H j æ l p t i l S r i L a n ka - e t Ro t a r y Fa m i l y P r oj e c t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H j æ l p t i l S r i L a n ka - e t Ro t a r y Fa m i l y P r oj e c t"

Transkript

1 2007 H j æ l p t i l S r i L a n ka - e t Ro t a r y Fa m i l y P r oj e c t Rapport fra besøget i Sri Lanka i perioden august 2007 udarbejdet af PDG N.O. Jensen og PDG Helge Andersen

2 Side - Sri Lanka Rapport - September 2007

3 Rapport fra besøget i Sri Lanka fra den august Deltagere i besøget: PDG N.O.Jensen og Fru Bente, D-1470 PDG Helge Andersen og Fru Lise, D-1470 (PDG Gunnar Dahl Pedersen og Fru Birthe, D-1440, blev i sidste øjeblik forhindret i at deltage i besøget.) Fotos: Ovennævnte deltagere + fotos fra samarbejdspartnerne i Sri Lanka Layout af rapporten: Birte Marie Linnebjerg Indhold 0. Executive summary Indledning Situationen i Sri Lanka Statusmøde med Rotary Sri Lanka Deltagelse i åbningen af Sri Vinayagar Skolen i Batticaloa Fastlæggelse af supplerende projekter på Sri Vinayagar Skolen Deltagelse i åbningen af Al Rawla Skolen i Trincomalee Fastlæggelse af supplerende projekter på Al Rawla Skolen Scholarship program til skolebørn i Jaffna Afsluttende møder med Rotary Sri Lanka, herunder fastlæggelse af fremtidigt samarbejde Besøg ved Quick Response Teamet (QRT) Besøg i Kandy ved Centre for Handicapped Andre projekter Sammenfatning og anbefalinger til Rotary-familien Danmark Afslutning...17 Side - Sri Lanka Rapport - September 2007

4 Side - Sri Lanka Rapport - September 2007

5 Executive Summary for Rejserapport fra besøget i Sri Lanka den august Denne rapport beskriver det besøg, som et hold fra Rotary Danmark gennemførte i tiden august Besøget var en opfølgning på de besøg, som gennemførtes i februar 2005 og i december 2005, og omfatter Rotary Danmarks, Inner Wheel Danmarks og Rotaract Danmarks projekt om Hjælp til Sri Lanka efter tsunamien, der ramte Sri Lanka så voldsomt den 26. december Rapporten beskriver hovedpunkterne i besøget, herunder de konklusioner og anbefalinger, som besøget har givet anledning til og aktioner, som efterfølgende skal gennemføres, såvel i Sri Lanka som i Danmark. De væsentligste punkter i besøget var: Deltagelse i åbningen af Sri Vinayagar Skolen i Batticaloa. Fastlæggelse af supplerende projekter på Sri Vinayagar Skolen. Deltagelse i åbningen af Al Rawla Skolen i Trincomalee. Fastlæggelse af og opfølgning på supplerende projekter på Al Rawla Skolen. Fastlæggelse af supplerende projekt (scholarships) for skolebørn i Jaffna området. Besøg ved D-1470 Quick Response Team (QRT) i Trincomalee-området. Besøg i Kandy i relation til et matching grant projekt til støtte for Centre for Handicapped i Kandy. Fastlæggelse af fremtidigt samarbejde imellem Sri Lanka og Danmark. De væsentligste konklusioner fra besøget ved skolerne er følgende: De to dansk-støttede skoler (Sri Vinayagar Skolen i Batticaloa og Al Rawla Skolen i Trincomalee) er nu færdigbyggede og klar til brug, og der viderebringes en stor tak til alle, som har medvirket hertil og gjort dette muligt. Rotary Sri Lanka vil tilsende Rotary Danmark den nødvendige dokumentation for udgifterne i forbindelse med byggeriet af de to skoler. Ved fremtidige besøg skal rejser i det nordlige og østlige Sri Lanka ske efter nøje planlægning og sammen med repræsentant(er) fra Rotary Sri Lanka eller en anden af de NGO er, som arbejder i området. De supplerende projekter er nu i gang eller ved at gå i gang på de to skoler og i Jaffnaområdet. En hurtig opfølgning herpå fra de involverede klubber (Frederiksberg RK, Hjørring Vestre RK og Copenhagen International RC), vil kunne udnytte den synergi, som vores besøg i området har givet. De særlige donationer fra IW Danmark vil blive anvendt til beplantning omkring skolerne i Sri Vinayagar Skolen og i Al Rawla Skolen. Den særlige donation fra Rotaract Danmark vil blive anvendt til et legeplads projekt på Al Rawla Skolen. Der er skabt stærke bånd imellem Rotary Sri Lanka og Rotary Danmark; disse bånd skal anvendes til en succesfuld gennemførelse af de supplerende projekter. Side - Sri Lanka Rapport - September 2007

6 Der planlægges på et nyt besøg i Sri Lanka om ca. ½ år med deltagelse af repræsentanter fra de klubber, som er involveret i de supplerende projekter. Rapporten anbefaler omkring skoleprojektet, at: Rotary Danmark, Inner Wheel Danmark og Rotaract Danmark, efter modtagelsen og godkendelsen af regnskab for de to skoler, betragter skoleprojektet som afsluttet. Fremtidige besøg planlægges og gennemføres i et snævert samarbejde med Rotary Sri Lanka. De supplerende projekter snarest planlægges og iværksættes af de berørte klubber (Hjørring Vestre RK, Frederiksberg RK og CIRC), eventuelt tillige under inddragelse af og støtte fra berørte distrikter. Planlægge for og gennemføre et nyt besøg på de to skoler og i Jaffnaområdet om ca. ½ år under deltagelse af de involverede klubber, eventuelt med støtte fra berørte distrikter (D-1440 og D-1470). Gennemføre en aktiv pressepolitik om skoleprojektet og de supplerende projekter således: Internt vil rapporten blive fordelt bredt (Rotary Danmark, Inner Wheel Danmark og Rotaract Danmark) og vil blive lagt på Rotary Danmarks hjemmeside. Herudover vil den blive tilsendt de klubber, som er involverede i de supplerende projekter. Rapporten er tillige til orientering for klubber og rotarianere m.fl. i almindelighed. Eksternt vil vi sælge historien, såvel lokalt som i de landsdækkende medier. De involverede klubber anmodes om at iværksætte et sådant PR-arbejde. Ved afslutningen af besøget udtrykte Chairman og PDG Ravi Ravindran stor taknemmelighed over den danske indsats omkring skoleprojektet. Han udtrykte det bl.a. således: The Rotarians from Denmark were amongst the very first who contacted us the day after the tsunami and have been a tremendous source of strength and encouragement ever since. Rotary Denmark did not merely send funds for the construction of the schools but also made several visits to Sri Lanka to observe first hand the progress of work and have now forged strong bond of fellowship with the Rotarians of Sri Lanka. Rotary Denmark has pledged to continue to assist the schools in whatever way possible. They already begun a scholarship scheme for 45 students in Al Rawla and hope to expand the programme in the future. Besøget vurderes gennemført med et absolut tilfredsstillende resultat og vil kunne danne grundlag for den fortsatte udvikling af samarbejdet mellem de berørte klubber og distrikter i Danmark og Sri Lanka. Frederiksberg den 4. september PDG Nils Ove (NO) Jensen IPDG Helge Andersen Side - Sri Lanka Rapport - September 2007

7 1. Indledning. Som en del af Rotary-familien Danmarks (Rotary Danmark, Inner Wheel Danmark og Rotaract Danmark) projekt Hjælp til Sri Lanka, gennemførte et dansk Rotaryhold, med sammensætning, som nævnt ovenfor, et besøg i Sri Lanka i tiden august Besøget havde til formål at deltage i åbningen af de to skoler, som Rotary-familien har støttet genopførelsen af efter Tsunamien, samt at gennemføre opfølgning på skoleprojektet ved en fastlæggelse af supplerende projekter ved de to skoler samt for skolelever i Jaffnaområdet. Herudover gennemførtes besøg ved det minerydningsprojekt, som D-1470 har støttet i Sri Lanka i snart 4 år, ligesom der gennemførtes et besøg i Kandy for at aftale nærmere om et Matching Grant (MG)-projekt med Kandy Rotary Club. Endelig drøftedes en række andre projekter, som det kunne være relevant for danske rotaryklubber at deltage i. Denne rapport indeholder følgende hovedpunkter: Indledning. Situationen i Sri Lanka og dennes indflydelse på gennemførelsen af et besøg som dette. Kort beskrivelse af de enkelte aktiviteter, som er nævnt oven for, med delkonklusioner. Sammenfatning og anbefalinger til Rotary-familien. Afslutning. Herudover skal der henvises til som er Rotary Sri Lankas hjemmeside for skoleprojektet, og som helt aktuelt indeholder billeder og beskrivelse af åbningen af de to skoler, som Rotaryholdet deltog i. Endelig vil såvel rapport som rejsebeskrivelse mv. med billeder blive lagt på Rotary Danmarks hjemmeside, Besøget omfattede mere detaljeret følgende aktiviteter: Statusmøde med Rotary Sri Lankas Apex-komité, som står for opførelsen af 25 skoler i Sri Lanka, herunder vore to skoler. Deltagelse i åbningen af Sri Vanayagar Skolen i Batticaloa. Fastlæggelse af supplerende projekter på Sri Vinayagar Skolen Deltagelse i åbningen af Al Rawla Skolen i Trincomalee. Fastlæggelse af supplerende projekter på Al Rawla Skolen. Fastlæggelse af supplerende projekt (scholarship) for skolebørn i Jaffna-området Afsluttende møder med Rotary Sri Lanka, herunder fastlæggelse af fremtidigt samarbejde ved skoleprojektets afslutning. Besøg ved Quick Response Teamet (QRT) Besøg i Kandy i relation til MG-projektet. Drøftelse af andre projekter. Side 7 - Sri Lanka Rapport - September 2007

8 2. Situationen i Sri Lanka. Genopbygningen af de to skoler har i perioder været vanskeliggjort af kamphandlinger imellem regeringsstyrkerne og LTTE ( Tigrene ) og har forsinket byggeriet begge steder betydeligt. På trods heraf er det nu lykkedes at færdiggøre byggeriet af begge skoler. Infrastrukturen i den nordlige og østlige del af Sri Lanka med bl.a. dårlige veje øger transporttiden væsentligt, og de mange checkpoints, som er i disse områder vanskeliggør/sinker ligeledes køretiden til de to skoler. Besøg ved de to skoler i henholdsvis Trincomalee og i Batticalore kan næppe gennemføres uden en nøje planlægning heraf i samarbejde med Rotary Sri Lanka eller med en NGO (f.eks Danish Demining Group). Vore besøg ved de to skoler og ved vort QRT var netop planlagt på denne måde, hvilket sikrede, at vi f.eks. ikke blev opholdt af de mange check points i området, men stort set kunne køre lige igennem. 3. Statusmøde med Rotary Sri Lanka. Mødet gennemførtes forud for deltagelsen i åbningen af de to skoler og gav mulighed for, udover at vi fik status i hele skoleprojektet, at få koordineret hele besøgets enkelte dele. Planlægningen af besøget startede flere måneder, før vi ankom til Colombo ved løbende kontakt med PDG Krish Rajendran (Krish), som har været vores kontaktmand i ledelsen af Rotary Sri Lanka i flere år. Vore ønsker til indhold i programmet blev imødekommet, og der var lagt et godt program for vores besøg. Det er vigtigt, at dette er på plads inden ankomst til Sri Lanka. Justeringer kan altid forekomme, men en god plan er god at tage udgangspunkt i. Vi følte på intet tidspunkt, at det ikke var sikkert at bevæge sig omkring i området. Alle vore vejtransporter foregik i dagslys, og det er da også anbefalingen, at man holder sig til dette ved besøg fremover, så længe situationen er som den er nu. Delkonklusion: Besøg ved de to skoler skal gennemføres ved en nøje planlægning med Rotary Sri Lanka eller med en af de NGO er, som opererer i området. Man bør ikke bevæge sig omkring i området efter mørkefald, og man bør være ledsaget af en lokal rotarianer eller en NGO under besøg i området. Med indvielsen af vore to skoler er der nu indviet 11 af de 25 skoler, som Rotary Sri Lanka har taget ansvar for at bygge. Det forventes, at de resterende skoler vil blive færdigbygget og overdraget til Undervisningsministeriet senest i begyndelsen af De resterende skoler er alle beliggende i de nordlige og østlige områder og er blevet forsinkede på grund af den nævnte konflikt. Delkonklusion. Program for besøget skal foreligge i god tid før besøget og bekræftes ved ankomst til Sri Lanka. Besøget skal koordineres med en fra ledelsen af Rotary Sri Lanka eller én, der er udpeget som koordinator for besøget. Vær forberedt på ændringer til programmet og vær ikke tilbageholdende med at fremsætte dine ønsker både før og under besøget, hvis du finder det nødvendigt. Side - Sri Lanka Rapport - September 2007

9 4. Deltagelse i åbningen af Sri Vinayagar Skolen i Batticaloa. Opførelsen af skolen, som er støttet af Rotary-familien Danmark, er afsluttet, og skolen vil blive taget i brug, når det sidste inventar er på plads. Det var en stor oplevelse at deltage i indvielsen, som foregik efter lokale skikke med bl.a. et hinduistisk indvielsesrituel. Indvielsen blev overværet af alle skolens elever (ca. 450) og disses pårørende i farvestrålende dragter (især kvinderne i deres flotte sarier sprang i øjnene). Vi bragte en hilsen fra Rotary-familien Danmark og overrakte de medbragte bøger, LEGO-figurer, et dansk flag og vikinger til skolelederen, som takkede for den store støtte, som var ydet fra dansk side til genopbygningen af skolen. Vi havde lejlighed til at besigtige den færdige skole, samt de lokaliteter, hvor undervisningen var foregået indtil nu (telte og i det fri). Den nye skole har bl.a. IT-rum, og et bibliotek og er et storslået byggeri, som kan ses, og som man kun kan glæde sig over. Der var desværre kun kort tid til at tale med skolelederen, lærerne og eleverne, inden vi skulle videre, og det var indvielsen af skolen, som var i fokus på dagen. Delkonklusion: Sri Vinayagar Skolen er færdigbygget og klar til brug. Rotary-familien Danmark kan med tilfredshed konstatere, at det lykkedes på trods af mange tilbageslag undervejs. Vi har ikke set skolen i funktion endnu, men har stor tillid til, at dette vil ske inden for den nærmeste tid. Side - Sri Lanka Rapport - September 2007

10 5. Fastlæggelse af supplerende projekter på Sri Vinayagar Skolen. Ved et møde med Colombo Regency RC i Colombo forud for indvielsen af skolen fremførte PDG NO, på vegne af PDG Gunnar fra Hjørring Vestre RK, de ønsker, der var for at fortsætte støtten til Sri Vinayagar Skolen med supplerende projekter. Disse projekter omfatter: Anskaffelse af supplerende inventar til skolen i form af et Matching Grant Projekt. Etablering af et scholarship program for 45 elever på skolen Etablering af et Skole-til-Skole program med en skole i Hjørring Iværksættelse af et IW-projekt med plantning af træer mv. omkring skolebygningerne. Præsidenten for den lokale IW-klub præsenterede os for et sådant projekt. Projektet vil blive iværksat i løbet af efteråret og vil blive betalt af den donation, som IW Danmark gav til IW Sri Lanka i december Ved mødet godkendte Colombo Regency RC de nævnte projekter, som der nu vil blive arbejdet videre med. Projekterne vil blive gennemført ved et samarbejde imellem Hjørring Vestre RK (med PDG Gunnar som ankermand), Colombo Regency RC, som er udpeget som Lead Club i forhold til skolen, og Sri Vinayagar Skolen. Projekterne vil blive startet op i løbet af efteråret. En skole i Hjørring er allerede nu udpeget til at indgå i Skole-til-Skole programmet. Delkonklusion: Der er grønt lys for at iværksætte de supplerende projekter på Sri Vinayagar Skolen og at starte disse op i efteråret Det vurderes vigtigt, at dette sker snarest for at udnytte den synergi, som vort besøg har givet i samarbejdet med klub og skole. Side 10 - Sri Lanka Rapport - September 2007

11 6. Deltagelse i åbningen af Al Rawla Skolen i Trincomalee. Opførelsen af skolen, som er støttet af Rotary-familien Danmark, er afsluttet og skolen vil blive taget i brug, så snart det sidste inventar er på plads. Det var også her en stor oplevelse at deltage i indvielsen med det traditionelle muslimske ceremoniel, som hører en sådan begivenhed til i de dele af Sri Lanka. Indvielsen blev overværet af alle skolens elever (ca. 150) og deres pårørende, i alt ca. 400 personer, som var samlet i den nye Assembly Hall Vi bragte en hilsen fra Rotary-familien Danmark og overrakte de samme gaver, som nævnt ovenfor under Sri Vinayagar Skolen, til skolelederen, som takkede for den store støtte, der var givet fra Rotary Danmarks side. Vi fik også lejlighed til en kort rundvisning på skolen samt at besigtige de lokaler, hvor undervisningen, indtil nu havde fundet sted (telte og i det fri). Denne skole har også et veludrustet IT-rum og bibliotek mv. Vi havde igen for kort tid til at tale med skoleleder, lærere og skoleelever, da vi skulle tilbage til Colombo inden det blev mørkt. Vi fik dog lejlighed til at konstatere, at det er få af lærerne og af børnene, som taler og forstår engelsk. Det er imponerende og glædeligt, at det på trods af mange afbrydelser af byggeriet undervejs på grund af kamphandlinger i området, og med de meget vanskelige adgangsforhold der har været til skolen, er lykkedes at opføre skolen, som fremstår som et flot bygningsværk, som kan ses, og som man kun kan glæde sig over. Delkonklusion: Al Rawla Skolen er færdigbygget og klar til brug. Rotary-familien Danmark kan med tilfredshed konstatere, at det lykkedes på trods af mange tilbageslag undervejs. Vi har ikke set skolen i funktion endnu, men har stor tillid til, at det vil ske inden for den nærmeste tid. Side 11 - Sri Lanka Rapport - September 2007

12 7. Fastlæggelse af supplerende projekter på Al Rawla Skolen. Frederiksberg RK har allerede i nogen tid arbejdet med at udvikle disse projekter, og har nedsat en projektgruppe til i samarbejde med Trincomalee RC og med Al Rawla Skolen at færdigudvikle disse projekter, som omfatter: Anskaffelse af supplerende inventar til skolen. Projektet er iværksat, og midler hertil er overført til Trincomalee RC til iværksættelse af projektet. Etablering af et Scholarship program for 45 elever. Eleverne, som er i alderen 6 15 år og omfattende såvel piger som drenge, er allerede udpeget, og disse fik i forbindelse med indvielsen af skolen udleveret den savings book, hvor der månedligt vil blive indsat et beløb til sikring af deres skolegang (i stedet for mange drop-outs ). Etablering af et Skole-til-Skole program med Tre Falke Skolen på Frederiksberg. Skolen er allerede nu i gang med at forberede udviklingen af et sådant program for de to 7.-klasser, som er startet på skolen efter sommerferien Iværksættelse af et IW-projekt med beplantning af området omkring bygningerne. Præsidenten for den lokale IW-klub præsenterede et sådant projekt for os. Projektet vil blive iværksat i efteråret for den donation, som IW Danmark gav til IW Sri Lanka i december Iværksættelse af et Rotaract projekt. Projektet er i støbeskeen, støttes af Rotaract Danmark og omfatter støtte til en legeplads på skolen. Delkonklusion: De supplerende projekter har fået en god start og er nu for de flestes vedkommende igangsat. Opfølgningen på de enkelte projekter er vigtig for at sikre den nødvendige effekt heraf. Side 12 - Sri Lanka Rapport - September 2007

13 8. Scholarship program til skolebørn i Jaffna. Vi mødtes med PP Jeanne Samuel fra Colombo North RC, som redegjorde for baggrunden for det udarbejdede projektforslag, herunder den vanskelige situation, som hersker i Jaffna-området, og som vanskeliggør at børnene, selv de yngste af dem, får den nødvendige uddannelse. Det besluttedes at arbejde videre med projektet, som omfatter: Støtte til uddannelse af 40 børn i alderen 6 10 år Scholarship til det enkelte barn med et fastsat beløb pr. måned. Udvælgelse af børnene i samarbejde med lokale Caritas-medarbejdere Copenhagen International RC (CIRC)(med PP Carol Andersen som tovholder) er udpeget som ansvarlig for den danske del af projektet. 9. Afsluttende møder med Rotary Sri Lanka, herunder fastlæggelse af fremtidigt samarbejde. Byggeriet af de to skoler, som Rotary-familien Danmark har støttet er nu afsluttet, og skolerne er færdige og klar til brug. Der udestår nu, at der udarbejdes endeligt regnskab for hver af de to skolebyggerier, således at Rotary Danmark kan afslutte regnskab mv., herunder dokumentation overfor UMN for den donation på DKK, som vi modtog til støtte for indsatsen i Sri Lanka efter Tsunamien. I alt har Rotary-familien støttet byggeriet af de to skoler med US$. Ved det afsluttende møde i Colombo på sidstedagen af vort besøg, fik vi tilsagn, at et sådant regnskab snarest vil blive tilsendt os fra Rotary Sri Lanka. Detaljer om, hvordan midlerne skal bringes i anvendelse, overvejes. Forslag til endelig projektbeskrivelse udarbejdes af PP Jeanne snarest. Termin: Det tilstræbes at projektet kan påbegyndes 1. oktober Projektet gennemføres i samarbejde mellem Colombo North RC og CIRC og med inddragelse af Caritas i Jaffnaområdet for udvælgelse mv. af skolebørnene. Delkonklusion: Det er besluttet, at udarbejde og iværksætte et scholarship program for skolebørn i Jaffnaområdet. Endeligt forslag til projektbeskrivelse skal foreligge senest 1. oktober CIRC og Colombo North RC er ansvarlig for projektets udarbejdelse og gennemførelse. På det afsluttende møde drøftedes også de supplerende projekter i tilslutning til de to skoler og i Jaffna-området, og der var stor tilslutning til, at vi fortsætter samarbejdet og vort engagement i Sri Lanka med de skoler, som vi har støttet genopførelsen af, samt i Jaffnaområdet. Chairman og PDG Ravi Ravindran udtrykte ved mødet på Rotary Sri Lankas vegne stor taknemmelighed over den danske indsats, og han vil gerne igen, når lejlighed byder sig, personligt takke Rotary-familien Danmark herfor. Han udtrykte det bl. a. således (uddrag): The Rotarians from Denmark were amongst the very first who contacted us the day after the tsunami and have been a tremendous source of strength and encouragement ever since. Rotary Denmark did not merely send funds for the construction of the schools but also made several visits to Sri Lanka to observe first hand the Side 13 - Sri Lanka Rapport - September 2007

14 progress of work and have now forged strong bond of fellowship with the Rotarians of Sri Lanka. Rotary Denmark has pledged to continue to assist the schools in whatever way possible. They already begun a scholarship scheme for 45 students in Al Rawla and hope to expand the programme in the future. Skolebyggeriet er afsluttet, og de supplerende projekter er nu ved at gå i gang. Der vil være behov for at følge op på dette besøg med et nyt besøg om ca. ½ år, dels for at se de nye skoler i funktion og mødes med skoleleder, lærere og skolebørn, dels for at sikre en god implementering og forankring af de supplerende projekter. Ved det næste besøg bør deltage repræsentanter fra de klubber, som er involveret i de supplerende projekter. Rotary Sri Lanka vil komme med et udspil til datoer for et sådant besøg, således at dette evt. kan lægges i forbindelse med indvielse af én af de sidste skoler i området, og det forventes at blive ultimo februar/primo marts 2008, at besøget gennemføres. Rotary Sri Lanka er klar til at støtte os i planlægningen og gennemførelsen af et sådant besøg. Fra dansk side vil et sådant besøg blive koordineret og planlagt af de involverede klubber og under inddragelse af berørte distrikter i det omfang dette er nødvendigt. Delkonklusion: Rotary Sri Lanka vil tilsende Rotary Danmark den nødvendige dokumentation for udgifterne og for anvendelsen af Rotaryfamilien Danmarks donation i forbindelse med byggeriet af de to skoler. Der erfra Rotary SriLankas side stor taknemmelighed og tilfredshed med Rotary-familien Danmarks indsats i Sri lanka i denne forbindelse. Der er skabt stærke bånd imellem Rotary Sri Lanka og Rotary Danmark gennem deltagelse i skolebyggeriet Disse bånd vil blive anvendt til en succesfuld gennemførelse af de supplerende projekter. Der planlægges på et nyt besøg om ca. ½ år med deltagelse af repræsentanter fra de klubber, som er involverede i de supplerende projekter og i samarbejde med Rotary Sri Lanka. Side 14 - Sri Lanka Rapport - September 2007

15 10. Besøg ved Quick Response Teamet (QRT). Under besøget havde vi lejlighed til at besøge QRT, som arbejdede i området imellem Trincomalee og Batticaloa. Projektet med QRT, som har været støttet af D-1470 siden 2004, har været en rigtig succeshistorie og har været et godt bidrag til rydningen af miner og ueksploderet ammunition (UXO) i de områder, hvor teamet har været indsat. Den økonomiske støtte til QRT afsluttes med udgangen af 2007, hvorefter QRT vil blive finansieret af japanske midler. Vor samarbejdspartner er Danish Demining Group (DDG), som havde tilrettelagt besøget ved QRT. Under besøget arbejdede QRT med rydning af et minefelt omkring en politistation midt i en muslimsk landsby, hvor de tidligere havde ryddet et andet minefelt ved et bibliotek. Andre dele af DDG minerydningshold arbejdede med rydning af minefelter i et område, hvor der skulle genplaceres/genhuses flygtninge, som var blevet fordrevne under de seneste krigshandlinger i QRT har tidligere deltaget i denne operation også. Under besøget takkede vi QRT for deres flerårige indsats, som både QRT og vi kunne være stolte af. Lederen af holdet (en lokal minerydder) anmodede os om at takke Rotary i Danmark (D-1470) for deres støtte til holdet. Delkonklusion: Vore erfaringer efter mere end 4 år i dette minerydningsprojekt er følgende: Etabler en projektgruppe, som både har ekspertise omkring minerydning, og som også har ekspertise i fundraising Etabler et tæt samarbejde med en dansk minerydningsorganisation, som opererer i det ønskede indsatsområde. Fastlæg en strategi for såvel minerydningsindsatsen som for indsamling af midler. Fastlæg en exit -strategi (hvor længe skal indsatsen vare og hvordan afsluttes projektet?). Besøg i indsatsområdet fra donor side er vigtig, for både at vise støtte og interesse for indsatsen, og for ved selvsyn at kunne se og efterfølgende rapportere tilbage til klubber m.fl om resultaterne af indsatsen. QRT havde tidligere deltaget i rydningen af udlagte miner omkring et nyopført hospital. Hospitalet var blevet ødelagt under regeringens angreb på området, som var under LTTE kontrol. Området er nu under regeringskontrol. LTTE havde fremstillet og udlagt nye og kraftigere miner omkring hospitalet. Vi besøgte hospitalet, som nu igen var operativt og bemandet med læger og plejepersonale. Besøget ved QRT er formentlig det sidste, inden den økonomiske støtte til holdet ophører med udgangen af D-1470 har siden 2004 dækket udgifterne til materiel, køretøj, vedligeholdelse og løn til de lokale mineryddere, som indledningsvis var 6 mand, men fra 2005 er blevet forøget til 9 mand. I alt har udgifterne beløbet sig til ca DKK, som er indsamlet og doneret af klubberne i D-1470, samt ved flere fundraisingarrangementer. QRT har opnået betydelige resultater og har således ryddet og bortsprængt mere end 2000 miner og UXO, og har derigennem frigjort bygninger, huse og områder til genhusning og dyrkning af jord m.m.støtten til QRT indsats har været alle anstrengelserne værd. Side 15 - Sri Lanka Rapport - September 2007

16 11. Besøg i Kandy ved Centre for Handicapped. Vi besøgte Kandy og Centre for Handicapped for at afslutte en aftale om et matching grant projekt til støtte for Centre for Handicapped med Kandy RC. Et projekt, som støttes af Græsted RK og Lillerød RK samt evt. andre danske klubber. PDG Helge vil arbejde videre med dette efter hjemkomsten. 12. Andre projekter. Under besøget drøftedes andre projekter, som kunne blive aktuelle i tiden, der kommer. Der er allerede nu behov for støtte til flere vandprojekter i Sri Lanka, og der ligger projektbeskrivelser, som umiddelbart kan anvendes og iværksættes. Vi lovede at bringe forslagene med til Danmark for at se, om vi kunne finde interesserede klubber til disse projekter. PDG NO vil arbejde videre med dette efter hjemkomsten. 13. Sammenfatning og anbefalinger til Rotary-familien Danmark. De væsentligste konklusioner fra besøget er følgende: De to dansk-støttede skoler (Sri Vinayagar Skolen i Batticaloa og Al Rawla Skolen i Trincomalee) er nu færdigbyggede og klar til brug, og der viderebringes en stor tak til alle, som har medvirket hertil og gjort dette muligt. Rotary Sri Lanka vil tilsende os den nødvendige dokumentation for udgifterne i forbindelse med byggeriet af de to skoler. Ved fremtidige besøg skal rejser i det nordlige og østlige Sri Lanka ske efter nøje planlægning og sammen med repræsentant(er) fra Rotary Sri Lanka eller en anden af de NGO er, som arbejder i området. De supplerende projekter er nu i gang eller ved at gå i gang på de to skoler og i Jaffnaområdet. En hurtig opfølgning herpå, vil kunne udnytte den synergi, som vores besøg i området har givet. Der er skabt stærke bånd imellem Rotary Sri Lanka og Rotary Danmark; disse bånd skal anvendes til en succesfuld gennemførelse af de supplerende projekter. Der planlægges på et nyt besøg i Sri Lanka om ca. ½ år med deltagelse af repræsentanter fra de klubber, som er involveret i de supplerende projekter. Side 16 - Sri Lanka Rapport - September 2007

17 Med baggrund i ovennævnte konklusioner anbefales det at: Rotary Danmark, Inner Wheel Danmark og Rotaract Danmark, efter modtagelsen og godkendelsen af regnskab for de to skoler, betragter skoleprojektet som afsluttet. Fremtidige besøg planlægges og gennemføres i et snævert samarbejde med Rotary Sri Lanka. De supplerende projekter snarest planlægges og iværksættes af de berørte klubber (Hjørring Vestre RK, Frederiksberg RK og CIRC), eventuelt tillige under inddragelse af og støtte fra berørte distrikter. Planlægge for og gennemføre et nyt besøg på de to skoler og i Jaffnaområdet om ca. ½ år under deltagelse af de involverede klubber, eventuelt med støtte fra berørte distrikter (D-1440 og D-1470). 14. Afslutning. Dette afslutter vores rapportering om vort besøg i Sri Lanka. Vi vil gennemføre en aktiv pressepolitik om skoleprojektet og de supplerende projekter: Internt vil rapporten blive fordelt bredt (Rotary Danmark, Inner Wheel Danmark og Rotaract Danmark) og vil blive lagt på Rotary Danmarks hjemmeside. Herudover vil den blive tilsendt de klubber, som er involverede i de supplerende projekter. Rapporten er tillige til orientering for klubber og rotarianere m.fl. i almindelighed. Eksternt vil vi sælge historien, såvel lokalt som i de landsdækkende medier. De involverede klubber anmodes om at iværksætte et sådant PR-arbejde. Deltager i besøget har igen haft en meget udbytterig tur, og vi blev særdeles godt modtaget af vore værter, som også udtrykte deres store taknemmelighed over vores støtte til hjælpearbejdet i Sri Lanka efter tsunamien. Vi er blevet opfordret til at vende tilbage for at se skolerne i fuld funktion og for at følge implementeringen af de supplerende projekter. Som det fremgår af rapporten, anbefales det at gennemføre et sådant besøg om ca. ½ år. Vi modtog kort tid før afrejsen meddelelse om, at LEGO har doneret to store kasser med LEGO DUPLO og LEGO Play til hver af de to skoler. Donationen er modtaget i Danmak og vil blive overrakt i forbindelse med det førstkommende besøg på skolerne. Vi har haft en fantastisk oplevelse og har fået forstærket de bånd, som vi allerede havde til Sri Lanka, samtidigt med at vi har etableret nye forbindelser til gavn for det videre arbejde og samarbejde. Den 3. september PDG Helge Andersen. PDG N.O.Jensen Side 17 - Sri Lanka Rapport - September 2007

18 Side 18 - Sri Lanka Rapport - September 2007

19 Side 19 - Sri Lanka Rapport - September 2007

20 Side 20 - Sri Lanka Rapport - September 2007

Rapporter fra distriktets udvalg til årsmødet den 1. oktober 2011 i Odense

Rapporter fra distriktets udvalg til årsmødet den 1. oktober 2011 i Odense ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK LITAUEN Haderslev, september 2011 Rapporter fra distriktets udvalg til årsmødet den 1. oktober 2011 i Odense Indhold: 1. Guvernørens beretning 2. DICO 3. Projektkoordinator

Læs mere

EVALUERING AF PROGRAM FOR FORBEREDT HJEMSENDELSE AF SÅRBARE UDLÆNDINGE

EVALUERING AF PROGRAM FOR FORBEREDT HJEMSENDELSE AF SÅRBARE UDLÆNDINGE Til Justitsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 EVALUERING AF PROGRAM FOR FORBEREDT HJEMSENDELSE AF SÅRBARE UDLÆNDINGE SÅRBARE UDLÆNDINGE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Onsdag den 2 september kl. 18.30 i Købmagergade, København

Onsdag den 2 september kl. 18.30 i Købmagergade, København WAWCAS International Nyhedsbrev juli 2015 Besøg fra Nepal i september Programdirektør i Nepal Sangeeta Shrestha og program manager Sirish Srestha er i Danmark fra den 1. til den 9. september. Tiden skal

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Når katastrofen rammer hårdest. Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem og Bente Larsen

Indholdsfortegnelse. Når katastrofen rammer hårdest. Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem og Bente Larsen Beretning 2005 Indholdsfortegnelse 4 Når katastrofen rammer hårdest 6 Ny målgruppe for socialt arbejde 8 Fokus på uddannelse 10 Øget indsats på det sociale område 12 Svære betingelser for udvikling 14

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Rotarys værdigrundlag er først og fremmest medlemmerne. Læste du Bjarne Karlssons leder på Rotary-hjemmesiden i september?

Rotarys værdigrundlag er først og fremmest medlemmerne. Læste du Bjarne Karlssons leder på Rotary-hjemmesiden i september? Rotarys værdigrundlag er først og fremmest medlemmerne The most important challenge of Rotary today is Membership Development. Unless we continue to gain new members and keep the ones we have - Rotary

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL. Manual for Long Term Exchange (LTE) Information om udveksling. Manualens målgruppe. Ansøgning. Rotary klubbens organisering

ROTARY INTERNATIONAL. Manual for Long Term Exchange (LTE) Information om udveksling. Manualens målgruppe. Ansøgning. Rotary klubbens organisering ROTARY INTERNATIONAL Manual for Long Term Exchange (LTE) Manualens målgruppe... 1 Rotary klubbens organisering... 1 Information om udveksling... 1 Ansøgning... 1 Sponsorerklæring... 2 Værtskabserklæring...

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE Februar 2015 INDLEDNING Skabelonen KL og AK-Samvirke har udarbejdet et forslag

Læs mere

Skriftlig beretning. Netop sidstnævnte har vi fundet det vigtigt at fokusere på, fordi det har afgørende betydning for folkeskolens videre udvikling.

Skriftlig beretning. Netop sidstnævnte har vi fundet det vigtigt at fokusere på, fordi det har afgørende betydning for folkeskolens videre udvikling. Skriftlig Beretning 2013 Skriftlig beretning Repræsentantskabet holder sit ordinære møde i 2013 på Hotel Arctic i Ilulissat. Dette er det sidste ordinære repræsentantskabsmøde i den siddende bestyrelses

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Projekt Specialteam til skæve eksistenser

Projekt Specialteam til skæve eksistenser Projekt Specialteam til skæve eksistenser Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2011 af Rødovre Kommunes hjemmepleje med midler fra Forebyggelsesfonden Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Himalayan Project. Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013. www.nepalhelp.dk

Himalayan Project. Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013. www.nepalhelp.dk Himalayan Project Nr.30. - 15. årgang - Himalayan Project - September 2013 www.nepalhelp.dk formand: næstformand: kasserer: sekretær: medlem: medlem: medlem: Bestyrelsen Himalayan Project Det var så enkelt,

Læs mere

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015 5. maj 2015 PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet 24. maj 2014 i Thisted og Repræsentantskabsmødet 30. maj 2015 i Viborg) 1. Indledning. Præsidiet

Læs mere