ansøge ca. 3 måneder før pengene skal bruges. Telefonisk kontakt og brev ved et akut opstået problem, f.eks. hvis et TV går i stykker. Økonomi fast punkt på dagsorden ved årlige individuel planmøder - og derved er der dokumentation for at pengeforbrug stemmer overens med behov og er til glæde for borgeren. 16

17 Gaver til pårørende Der er en vejledende grænse på 500 kr. Større gaver af indtægten skal altid have Statsforvaltningens godkendelse, hvis der er en værge. 17 Her er erfaringen at det er vigtigt at have jurist/ Statsforvaltning med på råd, så det ikke kommer til at bero på synsninger.

18 Hjælp til regnskab et dilemma Et familiemedlem der er værge har brug for hjælp til det årlige regnskab, der skal afleveres til Statsforvaltningen, og vedkommende spørger botilbuddet om hjælp. Dilemmaet består i, at de administrerer økonomien i hverdagen og derved kan blive inhabil i forhold til regnskabsforklaringen. 18 Når der bliver sagt fra over for den opgave, er det af hensyn til borgerens retssikkerhed. Det årlige regnskab er værgens ansvar.

19 Tilsynet: Statsforvaltningen tager vare på borgerens retssikkerhed: Et eksempel: Erfaring med en mor som har problemer med at administrere sin søns økonomi som værge. Dels er det et problem at få udarbejdet det årlige regnskab og dels er der ansøgninger om store gaver til familien. Statsforvaltningen tager en dialog med mor, og det aftales at en advokat tager over i forhold til værgemålet. 19

20 7) Lovgrundlag og information Værgemålsloven (VML) Lovbekendtgørelse nr Bekendtgørelse nr. 927 af 5. september 2006 om værgemål Bekendtgørelse nr af 11. december 2003 om behandling af værgemålssager (sagsbehandlingsbekendtgørelsen) Værgevejledning 2009 Vejledning nr af 3. marts 2009 Statsforvaltningen: Statsforvaltningen Syddanmark, Storetorv 10, 6200 Aabenraa Mail: Tlf.: , direkte tlf. vedr. værgemål: Civilstyrelsen: Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, København V Mail: Tlf: , fax:

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Handleplaner servicelovens 141 Når der ydes hjælp til en unge med Prader- Willi

Læs mere

værgemål afgivet af justitsministeriets myndighedslovsudvalg

værgemål afgivet af justitsministeriets myndighedslovsudvalg værgemål afgivet af justitsministeriets myndighedslovsudvalg betænkning nr. 1247 københavn 1993 Publikationen kan købes hos boghandleren eller hos STATENS INFORMATION Postboks 1103 1009 København K Tlf.

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse

Vejledning om magtanvendelse Vejledning om magtanvendelse Udarbejdet af: Lillian Aakjær Hassinggaard Gerda Møller Ulla Riber Mortensen Tovholder for magtanvendelse: Ulla Riber Mortensen Dato: 30.05.2009 Revideret: September 2010 Hold

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

Socialforvaltningen Københavns Kommune

Socialforvaltningen Københavns Kommune RETNINGSLINJER FOR OPHOLD I BOTILBUD Om administration af beboermidler, betaling for ydelser under ophold og bevilling af hjælpemidler Socialforvaltningen, Københavns Kommune Drifts- og Udviklingskontorerne

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

HÅNDBOG. Handicap- og Psykiatri. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. - sådan håndterer og administrerer du reglerne

HÅNDBOG. Handicap- og Psykiatri. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. - sådan håndterer og administrerer du reglerne Job & Familie og Ældre & Pleje Januar 2011 HÅNDBOG Handicap- og Psykiatri Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten - sådan håndterer og administrerer du reglerne INDHOLDSFORTEGNELSE FANE

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere