Morgenmelding Handelsbanken Danmark 22. december 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morgenmelding Handelsbanken Danmark 22. december 2011"

Transkript

1 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 22. december 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Positiv åbning på aktiemarkederne afløses af en lidt mere dyster stemning, som fortsætter ind på det amerikanske og asiatiske marked. Obligationsrenterne slutter dagen lavere, mens det spanske og italienske rentespænd udvides. EUR svækkes USA: Antallet af realkreditansøgninger til huskøb faldt kraftigt for 2. uge i træk. Salget af eksisterende boliger steg mere end ventet, men fra stærkt nedrevideret niveau. UK: Referatet fra det seneste pengepolitiske møde viste enighed om uændret pengepolitik Euroområdet: ECB låner EUR 489 mia. ud ved dagens langsigtede refinansieringsoperation mod ventet EUR 293 mia. Forbrugertilliden i euroområdet som helhed falder mere end ventet i december. Den belgiske erhvervstillid steg svagt i december. Danmark: Forbrugertilliden stiger svagt i december, men fra dybt pessimistisk niveau. Dagen i dag byder på reviderede BNP-tal for 3. kvartal fra Danmark, UK og USA. Fra Norge får vi ledighedstal, Fra USA får vi endvidere aktivitetsindikatoren fra Chicago Fed, antallet af nye ledige, reviderede forbrugertillidstal for december, Conference Boards ledende indikator for november, samt huspriser for oktober. Dagens vigtige begivenheder Med de europæiske briller er der tale om en relativ stille dag på nøgletalsfronten. Forhandlingerne om den private sektors involvering i den græske gældsstrukturering er dog stadig i gang, og der var et par meldinger i går om lidt knaster i forhandlingerne. Nyheder herfra vil derfor formentlig have en vis interesse. Ellers er der udelukkende reviderede BNP-tal for 3. kvartal fra UK og Danmark på programmet, og vi regner ikke med de store ændringer. Billedet af en ganske pæn vækst i UK og et stort fald i Danmark ventes således intakt. Fra USA får vi også reviderede BNP-tal, men det er 3. revision, så heller ikke her regner vi med de helt store overraskelser. Dagens mest interessante nøgletal bliver dog de ugentlige ledighedstal, der den seneste tid har vist en meget positiv udvikling bl.a. med faldet til at tæt ved 2½-års lavpunkt i forrige uge. Signalerne om en bedring på arbejdsmarkedet kommer samtidigt med andre indikatorer fra USA der har vist sig fra en gunstig side, og det ville være ekstremt positivt hvis vi kunne få yderligere signaler om et stærkere arbejdsmarked. Jobvækst, faldende ledighed og dermed stigende indkomstdannelse er således en afgørende forudsætning for at forbrugerne kan fortsætte med at bidrage til den økonomiske vækst. Fremgangen i Højdepunkter siden sidst Gårsdagens absolutte højdepunkt var offentliggørelsen af resultatet af den længe ventede langsigtede refinansieringsoperation fra ECB, hvor bankerne fik lov til at låne lige så meget de ville i de næste tre år. Udsigten til denne likviditetsindsprøjtning har således i de seneste dage givet anledning til en vis grad af optimisme på de finansielle markeder, og beløbsmæssigt var der da også tale om en overraskelse på opsiden. Således blev der tildelt EUR 489 mia. i lån til i alt 523 banker, hvilket var et væsentligt større beløb end ventet i markedet. Optimismen har formentlig især været bygget på, at et anseeligt beløb i støtte ikke kun ville hjælpe likviditetssituationen i det trængte finansielle system, men også som en form for indirekte støtte til de gældsplagede lande, idet håbet er at bankerne ville benytte den øgede likviditet til at købe gæld herfra. Det viste sig dog hurtigt, at der var tale om en markant buy the rumour - sell the fact tendens, for optimismen med hensyn til hvor mange penge der egentlig vil blive kanaliseret ud i køb af obligationer fra gældsplagede lande svandt hurtigt ind. Det er da også svært at se, at denne operation fra ECB skulle være det der løste gældskrisen, der stadig er et spørgsmål om manglende vækstpotentiale og konkurrenceevne. Det er klart, at den ekstra likviditet til bankerne kommer kærkomment, og vil helt klart hjælpe på fundingsituationen til næste år. Til gengæld kan man også vende den store efterspørgsel efter lån om, og blive bekymret for, at så mange banker har behov for likviditet. Og endvidere er der i realiteten faktisk tale om færre nye penge i systemet (estimeret EUR 193 mia.), da en del af beløbet var dækning af lån der udløb men at bankerne skulle bruge disse penge til at købe gæld i de sydeuropæiske lande virker også en kende optimistisk, efter at de har brugt den sidste lange tid på netop at skille sig af med denne type aktiver. Den positive effekt på markederne ebbede således også hurtigt ud, og vi så stigende rentespænd for Italien og Spanien, en svagere EUR, og en reversering af stigningerne på aktiemarkederne. På nøgletalsfronten i euroområdet så vi en svag bedring i den belgiske erhvervstillid fra -12,2 til -10,6 i december. Det ligger sig i kølvandet på bedringen vi så i for eksempel det tyske Ifo-indeks forleden. Det kan muligvis tilskrives, at den 1½ åer lange periode uden regering er overstået efter at Elio Di Rupo tiltrådte som ny premiereminister i denne måned, om end US: Kan positive signaler fra arbejdsmarkedet fastholdes? Initial jobless claims, SA 4-week moving average, SA Source: Reuters EcoWin forbruget gennem de seneste måneder har således primært været drevet af et fald i opsparingskvoten, som vi ikke mener, er holdbar i et lidt længere perspektiv. Hvis ikke indkomsterne begynder at stige via en bedring på arbejdsmarkedet vil en øget opsparing således slå hårdt igennem på forbruget i begyndelsen af det nye år hvor risikoen for at den midlertidige skattelempelse og en længere arbejdsløshedsunderstøttelsesperiode ikke forlænges også er til stede. Vi er da heller ikke umiddelbart optimistiske med hensyn til at tro på at vi har sat gang i en selvforstærkende spiral i økonomi, men det ville i den forstand naturligvis være rart hvis dagens ledighedstal viste fortsat stærkere tendenser. Ud over ledighedstallene får vi også den endelige opgørelse af forbrugertilliden fra University of Michigan, som også har overrasket positivt på det seneste. Det samme har den ledende indikator fra Conference Board, om end vi venter en vis deceleration i november. Chicago Fed s nationale aktivitetsindeks ventes med en værdi under nul stadig at indikere at økonomien vokser under det potentielle niveau. Endelig bliver det også interessant at se om FHFA s opgørelse over huspriserne forsat vil afspejle de lidt mere positive signaler vi har fået fra boligmarkedet på det seneste. hans udmeldinger om besparelser på budgetterne ikke afholdt Moodys fra at nedjustere landets kreditværdighed to grader kort tid efter. Erhvervstilliden ligger da heller ikke trods stigning på et niveau der peger på stærk vækst, men ligger sig i kølvandet på indikatorer fra erhvervslivet om en mulig bund. Til gengæld er der ikke tilsvarende optimisme at finde blandt forbrugerne, hvor forbrugertilliden for euroområdet som helhed faldt mere end ventet i december, til det laveste niveau i mere end 2 år. Referatet fra det seneste møde i Bank of England understregede holdningen om, at det ikke virker omsonst at forsøge at fine-tune den økonomiske udvikling, men der lukkes dog ikke for muligheden for yderligere kvantitative lempelser. Overordnet var der enstemmighed omkring at fastholde den nuværende politik, men der var dog et par medlemmer som mente at det kunne være på sin plads at lempe yderligere, og vi vil med udgangspunkt i for eksempel svækkelsen af arbejdsmarkedet da heller ikke være overraskede hvis der annonceres flere obligationsopkøb i løbet af 1. kvartal. Med hensyn til de offentlige balancer, så var lånebehovet i november lavere end samme periode sidste år. Hvis den aktuelle trend holder sig ser det dermed ud til at lånebehovet kan holde sig inden for det budgetterede for finansåret 2011/2012. Risikoen for en recession er dog stadig til stede, og på den baggrund mener vi da heller ikke at bekymringerne om hvorvidt UK kan miste sin AAA-rating vil forsvinde. I USA var gårsdagens eneste økonomiske nøgletal salget af eksisterende boliger for november. På forhånd var det kendt, at der ville blive tale om en markant nedjustering af niveauet fra 2007 og frem, som følge af en generel overestimering af salgsaktiviteten i kølvandet på strukturelle ændringer i den stikprøve som NAR benytter. Og der var da også tal om en nedjustering med i gennemsnit 14%, således at salget i oktober hed 4,25 mio. annualiseret i stedet for 4,97 mio. og kollapset på boligmarkedet fremstår endnu værre end først antaget. Med det betyder også, at hvad der ved første øjekast lignede et meget skuffende salg i november i forhold til de først offentliggjorte tal, rent faktisk dækkede over en større fremgang i salget end ventet i markedet. Og da antallet af boliger til salg også er blevet revideret ned, så har det generelt lavere niveau for salget ikke nogen implikationer for den fremtidige prisudvikling. Analytikere: Jes Asmussen, , Rasmus Gudum, , Thomas Haugaard, , Ansvarsfraskrivelse: Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengengivelse af Handelsbanken materiale må kun finde sted mod forudgående aftale.

2 Markedskommentarer Aktier OMXC20 (+0,00% / indeks 380,01) og OMXC (+0,06% / indeks 310,53) indeksene endte stort set uændret til trods for at ECB udstedte obligationer for 489 mia. euro mod ventede 293 mia. euro. SAS (- 3,73% / kurs 6,45) endte med et større tab efter, at EU-domstolens afgørelse om at flyselskaberne, skal tvinges til at betale for deres drivhusgasudslip. Dette vil koste SAS ca. 130 mio. svenske kr. om året. Carlsberg (-1,78% / kurs 391,90) endte som dagens store taber i C20-indekset, efter at de annoncerede prisstigninger i Storbritannien, for at dække stigende produktionsomkostninger. Vestas (-1,23% / kurs 60,40) fulgte trop med Carlsberg og endte tæt på det laveste niveau i 8 år, efter at den kinesiske konkurrent Goldwind, kunne annoncere en ordre på 49,5 MW i Pakistan. De cykliske aktier var nogle af de aktier, der klarede sig godt i dagens handel og NKT (+1,74% / kurs 186,70) og GN Store Nord (+1,65% / kurs 46,92), endte i toppen af eliteindekset uden nogle virksomhedsspecifikke nyheder. Renter Buy the rumour sell the fact så ud til at være markedstemaet I går, hvor aktiemarkederne og obligationsretnerne i Tyskland og Danmark steg op til og umiddelbart efter offentliggørelsen af resultatet af ECB s 3-årige likviditetstildeling, for derefter at falde tilbage igen. Optimismen med hensyn til at det større beløb end ventet der blev allokeret ved ECB s aktion ville være en afgørende faktor til at afslutte gældskrisen sivede således langsomt ud af markedet, hvor der i stedet blev fokuseret på det måske problematiske i at så mange banker havde behov for likviditet. Endvidere var der meldinger om lidt knas i forhandlingerne i Grækenland med hensyn til de private investorers involvering i gældsnedskrivelsen. Både det italienske og spanske rentespænd skød da også i vejret. På nøgletalsfronten blev et lille løft i den belgiske erhvervstillid modsvaret af et større fald end ventet i forbrugertilliden i euroområdet. Fra USA fortsatte de lidt mere positive nøgletal at flyde ind, med en større end ventet stigning i salget af eksisterende boliger, om end fra et stærkt nedrevideret niveau. EUR starter dagen på den stærke side forud for offentliggørelsen af resultatet af ECB s 3-årige likviditetstildeling, for derefter at falde tilbage igen. Optimismen med hensyn til at det større beløb end ventet der blev allokeret ved ECB s aktion ville være en afgørende faktor til at afslutte gældskrisen sivede således langsomt ud af markedet, hvor der i stedet blev fokuseret på det måske problematiske i at så mange banker havde behov for likviditet. Nøgletallene spillede lidt 2. violin, om end en større end ventet stigning i salget af eksisterende huse i USA (fra nedrevideret niveau) hjalp en smule på risikovilligheden i løbet af eftermiddagen. CHF blev svækket efter at finansministeren udtalte at det overvejes at indføre kapitalkontrol og negative renter for at holde valutaen svag. Dagens finansielle nøgletal Handelsbankens finansielle forventninger Aktier Aktu elt %-Æ ndring Aktuelt Æ ndring OMXC USD/JPY Stoxx EUR/USD FT SE EUR/DKK Dow Jones USD/DKK Nasdaq SEK/DKK Brasil NOK/DKK Hang Seng CHF/DKK Nikkei GBP/DKK årige renter Råvarer Aktu elt Æ ndring Aktuelt Æ ndring USA CRB EUR Brent oil (1Mf) DKK Gold (spot) Pengemarkedsrenter EURIBOR3M 1.42 CHF3M 0.05 CIBOR3M 1.01 EURIBOR6M 1.67 CHF6M 0.10 CIBOR6M 1.26 Alle tal er opgjort kl. 7:30 i dag med ændringer fra foregående handelsdag kl. 7:30 Vi forventer, at ECB vil holde renten i ro på 1,00%, men vil dog ikke udelukke yderligere rentenedsættelser, skulle den økonomiske situation tilskrive det. Nationalbanken forventes at følge ECB på helt kort sigt, dog med mulighed for yderligere negativ spændudvidelse. Spændet ventes dog igen positvt på 12-måneders sigt. Det er dog usikkert og afhænger i høj grad af udviklingen i DKK. Vi forventer, at Federal Reserve holder pengepolitikken uændret lempelig frem til i hvert fald midten af 2013, med en vis sandsynlighed for at en ny omgang kvantitative lempelser (QE3) kan blive aktuel EUR er under pres fra en lempeligere pengepolitik samt den fortsatte usikkerhed i forbindelse med gældskrisen i euroområdet. Så mens der stadig er en trussel for USD fra den uafklarede situation og den politiske uenighed i forbindelse med udformningen af finanspolitikken, så venter vi generelt en stærkere USD over for EUR på 12 måneders sigt. NOK og SEK ses stadig at kunne blive styrket på 12M sigt, om end et skifte i pengepolitikken i mere lempelig retning trækker ned Officielle renter 10-årig statsobligationer Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. +12 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. +12 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. +12 mdr. USA EUR/USD Euroland USD/JPY Japan USD/DKK Danmark EUR/DKK Sverige SEK/DKK Norge NOK/DKK december

3 Kommende begivenheder Aktiekalender, vigtige danske regnskaber Dato Selskab Regnskab 21/12/11 Per Aarsleff A/S-Cl B Y 22/12/11 Tk Development Q3 Økonomisk kalender Dato Tid Land Indikator Periode Survey SH B Forrige Faktisk 19/12/11 01:01 UK Rightmove House Prices (MoM/YoY) DEC %/1.2% -2.7%/1.5% 19/12/11 09:00 Danm ark Realkreditrådets boligpriser 19/12/11 16:00 USA NAH B H ousing Market Index DEC /12/11 16:30 EMU ECB's Draghi Speaks to EP Committee 19/12/11 18:30 USA Fed's Lacker speaks 20/12/11 01:01 UK Nationwide Consum er Confidence NOV /12/11 08:00 Tyskland GfK Consumer C onfidence Survey JAN /12/11 08:00 Tyskland Producer Prices (MoM/YoY) NOV 0%/5.1% %/5.3% 0.1%/5.2% 20/12/11 09:30 Sverige Riksbank Interest Rate 2.00% 2.00% 2.00% 1.75% 20/12/11 10:00 Tyskland IFO - Business Climate DEC /12/11 14:30 USA Housing Starts NOV 630K K(r) 685K 20/12/11 14:30 USA Building Permits NOV 633K K(r) 681K 20/12/11 15:45 EMU EP Panel Votes on `Stability Bonds' Resolution /12/11 01:01 UK GfK Consumer C onfidence Survey DEC /12/11 Japan BOJ Target Rate 21. Dec 0.10% % 0.10% 21/12/11 09:00 Danm ark Consumer Confidence Indicator DEC /12/11 10:30 UK Bank of England Minutes 21/12/11 10:30 UK PSNB ex Interventions NOV 19.7B 5.8B(r) 18.1B 21/12/11 13:00 USA MBA Mortgage Applications 16. Dec % -2.6% 21/12/11 15:00 Belgien Business Confidence Level. sa DEC /12/11 16:00 EMU Euro-Zone Consumer Confidence DEC A /12/11 16:00 USA Existing Home Sales NOV 5.05M M (r) 4.42M 22/12/11 09:00 Danm ark GDP (QoQ/YoY) 3Q F -0.8%/-0.2% -0.8%/ -0.8%/-0.2% 22/12/11 10:00 Norge Unemployment Rate DEC 2.5% % 22/12/11 10:30 UK GDP (QoQ/YoY) 3Q F 0.5%/0.5% %/0.5% 22/12/11 14:30 USA Chicago Fed Nat Activity Index NOV /12/11 14:30 USA GDP QoQ (Annualized) 3Q T 2.0% % 22/12/11 14:30 USA Initial Jobless Claims 16. Dec 380K K 22/12/11 15:55 USA U. of Michigan Confidence DEC F /12/11 16:00 USA Leading Indicators NOV 0.3% % 22/12/11 16:00 USA House Price Index MoM OCT 0.2% % 23/12/11 07:30 Frankrig Gross Domestic Product (QoQ/YoY) 3Q F 0.4%/1.6% %/1.6% 23/12/11 08:45 Frankrig Producer Prices (MoM/YoY) NOV 0.0%/5.2% %/5.8% 23/12/11 14:30 USA Durable Goods Orders NOV 2.1% %(r) 23/12/11 14:30 USA Durables Ex Transportation NOV 0.4% %(r) 23/12/11 14:30 USA Personal Income NOV 0.2% % 23/12/11 14:30 USA Personal Spending NOV 0.3% % 23/12/11 14:30 USA PCE Core (MoM/YoY) NOV 0.1%/1.7% %/1.7% 23/12/11 16:00 USA New Home Sales NOV 315K K 22. december

4 Research Disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ) is responsible for the preparation of research reports. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information which SHB considers to be reliable. SHB does not represent that such information is true, accurate or complete and it should not be relied upon as such. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. No independent verification exercise has been undertaken in respect of this information. Any opinions expressed are the opinions of employees of SHB and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or investment advice. Reliance should not be placed on reviews or opinions expressed when taking investment or strategic decisions. SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees own or have positions in securities mentioned in research reports. SHB and/or its affiliates provide investment banking and non-investment banking financial services, including corporate banking services; and, securities advice to issuers of securities mentioned in research reports. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), and regulated by the Financial Services Authority for the conduct of UK business. In the United Kingdom, the research reports are directed only at intermediate customers and market counterparties (as defined in the rules of the FSA) and the investments or services to which they relate are available only to such persons. The research reports must not be relied upon or acted on by private customers. UK customers should note that SHB does not participate in the UK Financial Services Compensation Scheme and UK customers will not be protected by that scheme. This does not exclude or restrict any duty or liability that SHB has to its customers under the regulatory system in the United Kingdom. SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. The views contained in SHB research reports accurately reflect the personal views of the respective analysts, and no part of analysts compensation is directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. For specific analyst certification, please contact Robert Gärtner In the United Kingdom SHB is regulated by the FSA but recipients should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme not the rules of the FSA made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 for the protection of private customers apply to this research report. When Distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: Research reports are prepared by SHB for information purposes only. SHB and its employees are not subject to the FINRA s research analyst conflict rules. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person. Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any fixed-income product discussed within the research reports should call or write SHB. Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number ( ). Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, In Finland by the Financial Supervision of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. SHB has recently had, currently has, or will be seeking corporate finance assignments with the subject company. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted guidelines to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify, eliminate, avoid, deal with, or make public actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( ethical walls ) in communication between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The guidelines also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines and guidelines on conflicts of interests relating to analysts, please see the Bank s website the bank/ir/corporate social responsibility/ethical guidelines or Guidelines for research.

5 Contact information Capital Markets Michael Green Head Per Elcar Global co-head of Equities Björn Linden Global co-head of Equities Jan Häggström Head of Economic Research and Chief Economist, SHB Magnus Fageräng Head of Structured Products Peter Karlsson Head of Equity & Credit Research Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Kjell Arvidsson Head of Loans Per Jäderberg Head of Structured Finance Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Economic Research Jan Häggström Head of Economic Research Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anders Brunstedt Swedish Economy Eva Dorenius Web Editor Fixed Income, Foreign Exchange & Commodities Carl Cederschiöld Head of Fixed Income, Currencies and Commodities Warwick Salvage Head of Fixed Income Håkan Larsson Head of Currencies Magnus Strömer Head of Commodities Patrik Castman-Langlet Head of Derivative Sales Lars Henriksson Head of F/X Sales Trading Strategy Claes Måhlén Head Martin Enlund Senior Strategist FI/FX Johan Sahlström Senior Credit Strategist Therese Öhlin Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Denmark Jes Asmussen Head, Economic Research Rasmus Gudum-Sessingø Danish economy Thomas Haugaard Latin America, Emerging Markets Finland Tiina Helenius Head, Economic Research Tuulia Asplund Finnish economy Olli Hyytiäinen Finnish economy Norway Knut Anton Mork Head, Economic Research Ida Wolden Bache Norwegian economy Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Kari Due-Andresen Norwegian economy Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Karl-Johan Svensson Gävle Andreas Edvardson Helsinki Mika Rämänen Linköping Fredrik Lundgren London Gunnel Welford Luleå Ove Larsson Luxembourg Christiane Junio Malmö Jonas Darte Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Umeå Kenneth Båtsman Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen Allé 11, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. juni 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. juni 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. juni 2011 Vigtigste begivenheder USA: Detailsalget ventes at falde Markederne: Aktiemarkederne vender rundt til det positive 20 mens obligationsrenterne kravler

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. januar 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. januar 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. januar 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne ender dagen i rødt i Europa, mens stemningen i USA er mere blandet. Obligationsrenterne falder i Tyskland

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Positiv stemning på aktiemarkederne i både Europa og USA, mens Asiens markeder udvikler sig svagere hen over natten

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 19. januar 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 19. januar 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 19. januar 2012 Vigtigste begivenheder Markederne:.Aktiemarkeder løftet af IMF-rygter og spekulation om Kina-stimulans. Obligationsrenterne træder vande og EUR styrkes.

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 22. marts 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 22. marts 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 22. marts 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne tager positiv retning efter lidt bedre nyheder om atomkatastrofen i Japan. Obligationsrenterne stiger

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. marts 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. marts 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. marts 2012 Vigtigste begivenheder USA: Udsigt til ny lille fremgang i ISM Markederne: Aktiemarkederne ender med fald i både Europa, USA og Asien efter Fed-chef Bernanke

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010 Vigtigste begivenheder Markederne: Lidt usikker stemning på aktiemarkederne trækker dem i rødt de fleste steder. Især bekymringer om gældssituationen

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. marts 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. marts 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. marts 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Negativ aktiemarkedsstemning og følgelig faldende obligationsrenter. Kraftigt spring op i olieprisen efter Qaddafi

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 28. juni 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 28. juni 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 28. juni 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Let positiv stemning overleveret fra USA tirsdag trækker op i aktiemarkederne i Europa, mens sikre obligationsrenter

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. marts 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. marts 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. marts 2012 Vigtigste begivenheder USA: Fed på stand-by Markederne: Stille dag på aktiemarkederne der ender med små ændringer i både Europa og USA. Pæne stigninger

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. november 2010

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. november 2010 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. november 2010 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne i plus i Europa på fornuftige regnskaber. USA-renter kraftigt i vejret, hvilket sender USAaktier

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. januar 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. januar 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. januar 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Tøvende udvikling frem mod arbejdsmarkedsrapport, dog med pres op på EMU-periferilandes renter. Arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 27. maj 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 27. maj 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 27. maj 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne i Europa og USA trækker lidt yderligere ned, og obligationsrenterne falder tilbage lidt tilbage. JPY

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. februar 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. februar 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. februar 2013 Vigtigste begivenheder Markederne:.Generelt forsigtig stemning på aktiemarkederne dog med pæn stigning i Japan over natten efter lempelige udtalelser

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 23. januar 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Efter en noget stille begyndelse er vi nået til ugens absolut travleste dag på nøgletalsfronten. Fra USA får vi således blandt andet

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. september 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. september 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. september 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne i både Europa og USA havde overvejende en svag pil nedad, hvor især usikkerheden om de amerikanske

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 35 Svage amerikanske nøgletal i fokus Ugen der gik Boligmarkedet i USA farver børserne røde: Problemerne på det amerikanske boligmarked har taget opmærksomheden i den forgangne

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 24. april 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Der vil naturligvis igen i dag være fokus på udviklingen med hensyn til situationen i Grækenland i forbindelse med mødet for euroområdets

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 5. december 2013 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Fra USA vil fokus især være på udviklingen i antallet af nye ledige, for at se om styrkesignalerne fra arbejdsmarkedet fortsætter.

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 26. september 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Dagen i dag bliver rimelig stille hvad angår de økonomiske begivenheder. Der kommer et par nationale forbrugertillidsopgørelser

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 27. april 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Der vil igen i dag og måske resten af ugen frem til torsdag være fokus på udviklingen med hensyn til situationen i Grækenland og spekulationer

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 31. oktober 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Eurostat offentliggør ledighed og inflation for euroområdet i dag, og især inflationen er interessant på grund af deflationsfrygten,

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 7. marts 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Dagens altoverskyggende nøgletal er arbejdsmarkedsrapporten fra USA. Efter ADP-indikatoren kom ud svagt tidligere på ugen og underindekset

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken Morgenmelding Handelsbanken 20. februar 2014 Mac Dagens fokus Til formiddag offentliggøres den foreløbige opgørelse af PMI-indeksene for euroområdet for februar. Det sammenfattende økonomiske Composite-indeks

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 18. maj 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Der er stort set intet i nøgletalskalenderen i dag udover NAHB byggeaktivitetsindekset fra USA. Konsensus venter indekset en anelse

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 46 ØMU-gældskrise i fokus igen Ugen der gik Fokus skifter fra QE II til ØMU-gældkrise: Begejstringen over udsigterne til yderligere kvantitative lempelser i USA og selve implementeringen

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 16. september 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Det tyske ZEW konjunkturbarometer offentliggøres i dag. Forventningsindekset er faldet tilbage de seneste otte måner, herunder

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 6. juni 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Så er det blevet tid til endnu en amerikansk arbejdsmarkedsrapport fra BLS, denne gang angående maj. I april var der tale om en lidt

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 12. august 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Fra euroområdet modtager vil tal for industriproduktionen i juni. Vi forventer et fald på 0,5% m/m oven på en nedgang på 0,4% i maj.

Læs mere

VELKOMMEN TIL ETN-SEMINAR

VELKOMMEN TIL ETN-SEMINAR VELKOMMEN TIL ETN-SEMINAR Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Contacts: Sylvester Andersen, Sales Director, +45 33770350 / sylvester.andersen@nasdaqomx.com København, Movember

Læs mere