Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykelregnskab for Region Hovedstaden"

Transkript

1 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN Cykelregnskab for Region Hovedstaden Jonas Herby, Incentive Abstrakt Formålet med cykelregnskabet er, at gøre status på cykelområdet ved hjælp af tal og informationer fra statistiske databaser, spørgeskemaundersøgelser og interviews. Cykelregnskabet skaber et overblik over hvor mange borgere, der bruger cyklen, i hvilke situationer, hvor langt og hvor hurtigt de cykler, hvem de er og hvorfor de cykler - eller ikke cykler. Og hvilken betydning det har for sundhed, bæredygtighed, vækst og trængsel. Cykelregnskabet skal i de næste år give mulighed for at følge udviklingen i brug af og muligheden for brug af cyklen i regionen. Cykelregnskabet og baggrundsrapporten for cykelregnskabet kan findes på følgende link: - Cykelregnskab: - Baggrundsrapport: Baggrund for cykelregnskabet Region Hovedstaden Siden 2009 har Region Hovedstaden tildelt omkring 45 mio. kr. i tilskud til projekter, som fremmer cykling. Der er tale om samarbejdsprojekter med kommunerne og staten. Dertil kommer cirka 10 mio. kr. til projekter rettet mod grøn transportadfærd, som giver bonusgevinster i forhold til at få flere til at cykle. Men virker det? Region Hovedstaden er overbevist om, at pengene er godt givet ud. De ved, at cykling er en vindersag for sundhed, trængsel, miljø og klima. Hvert eneste af Region Hovedstadens projekter bliver evalueret behørigt. Eneste men er, at de ikke har haft nogen systematisk tilgang til at evaluere, om det samlet set rykker noget/nok. Danmarks første regionale cykelregnskab Region Hovedstaden har fået Danmarks første regionale cykelregnskab. Cykelregnskabet skal i de næste år give mulighed for at følge udviklingen i brug af og muligheden for brug af cyklen i regionen. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

2 Konkret er regnskabet blevet til på baggrund af Transportvaneundersøgelsen og spørgeskemaundersøgelser hos hhv. borgere og kommuner. Det blev krydret med utraditionelle hastighedsmålinger udført af 25 tålmodige og ihærdige cykelryttere. Derudover har vi haft en gruppe af fagfolk til at kommentere arbejdet undervejs. Gennemgående geografisk opdeling I forhold til de kommunale cykelregnskaber er der tale om et betydeligt større geografisk område, når man betragter cykling fra et regionalt niveau. Derfor er fokus lagt på regionale interesser, udfordringer og tendenser. Inden for Region Hovedstaden er der dog store geografiske forskelle, og cykelkulturen i den tætte by i København med indbyggere pr. km 2 er markant anderledes end cykelkulturen i fx Gribskov Kommune, hvor befolkningstætheden er 145 indbyggere pr. km 2. I cykelregnskabet opdeler vi derfor regionen i tre geografiske områder, idet vi inden for hvert af de tre områder forventer en vis lighed mellem kommunerne hvad angår udfordringer og muligheder. De tre geografiske områder er 1 : København Frederiksberg. Forstæder, som omfatter 15 forstadskommuner (Albertslund, Ballerup, Brøndby, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner). Øvrige, som omfatter de resterende 12 kommuner i regionen (Allerød, Bornholm, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Høje-Taastrup og Hørsholm kommuner). Cykelregnskabets indhold Cykelregnskabet er nyskabende på en række områder. Først og fremmest har vi ud over den traditionelle rapport lavet to regnearksværktøjer, som hurtigt kan give brugerne et overblik over cyklingens tilstand. For det andet har vi lavet de mest omfattende GPS-baserede målinger af cykelhastigheder, der så vidt vi ved nogensinde er blevet gennemført. Endelig har vi lavet en række temaer, som sætter fokus på cyklens rolle i uheld, trængsel, erhverv og beskæftigelse, sundhed og klima. To værktøjer giver overblik Vi har udviklet to regnearksværktøjer, som giver brugeren et hurtigt overblik over alle data. Ved hjælp af enkle brugerflader, kan brugeren nemt analysere TU-data og de spørgeskemadata, vi indsamlede i forbindelse med projektet. Værktøjerne er en helt ny måde, at give personer der ikke er specialister i tal, TU-data spørgeskemadata adgang til at lave deres egne analyser km målinger af cyklisternes hastighed Supercykelstierne gør det mere attraktivt at vælge cyklen både fordi det er mere sikkert, når man som cyklist kører på en designeret rute, men også fordi der er mulighed for at komme hurtigere og mere jævnt frem, når man ikke skal krydse lige så mange veje, når kvaliteten af cykelstierne er bedre m.m. Vi har derfor indsamlet data for cyklisternes hastighed på de 9 ruter, som med aftalen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti offentliggjort torsdag den 16. maj 2013, blev tildelt 104 mio. kr. 2 1 Opdelingen følger opdelingen i Trivector Traffic og Tetraplan (2012). 2 Kilde: ationsark%20%20supercykelstipuljen%20%20hovedstadsomrdetdocx.pdf Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

3 Vi har gennemført målingerne i samarbejde med cykelklubben DCR Ballerup, hvor 25 ryttere har været i gang med at indsamle data. Cykelrytterne var udstyret med GPS er og fulgte efter cyklister på de forskellige ruter. Vi indsamlede data for km cykling i perioden 16. oktober til 1. december Efter en grundig kvalitetssikring er den brugbare datamængde for km. 3 I alt har rytterne cyklet i 238 timer. Vores løsning giver et langt bedre statistisk grundlag for at estimere den gennemsnitlige rejsehastighed, end det tidligere er set i nogen cykelregnskaber. Det giver os også et sagligt udgangspunkt for at måle på forbedringer i fremkommelighed for cyklister på de kommende 9 supercykelstier, når disse strækninger opgraderes fra almindelige stier til supercykelstier. Viden I cykelregnskabet er vi gået i dybden med analyser af anvendelsen af cyklen målt på personkm og antallet af rejser 4. På baggrund af TU-data har vi set på situationen i dag, herunder geografiske forskelle i Region Hovedstaden, samt udviklingen de seneste år. Vi har også gennemført en omfattende spørgeskemaanalyse med respondenter, hvor vi så på borgernes opfattelse af cyklen som transportmiddel og som alternativ til andre transportformer. Vi så bl.a. på, hvornår folk vælger cyklen fra og til og deres holdning til forholdene for cyklister. Endelig vi set på omfanget af og udviklingen i uheld i de forskellige kommuner i Region Hovedstaden. Cykling i Region Hovedstaden Cyklen har det godt Fra 2007 til 2012 er antallet af cykelture i regionen steget med 9% (se figur 1). Men der er store geografiske forskelle. I København-Frederiksberg er antallet af cykelture steget med 19%. I forstæderne er stigningen på 9%. Men i de øvrige kommuner ser billedet helt anderledes ud. Her cykler man nemlig færre ture end tidligere antallet af cykelture er faldet 22% i perioden fra 2007 til Figur 1: Mio cykelture pr. år, Kbh+Frb Forstæder Øvrige Region Hovedstaden Konkurrence mellem transportmidlerne 3 Kvalitetssikring afslørede bl.a., at visse GPS er havde registreret data dobbelt. Desuden var vi nødt til at kassere enkelte observationer, hvor cykelrytteren ikke havde fulgt instruktionen. 4 En personkm er defineret som en person der transporterer sig én km. Dvs. at 10 ture á 5 km på cykel svarer til 10 ture og 50 personkm på cykel. Cykling omfatter alle cykelture, herunder ture på elcykler m.m. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

4 Hvad vælger borgerne i Region Hovedstaden som transportmiddel, når de skal på arbejde, i skole eller til fritidsaktiviteter? På næsten halvdelen af turene vælger de bilen, og ved ca. 22% af turene er det, jf. figur 2, cyklen, der løber med sejren. Figur 2 Fordelingen af antal ture, 2012, hele regionen Når man ser på geografien i figur 3, er billedet klart. Jo længere man bevæger sig væk fra København, jo færre gange bliver cyklen valgt. I København-Frederiksberg-området er cyklen transportmidlet på ca. 32% af turene. I forstæderne vælger man cyklen til 19% af turene. I de øvrige kommuner er andelen 10%. Figur 3: Fordelingen af ture på geografisk område, 2012 Kbh+Frb Forstæder Øvrige 0,7% 0,5% 0,9% 19,2% 10,0% 1,4% 26,8% 31,6% 2,2% 14,5% 52,2% 18,7% 4,3% 11,9% 3,1% 69,0% 25,9% 7,3% Cykel Kombi Gang Kollektiv Personbil Andet Sundhed på cykel Indbyggerne i Region Hovedstaden cyklede sammenlagt knap 3,5 mio. km pr. døgn i I 2007 cyklede vi 2,8 mio. km pr. døgn. En stigning på 25%. Der blev trampet mest i pedalerne i København og Frederiksberg i 2012, nemlig 3,4 km pr. person pr. dag (se figur 4). I 2007 var det blot 2,7 km. I forstadskommunerne blev det i 2012 til 2,1 km cykling pr. person pr. dag en lille stigning fra 2 km i I de øvrige kommuner cyklede man 1,1 km om dagen i 2012, mens det i 2007 var 0,9 km. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

5 Figur 4: Km. pr. person pr. dag 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 Kbh+Frb Forstad Øvrige 1,00 0,50 0, Cykling giver færre sygedage En femtedel af alle ture i Region Hovedstaden foregår på cykel. At vi cykler så meget giver regionens sundhedsprofil et nøk opad. Det betyder 1 mio. færre sygedage om året. Hver gang man cykler km, reducerer man i gennemsnit antallet af sygedage med én dag. Og der er potentiale for, at der bliver cyklet endnu mere. Regionen er nemlig i fuld gang med at etablere 28 supercykelstier. Når dette arbejde er færdigt, viser beregningerne, at man sparer yderligere sygedage om året. Cykling reducerer trængslen Mindre trængsel Hvad betyder cykling for trafikken og trængslen i Region Hovedstaden? Ganske meget. Borgernes cykling betyder, at vi dagligt kører færre bilture i myldretiden. Det vil sige, at der bliver kørt færre kilometer i bil i myldretiden. Hvis vi ikke cyklede Hvordan ville vi komme frem uden cyklen? Vi ville især skifte de helt korte cykelture på mellem 0 og 2 kilometer ud med gang. Men nogle af disse ture ville også blive erstattet af bilture eller med offentlig transport. På de lidt længere ture ville vi primært skifte cyklen ud med bil eller med kollektiv transport. Og dermed bidrage til trængslen. Hvis ikke vi cyklede i Region Hovedstaden, ville der være op mod ekstra ture i bil på under 2 km og ture mellem 2 og 5 km om dagen ture ville være mellem 5 og 10 km, mens ture ville være længere end 10 km. Den samfundsøkonomiske gevinst Når folk vælger cyklen i stedet for bilen, kommer de øvrige billister lidt hurtigere frem. Den samfundsøkonomiske værdi af den tid var i 2012 på 0,8 mia. kr. Cyklen gør noget for klimaet Bil, bus, tog, gang eller cykel? Hvad du vælger, når du skal transportere dig, har indflydelse på klimaet. Når borgerne i vælger cyklen i stedet for andre transportmidler, er det godt for klimaet. Bus, tog og biler i Region Hovedstaden udledte i ,2 mio. tons CO2. Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

6 Borgernes cykling reducerer CO2-udledningen med tons pr. år (se figur 5). Hvis de ikke cyklede, ville der blive udledt tons ekstra CO2 fra biler, tons fra tog og tons fra busser. Figur 5: Sparet C0 2 -udledning som følge af cykling i Region Hovedstaden (tusind ton pr. år) Sparet pga. cykling (110) Sparet CO2-udledning (1.000 ton) 6 8 Andre transportmidler (2.169) 96 CO2-udledning (1.000 ton) Bus Personbil Tog Når vi cykler mere Jo mere vi cykler i stedet for at transportere os med bil eller offentlige transportmidler, jo mere CO 2 sparer vi klimaet for. I 2007 stod cyklen, jf. figur 6, for 5,5% af de kilometer, som borgerne i Region Hovedstaden transporterede sig. I 2012 var tallet steget til 6,8%. Det er en stigning på 24%. Til gavn for klimaet! Hver gang cyklen står for 1%-point mere af vores transport, sparer vi ca tons CO 2. Hvis vi når op på 10% af de kilometer vi transporterer os, sparer vi over tons CO 2 om året. Figur 6: Cyklens andel af alle personkm i Region Hovedstaden, % 7.2% 7.3% 0.3% 6.4% 0.4% 6.6% 0.5% 5.7% 0.4% 0.5% 0.3% 5.5% 6.0% 7.3% 6.8% 6.1% 6.8% Kombiture Cykel Trafikdage på Aalborg Universitet 2014 ISSN

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2014

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2014 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2014 2014 København er en af verdens bedste cykelbyer. Den historie fortælles igen og igen kloden rundt, og der er ikke noget at sige til, at medier, turister, byplanlæggere

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010

Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010 Skriftlig redegørelse Redegørelse om kollektiv trafik Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010 2. Redegørelse om kollektiv trafik Redegørelse om kollektiv trafik Udgivet af: Transportministeriet

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. Rapport. September2013

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. Rapport. September2013 Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

Konsekvensberegninger af vejafgiftssystemer i Hovedstadsområdet

Konsekvensberegninger af vejafgiftssystemer i Hovedstadsområdet Konsekvensberegninger af vejafgiftssystemer i Hovedstadsområdet Thomas Chr. Jensen Marie K. Anderson Hjalmar Christiansen Britt Z. Skougaard Niels Buus Kristensen September 2013 Konsekvensberegninger af

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport TRANSPORT 2013

Grønt Regnskab Temarapport TRANSPORT 2013 Grønt Regnskab Temarapport TRANSPORT 2013 Indledning - beskrivelse af området...3 Mål for området... 3 Kommunen som geografisk område...4 Opgørelser...4 Konklusion beskrivelse af udviklingen...6 Aktiviteter

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Detailhandelskunders transport og indkøbsvaner

Detailhandelskunders transport og indkøbsvaner Detailhandelskunders transport og indkøbsvaner Samfundsøkonomiske eksternaliteter fra transporten i forbindelse med indkøb af dagligvarer Rapport Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Resultater

Læs mere

Delebiler til erhverv

Delebiler til erhverv Projektrapport Delebiler til erhverv Et projekt gennemført af Delebilfonden Støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden 1 Indhold 1 RESUMÉ 4 2 PROJEKTBAGGRUND 5 3 METODE 7 3.1.1 PROJEKTET ER BYGGET

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2012. Miljøet i din kommune. Grønt Regnskab Ballerup Kommune 11-12. side 1

Grønt regnskab 2011-2012. Miljøet i din kommune. Grønt Regnskab Ballerup Kommune 11-12. side 1 Grønt regnskab 211-212 Miljøet i din kommune side 1 Indhold Forord Bæredygtighed Ballerups samlede energiforbrug Affald Erhvervslivet Erhvervslivets energiforbrug Trafik Formel M Cyklerne Borgerne Vandforbuget

Læs mere

Cyklen og den kollektive trafik

Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Arbejdspapir 4 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST 2. Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

Brugerdreven cykelfremme

Brugerdreven cykelfremme Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere