Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj Kl Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård"

Transkript

1 Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 6. maj Kl Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Else Wismar, Grethe Monrad, Bente Kaysen, Keld B. Hansen, Kjeld Bruun og Stig Saxbjørn og som sekretær Jan Drejer Christensen. Fraværende: Doris Mogensen. Mødepunkt 1 Orienteringssager Orienteringspunkterne gennemgået. 2 Kvartalsrapport Sag: 2015 Kvartalsrapport 01 (530) Vi har modtaget fra følgende menighedsråd: Vigerslev, Skamby, Otterup, Særslev og Lunde. Fremlagt og gennemgået. Dog skal Skamby genfremsende med indtastet budget Vigerslev Skamby Otterup Særslev Lunde Syn 2015 Sag: Syn 2015 (520) Vi har modtaget syn på følgende bygninger: Hjadstrup K og Padesø K. Fremlagt og godkendt. Forsynes med bemærkning: Stadfæstes til udførelse, når der er budgetmæssig dækning herfor. Hjadstrup K syn 2015 Padesø K syn Særslev søger midler til plæneklipper og præstegårdshave. Sag: Særslev (522) - Særslev Sogn Punktet er gået videre fra sidste møde. Rådet er inviteret til møde med PU. Godt møde mellem udvalg og råd. Under forudsætning af konstruktiv dialog omkring besparelser på bl.a. energi, regnskab og gravertid, kan evt. gives likv. lån i 5%-midler. Udvalg afventer udspil fra råd. Traktor og præstegårdshave - suppl. oplysninger fra menighedsrådet Referat, Side: 1

2 Mødepunkt Særslev ansøger om hjælp til renovering af præstegårdshave samt køb af plæneklipper. Spørgsmål til Særslev ansøger om hjælp til renovering af præstegårdshave samt køb af plæneklipper. Særslevs driftsbesparelser. 5 Sognelokaler i Skamby gl. skole / Skamby Multihus Sag: Sognelokaler i Skamby gl. skole (512) - Skamby Sogn Punktet er gået videre fra sidste møde. Menighedsrådet har svaret PU. Provst har bedt præst Ulrik Andersen om en udtalelse, og den er kommet. Punktet udskydes til næste møde. Provst anmoder stiftet om en udtalelse. Skamby Multihus - rådet deltager i PUmøde for at tale sin sag. Beskrivelser vedrørende Skamby Multihus. MR prøver igen med flere detaljer VS: Hvad der sker i Skamby Menighedsrådet svarer PU Præst Ulrik Andersen bliver bedt om kommentar til menighedsrådets svar Præst Ulrik Andersen giver sin kommentarer til Skamby menighedsråds svar på spørgsmål 6 Menighedsrådet har modtaget vejledning fra stiftet omkring salg af præstegård Sag: Skamby (300) - Skamby Sogn Provsten har fået en orientering fra rådet om hvad der sker i denne sag. Orientering givet. Menighedsrådet har modtaget vejledning fra stiftet omkring salg af præstegård Provst beder menighedsrådet omkring præstegården. Rådet svarer provst på spørgsmål om præstegården Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 7 Fælles kirkebogsføring Sag: Fælles kirkebogsføring (531) Kjeld Bruun, Bogense, spørger til muligheden for fælles kirkebogsføring i provstiet. På næste præstemøde undersøges præsternes holdning. Fælles kirkebogsføring 8 Oprettet en anlægskonto for momspenge retur Sag: Hårslev (283) - Hårslev Sogn Ved køb af maskine til kirkegården har rådet fået kr ,00 retur i moms. Derfor beder de om tilladelse, til at oprette anlægskonto til beløbet, med maskiner til kirkegården som formål. Ansøgning imødekommet. Oprettet en anlægskonto for momspenge retur 9 I forlængelse af præstegårdens ombygning, søges om at tage midler til merudgift fra de frie midler. Sag: Nørre Næraa (347) - Nørre Næraa Sogn Byggeregnskabet viser et underskud på kr ,00. Disse ønskes taget fra de frie midler. Forskellige andre små økonomiske dispositioner. Sluttelig skal byggeregnskabet gennemses og godkendes. Ansøgning imødekommet. Byggeregnskab godkendt. I forlængelse af præstegårdens ombygning, søges om at tage midler til merudgift fra de frie midler. 10 Anmodning om frigivelse af midler kr for køb af havetraktor. Sag: Søndersø (407) - Søndersø Sogn Rådet ønsker midler frigivet, så de kan betale for den nye havetraktor. Ansøgning imødekommet. Anmodning om frigivelse af midler kr for køb af havetraktor. 11 Regnskaberne for 2014 er kommet ind. Fremlagt og gennemgået. Sag: Regnskaberne for 2014 (536) En gennemgang viser, at 16 kasser bruger kr ,00 mindre end budgetteret, og 5 kasser bruger kr ,00 mere end budgetteret. Af overskuddene i kasserne har PU ekstraordinær givet tilladelse til at henlægge kr. Referat, Side: 3

4 Mødepunkt ekstraordinær givet tilladelse til at henlægge kr ,00. Regnskaberne for 2014 er kommet ind. 12 Honorar til Menighedsråd Sag: Budgetsamråd og indledende Budgetsamråd (288) Nogle steder er præsten kontaktperson. Dette får han et honorar for, som menighedsrådet betaler. Spørgsmålet er så, om dette honorar er inkluderet i den honorarramme som PU har udstukket? Honorar til præst er inkluderet i den udmeldte honorarramme. Honorar til Menighedsråd Provst spørger råd, og sekretær svarer provst 13 Anmodning fra rådet om godkendelse af anlægsprojekter Sag: Vigerslev (289) - Vigerslev Sogn Rådet har bedt om at igangsætte nogle anlægsopgaver. Provst har bedt om suppl. oplysninger. Udvalget venter svar fra rådet. Anmodning fra rådet om godkendelse af anlægsprojekter Spørgsmål til rådet omkring ansøgningen vedr. igangsætning af anlægsprojekter. 14 Ore Kirke - istandsættelse af tagværker m.m. Vurdering af udkast til rådgiveraftale. Sag: Ore kirkes tag (370) - Ore Sogn Stiftet anbefaler, at aftalen påtegnes af Bogense Provstiudvalg om godkendelse af den økonomiske ramme. Hensigten hermed er at sikre at de implicerede parter er orienteret - og enige - om de økonomiske forudsætninger for gennemførelsen af projektet. Kirkeistandsættelsespuljen har ikke bevilget penge til Ore Kirkes tag. Orientering givet. Ore Kirke - istandsættelse af tagværker m.m. Vurdering af udkast til rådgiveraftale. En tilføjelse til: Ore Kirke - istandsættelse af tagværker m.m. Vurdering af udkast til rådgiveraftale. Referat, Side: 4

5 Mødepunkt Ore Kirkes tag - finansieringsplan for pr. d.d. Besked fra Kirkeistandsættelsesordningen. Afslag. 15 Foreløbig kirkeskat 2016 Sag: Budgetsamråd 2016 (519) Et forsigtigt skøn fra kommune for 2016 giver os kr ,00 i ligning. Det er en reduktion i forhold til 2015, og så skal der også reguleres for landskirkeskat og udlingningstilskud. Orientering givet. Foreløbig kirkeskat Bogense Provsti PUK 2016 budget - 1. udkast Sag: PUK (287) 1. udkast til PUK-budget for Rettet til - godkendt. Bogense Provsti PUK 2016 budget - 1. udkast 17 PUK og DFR, kvartalsrapport Sag: PUK (287) PUK udviser et overskud på kr ,87 i 1. kvartal. I dette tal skal også findes DFR resultat for 1. kvartal på kr ,32 i overskud. Altså PUK-overskud på kr ,55. Imidlertid har PUK fået tilført som ligning kr ,25, som øremærkede midler til bl.a. Energipulje men også andre ting. Det ændrer resultatet til et PUK-underskud på kr ,70. PUK-kassens likviditet pr. 31/3-2015: kr PUK-kassens likviditet pr. 30/4-2015: kr ,40. Godkendt og underskrevet. PUK og DFR, kvartalsrapport PUK økonomi Se punkt Næste møde Tirsdag d. 2/6-15 kl Torsdag d. 11/6-15 kl studietur for PU Tirsdag d. 11/8-15 kl Tirsdag d. 25/8-15 kl Torsdag d. 27/8-15 kl Budgetsamråd Referat, Side: 5

6 Mødepunkt Torsdag d. 27/8-15 kl Budgetsamråd Tirsdag d. 6/10-15 kl Torsdag d. 5/11-15 kl Torsdag d. 3/12-15 kl Eventuelt Studietur 11. juni: Otterup - Lunde - Veflinge - Padesø. Referat, Side: 6

7 Orientering 21 Bente Kaysen orienterer fra Stiftsrådet 22 Fyens Stift - tilladelse til midl. lukning af kirken i forb. m. opstilling af nyt orgel Sag: Padesø kirke - nyt orgel (368) - Padesø Sogn Stiftet har tilladt midlertidig lukning. Fyens Stift - tilladelse til midl. lukning af kirken i forb. m. opstilling af nyt orgel 23 Elforbrug fra regnskab 2013 Sag: SKI - fællesindkøb for det offentlige. (502) Samlet elforbrug i provstiet for Elforbrug fra regnskab Foreløbig driftsligningsudmelding for Sag: Budgetsamråd 2016 (519) Udmelding udsendt sidst i marts. Foreløbig driftsligningsudmelding for Energipuljen - råd er blevet opfordret til at søge. Sag: Energiforbedringsfonden i Bogense Provsti regnskab 2015 (467) Krogsbølle, Hårslev, Særslev-Ejlby-Melby og Skovby-Ore-Guldbjerg er blevet opfordret til at søge. Energipuljen er en mulighed for Krogsbølle! Energipuljen er en mulighed for Hårslev. Energipuljen er en mulighed til Særslev-Ejlby- Melby Energipuljen er en mulighed til Skovby-Ore- Guldbjerg. 26 [Sag:11/375] - [Dok.nr.:36350/15] brev til Grindløse-Klinte- Nr. Sandager om suppleringsvalg Sag: Grindløse (505) - Grindløse Sogn Biskoppen har svaret rådet på ønsket om suppleringsvalg. Referat, Side: 7

8 Orientering suppleringsvalg. [Sag:11/375] - [Dok.nr.:36350/15] brev til Grindløse-Klinte- Nr. Sandager om suppleringsvalg 27 Provsten anbefaler dispensation fra kirkefredning Veflinge. Sag: Veflinge - Ansøgning om mulighed for provstiets tilladelse til ikke at genforpagte kirkegårdsjorden (411) - Veflinge Sogn Provsten anbefaler dispensation fra kirkefredning Veflinge. Stiftet giver rådet vejledning om det videre forløb vedr.ansøgning om dispensation fra kirkefredning Veflinge. 28 Ny kirkesanger i Lunde Sag: Lunde (426) - Lunde Sogn Lunde har ansat ny kirkesanger. Der er lavet 2 ansættelsesbeviser på sangeren. Det seneste er vedhæftet som bilag. Ny kirkesanger i Lunde Ansættelsesbevis for Ida Kragh 2 Det gældende 29 Spørgsmål og svar omkring økonomien ved orgelfornyelse Sag: Padesø (380) - Padesø Sogn Rådet har spurgt til de bevilgede penge, og provsten har svaret. Spørgsmål og svar omkring økonomien ved orgelfornyelse 30 Møde med Middelfart og Assens den 26. maj Sag: Skoletjeneste / Kirke-skole medarbejder (432) De tre provstier skal udarbejde vedtægter. Møde med Middelfart og Assens den 26. maj 31 Sp. og svar omkring eventuel genindlæsning af regnskab 2014 Sag: Padesø (380) - Padesø Sogn Regnskabsføreren har spurgt til en evt. Referat, Side: 8

9 Orientering Regnskabsføreren har spurgt til en evt. genindlæsning af regnskab. Sp. og svar omkring eventuel genindlæsning af regnskab Skovby Kirkegård. Hermed fremsendes vejledende udtalelse fra arkitekt Sag: Skovby (534) - Skovby Sogn SKOVBY KIRKE. Hermed fremsendes vejledende udtalelse fra arkitekt 33 Ore Kirke. Vejledende udtalelse vedr. omlægninger på kirkegården. Sag: Ore (345) - Skovby Sogn Ore Kirke. Vejledende udtalelse vedr. omlægninger på kirkegården. 34 Jeres bemærkninger til budget for 2016 Sag: Særslev (326) - Særslev Sogn Rådet har sendt sine budgetbemærkninger for Jeres bemærkninger til budget for 2016 Referatet er underskrevet af de tilstedeværende PU-medlemmer. Referat, Side: 9

10 Underskrifter vedr. møde d Keld Balmer Hansen Bente Helene Hatting Kaysen Doris Marie Krarup Mogensen Else Haubro Wismar Grethe Monrad Keld Balmer Hansen Kjeld Bruun Stig Lønsborg Saxbjørn Referat, Side: 10

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 25. august 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen, Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 25. august 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen, Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 25. august 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen, Søndersø Præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Kjeld Bruun, Bente Kaysen, Grethe Monrad, Else Wismar og

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad og

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad,

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 21. maj 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Jeppesen,

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 5. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 5. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 5. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen og Finn Poulsen. Grethe Jakobsenj mødt kl. 17.33.

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens Afbud fra Hans Peder Søgaard Christiansen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden,

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 26. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Mødepunkt Beslutning Kvartalsrapport PUK kassen 31.03.2013 Sag: PUK 2013 (865) Folkekirkens Skoletjeneste - revideret

Mødepunkt Beslutning Kvartalsrapport PUK kassen 31.03.2013 Sag: PUK 2013 (865) Folkekirkens Skoletjeneste - revideret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. april 2013. Kl. 10:00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Knud Fuusgaard orienterer om loft og tag på

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et nyt punkt 16 og 17 i forhold til den udsendte dagsorden.

Læs mere

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 18. august 2011. Kl. 19.00 Mødested: Provstikontoret, Sallinggade 1, 1. Skive Til stede var Betty G. Ahrenfeldt, Susan Aaen, Jørgen Nielsen, Else Jensen, Erik Krogh

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. juni 2013. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret Punkt 19. kl. 15. behandlet - lukket punkt Punkt 11. kl. 17; Keld Køcher deltog Punkt 5. kl. 17.20; Tove

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere