H j æ l p t i l S r i L a n ka - e t Ro t a r y Fa m i l y P r oj e c t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H j æ l p t i l S r i L a n ka - e t Ro t a r y Fa m i l y P r oj e c t"

Transkript

1 2007 H j æ l p t i l S r i L a n ka - e t Ro t a r y Fa m i l y P r oj e c t Rapport fra besøget i Sri Lanka i perioden august 2007 udarbejdet af PDG N.O. Jensen og PDG Helge Andersen

2 Side - Sri Lanka Rapport - September 2007

3 Rapport fra besøget i Sri Lanka fra den august Deltagere i besøget: PDG N.O.Jensen og Fru Bente, D-1470 PDG Helge Andersen og Fru Lise, D-1470 (PDG Gunnar Dahl Pedersen og Fru Birthe, D-1440, blev i sidste øjeblik forhindret i at deltage i besøget.) Fotos: Ovennævnte deltagere + fotos fra samarbejdspartnerne i Sri Lanka Layout af rapporten: Birte Marie Linnebjerg Indhold 0. Executive summary Indledning Situationen i Sri Lanka Statusmøde med Rotary Sri Lanka Deltagelse i åbningen af Sri Vinayagar Skolen i Batticaloa Fastlæggelse af supplerende projekter på Sri Vinayagar Skolen Deltagelse i åbningen af Al Rawla Skolen i Trincomalee Fastlæggelse af supplerende projekter på Al Rawla Skolen Scholarship program til skolebørn i Jaffna Afsluttende møder med Rotary Sri Lanka, herunder fastlæggelse af fremtidigt samarbejde Besøg ved Quick Response Teamet (QRT) Besøg i Kandy ved Centre for Handicapped Andre projekter Sammenfatning og anbefalinger til Rotary-familien Danmark Afslutning...17 Side - Sri Lanka Rapport - September 2007

4 Side - Sri Lanka Rapport - September 2007

5 Executive Summary for Rejserapport fra besøget i Sri Lanka den august Denne rapport beskriver det besøg, som et hold fra Rotary Danmark gennemførte i tiden august Besøget var en opfølgning på de besøg, som gennemførtes i februar 2005 og i december 2005, og omfatter Rotary Danmarks, Inner Wheel Danmarks og Rotaract Danmarks projekt om Hjælp til Sri Lanka efter tsunamien, der ramte Sri Lanka så voldsomt den 26. december Rapporten beskriver hovedpunkterne i besøget, herunder de konklusioner og anbefalinger, som besøget har givet anledning til og aktioner, som efterfølgende skal gennemføres, såvel i Sri Lanka som i Danmark. De væsentligste punkter i besøget var: Deltagelse i åbningen af Sri Vinayagar Skolen i Batticaloa. Fastlæggelse af supplerende projekter på Sri Vinayagar Skolen. Deltagelse i åbningen af Al Rawla Skolen i Trincomalee. Fastlæggelse af og opfølgning på supplerende projekter på Al Rawla Skolen. Fastlæggelse af supplerende projekt (scholarships) for skolebørn i Jaffna området. Besøg ved D-1470 Quick Response Team (QRT) i Trincomalee-området. Besøg i Kandy i relation til et matching grant projekt til støtte for Centre for Handicapped i Kandy. Fastlæggelse af fremtidigt samarbejde imellem Sri Lanka og Danmark. De væsentligste konklusioner fra besøget ved skolerne er følgende: De to dansk-støttede skoler (Sri Vinayagar Skolen i Batticaloa og Al Rawla Skolen i Trincomalee) er nu færdigbyggede og klar til brug, og der viderebringes en stor tak til alle, som har medvirket hertil og gjort dette muligt. Rotary Sri Lanka vil tilsende Rotary Danmark den nødvendige dokumentation for udgifterne i forbindelse med byggeriet af de to skoler. Ved fremtidige besøg skal rejser i det nordlige og østlige Sri Lanka ske efter nøje planlægning og sammen med repræsentant(er) fra Rotary Sri Lanka eller en anden af de NGO er, som arbejder i området. De supplerende projekter er nu i gang eller ved at gå i gang på de to skoler og i Jaffnaområdet. En hurtig opfølgning herpå fra de involverede klubber (Frederiksberg RK, Hjørring Vestre RK og Copenhagen International RC), vil kunne udnytte den synergi, som vores besøg i området har givet. De særlige donationer fra IW Danmark vil blive anvendt til beplantning omkring skolerne i Sri Vinayagar Skolen og i Al Rawla Skolen. Den særlige donation fra Rotaract Danmark vil blive anvendt til et legeplads projekt på Al Rawla Skolen. Der er skabt stærke bånd imellem Rotary Sri Lanka og Rotary Danmark; disse bånd skal anvendes til en succesfuld gennemførelse af de supplerende projekter. Side - Sri Lanka Rapport - September 2007

6 Der planlægges på et nyt besøg i Sri Lanka om ca. ½ år med deltagelse af repræsentanter fra de klubber, som er involveret i de supplerende projekter. Rapporten anbefaler omkring skoleprojektet, at: Rotary Danmark, Inner Wheel Danmark og Rotaract Danmark, efter modtagelsen og godkendelsen af regnskab for de to skoler, betragter skoleprojektet som afsluttet. Fremtidige besøg planlægges og gennemføres i et snævert samarbejde med Rotary Sri Lanka. De supplerende projekter snarest planlægges og iværksættes af de berørte klubber (Hjørring Vestre RK, Frederiksberg RK og CIRC), eventuelt tillige under inddragelse af og støtte fra berørte distrikter. Planlægge for og gennemføre et nyt besøg på de to skoler og i Jaffnaområdet om ca. ½ år under deltagelse af de involverede klubber, eventuelt med støtte fra berørte distrikter (D-1440 og D-1470). Gennemføre en aktiv pressepolitik om skoleprojektet og de supplerende projekter således: Internt vil rapporten blive fordelt bredt (Rotary Danmark, Inner Wheel Danmark og Rotaract Danmark) og vil blive lagt på Rotary Danmarks hjemmeside. Herudover vil den blive tilsendt de klubber, som er involverede i de supplerende projekter. Rapporten er tillige til orientering for klubber og rotarianere m.fl. i almindelighed. Eksternt vil vi sælge historien, såvel lokalt som i de landsdækkende medier. De involverede klubber anmodes om at iværksætte et sådant PR-arbejde. Ved afslutningen af besøget udtrykte Chairman og PDG Ravi Ravindran stor taknemmelighed over den danske indsats omkring skoleprojektet. Han udtrykte det bl.a. således: The Rotarians from Denmark were amongst the very first who contacted us the day after the tsunami and have been a tremendous source of strength and encouragement ever since. Rotary Denmark did not merely send funds for the construction of the schools but also made several visits to Sri Lanka to observe first hand the progress of work and have now forged strong bond of fellowship with the Rotarians of Sri Lanka. Rotary Denmark has pledged to continue to assist the schools in whatever way possible. They already begun a scholarship scheme for 45 students in Al Rawla and hope to expand the programme in the future. Besøget vurderes gennemført med et absolut tilfredsstillende resultat og vil kunne danne grundlag for den fortsatte udvikling af samarbejdet mellem de berørte klubber og distrikter i Danmark og Sri Lanka. Frederiksberg den 4. september PDG Nils Ove (NO) Jensen IPDG Helge Andersen Side - Sri Lanka Rapport - September 2007

7 1. Indledning. Som en del af Rotary-familien Danmarks (Rotary Danmark, Inner Wheel Danmark og Rotaract Danmark) projekt Hjælp til Sri Lanka, gennemførte et dansk Rotaryhold, med sammensætning, som nævnt ovenfor, et besøg i Sri Lanka i tiden august Besøget havde til formål at deltage i åbningen af de to skoler, som Rotary-familien har støttet genopførelsen af efter Tsunamien, samt at gennemføre opfølgning på skoleprojektet ved en fastlæggelse af supplerende projekter ved de to skoler samt for skolelever i Jaffnaområdet. Herudover gennemførtes besøg ved det minerydningsprojekt, som D-1470 har støttet i Sri Lanka i snart 4 år, ligesom der gennemførtes et besøg i Kandy for at aftale nærmere om et Matching Grant (MG)-projekt med Kandy Rotary Club. Endelig drøftedes en række andre projekter, som det kunne være relevant for danske rotaryklubber at deltage i. Denne rapport indeholder følgende hovedpunkter: Indledning. Situationen i Sri Lanka og dennes indflydelse på gennemførelsen af et besøg som dette. Kort beskrivelse af de enkelte aktiviteter, som er nævnt oven for, med delkonklusioner. Sammenfatning og anbefalinger til Rotary-familien. Afslutning. Herudover skal der henvises til som er Rotary Sri Lankas hjemmeside for skoleprojektet, og som helt aktuelt indeholder billeder og beskrivelse af åbningen af de to skoler, som Rotaryholdet deltog i. Endelig vil såvel rapport som rejsebeskrivelse mv. med billeder blive lagt på Rotary Danmarks hjemmeside, Besøget omfattede mere detaljeret følgende aktiviteter: Statusmøde med Rotary Sri Lankas Apex-komité, som står for opførelsen af 25 skoler i Sri Lanka, herunder vore to skoler. Deltagelse i åbningen af Sri Vanayagar Skolen i Batticaloa. Fastlæggelse af supplerende projekter på Sri Vinayagar Skolen Deltagelse i åbningen af Al Rawla Skolen i Trincomalee. Fastlæggelse af supplerende projekter på Al Rawla Skolen. Fastlæggelse af supplerende projekt (scholarship) for skolebørn i Jaffna-området Afsluttende møder med Rotary Sri Lanka, herunder fastlæggelse af fremtidigt samarbejde ved skoleprojektets afslutning. Besøg ved Quick Response Teamet (QRT) Besøg i Kandy i relation til MG-projektet. Drøftelse af andre projekter. Side 7 - Sri Lanka Rapport - September 2007

8 2. Situationen i Sri Lanka. Genopbygningen af de to skoler har i perioder været vanskeliggjort af kamphandlinger imellem regeringsstyrkerne og LTTE ( Tigrene ) og har forsinket byggeriet begge steder betydeligt. På trods heraf er det nu lykkedes at færdiggøre byggeriet af begge skoler. Infrastrukturen i den nordlige og østlige del af Sri Lanka med bl.a. dårlige veje øger transporttiden væsentligt, og de mange checkpoints, som er i disse områder vanskeliggør/sinker ligeledes køretiden til de to skoler. Besøg ved de to skoler i henholdsvis Trincomalee og i Batticalore kan næppe gennemføres uden en nøje planlægning heraf i samarbejde med Rotary Sri Lanka eller med en NGO (f.eks Danish Demining Group). Vore besøg ved de to skoler og ved vort QRT var netop planlagt på denne måde, hvilket sikrede, at vi f.eks. ikke blev opholdt af de mange check points i området, men stort set kunne køre lige igennem. 3. Statusmøde med Rotary Sri Lanka. Mødet gennemførtes forud for deltagelsen i åbningen af de to skoler og gav mulighed for, udover at vi fik status i hele skoleprojektet, at få koordineret hele besøgets enkelte dele. Planlægningen af besøget startede flere måneder, før vi ankom til Colombo ved løbende kontakt med PDG Krish Rajendran (Krish), som har været vores kontaktmand i ledelsen af Rotary Sri Lanka i flere år. Vore ønsker til indhold i programmet blev imødekommet, og der var lagt et godt program for vores besøg. Det er vigtigt, at dette er på plads inden ankomst til Sri Lanka. Justeringer kan altid forekomme, men en god plan er god at tage udgangspunkt i. Vi følte på intet tidspunkt, at det ikke var sikkert at bevæge sig omkring i området. Alle vore vejtransporter foregik i dagslys, og det er da også anbefalingen, at man holder sig til dette ved besøg fremover, så længe situationen er som den er nu. Delkonklusion: Besøg ved de to skoler skal gennemføres ved en nøje planlægning med Rotary Sri Lanka eller med en af de NGO er, som opererer i området. Man bør ikke bevæge sig omkring i området efter mørkefald, og man bør være ledsaget af en lokal rotarianer eller en NGO under besøg i området. Med indvielsen af vore to skoler er der nu indviet 11 af de 25 skoler, som Rotary Sri Lanka har taget ansvar for at bygge. Det forventes, at de resterende skoler vil blive færdigbygget og overdraget til Undervisningsministeriet senest i begyndelsen af De resterende skoler er alle beliggende i de nordlige og østlige områder og er blevet forsinkede på grund af den nævnte konflikt. Delkonklusion. Program for besøget skal foreligge i god tid før besøget og bekræftes ved ankomst til Sri Lanka. Besøget skal koordineres med en fra ledelsen af Rotary Sri Lanka eller én, der er udpeget som koordinator for besøget. Vær forberedt på ændringer til programmet og vær ikke tilbageholdende med at fremsætte dine ønsker både før og under besøget, hvis du finder det nødvendigt. Side - Sri Lanka Rapport - September 2007

9 4. Deltagelse i åbningen af Sri Vinayagar Skolen i Batticaloa. Opførelsen af skolen, som er støttet af Rotary-familien Danmark, er afsluttet, og skolen vil blive taget i brug, når det sidste inventar er på plads. Det var en stor oplevelse at deltage i indvielsen, som foregik efter lokale skikke med bl.a. et hinduistisk indvielsesrituel. Indvielsen blev overværet af alle skolens elever (ca. 450) og disses pårørende i farvestrålende dragter (især kvinderne i deres flotte sarier sprang i øjnene). Vi bragte en hilsen fra Rotary-familien Danmark og overrakte de medbragte bøger, LEGO-figurer, et dansk flag og vikinger til skolelederen, som takkede for den store støtte, som var ydet fra dansk side til genopbygningen af skolen. Vi havde lejlighed til at besigtige den færdige skole, samt de lokaliteter, hvor undervisningen var foregået indtil nu (telte og i det fri). Den nye skole har bl.a. IT-rum, og et bibliotek og er et storslået byggeri, som kan ses, og som man kun kan glæde sig over. Der var desværre kun kort tid til at tale med skolelederen, lærerne og eleverne, inden vi skulle videre, og det var indvielsen af skolen, som var i fokus på dagen. Delkonklusion: Sri Vinayagar Skolen er færdigbygget og klar til brug. Rotary-familien Danmark kan med tilfredshed konstatere, at det lykkedes på trods af mange tilbageslag undervejs. Vi har ikke set skolen i funktion endnu, men har stor tillid til, at dette vil ske inden for den nærmeste tid. Side - Sri Lanka Rapport - September 2007

10 5. Fastlæggelse af supplerende projekter på Sri Vinayagar Skolen. Ved et møde med Colombo Regency RC i Colombo forud for indvielsen af skolen fremførte PDG NO, på vegne af PDG Gunnar fra Hjørring Vestre RK, de ønsker, der var for at fortsætte støtten til Sri Vinayagar Skolen med supplerende projekter. Disse projekter omfatter: Anskaffelse af supplerende inventar til skolen i form af et Matching Grant Projekt. Etablering af et scholarship program for 45 elever på skolen Etablering af et Skole-til-Skole program med en skole i Hjørring Iværksættelse af et IW-projekt med plantning af træer mv. omkring skolebygningerne. Præsidenten for den lokale IW-klub præsenterede os for et sådant projekt. Projektet vil blive iværksat i løbet af efteråret og vil blive betalt af den donation, som IW Danmark gav til IW Sri Lanka i december Ved mødet godkendte Colombo Regency RC de nævnte projekter, som der nu vil blive arbejdet videre med. Projekterne vil blive gennemført ved et samarbejde imellem Hjørring Vestre RK (med PDG Gunnar som ankermand), Colombo Regency RC, som er udpeget som Lead Club i forhold til skolen, og Sri Vinayagar Skolen. Projekterne vil blive startet op i løbet af efteråret. En skole i Hjørring er allerede nu udpeget til at indgå i Skole-til-Skole programmet. Delkonklusion: Der er grønt lys for at iværksætte de supplerende projekter på Sri Vinayagar Skolen og at starte disse op i efteråret Det vurderes vigtigt, at dette sker snarest for at udnytte den synergi, som vort besøg har givet i samarbejdet med klub og skole. Side 10 - Sri Lanka Rapport - September 2007

11 6. Deltagelse i åbningen af Al Rawla Skolen i Trincomalee. Opførelsen af skolen, som er støttet af Rotary-familien Danmark, er afsluttet og skolen vil blive taget i brug, så snart det sidste inventar er på plads. Det var også her en stor oplevelse at deltage i indvielsen med det traditionelle muslimske ceremoniel, som hører en sådan begivenhed til i de dele af Sri Lanka. Indvielsen blev overværet af alle skolens elever (ca. 150) og deres pårørende, i alt ca. 400 personer, som var samlet i den nye Assembly Hall Vi bragte en hilsen fra Rotary-familien Danmark og overrakte de samme gaver, som nævnt ovenfor under Sri Vinayagar Skolen, til skolelederen, som takkede for den store støtte, der var givet fra Rotary Danmarks side. Vi fik også lejlighed til en kort rundvisning på skolen samt at besigtige de lokaler, hvor undervisningen, indtil nu havde fundet sted (telte og i det fri). Denne skole har også et veludrustet IT-rum og bibliotek mv. Vi havde igen for kort tid til at tale med skoleleder, lærere og skoleelever, da vi skulle tilbage til Colombo inden det blev mørkt. Vi fik dog lejlighed til at konstatere, at det er få af lærerne og af børnene, som taler og forstår engelsk. Det er imponerende og glædeligt, at det på trods af mange afbrydelser af byggeriet undervejs på grund af kamphandlinger i området, og med de meget vanskelige adgangsforhold der har været til skolen, er lykkedes at opføre skolen, som fremstår som et flot bygningsværk, som kan ses, og som man kun kan glæde sig over. Delkonklusion: Al Rawla Skolen er færdigbygget og klar til brug. Rotary-familien Danmark kan med tilfredshed konstatere, at det lykkedes på trods af mange tilbageslag undervejs. Vi har ikke set skolen i funktion endnu, men har stor tillid til, at det vil ske inden for den nærmeste tid. Side 11 - Sri Lanka Rapport - September 2007

12 7. Fastlæggelse af supplerende projekter på Al Rawla Skolen. Frederiksberg RK har allerede i nogen tid arbejdet med at udvikle disse projekter, og har nedsat en projektgruppe til i samarbejde med Trincomalee RC og med Al Rawla Skolen at færdigudvikle disse projekter, som omfatter: Anskaffelse af supplerende inventar til skolen. Projektet er iværksat, og midler hertil er overført til Trincomalee RC til iværksættelse af projektet. Etablering af et Scholarship program for 45 elever. Eleverne, som er i alderen 6 15 år og omfattende såvel piger som drenge, er allerede udpeget, og disse fik i forbindelse med indvielsen af skolen udleveret den savings book, hvor der månedligt vil blive indsat et beløb til sikring af deres skolegang (i stedet for mange drop-outs ). Etablering af et Skole-til-Skole program med Tre Falke Skolen på Frederiksberg. Skolen er allerede nu i gang med at forberede udviklingen af et sådant program for de to 7.-klasser, som er startet på skolen efter sommerferien Iværksættelse af et IW-projekt med beplantning af området omkring bygningerne. Præsidenten for den lokale IW-klub præsenterede et sådant projekt for os. Projektet vil blive iværksat i efteråret for den donation, som IW Danmark gav til IW Sri Lanka i december Iværksættelse af et Rotaract projekt. Projektet er i støbeskeen, støttes af Rotaract Danmark og omfatter støtte til en legeplads på skolen. Delkonklusion: De supplerende projekter har fået en god start og er nu for de flestes vedkommende igangsat. Opfølgningen på de enkelte projekter er vigtig for at sikre den nødvendige effekt heraf. Side 12 - Sri Lanka Rapport - September 2007

13 8. Scholarship program til skolebørn i Jaffna. Vi mødtes med PP Jeanne Samuel fra Colombo North RC, som redegjorde for baggrunden for det udarbejdede projektforslag, herunder den vanskelige situation, som hersker i Jaffna-området, og som vanskeliggør at børnene, selv de yngste af dem, får den nødvendige uddannelse. Det besluttedes at arbejde videre med projektet, som omfatter: Støtte til uddannelse af 40 børn i alderen 6 10 år Scholarship til det enkelte barn med et fastsat beløb pr. måned. Udvælgelse af børnene i samarbejde med lokale Caritas-medarbejdere Copenhagen International RC (CIRC)(med PP Carol Andersen som tovholder) er udpeget som ansvarlig for den danske del af projektet. 9. Afsluttende møder med Rotary Sri Lanka, herunder fastlæggelse af fremtidigt samarbejde. Byggeriet af de to skoler, som Rotary-familien Danmark har støttet er nu afsluttet, og skolerne er færdige og klar til brug. Der udestår nu, at der udarbejdes endeligt regnskab for hver af de to skolebyggerier, således at Rotary Danmark kan afslutte regnskab mv., herunder dokumentation overfor UMN for den donation på DKK, som vi modtog til støtte for indsatsen i Sri Lanka efter Tsunamien. I alt har Rotary-familien støttet byggeriet af de to skoler med US$. Ved det afsluttende møde i Colombo på sidstedagen af vort besøg, fik vi tilsagn, at et sådant regnskab snarest vil blive tilsendt os fra Rotary Sri Lanka. Detaljer om, hvordan midlerne skal bringes i anvendelse, overvejes. Forslag til endelig projektbeskrivelse udarbejdes af PP Jeanne snarest. Termin: Det tilstræbes at projektet kan påbegyndes 1. oktober Projektet gennemføres i samarbejde mellem Colombo North RC og CIRC og med inddragelse af Caritas i Jaffnaområdet for udvælgelse mv. af skolebørnene. Delkonklusion: Det er besluttet, at udarbejde og iværksætte et scholarship program for skolebørn i Jaffnaområdet. Endeligt forslag til projektbeskrivelse skal foreligge senest 1. oktober CIRC og Colombo North RC er ansvarlig for projektets udarbejdelse og gennemførelse. På det afsluttende møde drøftedes også de supplerende projekter i tilslutning til de to skoler og i Jaffna-området, og der var stor tilslutning til, at vi fortsætter samarbejdet og vort engagement i Sri Lanka med de skoler, som vi har støttet genopførelsen af, samt i Jaffnaområdet. Chairman og PDG Ravi Ravindran udtrykte ved mødet på Rotary Sri Lankas vegne stor taknemmelighed over den danske indsats, og han vil gerne igen, når lejlighed byder sig, personligt takke Rotary-familien Danmark herfor. Han udtrykte det bl. a. således (uddrag): The Rotarians from Denmark were amongst the very first who contacted us the day after the tsunami and have been a tremendous source of strength and encouragement ever since. Rotary Denmark did not merely send funds for the construction of the schools but also made several visits to Sri Lanka to observe first hand the Side 13 - Sri Lanka Rapport - September 2007

14 progress of work and have now forged strong bond of fellowship with the Rotarians of Sri Lanka. Rotary Denmark has pledged to continue to assist the schools in whatever way possible. They already begun a scholarship scheme for 45 students in Al Rawla and hope to expand the programme in the future. Skolebyggeriet er afsluttet, og de supplerende projekter er nu ved at gå i gang. Der vil være behov for at følge op på dette besøg med et nyt besøg om ca. ½ år, dels for at se de nye skoler i funktion og mødes med skoleleder, lærere og skolebørn, dels for at sikre en god implementering og forankring af de supplerende projekter. Ved det næste besøg bør deltage repræsentanter fra de klubber, som er involveret i de supplerende projekter. Rotary Sri Lanka vil komme med et udspil til datoer for et sådant besøg, således at dette evt. kan lægges i forbindelse med indvielse af én af de sidste skoler i området, og det forventes at blive ultimo februar/primo marts 2008, at besøget gennemføres. Rotary Sri Lanka er klar til at støtte os i planlægningen og gennemførelsen af et sådant besøg. Fra dansk side vil et sådant besøg blive koordineret og planlagt af de involverede klubber og under inddragelse af berørte distrikter i det omfang dette er nødvendigt. Delkonklusion: Rotary Sri Lanka vil tilsende Rotary Danmark den nødvendige dokumentation for udgifterne og for anvendelsen af Rotaryfamilien Danmarks donation i forbindelse med byggeriet af de to skoler. Der erfra Rotary SriLankas side stor taknemmelighed og tilfredshed med Rotary-familien Danmarks indsats i Sri lanka i denne forbindelse. Der er skabt stærke bånd imellem Rotary Sri Lanka og Rotary Danmark gennem deltagelse i skolebyggeriet Disse bånd vil blive anvendt til en succesfuld gennemførelse af de supplerende projekter. Der planlægges på et nyt besøg om ca. ½ år med deltagelse af repræsentanter fra de klubber, som er involverede i de supplerende projekter og i samarbejde med Rotary Sri Lanka. Side 14 - Sri Lanka Rapport - September 2007

15 10. Besøg ved Quick Response Teamet (QRT). Under besøget havde vi lejlighed til at besøge QRT, som arbejdede i området imellem Trincomalee og Batticaloa. Projektet med QRT, som har været støttet af D-1470 siden 2004, har været en rigtig succeshistorie og har været et godt bidrag til rydningen af miner og ueksploderet ammunition (UXO) i de områder, hvor teamet har været indsat. Den økonomiske støtte til QRT afsluttes med udgangen af 2007, hvorefter QRT vil blive finansieret af japanske midler. Vor samarbejdspartner er Danish Demining Group (DDG), som havde tilrettelagt besøget ved QRT. Under besøget arbejdede QRT med rydning af et minefelt omkring en politistation midt i en muslimsk landsby, hvor de tidligere havde ryddet et andet minefelt ved et bibliotek. Andre dele af DDG minerydningshold arbejdede med rydning af minefelter i et område, hvor der skulle genplaceres/genhuses flygtninge, som var blevet fordrevne under de seneste krigshandlinger i QRT har tidligere deltaget i denne operation også. Under besøget takkede vi QRT for deres flerårige indsats, som både QRT og vi kunne være stolte af. Lederen af holdet (en lokal minerydder) anmodede os om at takke Rotary i Danmark (D-1470) for deres støtte til holdet. Delkonklusion: Vore erfaringer efter mere end 4 år i dette minerydningsprojekt er følgende: Etabler en projektgruppe, som både har ekspertise omkring minerydning, og som også har ekspertise i fundraising Etabler et tæt samarbejde med en dansk minerydningsorganisation, som opererer i det ønskede indsatsområde. Fastlæg en strategi for såvel minerydningsindsatsen som for indsamling af midler. Fastlæg en exit -strategi (hvor længe skal indsatsen vare og hvordan afsluttes projektet?). Besøg i indsatsområdet fra donor side er vigtig, for både at vise støtte og interesse for indsatsen, og for ved selvsyn at kunne se og efterfølgende rapportere tilbage til klubber m.fl om resultaterne af indsatsen. QRT havde tidligere deltaget i rydningen af udlagte miner omkring et nyopført hospital. Hospitalet var blevet ødelagt under regeringens angreb på området, som var under LTTE kontrol. Området er nu under regeringskontrol. LTTE havde fremstillet og udlagt nye og kraftigere miner omkring hospitalet. Vi besøgte hospitalet, som nu igen var operativt og bemandet med læger og plejepersonale. Besøget ved QRT er formentlig det sidste, inden den økonomiske støtte til holdet ophører med udgangen af D-1470 har siden 2004 dækket udgifterne til materiel, køretøj, vedligeholdelse og løn til de lokale mineryddere, som indledningsvis var 6 mand, men fra 2005 er blevet forøget til 9 mand. I alt har udgifterne beløbet sig til ca DKK, som er indsamlet og doneret af klubberne i D-1470, samt ved flere fundraisingarrangementer. QRT har opnået betydelige resultater og har således ryddet og bortsprængt mere end 2000 miner og UXO, og har derigennem frigjort bygninger, huse og områder til genhusning og dyrkning af jord m.m.støtten til QRT indsats har været alle anstrengelserne værd. Side 15 - Sri Lanka Rapport - September 2007

16 11. Besøg i Kandy ved Centre for Handicapped. Vi besøgte Kandy og Centre for Handicapped for at afslutte en aftale om et matching grant projekt til støtte for Centre for Handicapped med Kandy RC. Et projekt, som støttes af Græsted RK og Lillerød RK samt evt. andre danske klubber. PDG Helge vil arbejde videre med dette efter hjemkomsten. 12. Andre projekter. Under besøget drøftedes andre projekter, som kunne blive aktuelle i tiden, der kommer. Der er allerede nu behov for støtte til flere vandprojekter i Sri Lanka, og der ligger projektbeskrivelser, som umiddelbart kan anvendes og iværksættes. Vi lovede at bringe forslagene med til Danmark for at se, om vi kunne finde interesserede klubber til disse projekter. PDG NO vil arbejde videre med dette efter hjemkomsten. 13. Sammenfatning og anbefalinger til Rotary-familien Danmark. De væsentligste konklusioner fra besøget er følgende: De to dansk-støttede skoler (Sri Vinayagar Skolen i Batticaloa og Al Rawla Skolen i Trincomalee) er nu færdigbyggede og klar til brug, og der viderebringes en stor tak til alle, som har medvirket hertil og gjort dette muligt. Rotary Sri Lanka vil tilsende os den nødvendige dokumentation for udgifterne i forbindelse med byggeriet af de to skoler. Ved fremtidige besøg skal rejser i det nordlige og østlige Sri Lanka ske efter nøje planlægning og sammen med repræsentant(er) fra Rotary Sri Lanka eller en anden af de NGO er, som arbejder i området. De supplerende projekter er nu i gang eller ved at gå i gang på de to skoler og i Jaffnaområdet. En hurtig opfølgning herpå, vil kunne udnytte den synergi, som vores besøg i området har givet. Der er skabt stærke bånd imellem Rotary Sri Lanka og Rotary Danmark; disse bånd skal anvendes til en succesfuld gennemførelse af de supplerende projekter. Der planlægges på et nyt besøg i Sri Lanka om ca. ½ år med deltagelse af repræsentanter fra de klubber, som er involveret i de supplerende projekter. Side 16 - Sri Lanka Rapport - September 2007

17 Med baggrund i ovennævnte konklusioner anbefales det at: Rotary Danmark, Inner Wheel Danmark og Rotaract Danmark, efter modtagelsen og godkendelsen af regnskab for de to skoler, betragter skoleprojektet som afsluttet. Fremtidige besøg planlægges og gennemføres i et snævert samarbejde med Rotary Sri Lanka. De supplerende projekter snarest planlægges og iværksættes af de berørte klubber (Hjørring Vestre RK, Frederiksberg RK og CIRC), eventuelt tillige under inddragelse af og støtte fra berørte distrikter. Planlægge for og gennemføre et nyt besøg på de to skoler og i Jaffnaområdet om ca. ½ år under deltagelse af de involverede klubber, eventuelt med støtte fra berørte distrikter (D-1440 og D-1470). 14. Afslutning. Dette afslutter vores rapportering om vort besøg i Sri Lanka. Vi vil gennemføre en aktiv pressepolitik om skoleprojektet og de supplerende projekter: Internt vil rapporten blive fordelt bredt (Rotary Danmark, Inner Wheel Danmark og Rotaract Danmark) og vil blive lagt på Rotary Danmarks hjemmeside. Herudover vil den blive tilsendt de klubber, som er involverede i de supplerende projekter. Rapporten er tillige til orientering for klubber og rotarianere m.fl. i almindelighed. Eksternt vil vi sælge historien, såvel lokalt som i de landsdækkende medier. De involverede klubber anmodes om at iværksætte et sådant PR-arbejde. Deltager i besøget har igen haft en meget udbytterig tur, og vi blev særdeles godt modtaget af vore værter, som også udtrykte deres store taknemmelighed over vores støtte til hjælpearbejdet i Sri Lanka efter tsunamien. Vi er blevet opfordret til at vende tilbage for at se skolerne i fuld funktion og for at følge implementeringen af de supplerende projekter. Som det fremgår af rapporten, anbefales det at gennemføre et sådant besøg om ca. ½ år. Vi modtog kort tid før afrejsen meddelelse om, at LEGO har doneret to store kasser med LEGO DUPLO og LEGO Play til hver af de to skoler. Donationen er modtaget i Danmak og vil blive overrakt i forbindelse med det førstkommende besøg på skolerne. Vi har haft en fantastisk oplevelse og har fået forstærket de bånd, som vi allerede havde til Sri Lanka, samtidigt med at vi har etableret nye forbindelser til gavn for det videre arbejde og samarbejde. Den 3. september PDG Helge Andersen. PDG N.O.Jensen Side 17 - Sri Lanka Rapport - September 2007

18 Side 18 - Sri Lanka Rapport - September 2007

19 Side 19 - Sri Lanka Rapport - September 2007

20 Side 20 - Sri Lanka Rapport - September 2007

Hjælp til Sri Lanka Et Rotary Family Project Rejserapport 2005

Hjælp til Sri Lanka Et Rotary Family Project Rejserapport 2005 Hjælp til Sri Lanka Et Rotary Family Project Rejserapport 2005 1. Indledning Som en del af Rotary Danmarks, Inner Wheel Danmarks og Rotaract Danmarks projekt Hjælp til Sri Lanka gennemførte et hold bestående

Læs mere

Distrikt 1470 - Nyhedsbrev

Distrikt 1470 - Nyhedsbrev Nr.6 Guvernør Jens van der Watt: Klubbens år 1 Distrikt 1470 - Nyhedsbrev Redaktion Ansvarshavende: Distriktsguvernør Jens van der Watt, dg1470-0809@rotary.dk Redaktør: Lone Lauritzen ll@skrivebureauet.dk

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 5. januar 2005 Til orientering

Læs mere

Kære Rotarianere i distrikt 1470, Kære Rotary Præsidenter og Rotary Venner. December 2007. Nyhedsbrev nr. 3

Kære Rotarianere i distrikt 1470, Kære Rotary Præsidenter og Rotary Venner. December 2007. Nyhedsbrev nr. 3 Nyhedsbrev nr. 3 December 2007 Kære Rotarianere i distrikt 1470, Nyhedsbrevet for december følger hermed. Grundet sygdom er vi blevet noget forsinkede, men af hensyn til historikken og rækkefølgen af interessante

Læs mere

Guvernørens månedsbrev nr. 5 (November 2003). Fra guvernørens dagbog.

Guvernørens månedsbrev nr. 5 (November 2003). Fra guvernørens dagbog. Guvernørens månedsbrev nr. 5 (November 2003). Minerydningsprojekt i Sri Lanka Nyt fra Rotary International Nyt fra D-1470 Nyt om Convention 2006 Indlæg fra udvalgsformænd o PR-seminar - Rotarianere til

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Tale ved gallamiddag i Silkeborg den. 18.01.13 Kære Rotary-venner og venner af Rotary Kære præsident: Jette Phillipsen

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

I DENNE UDGAVE KAN DU LÆSE OM:

I DENNE UDGAVE KAN DU LÆSE OM: Side 2 Kære læser Året 2016 har været et år i børnefamiliernes navn. Vi har forsøgt at hjælpe flere børnefamilier ud af fattigdom for at skabe bedre forhold for børnene. Derudover er vores arbejde med

Læs mere

Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling

Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling Generalforsamling d. 14. februar 2007. 2007. Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling Inden vi åbner generalforsamlingen skal vi have uddelt Aars Svømmeklubs

Læs mere

Distriktskonference og gallamiddag

Distriktskonference og gallamiddag Folder 21/08/06 20:50 Side 1 Velkommen til Distrikt 1470 Distriktskonference og gallamiddag lørdag, den 30. september 2006 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39 Hillerød Kære Rotary medlem! Efter det største

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016.

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016. Bestyrelsens beretning 2016 På initiativ af Fonden Mødrehjælpen blev vi etableret ved en stiftende generalforsamling d. 8. juni 2016, det vil sige for kun ni måneder siden. En bestyrelse på syv medlemmer

Læs mere

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Mødested: Færgekroen, Færgevej 1, 9560 Hadsund 2. onsdag i hver måned - Afbud senest tirsdag kl. 16.00 på www.hadsundinnerwheel.dk Side 1 Onsdag,

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK LITAUEN INDBYDELSE TIL MEDLEMSSEMINAR

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK LITAUEN INDBYDELSE TIL MEDLEMSSEMINAR Haderslev, den 26. september 2010 INDBYDELSE TIL MEDLEMSSEMINAR Onsdag den 10.november 2010, klokken 18.00 21.30 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Kære Præsident 2010-11! Som tidligere

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

LKT Antibiotika. Opgaver i forbedringsarbejdet

LKT Antibiotika. Opgaver i forbedringsarbejdet LKT Antibiotika Opgaver i forbedringsarbejdet Dette er en oversigt over, hvad der forventes af forbedringsteamene før og imellem læringsseminarerne i LKT Antibiotika. Hvert punkt i oversigten er beskrevet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber

Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber Planlægningsvejledning for effektive rotaryklubber er beregnet på at hjælpe rotaryklubberne til at opsætte mål for det kommende år. Formularen

Læs mere

37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014

37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014 37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN - MATEMATIK I MARKEN Aloe vera-planter er meget benyttet i helseprodukter, også i Indien. Så ved siden af marker med majs og

Læs mere

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Indhold Fokus i det frivillige sociale arbejde... 4 Samarbejdet om det frivillige sociale arbejde... 5 Tilskudsfordeling... 8 Ansøgning om midler

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB Artikel 1: Navn 1. Klubbens navn er:. Artikel 2: Formål 1. At udvikle et netværk mellem unge i alderen 18-29 år af forskellig uddannelse, erhverv, samfundsopfattelse

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

OmSorgs-Plan Skovboskolen

OmSorgs-Plan Skovboskolen OmSorgs-Plan Skovboskolen "At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Træfprogram punkt 1 : Ankomst fredag d. 26. august fra kl. 15:00

Træfprogram punkt 1 : Ankomst fredag d. 26. august fra kl. 15:00 Det Internationale Vespa Træf blev i 2016 arrangeret af Team Vespa Øst i Sorø i dagene fra d. 26. - 28. august. Træfprogram punkt 1 : Ankomst fredag d. 26. august fra kl. 15:00 Ankomst/Velkomst/indskrivning

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Frederiksberg Rotaract på besøg hos Guvernøren

Frederiksberg Rotaract på besøg hos Guvernøren Nyhedsbrev nr. 4 Februar 2008 Frederiksberg Rotaract på besøg hos Guvernøren Herlev, 15. januar 2008 Det var et friskt pust, at starte året med et besøg af 8 unge kvinder og 4 unge mænd fra Frederiksberg

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp 1 Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp Årsrapport Faxe Kommune 2016 2 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune gennemført tilsyn med det formål at vurdere

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 10. april 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Aase Stær og Preben Jansen 1. Velkomst 2.

Læs mere

WWW.HJAELPERYTTERNE.DK. Hjælperytterne støtter børn og voksne med gigtsygdomme via donationer til Gigtforeningen.

WWW.HJAELPERYTTERNE.DK. Hjælperytterne støtter børn og voksne med gigtsygdomme via donationer til Gigtforeningen. Hjælperytterne støtter børn og voksne med gigtsygdomme via donationer til Gigtforeningen. WWW.HJAELPERYTTERNE.DK» Gigt omfatter mere end 200 forskellige sygdomme og ca. 700.000 danske børn, unge og ældre

Læs mere

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Oktober 2015 Social og sundhedsskolen Esbjerg har i perioden maj-september 2015 gennemført en

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS Program for fredag d. 14. september 2012 15.00. 19.00. Ankomst og registrering på Hotel Opus 19.00. 20.30. Opus Surprise Buffet

Læs mere

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 OmSorgs-plan Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION HVIDOVRES GRØNNE GENERATION EN GRØN OPVÆKST Indledning Hvidovre Kommune har i mange år haft en grøn profil og været ambitiøs med indsatser på klima-, miljø-, energi- og bæredygtighedsområdet. I vores nyeste

Læs mere

Årgang 58 juli 2013 1

Årgang 58 juli 2013 1 Årgang 58 juli 2013 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse af lodser samt styrket overvågning af sejladssikkerheden.

Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse af lodser samt styrket overvågning af sejladssikkerheden. Forsvarsministeriet Miljøministeriet Udenrigsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 26. maj 2004 Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Fonden Soloprojekt.dk Opholdsted henhold til

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Referat af Foreningen Afrikaskolens Ordinære Generalforsamling. Torsdag 28/ kl. 19:00 hos Danna Borg, Frederiksberg.

Referat af Foreningen Afrikaskolens Ordinære Generalforsamling. Torsdag 28/ kl. 19:00 hos Danna Borg, Frederiksberg. Referat af Foreningen Afrikaskolens Ordinære Generalforsamling Torsdag 28/4 2016 kl. 19:00 hos Danna Borg, Frederiksberg. Til stede ved generalforsamlingen var Danna Borg (formand), Karsten Rabøl (næstformand),

Læs mere

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato Skole og Undervisning Dato: 27.05.2014 Sagsnr.: 13/32999 Dok.løbenr.: 147785-14 Sagsbehandler: Maria Wandahl Direkte tlf.: 7376 7392 E-mail: mwa@aabenraa.dk Opdateret procesplan - Juni Politisk spor Opgave

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Fraværende: Morten Kierkegaard, Rolf M. Petersen og Frederikke B. Kaysen

Fraværende: Morten Kierkegaard, Rolf M. Petersen og Frederikke B. Kaysen Referat af bestyrelsesmøde torsdag, den 22. marts 2012 Fraværende: Morten Kierkegaard, Rolf M. Petersen og Frederikke B. Kaysen Indledningsvis bød formanden den nye repræsentant fra Det Kgl. Teater Marianne

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK. 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek

REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK. 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek TILSTEDE: Elisabeth Kaper Buch, Herning Bibliotekerne Lone Westphall, Herning Bibliotekerne (Konsulent) Henrik

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

YaSally Støtteorganisation for Gambia

YaSally Støtteorganisation for Gambia Den 20. marts 2015 Referat fra generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.00-22.00 i Sognehuset i Højby (nabo til kirken), Højbyvej 37, 5260 Odense S Deltagere: Winnie Andersen, Kristian Bjerg,

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen Rapport: Projekt Landsbykataloger Planlægning for landsbyerne i Hedensted Kommune KL-J.nr.: 01.02.15 P16 EDH: 23647 / 171361 Juli 2002 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET FU/7 den 9. december 2014 REFERAT

FORRETNINGSUDVALGET FU/7 den 9. december 2014 REFERAT FORRETNINGSUDVALGET FU/7 den 9. december 2014 FORRETNINGSUDVALGET: REFERAT Stig Glent-Madsen (SGM), formand Bent Nicolajsen (BN), næstformand Birgit Buddegård (BB), formand for Asyludvalget Ilse Fjalland

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

EX-TABLE DANMARK. Formandens beretning på Landsmødet 2006.

EX-TABLE DANMARK. Formandens beretning på Landsmødet 2006. Formandens beretning på Landsmødet 2006. To be or not to be.here! Citatet stammer fra skuespillet Hamlet af Shakespeare, men er egentlig meget relevant for landsforeningen EX-Table Danmark, at være aktivt

Læs mere

Høringsblad Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring

Høringsblad Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring Havndal Skole Ringetid kl. 7.40. Opsamling i Havndal skoles distrikt henholdsvis øst og vest. Skoledistriktet er udvidet til

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER Beredskabsplanen, der bruges, når livet viser sig fra den mørke side. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer m.v. 2. Ulykker med flere involverede

Læs mere

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER Sydskolen har barnet i centrum og skal være et godt sted at være. Vi arbejder aktivt med både elevernes læring og trivsel Sydskolens hverdag er præget af tillid, gensidig

Læs mere

-det handler om, hvad vi gør

-det handler om, hvad vi gør SELVEVALUERING AF DE LANDSDÆKKENDE OPGAVER FORMÅLET med det landsdækkende samarbejde er at kunne tilbyde brugerne ydelser, der rækker ud over det enkelte centers formåen CFU erne i Danmark -det handler

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 1. juni 2011 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Den Grønne Elevator Tilbudstype og form Et dagtilbud efter

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Byrådet vedtog onsdag den 26. januar en samlet plan for at sikre Aarhus Kommunes økonomi. Beslutningen betyder samtidig en række ændringer i

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere