Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009."

Transkript

1 Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, specialbørnehave for børn med vidtgående handicap Konklusionen dækker perioden 2007/2008 for ergoterapeutstuderende i klinisk undervisning på Platanhaven. I perioden var her11 ergoterapeutstuderende fra 1. og 2. semester i klinisk undervisning. Mht vejledning af de 1. sem. studerende var der ændring ved Specialbørnehave Ergoterapi Fysioterapi Rådgivning og vejledning efterårsholdet 2007, da de studerende nu havde lavet læringsmål. I vejledningen blev derfor indlagt tid til at gøre dem målbare og en ekstra vejledningstime blev lagt ind for at udrede evt. tråde og sikre, at de studerende kom videre med deres opgave. I 2008 begyndte de 2. sem. studerende også at have læringsmål og vejleningen ændredes sv.t. 1. sem. klinisk undervisning. Hovedparten af de studerende på 1. og 2. semester var enige i, at målene for klinisk undervisning var klare og anvendelige, at rammerne var passende, samt at den kliniske undervisning gav mulighed for sammenhæng mellem teori og praksis og var meningsfulde og sammenhængende. Fire studerende var delvis enige/delvis uenige, men uden forklaringer på, hvad der var uklart eller burde ændres. Generelt var der uklarhed hos de studerende ved udfyldelse af evalueringsskema et, hvem vejleder var: om det var klinisk underviser eller den daglige ergoterapeut, de fulgte. Hjælp til at konkretisere sine forventninger til opholdet evalueredes af de fleste som helt enig. Èn var delvis enig, én delvis uenig og én ikke besvaret, men uden kommentarer. Vejledningen i forb. m. før-, under og efter udøvelsen af den praktiske situation blev vurderet som helt enig af otte ergoterapeut studerende, og det vurderedes, at der fra vejleders side blev gjort et stort arbejde for at finde aktiviteter og for at besvare spørgsmål fra de studerende. Et par var delvis enige, og grunden blev angivet til, at vejledningen blev givet af en anden ergoterapeut end klinisk underviser, og at vejledningen i nogle tilfælde var givet efter aktiviteten og ikke før. Det var vigtigt for de studerende, at ergoterapeuten tog sig tid til at tale om den behandling, de skulle overvære eller havde overværet. Èt hold studerende prøvede at deltage i ergoterapeutgruppens ugentlige møde med en times undervisning og to timers møde ud fra dagsorden, men det blev af de studerende evalueret til ikke at have relevans for dem. 1.semesters studerende var generelt meget positive over deres ophold i Platanhaven og følte, at de havde fået et godt indtryk af en ergoterapeuts arbejdsområde og syntes, at de havde fået mange og spændende oplevelser. For de studerende på 2. semester var holdningen generelt den samme, men nogle udtrykte skuffelse over ikke selv at have kunnet lave deciderede undersøgelser på børnene, men kun observationer og interview af ergoterapeuten/andre faggrupper fra stedet, hvilket ikke blev opfattet som rigtige undersøgelser. Platanhaven Fregatten Platanvej 15 Bjørnemosevej Odense M 5260 Odense S Tlf Tlf Fax Fax Gennemvalgsnr: Lok. nr. adresse: Hjemmeside: www. platanvej.dk

2 Fire 1. sem. studerende og to 2. sem. studerende vurderede sig helt enige i, at de havde arbejdet med deres læringsmål. Derimod var fire 2. sem. studerende delvist enige i at have arbejdet med læringsmålende, idet de ikke havde deltaget i mange undersøgelser, men dog mange observationer. Generelt var det svært for de 2. sem. studerende at se leg og observation som en undersøgelse. Mht hvad der er gået godt i den kliniske undervisningsperiode svarede de 1.sem. studerende, at de følte sig taget godt imod og nye tilbud blev givet ved aflysninger, at de havde set meget og fået et klarere og bedre syn på faget, og at ergoterapeuterne havde taget sig tid til at forklare, både før og efter aktiviteter. De 2. sem. studerende Følte alle, at det havde været meget spændende, og at de havde fået gode muligheder for at følge en ergoterapeut i hendes arbejde, at de var kommet omkring mange områder inden for børneområdet ved at følge forskellige ergoterapeuter, at de udelukkende havde mødt åbne og imødekommende voksne. Èn pointerede også det positive i, at de havde fået lov at deltage i Totalkommunikationskursus en formiddag. Ni ud af de elleve studerende var helt enige i, at deres kliniske undervisning havde indeholdt meningsfulde og sammenhængende opgaver, og alle havde kommenteret punktet. Èn ville fx gerne have haft endnu mere tid og flere aktiviteter. En gav UG og en anden karakteren 12 til stedet og bestræbelserne på at ændre programmet, når der kom aflysninger. En kommenterede et godt program med rig mulighed for at danne sig et billede af ergoterapeuters arbejde. Mht ændringsforslag var det udelukkende de 2. sem. studerende, der fremkom med sådanne. Èn ville gerne have noget mere information om 11, som mange af ergoterapeuterne arbejder efter. Èn foreslog, at første dag blev med 1) Snak, 2) Rundvisning og 3) Ud på stuerne med en ergoterapeut, hvor det af praktiske grunde kun havde været pkt. 1 og 2. Klinisk underviser, ergoterapeut Jette Kofoed, okt

3 Handleplan for 6. semester ergoterapeutstuderende, Handleplanen for 2009 er fremkommet ud fra de studerendes evalueringer af klinisk undervisning på Platanhaven i 2007 og 2008, klinisk undervisers selvevaluering og evaluering af undervisningsmiljøet. Da det hos alle studerende er evalueret meget positivt at have et introduktionsprogram, hvor de bl.a. møder vores leder, Helle Grøndahl, og TRrepræsentant, Birgitte Brandt, vil dette fortsætte. Det samme vil det at modtage en I løbet af den klinisk undervisning lærer de studerende om tværfagligt arbejde ved i det daglige at have tæt samarbejde med pædagoger, fysio- og ergoterapeuter. De studerende har også studierum sammen med de fysioterapeutstuderende, hvor de kan fordybe sig i planlægning af deres behandling og lærer herved disse studerende at kende. Rummet anvendes samtidig som kommunikationsrum, hvor alle faggrupper kan komme og fremstille alternativt kommunikationsmateriale til børnene. Imidlertid ligger dette rum et stykke fra ergoterapeuternes kontor, hvorfor flere studerende har udtrykt ønske om at komme tættere på ergoterapeuternes kontor. Dette kan af pladshensyn dog ikke lade sig gøre, og den nuværende placering rummer samtidig muligheder for større tværfagligt kendskab. Platanhaven Fregatten Platanvej 15 Bjørnemosevej Odense M 5260 Odense S Tlf Tlf Fax Fax Gennemvalgsnr: Lok. nr. adresse: Hjemmeside: www. platanvej.dk specialbørnehave for børn med vidtgående handicap Specialbørnehave Ergoterapi Fysioterapi Rådgivning og vejledning startmappe inden start, indeholdende papirer fx om Platanhaven, værdigrundlaget på stedet, artikler om behandling af børn, syn på børn med handicap, mm. Dog skal mappen udvides med artikel om begrebet Leg, da flere studerende har efterlyst dette. Det blev også besluttet, at de studerende fortsat deltager i de ugentlige ergoterapeutmøder og de kvartalsvise møder i Fynsordningen (Ergo- og fysioterapeuter) samt i den tværfaglig supervision, der foregår på tværs af husene og stuerne og med repræsentanter fra både pædagoger, ergo- og fysioterapeuter. I ergoterapien er det i det forløbne år besluttet, at den fælles arbejdsprocesmodel for alle ergoterapeuter i Platanhaven skal være ud fra de canadiske modeller. Ud fra CPPF er et specielt skema tilpasset Platanhavens behov udarbejdet og taget i brug i De studerende skal benytte en arbejdsprocesmodel i deres arbejde med de børn, de har ansvar for i den kliniske undervisning her, og mange har valgt at benytte OPPM/CPPF. Fremover vil de kunne benytte det specielle skema, Ergoterapiens CPPF, fra Platanhaven. Da nogle studerende kunne have glæde af at arbejde mere specifikt på at analysere deres aktivitetsvalg og grunden til dette valg, end de gør nu, blev det besluttet, at sætte yderligere fokus på aktivitetsanalyse. De kan her vælge en model, de har fra skolen, fx Crepeaux personbaserede aktivitetsanalyse eller de kan benytte de specielle personbaserede skemaer, Aktivitetsskema og Evaluering af aktivitet, udarbejdet i Platanhavens ergoterapi. I sidstnævnte kan man komme igennem skemaet med stikord og uddybe dem mundtligt under vejledningen. Nogle studerende har ikke kendskab til børn og behandling af børn på forhånd, hvorfor de har udtrykt ønske om at være sikret mulighed for at være føl i starten af forløbet hos den ergoterapeut, hvis barn de skal have. Dette har hele tiden været målet, men er indimellem blevet aflyst. Vi vil gøre en indsats for at få det til at lykkes fremover. I det kliniske undervisnings forløb får de studerende hver tre børn fra to forskellige børnestuer, for at få kendskab til forskellige måder at arbejde med børn på, og de får børn på forskellige funktionsniveauer og forskellige aktivitetsproblemer. Da der i Platanhaven kommer mange studerende i løbet af et år, må der tages hensyn til børnene, som med nye studerende, vikarer, etc. udsættes for mange nye voksne i deres hverdag. For at sikre børnenes stabilitet kommer de studerende på forskellige stuer, så antallet af nye voksne minimeres. Det er imidlertid ikke altid let at kombinere behovet for børnenes stabilitet og de studerendes læring mht forskellighed, mm. Det har betydet, at nogle stuer har haft uforholdsmæssigt mange nye voksne på et år. For at imødegå dette havde klinisk underviser for fysioterapeuter og ergoterapeuter aftalt at mødes en gang årligt og fordele stuerne. Dette er af forskellige årsager ikke lykkedes godt nok, og det blev under evalueringssamtalen besluttet, at dette atter tages op af Jette Kofoed med fysioterapeuternes kliniske underviser. Samtidig vil Helle Grøndahl tage problematikken op i ledelsesgruppen for herved også at få pædagogerne med i snakken og en løsning på problemet.

4 Tværfaglig undervisning er en formiddag eller eftermiddag, hvor de studerende underviser hinanden i et fagrelevant emne eller laver en aktivitets-seance med nogle fælles børn. Desværre er dette aflyst nogle gange pga de fysioterapeutstuderendes forestående eksamen. Jette Kofoed vil tale med den kliniske underviser for fysioterapeuterne for at finde en løsning på dette, da den tværfaglige undervisning vurderes at have stor betydning for de studerendes kendskab til hinanden og i øvrigt altid evalueres positivt af de studerende, det er lykkedes at have den tværfaglige undervisning. Til slut blev det besluttet, at Helle Grøndahl og Jette Kofoed ser på evalueringsproceduren igen for at sikre, at den er tidssvarende for ergoterapien i Platanhaven. Jette kommer med ændringsforslag og det diskuteres med Helle. Helle Grøndahl Ledende ergoterapeut Jette Kofoed Klinisk underviser, ergoterapeut 4

5 Konklusion på evaluering for 6. semester ergoterapeutstuderende, Konklusionen dækker perioden 2007/2008 for ergoterapeutstuderende i klinisk undervisning på Platanhaven. I perioden var her otte ergoterapeutstuderende fra 6. semester i klinisk undervisning. Forårsholdet i 2008 var udsat for strejke i børnehaven i en stor del af deres kliniske undervisning, hvilket også gav sig udslag i deres evaluering. specialbørnehave for børn med vidtgående handicap Specialbørnehave Ergoterapi Fysioterapi Rådgivning og vejledning Der var enighed blandt syv af de ergoterapeutstuderende, at målene for klinisk undervisning var klare og anvendelige, men at det var nødvendigt at tale målene igennem i starten, gerne i slutningen af første uge og bibeholde at nævne dem i introduktionsbrevet inden start. Den sidste studerende, der var delvis enig, kommenterede, at hun ikke syntes, den information, de havde fået på skolen stemte overens med virkeligheden i Platanhaven. Mht. rammer og vilkår for at være sammen med vejleder var tre helt enige og syntes, at de fik al den vejledning, de behøvede. Resten var delvis enig. Grunden var, at det kunne være svært at finde et lokale, hvor der var plads til plads, ro og mulighed for at vise video. Èn fremhævede dog muligheden for at få al den vejledning, hun havde brug for, og en anden, at især pladsen på 2. sal i Platanhaven var god pga. mulighed for at se video og få ro. Alle oplevede anerkendelse og respekt på stedet, mulighed for at udvikle samarbejdsevner monofagligt og tværfagligt samt, at der var mulighed for at udvikle selvstændighed. Det samme med mulighederne for at udvikle refleksionskompetence og at skabe sammenhæng mellem erfarings- og teoridannelse, samt at den kliniske undervisning havde opgaver, der var meningsfulde og sammenhængende og af stigende kompleksitet. Èn gav en stor Smiley til stedet, da hun følte at have kunnet spørge alle om hvad som helst. En anden, at hun kunne mærke, at alle var villige til at samarbejde og viste interesse for, hvad hun lavede. De studerende var glade for at have kontakt med fysioterapeutstuderende, men ville gerne have endnu større mulighed for dette. De studerende, der var her under strejken var helt enige i, at den kliniske undervisning gav dem mulighed for at udvikle selvstændighed og at der havde været ekstra fokus på dette i perioden og at de havde fået mere tid til refleksion og fordybelse i det enkelte barn. Alle var helt enige i at den kliniske vejleder hjalp med konkretisering af målene for den kliniske undervisning og med at gøre undervisningsstedets visioner, mål, værdier og retningslinjer forståelige. Introduktionsbrevet, som de studerende modtog inden start og introduktionsdagen med ledende ergoterapeut og klinisk underviser blev fremhævet som positivt i den sammenhæng. Det samme gjorde de studerendes deltagelse i det ugentlige ergoterapeutmøde og det kvartalsvise Fynsordningsmøde med fysioterapeuterne. Syv af de studerende oplevede en ligeværdig og åben dialog i vejledningen, mens den sidste påpegede det svære ved at få en ligeværdig dialog, når den ene er underviser og den anden studerende. Hun følte, at hun var blevet udfordret og opfordret til læring, men havde nogle gange Platanhaven Fregatten Platanvej 15 Bjørnemosevej Odense M 5260 Odense S Tlf Tlf Fax Fax Gennemvalgsnr: Lok. nr. adresse: Hjemmeside: www. platanvej.dk

6 været i tvivl om løsningsmuligheder. Helt enig-gruppen fremhævede at kunne sige det, man mente og en følelse af at få lov at styre sin vejledning selv som positivt. I forhold til balancen mellem stabilitet og udfordring i den kliniske undervisning, spillede strejken igen ind i strekeholdets opfattelse, hvor stabilitet blev oplevet som ikke-eksisterende, men udfordringerne som kommet i passende mængde. Til gengæld oplevede de øvrige såvel stabilitet som udfordringer og mente, at det skyldtes, at de havde børnene i en længere periode og kunne nå at prøve de samme ting flere gange. Alle studerende fandt, at der var god mulighed for at diskutere og argumentere i den kliniske undervisning overalt, fx til møder og med færdige samarbejdspartnere. I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt de studerende følte sig orienteret om og/eller inddraget i undervisningsstedets udviklingsaktiviteter var syv studerende helt enige i dette ved mono- og tværfaglige diskussioner på stuerne og til møder. En enkelt følte ikke at have hørt meget om stedets udviklingsstrategier. Syv studerende var helt enige i, at den kliniske underviser støttede dem i udvikling af deres kliniske vurderingsevne og i at inddrage deres erfaringer og ressourcer i nye situationer. Som eksempler nævntes snak om OPPM, teori, og Ergoterapiens Aktivitetsskema. Den ottende var delvis enig, men havde ingen kommentar. I forhold til vejledning under praktisk udøvelse var fire studerende helt enige, mens de øvrige var delvis enige. Èn ville gerne have klinisk underviser med lige så ofte som i 4. og 5. semester, især på grund af sin egen manglende erfaring med børn. Èn havde anvendt video af sin behandling, der derved blev eftervejledning i stedet, men opfattede det som positivt. En anden opfattede det som tillid, at hun selv fik lov at være sammen med sit barn ud fra en før-vejledning. Mht. løbende evaluering og feedback i den kliniske undervisning mhp faglig og personlig udvikling var fem studerende helt enige, men holdet med strejke svarede delvis enig, idet det mest var den faglige vejledning, de havde fået. Nedsat vejledning og manglende børn mellem jul og nytår gav også anledning til delvis enighed. At de studerende arbejdede med målene for den kliniske undervisning og egne mål var syv helt enige i, mens den ottende var delvis enig, og kommenterede det således: Jeg arbejdede det bedste, jeg kunne, men jeg har ikke haft meget fokus på målene. Alle følte at have taget medansvar for egen læring i den kliniske undervisning og at have været undersøgende mht. faglig viden og praksis. Af ændringsforslag til den kliniske undervisning foreslog flere studerende et studenterrum tættere på de faste ergoterapeuter, men var samtidig tilfredse med at være sammen med de fysioterapeutstuderende. Generelt oplevede flere studerende, at det var svært at bruge det lærte, som de følte lå alt for langt tilbage i studiet (3. sem.) og ønskede, at undervisningen på skolen passede med den kliniske undervisningsperiode. Èn ville gerne have, at der havde været meget mere tid til at observere færdige ergoterapeuters arbejde med børnene for derved at få idéer til egen behandling. Et par studerende ville gerne have haft samme mængde tid til vejledning som i 4. og 5. semester. Nogle studerende angav at mangle viden om Leg inden den kliniske undervisnings start. Alle var meget glade for Ergoterapiens Aktivitetsskema og Evalueringsskema og fandt det lettere at overskue og evaluere deres behandling på børnene fra gang til gang, når skemaerne anvendtes. Alle 6

7 fandt det brugbart og lærerigt at lave OPPM på deres børn, idet det var hurtigere at komme i gang og lettere at arbejde målrettet. De studerende, der havde haft svært ved at komme i gang med OPPM, opfordrede klinisk underviser til at presse kommende studerende til at lave OPPM så snart klinisk undervisning var startet. De studerende ville gerne bevare den tværfaglige undervisning. Klinisk underviser og ergoterapeut Jette Kofoed, oktober

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser I transit mod uddannelse Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser Skolen Sputnik, April 2014 1 Indhold: 1. Indledning s. 3 2. Evalueringens spørgsmål og fremgangsmåde s. 3 3.

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole BRIEF Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole Af lektor Peter Sjøstedt FORSVARSAKADEMIETS FORLAG BRIEF Hvorfor lade

Læs mere