Referat fra Provstiudvalgsmødet 12. marts 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Provstiudvalgsmødet 12. marts 2015."

Transkript

1 HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE HILLERØD PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16, HILLERØD Hjemmeside: Hillerød den Referat fra Provstiudvalgsmødet 12. marts Afbud fra Kirsten Aunstrup. 1) Godkendelse af dagsorden 2) Godkendelse af referat fra mødet den 5. februar ) Sag: Gørløse, overførsel (1489) - Gørløse Sogn Gørløse menighedsråd ansøger om overførsel af overskud kr til dækning af: PC og printer kr Lampe til prædikestol kr Lugeåbner kr olieradiatorer kr ) Sag: Grønnevang - ændring af tagkonstruktion (1476) - Grønnevang Sogn Grønnevang menighedsråd ansøger om brug af overskud fra 2014 til dækning af en professionel undersøgelse af løsningmuligheder vedr. tagkonstruktion på Grønnevang kirke. Hvis udgiften kan afholdes af de frie midler, godkendes ansøgningen. 5) Sag: Ansøgning om overførsel af kr fra 2014 til 2015 (1478) - Strø Sogn Overførsel af overskud fra 2014 kr til brug for følgende: 1) Faste belægninger ved graverbygning 2) Udskiftning af gavlvinduer i kapelsalen 3) LED-lamper til kirkegården kr (5% midler) - er givet som anlægsmidler ikke 5 % midler. Det godkendes, at der overføres kr fra frie midler 2014 til 2015, samt at anlægsbevilling kr til LED-lamper overføres til ) Sag: Anmodning om brug af frie midler 2014 (1437) - Engholm Sogn Anmodning bortfaldet, da det ser ud til at Engholm kommer ud af året med et udmærket resultat.

2 7) Sag: Nødebo-Gadevang ansøgning brug af frie midler 2014 (1498) Nødebo-Gadevang Sogne Nødebo-Gadevang får et overskud på driftsrammen i 2014 på kr ,53. Menighedsrådet ansøger om lov til at bruge kr af disse til specifikke reparationsarbejder i Jørgen Christensen skriver til Nødebo-Gadevang menighedsråd, at overførslen er godkendt. Samtidig udtrykkes en forundring over den diskrepans, der foreligger mellem menighedsrådets ønsker om flere penge til kirkelige aktiviteter og det store overskud - også på kontoen på kirkelige aktiviteter (78.000) - samt den nuværende ansøgning hvor kr af overskuddet fra 2014 alene er forbeholdt ønsker til drift og vedligehold og intet til kirkelige aktiviteter. 8) Sag: Ændring af anlægsudgift 2015/2016 (1504) - Blovstrød Sogn Blovstrød menighedsråd har fået kr på budget 2015 til nye radiatorer i graverkontoret, menighedsrådet anmoder om lov til at videreføre disse midler til ) Sag: Ansøgning vedr. storskærm i kirken (1447) - Uvelse Sogn Uvelse kirke har fremsendt tilbud nr. 2. Ligeledes er projektet fremsendt til Helsingør Stift til godkendelse. Provstiudvalget skal tage stilling til projektet og finansieringen. Provstiudvalget forholder sig positivt til det fremsendte, men afventer foreløbig Helsingør Stifts godkendelse af projektet. 10) Sag: 5 % midler 2015 Allerød kommune (1448) Lynge-Uggeløse ansøger om kr til ekstraomkostninger i forbindelse med jordvarmeanlæg. Da øvrige to tilbud endnu ikke er fremsendt til provstiudvalget, kan der ikke tages stilling til ansøgningen på nuværende tidspunkt. 11) Sag: Aktivitetspulje 2015 Allerød kommune (1457) Folkekirken og Yoga (projekt på tværs af ligningsområde) ansøgning om kr i alt. Kr bevilges via 5% midler - Allerød kommune. Projektet er et samarbejde på tværs mellem provstiets kommuner. Nyt børnekor i Lynge-Uggeløse ansøgning om kr i 2015 og i Bevilget kr i 2015 og Provstiudvalget lægger vægt på, at det er et tiltag, der inddrager nærmiljøet i Lynge. Hvis projektet fremover viser, at det er bæredygtigt, må udgiften indarbejdes i driftsrammen. 12) Sag: Aktivitetspulje 2015 Hillerød kommune (1422) Folkekirken og Yoga (projekt på tværs af ligningsområde) ansøgning om kr i alt Bevilget kr Projektet er et samarbejde på tværs mellem provstiets kommuner. Alsønderup kirkes rytmiske kor. Ansøgning om kr Bevilget kr Projektet er en udvidelse af korarbejdet i Alsønderup. Koret er med til at skabe bånd mellem kirken og lokalsamfundet. Såfremt udvidelsen af korarbejdet ønskes fortsat i årene fremover, må udgiften indarbejdes i driftsrammen.

3 13) Regnskab og bi-regnskaber provstiudvalgskassen 2014 Sag: PUK regnskab 2014 (1375) Regnskab for 2014 inkl. bi-regnskaber skal godkendes af provstiudvalget. Regnskab; Hillerød Provstiudvalg, CVR-nr , regnskab 2014, Afleveret d :38 Indstilles til godkendelse. 14) Regnskaber på projektnummer til dato Sag: PUK Regnskab 2015 (1456) Oversigt over PUK kassen og bi-regnskaber til dato. 15) Sag: Høring af Kgl. byg, Skævinge-Ll. Lyngby MR og Hillerød PU (1483) Skævinge-Ll. Lyngby Sogne Høring af menighedsråd, provsti og Stift vedr. lokalplan. Provstiudvalget tilslutter sig udtalelsen fra Kgl. bygningsinspektør. 16) Sag: Lokalplan anmodning om en udtalelse (1381) - Blovstrød Sogn Møde med Allerød kommune den Blovstrød referat Udvalg og invitation til møde med kommunen 17) Sag: Salg af præstegårdsjord og bortforpagtning af kirkegårdsjord Blovstrød kirke (1318) - Blovstrød Sogn Ansøgning om tilladelse til salg af præstegårdsjord Blovstrød sogn Provstikontoret kontakter Helsingør Stift for hjælp til den videre sagsbehandling vedr. salget. Desuden bedes Blovstrød menighedsråd forholde sig til, hvordan de tænker, provenuet ved eventuelt salg skal anvendes. 18) Sag: Syn 2015 (1503) - Strø Sogn Synsrapport til godkendelse. 19) Opfølgning på formandsmødet Sag: Formandsmøder 2015 (1461) Pharmakon III Provstiudvalget nedsætter en arbejdsgruppe for Pharmakon III. Referatet fra formandsmødet vil, i første omgang, danne idegrundlag for arbejdsgruppen. Fra provstiudvalget deltager: Jørgen Christensen, Herluf Poulsen og Annemarie Lund. Fra menighedsrådene spørges: Annette Dragsdahl, Præstevang, Verner Bech, Ullerød, Anja Obdrup, Lillerød. Fra provstikontoret deltager Lone Paepke.

4 20) Sag: Google tilbyder øget synlighed til alle kirker på nettet (1506) Google tilbyder øget synlighed til alle kirker på nettet. Det er ikke et tilbud, som provstiudvalget ønsker at benytte sig af. 21) Sag: Projekt omkring Hillerød kirke (1010) - Hillerød Sogn Angående lokalplan ved Hillerød Kirke Hillerød menighedsråd arbejder på at finde en person, der kan overtage styringen af projektet. 22) Sag: Kalkmalerier (1097) - Lynge Sogn Tilladelse til lukning af kirken ved udførsel af arbejde med kalkmalerier Godkendelse af forundersøgelse af Lynge Kirkes kalkmalerier 23) Sag: SV: Låge mellem kirkegård og have i Lille Lyngby (1358) - Lille Lyngby Sogn Ny indsigelse og klage over sagsbehandlingstiden fra ekstern part i sagen. 24) Sag: Nødebo Kirke Nationalmuseets besigtigelsesrapport vedr. indvendige kalkede overflader (1143) - Nødebo Sogn Nødebo - godkendelse af indvendig kalkning og renovering af lydanlæg 25) Sag: Regnskab 2014 (1297) - Lillerød Sogn Svar til provstiudvalget vedr. revisionsprotokollat for kasseeftersyn ) Sag: Menighedsrådsreferater 2015 (1460) - Blovstrød Sogn Referat fra mødet den og mødet den ) Sag: Menighedsrådsreferater 2015 (1467) - Frederiksborg Slotssogn Referat fra mødet ) Sag: Menighedsrådsreferater 2015 (1451) - Hillerød Sogn Referat fra mødet den ) Sag: Menighedsrådsreferater 2015 (1444) - Lillerød Sogn Referat fra mødet den

5 30) Sag: Menighedsrådsreferater 2015 (1440) Nødebo-Gadevang Sogne Referat fra mødet den ) Sag: Menighedsrådsreferater 2015 (1441) - Nørre Herlev Sogn Referat fra mødet den ) Sag: Menighedsrådsreferater 2015 (1452) Skævinge-Ll. Lyngby Sogne Referat fra mødet den ) Sag: Menighedsrådsreferater 2015 (1477) - Strø Sogn Referat fra mødet den ) Sag: Menighedsrådsreferater 2015 (1434) Tjæreby-Alsønderup Sogne Referat fra mødet den ) Sag: Menighedsrådsreferater 2015 (1453) - Ullerød Sogn Referat fra mødet den Da provstiudvalget ikke har hørt nyt om udbygningsplanerne, opfordres Jørgen Christensen til at efterlyse status på projektet. 36) Sag: Menighedsrådsreferater 2015 (1463) - Uvelse Sogn Referat fra mødet den ) Sag: Den Fælles Kirkegårdsdrift 2015 (1507) Referat fra mødet den ) Sag: Antal af menighedsrådsmedlemmer i Engholm sogn (1499) - Engholm Sogn Opfølgning vedr. suppleanters indtræden i menighedsrådet. Helsingør Stift er ikke tilfreds med menighedsrådets sagsbehandling, så det forventes, at der kommer en ny skrivelse, som menighedsrådet skal forholde sig til. 39) Sag: Stiftsbidrag 2016 (1497) Stiftsbidraget er uændret mellem 2015 og 2016

6 40) Sag: Menighedsråd på jeres måde (1482) Provstisekretæren interviewet omkring samarbejdsprojekter i Hillerød provsti. Jørgen Christensen orienterede om det udadrettede orienterings- og undervisningsarbejde, som provstikontoret er involveret i. 41) Sag: Oplysninger vedr. kirkens jorde (1490) Grøn kirke ønsker oplyst, hvorledes kirkens jorde anvendes. 42) Sag: Tilbud om hjælp fra FUV Løgumkloster med registrering af kunst efter 1945! (1491) Liste over kunst modtaget. 43) Sag: Geografisk fleksibilitet 2015 (1502) Møde vedr. ordningen den ) Folk & Kirke om døden Sag: Stiftsmagasinet Folk & Kirke (1019) 45) Diverse informationer Kirkeministeriet: Oversigt over værnspræster Regulerede satser for konsulenter Svar vedr. aktindsigt Rapport om lønforbrug på formål - udvidet Pris- og lønfremskrivninger fra 2015 til 2016 Øvrige: Afskaffelse af G-dage Brev til Hillerød kommune vedr. placering af konfirmandundervisningen Kirkens Forum vender tilbage Månedsbrev fra Forsikringsenheden Homiletisk temadag 46) Eventuelt Ingen bemærkninger.

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014.

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Referat for Hillerød

Læs mere

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015.

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad,

Læs mere

Mødepunkt Beslutning Kvartalsrapport PUK kassen 31.03.2013 Sag: PUK 2013 (865) Folkekirkens Skoletjeneste - revideret

Mødepunkt Beslutning Kvartalsrapport PUK kassen 31.03.2013 Sag: PUK 2013 (865) Folkekirkens Skoletjeneste - revideret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. april 2013. Kl. 10:00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Knud Fuusgaard orienterer om loft og tag på

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Poul Erik Kandrup Mødepunkt 1 Budget 2016 - Foreløbige driftsrammer

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens Afbud fra Hans Peder Søgaard Christiansen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden,

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 20. januar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård - Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Revisors udtalelse til Lovgrundlag vedr. frie

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 25. august 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen, Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 25. august 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen, Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 25. august 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen, Søndersø Præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Kjeld Bruun, Bente Kaysen, Grethe Monrad, Else Wismar og

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret John Bech Jensen deltog ikke i mødet. Mødepunkt 1 Kirkens Hus 2 Budget 2014 Sag: Budget 2014 (gl.

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 5. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 5. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 5. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen og Finn Poulsen. Grethe Jakobsenj mødt kl. 17.33.

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Ib Krogh-Nielsen og Birgit Hougaard. Per Søgaard deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat PU møde

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Mikkel Holmegaard Larsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen.

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen. Referat for: Skads Provstiudvalg PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg Afbud: Hans Jeppe Andersen. Mødepunkt 1 Stamkort til Per Hedevang Jensen På lukket dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere